Livsmedelsallergier och överkänslighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livsmedelsallergier och överkänslighet"

Transkript

1 Livsmedelsallergier och överkänslighet

2 Beställning Denna broschyr, Livsmedelsverkets föreskrifter m fl trycksaker kan beställas från Livsmedelsverkets webbutik på per telefon eller skriftligen under adress: Livsmedelsverket, Kundtjänst, Box 622, UPPSALA. Livsmedelsverket :a uppl 1991, rev. 2003, 2009 Grafisk form & layout: Maj Olausson Tryck: EDITA Västra Aros AB, Västerås ISBN

3 Livsmedelsallergier och överkänslighet O m man inte tål att äta viss mat kan det bero på att man är allergisk (födoämnesallergi). Man kan också reagera mot speciella ämnen, utan att det är fråga om allergi i egentlig mening. Då används det vidare begreppet överkänslighet. Under alla förhållanden gäller det för den överkänsliga att undvika att få i sig mat som man blir sjuk av. Ibland är detta svårt för den som är överkänslig. Det är inte heller alltid lätt att, som förälder eller skolkökspersonal, planera och köpa mat som är säker att äta för den överkänsliga. Vi hoppas med denna information kunna bidra till bättre kunskap om livsmedelsal ler gier och liknande besvär. 1

4 Allergi Förenklat kan man säga att allergi beror på att kroppens normala försvarsmekanismer mot främmande ämnen inte fungerar riktigt som de ska. Man får istället en oönskad immunologisk reaktion. Olika beståndsdelar i maten, till exempel komjölk, ägg, fisk och nötter, liksom ämnen från pälsdjur, damm, pollen och mycket annat, är för de flesta av oss helt ofarliga. Men för den som har ärftliga anlag för att bli allergisk kan dessa naturliga ämnen, så kallade allergen, påverka kroppens immunförsvar till att bilda antikroppar. Man säger att personen har blivit sensibiliserad. De allergiantikroppar som då bildas kallas IgEantikroppar. Denna typ av allergi kallas atopisk allergi. Om den allergiska på nytt kommer i kontakt med samma allergen kan det utlösa mer eller mindre allvarliga sjukdomssymtom. I samband med sådana reaktioner frigörs ämnen som irriterar slemhinnorna i ögon, näsa, svalg, luftvägar, lungor och i mag- och tarmkanalen, beroende på var de frigörs. Det räcker ibland med doften eller damm från ett ämne för att en reaktion ska utlösas. Man vet ännu inte exakt vad det är som gör att vissa människor blir allergiska och andra inte, men det är klart att ärftliga faktorer spelar stor roll. 2

5 Överkänslighet av andra skäl Exempel på tillsatser som kan utlösa överkänslighetsreaktioner som nässelfeber, hösnuva och astma: Färgämnen E 102, E 110, Azofärger E , E 129, E 151, E E 120 Karmin Konserveringsmedel E 210 Bensoesyra E 211 Natriumbensoat E 212 Kaliumbensoat E 213 Kalciumbensoat E , Hydroxibensoater E (parabener) E Svaveldioxid och sulfiter Antioxidationsmedel E 320 Butylhydroxianisol (BHA) E 321 Butylhydroxitoluen (BHT) E 1105 Lysozym Det finns personer som inte har livsmedelsallergi, det vill säga inte har utvecklat allergianti kroppar mot något särskilt ämne, men som ändå får besvärliga sjukdomssymtom när de äter viss mat. Ett exempel är laktosintolerans, som innebär att man har nedsatt förmåga att bryta ned det mjölksocker (laktos) som finns i mjölk. Ett annat exempel är glutenintolerans (celiaki). Det är en sjukdom, där man får en skada i tarmslemhinnan av gluten, som är ett protein i våra vanliga sädesslag. Båda dessa sjukdomar beskrivs längre fram. I en del livsmedel kan det finnas ämnen, till exempel histamin, som kan ge symtom som liknar dem vid allergier. Det finns således personer som inte tål lagrad ost eller rödvin. Makrillfiskar, som tonfisk, innehåller ämnen som kan omvandlas till hista min om fisken förvaras olämpligt före konservering. Vissa tillsatser som används i maten kan också ge överkänslighetsreaktioner. Perso ner som är överkänsliga för acetylsalicylsyra, som finns i vissa värktabletter, kan också reagera på konserveringsmedlet bensoesyra, liksom på azofärgämnen, med nässelutslag, andningsbesvär och andra problem. Även sulfiter och antioxidationsmedlen BHA och BHT kan ge överkänslighetsreaktioner. Karmin (E 120) är ett rött färgämne som under senare år har rapporterats orsaka IgE-medierade allergiska reaktioner. Lysozym (E 1105) är ett konserveringsmedel som framställs från äggvita. Det används bland annat som tillsats vid tillverkning av ost för att förhindra smörsyrajäsning. Många av dem som är allergiska mot ägg reagerar även på lysozym. 3

6 4

7 Arv och miljö De allra flesta allergiska barn har ärvt sin allergiska läggning från någon av eller båda föräldrarna. Men det är inte alls säkert att föräldrar och barn, eller nära släktingar, har samma sjukdomssymtom, till exempel astma och eksem. Allergibesvär kan uppträda vid vilken ålder som helst. Matallergier är vanligast i barnaåren. I vissa fall kan barn visa allergiska reaktioner redan under amningstiden. De flesta barn växer emellertid ifrån sina besvär. Det gäller särskilt för vissa typer av livsmedelsallergier, som mot komjölk. Andra allergier, mot till exempel jordnötter och hasselnötter, blir ofta bestående. Allergi mot till exempel skaldjur, som ofta börjar i vuxen ålder, tillfrisknar man inte ifrån. Även överkänslighet som börjar senare i livet, exempelvis mot livsmedelstillsatser, blir oftast bestående. Miljön har stor betydelse för många av de allergiska sjukdomarnas utbredning och svårighetsgrad. En livsmedelsallergiker kan reagera även på annat än mat. Miljön är väsentlig för den allergiska, både hemma, i skolan och på arbetsplatsen. Alla i samhället måste hjälpas åt, så att tillvaron för den som är allergisk blir så bra som möjligt. Viktigt är till exempel att damm, smuts och tobaksrök inte förekommer, eftersom sådant kan förvärra besvären. Klimatbyte kan göra att besvären lindras för astmasjuka och för personer med eksem. 5

8 Några vanliga reaktioner Livsmedelsallergi kan ge besvär i praktiskt taget alla delar av kroppen. Mag- och tarm kanalen, huden och lufvägarna är mest utsatta. Allergiska symtom kan visa sig direkt i samband med en måltid. Ibland kan symtomen komma först flera timmar, ibland till och med dagar, efter en måltid. När allergenet kommer in i kroppen sker en speciell immunologisk reaktion som leder till att vissa ämnen i kroppen, bland annat histamin, frigörs i ökad mängd och påver kar blodkärl och slemhinnor. Detta kan leda till svullnader och klåda i huden, munnen och näsan och ökad slembildning i andningsvägarna. Astma, hosta, snuva, nysningar, ögoninflammation och klåda i halsen är därför vanliga besvär. Kräk ningar, diarré och kolik är särskilt vanligt hos småbarn. Det behöver inte vara allergi Det behöver inte alltid vara allergi om ett barn plötsligt blir sjukt av mat. Små barn kan få rodnad eller utslag kring munnen, rodnad i stjärten och oregelbunden av föring, utan att någon överkänslig het kan påvisas. Blir besvären svåra eller långvari ga bör man naturligtvis söka läkare. Magbesvär (kräkningar och diarré) kan också bero på matförgiftning orsakad av bak terier i maten eller någon infektionssjukdom. Den viktiga amningen Bröstmjölk innehåller alla näringsämnen som ett växande barn behöver under de första sex månaderna. Den bygger också upp skydd mot sjukdomar. Smakportioner av annan mat, även sådan som innehåller gluten, bör introduceras från cirka sex månaders ålder under samtidig amning. Man har då möjlighet att uppmärksamma om reaktioner uppstår mot de livsmedel som barnet undan för undan kommer i kontakt med. Läs mer om amning på verkets webbplats. 6

9 Allergiska symtom Cirkulation - anafylaktisk/ allergichock Ögonen - ögonkatarr Luftvägarna - astma - nästäppa, rinnsnuva Munhålan - läppsvullnad - klåda i gom/svalg Livsmedelsallergi kan ge besvär i praktiskt taget alla delar av kroppen. Magoch tarm kanalen, huden och luftvägarna är mest utsatta. Astma, hosta, snuva, nysningar, ögoninflammation och klåda i halsen är därför vanliga besvär. Kräkningar, diarré och kolik är särskilt vanligt hos småbarn. Huden - nässelutslag - klåda - rodnad - uppblossande eksem Mag- och tarmkanalen - illamående - kräkningar - diarré - buksmärtor 7

10 8

11 Astma Allergiska reaktioner kan, liksom annan överkänslig het, orsaka astmaanfall. På grund av förträngning i luftrören har man svårt att få luft och upplever kvävningskänslor. Eksembarn löper större risk att utveckla astma än andra barn. Livsmedel som kan utlösa astmaanfall är bl a fisk, ägg, jordnötter och komjölk. Vissa som lider av astma har också ökad känslighet för sulfit, ett konserveringsmedel. Vanligt husdamm och mjöldamm kan ge svåra astmaanfall. De föregås ibland av klåda i näsa och svalg innan den sjuka känner hostretning och oro. Ansträngning, oro, stress och andra psykiska faktorer kan vara bidragande orsaker till astmaanfall. Allergisk snuva Allergisk snuva, oftast kallad hösnuva, är vanlig hos dem som är överkäns liga för pollen. Personer med björkpollenallergi får ofta klåda i mun och svalg av nötter, bär, frukt speciellt stenfrukter och äpplen, råa morötter, rå potatis och tomater. Nässelutslag och svullnader Nässelutslag (urtikaria) kan man få efter kontakt med många skilda ämnen. Huden rodnar och svullnar fläckvis som vid kontakt med brännässlor. Små blåsor kan uppkomma. Nässelutslagen kan uppträda mycket plötsligt och försvinna lika hastigt. Nässelutslag kan man få av bland annat mjölk, ägg, nötter, jordgubbar, tomater, choklad och tillsatser, exempelvis vissa konserveringsmedel. I vissa fall kan svullnader (ödem) uppträda i ögon, läppar och leder. Vid svåra attacker kan den sjuka drabbas av magsmärtor och diarré. Allergisk/anafylaktisk chock Hos den extremt känsliga kan livsmedel ibland utlösa en mycket allvarlig och fruktad reaktion som kallas allergisk eller anafylaktisk chock. Bara omedelbar intensivvård kan rädda livet på den som drabbas av en allergisk chock. 9

12 Livsmedel som kan ge besvär Komjölk Man skiljer på två typer av överkänslighet mot komjölk komjölksproteinallergi med akuta symtom och laktosintolerans. Komjölksproteinallergi Komjölksproteinallergi är vanligast i spädbarnsåren och ger sig ofta tillkänna redan vid det första målet komjölk. I sällsynta fall händer det till och med att ett ammat barn får i sig så mycket komjölksallergen via modersmjölken att symtom uppträder. Symtomen kan variera starkt från magknip, kräkningar, diarré och nässelutslag till livshotande tillstånd, så kallad allergisk/anafylaktisk chock. De flesta barn har vuxit ifrån sin mjölkallergi före skolåldern. Vid komjölksproteinallergi måste kosten vara fri från mjölkprotein. Därför måste, förutom mjölk, även alla andra mjölkprodukter som grädde, ost, smör, margarin och glass uteslutas. Dessutom utesluts alla livsmedel där mjölk ingår som ingrediens. Vanligt är att bageriprodukter, konditorivaror och choklad, liksom charkuteriprodukter, innehåller mjölk. Laktosintolerans En del invandrare, särskilt från länderna runt Medelhavet, från Asien och vissa delar av Afrika, kan inte dricka större mängder komjölk. Det beror på brist på ett enzym i tunntarmen med förmåga att bryta ned mjölksocker (laktos). Detta kallas laktosintolerans. Vid laktosintolerans måste man begränsa användningen av mjölk-, grädd- och filprodukter. Hårdost är i regel laktosfri, medan färsk ostmassa (keso, kvarg) liksom viss smält ost innehåller relativt mycket laktos. I mesost och messmör är halten laktos hög. Intolerans mot komjölk kan också uppträda som komplikation vid tillfälliga och kroniska tarmsjukdomar, till exempel obehandlad celiaki. 10

13 Ägg Ägg kan orsaka besvärlig allergi. Hudreaktioner som eksem är vanliga symtom, men även astma är vanligt. Äggallergi uppträder ofta redan hos spädbarn, men förekommer även bland äldre barn och vuxna. Vid allergi mot ägg reagerar man vanligen på äggvitans proteiner. Även proteiner i gulan kan ge allergiska reaktioner. Denna allergi, som är vanligare hos vuxna, ses ofta i kombination med luftvägsallergi mot burfåglar och ibland med samtidig allergi mot höns- och kycklingkött. Vid äggallergi måste alla livsmedel där ägg ingår uteslutas, till exempel pannkaka och omelett, bröd och konditorivaror bakade med ägg och pasta med ägg. Bröd kan vara penslat med ägg och ströbröd kan innehålla ägg. I charkuteriprodukter som hamburgare, köttbullar och leverpastej kan ägg förekomma, liksom i glass och sorbet. Fisk Fisk ger hos den överkänsliga ofta nässelutslag, illamående med kräkningar och kan ibland utlösa svåra anfall av astma. Det finns personer som bara behöver känna lukten av fisk för att få besvär. Fiskallergi uppträder i regel under tidig barnaålder och blir ofta bestående. Fiskallergi orsakas ofta av flera olika fiskarter, men kan också vara specifik för ett fåtal arter. Andra reaktioner som ibland misstas för allergiska kan utlösas om fisken har höga halter av histamin. 11

14 Skaldjur Skaldjur kan utlösa liknande allergiska reaktioner som fisk. Allergi mot skaldjur uppträder vanligen först hos vuxna personer. Oftast reagerar man på både räkor, krabba, hummer och kräftor. En del skaldjursallergiker reagerar också på musslor, ostron och bläckfisk. Även personer som inte är allergiska mot skaldjur kan vara överkänsliga mot skaldjur på grund av deras förmåga att direkt frisätta histamin, så kallad pseudoallergi. Nötter, mandel och fröer Nötter, mandel och fröer ger ofta allergiska reaktioner hos både barn och vuxna. Symtomen kan vara allt från klåda i mun/svalg, eksem, nässelfeber, rinnande ögon och näsa, ont i magen med kräkningar till allvarliga livshotande så kallade anafylaktiska reaktioner. Allergi mot nötter, mandel och fröer växer i regel inte bort. Hos personer med pollenallergi mot björk, hassel och al räknar man med att ungefär hälften får klåda i munnen av hasselnötter och i en del fall av mandel, äpplen, råa morötter och rå potatis. Nötter och fröer är vanliga i bakverk, frukostflingor, choklad, glass och godis. Även i vegetariska och orientaliska rätter och i sallader förekommer nötter och fröer. Baljväxter Baljväxter, som jordnötter och soja liksom lupin, ärtor, bönor, kikärtor och linser, är vanliga orsaker till allergiska reaktioner. Allergin uppträder oftast redan hos barn och består vanligen hela livet. Det är vanligt att allergi med mot flera av baljväxterna samtidigt. Under senare år har allergi mot jordnötter ökat, även hos små 12

15 barn. Svåra och livshotande reaktioner har observerats mot jordnötter, men även mot sojaprotein, särskilt bland dem som är kraftigt allergiska mot jordnötter. Jordnötter kan finnas i choklad, glass, bakverk och snacks. De kan även vara en ingrediens i pesto och i orientaliska rätter är jordnötter, bland annat i form av jordnötspasta, vanligt. Sojaprotein används i många olika livsmedel, som köttbullar, hamburgare, korv, leverpastej, kebab, pizzaskinka, soppor, såser, bröd, kex, choklad och konfektyrer. Sojabönor används även för tillverkning av glass och dryck. Lupinmjöl framställs från lupinfrön och används i bageriprodukter (bröd, kakor, kex), ofta som ersättning för sojamjöl. Lupinmjöl förekommer också i glutenfria produkter, som pasta, bröd och kex. Ärtprotein används i bland annat korv och hamburgare. Frukt, bär och grönsaker Frukt, bär och grönsaker ger ibland överkänslighetsreaktioner vanligen i form av klåda i och runt munnen och i svalget eller nässelutslag. Dessa reaktioner är oftast inte av allergisk natur. Jordgub bar ger ofta nässelutslag och ökad klåda i eksem hos små barn. Även citrusfrukter och tomat kan ge eksem och klåda. Av dem som har latexallergi reagerar vissa även på bananer, avokado, ätlig kastanj och kiwi. Hos många björkpollenallergiker förekommer bland annat reaktioner på råa äpplen, stenfrukter, nötter och mandel. Besvär av vissa frukter och bär kan bero på naturligt förekommande bensoesyra. Lingon, hjortron och tranbär har naturligt höga halter av bensoesyra och salicyl syra. 13

16 Celiaki glutenintolerans Celiaki är en komplex sjukdom, som drabbar vissa individer och bland annat beror på ärftliga faktorer. Sjukdomen orsakas av gluten och glutenliknande proteiner som ingår i våra vanliga sädesslag vete, råg och korn. En immunologisk reaktion utlöses i tarmen av proteinet och skadar slemhinnan. Skadan på tarmslemhinnan gör att man inte kan till godogöra sig födan på normalt sätt, utan får bristsymtom. Vid långvarig, obehandlad celiaki leder skadan på tarmen till undernäring. Ett vanligt symtom på glutenintolerans hos barn är viktminskning och illaluktande, lösa, kle tiga avföringar. Oförklarlig trötthet och lågt blodvärde är andra karaktäris tiska tecken som är vanliga hos vuxna med obehandlad celiaki. En person som lider av celiaki måste hålla livslång diet utan gluten. Spannmål och spannmålsprodukter kan ersättas av specialprodukter, bland annat baserade på vetestärkelse, från vilka man har avlägsnat gluten. Ris-, majs-, hirs-, bovete- och sojaprodukter är naturligt fria från gluten och kan vara bra ersättare för vanligt mjöl. Med lämplig kost läks tarmskadan. Gluten finns i mjöl, flingor och gryn av vete, råg och korn. Dessutom finns gluten i bröd, makaroner, nudlar, spagetti, soppor, såser och stuvningar, frukostflingor, välling, charkuteriprodukter, köttbullar, fiskbullar och konfektyrer där spannmål ingår. Studier har visat att de flesta med celiaki, både barn och vuxna, tål havre bra. Det gör att havre, under förutsättning att den är ren från annan spannmål, kan ingå i kosten vid celiaki. 14

17 Kontakteksem nickelallergi Nickelallergi är en form av allergiskt kontakteksem som resulterar i rodnad, svull nad och små vattenfyllda blåsor i huden. Händer och ansikte är särskilt utsatta. Nickelallergi är den vanligaste kontaktallergin i den industrialiserade delen av världen. Nickelallergi är vanligare hos kvinnor än hos män. Cirka procent av kvinnorna och 2 5 procent av männen i Europa lider av denna form av allergi. Flera studier tyder på att nickelallergi ökar och att den debuterar i allt lägre åldrar. En vanlig orsak till sensibilisering är håltagning i öronen och piercing i olika delar av kroppen med bruk av nickelhaltiga smycken. Handeksem som ett av symtomen vid nickelallergi är ett stort problem som kan leda till invalidiserande och långvariga sjukdomstillstånd. Via maten får vi i oss små mängder nickel, men det är först sedan sensibilisering har skett genom kontakt med nickel mot huden som problem kan uppstå. Det är högst osannolikt att man reagerar på det nickel som finns i maten. En del av det nickel vi får i oss med födan kommer från rostfria kärl som vi lagar maten i. I extrema fall kan sura livsmedel lösa ut nickel ur kokkärl. Även kontakt med krom, som till exempel finns i kromgarvat läder, kan leda till kontakteksem. Problem med läkemedel Läkemedel kan på samma sätt som livsmedel orsaka överkänslighetsreaktioner. Många läkemedel mot värk innehåller acetylsalicylsyra, som kan ge nässelutslag, snuva eller astma hos känsliga personer. 15

18 Antibiotika, till exempel penicillin, är en annan typ av läkemedel som kan orsaka allergiska reak tioner. Tala med din läkare eller fråga på apoteket när du är tveksam om läkemedel och aller gier. Apoteket kan också ge information om vilka färgämnen och konserveringsmedel som finns i olika läkemedel. Tillsatser i maten Tillsatser har olika teknologisk funktion och används i livsmedel för att exempelvis öka hållbarheten (konserverings- och antioxidationsmedel), påverka konsistensen (emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och klumpförebyggande medel) eller påverka färg eller smak (färgämnen, smakförstärkare och sötningsmedel). För att en tillsats ska få användas i livsmedel krävs att den har godkänts inom EU. Andra till sat ser är alltså förbjudna. Endast tillsatser som inte utgör någon hälsorisk och som är av värde för konsumenten eller nödvändiga för livsmedlets hantering blir godkända. Man bestämmer också till vilka livsmedel och oftast i vilken mängd en tillsats får användas. Hälsoriskbedömningen görs av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, i samarbete med bland annat Jecfa, en expertgrupp som är tillsatt av FN-organen FAO och WHO. Reglerna är gemensamma inom EU och gäller för såväl inhemska som importerade varor som säljs i Sverige. Endast ett fåtal av alla tillsatser har rapporterats ge överkänslighetsreaktioner. Vanligtvis förekommer reaktionerna hos personer som redan har någon allergisk sjukdom, till exempel eksem, som kan förvärras av tillsatser. Endast ett fåtal av alla tillsatser har rapporterats ge överkänslighetsreaktioner. 16

19 17

20 Frågor och svar om mat och allergi Har antalet allergiker ökat och i så fall varför? De flesta anser att överkänslighetsreaktioner, inklusive allergier, har ökat under de senaste årtiondena. Det beror inte bara på att allergierna har upp märksammats mer. Man tror att ökningen beror på samspelet mellan flera ogynnsamma faktorer. Belägg saknas ännu för att beståndsdelar i mat och dryck skulle ha betydel se för ökningen av antalet överkänsliga/allergiska. I Sverige brukar man räkna med att: var fjärde person någon gång har eller har haft allergiska besvär omkring var 20:e person lider av astma omkring svenskar har allergisk snuva Kan man få allergiska besvär av bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker? Det finns inga säkra uppgifter om att allergier skulle ha orsakats av bekämpningsmedels rester i maten. I några fall har personer som har arbetat med besprutning blivit överkänsliga. Livsmedelsverket kontrollerar årligen tusentals livsmedel och normalt hittas inga eller ytterst små rester av kemikalier. Om vi hittar mer än tillåtna mängder kontaktas odlare, tillverkare eller importör. Hjälper fasta mot allergier? Fasta hjälper naturligtvis tillfälligt mot en livsmedelsallergi, men symtomen åter kom mer när man äter den mat som man är överkänslig för. 18

21 Kan man själv testa om man inte tål något eller några livsmedel? Om man misstänker enstaka livsmedel utesluter man dem ur kosten. Om besvären då upphör eller lindras kan man pröva försiktigt med de livsmedel som uteslöts. Pröva ett livsmedel i sänder med några dagars intervall. Återkommer besvären kan man konstatera att livs medlen i fråga ger överkänslighetsreaktioner. Uteslut dem då ur dieten. I vissa fall lyckas man inte bli besvärsfri på detta sätt. Man kan då tillsammans med läkare eller dietist pröva en diet av livsmedel som anses vara relativt ofarliga för en allergiker, till exempel kokt potatis eller ris, kokta gröna grönsaker, kokt eller försiktigt stekt kött och som enda dryck vatten. Maten får kryddas enbart med litet salt. Om besvären då försvinner prövar man andra livsmedel ett i sänder enligt ovan. För säkerhets skull... Vid alla svåra och långvariga fall av allergi bör man söka råd från läkare eller dietist för att säkerställa sjukdomens orsak. Det finns annars risk för att man förväxlar sym tomen med andra sjukdomstillstånd eller råkar ut för näringsbrist. Var försiktig vid förvaring, tillagning och servering av livsmedel. Slarvig diskning kan exempelvis medföra att små rester blir kvar på bestick, porslin, kokkärl etc. De kan vålla problem för extremt känsliga allergiker. I vissa fall kan det vara bra med extra köksutrustning för att vara på den säkra sidan. 19

22 Den viktiga märkningen När märkningsreglerna ändrades 2004 infördes en lista med allergena ingredienser och produkter av dessa som alltid måste anges och vissa undantag till denna. Märkningsreglerna gäller alla förpackade livsmedel som säljs i Sverige. För en allergiker, förälder till ett allergiskt barn eller för den som handlar livsmedel till en allergiker är det viktigt med så fullständig märkning som möjligt på livs medlen. Alla färdigförpackade livsmedel vars största yta är minst 10 cm 2 eller större ska vara märkta med uppgift om varuslag (beteckning), ingrediensförteckning, mängd av vissa ingredienser, nettovikt eller nettovolym, bäst före-dag eller sista förbrukningsdag, speciella anvisningar för förvaring eller användning, namn och adress till tillverkare, förpackare eller säljare, ursprung (i vissa fall), bruksanvisning, verklig alkoholhalt och uppgift om innehåll av allergena ingredienser. För att underlätta för den som är allergisk ska det framgå av ingrediensförteckningen eller livsmedlets beteckning om allergen ingår. Märkningen får inte vilseleda konsumenten på något avgörande sätt och märkningsuppgifterna ska vara lätta att förstå, väl synliga, klart läsbara och beständiga. Språket ska vara svenska. Lista över allergena ingredienser och produkter av dessa som alltid ska anges - blötdjur - fisk - jordnötter - kräftdjur - lupin - mjölk inklusive laktos - nötter: cashewnöt, hasselnöt, makadamianöt/queenslandsnöt, mandel, paranöt, pekannöt, pistaschmandel och valnöt - selleri - senap - sesamfrön - sojabönor - spannmål (glutenhaltig) - ägg - svaveldioxid och sulfit över 10 mg/kg eller liter Hur man läser ingrediensförteckningar Vid livsmedelsöverkänslighet är det viktigt att förstå hur man läser ingrediensförteckningar. Läs den alltid noga och köp inte livsmedel som saknar en sådan. Livsmedel består ofta av flera ingredienser. Alla ingredienser, inklusive tillsatser, ska anges i fallande ordning efter vikt, det vill säga det finns mest av det som står först. En ingrediens i ett livsmedel kan ibland i sin tur bestå av flera ingredienser (sammansatt ingrediens) och även dessa ska finnas med i ingrediensförteckningen. 20

23 Exempel på ingrediensförteckning ingredienser: Fläsk- och nötkött, vatten, lök, ströbröd (vetemjöl, vatten, salt, druvsocker, jäst), havregryn, ägg, potatismjöl, salt, potatisfiber, jästextrakt, glukossirap, kryddor (vitpeppar, ingefära), stabiliseringsmedel (E 450, E 451) Råvaror ska anges med sina namn, till exempel nötött, sojaprotein. Tillsatser ska anges med funktionsnamn följt av antingen E-nummer eller vedertaget namn, till exempel konserveringsmedel E 211 eller konserveringsmedel natriumbensoat. Om en tillsats härrör från någon produkt i allergenlistan ska detta anges i märkningen. En nyckel till E-numren kan fås gratis på apotek och från Livsmedelsverket. Den finns också på Livsmedelsverkets webbplats. Det kan i vissa fall finnas undantag från märkningskraven, men allergireglernas krav på att ange allergena ingredienser gäller alltid. Livsmedel som säljs i lös vikt behöver inte märkas. Vid lösviktsförsäljning finns dessutom alltid risk för sammanblandning av varorna. Extremt överkänsliga personer bör vara försiktiga med alla livsmedel som tillverkas av flera ingredienser. Risken kan aldrig uteslutas att varor är felmärkta eller att de innehåller små mängder av ingredienser från någon annan tillverkning. Om livsmedel märks med uppgift som glutenfritt eller mjölkfritt måste detta ha anmälts till Livsmedelsverket. Tillverkarna av dessa livsmedel ska ha hanteringsrutiner som säkerställer att produkterna inte förorenas med de(t) ämne(n) som de uppges vara fria ifrån. 21

24 Livsmedelsverkets allergiinformation Livsmedelsverket har särskild telefonservice för personal inom vården och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Här lämnas upplysningar om livsmedel och tillsatser som kan ge överkänslighetsreaktioner. Läkare, sjuksköterskor, dietister och inspektörer kan ringa och begära Allergiinformationen. Allmänheten bör i första hand vända sig till en lokal läkarmottagning eller miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, men kan även kontakta Livsmedelsverket. Under rubriken Risker med mat på Livsmedelsverkets webbplats, finns information om allergi. Mer att läsa Information från Livsmedelsverket: Tolv broschyrer om livsmedel som kan ge överkänslighetsreaktioner. De kan beställas i enstaka exemplar eller alla tillsammans till rabatterat pris. Broshyrerna behandlar: 1. Matfett, 2. Organiska syror, 3. Gluten och andra proteiner från spannmål, 4. Sojaprotein, jordnötter och andra baljväxter, 5. Fisk och skaldjur, 6. Mjölk och mjölkprodukter, 7. Nickel, krom och andra mineralämnen, 8. Biogena aminer, 9. Tillsatser, kryddor och aromer, 10. Nötter och fröer, 11. Ägg och kyckling- och hönskött, 12. Frukt, grönsaker och latex. Tillsatser i livsmedel en faktabok E-nummernyckel Mat och näring för sjuka Livsmedelstabeller energi och vissa näringsämnen i livsmedel. Finns även på Livsmedelsverkets webbplats ( Beställ informationsmaterial Via länken Webbutiken på verkets webbplats kan du beställa Livsmedelsverkets tryckta informationsmaterial om allergi m m. Beställning kan också göras per telefon

25 Annan information Företag Flera livsmedelsföretag har publicerat information om sina produkter och gjort sär skilda listor för att hjälpa överkänsliga personer. Fråga gärna respektive företags informationsavdelning efter dessa broschyrer. Astma- och allergiförbundet Astma- och Allergiförbundet grundades 1956 av lokala allergiföreningar. Förbundet har till uppgift att: påverka samhället att åstadkomma bättre levnadsvillkor för människor med astma och allergiska sjukdomar genom upplysnings- och informationsarbete nå större förståelse för astmatikers och allergikers problem stödja läns- och lokalföreningarna i deras verksamhet stödja forskningen inom astma- och allergiområdet Postdress: Astma- och Allergiförbundet, Box 17069, STOCKHOLM Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, STOCKHOLM Telefon: Telefax: Webbplats: E-post: Svenska Celiakiförbundet Svenska Celiakiförbundet bildades 1975 och har för närvarande cirka medlemmar. Förbundets syfte är: att tillvarata intressen hos personer som är intoleranta mot gluten, laktos, komjölks- eller sojaprotein respektive lider av Dermatitis Herpetiformis (DH), att bedriva rådgivande och upplysande verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen inför myndigheter och andra instanser, att genom föreningsverksamhet och personliga kontakter stödja dem som är intoleranta eller lider av DH. SCF ger ut tidningen Bulletinen med fyra nummer per år och har även annat informationsmaterial. Adress: Svenska Celiakiförbundet, Västra vägen 5 B, SOLNA Telefon: Webbplats: E-post: 23 23

26 Innehåll Livsmedelsallergier och överkänslighet 1 Allergi 2 Överkänslighet av andra skäl 3 Arv och miljö 5 Några vanliga reaktioner 6 Det behöver inte vara allergi 6 Den viktiga amningen 6 Allergiska symtom 7 Astma 9 Allergisk snuva 9 Nässelutslag och svullnader 9 Allergisk/anafylaktisk chock 9 Livsmedel som kan ge besvär 10 Komjölk 10 Ägg 11 Fisk 11 Skaldjur 12 Nötter, mandel och fröer 12 Baljväxter 12 Frukt, bär och grönsaker 13 Kakao- och chokladprodukter 13 Celiaki glutenintolerans 14 Kontakteksem nickelallergi 15 Problem med läkemedel 15 Tillsatser i maten 16 Frågor och svar om mat och allergi 18 Den viktiga märkningen 20 Hur man läser ingrediensförteckningar 20 Livsmedelsverkets allergiinformation 22 Annan information 23

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI 10 MATALLERGI ALLA TÅL INTE ALLT! Allergi och annan överkänslighet mot livsmedel är vanligast hos små barn. Bland barn mellan 0 3 år får cirka 20 procent allergiska reaktioner mot mat. De flesta av dessa

Läs mer

Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se

Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se Laktos Laktos: som är ett mjölksocker - ger mjölken dess söta smak. Laktos finns i all mjölk, både modersmjölk, ko-, buffel-, åsne-,

Läs mer

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Avokado Bilaga 2 2012-11-30 Baljväxter Förtydliga alltid vilka baljväxter det är frågan om Är det ärter, bönor eller linser? Är det alla bönor,

Läs mer

Allergisk reaktion hos barn

Allergisk reaktion hos barn Allergisk reaktion hos barn Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2011 Therese.sterner@skane.se Vad är allergi? Allergi

Läs mer

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Bilaga 1 2011-08-31 Kostenheten Specialkostintyg förskola/skola Ifylld blankett lämnas till skolsköterskan (gäller skolelev) eller till köket (gäller förskolebarn). Nytt intyg skall lämnas vid ändring!

Läs mer

Livsmedelsallergier och överkänslighet

Livsmedelsallergier och överkänslighet Livsmedelsallergier och överkänslighet Beställning Denna broschyr, Livsmedelsverkets föreskrifter m fl trycksaker kan beställas från Livsmedelsverkets webbutik på www.livsmedelsverket.se Livsmedelsverket

Läs mer

Hjälp vid ifyllande av blanketten, bilaga 1 Specialkostintyg

Hjälp vid ifyllande av blanketten, bilaga 1 Specialkostintyg Hjälp vid ifyllande av blanketten, bilaga 1 Specialkostintyg Avokado Bilaga 2 2016-10-24 Baljväxter Förtydliga alltid vilka baljväxter det är frågan om Är det ärter, bönor eller linser? Är det alla bönor,

Läs mer

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Ditt deltagande är frivilligt, men vi är mycket tacksamma om du väljer att medverka! Som tack för hjälpen kan du välja mellan presentkort

Läs mer

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Värt att veta om allergi Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Allergi hur påverkas du? När vi bjuder på fest frågar vi sällan gästerna om det är något de

Läs mer

9. Checklista för dig som är: Konsument

9. Checklista för dig som är: Konsument 9. Checklista för dig som är: Konsument Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelsinköpen säkrare. Att minimera riskerna för misstag. Att uppmärksamma konsumenternas egenansvar. Konsumenten förväntar

Läs mer

Är det något du har ätit?

Är det något du har ätit? Är det något du har ätit? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2012 Therese.sterner@skane.se Annika Dahl och Felix Ekman

Läs mer

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet Mat och måltid i fokus för hemtjänst och LSS-verksamhet Innehåll Maten och näringens betydelse för kroppen...3 Energi och näring... 3 Kort om några näringsämnen... 4 Vid särskilda behov...7 Allergi och

Läs mer

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål Lathund till dig som ska servera någon som inte tål gluten laktos mjölk soja Svenska Celiakiförbundet för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja Glutenintolerans Gluten finns i: Den glutenintolerante

Läs mer

NÖTTER OCH FRÖER. Caroline Hjorth leg. dietist Barn- och Ungdomsmedicin Dalarna

NÖTTER OCH FRÖER. Caroline Hjorth leg. dietist Barn- och Ungdomsmedicin Dalarna NÖTTER OCH FRÖER Caroline Hjorth leg. dietist Barn- och Ungdomsmedicin Dalarna FAKTA OM ALLERGI MOT NÖTTER/FRÖER Allergi mot nötter, jordnöt och fröer framträder oftast hos äldre barn och växer sällan

Läs mer

Bakgrund. Beaktandesats BILAGA II Ämnen/produkter som orsakar allergi/intolerans

Bakgrund. Beaktandesats BILAGA II Ämnen/produkter som orsakar allergi/intolerans Bakgrund Allergeninformation på restaurang & Café Infoförordningen ställer nya krav på information Krav på information för livsmedel som inte är färdigförpackad. Exempel: Företagen måste kunna ge konsumenterna

Läs mer

Framtidens specialkost: Matallergi och intoleranser

Framtidens specialkost: Matallergi och intoleranser Framtidens specialkost: Matallergi och intoleranser Allergiutbildning för kökspersonal Våren 2012 Therese Lindh, dietist Fakta Ca 34 000 personer i kommunen Centralorten Kinna ca 7000 personer Textilindustri

Läs mer

9. Checklista för dig som är: Konsument

9. Checklista för dig som är: Konsument 9. Checklista för dig som är: Konsument Syfte: Att göra livsmedelsinköpen säkrare ur allergisynpunkt. Att minimera riskerna för misstag. Förutsättningar: Att uppmärksamma konsumenternas egenansvar. Konsumenten

Läs mer

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5 Maten till äldre Hej! Det här är en guide med råd och tips till dig som lagar och serverar mat och fika till äldre som är matöverkänsliga. Den är framtagen i samverkan med Kristina Lind som är kostkonsulent

Läs mer

Allergeninformation Stödjande information för livsmedelskontrollen

Allergeninformation Stödjande information för livsmedelskontrollen Allergeninformation Stödjande information för livsmedelskontrollen Det är extra viktigt att information om allergener är tydlig. Inom EU har vi kommit fram till ett antal ämnen eller produkter som alltid

Läs mer

Specialkost för skola. Therese Lindh, leg dietist

Specialkost för skola. Therese Lindh, leg dietist Specialkost för skola Therese Lindh, leg dietist Allergiutbildning för kökspersonal Februari 2015 Therese Lindh, dietist Fakta Ca 34 000 personer i kommunen Centralorten Kinna ca 7000 personer Textilindustri

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Mängd laktos i olika livsmedel

Mängd laktos i olika livsmedel Mängd laktos i olika livsmedel Mesost/messmör till en smörgås 7 8 g laktos I dl mjölk/lättmjölk 5 g laktos I dl filmjölk/lättfil 4 g laktos I dl kaffegrädde 4 g laktos 1 dl (50 g) glass, 8% fett 4 g laktos

Läs mer

Nya regler om livsmedelsinformation till konsumenterna

Nya regler om livsmedelsinformation till konsumenterna Nya regler om livsmedelsinformation till konsumenterna Anna Wedholm Pallas Rådgivare Kontrollavdelningen Livsmedlesverket OBS! Detaljer i presentationen kan ändras efter att vägledningen är fastställd

Läs mer

Provtagning av allergikost och "fri från produkter

Provtagning av allergikost och fri från produkter MILJÖFÖRVALTNINGEN 0 Provtagning av allergikost och "fri från produkter En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Tobias Johansson Januari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING

Läs mer

Kostbehandling hos barn med allergier

Kostbehandling hos barn med allergier Kostbehandling hos barn med allergier Åsa Zetterlund Leg.dietist Akademiska barnsjukhuset Januari 2009 Vad ska jag prata om? Kostbehandling vid de vanligaste allergierna hos barn Konsekvenser av födoämnesallergi

Läs mer

Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län

Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län Kommunerna i Jönköpings län Jönköping 2010 2 Sammanfattning Kommunerna i Jönköpings län har genomfört projektet Allergener/specialkost i förskolor

Läs mer

Samtliga dessa livsmedel och ingredienser innehåller gluten och skall uteslutas

Samtliga dessa livsmedel och ingredienser innehåller gluten och skall uteslutas Glutenfri kost Glutenintolerans, celiaki, är en tarmsjukdom som innebär att slemhinnan i tarmen blir skadad av gluten. Gluten är ett protein som finns naturligt i sädesslagen vete, råg och korn. Celiaki

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 1: Till dig som jobbar i skolkök. Sid 2: Till annan skolpersonal. Sid 4: Till färäldrar och elever

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 1: Till dig som jobbar i skolkök. Sid 2: Till annan skolpersonal. Sid 4: Till färäldrar och elever Maten i skolan Hej! Det här är en guide med tips och råd om att servera mat till matöverkänsliga elever. Guiden riktar sig till föräldrar, elever och skolans personal. Guiden är uppdelad i tre delar, där

Läs mer

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes.

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Allergi eller intollerans? 1. Födoämnesallergi/matallergi 2. Matintolerans/överkänslighet Skillnaden mellan dessa är att vid födoämnesallergi/matallergi

Läs mer

Procordia Foods satsning på SärNär

Procordia Foods satsning på SärNär Procordia Foods satsning på SärNär Sex nya färsrätter under varumärket Liva Liva är ett nytt varumärke, där goda lösningar för speciella kostbehov samlas. Procordia Food har tagit fram sex färsrätter till

Läs mer

Mild allergisk reaktion. Korsreaktioner. Den akuta reaktionen Allergisk chock

Mild allergisk reaktion. Korsreaktioner. Den akuta reaktionen Allergisk chock FÖDOÄMNESÖVERKÄNSLIGHET Linda Dahlqvist, leg dietist Barnkliniken, Kristianstad Hud (80 90 %) Nässelfeberutslag Handflata, fotsula, hårbotten, hörselgång Svullnader Mun Stickande känsla Svullna läppar

Läs mer

Allergi och överkänslighet mot livsmedel

Allergi och överkänslighet mot livsmedel Allergi och överkänslighet mot livsmedel Therese Sterner Astma- och Allergisjuksköterska Allergikonsult Skåne www.allergikonsultskåne.se Allergi mot livsmedel Matallergi kan ge många olika symtom, alltifrån

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

Allergisk? Fråga oss vad som finns i maten. Innehåller den här ägg?

Allergisk? Fråga oss vad som finns i maten. Innehåller den här ägg? Nya regler för information om måltider i vård, skola och omsorg Allergisk? Fråga oss vad som finns i maten.? Innehåller den här ägg? Nya regler för information om måltider i vård, skola och omsorg Det

Läs mer

Miljöenheten. Information om livsmedel som inte är färdigförpackade

Miljöenheten. Information om livsmedel som inte är färdigförpackade Miljöenheten Information om livsmedel som inte är färdigförpackade I den här broschyren finns information för dig som säljer eller serverar livsmedel som inte är färdigförpackade. Informationen kan exempelvis

Läs mer

Information om livsmedel som inte är färdigförpackade

Information om livsmedel som inte är färdigförpackade Information om livsmedel som inte är färdigförpackade Information till dig som säljer eller serverar livsmedel I den här broschyren finns information för dig som säljer eller serverar livsmedel som inte

Läs mer

cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14

cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14 cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14 SPECIALKOSTER Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

Allergiker i kollektivtrafiken

Allergiker i kollektivtrafiken Att: Landsting Kommuner Reseföretag Allergiker i kollektivtrafiken För att underlätta för er som ansvarar för miljön på tåg, buss, flyg, båt och färdtjänst har Astmaoch Allergiförbundet sammanställt en

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN 2015-12-14 allergi Ockelbo.docx 1 (8) Innehåll HAndlingsplan mot Allergi för skolorna i ockelbo kommun... 1 Handlingsplan mot allergi... 3 Pälsdjursallergi...

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

1. Allmänna principer för planeringen av specialdieter och anmälningsförfarandet inom måltidsservicen för skolor och studerande

1. Allmänna principer för planeringen av specialdieter och anmälningsförfarandet inom måltidsservicen för skolor och studerande Airi Rintamäki 1(5) SPCIALDITR OCH TISKA ÖVRTYGLSR I SKOLAN 1. Allmänna principer för planeringen av specialdieter och anmälningsförfarandet inom måltidsservicen för skolor och studerande 1.1. Specialdieter

Läs mer

Matsedel v.15. Dagligt Tillbehör. Sallad, Måltids dryck eller mjölk,hårt bröd,smör

Matsedel v.15. Dagligt Tillbehör. Sallad, Måltids dryck eller mjölk,hårt bröd,smör Matsedel v.15 Måndag Husman 1 Köttbullar m. Gräddsås, Lingon & Potatis Husman 2 Ugnsfalu m. Potatismos Vegetarisk Qournstroganoff serveras m. Ris Soppa Krämig Parikasoppa Tisdag Husman 1 Sprödbakad La

Läs mer

Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet.

Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet. Specialkoster Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet. Att lägga om sin kost kan innebära en stor förändring i personens dagliga

Läs mer

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Miljökontoret Livsmedelskontroll Livsmedelsrapport Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Datum: 2011-11-17 Handläggare: Victor Muñoz och Åsa Almberg Diarienummer: 2011-232

Läs mer

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök MILJÖFÖRVALTNINGEN Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök En rapport från Miljöförvaltningen Teresa Tärnvik och Johan Rådal Oktober 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING

Läs mer

Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun

Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun Rapport av miljö- och hälsoskyddsinspektörer Fouad Maroof och Malin Löwbom 2) Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret i Sollentuna

Läs mer

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans Maten i skolan Hej! Det här är en guide med tips och råd om att servera mat till matöverkänsliga elever. Guiden riktar sig till föräldrar, elever och skolans personal. Den är uppdelad i tre delar, där

Läs mer

Fri från allergi? Vad menas med matallergi? 2015-04-02. Om forskning och framsteg inom matallergier

Fri från allergi? Vad menas med matallergi? 2015-04-02. Om forskning och framsteg inom matallergier Fri från allergi? Om forskning och framsteg inom matallergier Mirja Vetander, Med Dr, ST-läkare i barnmedicin Hur vanligt är det med matallergi, blir det vanligare och i sådant fall varför? Vilka diagnostiska

Läs mer

Specialkost i förskolor

Specialkost i förskolor Specialkost i förskolor Projektinriktad livsmedelskontroll i Västra Götaland 2009 Rapport 2010:01 Rapportnr: 2010:01 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig/text: Maria Möller Utgivare: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Matallergi hos vuxna. Kuva: Shutterstock. www.allergia.fi

Matallergi hos vuxna. Kuva: Shutterstock. www.allergia.fi Matallergi hos vuxna Kuva: Shutterstock www.allergia.fi 1 2 Innehåll 4 Matallergi hos vuxna 4 Mekanismerna bakom matallergin 4 Symptom 5 Problem i matsmältningskanalen 5 Hudproblem 6 Svullnad 6 Anafylaxi

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom och allergi hos skolbarn Vad ska vi tänka på Kan vi minska risken att de drabbas Förskola / skola barnens arbetsplats Många individer / ytenhet Hög fysisk aktivitet Allergi och miljö i skolan Seminarium

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Kontroll av livsmedelsbutiker hösten 2015 Miljö- och hälsoskydd

Kontroll av livsmedelsbutiker hösten 2015 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2015:17 Kontroll av livsmedelsbutiker hösten 2015 Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, december 2015 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs kommun

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling PRELIMINÄR VERSION 2001/0199(COD) 12 februari 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Läs mer

Specialkoster. Olika typer av specialkoster

Specialkoster. Olika typer av specialkoster Specialkoster Specialkoster ges till dem som av någon anledning inte kan äta den vanliga kosten eller av någon anledning bör äta en annan kost. Att bli ordinerad en specialkost kan innebära en stor förändring

Läs mer

8. Checklista för dig som arbetar med: Kontroll

8. Checklista för dig som arbetar med: Kontroll 8. Checklista för dig som arbetar med: Kontroll Syfte: Att underlätta att göra livsmedelshanteringen säkrare ur allergisynpunkt. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Förutsättningar:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

Mjölkfri kost. Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010

Mjölkfri kost. Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010 Mjölkfri kost Julia Backlund, leg dietist Centrala Barnhälsovården Studiedagarna April 2010 Olika reaktioner på mjölk Komjölkproteinallergi: är en allergi mot proteinerna i mjölk. Vanliga symtom är kräkningar,

Läs mer

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem

Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Författare och illustratörer: Emma Ingeström, Johannes Solomonsson, Elina Janson och Agnes Ekberger. Publicerad: 2015-09-18 av LiU igem Det är en härlig och solig sommardag. Och vad passar bättre än

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Konsumenträtt - Konsumentvett

Konsumenträtt - Konsumentvett Konsumenträtt - Konsumentvett 2011-09-29 50-70 ton mat! -2-2011-09-29 Vad betyder matkvalitet för dig? - att diskutera Smak Utseende Fräscht Mycket råvaror Fritt från tillsatser Hälsosam Näringsriktig

Läs mer

MATSEDEL V.12. Torsdag Husman 1 Pannbiff serveras m. Tomatgräddsås & kokt Potatis Husman 2 Pannkakor & Sylt Vegetarisk Zucchini Ragu Ärtsoppa m.

MATSEDEL V.12. Torsdag Husman 1 Pannbiff serveras m. Tomatgräddsås & kokt Potatis Husman 2 Pannkakor & Sylt Vegetarisk Zucchini Ragu Ärtsoppa m. MATSEDEL V.12 Måndag Husman 1 Korvstroganoff serveras m. Ris Husman 2 Potatisbullar serveras m Bacon & Lingonylt Vegetarisk Bönmosaik serveras. Ris & Gräddfil Soppa Skogssvampsoppa Tisdag Husman 1 Sprödbakad

Läs mer

Diagnostik vid. matöverkänslighet. Innehåll. Förekomst. Olika typer av överkänslighet. Utredning av en misstänkt allergisk reaktion

Diagnostik vid. matöverkänslighet. Innehåll. Förekomst. Olika typer av överkänslighet. Utredning av en misstänkt allergisk reaktion Diagnostik vid ww matöverkänslighet Susanne Glaumann, Barnläkare Med dr Allergi och lungmottagningen Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Innehåll Olika typer av överkänslighet Utredning av en misstänkt

Läs mer

Födoämnesallergier hos barn

Födoämnesallergier hos barn Födoämnesallergier hos barn Lennart Nordvall Uppsala De atopiskt allergiska sjukdomarna Astma Eksem Hösnuva (allergisk rino-konjunktivit) Födoämnesallergi visst slag av Nässelutslag (urtikaria) Allergisk

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 17 juni 2009 Omtryck beslutade den

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 9$5)g5+$5-$*6.5,9,720/$.726,172/(5$16. SnHWWRFKVDPPDVWlOOH

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 9$5)g5+$5-$*6.5,9,720/$.726,172/(5$16. SnHWWRFKVDPPDVWlOOH 9$5)g5+$5-$*6.5,9,720/$.726,172/(5$16 -DJKDUHQVRQVRPlU GHWKDGHMDJDOGULJK UWWDODVRP YDUVnNQDSSKlQGLJRFKPDQILFNV ND NXQGHJHPLJHWWEUDVYDU'lUI UYLOOH SnHWWRFKVDPPDVWlOOH ODNWRVLQWROHUDQWLQQDQYLkomXQGHUIXQGPHG

Läs mer

Sver-IgE. Födoämnesallergier hos barn. De atopiskt allergiska sjukdomarna. Lennart Nordvall. Uppsala

Sver-IgE. Födoämnesallergier hos barn. De atopiskt allergiska sjukdomarna. Lennart Nordvall. Uppsala Födoämnesallergier hos barn Lennart Nordvall Uppsala De atopiskt allergiska sjukdomarna Astma Eksem Hösnuva (allergisk rino-konjunktivit) Födoämnesallergi Sver-IgE visst slag av Nässelutslag (urtikaria)

Läs mer

Om små näsor, hösnuva och annan allergi.

Om små näsor, hösnuva och annan allergi. FÖR DIG SOM HAR ALLERGISKA BARN Om små näsor, hösnuva och annan allergi. Ditt barn har blivit förskriven Nasonex nässpray. Det är ett läkemedel som används för att behandla symtom som nästäppa, nysningar,

Läs mer

Glutenfri kost och Förskrivning av livsmedel

Glutenfri kost och Förskrivning av livsmedel Gluten ett protein Glutenfri kost och Förskrivning av livsmedel Vete Råg Korn (Havre) Marie Karpmyr Leg dietist Akademiska barnsjukhuset 090205 Bilder från www.pagen.se Vad kan ej ingå i en glutenfri kost?

Läs mer

Frågeformulär 6 månader

Frågeformulär 6 månader Frågeformulär 6 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

När maten är behandlingen

När maten är behandlingen När maten är behandlingen Råd till föräldrar och anhöriga till barn med celiaki GLUTENFRITT Innehåll ATT BÖRJA LEVA GLUTENFRITT.... 4 ATT TÄNKA PÅ HEMMA... 6 ATT LAGA BARNENS FAVORITMAT GLUTENFRI...7 ATT

Läs mer

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion 4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Att du vet att konsumenten

Läs mer

Frågeformulär 24 månader

Frågeformulär 24 månader Frågeformulär 24 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Kan innehålla protien som kan ge allergiska reaktioner. Ammoniumbisulfit.

Kan innehålla protien som kan ge allergiska reaktioner. Ammoniumbisulfit. ÄMNE E-NUMMER ALLERGEN ÖVERKÄNSLIGHET LIVSMEDELSVERKET Argon E938 Kväve E941 Koldioxid E290 Torrjäst eller jäst suspenderad i vin. Ammoniumsulfat E517 Kan innehålla protien som kan ge allergiska reaktioner.

Läs mer

Allergener i oförpackade livsmedel

Allergener i oförpackade livsmedel Allergener i oförpackade livsmedel Kontrollprojekt 2016 Kommunerna i Jönköpings län Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Krav på allergiinformation... 4 Syfte... 5 Projektets genomförande och omfattning...

Läs mer

Aktuellt kring offentliga måltider

Aktuellt kring offentliga måltider Aktuellt kring offentliga måltider Anna-Karin Quetel Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg 22 maj 2015 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Råd

Läs mer

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4 YES-kommunerna

Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4 YES-kommunerna Miljö- och Byggnadsavdelningen 2014-09-01 Anna Moldovani Dnr 2014/1954 Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 - Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4

Läs mer

Om projektet. Rätt mat. inom. äldreomsorgen. En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner. Utredare: Christina Sollenberg

Om projektet. Rätt mat. inom. äldreomsorgen. En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner. Utredare: Christina Sollenberg Om projektet Rätt mat inom äldreomsorgen En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner Utredare: Christina Sollenberg I projektet Rätt mat inom äldreomsorgen har de gluten- och

Läs mer

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping RAPPORT 1(8) 2008-06-23 MHK 2008-3041 Handläggare, titel, telefon Axel Bark, miljö- och hälsoskyddsinspektör 011-15 16 30 Provtagning och analys av allergikost, Norrköping Sammanfattning Under våren 2008

Läs mer

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen

Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen Hälsodeklaration inför besök vid Astma Allergimottagningen sid 1/6. (Detta förmulär är endast till för besöket och kommer ej att sparas.) Efter- och förnamn Personnummer Vikt (ca) Längd A Yrke, sysselsättning

Läs mer

Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan

Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan överkänslighet. Våra lokalföreningar finns i hela Sverige och tillsammans

Läs mer

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner På den här sidan hittar du fakta om barnmat, vilka regler som styr området och vilka

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Grundkoster och konsistensanpassad kost Specialkoster Koster som Sodexo erbjuder Beställning av koster

Grundkoster och konsistensanpassad kost Specialkoster Koster som Sodexo erbjuder Beställning av koster Hösten 2011 Innehåll Grundkoster och konsistensanpassad kost Specialkoster Koster som Sodexo erbjuder Beställning av koster Grundkoster SNR-kost Kost för friska A-kost Allmän kost för sjuka E-kost Energi-

Läs mer

MATSEDEL V. 3. E post: Hemsida:www.leverans.eu. Tel: Fax:

MATSEDEL V. 3. E post: Hemsida:www.leverans.eu. Tel: Fax: MATSEDEL V. 3 Måndag Husman 1 Tomat &Ost gratinerad Kassler serveras m. kokt Potatis Husman 2 Kåldolmar serveras m. Skysås & kokt potatis, Lingonsylt Vegetarisk Fetaostgratinerad Blomkål serveras m. grönsaksris

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen. Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsenheten, 20150121

Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen. Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsenheten, 20150121 Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen Livsmedelsenheten i Jönköping 10 miljö- och hälsoskyddsinspektörer Kontrollerar mer än 1000 livsmedelsverksamheter Planerad kontroll Registreringar

Läs mer

Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering

Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering 1.1 Introduktion Under hösten 2015 genomförde livsmedelsinspektörer i Danmark, Finland, Norge och

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; beslutade den 26 januari 2015. LIVSFS 2015:1

Läs mer

SPECIALDIETER SAMT ETISKA ÖVERTYGELSER VID SKOLOR OCH LÄROANSTALTER

SPECIALDIETER SAMT ETISKA ÖVERTYGELSER VID SKOLOR OCH LÄROANSTALTER Airi Rintamäki 1(5) SPCIALDITR SAMT TISKA ÖVRTYGLSR VID SKOLOR OCH LÄROANSTALTR 1. Allmänna principer för planeringen av specialdieter och anmälningsförfarandet inom måltidsservicen för skolor och studerande

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Bild: www.colourbox.com januari 2015

Bild: www.colourbox.com januari 2015 Bild: www.colourbox.com januari 2015 Rapport om kontroll av specialkosthantering på skolor och förskolor i Malmö 2014 1 2 I Malmös förskolor och skolor finns en del barn med födoämnesallergi. Dessa barn

Läs mer

Glutenintolerans - celiaki

Glutenintolerans - celiaki När löven faller... Sommaren blev kort i år. September kom och hösten likaså med dunder och brak. Men tänk så skönt det är att kunna andas frisk luft! Och hösten bjuder på så mycket härligt; äppelskörd,

Läs mer