3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden Tid , Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Påverka Vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden 2 Medborgarförslag - Döp vägen till Lida 3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen 5 Medborgarförslag - Röj upp allmänningen vid Nejlikevägen i Tullinge 6 Medborgarförslag - Trafikljus vid övergångsstället Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen 7 Medborgarförslag - Promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov 8 Medborgarförslag - Kolonistugor i Botkyrka kommun 9 Yttrande över motion - Snöröjning av kommunens vägar senare utskick

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[3] Samhällsbyggnadsnämnden Webbdialog Tullinge 11 Lekplats i Stockmossenområdet, Tullinge 12 Parkeringspolicy för Botkyrka kommun 13 Lokala trafikföreskrifter i Botkyrka kommun 14 Ädelstenen 1 - friköp av tomträtt 15 Begäran om planbesked för Banslätt 1 16 Förslag till detaljplan för Tornet 4 och del av Hallunda 4:34 senare utskick 17 Förslag till upphävande av fastighetsplan för Bogen 4 18 Årsredovisning 2011 Samhällsbyggnadsnämnden senare utskick 19 Återrapportering av internkontroll Samhällsbyggnadsnämnden 20 Medarbetarenkäten Medborgarundersökningen - muntlig information 22 Namnärenden 23 Bygglovbalans - muntlig information 24 Förvaltningschefen informerar 25 Anmälningsärenden 26 Delegationsbeslut

3 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 3[3] Samhällsbyggnadsnämnden Bygglov 39 Ev. övriga frågor Peter Nyberg Ordförande Ann-Britt Karlsson Sekreterare Gruppsammanträden S, V och MP kl. 17:30, konferensrum Stange, plan 2, kommunalhuset i Tumba. M, TUP, KD och FP, kl. 17:30, Mellanrummet, plan 7, kommunalhuset i Tumba. Vi bjuder på kaffe och smörgås från kl. 16:30, Helges restaurang, kommunalhuset, plan 2. Anmäl ev. förhinder till Ann-Britt Karlsson, tel , e-post

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:657 1 Medborgarförslag - Påverka Vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden (sbf/2011:657) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde besvarade nämnden ett medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid korsningen Hågelbyleden/Kvarnhagsvägen. Eftersom vägarna har två olika huvudmän, Trafikverket respektive Botkyrka kommun beslutade nämnden att fortsätta de samtal som pågår med Trafikverket när det gäller att komma fram till en förbättrad trafiklösning för den aktuella korsningen. Vid dessa samtal kan även uppsättning av fartkameror vara en lösning. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att påverka Trafikverket att sätta upp fartkameror på Hågelbyleden, strax före korsningen med Kvarnhagsvägen. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:657 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Påverka Vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Vi har fått in ett medborgarförslag om att påverka Trafikverket att sätta upp fartkameror på Hågelbyleden, strax före korsningen med Kvarnhagsvägen. Detta för att underlätta för trafikanter att ta sig ut på Hågelbyleden från Kvarnhagsvägen. Yttrande På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde besvarade nämnden ett medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid korsningen Hågelbyleden/Kvarnhagsvägen. Eftersom vägarna har två olika huvudmän, Trafikverket respektive Botkyrka kommun beslutade nämnden att fortsätta de samtal som pågår med Trafikverket när det gäller att komma fram till en förbättrad trafiklösning för den aktuella korsningen. Vid dessa samtal kan även uppsättning av fartkameror vara en lösning. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

6 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Gunnar Nyström Gunnar Nyström Påverka vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden i båda riktningarna strax före korsningen med Kvarnhagsvägen. Genomförandet är helt enkelt att kommunen framställer ett önskemål till Vägverket som förhoppningsvis genomför åtgärden. Det är stundtals mycket svårt att ta sig ut på Eriksbergsleden från Kvarnhagsvägen, och inte blir det lättare när vissa kör betydligt över lagstadgad hastighet. En fartkamera är en relativt billig åtgärd som kan finnas tills någon bättre lösning tas fram, såsom ändrad sträckning av vägen. Jag har själv kontaktat Vägverket men de säger att de kan inte ta hänsyn till en enstaka person.

7 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:623 2 Medborgarförslag - Döp vägen till Lida (sbf/2011:623) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Vägen är sedan 2006 döpt till Lidavägen och Lida friluftsgård har en registrerad adress Lida friluftsgård 1 som kan användas för att hitta dit. För att ytterligare förbättra möjligheterna att hitta till Lida friluftsgård kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta kontakt med Lida för att sätta adresser på flera byggnader runt själva huvudbyggnaden. Huddingevägen är Trafikverkets väg så det är bara de som för sätta upp skyltar där. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att döpa vägen till Lida friluftsområde samt att förtydligar vägen dit genom bättre skyltning. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

8 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:623 Referens Sanna Sparr-Olivier Mottagare Styrelse/nämnd Medborgarförslag - Döp vägen till Lida Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att döpa vägen till Lida friluftsområde samt att förtydligar vägen dit genom bättre skyltning. Yttrande Vägen är sedan 2006 döpt till Lidavägen och Lida friluftsgård har en registrerad adress Lida Friluftsgård 1 som kan användas för att hitta dit. Problemet är ofta att taxi med flera inte uppdaterar sin GPS med nya adresser och vägnamn. För att ytterligare förbättra möjligheterna att hitta till Lida friluftsgård kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta kontakt med Lida för att sätta adresser på flera byggnader runt själva huvudbyggnaden. Vad gäller skyltningen längs Huddingevägen så är det Trafikverkets väg och det är bara Trafikverket som får sätta upp skyltar där. Nuvarande skyltning till Lida Mikael Nyberg Tf Samhällsbyggnadschef Sanna Sparr Olivier Kart- och mätchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Askvägen 31 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

9 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Helene Widgren Tibbelin Helene Widgren Tibbelin Jag vill att man döper den väg som leder till Lida friluftsområde och att man skyltar tydligare hur man kommer dit. Det skulle också vara trevligt om skylten som sitter på Huddingevägen innan Botkyrka hantverksby var lite mer levande, informativ om vad som finns och händer på Lida Jag har varit aktiv som lägerledare på Lida i drygt 10 år. Alla dessa år har det varit problem för taxi och färdtjänst att hitta till Lida men i år var det värre än någonsin. Förare i dag förlitar sig helt och hållet på sin GPS och kan inte anamma något annat sätt att guida sig fram. För att GPSen ska fungera behöver den en gata och ett gatunummer vilket det inte finns. Det innebär många timmars väntan, stor oro och förtret i väntan på utebliven transport till och från Lida. Jag anser att Lida är ett av Botkyrkas finaste områden och kan inte förstå att man i samband med alla andra byggnationer i närområdet inte kommer till rätta med detta problem och har intresse av att marknadsföra det bättre.

10 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:622 3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill (sbf/2011:622) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden instämmer med förslagsställaren och en ny anslagstavla kommer att sättas upp under våren 2012, till en kostnad av ca kr. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att återuppsätta en anslagstavla för affischering vid Rosenhill. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:622 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag Anslagstavla för affischering vid Rosenhill Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att återuppsätta en anslagstavla för affischering vid Rosenhill. Den gamla anslagstavlan som tidigare funnits vid denna plats har fallit sönder. Yttrande instämmer med förslagsställaren och en ny anslagstavla kommer att sättas upp under våren 2012, till en kostnad av ca kr. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

12 Rubrik Förnamn Grödingerådet Efternamn Bo Sigerlöv Namn Grödingerådet Bo Sigerlöv Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Grödinge den 21 juni FÖRSLAG: Att Anslagstavlan för affischering återuppsätts vid Rosenhill. Plats ca 15 m in från väg 225 vid väg 257. Vid tveksamheter gällande platsen var god kontakta förslagsställaren. Grödingerådet har från Grödingebor uppmanats att framföra medborgarförslaget. Motivering Tidigare anslagstavla från 1960-tal har fallit sönder på grund av bristande underhåll. Anslagstavlan användes på båda sidor (mot väg 257 och sida mot parkeringen Café Rosenhill). Platsen har en stor persongenomströmning inte minst på cafét. Det är i första hand föreningslivet som kommer till korta med avsaknande av anslagstavlan. Det är ett led i bl. a. den lokala samhällsinformationen som sprids via anslagstavlan som var väl tilltagen och alltid full av föreningsmeddelande och andra meddelanden. Anslagstavlan föll i bitar under år 2010 och har en viktig funktion för bl. a. Grödingeborna.

13 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:422 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen (sbf/2011:422) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Eftersom förslagsställaren önskar farthinder på del B (markerad på kartabilagan) som inte kommunen äger, kan vi enbart konstatera detta och uppmana förslagsställaren att överlämna sitt förslag till samfällighetens styrelse då marken ägs av samfälligheten Nämndemannen. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att anlägga farthinder på Nämndemannavägen. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrielse daterad

14 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:422 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att anlägga farthinder på Nämndemannavägen. Den del av Nämndemannavägen som kommunen äger är den del som har markerats med A på bifogad karta. Den del som är märkt med B ägs av samfälligheten Nämndemannen. Det är på del B som förslagsställaren vill att farthinder anläggs. Yttrande Eftersom förslagsställaren önskar farthinder på del B som inte kommunen äger, kan vi enbart konstatera detta och uppmana förslagsställaren att överlämna sitt förslag till samfällighetens styrelse. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

15

16 Hej! Jag har grannar som inte respekterar hastighetsbegränsningen på gatan Nämndemannavägen Jag har tre barn och min yngsta dotter är 3 år gammal. När hon är ute är jag alltid rädd för att många kör snabb med bilar utanför min grind. Grannar känner varandra och de vet på vilka hus barn bor men när de kör med bilen tänker de inte på barnen. Här på Nämndemnannavägen finns ett totalförbud mot parkering men folk som bor här respekterar det inte. De parkerar bilar på gården, på lilla kullen och nära soprummet. Sedan kör de snabb i närheten där de bor många små barn. På lilla kulen bor cirka 10 barn som är 0-10 år gammal. Jag vill att mina och alla barn känner sig trygg när de går ut genom grinden! Jag skulle vilja att på hela Nämndemnannavägen 2-66 lägga forthinder innan det händer en olycka för att min dotter höll på att bli på körd när hon skulle gå ut genom grinden.jag vill inte vänta innan det händer något utan vill upplysa er om problemet och förväntar mig att det kommer fart hinder så fort som möjligt innan någon blir på körd i området. Jag önskar också stolpar av metall som ska blockera bilar som vill parkera nära soprummet och servicehuset. Mvh/ Anna Staniszewska file:///g /...20-%20Farthinder%20Nämndemannav/Medborgarförslag%20-%20farthinder%20på%20Nämndemannavägen%20-%20publ.txt[ :32:53]

17 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:393 5 Medborgarförslag - Röj upp allmänningen vid Nejlikevägen i Tullinge (sbf/2011:393) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller den del av medborgarförslaget som avser slyröjning och avslår det som handlar om ny lekpark. Sammanfattning I kommunens tidigare utredning Leka på lika villkor finns några förslag till nya lekplatser i Tullinge, bl a Körsbärsparken och en lekplats vid Stockmossevägen. Körsbärsparken invigdes förra året och den vid Stockmossevägen kommer att invigas under våren Körsbärsparken är den lekplats som ligger närmast allmänningen vid Nejlikevägen. Vid en översyn av området vid Nejlikevägen kan dock samhällsbyggnadsförvaltningen konstatera att en del träd har blåst ned. De flesta kommer att tas bort och en del ytterligare träd kommer att fällas och kanten mot vägen kommer att slyrensas. Detta arbete kommer att ske under våren. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att röja upp vid en allmänning vid Nejlikevägen i Tullinge och att det sedan byggs en lekplats inom området. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

18 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:393 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Röj upp allmänningen vid Nejlikevägen i Tullinge Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller den del av medborgarförslaget som avser slyröjning och avslår det som handlar om ny lekpark. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att röja upp vid en allmänning vid Nejlikevägen i Tullinge och att det sedan byggs en lekplats inom området. Yttrande I kommunens tidigare utredning Leka på lika villkor finns några förslag till nya lekplatser i Tullinge, bl a Körsbärsparken och en lekplats vid Stockmossevägen. Körsbärsparken invigdes förra året och den vid Stockmossevägen kommer att invigas under våren Körsbärsparken är den lekplats som ligger närmast allmänningen vid Nejlikevägen. I parken finns det utrymme för lek och picknick för alla åldrar. Parken är en trädgårdsstad i miniatyr med busiga träskulpturer och utmanande klätterställningar ryms i den mångfasetterade parken. Med anledning av etableringen av Körsbärsparken har samhällsbyggnadsförvaltningen inte för avsikt att bygga en lekplats vid allmänningen vid Nejlikevägen. Vid en översyn av området vid Nejlikevägen kan dock samhällsbyggnadsförvaltningen konstatera att en del träd har blåst ned. De flesta kommer att tas bort och en del ytterligare träd kommer att fällas och kanten mot vägen kommer att slyrensas. Detta arbete kommer att ske under februari-mars. Mikael Nyberg t f samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

19

20 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Sara Linge Sara Linge På Nejlikevägen i Tullinge finns en allmänning (mellan fastigheterna Nejlikevägen 14 och 16. Denna allmänning är idag helt outnyttjad och igenväxt med gammalt ris. Mitt förslag är att denna allmänning röjs upp men bibehåller skogskaraktären. Inom området byggs sedan för barnen en lekpark som är integrerad i naturen. T ex med motorikbana, sandlådor, grill/fikaplats (för föräldrar), lekhus, rutchkana etc. Möjligheterna är oändliga för lek i naturen men med vissa iordningställda inslag. I Tullinge Villastad finns inte en enda lekplats eller bollplan eller dylikt för barnen att samlas på. Tyvärr möts barnen då ofta på gatan och börjar sin lek där. Allmänningen används inte idag då den i stort sett är ogenomtränglig med alla snåriga buskar och föråldrade träd (varav vissa ser ut att trilla vilken dag som helst). Låt oss utnyttja våra små öar in i naturen på ett positivt sätt och samtidigt skapa utrymmen för lek på ett säkert sätt för våra barn.

21 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:289 6 Medborgarförslag - Trafikljus vid övergångsstället Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen (sbf/2011:289) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. Sammanfattning har kontaktat utbildningsförvaltningen och fått bekräftat att de flesta barn som bor i Tullingeberg går i Tullingebergsskolan, medan de barn som bor på västra sidan om Nibblevägen oftast går i skolor på den sidan om vägen. Det gör att inga av dessa barn behöver korsa det övergångsställe som medborgarförslaget handlar om. Samhällsförvaltningen anser därför att det inte finns trafikantunderlag nog för att ljussignaler ska sättas upp vid övergångsstället. Förvaltningen anser dock att det finns ett behov av en tydligare skyltning och vi kommer att sätta upp sådana under Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid övergångsstället i korsningen Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen, redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

22 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:289 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Trafikljus vid övergångsstället Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid övergångsstället i korsningen Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen, (egentligen Nibblevägen/ Tullingebergsvägen). Förslagsställarens uppfattning är att korsningen är hårt trafikerad och att många barn och vuxna passerar där till fots eller med cykel. Yttrande har kontaktat utbildningsförvaltningen och fått bekräftat att de flesta barn som bor i Tullingeberg går i Tullingebergsskolan, medan de barn som bor på västra sidan om Nibblevägen oftast går i skolor på den sidan om vägen. Det gör att inga av dessa barn behöver korsa det övergångsställe som medborgarförslaget handlar om. Samhällsförvaltningen anser därför att det inte finns trafikantunderlag nog för att ljussignaler ska sättas upp vid övergångsstället. Således är inte heller en tunneldragning aktuell. Många bilar kör dessutom i relativt låg hastighet vid övergångsstället, eftersom de kör uppför ganska så branta backar, oavsett från vilket håll de kommer på Nibblevägen. Förvaltningen anser dock att det finns ett behov av en tydligare skyltning och vi kommer att sätta upp sådana under Mikael Nyberg t f samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

23 Nibblev/Tullingebergsv Skala 1:12800 Botkyrka kommun m

24 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Elin Törnqvist Elin Törnqvist Trafikljus vid övergångsstället Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen skulle vara toppen, alternativt en gång/cykeltunnel under Katrinebergsvägen. Korsningen Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen är hårt trafikerad och många, både barn och vuxna passerar där till fots eller med cykel. När det nu byggts tre hyreshus alldeles intill kan man tänka sig att ännu fler människor kommer att passera denna korsning. Ovanstående förslag skulle innebära säkrare väg för alla barn och vuxna på väg till skola, arbete och fritidsaktiviteter.

25 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:248 7 Medborgarförslag - Promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov (sbf/2011:248) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning är positiv till medborgarförslaget, men har tillfrågat markägaren Stockholm Vatten AB om vad de anser om förslaget. De har då svarat att strandskogen inom området är känslig för påverkan och att det, förutom att det finns naturreservatsbestämmelser, också är ett natura 2000 område. Därför anser Stockholm Vatten att ett anläggande av en promenadstig inte är lämplig. Botkyrka kommuns ambition är dock att en förlängning av promenaden bör komma till stånd och vi kommer därför att fortsätta samtalen med Stockholm Vatten AB. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om anläggande av en promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

26 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:248 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om anläggande av en promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov. Den mark där den tilltänkta promenadstigen skulle anläggas ägs av Stockholm Vatten AB. Yttrande är positiv till medborgarförslaget, men har tillfrågat markägaren Stockholm Vatten AB om vad de anser om förslaget. De har då svarat att strandskogen inom området är känslig för påverkan och att det, förutom att det finns naturreservatsbestämmelser, också är ett natura 2000 område. Därför anser Stockholm Vatten att en anläggande av en promenadstig inte är lämplig. Botkyrka kommuns ambition är dock att en förlängning av promenaden bör komma till stånd och vi kommer därför att fortsätta samtalen med Stockholm Vatten AB. Mikael Nyberg t f samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

27 Skala 1:25600 Botkyrka kommun m

28 Förnamn: Efternamn: Namn: Lars Westlin Lars Westlin Gatuadress: Postadress: Telefonnummer: E-postadress: Förslag: Motivering: Hej! Jag skuller vilja ha en promenadstig efter Mälaren från Norsborgs herrgård till Sturehov och gärna i framtiden vidare till Sillvik. Röj buskage och träd och grovplanera en stig med gångbroar över diken. Märk ut leden på karta och skicka ut information. Att i dagens läge promenera till Sturehov på den smala på helgerna svårt trafikerade lansvägen är svårt. Det finns i dag otillgängliga badklippor innan man kommer fram till Sturehov. Promenadstigen skulle bli en fortsättning av befintlig Slagsta - Norsborgs herrgårds Mälarled. En perfekt fortsättning av motionsrundan. Sturehov skulle få mycket mer besökare.

29 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:699 8 Medborgarförslag - Kolonistugor i Botkyrka kommun (sbf/2011:699) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens uppfattning om värdet av urban odlingsverksamhet. Kommunens koloniträdgårdar fungerar inte bara som platser för vila och återhämtning utan också som viktiga mötesplatser. Lokal odling är också positivt ur klimatsynpunkt. I dialogarbetet med den nya översiktsplanen för Botkyrka kommun har det framkommit att bostadsnära odling är något som medborgarna i Botkyrka vill ha i högre utsträckning. Bostadsnära odling är också något som tas upp i Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering och i arbetet med Framtid Alby (ny stadsbyggnadsidé). Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på intresse från medborgare att bilda fler koloniträdgårdsföreningar och bidrar gärna till att studera ytor för urban odling. Eventuella kolonistugor prövas i samband med prövning av lämpliga platser för själva koloniverksamheten. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om kolonistugor i Botkyrka kommun. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

30 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:699 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Kolonistugor i Botkyrka kommun Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om kolonistugor i Botkyrka kommun. Yttrande Inom Botkyrka kommun finns för närvarande inga aktuella planer på områden som kommer att upplåtas som kolonistugeområden. I kommunen finns det idag sex stycken koloniföreningar, de flesta i de norra kommundelarna. Två av dessa, de i Alby och Fittja, har kolonistugor. De gällande detaljplanerna för de andra områdena medger inte kolonistugor, utan enbart kolonilotter. För att områden med kolonistugor ska tillåtas på dessa områden krävs ändringar i respektive detaljplan. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

31

32 Ärende 9 Yttrande över motion Snöröjning av kommunens vägar Ordförandeförslag senare utskick

33 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:618 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över motion om snöröjning av kommunens vägar Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Motionen är besvarad. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om snöröjning av kommunens vägar. Motionärerna hemställer att kommunen ska ha en planering för en förbättrad snöröjning inför kommande vintersäsonger. Yttrande anser att vi har en relativt god beredskap när det gäller snöröjning. Vi har inför vintersäsongen regelbundna möten med våra entreprenörer och kollektivtrafikhuvudmannen SL. Förvaltningen har även genomgångar och utbildning av personal vid vårt kontaktcenter. Kommunen har också en prioriteringsordning för snöröjningen av vägarna. Vägar med mycket trafik, bussvägar och centrala gång- och cykelvägar plogas först. Dessa vägar kallas förstahandsvägar och plogas inom sex timmar när snödjupet är fem cm. Övriga vägar plogas inom 16 timmar när snödjupet är sju cm. Normalt plogas vägarna under natten för att trafiken på morgonen ska kunna fungera utan problem. Numera så kan man också läsa aktuell information om kommunens snöröjning på ett särskilt Twitter är en social nätverkstjänst och en microblogg som möjliggör för användarna att skicka och läsa korta meddelanden. Vårt twitterkonto uppdateras dagligen. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

34 bp BOTKYRKAPARTIET Motion Snöröjning av kommunens vägar Vi i (BP) hemställer att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att planera för förbättrad snöröjning inför kommande vintersäsonger samt i enlighet med motionens intentioner Under de senaste vintersäsongerna har vi alla fått uppleva osedvanligt snörika perioder som lett till svårigheter att få röjt undan både vad avser mängd och plats. Det har visserligen varit stora besvär med detta, men dock verkar det som att det har saknats både planering och utrustning för att klara de ökade behoven som uppkommer i sådana här situationer. Såsom den gångna perioden har varit har alltför många invånare fått uppleva att framkomligheten på våra vägar och gångbanor blivit synnerligen svåra och måste åtgärdas. Vid snöröjning har dessutom skador uppstått vid enskilda fastigheter, som inte alltid åtgärdats beroende på avsaknad av resurser. Kommunen har lagt ut en del av snöröjningen på entreprenad och en del utförs av förvaltningen, vilket vi anser positivt då detta borde ge utrymme för alternativa lösningar. Vi anser att tekniska nämnden med förvaltning måste hålla en bättre planering inför kommande säsonger både vad gäller tider och platser som kan anses vara mest utsatta. Inte minst viktigt måste man samtidigt ta i beaktande att snömängder som ska forslas bort måste kunna tippas på lämpligt ställe. Ovanstående förslag kommer naturligtvis att innebära en del omkostnader, som ska finansieras genom budgetanslag, varför det finns anledning till att ta fram alternativa förslag innehållande bortforsling av snö som ska kunna tippas dels inom kommunen och dels utanför kommunen samt för att få jämförelsetal innan man fattar beslut om det ena eller det andra. Ulla-B. Ludvigsson Lena Karlsson Postadress: Box 239, TUMBA Hemsida: Pg: Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA E-postadress: Org: Tel:

Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba

Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-02 Tid Måndag 12 mars 2012 kl 19:00 Plats Storvretens sporthall, konferensrummet Odlingsvägen 36 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna!

Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam jultapas med förvaltningen. Välkomna! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-11-26 Tid Måndag 2013-12-02, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:3, Munkhättevägen 45 Tumba. Klockan 18:30 19:00 bjuder vi på gemensam

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NR 1, 2004 DANVIKSLÖSEN innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Vad innebär det i praktiken

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-01-29 Tid Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Hämtning

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014 Programnämnd Samhällsbyggnad Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Sammanfattning Fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer