Attitudes in young students who work on the black Results of focus group surveys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attitudes in young students who work on the black Results of focus group surveys"

Transkript

1 Abstract Attitudes in young students who work on the black Results of focus group surveys During 2005 the Swedish Tax Agency carried out a quantitative survey of black work, see also Appendix 14. It discovered that 29% of young people had carried out work on the black, while the national average is 13%, and that more young people worked on the black then than in On behalf of the Swedish Tax Agency, TNS-Gallup carried out in February 2006 a focus group study among students in Gothenburg who had admitted working on the black. There was one group of young women and another of young men. The main aim was to find out more about their values and attitudes to black work, and why they had worked on the black. A recurring theme in the survey was that it was difficult to survive on student benefits and a student loan, and that black work was a means of obtaining additional income. Black work is most prevalent among restaurants, shops and the sports sector. It is taken for granted that work in a restaurant will be on the black. Usually one works on the black for someone one knows. The attitudes and values of acquaintances and friends do not inhibit people from taking black work. No one cares and tax checks in our case in respect of the young people themselves are a paper tiger. The main reasons for people to work on the black are as follows: It is easier to obtain a black job than a white job. Black work is temporary, irregular and short term, which suits the students situation one is not tied. Being able to get a student loan is felt as security a white job could interfere with the possibility of obtaining a student loan. There is indecision about what is black work and where the boundary lies between white and black work. People want a clear definition. When young, one has no knowledge of the tax system or of what rights one has as an employee. Information is needed. There is also a need for information about the risks associated with working on the black, e.g. not to receive payment, or that one is without income if injured. The group participants suggested that society should review the study grant system in particular the conditions for obtaining a student loan so that those who are studying can work white and retain their security. Society should also make it easier for small companies to employ young people. More severe punishment for companies which consistently offer black 149

2 work, and use the labour force for their own profit are other measures that were mentioned, to reduce the amount of black work. The full report (in Swedish) from TNS-Gallup is found below: 150

3 Skatteverket Svartarbete studerande ungdomar Focusgrupper Rapport Lennart Björlin Sammanfattning Det är svårt att leva på de studiebidrag och studielån. Svartarbete är en möjlighet till extra inkomst. Det är lättare att få ett svartarbete än ett vitt jobb. Man svartjobbar främst inom restaurang, butik eller sportsektorn. Oftast svartarbetar man för någon man känner. Ett svartarbete är tillfälligt, oregelbundet och kortvarigt och passar på det viset de studerandes situation. Man har funderingar kring vad som är svartarbete och var gränserna går mellan vitt och svart arbete. Man vill ha en klar definition. Som ung har man ingen kunskap om skattesystem eller vilka rättigheter man har när man är anställd. Det behövs information. Det behövs också information om riskerna med svartarbete. Gruppdeltagarna föreslår att samhället bör se över bidragssystemen så att det lönar sig för studerande att jobba vitt. Vidare bör samhället underlätta för småföretagare att anställa ungdomar. Hårdare straff mot företag som konsekvent erbjuder svartarbete och utnyttjar arbetskraften för egen vinning är andra åtgärder man nämner för att minska svartarbetet. 151

4 Bakgrund och Syfte Young students focus group surveys Appendix 4 Skatteverket har under 2005 genomfört en kvantitativ studie om svartarbete. I studien framkom det att ungdomar är överrepresenterade när det gäller att arbeta svart. 29% av ungdomarna hade utfört svartarbete medan riksgenomsnittet är 13%. Skatteverket önskar få information och förståelse kring ungdomars attityder och värderingar till svartarbete. TNS Gallup har därför fått i uppdrag att genomföra en kvalitativ studie. Det övergripande syftet med den nu genomförda studien är att få reda på målgruppens värderingar och attityder till svartarbetet i Sverige. Undersökningen syftar inte till att spåra kriminalitet, utan endast att få djupare kunskaper om den svarta marknad, bland ungdomar, som praktiskt taget alla på något sätt kommer i kontakt med. Utanför kartläggningsområdet faller aktiviteter som i sig är kriminella såsom häleri, narkotikahandel och yrkesinbrottstjuvar. I undersökningen vill Skatteverket veta uppfattningar, attityder och värderingar till allt arbete som utförs av målgruppen utanför det egna hushållet, som det inte lämnas uppgift om till Skatteverket. Metod, Målgrupp och Genomförande Med utgångspunkt i syftet för studien har fokusgrupper, om vardera cirka två timmar, genomförts. De har följt en till viss del strukturerad guide och med fokus på deltagarnas åsikter, uppfattningar och attityder Målgrupp för den nu genomförda studien har varit kvinnor och män som har som huvudsaklig sysselsättning att studera. Deltagarna har varit i åldern år och de har utfört svartarbete. (Svartarbete; arbete som utförs utanför det egna hushållet som det inte lämnas uppgift om till Skatteverket). Totalt har två fokusgrupper genomförts, samtliga på TNS Gallups kontor i Göteborg den 23 februari En grupp med unga kvinnor där 7 st deltog En grupp med unga män där 8 st deltog 152

5 1. Studerande och ekonomi Pengarna räcker inte, man vill jobba extra hyrorna gör det omöjligt att leva på studiebidraget Kostnaderna, främst hyran och böckerna, är högre än bidragen (studiebidrag, bostadsbidrag) vilket gör att man måste få en kompletterande inkomst. Jobbar man vitt sjunker bidragen, vilket kräver att måste jobba svart för att inte behöva jobba för mycket. (Studierna tar sin tid också). Om man har arbetat innan studierna har man vant sig att ha tillgång till mer pengar och man blir tvungen att säga nej till kompisar som vill gå ut och festa. Man måste planera sin ekonomi mycket noga. Ekonomin byggs upp genom att föräldrar ställer upp, sambon har ett arbete, sommarjobbar, jobbar innan man börjar studerar och sparar till studier, jobbar svart. Det är lättare att få ett svart arbete än ett vitt anser flertalet gruppdeltagare. Man ifrågasätter varför lånedelen är kopplad till inkomst. Man skulle vilja ha möjlighet att jobba mer och komplettera med lånet. om jag fick jobba mer skulle jag inte behöva låna så mycket, att bidragsdelen minskar är ok hoppsan, nu får jag ju inte tjäna mer, då blir man desperat och måste ta ett svartjobb 2. Incitament för att ta ett svartarbete Behöver pengar och ser inget alternativ det beror på hur desperat man är Påverkar inte studiebidrag, lån eller andra bidrag Man är beroende av att få pengar för att överleva. Man får inget vitt jobb. (finns inga vita jobb). Attityden och värderingarna hos vänner är att det är ok att jobba svart som studerande och ung. Ungdomar (15 18 år) är lättare att få till att jobba svart då de inte känner till så mycket om skatter och arbetsgivaravgifter. Man vill ha saker prylar och blir tvungen att jobba svart för att få råd att köpa exempelvis tekniska produkter. Kulturer och miljöer kan stimulerar till svartarbete anser man. Man nämner exempelvis landsbygden, invandrare och vissa yrken. Behöver pengar snabbt. (svarta löner betalas direkt) Alternativet är att det inte blir något jobb då arbetsgivaren inte har råd att betala vitt. Bättre än att gå till socialen anser man. Ju fler småföretag det blir ju mer ökar tillgången på svarta arbeten. jag bor på landet och där är det vanligt det måste ju vara bättre att jag tar ett svartjobb än att jag går till socialen 153

6 3. Definition Otydliga gränser, leder till egna tolkningar Man har funderingar kring vad som är svartarbete och var gränserna går mellan vitt och svart arbete. Man vill ha en klar definition. Som ung har man ingen kunskap om skattesystem eller vilka rättigheter man har när man är anställd. Arbete hos nära vän/släkting som är tillfälligt upplevs inte som svartarbete. Storleken på lönen avgör om det är svartarbete eller ej. Åldern avgör. Är man under ca18 år och arbetet är tillfälligt upplevs det inte som svartarbete. Om det kräver specialkunskap/viss utbildning är det svartarbete. vad är svartarbete? Kan du ge en definition vad är det som enligt skattemyndigheterna klassas som svartjobb? 4. Allmänt om svartarbete Inte så allvarligt, sällan något regelbundet Svartarbete är inget man talar om med andra. Inte för att det är fel utan snarare för att det är ointressant. Vissa tjänste/arbeten tar man för givet att de är svarta ex när man hjälper någon man känner, utför det till en privatperson eller är kopplat till en viss bransch (restaurangbranschen). Svartarbete är tillfälligt, oregelbundet och kortvarigt. Svartarbete kan upplevas som kravlöst. En viss frihet. Man arbetar så mycket man vill och är inte bunden vid avtal. Lönen betalas ut antingen varje dag eller direkt vid utfört arbete. Oregelbundenheten i löneutbetalningen är typiskt. Man upplever att det är allvarligare (mer brottsligt) att lämna felaktiga uppgifter i deklarationen än att arbeta svart. det är ju ologiskt men det känns mer allvarligt att lämna felaktiga uppgifter i deklarationen 154

7 4. forts. Allmänt om svartarbete Man upplever att det är allvarligare (mer brottsligt) att manipulera med kassaapparaten eller bokföringen. Man nämner att man hanterat två kontantkassor en som bokfördes och en som ej bokfördes. Arbetsgivaren redovisar inte alla timmar. Man redovisar ett visst antal timmar på papper men jobbar sedan dubbelt så mycket och får denna del svart. Lönen kan tas ut i form av produkter. Man har inga meriter eller erfarenheter. Detta efterfrågas inte vid enklare svartarbeten. Ju mer pengar det blir och ju mindre man känner personen desto mer blir det ett svartarbete det känns mer brottsligt att lämna felaktiga uppgifter 5. Hur man får svartarbete Inom visa branscher och ofta genom kontakter Svart arbete får man främst genom kontakter; släktingar, grannar och vänner. Vissa svartjobb finns bland småannonserna i dagstidningar. Man får ett prao/pryo arbete som leder till att man får kontakt med en arbetsgivare som erbjuder svartarbete efter praktiken. Man kontaktar småföretagare vilka oftast är benägna att erbjuda svartarbete ex klädbutik, skivaffär etc. Genom att kontakta vissa branscher som är starkt kopplade till svartarbete. Ex restaurang- och byggbranschen Vanligtvis är det arbetsgivaren som initierar att jobbet är svart. Men det förekommer att arbetstagaren själv frågar om man kan få lönen svart alternativt att man får lönen i exempelvis produkter. Man tror man har fått ett vitt jobb som sedan visar sig vara svart. Man har dåliga kunskaper om avtal och regler. jag trodde att det var ett vanligt jobb dom finns bland småannonserna i Göteborgs Posten 155

8 6. Arbetsgivaren som erbjuder svart arbete Inte så seriös, men ofta känner man honom/henne om man har startat ett företag så borde man ha tänkt på att man måste betala lön Flertalet gruppdeltagare har inga negativa upplevelser av arbetsgivaren då denne oftast är någon man känner. En allmän uppfattning bland gruppdeltagarna är att ju mer specialist man är och jobbet man utför är kompetenskrävande ju mer respekt har man hos arbetsgivaren. De som haft negativa upplevelser nämner att man inte fått betalt eller att man måste tjata sig till betalningen. Man har upplevt att man inte har något värde (status). Arbetsgivaren kan göra vad han vill. Vissa arbetsgivare vill göra sig av med den vita arbetskraften och endast ha svart arbetskraft. De använder sig av den svarta arbetskraften som påtryckningsmedel mot de som är anställda vitt. Man upplever arbetsgivaren som erbjuder svartarbete mindre seriös men flertalet gruppdeltagare kan tänka sig att fortsätta hos samma arbetsgivare som de arbetat svart hos om de erbjuds ett vitt arbete. dom har inställningen att du behöver mig, jag behöver inte dig man tappar ju lite förtroende för dom jag kan tänka mig att jobba där om jag får ett vitt jobb men det är ju en utopi 7. Svartarbeten som gruppdeltagarna har erfarenhet av Restaurangbranschen, affärer/försäljning och hushållstjänster Svartarbete är främst kopplat till vissa branscher och tillfälliga arbeten. De branscher man nämner är restaurang, bygg, klädesbutiker, frilans och sportsektorn. De svartarbeten som gruppdeltagarna nämner är; försäljning i golfshoppen, gett golflektioner, spelat fiol på olika tillställningar och institutioner, jobbat i café, gett ridlektioner, försäljning på olika festivaler, expedit i klädbutiker, gett privatlektioner i olika skolämnen, datajobb, köpt och sålt t-shirt med tryck, fotbollsdomare, fotograf, hunduppfödning och olika försäljningsuppdrag. För unga kvinnor är arbeten kopplade till hushållet vanligt. Man nämner städarbeten, barnpassning, hundrastning etc Man nämner även försäljning vid olika marknader. Framförallt när det är regelbunden och försäljning i stor skala anser man att det är en svart inkomst. jag skulle inte ta ett svart jobb om jag visste att dom har råd att betala mig vitt inom café och restaurang jobbar nästan alla svart. Dom vill ju bara ha folk som arbetar svart 156

9 8. Attityder till svartarbete? Acceptabelt om det är tillfälligt, inte om det blir regelbundet eller som heltidsjobb När svartarbete är acceptabelt när man behöver pengar snabbt måste man ta ett svartjobb Gruppdeltagarna upplever att inställningen och attityden till svartarbete är att ingen bryr sig så länge det är ungdomar och studerande som utför svartarbete. Det är acceptabelt om det är någon som är arbetslös eller i desperat behov av pengar. (bättre än att söka bidrag) Svartarbete som görs som tjänst till nära vän eller släkting är också acceptabelt. Svartarbete som görs någon enstaka gång för att hjälpa någon man känner är ok. För att få ett snabbt tillskott till sin ekonomi kan av vissa gruppdeltagare accepteras. Vissa branscher är uppbyggda kring svartarbete, exempelvis restaurangbranschen och man har inga förväntningar på att branschen kommer att bli vit. När svartarbete inte är acceptabelt När man har ett vitt jobb och tjänar bra. När det blir regelbundet När man får bidrag (exempelvis socialbidrag, a-kassa etc.) och jobbar svart. När man har svartjobbet som heltidsjobb man fördömer företeelsen men inte människan jag vill egentligen inte jobba svart det är väldigt mycket dubbelmoral 9. Moraliska aspekter till svartarbete? Arbetsgivaren är mer skyldig. Man vill helst inte men har ibland inget val jag har dåligt samvete när jag jobbar svart Flertalet gruppdeltagare anser att det är inte bra för samhället och man vill helst inte jobba svart. Man är negativ till personer som lever på svartarbete Välfärden kräver att alla betalar skatt Man strävar efter att få ett vitt jobb och flertalet gruppdeltagare kan inte tänka sig att ta ett svartarbete i framtiden. (man börjar bli vuxen svartjobb hör till studenttiden) Man upplever att det stora problemet med svartarbete är inte studerande och ungdomar. Eftersom de så fort som möjligt kommer att skaffa sig ett vitt arbete. Problemet för samhället, enligt flertalet gruppdeltagare, är vuxna som lever på svartarbete och/eller har bidrag och jobbar svart. Det är arbetsgivaren som är mest skyldig. De skapar förutsättningarna och de är de som skattemyndigheten bör kontrollera. Det finns en dubbelmoral anser man. Man förkastar företeelsen samtidigt som de flesta någon gång har gjort. Man anser att det är bättre att jobba svart än att få bidrag från det sociala. första gången jag fick betala skatt tyckte jag det var jättekul, sen fick allt tillbaka för jag hade tjänar för lite när man är 15 år vet man inget om skatter 157

10 10. Köp av svartarbete Begränsad erfarenhet av köp. De unga kvinnorna kan eventuellt tänka sig att göra det i framtiden. Flertalet gruppdeltagare har inte köpt svarta tjänster. De som har köpt nämner privatlektioner, cykelreparationer, lackering av bil, köpt tryck på t-shirt, som han sedan sålt vidare, tagit sånglektioner. Man kan tänka sig att köpa svarta arbeten/tjänsten när man blir äldre. Framförallt är det de unga kvinnorna som kan tänka sig att köpa dessa arbeten/tjänster. De yngre männen är mer skeptiska till att köpa svarta tjänster och produkter då man inte har några garantier. Man har bytt tjänster som man inte upplever som svartarbete. har inte råd att betala det vitt (privatlektion), 900 kr skulle jag aldrig ha råd att betala nej jag tror inte jag har köpt något svart 11. Risker kopplade till svartarbete Man har inga rättigheter och det är osäkert, men ingen oro för att bli straffad. en tandlös tiger, risken att bli upptäckt är obefintlig (om Skatteverket och lagen) Gruppdeltagarna upplever en rad olika negativa aspekter med svartarbete. Främst är det risken för att man skall bli fysiskt skadad. Andra negativa konsekvenser med svartarbete är; Att man att man inte kan få lån. Man är inte inne i trygghetssystemen dvs. ingen arbetslöshetskassa, sjukersättning eller pensionsgrundande inkomst. Att man inte kan få arbetsgivarintyg (betyg) och att man drar sig för att använda svartjobbet som referens. Kan inte tas upp i en CV Osäkerheten man vet inte hur mycket arbete det blir. Att man inte har några rättigheter. Att man inte får betalt. Man är däremot inte orolig för att bli straffad. Risken att svartarbetet blir upptäckt bedöms som liten. jag skulle aldrig ta ett svart jobb där det finns en risk att jag blir skadad en gång fick jag inte betalt när jag hade jobbat i tre veckor.blev jätte arg men kunde inte göra något 158

11 12. Samhällsmedborgare som varken utför eller köper något svart En medelålders strävsam kvinna Gruppdeltagarnas uppfattning om en samhällsmedborgare som inte utför svarta arbeten och inte heller köper något svart. Den beskrivning som de ger är; God inkomst/medelinkomst Hög moral Bryr sig om andra Socialt engagerad Tror på samhället Sympatisk Arbetsam någon som har råd att betala allt Kvinna vitt och som har en trygg inkomst Äldre/medelålders Men också Fördömer andra Vill visa hur bra hon/han är har en ideologisk grund, tror på ett samhälle där alla betala skatt, en sympatisk person 12. forts. Samhällsmedborgare som gärna utför och köper tjänster En yngre man som är mån om pengar Gruppdeltagarnas uppfattning om en samhällsmedborgare som utför svarta arbeten och gärna köper svart. Den beskrivning som de ger är; Man Yngre Egoistisk Inställningen att bara han klarar sig så bryr han sig inte om andra Vill göra snabba klipp Vill synas Pengar är viktigt Säljare Betalar sjukvård själv och behöver ingen a-kassa någon som vill vara smart och Men också känner sig stolt när han kan lura Invandrare systemet. Arbetslös utan möjlighet att få jobb 159

12 13. Vad kan samhället, Skatteverket göra för att minska svartarbetet? Tydlighet vad som gäller. Tillåta större inkomster när man får studielån. om man fick tjäna lite mer skulle man bli mer benägen att inte ta ett svartarbete. Ändra bidragsreglerna, framförallt studielånens koppling till inkomst Förenkla för småföretagen så de kan driva verksamhet utan att behöva ha svartarbete Större kontroll av företagen Hårdare straff, framförallt mot företagen Ge information till unga om varför man betalar skatt. (vad skatterna går till) Ge information via lönebeskedet om vart skatten går. Ge information om riskerna med svartarbete. Jag har inga kunskaper om svartarbete man tänker inte på Ge en klar definition om vad svartarbete är. det. Ha ett tydligt regelverk. Man anser även att fackföreningarna har en stor och viktig roll i att ge information och att kontrollera. informera om vad som faktiskt kan hända och vilka risker man tar när man jobbar svart. Det skall vara konkret. Viktigt för målgruppen Sammanfattningsvis kan man säga att något av det allra viktigaste för den målgrupp som deltagit i studien är att man ser över bidragssystemen kopplat till studier och låter dem få möjlighet att tjäna mer vita pengar. Framförallt studielånet anser man bör frikopplas från inkomstgränser. För att minska svartarbetet anser gruppdeltagarna att man bör inrikta sig på att göra det lättare för småföretagen att driva sina verksamheter. Härigenom kan de erbjuda vita arbeten. Man vill ha en klar definition av svartarbete. Som det är idag gör man sin egen tolkning och sätter sina egna gränser. Omgivningen, miljön och kulturen, ger underlaget för den egna tolkningen. jag kan tänka mig att betala lite mer för en vara om jag visste att företaget var seriöst jag kan tänka mig lägre lön om jobbet är vitt 160

13 161

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik KAPITEL12 LEDARSKAP 1 VAD ÄR LEDARSKAP? 1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 2. Ledarskap har till avsikt få andra att göra något 3. Ledarskap ska bidra till att organisationer

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Förslag på arbetsgång

Förslag på arbetsgång Denna lektion är hämtad ur Jobb i sikte av Lena Sundberg Holmberg och Katarina Stolpe för sfi kurs C D, grundläggande sas eller arbetsmarknadsutbildningar. Jobb i sikte har övningar inför arbetslivet eller

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Invandrarindex Sandviken

Invandrarindex Sandviken Nyanlända invandrares syn på Gävleborgs Län och Norrland som helhet. Invandrarindex 1 Sandviken 1-11-6 Invandrarindex 1 (94) 1 % 9 8 7 6 4 Är du. 44 Kvinna 4 6 Man Invandrarindex 2 (94) 2 Bas total: 3.1

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Skatteverket. Svenska folket om svartarbete

Skatteverket. Svenska folket om svartarbete Skatteverket Svenska folket om svartarbete Dokument: skav2rp9.doc 25-5- Anders Lindholm Demoskop AB, Floragatan, 75 Stockholm, Sweden, tel 8-5 55, fax 8-5 55 www.demoskop.se 85 Förord Attitudes to black

Läs mer

Attitudes to black work Results from focus group surveys of people who have bought on the black, and with companies in dubious line of business

Attitudes to black work Results from focus group surveys of people who have bought on the black, and with companies in dubious line of business Abstract Attitudes to black work Results from focus group surveys of people who have bought on the black, and with companies in dubious line of business Purpose and implementation The aim of this survey

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Att leva med knappa ekonomiska resurser

Att leva med knappa ekonomiska resurser Att leva med knappa ekonomiska resurser Anneli Marttila och Bo Burström Under 1990-talet blev långvarigt biståndstagande alltmer vanligt. För att studera människors erfarenheter av hur det är att leva

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR BORTOM TRENDERNA CHARK-SM I GÖTEBORG

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR BORTOM TRENDERNA CHARK-SM I GÖTEBORG MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR BORTOM TRENDERNA CHARK-SM I GÖTEBORG 30 oktober, 2014 ingela.stenson@unitedminds.se LÄGET JUST NU ENORMT INTRESSE FÖR MAT SKANDALERNA TILLSATSERNA Fenomenet MATS-ERIC NILSSON

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Ska du gå hem redan? -

Ska du gå hem redan? - Ska du gå hem redan? - om flexibilitet och organisationskultur CALLE ROSENGREN Ska du gå hem redan? Forskningsprojekt finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Syftar till

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Uppföljning av etiska krav

Uppföljning av etiska krav Uppföljning av etiska krav Uppföljning av stenprodukter i entreprenader Entreprenaderna upphandlade enligt LOU Inspektioner utförda under 2010 Fortsatt arbete under 2011 Samarbete Samarbete mellan Göteborg,

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate.

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Sida 1 av 6 EVENTS Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Studentvolontär i Uppsala / Student Volunteering

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en manlig medlem av ett kloster en manlig lantarbetare som var anställd hos en bonde

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer