Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Liz Silvergrund Elfsberg FHN Folkhälsonämnden Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg Sammanfattning Vårdavdelningarna ska ges förutsättningar att beställa rätt maträtt, till rätt gäst genom att tydliggöra rutiner för beställning. Datastöd har införts i form av dataprogrammet Mashie. Vårdpersonalen beställer nu sina livsmedel från levererande kök, vilket tidigare utförts helt manuellt. Portionsbeställningar har också påbörjats på vissa avdelningar och implementeras på alla boenden i början på Beställningarna i Mashie kostdatasystem, har för kökspersonalen inneburit att de nu får en exakt livsmedelsammanställning från vårdavdelningarna. Kökscheferna kan få ut en fakturasammanställning på beställningen och behöver inte göra en manuell uträkning längre. Detta har redan visat sig spara tid både för chef och personal i köken. En annan fördel är också att de inte längre behöver ha lika mycket på lager, vilket är bra ur ett ekonomiskt perspektiv. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 12 december, 2014 Projektledarens tidsplan 9 maj, 2014 Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 29 april, 2014; Uppdragsbeskrivning från förvaltningschef till verksamhetschef kost, folkhälsoförvaltningen Bakgrund Det folkhälsopolitiska arbetet innebär arbete med ständiga förbättringar samt ökad medvetenhet och kompetens. I linje med kommunernas visionsarbete för ett hållbart samhälle behöver medarbetarnas egen kompetens om arbetsvillkor och uppdrag stärkas. Folkhälsonämndens uppdrag har synats och därefter lyfts fram som främsta kommunerna i Sverige för sitt folkhälsoarbete och sitt förebyggande arbete. Kommunernas arbete inom folkhälsonämnden lyfts fram som välorganiserat, starkt förankrat, målinriktat och med en jämlik hälsoutveckling i sikte. Därför genomförs projektet kring ökad beställarkompetens för kost inom vård och omsorg. c:\temp\lseg9rtjpb.doc

2 (3) Folkhälsoförvaltningen levererar mat till samtliga seniorer inom vård och omsorg i Karlskoga och Degerfors. Kostverksamhetens ansvar tas över av vård- och omsorgspersonal i samband med att maten levereras av leverantörsfirman, vid dörren till vård- och omsorgsboendet. Seniorernas upplevelse av maten och måltiden styrs av flera faktorer. Bl. a hur miljön är, hur maten läggs upp, vad maten smakar, vilken konsistens maten har och att det är rätt måltid beställd i förhållande till individuella behov. Idag används manuella rutiner för beställning av måltider samt livsmedel till vårdavdelningarna. Befintliga rutiner innebär att kostintyg används för beställning av kost för individuella behov. Enligt uppgift beställer vårdavdelningarna måltider i huvudsak efter antal inskrivna boenden och inte efter individens behov, så som uppgjorda rutiner och kostpärm föreskriver. Avdelningarna beställer även livsmedel för kompletterande måltider för dagsbehov av näring och energi. Felmarginalerna är stora och några konskevenser är minskad nöjdhet med maten och ökat matsvinn. För att öka seniorernas nöjdhet med maten behöver beställarkompetensen öka och befintliga rutiner behöver ses över, justeras och implementeras. Beskrivning av ärendet Vårdavdelningarna ska ges förutsättningar att beställa rätt maträtt, till rätt gäst genom att tydliggöra rutiner för beställning. Under senare delen av våren och början på hösten har projektanställd person besökt alla avdelning i Karlskoga och Degerfors kommuner för att dokumentera hur beställningar av måltider går till samt hur man tar tillvara individens behov och önskningar om måltidssituationen på avdelningen. Här har ett gemensamt frågeformulär använts för att samma frågor ska ställas på alla avdelningar. Kostverksamheten har under senare delen av hösten genomfört utbildning med alla kostombud och dessas ersättare på varje vårdavdelning i Karlskoga och Degerfors kommuner. Utbildningen har varit inriktad på att lära ut nytt datoriserat beställningssystem för både matportioner och för beställningar av livsmedel från levererande kök. Sammanlagt har 25 utbildningstillfällen genomförts med vårdpersonal och fyra tillfällen med produktionspersonalen. Förväntad effekt är att varje beställning blir anpassad efter individens behov och genom att beställningarna blir datoriserade blir också mängden på portionerna givna vilket kommer att göra att även matsvinnet minskar på avdelningarna samt att brukarnöjdheten kommer att öka. Samarbetet mellan verksamhetspersonal och kökspersonal behöver förbättras, genom att vårdavdelningarna delas upp i olika fadderavdelningar som sedan kökspersonalen tar ansvar för och besöker

3 (3) en till två gånger per år. Detta för att informera om nya riktlinjer, få en närmare relation och större inblick i varandras arbeten. Det är också viktigt att personalen inom köken och vårdavdelningarna är motiverade och att det finns ett tydligt ansvar för vad som ska göras och av vem. Köken behöver också anpassa menyn mer efter vårdtagarna och lägga in önskeveckor av mat som de äldre önskat. Viktigt också att all kökspersonal gör lika när det gäller portionsstorlekar, specialkost och tillredning av måltider. Avvikelserapporter tas med på arbetsplatsträffar och rutiner kommer att implementeras inom gruppen. Nattfastan har kontrollerats och har funnits vara lång i förhållande till rekommendationen. Rutiner behöver fastställas så att ingen boende behöver ha mer än 11 timmars nattfasta enligt kommunfullmäktige beslut. Vissa avdelningar har dock så att de boende kan få en nattsmörgås eller någon annan typ av mellanmål senare på kvällen och en del har även så att de serverar en förfrukost på sängen för en del innan de tas upp på morgonen. Nattfastan behöver diskuteras och rutiner fastställas så att ingen boende behöver få mer än 11 timmars nattfasta enligt kommunfullmäktige beslut. Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden föreslås godkänna redovisningen av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg. Bilaga 1: Tidsplan Bilaga 2: Blankett för dokumentation på avdelningar Liz Silvergrund Elfsberg Verksamhetschef kost

4 Madelene Dahlman, Kostenheten TIDSPLAN Vecka Studiebesök Mashie 20 Degerfors Varubeställningar 21 Degerfors Boka upp möten med vårdavdelningarna i Degerfors 22 Degerfors Möten med Letälvsgårdens: Gränden, Örtagården, Ängslyckan, Körsbärsdalen, Smultronstället, Gläntan, Skogshöjden, Solbacken, Dungen 23 Degerfors Möten med Västergårdens : Lövkojan, Slussen röd och grön, Åsen, Hyttan, Lunden Varubeställningar, recept,maträtter matsedlar ÄO Dfs Nätverksträff Örebro 21/5 Recept,maträtter matsedlar ÄO Dfs Recept,maträtter matsedlar ÄO Dfs 24 Sammanställningar Recept,maträtter matsedlar ÄO Dfs 34 Karlskoga Recept,maträtter matsedlar ÄO Kga 35 Karlskoga Recept,maträtter matsedlar ÄO Kga 36 Karlskoga Recept,maträtter matsedlar ÄO Kga 37 Karlskoga Utbildning Dfs c:\temp\lseg9sjjv3.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

5 Madelene Dahlman, Kostenheten Möte med Lötängens Vallmo 1 och 2, Skranta Lyktan, Treklövern 38 Karlskoga Möte med Lötängen Lövängen1 och 2, Sjöängen 2, Solängen 1 och 2, Skranta Utsikten, Grönskan 39 Karlskoga Möte med Skranta Solrosen, Regnbågen, Täppan, Dalen Utbildning Kga Utbildning Kga Mashie utbildning Stockholm 25/9-26/9 40 Karlskoga Utbildning Kga 41 Karlskoga Möte med Björklidens Lönnen, Linden, Björken, Skranta Gläntan 42 Karlskoga Möte med Torpdalens Björktorpet, Strandtorpet, Sjötorpet, Saxlyckan Björkebo, Tallebo, Enebo, Rönnebo, Ekebo, Granebo Utbildning Kga Möte med vårdpersonal angående kommande varubeställningslistor Dfs Möte med vårdpersonal angående kommande varubeställningslistor Kga c:\temp\lseg9sjjv3.doc 43 Karlskoga Möte Torpdalen Soltorpet, Ängstorpet, Talltorpet, Lilltorpet, Skranta Lunden, Gläntan, Björkliden Björken Utbildning Rehab Dfs POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

6 Madelene Dahlman, Kostenheten 44 Karlskoga Skranta Ängen, Solliden 45 Karlskoga Utbildning kökspersonal Kga, Dfs Varubeställningarna startar i Degerfors 46 Karlskoga Utbildning med Kavaljeren, Gnistan, Caférna 35:an och KS 47 Karlskoga Varubeställningarna startar i Karlskoga 48 Sammanställningar 49 Sammanställningar 50 Sammanställningar 51 Sammanställningar Inlämning av Rapporten Beställarkompetens 52 c:\temp\lseg9sjjv3.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

7 Liz Silvergrund Elfsberg, Madelene Dahlman, Folkhälsoförvaltningen Uppdrag beställarkompetens för kost 2014 Avdelning Fråga När äter man: Frukost Mellanmål Lunch Mellanmål Middag Kväll mellanmål Svar Hur beställer man antal idag? Efter antal inskrivna? Eller annat Tar man hänsyn till vilka behov den äldre har, specialkoster mm Hur lägger man upp portionen på tallrik? Får den äldre säga hur mycket den vill ha? Har man möjlighet att själv ta maten? Ställer man kontrollfråga till den äldre? Om det är gott, vill ha mer, är mätt mm? c:\temp\lseg9sjjup.docf:\administration\administrativa rutiner FHF POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

8 (2) Är portioner rätt anpassade för målgruppen på boendet? För lite/ för mycket/lagom? Sker återrapport till köket vid avvikelse i mängder? Hur upplevs matmiljön av de äldre? Dukar man upp trevligt? Får den äldre hjälp vid måltiden? Matning? Hjälp med delning av t ex kött? Ställs frågor till de äldre om önskemål av rätter? Variation? Frekvens? Liz Silvergrund Elfsberg Verksamhetschef Kost

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Tjänsteskrivelse 2015-03-20 Handläggare: Lena Edlund FHN 2014.0082 Folkhälsonämnden Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Sammanfattning Projektet har handlat om att skapa nya kanaler

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Slutrapport VillGott. Kvalitetssystem för mat och måltider på vård- och omsorgsboenden

Slutrapport VillGott. Kvalitetssystem för mat och måltider på vård- och omsorgsboenden Omvårdnadsförvaltningen 2011-01-21 SID 1 (7) Beslutad av styrgrupp 2011-02-11 Slutrapport VillGott Kvalitetssystem för mat och måltider på vård- och omsorgsboenden Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef

Läs mer

KOSTPOLITISKT PROGRAM

KOSTPOLITISKT PROGRAM Hörby 2011-12-27 KOSTPOLITISKT PROGRAM Mål Riktlinjer Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-180 00 Besöksadress: Ringsjövägen 4 Fax: 0415-181 08 social@horby.se www.horby.se 2 Kostpolitiskt program Inriktningsmål

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2012.0089 Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Tillväxtverkets publikationer

Läs mer

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 SAMMANTRADESDATUM KALIXKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidan 12 av 78 174 Dnr 830/10-30 Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 Beslut beslutar revidera kostpolitiska programmet inför 2013 med nedan

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Sidan 3 av 180 Ärende 1 Sidan 4 av 180 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning

Läs mer

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan Nattfasta Framtagen av leg dietist Madeleine Ahlgren, Karlskrona kommun i samarbete med leg dietist Cecilia Malmqvist, Växjö kommun och Folktandvården

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program Kostpolitiskt program för Katrineholms kommun Antaget i Katrineholms Kommunfullmäktige 2009-03-16 38 Text: Kostchef Camilla Wiström, Kostservice, i samarbete med Kommundietist Karin Engvall, Äldreomsorgen,

Läs mer