- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

2 Innehåll Ordförande har ordet......sid 3 LSS-kampanjen i full gång...sid 6 Tips på aktiviteter kring LSS-kampanjen...sid 8 Medlemsavgift...sid 8 BU - information om fonder...sid 9 Två medlemmar som har lämnat oss...sid 10 Reportage - Smarta tips för bokälskare...sid 13 Fler boktips?...sid 16 Tips på aktiviteter:...sid 16 - Leva och fungera...sid 16 - Helen Keller-föreställning...sid 17 - Kurs för personer med dövblindhet...sid 18 - FSDB:s familjevecka i Härnösand...sid 19 - Dövblindas dag sid 21 Föräldrarådet:...sid 21 - Marie Andersson har ordet:...sid 21 DBU-sidorna:......sid 23 - Malin Lindén har ordet......sid 23 - Från DBU:s Valberedning...sid 24 - DBU:s årsmöte sid 25 - Vill du hänga med på nordiskt ungdomsläger?...sid 26 På gång i FSDB...sid 26 Regionala föreningar:...sid 27 - FSDB Uppsala och Gävleborgs län......sid 27 - FSDB Skåne......sid 28 Självständig och oberoende med ny teknik...sid 29 2

3 Ordförande har ordet FSDB:s kongressdagar 2013 blir den maj i Malmö. Själva kongressen kommer att hållas på lördagen den 25 maj. Då samlas de 35 ombuden från de regionala FSDB-föreningarna och sektionerna samt inbjudna gäster. I grunden har varje regional förening två ombud och varje sektion ett ombud. Resterande ombud fördelas i proportion till antalet röstberättigade medlemmar i respektive regional förening. Alla regionala föreningar har fått information via e-post och vanliga brev med hur fördelningen ser ut. Inför kongressen Pontus Degsell Den 24 januari hade vi årets första styrelsemöte. En stor del av arbetet så här års handlar om diverse förberedelser inför den kommande kongressen. Vi arbetar till exempel med bokslut, verksamhetsberättelse, handlingar och en mängd praktiska frågor som behöver ordnas. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor håller på att ta fram ett vägledningsmaterial/riktlinjer för att kunna identifiera personer med dövblindhet i hälso- och sjukvården och för att kunna erbjuda specifik habilitering och rehabilitering. På söndagen den 26 maj är tanken att alla ska få veta mer om och diskutera vägledningen/riktlinjerna. Vi hoppas på spännande och givande kongressdagar tillsammans. Styrelsen planerar också att lämna två förslag på hedersmedlemmar. Tvillingarna i Belgien I Belgien har det varit ett uppmärksammat fall med ett par 45-åriga döva belgiska enäggstvillingar. De höll på att bli blinda och var så förtvivlade över sin situation att de ansökte om och beviljades dödshjälp. Tvillingarna fick en dödlig injektion och avled på universitetssjukhuset i Bryssel den 14 december. 3

4 Jag tycker att det är en mycket tragisk händelse. Det kan självklart vara väldigt påfrestande att leva med dövblindhet och några av konsekvenserna kan vara att man blir isolerad och mår dåligt. Situationen ser dock olika ut i olika länder. I Sverige finns t ex dövblindtolkar och tillgång till olika hjälpmedel. Det är väldigt viktigt att få tillgång till rätt stödinsatser från samhället. Det är också viktigt att veta att man inte är ensam och genom att till exempel vara med i en förening för personer med dövblindhet kan man uppleva gemenskap och dela erfarenheter med andra. Senare har det dock också framkommit information om att tvillingarna i Belgien hade ytterligare komplikationer, t ex hade de hjärtfel. Flera av FSDB:s medlemmar har blivit illa berörda av det som inträffat i Belgien. En del medlemmar har uttryckt att de själva mår väldigt dåligt i sin egen livssituation. Det är viktigt att vi alla inom FSDB hjälps åt för att stötta varandra. Höstträffen Styrelsen har planerat att anordna FSDB:s höstträff 2013 någon gång i mitten av november, helst på samma hotell som föregående år (d v s Hotell Quality Winn i Haninge). Vi håller på och undersöker om och när hotellet har möjlighet att ta emot oss. Förhoppningsvis kan jag återkomma med mer information redan till nästa nummer av tidningen. Torsdagsaktionen Numera är vi tolv handikapporganisationer som deltar i Torsdagsaktionen. Det var DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder som startade aktionen i december Varje torsdagsmorgon står vi från våra organisationer utanför Rosenbad och påminner ministrarna om att Sverige behöver en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Den 19 november 2010 gick ju remisstiden ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal (Ds 2010:20), att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Det är verkligen på tiden att Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN-konventionen har nu gällt i Sverige i fyra år utan att det givit avtryck i ett tydligt politiskt ställningstagande för ett tillgängligt och användbart samhälle. 4

5 Organisationerna i Torsdagsaktionen har skickat en begäran om uppvaktning hos finansminister Anders Borg och integrationsminister Erik Ullenhag. Syftet är att få diskutera frågan om bristande tillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Vi inom organisationerna menar att man ju inte kan sätta pris på en mänsklig rättighet och att det nu måste bli ett slut på den många gånger medvetna utestängningen från bland annat byggnader, allmänna kommunikationer, information och kommunikation. Familjeveckan Som förälder med dövblindhet kan det vara lätt att känna sig ensam och det är därför viktigt att få träffa andra i samma situation och få utbyta erfarenheter. Samma sak gäller även för övriga familjemedlemmar. Den 28-2 augusti anordnas FSDB:s familjevecka. Denna gång är platsen Härnösand. Sista anmälningsdag är den 15 maj. Mer information finns i separat annons. Hemsida, Facebook och Twitter Besök gärna FSDB:s hemsida som finns på adressen och läs nyheter och annan aktuell information. Förbundet Sveriges Dövblinda finns även på både Facebook och Pontus Degsell Förbundsordförande Kontakt med styrelsen Vill du kontakta styrelsen? Vår e-postadress är Det går också att skriva brev till Styrelsen, FSDB, Enskede. 5

6 LSS-kampanjen är i full gång Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson LSS-kampanjen som är ett samarbete mellan SRF och FSDB har redan startat i många SRF:s distrikt. En del har skickat ut enkäter till kommunpolitiker och andra beslutsfattare och några gör intervjuer. En del planerar också mer direkta aktioner. Måltider i mörker och promenader med fingerad optik är några exempel. Ganska traditionella men pedagogiska och illustrativa. SRF och FSDB på riksplanet vill få veta vad som är på gång. Vi samlar också personliga berättelser om att söka LSS. FSDB har en e-postadress fsdb.org där Linda Eriksson, Anne- Maj Magnström och Annelie Björling tar emot allt som gäller LSS. Be din regionala FSDB-förening att kontakta SRF:s distrikt för att samarbeta! De regionala föreningarna har också fått kontaktlista till SRF:s distrikt. De regionala föreningarna har även fått fyra dokument: 6

7 Linda Eriksson och Maria Larsson. Foto: Åsa Nilsson 1. Ett internt material från SRF med fakta och bakgrund som kan användas både för utbildning och vid egen ansökan. 2. Ett snabbprotokoll från en interpellationsdebatt i riksdagen den 1 mars Debattörerna var Barnoch Äldreminister Maria Larsson (FP) och Eva Olofsson (V). Maria Larsson var där mycket tydlig att LSS-lagen ska tolkas och tillämpas som var avsett då den trädde i kraft Ett utkast till LSS-enkät som är tänkt till kommunala beslutsfattare. 4. En skrivelse som SRF och FSDB skickade till Maria Larsson före jul. Den innehåller de fyra punkter SRF och FSDB menar att regeringen måste ta till sig för att komma till rätta med att förhindra den rättsosäkerhet som råder nu. De fyra punkterna är: - att vi får ta del av en tidsbaserad plan för regeringens åtgärder utifrån Socialstyrelsens rapport och riksdagsutskottets påstående om pågående beredning. - att regeringen vidtar åtgärder så att dagens ojämlika avgifts- och regelsystem i kommunerna undanröjs. - att ett förtydligande görs i LSSlagen, kring rätten till ledsagning för blinda och gravt synskadade, alternativt - att regeringen uppdrar till Socialstyrelsen att ta fram föreskrifter om hur lagen ska tolkas utifrån de ursprungliga ambitionerna med insatsen ledsagarservice. Hör av dig till om du själv vill ha de här dokumenten. 7

8 Tips på aktiviteter kring LSS-kampanjen Amanda Lindberg delar här med med sig av några tips på hur man kan arbeta med LSS-kampanjen. Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) är ju en lag som gäller hela Sveriges kommuner, och tolkningarna av LSS är väldigt varierande över hela landet. Som regional förening kan man försöka att ordna någon aktivitet till exempel i samarbete med dövblindteamet, syn hörselinstruktörer, SRF distrikt eller lokalförening. Tips på aktiviteter: Att anordna ett frukostmöte med kommunala politiker, biståndshandläggare och några personer med dövblindhet som själva har positiva och negativa erfarenheter av LSS. Ordna en annorlunda promenad där politiker får testa hur det är att ha dövblindhet. Politikern får själv under promenaden uppleva svårigheter att ta sig fram utan en ledsagare. Att skriva uttalanden angående brister i LSS till regionala föreningens årsmöte som sen skickas ut till lokalpressen. Att skriva insändare i lokalpressen om de negativa konsekvenserna LSS har orsakat dig. Kom ihåg att använda FN konventionen för personer med funktionsnedsättning, där finns artiklar som man kan hänvisa till. Det kan stärka era argument i arbetet med att personer med dövblindhet ska tillhöra personkrets 3 i LSS. Glöm inte att skicka in din berättelse om LSS till Medlemsavgift Det är dags att betala medlemsavgiften för år 2013 och kansliet har skickat brev med inbetalningskort till alla röstberättigade och stödjande medlemmar. Betalningen ska vara gjord senast den 28 februari Obs! Glöm inte att ange fakturanummer om du betalar via Internet. Vid frågor om medlemsavgiften går det bra att ta kontakt med Emil Bejersten, 8

9 BU - information om fonder I denna artikel finns information om att söka bidrag från Bidragsutskottet (BU), men det finns också nya och viktiga punkter. Förra året hade BU ungefär lika stor utdelning som tidigare år. Men nu måste FSDB följa de regler som finns hos b la Synskadades stiftelse, vilket betyder att maxtak för årsinkomst blir kr för att få bidrag. Samtidigt har FSDB:s ekonomiska förutsättningar förändrats till det sämre, vilket gör att det inte kommer att bli samma storlek på utdelning som tidigare år. Till ansökan ska bifogas: Kopia på skattsedeln med årsinkomsten från föregående år. Intyg på dövblindhet för icke-medlemmar Underlag (bokningsbekräftelse, faktura och beställning) för aktivitet, inköp m.m. För enskilt Endast personer med dövblindhet har rätt att söka bidrag. För ickemedlemmar krävs ett intyg som bekräftar dövblindheten, tex från landstinget. Ansökan görs på särskild blankett. Den kan laddas ner från FSDB:s hemsida, finns under rubriken material, länk: Blanketten kan också beställas från kansliet. Man kan få bidrag högst en gång/år och högst tre år i följd. Bidragsutskottet kommer att behandla ansökningar 4 gånger per år. Regler för bidrag till enskilda Bidrag kan endast beviljas om årsinkomst understiger kronor. Bidrag kan beviljas endast om det allmänna inte står för kostnaderna. Bidrag beviljas bara för kostnader för den sökande, inte för ledsagare, assistent eller anhörig. Beviljade bidrag betalas ut efter det att kvitto, bokningsbekräftelse, beställningsunderlag, faktura eller motsvarande dokument kommit in. Ett kvitto får inte vara äldre än 3 månader. Om den verkliga kostnaden för 9

10 resan, aktiviteten eller varan blir lägre än det man har sökt, då ska bidraget justeras neråt till samma procentsats som beslutet i BU. Bidragsmottagaren är skyldig att återbetala bidraget om aktiviteten inte genomförs eller varan inte blir köpt inom 6 månader. Det finns även bidrag till grupper eller regionala föreningar För att få bidrag beviljade måste sökande skickar in ett program, en budget, antal deltagare, redovisning av andra sökta och erhållna bidrag, uppgift om avgift som deltagare själva ska betala. Bidrag beviljas endast för deltagare som har dövblindhet. Om förutsättningarna ändras, t ex att en resa blir billigare eller att kostnaden sjunker av annat skäl ska beslutet omprövas och bidraget anpassas till de verkliga kostnaderna. Bidrag ska återbetalas till FSDB om aktiviteten inte genomförs. Klas Nelfelt Två medlemmar som har lämnat oss: Mai-Britt Ohlsson Den 29 december somnade Mai-Britt Ohlsson, Nässjö in. Hon var med och startade FSDB:s kontaktklubb i Jönköpings län 1986, som numera heter FSDB Jönköping. Mai-Britt blev föreningens första ordförande och var ordförande där under 25 år, ända fram till Med stort engagemang höll hon i ordförandeklubban. Mai-Britt var också känd för sin keramik som hon sysslade med under många år. Trots att hennes syn försvann, fortsatte hon ändå att skapa många vackra konstverk. Mai-Britt var alltid ärlig och stod för vad hon tyckte och tänkte. Hon var en mycket omtänksam person som ville att alla runtomkring skulle ha det bra. Mai-Britt ställde vid varje tillfälle upp för andra och stöttade i svåra livskriser. År 2002, i samband med FSDB:s årsmöte i Bålsta, utsågs Mai-Britt till Årets medlem. 10

11 Lena Johansson Lena Johansson Den 16 december somnade Lena Johansson från FSDB Väst och Föräldrarådet in. Inom FSDB var Lena under senare år kanske ändå allra mest känd för sin insamling Mama Magnus. Som person var Lena mycket varm, omtänksam och generös. Hon var väldigt omtyckt av många både inom och utanför FSDB. Föräldrarådet bildades 1994 och Lena var med redan vid starten. Under flera år var hon aktiv i Föräldrarådet, satt i styrelsen och kämpade mot myndigheter, ansökte om bidrag från fonder och stiftelser till lägerveckor för personer med dövblindhet. Ingenting var omöjligt för Lena. Lena har med värme och stort engagemang delat med sig av sina egna erfarenheter av och kunskaper om hur det är att vara mamma till sonen Magnus som har medfödd dövblindhet. Lena har varit en inspirerande kraft för andra föräldrar. Hon var projektledare för Anhörigprojektet och 11

12 Föräldrar kan Båda projekten finns redovisade i var sin broschyr. I många år var Lena ordförande i de nordiska föräldraföreningarnas samarbetsorgan och var där en mycket drivande kraft. Hon föreläste en hel del på de nordiska utbildningarna för dövblindpersonal på Dronninglund i Danmark. Lena var med och startade, organiserade och drev Nordiskt kulturförbund för dövblindfödda som arrangerar kulturkurser i Norge, Danmark och Sverige för vuxna personer med medfödd/tidigt förvärvad dövblindhet. I FSDB Väst har Lena också varit en stor tillgång i föreningsarbetet. Våren 2001 besökte Lena Tanzania. De föräldrar till barn med dövblindhet som hon träffade döpte henne till Mama Magnus (efter namnet på hennes son). Resan gjorde starkt intryck och Lena bestämde sig för att starta en insamling till förmån för barn och ungdomar med dövblindhet i Östafrika (Tanzania, Kenya och Uganda). I de länderna saknas stödinsatser från samhället och en ung person med dövblindhet kan lätt bli en belastning för en familj som redan har ansträngd ekonomi. Tack vare Lenas insatser har insamlingen kunnat stötta ungdomar med dövblindhet med till exempel olika redskap som gör att de kan bli delaktiga i försörjningen. Mama Magnus bidrar bland annat med pengar till stickmaskiner och garn, spadar, mark, skottkärror och andra enklare hjälpmedel samt getter, höns m.m. Lenas sista önskan i livet var att man skulle skänka en gåva till insamlingen vid hennes bortgång. Insamlingen till Mama Magnus kommer att fortsätta leva vidare med dottern Stina Johansson, Klas Nelfelt och Berit Jildenhed som ansvariga. Fortsätt gärna att skicka in gåvor och/eller handla saker på försäljningar till förmån för insamlingen. Alla som kan och vill är även välkomna att skänka olika saker till försäljningen. Mama Magnus postgirokonto är: Tack på förhand för din gåva! Berit Jildenhed 12

13 Reportage - Smarta tips för bokälskare Tal och Punktskriftsbiblioteket, TPB har bytt namn till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM fr.o.m. den 1 januari Man kan som person med dövblindhet bli låntagare hos MTM och ladda ner talböcker till sin dator, daisyspelare eller också överföra boken till sin milestone, ett hjälpmedel som fungerar som fickminne, musikspelare och också daisyspelare. Milestone är väldigt bekväm att ta med sig då den knappt är större än en mobiltelefon. Du sparar all data i dess minneskort och kan också då skaffa flera minneskort och byta ut om du har flera böcker, anteckningar o.s.v. Om man är punktskriftläsare eller som vi är nybörjare i punktskrift så kan man också låna punktskriftsböcker både i tät skrift för vana punktskriftsläsare och gles skrift för nybörjare i punktskrift. MTM har en stor katalog som finns på där man kan söka efter böcker på titel, författare eller ämnesord. Något som vi tycker är en rolig och bra idé är de punktskriftsböcker som är interfolierade, den boken har genomskinliga plastblad inbundna mellan en bilderboks sidor, där står bilderbokens text och bildbeskrivning på punktskrift. Vilket gör att även föräldrar med grav synskada/blindhet kan läsa för sina seende barn som kan följa med i boken med sina ögon. Föräldern och barnet får även chansen att prata om bilderna och texten. Ett utmärkt sätt att anpassa litteraturen till personer med dövblindhet. Det finns naturligtvis flera olika typer av böcker, anpassningar och dylikt än vad vi beskriver i detta reportage. MTM har även hand om litteraturen på teckenspråk, så man kan gå till sitt bibliotek och låna en bok på teckenspråk, det är bra att först kolla om den finns i katalogen hos MTM, de tillverkar själv inga böcker på teckenspråk utan det gör Specialpedagogiska skolemyndigheten, SPSM. Daisy Reader Om man har en smartphone, (Android eller Iphone) då kan man ladda ner olika applikationer (program) för att bland annat kunna läsa böcker. MTM hade under en försöksperiod en applikation som hette Daisy Reader. Och den upphörde att fungera den 31 december MTM har själva sagt att 13

14 en ny applikation ska tas fram och lanseras senast april Under tiden man väntar på lanseringen av den nya applikationen. Så finns det andra alternativ att använda sin smartphone för att lyssna på ljudböcker, en applikation som vi har testat heter Storytel. Jag, Teresia, föredrar personligen att läsa böcker via min IPhone just nu då jag inte är så hemma på Legimus/TPB/MTMs hemsida. Jag använde mig tidigare av appen DaisyReader då den var aktuell och jag tyckte den var väldigt bekväm och lätthanterlig. Tyvärr så lades den ju ner till nyår och nu använder jag mig istället av Storytel. Att jag föredrar apparna före datorn/milestone beror på att genom talboksappen kan du lätt söka efter böckerna du vill läsa och bara med en eller två tryckningar starta den. Det är alltså mindre moment att gå igenom. Men samtidigt drar det mycket batteri att lyssna längre perioder via Iphonen men det gäller då bara att ha laddaren med sig och ett elutag i närheten. :) Storytel Storytel är också väldigt bra men på ett annat sätt lite krångligare. Enligt min åsikt då förstås, alla tycker såklart olika. : ) Det som är bättre med Storytel är dess register över nya böcker och i.o.m. att det är ljudböcker, som läses upp av svenska skådespelare, så gör det boken mer livfull. Det är lätttare att leva sig in i den och skapa sig en bild. Appen går också väldigt bra ihop med VoiceOver, IPhones talsyntes, vilket är ett STORT plus! Denna applikation kräver att man har ett månadsabonnemang som kostar, beroende på hur mycket man vill läsa under en månad. Jag betalar 169 kr/månad för att få möjligheten att lyssna på hur många böcker jag vill. Det finns även andra abonnemang men då kan det gälla att endast få tillgång till en bok i månaden. Nu är ju jag en riktig bokslukare och kan läsa upp till 4 böcker i veckan. Men är man inte lika entusiastisk i böcker utan läser lite då och då så är det ju kanske mer passande att ha ett sådant abonnemang med endast en bok. :) Boktips: Jag (Amanda) har två böcker som jag gärna tipsar om! 1. Vägen till Jerusalem Boken är skriven av Jan Guillou och är den första boken av tre i en serie. Den utspelar sig under 1100-talets 14

15 Sverige, innan landet ens hette Sverige och då allt istället var uppdelat mellan Svear och Götar och då Skåne, och en bra bit av landet, tillhörde Danmark. Huvudpersonen i boken är Arn. En pojke som vid tidig ålder tvingas till ett kloster för munkar. Där uppfostras han snällt men strängt och får lära sig massvis. När han släpps ut i friheten igen som 19-åring och träffas av världens utmaningar blir det svårt för honom att förstå varför det inte är lika strikt som innanför klostrets murar. Man får sedan följa hans liv då han tvingas till Israel, som i boken kalllas Det heliga landet, som Tempelriddare. Läser man sedan fortsättningen i seriens böcker får man följa hans resa tillbaka till Sverige och hur han där kämpar för freden mellan ätterna. Jag tycker att det är en väldigt bra bok, eller alla tre böckerna i serien är bra rättare sagt. Den utspelar sig på olika platser som idag kan kännas igen som helt annorlunda och historien om hur strikt det var på den tiden är väldigt intressant. Gillar man historia och tiden då det fanns riddare så är det garanterat en bok som hamnar i bokhyllan. Boken är inte bara strikt utan också rolig och skämtsam ibland. Plötsligt när man är inne i läsandet/lyssnandet så koncentrerat kan man bli överraskad och helt plötsligt börja skratta. Boken finns också på film och ska jag vara ärlig så hade jag inte läst boken innan jag såg filmen. Men jag måste säga att jag gillar boken mer eftersom den, som i nästan alla fall där böcker blivit filmer, innehåller mer detaljer och händelser som inte utspelas i filmen. 2. Nobels testamente Den här boken är skriven av Lisa Marklund och också en del av en serie. Riktigt vilken turordning den har i serien vet jag inte eftersom jag ej läst alla men den går utmärkt att läsa utan att först har läst de böcker som kom ut före den. Den utspelar sig i, mer eller mindre, dagens Stockholm och börjar i Stadshuset under en Nobelfest. Där blir journalisten och också huvudpersonen i boken, Annika Bengtsson, vittne till ett mord. En okänd kvinna tar sig in i stadshuset och skjuter Nobelkomitténs ordförande. 15

16 Annika blir tyvärr det enda vittnet med bäst sikt till vad som hände. Vilket betyder att hon blir lagd med yttrandeförbud och får alltså inte skriva eller prata om händelsen. Det vänder uppochner på hennes tillvaro och sedan utspelar sig en mängd olika draman. Denna bok valde jag att tipsa om just för att den fängslade mig totalt. Inte bara för spänningen och dramat utan också för att man kände igen de flesta av platserna och lätt kunde leva sig in i boken. Det är som sagt mycket spänning och under läsningen får man många tankar och gissningar om varför mordet begicks. Det är inte som i de flesta andra böcker att man inte vet vem mördaren är. I den här boken får man också x antal gånger följa händelserna ur mördarens perspektiv. Två böcker som hamnat och stannar kvar i min bokhylla! :) Amanda & Teresia Lindberg Fler boktips? Har du också boktips som du vill dela med av till tidningen? Skriv i så fall gärna till Tips på aktiviteter: Leva och fungera april Göteborg Mässa med det senaste inom hjälpmedel och forskning Mer information finns på 16

17 Helen Keller-föreställning Ensemblen. Från vänster Emilia Roosmann, Simon Olsson, Stina Eriksson, Alexandra Dannberg, Robert Ingvarsson, Sabina Heitmann, Henric Joneskär. Fotograf/ Källa:Emilia Roosmann/Teater Relevant Den 16 februari är det premiär för Teater Relevants föreställning om den världsberömda amerikanska kvinnan med dövblindhet - Helen Keller. Tanken med föreställningen är också att lyfta frågan om tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel och syn. Föreställningen spelas på både svenska och svenskt teckenspråk. Alla föreställningar syntolkas och utforskar sätt att tilltala andra sinnen än hörsel och syn. Meningen är att alla ska kunna ta del av samma föreställning samtidigt! Föreställningen spelas på Tekniska museet i Stockholm följande datum: - 16 februari kl februari kl februari kl februari kl februari mars kl 14 & 10/3 kl 14 Läs mer på (Mer om föreställningen kommer också i nästa nummer.) 17

18 Kurs för personer med dövblindhet april 2013 Välkommen till Västanvik och den teckenspråkiga gemenskapen! Nu till våren vill vi erbjuda en varm kurs med nya kunskaper, bra boende och god mat. Kurs för dig som har kombinerad syn- och hörselskada. Västanvik är ett komplement till hörselvårdens rehabiliterings- och träningskurser. Kursinnehåll: Om dövblindhet, livsomställningar, taktilt teckenspråk och teknik Smaka på: IT och information - hur kan du använda tekniken så att det passar dig? Kommunikation och taktilt teckenspråk - hur vill du kommunicera? Massage - enkel avslappnande massage Choklad - vilken choklad är godast? Mat - rätter från olika länder Egenavgift: 800:- MiaMaria Björks- Kursansvarig: trand Kursanmälan med namn, tolkbehov, adress, e-post och personnummer skickas senast 1 mars 2013 till: Västanviks folkhögskola Winterommes Leksand Fax: E-post: Avslappning - enkla övningar Zumba - många har provat, har du? Promenad - sköna promenader Färganalys - vilka färger passar du i? 18

19 FSDB:s familjevecka i Härnösand Bild från en tidigare familjevecka Den 28 juli - 2 augusti 2013 kör FSDB:s familjesektion sin populära familjevecka. Nytt för i år är att vi träffas på Härnösands folkhögskola i Härnösand. Det kommer att bli en härlig vecka med gemenskap, föreläsningar och aktiviteter för hela familjen. Program Syftet med familjeveckan är att få känna samhörighet och glädje med andra liknande familjer. Medan barnen har sina egna aktiviteter får föräldrarna välja att delta i olika föreläsningar och samtalsgrupper kring dövblindhet och familjeliv. Under veckan erbjuds också möjligheten att prova på fingerad optik, hjälpmedel och ledsagningsteknik. Familjesektionen håller också sitt årliga medlemsmöte under veckan. Aktiviteter I närheten av skolan ligger Murbergets anläggning som är ett museum och fritidsområde. Info finns på På torsdag den 1 augusti åker vi till Västanåfallet och provar på aktiviteter som turridning på islandshäst* och Höghöjdsbana*, m.m. Årsmöte och grillfest äger rum där. Mer aktiviteter i Västanåfallet finns på: 19

20 Andra aktiviteter vi planerar är beachvolleyboll, bowling*, äventyrsbad*, havsbad. För barn och ungdomar har vi dagskollo med ledare. De får göra roliga aktiviteter och utflykter anpassade för olika åldrar. Kostnader och anmälan kr per förälder kr per ungdom eller barn från 3 till 18 år Det är gratis för barn från 0 till 2 år. I deltagaravgiften ingår helpension, resa med det billigaste färdsättet, föreläsningar och aktiviteter som INTE är markerat med *. Frågor och anmälan senast den 15 maj 2013 görs med e-post till eller med brev till FSDB:s familjsektion c/o Härnösand folkhögskola Box Härnösand Obs! Tolkbeställning görs hos ditt landsting eller region, gärna så fort som möjligt! Mer information om skolan eller Härnösand finns på hemsidorna: Gå gärna med i vår grupp på facebook där vi peppar inför sommaren. Sök på FSDB Familjesektion. Hjärtligt välkomna önskar FSDB:s familjesektion Om FSDB:s familjesektion Familjesektionen bildades den 6 juli 2011 och är en sektion inom Förbundet Sveriges Dövblinda. Familjesektionen har till uppgift att arbeta med frågor som rör föräldrar med dövblindhet och deras familjer. Familjesektionen arbetar med verksamhet för sina medlemmar, till exempel familjeveckan. Styrelsen Ordförande: Agneta Hummerhielm, Älvängen Ledamöter: Marita Rantanen- Peterson, Karlstad och Frida Inghamn, Örebro Familjesektionen arbetar bland annat med verksamhetsplanering, information och medlemsrekrytering. Vill du bli medlem eller veta mer? Välkommen att ta kontakt med Roger Såthe e-post 20

21 Dövblindas dag 2013 FSDB Väst har i år ansvar för Dövblindas dag och det kommer att ske den 12 september. Boka redan nu in datumet i kalendern! Vi kommer att vara i Göteborg, på Habilitering o Hälsa, Ekelundsgatan 8. Program och tider kommer i nästa nummer av tidningen Kontakt med FSDB. Klas Nelfelt och Berit Jildenhed, FSDB Väst Föräldrarådet: Marie Andersson har ordet Idag (den 7 februari) har föräldrarådet haft styrelsemöte. Det är alltid så givande att träffas och den här gången provade vi en ny mötesform, videokonferens, vilket funkade riktigt bra. Gunilla satt i Stockholm och Cecilia och jag i Örebro och via tv-skärmar kunde vi tala med varandra. Tidsbesparande och ekonomiskt sätt att mötas på eftersom resvägen blir kortare. Vi hoppas kunna göra det vid fler tillfällen framöver. En viktig punkt på dagordningen handlade om Nordiska kulturförbundets sommarkurser. Varje år sedan starten 1998 har det genomförts en kursvecka på Gotland, en 21

22 vecka i Danmark och en i Norge. Kurserna har följande kännetecken: Deltagare; de ska vara öppna för vuxna personer med medfödd/tidigt förvärvad dövblindhet, oavsett funktionsnivå, från hela Norden. Kvalité; de leds av yrkesverksamma konstnärer. Individualitet; varje deltagare får individuell handledning av den konstnärlige ledaren. Kontinuitet; kurserna är återkommande och påbyggbara för att ge möjlighet till individuell fördjupning. En viktig faktor i detta är den medföljande personalens engagemang och möjlighet att ledsaga på kurserna under flera år. Mångfald; man kan välja mellan olika arbetsområden, t ex skulptur, måleri, dans och musik. Ledarna kommer från olika Nordiska länder. Under de första åren arrangerades kurserna inom ramen för ett projekt för att sedan övergå till att finansieras via fondmedel och dylikt. FSDB och föräldrarådet har varit ansvariga för att arrangera och genomföra kurserna och framförallt har föräldrarådets Lena Johansson ideellt ägnat mycket av sin tid och kraft till att kurserna ska bli av varje år. Goda idéer efterlyses! Från och med sommaren 2013 kommer inte FSDB och föräldrarådet att kunna vara ansvariga för att kurserna genomförs så vår förhoppning är att det finns någon annan aktör som kan ta över. Det känns mycket angeläget att kurserna fortsättningsvis kommer att finnas! Både kursdeltagarna och personal som följt med samt de konstnärer som varit kursledare har i utvärderingar uttryckt hur oerhört värdefulla och berikande dessa kurser varit - för alla inblandade! Om du, som läser dessa rader, har någon god idé om hur vi kan tänka vidare kring hur sommarkurserna skulle kunna fortsätta även i framtiden är du varmt och hjärtligt välkommen att höra av dig till mig! Med hälsning till alla om en fröjdefull stundande vår! Marie Andersson, ordförande Föräldrarådet tel

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Medlemsansökan information

Medlemsansökan information Medlemsansökan information Synskadades Riksförbund, SRF, är synskadades intresseorganisation i Sverige. Vi har slutit oss samman för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Syncentralen Vänersborg Gruppverksamhet

Syncentralen Vänersborg Gruppverksamhet Syncentralen Vänersborg Gruppverksamhet Vuxna 2014 Information om ny teknik Denna grupp vänder sig till dig som är nyfiken på IT och som har lite eller inte någon erfarenhet, eller har använt en dator

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

- Nuet, databaserna och framtiden - Intryck från Almedalen - Höstträff 23-25 november

- Nuet, databaserna och framtiden - Intryck från Almedalen - Höstträff 23-25 november Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 September 2012 Nr 4 - Nuet, databaserna och framtiden - Intryck från Almedalen - Höstträff 23-25 november Almedalsgänget 2012 Innehåll Ordförande har ordet......sid

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

JM MOBILAPPLIKATION SKISSER

JM MOBILAPPLIKATION SKISSER JM MOBILAPPLIKATION SKISSER JM APP - DESIGNSKISSER 2 SCENARIO: BYGGPLATS 1. Appen startar upp. Loggan ligger uppe en kort stund (kan ev. animeras i nästa version). 2. Startsidan. Här börjar man med att

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Våren 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Våren 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Informationsoch utbildningsträffar Datorhjälp Kurser Våren 2015 Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Aktuell information finns på vår hemsida www.seniornetnacka Informationsoch utbildningsträffar

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Medlemsmöte 28 november 2007

Medlemsmöte 28 november 2007 RSMH 1 (4) Medlemsmöte 28 november 2007 1. Mötet öppnas / / förklarade mötet öppnat. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes / / 4.

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Sommarkurser. Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen.

Sommarkurser. Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen. 2014 Sommarkurser Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen. Ridkurs För dig med lätt utvecklingsstörning. Här växlar vi

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker IT-Café: Tema Tidningar & Böcker Att läsa NLT på din surfplatta/dator 1. Gå ut på Internet. Skriv www.nlt.se och tryck Enter/sök. Då kommer du till NLT s hemsida. Här kan du läsa vissa artiklar men inte

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

Rettvisan. Nyhet 2013. QR kod? Kalendarium 2013. Svårt att se alla träden i appskogen. Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november

Rettvisan. Nyhet 2013. QR kod? Kalendarium 2013. Svårt att se alla träden i appskogen. Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november Rettvisan Julnumret 2012 Svårt att se alla träden i appskogen Nyhet 2013 Ridläger för UNGDOMAR med Rett syndrom Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november 2013 Intervju med SANDRA SENBY personlig assistent

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2013 2 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Finspång. Studieprogram hösten 2010

Finspång. Studieprogram hösten 2010 Finspång Studieprogram hösten 2010 Data Känner du dig som en slav under tekniken emellanåt? Bli herre över den istället! Oavsett om du är nybörjare som vill lära dig skicka e-post och betala dina räkningar

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret.

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Konfa 2015 Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Ankomst Ankomst till Göransborg sker söndagen den 14 juni mellan klockan 15.00 och klockan 17:00.

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Tillbaka och redo för år 2! Kom ihåg datumet! Projektet har fyllt ett år!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Tillbaka och redo för år 2! Kom ihåg datumet! Projektet har fyllt ett år! S E P T E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Projektet har fyllt ett år! I augusti fyllde projektet ett år, vilket betyder att vi nu är igång på riktigt! Under detta första

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer