BL ADE T 04#2010. Växeln hallå. en del av servicecentrum sidan 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BL ADE T 04#2010. Växeln hallå. en del av servicecentrum sidan 26"

Transkript

1 En personaltidning för oss i landstinget KronobErg BL ADE T 04#2010 Växeln hallå en del av servicecentrum sidan 26 j Kvalitet j Varumärke j Politiken efter valet j Resursenheten j Sekretess j Mobil läkare j Rehabteam j Ledarskapsutveckling j Runt om j Linnéuniversitetet j Korsord j Tårtan BLADET NR 4 #

2 Kvalitet kan vara rena fröjden Vi har firat kvalitetsvecka i Landstinget Kronoberg. Många beundransvärda projekt och hårt slit har fått visa upp sig, några fick pris. Men det viktigaste är inte att vinna utan att kämpa väl, som någon sa. Och det behöver inte ens vara särskilt slitsamt att utvecklas och höja kvaliteten, det kan kanske till och med vara kul! Fast det krävs nog att någon har lite extra energi för att dra igång, rubba cirklarna, tänka nytt. Här kan man föreställa sig att chefen har en roll, är den som stöttar och bryr sig. det tror jag att Lotta strid också tycker. Hon verkar ha en väldigt intressant uppgift att utveckla ledare (sidan 24). så här tycker hon: det är ju cheferna som avgör hur det blir. därför menar jag att chefer måste ha en vilja att det ska bli bra, att medarbetarna ska trivas, att arbetsmiljön ska vara god, att människor ska utvecklas. det låter som kvalitet i mina öron! KValitetsarbete kan vara något så enkelt som lite extra omtanke vågar man jämföra landstinget med en restaurang på stan? Jag tänker på en välkomnande entré, du får lust att gå in, och väl inne får du personalens uppmärksamhet. Maten som serveras (efter lagom lång väntan) är omsorgsfullt lagad, inredningen och atmosfären känns trevlig. där kan jag ha det bra utan att behöva bekymra mig över att få någon köksrelaterad infektion. Goodwill är mer än pengar, det är Gott anseende och nöjda Kunder som sprider ära och berömmelse bland sina Vänner. God och säker mat på en kvalitetsstyrd restaurang, med gästen i centrum, typ. när jag Kommer därifrån kanske jag berättar för någon om mitt besök. att det var bra, något jag kan rekommendera. då har jag hjälpt till att stärka deras varumärke, och det har inte kostat restaurangen ett dugg! Goodwill är mer än pengar, det är gott anseende och nöjda kunder som sprider ära och berömmelse bland sina vänner. (något annat än badwill, som dock lär sprida sig på samma sätt upphöjt till tio.) hur Vi som jobbar i landstinget ska förhålla oss till vårt varumärke funderar bland andra informationsdirektör ingrid Persson på (sidan 8). För det är ju till stor del vår egen bild som avgör hur vi uppfattas utåt. Vilka förhoppningar har vi på vårt arbete? Vad vill vi att andra ska tänka på när vi berättar om Landstinget Kronoberg? Jag tycker det känns roligt när kompisarna berömmer något vi gjort bra. det kan vara allt från ett trevligt möte till livräddande insatser. Man blir liksom lite mer uppspelt då, och det känns roligare att gå till jobbet, även om det inte är jag själv som jobbar med livräddning precis. de Gamla damerna på sidorna verkar redan ha en klar bild om vårt värde. anledningen är Kjell Petersson, läkaren som besöker dem i hemmet. de får behandling och ordination hemma vid köksbordet och slipper göra sig i ordning och fixa skjuts. Och så får de ju lite sällskap på kuppen. Livskvalitet helt enkelt. Bladet önskar alla god jul och gott nytt år! KaTaRina LundquiST 2 BLADET NR 4 # 2010

3 Vinnare i kvalitet 4 Trivs i sin nya roll 10 Hög service Vinnare i kvalitet 7. Verktyg för kvalitet 8 9. Bilden av vårt landsting 9. Beredningar istället för utskott BL ADE T Bladet är en personaltidning för anställda i Landstinget Kronoberg och kommer ut med fyra nummer om året. Bladet är en fri, partipolitiskt och fackligt neutral tidning. Redigering och nyhetsvärdering sker efter journalistiska principer, och följer de etiska regler som finns för press, radio och TV. ansvarig utgivare ingrid Persson adress: Bladet, Landstinget Kronoberg, Box 1223, Växjö E-post: Fax: redaktör Katarina Lundquist, redaktionskommitté ingrid Persson (ansvarig utgivare) anita Åkesson (ledningsrepr) Mirtha Chabay (SKTF) Rickard Johansson (KLL) dan Lundkvist (Kommunal) Gunilla Johansson (Vårdförbundet) Katarina Lundquist (redakör) omslagsfoto: Hans Runesson tryck: danagårds grafiska issn: Upplaga: ex distribution: Posten nästa nummer kommer i mars. Manusstopp fredagen den 25 februari. detta nummer är presslagt den 30 november. innehållet i tidningen får gärna citeras om källan anges. bladet finns också som taltidning. Vill du ha ett ex? E-posta till eller ring Bondesson har blivit chef Sekretessen gäller alla doktorn kommer hem Modern rehabilitering ser till hela människan Vad vill vi ha för chefer? detta är servicecentrum Bästa audionomen Runt om Samverkan utvecklar vården Kryss BLADET NR 4 #

4 Klinisk mikrobiologi vann kvalitetspriset med Klamydia egenprovtagning. Rebecka Moding och Maaret Blomqvist tog emot priset. Motivering: Ett innovativt projekt med stort nytänkande, tydligt patientfokus och genomtänkt process. Patientmedverkan med integritetsskydd som via sociala media har ökat tillgängligheten för avsedd målgrupp. En strukturerad och kontinuerlig utvärdering visar stor nytta ur flera perspektiv. Kvalitet handlar om en kvalitetsvecka med stor bredd och mycket aktiviteter. det är summeringen i korthet. Kvalitetspris och patientsäkerhetspris har delats ut, men det har också varit en vecka med lunchföreläsningar, utställningar och patientsäkerhetsronder. text: may olsson foto: hans runesson den här veckan är kronan på verket i ett kvalitetsstyrt landsting, sammanfattar Per- Henrik nilsson, ansvarig för kvalitetsveckan. det känns verkligen att den nu är etablerad och en tradition i vårt landsting. Jag ser redan fram emot 2011 års kvalitetsvecka! Landstingets förtroendevalda ledning och tjänstemannaledning besökte flera avdelningar för att diskutera arbetsplatsens patientsäkerhetsarbete. arton arbetsplatser fick besök, bland dem vuxenpsykiatrin, sjukvårdsrådgivningen, lokalvården och en hel rad kliniker på sjukhusen. stärkt säkerhetskultur det handlar om ett ömsesidigt lärande och att stärka säkerhetskulturen via en dialog mellan chefer och medarbetare. En verksamhet som präglas av kvalitet och patientsäkerhet skapar mervärde och nytta för patienterna och är en förutsättning för medarbetare att göra rätt, menar Per-Henrik nilsson. 4 BLADET NR 4 # 2010

5 Anestesikliniken vann patientsäkerhetspriset med ALERT-MIG-MEWS-ISBAR. Lena Persson, Kerstin Cesar och Carina Adden tog emot priset. Motivering: Ett målinriktat arbete för ökad kunskap och praktisk träning i syfte att tidigt upptäcka patienter som riskerar att försämras. Flera verktyg har implementerats och gett möjlighet till träning för säkrare vård. En kontinuerlig utvärdering visar god genomslagskraft och samsyn i arbetssätt på båda sjukhusen. att vilja övriga nominerade TiLL KVaLiTETSPRiSET: Dialysenheten CLV, Expertpatient Barn- och ungdomskliniken, Strukturerad och kvalitetssäkrad introduktion vid nyinsjuknande i barndiabetes TiLL PaTiEnTSäKERHETS- PRiSET: Primärvårds- och rehabcentrum, Mobil läkare i hemsjukvården, Ljungby kommun Kirurgicentrum och akutcentrum, Multisjuka patienters vård och behandling på ortopedavdelning Lunchföreläsningar bjöds det på både på centrallasarettet i Växjö, lasarettet i Ljungby och på sigfridsområdet. Här kunde man till exempel ta del av servicecentrums certifieringsarbete, hälsoarbete på rättspsykiatriska regionkliniken och olika kvalitetsregister. dessutom presenterades alla förbättringsområdena ute på de olika klinikerna med hjälp av bland annat postrar och bildspel. På informationsbanken trängdes utställningarna, och i lasarettens entréhallar fanns patientföreningarna och berättade om sig själva. prisutdelning så var det då prisutdelning för årets bästa kvalitetsarbete och patientsäkerhetsarbete på fredagens chefsdag. Kvalitetspriset fick kliniks mikrobiologi för arbetet med egenprovtagning för klamydia. Patientsäkerhetspriset gick till anestesikliniken för arbetet med alert-mig-mews-isbar, en samling verktyg som ger möjlighet till träning för säkrare vård. EngagEmang och KUnnighEt när jag är på patientsäkerhetsronder slås jag av hur engagerade och kunniga medarbetare det finns i vårt landsting. det finns en naturlig strävan att göra allt lite bättre, varje dag. det känns hoppfullt, konstaterade Börje Lindqvist, landstingsdirektör. Kvalitet handlar om att vilja. det handlar om att utgå från mig och vad jag kan göra. j detta innehöll KvalitEtsvEcKan 17 patientsäkerhetsronder 11 föreläsningar medverkan från 16 patientföreningar arbetsplatsträffar på många enheter om kvalitet 31 förbättringsprojekt anmälda till patientsäkerhetsoch kvalitetspriset 27 utställningar av förbättringsarbeten öppet hus en välbesökt chefsdag med utdelning av 2010 års kvalitetsoch patientsäkerhetspris BLADET NR 4 #

6 Koordinatorn har koll på läget förra året vann de patientsäkerhetspriset för tydlig information vid utskrivning. i år kommer ännu ett förbättringsarbete från medicinkliniken, dagvården. Ann Anderjon, avdelningschef på medicinska dagsjukvården i Växjö. May olsson En sjuksköterska utses till koordinator på mottagningen enligt ett rullande schema. Koordinatorn sitter på expeditionen hela dagen och är den som håller ihop alla trådar. Hon eller han överför information mellan läkare och sjuksköterskor, tar emot alla telefonsamtal och prioriterar. det blir ett mycket bättre flöde på mottagningen. Vi behöver inte springa hit och dit och jaga folk, utan går till koordinatorn. det sparar både tid och irritation och vi är mycket nöjda med arbetssättet, säger ann anderjon, avdelningschef på medicinska dagsjukvården, centrallasarettet i Växjö. i dag är det ann-sofi söderling som har koordinatorsrollen. det har hon en dag i veckan, och tycker att det är en bra omväxling till det vanliga arbetet. dessutom ger det en bra överblick över hela avdelningsarbetet. Men det blir mycket, säger hon mellan telefonsamtalen. Man är ofta tröttare efter en dag som koordinator än en vanlig dag. j Glömda barn på informationsbanken visade per jonsson från psykosmottagningen en utställning om familjeintervention. det handlar om att uppmärksamma barn till föräldrar med psykisk sjukdom. May olsson Per Jonsson, psykosmottagningen i Växjö. läs mer det finns fler artiklar från kvalitetsveckan på webben under ingången Jobba hos oss, reportage. Beardslees familjeintervention är en familjebaserad metod. den består av ett antal strukturerade samtal med föräldrarna, med barnen samt en gemensam familjeträff. det handlar om att stärka föräldrarnas egen förmåga att se sina barns behov och få familjen att öppna upp och kunna prata om förälderns psykiska sjukdom. Barn oroar sig när deras föräldrar mår dåligt och tar lätt på sig ansvar och skuldbelägger sig själva. Genom att prata om det som är svårt avlastas barnen en tung börda. det är en myt att barn inte mår bra av att få kunskap om sina föräldrars psykiska problem. Ett tiotal personer, med representanter från vuxenpsykiatrin och onkologen i Växjö samt från vuxenpsykiatrin i Kalmar och Blekinge, har under året gått en utbildning i metoden. deltagarna från Växjö ingår i ett nätverk som arbetar med att utforma och införa metoden på klinikerna. Ett steg har varit att ta fram en enkät till anställda inom vuxenpsykiatrin om barnperspektivet, och resultaten sammanställs i en FoU-rapport. j 6 BLADET NR 4 # 2010

7 triggande verktyg i kampen för säkrare vård Per-Henrik Nilsson, chef för medicincentrum. det har hänt mycket på patientsäkerhetsfronten de senaste årtiondena. från att acceptera och hantera de komplikationer som uppstår till att aktivt arbeta med förbättringar. nu granskar vi journaler för att göra vården säkrare. statistiken säger att varje år drabbas patienter av vårdskador i sverige. För cirka patienter kan vårdskadan ha varit en bidragande dödsorsak. det är inga roliga siffror och inget man gärna tänker på när man som patient besöker sjukvården. Men i dag ligger patientsäkerhet högt upp på agendan och ute i verksamheten finns en stor medvetenhet. i vårt landsting har vi prövat ett nytt verktyg. det kallas för Global Trigger Tool (GTT) och utvecklades i Usa för cirka tio år sedan. Metoden har sedan översatts till svenska förhållanden och kan närmast beskrivas som systematisk journalgranskning. Enkelt uttryckt handlar det om att man gör genomgångar bakåt i tiden av slumpvis utvalda patientjournaler. Man letar systematiskt efter information, så kallade triggers, som kan visa att något avvikit från det normala vårdförloppet. funna vårdskador leder till förbättring Medicinklinken i Växjö var först ut att prova GTT och lät utbilda tre forskningssköterskor till journalgranskare. i dag finns kompetens även på landstingets kanslis utvecklingsavdelning och GTT används brett inom den somatiska ELLEn LoVén Gtt är ett Kraftfullt VerKtyG som Kan Ge KonKreta förbättringar för Våra patienter. sjukhusvården. En referensgrupp träffas och går igenom resultatet ungefär en gång i kvartalet, berättar Per-Henrik nilsson, chef för medicincentrum. Under april, maj och juni i år granskades 90 slumpvist utvalda journaler och totalt hittades 52 triggers. av dessa visade det sig att tio triggers var vårdskador, det vill säga skador som hade kunnat undvikas. det man hittade var bland annat ett antal sårinfektioner som patienter fått efter operation. Referensgruppen förmedlade resultatet till de opererande enheterna som på så sätt fick möjlighet att göra något åt situationen. det här visar att GTT är ett kraftfullt verktyg som kan ge konkreta förbättringar för våra patienter. sett över tid är det även ett bra sätt att mäta vårt patientsäkerhetsarbete. j så här fungerar global trigger tool (gtt) Strukturerad journalgranskning enligt Global Trigger Tool (GTT) är en metod för att identifiera vårdskador. Ett utbildat team gör genomgångar bakåt i tiden av (minst) 20 slumpvis utvalda patientjournaler per månad. Teamet granskar varje journal i max 20 minuter utifrån givna kriterier och letar efter så kallade triggers. För journaler med triggerfynd analyseras eventuella vårdskador. antal patientskador och svårighetsgrad antecknas. För varje skada bedöms även undvikbarheten. undvikbara skador är vårdskador. Global Trigger Tool innehåller sex moduler grupper av triggers: a) omvårdnad b) läkemedel c) kirurgi d) intensivvård e) perinatal vård f) akutmottagning alla journaler granskas för omvårdnads- och läkemedelstriggers. Övriga områden används enbart om de passar för den aktuella patienten. För mer information om GTT: klicka på metoder sök på Global trigger tool BLADET NR 4 #

8 Alla kan bidra till bilden av vårt landsting undersökningar visar att de flesta landstingsanställda är nöjda med sin arbetsplats och tycker att de har ett meningsfullt jobb. däremot upplever många att bilden av landstinget som organisation är ganska negativ. den bilden går att förändra, om vi jobbar långsiktigt och medvetet med vårt varumärke, säger landstinget Kronobergs informationsdirektör ingrid persson. STina JoRdEViK En tydlig avsändare Landstinget Kronobergs logotype och det grafiska elementet som förstärker. Om alla sänder samma signal ger det trygghet för mottagaren. När vi berättar om något bra vi gör kan det bidra till att stärka förtroendet för Landstinget Kronoberg, menar pressekreterare Stefan Ahlrik. På interna webben hittar du mer information om vilka riktlinjer som gäller klicka på Information och media i Genvägar till höger på förstasidan. Välj Policy och riktlinjer. du kan läsa om t ex massmediakontakter, namnsättning och grafisk profil. Här finns också mallar att ladda ner för att underlätta ditt arbete. Varumärket Landstinget Kronoberg består enkelt uttryckt av två delar. dels vår grafiska profil, det vill säga loggan, färger, former och typsnitt. dels de associationer som begreppet Landstinget Kronoberg väcker, uppfattningar om oss och våra värden. grafisk profil Landstinget Kronobergs grafiska profil ska användas i all kommunikation. det är viktigt att vi har en enad profil utåt, för att tydligt visa att det är vi som är avsändare och för att ge ett enhetligt och professionellt intryck, säger Katarina Lundquist, grafisk formgivare på Landstinget Kronoberg. Vi har valt färger som är milda och lugna, därför att det passar vår verksamhet. Typsnitten är valda för att de är lättlästa och vi eftersträvar en ren och enkel layout för att inte skymma budskapen i texterna. namnsättning En aspekt av vår profil är hur vi benämner våra verksamheter. i Landstinget Kronobergs riktlinjer för namnsättning står att vi ska ha begripliga och enhetliga namn, och att vi aldrig ska använda förkortningar i patientkommunikation. Till exempel ska patienter kallas till barnmorskemottagningen, Centrallasarettet Växjö inte BM-mottagningen, BKC, CLV. att jobba med profildelen av varumärket är inte särskilt krångligt, och det finns flera mallar att använda och tydliga riktlinjer. att förändra de bilder och uppfattningar som finns av oss kräver ett mer ihärdigt och långsiktigt arbete men det går. värden och budskap allt vi gör, säger och skriver påverkar bilden av vårt landsting. Vi har alltså möjlighet att själva fylla vårt varumärke med de värden vi vill stå för, säger ingrid Persson. Just nu arbetar vi mycket med att definiera vilka värden och budskap vi ska använda för att stärka vårt varumärke, inte minst som arbetsgivare. Vi behöver ju rekrytera många nya medarbetare de närmaste åren, och måste ha en tydlig tanke om hur vi ska profilera oss för att attrahera dem. det är viktigt att vi har ett enhetligt koncept för detta, och förstås att de värden vi lyfter fram stämmer med verkligheten. rubriker Hur vi beskrivs i media har förstås en stor betydelse för hur vi uppfattas av allmänheten. när det gäller media är en ganska vanlig uppfattning att de skriver ju bara elände om oss. Är det verkligen så, pressekreterare stefan ahlrik? 8 BLADET NR 4 # 2010

9 en ny politisk organisation från 2011 gäller en ny politisk organisation i landstinget Kronberg. syftet är att skapa en större närhet mellan verksamhet och politisk organisation och stärka den demokratiska processen. ToBiaS SKaRPSVäRd nja, det är faktiskt ganska blandat. Vi får en del negativ publicitet, men det beror till stor del på att media i dag har lätt att ta del av anmälningar av olika slag. KontaKt med media stefan ahlrik understryker vikten av att vi är öppna i våra kontakter med media: Varje gång vi träffar en representant för media får vi ett tillfälle att berätta för allmänheten hur vi arbetar. det är därför viktigt att tänka igenom vilket budskap vi vill förmedla när vi får chansen. Vi ska våga berätta om när något blivit fel, och hur vi arbetar för att höja kvaliteten och förbättra rutiner för att undvika fel i framtiden. Men vi ska också våga berätta om när vi gör något bra. det kan bidra till att stärka förtroendet för Landstinget Kronoberg. möten alla medarbetare kan vara ambassadörer och bidra till att stärka varumärket Landstinget Kronoberg, menar ingrid Persson. i alla möten med patienter och allmänhet har man chansen att stärka den positiva bilden av sin egen arbetsplats och av landstinget som helhet. j Tidigare utskott försvinner, med undantag av folkhälsoutskottet. istället kommer det att finnas ett antal nya beredningar. Hälso- och sjukvårdsberedningen, med ordförande Pernilla sjöberg (M), har som huvudsakligt uppdrag att arbeta med långsiktiga hälso- och sjukvårdsfrågor inom Landstinget Kronobergs ansvarsområde. samverkansberedningen, där Lena Karlsson (C) är ordförande, ska arbeta för samverkan mellan landsting, kommun och andra regionala aktörer i frågor som rör exempelvis äldre och psykiatri. FoU-beredningen, med Peter Löfström (M) som ordförande, ska utveckla en nära samverkan med universitet och högskolor inom hälso- och sjukvårdsområdet. målet är bästa möjliga KvalitEt i vården Tillsammans med centrumorganisationen som infördes under 2010 ska den nya politiska organisationen ge förutsättningar för ökad kvalitetsstyrning utifrån befolkningens hälsoläge. Hälso- och sjukvård samt tandvård i Kronoberg ska drivas i syfte att ge befolkning och patienter bästa möjliga kvalitet i vården och stödja arbetet med en god folkhälsa. den nya organisationsuppdelningen har också som syfte att tydligare fördela ansvar och uppgifter från förtroendemannaorganisationen till centrumorganisationen, där verksamheten bedrivs. detta är ett sätt att ge medborgarna mer inflytande och förhoppningsvis får medborgarna en morot till att göra sin röst hörd. Här ska medborgardialogen utvecklas på olika sätt. ordförande per organ Landstingsfullmäktige Rolf Sällryd (Kd), ordförande yngve Filipsson (FP), 1:e vice ordförande Ragnar Lindberg (S), 2:e vice ordförande landstingstyrelse Suzanne Frank (M), ordförande Lena Karlsson (C), 1:e vice ordförande anna Fransson (S), 2:e vice ordförande Folkhälsoutskott annelill davidsson (C), ordförande fou-beredning Peter Löfström (M), ordförande Hälso- och sjukvårdsberedning Pernilla Sjöberg (M), ordförande organisationsutskott Rolf Sällryd (Kd), ordförande Patientnämnd Kent alriksson (M), ordförande revision Sven-Åke Gustavsson (S), ordförande samverkansberedning Lena Karlsson (C), ordförande Styrelse för Grimslövs folkhögskola tillika kulturberedning Göran Giselsson (M), ordförande valberedning Göran Giselsson (M), ordförande BLADET NR 4 #

10 Ombudsmannen som blev chef efter många år som facklig företrädare, har sven bondesson tagit steget till att bli chef för resursenheten i ljungby. han är van vid att sticka ut hakan och uppmärksamma orättvisor. nu ser han fram emot en annan slags utmaningar och arbetsuppgifter i sitt nya arbete. namn: Sven Bondesson aktuell som: ny chef för resursenheten i Ljungby ålder: 49 bor: På en gård i Tutaryd Familj: Två utflugna barn, särbo gör på fritiden: Sköter om gården, umgås med folk lyssnar på: 70- och 80-talsmusik helst på hög volym, gärna Bruce Springsteen favoritfilm: Papillon på nattduksbordet: Kriget är slut av Morgan alling och Hundraåringen av Jonas Jonasson brinner för: Rättvisa tre ord som beskriver dig: Social, det får jag ofta höra av andra att jag är. Kreativ jag gillar att hitta lösningar. och så är jag prestigelös Får man inte missa när man är i Ljungby: att äta en prins Sigvard-bakelse på Roddys konditori TExT: anneli WiRdEnäS FoTo: HanS RunESSon För femton år sedan trodde jag på fullt allvar att jag aldrig någonsin skulle behöva jobba med datorer! arbetslivet har verkligen förändrats sedan dess. sven Bondesson är nästan överväldigad över allt han måste lära sig om datorernas förtrollande värld. det är flera olika datasystem och webbprogram jag måste kunna för att få min behörighet, förklarar han. när han började som chef skulle landstingets tre resursenheter bli en enda, under akutcentrums vingar. att tillhöra akutcentrum känns bara bra, tycker han. Vitsen med att slå ihop alla enheterna var att man skulle få en effektivare och bättre styrning. Vi har ju exempelvis fått en verksamhetschef på heltid. nu lyfts våra frågor på ett helt annat sätt. jag tycker inte att jag har svikit facket. efter femton år Kände jag att jag hade arbetat färdigt med det. KompEtEns inte Kön de tre övriga cheferna är kvinnor och på resursenheten i Ljungby finns bara en man till. Jag har alltid jobbat med många kvinnor. det är inga problem. För mig är det viktigt med lika löner, att kvinnor får ledande positioner. det handlar om kompetens, inte om kön. Men han värjer sig för att blir kallad för feminist. det är bara ett ord som jag knappt ens begriper. hittar sin roll inom den nya resursenheten arbetar 60 personer. de är uppdelade mellan lasarettet i Ljungby, psykiatrin och centrallasarettet i Växjö. i Ljungby är de tolv. Vi rekryterar aktivt personer som är öppna, flexibla och gillar omväxling. de ska gå in och arbeta vid korttidsfrånvaro, anhopning av jobb o s v. alla lägger sina egna scheman utifrån vilka dagar de vill jobba. sedan får de sms av oss om var de ska vara. Resursenheten har också i uppdrag att serva dem som är ofrivilliga deltidsarbetare och praoelever från högstadiet. Vi jobbar med att hitta vår roll, det är en intressant utmaning. bytt sida steget från facklig förtroendeman till chef kan tyckas lång, nästan som att man byter sida. Jag tycker inte att jag har svikit facket. Efter femton år kände jag att jag hade arbetat färdigt med det, säger han. som fackligt engagerad går man många utbildningar, även i ledarskap. så för mig var det inget stort steg att ta. bra chefer vågar Han har tänkt mycket på hur en god ledare och bra chef ska vara. Jag har mött så oerhört chefer många genom åren, inspirerats av det som varit bra och framför allt tagit till mig hur man inte ska vara, av de otydliga, svaga ledare som 10 BLADET NR 4 # 2010

11 BLADET NR 4 #

12 Vi rekryterar aktivt personer som är öppna, flexibla och Gillar om- VäxlinG. de ska Gå in och arbeta Vid Korttidsfrån- Varo, anhopning av jobb o s V. alla lägger sina egna scheman utifrån VilKa dagar de Vill jobba. sedan får de sms av oss om Var de ska Vara. resursenhetens Uppdrag är att hjälpa verksamheter med tillfällig personal vid korttidsfrånvaro, extra vak, arbetsanhopning, utbildning samt kortare ledigheter. gömt sig bakom andra, satt sig i baksätet istället för i förarsätet. En bra chef ska våga fatta beslut, våga pröva nya saker utan att alltid ha facit på förhand, konstaterar han. Blir det fel får man fatta ett nytt beslut senare. det är viktigt att vara utvecklare. skötare i botten sven Bondessons egen väg inom landstinget började när han utbildade sig till skötare. Jag arbetade på sankt sigfrid fram till omorganisationen 1990, när en stor del av psykiatrin flyttades till Ljungby. då följde jag med och började jobba på Lasarettet Ljungby. hördes i media det var i samband med det som han började engagera sig fackligt. Vi kom på att vi kunde nå framgång om vi diskuterade oss samman. Tack vare det fick vi fram väldigt bra avtal. det var kul att arbeta så, därför fortsatte jag jobba inom Kommunal. Han hördes ofta i de lokala nyheterna, var ett tacksamt intervjuobjekt eftersom han sa vad han tyckte. Jag stack ut näsan, vågade bjuda på mig själv. storstrejk och Utförsäljning särskilt två större händelser under hans fackliga tid har etsat sig fast. storstrejken 2003 var en jobbig upplevelse. det hade piskats upp så mycket känslor innan. Och så blev det ett bra avtal, men det var väldigt svårt att få ut det till media. Och vid den planerade utförsäljningen av Lasarettet Ljungby, då hade vi många påfrestande samtal, minns han. inget för mesproppar den fackliga karriären avslutades med ett års vikariat på förbundskontoret i stockholm. i höstas kom sven Bondesson tillbaka till Lasarettet Ljungby som vårdare, och sökte jobbet som chef för resursenheten, när det utlystes. i dag är det knepigt att rekrytera folk till facket, förklarar han. Kompetenta medarbetare är en bristvara och det finns inget utrymme för mesproppar. Jag är fullt övertygad om att det går att engagera många fler fackligt för en kortare period, ett projekt eller så. Facket måste jobba mycket mer med nyttan av att vara med, anser han. Tänka i helt nya banor. jobbar med samverkan Under flera år var sven Bondesson Kommunals representant när samverkansavtalet skulle utformas. nu håller han själv arbetsplatsträffar var fjortonde dag och är en av dem som ska få personal att uppvärdera sitt arbete och att ta mer ansvar. Jag är imponerad över att alla verkar så medvetna om vad samverkansavtalet går ut på. Utbildningen gick verkligen hem. Jag tror att det kommer att utmynna i något bra. 12 BLADET NR 4 # 2010

13 på jobbet har alla tystnadsplikt alla medarbetare inom landstinget har tystnadsplikt. det gäller oavsett vad du jobbar med. Våra patienter ska känna sig trygga med att den information de lämnar hanteras varsamt och inte sprids utan att han eller hon godkänt det. SandRa ViKSTRÖM Personer som kommer till landstinget för att få vård ska känna sig bekväma och trygga samtidigt som de måste kunna lita på att uppgifterna bara används av dem som vårdar dem och inte lämnas vidare utan att de godkänt att så får ske. Vi informerar om tystnadsplikt och sekretess till alla medarbetare som också får skriva under att de tagit del av informationen. detta är också en viktig värderingsfråga att hålla levande på arbetsplatsmöten. Vår kultur ska självklart bygga på empati och etik i bemötandet av våra patienter, säger personaldirektör Jeanette Kjellberg. som medarbetare får du bara läsa en journal om du har en vårdrelation till patienten. så sker också i de allra flesta fall. stickprov Efter införandet av datoriserat journalsystem kom också en ny möjlighet att följa upp vilka som läst en journal. (till skillnadfrån pappersjournalernas tid). Enligt Landstinget Kronobergs rutin för kontroll av loggar ansvarar varje verksamhetschef för att genomföra ett antal stickprov varje månad. Målet är att alla anställda ska kontrolleras minst en gång per år. därtill görs särskilda kontroller om det finns misstankar om att någon läst en journal man inte haft behörighet till. Patienter kan också begära att få ut logglista för att vilka som varit inne i den. detta blir allt vanligare då patienterna blir alltmer delaktiga och aktiv i sin vård, berättar susanne ingvarsson som är en av fem personalchefer som följer upp de fall när någon medarbetare varit inne i en journal de inte haft rätt läsa. Man tar en risk om man tittar i enskilda journaler. varning EllEr Uppsägning Om det visar sig att någon medarbetare brutit mot sekretessen och tystnadsplikten görs en polisanmälan. Handlingen kan också leda till arbetsrättsliga konsekvenser, medarbetaren får en skriftlig varning som alltid kommer att finnas kvar som en belastning. det kan också bli tal om att skilja medarbetaren från tjänsten om händelsen varit allvarlig. Medvetenheten om vilket allvarligt brott det faktiskt är att läsa enskilda journaler behöver öka. du kan läsa mer om tystnadsplikt och sekretess på webben eller på 1177.se. j Jeanette Kjellberg är personaldirektör i Landstinget Kronoberg och tror att de flesta anställda känner till reglerna för sekretess och tystnadsplikt. e- tjänstekort för högre patientsäkerhet I dagarna börjar utdelningen av Landstinget Kronobergs nya e-tjänstekort. Enligt tidplanen börjar korten att delas ut under vecka 47, för att senast vara utdelade till den 1 mars det handlar om cirka kort så det är viktigt att alla hämtar sina kort på de tider som meddelas. För att få ut sitt kort krävs att man personligen hämtar det och kan identifiera sig med en giltig id-handling. det är också viktigt att du som ska hämta ut ditt kort tar med dig det kuvert med koder som du har fått hemskickat. den som eventuellt saknar sitt kuvert måste beställa ett nytt, vilket man kan göra genom att kontakta kortservice på telefon Läs mer på webben: BLADET NR 4 #

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2010-09-21 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 8 september 2010 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-06-18 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 11 juni 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Utvecklingsavdelningen 2012-01-01 Fredrik Wallertz Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Nationell överenskommelse för 2012 Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning 2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare Schema för dagen: Tid Program 08:30 Inledning 08:45 Regionens arbete med sjukskrivnings- och rehabprocessen 09:15 Fika 09:35 Försäkringsinformation och samverkan

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Utvecklingsavdelningen 2013-03-06 Fredrik Wallertz Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Nationell överenskommelse för 2013 Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-18 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Plugga och må bra. Samtidigt.

Plugga och må bra. Samtidigt. Plugga och må bra. Samtidigt. Anna Broman Norrby, leg. psykolog - studenthälsovård Kaserntorget 11 B är studenternas företagshälsovård vid Chalmers och Göteborgs universitet www.akademihalsan.se - Telefon:

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada NLL-2015-02 Medarbetarstöd vid vårdskada Hälsosjukvård- och tandvårdspersonal som varit inblandad i en incident som lett till en vårdskada är särskilt sårbara när hälso- och sjukvårdens stödsystem uppvisar

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-09-07 10:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Hållbar jämställdhet och jämlik vård /1. Hållbar jämställdhet och jämlik vård

Hållbar jämställdhet och jämlik vård /1. Hållbar jämställdhet och jämlik vård Hållbar jämställdhet och jämlik vård /1 Hållbar jämställdhet och jämlik vård SKL: s program för hållbar jämställdhet I maj 2009 tilldelades Landstinget Kronoberg 1,5 mkr i utvecklingsmedel från SKL: s

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer