3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden Tid , Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Påverka Vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden 2 Medborgarförslag - Döp vägen till Lida 3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen 5 Medborgarförslag - Röj upp allmänningen vid Nejlikevägen i Tullinge 6 Medborgarförslag - Trafikljus vid övergångsstället Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen 7 Medborgarförslag - Promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov 8 Medborgarförslag - Kolonistugor i Botkyrka kommun 9 Yttrande över motion - Snöröjning av kommunens vägar senare utskick

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[3] Samhällsbyggnadsnämnden Webbdialog Tullinge 11 Lekplats i Stockmossenområdet, Tullinge 12 Parkeringspolicy för Botkyrka kommun 13 Lokala trafikföreskrifter i Botkyrka kommun 14 Ädelstenen 1 - friköp av tomträtt 15 Begäran om planbesked för Banslätt 1 16 Förslag till detaljplan för Tornet 4 och del av Hallunda 4:34 senare utskick 17 Förslag till upphävande av fastighetsplan för Bogen 4 18 Årsredovisning 2011 Samhällsbyggnadsnämnden senare utskick 19 Återrapportering av internkontroll Samhällsbyggnadsnämnden 20 Medarbetarenkäten Medborgarundersökningen - muntlig information 22 Namnärenden 23 Bygglovbalans - muntlig information 24 Förvaltningschefen informerar 25 Anmälningsärenden 26 Delegationsbeslut

3 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 3[3] Samhällsbyggnadsnämnden Bygglov 39 Ev. övriga frågor Peter Nyberg Ordförande Ann-Britt Karlsson Sekreterare Gruppsammanträden S, V och MP kl. 17:30, konferensrum Stange, plan 2, kommunalhuset i Tumba. M, TUP, KD och FP, kl. 17:30, Mellanrummet, plan 7, kommunalhuset i Tumba. Vi bjuder på kaffe och smörgås från kl. 16:30, Helges restaurang, kommunalhuset, plan 2. Anmäl ev. förhinder till Ann-Britt Karlsson, tel , e-post

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:657 1 Medborgarförslag - Påverka Vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden (sbf/2011:657) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde besvarade nämnden ett medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid korsningen Hågelbyleden/Kvarnhagsvägen. Eftersom vägarna har två olika huvudmän, Trafikverket respektive Botkyrka kommun beslutade nämnden att fortsätta de samtal som pågår med Trafikverket när det gäller att komma fram till en förbättrad trafiklösning för den aktuella korsningen. Vid dessa samtal kan även uppsättning av fartkameror vara en lösning. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att påverka Trafikverket att sätta upp fartkameror på Hågelbyleden, strax före korsningen med Kvarnhagsvägen. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:657 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Påverka Vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Vi har fått in ett medborgarförslag om att påverka Trafikverket att sätta upp fartkameror på Hågelbyleden, strax före korsningen med Kvarnhagsvägen. Detta för att underlätta för trafikanter att ta sig ut på Hågelbyleden från Kvarnhagsvägen. Yttrande På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde besvarade nämnden ett medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid korsningen Hågelbyleden/Kvarnhagsvägen. Eftersom vägarna har två olika huvudmän, Trafikverket respektive Botkyrka kommun beslutade nämnden att fortsätta de samtal som pågår med Trafikverket när det gäller att komma fram till en förbättrad trafiklösning för den aktuella korsningen. Vid dessa samtal kan även uppsättning av fartkameror vara en lösning. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

6 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Gunnar Nyström Gunnar Nyström Påverka vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden i båda riktningarna strax före korsningen med Kvarnhagsvägen. Genomförandet är helt enkelt att kommunen framställer ett önskemål till Vägverket som förhoppningsvis genomför åtgärden. Det är stundtals mycket svårt att ta sig ut på Eriksbergsleden från Kvarnhagsvägen, och inte blir det lättare när vissa kör betydligt över lagstadgad hastighet. En fartkamera är en relativt billig åtgärd som kan finnas tills någon bättre lösning tas fram, såsom ändrad sträckning av vägen. Jag har själv kontaktat Vägverket men de säger att de kan inte ta hänsyn till en enstaka person.

7 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:623 2 Medborgarförslag - Döp vägen till Lida (sbf/2011:623) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Vägen är sedan 2006 döpt till Lidavägen och Lida friluftsgård har en registrerad adress Lida friluftsgård 1 som kan användas för att hitta dit. För att ytterligare förbättra möjligheterna att hitta till Lida friluftsgård kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta kontakt med Lida för att sätta adresser på flera byggnader runt själva huvudbyggnaden. Huddingevägen är Trafikverkets väg så det är bara de som för sätta upp skyltar där. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att döpa vägen till Lida friluftsområde samt att förtydligar vägen dit genom bättre skyltning. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

8 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:623 Referens Sanna Sparr-Olivier Mottagare Styrelse/nämnd Medborgarförslag - Döp vägen till Lida Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att döpa vägen till Lida friluftsområde samt att förtydligar vägen dit genom bättre skyltning. Yttrande Vägen är sedan 2006 döpt till Lidavägen och Lida friluftsgård har en registrerad adress Lida Friluftsgård 1 som kan användas för att hitta dit. Problemet är ofta att taxi med flera inte uppdaterar sin GPS med nya adresser och vägnamn. För att ytterligare förbättra möjligheterna att hitta till Lida friluftsgård kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta kontakt med Lida för att sätta adresser på flera byggnader runt själva huvudbyggnaden. Vad gäller skyltningen längs Huddingevägen så är det Trafikverkets väg och det är bara Trafikverket som får sätta upp skyltar där. Nuvarande skyltning till Lida Mikael Nyberg Tf Samhällsbyggnadschef Sanna Sparr Olivier Kart- och mätchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Askvägen 31 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

9 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Helene Widgren Tibbelin Helene Widgren Tibbelin Jag vill att man döper den väg som leder till Lida friluftsområde och att man skyltar tydligare hur man kommer dit. Det skulle också vara trevligt om skylten som sitter på Huddingevägen innan Botkyrka hantverksby var lite mer levande, informativ om vad som finns och händer på Lida Jag har varit aktiv som lägerledare på Lida i drygt 10 år. Alla dessa år har det varit problem för taxi och färdtjänst att hitta till Lida men i år var det värre än någonsin. Förare i dag förlitar sig helt och hållet på sin GPS och kan inte anamma något annat sätt att guida sig fram. För att GPSen ska fungera behöver den en gata och ett gatunummer vilket det inte finns. Det innebär många timmars väntan, stor oro och förtret i väntan på utebliven transport till och från Lida. Jag anser att Lida är ett av Botkyrkas finaste områden och kan inte förstå att man i samband med alla andra byggnationer i närområdet inte kommer till rätta med detta problem och har intresse av att marknadsföra det bättre.

10 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:622 3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill (sbf/2011:622) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden instämmer med förslagsställaren och en ny anslagstavla kommer att sättas upp under våren 2012, till en kostnad av ca kr. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att återuppsätta en anslagstavla för affischering vid Rosenhill. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:622 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag Anslagstavla för affischering vid Rosenhill Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att återuppsätta en anslagstavla för affischering vid Rosenhill. Den gamla anslagstavlan som tidigare funnits vid denna plats har fallit sönder. Yttrande instämmer med förslagsställaren och en ny anslagstavla kommer att sättas upp under våren 2012, till en kostnad av ca kr. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

12 Rubrik Förnamn Grödingerådet Efternamn Bo Sigerlöv Namn Grödingerådet Bo Sigerlöv Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Grödinge den 21 juni FÖRSLAG: Att Anslagstavlan för affischering återuppsätts vid Rosenhill. Plats ca 15 m in från väg 225 vid väg 257. Vid tveksamheter gällande platsen var god kontakta förslagsställaren. Grödingerådet har från Grödingebor uppmanats att framföra medborgarförslaget. Motivering Tidigare anslagstavla från 1960-tal har fallit sönder på grund av bristande underhåll. Anslagstavlan användes på båda sidor (mot väg 257 och sida mot parkeringen Café Rosenhill). Platsen har en stor persongenomströmning inte minst på cafét. Det är i första hand föreningslivet som kommer till korta med avsaknande av anslagstavlan. Det är ett led i bl. a. den lokala samhällsinformationen som sprids via anslagstavlan som var väl tilltagen och alltid full av föreningsmeddelande och andra meddelanden. Anslagstavlan föll i bitar under år 2010 och har en viktig funktion för bl. a. Grödingeborna.

13 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:422 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen (sbf/2011:422) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Eftersom förslagsställaren önskar farthinder på del B (markerad på kartabilagan) som inte kommunen äger, kan vi enbart konstatera detta och uppmana förslagsställaren att överlämna sitt förslag till samfällighetens styrelse då marken ägs av samfälligheten Nämndemannen. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att anlägga farthinder på Nämndemannavägen. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrielse daterad

14 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:422 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att anlägga farthinder på Nämndemannavägen. Den del av Nämndemannavägen som kommunen äger är den del som har markerats med A på bifogad karta. Den del som är märkt med B ägs av samfälligheten Nämndemannen. Det är på del B som förslagsställaren vill att farthinder anläggs. Yttrande Eftersom förslagsställaren önskar farthinder på del B som inte kommunen äger, kan vi enbart konstatera detta och uppmana förslagsställaren att överlämna sitt förslag till samfällighetens styrelse. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

15

16 Hej! Jag har grannar som inte respekterar hastighetsbegränsningen på gatan Nämndemannavägen Jag har tre barn och min yngsta dotter är 3 år gammal. När hon är ute är jag alltid rädd för att många kör snabb med bilar utanför min grind. Grannar känner varandra och de vet på vilka hus barn bor men när de kör med bilen tänker de inte på barnen. Här på Nämndemnannavägen finns ett totalförbud mot parkering men folk som bor här respekterar det inte. De parkerar bilar på gården, på lilla kullen och nära soprummet. Sedan kör de snabb i närheten där de bor många små barn. På lilla kulen bor cirka 10 barn som är 0-10 år gammal. Jag vill att mina och alla barn känner sig trygg när de går ut genom grinden! Jag skulle vilja att på hela Nämndemnannavägen 2-66 lägga forthinder innan det händer en olycka för att min dotter höll på att bli på körd när hon skulle gå ut genom grinden.jag vill inte vänta innan det händer något utan vill upplysa er om problemet och förväntar mig att det kommer fart hinder så fort som möjligt innan någon blir på körd i området. Jag önskar också stolpar av metall som ska blockera bilar som vill parkera nära soprummet och servicehuset. Mvh/ Anna Staniszewska file:///g /...20-%20Farthinder%20Nämndemannav/Medborgarförslag%20-%20farthinder%20på%20Nämndemannavägen%20-%20publ.txt[ :32:53]

17 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:393 5 Medborgarförslag - Röj upp allmänningen vid Nejlikevägen i Tullinge (sbf/2011:393) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller den del av medborgarförslaget som avser slyröjning och avslår det som handlar om ny lekpark. Sammanfattning I kommunens tidigare utredning Leka på lika villkor finns några förslag till nya lekplatser i Tullinge, bl a Körsbärsparken och en lekplats vid Stockmossevägen. Körsbärsparken invigdes förra året och den vid Stockmossevägen kommer att invigas under våren Körsbärsparken är den lekplats som ligger närmast allmänningen vid Nejlikevägen. Vid en översyn av området vid Nejlikevägen kan dock samhällsbyggnadsförvaltningen konstatera att en del träd har blåst ned. De flesta kommer att tas bort och en del ytterligare träd kommer att fällas och kanten mot vägen kommer att slyrensas. Detta arbete kommer att ske under våren. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att röja upp vid en allmänning vid Nejlikevägen i Tullinge och att det sedan byggs en lekplats inom området. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

18 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:393 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Röj upp allmänningen vid Nejlikevägen i Tullinge Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller den del av medborgarförslaget som avser slyröjning och avslår det som handlar om ny lekpark. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att röja upp vid en allmänning vid Nejlikevägen i Tullinge och att det sedan byggs en lekplats inom området. Yttrande I kommunens tidigare utredning Leka på lika villkor finns några förslag till nya lekplatser i Tullinge, bl a Körsbärsparken och en lekplats vid Stockmossevägen. Körsbärsparken invigdes förra året och den vid Stockmossevägen kommer att invigas under våren Körsbärsparken är den lekplats som ligger närmast allmänningen vid Nejlikevägen. I parken finns det utrymme för lek och picknick för alla åldrar. Parken är en trädgårdsstad i miniatyr med busiga träskulpturer och utmanande klätterställningar ryms i den mångfasetterade parken. Med anledning av etableringen av Körsbärsparken har samhällsbyggnadsförvaltningen inte för avsikt att bygga en lekplats vid allmänningen vid Nejlikevägen. Vid en översyn av området vid Nejlikevägen kan dock samhällsbyggnadsförvaltningen konstatera att en del träd har blåst ned. De flesta kommer att tas bort och en del ytterligare träd kommer att fällas och kanten mot vägen kommer att slyrensas. Detta arbete kommer att ske under februari-mars. Mikael Nyberg t f samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

19

20 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Sara Linge Sara Linge På Nejlikevägen i Tullinge finns en allmänning (mellan fastigheterna Nejlikevägen 14 och 16. Denna allmänning är idag helt outnyttjad och igenväxt med gammalt ris. Mitt förslag är att denna allmänning röjs upp men bibehåller skogskaraktären. Inom området byggs sedan för barnen en lekpark som är integrerad i naturen. T ex med motorikbana, sandlådor, grill/fikaplats (för föräldrar), lekhus, rutchkana etc. Möjligheterna är oändliga för lek i naturen men med vissa iordningställda inslag. I Tullinge Villastad finns inte en enda lekplats eller bollplan eller dylikt för barnen att samlas på. Tyvärr möts barnen då ofta på gatan och börjar sin lek där. Allmänningen används inte idag då den i stort sett är ogenomtränglig med alla snåriga buskar och föråldrade träd (varav vissa ser ut att trilla vilken dag som helst). Låt oss utnyttja våra små öar in i naturen på ett positivt sätt och samtidigt skapa utrymmen för lek på ett säkert sätt för våra barn.

21 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:289 6 Medborgarförslag - Trafikljus vid övergångsstället Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen (sbf/2011:289) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. Sammanfattning har kontaktat utbildningsförvaltningen och fått bekräftat att de flesta barn som bor i Tullingeberg går i Tullingebergsskolan, medan de barn som bor på västra sidan om Nibblevägen oftast går i skolor på den sidan om vägen. Det gör att inga av dessa barn behöver korsa det övergångsställe som medborgarförslaget handlar om. Samhällsförvaltningen anser därför att det inte finns trafikantunderlag nog för att ljussignaler ska sättas upp vid övergångsstället. Förvaltningen anser dock att det finns ett behov av en tydligare skyltning och vi kommer att sätta upp sådana under Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid övergångsstället i korsningen Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen, redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

22 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:289 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Trafikljus vid övergångsstället Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid övergångsstället i korsningen Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen, (egentligen Nibblevägen/ Tullingebergsvägen). Förslagsställarens uppfattning är att korsningen är hårt trafikerad och att många barn och vuxna passerar där till fots eller med cykel. Yttrande har kontaktat utbildningsförvaltningen och fått bekräftat att de flesta barn som bor i Tullingeberg går i Tullingebergsskolan, medan de barn som bor på västra sidan om Nibblevägen oftast går i skolor på den sidan om vägen. Det gör att inga av dessa barn behöver korsa det övergångsställe som medborgarförslaget handlar om. Samhällsförvaltningen anser därför att det inte finns trafikantunderlag nog för att ljussignaler ska sättas upp vid övergångsstället. Således är inte heller en tunneldragning aktuell. Många bilar kör dessutom i relativt låg hastighet vid övergångsstället, eftersom de kör uppför ganska så branta backar, oavsett från vilket håll de kommer på Nibblevägen. Förvaltningen anser dock att det finns ett behov av en tydligare skyltning och vi kommer att sätta upp sådana under Mikael Nyberg t f samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

23 Nibblev/Tullingebergsv Skala 1:12800 Botkyrka kommun m

24 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Elin Törnqvist Elin Törnqvist Trafikljus vid övergångsstället Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen skulle vara toppen, alternativt en gång/cykeltunnel under Katrinebergsvägen. Korsningen Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen är hårt trafikerad och många, både barn och vuxna passerar där till fots eller med cykel. När det nu byggts tre hyreshus alldeles intill kan man tänka sig att ännu fler människor kommer att passera denna korsning. Ovanstående förslag skulle innebära säkrare väg för alla barn och vuxna på väg till skola, arbete och fritidsaktiviteter.

25 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:248 7 Medborgarförslag - Promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov (sbf/2011:248) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning är positiv till medborgarförslaget, men har tillfrågat markägaren Stockholm Vatten AB om vad de anser om förslaget. De har då svarat att strandskogen inom området är känslig för påverkan och att det, förutom att det finns naturreservatsbestämmelser, också är ett natura 2000 område. Därför anser Stockholm Vatten att ett anläggande av en promenadstig inte är lämplig. Botkyrka kommuns ambition är dock att en förlängning av promenaden bör komma till stånd och vi kommer därför att fortsätta samtalen med Stockholm Vatten AB. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om anläggande av en promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

26 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:248 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om anläggande av en promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov. Den mark där den tilltänkta promenadstigen skulle anläggas ägs av Stockholm Vatten AB. Yttrande är positiv till medborgarförslaget, men har tillfrågat markägaren Stockholm Vatten AB om vad de anser om förslaget. De har då svarat att strandskogen inom området är känslig för påverkan och att det, förutom att det finns naturreservatsbestämmelser, också är ett natura 2000 område. Därför anser Stockholm Vatten att en anläggande av en promenadstig inte är lämplig. Botkyrka kommuns ambition är dock att en förlängning av promenaden bör komma till stånd och vi kommer därför att fortsätta samtalen med Stockholm Vatten AB. Mikael Nyberg t f samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

27 Skala 1:25600 Botkyrka kommun m

28 Förnamn: Efternamn: Namn: Lars Westlin Lars Westlin Gatuadress: Postadress: Telefonnummer: E-postadress: Förslag: Motivering: Hej! Jag skuller vilja ha en promenadstig efter Mälaren från Norsborgs herrgård till Sturehov och gärna i framtiden vidare till Sillvik. Röj buskage och träd och grovplanera en stig med gångbroar över diken. Märk ut leden på karta och skicka ut information. Att i dagens läge promenera till Sturehov på den smala på helgerna svårt trafikerade lansvägen är svårt. Det finns i dag otillgängliga badklippor innan man kommer fram till Sturehov. Promenadstigen skulle bli en fortsättning av befintlig Slagsta - Norsborgs herrgårds Mälarled. En perfekt fortsättning av motionsrundan. Sturehov skulle få mycket mer besökare.

29 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:699 8 Medborgarförslag - Kolonistugor i Botkyrka kommun (sbf/2011:699) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens uppfattning om värdet av urban odlingsverksamhet. Kommunens koloniträdgårdar fungerar inte bara som platser för vila och återhämtning utan också som viktiga mötesplatser. Lokal odling är också positivt ur klimatsynpunkt. I dialogarbetet med den nya översiktsplanen för Botkyrka kommun har det framkommit att bostadsnära odling är något som medborgarna i Botkyrka vill ha i högre utsträckning. Bostadsnära odling är också något som tas upp i Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering och i arbetet med Framtid Alby (ny stadsbyggnadsidé). Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på intresse från medborgare att bilda fler koloniträdgårdsföreningar och bidrar gärna till att studera ytor för urban odling. Eventuella kolonistugor prövas i samband med prövning av lämpliga platser för själva koloniverksamheten. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om kolonistugor i Botkyrka kommun. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

30 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:699 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Kolonistugor i Botkyrka kommun Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om kolonistugor i Botkyrka kommun. Yttrande Inom Botkyrka kommun finns för närvarande inga aktuella planer på områden som kommer att upplåtas som kolonistugeområden. I kommunen finns det idag sex stycken koloniföreningar, de flesta i de norra kommundelarna. Två av dessa, de i Alby och Fittja, har kolonistugor. De gällande detaljplanerna för de andra områdena medger inte kolonistugor, utan enbart kolonilotter. För att områden med kolonistugor ska tillåtas på dessa områden krävs ändringar i respektive detaljplan. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

31

32 Ärende 9 Yttrande över motion Snöröjning av kommunens vägar Ordförandeförslag senare utskick

33 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:618 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över motion om snöröjning av kommunens vägar Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Motionen är besvarad. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om snöröjning av kommunens vägar. Motionärerna hemställer att kommunen ska ha en planering för en förbättrad snöröjning inför kommande vintersäsonger. Yttrande anser att vi har en relativt god beredskap när det gäller snöröjning. Vi har inför vintersäsongen regelbundna möten med våra entreprenörer och kollektivtrafikhuvudmannen SL. Förvaltningen har även genomgångar och utbildning av personal vid vårt kontaktcenter. Kommunen har också en prioriteringsordning för snöröjningen av vägarna. Vägar med mycket trafik, bussvägar och centrala gång- och cykelvägar plogas först. Dessa vägar kallas förstahandsvägar och plogas inom sex timmar när snödjupet är fem cm. Övriga vägar plogas inom 16 timmar när snödjupet är sju cm. Normalt plogas vägarna under natten för att trafiken på morgonen ska kunna fungera utan problem. Numera så kan man också läsa aktuell information om kommunens snöröjning på ett särskilt Twitter är en social nätverkstjänst och en microblogg som möjliggör för användarna att skicka och läsa korta meddelanden. Vårt twitterkonto uppdateras dagligen. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

34 bp BOTKYRKAPARTIET Motion Snöröjning av kommunens vägar Vi i (BP) hemställer att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att planera för förbättrad snöröjning inför kommande vintersäsonger samt i enlighet med motionens intentioner Under de senaste vintersäsongerna har vi alla fått uppleva osedvanligt snörika perioder som lett till svårigheter att få röjt undan både vad avser mängd och plats. Det har visserligen varit stora besvär med detta, men dock verkar det som att det har saknats både planering och utrustning för att klara de ökade behoven som uppkommer i sådana här situationer. Såsom den gångna perioden har varit har alltför många invånare fått uppleva att framkomligheten på våra vägar och gångbanor blivit synnerligen svåra och måste åtgärdas. Vid snöröjning har dessutom skador uppstått vid enskilda fastigheter, som inte alltid åtgärdats beroende på avsaknad av resurser. Kommunen har lagt ut en del av snöröjningen på entreprenad och en del utförs av förvaltningen, vilket vi anser positivt då detta borde ge utrymme för alternativa lösningar. Vi anser att tekniska nämnden med förvaltning måste hålla en bättre planering inför kommande säsonger både vad gäller tider och platser som kan anses vara mest utsatta. Inte minst viktigt måste man samtidigt ta i beaktande att snömängder som ska forslas bort måste kunna tippas på lämpligt ställe. Ovanstående förslag kommer naturligtvis att innebära en del omkostnader, som ska finansieras genom budgetanslag, varför det finns anledning till att ta fram alternativa förslag innehållande bortforsling av snö som ska kunna tippas dels inom kommunen och dels utanför kommunen samt för att få jämförelsetal innan man fattar beslut om det ena eller det andra. Ulla-B. Ludvigsson Lena Karlsson Postadress: Box 239, TUMBA Hemsida: Pg: Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA E-postadress: Org: Tel:

1 Medborgarförslag - Grillplats m m vid pulkabacken i Parkhem. 3 Medborgarförslag - Höj och synliggör gupp på Rödhakevägen

1 Medborgarförslag - Grillplats m m vid pulkabacken i Parkhem. 3 Medborgarförslag - Höj och synliggör gupp på Rödhakevägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2014-01-16 Tid 2014-01-28, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Grillplats m m vid pulkabacken

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Emanuel Ksiazkiewicz (S) Stefan Dayne (KD) Margareta Holmqvist-Ericson (S)

Emanuel Ksiazkiewicz (S) Stefan Dayne (KD) Margareta Holmqvist-Ericson (S) Plats och tid Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, kl 18:30-21:20 ande Peter Nyberg (S), ordförande Therese Hellichius (M) Anna Herdy (V) Jörgen Gustafsson (TUP) Michael Schartau (M) Jens Jenslin

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Gabriel Melki (S), ordförande Margareta Holmqvist-Ericson (S) Anna Herdy (V), ordförande 151 Michael Schartau (M)

Gabriel Melki (S), ordförande Margareta Holmqvist-Ericson (S) Anna Herdy (V), ordförande 151 Michael Schartau (M) Plats och tid Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba, kl 18:30-21:15 ande Ersättare Övriga deltagande Gabriel Melki (S), ordförande Margareta Holmqvist-Ericson ej 151 (S) Anna Herdy (V), ordförande 151 Michael

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

2013-09-03 2013-09-25

2013-09-03 2013-09-25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[13] Plats och tid Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge, kl 19:00-20:30 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S)

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Marit Strand Pettersen

Marit Strand Pettersen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:45 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S) Birgitta Majby (S)

Läs mer

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-05 Tid 2015-02-17, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare...

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2014-6 Sammanträdesdatum 2014-08-13 Sammanträdestid 0900-0930 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2011

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2011 KOMPLETTERINGSHANDLINGAR 1 [3] Kommunfullmäktige 2011-10-27 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2011 Obs! I ärenden med fet stil har handlingar tillkommit. Sammanträdets

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 K.F:s HANDLING NR 52 2011 32 (44) 205 Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar Dnr 2011/179 INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård Förslag till

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S)

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Magdalena Jonsson

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Årsredovisning 2005. Tilläggsanslag/ombudgetering av driftavvikelser från 2005

Årsredovisning 2005. Tilläggsanslag/ombudgetering av driftavvikelser från 2005 Kommunstyrelsen den 10 april 2006 Ks 51 Dnr KS06/126 040 Årsredovisning 2005 Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2005. Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige: Efter hörande av

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte om Tumba skog

Minnesanteckningar från dialogmöte om Tumba skog 1 [7] Stadsbyggnadsenheten 2015-03-06 Referens Olof Karlsson Minnesanteckningar från dialogmöte om Tumba skog Om mötet Den 11 februari 19:00 kallades de närboende till planområdet för Tumbaskog till ett

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Emanuel Ksiazkiewicz (S) Stefan Dayne (KD) Björn Pettersson (S)

Emanuel Ksiazkiewicz (S) Stefan Dayne (KD) Björn Pettersson (S) Plats och tid Tumba Bruksmuseum, kl 18:00 22:15 ande Peter Nyberg (S), ordförande Therese Hellichius (M) t o m 131 Anna Herdy (V) Michael Schartau (M) fr o m 132 Edip Noyan (M) t o m 134 Jörgen Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Datum Dnr Dpl 2010-11-17 Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Närvarande under kvällen fanns representanter från Lilla

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(17) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-04-07 - Kommunhuset klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park

Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park Byggnadsnämnden 2012-05-22 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 22 maj 2012 17.00-18.25 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson (S),

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Riktlinjer för skyltning utmed vägar

Riktlinjer för skyltning utmed vägar 1 (5) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 alexandra.mattsson@huddinge.se Riktlinjer för skyltning utmed vägar Inledning Dessa riktlinjer vänder sig till alla aktörer som arbetar med storskalig

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 3 (14) 2014-12-18 Kf 28 Ks 111 Au 153 Ks/2013-0470 Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare Kommunstyrelsen föreslå besluta att motionen

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 27 mars 2014: 36 Upprop och val av justeringsmän och justering 37 Godkännande av föredragningslista 38 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. 22 Information om Botkyrka kommuns medarbetarenkät BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. 22 Information om Botkyrka kommuns medarbetarenkät BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-01-27 Tid 2012-02-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 22 Information

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

1 Svar på medborgarförslag - Sanera den allmänna bastun i Brantbrink. 2 Svar på medborgarförslag - Anlägg en liten isbana om Maxihallen läggs ner

1 Svar på medborgarförslag - Sanera den allmänna bastun i Brantbrink. 2 Svar på medborgarförslag - Anlägg en liten isbana om Maxihallen läggs ner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-09-14 Tid Måndag 26 september, Kl 19:00 Plats Tumbascenen, foajén Ärenden 1 Svar på medborgarförslag - Sanera den allmänna bastun i Brantbrink

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer