CSR Redovisning vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället"

Transkript

1 CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället

2 Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver sin gård på Möcklö i Karlskrona skärgård. Anders och E.ONs vägar korsas på flera vis och han tycker att E.ON skulle kunna använda honom mer än de gör. Läs vad han menar på sid 9. Varje individ på det här jordklotet lämnar ett fotavtryck. Det gäller oavsett om du är amerikan, spanjor, kines eller svensk. Klimatfrågan är global och påverkar alla och det är bara tillsammans vi kan göra något åt den. Läs om ditt fotspår på sid 15. Många drabbas när stormen drar fram. Inte minst de människor som gång på gång får värma sig med åkarbrasor och mjölka korna för hand. Men också de som arbetar dag och natt för att få strömmen tillbaka. Gudrun var en väckarklocka och när Per kom fungerade rutinerna bättre. Läs mer på sid 29.

3 Plats för vinjett 3 Corporate Social Responsibility CSR Företagens sociala ansvar eller CSR är ett omfattande område. E.ON Nordic har under de senaste åren utvecklat sitt CSR-arbete och denna tidning är en liten del av detta arbete. Vem bryr sig? publiceras framför allt för att ta sig an några av de tusentals frågor med koppling till energi som är viktiga för oss alla i samhället. Oavsett om vi är energikunder, medarbetare i ett energiföretag, leverantörer eller samhällsmedborgare har vi frågor och åsikter om energi. Och vi undrar vem som bryr sig om just våra frågor. Deltagandet bland medarbetarna har varit hög i produktionen av Vem bryr sig. Tidningen har som ambition att berätta lite mer om hur alla inom E.ON bryr sig och vad de försöker göra åt det som vi alla undrar över. Informationen i tidningen omfattar samtliga bolag i E.ON Nordic, det vill säga i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vill du ha ytterligare information, mera fakta och siffror om exempelvis miljöarbetet är du välkommen in på Där finner du även E.ON Sveriges senaste Klimatbokslut. Besök även Där kan du beställa E.ONkoncernens CSR Report Jag bryr mig Vi är alla samhällsmedborgare oavsett vad vi arbetar med. Vi bryr oss om frågor från stort till smått. Sådant som rör familjen eller bygden vi lever i. Hur det är på jobbet eller frågor om klimatet och framtiden. Det spelar inte så stor roll var i samhället vi finns eller vilka vi är. Frågorna är i många fall desamma. Som koncernchef i E.ON har jag ett speciellt ansvar gällande människors frågor om energi. Vår viktigaste utmaning är att finna lösningar till en komplex uppgift hög leveranssäkerhet, rimliga priser, minsta möjliga miljöpåverkan. Med en god balans mellan de tre delarna i triangeln blir vi långsiktigt konkurrenskraftiga och kan förtjäna omvärldens förtroende. Siffror i denna tidning är från 2006 om inget annat anges. Innehåll E.ON och arbetet med CSR Läs mer om vad CSR betyder och vikten av en god intressentdialog. 4 7 E.ON på marknaden Varför har branschen, trots intensiva satsningar, fortfarande så lågt förtroende hos elkunderna? Vart tar vinsterna vägen och hur tar man ansvar för underleverantörer? 8 13 E.ON och miljön Klimatfrågan är vår ödesfråga enligt många. Vad gör E.ON och vilka satsningar står för dörren? Läs mer om global klimatnytta och vad du själv kan göra E.ON i samhället Energibranschen är en del av samhället. Varför är det viktigt med lokal närvaro? E.ON som arbetsgivare Hur är det att arbeta i energibranchen? Tankar om mångfald, jämställdhet och integration. Vilken betydelse har CSR i affärsstrategin? Vi har alla ett ansvar för samhällets utveckling. Arbetet med E.ONs ansvar CSR handlar om att vara handlingskraftig, öppen och trovärdig i frågor som många bryr sig om. Det är inte upp till oss att välja vilka individer som har de viktigaste frågorna det är individerna som väljer oss. Därför är det mycket viktigt att vi har goda relationer och dialoger med alla som berörs av oss. Att få arbeta med energifrågor som berör alla människor är det mest stimulerande man kan göra. Energin är en viktig förutsättning för samhällets utveckling och människors välfärd. Lars Frithiof Koncernchef Kontakta gärna E.ON Nordics CSR Manager om du har frågor, vill ha ytterligare information eller har idéer om CSR. Telefon: E-post:

4 4 Detta är CSR Corporate Social Responsibility Ett långsiktigt arbete som gagn Erik Brandsma, CSR Manager E.ON i Norden För att uttrycka det enkelt: CSR handlar i grunden om att titta på vilken roll ett företag har i samhället och vilken roll företaget ska ha. Att ta ansvar inte bara för de positiva effekter företaget har för samhället, utan också för de negativa. Orden kommer från E.ON Nordics CSR Manager Erik Brandsma och yttras redan innan vi hunnit sätta oss tillrätta. Han befinner sig för dagen på E.ONs kontor i Stockholm, men berättar att det är sällan som han sitter stilla framför datorn och arbetar. Den största delen av tiden befinner han sig på resande fot i samspråk med såväl kollegor som ideella organisationer, myndigheter och andra företag. En viss del av sin tid arbetar han även på E.ONs huvudkontor i Düsseldorf. Även där handlar det om CSR. På frågan om vad hans roll innebär svarar han att han på sätt och vis ser sig som en översättare av olika intressenters förväntningar och krav på E.ON. Mina arbetsuppgifter skiljer sig egentligen inte så mycket från kundombudsmannens uppdrag. Men medan hans fokus ligger på kunderna så ska jag försöka komplettera bilden och tolka även andra intressenters önskemål och sedan knyta det till vårt ansvar, förklarar han. Vi är ju ett av världens största energibolag. De är inte en fråga om att ta eller inte ta ansvar med vår storlek är det en självklarhet, utbrister han. Vi är mer än anställda i E.ON världen över. Om varje medarbetare tar ansvar och bryr sig i sina arbetsrelationer får vi en oändligt stark förändringskraft. Oavsett om man sitter i ledningsgruppen eller arbetar någon annanstans i verksamheten, säger Erik. En gemensam nordisk CSR-strategi Han berättar engagerat om hur arbetet med CSR har vuxit fram under året som gått. En av de viktigare insatserna är den gemensamma nordiska CSR-strategin. Den är framtagen av E.ON Nordics CSR Team en arbetsgrupp med representanter för de viktigaste CSR-funktionerna inom bolaget. Vår CSR-strategi är uppbyggd kring fem huvudområden som vi speciellt ska ta ansvar för. Det första området handlar bland annat om att vi ska hantera och leda CSR-frågorna professionellt Tjusiga ord blir inget om man inte omsätter dem i handling. med hjälp av tydliga målsättningar, uppföljningssystem, öppen kommunikation och intressentdialoger. De övriga fyra är bestämda sakområden som hur vi tar ansvar som marknadsaktör, arbetsgivare, i samhället och för miljön. Inte bara ord utan handling krävs Här pausar Erik Brandsma och låter blicken vandra över strategidokumentet. Men tjusiga ord blir ju inget om man inte omsätter dem i handling, eller hur? Det är därför som CSR Teamet är brett förankrat med duktiga medarbetare som representerar allt ifrån miljöchef och inköpschef till HR-ansvariga, marknads- och försäljningsansvariga och kommunikation. Ett mycket nära samarbete med våra kundombudsmän är också naturligt, säger han. Det är viktigt att poängtera att vi inte har som syfte att bygga upp en CSR-organisation. Vi ska vara rådgivande, men själva arbetet ska ligga helt naturligt integrerat i det dagliga arbetet. Min långsiktiga målsättning är på sätt och vis att göra mig själv arbetslös att rollen CSR Manager inte ens ska behövas i fram tiden.

5 Global Compact 5 ar affären E.ON Nordics värderingar och huvudbudskap Vårt beteende ska utgå i från integritet, öppenhet, mod, samhällsansvar, förtroende och ömsesidig respekt. Ledarnas och medarbetarnas handlingar avgör hur väl E.ON Nordic lever upp till sina åtaganden och sitt ansvar. Företaget arbetar i sina relationer utifrån fyra huvudbudskap. E.ON Nordic: bejakar en fri marknad med full konkurrens prissättningen till våra kunder ska alltid vara konkurrenskraftig. står för leveranssäkerhet vi tar ansvar för att öka leveranssäkerheten i våra nät och öka vår produktionskapacitet. tar klimatfrågan på allvar växthuseffekten är en avgörande framtidsfråga och en av samhällets största utmaningar. visar ett genuint samhällsansvar att delta i samhälls debatten och att vara en god samhällsmedborgare är viktigt. Global Compact Internationell utmaning som samlar många Vad är Global Compact? Under ett tal till The World Economic Forum 1999 utmanade FNs generalsekreterare Kofi Annan storföretagare att gå med i ett internationellt initiativ Global Compact. Initiativet lanserades för att främja ett socialt och miljömedvetet ansvarstagande hos internationellt verksamma företag. Näringslivet ska, i partnerskap med andra aktörer i samhället, verka för tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och mot korruption. Idag är tusentals företag från alla delar av världen såväl som internationella fackförbund och frivilligorganisationer engagerade i Global Compact. Principerna som företagen ska arbeta för är: Mänskliga rättigheter Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande; och Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter Arbetsrätt Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete Princip 5: Avskaffa barnarbete Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter Ledningen har stort ansvar Den största och viktigaste utmaningen är att varje medarbetare själv relaterar till CSR-frågorna och ser hur hon eller han i sitt dagliga arbete gör en skillnad för människorna som de kommer i kontakt med. Här har alla medarbetare i ledningsposition en extra viktig uppgift, fortsätter han. Tänk om inte ens en chef vågar fatta beslut som går längre än reglerna och det sker på bekostnad av svikna intressenter? Hur ska då hans anställda ha modet att tänka nytt? frågar Erik Brandsma. CSR påverkar alla i bolaget. Vi måste skapa en gemensam arbetskultur när det gäller de här frågorna. Det kommer att ta tid, men jag är mycket optimistisk när det gäller utvecklingen. Det finns en oerhörd styrka och ett engagemang hos alla mina kollegor som jag är mycket stolt över. Och tack vare de senaste årens värderingsarbete så har vi redan kommit en god bit på väg. Erik Brandsma avslutar som han inleder på stående fot, på väg till nästa möte. Glöm inte vi gör inte det här för att vi är gulliga eller vill göra oss till! Det här är mer konkret och krassare än så. Om E.ON även i fortsättningen ska vara konkurrenskraftigt så är det så här vi ska göra affärer. Miljö Princip 7: Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik Motverka korruption Princip 10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor. E.ON Nordics CSR-arbete och FNs Global Compact E.ON skrev år 2005 under Global Compact och förband sig därmed att verka för de tio principerna. Insatserna ska inte bara genomföras inom företaget utan världen över. E.ON Nordics CSR Strategi knyter an till samtliga tio principer. E.ON har exempelvis integrerat principerna i inköpsrutiner och upphandlingsverksamheten.

6 6 Energifrågan och ansvaret Väggen hos E.ONs kundombudsmän i Malmö. E.ON och vårt ansvar Energifrågorna lämnar få människor oberörda. Under de senaste åren har frågorna blivit allt fler och svaren allt mer komplicerade. Frågor och svar varierar förstås beroende på vem som ställer frågan och vem som svarar. Det viktiga är att alla parter tillåts reflektera och diskutera utifrån sitt perspektiv. På väggen hos kundombudsmännen i Malmö återfinns en bråkdel av de pressklipp och åsikter som finns om energi och energibranschen. Vi hittar allt ifrån frågor om prissättning, klimatfrågan, marknadens funktion, vinster och investeringar till stormar, avbrott och kunder utan el. Det finns nästan lika många åsikter i frågorna som det finns grupper i samhället. En småföretagares värld är på många sätt helt olik den värld en koncernchef i ett multinationellt företag ställs inför. En hushållskund och en leverantör till E.ON kan ha helt olika uppfattningar kring hur saker och ting ska hanteras. Just därför är det viktigt att det alltid finns medarbetare hos E.ON som bryr sig om vad människor tycker och försöker svara på frågorna eller hjälpa till med konkreta lösningar. Utan väl fungerande relationer mellan människor så kan företaget direkt lägga sin verksamhet i malpåse. E.ON Nordics affärsidé står och faller med att man bryr sig. Det handlar om allt ifrån att säkerställa kompetensen genom att visa att företaget är en attraktiv arbetsgivare till den krassa frågan om riskhantering. Utan väl skötta relationer ökar de affärsmässiga riskerna drastiskt. Framför allt handlar det om att visa att E.ON inte är en opersonlig massa, utan ett gigantiskt nätverk av människor i relation med andra människor som bryr sig om energi och alla frågor som hör till.

7 Intressentdialog 7 CSR förutsätter goda relationer Dialog om hett ämne Ett projekt som omfattar fler än 30 kommuner, berör över markägare är kontroversiellt. På vägen från Småland till Oxelösund passerar E.ONs planerade gasledning ett antal biobränsleeldade kraftvärmeverk. Genom ett lågt gaspris lockar man dem att övergå till gas istället för det miljövänliga biobränsealternativet, säger Carl Wachtmeister, ordförande i LRFs Energiutskott. Detta, tillsammans med att man anser att ersättningen är för låg i relation till det intrång som gasledningen skapar, är skälen till att LRF är emot gasledningen. Många markägare kanske inte kan utnyttja sin mark då ledningen kräver skyddsavstånd, säger Carl. Det här är en het potatis av många skäl, berättar Eva Quist, informationschef på E.ON Naturgas Mellansverige. Att introducera något nytt och okänt ställer krav. Vi ser därför projektet som ett kommunikationsprojekt, inte bara ett tekniskt projekt. Sverige behöver fler energialternativ och naturgas är ett av dem. Miljöbalken kräver samråd Långt ifrån alla vi pratar med är positiva. Det är oerhört viktigt att finna en lösning som är så bra som möjligt för alla parter, fortsätter hon. Enligt Miljöbalken ska samråd bedrivas med bland annat länsstyrelsen, myndigheter, kommuner och allmänheten innan koncessionsansökan kan lämnas in. Dialogen med våra kunder och markägare är förstås enormt viktig. Men det är angeläget att även andra som intresserar sig ska kunna få information och ta ställning. Därför går vi längre än vad lagen säger. Informationstillfällen, utställningsskärmar på bibliotek och i Folkets hus är några exempel. Vi har gjort film, givit ut nyhetsbrev och kommunicerat via internet. I Oxelösund fanns vi under en tid på biblioteket varje måndag, då vi fann att informationsbehovet och debattlustan var extra stor just där, berättar Eva Quist. Bäst är det när markägarna engagerar sig och har åsikter Långt ifrån alla vi pratar med är positiva. Men en aktiv dialog föder konstruktiva förslag. kring hur ledningen ska dras, fortsätter hon. Enklast och billigast är att dra ledningen så rakt som möjligt. När man nu tittar på den tänkta sträckningen går den som en slalombana. Det är ett gott betyg till både markägare och oss tycker jag. Det visar att vi bryr oss och har varit flexibla, säger Eva. Jag tycker att E.ON har skött samrådsprocessen bra, säger Carl Wachtmeister. Vi uppskattar den referensgrupp som man tagit initiativ till. Vi är inte emot E.ON, men vi är emot gasledningen. Vi samverkar redan om biogasen, låt oss fortsätta samverka om det. Där har vi båda allt att vinna, menar han. Vi har lärt oss att dialogen måste få ta tid, säger projektledare Ulf Alestam. Det som är självklart för oss är inte nödvändigtvis självklart för någon annan. Det är inte upp till oss att välja intressenter det är de som väljer oss Alla människor, men även olika grupper av individer, kan kallas för intressenter. I arbetet med CSR är intressentperspektivet grundläggande. Om man inom ett företag som E.ON ska kunna ta ansvar så gäller det att veta vad olika intressenter har för åsikter, frågor eller kanske farhågor om företaget och energibranschen. Annars blir det svårt att agera rätt. E.ON Nordics verksamhet har en stark lokal anknytning. Med lokala produktionsanläggningar över hela Norden och ett elnät som sträcker sig över km (motsvarande tre varv runt jorden) är det många intressenter som är viktiga. Överallt inom E.ON Nordic pågår därför kontinuerliga dialoger med viktiga intressenter.

8 8 Vem bryr sig? Grillfesten har tagit fart. Rösterna ekar ut över sjön och Jörgen känner sig uppsluppen och glad. Äntligen lördagskväll. Samtalsämnena växlar vid långbordet. Men det är ju för jäkligt, ropar Bo. Mina elkostnader slog ju alla rekord den här vintern. Snacka om att de tre drakarna skor sig. Tro sjutton att vi har höga elkostnader. Vi har ju varmt som i en bastu hemma bara för att du vill gå i kalsongerna, tjoar hans fru. Skratten virvlar. En kort stund tänker Jörgen på sin egen hög av räkningar. Nej, inte ikväll, muttrar han för sig själv. Och tar lite mer av potatissalladen.

9 Ett E.ON flera relationer 9 Anders Jonasson, lantbrukare, elhandelskund och driftledare: Vi har ju affärer ihop I mer än 350 år har gården på Möcklö i Karlskrona skärgård funnits i släkten Jonasson. Mycket har hänt sedan den förste Jonas Jonasson byggde Mor Elinas hus med utsikt över fjärden. Sedan 1999 är det nionde generationen Jonasson som driver gården vidare. Anders Jonasson ser inte arbetet som jordbrukare som vilken verksamhet som helst. För mig är det inte en fråga om att exploatera och utnyttja. Jag ser det som om jag har fått uppdraget att förvalta gården liksom mina förfäder gjorde före mig. Det påverkar hur jag sköter både gården och markerna runt omkring. De beslut jag fattar får konsekvenser på både kort och lång sikt. Det får en att tänka efter en gång extra, förklarar han och kastar en blick på gårdskatten Doris som just passerar i sakta mak över gårdsplanen. Arrenderar ut mark Redan i mitten av sjuttiotalet arrenderade hans far Sture ut mark till Sydkraft, numera E.ON. Arrendet förhandlas årligen och när Anders tog över ansvaret för gården så tog han även över ansvaret för avtalen med E.ON. Jag tycker att de är lätta att ha att göra med när det gäller arrendet. De har ju en transformatorstation på min mark, precis nere vid Möcklöbron, säger Anders och pekar åt sydväst. Duktiga förhandlare Den säkrar all el ut till öarna i skärgården. E.ONs förhandlare är duktiga och det känns som om jag kan lita på dom. De har också ett långsiktigt perspektiv. Det gör att vi tillsammans kan lösa problem med träd som måste tas bort och se till att grusvägen håller som den ska, berättar han. De skulle ju kunna använda mig mer än vad de gör, fortsätter Anders Jonasson. Jag rör mig över mina marker varje dag och ser om något inte står rätt till. Hade jag en kontaktperson på E.ON så kunde jag vid avbrott tipsa om möjliga fel. Men arrendet är inte den enda länken till E.ON. Över Jonassons marker finns också en hel del ledningar både i luft och i mark. E.ON Elnät har liksom alla ledningshavare så kallad ledningsrätt ett tillstånd att utnyttja annans mark för ledningsändamål. Vill ha bort stolpar Andra pratar mycket om att gräva ner ledningar för att trygga leveransen, säger Anders. För mig handlar det först och främst om att jag vill bli av med stolparna på mina åkrar. Varje gång jag är ute på fälten måste jag ta hänsyn till dem. Skulle jag råka köra in i en stolpe så skadar jag både mina maskiner och blir ersättningsskyldig, förklarar han. Att ha ledningsstolpar innebär att allt arbete på åkern tar mer tid och innebär en större risk. Dessutom kan jag Anders Jonasson, lantbrukare Karlskrona inte nyttja marken fullt ut. I framtiden skulle jag vilja att alla ledningar är i jorden och att jag får bättre betalt för de fåtal stolpar som är nödvändiga att ha kvar, säger Anders Jonasson. Nu ropar Anders mor Inga från trappan i gårdshuset att eftermiddagsfikat är klart. På köksbordet väntar kokhett kaffe, smörgåsar och rulltårta med jordgubbar. >> Visste du att E.ON Sverige investerar 37 miljoner kronor varje arbetsdag de närmaste tre åren?

10 10 Ett E.ON flera relationer Om fem år? Då skulle jag vilja leverera biobränslen till ett nytt värmeverk som E.ON byggt. Anders Jonasson, lantbrukare Karlskrona Vi har ju varit trogna kunder så länge jag kan minnas, säger Inga Jonasson. Att byta elhandelsföretag känns krångligt, men eftersom vi köper mycket el till både gården och pumphuset till sommarstugeområdet så är det viktigt med ett bra pris. Ja, jag ser ju ingen skillnad på E.ON Elnät, ElektroSandberg eller E.ON Försäljning, säger Anders. För mig är allt E.ON och vi har ju ändå affärer ihop. Som trogen kund och samarbetspartner så borde vi kunna få ett bra erbjudande när det gäller priset, poängterar han. Mångsysslare Jordbruket är en del av Anders Jonassons arbetsliv. På vardagarna arbetar han dessutom som ansvarig driftledare på en betongfabrik utanför Karlskrona. Även här är E.ON nätägare. I min roll som driftledare är kontakterna med E.ON mycket viktiga. Får vi strömavbrott utan förvarning tar det bara två timmar innan betongen blir förstörd. Sedan får vi under en hel dag tömma blandaren för hand. Ekonomiskt är det förstås inte bra, men allra värst är det att inte kunna hålla leveranslöftet till kunden, betonar han. Om fem år? Då skulle jag vilja leverera biobränslen till ett nytt värmeverk som E.ON byggt. Det skulle vara bra om de satsade ännu mer på miljöanpassad energi. Både för miljöns skull och som en affärsmöjlighet för mig som jordbrukare, ler Anders. Katten Doris rullar ihop sig och somnar i kökssoffan. Kom ut ur hörnet! Elkunderna är fortsatt missnöjda. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning för Hur kommer det sig att branschen har så lågt förtroende? Vart tar vinsterna vägen? Under det gångna året gjordes investeringar på 5,7 miljarder kronor varav 2,6 miljarder i elnätet. Årets resultat uppgick till 3,4 miljarder kronor. Under 2007 ökas investeringstakten inom E.ON Sverige ytterligare. Fram till och med 2009 investeras drygt 25 miljarder kronor. Man hajar verkligen till. Till och med bankerna hade högre förtroende under krisen på 90- talet, säger Jan Eklöf, kanslichef på SKI. Elbranschen är ifrågasatt även internationellt. Det som är utmärkande i Sverige är spridningen mellan bolagen. De tre stora, Vattenfall, Fortum och E.ON, ligger klart lägre än det högst rankade elhandelsbolaget. SKI mäter förtroendet för elhandelsbolag och inte energibranschen i stort. Det innebär att frågorna inte handlar om drift och produktion utan om kunderna är nöjda med sina avtal för elhandel. Det intressanta är att kunderna inte anser att elen är för dyr. Problemet är avtalen, menar Jan Eklöf. Kunderna förstår dem inte och vet inte om de har ett bra avtal eller inte. De har helt enkelt en känsla av att de kanske blir lurade. Rapporterna om höga vinster gör inte det hela bättre, konstaterar han. Jan menar att avtalsfrågor kräver goda och förtroendeingivande relationer. Där behöver man bli mycket bättre. I framtiden tror han att förtroendet för branschen kommer att öka. Det är självklart att elbranschen kommer upp till genomsnittet inom fem år, säger han. Det finns inte något inbyggt Jan Eklöf, kanslichef på SKI i den produkt branschen levererar som rättfärdigar ett så dåligt förtroende, snarare är det låga förtroendet självförvållat. De stora bolagen har målat in sig i ett hörn, säger han. Det jag försöker säga är, kom ut ur hörnet! Men det handlar inte bara om att sätta upp affischer på stan och berätta att man har kundombudsmän. Man måste helt enkelt förstå hur kunden tänker. Ny elproduktion (drygt 13 miljarder) innebär bland annat: Fortsatt uppgradering av kärnkraften för att ge högre effekt och längre livslängd. Byggandet av ett kraftvärmeverk i Malmö, Nya Öresundsverket Investeringar i elnätsverksamheten (cirka 9 miljarder) innebär: Säkrare elnät och därigenom höjd leveranssäkerhet (cirka 7 miljarder) Fjärravlästa elmätare för bättre överblick av elförbrukningen (cirka 2 miljarder) Investeringsplanen innehåller också satsningar på fjärrvärmeproduktion och gasverksamhet.

11 11 Debattartikel införd i ett flertal lokaltidningar under hösten Havererad energipolitik Energipolitiken kräver långsiktiga perspektiv På morgonen onsdagen den 30 augusti 2006 rapporterar Sveriges Radio i Västernorrland att skogskoncernen Rottneros beslutat att riva Utansjö Bruk i Härnösand. Verksamheten ska flyttas utomlands. Företaget har 150 anställda och dessutom berörs flera hundra personer som arbetar som underleverantörer till bruket. Det finns bara en enda anledning, enligt Rottneros koncernchef Lars Blecko, nämligen okontrollerbart rusande elpriser. Nu undersöker koncernledningen möjligheterna att flytta hela bruket utomlands, till ett land med lägre och stabilare elpriser. Två veckor senare går Christer Ågren, VD för Stora Enso tillsammans med Lars Frithiof, VD och koncernchef i E.ON Nordic ut med en gemensam debattartikel i frågan (se här intill). Så bestäms elpriset På elbörsen Nord Pool möts de som producerar, levererar och säljer elen till konsumenten. Köparna (elleverantörerna) säger hur mycket de vill köpa och vad de är beredda att betala. Säljarna (elproducenterna) säger vad de vill ha betalt. Genom att jämföra hur mycket el människor och företag behöver (efterfrågan) med hur mycket el som produceras (utbudet) kan man räkna ut vad elen kommer att kosta. I första hand används den produktion som är billigast i drift det vill säga vattenkraft och kärnkraft. Om samhället behöver mer el, måste man starta kraftanläggningar som drivs med fossila bränslen, vilket är dyrare och sämre för miljön. Informationen om hur de höga elpriserna drabbar Utansjö bruk har skakat om. Vi är inte säkra på att regering och riksdag ännu förstått allvaret i situationen för svensk basindustri. Trots att vi från basindustrin och elbranschen sitter på var sin sida om förhandlingsbordet när vi förhandlar elpriser är vi samtidigt överens om att svensk energipolitik håller på att haverera. Nu krävs en politisk samsyn för att snabbt få fram ny elproduktion. Den aviserade nedläggningen av Utansjö är en tydlig effekt av svensk energipolitik som i det här fallet får till följd att produktionskapacitet avvecklas istället för att utvecklas. Händelsen visar också i blixtbelysning att det inte går att fortsätta som hittills och avveckla elproduktion, utan att det får ödesdigra konsekvenser för Sverige. Den förtida stängningen av Barsebäck var ett stort misstag och en bidragande orsak till den elbristsituation som nu råder. Ekonomiska fundamenta säger att prisutvecklingen hejdas om utbudet ökar, det vill säga elproduktionen höjs det verkliga problemet är att regering och riksdag lagt hinder i vägen för investeringar i nyproduktion. Det gäller såväl kärnkraft, vattenkraft som nu senast oljekommissionens negativa syn på naturgasbaserad elproduktion. Ministrars utspel om höjda produktionsskatter minskar naturligtvis också viljan att investera i Sverige. Elproduktion är industriverksamhet i stor skala och samma industriella villkor som gäller i övrigt och i omvärlden måste också omfatta svenska energianläggningar. Investeringarna söker sig dit där spelreglerna är stabila och där man välkomnar investeringar i produktionskapacitet. Den förda energipolitiken resulterar i att investeringar som kunnat förläggas i Sverige, istället hamnat i länder med bättre villkor. Risken är stor att fler nedläggningar av elintensiv industri kommer att följa om inget snabbt görs för att förbättra elproduktionskapaciteten i landet. Den politiska majoriteten har fört en politik för att begränsa elproduktionen. Det leder nu mot en situation som kommer att innebära minskad sysselsättning och minskat välstånd. En snabb och tydlig omsvängning behövs mot en långsiktig blocköverskridande energipolitik för att främja svensk industris konkurrenskraft. Elproduktionen måste byggas ut, inte skäras ned. Energipolitiken är viktig för industrin, sysselsättningen och miljön och den är helt avgörande för tillväxten och Sveriges välfärdsutveckling. Vi vädjar därför om politisk tillnyktring när det gäller de långsiktiga, hållbara villkoren för svensk elproduktion. För industrins, jobbens och de enskilda människornas skull. Christer Ågren, VD Stora Enso AB Lars Frithiof, VD och koncernchef E.ON Sverige

12 12 Leverantörssamverkan Att göra skillnad världen över Ansvarsfulla inköp Globaliseringen leder till att produkter som används i Norden inte sällan är producerade på andra sidan jorden. E.ON upphandlar produkter och tjänster av tusentals leverantörer dagligen. Det kan röra sig om allt ifrån kontorsmöbler till bränsle för kärnkraftverk. E.ON har under 2006 utvecklat en policy gällande ansvarsfulla inköp. Policyn innehåller tre huvudområden: Att respektera de mänskliga rättigheterna och säkerställa goda arbetsförhållanden för anställda Att minimera inverkan på miljön Att upprätthålla en hög standard gällande etik och företagsintegritet Den baseras på de tio principerna i FN:s Global Compact (se även sid 5). Kjell Gunnar Gustafsson och Bernard Grünauer, som båda arbetar på inköp i E.ON Nordic, har varit pådrivande i utvecklingen och etableringen av E.ON s koncerngemensamma policy. Utarbetandet av policyn var den lätta delen av arbetet. Den stora utmaningen ligger i att implementera policyn i våra rutiner och ledningssystem. I vårt inköpsnätverk ska vi höja vår kompetens kring CSR, ta fram arbetsmetoder och bestämma hur vi utvärdera leverantörer, säger Kjell Gunnar. Och vi förväntar oss att våra leverantörer lever upp till policyn samtidigt som de säkerställer att deras egna leverantörer klarar den, tillägger Bernard. Att hålla inköpspriserna låga är viktigt för konkurrenskraften. Men det får inte ske till Jag möter ett ökat intresse och även högre krav från kunderna när det gäller arbetet med CSR. IKEA har redan sagt att de vill vara 100 procent förnybara i Sverige år Andra kunder vill att vi lever upp till deras uppförande koder. Helst vill vi överträffa deras förväntningar. Staffan Heurlin, Key Account Manager E.ON Försäljning vilket pris som helst. Vi ska inte underskatta möjligheten att förbättra arbetsförhållandena för åtskilliga människor världen över att göra människors arbetsdag lite säkrare, lättare och bättre, säger Kjell Gunnar Gustafsson. Cesar hjälper till i internutbildningen om CSR Cesar är en fiktiv medarbetare någonstans inom E.ON i Norden. Vad tycker du? Är det Cesars ansvar? Sandeeps nya arbete Under 2006 har medarbetarna kunnat följa honom när han råkat ut för en knepig situation. Det har varit de anställda som har fått avgöra om, eller hur, Cesar ska agera i de olika situationerna. Efter varje vecka har alla åsikter och kommentarer från medarbetare sammanställts. Veckans Cesar har framför allt syftat till att sprida kunskap och medvetenhet om vad CSR kan innebära och hur man kan koppla CSR-frågor till den egna verksamheten och det dagliga arbetet. Det kan gälla allt ifrån hur kunder och leverantörer hanteras till hur sponsorpengar blir fördelade. Samtidigt har Cesars situation kopplats till E.ONs värderingar och olika intressentgruppers möjliga reaktioner på situationen. Sandeep har arbetat i två veckor på fabriken. Han är mycket glad att han lyckats få tag i ett jobb. Speciellt nu när hans storasyster, som fyllt 17, gift sig och flyttat hemifrån. Nu är det jag som är äldst och ska bidra till familjens ekonomi, tänker han. Han har inte ännu fått något anställningskontrakt och vet inte hur mycket han kommer att få i lön. Han funderar på det när han cyklar sina 16 km till fabriksområdet. Sandeep arbetar sex dagar i veckan. Varje dag mellan kl och Samtidigt stänger Cesar av sin dator på kontoret i Sverige och gör sig redo att gå hem. Cesar är inköpare och han är mycket nöjd med sin eftermiddag. Inte nog med att han hittat en leverantör som kan hålla den korta leveranstiden han har dessutom fått sin order

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Att säga nej skickar negativa signaler

Att säga nej skickar negativa signaler nr 1 2014 En affärstidning från EY Rysk vinter Permafrost i affärsklimatet? Europas dyra nota Höga elpriser hotar industrin Anders Sundström om en politisk comeback: Att säga nej skickar negativa signaler

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 Öresundskraft 2004 Form och produktion: Titel Förlagsbyrå Text: Carina Hyllstam Foto: Ralf Ekvall / Studio Ekvall Illustrationer: Johan Bergström Projektgrupp Öresundskraft: Åsa

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer

SKOLANS ENERGIUNDERVISNING FÅR NY FORM

SKOLANS ENERGIUNDERVISNING FÅR NY FORM MARIA STRØMME Nanotekniken ändrar vårt sätt att leva Tysklands avveckling ökar prisrörelserna Mjölkgården som drivs av egen biogas Ökad press på solelsmarknaden TEMA ENERGI I SKOLAN DRAMASPEL BLAND FJÄRDEKLASSARE

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer