Du är viktig för Norrköpings framtid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du är viktig för Norrköpings framtid."

Transkript

1 Den blå tråden

2

3 Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas vardag och framtidens Norrköping. Varje dag. Dygnet runt. Och året om. Tillsammans är vi nästan samhällsbyggare och medskapare i Norrköpings kommun. För att kunna förverkliga vår vision och vårt gemensamma uppdrag är det viktigt att vi har en gemensam syn på dessa. Lika viktigt är att ta ansvar för uppdraget, ditt eget och det gemensamma. Och för de möten och relationer som uppstår i det. Det är det som är kärnan i medarbetarskapet. Den blå tråden beskriver våra gemensamma ramar vi har att förhålla oss till som medarbetare i Norrköpings kommun. Den tydliggör hur allt hänger ihop och löper som en röd tråd genom vårt arbete. Fast blå. Precis som Strömmen, ett av Norrköpings främsta och äldsta kännemärken som binder samman och löper genom vår stad. Låt oss skapa framtidens Norrköping tillsammans! Åsa Byman Falck kommundirektör Per-Olov Strandberg personaldirektör

4 LET S CREATE NORRKÖPING sid 6 Ett gemensamt budskap som syftar till att stärka varumärket Norrköping. Att skapa Norrköping och dess framtid är något som vi alla är en del av. VISIONEN sid 8 Det goda livet finns i Norrköping är den framtidsbild vi vill förverkliga och vår gemensamma färdriktning som beskriver hur det ska vara i Norrköping VÄRDEGRUNDEN sid 10 Anger tonen i det förhållningssätt vi vill ska prägla vår verksamhet och visa sig i våra handlingar och utgår från värdeorden respekt, delaktighet, trovärdighet. 4

5 UPPDRAGET sid 13 Vårt övergripande uppdrag, som förenar oss, är att leverera välfärd, service och samhällsnytta. MEDARBETARSKAP sid 17 Synen på medarbetarskap omfattar oss alla och visar hur vi ska förhålla oss till varandra, vår omvärld och vårt uppdrag. LEDARSKAP sid 23 Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar och är beroende av varandra för att vi ska kunna skapa bästa möjliga möten. 5

6 6 Mönstret i Let s create Norrköping är inspirerat av byggstenar från Industrilandskapets tegelstenar till pixlarna som skapar nya bilder av framtiden. Namnet syftar på myten om fågel Fenix som ständigt reser sig ur askan, Norrköpings ständiga förvandling. Den blåa färgen symboliserar Norrköpings vattendrag och kunskap, medan den gröna står för hållbarhet och natur. Orange symboliserar kreativitet och idékraft och den röda och rosa står för passion och starka uttryck. Alla färger tillsammans bildar färgstarka Norrköping med mångfald. Och det vita är möjligheternas färg. Vad vill du skapa?

7 Hur är du med och skapar Norrköping? Jag arbetar med att ge kunskap och framtidstro till mina elever. Stina, lärare Jag gör Norrköping mer hållbart. Enver, energi- och klimatrådgivare Ett budskap som involverar alla. Let s create Norrköping är vårt gemensamma budskap för alla medarbetare, Norrköpingsbor och företagare att vara med och skapa Norrköping. Det är ett budskap för att berätta om Norrköping och alla goda exempel. Mot framtiden tillsammans. Let s create Norrköping bygger på Norrköpings historia och formar vår framtid. Vi i Norrköping är vana vid förändring. Att bryta ny mark och tänka om. Och framför allt tänka nytt. Hur Norrköping ska se ut i framtiden är något som vi alla är med och påverkar. Vi vet egentligen inte så mycket om morgondagen men vi vet att den blir vad vi gör den till. Varje dag är ett nytt kapitel i Norrköpings framtid. Ett uppdrag för oss medarbetare. Vi medarbetare som jobbar i Norrköpings kommun är viktiga medskapare och byggstenar i Norrköpings framtid. För oss är Let s create Norrköping en anledning att gå till jobbet. Varje dag vill vi skapa något bra och göra skillnad i Norrköpingsbornas vardag. Vårt uppdrag är att ge service och göra samhällsnytta att lära barnen läsa och skriva, ge stöd och omsorg till samhällets utsatta grupper, forma och planera stadsmiljöer, hjälpa företag att växa och mycket mera. Genom våra viktiga jobb skapar vi Norrköping varje dag. 7

8 Det goda livet finns i Norrköping.

9 Vad innebär visionen för dig? Kommunens medarbetare gör visionen möjlig. Alla bidrar, och alla pusselbitar är viktiga. Ann Christine, informatör En tydlighet i att Norrköping vill vara en kommun som ligger i framkant för att tillgodose behoven hos nyinflyttade, befintliga och potentiella Norrköpingsbor Pernilla, lärare Vi finns till för Norrköpingsborna. Vi har en vision, en framtidsbild Det goda livet. En färdriktning som beskriver hur det ska vara i Norrköping år Den som väljer att bo och verka i Norrköping gör det för att det goda livet finns här. Vi medarbetare bidrar varje dag till att förverkliga visionen, tillsammans med medborgarna och näringslivet. Det goda livet handlar om ett hållbart och tillgängligt Norrköping. En stad där det finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar, där samhället tar hänsyn till varje medborgares behov. Här finns ett gynnsamt klimat för kunskap och innovation som gör att utbildning, forskning och näringsliv ligger i framkant. En färgstark och kreativ mötesplats för människor och möjligheter, bredd och mångfald som skapar förutsättningar och visar att det går att göra skillnad. För dig. För alla. Och för det goda livet såklart. Vi är en del av en större helhet. Ditt uppdrag är en viktig del i ett större sammanhang. Du bidrar till och påverkar helheten i Norrköpings kommun. Det är viktigt att du ser och tar ansvar för det. För det är oftast helhetsbilden av kommunen som medborgaren har i mötet med oss. 9

10 Värdegrund för Norrköpings kommun.

11 Våra gemensamma värden. Värdegrunden anger tonen i det förhållningssätt som ska prägla kommunens verksamheter och visa sig i våra handlingar. Den utgår från värdeorden respekt, delaktighet, trovärdighet. Och den gäller för både medarbetare och förtroendevalda. Respekt Alla människor är lika mycket värda med rätt till ett gott bemötande. Vi har ett empatiskt och lyhört förhållningssätt och lyssnar på den vi möter. Vi bemöter alla vänligt och med respekt för deras person, de åsikter, vanor och erfarenheter som de bär med sig. I ett gott bemötande ingår också att respektera andra människors integritet. Vi är öppna för olika sätt att leva, tänka och vara på. Delaktighet Det är en självklarhet att få vara delaktig inför de beslut som rör en själv och därför anstränger vi oss för att ta reda på hur den vi möter vill ha det. Vi är öppna för idéer och genom att vara kreativa tillmötesgår vi olika önskemål så långt det är möjligt. När krav och förväntningar inte kan infrias berättar vi varför och vilka alternativ som kan finnas. En öppen dialog gäller alltid. Trovärdighet Förtroendet för oss ska vara högt och vi gör alltid vårt bästa. Vi har goda kunskaper och färdigheter som bidrar till hög kvalitet i våra tjänster. Vi tar till oss ny kunskap och lär av både erfarenhet och ett nyfiket förhållningssätt. Det är lätt att nå oss för att få information och besked. Det vi säger och lovar blir av. Vi använder alltid allmänna medel och resurser på ett ansvarsfullt och ärligt sätt. Vad betyder värdegrunden för dig? Den är kittet i arbetet eftersom där finns våra gemensamma regler för hur vi ska förhålla oss till varandra och hur vi ska bemöta våra kunder. Stefan, förvaltningsledare 11

12

13 Vårt uppdrag förenar oss.

14 Du är unik. Men uppdraget förenar oss. Oavsett vad du jobbar med i kommunen omfattas du av det övergripande uppdraget som förenar oss att leverera välfärd, service och samhällsnytta. Med en hög kvalitet på våra tjänster stärker vi förtroendet för Norrköpings kommun och ökar stoltheten bland både medborgare och oss medarbetare. Inte minst skapar vi möjligheter för god livskvalitet och ett gynnsamt näringsliv. 14

15 Hur bidrar du till kommunens välfärd? Jag stöttar unga vuxna mot arbete och studier. Lisa, socialsekreterare Genom att erbjuda fri och jämlik information ger vi förutsättningarna för Norrköpingsborna att delta i de demokratiska processerna. Birgitta, bibliotekschef Vi jobbar i en demokratiskt styrd organisation. Allt vi gör och förväntas göra kommer ur en demokratisk process. När våra politiker har sagt sitt är det vi medarbetare som har i uppgift att verkställa besluten. Som medarbetare i Norrköpings kommun är det viktigt att förstå hur de här processerna fungerar eftersom de politiska besluten påverkar dig och ditt uppdrag direkt eller indirekt. Vi sätter Norrköpingsbornas behov i centrum. I våra jobb har vi en speciell fördel. Upp till 40 timmar i veckan skapar du samhällsnytta och välfärd i ditt jobb. De övriga timmarna är du en kommunmed borgare som själv tar del av kommunala tjänster, oavsett var du bor. Det här hjälper oss att se vår verksamhet ur flera perspektiv. Genom att utgå från medborgarnas behov blir vi bättre på att hitta lösningar och driva förändringar som gynnar både individen och samhället. Vi ser styrkan i olikheterna. Det är inte helt enkelt att se nästan medarbetare med olika bakgrunder och kvaliteter, yrken och uppdrag som ett enda arbetslag med samma mål i sikte. Det är betydligt lättare att känna gemenskap i det lilla i din egen arbetsgrupp, på din avdelning, inom din enhet. Men det finns en styrka i att se helheten i det sammanhang vi befinner oss. Och hur värdefulla våra olikheter är för att vi ska kunna möta mångfalden av medborgare och deras behov på rätt sätt. 15

16

17 Medarbetarskap gör skillnad.

18 Vi är medskapare. Gör varje möte till en möjlighet. Det verkliga värdet av våra arbeten uppstår i mötet mellan oss medarbetare och Norrköpingsborna, våra brukare och kunder. Det är i mötet som tjänsten skapas och levereras. För att se och göra våra möten till bästa möjliga behövs ansvarsfulla medarbetare som är engagerade, kompetenta och lyhörda. Synen på medarbetarskap omfattar oss alla och visar hur vi ska förhålla oss till varandra, vår omvärld och vårt uppdrag. Gör varje möte till en möjlighet. Vad innebär det för dig? Att ta vara på möjligheten att skapa förändring. Ensam kan göra mycket men tillsammans gör vi mer det är i mötet utveckling sker! Caroline, utvecklingsledare/förskollärare 18

19 Gör dig delaktig! Vi blir inte, utan vi gör oss engagerade, delaktiga och professionella. Det innebär ett stort ansvar men också möjligheter att kunna påverka, både i ditt uppdrag och i dina möten och relationer. Ditt engagemang och din inställning gör skillnad, för dig själv och för andra. För vad som på olika sätt förmedlas av oss medarbetare påverkar hur Norrköpings kommun uppfattas. Tänk om och tänk nytt! Att fokusera på möjligheter och förstå kraften i förändringar är viktiga egenskaper för oss som arbetar här. Våra jobb förändras. Nya frågor kräver nya svar. Och vi söker ständigt nya sätt att förbättra och effektivisera våra tjänster. Var nyfiken och öppen för nya idéer. Se möjligheter i förändringar och ha modet att tänka nytt. Se! Lyssna! Fråga! Vi delar med oss av information, insikter, kompetens och erfarenheter i våra möten. Öppenhet och prestigelöshet är viktiga egenskaper hos alla oss som jobbar här. En grund för samarbete och för att ta emot och ge feedback. Att lyssna aktivt och våga fråga, gör att du skapar rätt förutsättningar för dig i ditt uppdrag, men också för kommunen i stort. Genom att bidra med konstruktiv kritik utvecklar du verksamheten. Var tillgänglig! Att ge god samhällsservice och hålla vad vi lovar är viktigt för oss. De som använder våra tjänster ska känna att vi finns här för deras skull. Dina främsta tillgångar för att lösa behov och frågor från såväl medborgare som kollegor är att skapa förtroende och tillit genom att vara lyhörd, ha inlevelseförmåga och visa omtanke, respekt och servicevilja. 19

20 Du har ett av Sveriges viktigaste jobb. Det finns många skäl till att jobba hos oss i Norrköpings kommun. Vi har redan nämnt två av de viktigaste att leverera nytta till medborgarna och vara en medskapare av framtidens Norrköping. Vi vill att du ska känna dig stolt över det och över att du gör ett jobb som är meningsfullt. Inte minst för dig själv. Vi ger dig förutsättningar att bidra till välfärden och forma din framtid hos oss. 20

21 Vad är det bästa Norrköpings kommun kan erbjuda dig? Norrköping är en innovativ kommun som sällan sätter hinder i vägen för nya idéer, man vill sticka ut. Som anställd kan jag dra nytta av det i fråga om att utveckla min egen kompetens. Norrköpings kommun vågar tänka lite outside the box. Susann, alkoholinspektör Tydliga uppdrag. Den mest grundläggande och kanske självklara förutsättningen för dig att lyckas i ditt uppdrag är att du vet vad som ska åstadkommas och varför. Ditt uppdrag, men också ditt ansvar och dina befogenheter i det, ska vara tydliga. Spännande utvecklingsmöjligheter. Vad inspirerar dig idag? Vad lockar i framtiden? Se möjligheterna, ta steget och låt oss göra resan ihop. Inom kommunen finns många stimulerande arbetsuppgifter och utmaningar. Och det finns olika sätt att utveckla både dig själv och verksamheten. Schysta arbets- och anställningsvillkor. Du är en del av en kommun där arbetsklimatet banar väg för ett hållbart yrkesliv. Hos oss är det viktigt att alla ska ha goda anställningsvillkor och möjlighet att hitta en bra balans mellan jobb, familjeliv och fritid. Engagerade chefer och ledare. Stöd, tydlighet och frihet under ansvar. Det är några av förväntningarna du kan ha på din chef. Du kan även räkna med att få en bra introduktion, återkoppling i ditt arbete samt en individuell utvecklingsplan som ger dig möjligheter att växa. 21

22

23 Det här är vår syn på chefs- och ledarskap.

24 Våra chefer och ledare är tydliga och visar vägen framåt. Chefen leder verksamheten och driver arbetet framåt tillsammans med oss medarbetare. I chefsuppdraget ligger det sammanhållna ansvaret för verksamheten, arbetsmiljön och ekonomin. Chefen tydliggör uppdraget och skapar förutsättningar för oss att nå verksamhetsmålen genom att stärka engagemang, delaktighet och motivation. Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar och är beroende av varandra för att vi ska kunna skapa bästa möjliga möten. Hur tycker du att en bra chef ska vara? Med en så mångfacetterad verksamhet som vi har så måste en bra chef kunna förmedla den politiska viljan och omsätta den i handling. Och samtidigt ha förmågan att kunna visa hur den egna verksamheten påverkar helheten och hur helheten påverkar den egna verksamheten. Petter, ekonomstrateg 24

25 Kommunicerar uppdraget. Chefen är i stor utsträckning förändringsledare i en organisation som sällan står still. Det ställer krav på förmågan att kommunicera och skapa förståelse för det uppdrag som ska utföras. Chefen ska stödja medarbetarnas inflytande, självständighet och göra det möjligt att ta ansvar. Leder verksamheten. Ett tydligt och trovärdigt ledarskap kräver också beslutsamhet och förmåga att driva processer och styra verksamheten i rätt riktning. Det förutsätter en förståelse för helheten och förmåga att balansera medarbetarens behov mot verksamhetens krav. Stärker medarbetarna. Människors lust och engagemang är en viktig grund för ett bra arbete. Därför är det viktigt att chefen uppmärksammar och tar vara på medarbetarens drivkraft och kompetens. Att lyssna och lita på medarbetarna, visa respekt för allas lika värde och verka för mångfald i verksamheten är en självklarhet. Lyhörd, men även bestämd, strukturerad och välorganiserad. En bra chef tar vara på alla medarbetares kompetenser. Anna, förskollärare 25

26 Varför gillar du att arbeta i Norrköpings kommun? Jag får möjlighet att utifrån min kompetens arbeta med det jag brinner för, möta kreativa människor och utveckla kulturområdet. Kathleen, kultursekreterare Jag är stolt över att få jobba med att ha barnens behov i centrum. Susanne, specialpedagog En stor arbetsplats med många olika möjligheter. Anna-Lena, vårdare Jag känner att jag är viktig! Att jag gör nytta. Cammilla, vårdare För att jag kan göra skillnad för någon - varje dag. Jenny, förskollärare/pedagog Alla klienter jag möter i vardagen och alla modiga människor som vågar förändras. Örjan, samordnare På min arbetsplats har jag möjlighet att utveckla olika arbetsområden. Lotta, musik/kulturpedagog Ingen dag är den andra lik. Det finns alltid guldkorn att ta vara på. Lena, undersköterska

27 Innehållet i Den blå tråden kommer från befintliga styrdokument. Du kan läsa mer i visionen Det goda livet finns i Norrköping, Värdegrund i Norrköpings kommun, Medarbetare i Norrköpings kommun samt Chef i Norrköpings kommun. Dokumenten finns på där kan du också läsa mer om Let s create Norrköping.

28 Norrköpings kommun. För dig. För alla. För det goda livet. I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del av välfärden. Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget är att skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare och verksamheter i vårt område. Vår framtid ser ljus ut. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra nästan medarbetare. Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende, näringlivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter. FOTO: FOTOFABRIKEN, IDA LING FLANAGAN, GUSTAV LINDH TRYCK: NORRKÖPINGS TRYCKERI 2015 PERSONALKONTORET Adress: Rådhuset, Norrköping Tel: E-post:

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Fridaskolornas vision och värdegrund.

Fridaskolornas vision och värdegrund. Fridaskolornas vision och värdegrund. Vår vision - Att utbilda tågluffare. Våra skolor har som främsta mål att de barn och ungdomar som finns hos oss ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Introduktion för chefer i Orsa kommun

Introduktion för chefer i Orsa kommun Introduktion för chefer i Orsa kommun Välkommen som ny chef i Orsa kommun! En nyanställning är en stor investering och vi ska ta hand om den nyanställda på ett bra och genomtänkt sätt genom att ha en planerad

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer 2010-02-25 Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer Christina Björklund Ann Fagraeus Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer