3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden Tid , Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Påverka Vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden 2 Medborgarförslag - Döp vägen till Lida 3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen 5 Medborgarförslag - Röj upp allmänningen vid Nejlikevägen i Tullinge 6 Medborgarförslag - Trafikljus vid övergångsstället Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen 7 Medborgarförslag - Promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov 8 Medborgarförslag - Kolonistugor i Botkyrka kommun 9 Yttrande över motion - Snöröjning av kommunens vägar senare utskick

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[3] Samhällsbyggnadsnämnden Webbdialog Tullinge 11 Lekplats i Stockmossenområdet, Tullinge 12 Parkeringspolicy för Botkyrka kommun 13 Lokala trafikföreskrifter i Botkyrka kommun 14 Ädelstenen 1 - friköp av tomträtt 15 Begäran om planbesked för Banslätt 1 16 Förslag till detaljplan för Tornet 4 och del av Hallunda 4:34 senare utskick 17 Förslag till upphävande av fastighetsplan för Bogen 4 18 Årsredovisning 2011 Samhällsbyggnadsnämnden senare utskick 19 Återrapportering av internkontroll Samhällsbyggnadsnämnden 20 Medarbetarenkäten Medborgarundersökningen - muntlig information 22 Namnärenden 23 Bygglovbalans - muntlig information 24 Förvaltningschefen informerar 25 Anmälningsärenden 26 Delegationsbeslut

3 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 3[3] Samhällsbyggnadsnämnden Bygglov 39 Ev. övriga frågor Peter Nyberg Ordförande Ann-Britt Karlsson Sekreterare Gruppsammanträden S, V och MP kl. 17:30, konferensrum Stange, plan 2, kommunalhuset i Tumba. M, TUP, KD och FP, kl. 17:30, Mellanrummet, plan 7, kommunalhuset i Tumba. Vi bjuder på kaffe och smörgås från kl. 16:30, Helges restaurang, kommunalhuset, plan 2. Anmäl ev. förhinder till Ann-Britt Karlsson, tel , e-post

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:657 1 Medborgarförslag - Påverka Vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden (sbf/2011:657) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde besvarade nämnden ett medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid korsningen Hågelbyleden/Kvarnhagsvägen. Eftersom vägarna har två olika huvudmän, Trafikverket respektive Botkyrka kommun beslutade nämnden att fortsätta de samtal som pågår med Trafikverket när det gäller att komma fram till en förbättrad trafiklösning för den aktuella korsningen. Vid dessa samtal kan även uppsättning av fartkameror vara en lösning. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att påverka Trafikverket att sätta upp fartkameror på Hågelbyleden, strax före korsningen med Kvarnhagsvägen. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:657 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Påverka Vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Vi har fått in ett medborgarförslag om att påverka Trafikverket att sätta upp fartkameror på Hågelbyleden, strax före korsningen med Kvarnhagsvägen. Detta för att underlätta för trafikanter att ta sig ut på Hågelbyleden från Kvarnhagsvägen. Yttrande På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde besvarade nämnden ett medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid korsningen Hågelbyleden/Kvarnhagsvägen. Eftersom vägarna har två olika huvudmän, Trafikverket respektive Botkyrka kommun beslutade nämnden att fortsätta de samtal som pågår med Trafikverket när det gäller att komma fram till en förbättrad trafiklösning för den aktuella korsningen. Vid dessa samtal kan även uppsättning av fartkameror vara en lösning. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

6 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Gunnar Nyström Gunnar Nyström Påverka vägverket att sätta upp fartkameror på Eriksbergsleden i båda riktningarna strax före korsningen med Kvarnhagsvägen. Genomförandet är helt enkelt att kommunen framställer ett önskemål till Vägverket som förhoppningsvis genomför åtgärden. Det är stundtals mycket svårt att ta sig ut på Eriksbergsleden från Kvarnhagsvägen, och inte blir det lättare när vissa kör betydligt över lagstadgad hastighet. En fartkamera är en relativt billig åtgärd som kan finnas tills någon bättre lösning tas fram, såsom ändrad sträckning av vägen. Jag har själv kontaktat Vägverket men de säger att de kan inte ta hänsyn till en enstaka person.

7 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:623 2 Medborgarförslag - Döp vägen till Lida (sbf/2011:623) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Vägen är sedan 2006 döpt till Lidavägen och Lida friluftsgård har en registrerad adress Lida friluftsgård 1 som kan användas för att hitta dit. För att ytterligare förbättra möjligheterna att hitta till Lida friluftsgård kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta kontakt med Lida för att sätta adresser på flera byggnader runt själva huvudbyggnaden. Huddingevägen är Trafikverkets väg så det är bara de som för sätta upp skyltar där. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att döpa vägen till Lida friluftsområde samt att förtydligar vägen dit genom bättre skyltning. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

8 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:623 Referens Sanna Sparr-Olivier Mottagare Styrelse/nämnd Medborgarförslag - Döp vägen till Lida Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att döpa vägen till Lida friluftsområde samt att förtydligar vägen dit genom bättre skyltning. Yttrande Vägen är sedan 2006 döpt till Lidavägen och Lida friluftsgård har en registrerad adress Lida Friluftsgård 1 som kan användas för att hitta dit. Problemet är ofta att taxi med flera inte uppdaterar sin GPS med nya adresser och vägnamn. För att ytterligare förbättra möjligheterna att hitta till Lida friluftsgård kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta kontakt med Lida för att sätta adresser på flera byggnader runt själva huvudbyggnaden. Vad gäller skyltningen längs Huddingevägen så är det Trafikverkets väg och det är bara Trafikverket som får sätta upp skyltar där. Nuvarande skyltning till Lida Mikael Nyberg Tf Samhällsbyggnadschef Sanna Sparr Olivier Kart- och mätchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Askvägen 31 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

9 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Helene Widgren Tibbelin Helene Widgren Tibbelin Jag vill att man döper den väg som leder till Lida friluftsområde och att man skyltar tydligare hur man kommer dit. Det skulle också vara trevligt om skylten som sitter på Huddingevägen innan Botkyrka hantverksby var lite mer levande, informativ om vad som finns och händer på Lida Jag har varit aktiv som lägerledare på Lida i drygt 10 år. Alla dessa år har det varit problem för taxi och färdtjänst att hitta till Lida men i år var det värre än någonsin. Förare i dag förlitar sig helt och hållet på sin GPS och kan inte anamma något annat sätt att guida sig fram. För att GPSen ska fungera behöver den en gata och ett gatunummer vilket det inte finns. Det innebär många timmars väntan, stor oro och förtret i väntan på utebliven transport till och från Lida. Jag anser att Lida är ett av Botkyrkas finaste områden och kan inte förstå att man i samband med alla andra byggnationer i närområdet inte kommer till rätta med detta problem och har intresse av att marknadsföra det bättre.

10 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:622 3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill (sbf/2011:622) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden instämmer med förslagsställaren och en ny anslagstavla kommer att sättas upp under våren 2012, till en kostnad av ca kr. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att återuppsätta en anslagstavla för affischering vid Rosenhill. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:622 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag Anslagstavla för affischering vid Rosenhill Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att återuppsätta en anslagstavla för affischering vid Rosenhill. Den gamla anslagstavlan som tidigare funnits vid denna plats har fallit sönder. Yttrande instämmer med förslagsställaren och en ny anslagstavla kommer att sättas upp under våren 2012, till en kostnad av ca kr. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

12 Rubrik Förnamn Grödingerådet Efternamn Bo Sigerlöv Namn Grödingerådet Bo Sigerlöv Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Grödinge den 21 juni FÖRSLAG: Att Anslagstavlan för affischering återuppsätts vid Rosenhill. Plats ca 15 m in från väg 225 vid väg 257. Vid tveksamheter gällande platsen var god kontakta förslagsställaren. Grödingerådet har från Grödingebor uppmanats att framföra medborgarförslaget. Motivering Tidigare anslagstavla från 1960-tal har fallit sönder på grund av bristande underhåll. Anslagstavlan användes på båda sidor (mot väg 257 och sida mot parkeringen Café Rosenhill). Platsen har en stor persongenomströmning inte minst på cafét. Det är i första hand föreningslivet som kommer till korta med avsaknande av anslagstavlan. Det är ett led i bl. a. den lokala samhällsinformationen som sprids via anslagstavlan som var väl tilltagen och alltid full av föreningsmeddelande och andra meddelanden. Anslagstavlan föll i bitar under år 2010 och har en viktig funktion för bl. a. Grödingeborna.

13 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:422 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen (sbf/2011:422) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning Eftersom förslagsställaren önskar farthinder på del B (markerad på kartabilagan) som inte kommunen äger, kan vi enbart konstatera detta och uppmana förslagsställaren att överlämna sitt förslag till samfällighetens styrelse då marken ägs av samfälligheten Nämndemannen. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att anlägga farthinder på Nämndemannavägen. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrielse daterad

14 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:422 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att anlägga farthinder på Nämndemannavägen. Den del av Nämndemannavägen som kommunen äger är den del som har markerats med A på bifogad karta. Den del som är märkt med B ägs av samfälligheten Nämndemannen. Det är på del B som förslagsställaren vill att farthinder anläggs. Yttrande Eftersom förslagsställaren önskar farthinder på del B som inte kommunen äger, kan vi enbart konstatera detta och uppmana förslagsställaren att överlämna sitt förslag till samfällighetens styrelse. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

15

16 Hej! Jag har grannar som inte respekterar hastighetsbegränsningen på gatan Nämndemannavägen Jag har tre barn och min yngsta dotter är 3 år gammal. När hon är ute är jag alltid rädd för att många kör snabb med bilar utanför min grind. Grannar känner varandra och de vet på vilka hus barn bor men när de kör med bilen tänker de inte på barnen. Här på Nämndemnannavägen finns ett totalförbud mot parkering men folk som bor här respekterar det inte. De parkerar bilar på gården, på lilla kullen och nära soprummet. Sedan kör de snabb i närheten där de bor många små barn. På lilla kulen bor cirka 10 barn som är 0-10 år gammal. Jag vill att mina och alla barn känner sig trygg när de går ut genom grinden! Jag skulle vilja att på hela Nämndemnannavägen 2-66 lägga forthinder innan det händer en olycka för att min dotter höll på att bli på körd när hon skulle gå ut genom grinden.jag vill inte vänta innan det händer något utan vill upplysa er om problemet och förväntar mig att det kommer fart hinder så fort som möjligt innan någon blir på körd i området. Jag önskar också stolpar av metall som ska blockera bilar som vill parkera nära soprummet och servicehuset. Mvh/ Anna Staniszewska file:///g /...20-%20Farthinder%20Nämndemannav/Medborgarförslag%20-%20farthinder%20på%20Nämndemannavägen%20-%20publ.txt[ :32:53]

17 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:393 5 Medborgarförslag - Röj upp allmänningen vid Nejlikevägen i Tullinge (sbf/2011:393) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller den del av medborgarförslaget som avser slyröjning och avslår det som handlar om ny lekpark. Sammanfattning I kommunens tidigare utredning Leka på lika villkor finns några förslag till nya lekplatser i Tullinge, bl a Körsbärsparken och en lekplats vid Stockmossevägen. Körsbärsparken invigdes förra året och den vid Stockmossevägen kommer att invigas under våren Körsbärsparken är den lekplats som ligger närmast allmänningen vid Nejlikevägen. Vid en översyn av området vid Nejlikevägen kan dock samhällsbyggnadsförvaltningen konstatera att en del träd har blåst ned. De flesta kommer att tas bort och en del ytterligare träd kommer att fällas och kanten mot vägen kommer att slyrensas. Detta arbete kommer att ske under våren. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att röja upp vid en allmänning vid Nejlikevägen i Tullinge och att det sedan byggs en lekplats inom området. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

18 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:393 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Röj upp allmänningen vid Nejlikevägen i Tullinge Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller den del av medborgarförslaget som avser slyröjning och avslår det som handlar om ny lekpark. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att röja upp vid en allmänning vid Nejlikevägen i Tullinge och att det sedan byggs en lekplats inom området. Yttrande I kommunens tidigare utredning Leka på lika villkor finns några förslag till nya lekplatser i Tullinge, bl a Körsbärsparken och en lekplats vid Stockmossevägen. Körsbärsparken invigdes förra året och den vid Stockmossevägen kommer att invigas under våren Körsbärsparken är den lekplats som ligger närmast allmänningen vid Nejlikevägen. I parken finns det utrymme för lek och picknick för alla åldrar. Parken är en trädgårdsstad i miniatyr med busiga träskulpturer och utmanande klätterställningar ryms i den mångfasetterade parken. Med anledning av etableringen av Körsbärsparken har samhällsbyggnadsförvaltningen inte för avsikt att bygga en lekplats vid allmänningen vid Nejlikevägen. Vid en översyn av området vid Nejlikevägen kan dock samhällsbyggnadsförvaltningen konstatera att en del träd har blåst ned. De flesta kommer att tas bort och en del ytterligare träd kommer att fällas och kanten mot vägen kommer att slyrensas. Detta arbete kommer att ske under februari-mars. Mikael Nyberg t f samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

19

20 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Sara Linge Sara Linge På Nejlikevägen i Tullinge finns en allmänning (mellan fastigheterna Nejlikevägen 14 och 16. Denna allmänning är idag helt outnyttjad och igenväxt med gammalt ris. Mitt förslag är att denna allmänning röjs upp men bibehåller skogskaraktären. Inom området byggs sedan för barnen en lekpark som är integrerad i naturen. T ex med motorikbana, sandlådor, grill/fikaplats (för föräldrar), lekhus, rutchkana etc. Möjligheterna är oändliga för lek i naturen men med vissa iordningställda inslag. I Tullinge Villastad finns inte en enda lekplats eller bollplan eller dylikt för barnen att samlas på. Tyvärr möts barnen då ofta på gatan och börjar sin lek där. Allmänningen används inte idag då den i stort sett är ogenomtränglig med alla snåriga buskar och föråldrade träd (varav vissa ser ut att trilla vilken dag som helst). Låt oss utnyttja våra små öar in i naturen på ett positivt sätt och samtidigt skapa utrymmen för lek på ett säkert sätt för våra barn.

21 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:289 6 Medborgarförslag - Trafikljus vid övergångsstället Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen (sbf/2011:289) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. Sammanfattning har kontaktat utbildningsförvaltningen och fått bekräftat att de flesta barn som bor i Tullingeberg går i Tullingebergsskolan, medan de barn som bor på västra sidan om Nibblevägen oftast går i skolor på den sidan om vägen. Det gör att inga av dessa barn behöver korsa det övergångsställe som medborgarförslaget handlar om. Samhällsförvaltningen anser därför att det inte finns trafikantunderlag nog för att ljussignaler ska sättas upp vid övergångsstället. Förvaltningen anser dock att det finns ett behov av en tydligare skyltning och vi kommer att sätta upp sådana under Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid övergångsstället i korsningen Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen, redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

22 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:289 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Trafikljus vid övergångsstället Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att sätta upp trafikljus vid övergångsstället i korsningen Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen, (egentligen Nibblevägen/ Tullingebergsvägen). Förslagsställarens uppfattning är att korsningen är hårt trafikerad och att många barn och vuxna passerar där till fots eller med cykel. Yttrande har kontaktat utbildningsförvaltningen och fått bekräftat att de flesta barn som bor i Tullingeberg går i Tullingebergsskolan, medan de barn som bor på västra sidan om Nibblevägen oftast går i skolor på den sidan om vägen. Det gör att inga av dessa barn behöver korsa det övergångsställe som medborgarförslaget handlar om. Samhällsförvaltningen anser därför att det inte finns trafikantunderlag nog för att ljussignaler ska sättas upp vid övergångsstället. Således är inte heller en tunneldragning aktuell. Många bilar kör dessutom i relativt låg hastighet vid övergångsstället, eftersom de kör uppför ganska så branta backar, oavsett från vilket håll de kommer på Nibblevägen. Förvaltningen anser dock att det finns ett behov av en tydligare skyltning och vi kommer att sätta upp sådana under Mikael Nyberg t f samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

23 Nibblev/Tullingebergsv Skala 1:12800 Botkyrka kommun m

24 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Elin Törnqvist Elin Törnqvist Trafikljus vid övergångsstället Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen skulle vara toppen, alternativt en gång/cykeltunnel under Katrinebergsvägen. Korsningen Katrinebergsvägen/Tullingebergsvägen är hårt trafikerad och många, både barn och vuxna passerar där till fots eller med cykel. När det nu byggts tre hyreshus alldeles intill kan man tänka sig att ännu fler människor kommer att passera denna korsning. Ovanstående förslag skulle innebära säkrare väg för alla barn och vuxna på väg till skola, arbete och fritidsaktiviteter.

25 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:248 7 Medborgarförslag - Promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov (sbf/2011:248) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Sammanfattning är positiv till medborgarförslaget, men har tillfrågat markägaren Stockholm Vatten AB om vad de anser om förslaget. De har då svarat att strandskogen inom området är känslig för påverkan och att det, förutom att det finns naturreservatsbestämmelser, också är ett natura 2000 område. Därför anser Stockholm Vatten att ett anläggande av en promenadstig inte är lämplig. Botkyrka kommuns ambition är dock att en förlängning av promenaden bör komma till stånd och vi kommer därför att fortsätta samtalen med Stockholm Vatten AB. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om anläggande av en promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

26 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:248 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om anläggande av en promenadstig från Norsborgs herrgård till Sturehov. Den mark där den tilltänkta promenadstigen skulle anläggas ägs av Stockholm Vatten AB. Yttrande är positiv till medborgarförslaget, men har tillfrågat markägaren Stockholm Vatten AB om vad de anser om förslaget. De har då svarat att strandskogen inom området är känslig för påverkan och att det, förutom att det finns naturreservatsbestämmelser, också är ett natura 2000 område. Därför anser Stockholm Vatten att en anläggande av en promenadstig inte är lämplig. Botkyrka kommuns ambition är dock att en förlängning av promenaden bör komma till stånd och vi kommer därför att fortsätta samtalen med Stockholm Vatten AB. Mikael Nyberg t f samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

27 Skala 1:25600 Botkyrka kommun m

28 Förnamn: Efternamn: Namn: Lars Westlin Lars Westlin Gatuadress: Postadress: Telefonnummer: E-postadress: Förslag: Motivering: Hej! Jag skuller vilja ha en promenadstig efter Mälaren från Norsborgs herrgård till Sturehov och gärna i framtiden vidare till Sillvik. Röj buskage och träd och grovplanera en stig med gångbroar över diken. Märk ut leden på karta och skicka ut information. Att i dagens läge promenera till Sturehov på den smala på helgerna svårt trafikerade lansvägen är svårt. Det finns i dag otillgängliga badklippor innan man kommer fram till Sturehov. Promenadstigen skulle bli en fortsättning av befintlig Slagsta - Norsborgs herrgårds Mälarled. En perfekt fortsättning av motionsrundan. Sturehov skulle få mycket mer besökare.

29 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:699 8 Medborgarförslag - Kolonistugor i Botkyrka kommun (sbf/2011:699) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens uppfattning om värdet av urban odlingsverksamhet. Kommunens koloniträdgårdar fungerar inte bara som platser för vila och återhämtning utan också som viktiga mötesplatser. Lokal odling är också positivt ur klimatsynpunkt. I dialogarbetet med den nya översiktsplanen för Botkyrka kommun har det framkommit att bostadsnära odling är något som medborgarna i Botkyrka vill ha i högre utsträckning. Bostadsnära odling är också något som tas upp i Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering och i arbetet med Framtid Alby (ny stadsbyggnadsidé). Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på intresse från medborgare att bilda fler koloniträdgårdsföreningar och bidrar gärna till att studera ytor för urban odling. Eventuella kolonistugor prövas i samband med prövning av lämpliga platser för själva koloniverksamheten. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om kolonistugor i Botkyrka kommun. redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

30 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:699 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag - Kolonistugor i Botkyrka kommun Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om kolonistugor i Botkyrka kommun. Yttrande Inom Botkyrka kommun finns för närvarande inga aktuella planer på områden som kommer att upplåtas som kolonistugeområden. I kommunen finns det idag sex stycken koloniföreningar, de flesta i de norra kommundelarna. Två av dessa, de i Alby och Fittja, har kolonistugor. De gällande detaljplanerna för de andra områdena medger inte kolonistugor, utan enbart kolonilotter. För att områden med kolonistugor ska tillåtas på dessa områden krävs ändringar i respektive detaljplan. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

31

32 Ärende 9 Yttrande över motion Snöröjning av kommunens vägar Ordförandeförslag senare utskick

33 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2011:618 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över motion om snöröjning av kommunens vägar Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Motionen är besvarad. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om snöröjning av kommunens vägar. Motionärerna hemställer att kommunen ska ha en planering för en förbättrad snöröjning inför kommande vintersäsonger. Yttrande anser att vi har en relativt god beredskap när det gäller snöröjning. Vi har inför vintersäsongen regelbundna möten med våra entreprenörer och kollektivtrafikhuvudmannen SL. Förvaltningen har även genomgångar och utbildning av personal vid vårt kontaktcenter. Kommunen har också en prioriteringsordning för snöröjningen av vägarna. Vägar med mycket trafik, bussvägar och centrala gång- och cykelvägar plogas först. Dessa vägar kallas förstahandsvägar och plogas inom sex timmar när snödjupet är fem cm. Övriga vägar plogas inom 16 timmar när snödjupet är sju cm. Normalt plogas vägarna under natten för att trafiken på morgonen ska kunna fungera utan problem. Numera så kan man också läsa aktuell information om kommunens snöröjning på ett särskilt Twitter är en social nätverkstjänst och en microblogg som möjliggör för användarna att skicka och läsa korta meddelanden. Vårt twitterkonto uppdateras dagligen. Mikael Nyberg t f Samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

34 bp BOTKYRKAPARTIET Motion Snöröjning av kommunens vägar Vi i (BP) hemställer att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att planera för förbättrad snöröjning inför kommande vintersäsonger samt i enlighet med motionens intentioner Under de senaste vintersäsongerna har vi alla fått uppleva osedvanligt snörika perioder som lett till svårigheter att få röjt undan både vad avser mängd och plats. Det har visserligen varit stora besvär med detta, men dock verkar det som att det har saknats både planering och utrustning för att klara de ökade behoven som uppkommer i sådana här situationer. Såsom den gångna perioden har varit har alltför många invånare fått uppleva att framkomligheten på våra vägar och gångbanor blivit synnerligen svåra och måste åtgärdas. Vid snöröjning har dessutom skador uppstått vid enskilda fastigheter, som inte alltid åtgärdats beroende på avsaknad av resurser. Kommunen har lagt ut en del av snöröjningen på entreprenad och en del utförs av förvaltningen, vilket vi anser positivt då detta borde ge utrymme för alternativa lösningar. Vi anser att tekniska nämnden med förvaltning måste hålla en bättre planering inför kommande säsonger både vad gäller tider och platser som kan anses vara mest utsatta. Inte minst viktigt måste man samtidigt ta i beaktande att snömängder som ska forslas bort måste kunna tippas på lämpligt ställe. Ovanstående förslag kommer naturligtvis att innebära en del omkostnader, som ska finansieras genom budgetanslag, varför det finns anledning till att ta fram alternativa förslag innehållande bortforsling av snö som ska kunna tippas dels inom kommunen och dels utanför kommunen samt för att få jämförelsetal innan man fattar beslut om det ena eller det andra. Ulla-B. Ludvigsson Lena Karlsson Postadress: Box 239, TUMBA Hemsida: Pg: Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA E-postadress: Org: Tel:

2 Medborgarförslag - Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön. 5 Medborgarförslag - Utveckla lekplatsen vid Klockarevägen i Vårsta

2 Medborgarförslag - Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön. 5 Medborgarförslag - Utveckla lekplatsen vid Klockarevägen i Vårsta KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [4] Samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-15 Tid 2016-01-26, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset, Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Justera ljussignaler vid korsningen

Läs mer

4 Medborgarförslag - Asfaltera återstoden av Fagerlidsvägen i Tullinge (sbf/2012:543)

4 Medborgarförslag - Asfaltera återstoden av Fagerlidsvägen i Tullinge (sbf/2012:543) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-03 Dnr sbf/2012:543 4 Medborgarförslag - Asfaltera återstoden av Fagerlidsvägen i Tullinge (sbf/2012:543) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tyck till om utemiljön!

Tyck till om utemiljön! g o l a i d b b we e g n i l l u t i Tyck till om utemiljön! Sammanställning av resultat från webbdialogen om utemiljön i Tullinge Dialogen genomfördes mellan19 september och 23 oktober 2011 inledning

Läs mer

1 Medborgarförslag - Trappa från bryggan vid Tullinge strand. 3 Medborgarförslag - Röja av och städa sjön Aspens stränder

1 Medborgarförslag - Trappa från bryggan vid Tullinge strand. 3 Medborgarförslag - Röja av och städa sjön Aspens stränder KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-13 Tid 2014-08-26, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Trappa från bryggan vid Tullinge

Läs mer

1 Medborgarförslag - Grillplats m m vid pulkabacken i Parkhem. 3 Medborgarförslag - Höj och synliggör gupp på Rödhakevägen

1 Medborgarförslag - Grillplats m m vid pulkabacken i Parkhem. 3 Medborgarförslag - Höj och synliggör gupp på Rödhakevägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2014-01-16 Tid 2014-01-28, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Grillplats m m vid pulkabacken

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555)

10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-10 Dnr sbf/2014:555 10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förslaget

Läs mer

Björn Pettersson (S) Jimmy Baker (M) ej 302 p g a jäv Liv Almstedt (MP) Emanuel Ksiazkiewicz

Björn Pettersson (S) Jimmy Baker (M) ej 302 p g a jäv Liv Almstedt (MP) Emanuel Ksiazkiewicz Plats och tid Subtopia, Rotemannavägen 10, Alby, kl 19:00 21:15 ande Peter Nyberg (S) Isak Betsimon (MP) Anna Herdy (V) Björn Pettersson (S) Jimmy Baker (M) ej 302 p g a jäv Liv Almstedt (MP) Lotta Arnesson

Läs mer

Hågelby Gård, LM-salen OBS! Plats. 1 Medborgarförslag - Bygg farthinder på Önnemovägen 89. 2 Medborgarförslag - Sandboxar för medborgare

Hågelby Gård, LM-salen OBS! Plats. 1 Medborgarförslag - Bygg farthinder på Önnemovägen 89. 2 Medborgarförslag - Sandboxar för medborgare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-23 Tid 2015-12-08, Kl 17:00 OBS! Tid Plats Hågelby Gård, LM-salen OBS! Plats Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Bygg farthinder på

Läs mer

45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142)

45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 2016-04-12 Dnr sbf/2016:142 45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142) beslutar att delegera till presidiet att bevilja tidsbegränsat bygglov för tillfälligt

Läs mer

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2013-06-11 Tid 2013-06-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Svar på medborgarförslag-

Läs mer

20 Yttrande över motion avseende att utveckla Tullinge centrum(sbf/2014:143)

20 Yttrande över motion avseende att utveckla Tullinge centrum(sbf/2014:143) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-20 Dnr sbf/2014:143 20 Yttrande över motion avseende att utveckla Tullinge centrum(sbf/2014:143) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämndens förslag

Läs mer

1 Medborgarförslag - Gör grustaget vid Skäcklinge till grönområde. 2 Medborgarförslag - Farthinder på Tomtbergavägen

1 Medborgarförslag - Gör grustaget vid Skäcklinge till grönområde. 2 Medborgarförslag - Farthinder på Tomtbergavägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2013-11-11 Tid 2013-11-12, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset, Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Gör grustaget vid Skäcklinge till grönområde 2 Medborgarförslag

Läs mer

3 Medborgarförslag - Bättre plogade och upplysta vägar i Tullinge skog

3 Medborgarförslag - Bättre plogade och upplysta vägar i Tullinge skog KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-29 Tid 2015-11-10, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset, Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Åtgärda trappor och gångstigar

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2, Tumba OBS! 1 Medborgarförslag - Grillplats m m vid pulkabacken i Parkhem

Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2, Tumba OBS! 1 Medborgarförslag - Grillplats m m vid pulkabacken i Parkhem KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-23 Tid 2013-06-03, Kl 18:30 Plats Tumba Bruksmuseum, Sven Palmes väg 2, Tumba OBS! Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Grillplats m

Läs mer

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Ärende 6 Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Tjänsteskrivelse 2013-03-28 MHN 2012.0039 Handläggare: Kristin Södergren Myndighetsnämnden Svar på motion om hastighetsbegränsning på

Läs mer

Dialogforum i Hallunda-Norsborg- om Botkyrkas nya översiktsplan

Dialogforum i Hallunda-Norsborg- om Botkyrkas nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Sofia Wiberg, Medborgaranalysen, Josefin Adolfsson, kommunikatör Dialogforum i Hallunda-Norsborg- om Botkyrkas nya översiktsplan Dag och tid Måndag 12 september 2011

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:05 ande Dan Gahnström, (MP), ordförande Arzu BeGigo Alan (S) Stefan Dayne (KD) Lars-Göran Liljedahl (S) Birgitta Majby (S) Robert

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V)

Marit Strand Pettersen (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 2, kl 19:00-20:40 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S) Ulf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Emanuel Ksiazkiewicz (S) Stefan Dayne (KD) Margareta Holmqvist-Ericson (S)

Emanuel Ksiazkiewicz (S) Stefan Dayne (KD) Margareta Holmqvist-Ericson (S) Plats och tid Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, kl 18:30-21:20 ande Peter Nyberg (S), ordförande Therese Hellichius (M) Anna Herdy (V) Jörgen Gustafsson (TUP) Michael Schartau (M) Jens Jenslin

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

6 Medborgarförslag - Rensa den skräpiga Tullingenaturen

6 Medborgarförslag - Rensa den skräpiga Tullingenaturen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2012-08-16 Tid 2012-08-28, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Farthinder och/eller

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 192 Dnr KS/2016:375. Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 192 Dnr KS/2016:375. Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-11-27 1 (1) Sida 192 Dnr KS/2016:375 Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar Bakgrund Liberalerna har genom Kristin Kellander

Läs mer

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-10-29 Socialnämnden Tid 2013-10-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från socialpsykiatriska

Läs mer

Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 (Stange) 2 Medborgarförslag - Skapa en gång- och cykelväg mellan Strandbacken/Sylvanders

Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 (Stange) 2 Medborgarförslag - Skapa en gång- och cykelväg mellan Strandbacken/Sylvanders KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Samhällsbyggnadsnämnden 2-2-7 Tid 2-2-, Kl 18:3 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 (Stange) Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Glesa ut träd m.m. 2 Medborgarförslag

Läs mer

KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången

KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången STRÖMSTADS KOMMUN Sida 13 (33) Kommunstyrelsen 2012-09-12 KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången Kommunstyrelsen beslutar föreslå

Läs mer

4 Medborgarförslag - Bygg en gångväg utefter Katrinebergsvägen. 5 Medborgarförslag - Gör en park av parkeringsplats vid Vattravägen 56

4 Medborgarförslag - Bygg en gångväg utefter Katrinebergsvägen. 5 Medborgarförslag - Gör en park av parkeringsplats vid Vattravägen 56 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-30 Tid 2015-04-14, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset, Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Genomfart förbjuden för tung

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 Rev 2013-03-26 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till

Läs mer

Tullinge dialogforum Rikstens utveckling

Tullinge dialogforum Rikstens utveckling 1 [5] Referens Alexander Szögi Tullinge dialogforum Rikstens utveckling Dag och tid Måndag 19 september kl. 18.30 Plats Närvarande Ej närvarande Rikstenskolans matsal Hans Richardsson (S) Embla Kolenda

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg 1 [7] 53-34 Referens Olof Karlsson Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg Syfte Syftet med detta är att motivera val av planerat läge för återvinningsstation (ÅVS) vid

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 38 Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja?

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? 1 [6] Referens Charlotte Rydberg Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? Dag och tid Tisdag 21 februari kl.18-20 Plats Närvarande Fittjaskolans matsal Politiker Adnan Issa (S), vice

Läs mer

Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009

Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009 Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009 Varför behövs en lekplatspolicy? En lekplatspolicy behövs för att säkerställa kvalitén och tillgängligheten till de kommunala lekplatserna. Den är tänkt som en

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se 1 (3) 2011-05-31 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Fortsatt satsning på spontanidrotten

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Gabriel Melki (S), ordförande Margareta Holmqvist-Ericson (S) Anna Herdy (V), ordförande 151 Michael Schartau (M)

Gabriel Melki (S), ordförande Margareta Holmqvist-Ericson (S) Anna Herdy (V), ordförande 151 Michael Schartau (M) Plats och tid Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba, kl 18:30-21:15 ande Ersättare Övriga deltagande Gabriel Melki (S), ordförande Margareta Holmqvist-Ericson ej 151 (S) Anna Herdy (V), ordförande 151 Michael

Läs mer

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] 2014-08-29 Tid 2014-09-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF

Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 35 Sammanträdesdatum 2013-04-02 95 Medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF Dnr 2013/94 INLEDNING styrelsen för salaortens ryttarförening har 2013-02-18

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

1 Medborgarförslag - Ta bort kuren i lekparken på Månstorpsvägen. 3 Medborgarförslag - Rensa upp sjön Aspen

1 Medborgarförslag - Ta bort kuren i lekparken på Månstorpsvägen. 3 Medborgarförslag - Rensa upp sjön Aspen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-04 Tid 2016-05-17, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset, Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Ta bort kuren i lekparken

Läs mer

2013-09-03 2013-09-25

2013-09-03 2013-09-25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[13] Plats och tid Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge, kl 19:00-20:30 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S)

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING Duvboparkens lekplats BAKGRUND Duvboparkens lekplats ligger högt belägen i villaområdet Duvbo. Lekplatsen ligger omgiven av naturmark

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-10-29 Tid 2013-11-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, 2:3:an Stange, Munkhättevägen 45, Tumba Ärenden Justering 1 Yttrande

Läs mer

Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee

Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee ÄRENDE Sida 8 (15) 2014-02-27 Kf Ks 16 Au 9 Dnr Ks/2012-0368 Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee Förslag till beslut beslutar att avslå förslag att den sk Triangeln ska i väntan på

Läs mer

Svante Andrén, samhällsbyggnadschef Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Berit Klamfelt, sekreterare

Svante Andrén, samhällsbyggnadschef Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Berit Klamfelt, sekreterare Plats och tid Sammanträdesrummet Bonaren, kl 17.00-19.00 ande Per-Olof Qvick, (M), ordf Gunnel Johansson, (S) vice ordf Janeric Dahlin, (FP) Kjell-Åke Johansson, (KD) Gunnar Hägg, (S) Anders Hallgren,

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 28 september 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och lid Bohusläns museum, kl. 12:30 måndagen den 28 september 2015 Ordförande sekreterare Föredragningslista Föredragande

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget 24 och 25 i stadsdelen Bromsten (fritids, förskola)

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget 24 och 25 i stadsdelen Bromsten (fritids, förskola) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Tara Nezhadi Tfn 08-508 272 51 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget

Läs mer

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen

1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på Doktorsvägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-05 Tid 2015-02-17, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Undersök parkeringsförbud på

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Mattias Franzén (M) Sekreterare Paragrafer 6-12 Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mattias Franzén (M) Sekreterare Paragrafer 6-12 Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Maria Gawell Skog (S), ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) Mattias Franzén (M), Sven-Arne Lindblom (S), Anders Gustafzon (S), Rolf Garneij

Läs mer

Dialogforum i Alby- om en stadsbyggnadsidé för Alby, Botkyrkas översiktsplan och förslag på detaljplan för kv. Rotemannen. Måndag 30 maj kl

Dialogforum i Alby- om en stadsbyggnadsidé för Alby, Botkyrkas översiktsplan och förslag på detaljplan för kv. Rotemannen. Måndag 30 maj kl MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Alby- om en stadsbyggnadsidé för Alby, Botkyrkas översiktsplan och förslag på detaljplan för kv. Rotemannen. Dag och tid Måndag 30 maj

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 Dnr KOF/2016:63 2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler Beslut Kultur- och fridsnämnden beslutar för egen del: 1. Kultur- och

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S)

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Harven kl. 8.30-9.30, 9.50-11.05 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

Emanuel Ksiazkiewicz (S) Stefan Dayne (KD)

Emanuel Ksiazkiewicz (S) Stefan Dayne (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[20] Plats och tid Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, kl 18:30 21:30 ande Peter Nyberg (S), ordförande Margareta Holmqvist-Ericson (S) Anna Herdy (V) Therese Hellichius (M)

Läs mer

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-05-08 83 Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Beslut Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Läs mer

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Ärende 7 Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-13 SBN 33 SBN 2012.0021 Remiss - Medborgarförslag att piffa upp gång- och

Läs mer

Förslag till detaljplan för Tingstorget, Alby Botkyrka kommun

Förslag till detaljplan för Tingstorget, Alby Botkyrka kommun 1 [8] Planenheten 2016-05-17 2014:555 Referens Christoffer Jusélius Granskningsutlåtande Förslag till detaljplan för Tingstorget, Alby Botkyrka kommun Beskrivning av granskningsförfarandet Kommunstyrelsen

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

1 Överförmyndarnämnden - muntlig information. 3 Ekonomisk månadsrapport oktober muntlig information. 4 Nyckeltal Södertörn - muntlig information

1 Överförmyndarnämnden - muntlig information. 3 Ekonomisk månadsrapport oktober muntlig information. 4 Nyckeltal Södertörn - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-11-12 Tid 2013-11-12, Kl 19:00 Socialnämnden Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Överförmyndarnämnden - muntlig

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för KVARTERET SKATTEBONDEN 1 M.M. i Alby, Botkyrka kommun. Planbeskrivning E 50-45

Antagandehandling. Detaljplan för KVARTERET SKATTEBONDEN 1 M.M. i Alby, Botkyrka kommun. Planbeskrivning E 50-45 Detaljplan för KVARTERET SKATTEBONDEN 1 M.M. i Alby, Botkyrka kommun Planbeskrivning Referens Jenny Borheim SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Birgitta Persson Fastighetsenheten, sbf

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

Dialogforum Alby- äldrefrågor

Dialogforum Alby- äldrefrågor MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Dialogforum Alby- äldrefrågor Dag och tid 17 oktober 2011 kl. 17-19 Plats Närvarande Ej närvarande Alby äng Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S), ordförande i dialogforum

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Dagen och platsen för mötet. 4 Tertialbokslut och helårsprognos per TN 15/23

Sammanträdesdatum OBS! Dagen och platsen för mötet. 4 Tertialbokslut och helårsprognos per TN 15/23 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Gatuavdelningen, Kommunförrådet, onsdag 20 maj 2015, 15.00 OBS! Dagen och platsen för mötet FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377)

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-11-10 Dnr KS/2012:377 Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige har tagit

Läs mer