CSR Redovisning vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället"

Transkript

1 CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället

2 Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver sin gård på Möcklö i Karlskrona skärgård. Anders och E.ONs vägar korsas på flera vis och han tycker att E.ON skulle kunna använda honom mer än de gör. Läs vad han menar på sid 9. Varje individ på det här jordklotet lämnar ett fotavtryck. Det gäller oavsett om du är amerikan, spanjor, kines eller svensk. Klimatfrågan är global och påverkar alla och det är bara tillsammans vi kan göra något åt den. Läs om ditt fotspår på sid 15. Många drabbas när stormen drar fram. Inte minst de människor som gång på gång får värma sig med åkarbrasor och mjölka korna för hand. Men också de som arbetar dag och natt för att få strömmen tillbaka. Gudrun var en väckarklocka och när Per kom fungerade rutinerna bättre. Läs mer på sid 29.

3 Plats för vinjett 3 Corporate Social Responsibility CSR Företagens sociala ansvar eller CSR är ett omfattande område. E.ON Nordic har under de senaste åren utvecklat sitt CSR-arbete och denna tidning är en liten del av detta arbete. Vem bryr sig? publiceras framför allt för att ta sig an några av de tusentals frågor med koppling till energi som är viktiga för oss alla i samhället. Oavsett om vi är energikunder, medarbetare i ett energiföretag, leverantörer eller samhällsmedborgare har vi frågor och åsikter om energi. Och vi undrar vem som bryr sig om just våra frågor. Deltagandet bland medarbetarna har varit hög i produktionen av Vem bryr sig. Tidningen har som ambition att berätta lite mer om hur alla inom E.ON bryr sig och vad de försöker göra åt det som vi alla undrar över. Informationen i tidningen omfattar samtliga bolag i E.ON Nordic, det vill säga i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vill du ha ytterligare information, mera fakta och siffror om exempelvis miljöarbetet är du välkommen in på Där finner du även E.ON Sveriges senaste Klimatbokslut. Besök även Där kan du beställa E.ONkoncernens CSR Report Jag bryr mig Vi är alla samhällsmedborgare oavsett vad vi arbetar med. Vi bryr oss om frågor från stort till smått. Sådant som rör familjen eller bygden vi lever i. Hur det är på jobbet eller frågor om klimatet och framtiden. Det spelar inte så stor roll var i samhället vi finns eller vilka vi är. Frågorna är i många fall desamma. Som koncernchef i E.ON har jag ett speciellt ansvar gällande människors frågor om energi. Vår viktigaste utmaning är att finna lösningar till en komplex uppgift hög leveranssäkerhet, rimliga priser, minsta möjliga miljöpåverkan. Med en god balans mellan de tre delarna i triangeln blir vi långsiktigt konkurrenskraftiga och kan förtjäna omvärldens förtroende. Siffror i denna tidning är från 2006 om inget annat anges. Innehåll E.ON och arbetet med CSR Läs mer om vad CSR betyder och vikten av en god intressentdialog. 4 7 E.ON på marknaden Varför har branschen, trots intensiva satsningar, fortfarande så lågt förtroende hos elkunderna? Vart tar vinsterna vägen och hur tar man ansvar för underleverantörer? 8 13 E.ON och miljön Klimatfrågan är vår ödesfråga enligt många. Vad gör E.ON och vilka satsningar står för dörren? Läs mer om global klimatnytta och vad du själv kan göra E.ON i samhället Energibranschen är en del av samhället. Varför är det viktigt med lokal närvaro? E.ON som arbetsgivare Hur är det att arbeta i energibranchen? Tankar om mångfald, jämställdhet och integration. Vilken betydelse har CSR i affärsstrategin? Vi har alla ett ansvar för samhällets utveckling. Arbetet med E.ONs ansvar CSR handlar om att vara handlingskraftig, öppen och trovärdig i frågor som många bryr sig om. Det är inte upp till oss att välja vilka individer som har de viktigaste frågorna det är individerna som väljer oss. Därför är det mycket viktigt att vi har goda relationer och dialoger med alla som berörs av oss. Att få arbeta med energifrågor som berör alla människor är det mest stimulerande man kan göra. Energin är en viktig förutsättning för samhällets utveckling och människors välfärd. Lars Frithiof Koncernchef Kontakta gärna E.ON Nordics CSR Manager om du har frågor, vill ha ytterligare information eller har idéer om CSR. Telefon: E-post:

4 4 Detta är CSR Corporate Social Responsibility Ett långsiktigt arbete som gagn Erik Brandsma, CSR Manager E.ON i Norden För att uttrycka det enkelt: CSR handlar i grunden om att titta på vilken roll ett företag har i samhället och vilken roll företaget ska ha. Att ta ansvar inte bara för de positiva effekter företaget har för samhället, utan också för de negativa. Orden kommer från E.ON Nordics CSR Manager Erik Brandsma och yttras redan innan vi hunnit sätta oss tillrätta. Han befinner sig för dagen på E.ONs kontor i Stockholm, men berättar att det är sällan som han sitter stilla framför datorn och arbetar. Den största delen av tiden befinner han sig på resande fot i samspråk med såväl kollegor som ideella organisationer, myndigheter och andra företag. En viss del av sin tid arbetar han även på E.ONs huvudkontor i Düsseldorf. Även där handlar det om CSR. På frågan om vad hans roll innebär svarar han att han på sätt och vis ser sig som en översättare av olika intressenters förväntningar och krav på E.ON. Mina arbetsuppgifter skiljer sig egentligen inte så mycket från kundombudsmannens uppdrag. Men medan hans fokus ligger på kunderna så ska jag försöka komplettera bilden och tolka även andra intressenters önskemål och sedan knyta det till vårt ansvar, förklarar han. Vi är ju ett av världens största energibolag. De är inte en fråga om att ta eller inte ta ansvar med vår storlek är det en självklarhet, utbrister han. Vi är mer än anställda i E.ON världen över. Om varje medarbetare tar ansvar och bryr sig i sina arbetsrelationer får vi en oändligt stark förändringskraft. Oavsett om man sitter i ledningsgruppen eller arbetar någon annanstans i verksamheten, säger Erik. En gemensam nordisk CSR-strategi Han berättar engagerat om hur arbetet med CSR har vuxit fram under året som gått. En av de viktigare insatserna är den gemensamma nordiska CSR-strategin. Den är framtagen av E.ON Nordics CSR Team en arbetsgrupp med representanter för de viktigaste CSR-funktionerna inom bolaget. Vår CSR-strategi är uppbyggd kring fem huvudområden som vi speciellt ska ta ansvar för. Det första området handlar bland annat om att vi ska hantera och leda CSR-frågorna professionellt Tjusiga ord blir inget om man inte omsätter dem i handling. med hjälp av tydliga målsättningar, uppföljningssystem, öppen kommunikation och intressentdialoger. De övriga fyra är bestämda sakområden som hur vi tar ansvar som marknadsaktör, arbetsgivare, i samhället och för miljön. Inte bara ord utan handling krävs Här pausar Erik Brandsma och låter blicken vandra över strategidokumentet. Men tjusiga ord blir ju inget om man inte omsätter dem i handling, eller hur? Det är därför som CSR Teamet är brett förankrat med duktiga medarbetare som representerar allt ifrån miljöchef och inköpschef till HR-ansvariga, marknads- och försäljningsansvariga och kommunikation. Ett mycket nära samarbete med våra kundombudsmän är också naturligt, säger han. Det är viktigt att poängtera att vi inte har som syfte att bygga upp en CSR-organisation. Vi ska vara rådgivande, men själva arbetet ska ligga helt naturligt integrerat i det dagliga arbetet. Min långsiktiga målsättning är på sätt och vis att göra mig själv arbetslös att rollen CSR Manager inte ens ska behövas i fram tiden.

5 Global Compact 5 ar affären E.ON Nordics värderingar och huvudbudskap Vårt beteende ska utgå i från integritet, öppenhet, mod, samhällsansvar, förtroende och ömsesidig respekt. Ledarnas och medarbetarnas handlingar avgör hur väl E.ON Nordic lever upp till sina åtaganden och sitt ansvar. Företaget arbetar i sina relationer utifrån fyra huvudbudskap. E.ON Nordic: bejakar en fri marknad med full konkurrens prissättningen till våra kunder ska alltid vara konkurrenskraftig. står för leveranssäkerhet vi tar ansvar för att öka leveranssäkerheten i våra nät och öka vår produktionskapacitet. tar klimatfrågan på allvar växthuseffekten är en avgörande framtidsfråga och en av samhällets största utmaningar. visar ett genuint samhällsansvar att delta i samhälls debatten och att vara en god samhällsmedborgare är viktigt. Global Compact Internationell utmaning som samlar många Vad är Global Compact? Under ett tal till The World Economic Forum 1999 utmanade FNs generalsekreterare Kofi Annan storföretagare att gå med i ett internationellt initiativ Global Compact. Initiativet lanserades för att främja ett socialt och miljömedvetet ansvarstagande hos internationellt verksamma företag. Näringslivet ska, i partnerskap med andra aktörer i samhället, verka för tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och mot korruption. Idag är tusentals företag från alla delar av världen såväl som internationella fackförbund och frivilligorganisationer engagerade i Global Compact. Principerna som företagen ska arbeta för är: Mänskliga rättigheter Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande; och Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter Arbetsrätt Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete Princip 5: Avskaffa barnarbete Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter Ledningen har stort ansvar Den största och viktigaste utmaningen är att varje medarbetare själv relaterar till CSR-frågorna och ser hur hon eller han i sitt dagliga arbete gör en skillnad för människorna som de kommer i kontakt med. Här har alla medarbetare i ledningsposition en extra viktig uppgift, fortsätter han. Tänk om inte ens en chef vågar fatta beslut som går längre än reglerna och det sker på bekostnad av svikna intressenter? Hur ska då hans anställda ha modet att tänka nytt? frågar Erik Brandsma. CSR påverkar alla i bolaget. Vi måste skapa en gemensam arbetskultur när det gäller de här frågorna. Det kommer att ta tid, men jag är mycket optimistisk när det gäller utvecklingen. Det finns en oerhörd styrka och ett engagemang hos alla mina kollegor som jag är mycket stolt över. Och tack vare de senaste årens värderingsarbete så har vi redan kommit en god bit på väg. Erik Brandsma avslutar som han inleder på stående fot, på väg till nästa möte. Glöm inte vi gör inte det här för att vi är gulliga eller vill göra oss till! Det här är mer konkret och krassare än så. Om E.ON även i fortsättningen ska vara konkurrenskraftigt så är det så här vi ska göra affärer. Miljö Princip 7: Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik Motverka korruption Princip 10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor. E.ON Nordics CSR-arbete och FNs Global Compact E.ON skrev år 2005 under Global Compact och förband sig därmed att verka för de tio principerna. Insatserna ska inte bara genomföras inom företaget utan världen över. E.ON Nordics CSR Strategi knyter an till samtliga tio principer. E.ON har exempelvis integrerat principerna i inköpsrutiner och upphandlingsverksamheten.

6 6 Energifrågan och ansvaret Väggen hos E.ONs kundombudsmän i Malmö. E.ON och vårt ansvar Energifrågorna lämnar få människor oberörda. Under de senaste åren har frågorna blivit allt fler och svaren allt mer komplicerade. Frågor och svar varierar förstås beroende på vem som ställer frågan och vem som svarar. Det viktiga är att alla parter tillåts reflektera och diskutera utifrån sitt perspektiv. På väggen hos kundombudsmännen i Malmö återfinns en bråkdel av de pressklipp och åsikter som finns om energi och energibranschen. Vi hittar allt ifrån frågor om prissättning, klimatfrågan, marknadens funktion, vinster och investeringar till stormar, avbrott och kunder utan el. Det finns nästan lika många åsikter i frågorna som det finns grupper i samhället. En småföretagares värld är på många sätt helt olik den värld en koncernchef i ett multinationellt företag ställs inför. En hushållskund och en leverantör till E.ON kan ha helt olika uppfattningar kring hur saker och ting ska hanteras. Just därför är det viktigt att det alltid finns medarbetare hos E.ON som bryr sig om vad människor tycker och försöker svara på frågorna eller hjälpa till med konkreta lösningar. Utan väl fungerande relationer mellan människor så kan företaget direkt lägga sin verksamhet i malpåse. E.ON Nordics affärsidé står och faller med att man bryr sig. Det handlar om allt ifrån att säkerställa kompetensen genom att visa att företaget är en attraktiv arbetsgivare till den krassa frågan om riskhantering. Utan väl skötta relationer ökar de affärsmässiga riskerna drastiskt. Framför allt handlar det om att visa att E.ON inte är en opersonlig massa, utan ett gigantiskt nätverk av människor i relation med andra människor som bryr sig om energi och alla frågor som hör till.

7 Intressentdialog 7 CSR förutsätter goda relationer Dialog om hett ämne Ett projekt som omfattar fler än 30 kommuner, berör över markägare är kontroversiellt. På vägen från Småland till Oxelösund passerar E.ONs planerade gasledning ett antal biobränsleeldade kraftvärmeverk. Genom ett lågt gaspris lockar man dem att övergå till gas istället för det miljövänliga biobränsealternativet, säger Carl Wachtmeister, ordförande i LRFs Energiutskott. Detta, tillsammans med att man anser att ersättningen är för låg i relation till det intrång som gasledningen skapar, är skälen till att LRF är emot gasledningen. Många markägare kanske inte kan utnyttja sin mark då ledningen kräver skyddsavstånd, säger Carl. Det här är en het potatis av många skäl, berättar Eva Quist, informationschef på E.ON Naturgas Mellansverige. Att introducera något nytt och okänt ställer krav. Vi ser därför projektet som ett kommunikationsprojekt, inte bara ett tekniskt projekt. Sverige behöver fler energialternativ och naturgas är ett av dem. Miljöbalken kräver samråd Långt ifrån alla vi pratar med är positiva. Det är oerhört viktigt att finna en lösning som är så bra som möjligt för alla parter, fortsätter hon. Enligt Miljöbalken ska samråd bedrivas med bland annat länsstyrelsen, myndigheter, kommuner och allmänheten innan koncessionsansökan kan lämnas in. Dialogen med våra kunder och markägare är förstås enormt viktig. Men det är angeläget att även andra som intresserar sig ska kunna få information och ta ställning. Därför går vi längre än vad lagen säger. Informationstillfällen, utställningsskärmar på bibliotek och i Folkets hus är några exempel. Vi har gjort film, givit ut nyhetsbrev och kommunicerat via internet. I Oxelösund fanns vi under en tid på biblioteket varje måndag, då vi fann att informationsbehovet och debattlustan var extra stor just där, berättar Eva Quist. Bäst är det när markägarna engagerar sig och har åsikter Långt ifrån alla vi pratar med är positiva. Men en aktiv dialog föder konstruktiva förslag. kring hur ledningen ska dras, fortsätter hon. Enklast och billigast är att dra ledningen så rakt som möjligt. När man nu tittar på den tänkta sträckningen går den som en slalombana. Det är ett gott betyg till både markägare och oss tycker jag. Det visar att vi bryr oss och har varit flexibla, säger Eva. Jag tycker att E.ON har skött samrådsprocessen bra, säger Carl Wachtmeister. Vi uppskattar den referensgrupp som man tagit initiativ till. Vi är inte emot E.ON, men vi är emot gasledningen. Vi samverkar redan om biogasen, låt oss fortsätta samverka om det. Där har vi båda allt att vinna, menar han. Vi har lärt oss att dialogen måste få ta tid, säger projektledare Ulf Alestam. Det som är självklart för oss är inte nödvändigtvis självklart för någon annan. Det är inte upp till oss att välja intressenter det är de som väljer oss Alla människor, men även olika grupper av individer, kan kallas för intressenter. I arbetet med CSR är intressentperspektivet grundläggande. Om man inom ett företag som E.ON ska kunna ta ansvar så gäller det att veta vad olika intressenter har för åsikter, frågor eller kanske farhågor om företaget och energibranschen. Annars blir det svårt att agera rätt. E.ON Nordics verksamhet har en stark lokal anknytning. Med lokala produktionsanläggningar över hela Norden och ett elnät som sträcker sig över km (motsvarande tre varv runt jorden) är det många intressenter som är viktiga. Överallt inom E.ON Nordic pågår därför kontinuerliga dialoger med viktiga intressenter.

8 8 Vem bryr sig? Grillfesten har tagit fart. Rösterna ekar ut över sjön och Jörgen känner sig uppsluppen och glad. Äntligen lördagskväll. Samtalsämnena växlar vid långbordet. Men det är ju för jäkligt, ropar Bo. Mina elkostnader slog ju alla rekord den här vintern. Snacka om att de tre drakarna skor sig. Tro sjutton att vi har höga elkostnader. Vi har ju varmt som i en bastu hemma bara för att du vill gå i kalsongerna, tjoar hans fru. Skratten virvlar. En kort stund tänker Jörgen på sin egen hög av räkningar. Nej, inte ikväll, muttrar han för sig själv. Och tar lite mer av potatissalladen.

9 Ett E.ON flera relationer 9 Anders Jonasson, lantbrukare, elhandelskund och driftledare: Vi har ju affärer ihop I mer än 350 år har gården på Möcklö i Karlskrona skärgård funnits i släkten Jonasson. Mycket har hänt sedan den förste Jonas Jonasson byggde Mor Elinas hus med utsikt över fjärden. Sedan 1999 är det nionde generationen Jonasson som driver gården vidare. Anders Jonasson ser inte arbetet som jordbrukare som vilken verksamhet som helst. För mig är det inte en fråga om att exploatera och utnyttja. Jag ser det som om jag har fått uppdraget att förvalta gården liksom mina förfäder gjorde före mig. Det påverkar hur jag sköter både gården och markerna runt omkring. De beslut jag fattar får konsekvenser på både kort och lång sikt. Det får en att tänka efter en gång extra, förklarar han och kastar en blick på gårdskatten Doris som just passerar i sakta mak över gårdsplanen. Arrenderar ut mark Redan i mitten av sjuttiotalet arrenderade hans far Sture ut mark till Sydkraft, numera E.ON. Arrendet förhandlas årligen och när Anders tog över ansvaret för gården så tog han även över ansvaret för avtalen med E.ON. Jag tycker att de är lätta att ha att göra med när det gäller arrendet. De har ju en transformatorstation på min mark, precis nere vid Möcklöbron, säger Anders och pekar åt sydväst. Duktiga förhandlare Den säkrar all el ut till öarna i skärgården. E.ONs förhandlare är duktiga och det känns som om jag kan lita på dom. De har också ett långsiktigt perspektiv. Det gör att vi tillsammans kan lösa problem med träd som måste tas bort och se till att grusvägen håller som den ska, berättar han. De skulle ju kunna använda mig mer än vad de gör, fortsätter Anders Jonasson. Jag rör mig över mina marker varje dag och ser om något inte står rätt till. Hade jag en kontaktperson på E.ON så kunde jag vid avbrott tipsa om möjliga fel. Men arrendet är inte den enda länken till E.ON. Över Jonassons marker finns också en hel del ledningar både i luft och i mark. E.ON Elnät har liksom alla ledningshavare så kallad ledningsrätt ett tillstånd att utnyttja annans mark för ledningsändamål. Vill ha bort stolpar Andra pratar mycket om att gräva ner ledningar för att trygga leveransen, säger Anders. För mig handlar det först och främst om att jag vill bli av med stolparna på mina åkrar. Varje gång jag är ute på fälten måste jag ta hänsyn till dem. Skulle jag råka köra in i en stolpe så skadar jag både mina maskiner och blir ersättningsskyldig, förklarar han. Att ha ledningsstolpar innebär att allt arbete på åkern tar mer tid och innebär en större risk. Dessutom kan jag Anders Jonasson, lantbrukare Karlskrona inte nyttja marken fullt ut. I framtiden skulle jag vilja att alla ledningar är i jorden och att jag får bättre betalt för de fåtal stolpar som är nödvändiga att ha kvar, säger Anders Jonasson. Nu ropar Anders mor Inga från trappan i gårdshuset att eftermiddagsfikat är klart. På köksbordet väntar kokhett kaffe, smörgåsar och rulltårta med jordgubbar. >> Visste du att E.ON Sverige investerar 37 miljoner kronor varje arbetsdag de närmaste tre åren?

10 10 Ett E.ON flera relationer Om fem år? Då skulle jag vilja leverera biobränslen till ett nytt värmeverk som E.ON byggt. Anders Jonasson, lantbrukare Karlskrona Vi har ju varit trogna kunder så länge jag kan minnas, säger Inga Jonasson. Att byta elhandelsföretag känns krångligt, men eftersom vi köper mycket el till både gården och pumphuset till sommarstugeområdet så är det viktigt med ett bra pris. Ja, jag ser ju ingen skillnad på E.ON Elnät, ElektroSandberg eller E.ON Försäljning, säger Anders. För mig är allt E.ON och vi har ju ändå affärer ihop. Som trogen kund och samarbetspartner så borde vi kunna få ett bra erbjudande när det gäller priset, poängterar han. Mångsysslare Jordbruket är en del av Anders Jonassons arbetsliv. På vardagarna arbetar han dessutom som ansvarig driftledare på en betongfabrik utanför Karlskrona. Även här är E.ON nätägare. I min roll som driftledare är kontakterna med E.ON mycket viktiga. Får vi strömavbrott utan förvarning tar det bara två timmar innan betongen blir förstörd. Sedan får vi under en hel dag tömma blandaren för hand. Ekonomiskt är det förstås inte bra, men allra värst är det att inte kunna hålla leveranslöftet till kunden, betonar han. Om fem år? Då skulle jag vilja leverera biobränslen till ett nytt värmeverk som E.ON byggt. Det skulle vara bra om de satsade ännu mer på miljöanpassad energi. Både för miljöns skull och som en affärsmöjlighet för mig som jordbrukare, ler Anders. Katten Doris rullar ihop sig och somnar i kökssoffan. Kom ut ur hörnet! Elkunderna är fortsatt missnöjda. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning för Hur kommer det sig att branschen har så lågt förtroende? Vart tar vinsterna vägen? Under det gångna året gjordes investeringar på 5,7 miljarder kronor varav 2,6 miljarder i elnätet. Årets resultat uppgick till 3,4 miljarder kronor. Under 2007 ökas investeringstakten inom E.ON Sverige ytterligare. Fram till och med 2009 investeras drygt 25 miljarder kronor. Man hajar verkligen till. Till och med bankerna hade högre förtroende under krisen på 90- talet, säger Jan Eklöf, kanslichef på SKI. Elbranschen är ifrågasatt även internationellt. Det som är utmärkande i Sverige är spridningen mellan bolagen. De tre stora, Vattenfall, Fortum och E.ON, ligger klart lägre än det högst rankade elhandelsbolaget. SKI mäter förtroendet för elhandelsbolag och inte energibranschen i stort. Det innebär att frågorna inte handlar om drift och produktion utan om kunderna är nöjda med sina avtal för elhandel. Det intressanta är att kunderna inte anser att elen är för dyr. Problemet är avtalen, menar Jan Eklöf. Kunderna förstår dem inte och vet inte om de har ett bra avtal eller inte. De har helt enkelt en känsla av att de kanske blir lurade. Rapporterna om höga vinster gör inte det hela bättre, konstaterar han. Jan menar att avtalsfrågor kräver goda och förtroendeingivande relationer. Där behöver man bli mycket bättre. I framtiden tror han att förtroendet för branschen kommer att öka. Det är självklart att elbranschen kommer upp till genomsnittet inom fem år, säger han. Det finns inte något inbyggt Jan Eklöf, kanslichef på SKI i den produkt branschen levererar som rättfärdigar ett så dåligt förtroende, snarare är det låga förtroendet självförvållat. De stora bolagen har målat in sig i ett hörn, säger han. Det jag försöker säga är, kom ut ur hörnet! Men det handlar inte bara om att sätta upp affischer på stan och berätta att man har kundombudsmän. Man måste helt enkelt förstå hur kunden tänker. Ny elproduktion (drygt 13 miljarder) innebär bland annat: Fortsatt uppgradering av kärnkraften för att ge högre effekt och längre livslängd. Byggandet av ett kraftvärmeverk i Malmö, Nya Öresundsverket Investeringar i elnätsverksamheten (cirka 9 miljarder) innebär: Säkrare elnät och därigenom höjd leveranssäkerhet (cirka 7 miljarder) Fjärravlästa elmätare för bättre överblick av elförbrukningen (cirka 2 miljarder) Investeringsplanen innehåller också satsningar på fjärrvärmeproduktion och gasverksamhet.

11 11 Debattartikel införd i ett flertal lokaltidningar under hösten Havererad energipolitik Energipolitiken kräver långsiktiga perspektiv På morgonen onsdagen den 30 augusti 2006 rapporterar Sveriges Radio i Västernorrland att skogskoncernen Rottneros beslutat att riva Utansjö Bruk i Härnösand. Verksamheten ska flyttas utomlands. Företaget har 150 anställda och dessutom berörs flera hundra personer som arbetar som underleverantörer till bruket. Det finns bara en enda anledning, enligt Rottneros koncernchef Lars Blecko, nämligen okontrollerbart rusande elpriser. Nu undersöker koncernledningen möjligheterna att flytta hela bruket utomlands, till ett land med lägre och stabilare elpriser. Två veckor senare går Christer Ågren, VD för Stora Enso tillsammans med Lars Frithiof, VD och koncernchef i E.ON Nordic ut med en gemensam debattartikel i frågan (se här intill). Så bestäms elpriset På elbörsen Nord Pool möts de som producerar, levererar och säljer elen till konsumenten. Köparna (elleverantörerna) säger hur mycket de vill köpa och vad de är beredda att betala. Säljarna (elproducenterna) säger vad de vill ha betalt. Genom att jämföra hur mycket el människor och företag behöver (efterfrågan) med hur mycket el som produceras (utbudet) kan man räkna ut vad elen kommer att kosta. I första hand används den produktion som är billigast i drift det vill säga vattenkraft och kärnkraft. Om samhället behöver mer el, måste man starta kraftanläggningar som drivs med fossila bränslen, vilket är dyrare och sämre för miljön. Informationen om hur de höga elpriserna drabbar Utansjö bruk har skakat om. Vi är inte säkra på att regering och riksdag ännu förstått allvaret i situationen för svensk basindustri. Trots att vi från basindustrin och elbranschen sitter på var sin sida om förhandlingsbordet när vi förhandlar elpriser är vi samtidigt överens om att svensk energipolitik håller på att haverera. Nu krävs en politisk samsyn för att snabbt få fram ny elproduktion. Den aviserade nedläggningen av Utansjö är en tydlig effekt av svensk energipolitik som i det här fallet får till följd att produktionskapacitet avvecklas istället för att utvecklas. Händelsen visar också i blixtbelysning att det inte går att fortsätta som hittills och avveckla elproduktion, utan att det får ödesdigra konsekvenser för Sverige. Den förtida stängningen av Barsebäck var ett stort misstag och en bidragande orsak till den elbristsituation som nu råder. Ekonomiska fundamenta säger att prisutvecklingen hejdas om utbudet ökar, det vill säga elproduktionen höjs det verkliga problemet är att regering och riksdag lagt hinder i vägen för investeringar i nyproduktion. Det gäller såväl kärnkraft, vattenkraft som nu senast oljekommissionens negativa syn på naturgasbaserad elproduktion. Ministrars utspel om höjda produktionsskatter minskar naturligtvis också viljan att investera i Sverige. Elproduktion är industriverksamhet i stor skala och samma industriella villkor som gäller i övrigt och i omvärlden måste också omfatta svenska energianläggningar. Investeringarna söker sig dit där spelreglerna är stabila och där man välkomnar investeringar i produktionskapacitet. Den förda energipolitiken resulterar i att investeringar som kunnat förläggas i Sverige, istället hamnat i länder med bättre villkor. Risken är stor att fler nedläggningar av elintensiv industri kommer att följa om inget snabbt görs för att förbättra elproduktionskapaciteten i landet. Den politiska majoriteten har fört en politik för att begränsa elproduktionen. Det leder nu mot en situation som kommer att innebära minskad sysselsättning och minskat välstånd. En snabb och tydlig omsvängning behövs mot en långsiktig blocköverskridande energipolitik för att främja svensk industris konkurrenskraft. Elproduktionen måste byggas ut, inte skäras ned. Energipolitiken är viktig för industrin, sysselsättningen och miljön och den är helt avgörande för tillväxten och Sveriges välfärdsutveckling. Vi vädjar därför om politisk tillnyktring när det gäller de långsiktiga, hållbara villkoren för svensk elproduktion. För industrins, jobbens och de enskilda människornas skull. Christer Ågren, VD Stora Enso AB Lars Frithiof, VD och koncernchef E.ON Sverige

12 12 Leverantörssamverkan Att göra skillnad världen över Ansvarsfulla inköp Globaliseringen leder till att produkter som används i Norden inte sällan är producerade på andra sidan jorden. E.ON upphandlar produkter och tjänster av tusentals leverantörer dagligen. Det kan röra sig om allt ifrån kontorsmöbler till bränsle för kärnkraftverk. E.ON har under 2006 utvecklat en policy gällande ansvarsfulla inköp. Policyn innehåller tre huvudområden: Att respektera de mänskliga rättigheterna och säkerställa goda arbetsförhållanden för anställda Att minimera inverkan på miljön Att upprätthålla en hög standard gällande etik och företagsintegritet Den baseras på de tio principerna i FN:s Global Compact (se även sid 5). Kjell Gunnar Gustafsson och Bernard Grünauer, som båda arbetar på inköp i E.ON Nordic, har varit pådrivande i utvecklingen och etableringen av E.ON s koncerngemensamma policy. Utarbetandet av policyn var den lätta delen av arbetet. Den stora utmaningen ligger i att implementera policyn i våra rutiner och ledningssystem. I vårt inköpsnätverk ska vi höja vår kompetens kring CSR, ta fram arbetsmetoder och bestämma hur vi utvärdera leverantörer, säger Kjell Gunnar. Och vi förväntar oss att våra leverantörer lever upp till policyn samtidigt som de säkerställer att deras egna leverantörer klarar den, tillägger Bernard. Att hålla inköpspriserna låga är viktigt för konkurrenskraften. Men det får inte ske till Jag möter ett ökat intresse och även högre krav från kunderna när det gäller arbetet med CSR. IKEA har redan sagt att de vill vara 100 procent förnybara i Sverige år Andra kunder vill att vi lever upp till deras uppförande koder. Helst vill vi överträffa deras förväntningar. Staffan Heurlin, Key Account Manager E.ON Försäljning vilket pris som helst. Vi ska inte underskatta möjligheten att förbättra arbetsförhållandena för åtskilliga människor världen över att göra människors arbetsdag lite säkrare, lättare och bättre, säger Kjell Gunnar Gustafsson. Cesar hjälper till i internutbildningen om CSR Cesar är en fiktiv medarbetare någonstans inom E.ON i Norden. Vad tycker du? Är det Cesars ansvar? Sandeeps nya arbete Under 2006 har medarbetarna kunnat följa honom när han råkat ut för en knepig situation. Det har varit de anställda som har fått avgöra om, eller hur, Cesar ska agera i de olika situationerna. Efter varje vecka har alla åsikter och kommentarer från medarbetare sammanställts. Veckans Cesar har framför allt syftat till att sprida kunskap och medvetenhet om vad CSR kan innebära och hur man kan koppla CSR-frågor till den egna verksamheten och det dagliga arbetet. Det kan gälla allt ifrån hur kunder och leverantörer hanteras till hur sponsorpengar blir fördelade. Samtidigt har Cesars situation kopplats till E.ONs värderingar och olika intressentgruppers möjliga reaktioner på situationen. Sandeep har arbetat i två veckor på fabriken. Han är mycket glad att han lyckats få tag i ett jobb. Speciellt nu när hans storasyster, som fyllt 17, gift sig och flyttat hemifrån. Nu är det jag som är äldst och ska bidra till familjens ekonomi, tänker han. Han har inte ännu fått något anställningskontrakt och vet inte hur mycket han kommer att få i lön. Han funderar på det när han cyklar sina 16 km till fabriksområdet. Sandeep arbetar sex dagar i veckan. Varje dag mellan kl och Samtidigt stänger Cesar av sin dator på kontoret i Sverige och gör sig redo att gå hem. Cesar är inköpare och han är mycket nöjd med sin eftermiddag. Inte nog med att han hittat en leverantör som kan hålla den korta leveranstiden han har dessutom fått sin order

13 Kundorientering 13 Med kunden som drivkraft Varumärken byggs genom löfte och leverans. Löftet måste hänga ihop med leveransen annars blir kunden besviken, säger Anne-Marie Lindstedt. Anne-Marie Lindstedt, varumärkeschef E.ON. Kundskap är en utbildning som tar utgångspunkt i E.ON Nordics affärsidé och värderingar. Deltagarna arbetar med kundfokus hur var och en kan bidra till ett positivt resultat för kunden oavsett var i organisationen man verkar. Kundskapsutbildningen är obligatorisk för samtliga medarbetare. Hon talar mycket tydligt och bestämt. Det finns ingen tvekan kring E.ONs varumärkeschef och vilka värderingar som ligger som utgångspunkt för allt hennes arbete. Om vi inte har ett kundorienterat synsätt ser på frågorna utifrån och in och levererar det som kunden vill ha, så överlever vi aldrig i längden. Kunderna röstar med fötterna och går sin väg om de inte är nöjda, säger Anne- Marie. CSR har med förtroende att göra. Anne-Marie anser att syftet inte är att bara vara goda och snälla utan att arbetet ska hänga ihop med E.ONs affärsverksamhet. Ett gott rykte ger ett gott förtroende, vilket gör att kunderna stannar kvar och allmänhet och politiker blir nöjda. Att energibranschen har lågt förtroende bemöter hon tydligt: Jag tycker att man ska sluta att prata bransch och istället prata om sig själv. Det är bara genom sig själv man ändrar andra. Det är genom vårt eget agerande som vi kan åstadkomma en förändring. Det roligaste med mitt arbete? Det är helt klart möjligheten att kunna göra skillnad att bidra till att göra något bra. Jag går till jobbet för att jag tror på det jag håller på med och har ett genuint intresse för kunderna. Jag vill göra det så bra som möjligt för dem. Det driver mig. Nöjd Kund Index procent av kunderna är nöjda med E.ON som elleverantör (67 procent 2005) 64 procent av kunderna skulle välja E.ON igen om de valde elleverantör idag (63 procent 2005). Om fem år till ett mycket lågt pris. Cesar har just beställt mockagänger från den indiska fabrik som Sandeep arbetar på. Vad tycker du? Är Sandeep Cesars ansvar? tar E.ON en mer aktiv roll för att stärka det nordiska samhället ekonomiskt och socialt. Det betyder en bättre plats att växa på för både människor och företag. E.ON Suomis mål att bli ett integrerat energiföretag är uppfyllt och tack vare våra investeringar i koldioxidfri energi bidrar vi till klimatmålen. Vi bryr oss om framtida generationer och det märks i vårt samhällsarbete för barn och unga. Mirja Mutikainen, utvecklingsdirektör E.ON Suomi

14 14 Vem bryr sig? Thore lägger ifrån sig tidningen, rätar till solglasögonen och lutar sig tillbaka i solstolen. Det är varmt. Alldeles för varmt för månaden. Han kisar mot solen och känner, trots värmen, en ilning i magen. Det här är inte normalt, säger han till sin fru Mikaela som sitter i skuggan. Artikeln om klimatförändringar hänger kvar i tankarna när Thore reser sig för att hämta mera dricka. Höj effekten på luftkonditioneringen är du snäll, ber Mikaela när han går in. Det gamla kylskåpet surrar och stör tystnaden i den stora villan. Det iskalla mineralvattnet försvinner i stora klunkar. Men vem gör något åt värmen, undrar Thore för sig själv.

15 Ekologiskt fotavtryck 15 Så här ser ditt fotspår ut Under 2006 gjorde varje svensk i genomsnitt ett fotavtryck i miljön som motsvarar 6,2 ton koldioxid. Ditt fotspår kommer från transporter, industri samt el och värme. Är 6,2 ton mycket eller lite? Det beror på vad vi jämför med. En genomsnittlig amerikan har ett fotspår på 19,9 ton och en genomsnittlig europé bidrar med 8,8 ton. Tittar vi på utvecklingsländer så blir siffran en helt annan. I Afrika är fotspåret bara 0,8 ton per person, i Indien 1,1 ton och i Kina 3,5 ton. Du kan ganska enkelt påverka ungefär 55 procent av ditt fotspår. Denna påverkbara del är transporter, elanvändning och uppvärmning. Transporter utgör hela 39 pro - cent av fotspåret medan el och värme består av 22 procent. En stor del av transporterna består av de dagliga resorna till och från jobbet, affären och skolan. När det gäller energiförbrukningen så går den främst till uppvärmning av bostaden samt till varmvatten när du duschar eller diskar. De 45 procent av fotspåret som du har svårare att påverka kommer CO 2 -fotavtryck Du kan ganska enkelt påverka ungefär 55 procent av ditt fotspår. främst från industrin. Möjligtvis kan du göra något åt denna del genom aktiva val när du köper olika produkter. Tänk om nio miljoner människor ändrar sina vanor! Vi svenskar genererar tillsammans nära 56 miljoner ton koldioxid per år. Om alla bestämde sig för att minska sitt fotspår, om än bara lite, så skulle det göra stor skillnad. 53% 33% 7% 4% 3% E.ON Sveriges fotspår procent kommer från värme, huvudsakligen i form av fjärrvärme. Hade vi till exempel använt olja istället hade vårt fotspår varit betydligt större. Drygt 33 procent av fotspåret kommer från elproduktion. Den största delen av elproduktionen (97 procent) kommer från källor som inte bidrar till växthuseffekten såsom kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Cirka 7 procent av våra koldioxidutsläpp kommer från den egna energiförbrukningen. Vi använder till exempel energi för att driva turbiner och generatorer. Cirka 4 procent av vårt avtryck kommer från behandling av avfall. Förbränning, som är en vanlig behandlingsmetod, orsakar utsläpp av koldioxid. Cirka 3 procent av fotspåret svarade transporter för. De består framför allt av godstransporter av bränsle till våra produktionsanläggningar samt av resor i tjänsten. Läs mer på Klimatskolan, som du hittar på Där kan du prova hur stor din klimatpåverkan är och vad du kan göra genom att ändra dina rutiner.

16 16 Klimatinvesteringar Klimatfrågan Viktigaste frågan av dem alla Klimatfrågan är ofrånkomligen den globalt viktigaste miljöfrågan just nu. FNs klimatrapport, Al Gores film om klimathotet, Klimatupprop nyheterna toppas dagligen av frågan. Det är inget snack. Om forskare i FNs klimatpanel slår fast att det är människan som orsakar klimatförändringarna och de i det närmaste står oemotsagda då är klimathotet en realitet. Orden uttalas med tyngd av Mattias Örtenvik, E.ON miljöchef i Norden. Under året har fokus legat klimatstrategin. Klimatmålen är klara: E.ON ska bidra till att minska de globala utsläppen med en miljon ton till 2009 och med fyra miljoner ton till En berättigad fråga är hur vi kan ha som målsättning att minska utsläppen av koldioxid med fyra miljoner ton, när vi själva bara släpper ut 1,3 miljoner ton? Svaret är enkelt. Vi fokuserar inte bara på våra egna utsläpp, utan också på våra kunders och andras utsläpp, säger Mattias. Eftersträvar bestående förändringar Det är de bestående förändringarna vi vill åt, förklarar han. När vi investerar i koldioxidfri elproduktion, som vindkraft och effektökningar i kärnkraften, så minskar utsläppen i det nordiska energisystemet. Denna utsläppsminskning beror på att vi ersätter kolkraft. Då vinner klimatet. Men vi ska också tillhandahålla produkter som inte genererar så mycket koldioxid hos våra kunder. Man ska kunna köpa fordonsgas istället för bensin eller diesel och välja en värmelösning som bygger på biobränslen istället för olja, säger Mattias Örtenvik. Mattias är entusiastisk, men kom själv in på miljöområdet av en slump. Som student valde han miljöteknik som profil och fann att intresset och engagemanget växte. Det kändes rätt, berättar han. Precis som arbetet med att realisera klimatmålen. Det handlar om att vara medveten. Vi utgår från oss som individer och försöker ta oss an frågan på ett så lättförståeligt sätt som möjligt. E.ON ska kunna svara på vad vi Mattias Örtenvik, miljöchef E.ON i Norden har för åtagande som företag, kunna hjälpa individen att se vad man kan göra på egen hand, men framför allt vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Mattias Örtenvik. Mattias tycker att E.ON har en tydlig ambition i klimatfrågan. Han ser den största utmaningen i att hitta en balans mellan en tryggad energiförsörjning med konkurrenskraftiga priser och minimal klimatpåverkan. Visste du att 91 procent av E.ON Sveriges el- och värmeproduktion kommer från energikällor som inte bidrar till växthuseffekten? Det är bara att konstatera. Långtgående satsningar på klimatet får konsekvenser på priset. Det är nog få som är villiga att betala mera för energin, tror han. Mest spännande tycker Mattias är att få se resultatet av Klimatskolan på E.ONs hemsida. Jag hoppas att besökarna reagerar. Min önskan är att så många kunder som möjligt ställer tydliga krav på oss. Vad vill de ha? Ursprungsmärkt el? Någon annan produkt? Skicka signaler som påverkar vårt beteende vad ska vi investera i på sikt? Genomförda och planerade klimatinvesteringar Vindkraft Vattenkraft Kärnkraft Biobränsle 2006 Pågående projektering Inga nyinvesteringar Upprustningar av ett antal vattenkraftverk Projektstart för effektökningar och livstidförlängning av kärnkraftverket i Oskarshamn. Cirka en miljard investerad Investeringar i biobränsleanläggningar där bland annat olja har ersatts. Total koldioxidreduktion på cirka ton i värmeverksamheten Investering i ny vindkraftpark i Danmark Investeringar on-shore i Sverige Fortsatt upprustning och modernisering av kraftverk Realisering av pågående effektökningar ger utsläppsminskningar om cirka 2,5 miljoner ton koldioxid i det nordiska energisystemet Investeringar för värmeproduktionen gällande nya anläggningar samt konvertering av oljepannor till biobränsle

17 Klimatinvesteringar 17 Längs med kustlinjen från Karlshamns centrum ut till den lilla fiskehamnen i Vägga ringlar sig ett promenadstråk med härlig utsikt över staden. På andra sidan Sternöhalvön reser sig tre 140 meter höga skorstenar. Peter Enckell, Karlshamnsbo Gillar när det ryker ur skorstenarna Gas Här ligger Karlshamnsverket sedan slutet av sextiotalet. E.ON Sverige är den största ägaren till det oljeeldade reservkraftverket vid Blekinges kust. Där kraftverkets ställverk ligger idag bodde jag när jag var liten, säger Peter Enckell, tidningsmakare, ägare till gratistidningen Commersen Om fem år tror jag att engagemanget hos ungdomar är ännu starkare vad gäller miljöfrågan och att de arbetar mer aktivt med åtgärder för att förbättra klimatet. Ulf Boman, framtidsstrateg Kairos Future Beslut för byggnation av gaseldat kraftvärmeverk i Malmö. E.ON tillsammans med Bjuvs kommun byggde en biogasanläggning som kommer att producera GWh biogas per år Det nya gaseldade kraftvärmeverket i Malmö klart Det ger en global utsläppsreduktion på cirka 1 miljon ton koldioxid Utökad biogasproduktion Reservkraft och engagerad röst i den lokala samhällsdebatten. Min morfar tvingades sälja marken när kraftverket skulle byggas. Då var jag en mycket ilsken tolvåring som hade mist hela min underbara lekplats hemmavid. Självklart har jag därför en speciell relation till Karlshamnsverket, och jag har haft en mycket personlig Inga investeringar utöver mindre insatser för minskad internenergiförbrukning Tillsammans med Alstom testas en ny teknik för avskiljning av koldioxid från rökgaser som bildas vid förbränning. Tekniken tar bort cirka 90 procent av koldioxiden anledning att följa kraftverkets utveckling, säger Peter och visar samtidigt ett foto på familjevillan Solhem, taget innan kraftverket kom på plats. Ändrat inställning Sedan dess har mycket hänt, såväl med kraftverket och den allmänna miljödebatten som med Peters inställning till det gigantiska bygget ute på halvön. De olika etapperna när Karlshamnsverket kompletterats med rening har varit väldigt positiva. Jag tycker det blivit tydligt att man jobbar efter sin vision att vara världens renaste kraftverk i sitt slag, att det inte bara är fina ord. Utan rening hade kraftverket varit en plåga för oss som bor här, men så är det inte idag. För mig har det blivit till något positivt när det ryker ur skorstenarna! Det senaste tillskottet i reningsutrustning är en demonstrationsanläggning för att skilja bort koldioxid ur rökgaserna. Tekniken är helt ny och innebär att koldioxiden binds med ammoniak innan den skiljs av. Peter är väl insatt i klimatfrågan och tycker det är spännande att ny teknik testas i Karlshamn. Det är bra att det finns anläggningar där man kan testa och utveckla, och att företag som E.ON tar ansvar för att nya tekniker kan komma till användning. Då känner jag att det finns ett ljus i tunneln. I grund och botten är jag optimist. Vi människor kommer att lösa klimatproblemen också. Vi brukar vara duktiga på att rätta till saker vi ställt till med. Men visst finns det många frågor kvar att lösa. Vad händer med koldioxiden när vi skiljt av den, blir det mineralvatten av Östersjön då? Peter tittar ut över havet och ler lite. Ett riktigt kallbadhus är något som fattas här i Karlshamn. Där vill jag sitta och njuta av livet när jag blir gammal. Men för att det ska bli verklighet måste samhället fungera till 100 procent även på längre sikt. Vi måste tänka till gemensamt kring viktiga frågor som klimatförändringarna och energiförsörjningen. Samtidigt händer det otroligt mycket under, säg, 30 år. Jag tror att vi kommer att få till det! Jag kommer att få sitta i min bastu och känna att samhällsutvecklingen faktiskt gått åt rätt håll.

18 18 Klimatsamarbeten Dra ditt strå till stacken Upphäv likgiltigheten, öka kunskapen och väck intresset för klimatfrågan! I den riksomfattande tävlingen Klimatkampen som vänder sig till Sveriges gymnasieungdomar ska deltagande elever svara på frågan Hur kan ni verka för att minska bidraget till växthuseffekten på lokal nivå? Vi måste alla dra vårt strå till stacken och inte bara titta på. Det ska bli jättespännande att se elevernas bidrag, säger Annsi Kumlin på IVL Svenska Miljöinstitutet, som är initiativtagare till projektet. Eleverna tävlar individuellt, i grupp eller klassvis och i slutet på maj kommer vinnarna att koras på Naturhistoriska Riksmuseet. Tanken bakom tävlingen är att ungdomarna ska lämna skolan med en känsla av att de som individer faktiskt kan göra skillnad i klimatfrågan. Klimatförändringen är en fråga som berör människans fortlevnad, välstånd och utveckling. Både konsekvenserna av fortsatt klimatförändring och åtgärderna för att hejda den påverkar oss alla. Det vill vi väcka intresse för och det har vi möjlighet att göra i ytterligare ett par år tack vare att E.ON har gått in som huvudpartner, berättar Annsi. Besök och läs mer. På uppdrag för klimatet I utställningen Uppdrag: Klimat på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm varvas upplevelser och fakta kring klimatfrågan. Utställningen, som invigdes 2004, har sedan starten haft mer än besökare. Merparten av besökarna är skolelever och utställningen används ofta som en del i undervisningen. Göran Adeskog på Naturhistoriska Riksmuseet, berättar att besökarna bland annat får se en film som gör att de upplever naturens krafter. Den belyser växthuseffekten och människans inverkan på klimatet. Vi tycker det är viktigt att också visa vad enskilda individer kan göra för att bidra till en minskad klimatpåverkan, säger han. Men utställningen berättar också om forskningsläget kring klimatfrågan. Då vi har förlängt avtalet med E.ON som huvudsponsor kan vi uppdatera och utveckla utställningen och det känns jätteroligt. Den var ju tänkt som en tillfällig utställning, men det stora intresset bidrog till att den kommer att stå kvar åtminstone fram till år 2009, säger Göran Adeskog. Vilka är fördelarna/nackdelarna med att ingå i världens största el- och gasföretag En stor koncern borde kunna bidra till stora förändringar. Vi frågade tre medarbetare vilka för- respektive nackdelar som de såg med att ingå i en av världens största el- och gasföretag när det gäller klimatfrågan Eftersom klimatet är en global fråga krävs det att vi som är stora aktörer verkligen visar vägen. Att vi tar ansvar för miljön och klimatet. Och inte bara genom ord utan främst genom våra handlingar. För mig känns det bra att arbeta för en stor energikoncern som E.ON, där det även finns resurser att arbeta för en mer klimatvänlig energiproduktion. Vi kan också hjälpa våra kunder att bli mer energieffektiva trots att ett sådant fokus inte alltid ger de största intäkterna för oss själva. En nackdel med en stor koncern är de olika förutsättningar på de olika marknadsenheterna som gör det svårt med gemensamma klimatmål. Men eftersom E.ON Sverige har kommit långt är det roligt om vi kan vara förebilder för resten av företaget. Stina Söderström, risk controller E.ON Sverige

19 Energieffektivisering 19 Varje kwh kan användas bättre Ju bättre vi alla kan använda en kwh desto bättre är det för miljön. Men också för plånboken. Energieffektivisering är bra för alla. I E.ONs egen verksamhet bidrar årets energieffektiviserande åtgärder till att minska utsläppen av koldioxid med hela 22 procent. Samtidigt reducerade insatser för energieffektivisering koldioxidutsläppen hos kunderna med 900 ton (motsvarande två procent). Tillsammans kan energiföretag, stora industrier och enskilda hushåll verkligen göra skillnad. Energieffektivisering för företag Misstänker du att ditt företags energiförbrukning är högre än den behöver vara? E.ON har en Sedan lanseringen i maj 2006 har personer provat spelet Hitta Energislukarna. Testa själv på avdelning som hjälper ditt företag att minska energianvändandet. Tillsammans med energirådgivare kan du arbeta Hitta Energislukarna vinnare i Swedish E-learning Awards Klimatresultat hos E.ON Sverige och kunder, 2006 fram en energilösning som passar din verksamhet. Oavsett vilken bransch du verkar i. Energieffektivisering för privatpersoner Även mindre insatser i hemmet ger resultat. Om varje hushåll i Sverige byter fyra glödlampor (60 W) till lågenergilampor minskar vi tillsammans fot - spåret med kwh per år. Det är lika mycket energi som går åt till att försörja alla villor i Kalmar län med hushållsel. Ett annat tips kan vara att E.ONs Energirådgivning Händelser 2006: E.ON Försäljning bildade enheten för energieffektivisering och energirådgivning. Funnen besparingspotential motsvarande 145 GWh hos företagskunder kunder tog del av energispartips via Internet Privatrådgivning med personliga råd till över kunder 500 personliga analyser för privatkunder Energiinventeringar i E.ONs anläggningar Utmaningar 2007: Aktivt verka för positiv klimatutveckling genom energieffektiva produkter och tjänster Minskade utsläpp av CO 2: målet är minst ton per år i besparingspotential genom försäljning av företagsprodukter Energieffektivisering av E.ONs anläggningar och kontor Internutbildningar energieffektivitet du byter ut din gamla frys mot en ny. På så sätt kan du spara mellan 400 till kronor om året. när det gäller klimatfrågan? Det är givande att arbeta med en global fråga såsom klimatfrågan i en internationell koncern. Många insatser, även de små, får en positiv inverkan för hela världen. Det kan ibland vara svårt att överblicka vad som pågår hur vi påverkar tillsammans. I Örebro har vi arbetat hårt för att reducera beroendet av fossila bränslen. Idag används till största delen biobränslen för el och värmeproduktion. När de större insatserna är gjorda lokalt så kan det uppfattas som om vi tacklar av. Men arbetet nationellt och globalt fortsätter med allt större kraft. Bo Skoglund, teknisk specialist E.ON Värme De stora energibolagen har genom sin verksamhet en betydande roll i klimatfrågan och därför ett stort ansvar. Genom att arbeta på E.ON finns möjlighet att påverka, att verkligen göra skillnad. Klimatfrågan är här för att stanna. De energibolag som i framtiden är bäst på att ge kunderna vad de vill ha billig och miljövänlig energi blir vinnare. Därför är det viktigt att E.ON tar på sig ledartröjan och driver utvecklingen. Jag upplever att vi har lite kvar för att bli nummer ett. Jörgen Bodin, ansvarig Bio- och fordonsgas E.ON Gas

20 20 Biologisk mångfald Varje vattendrag är unikt. Det betyder att även kraftverken är unika. Johan Tielman, miljöansvarig E.ON Vattenkraft När ålarna intar framsätet Vattenkraften är, tillsammans med vindkraft och solenergi, det energislag som mest förknippas med goda miljöegenskaper. Koldioxidutsläppen är obefintliga och bränslet i form av vatten är helt ofarligt en jackpot ur klimatperspektiv. Men anläggningarna påverkar naturen och många lokala aktörer blir berörda. Hela vår legitimitet hänger på hur väl vi lyckas i vår samverkan med exempelvis närboende, kommuner, politiker, miljöorganisationer och myndigheter, säger Johan Tielman, miljöansvarig på E.ON Vattenkraft. Tillsammans försöker vi hitta en avvägning mellan hur stort intrång kraftverken får göra lokalt i naturen gentemot vilken nytta i form av utsläppsfri el som vi kan leverera till samhället. En vattenkraftutbyggnad innebär inte nödvändigtvis att den biologiska mångfalden Samverkan för mångfald Vi arbetar aktivt för en förbättrad fiskevård. Insatser för bevarande av hotade arter och stammar är prioriterade. Det är viktigt med gemensamma insatser för en biologisk mångfald. Att företag engagerar sig och agerar är givetvis positivt. Axel Wenblad, generaldirektör Fiskeriverket minskar inom ett område. Men sannolikt förändras den. När ett vattendrag regleras begränsas det forsande vattnet och miljön liknar mer en sjö. Det betyder att växter och djur som trivs i sjöar gynnas på bekostnad av strömvattenlevande organismer. I vissa fall kan den biologiska mångfalden gynnas av en kraftutbyggnad. Det finns exempel på sjöar som bildats Visste du att en kvarts miljon lax- och öringsungar sätts ut av E.ON Sverige varje år? genom så kallad överdämning och som utvecklats till viktiga biotoper för många fågelarter. Skräddarsydda lösningar Varje vattendrag är unikt. Det betyder att även kraftverken är unika. Lösningarna för en biologisk mångfald blir därför skräddarsydda för varje enskild anläggning, säger Johan. Det är en spännande utmaning att hitta så bra lösningar som möjligt i samarbete med lokala aktörer. Visste du att varje vattendrags laxstam har en unik genetisk sammansättning? På många håll arbetar vi med att sätta ut laxfisk i vattendragen eftersom deras naturliga uppväxtområden i älven har påverkats. Vi producerar fisk i en egen odling i Laholm, dessutom köper vi fisk från flera andra anläggningar i norra Sverige, säger Johan Tielman. Många fiskar är beroende av att kunna vandra upp och ner i vattendragen både för att nå sina lek- och uppväxtområden, men också för att olika bestånd inte ska isoleras från varandra. Även här är varje lösning unik. I Mörrumsån i Blekinge kunde vi efter tio års förberedande arbete tillsammans med olika intressenter inviga en lösning som innebär att lax och annan fisk kan vandra förbi tre kraftverk. Bland annat efterliknade vi naturen med hjälp av en konstgjord å-fåra som fisken kan utnyttja, berättar Johan. Ålen är hotad Ålen har tidigare varit en av de vanligaste fiskarterna i Europa, men nedgången har varit så kraftig att den nu anses vara akut hotad. För att åstadkomma en långsiktig återhämtning krävs gemensamma åtgärder i det område där ålen finns. E.ON Vattenkraft samarbetar med Fiskeriverket för att hitta lösningar. Det är oerhört viktigt att ålen kan ta sig ut i havet för

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vad händer med vårt klimat?

Vad händer med vårt klimat? Min gröna bok. Vad händer med vårt klimat? Googlar du på ordet klimat får du drygt 22 miljoner träffar. Sökningen tar bara 0,05 sekunder och det är nästan kusligt hur blixtsnabbt sökmotorn reagerar. Precis

Läs mer

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad.

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. Klimatbokslut 2007 Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. 2 Innehållsförteckning Lämnar du ett stort eller litet avtryck efter dig? 4-5 Så här kan vi tillsammans minska ditt fotspår.

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Klimatbokslut 2006. Klimatbokslut 2006. Insatser och investeringar i Sverige under 2006.

Klimatbokslut 2006. Klimatbokslut 2006. Insatser och investeringar i Sverige under 2006. Klimatbokslut 2006 Klimatbokslut 2006 Insatser och investeringar i Sverige under 2006. 2 Innehållsförteckning Ditt fotspår 4-5 E.ON Sveriges fotspår 6-7 Vår ambition 8-9 Klimatresultat 2006 10-11 Våra

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005.

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005. Klimatbokslut 2005 Klimatbokslut 2005 Insatser och investeringar i Sverige under 2005. 2 3 För oss på E.ON Sverige är det extra angeläget att vara öppna med vårt arbete att reducera de klimatpåverkande

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften

Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Pressmeddelande 2009-04-08 Oro för ekonomin och klimatet ger ökat stöd för kärnkraften Svenska folket anser att den ekonomiska krisen (37 procent) och klimathotet (18 procent) är de allvarligaste samhällsproblemen

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Datum: 2016-11-28 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Laurina Qvarnström, Områdesansvarig Telefon: 070 880 27 13

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

SKS Tendens Kärnkraftens stabiliserande egenskaper hur säkra fortsatt drift?

SKS Tendens Kärnkraftens stabiliserande egenskaper hur säkra fortsatt drift? SKS Tendens Kärnkraftens stabiliserande egenskaper hur säkra fortsatt drift? Johan Svenningsson Det är dags att komma ut 2 Unipers marknader Uniper verkar på energimarknaderna från Amerika till Asien.

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer