Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!"

Transkript

1 Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Martin Ugander Ordförande i Organisationskommittén Kära vårmötesdeltagare, Vårmötet är den största och självklara mötesplatsen för oss som arbetar med hjärtkärlsjukdomar. Här erbjuds ett unikt tillfälle att träffas inom och över specialitetsgränserna för läkare, forskare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, och representanter från medicinteknisk och farmaceutisk industri. Ta chansen till att låta dig inspireras av denna hjärtkärlsjukvårdens avsmakningsmeny. ett rikt och varierat program som är av intresse för alla berörda... Organisationskommittén har satt ihop ett rikt och varierat program som är av intresse för alla berörda specialiteter och yrkeskategorier, med hänsyn tagen till både tidigare års program och inte minst den stora mängden inkomna symposieförslag där vi tvingades gallra hårt. Liksom tidigare år presenteras ett stort antal abstracts som fria föredrag eller posters, och priser delas ut till de bästa av dem. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla abstractsförfattare och alla som lämnat förslag till symposier, även till Dig som skickat in ett förslag som inte blivit antaget, och samtidigt uppmuntra alla deltagare att redan under pågående möte fundera på vad Ni saknar och gärna skicka in förslag till nästa års vårmöte som går av stapeln april 2015 i Örebro. Det går redan nu att skicka in förslag för nästa års symposier via se under länken "Kommande vårmöten". Utöver det vetenskapliga programmet hålls prövar- och användarmöten och flera specialitetsföreningar har arbetsgrupps-, styrelse- eller årsmöten, antingen under onsdag förmiddag eller fredag eftermiddag eller på den tid som särskilt avsatts torsdag kl Ladda gärna hem appen som hjälper Dig att hitta rätt. Och glöm inte att besöka utställningen, här finns också mycket matnyttigt. Sist men inte minst har vi tack vare vår eminenta lokala kommitté ett Martin Ugander oväntat populärt och snabbt fullbokat program för morgonpigga utövare av endera mindfulness eller populärt och snabbt fullbokat program för morgonpigga utövare av endera mindfulness eller cardiodisco... cardiodisco, och en kongressmiddag på Swedbank Stadion med ett program som lovar gott. Å organisationskommitténs vägnar tillönskar jag både nytta och nöje under det XVI:e Vårmötet! Martin Ugander Ordförande i organisationskommittén Urval dagens föreläsningar Hjärtrond - Den kardiometabola riskpatienten... Nya riktlinjer för device-behandling Thorakalaortas sjukdomar - dags för samlingsregering Nyheter om PAH... Inflammationshämning som sekundärprevention... Pro/Con STEMI: ska alla kranskärl öppnas? Förmaksflimmer - hur kan vi utveckla... Medicinsk behandling vid aortaaneurysm Sänker diabetesbehandling risken... Kan man lita på en ekoundersökning? Pacing / ICD hos GUCH-patienten Familjerisk för kardiovaskulär sjukdom Werköföreläsning Peter Sleight Reflex Cardiovascular Control in Man

2 2 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 Onsdag 7 maj 2014 Medicinsk behandling vid aortaaneurysm Moderatorer: Anders Gottsäter, Malmö och Rebecka Hulgren, Stockholm Sal C Medikamentell påverkan på thoracal aneurysmtillväxt (Läkemedel för thorakala aneurysm och dissektioner) Bo Carlberg, docent, överläkare, Centrum för Kardiovaskulär Genetik, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Thorakala aortaaneurysm och dissektioner är förhållandevis ovanliga sjukdomar vars orsaker och patofysiologi skiljer sig från de betydligt vanligare abdominella aortaaneurysmen. I litteraturen anges att var femte som drabbas av aortadissektioner har denna sjukdom i sin nära släkt. Av dessa familjära fall känner man idag till den genetiska bakgrunden hos %. De mest kända av dessa är Marfan s Syndrom (MS), Loeys-Dietz Syndrom (LDS) och Ehlers-Danlos syndrom av vaskulär typ (veds). Många studier pågår och de första två randomiserade studierna med losartan vid MS har nu publicerats och visar en positiv effekt på aneurysmutveckling. I vilken omfattning utfallet i dessa studier beror på specifika läkemedelseffekter och inte bara blodtryckssänkning är oklart men det finns starka skäl att behandla patienter med dessa syndrom med läkemedel. Rimligen bör också patienter med thorakala aneurysm med okänd genes erbjudas liknande behandling. Det pågår för närvarande flera ytterligare kontrollerade studier med framförallt losartan till patienter med Marfan s syndrom. Det finns väsentligen endast en randomiserad studie på 70 patienter med Marfan s syndrom att stödja sitt handlande på. Betablockerare har sedan lång tid använts för att förebygga aortadissektioner hos denna patientgrupp. Det finns väsentligen endast en randomiserad studie på 70 patienter med Marfan s syndrom att stödja sitt handlande på. Det finns också en något mindre studie med betablockeraren celiprolol till patienter med veds. Båda studierna stödjer att det finns positiva effekter av behandling. Vid MS och LDS ser man en ökad aktivitet i TGFß-systemet (Transforming Growth Factor ß). Eftersom det finns en koppling mellan TGFß- aktivitet och AT1- receptorn har man satt hopp till att ACE-hämmare och ARB skulle kunna ha en positiv effekt på aneurysmutveckling vid dessa och andra thorakala aortasjukdomar. Bo Carlberg Skall alla aneurysmpatienter erbjudas medicinsk sekundärprevention? Anders Hägg, Med.klin. Akademiska sjukhuset Uppsala Bukaortaaneurysm (AAA) ansågs tidigare vara en aterosklerotisk manifestation. Epidemiologiska och histologiska skillnader gör emellertid att man numera betraktar aneurysmsjukdomen som en egen sjukdomsentitet. Ett flertal patofysiologiska mekanismer såsom genetiska, immunologiska och aterosklerotiska, tycks i olika grad samverka. Utmärkande för aneurysm är en degeneration av viktiga bindvävsproteiner (elastin och kollagen) samt glatt muskulatur i kärlväggens media. Riskfaktorer för ateroskleros är vanliga i patientgruppen med AAA, huvudsakligen manligt kön, ålder och rökning som är vanligare än hos en kontrollgrupp utan AAA. I övrigt ses också lipidrubbning och hypertoni som i olika studier har varierande grad av association till AAA. Koronar hjärtsjukdom har i studier setts hos 39 86% och ca 2/3 har angiografisk koronarstenos. En minoritet av patienterna avlider i aneurysmrelaterade orsaker medan majoriteten dör av andra orsaker, främst kardiovaskulära, huvudsakligen ischemisk hjärtsjukdom. Screening av riskgrupper har gjorts i många år för att upptäcka AAA Screening av riskgrupper har gjorts i många år för att upptäcka AAA som annars huvudsakligen är asymtomatiska. I Uppsala har screening av 65-åriga män visat en oberoende association till riskfaktorer enl. ovan där rökning är den huvudsakliga. Koronar hjärtsjukdom och hypertoni befanns också vara associerade till förekomst av AAA. Diabetes är negativt korrelerad till AAA. Aterosklerotisk sjukdom per se är också en oberoende riskfaktor för AAA och som tillsammans med rökning och familjär förekomst av AAA förefaller interagera synergistiskt för en ökad risk för AAA. Faktorer som medför ökad risk för aneurysmruptur är huvudsakligen kvinnligt kön, rökning och hypertoni. Avsikten med medicinsk behandling vid AAA är ffa att minska kardiovaskulär risk men också att om möjligt minska tillväxten av aneurysmet och även minska risken för ruptur. Anders Hägg Ansvarig utgivare: Svensk Medicin AB, Niclas Lindqvist Tel: , e-post Citera gärna tidningen, men källan Svensk Medicin AB måste anges. Tryckeri: Markbladet Tryckeri i Kinna

3 Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Edwards SAPIEN 3 Transcatheter Heart Valve DESIGNING THE FUTURE OF TAVI The SAPIEN 3 valve was designed to meet the most critical needs in TAVI, with an outer skirt to minimize paravalvular leak and an ultra-low delivery profile that reduces vascular and bleeding complications. Together, we re designing the future of TAVI. LEARN more AT SAPIEN3.cOm For professional use. See instructions for use for full prescribing information, including indications, contraindications, warnings, precautions, and adverse events. Edwards Lifesciences devices placed on the European market meeting the essential requirements referred to in Article 3 of the Medical Device Directive 93/42/EEC bear the CE marking of conformity. Material for distribution only in countries with applicable health authority product registrations. Material not intended for distribution in USA or Japan. Indications, contraindications, warnings, and instructions for use can be found in the product labeling supplied with each device. Edwards, Edwards Lifesciences, the stylized E logo, Edwards SAPIEN, Edwards SAPIEN 3, SAPIEN, and SAPIEN 3 are trademarks of Edwards Lifesciences Corporation Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. E4002/08-13/THV Edwards Lifesciences I edwards.com USA I Switzerland I Japan I China I Brazil I Australia I India Bayer satellitsymposium, Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö, 7 maj kl , sal A Bilbo & Co Nya antikoagulantia (NOAC) inom lungemboli, akut kranskärlssjukdom och förmaksflimmer Introduktion Sigrun Halvorsen, Överläkare, Oslo Universitets Sjukhus, Ullevål Faris Al-Khalili, Med.Dr. Kardiolog, Stockholm Heart Center Lungemboli Ny behandlingsmöjlighet, hur och till vem? Johan Elf, Med.Dr Överläkare, Skånes Universitets Sjukhus Akut koronart syndrom Sekundärprevention med NOAC vilka är patienterna? Sigrun Halvorsen, Överläkare, Oslo Universitets Sjukhus, Ullevål Strokeprofylax vid förmaksflimmer Vad bör man tänka på vid känd hjärt-kärlsjukdom? Carina Blomström Lundqvist, Professor, Överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Bayer AB. Box Solna. Tel L.SE April 2014

4 4 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 Onsdag 7 maj 2014 Högre andel kvinnor dör i första hjärtinfarkten Pressmeddelande Riksförbundet Hjärt-Lung Fler yngre kvinnor dör i sin första hjärtinfarkt, jämfört med männen. Och kvinnor får fortfarande en sämre efterbehandling efter infarkten. Det visar ny svensk forskning. - Prognosen för hjärtinfarkt har förbättrats, men inte lika mycket för kvinnor som för män, säger Johanna Berg, forskare vid Sahlgrenska akademin till Riksförbundet HjärtLungs tidning Status. I en avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg där symtomen, dödligheten och prognosen vid hjärtinfarkt studerats, redovisas nya fakta vad gäller kvinnor. - Av hundra kvinnor mellan 35 och 55 år som kom in till sjukhus med sin första hjärtinfarkt under perioden , dog fyra inom en månad. Motsvarande siffra för män var två dödsfall inom en månad efter infarkten, säger Johanna Berg, till Status. Uppgifterna, som är hämtade från det svenska dödsorsaksregistret och från patientregistret, visar på klara könsskillnader. Det är fler män som insjuknar i hjärtinfarkt, men om man tittar inom gruppen män, jämfört med gruppen kvinnor, så är det högre andel kvinnor som dör. Efter att man tagit hänsyn till att kvinnorna har fler sjukdomar samtidigt är andelen kvinnor som avlider 44 procent högre. Studier visar också att det kan ta längre tid för kvinnor att få en kranskärlsröntgen - Studier visar också att det kan ta längre tid för kvinnor att få en kranskärlsröntgen, det tar längre tid att få komma till en hjärtintensivavdelning och man får vänta längre på en utredning, säger Johanna Berg, till Status. -När vi nu vet hur hårt kvinnor drabbas av hjärtinfarkt måste sjukvården bli bättre på att ta hand om kvinnorna. Att få en snabb och säker diagnos och att få kunskap om livsstilens betydelse för att förebygga hjärtinfarkt är oerhört viktigt, det får inte skilja i vården beroende på vilket kön man tillhör, säger Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung. Läs hela artikeln på drabbas hårt av hjärtinfarkt

5 Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Välkommen till våra rundabordsdiskussioner. Meet the Expert Torsdag 8/5 kl Från studiedata till kliniska data Docent Jonas Oldgren, Uppsala Konferensrum 1 Kliniska situationer med NOAK Professor Peter Svensson, Malmö Konferensrum 2 Kom i tid begränsat antal platser. CV Förskrivningsinformation: Pradaxa (dabigatranetexilat), antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksfl immer (NVAF), med en eller fl era riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass II); diabetes mellitus; hypertension. Styrkor och förpackningar: 60 x 1 samt multiförpackning 3 x 60 x 1, blister. Kapslar 110 mg resp 150 mg. Varningar och Försiktighet: Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifi kant blödning. Organskador med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och dronedaron. Mekanisk hjärtklaffprotes. För senaste prisuppgift samt övrig information se Datum för översyn av produktresumén 12/2013. Boehringer Ingelheim AB. Box 47608, Stockholm. Telefon Telefax

6 6 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 Onsdag 7 maj 2014 Pro/Con STEMI: ska alla kranskärl öppnas? Moderatorer: Göran Olivecrona, Lund och Truls Råmunddal, Göteborg Sal A Nyheter om PAH från ett tvärprofessionellt perspektiv Moderatorer: Kjell Jansson, Linköping och Göran Rådegran, Lund Sal D PRAMI gav svaret - full revaskularisering vid STEMI är helt logiskt! Jonas Persson Ungefär hälften av patienter med ST-höjningsinfarkt har ytterligare förträngningar i icke infarkt relaterade kranskärl. I de europeiska riktlinjerna från 2012 har man rekommenderat att man behandlar det infarktrelaterade kärlet endast utom i speciella fall (kardiogen chock eller persisterande ischemi). I september 2013 presenterades och publicerades brittisk studie, Preventive Angioplasty in Acute Myocardial Infarction (PRAMI), i vilken 465 patienter med SThöjningsinfarkt randomiserades till akut PCI av det infarktrelaterade kärlet endast (konservativa gruppen; n=231) eller akut PCI av det infarktrelaterade kärlet samt icke infarktrelaterade kärl med förträngingar (aktiva gruppen; n= 234). Studien avslutades i förtid av säkerhetskommittén på grund av för stort antal händelser i konservativa gruppen i jämförelse med den aktiva gruppen Studien avslutades i förtid av säkerhetskommittén på grund av för stort antal händelser i konservativa gruppen i jämförelse med den ak- tiva gruppen; 53 patienter i den konservativa gruppen drabbades av kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt eller refraktär angina pectoris under uppföljnings tid på i medel tal 23 månader att jämföra med 21 patienter i den aktiva gruppen (p<0.001). Det finns således nu starkt stöd för att åtgärda även icke infarktrelaterade förträngningar i kranskärlen i samband med primär PCI och de europeiska riktlinjerna bör snarast ändras. Jonas Persson Vill du få tidningen som ett pdf-dokument? E-posta oss: så kommer den efter vårmötets avslutande. Patienters erfarenheter av information i samband med Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH) eller kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) Bodil Ivarsson PAH är ett samlingsbegrepp för en rad tillstånd med förändringar i lungans små kärl och förhöjt pulmonalistryck vilket leder till belastning och ofta högersidig hjärtsvikt. CTEPH kan ge liknande bild. Symptomen i inledningsfasen är ofta ospecifika i form av oförklarlig trötthet och dyspné. Patienterna står inför ett allvarligt och ofta snabbt sjukdomsförlopp som obehandlat har hög mortalitet. Dock har behandlingen utvecklats markant de senaste 15 åren. Därför är det viktigt att tidigt identifiera dessa patienter och remittera till något av Sveriges åtta PAH-centra. Det multidisciplinära PAH-specialistteamet med representanter från olika specialiteter behöver ha kunskap och resurser för att kunna diagnostisera, behandla, följa upp, men även stödja och informera patienter och deras närstående om möjligheter till ett liv med bra livskvalitet, trots sjukdomen. Dessutom se patienten som en i teamet, därtill den som har mest kunskap om det egna måendet, och vikten av att hjälpa patienten att engagera sig och därmed förbättra hälsan. Detta för att patienterna ska förstå och följa de råd de fått avseende medicinering, undersökningar, provtagningar, kontroller och fysisk aktivitet. En faktor som påverkar patienters erfarenheter av information är att de får vård och omsorg från flera olika vårdgivare, allt från kommunal hemsjukvård till regionala PAH-centra med multidisciplinära specialistteam. Dessa olika aktörer samordnar inte alltid sina informations- och kommunikationsinsatser så att det blir en hållbar process genom hela vårdkedjan. I föredraget kommer patienternas slingrande väg till att få diagnosen PAH eller CTEPH och dess prognos att beröras. Likaså erfarenheter av muntlig och skriftlig information, internet som kunskapskälla, information till närstående samt ärftlighet och barnproblematik. Sjukvårdspersonal måste inse sin nyckelroll som informatörer men tänka på att information är en upplysning som lämnas av någon som är aktiv till någon som antingen kan vara aktiv eller passiv. Att lämna information till en patient betyder inte alltid ökad kunskap hos patienten. Bodil Ivarsson Kardiologer är som bäst, där de behövs som mest. Malmö, där både sinnet och karriären kan trivas. ATT JOBBA INOM VÅRDEN ÄR ATT VARA BEHÖVD. Ju mer du är behövd, desto viktigare blir du. Inte bara för patienterna, utan även för vården som helhet. Och där du behövs som mest, är chansen också stor att du trivs som bäst. lakarjouren.se Vi bemannar hela Sveriges och Norges sjukvård! MED MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET är vi ett av Sveriges mest erfarna bemannings företag inom vården. Det ger oss en kunskap och ett nätverk som kan hjälpa dig att bli och må så bra som möjligt i ditt jobb. Välkommen till vår monter på Kardiologiska vårmötet i Malmö, 7 9 maj

7 Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet NYHET! OPSUMIT (MACITENTAN) REDUCERAR MORBIDITET-MORTALITET SOM KOMBINERAD ENDPOINT VID PAH 1, % % patients % patienter event utan free händelse (Kaplan-Meier) VARAKTIG EFFEKT FRÅN BEHANDLINGSSTART year år 2 years 2 år 3 years 3 år Time Tid from från behandlingsstart treatment start 63% 47% 16 % p<0,0001 riskreduktion absolut riskreduktion OPSUMIT 10 mg n=242 Placebo n=250 Efter tre år med OPSUMIT 10 mg hade 63 % av patienterna inga morbiditets- eller mortalitetshändelser, jämfört med 47 % för placebo. Effekten sågs tidigt i studien och var kvarstående. Varmt välkommen till monter 3 så berättar vi mer om OPSUMIT. % på bakgrunds behandling 64 Referenser: 1. OPSUMIT Produktresumé, SmPC, januari Pulido T et al. N Eng J Med 2013;369(9): Opsumit (macitentan), endotelinreceptorantagonist (ERA) med affinitet till både ETA och ETB-receptorer. ATC-kod: C02KX04. Rx. Pris inom förmånen ännu ej fastställt. Opsumit, som monoterapi eller i kombination, är indicerat för långtidsbehandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) hos vuxna patienter med WHO funktionsklass II till III. Effekt har påvisats i en PAH-population inkluderande idiopatisk och ärftlig PAH, PAH associerad med bindvävssjukdomar och PAH associerad med korrigerade enkla kongenitala hjärtfel. Tablett 10 mg, förpackningsstorlek 30 st. SPC: För fullständig information se fass.se. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Svärdvägen 3 A, Danderyd. Tlf.: Fax: opsumit.info. PTA-S-OPS MAR

8 8 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 Onsdag 7 maj 2014 För patienter som inte uppnått LDL-C-mål med generisk statin SIKTA LÅGT Statin + EZETROL (ezetimib) kan hjälpa dina patienter nå mål! 1 Inflammationshämning som sekundärprevention vid kranskärlssjukdom? Moderatorer: Eva Swahn, Linköping och Per Tornvall, Stockholm Sal E Darapladib vid kronisk kranskärlssjukdom huvudresultat från Stability. Claes Held Individualsierad sekundärprevention vid kronisk kranskärlssjukdom. Lars Wallentin tionshämning kan ändra utvecklingen av riskabla åderförkalkningsförändringar i kranskärlen. Studien har letts av professor Lars Wallentin vid Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR) och professor Harvey White från Auckland, Nya Zealand. EZETROL (ezetimib) kolesterolabsorptionshämmare (Rx; (F); SPC sept 2013) tabletter 10 mg. Indikationer: EZETROL givet tillsammans med en statin är indicerat som tilläggsterapi till diet till patienter med primär hyperkolesterolemi (icke-familjär och heterozygot familjär) som inte är adekvat kontrollerade med en statin enbart. EZETROL i monoterapi är indicerat som tilläggsterapi till diet till patienter med primär hyperkolesterolemi (icke-familjär och heterozygot familjär) hos vilka en statin anses olämplig eller inte tolereras. EZETROL givet tillsammans med en statin, är indicerat som tilläggsterapi till diet till patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi. Annan kompletterande behandling (t ex LDLaferes) kan ges. EZETROL är indicerat som tilläggsterapi till diet till patienter med homozygot familjär sitosterolemi. Fördelaktig effekt av EZETROL på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu inte fastställts. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena. När EZETROL ges tillsammans med en statin bör produktresumén för det aktuella läkemedlet konsulteras. EZETROL givet tillsammans med en statin är kontraindicerat under graviditet och amning. EZETROL givet tillsammans med en statin är kontraindicerat hos patienter med aktiv leversjukdom eller med kvarstående transaminasförhöjning utan känd orsak. Vid förskrivning och för aktuell information om villkor i förmånssystemet, förpackningar och priser se Villkor för subvention: Subventioneras endast för patienter som har provat generisk statin och inte uppnått behandlingsmålet, eller om det konstateras att patienten inte tål statiner. 1. Bays et al. Am J Cardiol. 2013;112(12): Claes Held och Lars Wallentin Sedan många år har man kunnat påvisa inflammation vid de åderförkalkningsförändringar i hjärtats kranskärl som leder till hjärtinfarkt. I en stor världsomfattande studie (STABILITY) har en internationell forskargrupp studerat inflammationshämning för att förebygga åderförkalkningshändelser. STABILITY är en världsomfattande studie där forskare studerat om inflammationshämning kan förebygga sjukdomstillstånd som har sin grund i åderförkalkning. Darapladib är en kraftig hämmare av Lp-PLA2 som är ett enzym som aktiveras i kranskärlen vid inflammation och där ökade nivåer av Lp-PLA2 i blodet indikerar ökad risk för hjärtinfarkt vid åderförkalkningssjukdomar. STABILITY-studien är en global fas III studie som inkluderade patienter från 39 länder med kronisk kranskärlssjukdom till behandling med 160 mg darapladib eller placebo dagligen. Uppföljningstiden var i genomsnitt 3,7 år. Under sessionen kommer Claes Held att presentera huvudresultaten av studien. På grundval av erfarenheterna i studien kommer Lars Wallentin sedan att diskutera hur man idag i ett globalt perspektiv kan bedriva optimal sekundärprevention vid kronisk kranskärlssjukdom och arbetet med att utveckla nya metoder för att ytterligare förbättra individualiseringen av behandlingen. Efter presentationerna finns möjligheter till frågor och diskussion av utvecklingen av behandlingen vid kronisk kranskärlssjukdom. Claes Held BESÖK OSS I MONTER CARD Mars 2014 Hos i övrigt välbehandlade patienter med kronisk stabil kranskärlssjukdom och optimal förebyggande behandling med alla andra rekommenderade åtgärder,... gav ändå stöd för att inflammationshämning kan ändra utvecklingen av riskabla åderförkalkningsförändringar i kranskärlen. Lars Wallentin EZETROL är ett registrerat varumärke av MSP Singapore Company, LLC. Copyright 2012 MSP Singapore Company, LLC. hade behandlingen inga säkra effekter på dödlighet och sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom. Men studien gav ändå stöd för att inflamma-

9 Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Om betablockad inte räcker till... vid icke-permanent förmaksfl immer 1 Enligt ESC:s riktlinjer 2 Riskreducerande tillägg 3, 4 3, 5, 6 God säkerhetsprofi l Klass 1Arekommendation för bibehållande av sinusrytm. Väldokumenterad rytmreglerande effekt. Minskad risk för akut kardiovaskulär sjukhusvård. Positiv nyttoriskbalans. Låg risk för allvarliga biverkningar. Referenser: 1. Produktresumé MULTAQ, focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation.european Heart Journal, doi: /eurheartj/ehs Singh BN et al. N Engl J Med. 2007;357: Hohnloser SH et al. N Engl J Med. 2009;360: EMA, 6. Lafuente-Lafuente et al. The Cochrane Library 2012, Issue 5. MULTAQ (dronedaron) ingår i högkostnadskyddet med följande begränsning: Endast som tillägg till standardbehandling, vanligen inkluderande betablockerande och blodförtunnande läkemedel, för patienter med icke-permanent förmaksflimmer som har minst en av följande kardiovaskulära riskfaktorer: tidigare stroke eller TIA, hypertoni, diabetes, hög ålder, över 75 år. Indikation: MULTAQ, CO1BD07, R X, F, är indicerat för bibehållande av sinusrytm efter framgångsrik konvertering hos vuxna, kliniskt stabila patienter med paroxysmalt eller persisterande förmaksflimmer. Beroende på säkerhetsprofilen (se avsnitt 4.3 och 4.4 i produktresumén), bör MULTAQ endast förskrivas efter det att alternativa behandlingsmetoder har övervägts. MULTAQ ska inte ges till patienter med systolisk vänsterkammardysfunktion eller till patienter med tidigare eller pågående episoder av hjärtsvikt. Dosering: För vuxna, tablett 400 mg två gånger dagligen i samband med måltid. Kontraindikationer: Permanent förmaksflimmer som pågått 6 månader eller längre (eller med okänd duration) och där försök att återställa sinusrytmen inte längre bedöms vara aktuella, anamnes på tidigare eller pågående hjärtsvikt eller systolisk vänsterkammardysfunktion, patienter med lever- eller lungtoxicitet relaterad till tidigare användning av amiodaron samt patienter som samtidigt behandlas med dabigatran. För ytterligare kontraindikationer, se Varningar och försiktighet: samt ytterligare information, se Kontaktuppgifter: MULTAQ tillhandahålls av Sanofi AB, Vid frågor om våra läkemedel kontakta: Datum för senaste översyn av produktresumé: SE-DRO Februari 2014 Sveriges största studie om hjärt- och lungsjukdomar startar i Malmö SCAPIS är en världsunik forskningsstudie inom hjärta, kärl och lunga, som ger helt nya möjligheter för forskarna att hitta markörer som visar vem som löper stor risk att drabbas av sjukdom. Genom studien vill forskarna också ta reda på hur vården ska utveckla individanpassade och skräddarsydda behandlingar. Nu startar studien vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. SCAPIS står för Swedish Cardio- Pulmonary bioimage Study och totalt ska personer över hela landet undersökas. Under tre år kommer malmöbor mellan 50 och 64 år att delta i studien som leds av en nationell forskargrupp och drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. SCAPIS har också startat vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Aldrig tidigare har det lagrats en så stor mängd data, bilder och provresultat i en kunskapsbank i Sverige. Det skapar möjligheter för framtida forskning som vi hoppas ska leda till helt nya metoder för att förebygga och behandla sjukdomar i hjärta, kärl och lungor, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Kunskapsbanken som byggs upp blir en nationell resurs för svenska forskare under många år framöver. Eftersom studien involverar många människor och många kvalitativa undersökningar, får forskarna tillgång till både bred och djup information på ett sätt som inte har funnits tidigare. När studien är klar blir den störst i världen i sitt slag. Det finns en tradition av stora befolkningsstudier i Malmö. Det unika med SCAPIS är att den ger helt nya möjligheter för forskningsgenombrott. I framtiden hoppas vi kunna förutsäga vem som löper en hög risk att drabbas av sjukdom, med hjälp av ett enkelt blodprov, säger Gunnar Engström, professor och ansvarig för studien vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Deltagarna i SCAPIS kommer att genomgå omfattande hälsoundersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat blodprover och ultraljud. Ju fler som undersöks, desto snabbare får forskarna den information som krävs för att de ska kunna se samband och kunna identifiera riskfaktorer för sjukdom. Källa: Hjärt- Lungfonden Foto: Marie Ullnert

10 10 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 Onsdag 7 maj 2014 S Y M P O S I U M Behandling av kronisk hjärtsvikt fokus på hjärtfrekvens Onsdag 7 maj kl Sal 3 Malmömässan Moderatorer: Karl Swedberg, Göteborg. Frieder Braunschweig, Stockholm n Hjärtsvikt och komorbiditet risker och möjligheter Smita Dutta Roy, Göteborg n Försämring och återinläggningar vid kronisk hjärtsvikt betydelse och behandling Karl Swedberg, Göteborg n Behandlingsmål vid farmakologisk behandling Doser, biomarkörer eller hjärtfrekvens Frieder Braunschweig, Stockholm M-PRO-14-PROC-013-PF 2014 April Symposium arrangerat av Servier vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö. Tel Ann_progr_vårmöte.indd :35 Årets Werkö-föreläsning Reflex Cardiovascular Control in Man Peter Sleight MD DM FRCP, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK Moderator: Marcus Carlsson, ordförande Svenska Hjärtförbundet Sal B Baroreflex control of long term blood pressure. It had earlier been proposed (by AC Guyton & others) that arterial baroreflex mechanisms were mainly involved in short term beat to beat blood pressure (BP) control, but not longer-term levels of pressure. At that time it was not known that the arterial baroreflexes had effects on sodium & water elimination via renal nerves, as well as the more easily demonstrated effects on heart rate, cardiac contractility, & peripheral vascular tone. 40 years or so later on a US surgeon, Terry Thrasher, showed that chronic change in pressure in the isolated carotid artery pressure in the dog caused nervously mediated renal sodium retention & thus sustained BP change. Interventions to control blood pressure 60 years ago RH Smithwick published a report on over 1000 patients which showed that it was possible to lower malignant hypertension in man by splanchnic denervation. However this was accompanied by severe postural hypotension, so it had only limited application to very severe hypertension. A later more physiologic surgical approach used chronic stimulation of the carotid sinus nerves (CSN) by an implantable device, & so avoided postural hypotension. Although this was initially successful, longer-term results were marred by damage to the carotid sinus nerve or its blood supply. New methods of CSN stimulation in man are now successful long term, by using stimulation of the receptors by electrodes applied to the adventitia of the sinus. An alternative (or perhaps additional) treatment is the use of renal denervation - effected by electrical denervation of the kidneys, applied by a catheter introduced percutaneously from the groin into each renal artery. Esler & colleagues in Melbourne showed impressive long lasting BP reduction in patients with drug resistant hypertension, & so this technique was rapidly taken up by cardiologists. However in the US the food & drug administration would not approve the method for clinical use without a blinded controlled randomised trial. In January 2014 G. Bakris, the chair of this study, announced to great astonishment that this trial (Symplicity-3) was negative! Preliminary results will be given at the American College of Cardiology meeting at the end of March So the jury is unexpectedly out, awaiting the full published details. Conclusion Hypertension treatments have multiplied over the last years. But many patients fail to continue treatment long-term, due to side effects or cost. There are now potentially very practical physiological alternatives to drug treatment of human hypertension. Peter Sleight

11 Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 Familjerisk för kardiovaskulär sjukdom Moderatorer: Olle Melander, Malmö och Annika Rosengren, Göteborg Sal E Familjära lipidrubbningar Owe Johnson, Umeå Lipidnivåer styrs som mycket annat av ett samspel mellan gener och miljö. Ibland är den genetiska komponenten stark och kan vara den uppenbara förklaringen till en familjär ansamling av tidigt insjuknande i kardiovaskulär sjukdom. Den vanligaste klarlagt monogena dyslipidemin är familjär hyperkolesterolemi (FH). Den vanligaste klarlagt monogena dyslipidemin är familjär hyperkolesterolemi (FH). Förekomsten i Sverige är okänd, men andelen med heterozygot FH uppskattas till 1/300-1/500. FH har ett autosomalt dominant ärftlighetsmönster med mycket hög penetrans och ger en kraftigt ökad risk för insjuknande i kranskärlssjukdom i tidig ålder. Homozygoter är mycket ovanliga, har extrema LDL kolesterolnivåer och kan insjukna i barnaåren. Mutationer i någon av tre gener för proteiner med en central roll i LDL omsättningen- LDL receptor proteinet, apo B och PCSK9- har påvisats som orsak till FH. Sannolikt finns som etiologi i fall Prinsen efterträder Prinsessan Christina, fru Magnuson, som har varit hedersordförande sedan Prins Daniel är genuint intresserad av Hjärt-Lungfondens verksamhet och han har varit en mycket engagerad hedersledamot i vår styrelse under drygt två år. Vi är oerhört glada över att han nu vill axla rollen som hedersordförande, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt- Lungfonden. Prins Daniel delar årligen ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor. med fenotypen FH där mutation inte hittas i ovan nämnda gener mutation i någon annan gen. En klinisk FH diagnos kan ställas med hjälp av scoresystem som tar hänsyn till LDL kolesterolnivå, eget eller ärftlighet för tidigt insjuknande i hjärtinfarkt, ärftlighet för högt kolesterol, förekomst av senxantom, arcus senilis m.m. Casefinding är ett centralt problem och bara en minoritet av FH individer är identifierade av sjukvården. Man bör eftersträva en genetisk diagnos och göra en kaskadscreening av familj/släkt. Förebyggande behandling (LDL sänkning) finns och är effektiv. En ännu vanligare hyperlipidemi med till synes autosomalt dominant nedärvning är den familjära kombinerade hyperlipidemin (FCH) som finns hos cirka 1/100 i befolkningen och ger en klart ökad risk för insjuknande i hjärtinfarkt. Lipidmönstret varierar mellan olika uppenbart drabbade i samma familj och även inom samma individ. Konsekvent är att HDLkolesterol är lågt. triglycerider och/eller kolesterol är ofta förhöjt, apo B nivån är hög > 1,3 g/l pga ett ökat antal små LDL. Den genetiska bakgrunden är inte klarlagd. Flergenerationsstudier av risken för hjärtkärlsjukdom Peter M Nilsson, Professor i Klinisk Kardiovaskulär Forskning, Lunds Universitet Det är ett känt faktum att många sjukdomar tenderar att ansamlas inom familjer, så också hjärtkärlsjukdomar. Detta skulle kunna bero på en gemensam genetik, vilket är fallet för t.ex. familjär hyperkolesterolemi, men det finns även ansledning att studera andar gemensamma faktorer i livsstil och psykosociala förhållanden. Faktiskt är det så att den moderna kardiovaskulära genetikens listor av genetiska riskmarkörer endast kan förklara en mindre del av denna familjära ansamling, något man benämner "the missing heritability". Andra förklaringsfaktorer är att söka i epigenetik och gen-miljö interaktioner. Runt om i världen finns det idag några kända familjestur, t.ex. Framingham Offspring Study i USA, LifeLines i Holland, samt Generation Scotland i UK. I Malmö startade 2013 en ny studie kallad Malmö Offspring Study (MOS) med stöd av Vetenskaps- H.K.H. Prins Daniel har utsetts till ny hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse Pressmeddelande Hjärt-Lungfonden Sedan ett år tillbaka delar Prins Daniel också ut Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare. Hjärt-Lungfondens målsättning med det nya forskningsanslaget är att skapa förutsättningar för yngre forskare att få ett avgörande forskningsgenombrott inom ett viktigt forskningsområde. Forskning och hälsa ligger Prins Daniel nära och varmt om hjärtat. Det är ett känt faktum att många sjukdomar tenderar att ansamlas inom familjer, så också hjärtkärlsjukdomar. Forskning och hälsa ligger Prins Daniel nära och varmt om hjärtat. Prinsens engagemang inom friskvård och hans breda förankring hos det svenska folket är värdefullt för Hjärt-Lungfonden, säger Staffan Josephson. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos. I dag är fondens mål att besegra både hjärtoch lungsjukdomarna. Genom att samla in och fördela pengar till forskning och informera om hjärtkärlsjukdom bidrar Hjärt-Lungfonden till att rädda liv och förbättra vården för människor som drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Kungahuset.se Foto: Mattias Edwall / The Royal Court, Sweden. 11 rådet. Olika riskfamiljer undersöks och det sker en kartläggning av såväl kroppsfunktioner (fenotyp) som ärftliga faktorer (genotyp). Av speciellt intresse är studier av magtarmbakteriefloran (mikrobiomet) som anses samspela med genetik och kostintaget för att påverka metabolism, immunfunktion samt sannolikt kardiovaskulär risk. Owe Johnson Peter Nilsson

12 12 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 Onsdag 7 maj 2014 Lite om Malmö Turning Torso Visste du detta om Malmö? Turning Torso Arkitekten bakom Turning Torso är Santiago Calatrava och huset stod inflyttningsklart 1 november Restauranger till våning 54. De två hissarna i kontorsdelen rör sig med 3,5 meter per sekund. Hur säkert är huset? Mycket säkert. Brandsäkerheten är utformad i samarbete med Hur högt är huset? Brandförsvaret. Alla utrymmen omfattas av ett 190 meter, fördelat avancerat sprinklersystem. Dess- på 54 våningar. utom är byggnaden uppdelad i Hur långt ser man? brandceller och Alla lägenheter har brandzoner som fin utsikt då de är hindrar eventuella belägna från våning bränder från att 14 och upp. Längst sprida sig. Ett reservsystem ser till upp ser man Falsterbo och Trelleborg i att hissar, sprinklersystem och söder, Helsingborg i norr, Köpenhamn utrymningsbelysning fungerar i väster och Skåneslätten 250 miljoner människor i öster. över Øresundsbron även om strömmen går. Sedan Öresundsförbindelsen öppnades i juli år 2000 har 250 miljoner personer rest över bron mellan Svajar Malmö och byggnaden? med tåg och 13,6 miljoner resenärer tog bil, Vad buss står eller bygg- Köpenhamn. Under år 2012 åkte 11 miljoner personer motorcykel. naden på? Nej. Vid en så kalllad 100-årsstorm, Grunden består Öresundsbron består av tre delar och är totalt 7 då vindstyrkan 845 kan m lång. 5,35 km av bron ligger på av svensk ett massivt sida. betongfundament m långa nå 44 meter På per Pepparholm går vägen ner i den sekund, blir utböjningen maximalt 30 cm högst Drogdentunneln under Drogdenrännan på som den är danska sju meter sidan av Öresund. Tunneln kommer upp tjockt på Amager och 30 meter i diameter. Fundamentet är vid Kastrups flygplats. upp. Huset rör sig så sakta att det inte skulle kännas. Arkitekten bakom Turning Torso är Santiago Calatrava och huset stod inflyttningsklart 1 november Hur högt är huset? 190 meter, fördelat på 54 våningar. Hur långt ser man? Alla lägenheter Lite har om fin utsikt Malmö då de är belägna från våning 14 och upp. Längst upp ser man Falsterbo och Trelleborg i söder, Helsingborg i norr, Köpenhamn i väster och Skåneslätten i öster. Svajar byggnaden? Nej. Vid en så kallad 100-årsstorm, då vindstyrkan kan nå 44 meter per sekund, blir utböjningen maximalt 30 cm högst upp. Huset rör sig så sakta att det inte skulle kännas. fäst direkt i kalkberget, cirka 15 Hur fort går hissarna? meter under marknivå, med tre Hur fort går hissarna? långa spontar. De tre hissar som går till lägenheterna rör sig med fem meter per sekund, vilket gör att det tar 38 sekunder Lite De tre om hissar att åka Malmö som från går marknivå till lägen- till Hur våning mycket 54. material De två gick åt i hissarna i kontorsdelen rör heterna sig med rör 3,5 sig meter med fem per meter sekund. samband med bygget? per Restauranger sekund, vilket gör att det tar 38 sekunder att åka från marknivå Omkring ton armeringsjärn Hur säkert är huset? och kubikmeter betong. Mycket säkert. Brandsäkerheten Det finns ingen är stad utformad i Sverige som i slår samarbete Malmös restaurangutbud med när det gäller internationell mångfald. Malmö är dessutom en av Sveriges Brandförsvaret. Alla utrymmen krogtätaste omfattas städer med av över ett 600 avancerat restauranger sprinklersystem. och caféer. Dessutom är byggnaden uppdelad i brandceller och brandzoner som hindrar eventuella bränder från att sprida sig. Ett reservsystem ser till att hissar, sprinklersystem och utrymningsbelysning fungerar även om strömmen går. Vad står byggnaden på? Grunden består av ett massivt betongfundament som är sju meter tjockt och 30 meter i diameter. Fundamentet är fäst direkt i kalkberget, cirka 15 meter under marknivå, med tre meter långa spontar. Det finns ingen stad i Sverige som slår Malmös restaurangutbud när det gäller internationell mångfald. Malmö är dessutom en av Sveriges krogtätaste städer med över 600 restauranger och caféer. Hur mycket material gick åt i samband med bygget? Omkring ton armeringsjärn och kubikmeter betong. 250 miljoner människor över Øresundsbron Lite Malm Malmö och erh varit da i Roskil Malmö L Lite o Sveri Malmö: (51 % kv Malmör Skåne: c Öresund M 3 ä i J B D å S A Sedan Öresundsförbindelsen öppnades i juli år 2000 har 250 miljoner personer rest över bron mellan Malmö och Köpenhamn. Under år 2012 åkte 11 miljoner personer med tåg och 13,6 miljoner resenärer tog bil, buss eller motorcykel. Öresundsbron består av tre delar och är totalt m lång. 5,35 km av bron ligger på svensk sida. På Pepparholm går vägen ner i den m långa Drogdentunneln under Drogdenrännan på den danska sidan av Öresund. Tunneln kommer upp på Amager vid Kastrups flygplats.

13 Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 Vad är Svenska Hjärtförbundet? 13 Svenska Hjärtförbundet är ett förbund av specialitetsföreningarna inom hjärtsjukvården, Svenska Cardiologföreningen, Svensk förening för Klinisk Fysiologi, Svensk Thoraxkirurgisk förening, Svensk förening för Thoraxanestesi och Intensivvård samt Svensk förening för Thoraxradiologi. Historiken är att Lars Wallentin bjöd in företrädare för dessa föreningar 1998 och diskuterade vad som behövde göras för att förstärka samarbetet inom hjärtsjukvården. Det bildades något som kallades SHOCK-gruppen som senare formaliserades till Svenska Hjärtförbundet. övergripande uppgift att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Vad gör Hjärtförbundet? Enligt våra stadgar så är Svenska Hjärtförbundets övergripande uppgift att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtsjukvård samt att finna nya samarbetsformer för svenska specialistföreningar engagerade i hjärtsjukvård. Praktiskt så är Vårmötet den största och viktigaste delen av Hjärtförbundets verksamhet. Att organisera ett gemensamt möte var ett av de första stegen man tog i SHOCK-gruppen för att öka samarbetet mellan specialitetsföreningarna. Det var ett snilledrag att inte bara diskutera samarbete utan att göra något konkret som berör medarbetare inom hjärtsjukvården över hela landet. Det första Svenska Kardiovaskulära Vårmötet hölls i Malmö Man tog också tidigt steget att bjuda in andra föreningar att delta i organisationen av Vårmötet redan från första mötet så deltog VIC, Vårdprofessioner inom Cardiologi. Hur har Vårmötet utvecklats under åren? Det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet har utvecklats till det i särklass största svenska mötet inom hjärtsjukvården. På Vårmötet träffas idag 1300 personer för att utbyta kunskap och erfarenheter och ta del av nyheter inom hjärtsjukvården. Mötets styrka har från början varit det tvärprofessionella deltagandet. Det vi utvecklat under åren är att även symposierna har blivit tvärprofessionella. Från början var ett symposierna uppdelade i VIC-symposier, kardiologsymposier osv. Idag berör ett typiskt symposium olika delar av hjärtsjukvården, från forskning till det patientnära arbetet utifrån flera specialiteters och professioners aspekter. Vårmötets storlek och krav på fem stora föreläsningssalar och en stor sammanhållen utställningsyta för poster, montrar och inte minst mingelytor för pauserna har gjort att vi nu vuxit ur flera av de lokaler där Vårmötet tidigare varit. De första åren så var det organisationskommittén som fick skapa de flesta symposier för att mötet skulle bli av. Sedan flera år så får vi in ett stort antal förslag på symposier från medlemmar i föreningarna ute i landet. Organisationskommitténs arbete har därför skiftat till att välja ut de symposier som man anser vara mest intressanta men också att få en bra blandning av symposier så att så många områden som möjligt täcks. Dessutom är det viktigt att se att ett symposium inte återkommer med samma ämne två år i rad. En annan del som också växt är antalet inskickade abstracts. De är nu så många att vi inte får plats med alla i utställningen utan får välja ut de bästa som får presenteras. En praktisk skillnad som säkert en del kommer ihåg är att de första åren låg Vårmötet från torsdag till lördag men sedan 2002 är mötet från onsdag till fredag och det planerar vi att fortsätta med. Hur utses Vårmötets organisationskommitté? Organisationskommitténs medlemmar utses årligen av specialitetsföreningarna samt de inbjudna medarrangerade föreningarna Vårdprofessioner inom Cardiologi, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin, Svensk Barnkardiologisk förening, Svensk förening för Diabetologi och Riksföreningen Klinisk Fysiologi. Kontinuiteten säkras genom att Hjärtförbundet utser en ordförande i organisationskommittén som deltar som vice ordförande i två år och efter ordförandeåret kvarstår i kommittén som avgående ordförande. Dessutom deltar styrelsen i Hjärtförbundet i organisationskommittés arbete. Det goda samarbetet med Malmö Kongressbyrå som har stått för de praktiska arrangemangen alltsedan det första Vårmötet underlättar arbetet. Vad gör Hjärtförbundet förutom Vårmötet? Syftet med Hjärtförbundet är ju att främja samarbete inom hjärtsjukvården. Detta gör vi genom att träffas i specialitetsföreningarna två gånger per år vid ett heldagsmöte på våren och tvådagarsinternat under hösten. Då kan vi diskutera aktuella frågor som berör flera specialiteter. Vid dessa möten deltar ordförande i respektive specialitetsförening samt ytterligare en ledamot från respektive förening. Dessutom adjungeras representanter för SWEDEHEART, arbetsgrupper inom Hjärtförbundet, Scandinavian Cardiovascular Journal, ordförande i organisationskommittén för Vårmötet samt Svensk Förening för Hypertoni, Stroke och Vaskulär Medicin. Antalet sökande har ökat stadigt och ansökningarna håller en mycket hög nivå. Vi ska också stödja forskning och Svenska Hjärtförbundet utlyser därför varje år post doc stipendium som kan sökas av medlemmar i de fören- Marcus Carlsson ingar som arrangerar Kardiovaskulära Vårmötet. Antalet sökande har ökat stadigt och ansökningarna håller en mycket hög nivå. Svenska Hjärtförbundet ska verka för ökad kvalitet i hjärtsjukvården och därför deltar vi med representant i SWEDEHEARTs arbete och har ekonomiskt stött startandet av nya kvalitetsregister, t.ex. för TAVI. Svenska Hjärtförbundet delar årligen ut ett stipendium till Ulf Stenestrands minne tillsammans med SWE- DEHEART och UCR. Arbetsgrupper bildas vid behov i Hjärtförbundet och Per Tornvall har lett en grupp som tagit fram en simulatorbaserad utbildning inom koronarangiografi. Arbetsgruppen inom ekokardiografi arbetade flera år under ledning av Eva Nylander. Den nya arbetsgruppen inom ekokardiografi leds av Reidar Winter och ett förslag för certifiering inom ekokardiografi samt kursverksamhet i basal ekokardiografi är under utarbetande. Marcus Carlsson, ordförande Svenska Hjärtförbundet

14 14 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 Onsdag 7 maj 2014 Ultraljudsmetod varnar för annalkande hjärt- och kärlsjukdom En ultraljudsundersökning av handledens blodkärl kan på några minuter upptäcka åderförkalkning som riskerar att orsaka hjärt- och kärlsjukdom. Metoden, som utvecklats av forskare vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kan också användas för att följa effekterna av en behandling. Hjärt- och kärlsjukdom orsakad av åderförkalkning är den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor i Sverige. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har nu utvecklat en metod som med hjälp av högfrekvent ultraljud hittar även de första, mindre väggförändringarna i blodkärlen. Göteborgsforskarna blev för åtta år sedan först i världen att genom högfrekvent ultraljud kunna följa utvecklingen av åderförkalkning hos möss blev gruppen även först med att applicera metoden på människor. Nu har metoden testats och utvärderats på bland annat 416 patienter som remitterats till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för bröstsmärta med misstanke om hjärtsjukdom. Resultaten visar att den nya ultraljudsmetoden genom sin höga bildupplösning erbjuder ett enklare, mer precist och snabbare sätt att studera strukturförändringar i kärlen än de metoder som normalt används. Genom att hålla en ultraljudssändare vid handleden kan vi på någon minut få fram en detaljrik bild över blodkärlet och dess kärlvägg. Våra studier visar att graden av åderförkalkning i handledens kärl avspeglar graden av åderförkalkning i hjärtats kranskärl, och att patienter med åderförkalkning i handledens artär oftare drabbas av hjärtinfarkt och stroke och oftare är i behov av kranskärlsvidgning, säger Charlotte Eklund. De kärlförändringar vi upptäcker i handledens artärer är med andra ord en markör för en annalkande hjärt- och kärlsjukdom. Utöver riskbedömningen för framtida hjärt- och kärlhändelser kan metoden enligt Charlotte Eklund också användas för att följa effekterna av olika behandlingar. Den goda bildkvaliten öppnar också för fler användningsområden, till exempel vid undersökning av fistlar och bedömning av kärlskada i armens kärl efter olika ingrepp. Metoden kommer även att användas inom kärlforskning i kommande studier och används redan nu i en pågående studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Avhandlingen Biological relevance and prognostic significance of radial artery intima-media thickness försvarades vid en disputation fredagen den 4 april. Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34833 Källa: Sahlgrenska akademin Foto: Sahlgrenska akademin Välkomstmingel! Idag onsdag 7 maj kl bjuds det på välkomstmingel på kontinentalt vis i utställningslokalerna på Malmö- Mässan. Ingår i anmälningsavgiften, föranmälan behövs. Fri klädsel. max 6 Svar från LIPUS utvärderingsfrågor 2013: ,0 Skulle du rekommendera utbildningen till en kollega i en situation liknande din? 4,5 Kommer du att för egen del kunna tillämpa det du lärt dig i din kliniska vardag? 4,9 Hur bedömer du utbildningen som helhet?

15 Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet AMPLATZER Cardiac Plug Structural Heart Therapy En Alternativ Behandling för att Minska Risken för Stroke hos Patienter med Förmaksflimmer 1 Nuvarande evidens tyder på att perkutan ocklusion av vänster förmaksöra (LAA) är en effektiv metod för att minska risken för tromboemboliska komplikationer i samband med icke-valvulärt förmaksflimmer. 1 Amplatzer Cardiac Plug möjliggör en säker placering även i en kort landningszon och förenklar positioneringen genom dess design. Den är utformad för en fullständig stängning av LAA. SJMprofessional.com 1. Percutaneous occlusion of the left atrial appendage in non-valvular atrial fibrillation for the prevention of thromboembolism. National Institute for Health and Clinical Excellence. Published June Accessed April Product referenced is approved for CE Mark. AMPLATZER, ST. JUDE MEDICAL and the nine-squares symbol are trademarks and service marks of St. Jude Medical, Inc. and its related companies St. Jude Medical. All Rights Reserved. Amplatzer Cardiac Plug Ad Swedish x180.indd 1 27/03/13 17:23 Livsstilsförändrande metod kan minska risken för stroke och ohälsa Mer än var tionde kvinna i Göteborgsområdet drabbas någon gång i livet av en stroke. Det visar resultat från den omfattande Kvinnostudien vid Göteborgs universitet. Forskarna har också med framgång provat en metod där patienter som söker till vårdcentraler uppmuntras till förebyggande livsstilsförändringar. I den välkända Kvinnoundersökningen har forskare vid Göteborgs universitet sedan slutet av 1960-talet kartlagt hälsan hos fler än tusen kvinnor i Göteborgsområdet. I den senaste studien har forskarna fokuserat på risken för stroke. Studien visar att under de 32 år som kvinnorna följdes drabbades 13 procent av kvinnorna av stroke i form av hjärninfarkt och/eller hjärnblödning. Kartläggningen visar att risken för stroke har ett starkt samband både med livsstilsfaktorer som övervikt och rökning, och med medicinska riskfaktorer som högt blodtryck, hjärtflimmer och diabetes. Exempelvis var risken för stroke dubbelt så stor för kvinnor som hade ett konstaterat hjärtflimmer jämfört med friska kvinnor. Det är angeläget att förebygga stroke genom att förändra riskbeteenden som låg fysisk aktivitet, rökning, dåliga kostvanor, stress och pressad livssituation och att finna verktyg för detta i primärvården. I studien såg vi också ett starkt samband mellan ökad fysisk aktivitet och ett ökat upplevt välbefinnande hos kvinnorna, säger forskaren Ann Blomstrand som presenterar rönen i sin avhandling. Personer som söker vård är dock olika benägna att förändra sin livsstil. För att identifiera motiverade patienter har Ann Blomstrand och hennes medarbetare provat en ny metod, där både manliga och kvinnliga patienter vid åtta av Närhälsans vårdcentraler på Hisingen fick medverka i en enkät om sin livsstil samt erbjöds att få göra en hälsoprofil, medverka i hälsosamtal och kontrollera blodtryck och blodsocker. De som i enkäten uppgav en inte så bra livsstil och samtidigt ville göra något åt det erbjöds att delta i programmet. En uppföljning ett år senare visade att av de deltagare som medverkat hade många sänkt sitt blodsocker och blodtryck, minskat i vikt och midjemått och hade lägre BMI mätt som medelvärden. Även alkoholvanorna hade förändrats till det bättre: av de 55 som i enkäten uppgav en hög konsumtion rapporterade nästan två tredjedelar, 35 personer, att de minskat sin alkoholkonsumtion ett år senare. Tjugo procent av deltagarna angav ett generellt ökat välbefinnande. Vår studie visar att man med livsstilsfrågor framgångsrikt kan fånga in motiverade individer, och att de med stöd från vårdpersonal ofta kan engageras i sin egen förebyggande vård. Detta gynnar i sin tur välbefinnandet och kan minska risken för folksjukdomar som stroke, hjärtsjukdom och diabetes, säger Ann Blomstrand. De positiva erfarenheterna av projektet har gjort att Närhälsan i Västra Götalands påbörjat införandet av metoden. Avhandlingen Life style intervention in primary care and aspects on stroke prevention försvarades vid en disputation den 3 april. Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34832 Källa: Sahlgrenska akademin

16 16 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 Onsdag 7 maj 2014 Vi underskattar risken att drabbas av ny hjärtinfarkt Bara var fjärde svensk, 26 procent, känner till att den vanligaste konsekvensen av en hjärtinfarkt är att man löper större risk att drabbas igen, men lever vidare utan märkbara men. Det visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och som lyfter fram behovet av mer forskning för att förhindra livslång hjärtsjukdom. Många vet inte att den som överlever sin hjärtinfarkt har inflammation kvar i kärlen och fortfarande är hjärtsjuk. Det här är kunskap som är livsviktig att sprida så att den som får en infarkt kan slippa att drabbas igen, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Vad tror du är den vanligaste konsekvensen av att drabbas av hjärtinfarkt i dag? Fysiska konsekvenser Inga märkbara men, löper större risk att drabbas igen Psykiska konsekvenser Vet ej Omedelbart dödsfall Annat Inga konsekvenser Källa: Hjärt-Lungfonden och Sifo 5% 3% 3% 2% 21% 26% 39% Fyra av tio svenskar, 39 procent, tror felaktigt att hjärtinfarkt oftast leder till fysiska konsekvenser. 26 procent av svenskarna känner till att den vanligastekonsekvensen är att man lever vidare utan märkbara men, fast med en högre risk att drabbas igen. 21 procent tror att psykiska konsekvenser är vanligast. Bara 3 procent tror att den vanligaste konsekvensen är omedelbart dödsfall, vilket är den näst vanligaste konsekvensen av en hjärtinfarkt. Men tack vare hjärtforskningen minskar dödligheten. En 65-åring som 1980 skulle ha avlidit i hjärtinfarkt kan i dag överleva och leva minst tolv år till. Hjärt-kärlsjukdom är dock fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för både män och kvinnor. Varje år drabbas svenskar av akut hjärtinfarkt och dör. Källa: Hjärt-Lungfonden äannu mer annu fler Hitta flimmer stoppa stroke Varje dag får 16 personer i Sverige stroke på grund av förmaksflimmer Ofta är stroke det första symptomet på förmaksflimmer och många strokepatienter får aldrig en förklaring på varför de drabbades. Många av dessa patienter har tyst förmaksflimmer som är odiagnostiserat och saknar därför korrekt behandling. Risken att drabbas av en ny stroke är stor om inte förmaksflimret hittas och behandlas. En nyligen publicerad studie 1 från Skövde visar att en utredning med Zenicor- EKG i tre veckor hittar tysta förmaksflimmer hos 11,4% av strokepatienterna jämfört med 2,8 % med 48h Holter. Zenicor-EKG är en välbeprövad metod som idag används på över 200 kliniker i Norden, Tyskland och Storbritannien samt på över 20 strokekliniker i Sverige. För mer information: ) Orrsjö et.al. Screening of Paroxysmal Atrial Fibrillation after Ischemic Stroke: 48-Hour Holter Monitoring versus Prolonged Intermittent ECG recording. ISRN Stroke 2014

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Familjära aortadissektioner

Familjära aortadissektioner Familjära aortadissektioner Information till patienter och anhöriga Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FAAD (Familjära AortaAneurysm och Dissektioner) eller är anhörig till någon med

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Division allmänmedicin, hjärt- och akutmedicinsektionen 3 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Jörgen Lindström, Magnus

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter 1 Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke Per Wester, Umeå Strokecenter STROKE - vilka läkemedel kan förhindra återinsjuknande och hur effektiva är de? Läkemedelskommittén Örebro Läns Landsting

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa

Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa Ronnie Willenheimer Docent i kardiologi, Lunds Universitet Medicinsk chef, Hjärtkärl-kliniken Potentiell intressekonflikt: Försörjning huvudsakligen

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning Gävle HC Carema Metabol bedömning & mottagning Är personen SJUK? eller FRISK?... . eller har hon en mycket HÖG RISK? Hur ska vi HJÄLPA utan att STJÄLPA? HJÄLP!? Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset.

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. STROKE Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. (MI=MYOCARDIAL INFARCTION) Hemorragisk stroke Ishemisk stroke hjärnblödning hjärninfarkt Stroke alla åldrar Stroke yngre Hjärtinfarkt

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Fakta om stroke. Pressmaterial

Fakta om stroke. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om stroke Stroke (hjärnblödning, slaganfall) är den främsta orsaken till svåra funktionshinder hos vuxna och den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer. Omkring 30

Läs mer

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban)

Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) Patientinformationskort Ett patientinformationskort ska ges till varje patient som förskrivs Xarelto 15 mg och/eller 20 mg och konsekvenserna av antikoagulantiabehandlingen

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal

Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Kartläggning av följsamheten till behandlingsrekommendationer för typ II diabetiker inom Primärvården Fyrbodal Ett projektarbete inom magisterprogrammet i klinisk farmaci Vårterminen 2008 Petra Laveno

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln 38 PRODUKTRESUMÉ 39 Avsnitt 4.1 Terapeutiska indikationer [De nuvarande godkända indikationerna ska tas bort och ersättas med

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140331 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C127a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16 Rad C127a Tillstånd/ Åtgärd Nyinsättning av antikoagulantia inför

Läs mer

Ta hand om din hjärna

Ta hand om din hjärna Ta hand om din hjärna www.aivoliitto.fi Vad kan du göra för att minska risken att drabbas? En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre.

Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Behandlingsrekommendationer för gruppen de mest sjuka äldre. Presentation av ett regionalt samarbetesprojekt mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Blodkärlsundersökning Arteriografi

Blodkärlsundersökning Arteriografi Blodkärlsundersökning Arteriografi Patientinformation Undersökningen visar förekomst och grad av åderförkalkning (atheroskleros och annan artärstelhet) i just Dina blodkärl. Atheroskleros anses orsaka

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

Hypertoni och hypertonibehandling. Personliga reflektioner

Hypertoni och hypertonibehandling. Personliga reflektioner Hypertoni och hypertonibehandling Personliga reflektioner Vilket genomslag kan riskfaktorerna ha? Steno2 Diabetes typ 2 Genomsnittsålder 55,1 år (+/-7,2) Microalbuminuri Uppföljningstid i genomsnitt 7,8

Läs mer

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde

Stroke. Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Stroke Björn Cederin Strokeenheten Kärnsjukhuset i Skövde Epidemiologi Riksstrokedata 2001-2002 Ca 25 000 personer drabbas av slaganfall och 8000 av TIA per år Medelålder för de drabbade är 75 år, 80%

Läs mer

CT-DIAGNOSTIK AV AKUT AORTASJUKDOM. AGNETA FLINCK Med.dr, Öl. Thoraxradiologiska sektionen SU/Sahlgrenska Göteborg

CT-DIAGNOSTIK AV AKUT AORTASJUKDOM. AGNETA FLINCK Med.dr, Öl. Thoraxradiologiska sektionen SU/Sahlgrenska Göteborg CT-DIAGNOSTIK AV AKUT AORTASJUKDOM AGNETA FLINCK Med.dr, Öl. Thoraxradiologiska sektionen SU/Sahlgrenska Göteborg Akuta aorta syndromet Aorta dissektion Intramuralt hematom (IMH) 5-20 % Penetrerande arteriosklerotiskt

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012 PAH enkät för dig som är andfådd En undersökning om andfåddhet, trötthet och dålig kondition. Tre vanliga tillstånd som kan vara helt normala, men också kännetecken på ett flertal sjukdomar Undersökningsresultat

Läs mer

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI

Kardiologiska kliniken. Kranskärlsröntgen/PCI Kardiologiska kliniken Kranskärlsröntgen/PCI 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kranskärlsröntgen...4 Förberedelser inför koronarangiografi...4 På angiolabb...4 Efter kranskärlsröntgen...5 PCI...6 Förberedelser

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Bilder från onsdagens aktiviteter...

Bilder från onsdagens aktiviteter... XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 2, Torsdag 8 maj Bilder från onsdagens aktiviteter... Christoph Varenhorst och Stefan James Uppsala tycker att

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Hur kan vi förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer

Hur kan vi förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer Hur kan vi förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer 2013 12 03 Stroke är en folksjukdom 30 000 drabbas årligen varav 20 000 nyinsjuknanden 1 miljon vårddagar 20% avlider 1:a månaden 3:e vanligaste

Läs mer

Långt QT syndrom (LQTS) Definition

Långt QT syndrom (LQTS) Definition Långt QT syndrom () Definition ärftligt,oftast autosomalt dominant- Romano-Ward syndrom abnormt förlängd kammarrepolarisering ökad risk för allvarlig kammartakykardi, Torsade de Pointe ofta utlöst av hög

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan 10.30-11.00 Endobronkiella stentar vid emfysem Lars

Läs mer

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15

Kranskärlssjukdom. Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Kranskärlssjukdom Fortbildningsmöte Läkemedelskommittén Halland Kungsbacka 2015-09-15 Johan Pontén, överläkare Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad Kliniska riktlinjer - Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter - resultat från Role Of Low Lung function Study (ROLLS) Sophia Frantz, specialistläkare, doktorand Klinisk fysiologi, Diagnostiskt Centrum, UMAS Bakgrund Låg

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Årets forskningsstipendium till Ulf Stenestrands minne till Ole Fröbert Örebro Universitetssjukhus. Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014

Årets forskningsstipendium till Ulf Stenestrands minne till Ole Fröbert Örebro Universitetssjukhus. Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Fredag 9 maj 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 3 Fredag 9 maj Urval dagens föreläsningar Årets forskningsstipendium till Ulf Stenestrands minne till Ole Fröbert Örebro Universitetssjukhus.

Läs mer

Hjärtsvikt hos den äldre patienten

Hjärtsvikt hos den äldre patienten Hjärtsvikt hos den äldre patienten Henrik Toss Ordförande i Läkemedelskommittén Uppsala län Överläkare vid internmedicin, Akademiska sjukhuset 2014-10-27 Disposition av föreläsning Bakgrund Diagnostik

Läs mer

Coarctatio aortae. GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping

Coarctatio aortae. GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping Coarctatio aortae GUCH-kurs Lund 2012-10-05 Niels Erik Nielsen Kardiologiska kliniken US Linköping 31-årig kvinna med känt lätt för högt BT sedan 20-års ålder Bröstsmärtor Coarctatio aortae allmänt Generaliserad

Läs mer

Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt?

Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt? Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt? Hjärtat är en pump (stor som en knuten hand) som försörjer kroppens organ med syrerikt blod. Själva hjärtmuskulaturen behöver också syrerikt blod för sitt ständiga

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140305 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

VETENSKAPLIGT PROGRAM

VETENSKAPLIGT PROGRAM VETENSKAPLIGT PROGRAM Version 140430 Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 7-9 maj, 2014, Malmö, MalmöMässan i Hyllie. ONSDAG 13.00-14.00 Hjärtrond Den kardiometabola riskpatienten - ett fallbaserat riskscenario

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar blodfettrubbningar Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Gunilla Eriksson Hälsoekonom Douglas Lundin Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Den

Läs mer

Zontivity OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Zontivity OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/739006/2014 Zontivity OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Zontivity och den

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Praktiska aspekter av antikoagulantia

Praktiska aspekter av antikoagulantia Praktiska aspekter av antikoagulantia Camilla Nilsson AK-koordiantor AK-enheten SUS Landskoordinator Auricula 1 Nya läkemedlen som skyddar dig mot stroke! Expressen 2011-11-07 Det gamla blodförtunnande

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Acomplia Filmdragerad 20 mg Blister, 28 051996 602,83 662,00. 20 mg Blister, 98.

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Acomplia Filmdragerad 20 mg Blister, 28 051996 602,83 662,00. 20 mg Blister, 98. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Aventis AB Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Rosuvastatin Stada 10 mg filmdragerade tabletter. VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Delområden av en offentlig sammanfattning. Rosuvastatin Stada 10 mg filmdragerade tabletter. VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Rosuvastatin Stada 5 mg filmdragerade tabletter Rosuvastatin Stada 10 mg filmdragerade tabletter Rosuvastatin Stada 20 mg filmdragerade tabletter Rosuvastatin Stada 40 mg filmdragerade tabletter 25.8.2014,

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Trombocythämmande läkemedel Klopidogrel (Plavix )

Trombocythämmande läkemedel Klopidogrel (Plavix ) Trombocythämmande läkemedel Klopidogrel (Plavix ) Publicerad 99-10-29 Reviderad 00-03-29 Version 2 I denna Alertrapport har effekter och kostnader av klopidogrel vid förebyggande behandling av aterosklerotiska

Läs mer

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset

akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset akut hjärtsvikt Termin 5 2008 Per Kvidal MLA Svikt&VOC-enheten Kardiologkliniken Akademiska Sjukhuset Hemodynamik - begrepp & normalvärden i vila SVC = superio vena cava Sat 70 AO Sat 95% PA Sat 70

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta?

Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Äldre och antihypertensiva läkemedel eller Vinst eller skada vid hypertonibehandling av våra äldsta? Anders Hernborg, specialist allmänmedicin och internmedicin, Region Halland. 1 FRÅGA 1, sammafattning

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA 48 KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA HÄLSA En befolknings hälsotillstånd avspeglar både medborgarnas livsstil och hälsooch sjukvårdens förmåga att förebygga och bota sjukdomar. När det gäller hälsa och välfärd

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Effektrapport 2015. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig:

Effektrapport 2015. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Effektrapport 2015 Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Innehåll 1 Om Hjärt-Lungfonden... 1 2 Vad vill Hjärt-Lungfonden uppnå?... 1 3

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-05-17

BESLUT. Datum 2010-05-17 BESLUT 1 (9) Datum 2010-05-17 Vår beteckning SÖKANDE Sanofi-Aventis Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Hjärt-kärlprevention vid diabetes typ 2 räcker det att sänka blodsockret?

Hjärt-kärlprevention vid diabetes typ 2 räcker det att sänka blodsockret? Hjärt-kärlprevention vid diabetes typ 2 räcker det att sänka blodsockret? 2014-11-12 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken KS-Huddinge 1 Komplikationer vid typ 2-diabetes Risk för Hjärt-kärlsjukdom Cerebrovaskulär

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Blodkärlsundersökning Arteriografi

Blodkärlsundersökning Arteriografi Blodkärlsundersökning Arteriografi Omfattande hjärt-kärlriskanalys på endast 3 minuter Genombrott inom tidig diagnostik av atheroskleros Arteriografundersökningen (liknar en vanlig blodtrycksmätning) undersöker

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Läkemedel nytta och risker hos äldre

Läkemedel nytta och risker hos äldre Läkemedel nytta och risker hos äldre Arne Melander Professor emeritus Klinisk Farmakologi och Läkemedelsepidemiologi, Lunds universitet Läkemedelssakkunnig SPF (F d Överläkare Klinisk farmakologi, Malmö

Läs mer