Du är viktig för Norrköpings framtid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du är viktig för Norrköpings framtid."

Transkript

1 Den blå tråden

2

3 Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas vardag och framtidens Norrköping. Varje dag. Dygnet runt. Och året om. Tillsammans är vi nästan samhällsbyggare och medskapare i Norrköpings kommun. För att kunna förverkliga vår vision och vårt gemensamma uppdrag är det viktigt att vi har en gemensam syn på dessa. Lika viktigt är att ta ansvar för uppdraget, ditt eget och det gemensamma. Och för de möten och relationer som uppstår i det. Det är det som är kärnan i medarbetarskapet. Den blå tråden beskriver våra gemensamma ramar vi har att förhålla oss till som medarbetare i Norrköpings kommun. Den tydliggör hur allt hänger ihop och löper som en röd tråd genom vårt arbete. Fast blå. Precis som Strömmen, ett av Norrköpings främsta och äldsta kännemärken som binder samman och löper genom vår stad. Låt oss skapa framtidens Norrköping tillsammans! Åsa Byman Falck kommundirektör Per-Olov Strandberg personaldirektör

4 LET S CREATE NORRKÖPING sid 6 Ett gemensamt budskap som syftar till att stärka varumärket Norrköping. Att skapa Norrköping och dess framtid är något som vi alla är en del av. VISIONEN sid 8 Det goda livet finns i Norrköping är den framtidsbild vi vill förverkliga och vår gemensamma färdriktning som beskriver hur det ska vara i Norrköping VÄRDEGRUNDEN sid 10 Anger tonen i det förhållningssätt vi vill ska prägla vår verksamhet och visa sig i våra handlingar och utgår från värdeorden respekt, delaktighet, trovärdighet. 4

5 UPPDRAGET sid 13 Vårt övergripande uppdrag, som förenar oss, är att leverera välfärd, service och samhällsnytta. MEDARBETARSKAP sid 17 Synen på medarbetarskap omfattar oss alla och visar hur vi ska förhålla oss till varandra, vår omvärld och vårt uppdrag. LEDARSKAP sid 23 Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar och är beroende av varandra för att vi ska kunna skapa bästa möjliga möten. 5

6 6 Mönstret i Let s create Norrköping är inspirerat av byggstenar från Industrilandskapets tegelstenar till pixlarna som skapar nya bilder av framtiden. Namnet syftar på myten om fågel Fenix som ständigt reser sig ur askan, Norrköpings ständiga förvandling. Den blåa färgen symboliserar Norrköpings vattendrag och kunskap, medan den gröna står för hållbarhet och natur. Orange symboliserar kreativitet och idékraft och den röda och rosa står för passion och starka uttryck. Alla färger tillsammans bildar färgstarka Norrköping med mångfald. Och det vita är möjligheternas färg. Vad vill du skapa?

7 Hur är du med och skapar Norrköping? Jag arbetar med att ge kunskap och framtidstro till mina elever. Stina, lärare Jag gör Norrköping mer hållbart. Enver, energi- och klimatrådgivare Ett budskap som involverar alla. Let s create Norrköping är vårt gemensamma budskap för alla medarbetare, Norrköpingsbor och företagare att vara med och skapa Norrköping. Det är ett budskap för att berätta om Norrköping och alla goda exempel. Mot framtiden tillsammans. Let s create Norrköping bygger på Norrköpings historia och formar vår framtid. Vi i Norrköping är vana vid förändring. Att bryta ny mark och tänka om. Och framför allt tänka nytt. Hur Norrköping ska se ut i framtiden är något som vi alla är med och påverkar. Vi vet egentligen inte så mycket om morgondagen men vi vet att den blir vad vi gör den till. Varje dag är ett nytt kapitel i Norrköpings framtid. Ett uppdrag för oss medarbetare. Vi medarbetare som jobbar i Norrköpings kommun är viktiga medskapare och byggstenar i Norrköpings framtid. För oss är Let s create Norrköping en anledning att gå till jobbet. Varje dag vill vi skapa något bra och göra skillnad i Norrköpingsbornas vardag. Vårt uppdrag är att ge service och göra samhällsnytta att lära barnen läsa och skriva, ge stöd och omsorg till samhällets utsatta grupper, forma och planera stadsmiljöer, hjälpa företag att växa och mycket mera. Genom våra viktiga jobb skapar vi Norrköping varje dag. 7

8 Det goda livet finns i Norrköping.

9 Vad innebär visionen för dig? Kommunens medarbetare gör visionen möjlig. Alla bidrar, och alla pusselbitar är viktiga. Ann Christine, informatör En tydlighet i att Norrköping vill vara en kommun som ligger i framkant för att tillgodose behoven hos nyinflyttade, befintliga och potentiella Norrköpingsbor Pernilla, lärare Vi finns till för Norrköpingsborna. Vi har en vision, en framtidsbild Det goda livet. En färdriktning som beskriver hur det ska vara i Norrköping år Den som väljer att bo och verka i Norrköping gör det för att det goda livet finns här. Vi medarbetare bidrar varje dag till att förverkliga visionen, tillsammans med medborgarna och näringslivet. Det goda livet handlar om ett hållbart och tillgängligt Norrköping. En stad där det finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar, där samhället tar hänsyn till varje medborgares behov. Här finns ett gynnsamt klimat för kunskap och innovation som gör att utbildning, forskning och näringsliv ligger i framkant. En färgstark och kreativ mötesplats för människor och möjligheter, bredd och mångfald som skapar förutsättningar och visar att det går att göra skillnad. För dig. För alla. Och för det goda livet såklart. Vi är en del av en större helhet. Ditt uppdrag är en viktig del i ett större sammanhang. Du bidrar till och påverkar helheten i Norrköpings kommun. Det är viktigt att du ser och tar ansvar för det. För det är oftast helhetsbilden av kommunen som medborgaren har i mötet med oss. 9

10 Värdegrund för Norrköpings kommun.

11 Våra gemensamma värden. Värdegrunden anger tonen i det förhållningssätt som ska prägla kommunens verksamheter och visa sig i våra handlingar. Den utgår från värdeorden respekt, delaktighet, trovärdighet. Och den gäller för både medarbetare och förtroendevalda. Respekt Alla människor är lika mycket värda med rätt till ett gott bemötande. Vi har ett empatiskt och lyhört förhållningssätt och lyssnar på den vi möter. Vi bemöter alla vänligt och med respekt för deras person, de åsikter, vanor och erfarenheter som de bär med sig. I ett gott bemötande ingår också att respektera andra människors integritet. Vi är öppna för olika sätt att leva, tänka och vara på. Delaktighet Det är en självklarhet att få vara delaktig inför de beslut som rör en själv och därför anstränger vi oss för att ta reda på hur den vi möter vill ha det. Vi är öppna för idéer och genom att vara kreativa tillmötesgår vi olika önskemål så långt det är möjligt. När krav och förväntningar inte kan infrias berättar vi varför och vilka alternativ som kan finnas. En öppen dialog gäller alltid. Trovärdighet Förtroendet för oss ska vara högt och vi gör alltid vårt bästa. Vi har goda kunskaper och färdigheter som bidrar till hög kvalitet i våra tjänster. Vi tar till oss ny kunskap och lär av både erfarenhet och ett nyfiket förhållningssätt. Det är lätt att nå oss för att få information och besked. Det vi säger och lovar blir av. Vi använder alltid allmänna medel och resurser på ett ansvarsfullt och ärligt sätt. Vad betyder värdegrunden för dig? Den är kittet i arbetet eftersom där finns våra gemensamma regler för hur vi ska förhålla oss till varandra och hur vi ska bemöta våra kunder. Stefan, förvaltningsledare 11

12

13 Vårt uppdrag förenar oss.

14 Du är unik. Men uppdraget förenar oss. Oavsett vad du jobbar med i kommunen omfattas du av det övergripande uppdraget som förenar oss att leverera välfärd, service och samhällsnytta. Med en hög kvalitet på våra tjänster stärker vi förtroendet för Norrköpings kommun och ökar stoltheten bland både medborgare och oss medarbetare. Inte minst skapar vi möjligheter för god livskvalitet och ett gynnsamt näringsliv. 14

15 Hur bidrar du till kommunens välfärd? Jag stöttar unga vuxna mot arbete och studier. Lisa, socialsekreterare Genom att erbjuda fri och jämlik information ger vi förutsättningarna för Norrköpingsborna att delta i de demokratiska processerna. Birgitta, bibliotekschef Vi jobbar i en demokratiskt styrd organisation. Allt vi gör och förväntas göra kommer ur en demokratisk process. När våra politiker har sagt sitt är det vi medarbetare som har i uppgift att verkställa besluten. Som medarbetare i Norrköpings kommun är det viktigt att förstå hur de här processerna fungerar eftersom de politiska besluten påverkar dig och ditt uppdrag direkt eller indirekt. Vi sätter Norrköpingsbornas behov i centrum. I våra jobb har vi en speciell fördel. Upp till 40 timmar i veckan skapar du samhällsnytta och välfärd i ditt jobb. De övriga timmarna är du en kommunmed borgare som själv tar del av kommunala tjänster, oavsett var du bor. Det här hjälper oss att se vår verksamhet ur flera perspektiv. Genom att utgå från medborgarnas behov blir vi bättre på att hitta lösningar och driva förändringar som gynnar både individen och samhället. Vi ser styrkan i olikheterna. Det är inte helt enkelt att se nästan medarbetare med olika bakgrunder och kvaliteter, yrken och uppdrag som ett enda arbetslag med samma mål i sikte. Det är betydligt lättare att känna gemenskap i det lilla i din egen arbetsgrupp, på din avdelning, inom din enhet. Men det finns en styrka i att se helheten i det sammanhang vi befinner oss. Och hur värdefulla våra olikheter är för att vi ska kunna möta mångfalden av medborgare och deras behov på rätt sätt. 15

16

17 Medarbetarskap gör skillnad.

18 Vi är medskapare. Gör varje möte till en möjlighet. Det verkliga värdet av våra arbeten uppstår i mötet mellan oss medarbetare och Norrköpingsborna, våra brukare och kunder. Det är i mötet som tjänsten skapas och levereras. För att se och göra våra möten till bästa möjliga behövs ansvarsfulla medarbetare som är engagerade, kompetenta och lyhörda. Synen på medarbetarskap omfattar oss alla och visar hur vi ska förhålla oss till varandra, vår omvärld och vårt uppdrag. Gör varje möte till en möjlighet. Vad innebär det för dig? Att ta vara på möjligheten att skapa förändring. Ensam kan göra mycket men tillsammans gör vi mer det är i mötet utveckling sker! Caroline, utvecklingsledare/förskollärare 18

19 Gör dig delaktig! Vi blir inte, utan vi gör oss engagerade, delaktiga och professionella. Det innebär ett stort ansvar men också möjligheter att kunna påverka, både i ditt uppdrag och i dina möten och relationer. Ditt engagemang och din inställning gör skillnad, för dig själv och för andra. För vad som på olika sätt förmedlas av oss medarbetare påverkar hur Norrköpings kommun uppfattas. Tänk om och tänk nytt! Att fokusera på möjligheter och förstå kraften i förändringar är viktiga egenskaper för oss som arbetar här. Våra jobb förändras. Nya frågor kräver nya svar. Och vi söker ständigt nya sätt att förbättra och effektivisera våra tjänster. Var nyfiken och öppen för nya idéer. Se möjligheter i förändringar och ha modet att tänka nytt. Se! Lyssna! Fråga! Vi delar med oss av information, insikter, kompetens och erfarenheter i våra möten. Öppenhet och prestigelöshet är viktiga egenskaper hos alla oss som jobbar här. En grund för samarbete och för att ta emot och ge feedback. Att lyssna aktivt och våga fråga, gör att du skapar rätt förutsättningar för dig i ditt uppdrag, men också för kommunen i stort. Genom att bidra med konstruktiv kritik utvecklar du verksamheten. Var tillgänglig! Att ge god samhällsservice och hålla vad vi lovar är viktigt för oss. De som använder våra tjänster ska känna att vi finns här för deras skull. Dina främsta tillgångar för att lösa behov och frågor från såväl medborgare som kollegor är att skapa förtroende och tillit genom att vara lyhörd, ha inlevelseförmåga och visa omtanke, respekt och servicevilja. 19

20 Du har ett av Sveriges viktigaste jobb. Det finns många skäl till att jobba hos oss i Norrköpings kommun. Vi har redan nämnt två av de viktigaste att leverera nytta till medborgarna och vara en medskapare av framtidens Norrköping. Vi vill att du ska känna dig stolt över det och över att du gör ett jobb som är meningsfullt. Inte minst för dig själv. Vi ger dig förutsättningar att bidra till välfärden och forma din framtid hos oss. 20

21 Vad är det bästa Norrköpings kommun kan erbjuda dig? Norrköping är en innovativ kommun som sällan sätter hinder i vägen för nya idéer, man vill sticka ut. Som anställd kan jag dra nytta av det i fråga om att utveckla min egen kompetens. Norrköpings kommun vågar tänka lite outside the box. Susann, alkoholinspektör Tydliga uppdrag. Den mest grundläggande och kanske självklara förutsättningen för dig att lyckas i ditt uppdrag är att du vet vad som ska åstadkommas och varför. Ditt uppdrag, men också ditt ansvar och dina befogenheter i det, ska vara tydliga. Spännande utvecklingsmöjligheter. Vad inspirerar dig idag? Vad lockar i framtiden? Se möjligheterna, ta steget och låt oss göra resan ihop. Inom kommunen finns många stimulerande arbetsuppgifter och utmaningar. Och det finns olika sätt att utveckla både dig själv och verksamheten. Schysta arbets- och anställningsvillkor. Du är en del av en kommun där arbetsklimatet banar väg för ett hållbart yrkesliv. Hos oss är det viktigt att alla ska ha goda anställningsvillkor och möjlighet att hitta en bra balans mellan jobb, familjeliv och fritid. Engagerade chefer och ledare. Stöd, tydlighet och frihet under ansvar. Det är några av förväntningarna du kan ha på din chef. Du kan även räkna med att få en bra introduktion, återkoppling i ditt arbete samt en individuell utvecklingsplan som ger dig möjligheter att växa. 21

22

23 Det här är vår syn på chefs- och ledarskap.

24 Våra chefer och ledare är tydliga och visar vägen framåt. Chefen leder verksamheten och driver arbetet framåt tillsammans med oss medarbetare. I chefsuppdraget ligger det sammanhållna ansvaret för verksamheten, arbetsmiljön och ekonomin. Chefen tydliggör uppdraget och skapar förutsättningar för oss att nå verksamhetsmålen genom att stärka engagemang, delaktighet och motivation. Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar och är beroende av varandra för att vi ska kunna skapa bästa möjliga möten. Hur tycker du att en bra chef ska vara? Med en så mångfacetterad verksamhet som vi har så måste en bra chef kunna förmedla den politiska viljan och omsätta den i handling. Och samtidigt ha förmågan att kunna visa hur den egna verksamheten påverkar helheten och hur helheten påverkar den egna verksamheten. Petter, ekonomstrateg 24

25 Kommunicerar uppdraget. Chefen är i stor utsträckning förändringsledare i en organisation som sällan står still. Det ställer krav på förmågan att kommunicera och skapa förståelse för det uppdrag som ska utföras. Chefen ska stödja medarbetarnas inflytande, självständighet och göra det möjligt att ta ansvar. Leder verksamheten. Ett tydligt och trovärdigt ledarskap kräver också beslutsamhet och förmåga att driva processer och styra verksamheten i rätt riktning. Det förutsätter en förståelse för helheten och förmåga att balansera medarbetarens behov mot verksamhetens krav. Stärker medarbetarna. Människors lust och engagemang är en viktig grund för ett bra arbete. Därför är det viktigt att chefen uppmärksammar och tar vara på medarbetarens drivkraft och kompetens. Att lyssna och lita på medarbetarna, visa respekt för allas lika värde och verka för mångfald i verksamheten är en självklarhet. Lyhörd, men även bestämd, strukturerad och välorganiserad. En bra chef tar vara på alla medarbetares kompetenser. Anna, förskollärare 25

26 Varför gillar du att arbeta i Norrköpings kommun? Jag får möjlighet att utifrån min kompetens arbeta med det jag brinner för, möta kreativa människor och utveckla kulturområdet. Kathleen, kultursekreterare Jag är stolt över att få jobba med att ha barnens behov i centrum. Susanne, specialpedagog En stor arbetsplats med många olika möjligheter. Anna-Lena, vårdare Jag känner att jag är viktig! Att jag gör nytta. Cammilla, vårdare För att jag kan göra skillnad för någon - varje dag. Jenny, förskollärare/pedagog Alla klienter jag möter i vardagen och alla modiga människor som vågar förändras. Örjan, samordnare På min arbetsplats har jag möjlighet att utveckla olika arbetsområden. Lotta, musik/kulturpedagog Ingen dag är den andra lik. Det finns alltid guldkorn att ta vara på. Lena, undersköterska

27 Innehållet i Den blå tråden kommer från befintliga styrdokument. Du kan läsa mer i visionen Det goda livet finns i Norrköping, Värdegrund i Norrköpings kommun, Medarbetare i Norrköpings kommun samt Chef i Norrköpings kommun. Dokumenten finns på där kan du också läsa mer om Let s create Norrköping.

28 Norrköpings kommun. För dig. För alla. För det goda livet. I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del av välfärden. Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget är att skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare och verksamheter i vårt område. Vår framtid ser ljus ut. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra nästan medarbetare. Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende, näringlivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter. FOTO: FOTOFABRIKEN, IDA LING FLANAGAN, GUSTAV LINDH TRYCK: NORRKÖPINGS TRYCKERI 2015 PERSONALKONTORET Adress: Rådhuset, Norrköping Tel: E-post:

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer