Münchausen Syndrome by Proxy - MSbP. Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom - BGFS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Münchausen Syndrome by Proxy - MSbP. Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom - BGFS"

Transkript

1 Münchausen Syndrome by Proxy - MSbP Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom - BGFS

2 Münchausen Syndrome by Proxy - MSbP Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom - BGFS

3 Historik Richard Asher; Lancet 1953 Munchausen s Syndrome Roy Meadow; Lancet 1977 Munchausen Syndrome by Proxy; The hinterland of child abuse

4 Meadows första fall Kay 6 år, frisk far och bror, mor UVI, far natarbete Illaluktande hematuri Utredd på två sjukhus Wdigare med cystoscopier, cystourethrogram, gynundersök i narkos Debut 8 månaders ålder, från 3 års ålder på konwnuerlig anwbiowka inget hjälper Medicinbiverkningar: exanthem, feber, svamp Frisk flicka med normal Wllväxt

5 Hela Wden återkommande episoder av smärtor i nedre buken, feber, illaluktande hematuri, vaginala flytningar 12 inläggningar, 7 röntgen inkl iv urogram, cystogram, vaginogram, urethrogram, 6 sövningar, 5 cystoscopier, kateteriseringar, 8 anwbiowka, 150 urinodlingar, 16 överläkare

6 Är vi på fel spår?

7 Meadows andra fall Charles 6 veckor, föräldrar och två syskon friska, far skicarbete Söker för akuta atacker av kräkningar och sänkt vakenhet, s- na mmol/l Månatliga atacker i ökande frekvens, frisk däremellan,intensivt utredd inkl röntgen, analys av bröstmjölk, saltbelastningar ua 14 månader gammal bara atacker i hemmet inlagd.

8 Är vi på fel spår?

9 Länken Trevliga mödrar som blev goda vänner med personalen Tacksamma, uppmuntrande Wll nya undersökningar, tröstar och stöder läkarna Senare: Båda falska sjukhistorier och manipulerat med sina Wllstånd

10 Varningssignaler (1) Schreier, Libow - 93 En förälder som verkar medicinskt insat i och/eller fascinerad av medicinska detaljer, verkar trivas i sjukhusmiljön, intresserar sig mycket för andra pawenters medicinska problem och sjukhusskvaller En yterst uppmärksam förälder som inte viker från barnets sida och dessutom själv verkar behöva konstant uppmärksamhet En förälder som är påfallande lugn i förhållande Wll sit barns medicinska Wllstånd och samwdigt är mycket stödjande och uppmuntrande Wll läkaren (alternawvt en mycket ilsken förälder som nedvärderar personalen och kräver fler undersökningar och ingrepp). En förälder som själv arbetar i sjukvården eller i et sjukvårdsanknutet yrke eller talar om sin önskan at göra det.

11 Varningssignaler (2) Schreier, Libow - 93 En förälder eller en familj med et liknande sjukdomspanorama som barnet eller med andra oförklarade eller förvirrande sjukdomswllstånd En familj där et syskon hac liknande Wllstånd eller oförklarad död En förälder med et aldrig sinande behov av smicker och som strävar ecer offentlig uppmärksamhet och bekräcelse av sina insatser En förälder som berätar om hur hon drabbats av dramawska och negawva händelser som t ex eldsvådor, inbrot och bilolyckor som påverkar henne och familjen medan barnet behandlas. (Patologiskt ljugande)

12 DefiniWon Rosenberg 1987 Sjukdom hos barn som är påhitad och/eller skapad av en förälder eller annan vårdnadshavare Barnet tas Wll medicinsk undersökning och behandling, oca mycket frekvent, vilket oca medför omfatande medicinska insatser Vårdnadshavaren förnekar kännedom om ewologin Barnets symtom och sjukdomsbilder försvinner när vårdnadshavaren inte är närvarande

13 Frågan: rare or unrecognised?

14 Varför är BGFS vikwgt? Mortalitet 10 % Psykosociala långwdseffekter

15 Offer (1) Rosenberg - 87 pojkar = flickor medelålder vid diagnos 3,5 år. (8 mån 6 år) durawon Wll avslöjande 15 mån (1 mån 2,5 år)

16 Offer (2) Barn över 5 år: Utvecklingsstörning en riskfaktor Normalutvecklade barn medagerar drabbas ej av kvävning falska övergreppshistorier (PAS)

17 Offer (3) Rosenberg - 87 Alla organsystem involverade, hos många barn mer än et åt gången

18 Offer (4) Rosenberg - 87 Blödningar >40% Krampanfall >40% CNS- påverkan ApnéWllstånd Diarre Kräkningar Feber utslag

19 Vid misstanke: Anmälan enl SoL 14:1 Skydda barnet! Samrådsförfarande, vuxenpsykiater skall delta Provtagning för ev förgicning; rätskemist OBS at utredningen är både medicinsk och rätslig Genomgång av ALLA aktuella och Wdigare journaler för offret, vårdnadshavaren och syskon. Socialtjänsten samlar in,sol 11 Kolla ALLA anamneswska uppgicer, akwv och öppen misstro.

20 OBS! Glöm inte syskonen

21 Syskon (2) Meadow barn offer (2 döda) för BGFS/salvörgicning från Wo familjer med totalt 24 barn Av 12 syskon var 1 död och 6 offer; 5 BGFS varav 2 salvörgicning, 4 F- t- Th, 1 fysisk misshandel

22 Syskon (3) Meadow barn offer för BGFS/falsk epilepsi från 23 familjer med totalt 55 barn Av 32 syskon var 7 döda i oförklarad död och 15 levande offer; 9 falsk ep, 6 oförklarade skador (NAI)

23 syskonstafeten

24 Riskbedömning Fall där kvävning och/eller förgicning har ägt rum Späd ålder Tidigare historia av SIDS eller annan oförklarad död hos syskon Föräldrar som inte erkänner BGFS Föräldrar som själva lider av MS eller somawseringssyndrom

25 Förövare (1) få bedömda svårbedömda levnadshistoria, uppväxt och relawoner psykiatrisk sjukdom/axel 1 DSM IV personlighetsstörningar/axel 2 DSM IV tvångsmässigt ljugande suicidrisk vid avslöjandet långwdskontakt

26 Förövare (2) Levnadshistoria; uppväxt och relawoner Övergivenhet

27 Förövare (3) Psykiatrisk sjukdom: Depression vanligast, före och ecer avslöjandet

28 Förövare (4) Personlighetsstörningar: Kluster B Impulskontrollstörningar Borderline NarcissisWsk AnWsocial Histrionisk

29 Förövare (5) Suicidrisk vid avslöjandet Ha med krisberedskap vid konfrontawon

30 Förövare (5) Meadow - 98 I en studie av 81 barn < 18 månaders ålder som blivit dödade av sina föräldrar genom BGFS var 86% mödrar och 10% fäder 26% hade somawseringssyndrom 22% hade Munchausen s Syndrom

31 Förövare (6) LångWdskontakt Använd Wden på psykiatrisk klinik/fängelse Behandling är möjlig

Barnmisshandel genom förfalskning av symtom

Barnmisshandel genom förfalskning av symtom Klinik och vetenskap Björn Lundin, överläkare (tjänstledig), barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping; f n consultant psychiatrist, kliniken för Psychological Medicine,

Läs mer

Hjälp mig Jag är så rädd

Hjälp mig Jag är så rädd Hjälp mig Jag är så rädd Råd & Riktlinjer för hälso-, sjuk- och tandvårdens omhändertagande av misshandlade och sexuellt utnyttjade flickor och pojkar BAKGRUND 1997 utgavs i Luleå dokumentet Jag är så

Läs mer

upprättad av: Giltighetstid Fastställd av Version nr Dokumenttyp Solveig Olofsson, Folktandvården 20130815-20150815 Styrgruppen 2,0 Riktlinjer

upprättad av: Giltighetstid Fastställd av Version nr Dokumenttyp Solveig Olofsson, Folktandvården 20130815-20150815 Styrgruppen 2,0 Riktlinjer Barn som far illa INNEHÅLL: Anmälningsskyldighet... 3 Vad menas med att ett barn far illa?... 4 Vad kan tandvårdspersonal möta?... 5 Rutin vid aktualisering till Socialtjänsten... 7 Rutiner vid upprepade

Läs mer

Omsorgssvikt med odontologins ögon

Omsorgssvikt med odontologins ögon Omsorgssvikt med odontologins ögon GUNILLA KLINGBERG Få saker berör oss så mycket som när vi konfronteras med ett barn som far illa. Tätt som oftast nås vi av nyheter om barn som utnyttjats sexuellt, som

Läs mer

Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa

Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa 1 Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att

Läs mer

Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa

Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa 1 Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - Barn som far illa eller riskerar att fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - Barn som far illa eller riskerar att fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - Barn som far illa eller riskerar att fara illa Landstinget Sörmlands kunskapsunderlag för hantering av anmälningsplikten SoL 14 kap. Antagen av Landstingsstyrelsen dnr:

Läs mer

Barn som far illa. Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB

Barn som far illa. Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB Barn som far illa Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB Inledning För att barn som far illa eller riskerar att fara illa tidigt ska kunna upptäckas och få det skydd och det stöd de behöver har

Läs mer

Handlingsplan socialtjänstlagen. Förskolan/Skolan LÄR

Handlingsplan socialtjänstlagen. Förskolan/Skolan LÄR Handlingsplan socialtjänstlagen Förskolan/Skolan LÄR Läsåret 2010-2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 2 Vad säger lagen om anmälningsplikt? 3 Vad innebär detta i praktiken? 3 Anmälan

Läs mer

Vid misstanke om att barn försummas eller riskerar fara illa. Handlingsplan för tandvården i Gävleborg

Vid misstanke om att barn försummas eller riskerar fara illa. Handlingsplan för tandvården i Gävleborg Vid misstanke om att barn försummas eller riskerar fara illa Handlingsplan för tandvården i Gävleborg 1 Innehåll Inledning 3 Rutiner när vi inte lyckas få patienten till kliniken 4 Anmälningsplikt 5 14

Läs mer

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Barn som utsätts för fysiska övergrepp Barn som utsätts för fysiska övergrepp ISBN 978-91-86301-99-6 Artikelnr 2010-3-10 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010

Läs mer

Fysisk och sexuell misshandel av barn

Fysisk och sexuell misshandel av barn Fysisk och sexuell misshandel av barn Per Borgström barnläkare, barnpsykiater Barnskyddsteamet Mio, Astrid Lindgrens barnsjukhus Barnskyddsteam San Diego 1976 - prevention - specialistundersökning avseende

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

VÅRDPROGRAM BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP

VÅRDPROGRAM BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP DOKUMENT Vårdprogram DATUM Revideras BUP i Dalarna Gäller fr o m januari 2009 och tills vidare DOKUMENTADRESS BUPGem/Policy och rutiner/vårdprogram /Barnmisshandel och sexuella övergrepp Reviderad VÅRDPROGRAM

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Det vi ser, det vi hör & det vi känner

Det vi ser, det vi hör & det vi känner Det vi ser, det vi hör & det vi känner Paulina Johansson Sara Larsson LAU390 Handledare: Zahra Bayati Examinator: Agneta Simeonsdotter Rapportnummer:HT14-2920-004-LAU390 Abstract Examensarbete inom Lärarprogrammet

Läs mer

Om det medicinska programarbetet

Om det medicinska programarbetet Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar till att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,9 miljoner

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Barnmisshandel myndigheternas handläggning

Barnmisshandel myndigheternas handläggning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jennifer Bengtsson Barnmisshandel myndigheternas handläggning Examensarbete 20 poäng Helén Örnemark Hansen Straffrätt Höstterminen 2001 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Hur vi kan förebygga misshandel av små barn...4. Fysisk misshandel? Varningssignalerna är flera...7. Barn behöver fysisk och psykisk omsorg...

Hur vi kan förebygga misshandel av små barn...4. Fysisk misshandel? Varningssignalerna är flera...7. Barn behöver fysisk och psykisk omsorg... REGIONAL RIKTLINJE Spädbarnsmisshandel 2011 INNEHÅLL Hur vi kan förebygga misshandel av små barn...4 Fysisk misshandel? Varningssignalerna är flera....7 Barn behöver fysisk och psykisk omsorg....9 Att

Läs mer

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS 1(13) NORDMALINGS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Dnr 09/SN063 750 Socialnämnden den 24 februari 2009, 56 Kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 39 2(13) 2008-10-12

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

REGIONAL RIKTLINJE Spädbarnsmisshandel

REGIONAL RIKTLINJE Spädbarnsmisshandel REGIONAL RIKTLINJE Spädbarnsmisshandel Reviderad januari 2014 INNEHÅLL Hur vi kan förebygga misshandel av små barn...4 Fysisk misshandel? Varningssignalerna är flera....7 Barn behöver fysisk och psykisk

Läs mer

en fyrkantig himmel en film om barnmisshandel

en fyrkantig himmel en film om barnmisshandel en fyrkantig himmel en film om barnmisshandel Denna handledning är tänkt som ett hjälpmedel för dig som förbereder visning av En fyrkantig himmel. Om filmen ska visas för ungdomar behöver man förbereda

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Våldet mot barn - begrepp och attityder...sid 3 * Barnmisshandel...4 * Hela familjens problem...5 * Sexuella övergrepp...5 * Sexuella övergrepp inom familjen...6 * De dolda brotten...7

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer