BL ADE T 04#2010. Växeln hallå. en del av servicecentrum sidan 26

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BL ADE T 04#2010. Växeln hallå. en del av servicecentrum sidan 26"

Transkript

1 En personaltidning för oss i landstinget KronobErg BL ADE T 04#2010 Växeln hallå en del av servicecentrum sidan 26 j Kvalitet j Varumärke j Politiken efter valet j Resursenheten j Sekretess j Mobil läkare j Rehabteam j Ledarskapsutveckling j Runt om j Linnéuniversitetet j Korsord j Tårtan BLADET NR 4 #

2 Kvalitet kan vara rena fröjden Vi har firat kvalitetsvecka i Landstinget Kronoberg. Många beundransvärda projekt och hårt slit har fått visa upp sig, några fick pris. Men det viktigaste är inte att vinna utan att kämpa väl, som någon sa. Och det behöver inte ens vara särskilt slitsamt att utvecklas och höja kvaliteten, det kan kanske till och med vara kul! Fast det krävs nog att någon har lite extra energi för att dra igång, rubba cirklarna, tänka nytt. Här kan man föreställa sig att chefen har en roll, är den som stöttar och bryr sig. det tror jag att Lotta strid också tycker. Hon verkar ha en väldigt intressant uppgift att utveckla ledare (sidan 24). så här tycker hon: det är ju cheferna som avgör hur det blir. därför menar jag att chefer måste ha en vilja att det ska bli bra, att medarbetarna ska trivas, att arbetsmiljön ska vara god, att människor ska utvecklas. det låter som kvalitet i mina öron! KValitetsarbete kan vara något så enkelt som lite extra omtanke vågar man jämföra landstinget med en restaurang på stan? Jag tänker på en välkomnande entré, du får lust att gå in, och väl inne får du personalens uppmärksamhet. Maten som serveras (efter lagom lång väntan) är omsorgsfullt lagad, inredningen och atmosfären känns trevlig. där kan jag ha det bra utan att behöva bekymra mig över att få någon köksrelaterad infektion. Goodwill är mer än pengar, det är Gott anseende och nöjda Kunder som sprider ära och berömmelse bland sina Vänner. God och säker mat på en kvalitetsstyrd restaurang, med gästen i centrum, typ. när jag Kommer därifrån kanske jag berättar för någon om mitt besök. att det var bra, något jag kan rekommendera. då har jag hjälpt till att stärka deras varumärke, och det har inte kostat restaurangen ett dugg! Goodwill är mer än pengar, det är gott anseende och nöjda kunder som sprider ära och berömmelse bland sina vänner. (något annat än badwill, som dock lär sprida sig på samma sätt upphöjt till tio.) hur Vi som jobbar i landstinget ska förhålla oss till vårt varumärke funderar bland andra informationsdirektör ingrid Persson på (sidan 8). För det är ju till stor del vår egen bild som avgör hur vi uppfattas utåt. Vilka förhoppningar har vi på vårt arbete? Vad vill vi att andra ska tänka på när vi berättar om Landstinget Kronoberg? Jag tycker det känns roligt när kompisarna berömmer något vi gjort bra. det kan vara allt från ett trevligt möte till livräddande insatser. Man blir liksom lite mer uppspelt då, och det känns roligare att gå till jobbet, även om det inte är jag själv som jobbar med livräddning precis. de Gamla damerna på sidorna verkar redan ha en klar bild om vårt värde. anledningen är Kjell Petersson, läkaren som besöker dem i hemmet. de får behandling och ordination hemma vid köksbordet och slipper göra sig i ordning och fixa skjuts. Och så får de ju lite sällskap på kuppen. Livskvalitet helt enkelt. Bladet önskar alla god jul och gott nytt år! KaTaRina LundquiST 2 BLADET NR 4 # 2010

3 Vinnare i kvalitet 4 Trivs i sin nya roll 10 Hög service Vinnare i kvalitet 7. Verktyg för kvalitet 8 9. Bilden av vårt landsting 9. Beredningar istället för utskott BL ADE T Bladet är en personaltidning för anställda i Landstinget Kronoberg och kommer ut med fyra nummer om året. Bladet är en fri, partipolitiskt och fackligt neutral tidning. Redigering och nyhetsvärdering sker efter journalistiska principer, och följer de etiska regler som finns för press, radio och TV. ansvarig utgivare ingrid Persson adress: Bladet, Landstinget Kronoberg, Box 1223, Växjö E-post: Fax: redaktör Katarina Lundquist, redaktionskommitté ingrid Persson (ansvarig utgivare) anita Åkesson (ledningsrepr) Mirtha Chabay (SKTF) Rickard Johansson (KLL) dan Lundkvist (Kommunal) Gunilla Johansson (Vårdförbundet) Katarina Lundquist (redakör) omslagsfoto: Hans Runesson tryck: danagårds grafiska issn: Upplaga: ex distribution: Posten nästa nummer kommer i mars. Manusstopp fredagen den 25 februari. detta nummer är presslagt den 30 november. innehållet i tidningen får gärna citeras om källan anges. bladet finns också som taltidning. Vill du ha ett ex? E-posta till eller ring Bondesson har blivit chef Sekretessen gäller alla doktorn kommer hem Modern rehabilitering ser till hela människan Vad vill vi ha för chefer? detta är servicecentrum Bästa audionomen Runt om Samverkan utvecklar vården Kryss BLADET NR 4 #

4 Klinisk mikrobiologi vann kvalitetspriset med Klamydia egenprovtagning. Rebecka Moding och Maaret Blomqvist tog emot priset. Motivering: Ett innovativt projekt med stort nytänkande, tydligt patientfokus och genomtänkt process. Patientmedverkan med integritetsskydd som via sociala media har ökat tillgängligheten för avsedd målgrupp. En strukturerad och kontinuerlig utvärdering visar stor nytta ur flera perspektiv. Kvalitet handlar om en kvalitetsvecka med stor bredd och mycket aktiviteter. det är summeringen i korthet. Kvalitetspris och patientsäkerhetspris har delats ut, men det har också varit en vecka med lunchföreläsningar, utställningar och patientsäkerhetsronder. text: may olsson foto: hans runesson den här veckan är kronan på verket i ett kvalitetsstyrt landsting, sammanfattar Per- Henrik nilsson, ansvarig för kvalitetsveckan. det känns verkligen att den nu är etablerad och en tradition i vårt landsting. Jag ser redan fram emot 2011 års kvalitetsvecka! Landstingets förtroendevalda ledning och tjänstemannaledning besökte flera avdelningar för att diskutera arbetsplatsens patientsäkerhetsarbete. arton arbetsplatser fick besök, bland dem vuxenpsykiatrin, sjukvårdsrådgivningen, lokalvården och en hel rad kliniker på sjukhusen. stärkt säkerhetskultur det handlar om ett ömsesidigt lärande och att stärka säkerhetskulturen via en dialog mellan chefer och medarbetare. En verksamhet som präglas av kvalitet och patientsäkerhet skapar mervärde och nytta för patienterna och är en förutsättning för medarbetare att göra rätt, menar Per-Henrik nilsson. 4 BLADET NR 4 # 2010

5 Anestesikliniken vann patientsäkerhetspriset med ALERT-MIG-MEWS-ISBAR. Lena Persson, Kerstin Cesar och Carina Adden tog emot priset. Motivering: Ett målinriktat arbete för ökad kunskap och praktisk träning i syfte att tidigt upptäcka patienter som riskerar att försämras. Flera verktyg har implementerats och gett möjlighet till träning för säkrare vård. En kontinuerlig utvärdering visar god genomslagskraft och samsyn i arbetssätt på båda sjukhusen. att vilja övriga nominerade TiLL KVaLiTETSPRiSET: Dialysenheten CLV, Expertpatient Barn- och ungdomskliniken, Strukturerad och kvalitetssäkrad introduktion vid nyinsjuknande i barndiabetes TiLL PaTiEnTSäKERHETS- PRiSET: Primärvårds- och rehabcentrum, Mobil läkare i hemsjukvården, Ljungby kommun Kirurgicentrum och akutcentrum, Multisjuka patienters vård och behandling på ortopedavdelning Lunchföreläsningar bjöds det på både på centrallasarettet i Växjö, lasarettet i Ljungby och på sigfridsområdet. Här kunde man till exempel ta del av servicecentrums certifieringsarbete, hälsoarbete på rättspsykiatriska regionkliniken och olika kvalitetsregister. dessutom presenterades alla förbättringsområdena ute på de olika klinikerna med hjälp av bland annat postrar och bildspel. På informationsbanken trängdes utställningarna, och i lasarettens entréhallar fanns patientföreningarna och berättade om sig själva. prisutdelning så var det då prisutdelning för årets bästa kvalitetsarbete och patientsäkerhetsarbete på fredagens chefsdag. Kvalitetspriset fick kliniks mikrobiologi för arbetet med egenprovtagning för klamydia. Patientsäkerhetspriset gick till anestesikliniken för arbetet med alert-mig-mews-isbar, en samling verktyg som ger möjlighet till träning för säkrare vård. EngagEmang och KUnnighEt när jag är på patientsäkerhetsronder slås jag av hur engagerade och kunniga medarbetare det finns i vårt landsting. det finns en naturlig strävan att göra allt lite bättre, varje dag. det känns hoppfullt, konstaterade Börje Lindqvist, landstingsdirektör. Kvalitet handlar om att vilja. det handlar om att utgå från mig och vad jag kan göra. j detta innehöll KvalitEtsvEcKan 17 patientsäkerhetsronder 11 föreläsningar medverkan från 16 patientföreningar arbetsplatsträffar på många enheter om kvalitet 31 förbättringsprojekt anmälda till patientsäkerhetsoch kvalitetspriset 27 utställningar av förbättringsarbeten öppet hus en välbesökt chefsdag med utdelning av 2010 års kvalitetsoch patientsäkerhetspris BLADET NR 4 #

6 Koordinatorn har koll på läget förra året vann de patientsäkerhetspriset för tydlig information vid utskrivning. i år kommer ännu ett förbättringsarbete från medicinkliniken, dagvården. Ann Anderjon, avdelningschef på medicinska dagsjukvården i Växjö. May olsson En sjuksköterska utses till koordinator på mottagningen enligt ett rullande schema. Koordinatorn sitter på expeditionen hela dagen och är den som håller ihop alla trådar. Hon eller han överför information mellan läkare och sjuksköterskor, tar emot alla telefonsamtal och prioriterar. det blir ett mycket bättre flöde på mottagningen. Vi behöver inte springa hit och dit och jaga folk, utan går till koordinatorn. det sparar både tid och irritation och vi är mycket nöjda med arbetssättet, säger ann anderjon, avdelningschef på medicinska dagsjukvården, centrallasarettet i Växjö. i dag är det ann-sofi söderling som har koordinatorsrollen. det har hon en dag i veckan, och tycker att det är en bra omväxling till det vanliga arbetet. dessutom ger det en bra överblick över hela avdelningsarbetet. Men det blir mycket, säger hon mellan telefonsamtalen. Man är ofta tröttare efter en dag som koordinator än en vanlig dag. j Glömda barn på informationsbanken visade per jonsson från psykosmottagningen en utställning om familjeintervention. det handlar om att uppmärksamma barn till föräldrar med psykisk sjukdom. May olsson Per Jonsson, psykosmottagningen i Växjö. läs mer det finns fler artiklar från kvalitetsveckan på webben under ingången Jobba hos oss, reportage. Beardslees familjeintervention är en familjebaserad metod. den består av ett antal strukturerade samtal med föräldrarna, med barnen samt en gemensam familjeträff. det handlar om att stärka föräldrarnas egen förmåga att se sina barns behov och få familjen att öppna upp och kunna prata om förälderns psykiska sjukdom. Barn oroar sig när deras föräldrar mår dåligt och tar lätt på sig ansvar och skuldbelägger sig själva. Genom att prata om det som är svårt avlastas barnen en tung börda. det är en myt att barn inte mår bra av att få kunskap om sina föräldrars psykiska problem. Ett tiotal personer, med representanter från vuxenpsykiatrin och onkologen i Växjö samt från vuxenpsykiatrin i Kalmar och Blekinge, har under året gått en utbildning i metoden. deltagarna från Växjö ingår i ett nätverk som arbetar med att utforma och införa metoden på klinikerna. Ett steg har varit att ta fram en enkät till anställda inom vuxenpsykiatrin om barnperspektivet, och resultaten sammanställs i en FoU-rapport. j 6 BLADET NR 4 # 2010

7 triggande verktyg i kampen för säkrare vård Per-Henrik Nilsson, chef för medicincentrum. det har hänt mycket på patientsäkerhetsfronten de senaste årtiondena. från att acceptera och hantera de komplikationer som uppstår till att aktivt arbeta med förbättringar. nu granskar vi journaler för att göra vården säkrare. statistiken säger att varje år drabbas patienter av vårdskador i sverige. För cirka patienter kan vårdskadan ha varit en bidragande dödsorsak. det är inga roliga siffror och inget man gärna tänker på när man som patient besöker sjukvården. Men i dag ligger patientsäkerhet högt upp på agendan och ute i verksamheten finns en stor medvetenhet. i vårt landsting har vi prövat ett nytt verktyg. det kallas för Global Trigger Tool (GTT) och utvecklades i Usa för cirka tio år sedan. Metoden har sedan översatts till svenska förhållanden och kan närmast beskrivas som systematisk journalgranskning. Enkelt uttryckt handlar det om att man gör genomgångar bakåt i tiden av slumpvis utvalda patientjournaler. Man letar systematiskt efter information, så kallade triggers, som kan visa att något avvikit från det normala vårdförloppet. funna vårdskador leder till förbättring Medicinklinken i Växjö var först ut att prova GTT och lät utbilda tre forskningssköterskor till journalgranskare. i dag finns kompetens även på landstingets kanslis utvecklingsavdelning och GTT används brett inom den somatiska ELLEn LoVén Gtt är ett Kraftfullt VerKtyG som Kan Ge KonKreta förbättringar för Våra patienter. sjukhusvården. En referensgrupp träffas och går igenom resultatet ungefär en gång i kvartalet, berättar Per-Henrik nilsson, chef för medicincentrum. Under april, maj och juni i år granskades 90 slumpvist utvalda journaler och totalt hittades 52 triggers. av dessa visade det sig att tio triggers var vårdskador, det vill säga skador som hade kunnat undvikas. det man hittade var bland annat ett antal sårinfektioner som patienter fått efter operation. Referensgruppen förmedlade resultatet till de opererande enheterna som på så sätt fick möjlighet att göra något åt situationen. det här visar att GTT är ett kraftfullt verktyg som kan ge konkreta förbättringar för våra patienter. sett över tid är det även ett bra sätt att mäta vårt patientsäkerhetsarbete. j så här fungerar global trigger tool (gtt) Strukturerad journalgranskning enligt Global Trigger Tool (GTT) är en metod för att identifiera vårdskador. Ett utbildat team gör genomgångar bakåt i tiden av (minst) 20 slumpvis utvalda patientjournaler per månad. Teamet granskar varje journal i max 20 minuter utifrån givna kriterier och letar efter så kallade triggers. För journaler med triggerfynd analyseras eventuella vårdskador. antal patientskador och svårighetsgrad antecknas. För varje skada bedöms även undvikbarheten. undvikbara skador är vårdskador. Global Trigger Tool innehåller sex moduler grupper av triggers: a) omvårdnad b) läkemedel c) kirurgi d) intensivvård e) perinatal vård f) akutmottagning alla journaler granskas för omvårdnads- och läkemedelstriggers. Övriga områden används enbart om de passar för den aktuella patienten. För mer information om GTT: klicka på metoder sök på Global trigger tool BLADET NR 4 #

8 Alla kan bidra till bilden av vårt landsting undersökningar visar att de flesta landstingsanställda är nöjda med sin arbetsplats och tycker att de har ett meningsfullt jobb. däremot upplever många att bilden av landstinget som organisation är ganska negativ. den bilden går att förändra, om vi jobbar långsiktigt och medvetet med vårt varumärke, säger landstinget Kronobergs informationsdirektör ingrid persson. STina JoRdEViK En tydlig avsändare Landstinget Kronobergs logotype och det grafiska elementet som förstärker. Om alla sänder samma signal ger det trygghet för mottagaren. När vi berättar om något bra vi gör kan det bidra till att stärka förtroendet för Landstinget Kronoberg, menar pressekreterare Stefan Ahlrik. På interna webben hittar du mer information om vilka riktlinjer som gäller klicka på Information och media i Genvägar till höger på förstasidan. Välj Policy och riktlinjer. du kan läsa om t ex massmediakontakter, namnsättning och grafisk profil. Här finns också mallar att ladda ner för att underlätta ditt arbete. Varumärket Landstinget Kronoberg består enkelt uttryckt av två delar. dels vår grafiska profil, det vill säga loggan, färger, former och typsnitt. dels de associationer som begreppet Landstinget Kronoberg väcker, uppfattningar om oss och våra värden. grafisk profil Landstinget Kronobergs grafiska profil ska användas i all kommunikation. det är viktigt att vi har en enad profil utåt, för att tydligt visa att det är vi som är avsändare och för att ge ett enhetligt och professionellt intryck, säger Katarina Lundquist, grafisk formgivare på Landstinget Kronoberg. Vi har valt färger som är milda och lugna, därför att det passar vår verksamhet. Typsnitten är valda för att de är lättlästa och vi eftersträvar en ren och enkel layout för att inte skymma budskapen i texterna. namnsättning En aspekt av vår profil är hur vi benämner våra verksamheter. i Landstinget Kronobergs riktlinjer för namnsättning står att vi ska ha begripliga och enhetliga namn, och att vi aldrig ska använda förkortningar i patientkommunikation. Till exempel ska patienter kallas till barnmorskemottagningen, Centrallasarettet Växjö inte BM-mottagningen, BKC, CLV. att jobba med profildelen av varumärket är inte särskilt krångligt, och det finns flera mallar att använda och tydliga riktlinjer. att förändra de bilder och uppfattningar som finns av oss kräver ett mer ihärdigt och långsiktigt arbete men det går. värden och budskap allt vi gör, säger och skriver påverkar bilden av vårt landsting. Vi har alltså möjlighet att själva fylla vårt varumärke med de värden vi vill stå för, säger ingrid Persson. Just nu arbetar vi mycket med att definiera vilka värden och budskap vi ska använda för att stärka vårt varumärke, inte minst som arbetsgivare. Vi behöver ju rekrytera många nya medarbetare de närmaste åren, och måste ha en tydlig tanke om hur vi ska profilera oss för att attrahera dem. det är viktigt att vi har ett enhetligt koncept för detta, och förstås att de värden vi lyfter fram stämmer med verkligheten. rubriker Hur vi beskrivs i media har förstås en stor betydelse för hur vi uppfattas av allmänheten. när det gäller media är en ganska vanlig uppfattning att de skriver ju bara elände om oss. Är det verkligen så, pressekreterare stefan ahlrik? 8 BLADET NR 4 # 2010

9 en ny politisk organisation från 2011 gäller en ny politisk organisation i landstinget Kronberg. syftet är att skapa en större närhet mellan verksamhet och politisk organisation och stärka den demokratiska processen. ToBiaS SKaRPSVäRd nja, det är faktiskt ganska blandat. Vi får en del negativ publicitet, men det beror till stor del på att media i dag har lätt att ta del av anmälningar av olika slag. KontaKt med media stefan ahlrik understryker vikten av att vi är öppna i våra kontakter med media: Varje gång vi träffar en representant för media får vi ett tillfälle att berätta för allmänheten hur vi arbetar. det är därför viktigt att tänka igenom vilket budskap vi vill förmedla när vi får chansen. Vi ska våga berätta om när något blivit fel, och hur vi arbetar för att höja kvaliteten och förbättra rutiner för att undvika fel i framtiden. Men vi ska också våga berätta om när vi gör något bra. det kan bidra till att stärka förtroendet för Landstinget Kronoberg. möten alla medarbetare kan vara ambassadörer och bidra till att stärka varumärket Landstinget Kronoberg, menar ingrid Persson. i alla möten med patienter och allmänhet har man chansen att stärka den positiva bilden av sin egen arbetsplats och av landstinget som helhet. j Tidigare utskott försvinner, med undantag av folkhälsoutskottet. istället kommer det att finnas ett antal nya beredningar. Hälso- och sjukvårdsberedningen, med ordförande Pernilla sjöberg (M), har som huvudsakligt uppdrag att arbeta med långsiktiga hälso- och sjukvårdsfrågor inom Landstinget Kronobergs ansvarsområde. samverkansberedningen, där Lena Karlsson (C) är ordförande, ska arbeta för samverkan mellan landsting, kommun och andra regionala aktörer i frågor som rör exempelvis äldre och psykiatri. FoU-beredningen, med Peter Löfström (M) som ordförande, ska utveckla en nära samverkan med universitet och högskolor inom hälso- och sjukvårdsområdet. målet är bästa möjliga KvalitEt i vården Tillsammans med centrumorganisationen som infördes under 2010 ska den nya politiska organisationen ge förutsättningar för ökad kvalitetsstyrning utifrån befolkningens hälsoläge. Hälso- och sjukvård samt tandvård i Kronoberg ska drivas i syfte att ge befolkning och patienter bästa möjliga kvalitet i vården och stödja arbetet med en god folkhälsa. den nya organisationsuppdelningen har också som syfte att tydligare fördela ansvar och uppgifter från förtroendemannaorganisationen till centrumorganisationen, där verksamheten bedrivs. detta är ett sätt att ge medborgarna mer inflytande och förhoppningsvis får medborgarna en morot till att göra sin röst hörd. Här ska medborgardialogen utvecklas på olika sätt. ordförande per organ Landstingsfullmäktige Rolf Sällryd (Kd), ordförande yngve Filipsson (FP), 1:e vice ordförande Ragnar Lindberg (S), 2:e vice ordförande landstingstyrelse Suzanne Frank (M), ordförande Lena Karlsson (C), 1:e vice ordförande anna Fransson (S), 2:e vice ordförande Folkhälsoutskott annelill davidsson (C), ordförande fou-beredning Peter Löfström (M), ordförande Hälso- och sjukvårdsberedning Pernilla Sjöberg (M), ordförande organisationsutskott Rolf Sällryd (Kd), ordförande Patientnämnd Kent alriksson (M), ordförande revision Sven-Åke Gustavsson (S), ordförande samverkansberedning Lena Karlsson (C), ordförande Styrelse för Grimslövs folkhögskola tillika kulturberedning Göran Giselsson (M), ordförande valberedning Göran Giselsson (M), ordförande BLADET NR 4 #

10 Ombudsmannen som blev chef efter många år som facklig företrädare, har sven bondesson tagit steget till att bli chef för resursenheten i ljungby. han är van vid att sticka ut hakan och uppmärksamma orättvisor. nu ser han fram emot en annan slags utmaningar och arbetsuppgifter i sitt nya arbete. namn: Sven Bondesson aktuell som: ny chef för resursenheten i Ljungby ålder: 49 bor: På en gård i Tutaryd Familj: Två utflugna barn, särbo gör på fritiden: Sköter om gården, umgås med folk lyssnar på: 70- och 80-talsmusik helst på hög volym, gärna Bruce Springsteen favoritfilm: Papillon på nattduksbordet: Kriget är slut av Morgan alling och Hundraåringen av Jonas Jonasson brinner för: Rättvisa tre ord som beskriver dig: Social, det får jag ofta höra av andra att jag är. Kreativ jag gillar att hitta lösningar. och så är jag prestigelös Får man inte missa när man är i Ljungby: att äta en prins Sigvard-bakelse på Roddys konditori TExT: anneli WiRdEnäS FoTo: HanS RunESSon För femton år sedan trodde jag på fullt allvar att jag aldrig någonsin skulle behöva jobba med datorer! arbetslivet har verkligen förändrats sedan dess. sven Bondesson är nästan överväldigad över allt han måste lära sig om datorernas förtrollande värld. det är flera olika datasystem och webbprogram jag måste kunna för att få min behörighet, förklarar han. när han började som chef skulle landstingets tre resursenheter bli en enda, under akutcentrums vingar. att tillhöra akutcentrum känns bara bra, tycker han. Vitsen med att slå ihop alla enheterna var att man skulle få en effektivare och bättre styrning. Vi har ju exempelvis fått en verksamhetschef på heltid. nu lyfts våra frågor på ett helt annat sätt. jag tycker inte att jag har svikit facket. efter femton år Kände jag att jag hade arbetat färdigt med det. KompEtEns inte Kön de tre övriga cheferna är kvinnor och på resursenheten i Ljungby finns bara en man till. Jag har alltid jobbat med många kvinnor. det är inga problem. För mig är det viktigt med lika löner, att kvinnor får ledande positioner. det handlar om kompetens, inte om kön. Men han värjer sig för att blir kallad för feminist. det är bara ett ord som jag knappt ens begriper. hittar sin roll inom den nya resursenheten arbetar 60 personer. de är uppdelade mellan lasarettet i Ljungby, psykiatrin och centrallasarettet i Växjö. i Ljungby är de tolv. Vi rekryterar aktivt personer som är öppna, flexibla och gillar omväxling. de ska gå in och arbeta vid korttidsfrånvaro, anhopning av jobb o s v. alla lägger sina egna scheman utifrån vilka dagar de vill jobba. sedan får de sms av oss om var de ska vara. Resursenheten har också i uppdrag att serva dem som är ofrivilliga deltidsarbetare och praoelever från högstadiet. Vi jobbar med att hitta vår roll, det är en intressant utmaning. bytt sida steget från facklig förtroendeman till chef kan tyckas lång, nästan som att man byter sida. Jag tycker inte att jag har svikit facket. Efter femton år kände jag att jag hade arbetat färdigt med det, säger han. som fackligt engagerad går man många utbildningar, även i ledarskap. så för mig var det inget stort steg att ta. bra chefer vågar Han har tänkt mycket på hur en god ledare och bra chef ska vara. Jag har mött så oerhört chefer många genom åren, inspirerats av det som varit bra och framför allt tagit till mig hur man inte ska vara, av de otydliga, svaga ledare som 10 BLADET NR 4 # 2010

11 BLADET NR 4 #

12 Vi rekryterar aktivt personer som är öppna, flexibla och Gillar om- VäxlinG. de ska Gå in och arbeta Vid Korttidsfrån- Varo, anhopning av jobb o s V. alla lägger sina egna scheman utifrån VilKa dagar de Vill jobba. sedan får de sms av oss om Var de ska Vara. resursenhetens Uppdrag är att hjälpa verksamheter med tillfällig personal vid korttidsfrånvaro, extra vak, arbetsanhopning, utbildning samt kortare ledigheter. gömt sig bakom andra, satt sig i baksätet istället för i förarsätet. En bra chef ska våga fatta beslut, våga pröva nya saker utan att alltid ha facit på förhand, konstaterar han. Blir det fel får man fatta ett nytt beslut senare. det är viktigt att vara utvecklare. skötare i botten sven Bondessons egen väg inom landstinget började när han utbildade sig till skötare. Jag arbetade på sankt sigfrid fram till omorganisationen 1990, när en stor del av psykiatrin flyttades till Ljungby. då följde jag med och började jobba på Lasarettet Ljungby. hördes i media det var i samband med det som han började engagera sig fackligt. Vi kom på att vi kunde nå framgång om vi diskuterade oss samman. Tack vare det fick vi fram väldigt bra avtal. det var kul att arbeta så, därför fortsatte jag jobba inom Kommunal. Han hördes ofta i de lokala nyheterna, var ett tacksamt intervjuobjekt eftersom han sa vad han tyckte. Jag stack ut näsan, vågade bjuda på mig själv. storstrejk och Utförsäljning särskilt två större händelser under hans fackliga tid har etsat sig fast. storstrejken 2003 var en jobbig upplevelse. det hade piskats upp så mycket känslor innan. Och så blev det ett bra avtal, men det var väldigt svårt att få ut det till media. Och vid den planerade utförsäljningen av Lasarettet Ljungby, då hade vi många påfrestande samtal, minns han. inget för mesproppar den fackliga karriären avslutades med ett års vikariat på förbundskontoret i stockholm. i höstas kom sven Bondesson tillbaka till Lasarettet Ljungby som vårdare, och sökte jobbet som chef för resursenheten, när det utlystes. i dag är det knepigt att rekrytera folk till facket, förklarar han. Kompetenta medarbetare är en bristvara och det finns inget utrymme för mesproppar. Jag är fullt övertygad om att det går att engagera många fler fackligt för en kortare period, ett projekt eller så. Facket måste jobba mycket mer med nyttan av att vara med, anser han. Tänka i helt nya banor. jobbar med samverkan Under flera år var sven Bondesson Kommunals representant när samverkansavtalet skulle utformas. nu håller han själv arbetsplatsträffar var fjortonde dag och är en av dem som ska få personal att uppvärdera sitt arbete och att ta mer ansvar. Jag är imponerad över att alla verkar så medvetna om vad samverkansavtalet går ut på. Utbildningen gick verkligen hem. Jag tror att det kommer att utmynna i något bra. 12 BLADET NR 4 # 2010

13 på jobbet har alla tystnadsplikt alla medarbetare inom landstinget har tystnadsplikt. det gäller oavsett vad du jobbar med. Våra patienter ska känna sig trygga med att den information de lämnar hanteras varsamt och inte sprids utan att han eller hon godkänt det. SandRa ViKSTRÖM Personer som kommer till landstinget för att få vård ska känna sig bekväma och trygga samtidigt som de måste kunna lita på att uppgifterna bara används av dem som vårdar dem och inte lämnas vidare utan att de godkänt att så får ske. Vi informerar om tystnadsplikt och sekretess till alla medarbetare som också får skriva under att de tagit del av informationen. detta är också en viktig värderingsfråga att hålla levande på arbetsplatsmöten. Vår kultur ska självklart bygga på empati och etik i bemötandet av våra patienter, säger personaldirektör Jeanette Kjellberg. som medarbetare får du bara läsa en journal om du har en vårdrelation till patienten. så sker också i de allra flesta fall. stickprov Efter införandet av datoriserat journalsystem kom också en ny möjlighet att följa upp vilka som läst en journal. (till skillnadfrån pappersjournalernas tid). Enligt Landstinget Kronobergs rutin för kontroll av loggar ansvarar varje verksamhetschef för att genomföra ett antal stickprov varje månad. Målet är att alla anställda ska kontrolleras minst en gång per år. därtill görs särskilda kontroller om det finns misstankar om att någon läst en journal man inte haft behörighet till. Patienter kan också begära att få ut logglista för att vilka som varit inne i den. detta blir allt vanligare då patienterna blir alltmer delaktiga och aktiv i sin vård, berättar susanne ingvarsson som är en av fem personalchefer som följer upp de fall när någon medarbetare varit inne i en journal de inte haft rätt läsa. Man tar en risk om man tittar i enskilda journaler. varning EllEr Uppsägning Om det visar sig att någon medarbetare brutit mot sekretessen och tystnadsplikten görs en polisanmälan. Handlingen kan också leda till arbetsrättsliga konsekvenser, medarbetaren får en skriftlig varning som alltid kommer att finnas kvar som en belastning. det kan också bli tal om att skilja medarbetaren från tjänsten om händelsen varit allvarlig. Medvetenheten om vilket allvarligt brott det faktiskt är att läsa enskilda journaler behöver öka. du kan läsa mer om tystnadsplikt och sekretess på webben eller på 1177.se. j Jeanette Kjellberg är personaldirektör i Landstinget Kronoberg och tror att de flesta anställda känner till reglerna för sekretess och tystnadsplikt. e- tjänstekort för högre patientsäkerhet I dagarna börjar utdelningen av Landstinget Kronobergs nya e-tjänstekort. Enligt tidplanen börjar korten att delas ut under vecka 47, för att senast vara utdelade till den 1 mars det handlar om cirka kort så det är viktigt att alla hämtar sina kort på de tider som meddelas. För att få ut sitt kort krävs att man personligen hämtar det och kan identifiera sig med en giltig id-handling. det är också viktigt att du som ska hämta ut ditt kort tar med dig det kuvert med koder som du har fått hemskickat. den som eventuellt saknar sitt kuvert måste beställa ett nytt, vilket man kan göra genom att kontakta kortservice på telefon Läs mer på webben: BLADET NR 4 #

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

BL ADE T 02#2007. Vård som berörsidan. Handledare prisad på KY-dagen. En dag i miljöns teckan. Jubileum på Birka

BL ADE T 02#2007. Vård som berörsidan. Handledare prisad på KY-dagen. En dag i miljöns teckan. Jubileum på Birka BL ADE T 02#2007 En personaltidning for oss i landstinget kronoberg Vård som berörsidan 15 Jubileum på Birka En dag i miljöns teckan Handledare prisad på KY-dagen sidan 5 sidorna 8 och 9 sidan 16 Att bli

Läs mer

Ett yrke på liv och död 8

Ett yrke på liv och död 8 2/11 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Ett yrke på liv och död 8 3 Gemensam väg nödvändig Ilskan 18 pyser ut Pratglad fågel 10 15 Här lyckas besparingarna 3 aktuellt: 4 5 6 8 10

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person

Pulsen NYA ÖGON PÅ ARBETSSÄTT FOKUS PÅ BRED DIALOG. Dessutom... Pulsennyheter i intranätet! Lättare rekrytera rätt person Pulsen Nu vill vi väva samman inomhusmiljön med utomhusmiljön SIDAN 18 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 4.2014 FOKUS PÅ BRED DIALOG SID 4 5 Lättare rekrytera rätt person SID 15 Journalen

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

» Konsensus är en utopi«

» Konsensus är en utopi« din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 3/2008 vd marika wassberg skärvik om ledarskap:» Konsensus är en utopi«swedbank: krisstöd hjälper medarbetarna tillbaka efter rån coachen tipsar: Ta

Läs mer

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14 U en tidning om ledarskap från fackförbundet Vision lönestatistik. Kvinnorna kommer ikapp sid 5 U nr 5 november 2011 U Lösnummerpris 60 kr Så håller du dig frisk i vinter sid 28 porträttet. Nytt chefsjobb

Läs mer

Chefen är ingen batteriladdare

Chefen är ingen batteriladdare Den ledande tidningen inom sjukgymnastik 02.2013 TITELN: Regeringen föreslår namnbyte AKTUELLT: Lönerna ökade under 2012 LEDARSKAP TEMA MOTIVATION, KREATIVITET, KOMMUNIKATION & ARBETSLEDNING LIVSLÅNGT

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Blåsigt=bra 7. Samtalar om värdegrund. Frisk satsning på frisktandvård. Effektivare ronder 2/15

Blåsigt=bra 7. Samtalar om värdegrund. Frisk satsning på frisktandvård. Effektivare ronder 2/15 2/15 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Blåsigt=bra 7 Frisk satsning på frisktandvård 17 3 Samtalar om värdegrund Effektivare ronder 4 Omslagsbild: Landstingets eget vindkraftverk

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN

Tony tror på ett gott bemötande BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 4/2010 Årets ledare finns i äldreomsorgen sid6 Lyckat boendestöd för äldre med psykisk ohälsa sid4 BÄTTRE RESULTAT I BRUKARUNDERSÖKNINGEN sid14 Hannes är popmusiker och

Läs mer

Distriktssköterskans uppdrag

Distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans uppdrag INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Historik...4 Områdesansvar...5 Intervju med Jan-Erik Ingwall, Stadshusdoktorn, Lidingö...5 Utbildning och kompetens...7 Kunskapsområden...8

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Dataintrång ska förhindras Röster om rökning

Dataintrång ska förhindras Röster om rökning 3 /13 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge 4 Dataintrång ska förhindras Röster om rökning 3 Ett sätt att träffa folk 17 Inga skelett i skåpen 6 Omslagsbild: Bågskytte är ett stort fritidsintresse

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer