- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

2 Innehåll Ordförande har ordet......sid 3 LSS-kampanjen i full gång...sid 6 Tips på aktiviteter kring LSS-kampanjen...sid 8 Medlemsavgift...sid 8 BU - information om fonder...sid 9 Två medlemmar som har lämnat oss...sid 10 Reportage - Smarta tips för bokälskare...sid 13 Fler boktips?...sid 16 Tips på aktiviteter:...sid 16 - Leva och fungera...sid 16 - Helen Keller-föreställning...sid 17 - Kurs för personer med dövblindhet...sid 18 - FSDB:s familjevecka i Härnösand...sid 19 - Dövblindas dag sid 21 Föräldrarådet:...sid 21 - Marie Andersson har ordet:...sid 21 DBU-sidorna:......sid 23 - Malin Lindén har ordet......sid 23 - Från DBU:s Valberedning...sid 24 - DBU:s årsmöte sid 25 - Vill du hänga med på nordiskt ungdomsläger?...sid 26 På gång i FSDB...sid 26 Regionala föreningar:...sid 27 - FSDB Uppsala och Gävleborgs län......sid 27 - FSDB Skåne......sid 28 Självständig och oberoende med ny teknik...sid 29 2

3 Ordförande har ordet FSDB:s kongressdagar 2013 blir den maj i Malmö. Själva kongressen kommer att hållas på lördagen den 25 maj. Då samlas de 35 ombuden från de regionala FSDB-föreningarna och sektionerna samt inbjudna gäster. I grunden har varje regional förening två ombud och varje sektion ett ombud. Resterande ombud fördelas i proportion till antalet röstberättigade medlemmar i respektive regional förening. Alla regionala föreningar har fått information via e-post och vanliga brev med hur fördelningen ser ut. Inför kongressen Pontus Degsell Den 24 januari hade vi årets första styrelsemöte. En stor del av arbetet så här års handlar om diverse förberedelser inför den kommande kongressen. Vi arbetar till exempel med bokslut, verksamhetsberättelse, handlingar och en mängd praktiska frågor som behöver ordnas. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor håller på att ta fram ett vägledningsmaterial/riktlinjer för att kunna identifiera personer med dövblindhet i hälso- och sjukvården och för att kunna erbjuda specifik habilitering och rehabilitering. På söndagen den 26 maj är tanken att alla ska få veta mer om och diskutera vägledningen/riktlinjerna. Vi hoppas på spännande och givande kongressdagar tillsammans. Styrelsen planerar också att lämna två förslag på hedersmedlemmar. Tvillingarna i Belgien I Belgien har det varit ett uppmärksammat fall med ett par 45-åriga döva belgiska enäggstvillingar. De höll på att bli blinda och var så förtvivlade över sin situation att de ansökte om och beviljades dödshjälp. Tvillingarna fick en dödlig injektion och avled på universitetssjukhuset i Bryssel den 14 december. 3

4 Jag tycker att det är en mycket tragisk händelse. Det kan självklart vara väldigt påfrestande att leva med dövblindhet och några av konsekvenserna kan vara att man blir isolerad och mår dåligt. Situationen ser dock olika ut i olika länder. I Sverige finns t ex dövblindtolkar och tillgång till olika hjälpmedel. Det är väldigt viktigt att få tillgång till rätt stödinsatser från samhället. Det är också viktigt att veta att man inte är ensam och genom att till exempel vara med i en förening för personer med dövblindhet kan man uppleva gemenskap och dela erfarenheter med andra. Senare har det dock också framkommit information om att tvillingarna i Belgien hade ytterligare komplikationer, t ex hade de hjärtfel. Flera av FSDB:s medlemmar har blivit illa berörda av det som inträffat i Belgien. En del medlemmar har uttryckt att de själva mår väldigt dåligt i sin egen livssituation. Det är viktigt att vi alla inom FSDB hjälps åt för att stötta varandra. Höstträffen Styrelsen har planerat att anordna FSDB:s höstträff 2013 någon gång i mitten av november, helst på samma hotell som föregående år (d v s Hotell Quality Winn i Haninge). Vi håller på och undersöker om och när hotellet har möjlighet att ta emot oss. Förhoppningsvis kan jag återkomma med mer information redan till nästa nummer av tidningen. Torsdagsaktionen Numera är vi tolv handikapporganisationer som deltar i Torsdagsaktionen. Det var DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder som startade aktionen i december Varje torsdagsmorgon står vi från våra organisationer utanför Rosenbad och påminner ministrarna om att Sverige behöver en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Den 19 november 2010 gick ju remisstiden ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal (Ds 2010:20), att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Det är verkligen på tiden att Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN-konventionen har nu gällt i Sverige i fyra år utan att det givit avtryck i ett tydligt politiskt ställningstagande för ett tillgängligt och användbart samhälle. 4

5 Organisationerna i Torsdagsaktionen har skickat en begäran om uppvaktning hos finansminister Anders Borg och integrationsminister Erik Ullenhag. Syftet är att få diskutera frågan om bristande tillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Vi inom organisationerna menar att man ju inte kan sätta pris på en mänsklig rättighet och att det nu måste bli ett slut på den många gånger medvetna utestängningen från bland annat byggnader, allmänna kommunikationer, information och kommunikation. Familjeveckan Som förälder med dövblindhet kan det vara lätt att känna sig ensam och det är därför viktigt att få träffa andra i samma situation och få utbyta erfarenheter. Samma sak gäller även för övriga familjemedlemmar. Den 28-2 augusti anordnas FSDB:s familjevecka. Denna gång är platsen Härnösand. Sista anmälningsdag är den 15 maj. Mer information finns i separat annons. Hemsida, Facebook och Twitter Besök gärna FSDB:s hemsida som finns på adressen och läs nyheter och annan aktuell information. Förbundet Sveriges Dövblinda finns även på både Facebook och Pontus Degsell Förbundsordförande Kontakt med styrelsen Vill du kontakta styrelsen? Vår e-postadress är Det går också att skriva brev till Styrelsen, FSDB, Enskede. 5

6 LSS-kampanjen är i full gång Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson LSS-kampanjen som är ett samarbete mellan SRF och FSDB har redan startat i många SRF:s distrikt. En del har skickat ut enkäter till kommunpolitiker och andra beslutsfattare och några gör intervjuer. En del planerar också mer direkta aktioner. Måltider i mörker och promenader med fingerad optik är några exempel. Ganska traditionella men pedagogiska och illustrativa. SRF och FSDB på riksplanet vill få veta vad som är på gång. Vi samlar också personliga berättelser om att söka LSS. FSDB har en e-postadress fsdb.org där Linda Eriksson, Anne- Maj Magnström och Annelie Björling tar emot allt som gäller LSS. Be din regionala FSDB-förening att kontakta SRF:s distrikt för att samarbeta! De regionala föreningarna har också fått kontaktlista till SRF:s distrikt. De regionala föreningarna har även fått fyra dokument: 6

7 Linda Eriksson och Maria Larsson. Foto: Åsa Nilsson 1. Ett internt material från SRF med fakta och bakgrund som kan användas både för utbildning och vid egen ansökan. 2. Ett snabbprotokoll från en interpellationsdebatt i riksdagen den 1 mars Debattörerna var Barnoch Äldreminister Maria Larsson (FP) och Eva Olofsson (V). Maria Larsson var där mycket tydlig att LSS-lagen ska tolkas och tillämpas som var avsett då den trädde i kraft Ett utkast till LSS-enkät som är tänkt till kommunala beslutsfattare. 4. En skrivelse som SRF och FSDB skickade till Maria Larsson före jul. Den innehåller de fyra punkter SRF och FSDB menar att regeringen måste ta till sig för att komma till rätta med att förhindra den rättsosäkerhet som råder nu. De fyra punkterna är: - att vi får ta del av en tidsbaserad plan för regeringens åtgärder utifrån Socialstyrelsens rapport och riksdagsutskottets påstående om pågående beredning. - att regeringen vidtar åtgärder så att dagens ojämlika avgifts- och regelsystem i kommunerna undanröjs. - att ett förtydligande görs i LSSlagen, kring rätten till ledsagning för blinda och gravt synskadade, alternativt - att regeringen uppdrar till Socialstyrelsen att ta fram föreskrifter om hur lagen ska tolkas utifrån de ursprungliga ambitionerna med insatsen ledsagarservice. Hör av dig till om du själv vill ha de här dokumenten. 7

8 Tips på aktiviteter kring LSS-kampanjen Amanda Lindberg delar här med med sig av några tips på hur man kan arbeta med LSS-kampanjen. Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) är ju en lag som gäller hela Sveriges kommuner, och tolkningarna av LSS är väldigt varierande över hela landet. Som regional förening kan man försöka att ordna någon aktivitet till exempel i samarbete med dövblindteamet, syn hörselinstruktörer, SRF distrikt eller lokalförening. Tips på aktiviteter: Att anordna ett frukostmöte med kommunala politiker, biståndshandläggare och några personer med dövblindhet som själva har positiva och negativa erfarenheter av LSS. Ordna en annorlunda promenad där politiker får testa hur det är att ha dövblindhet. Politikern får själv under promenaden uppleva svårigheter att ta sig fram utan en ledsagare. Att skriva uttalanden angående brister i LSS till regionala föreningens årsmöte som sen skickas ut till lokalpressen. Att skriva insändare i lokalpressen om de negativa konsekvenserna LSS har orsakat dig. Kom ihåg att använda FN konventionen för personer med funktionsnedsättning, där finns artiklar som man kan hänvisa till. Det kan stärka era argument i arbetet med att personer med dövblindhet ska tillhöra personkrets 3 i LSS. Glöm inte att skicka in din berättelse om LSS till Medlemsavgift Det är dags att betala medlemsavgiften för år 2013 och kansliet har skickat brev med inbetalningskort till alla röstberättigade och stödjande medlemmar. Betalningen ska vara gjord senast den 28 februari Obs! Glöm inte att ange fakturanummer om du betalar via Internet. Vid frågor om medlemsavgiften går det bra att ta kontakt med Emil Bejersten, 8

9 BU - information om fonder I denna artikel finns information om att söka bidrag från Bidragsutskottet (BU), men det finns också nya och viktiga punkter. Förra året hade BU ungefär lika stor utdelning som tidigare år. Men nu måste FSDB följa de regler som finns hos b la Synskadades stiftelse, vilket betyder att maxtak för årsinkomst blir kr för att få bidrag. Samtidigt har FSDB:s ekonomiska förutsättningar förändrats till det sämre, vilket gör att det inte kommer att bli samma storlek på utdelning som tidigare år. Till ansökan ska bifogas: Kopia på skattsedeln med årsinkomsten från föregående år. Intyg på dövblindhet för icke-medlemmar Underlag (bokningsbekräftelse, faktura och beställning) för aktivitet, inköp m.m. För enskilt Endast personer med dövblindhet har rätt att söka bidrag. För ickemedlemmar krävs ett intyg som bekräftar dövblindheten, tex från landstinget. Ansökan görs på särskild blankett. Den kan laddas ner från FSDB:s hemsida, finns under rubriken material, länk: Blanketten kan också beställas från kansliet. Man kan få bidrag högst en gång/år och högst tre år i följd. Bidragsutskottet kommer att behandla ansökningar 4 gånger per år. Regler för bidrag till enskilda Bidrag kan endast beviljas om årsinkomst understiger kronor. Bidrag kan beviljas endast om det allmänna inte står för kostnaderna. Bidrag beviljas bara för kostnader för den sökande, inte för ledsagare, assistent eller anhörig. Beviljade bidrag betalas ut efter det att kvitto, bokningsbekräftelse, beställningsunderlag, faktura eller motsvarande dokument kommit in. Ett kvitto får inte vara äldre än 3 månader. Om den verkliga kostnaden för 9

10 resan, aktiviteten eller varan blir lägre än det man har sökt, då ska bidraget justeras neråt till samma procentsats som beslutet i BU. Bidragsmottagaren är skyldig att återbetala bidraget om aktiviteten inte genomförs eller varan inte blir köpt inom 6 månader. Det finns även bidrag till grupper eller regionala föreningar För att få bidrag beviljade måste sökande skickar in ett program, en budget, antal deltagare, redovisning av andra sökta och erhållna bidrag, uppgift om avgift som deltagare själva ska betala. Bidrag beviljas endast för deltagare som har dövblindhet. Om förutsättningarna ändras, t ex att en resa blir billigare eller att kostnaden sjunker av annat skäl ska beslutet omprövas och bidraget anpassas till de verkliga kostnaderna. Bidrag ska återbetalas till FSDB om aktiviteten inte genomförs. Klas Nelfelt Två medlemmar som har lämnat oss: Mai-Britt Ohlsson Den 29 december somnade Mai-Britt Ohlsson, Nässjö in. Hon var med och startade FSDB:s kontaktklubb i Jönköpings län 1986, som numera heter FSDB Jönköping. Mai-Britt blev föreningens första ordförande och var ordförande där under 25 år, ända fram till Med stort engagemang höll hon i ordförandeklubban. Mai-Britt var också känd för sin keramik som hon sysslade med under många år. Trots att hennes syn försvann, fortsatte hon ändå att skapa många vackra konstverk. Mai-Britt var alltid ärlig och stod för vad hon tyckte och tänkte. Hon var en mycket omtänksam person som ville att alla runtomkring skulle ha det bra. Mai-Britt ställde vid varje tillfälle upp för andra och stöttade i svåra livskriser. År 2002, i samband med FSDB:s årsmöte i Bålsta, utsågs Mai-Britt till Årets medlem. 10

11 Lena Johansson Lena Johansson Den 16 december somnade Lena Johansson från FSDB Väst och Föräldrarådet in. Inom FSDB var Lena under senare år kanske ändå allra mest känd för sin insamling Mama Magnus. Som person var Lena mycket varm, omtänksam och generös. Hon var väldigt omtyckt av många både inom och utanför FSDB. Föräldrarådet bildades 1994 och Lena var med redan vid starten. Under flera år var hon aktiv i Föräldrarådet, satt i styrelsen och kämpade mot myndigheter, ansökte om bidrag från fonder och stiftelser till lägerveckor för personer med dövblindhet. Ingenting var omöjligt för Lena. Lena har med värme och stort engagemang delat med sig av sina egna erfarenheter av och kunskaper om hur det är att vara mamma till sonen Magnus som har medfödd dövblindhet. Lena har varit en inspirerande kraft för andra föräldrar. Hon var projektledare för Anhörigprojektet och 11

12 Föräldrar kan Båda projekten finns redovisade i var sin broschyr. I många år var Lena ordförande i de nordiska föräldraföreningarnas samarbetsorgan och var där en mycket drivande kraft. Hon föreläste en hel del på de nordiska utbildningarna för dövblindpersonal på Dronninglund i Danmark. Lena var med och startade, organiserade och drev Nordiskt kulturförbund för dövblindfödda som arrangerar kulturkurser i Norge, Danmark och Sverige för vuxna personer med medfödd/tidigt förvärvad dövblindhet. I FSDB Väst har Lena också varit en stor tillgång i föreningsarbetet. Våren 2001 besökte Lena Tanzania. De föräldrar till barn med dövblindhet som hon träffade döpte henne till Mama Magnus (efter namnet på hennes son). Resan gjorde starkt intryck och Lena bestämde sig för att starta en insamling till förmån för barn och ungdomar med dövblindhet i Östafrika (Tanzania, Kenya och Uganda). I de länderna saknas stödinsatser från samhället och en ung person med dövblindhet kan lätt bli en belastning för en familj som redan har ansträngd ekonomi. Tack vare Lenas insatser har insamlingen kunnat stötta ungdomar med dövblindhet med till exempel olika redskap som gör att de kan bli delaktiga i försörjningen. Mama Magnus bidrar bland annat med pengar till stickmaskiner och garn, spadar, mark, skottkärror och andra enklare hjälpmedel samt getter, höns m.m. Lenas sista önskan i livet var att man skulle skänka en gåva till insamlingen vid hennes bortgång. Insamlingen till Mama Magnus kommer att fortsätta leva vidare med dottern Stina Johansson, Klas Nelfelt och Berit Jildenhed som ansvariga. Fortsätt gärna att skicka in gåvor och/eller handla saker på försäljningar till förmån för insamlingen. Alla som kan och vill är även välkomna att skänka olika saker till försäljningen. Mama Magnus postgirokonto är: Tack på förhand för din gåva! Berit Jildenhed 12

13 Reportage - Smarta tips för bokälskare Tal och Punktskriftsbiblioteket, TPB har bytt namn till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM fr.o.m. den 1 januari Man kan som person med dövblindhet bli låntagare hos MTM och ladda ner talböcker till sin dator, daisyspelare eller också överföra boken till sin milestone, ett hjälpmedel som fungerar som fickminne, musikspelare och också daisyspelare. Milestone är väldigt bekväm att ta med sig då den knappt är större än en mobiltelefon. Du sparar all data i dess minneskort och kan också då skaffa flera minneskort och byta ut om du har flera böcker, anteckningar o.s.v. Om man är punktskriftläsare eller som vi är nybörjare i punktskrift så kan man också låna punktskriftsböcker både i tät skrift för vana punktskriftsläsare och gles skrift för nybörjare i punktskrift. MTM har en stor katalog som finns på där man kan söka efter böcker på titel, författare eller ämnesord. Något som vi tycker är en rolig och bra idé är de punktskriftsböcker som är interfolierade, den boken har genomskinliga plastblad inbundna mellan en bilderboks sidor, där står bilderbokens text och bildbeskrivning på punktskrift. Vilket gör att även föräldrar med grav synskada/blindhet kan läsa för sina seende barn som kan följa med i boken med sina ögon. Föräldern och barnet får även chansen att prata om bilderna och texten. Ett utmärkt sätt att anpassa litteraturen till personer med dövblindhet. Det finns naturligtvis flera olika typer av böcker, anpassningar och dylikt än vad vi beskriver i detta reportage. MTM har även hand om litteraturen på teckenspråk, så man kan gå till sitt bibliotek och låna en bok på teckenspråk, det är bra att först kolla om den finns i katalogen hos MTM, de tillverkar själv inga böcker på teckenspråk utan det gör Specialpedagogiska skolemyndigheten, SPSM. Daisy Reader Om man har en smartphone, (Android eller Iphone) då kan man ladda ner olika applikationer (program) för att bland annat kunna läsa böcker. MTM hade under en försöksperiod en applikation som hette Daisy Reader. Och den upphörde att fungera den 31 december MTM har själva sagt att 13

14 en ny applikation ska tas fram och lanseras senast april Under tiden man väntar på lanseringen av den nya applikationen. Så finns det andra alternativ att använda sin smartphone för att lyssna på ljudböcker, en applikation som vi har testat heter Storytel. Jag, Teresia, föredrar personligen att läsa böcker via min IPhone just nu då jag inte är så hemma på Legimus/TPB/MTMs hemsida. Jag använde mig tidigare av appen DaisyReader då den var aktuell och jag tyckte den var väldigt bekväm och lätthanterlig. Tyvärr så lades den ju ner till nyår och nu använder jag mig istället av Storytel. Att jag föredrar apparna före datorn/milestone beror på att genom talboksappen kan du lätt söka efter böckerna du vill läsa och bara med en eller två tryckningar starta den. Det är alltså mindre moment att gå igenom. Men samtidigt drar det mycket batteri att lyssna längre perioder via Iphonen men det gäller då bara att ha laddaren med sig och ett elutag i närheten. :) Storytel Storytel är också väldigt bra men på ett annat sätt lite krångligare. Enligt min åsikt då förstås, alla tycker såklart olika. : ) Det som är bättre med Storytel är dess register över nya böcker och i.o.m. att det är ljudböcker, som läses upp av svenska skådespelare, så gör det boken mer livfull. Det är lätttare att leva sig in i den och skapa sig en bild. Appen går också väldigt bra ihop med VoiceOver, IPhones talsyntes, vilket är ett STORT plus! Denna applikation kräver att man har ett månadsabonnemang som kostar, beroende på hur mycket man vill läsa under en månad. Jag betalar 169 kr/månad för att få möjligheten att lyssna på hur många böcker jag vill. Det finns även andra abonnemang men då kan det gälla att endast få tillgång till en bok i månaden. Nu är ju jag en riktig bokslukare och kan läsa upp till 4 böcker i veckan. Men är man inte lika entusiastisk i böcker utan läser lite då och då så är det ju kanske mer passande att ha ett sådant abonnemang med endast en bok. :) Boktips: Jag (Amanda) har två böcker som jag gärna tipsar om! 1. Vägen till Jerusalem Boken är skriven av Jan Guillou och är den första boken av tre i en serie. Den utspelar sig under 1100-talets 14

15 Sverige, innan landet ens hette Sverige och då allt istället var uppdelat mellan Svear och Götar och då Skåne, och en bra bit av landet, tillhörde Danmark. Huvudpersonen i boken är Arn. En pojke som vid tidig ålder tvingas till ett kloster för munkar. Där uppfostras han snällt men strängt och får lära sig massvis. När han släpps ut i friheten igen som 19-åring och träffas av världens utmaningar blir det svårt för honom att förstå varför det inte är lika strikt som innanför klostrets murar. Man får sedan följa hans liv då han tvingas till Israel, som i boken kalllas Det heliga landet, som Tempelriddare. Läser man sedan fortsättningen i seriens böcker får man följa hans resa tillbaka till Sverige och hur han där kämpar för freden mellan ätterna. Jag tycker att det är en väldigt bra bok, eller alla tre böckerna i serien är bra rättare sagt. Den utspelar sig på olika platser som idag kan kännas igen som helt annorlunda och historien om hur strikt det var på den tiden är väldigt intressant. Gillar man historia och tiden då det fanns riddare så är det garanterat en bok som hamnar i bokhyllan. Boken är inte bara strikt utan också rolig och skämtsam ibland. Plötsligt när man är inne i läsandet/lyssnandet så koncentrerat kan man bli överraskad och helt plötsligt börja skratta. Boken finns också på film och ska jag vara ärlig så hade jag inte läst boken innan jag såg filmen. Men jag måste säga att jag gillar boken mer eftersom den, som i nästan alla fall där böcker blivit filmer, innehåller mer detaljer och händelser som inte utspelas i filmen. 2. Nobels testamente Den här boken är skriven av Lisa Marklund och också en del av en serie. Riktigt vilken turordning den har i serien vet jag inte eftersom jag ej läst alla men den går utmärkt att läsa utan att först har läst de böcker som kom ut före den. Den utspelar sig i, mer eller mindre, dagens Stockholm och börjar i Stadshuset under en Nobelfest. Där blir journalisten och också huvudpersonen i boken, Annika Bengtsson, vittne till ett mord. En okänd kvinna tar sig in i stadshuset och skjuter Nobelkomitténs ordförande. 15

16 Annika blir tyvärr det enda vittnet med bäst sikt till vad som hände. Vilket betyder att hon blir lagd med yttrandeförbud och får alltså inte skriva eller prata om händelsen. Det vänder uppochner på hennes tillvaro och sedan utspelar sig en mängd olika draman. Denna bok valde jag att tipsa om just för att den fängslade mig totalt. Inte bara för spänningen och dramat utan också för att man kände igen de flesta av platserna och lätt kunde leva sig in i boken. Det är som sagt mycket spänning och under läsningen får man många tankar och gissningar om varför mordet begicks. Det är inte som i de flesta andra böcker att man inte vet vem mördaren är. I den här boken får man också x antal gånger följa händelserna ur mördarens perspektiv. Två böcker som hamnat och stannar kvar i min bokhylla! :) Amanda & Teresia Lindberg Fler boktips? Har du också boktips som du vill dela med av till tidningen? Skriv i så fall gärna till Tips på aktiviteter: Leva och fungera april Göteborg Mässa med det senaste inom hjälpmedel och forskning Mer information finns på 16

17 Helen Keller-föreställning Ensemblen. Från vänster Emilia Roosmann, Simon Olsson, Stina Eriksson, Alexandra Dannberg, Robert Ingvarsson, Sabina Heitmann, Henric Joneskär. Fotograf/ Källa:Emilia Roosmann/Teater Relevant Den 16 februari är det premiär för Teater Relevants föreställning om den världsberömda amerikanska kvinnan med dövblindhet - Helen Keller. Tanken med föreställningen är också att lyfta frågan om tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel och syn. Föreställningen spelas på både svenska och svenskt teckenspråk. Alla föreställningar syntolkas och utforskar sätt att tilltala andra sinnen än hörsel och syn. Meningen är att alla ska kunna ta del av samma föreställning samtidigt! Föreställningen spelas på Tekniska museet i Stockholm följande datum: - 16 februari kl februari kl februari kl februari kl februari mars kl 14 & 10/3 kl 14 Läs mer på (Mer om föreställningen kommer också i nästa nummer.) 17

18 Kurs för personer med dövblindhet april 2013 Välkommen till Västanvik och den teckenspråkiga gemenskapen! Nu till våren vill vi erbjuda en varm kurs med nya kunskaper, bra boende och god mat. Kurs för dig som har kombinerad syn- och hörselskada. Västanvik är ett komplement till hörselvårdens rehabiliterings- och träningskurser. Kursinnehåll: Om dövblindhet, livsomställningar, taktilt teckenspråk och teknik Smaka på: IT och information - hur kan du använda tekniken så att det passar dig? Kommunikation och taktilt teckenspråk - hur vill du kommunicera? Massage - enkel avslappnande massage Choklad - vilken choklad är godast? Mat - rätter från olika länder Egenavgift: 800:- MiaMaria Björks- Kursansvarig: trand Kursanmälan med namn, tolkbehov, adress, e-post och personnummer skickas senast 1 mars 2013 till: Västanviks folkhögskola Winterommes Leksand Fax: E-post: Avslappning - enkla övningar Zumba - många har provat, har du? Promenad - sköna promenader Färganalys - vilka färger passar du i? 18

19 FSDB:s familjevecka i Härnösand Bild från en tidigare familjevecka Den 28 juli - 2 augusti 2013 kör FSDB:s familjesektion sin populära familjevecka. Nytt för i år är att vi träffas på Härnösands folkhögskola i Härnösand. Det kommer att bli en härlig vecka med gemenskap, föreläsningar och aktiviteter för hela familjen. Program Syftet med familjeveckan är att få känna samhörighet och glädje med andra liknande familjer. Medan barnen har sina egna aktiviteter får föräldrarna välja att delta i olika föreläsningar och samtalsgrupper kring dövblindhet och familjeliv. Under veckan erbjuds också möjligheten att prova på fingerad optik, hjälpmedel och ledsagningsteknik. Familjesektionen håller också sitt årliga medlemsmöte under veckan. Aktiviteter I närheten av skolan ligger Murbergets anläggning som är ett museum och fritidsområde. Info finns på På torsdag den 1 augusti åker vi till Västanåfallet och provar på aktiviteter som turridning på islandshäst* och Höghöjdsbana*, m.m. Årsmöte och grillfest äger rum där. Mer aktiviteter i Västanåfallet finns på: 19

20 Andra aktiviteter vi planerar är beachvolleyboll, bowling*, äventyrsbad*, havsbad. För barn och ungdomar har vi dagskollo med ledare. De får göra roliga aktiviteter och utflykter anpassade för olika åldrar. Kostnader och anmälan kr per förälder kr per ungdom eller barn från 3 till 18 år Det är gratis för barn från 0 till 2 år. I deltagaravgiften ingår helpension, resa med det billigaste färdsättet, föreläsningar och aktiviteter som INTE är markerat med *. Frågor och anmälan senast den 15 maj 2013 görs med e-post till eller med brev till FSDB:s familjsektion c/o Härnösand folkhögskola Box Härnösand Obs! Tolkbeställning görs hos ditt landsting eller region, gärna så fort som möjligt! Mer information om skolan eller Härnösand finns på hemsidorna: Gå gärna med i vår grupp på facebook där vi peppar inför sommaren. Sök på FSDB Familjesektion. Hjärtligt välkomna önskar FSDB:s familjesektion Om FSDB:s familjesektion Familjesektionen bildades den 6 juli 2011 och är en sektion inom Förbundet Sveriges Dövblinda. Familjesektionen har till uppgift att arbeta med frågor som rör föräldrar med dövblindhet och deras familjer. Familjesektionen arbetar med verksamhet för sina medlemmar, till exempel familjeveckan. Styrelsen Ordförande: Agneta Hummerhielm, Älvängen Ledamöter: Marita Rantanen- Peterson, Karlstad och Frida Inghamn, Örebro Familjesektionen arbetar bland annat med verksamhetsplanering, information och medlemsrekrytering. Vill du bli medlem eller veta mer? Välkommen att ta kontakt med Roger Såthe e-post 20

21 Dövblindas dag 2013 FSDB Väst har i år ansvar för Dövblindas dag och det kommer att ske den 12 september. Boka redan nu in datumet i kalendern! Vi kommer att vara i Göteborg, på Habilitering o Hälsa, Ekelundsgatan 8. Program och tider kommer i nästa nummer av tidningen Kontakt med FSDB. Klas Nelfelt och Berit Jildenhed, FSDB Väst Föräldrarådet: Marie Andersson har ordet Idag (den 7 februari) har föräldrarådet haft styrelsemöte. Det är alltid så givande att träffas och den här gången provade vi en ny mötesform, videokonferens, vilket funkade riktigt bra. Gunilla satt i Stockholm och Cecilia och jag i Örebro och via tv-skärmar kunde vi tala med varandra. Tidsbesparande och ekonomiskt sätt att mötas på eftersom resvägen blir kortare. Vi hoppas kunna göra det vid fler tillfällen framöver. En viktig punkt på dagordningen handlade om Nordiska kulturförbundets sommarkurser. Varje år sedan starten 1998 har det genomförts en kursvecka på Gotland, en 21

22 vecka i Danmark och en i Norge. Kurserna har följande kännetecken: Deltagare; de ska vara öppna för vuxna personer med medfödd/tidigt förvärvad dövblindhet, oavsett funktionsnivå, från hela Norden. Kvalité; de leds av yrkesverksamma konstnärer. Individualitet; varje deltagare får individuell handledning av den konstnärlige ledaren. Kontinuitet; kurserna är återkommande och påbyggbara för att ge möjlighet till individuell fördjupning. En viktig faktor i detta är den medföljande personalens engagemang och möjlighet att ledsaga på kurserna under flera år. Mångfald; man kan välja mellan olika arbetsområden, t ex skulptur, måleri, dans och musik. Ledarna kommer från olika Nordiska länder. Under de första åren arrangerades kurserna inom ramen för ett projekt för att sedan övergå till att finansieras via fondmedel och dylikt. FSDB och föräldrarådet har varit ansvariga för att arrangera och genomföra kurserna och framförallt har föräldrarådets Lena Johansson ideellt ägnat mycket av sin tid och kraft till att kurserna ska bli av varje år. Goda idéer efterlyses! Från och med sommaren 2013 kommer inte FSDB och föräldrarådet att kunna vara ansvariga för att kurserna genomförs så vår förhoppning är att det finns någon annan aktör som kan ta över. Det känns mycket angeläget att kurserna fortsättningsvis kommer att finnas! Både kursdeltagarna och personal som följt med samt de konstnärer som varit kursledare har i utvärderingar uttryckt hur oerhört värdefulla och berikande dessa kurser varit - för alla inblandade! Om du, som läser dessa rader, har någon god idé om hur vi kan tänka vidare kring hur sommarkurserna skulle kunna fortsätta även i framtiden är du varmt och hjärtligt välkommen att höra av dig till mig! Med hälsning till alla om en fröjdefull stundande vår! Marie Andersson, ordförande Föräldrarådet tel

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Synskadades egen organisation

Synskadades egen organisation Mer än du anar Synskadades egen organisation Att Synskadades Riksförbund kan erbjuda sina medlemmar mer än du anar, det får du veta i den här foldern. Du får också lite information om hur organisationen

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Resor & lägerprogrammet Inbjudan till FUB:s Årsmöte Talldungen, Haverdal 2015 (Ansökan kan laddas ned på www.fubjonkoping.org eller hämtas på FUB-Gården) Reportage från

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr Sundbyberg. Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2017!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr Sundbyberg. Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2017! Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr 174 57 Sundbyberg E-post: kansli@sduf.se Telefon (sms): 0735 287 971 Hemsida: www.sduf.se Organisationsnr: 88 32 02-1342 Bankgironr: 5759-5647 Inbjudan

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt.

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Tyresö Hundungdoms Nyhetsbrev ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Välkomna till Tyresö HU s Lussekupp! Vi kommer lördagen

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 MINNESANTECKNINGAR Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Här står det vad som hände lördag 26e april 2014. Jan Silverudd som hjälper människor

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

JM MOBILAPPLIKATION SKISSER

JM MOBILAPPLIKATION SKISSER JM MOBILAPPLIKATION SKISSER JM APP - DESIGNSKISSER 2 SCENARIO: BYGGPLATS 1. Appen startar upp. Loggan ligger uppe en kort stund (kan ev. animeras i nästa version). 2. Startsidan. Här börjar man med att

Läs mer

Höstmöte 2015 2015-11-14. Handlingar till höstmötet

Höstmöte 2015 2015-11-14. Handlingar till höstmötet Höstmöte 2015 2015-11-14 Handlingar till höstmötet Dessa handlingar finns i storstil, punktskrift, inlästa på Daisy och kan fås som Word-fil. Handlingarna går att beställa från föreningens kansli, tel

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på Glödlampan December 2015 2010-02-15 SÖRMLAND Innehåll detta nummer Handikappföreningarna Sörmland 50-års Jubileum Att ta tag i inför 2016 Alla föreningar skall ha möjlighet att driva sina frågor i LRFF.

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Fritids- och Idrottsprogrammet Styrelsen har ordet/föreningsmöten Sommarfesten Hemmavinsten Melbystrand lägret (platser kvar) Medlemsrådgivare & Rättsombud Styrelsen

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Valplattform för Synskadades Riksförbund Vi har väntat länge nog! STAT, LANDSTING OCH KOMMUNER - nu är det dags att öka tempot rejält för att leva upp till era mål och åtaganden. Den

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Läs om. Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Nr 2 2013 maj. Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald

Läs om. Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Nr 2 2013 maj. Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald Astma- och Allergiföreningen i Stockholm Nr 2 2013 maj Läs om Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald Niklas Olin, föreningens nye ordförande, intervjuas av

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Resor & lägerprogrammet Inbjudan till FUB:s Årsmöte Talldungen, Haverdal 2014 (Ansökan kan laddas ned på www.fubjonkoping.org eller hämtas på FUB-Gården) Information

Läs mer

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Uppdaterad 2015 11 04 Sammanfattning Guiden innehåller kortfattade tips och riktlinjer för SCUF-kommunikation som du har användning av i text eller muntlig kommunikation

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Ingela Pettersson Administrativassistent

Med Vänliga Hälsningar Ingela Pettersson Administrativassistent HEJ! Här kommer nu 2015 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret.

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Konfa 2015 Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Ankomst Ankomst till Göransborg sker söndagen den 14 juni mellan klockan 15.00 och klockan 17:00.

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. från

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås.

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Närvarande: Inga Aspehult, SRF Alingsås Eva-Karin Öhman Willberg, SRF Borås Sonja Jonsson, SRF Lerum Marita Johansson, SRF Mark

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer