Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare."

Transkript

1 Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas till en anafylaktisk reaktion (anafylaxi). Anafylaxi är en snabbt insättande, svår, systemisk överkänslighetsreaktion som inkluderar objektiv respiratorisk, kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan och kan bli livshotande. Den är ofta allergisk enligt ovan, s.k. allergisk anafylaxi, men kan med samma klinik ha en icke-immunologisk orsak. Observera att en fullt utvecklad anafylaxi ofta föregås av lindrigare symtom. Orsakande ämne: Symtom: Vanligast hos barn är födoämnen (särskilt nötter, jordnötter, ägg och mjölk). Andra är läkemedel (särskilt om parenteralt givet) och insektsstick (särskilt bi och geting). Övergången från en grad av reaktion till en annan är flytande. Man kan ha några eller flera av symtomen nedan. Reaktionen graderas (begränsad allergisk reaktion, anafylaxi grad 1-3) efter det svåraste ingående symtomet. Begränsad allergisk reaktion/ej anafylaxi: HUD: Klåda, rodnad, urtikaria, angioödem. ÖGON /NÄSA: Konjunktivit med klåda/rodnad, rinit med klåda/nästäppa/rinnsnuva/nysning. MUN/MAGE-TARM: Klåda i munnen, läppsvullnad, svullnadskänsla mun och svalg. Illamående, lindrig buksmärta, enstaka kräkning. Därutöver tillkommer vid: Anafylaxi grad 1 : MUN/MAGE-TARM: Ökande buksmärta, diarre, upprepade kräkningar. LUFTVÄGAR: Heshet, lindrig bronkobstruktion. HJÄRTA-KÄRL: Takykardi. ALLMÄNNA SYMTOM: Uttalad trötthet, rastlöshet, oro. Anafylaxi grad 2: LUFTVÄGAR: Skällhosta, stridor, sväljningsbesvär, måttlig bronkobstruktion. ALLMÄNNA SYMTOM: Svimningskänsla, katastrofkänsla. Anafylaxi grad 3: LUFTVÄGAR: Svår bronkobstruktion, hypoxi, cyanos, andningsstopp. HJÄRTA-KÄRL: Blodtrycksfall, bradykardi, arytmi, hjärtstopp. ALLMÄNNA SYMTOM: Förvirring, medvetslöshet. Tidiga varningstecken som är särskilt alarmerande: Generell klåda och myrkrypningar i handflator/fotsulor/hårbotten. Svullnad i mun och svalg och en metallisk/stickande känsla i munnen. Heshet/hosta/ymnig snuva/tryck över bröstet och andningssvårigheter. Behandling: Vid ovanstående varningstecken och vid anamnes på tidigare svår reaktion skall behandling omedelbart inledas med injektion adrenalin intramuskulärt i lårets främre, övre, yttre kvadrant (m. vastus lateralis).

2 OBS: Hos barn med födoämnesallergi kan astmasymtomen vara de mest svårbehandlade och orsaka dödsfall. Särskilt vid svår initial reaktion förekommer bifasiskt förlopp med försämring efter några timmar upp till ett dygn. A. Behandling på sjukvårdsinrättning Läkemedelsbehandling Andra åtgärder Vid begränsad allergisk reaktion:: Antihistamin p.o. (T.ex. Oral lösning Aerius styrka 0,5 mg/ml, < 6 år mängd 2,5 ml, dos 1,25 mg, > 6 år munsönderfallande tablett 5 mg ½ tabl, > 12 år 1 tabl). Observation i minst en timme. Vid anafylaxi grad 1: Antihistamin p.o. (T.ex. Oral lösning Aerius styrka 0,5 mg/ml, < 6 år mängd 2,5 ml, dos 1,25 mg, > 6 år munsönderfallande tablett 5 mg ½ tabl, > 12 år 1 tabl). Observation i minst 4 timmar. Beredskap för mer behandling. Överväg adrenalin enligt nedan Vid anafylaxi grad 2 och 3: Adrenalin intramuskulärt (styrka 1 mg/ml), mängd 0,01 ml/kg, dos 0,01 mg/kg, (max engångsdos 0,5 mg). Upprepas var 5:e -10:e minut v.b. Adrenalin skall ges i lårets främre, övre yttre kvadrant. Kroppsläge: liggande med höjd fotända. Fri luftväg, syrgas. Kontroll puls/blodtryck/saturation. Intravenös infart, vid svårigheter överväg intraosseös infart. Koppla EKG.

3 Antihistamin långsamt (2-3 min) i.v./alt i.m. (t.ex. Tavegyl ) styrka 1 mg/ml, mängd 0,05 ml/kg, dos 0,05 mg/kg (maxdos 2 mg). Hydrokortison i.v./i.m. (t.ex. Solucortef dos mg) eller kortison peroralt (t.ex. T Betapred styrka 0,5 mg, mängd < 5åå 6 st, > 5åå 10 st, dos 3-5mg). Observeration efter reaktion minst 8-12 timmar. Vid fortsatta symtom på svår anafylaxi vid blodtrycksfall Snabb i.v. vätskeinfusion (t.ex. Ringer-Acetat mängd 20 ml/kg) eftersträva normalt blodtryck. Säkra luftvägar, ge syrgas, tillkalla narkos, HLRberedskap. vid bronkospasm/astma Nebuliserad β 2 -stimulerare (t.ex. Ventoline ) i gängse astmados. (T.ex. i Aiolos- < 5åå dos 2,5 mg, > 5åå dos 5mg) upprepas v.b. efter minuter. alternativt vid högt andningshinder, stridor Nebuliserat adrenalin i gängse astmados (t.ex. i Aiolos < 2åå dos 1,0 mg, > 2åå dos 2 mg). vid fortsatt bronkospasm/astma (med EKG) Teofyllin långsamt (20-30 min) i.v (t.ex. Teofyllamin styrka 23 mg/ml, < 1åå mängd 0,15 ml/kg, dos ca 3 mg teofyllin/kg > 1åå mängd 0,30 ml/kg, dos 5-6 mg teofyllin/kg) Observation efter reaktion minst t. Vid fortsatt blodtrycksfall/chock (i samråd med narkos med obligat EKG övervakning) Upprepa snabb i.v. infusion (t.ex. Ringer-Acetat mängd 20 ml/kg) Adrenalin i.v. i svaga styrkan (OBS styrka 0,1 mg/ml) långsamt (minuter) mängd 0,05-0,1 ml/kg, dos 0,005-0,01 mg/kg, (max engångsdos 3 ml = 0,3 mg). Dosen kan upprepas var 3:e till 5:e minut vid fortsatt cirkulationskollaps. Alternativt överväg kontinuerlig adrenalininfusion. Beredskap HLR, kontrollera blodgas, överväg behandling av metabol acidos med Tribonat. IVA-vård.

4 Överväg atropin intravenöst (styrka 0,5 mg/ml, mängd 0,5-1,0 ml, dos 0,25-0,5 mg). H 2 -blockare kan prövas (t.ex. Zantac styrka 25 mg/ml, mängd 0,5 ml/10 kg kroppsvikt, dos 1,25 mg/kg, maxdos 50 mg). Om pat är medicinerad med betablockare Glukagon i.v. (styrka 1 mg spruta, < 25 kg mängd ½ spruta, dos 0,5 mg, > 25 kg mängd 1 spruta, dos 1 mg). B. Behandling utanför sjukvårdsinrättning (i hemmet, i skolan) Patient med anamnes på kraftig allergisk överkänslighetsreaktion skall informeras skriftligt, muntligt och praktiskt om akutbehandling. Denna information skall upprepas regelbundet så länge indikationen kvarstår. Indikation för förskrivning av adrenalin som anafylaxiberedskap: alla som haft anafylaxi grad 2 och 3 utlöst av bi/geting eller födoämnen alla med allergi mot födoämnen t.ex. jordnötter eller nötter som reagerat med allergiska symtom vid kontakt med luftburet allergen alla som haft anafylaxi grad 2 och 3 utlöst av okänd orsak vid mer än 1 tillfälle Relativ indikation för förskrivning av adrenalin som anafylaxiberedskap: vid svår latexallergi vid anafylaxi grad 1 där speciella yttre omständigheter föreligger såsom långt avstånd till sjukvård Ej indikation för förskrivning av adrenalin som anafylaxiberedskap: de flesta med anafylaxi grad 1 vid enbart akuta hud/slemhinnereaktioner eller anafylaxi utlöst av läkemedel vid ASIT/hyposens-behandling för bi- och getingallergi efter 1 års behandling Förskrivning av adrenalin kräver utförlig information och praktisk träning!! Skriv alltid ut minst två adrenalinpennor!

5 Läkemedelsbehandling Andra åtgärder Vid begränsad allergisk reaktion : Antihistamin p.o. (t.ex. Oral lösning Aerius styrka 0,5 mg/ml, < 6 år mängd 2,5 ml, dos 1,25 mg, > 6 år munsönderfallande tablett 5 mg ½ tabl, > 12 år 1 tabl eller Mixt Tavegyl styrka 0,05 mg/kg, maxdos 2 mg) Observation i minst en timme. Vid anafylaxi: Adrenalin intramuskulärt i lårets främre, övre, yttre kvadrant (m. vastus lateralis) Vikt < 10 kg: inj. vätska adrenalin styrka 1 mg/ml, mängd 0,01 ml/kg, dos 0,01 mg/kg Vikt kg: Anapen jr/epipen jr dos 0,15 mg Vikt > 20 kg: Anapen/EpiPen dos 0,3 mg Antihistamin p.o. (t.ex. Oral lösning Aerius styrka 0,5 mg/ml, < 6 år mängd 2,5 ml, dos 1,25 mg, > 6 år munsönderfallande tablett 5 mg ½ tabl, > 12 år 1 tabl). eller Mixt Tavegyl styrka 0,05 mg/kg, maxdos 2 mg) Vid astmasymtom, ge inhalation med beta2-stim (t.ex Bricanyl /Ventoline ) som upprepas vb Kortison p.o. (t.ex T Betapred ) styrka 0,5 mg, mängd < 5åå 6 st, > 5 åå 10 st, dos 3-5 mg) Vid anafylaxi alltid akut transport till sjukvårdsinrättning! Bilagor Handlingsplan Ansvar i skolan Checklista adrenalininjektor Anafylaxidokumentet SFFA

6 Ref Johansson SGO, Cardell LO, Foucard T, Odebäck P, Palmqvist M, Wahlgren CF. Läkartidningen 2006;103: Muraro A, Roberts G, Clark A et al. The management of anaphylaxis in childhood: position paper of the European academy of allergology and immunology. Allergy 2007:62: A. Sheikh A, V. ten Broek V, Brown SGA, Simons FER. H1-antihistamines for the treatment of anaphylaxis: Cochrane systematic review Allergy 2007:62: Simons FER. Anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 2008:121:Suppl2: Roberts G. Anaphylaxis to foods. Pediatr Allergy Immunol 2007:18: Simons FER. First-aid treatment of anaphylaxis to food: Focus on epinephrine. J Allergi Clin Immunol 2004:113: Sampson HA. Anaphylaxis and emergency treatment. Pediatrics. 2003:6: Lee JM, Greene DS. Biphasic anaphylactic reactions in pediatrics. Pediatrics 2000;106: Simons FER., Gu X, Silver N, Simons KJ, Epipen Jr versus Epipen in young children weighing kg at risk for anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 2002;109: Lane RD, Bolte RG. Pediatric anaphylaxis. Pediatr Emergency Care 2007;23:49-56.

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Munsjukdomar/tandvård

Munsjukdomar/tandvård Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Munsjukdomar/tandvård Antibiotikaprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat

Läs mer

Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd

Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd rapport Läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se Medicinsk kommentar sidan 361 Reviderad, global nomenklatur för allergi Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

12. Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad allergi mot nöt-/jordnöt

12. Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad allergi mot nöt-/jordnöt D - Utredning och behandling BAKGRUND Jordnötsallergi förekommer hos 0,6-3 % av befolkningen beroende på undersökning och land. I USA har prevalensen av jordnötsallergi ökat från 0,4 % 1997 till 1,4 %

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen.

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. FÖRGIFTNINGAR BEHANDLINGSANVISNINGAR OCH ANTIDOTLISTA SÄRTRYCK UR LÄKEMEDELSBOKEN 2014 FRÅN GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. WWW. LÄKEMEDELSBOKEN. SE Akutmedicin

Läs mer

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering.

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering. 33 Utdrag ur: Barn- och Ungdomsdiabetes Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes. Sture Sjöblad (red), Studentlitteratur. Dessa sidor får kopieras fritt enl. avtal med Studentlitteratur!

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ENDOKRINOLOGI - DIABETES 2 22B Diabetesketoacidos (DKA) 2 23B Diabeteskoma - hyperosmolärt 5 24B Diabetesfot 5 25B Hyperglykemi 6 26B Hypoglykemi 8 Redaktion:

Läs mer

Eosinofil esofagit, allergisk enterokolit och FPIES. Lennart Nordvall

Eosinofil esofagit, allergisk enterokolit och FPIES. Lennart Nordvall Eosinofil esofagit, allergisk enterokolit och FPIES Lennart Nordvall Food protein induced enterocolitis syndrome!!! FPIES den allvarligaste formen av gastrointestinal födoämnesallergi (Sicherer 2002) Elvira-06

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Bergshamra 2014-06-12. IGMp tillhanda. Anmälan av Medeca Pharma ABs hemsida enligt nedan.

Bergshamra 2014-06-12. IGMp tillhanda. Anmälan av Medeca Pharma ABs hemsida enligt nedan. Bergshamra 2014-06-12 IGMp tillhanda Anmälan av Medeca Pharma ABs hemsida enligt nedan. MEDA AB (MEDA) skickade Medeca Pharma AB (Medeca) en upphörandeuppmaning daterad 2014-02-13 (bil 1) angående information

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget.

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget. ,QQHKnOO 2PKlQGHUWDJDQGHSnVMXNKXVHW... 2 + JWEORGVRFNHU... 4 /njweorgvrfnhu... 6 )HEHURFKVMXNGRP... 9 3DWLHQWHUPHGLQVXOLQSXPS... 11 0RWLRQ... 11 3DWLHQWHUVRPlUSnUHVD... 12 $FFLGHQWHOOWXSSWlFNWK JW EORGVRFNHUHOOHUJOXNRVXUL...

Läs mer

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014 nr.3/2014 Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi Födoämnesöverkänslighet - en diagnostisk utmaning Funktionella buksmärtor och diet hos barn Mjölk - roten till det onda? Barnläkaren Tidningen Barnläkaren

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Blodsockerkontroll Insulin Hypoglykemi lågt blodsocker Behandling av

Läs mer

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Hälsorisker och hantering av kost vid förskolor Foto: Microsoft Office ClipArt Lunds Universitet Handledare: Nils-Bo Bo Nilsson Författare: Jovanka

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen Barnallergimottagningen Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn Barbro Servin Tel: 040 3316 91 Diana Bernhardt Tel: 040 3316 91 Elisabeth Holmner Tel: 040 3337 92 3:e obstruktiva episoden om barnet

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer