Attitudes in young students who work on the black Results of focus group surveys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attitudes in young students who work on the black Results of focus group surveys"

Transkript

1 Abstract Attitudes in young students who work on the black Results of focus group surveys During 2005 the Swedish Tax Agency carried out a quantitative survey of black work, see also Appendix 14. It discovered that 29% of young people had carried out work on the black, while the national average is 13%, and that more young people worked on the black then than in On behalf of the Swedish Tax Agency, TNS-Gallup carried out in February 2006 a focus group study among students in Gothenburg who had admitted working on the black. There was one group of young women and another of young men. The main aim was to find out more about their values and attitudes to black work, and why they had worked on the black. A recurring theme in the survey was that it was difficult to survive on student benefits and a student loan, and that black work was a means of obtaining additional income. Black work is most prevalent among restaurants, shops and the sports sector. It is taken for granted that work in a restaurant will be on the black. Usually one works on the black for someone one knows. The attitudes and values of acquaintances and friends do not inhibit people from taking black work. No one cares and tax checks in our case in respect of the young people themselves are a paper tiger. The main reasons for people to work on the black are as follows: It is easier to obtain a black job than a white job. Black work is temporary, irregular and short term, which suits the students situation one is not tied. Being able to get a student loan is felt as security a white job could interfere with the possibility of obtaining a student loan. There is indecision about what is black work and where the boundary lies between white and black work. People want a clear definition. When young, one has no knowledge of the tax system or of what rights one has as an employee. Information is needed. There is also a need for information about the risks associated with working on the black, e.g. not to receive payment, or that one is without income if injured. The group participants suggested that society should review the study grant system in particular the conditions for obtaining a student loan so that those who are studying can work white and retain their security. Society should also make it easier for small companies to employ young people. More severe punishment for companies which consistently offer black 149

2 work, and use the labour force for their own profit are other measures that were mentioned, to reduce the amount of black work. The full report (in Swedish) from TNS-Gallup is found below: 150

3 Skatteverket Svartarbete studerande ungdomar Focusgrupper Rapport Lennart Björlin Sammanfattning Det är svårt att leva på de studiebidrag och studielån. Svartarbete är en möjlighet till extra inkomst. Det är lättare att få ett svartarbete än ett vitt jobb. Man svartjobbar främst inom restaurang, butik eller sportsektorn. Oftast svartarbetar man för någon man känner. Ett svartarbete är tillfälligt, oregelbundet och kortvarigt och passar på det viset de studerandes situation. Man har funderingar kring vad som är svartarbete och var gränserna går mellan vitt och svart arbete. Man vill ha en klar definition. Som ung har man ingen kunskap om skattesystem eller vilka rättigheter man har när man är anställd. Det behövs information. Det behövs också information om riskerna med svartarbete. Gruppdeltagarna föreslår att samhället bör se över bidragssystemen så att det lönar sig för studerande att jobba vitt. Vidare bör samhället underlätta för småföretagare att anställa ungdomar. Hårdare straff mot företag som konsekvent erbjuder svartarbete och utnyttjar arbetskraften för egen vinning är andra åtgärder man nämner för att minska svartarbetet. 151

4 Bakgrund och Syfte Young students focus group surveys Appendix 4 Skatteverket har under 2005 genomfört en kvantitativ studie om svartarbete. I studien framkom det att ungdomar är överrepresenterade när det gäller att arbeta svart. 29% av ungdomarna hade utfört svartarbete medan riksgenomsnittet är 13%. Skatteverket önskar få information och förståelse kring ungdomars attityder och värderingar till svartarbete. TNS Gallup har därför fått i uppdrag att genomföra en kvalitativ studie. Det övergripande syftet med den nu genomförda studien är att få reda på målgruppens värderingar och attityder till svartarbetet i Sverige. Undersökningen syftar inte till att spåra kriminalitet, utan endast att få djupare kunskaper om den svarta marknad, bland ungdomar, som praktiskt taget alla på något sätt kommer i kontakt med. Utanför kartläggningsområdet faller aktiviteter som i sig är kriminella såsom häleri, narkotikahandel och yrkesinbrottstjuvar. I undersökningen vill Skatteverket veta uppfattningar, attityder och värderingar till allt arbete som utförs av målgruppen utanför det egna hushållet, som det inte lämnas uppgift om till Skatteverket. Metod, Målgrupp och Genomförande Med utgångspunkt i syftet för studien har fokusgrupper, om vardera cirka två timmar, genomförts. De har följt en till viss del strukturerad guide och med fokus på deltagarnas åsikter, uppfattningar och attityder Målgrupp för den nu genomförda studien har varit kvinnor och män som har som huvudsaklig sysselsättning att studera. Deltagarna har varit i åldern år och de har utfört svartarbete. (Svartarbete; arbete som utförs utanför det egna hushållet som det inte lämnas uppgift om till Skatteverket). Totalt har två fokusgrupper genomförts, samtliga på TNS Gallups kontor i Göteborg den 23 februari En grupp med unga kvinnor där 7 st deltog En grupp med unga män där 8 st deltog 152

5 1. Studerande och ekonomi Pengarna räcker inte, man vill jobba extra hyrorna gör det omöjligt att leva på studiebidraget Kostnaderna, främst hyran och böckerna, är högre än bidragen (studiebidrag, bostadsbidrag) vilket gör att man måste få en kompletterande inkomst. Jobbar man vitt sjunker bidragen, vilket kräver att måste jobba svart för att inte behöva jobba för mycket. (Studierna tar sin tid också). Om man har arbetat innan studierna har man vant sig att ha tillgång till mer pengar och man blir tvungen att säga nej till kompisar som vill gå ut och festa. Man måste planera sin ekonomi mycket noga. Ekonomin byggs upp genom att föräldrar ställer upp, sambon har ett arbete, sommarjobbar, jobbar innan man börjar studerar och sparar till studier, jobbar svart. Det är lättare att få ett svart arbete än ett vitt anser flertalet gruppdeltagare. Man ifrågasätter varför lånedelen är kopplad till inkomst. Man skulle vilja ha möjlighet att jobba mer och komplettera med lånet. om jag fick jobba mer skulle jag inte behöva låna så mycket, att bidragsdelen minskar är ok hoppsan, nu får jag ju inte tjäna mer, då blir man desperat och måste ta ett svartjobb 2. Incitament för att ta ett svartarbete Behöver pengar och ser inget alternativ det beror på hur desperat man är Påverkar inte studiebidrag, lån eller andra bidrag Man är beroende av att få pengar för att överleva. Man får inget vitt jobb. (finns inga vita jobb). Attityden och värderingarna hos vänner är att det är ok att jobba svart som studerande och ung. Ungdomar (15 18 år) är lättare att få till att jobba svart då de inte känner till så mycket om skatter och arbetsgivaravgifter. Man vill ha saker prylar och blir tvungen att jobba svart för att få råd att köpa exempelvis tekniska produkter. Kulturer och miljöer kan stimulerar till svartarbete anser man. Man nämner exempelvis landsbygden, invandrare och vissa yrken. Behöver pengar snabbt. (svarta löner betalas direkt) Alternativet är att det inte blir något jobb då arbetsgivaren inte har råd att betala vitt. Bättre än att gå till socialen anser man. Ju fler småföretag det blir ju mer ökar tillgången på svarta arbeten. jag bor på landet och där är det vanligt det måste ju vara bättre att jag tar ett svartjobb än att jag går till socialen 153

6 3. Definition Otydliga gränser, leder till egna tolkningar Man har funderingar kring vad som är svartarbete och var gränserna går mellan vitt och svart arbete. Man vill ha en klar definition. Som ung har man ingen kunskap om skattesystem eller vilka rättigheter man har när man är anställd. Arbete hos nära vän/släkting som är tillfälligt upplevs inte som svartarbete. Storleken på lönen avgör om det är svartarbete eller ej. Åldern avgör. Är man under ca18 år och arbetet är tillfälligt upplevs det inte som svartarbete. Om det kräver specialkunskap/viss utbildning är det svartarbete. vad är svartarbete? Kan du ge en definition vad är det som enligt skattemyndigheterna klassas som svartjobb? 4. Allmänt om svartarbete Inte så allvarligt, sällan något regelbundet Svartarbete är inget man talar om med andra. Inte för att det är fel utan snarare för att det är ointressant. Vissa tjänste/arbeten tar man för givet att de är svarta ex när man hjälper någon man känner, utför det till en privatperson eller är kopplat till en viss bransch (restaurangbranschen). Svartarbete är tillfälligt, oregelbundet och kortvarigt. Svartarbete kan upplevas som kravlöst. En viss frihet. Man arbetar så mycket man vill och är inte bunden vid avtal. Lönen betalas ut antingen varje dag eller direkt vid utfört arbete. Oregelbundenheten i löneutbetalningen är typiskt. Man upplever att det är allvarligare (mer brottsligt) att lämna felaktiga uppgifter i deklarationen än att arbeta svart. det är ju ologiskt men det känns mer allvarligt att lämna felaktiga uppgifter i deklarationen 154

7 4. forts. Allmänt om svartarbete Man upplever att det är allvarligare (mer brottsligt) att manipulera med kassaapparaten eller bokföringen. Man nämner att man hanterat två kontantkassor en som bokfördes och en som ej bokfördes. Arbetsgivaren redovisar inte alla timmar. Man redovisar ett visst antal timmar på papper men jobbar sedan dubbelt så mycket och får denna del svart. Lönen kan tas ut i form av produkter. Man har inga meriter eller erfarenheter. Detta efterfrågas inte vid enklare svartarbeten. Ju mer pengar det blir och ju mindre man känner personen desto mer blir det ett svartarbete det känns mer brottsligt att lämna felaktiga uppgifter 5. Hur man får svartarbete Inom visa branscher och ofta genom kontakter Svart arbete får man främst genom kontakter; släktingar, grannar och vänner. Vissa svartjobb finns bland småannonserna i dagstidningar. Man får ett prao/pryo arbete som leder till att man får kontakt med en arbetsgivare som erbjuder svartarbete efter praktiken. Man kontaktar småföretagare vilka oftast är benägna att erbjuda svartarbete ex klädbutik, skivaffär etc. Genom att kontakta vissa branscher som är starkt kopplade till svartarbete. Ex restaurang- och byggbranschen Vanligtvis är det arbetsgivaren som initierar att jobbet är svart. Men det förekommer att arbetstagaren själv frågar om man kan få lönen svart alternativt att man får lönen i exempelvis produkter. Man tror man har fått ett vitt jobb som sedan visar sig vara svart. Man har dåliga kunskaper om avtal och regler. jag trodde att det var ett vanligt jobb dom finns bland småannonserna i Göteborgs Posten 155

8 6. Arbetsgivaren som erbjuder svart arbete Inte så seriös, men ofta känner man honom/henne om man har startat ett företag så borde man ha tänkt på att man måste betala lön Flertalet gruppdeltagare har inga negativa upplevelser av arbetsgivaren då denne oftast är någon man känner. En allmän uppfattning bland gruppdeltagarna är att ju mer specialist man är och jobbet man utför är kompetenskrävande ju mer respekt har man hos arbetsgivaren. De som haft negativa upplevelser nämner att man inte fått betalt eller att man måste tjata sig till betalningen. Man har upplevt att man inte har något värde (status). Arbetsgivaren kan göra vad han vill. Vissa arbetsgivare vill göra sig av med den vita arbetskraften och endast ha svart arbetskraft. De använder sig av den svarta arbetskraften som påtryckningsmedel mot de som är anställda vitt. Man upplever arbetsgivaren som erbjuder svartarbete mindre seriös men flertalet gruppdeltagare kan tänka sig att fortsätta hos samma arbetsgivare som de arbetat svart hos om de erbjuds ett vitt arbete. dom har inställningen att du behöver mig, jag behöver inte dig man tappar ju lite förtroende för dom jag kan tänka mig att jobba där om jag får ett vitt jobb men det är ju en utopi 7. Svartarbeten som gruppdeltagarna har erfarenhet av Restaurangbranschen, affärer/försäljning och hushållstjänster Svartarbete är främst kopplat till vissa branscher och tillfälliga arbeten. De branscher man nämner är restaurang, bygg, klädesbutiker, frilans och sportsektorn. De svartarbeten som gruppdeltagarna nämner är; försäljning i golfshoppen, gett golflektioner, spelat fiol på olika tillställningar och institutioner, jobbat i café, gett ridlektioner, försäljning på olika festivaler, expedit i klädbutiker, gett privatlektioner i olika skolämnen, datajobb, köpt och sålt t-shirt med tryck, fotbollsdomare, fotograf, hunduppfödning och olika försäljningsuppdrag. För unga kvinnor är arbeten kopplade till hushållet vanligt. Man nämner städarbeten, barnpassning, hundrastning etc Man nämner även försäljning vid olika marknader. Framförallt när det är regelbunden och försäljning i stor skala anser man att det är en svart inkomst. jag skulle inte ta ett svart jobb om jag visste att dom har råd att betala mig vitt inom café och restaurang jobbar nästan alla svart. Dom vill ju bara ha folk som arbetar svart 156

9 8. Attityder till svartarbete? Acceptabelt om det är tillfälligt, inte om det blir regelbundet eller som heltidsjobb När svartarbete är acceptabelt när man behöver pengar snabbt måste man ta ett svartjobb Gruppdeltagarna upplever att inställningen och attityden till svartarbete är att ingen bryr sig så länge det är ungdomar och studerande som utför svartarbete. Det är acceptabelt om det är någon som är arbetslös eller i desperat behov av pengar. (bättre än att söka bidrag) Svartarbete som görs som tjänst till nära vän eller släkting är också acceptabelt. Svartarbete som görs någon enstaka gång för att hjälpa någon man känner är ok. För att få ett snabbt tillskott till sin ekonomi kan av vissa gruppdeltagare accepteras. Vissa branscher är uppbyggda kring svartarbete, exempelvis restaurangbranschen och man har inga förväntningar på att branschen kommer att bli vit. När svartarbete inte är acceptabelt När man har ett vitt jobb och tjänar bra. När det blir regelbundet När man får bidrag (exempelvis socialbidrag, a-kassa etc.) och jobbar svart. När man har svartjobbet som heltidsjobb man fördömer företeelsen men inte människan jag vill egentligen inte jobba svart det är väldigt mycket dubbelmoral 9. Moraliska aspekter till svartarbete? Arbetsgivaren är mer skyldig. Man vill helst inte men har ibland inget val jag har dåligt samvete när jag jobbar svart Flertalet gruppdeltagare anser att det är inte bra för samhället och man vill helst inte jobba svart. Man är negativ till personer som lever på svartarbete Välfärden kräver att alla betalar skatt Man strävar efter att få ett vitt jobb och flertalet gruppdeltagare kan inte tänka sig att ta ett svartarbete i framtiden. (man börjar bli vuxen svartjobb hör till studenttiden) Man upplever att det stora problemet med svartarbete är inte studerande och ungdomar. Eftersom de så fort som möjligt kommer att skaffa sig ett vitt arbete. Problemet för samhället, enligt flertalet gruppdeltagare, är vuxna som lever på svartarbete och/eller har bidrag och jobbar svart. Det är arbetsgivaren som är mest skyldig. De skapar förutsättningarna och de är de som skattemyndigheten bör kontrollera. Det finns en dubbelmoral anser man. Man förkastar företeelsen samtidigt som de flesta någon gång har gjort. Man anser att det är bättre att jobba svart än att få bidrag från det sociala. första gången jag fick betala skatt tyckte jag det var jättekul, sen fick allt tillbaka för jag hade tjänar för lite när man är 15 år vet man inget om skatter 157

10 10. Köp av svartarbete Begränsad erfarenhet av köp. De unga kvinnorna kan eventuellt tänka sig att göra det i framtiden. Flertalet gruppdeltagare har inte köpt svarta tjänster. De som har köpt nämner privatlektioner, cykelreparationer, lackering av bil, köpt tryck på t-shirt, som han sedan sålt vidare, tagit sånglektioner. Man kan tänka sig att köpa svarta arbeten/tjänsten när man blir äldre. Framförallt är det de unga kvinnorna som kan tänka sig att köpa dessa arbeten/tjänster. De yngre männen är mer skeptiska till att köpa svarta tjänster och produkter då man inte har några garantier. Man har bytt tjänster som man inte upplever som svartarbete. har inte råd att betala det vitt (privatlektion), 900 kr skulle jag aldrig ha råd att betala nej jag tror inte jag har köpt något svart 11. Risker kopplade till svartarbete Man har inga rättigheter och det är osäkert, men ingen oro för att bli straffad. en tandlös tiger, risken att bli upptäckt är obefintlig (om Skatteverket och lagen) Gruppdeltagarna upplever en rad olika negativa aspekter med svartarbete. Främst är det risken för att man skall bli fysiskt skadad. Andra negativa konsekvenser med svartarbete är; Att man att man inte kan få lån. Man är inte inne i trygghetssystemen dvs. ingen arbetslöshetskassa, sjukersättning eller pensionsgrundande inkomst. Att man inte kan få arbetsgivarintyg (betyg) och att man drar sig för att använda svartjobbet som referens. Kan inte tas upp i en CV Osäkerheten man vet inte hur mycket arbete det blir. Att man inte har några rättigheter. Att man inte får betalt. Man är däremot inte orolig för att bli straffad. Risken att svartarbetet blir upptäckt bedöms som liten. jag skulle aldrig ta ett svart jobb där det finns en risk att jag blir skadad en gång fick jag inte betalt när jag hade jobbat i tre veckor.blev jätte arg men kunde inte göra något 158

11 12. Samhällsmedborgare som varken utför eller köper något svart En medelålders strävsam kvinna Gruppdeltagarnas uppfattning om en samhällsmedborgare som inte utför svarta arbeten och inte heller köper något svart. Den beskrivning som de ger är; God inkomst/medelinkomst Hög moral Bryr sig om andra Socialt engagerad Tror på samhället Sympatisk Arbetsam någon som har råd att betala allt Kvinna vitt och som har en trygg inkomst Äldre/medelålders Men också Fördömer andra Vill visa hur bra hon/han är har en ideologisk grund, tror på ett samhälle där alla betala skatt, en sympatisk person 12. forts. Samhällsmedborgare som gärna utför och köper tjänster En yngre man som är mån om pengar Gruppdeltagarnas uppfattning om en samhällsmedborgare som utför svarta arbeten och gärna köper svart. Den beskrivning som de ger är; Man Yngre Egoistisk Inställningen att bara han klarar sig så bryr han sig inte om andra Vill göra snabba klipp Vill synas Pengar är viktigt Säljare Betalar sjukvård själv och behöver ingen a-kassa någon som vill vara smart och Men också känner sig stolt när han kan lura Invandrare systemet. Arbetslös utan möjlighet att få jobb 159

12 13. Vad kan samhället, Skatteverket göra för att minska svartarbetet? Tydlighet vad som gäller. Tillåta större inkomster när man får studielån. om man fick tjäna lite mer skulle man bli mer benägen att inte ta ett svartarbete. Ändra bidragsreglerna, framförallt studielånens koppling till inkomst Förenkla för småföretagen så de kan driva verksamhet utan att behöva ha svartarbete Större kontroll av företagen Hårdare straff, framförallt mot företagen Ge information till unga om varför man betalar skatt. (vad skatterna går till) Ge information via lönebeskedet om vart skatten går. Ge information om riskerna med svartarbete. Jag har inga kunskaper om svartarbete man tänker inte på Ge en klar definition om vad svartarbete är. det. Ha ett tydligt regelverk. Man anser även att fackföreningarna har en stor och viktig roll i att ge information och att kontrollera. informera om vad som faktiskt kan hända och vilka risker man tar när man jobbar svart. Det skall vara konkret. Viktigt för målgruppen Sammanfattningsvis kan man säga att något av det allra viktigaste för den målgrupp som deltagit i studien är att man ser över bidragssystemen kopplat till studier och låter dem få möjlighet att tjäna mer vita pengar. Framförallt studielånet anser man bör frikopplas från inkomstgränser. För att minska svartarbetet anser gruppdeltagarna att man bör inrikta sig på att göra det lättare för småföretagen att driva sina verksamheter. Härigenom kan de erbjuda vita arbeten. Man vill ha en klar definition av svartarbete. Som det är idag gör man sin egen tolkning och sätter sina egna gränser. Omgivningen, miljön och kulturen, ger underlaget för den egna tolkningen. jag kan tänka mig att betala lite mer för en vara om jag visste att företaget var seriöst jag kan tänka mig lägre lön om jobbet är vitt 160

13 161

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Rapport 2011:13 Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 2 (121 ) Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Konsumentverket 2011 Utredare: Cathrin Lundqvist och Karin Echeverri 3

Läs mer

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarnas undersökning bland naturvetare examinerade läsåret 00/ Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarna Tryck: januari 0 Rapportförfattare: Marita Teräs & Elisabeth Möller.

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: SMS-lån - Den skambelagda låneformen Författare: Emma Källänge Handledare: Johan Gaddefors Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Datum: 2009-05-28 Examensarbete

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

FINANSIERING AV DJURSTALLAR

FINANSIERING AV DJURSTALLAR Examensarbete inom Lantmästarprogrammet FINANSIERING AV DJURSTALLAR FINANCING OF ANIMAL STABLE Christian Håkansson Examinator: Universitetsadjunkt Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp 2007

Läs mer

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson Det goda lånet En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren Julia Knutsson Master of Applied Cultural Analysis Institutionen för kulturvetenskaper TKAM02 Våren

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

Kvinnligt företagande

Kvinnligt företagande Kvinnligt företagande Lisa Blomquist SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete 389 Företagsekonomi Uppsala 2005 Företagsekonomi, D-nivå, 10 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-389-SE Kvinnligt företagande

Läs mer

Emil Sparv. Grå Ekonomi inom Hotell- och Restaurangbranschen

Emil Sparv. Grå Ekonomi inom Hotell- och Restaurangbranschen Emil Sparv Grå Ekonomi inom Hotell- och Restaurangbranschen Företagsekonomi och turism 2014 VASA YRKESHÖGSKOLA RESTONOM ABSTRAKT Författare Emil Sparv Lärdomsprovets titel Grå Ekonomi inom hotell- och

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

UNGA VUXNAS SKULDSATTHET

UNGA VUXNAS SKULDSATTHET UNGA VUXNAS SKULDSATTHET En kvalitativ studie om handläggares upplevelser av unga vuxnas skuldsättning. CAROLA YAKOUB SOFIA DÄSSMAN Akademin för hälsa, vård och välfärd Socialt arbete Grundnivå 15 Högskolepoäng

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hur provisionslön påverkar säljares motivation

Hur provisionslön påverkar säljares motivation Victor Wiklund Viktor Harén Hur provisionslön påverkar säljares motivation How commission salary influence salespeople motivation Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: HT-13 Johan Kaluza Förord

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Analysmodellen och revisorns oberoende Författare: Susanne Gradin och Anna-Karin Janols November 2006 Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06

EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS. Magisteruppsats i Företagsekonomi. Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06 EN STUDIE OM AFFÄRSÄNGLAR I BORÅS Magisteruppsats i Företagsekonomi Sofie Larsson Therese Rydén VT 2009:MF06 Förord Det börjar närma sig sommaren i Borås och vår utbildning går mot sitt slut. Denna uppsats

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

C-UPPSATS. Social trygghet att starta företag tillsammans. Ellen Nyström Helena Ström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Social trygghet att starta företag tillsammans. Ellen Nyström Helena Ström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:213 Social trygghet att starta företag tillsammans Ellen Nyström Helena Ström Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsmiljö Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell

Läs mer

Låg kunskap om jämställdhetsbonus

Låg kunskap om jämställdhetsbonus Social Insurance Report Låg kunskap om jämställdhetsbonus En enkätstudie 2013 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Hans Andersson 010-116 93 40 hans.l.andersson@forsakringskassan.se

Läs mer