- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

2 Innehåll Ordförande har ordet......sid 3 LSS-kampanjen i full gång...sid 6 Tips på aktiviteter kring LSS-kampanjen...sid 8 Medlemsavgift...sid 8 BU - information om fonder...sid 9 Två medlemmar som har lämnat oss...sid 10 Reportage - Smarta tips för bokälskare...sid 13 Fler boktips?...sid 16 Tips på aktiviteter:...sid 16 - Leva och fungera...sid 16 - Helen Keller-föreställning...sid 17 - Kurs för personer med dövblindhet...sid 18 - FSDB:s familjevecka i Härnösand...sid 19 - Dövblindas dag sid 21 Föräldrarådet:...sid 21 - Marie Andersson har ordet:...sid 21 DBU-sidorna:......sid 23 - Malin Lindén har ordet......sid 23 - Från DBU:s Valberedning...sid 24 - DBU:s årsmöte sid 25 - Vill du hänga med på nordiskt ungdomsläger?...sid 26 På gång i FSDB...sid 26 Regionala föreningar:...sid 27 - FSDB Uppsala och Gävleborgs län......sid 27 - FSDB Skåne......sid 28 Självständig och oberoende med ny teknik...sid 29 2

3 Ordförande har ordet FSDB:s kongressdagar 2013 blir den maj i Malmö. Själva kongressen kommer att hållas på lördagen den 25 maj. Då samlas de 35 ombuden från de regionala FSDB-föreningarna och sektionerna samt inbjudna gäster. I grunden har varje regional förening två ombud och varje sektion ett ombud. Resterande ombud fördelas i proportion till antalet röstberättigade medlemmar i respektive regional förening. Alla regionala föreningar har fått information via e-post och vanliga brev med hur fördelningen ser ut. Inför kongressen Pontus Degsell Den 24 januari hade vi årets första styrelsemöte. En stor del av arbetet så här års handlar om diverse förberedelser inför den kommande kongressen. Vi arbetar till exempel med bokslut, verksamhetsberättelse, handlingar och en mängd praktiska frågor som behöver ordnas. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor håller på att ta fram ett vägledningsmaterial/riktlinjer för att kunna identifiera personer med dövblindhet i hälso- och sjukvården och för att kunna erbjuda specifik habilitering och rehabilitering. På söndagen den 26 maj är tanken att alla ska få veta mer om och diskutera vägledningen/riktlinjerna. Vi hoppas på spännande och givande kongressdagar tillsammans. Styrelsen planerar också att lämna två förslag på hedersmedlemmar. Tvillingarna i Belgien I Belgien har det varit ett uppmärksammat fall med ett par 45-åriga döva belgiska enäggstvillingar. De höll på att bli blinda och var så förtvivlade över sin situation att de ansökte om och beviljades dödshjälp. Tvillingarna fick en dödlig injektion och avled på universitetssjukhuset i Bryssel den 14 december. 3

4 Jag tycker att det är en mycket tragisk händelse. Det kan självklart vara väldigt påfrestande att leva med dövblindhet och några av konsekvenserna kan vara att man blir isolerad och mår dåligt. Situationen ser dock olika ut i olika länder. I Sverige finns t ex dövblindtolkar och tillgång till olika hjälpmedel. Det är väldigt viktigt att få tillgång till rätt stödinsatser från samhället. Det är också viktigt att veta att man inte är ensam och genom att till exempel vara med i en förening för personer med dövblindhet kan man uppleva gemenskap och dela erfarenheter med andra. Senare har det dock också framkommit information om att tvillingarna i Belgien hade ytterligare komplikationer, t ex hade de hjärtfel. Flera av FSDB:s medlemmar har blivit illa berörda av det som inträffat i Belgien. En del medlemmar har uttryckt att de själva mår väldigt dåligt i sin egen livssituation. Det är viktigt att vi alla inom FSDB hjälps åt för att stötta varandra. Höstträffen Styrelsen har planerat att anordna FSDB:s höstträff 2013 någon gång i mitten av november, helst på samma hotell som föregående år (d v s Hotell Quality Winn i Haninge). Vi håller på och undersöker om och när hotellet har möjlighet att ta emot oss. Förhoppningsvis kan jag återkomma med mer information redan till nästa nummer av tidningen. Torsdagsaktionen Numera är vi tolv handikapporganisationer som deltar i Torsdagsaktionen. Det var DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder som startade aktionen i december Varje torsdagsmorgon står vi från våra organisationer utanför Rosenbad och påminner ministrarna om att Sverige behöver en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Den 19 november 2010 gick ju remisstiden ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal (Ds 2010:20), att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Det är verkligen på tiden att Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN-konventionen har nu gällt i Sverige i fyra år utan att det givit avtryck i ett tydligt politiskt ställningstagande för ett tillgängligt och användbart samhälle. 4

5 Organisationerna i Torsdagsaktionen har skickat en begäran om uppvaktning hos finansminister Anders Borg och integrationsminister Erik Ullenhag. Syftet är att få diskutera frågan om bristande tillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Vi inom organisationerna menar att man ju inte kan sätta pris på en mänsklig rättighet och att det nu måste bli ett slut på den många gånger medvetna utestängningen från bland annat byggnader, allmänna kommunikationer, information och kommunikation. Familjeveckan Som förälder med dövblindhet kan det vara lätt att känna sig ensam och det är därför viktigt att få träffa andra i samma situation och få utbyta erfarenheter. Samma sak gäller även för övriga familjemedlemmar. Den 28-2 augusti anordnas FSDB:s familjevecka. Denna gång är platsen Härnösand. Sista anmälningsdag är den 15 maj. Mer information finns i separat annons. Hemsida, Facebook och Twitter Besök gärna FSDB:s hemsida som finns på adressen och läs nyheter och annan aktuell information. Förbundet Sveriges Dövblinda finns även på både Facebook och Pontus Degsell Förbundsordförande Kontakt med styrelsen Vill du kontakta styrelsen? Vår e-postadress är Det går också att skriva brev till Styrelsen, FSDB, Enskede. 5

6 LSS-kampanjen är i full gång Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson LSS-kampanjen som är ett samarbete mellan SRF och FSDB har redan startat i många SRF:s distrikt. En del har skickat ut enkäter till kommunpolitiker och andra beslutsfattare och några gör intervjuer. En del planerar också mer direkta aktioner. Måltider i mörker och promenader med fingerad optik är några exempel. Ganska traditionella men pedagogiska och illustrativa. SRF och FSDB på riksplanet vill få veta vad som är på gång. Vi samlar också personliga berättelser om att söka LSS. FSDB har en e-postadress fsdb.org där Linda Eriksson, Anne- Maj Magnström och Annelie Björling tar emot allt som gäller LSS. Be din regionala FSDB-förening att kontakta SRF:s distrikt för att samarbeta! De regionala föreningarna har också fått kontaktlista till SRF:s distrikt. De regionala föreningarna har även fått fyra dokument: 6

7 Linda Eriksson och Maria Larsson. Foto: Åsa Nilsson 1. Ett internt material från SRF med fakta och bakgrund som kan användas både för utbildning och vid egen ansökan. 2. Ett snabbprotokoll från en interpellationsdebatt i riksdagen den 1 mars Debattörerna var Barnoch Äldreminister Maria Larsson (FP) och Eva Olofsson (V). Maria Larsson var där mycket tydlig att LSS-lagen ska tolkas och tillämpas som var avsett då den trädde i kraft Ett utkast till LSS-enkät som är tänkt till kommunala beslutsfattare. 4. En skrivelse som SRF och FSDB skickade till Maria Larsson före jul. Den innehåller de fyra punkter SRF och FSDB menar att regeringen måste ta till sig för att komma till rätta med att förhindra den rättsosäkerhet som råder nu. De fyra punkterna är: - att vi får ta del av en tidsbaserad plan för regeringens åtgärder utifrån Socialstyrelsens rapport och riksdagsutskottets påstående om pågående beredning. - att regeringen vidtar åtgärder så att dagens ojämlika avgifts- och regelsystem i kommunerna undanröjs. - att ett förtydligande görs i LSSlagen, kring rätten till ledsagning för blinda och gravt synskadade, alternativt - att regeringen uppdrar till Socialstyrelsen att ta fram föreskrifter om hur lagen ska tolkas utifrån de ursprungliga ambitionerna med insatsen ledsagarservice. Hör av dig till om du själv vill ha de här dokumenten. 7

8 Tips på aktiviteter kring LSS-kampanjen Amanda Lindberg delar här med med sig av några tips på hur man kan arbeta med LSS-kampanjen. Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) är ju en lag som gäller hela Sveriges kommuner, och tolkningarna av LSS är väldigt varierande över hela landet. Som regional förening kan man försöka att ordna någon aktivitet till exempel i samarbete med dövblindteamet, syn hörselinstruktörer, SRF distrikt eller lokalförening. Tips på aktiviteter: Att anordna ett frukostmöte med kommunala politiker, biståndshandläggare och några personer med dövblindhet som själva har positiva och negativa erfarenheter av LSS. Ordna en annorlunda promenad där politiker får testa hur det är att ha dövblindhet. Politikern får själv under promenaden uppleva svårigheter att ta sig fram utan en ledsagare. Att skriva uttalanden angående brister i LSS till regionala föreningens årsmöte som sen skickas ut till lokalpressen. Att skriva insändare i lokalpressen om de negativa konsekvenserna LSS har orsakat dig. Kom ihåg att använda FN konventionen för personer med funktionsnedsättning, där finns artiklar som man kan hänvisa till. Det kan stärka era argument i arbetet med att personer med dövblindhet ska tillhöra personkrets 3 i LSS. Glöm inte att skicka in din berättelse om LSS till Medlemsavgift Det är dags att betala medlemsavgiften för år 2013 och kansliet har skickat brev med inbetalningskort till alla röstberättigade och stödjande medlemmar. Betalningen ska vara gjord senast den 28 februari Obs! Glöm inte att ange fakturanummer om du betalar via Internet. Vid frågor om medlemsavgiften går det bra att ta kontakt med Emil Bejersten, 8

9 BU - information om fonder I denna artikel finns information om att söka bidrag från Bidragsutskottet (BU), men det finns också nya och viktiga punkter. Förra året hade BU ungefär lika stor utdelning som tidigare år. Men nu måste FSDB följa de regler som finns hos b la Synskadades stiftelse, vilket betyder att maxtak för årsinkomst blir kr för att få bidrag. Samtidigt har FSDB:s ekonomiska förutsättningar förändrats till det sämre, vilket gör att det inte kommer att bli samma storlek på utdelning som tidigare år. Till ansökan ska bifogas: Kopia på skattsedeln med årsinkomsten från föregående år. Intyg på dövblindhet för icke-medlemmar Underlag (bokningsbekräftelse, faktura och beställning) för aktivitet, inköp m.m. För enskilt Endast personer med dövblindhet har rätt att söka bidrag. För ickemedlemmar krävs ett intyg som bekräftar dövblindheten, tex från landstinget. Ansökan görs på särskild blankett. Den kan laddas ner från FSDB:s hemsida, finns under rubriken material, länk: Blanketten kan också beställas från kansliet. Man kan få bidrag högst en gång/år och högst tre år i följd. Bidragsutskottet kommer att behandla ansökningar 4 gånger per år. Regler för bidrag till enskilda Bidrag kan endast beviljas om årsinkomst understiger kronor. Bidrag kan beviljas endast om det allmänna inte står för kostnaderna. Bidrag beviljas bara för kostnader för den sökande, inte för ledsagare, assistent eller anhörig. Beviljade bidrag betalas ut efter det att kvitto, bokningsbekräftelse, beställningsunderlag, faktura eller motsvarande dokument kommit in. Ett kvitto får inte vara äldre än 3 månader. Om den verkliga kostnaden för 9

10 resan, aktiviteten eller varan blir lägre än det man har sökt, då ska bidraget justeras neråt till samma procentsats som beslutet i BU. Bidragsmottagaren är skyldig att återbetala bidraget om aktiviteten inte genomförs eller varan inte blir köpt inom 6 månader. Det finns även bidrag till grupper eller regionala föreningar För att få bidrag beviljade måste sökande skickar in ett program, en budget, antal deltagare, redovisning av andra sökta och erhållna bidrag, uppgift om avgift som deltagare själva ska betala. Bidrag beviljas endast för deltagare som har dövblindhet. Om förutsättningarna ändras, t ex att en resa blir billigare eller att kostnaden sjunker av annat skäl ska beslutet omprövas och bidraget anpassas till de verkliga kostnaderna. Bidrag ska återbetalas till FSDB om aktiviteten inte genomförs. Klas Nelfelt Två medlemmar som har lämnat oss: Mai-Britt Ohlsson Den 29 december somnade Mai-Britt Ohlsson, Nässjö in. Hon var med och startade FSDB:s kontaktklubb i Jönköpings län 1986, som numera heter FSDB Jönköping. Mai-Britt blev föreningens första ordförande och var ordförande där under 25 år, ända fram till Med stort engagemang höll hon i ordförandeklubban. Mai-Britt var också känd för sin keramik som hon sysslade med under många år. Trots att hennes syn försvann, fortsatte hon ändå att skapa många vackra konstverk. Mai-Britt var alltid ärlig och stod för vad hon tyckte och tänkte. Hon var en mycket omtänksam person som ville att alla runtomkring skulle ha det bra. Mai-Britt ställde vid varje tillfälle upp för andra och stöttade i svåra livskriser. År 2002, i samband med FSDB:s årsmöte i Bålsta, utsågs Mai-Britt till Årets medlem. 10

11 Lena Johansson Lena Johansson Den 16 december somnade Lena Johansson från FSDB Väst och Föräldrarådet in. Inom FSDB var Lena under senare år kanske ändå allra mest känd för sin insamling Mama Magnus. Som person var Lena mycket varm, omtänksam och generös. Hon var väldigt omtyckt av många både inom och utanför FSDB. Föräldrarådet bildades 1994 och Lena var med redan vid starten. Under flera år var hon aktiv i Föräldrarådet, satt i styrelsen och kämpade mot myndigheter, ansökte om bidrag från fonder och stiftelser till lägerveckor för personer med dövblindhet. Ingenting var omöjligt för Lena. Lena har med värme och stort engagemang delat med sig av sina egna erfarenheter av och kunskaper om hur det är att vara mamma till sonen Magnus som har medfödd dövblindhet. Lena har varit en inspirerande kraft för andra föräldrar. Hon var projektledare för Anhörigprojektet och 11

12 Föräldrar kan Båda projekten finns redovisade i var sin broschyr. I många år var Lena ordförande i de nordiska föräldraföreningarnas samarbetsorgan och var där en mycket drivande kraft. Hon föreläste en hel del på de nordiska utbildningarna för dövblindpersonal på Dronninglund i Danmark. Lena var med och startade, organiserade och drev Nordiskt kulturförbund för dövblindfödda som arrangerar kulturkurser i Norge, Danmark och Sverige för vuxna personer med medfödd/tidigt förvärvad dövblindhet. I FSDB Väst har Lena också varit en stor tillgång i föreningsarbetet. Våren 2001 besökte Lena Tanzania. De föräldrar till barn med dövblindhet som hon träffade döpte henne till Mama Magnus (efter namnet på hennes son). Resan gjorde starkt intryck och Lena bestämde sig för att starta en insamling till förmån för barn och ungdomar med dövblindhet i Östafrika (Tanzania, Kenya och Uganda). I de länderna saknas stödinsatser från samhället och en ung person med dövblindhet kan lätt bli en belastning för en familj som redan har ansträngd ekonomi. Tack vare Lenas insatser har insamlingen kunnat stötta ungdomar med dövblindhet med till exempel olika redskap som gör att de kan bli delaktiga i försörjningen. Mama Magnus bidrar bland annat med pengar till stickmaskiner och garn, spadar, mark, skottkärror och andra enklare hjälpmedel samt getter, höns m.m. Lenas sista önskan i livet var att man skulle skänka en gåva till insamlingen vid hennes bortgång. Insamlingen till Mama Magnus kommer att fortsätta leva vidare med dottern Stina Johansson, Klas Nelfelt och Berit Jildenhed som ansvariga. Fortsätt gärna att skicka in gåvor och/eller handla saker på försäljningar till förmån för insamlingen. Alla som kan och vill är även välkomna att skänka olika saker till försäljningen. Mama Magnus postgirokonto är: Tack på förhand för din gåva! Berit Jildenhed 12

13 Reportage - Smarta tips för bokälskare Tal och Punktskriftsbiblioteket, TPB har bytt namn till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM fr.o.m. den 1 januari Man kan som person med dövblindhet bli låntagare hos MTM och ladda ner talböcker till sin dator, daisyspelare eller också överföra boken till sin milestone, ett hjälpmedel som fungerar som fickminne, musikspelare och också daisyspelare. Milestone är väldigt bekväm att ta med sig då den knappt är större än en mobiltelefon. Du sparar all data i dess minneskort och kan också då skaffa flera minneskort och byta ut om du har flera böcker, anteckningar o.s.v. Om man är punktskriftläsare eller som vi är nybörjare i punktskrift så kan man också låna punktskriftsböcker både i tät skrift för vana punktskriftsläsare och gles skrift för nybörjare i punktskrift. MTM har en stor katalog som finns på där man kan söka efter böcker på titel, författare eller ämnesord. Något som vi tycker är en rolig och bra idé är de punktskriftsböcker som är interfolierade, den boken har genomskinliga plastblad inbundna mellan en bilderboks sidor, där står bilderbokens text och bildbeskrivning på punktskrift. Vilket gör att även föräldrar med grav synskada/blindhet kan läsa för sina seende barn som kan följa med i boken med sina ögon. Föräldern och barnet får även chansen att prata om bilderna och texten. Ett utmärkt sätt att anpassa litteraturen till personer med dövblindhet. Det finns naturligtvis flera olika typer av böcker, anpassningar och dylikt än vad vi beskriver i detta reportage. MTM har även hand om litteraturen på teckenspråk, så man kan gå till sitt bibliotek och låna en bok på teckenspråk, det är bra att först kolla om den finns i katalogen hos MTM, de tillverkar själv inga böcker på teckenspråk utan det gör Specialpedagogiska skolemyndigheten, SPSM. Daisy Reader Om man har en smartphone, (Android eller Iphone) då kan man ladda ner olika applikationer (program) för att bland annat kunna läsa böcker. MTM hade under en försöksperiod en applikation som hette Daisy Reader. Och den upphörde att fungera den 31 december MTM har själva sagt att 13

14 en ny applikation ska tas fram och lanseras senast april Under tiden man väntar på lanseringen av den nya applikationen. Så finns det andra alternativ att använda sin smartphone för att lyssna på ljudböcker, en applikation som vi har testat heter Storytel. Jag, Teresia, föredrar personligen att läsa böcker via min IPhone just nu då jag inte är så hemma på Legimus/TPB/MTMs hemsida. Jag använde mig tidigare av appen DaisyReader då den var aktuell och jag tyckte den var väldigt bekväm och lätthanterlig. Tyvärr så lades den ju ner till nyår och nu använder jag mig istället av Storytel. Att jag föredrar apparna före datorn/milestone beror på att genom talboksappen kan du lätt söka efter böckerna du vill läsa och bara med en eller två tryckningar starta den. Det är alltså mindre moment att gå igenom. Men samtidigt drar det mycket batteri att lyssna längre perioder via Iphonen men det gäller då bara att ha laddaren med sig och ett elutag i närheten. :) Storytel Storytel är också väldigt bra men på ett annat sätt lite krångligare. Enligt min åsikt då förstås, alla tycker såklart olika. : ) Det som är bättre med Storytel är dess register över nya böcker och i.o.m. att det är ljudböcker, som läses upp av svenska skådespelare, så gör det boken mer livfull. Det är lätttare att leva sig in i den och skapa sig en bild. Appen går också väldigt bra ihop med VoiceOver, IPhones talsyntes, vilket är ett STORT plus! Denna applikation kräver att man har ett månadsabonnemang som kostar, beroende på hur mycket man vill läsa under en månad. Jag betalar 169 kr/månad för att få möjligheten att lyssna på hur många böcker jag vill. Det finns även andra abonnemang men då kan det gälla att endast få tillgång till en bok i månaden. Nu är ju jag en riktig bokslukare och kan läsa upp till 4 böcker i veckan. Men är man inte lika entusiastisk i böcker utan läser lite då och då så är det ju kanske mer passande att ha ett sådant abonnemang med endast en bok. :) Boktips: Jag (Amanda) har två böcker som jag gärna tipsar om! 1. Vägen till Jerusalem Boken är skriven av Jan Guillou och är den första boken av tre i en serie. Den utspelar sig under 1100-talets 14

15 Sverige, innan landet ens hette Sverige och då allt istället var uppdelat mellan Svear och Götar och då Skåne, och en bra bit av landet, tillhörde Danmark. Huvudpersonen i boken är Arn. En pojke som vid tidig ålder tvingas till ett kloster för munkar. Där uppfostras han snällt men strängt och får lära sig massvis. När han släpps ut i friheten igen som 19-åring och träffas av världens utmaningar blir det svårt för honom att förstå varför det inte är lika strikt som innanför klostrets murar. Man får sedan följa hans liv då han tvingas till Israel, som i boken kalllas Det heliga landet, som Tempelriddare. Läser man sedan fortsättningen i seriens böcker får man följa hans resa tillbaka till Sverige och hur han där kämpar för freden mellan ätterna. Jag tycker att det är en väldigt bra bok, eller alla tre böckerna i serien är bra rättare sagt. Den utspelar sig på olika platser som idag kan kännas igen som helt annorlunda och historien om hur strikt det var på den tiden är väldigt intressant. Gillar man historia och tiden då det fanns riddare så är det garanterat en bok som hamnar i bokhyllan. Boken är inte bara strikt utan också rolig och skämtsam ibland. Plötsligt när man är inne i läsandet/lyssnandet så koncentrerat kan man bli överraskad och helt plötsligt börja skratta. Boken finns också på film och ska jag vara ärlig så hade jag inte läst boken innan jag såg filmen. Men jag måste säga att jag gillar boken mer eftersom den, som i nästan alla fall där böcker blivit filmer, innehåller mer detaljer och händelser som inte utspelas i filmen. 2. Nobels testamente Den här boken är skriven av Lisa Marklund och också en del av en serie. Riktigt vilken turordning den har i serien vet jag inte eftersom jag ej läst alla men den går utmärkt att läsa utan att först har läst de böcker som kom ut före den. Den utspelar sig i, mer eller mindre, dagens Stockholm och börjar i Stadshuset under en Nobelfest. Där blir journalisten och också huvudpersonen i boken, Annika Bengtsson, vittne till ett mord. En okänd kvinna tar sig in i stadshuset och skjuter Nobelkomitténs ordförande. 15

16 Annika blir tyvärr det enda vittnet med bäst sikt till vad som hände. Vilket betyder att hon blir lagd med yttrandeförbud och får alltså inte skriva eller prata om händelsen. Det vänder uppochner på hennes tillvaro och sedan utspelar sig en mängd olika draman. Denna bok valde jag att tipsa om just för att den fängslade mig totalt. Inte bara för spänningen och dramat utan också för att man kände igen de flesta av platserna och lätt kunde leva sig in i boken. Det är som sagt mycket spänning och under läsningen får man många tankar och gissningar om varför mordet begicks. Det är inte som i de flesta andra böcker att man inte vet vem mördaren är. I den här boken får man också x antal gånger följa händelserna ur mördarens perspektiv. Två böcker som hamnat och stannar kvar i min bokhylla! :) Amanda & Teresia Lindberg Fler boktips? Har du också boktips som du vill dela med av till tidningen? Skriv i så fall gärna till Tips på aktiviteter: Leva och fungera april Göteborg Mässa med det senaste inom hjälpmedel och forskning Mer information finns på 16

17 Helen Keller-föreställning Ensemblen. Från vänster Emilia Roosmann, Simon Olsson, Stina Eriksson, Alexandra Dannberg, Robert Ingvarsson, Sabina Heitmann, Henric Joneskär. Fotograf/ Källa:Emilia Roosmann/Teater Relevant Den 16 februari är det premiär för Teater Relevants föreställning om den världsberömda amerikanska kvinnan med dövblindhet - Helen Keller. Tanken med föreställningen är också att lyfta frågan om tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel och syn. Föreställningen spelas på både svenska och svenskt teckenspråk. Alla föreställningar syntolkas och utforskar sätt att tilltala andra sinnen än hörsel och syn. Meningen är att alla ska kunna ta del av samma föreställning samtidigt! Föreställningen spelas på Tekniska museet i Stockholm följande datum: - 16 februari kl februari kl februari kl februari kl februari mars kl 14 & 10/3 kl 14 Läs mer på (Mer om föreställningen kommer också i nästa nummer.) 17

18 Kurs för personer med dövblindhet april 2013 Välkommen till Västanvik och den teckenspråkiga gemenskapen! Nu till våren vill vi erbjuda en varm kurs med nya kunskaper, bra boende och god mat. Kurs för dig som har kombinerad syn- och hörselskada. Västanvik är ett komplement till hörselvårdens rehabiliterings- och träningskurser. Kursinnehåll: Om dövblindhet, livsomställningar, taktilt teckenspråk och teknik Smaka på: IT och information - hur kan du använda tekniken så att det passar dig? Kommunikation och taktilt teckenspråk - hur vill du kommunicera? Massage - enkel avslappnande massage Choklad - vilken choklad är godast? Mat - rätter från olika länder Egenavgift: 800:- MiaMaria Björks- Kursansvarig: trand Kursanmälan med namn, tolkbehov, adress, e-post och personnummer skickas senast 1 mars 2013 till: Västanviks folkhögskola Winterommes Leksand Fax: E-post: Avslappning - enkla övningar Zumba - många har provat, har du? Promenad - sköna promenader Färganalys - vilka färger passar du i? 18

19 FSDB:s familjevecka i Härnösand Bild från en tidigare familjevecka Den 28 juli - 2 augusti 2013 kör FSDB:s familjesektion sin populära familjevecka. Nytt för i år är att vi träffas på Härnösands folkhögskola i Härnösand. Det kommer att bli en härlig vecka med gemenskap, föreläsningar och aktiviteter för hela familjen. Program Syftet med familjeveckan är att få känna samhörighet och glädje med andra liknande familjer. Medan barnen har sina egna aktiviteter får föräldrarna välja att delta i olika föreläsningar och samtalsgrupper kring dövblindhet och familjeliv. Under veckan erbjuds också möjligheten att prova på fingerad optik, hjälpmedel och ledsagningsteknik. Familjesektionen håller också sitt årliga medlemsmöte under veckan. Aktiviteter I närheten av skolan ligger Murbergets anläggning som är ett museum och fritidsområde. Info finns på På torsdag den 1 augusti åker vi till Västanåfallet och provar på aktiviteter som turridning på islandshäst* och Höghöjdsbana*, m.m. Årsmöte och grillfest äger rum där. Mer aktiviteter i Västanåfallet finns på: 19

20 Andra aktiviteter vi planerar är beachvolleyboll, bowling*, äventyrsbad*, havsbad. För barn och ungdomar har vi dagskollo med ledare. De får göra roliga aktiviteter och utflykter anpassade för olika åldrar. Kostnader och anmälan kr per förälder kr per ungdom eller barn från 3 till 18 år Det är gratis för barn från 0 till 2 år. I deltagaravgiften ingår helpension, resa med det billigaste färdsättet, föreläsningar och aktiviteter som INTE är markerat med *. Frågor och anmälan senast den 15 maj 2013 görs med e-post till eller med brev till FSDB:s familjsektion c/o Härnösand folkhögskola Box Härnösand Obs! Tolkbeställning görs hos ditt landsting eller region, gärna så fort som möjligt! Mer information om skolan eller Härnösand finns på hemsidorna: Gå gärna med i vår grupp på facebook där vi peppar inför sommaren. Sök på FSDB Familjesektion. Hjärtligt välkomna önskar FSDB:s familjesektion Om FSDB:s familjesektion Familjesektionen bildades den 6 juli 2011 och är en sektion inom Förbundet Sveriges Dövblinda. Familjesektionen har till uppgift att arbeta med frågor som rör föräldrar med dövblindhet och deras familjer. Familjesektionen arbetar med verksamhet för sina medlemmar, till exempel familjeveckan. Styrelsen Ordförande: Agneta Hummerhielm, Älvängen Ledamöter: Marita Rantanen- Peterson, Karlstad och Frida Inghamn, Örebro Familjesektionen arbetar bland annat med verksamhetsplanering, information och medlemsrekrytering. Vill du bli medlem eller veta mer? Välkommen att ta kontakt med Roger Såthe e-post 20

21 Dövblindas dag 2013 FSDB Väst har i år ansvar för Dövblindas dag och det kommer att ske den 12 september. Boka redan nu in datumet i kalendern! Vi kommer att vara i Göteborg, på Habilitering o Hälsa, Ekelundsgatan 8. Program och tider kommer i nästa nummer av tidningen Kontakt med FSDB. Klas Nelfelt och Berit Jildenhed, FSDB Väst Föräldrarådet: Marie Andersson har ordet Idag (den 7 februari) har föräldrarådet haft styrelsemöte. Det är alltid så givande att träffas och den här gången provade vi en ny mötesform, videokonferens, vilket funkade riktigt bra. Gunilla satt i Stockholm och Cecilia och jag i Örebro och via tv-skärmar kunde vi tala med varandra. Tidsbesparande och ekonomiskt sätt att mötas på eftersom resvägen blir kortare. Vi hoppas kunna göra det vid fler tillfällen framöver. En viktig punkt på dagordningen handlade om Nordiska kulturförbundets sommarkurser. Varje år sedan starten 1998 har det genomförts en kursvecka på Gotland, en 21

22 vecka i Danmark och en i Norge. Kurserna har följande kännetecken: Deltagare; de ska vara öppna för vuxna personer med medfödd/tidigt förvärvad dövblindhet, oavsett funktionsnivå, från hela Norden. Kvalité; de leds av yrkesverksamma konstnärer. Individualitet; varje deltagare får individuell handledning av den konstnärlige ledaren. Kontinuitet; kurserna är återkommande och påbyggbara för att ge möjlighet till individuell fördjupning. En viktig faktor i detta är den medföljande personalens engagemang och möjlighet att ledsaga på kurserna under flera år. Mångfald; man kan välja mellan olika arbetsområden, t ex skulptur, måleri, dans och musik. Ledarna kommer från olika Nordiska länder. Under de första åren arrangerades kurserna inom ramen för ett projekt för att sedan övergå till att finansieras via fondmedel och dylikt. FSDB och föräldrarådet har varit ansvariga för att arrangera och genomföra kurserna och framförallt har föräldrarådets Lena Johansson ideellt ägnat mycket av sin tid och kraft till att kurserna ska bli av varje år. Goda idéer efterlyses! Från och med sommaren 2013 kommer inte FSDB och föräldrarådet att kunna vara ansvariga för att kurserna genomförs så vår förhoppning är att det finns någon annan aktör som kan ta över. Det känns mycket angeläget att kurserna fortsättningsvis kommer att finnas! Både kursdeltagarna och personal som följt med samt de konstnärer som varit kursledare har i utvärderingar uttryckt hur oerhört värdefulla och berikande dessa kurser varit - för alla inblandade! Om du, som läser dessa rader, har någon god idé om hur vi kan tänka vidare kring hur sommarkurserna skulle kunna fortsätta även i framtiden är du varmt och hjärtligt välkommen att höra av dig till mig! Med hälsning till alla om en fröjdefull stundande vår! Marie Andersson, ordförande Föräldrarådet tel

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 December 2013 Nr 6 Socialhaptisk kommunikation - Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Innehåll

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

nya Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 1 2008 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Lena Söderberg öppnar FFS-dagarna, s 4 Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 nya Ges

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 Höjdpunkter ur innehållet; Med uppdrag att ge språklig stöttning s. 4 Malinka har träffat två taltjänsttolkar från Västerås som berättar

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus.

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2012 Projektledarens viktigaste projekt Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. Debatt: Vem stödjer den som överklagar? 5 Rapport

Läs mer

Ögonblicket. Årsmötet 2015. Nya. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015. Seniormässan Vasaloppet Sebramässan

Ögonblicket. Årsmötet 2015. Nya. Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015. Seniormässan Vasaloppet Sebramässan Nya Ögonblicket Nr 2 Medlemstidning för Synskadades Riksförbund Göteborg Nr 2, April 2015 Årsmötet 2015 Seniormässan Vasaloppet Sebramässan Tel 031-727 22 38 mail: kansli@srfgoteborg.se webb: srf.nu/goteborg

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge?

RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? RTP-S Nr 4. 2008 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Kerstin elitidrottare och konstnär Ett bra liv för vem och hur länge? Team Olivia! Vill du ha en personlig assistans där vi

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer