Attitudes in young students who work on the black Results of focus group surveys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attitudes in young students who work on the black Results of focus group surveys"

Transkript

1 Abstract Attitudes in young students who work on the black Results of focus group surveys During 2005 the Swedish Tax Agency carried out a quantitative survey of black work, see also Appendix 14. It discovered that 29% of young people had carried out work on the black, while the national average is 13%, and that more young people worked on the black then than in On behalf of the Swedish Tax Agency, TNS-Gallup carried out in February 2006 a focus group study among students in Gothenburg who had admitted working on the black. There was one group of young women and another of young men. The main aim was to find out more about their values and attitudes to black work, and why they had worked on the black. A recurring theme in the survey was that it was difficult to survive on student benefits and a student loan, and that black work was a means of obtaining additional income. Black work is most prevalent among restaurants, shops and the sports sector. It is taken for granted that work in a restaurant will be on the black. Usually one works on the black for someone one knows. The attitudes and values of acquaintances and friends do not inhibit people from taking black work. No one cares and tax checks in our case in respect of the young people themselves are a paper tiger. The main reasons for people to work on the black are as follows: It is easier to obtain a black job than a white job. Black work is temporary, irregular and short term, which suits the students situation one is not tied. Being able to get a student loan is felt as security a white job could interfere with the possibility of obtaining a student loan. There is indecision about what is black work and where the boundary lies between white and black work. People want a clear definition. When young, one has no knowledge of the tax system or of what rights one has as an employee. Information is needed. There is also a need for information about the risks associated with working on the black, e.g. not to receive payment, or that one is without income if injured. The group participants suggested that society should review the study grant system in particular the conditions for obtaining a student loan so that those who are studying can work white and retain their security. Society should also make it easier for small companies to employ young people. More severe punishment for companies which consistently offer black 149

2 work, and use the labour force for their own profit are other measures that were mentioned, to reduce the amount of black work. The full report (in Swedish) from TNS-Gallup is found below: 150

3 Skatteverket Svartarbete studerande ungdomar Focusgrupper Rapport Lennart Björlin Sammanfattning Det är svårt att leva på de studiebidrag och studielån. Svartarbete är en möjlighet till extra inkomst. Det är lättare att få ett svartarbete än ett vitt jobb. Man svartjobbar främst inom restaurang, butik eller sportsektorn. Oftast svartarbetar man för någon man känner. Ett svartarbete är tillfälligt, oregelbundet och kortvarigt och passar på det viset de studerandes situation. Man har funderingar kring vad som är svartarbete och var gränserna går mellan vitt och svart arbete. Man vill ha en klar definition. Som ung har man ingen kunskap om skattesystem eller vilka rättigheter man har när man är anställd. Det behövs information. Det behövs också information om riskerna med svartarbete. Gruppdeltagarna föreslår att samhället bör se över bidragssystemen så att det lönar sig för studerande att jobba vitt. Vidare bör samhället underlätta för småföretagare att anställa ungdomar. Hårdare straff mot företag som konsekvent erbjuder svartarbete och utnyttjar arbetskraften för egen vinning är andra åtgärder man nämner för att minska svartarbetet. 151

4 Bakgrund och Syfte Young students focus group surveys Appendix 4 Skatteverket har under 2005 genomfört en kvantitativ studie om svartarbete. I studien framkom det att ungdomar är överrepresenterade när det gäller att arbeta svart. 29% av ungdomarna hade utfört svartarbete medan riksgenomsnittet är 13%. Skatteverket önskar få information och förståelse kring ungdomars attityder och värderingar till svartarbete. TNS Gallup har därför fått i uppdrag att genomföra en kvalitativ studie. Det övergripande syftet med den nu genomförda studien är att få reda på målgruppens värderingar och attityder till svartarbetet i Sverige. Undersökningen syftar inte till att spåra kriminalitet, utan endast att få djupare kunskaper om den svarta marknad, bland ungdomar, som praktiskt taget alla på något sätt kommer i kontakt med. Utanför kartläggningsområdet faller aktiviteter som i sig är kriminella såsom häleri, narkotikahandel och yrkesinbrottstjuvar. I undersökningen vill Skatteverket veta uppfattningar, attityder och värderingar till allt arbete som utförs av målgruppen utanför det egna hushållet, som det inte lämnas uppgift om till Skatteverket. Metod, Målgrupp och Genomförande Med utgångspunkt i syftet för studien har fokusgrupper, om vardera cirka två timmar, genomförts. De har följt en till viss del strukturerad guide och med fokus på deltagarnas åsikter, uppfattningar och attityder Målgrupp för den nu genomförda studien har varit kvinnor och män som har som huvudsaklig sysselsättning att studera. Deltagarna har varit i åldern år och de har utfört svartarbete. (Svartarbete; arbete som utförs utanför det egna hushållet som det inte lämnas uppgift om till Skatteverket). Totalt har två fokusgrupper genomförts, samtliga på TNS Gallups kontor i Göteborg den 23 februari En grupp med unga kvinnor där 7 st deltog En grupp med unga män där 8 st deltog 152

5 1. Studerande och ekonomi Pengarna räcker inte, man vill jobba extra hyrorna gör det omöjligt att leva på studiebidraget Kostnaderna, främst hyran och böckerna, är högre än bidragen (studiebidrag, bostadsbidrag) vilket gör att man måste få en kompletterande inkomst. Jobbar man vitt sjunker bidragen, vilket kräver att måste jobba svart för att inte behöva jobba för mycket. (Studierna tar sin tid också). Om man har arbetat innan studierna har man vant sig att ha tillgång till mer pengar och man blir tvungen att säga nej till kompisar som vill gå ut och festa. Man måste planera sin ekonomi mycket noga. Ekonomin byggs upp genom att föräldrar ställer upp, sambon har ett arbete, sommarjobbar, jobbar innan man börjar studerar och sparar till studier, jobbar svart. Det är lättare att få ett svart arbete än ett vitt anser flertalet gruppdeltagare. Man ifrågasätter varför lånedelen är kopplad till inkomst. Man skulle vilja ha möjlighet att jobba mer och komplettera med lånet. om jag fick jobba mer skulle jag inte behöva låna så mycket, att bidragsdelen minskar är ok hoppsan, nu får jag ju inte tjäna mer, då blir man desperat och måste ta ett svartjobb 2. Incitament för att ta ett svartarbete Behöver pengar och ser inget alternativ det beror på hur desperat man är Påverkar inte studiebidrag, lån eller andra bidrag Man är beroende av att få pengar för att överleva. Man får inget vitt jobb. (finns inga vita jobb). Attityden och värderingarna hos vänner är att det är ok att jobba svart som studerande och ung. Ungdomar (15 18 år) är lättare att få till att jobba svart då de inte känner till så mycket om skatter och arbetsgivaravgifter. Man vill ha saker prylar och blir tvungen att jobba svart för att få råd att köpa exempelvis tekniska produkter. Kulturer och miljöer kan stimulerar till svartarbete anser man. Man nämner exempelvis landsbygden, invandrare och vissa yrken. Behöver pengar snabbt. (svarta löner betalas direkt) Alternativet är att det inte blir något jobb då arbetsgivaren inte har råd att betala vitt. Bättre än att gå till socialen anser man. Ju fler småföretag det blir ju mer ökar tillgången på svarta arbeten. jag bor på landet och där är det vanligt det måste ju vara bättre att jag tar ett svartjobb än att jag går till socialen 153

6 3. Definition Otydliga gränser, leder till egna tolkningar Man har funderingar kring vad som är svartarbete och var gränserna går mellan vitt och svart arbete. Man vill ha en klar definition. Som ung har man ingen kunskap om skattesystem eller vilka rättigheter man har när man är anställd. Arbete hos nära vän/släkting som är tillfälligt upplevs inte som svartarbete. Storleken på lönen avgör om det är svartarbete eller ej. Åldern avgör. Är man under ca18 år och arbetet är tillfälligt upplevs det inte som svartarbete. Om det kräver specialkunskap/viss utbildning är det svartarbete. vad är svartarbete? Kan du ge en definition vad är det som enligt skattemyndigheterna klassas som svartjobb? 4. Allmänt om svartarbete Inte så allvarligt, sällan något regelbundet Svartarbete är inget man talar om med andra. Inte för att det är fel utan snarare för att det är ointressant. Vissa tjänste/arbeten tar man för givet att de är svarta ex när man hjälper någon man känner, utför det till en privatperson eller är kopplat till en viss bransch (restaurangbranschen). Svartarbete är tillfälligt, oregelbundet och kortvarigt. Svartarbete kan upplevas som kravlöst. En viss frihet. Man arbetar så mycket man vill och är inte bunden vid avtal. Lönen betalas ut antingen varje dag eller direkt vid utfört arbete. Oregelbundenheten i löneutbetalningen är typiskt. Man upplever att det är allvarligare (mer brottsligt) att lämna felaktiga uppgifter i deklarationen än att arbeta svart. det är ju ologiskt men det känns mer allvarligt att lämna felaktiga uppgifter i deklarationen 154

7 4. forts. Allmänt om svartarbete Man upplever att det är allvarligare (mer brottsligt) att manipulera med kassaapparaten eller bokföringen. Man nämner att man hanterat två kontantkassor en som bokfördes och en som ej bokfördes. Arbetsgivaren redovisar inte alla timmar. Man redovisar ett visst antal timmar på papper men jobbar sedan dubbelt så mycket och får denna del svart. Lönen kan tas ut i form av produkter. Man har inga meriter eller erfarenheter. Detta efterfrågas inte vid enklare svartarbeten. Ju mer pengar det blir och ju mindre man känner personen desto mer blir det ett svartarbete det känns mer brottsligt att lämna felaktiga uppgifter 5. Hur man får svartarbete Inom visa branscher och ofta genom kontakter Svart arbete får man främst genom kontakter; släktingar, grannar och vänner. Vissa svartjobb finns bland småannonserna i dagstidningar. Man får ett prao/pryo arbete som leder till att man får kontakt med en arbetsgivare som erbjuder svartarbete efter praktiken. Man kontaktar småföretagare vilka oftast är benägna att erbjuda svartarbete ex klädbutik, skivaffär etc. Genom att kontakta vissa branscher som är starkt kopplade till svartarbete. Ex restaurang- och byggbranschen Vanligtvis är det arbetsgivaren som initierar att jobbet är svart. Men det förekommer att arbetstagaren själv frågar om man kan få lönen svart alternativt att man får lönen i exempelvis produkter. Man tror man har fått ett vitt jobb som sedan visar sig vara svart. Man har dåliga kunskaper om avtal och regler. jag trodde att det var ett vanligt jobb dom finns bland småannonserna i Göteborgs Posten 155

8 6. Arbetsgivaren som erbjuder svart arbete Inte så seriös, men ofta känner man honom/henne om man har startat ett företag så borde man ha tänkt på att man måste betala lön Flertalet gruppdeltagare har inga negativa upplevelser av arbetsgivaren då denne oftast är någon man känner. En allmän uppfattning bland gruppdeltagarna är att ju mer specialist man är och jobbet man utför är kompetenskrävande ju mer respekt har man hos arbetsgivaren. De som haft negativa upplevelser nämner att man inte fått betalt eller att man måste tjata sig till betalningen. Man har upplevt att man inte har något värde (status). Arbetsgivaren kan göra vad han vill. Vissa arbetsgivare vill göra sig av med den vita arbetskraften och endast ha svart arbetskraft. De använder sig av den svarta arbetskraften som påtryckningsmedel mot de som är anställda vitt. Man upplever arbetsgivaren som erbjuder svartarbete mindre seriös men flertalet gruppdeltagare kan tänka sig att fortsätta hos samma arbetsgivare som de arbetat svart hos om de erbjuds ett vitt arbete. dom har inställningen att du behöver mig, jag behöver inte dig man tappar ju lite förtroende för dom jag kan tänka mig att jobba där om jag får ett vitt jobb men det är ju en utopi 7. Svartarbeten som gruppdeltagarna har erfarenhet av Restaurangbranschen, affärer/försäljning och hushållstjänster Svartarbete är främst kopplat till vissa branscher och tillfälliga arbeten. De branscher man nämner är restaurang, bygg, klädesbutiker, frilans och sportsektorn. De svartarbeten som gruppdeltagarna nämner är; försäljning i golfshoppen, gett golflektioner, spelat fiol på olika tillställningar och institutioner, jobbat i café, gett ridlektioner, försäljning på olika festivaler, expedit i klädbutiker, gett privatlektioner i olika skolämnen, datajobb, köpt och sålt t-shirt med tryck, fotbollsdomare, fotograf, hunduppfödning och olika försäljningsuppdrag. För unga kvinnor är arbeten kopplade till hushållet vanligt. Man nämner städarbeten, barnpassning, hundrastning etc Man nämner även försäljning vid olika marknader. Framförallt när det är regelbunden och försäljning i stor skala anser man att det är en svart inkomst. jag skulle inte ta ett svart jobb om jag visste att dom har råd att betala mig vitt inom café och restaurang jobbar nästan alla svart. Dom vill ju bara ha folk som arbetar svart 156

9 8. Attityder till svartarbete? Acceptabelt om det är tillfälligt, inte om det blir regelbundet eller som heltidsjobb När svartarbete är acceptabelt när man behöver pengar snabbt måste man ta ett svartjobb Gruppdeltagarna upplever att inställningen och attityden till svartarbete är att ingen bryr sig så länge det är ungdomar och studerande som utför svartarbete. Det är acceptabelt om det är någon som är arbetslös eller i desperat behov av pengar. (bättre än att söka bidrag) Svartarbete som görs som tjänst till nära vän eller släkting är också acceptabelt. Svartarbete som görs någon enstaka gång för att hjälpa någon man känner är ok. För att få ett snabbt tillskott till sin ekonomi kan av vissa gruppdeltagare accepteras. Vissa branscher är uppbyggda kring svartarbete, exempelvis restaurangbranschen och man har inga förväntningar på att branschen kommer att bli vit. När svartarbete inte är acceptabelt När man har ett vitt jobb och tjänar bra. När det blir regelbundet När man får bidrag (exempelvis socialbidrag, a-kassa etc.) och jobbar svart. När man har svartjobbet som heltidsjobb man fördömer företeelsen men inte människan jag vill egentligen inte jobba svart det är väldigt mycket dubbelmoral 9. Moraliska aspekter till svartarbete? Arbetsgivaren är mer skyldig. Man vill helst inte men har ibland inget val jag har dåligt samvete när jag jobbar svart Flertalet gruppdeltagare anser att det är inte bra för samhället och man vill helst inte jobba svart. Man är negativ till personer som lever på svartarbete Välfärden kräver att alla betalar skatt Man strävar efter att få ett vitt jobb och flertalet gruppdeltagare kan inte tänka sig att ta ett svartarbete i framtiden. (man börjar bli vuxen svartjobb hör till studenttiden) Man upplever att det stora problemet med svartarbete är inte studerande och ungdomar. Eftersom de så fort som möjligt kommer att skaffa sig ett vitt arbete. Problemet för samhället, enligt flertalet gruppdeltagare, är vuxna som lever på svartarbete och/eller har bidrag och jobbar svart. Det är arbetsgivaren som är mest skyldig. De skapar förutsättningarna och de är de som skattemyndigheten bör kontrollera. Det finns en dubbelmoral anser man. Man förkastar företeelsen samtidigt som de flesta någon gång har gjort. Man anser att det är bättre att jobba svart än att få bidrag från det sociala. första gången jag fick betala skatt tyckte jag det var jättekul, sen fick allt tillbaka för jag hade tjänar för lite när man är 15 år vet man inget om skatter 157

10 10. Köp av svartarbete Begränsad erfarenhet av köp. De unga kvinnorna kan eventuellt tänka sig att göra det i framtiden. Flertalet gruppdeltagare har inte köpt svarta tjänster. De som har köpt nämner privatlektioner, cykelreparationer, lackering av bil, köpt tryck på t-shirt, som han sedan sålt vidare, tagit sånglektioner. Man kan tänka sig att köpa svarta arbeten/tjänsten när man blir äldre. Framförallt är det de unga kvinnorna som kan tänka sig att köpa dessa arbeten/tjänster. De yngre männen är mer skeptiska till att köpa svarta tjänster och produkter då man inte har några garantier. Man har bytt tjänster som man inte upplever som svartarbete. har inte råd att betala det vitt (privatlektion), 900 kr skulle jag aldrig ha råd att betala nej jag tror inte jag har köpt något svart 11. Risker kopplade till svartarbete Man har inga rättigheter och det är osäkert, men ingen oro för att bli straffad. en tandlös tiger, risken att bli upptäckt är obefintlig (om Skatteverket och lagen) Gruppdeltagarna upplever en rad olika negativa aspekter med svartarbete. Främst är det risken för att man skall bli fysiskt skadad. Andra negativa konsekvenser med svartarbete är; Att man att man inte kan få lån. Man är inte inne i trygghetssystemen dvs. ingen arbetslöshetskassa, sjukersättning eller pensionsgrundande inkomst. Att man inte kan få arbetsgivarintyg (betyg) och att man drar sig för att använda svartjobbet som referens. Kan inte tas upp i en CV Osäkerheten man vet inte hur mycket arbete det blir. Att man inte har några rättigheter. Att man inte får betalt. Man är däremot inte orolig för att bli straffad. Risken att svartarbetet blir upptäckt bedöms som liten. jag skulle aldrig ta ett svart jobb där det finns en risk att jag blir skadad en gång fick jag inte betalt när jag hade jobbat i tre veckor.blev jätte arg men kunde inte göra något 158

11 12. Samhällsmedborgare som varken utför eller köper något svart En medelålders strävsam kvinna Gruppdeltagarnas uppfattning om en samhällsmedborgare som inte utför svarta arbeten och inte heller köper något svart. Den beskrivning som de ger är; God inkomst/medelinkomst Hög moral Bryr sig om andra Socialt engagerad Tror på samhället Sympatisk Arbetsam någon som har råd att betala allt Kvinna vitt och som har en trygg inkomst Äldre/medelålders Men också Fördömer andra Vill visa hur bra hon/han är har en ideologisk grund, tror på ett samhälle där alla betala skatt, en sympatisk person 12. forts. Samhällsmedborgare som gärna utför och köper tjänster En yngre man som är mån om pengar Gruppdeltagarnas uppfattning om en samhällsmedborgare som utför svarta arbeten och gärna köper svart. Den beskrivning som de ger är; Man Yngre Egoistisk Inställningen att bara han klarar sig så bryr han sig inte om andra Vill göra snabba klipp Vill synas Pengar är viktigt Säljare Betalar sjukvård själv och behöver ingen a-kassa någon som vill vara smart och Men också känner sig stolt när han kan lura Invandrare systemet. Arbetslös utan möjlighet att få jobb 159

12 13. Vad kan samhället, Skatteverket göra för att minska svartarbetet? Tydlighet vad som gäller. Tillåta större inkomster när man får studielån. om man fick tjäna lite mer skulle man bli mer benägen att inte ta ett svartarbete. Ändra bidragsreglerna, framförallt studielånens koppling till inkomst Förenkla för småföretagen så de kan driva verksamhet utan att behöva ha svartarbete Större kontroll av företagen Hårdare straff, framförallt mot företagen Ge information till unga om varför man betalar skatt. (vad skatterna går till) Ge information via lönebeskedet om vart skatten går. Ge information om riskerna med svartarbete. Jag har inga kunskaper om svartarbete man tänker inte på Ge en klar definition om vad svartarbete är. det. Ha ett tydligt regelverk. Man anser även att fackföreningarna har en stor och viktig roll i att ge information och att kontrollera. informera om vad som faktiskt kan hända och vilka risker man tar när man jobbar svart. Det skall vara konkret. Viktigt för målgruppen Sammanfattningsvis kan man säga att något av det allra viktigaste för den målgrupp som deltagit i studien är att man ser över bidragssystemen kopplat till studier och låter dem få möjlighet att tjäna mer vita pengar. Framförallt studielånet anser man bör frikopplas från inkomstgränser. För att minska svartarbetet anser gruppdeltagarna att man bör inrikta sig på att göra det lättare för småföretagen att driva sina verksamheter. Härigenom kan de erbjuda vita arbeten. Man vill ha en klar definition av svartarbete. Som det är idag gör man sin egen tolkning och sätter sina egna gränser. Omgivningen, miljön och kulturen, ger underlaget för den egna tolkningen. jag kan tänka mig att betala lite mer för en vara om jag visste att företaget var seriöst jag kan tänka mig lägre lön om jobbet är vitt 160

13 161

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt DET GÅR ATT MILDRA KRISENS EFFEKTER Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt Roger Mörtvik Globaliseringen flyttar jobb och investeringar Sedan Kinas, Indiens och Rysslands

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Försäkringsrörelsens själ

Försäkringsrörelsens själ Försäkringsrörelsens själ Diskussion 1 Försäkringens själ Grundläggande försäkringsrörelserätt 20 oktober 2015 Föreläsare Daniel Eriksson Produktdirektör Folksam daniel.e.eriksson@folksam.se Vad är försäkring?

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Förslag på arbetsgång

Förslag på arbetsgång Denna lektion är hämtad ur Jobb i sikte av Lena Sundberg Holmberg och Katarina Stolpe för sfi kurs C D, grundläggande sas eller arbetsmarknadsutbildningar. Jobb i sikte har övningar inför arbetslivet eller

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind FiSSc målsättningar 2015-2016 Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind If you want to walk fast walk alone, if you want to walk far walk together Ordspråk från Afrika If you want to walk fast

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Jacques Derrida Politics of Friendship

Jacques Derrida Politics of Friendship ..between talking to them and speaking of them there is a world of difference.. from the moment they are spoken of instead of being spoken to, it is to say that they are no longer, or not yet, there: it

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning. "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson

Bedömning av utländsk utbildning. Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Bedömning av utländsk utbildning "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Högskoleverket Verket för högskoleservice Myndigheten för yrkeshögskolan Ny avdelning

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer