Kod nr. Tentamensskrivning Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida -------------"

Transkript

1 Tentamensskrivning Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor - Fyll i din kod högst upp på varje sida

2 1) a) Namnge två hjärtvitier som ger cyanos? (0,5 p) b) Hur skiljer sig debuten av cyanosen mellan de bägge diagnoserna? (0,5 p) c) Vilket läkemedel ger man för att hålla ductus öppen? (0,5 p) 2) Kalle Alberto el Segundo, föddes med APGAR 9/10/10. Förlöst v.36, mamma med preeklampsi. Nu 3 mån. VC: Söker för matleda, hängig, snabbandad och svettningar. Status: blåsljud, svullnad runt ögon. a) Fortsatt handläggning? (0,5p) b) Ultraljud visar VSD. Mamman undrar varför symptomen inte tidigare har märkts och ifrågasätter din diagnos. Vad svarar du modern? (0,5 p) 3) 10-åriga Kajza kommer in till vårdcentralen efter att ha känt hjärtklappning under bildlektionen i skolan. Haft liknande upplevelser tidigare men börjar nu, liksom medföljande mor bli orolig för att det kan vara något farligt. Tid. Väs. Frisk a) När du utfört status, vad gör du därefter? (0,5 p) b) Nu är du barnkardiolog. Hur vill du behandla om Kajza visar sig ha WPW? (0,5 p) 2

3 c) Vilken diagnos misstänker du om Kajza uppger att hon svimmade när hon blev upprörd på en kompis som förstörde hennes teckning på bildlektionen? (0,5 p) 4) Du kallas till förlossningen för att titta på en nyfödd fullgången flicka som är mörk i färgen och som behöver extra syrgas för att hålla god saturation. På status finner du att flicka är högröd i färgen och snabbandad. Hon är hypoton och har sneda ögonspringor. a) Vilken diagnos misstänker du? (1 p) b) Nämn tre andra fynd i status eller undersökningar som kan stödja din diagnosmisstanke (1 p) 5) Alban, 5 år gammal, söker doktor Fåkunnig med sina föräldrar eftersom han kissar på sig på nätterna. Han växer som han ska, utvecklas normalt, är inte törstigare än andra barn och har inte haft några urinvägsinfektioner. Det kommer kiss i sängen nästan alla nätter, men på dagarna är han torr och har inga problem med kissandet över huvud taget (ingen urgency, inga smärtor etc). Föräldrarna upplever att han sover "djupt" och har utan framgång försökt behandla problemet med att hålla igen på pojkens dricka på kvällarna och/eller väcka honom vid 23-tiden. Alban själv är inte särskilt bekymrad över nattvätan och när dr Fåkunnig undersöker honom hittar han inga konstigheter på status. En urinsticka tar han också och den är blank, men det visar sig växa E Coli i urinodlingen. Doktor Fåkunnig gör nu i tur och ordning följande saker: (I) Han börjar med att behandla urinvägsinfektionen med antibiotika, men det gör ingen skillnad på Albans besvär. (II) Därefter ordinerar han desmopressin (Minirin) till natten, men det visar sig inte hjälpa heller. (III) Han sliter nu sitt hår i förtvivlan och skickar gossen till en psykolog med begäran om att denne ska bota nattvätan. 3

4 Nu vill vi att du kommer med konstruktiv kritik, punkt för punkt, med anledning av dr Fåkunnigs tre åtgärder (3 p) 6) Inga-Lill, 4 månader gammal, kommer in till barnakuten med feber sedan tre dagar och tilltagande hosta och andningspåverkan. Hon är högfebril, snabbandad och trött och det krepiterar höger basalt där också andningsljuden är bronkiella. Snabb-CRP är >200. Mamma berättar att flickan för två månader sedan hade en misstänkt högersidig lunginflammation (sköttes via vårdcentralen, röntgades inte) och på tillväxtkurvorna kan du se att hon har halkat i vikt från att ha legat på genomsnittet till att nu ligga på -2,5 SD. På vårdcentralen har man sagt att flickan har astma och satt in inhalationssteroider. a) Vad misstänker du att Inga-Lill lider av just nu? (1 p) b) Nämn 3 saker som gör dig fundersam inför framtiden! (1 p) 7) Det är januari månad och till barnakuten kommer en 6 veckors gammal flicka som haft två dygns snuva och hosta och som nu verkar ha svårt att få luft. En treårig bror har varit förkyld för en vecka sedan liksom fadern. Flickan har nog inte haft feber och har inte feber. a) Vilket agens misstänker du? (1 p) b) Varför är denna infektion speciellt besvärlig för barn under 3 månaders ålder? (1 p) 4

5 8) Det kommer larm från PKU-laboratoriet att gossen Zvensson, som vårdades på BB för 5 dagar sedan men nu är hemma, har ett positivt test för fenylketonuri (PKU). a) Vilka övriga fyra sjukdomar testar man för i PKU-screeningen? (1 p) b) Hur skall man behandla patienten? (1 p) c) Paulas pappa är 202 cm lång och har haft bekymmer med sin längd i praktiska sammanhang. Paulas mamma är 165 cm. Föräldrarna rådfrågar Dig om risken att Paula blir lika lång som pappa eller ännu längre vilket man upplever som bekymmersamt. Paula är 8 år och frisk och har en normal tillväxt. Vad svarar Du på frågan? (1 p) 10) Följande fall är typiska beskrivningar av akuta/allvarliga sjukdomar/tillstånd som inte får förbises. a) Till BVC kommer 2½ månad gamle Liam som växer på +1SD vad gäller vikt och längd men huvudomfånget har ökat från +1SD till +3SD på några veckor. Sjukdom/tillstånd? (0,5 p) b) Tore 8 år inkommer pga hög feber sedan 2 dygn och tilltagande trötthet sedan 2 timmar. Du ser en somnolent pojke med 40 graders temp. Han har rikligt med knappnålsstora blå utslag över hudkostymen. Sjukdom/tillstånd? (0,5 p) c) 10-årig flicka med känd diabetes inkommer på morgonen i ambulans till akutmottagningen efter att ha hittats krampande i sängen av föräldrarna. Har givits stesolid i ambulansen utan effekt. Har efter 15 min fortsatt generella kramper på akutrummet. Sjukdom/tillstånd? (0,5 p) 5

6 d) Föräldrar till 10 månaders gosse söker på akutmottagningen då gossen sedan några timmar haft ett fler tal episoder då han gråtit och varit otröstlig under några minuter. Man har också sett något som ser ut som rödfärgad gelé i hans blöja. Han har mellan dessa episoder mått som vanligt, och är nu opåverkad när du ser honom. Sjukdom/tillstånd? (0,5 p) e) Du träffar en mamma på BVC. Hon är orolig över sin 5 veckor gamla gosse som hon tycker kräks mer och mer och inte går upp i vikt ordentligt, trots att han verkat hungrig. Kräkningarna uppkommer strax efter att han ammats och är av häftig, sprutande karaktär. Sjukdom/tillstånd? (0,5 p) f) 1½-årig flicka söker på vårdcentralen för feber utan luftvägssymptom sedan två dygn. Hon har kräkts två gånger men har ingen diarré. Status: temp 39 grader. Cirkulation och medvetandegrad ua. Du finner inget fokalt som förklarar febern, ej heller något utslag. Vilken diagnos måste uteslutas? (0,5 p) 11) Bedöm Apgar vid fem minuters ålder på Kalle: Hjärtfrekvens: 120 /min Andning: Långsam och oregelbunden Hudfärg: Perifer cyanos Muskeltonus: Nedsatt Retbarhet: Ingen reaktion Totalt (2 p) 6

7 12) En 2½-årig flicka söker på akutmottagningen pga gastroenterit med kräkningar och diarréer sedan 2 dygn. Hon börjar bli ordentligt medtagen enligt föräldrarna och de är oroliga över att hon ska bli helt uttorkad. a) Ange 4 faktorer som bidrar till bedömningen av barnets hydreringsstatus? (1 p) b) Hur behandlar du henne under de 4 första timmarna om du bedömer att hon är 10% dehydrerad och Na, K, Cl är u.a. (1 p) 13) 2 månader gamle Pelle hittades livlös i sin säng på morgonen. Intensiva återupplivningsåtgärder i hemmet, i ambulansen och på akutrummet var förgäves. Extensiv provtagning och den efterföljande obduktionen kunde inte påvisa tecken på, metabol sjukdom, trauma eller missbildningar. a) Vad drabbades Pelle troligen av? (1 p) b) Vilka är de kända riskfaktorerna för detta tillstånd? (2 p) 7

8 14) Kajsa, en 4-årig tidigare väsentligen frisk flicka, har haft feber kring 39 C i tre dagar, och nu sedan fem dygn hö sidig hälta som tilltagit. Hon pekar mot höger höft. Status: allmäntillstånd hyggligt men febril 39 C, hud ua, inget utslag. I höger höft finner du en lätt rörelseinskränkning och smärta vid all typ av rotation samt flexion o extension av leden. Hb 116 g/l, trombocyter 335, lpk 17,8 neutrofiler 13,5 lymfocyter 3,5 monocyter 0,6 CRP 116. Akut ultraljud visar ingen utgjutning i leden. a. Vilken diagnos är mest sannolik? (1 p) b. Ytterligare utredning? (2 p) c. Behandling? (1 p) 15) Är JIA vanligare hos pojkar eller flickor? (1 p) 16) Beskriv fyra relevanta symptom på hjärntumör hos en 6-årig pojke (endast fyra!!!!). (2 p) 8

9 17) Du är dagjour på barnakuten. Du träffar Linus 5 månader, som blivit tystare senaste veckorna och haft konstiga hyss för sig då han sträcker ut armarna för att sedan göra en omfamningsrörelse varefter han skriker till. Far undrar om det beror på magont. Vilken diagnos är viktigast att utesluta? Hur ställs diagnosen? (2 p) 18) Det är en kall och fuktig december kväll och en 2 årig gosse inkommer till dig på barnakuten med sina mycket oroade föräldrar. Under kvällen har han fått snabbt tilltagande problem med andningen. Föräldrarna förklarar för dig att han under dagen frånsett en temp på 38,2 C mått bra. Nu på kvällen tilltagande torr högjudd hosta och pipande andning. Föräldrarna söker för att de är rädda för att han kvävs men förklarar lite generat att andningen på vägen in till akuten blivit bättre?! När du undersöker gossen, ser du ett barn som har en andningsfrekvens på 60/min samt interkostala indragningar vid forcerad inspiration. Han verkar för övrigt ganska opåverkad. Emellanåt hostar han till, det låter högt och torrt. När du undersöker honom blir han upprörd och då hörs tydligt inspiratoriska pip. Status i övrigt u.a. förutom enstaka sekretbiljud bilateralt. Du avstår från att inspektera svalget! a) Vilken diagnos anser du som mest sannolik? (1 p) b) Nämn två differentialdiagnoser (1 p) c) Vad ger du för akut behandling? (1 p) 9

10 19) Cerebral pares (CP) är ett rörelsehinder som drabbar ca 2,5 barn per 1000 levande födda. Nämn två uppkomstmekanismer för CP (2 p) 20) Du träffar Kalle drygt 2,5 år på vårdcentralen, som BVC sköterskan bett dig titta på därför att hon och föräldrarna är fundersamma över hans utveckling. Vilka områden bör ingå i din anamnes, vad frågar du efter? (2 p) 21) Vad vet man om bakgrunden till de flesta av de vanliga fosterskadorna, som tex klumpfot och neuralrörsdefekter? Hur stor är risken för ett par att få ett andra barn med samma skada, dvs hur stor är återupprepningsrisken? (1 p) 22) a) Hur skiljer sig barn och vuxnas energi- och proteinbehov åt uttryckt per kilo: (1 p) b) Nämn 2 olika orsaker till detta? (1 p) 10

11 23) Lukas debuterar med diabetes vid 7 års ålder och har då ett HbA1c 11,2% (referensområde 3.9-5,0%). Han får snabbt en utmärkt och stabil blodsockerkontroll. a) Hur lång tid tar det innan denna förbättring helt slagit igenom i ett förbättrat, stabilt HbA1c-värde? (1 p) b) Efterhand äter Lukas bättre, han bibehåller god blodsockerkontroll men forsätter att ha en dålig viktutveckling. Han har diffusa besvär från magen. När du undersöker honom noterar du inget anmärkningsvärt förutom att han är mager. Vilket tillstånd bör man misstänka och utreda? (1 p) 24) Vilket/vilka läkemedel (generiska namn) finns i Seretide respektive Symbicort. (2 p) 25) Pappa till Amanda 1½ år ringer och berättar att hon tuggat i sig c:a 1 cm av en cigarett. Vilka besked/instruktioner ger du i telefon? (1 p) 26) Vilka råd ger du en förälder så att man får barnet att somna inför ett sömn EEG? (1,5 p) 11

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012.

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Detta är autentiska, lätt redigerade svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin oktober 2012. Varje uppgift

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Provet består av 5 fall: Fall 1 6 delfrågor sid 2-8 24 p Fall 2 5 delfrågor sid 9-14 13 p Fall 3 6 delfrågor sid 15-21

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt

ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt ELSA SLUTET del 2 ii NGET MER ATT GÖRA??Men vad betyder DET, tänker Elsa halvt omtöcknad när hon sitter i färdtjänsttaxin på väg hem från läkarbesöket. Hon känner att hon inte riktigt uppfattade eller

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Första tiden med ett nyfött barn

Första tiden med ett nyfött barn Första tiden med ett nyfött barn Innehåll Inledning...4 Nattamning...5 Amning.6 Råmjölk Sökreflex Utdrivningsreflex Hur gör jag? Amningsställningar..7 Rätt tag.9 Små goda råd...10 Brösten...11 Sår på vårtorna

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005.

Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005. Anvisning till skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005 Provet består av tio kliniska situationer och en informationsuppgift.

Läs mer

Fall 1 Grp A. Status:

Fall 1 Grp A. Status: Fall 1 Grp A Larm kl 10:00 Anamnes via ambulansmännen som talat med dottern i lägenheten då de hämtade patienten. Ensamboende 65-årig man med viss hjälp av dotter. Tidigare viss alkoholkonsumtion enl uppgift

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Manual för vinjettarbete

Manual för vinjettarbete Manual för vinjettarbete Psykisk hälsa, barn och unga 2011-07-18 1 Innehåll Manual för vinjettarbete... 3 Shiba... 4 Matilda... 5 Jonathan... 6 Gustav... 7 Ahmed... 8 Frippe m fl... 9 Familjen Svan...

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik Smaken av vatten En antologi om god vård, bemötande och etik Redaktör, Ulla Hanson Green Qulturum 2008 ISBN-nummer 978-91-976015-4-2 Redaktion

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-02-03 P 14 ANMÄLAN 2015-01-20 PaN A1501-00010-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Min moderkaksdokumentär

Min moderkaksdokumentär Min moderkaksdokumentär. INNEHÅLL: Inledning. Det lyckliga. Illamåendet. Lappkastet. Roligtiden. I väntan på. Upptakten. Så började det, när det skulle varit slut. Det bara fortsatte och fortsatte i en

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-09-22 P 12 ANMÄLAN 2014-09-04 1 (1) Diarienummer PaN A1408-00205-55 Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 2014-08-15 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer