Utbildningsplan för. Dnr /07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för. Dnr 56-1106/07"

Transkript

1 Utbildningsplan för Dnr /07 Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation / Internetsystem / signalbehandling / radiokommunikation, 120 högskolepoäng (Master of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Telecommunications / Internet Systems / Signal Processing / Radio Communications, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Magisterprogrammet i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation / Internetsystem / signalbehandling / radiokommunikation avser att dels ge de färdigheter som behövs för kvalificerade utvecklingsarbeten i industrin och dels vara en grund för forskarstudier inom respektive inriktning. Inriktningen mot Internetsystem är i huvudsak fokuserad på nätverksfrågor relaterade till Internet. Studenten lär sig viktiga protokoll, systemutvärderingsmetoder, aktuella trender och problem i samband med mobil- och bredbandskommunikation, etc. Inriktningen mot signalbehandling är i huvudsak fokuserad på adaptiv och akustisk signalbehandling. Studenten lär sig implementera detta speciellt inom industriella applikationer som buller- och vibrationsundertryckning, talkodning, talförbättring, bildbehandling, etc. Inriktningen mot radiokommunikation är i huvudsak fokuserad på digital transmission, radiokommunikation, antenner, trådlösa nätverk, etc. Inriktningen mot telekommunikation är avsedd för studenter som önskar bredda sina kunskaper. Studenten lär sig grunderna inom samtliga tre inriktningar ovan för att därigenom få en övergripande kunskap inom telekommunikationsområdet. Studierna bedrivs i huvudsak i campusmiljö för att möjliggöra att studenterna får arbeta i direkt närhet till forskare inom respektive inriktning. Undervisningen förmedlas både genom teoretiska och projektbetonade moment både enskilt och i grupp. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng som ofta utförs inom industrin eller i nära samarbete med denna. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Programmet förutsätter att den studerande har förkunskaper motsvarande kandidatexamen med något av huvudområdena elektroteknik eller datateknik, se vidare under avsnittet förkunskapskrav. 1 (17)

2 2. Beslut och riktlinjer Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet har fattats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola Ansvarig sektion för programmet är Sektionen för teknik. Utbildningsplanen är fastställd av dekanus på delegation från Grundutbildningsnämnden Utbildningsplanen gäller för studenter antagna hösten Mål Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i Appendix B, gäller följande mål för utbildningen. Efter genomförd utbildning skall studenten: kunna visa kunskap och förståelse inom elektroteknikområdet, främst inom området telekommunikation vilket inkluderar områdena Internetsystem, signalbehandling samt radiokommunikation. vid val av någon av inriktningarna Internetsystem, signalbehandling eller radiokommunikation kunna visa fördjupad kunskap och förståelse inom vald inriktning. vid val av inriktningen telekommunikation kunna visa grundläggande kunskaper inom samtliga övriga inriktningar samt, på ett särskilt sätt, kunna kombinera och använda kunskaper från hela telekommunikationsområdet kunna visa kunskap och förståelse för aktuella trender och problem inom telekommunikationsområdet. ha utvecklat förmåga att söka, värdera och använda information för ett effektivt självständigt lärande i såväl studier som arbetsliv. kunna visa förmåga att självständigt bredda sin kunskap till att omfatta nya grenar inom området telekommunikation samt att inom dessa ha förmåga att analysera problemställningar och utveckla nya metoder och tekniker. 4. Lärande och utbildning Utbildningsprogrammet inleds med en matematisk fördjupning samt en obligatorisk baskurs inom respektive inriktning för att lägga en grund för de fortsatta studierna. Det breda utbudet av kurser inom vissa inriktningar ger möjlighet för studenten att skapa sin egen profil på utbildningen under följande två terminer. Möjligheten att i begränsad omfattning även välja kurser från andra inriktningar innebär att profilen i viss mån kan bli gränsöverskridande. För de studenter som önskar en mycket bred examen rekommenderas inriktningen telekommunikation. Under sista terminen utför studenten ett examensarbete som knyter samman kunskaper från tidigare kurser på programmet. Programmet är internationellt och undervisningen kommer därför att bedrivas på engelska. 2 (17)

3 5. Huvudsakligt upplägg av utbildningen Utbildningen består av 90 hp kurser och 30 hp examensarbete och omfattar totalt två år. Vid programmets start väljer studenten önskad inriktning: telekommunikation, Internetsystem, signalbehandling eller radiokommunikation där telekommunikationsinriktningen förenklat kan uttryckas som en kombination av övriga inriktningar. Utbildningen är indelad i a) obligatoriska kurser, b) valbara kurser från kurskorg inom vald inriktning, c) övriga valbara kurser samt d) examensarbete. Högskolepoäng a) Obligatoriska kurser 30 hp b) Valbara kurser från respektive kurskorg 37.5 hp c) Övriga valbara kurser 22.5 hp varav minst 15 hp inom ämnesområdet elektroteknik d) Examensarbete 30 hp a) Obligatoriska kurser Respektive inriktning innehåller fyra obligatoriska kurser (totalt 30 hp) varav tre kurser är gemensamma för alla fyra inriktningarna: Inriktning Telekommunikation Internetsystem Signalbehandling Obligatorisk kurs ET1303, Signalbehandling II, 7.5 hp, LP1 MA1305, Komplex analys och transformer, 7.5 hp, LP1 MS1102, Stokastiska processer, 7.5 hp, LP2 ETXXXX, Forskningsmetodik med inriktning mot Telekommunikation, 7.5 hp, LP1 ET1305, TCP/IP Internetteknik för inriktningen Internetsystem, 7.5 hp, LP1 MA1305, Komplex analys och transformer, 7.5 hp, LP1 MS1102, Stokastiska processer, 7.5 hp, LP2 ETXXXX, Forskningsmetodik med inriktning mot Telekommunikation, 7.5 hp, LP1 ET1303, Signalbehandling II, 7.5 hp, LP1 MA1305, Komplex analys och transformer, 7.5 hp, LP1 MS1102, Stokastiska processer, 7.5 hp, LP2 ETXXXX, Forskningsmetodik med inriktning mot Telekommunikation, 7.5 hp, LP1 Radiokommunikation ET1303, Signalbehandling II, 7.5 hp, LP1 MA1305, Komplex analys och transformer, 7.5 hp, LP1 MS1102, Stokastiska processer, 7.5 hp, LP2 ETXXXX, Forskningsmetodik med inriktning mot Telekommunikation, 7.5 hp, LP1 3 (17)

4 b) Valbara kurser från kurskorg inom vald inriktning Varje inriktning har en egen kurskorg ur vilken studenten skall välja 37,5 hp. Kurskorgen för inriktningen telekommunikation definieras som övriga kurskorgar tillsammans. Inriktning Telekommunikation Internetsystem Signalbehandling Kurskorg Definieras som övriga kurskorgar tillsammans ET2405, Telesystem, 7.5 hp, LP2 ET1312, Trådlösa nätverk, 7.5 hp, LP3 ETXXXX, Network Management, 7.5 hp, LP3 ETXXXX, Simulering, 7.5 hp, LP3 ETXXXX, Wireless Personal Area Networks, 7.5 hp, LP3 ETXXXX, Mobila Tjänster, 7.5 hp, LP4 ETXXXX, Nätverkssäkerhet, 7.5 hp, LP4 ET2416, Modern Techniques of Networking, 7.5 hp, LP4 ET2403 Flerdimensionell signalbehandling, 7.5 hp, LP2 ET2402, 7.5 hp, LP1, LP2, LP3, LP4 ET1311 Ljud- och vibrationsanalys II, 7.5 hp, LP3 ET1313 Ljud- och vibrationsanalys III, 7.5 hp, LP3 ET2415 Adaptiv signalbehandling, 15 hp, LP3 ET1312 Trådlösa nätverk, 7.5 hp, LP3 ET2410 Optimal signalbehandling, 7.5 hp, LP4 ET2404 Neurala nätverk, 7.5 hp, LP1 Radiokommunikation ET2403, Flerdimensionell signalbehandling, 7.5 hp, LP2 ET2402,, 7.5 hp, LP1, LP2, LP3, LP4 ET1310, Digital transmission och radiosystem, 7.5 hp, LP3 ET1312, Trådlösa nätverk, 7.5 hp, LP3 ETXXXX, Wireless Personal Area Networks, 7.5 hp, LP3 ET2411, Radiokommunikation, 7.5 hp, LP4 ET2401, Antennteori, 7.5 hp, LP1 c) Övriga valbara kurser Utöver a) obligatoriska kurser och b) valbara kurser från kurskorg inom vald inriktning skall studenten välja 22,5 hp ur c) övriga valbara kurser. Minst 15 hp av övriga valbara kurser skall väljas inom ämnesområdet elektroteknik. Övriga valbara kurser för en vald inriktning definieras som de kurser inom programmet som inte är a) obligatoriska kurser för vald inriktning samt inte valts som b) valbara kurser från kurskorg inom vald inriktning. Ämnesområde Elektroteknik Övriga valbara kurser ET1316, Kapacitetsanalys, 7.5 hp, LP1 ETXXXX, Network Management, 7.5 hp, LP2 ET1208, Programvaruutveckling för telekommunikationssystem, 7.5 hp, LP2 ET1205, signalbehandling, 7.5 hp, LP1, LP2, LP3, LP4 ET1301, Ljud- och vibrationsanalys I, 7.5 hp, LP2 ET1304, Signalprocessorteknik, 7.5 hp, LP2 (Anmärkning: Kurser som redan listats ovan under a) obligatoriska kurser eller b) valbara kurser från kurskorg inom 4 (17)

5 Övriga vald inriktning upprepas inte här.) MA1203, Linjär optimeringslära, 7.5 hp, LP1 MA1104, Diskret matematik, 7.5 hp, LP4 MS1104, Statistisk metodik, 7.5 hp, LP4 Observera att valbara kurser från kurskorg inom vald inriktning kan ha kurs ur gruppen övriga valbara kurser som förkunskapskrav. d) Examensarbete Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 hp. Examensarbetet skall ha samma ämnesinriktning som vald inriktning på programmet. För att få påbörja examensarbetet skall studenten ha fullgjort vissa moment i utbildningen, se kap 9 Övergångsregler mellan årskurser. Övrigt Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och placering av kurs i tiden förändras. Programöversikter (Samtliga kurser är 7.5 hp om inget annat anges) Inriktning: Telekommunikation Årskurs 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Signalbehandling II Stokastiska processer Komplex analys och transformer Anm: Resterande kurser väljs från övriga inriktningar, se tidigare i detta kapitel. Årskurs 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Forskningsmetodik med Examensarbete, 30 hp inriktning mot Telekommunikation Anm: Resterande kurser väljs från övriga inriktningar, se tidigare i detta kapitel. 5 (17)

6 Inriktning: Internetsystem Årskurs 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 TCP/IP Internetteknik Telesystem Trådlösa nätverk Mobila Tjänster Komplex analys och transformer Kapacitetsanalys Network Management Programvaruutveckling för telekommunikationssystem Stokastiska processer Network Management Wireless Personal Area Networks Simulering Nätverkssäkerhet Modern Techniques of Networking Årskurs 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Forskningsmetodik med inriktning mot Telekommunikation Examensarbete, 30 hp Inriktning: Signalbehandling Årskurs 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Signalbehandling II Flerdimensionell Adaptiv signalbehandling, 15 hp signalbehandling Komplex analys och transformer Stokastiska processer Trådlösa nätverk ETD008 Optimal signalbehandling Ljud- och vibrationsanalys I Digital transmission och radiosystem Ljud- och vibrationsanalys II (2007, 2009, ) Ljud- och vibrationsanalys III (2008, 2010, ) Radiokommunikation Icke schemalagd självstudiekurs (Även möjlig att studera under t ex sommaren) Årskurs 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Forskningsmetodik med Signalprocessorteknik Examensarbete, 30 hp (obl.) inriktning mot Telekommunikation Neurala nätverk Antennteori Icke schemalagd självstudiekurs (Även möjlig att studera under t ex sommaren) 6 (17)

7 Inriktning: Radiokommunikation Årskurs 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Signalbehandling II Flerdimensionell Digital transmission Radiokommunikation signalbehandling och radiosystem Komplex analys och transformer Stokastiska processer Trådlösa nätverk Wireless Personal Area Networks Icke schemalagd självstudiekurs (Även möjlig att studera under t ex sommaren) Årskurs 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Forskningsmetodik med Telesystem Examensarbete, 30 hp inriktning mot Telekommunikation Antennteori Icke schemalagd självstudiekurs (Även möjlig att studera under t ex sommaren) 7 (17)

8 Obligatoriska Kurser MA1305, Komplex analys och transformer, 7.5 hp Studenten lär sig behärska grunder för komplex analys och residukalkyl. Studenten skall kunna beräkna värden på generaliserade integraler av Laplace- och Fouriertypen med hjälp av residukalkyl samt behärska z-transformer. ETXXXX, Forskningsmetodik med inriktning mot Telekommunikation, 7.5 hp Studenten lär sig den speciella forskningsmetodik som är tillämpningsbar när man arbetar i avancerade projekt inom telekommunikation. MS1102, Stokastiska processer, 7.5 hp Studenten lär sig redogöra för beräkningsmetoder och utföra beräkningar på stokastiska processer i linjära system samt känna till de viktigaste tillämpningarna av sannolikhetsteori och statistikteori, särskilt inom elektroteknik, maskinteknik och ekonomi. ET1303, Signalbehandling II, 7.5 hp Studenten lär sig att förstå och använda transformer, designa FIR/IIR-filter, estimera effektspektra samt kunna förstå och tillämpa sampling, rekonstruktion, decimering och interpolering. (Anm: Kursen är obligatorisk för inriktningarna telekommunikation, signalbehandling och radiokommunikation) ET1305, TCP/IP Internetteknik, 7.5 hp Studenten lär sig att förstå de viktigaste protokollen inklusive implementering och diagnostisering. Studenten skall kunna hur olika nätverk integreras inom Internet samt även viktiga delar inom framtidens Internet. Studenten skall även förvärva praktiska färdigheter i hur dessa principer tillämpas. (Anm: Kursen är obligatorisk för Inriktningen Internetsystem) ETXXXX, Examensarbete på magisternivå i Elektroteknik med inriktning mot Internetsystem, 30 hp Studenten tillämpar här sina förvärvade kunskaper i ett examensarbete på avancerad nivå. ET2408, Examensarbete på magisternivå i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 30 hp Studenten tillämpar här sina förvärvade kunskaper i ett examensarbete på avancerad nivå. ET2407, Examensarbete på magisternivå i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 30 hp Studenten tillämpar här sina förvärvade kunskaper i ett examensarbete på avancerad nivå. ET2409, respektive ETXXXX, Examensarbete på magisternivå i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 30 hp Studenten tillämpar här sina förvärvade kunskaper i ett examensarbete på avancerad nivå. 8 (17)

9 6. Bedömning och examination Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. 7. Utvärdering Alla studenter uppmanas att delta i utvärderingen av programmet. Under utbildningens gång utvärderas också varje kurs, och program- och kursutvärderingarna ligger som grund för fortsatt utvecklingsarbete. 8. Förkunskapskrav För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) med något av huvudområdena elektroteknik eller datateknik. Kandidatexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng matematik, där flerdimensionell analys, transformteori samt matematisk statistik ingår. Vidare skall examen innefatta data- / telekommunikation eller signalbehandling samt programmering. Engelska A. 9. Övergångsregler mellan årskurser Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. I det fall att en student blir godkänd i färre än 45 högskolepoäng på programmets kurser efter årskurs ett skall studenten ta kontakt med studievägledning för att diskutera en individuell studieplan där studiegången och/eller studietakten kan justeras. För att en student skall få tillstånd att påbörja sitt examensarbete krävs minst 75 avklarade högskolepoäng på programmets kurser. Utöver detta krav kan aktuell kursplan för respektive examensarbete kräva specifika kurser. Kommentar: Inför uppstart av examensarbete skall studenten göra en särskild ansökan enligt anvisningar från högskolan. I det fall att en student önskar starta examensarbete utan att ovanstående villkor är uppfyllda p.g.a. tex avklarade men ej rapporterade resultat eller lång tid till omtentamen, skall detta anges och motiveras i ansökan. Utöver dessa övergångsregler kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå som gör att man inte kan läsa vissa kurser utan att ha klarat vissa tidigare kurser. Om så är fallet framgår av kursplanerna. 10. Examen Utbildningen leder fram till, beroende på vald inriktning, en examen på avancerad nivå, med någon av benämningarna: - Teknologie masterexamen med huvudområdet elektroteknik med inriktning mot telekommunikation. - Teknologie masterexamen med huvudområdet elektroteknik med inriktning mot Internetsystem. 9 (17)

10 - Teknologie masterexamen med huvudområdet elektroteknik med inriktning mot signalbehandling. - Teknologie masterexamen med huvudområdet elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation. Motsvarande benämningar på engelska är - Master of Science (Two Years) in Electrical Engineering with emphasis on Telecommunications - Master of Science (Two Years) in Electrical Engineering with emphasis on Internet Systems - Master of Science (Two Years) in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing - Master of Science (Two Years) in Electrical Engineering with emphasis on Radio Communications Se Appendix B för relevanta utdrag ur examensordningen. 10 (17)

11 Appendix A: Valbara kurser inom utbildningsprogrammet Internetsystem: Valbara kurser från kurskorg ET2405, Telesystem, 7.5 hp Studenten lär sig redogöra för moderna data- och telekommunikationssystems arkitektur och funktionalitet inom de fyra områdena mobil kommunikation, datakommunikation, network management och software engineering. ET1312, Trådlösa nätverk, 7.5 hp Studenten skall kunna förstå vilken betydelse trådlöshet och användarnas rörlighet har på uppbyggnad och hantering av ett tele- eller datakommunikationsnätverk, samt tillängnar sig en överblick över aktuella teknologier. Problemställningarna berör såväl transmissionsdelen som nätverksdelen av kommunikationssystemen. ETXXXX, Network Management, 7.5 hp Studenten tillgodogör sig färdigheter i övervakning av ett modernt datornät, erfarenhet av mjukvaruutveckling, informationssökning samt får erfarenhet av hur ett projekt skall drivas och fullföljas. ETXXXX, Simulering, 7.5 hp Studenten inhämtar teoretiska och praktiska kunskaper om hur man med hjälp av en dator modellerar komplexa system inom dator- och telesystemområdena. ETXXXX, Wireless Personal Area Networks, 7.5 hp Studenten utvecklar en god inblick i Wireless Personal Area Network (WPAN) kommunikation samt en överblick av nuvarande teknologier för Bluetooth och ZigBee. ETXXXX, Mobila Tjänster, 7.5 hp Studenten tillägnar sig kunskaper om dagens och morgondagens mobila tjänster samt XML, Juridik och ekonomi, positioneringssystem, förtroendelösningar, betalningslösningar och telematik. Samspelet mellan teknik, ekonomi och samhälle belyses. ETXXXX, Nätverkssäkerhet, 7.5 hp Studenten inhämtar teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet, krypto och säkerhetsapplikationer. Studenten utvecklar en god inblick i Crypto, Key managing, , web, IP och management security. ET2416, Modern Techniques of Networking, 7.5 hp Studenten inhämtar djupa teoretiska kunskaper om de grundläggande principerna och strukturen i moderna telekommunikationssystem, med tonvikt på integrerade nättjänster och dess kontroll. Vidare lär sig konstruktions- och dimensioneringsaspekter för sådana system, speciellt studeras ATM (Asynchronous Transfer Mode). Studenten får även god insikt i nya verktyg såsom fraktalmodeller, katastrofteori, icke-lineära processer, wavelets samt teori av processer med stora avvikelser. 11 (17)

12 Signalbehandling: Valbara kurser från kurskorg ET2402,, 7.5 hp Studenten skall kunna förstå och använda de olika filterkonstruktionsmetoderna för både FIR- och IIR-filter samt kunna förstå och använda de olika optimeringsmetoderna. Studenten skall också veta vilken optimeringsmetod och vilken filtertyp som ska användas för lösa ett problem. ET2403, Flerdimensionell signalbehandling, 7.5 hp Studenten skall kunna förstå och hantera begreppet flerdimensionell signalbehandling och använda relevanta frekvenstransformation i flera dimensioner samt kunna designa och använda filter enligt givna specifikationer i flera dimensioner. Studenten skall kunna estimera effektspektra enligt klassiska metoder som periodogrammet, Barltetts metod samt Welchs metod. Studenten skall också ha ett grundläggande begrepp om digital behandling av bilder, samt kunna hantera vanliga linjära och olinjära filterstrukturer. ET1311, Ljud- och vibrationsanalys II, 7.5 hp Studenten lär sig hur signalanalys tillämpas för att beskriva vibrationer i strukturer med hjälp av experimentell modalanalys. I kursen behandlas vågutbredning i fasta medier, experimentell modalanalys, samt användning av modala modeller för simulering av vibrationer vid påtvingade krafter. (Anm: Kursen är en fortsättning på kursen ET1301, Ljud- och vibrationsanalys I, 7.5 hp) ET1313, Ljud- och vibrationsanalys III, 7.5 hp Studenten skall kunna skatta frekvenssvar för system med flera insignaler och utsignaler (eng. MIMO: multiple input, multiple output) samt kunna skatta multipel koherensfunktion, konditionerade signaler och partiell koherens. Studenten skall även kunna utföra Principalkomponentanalys samt kunna utföra enkel identifiering av ickelinjäriteter. (Anm: Kursen är en fortsättning på kursen ET1301, Ljud- och vibrationsanalys I, 7.5 hp) ET2415, Adaptiv signalbehandling, 15 hp Studenten tillägnar sig en god bakgrund till och kunskaper i adaptiva och optimala system samt insikt om och erfarenhet av tillämpade signalbehandlingsproblem där dessa system ingår. Målet är att den studerande skall kunna känna igen situationer där adaptiva system kan ge en bra lösning, och kunna realisera en sådan lösning, såväl inom industrin som i fortsatta studier. ET1312, Trådlösa nätverk, 7.5 hp ET2410, Optimal signalbehandling, 7.5 hp Studenten ska erhålla bakgrunden till och kunskaper om teorin för optimal och statistisk signalbehandling samt att erhålla insikt om och erfarenhet av tillämpade signalbehandlingsproblem. ET2404, Neurala nätverk, 7.5 hp Studenten skall kunna förstå och använda olika modeller av artificiellt lärande (Supervised/ un-supervised lärande) samt kunna förstå och använda modellen för, samt dess egenskaper, för neuronen och perceptronen. Studenten skall också kunna förstå och använda MLP som ett verktyg i optimeringsproblem samt kunna både förstå och använda teorin bakom Radial Basis/självorganiserade/återkopplade nätverk i olika tillämpningar. 12 (17)

13 Radiokommunikation: Valbara kurser från kurskorg ET2403, Flerdimensionell signalbehandling, 7.5 hp ET2402,, 7.5 hp ET1310, Digital transmission och radiosystem, 7.5 hp Studenten skall förstå de nödvändiga grundläggande komponenterna och dess betydelse i ett digitalt kommunikationssystem samt förstå den grundläggande teorin bakom bandpassmodulationstekniker. Studenten skall också förstå de teoretiska principerna bakom detektering och felsannolikhetsberäkningar samt förstå teorin bakom bandbreddsanpassning i sändare och mottagare i digitala system. ET1312, Trådlösa nätverk, 7.5 hp ETXXXX, Wireless Personal Area Networks, 7.5 hp ET2411, Radiokommunikation, 7.5 hp Studenten skall kunna grunderna inom radiokommunikation samt de tekniska koncepten för mobil kommunikation inklusive fundamental systemdesign, standarder och trender inom radiokommunikation. ET2401, Antennteori, 7.5 hp Studenten skall kunna och förstå grundprinciper för en antenns egenskaper samt kunna utvärdera principerna hos en enkel antenntyp. Studenten skall kunna förstå och använda Friis transmissionsekvation samt självständigt kunna använda radiation integrals och auxiliary potential functions samt kritiskt beräkna egenskaperna hos linear wire och linear array antennas och rectangular antennas Telekommunikation: Valbara kurser från kurskorg ET2405, Telesystem, 7.5 hp ET1312, Trådlösa nätverk, 7.5 hp ETXXXX, Network Management, 7.5 hp ETXXXX, Simulering, 7.5 hp ETXXXX, Wireless Personal Area Networks, 7.5 hp 13 (17)

14 ETXXXX, Mobila Tjänster, 7.5 hp ETXXXX, Nätverkssäkerhet, 7.5 hp ETXXXX, Modern Techniques of Networking, 7.5 hp ET2402,, 7.5 hp ET2403, Flerdimensionell signalbehandling, 7.5 hp ETXXXX, Ljud- och vibrationsanalys II, 7.5 hp ET1313, Ljud- och vibrationsanalys III, 7.5 hp ET2415, Adaptiv signalbehandling, 15 hp ET2410, Optimal signalbehandling, 7.5 hp ET2404, Neurala nätverk, 7.5 hp ET1310, Digital transmission och radiosystem, 7.5 hp Se Radiokommunikation: Valbara kurser från kurskorg ET2411, Radiokommunikation, 7.5 hp Se Radiokommunikation: Valbara kurser från kurskorg ET2401, Antennteori, 7.5 hp Se Radiokommunikation: Valbara kurser från kurskorg Övriga valbara kurser (se restriktioner i kapitel 5) Kurser som redan presenterats som obligatoriska eller valbara kurser från någon kurskorg ovan upprepas inte nedan även om de är valfria för andra inriktningar. ET1316, Kapacitetsanalys, 7.5 hp Studenten inhämtar grundläggande kunskaper i köteori för att lösa dimensionerings- och optimeringsproblem vid design och vidareutveckling av tele- och datakommunikationssystem. Kursen fokuserar på teoretiska modeller, sannolikhetslära och statistik. 14 (17)

15 ETXXXX, Network Management, 7.5 hp Student skall förvärva kunskaper i drift och underhåll av moderna dator- och telenät. Grunder och standarder inom Network Management beskrivs med fokus på Internet management med hjälp av SNMP samt tillämpningar av dessa. Studenten får också praktiska kunskaper i system- och nätverksadministration samt användandet av nätövervakningsprodukter. ET1208, Programvaruutveckling för telekommunikationssystem, 7.5 hp Studenten skall förvärva grundläggande kunskaper i programmeringsmetoder. Studenten skall också tränas i att arbeta i större projekt inom telekommunikation med många deltagare. ET1205, signalbehandling, 7.5 hp Studenten skall förstå den praktiska bakgrunden till och inhämta insikt i grundläggande signalbehandling. Målet är att den studerande skall förstå, kunna använda och programmera upp signalbehandlingsalgoritmer. ET1301, Ljud- och vibrationsanalys I, 7.5 hp Studenten skall erhålla grundläggande kunskaper inom ljud- och vibrationsmätningar. Kursen speglar också hur modern signalanalys tillämpas för mätning av ljud och vibrationer. Den studerande skall vara väl förberedd för ljud- och vibrationsmätningar inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet. ET1304, Signalprocessorteknik, 7.5 hp Studenten skall kunna utveckla och testa olika mjukvarukonstruktioner i en signalprocessor. Studenten skall också tränas i förmågan att applicera kunskap i praktiken samt att arbeta i team. MA1203, Linjär optimeringslära, 7.5 hp Studenten skall förvärva kunskaper i olika linjära programmeringsproblem och finna lösningar till linjära program, samt visa tillämpningar av linjär optimeringslära på diverse teoretiska och praktiska ämnen. MA1104, Diskret matematik, 7.5 hp Studenten skall ha inhämtat kunskap om matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik vilket ger en grund för fortsatta studier inom matematik och datavetenskap. MS1104, Statistisk metodik, 7.5 hp Studenten skall kunna redogöra för och självständigt kunna använda multipel linjär regressionsanalys samt redogöra för och tillämpa variansanalys med ensidig indelning. Studenten skall också kunna redogöra för och tillämpa metoder för linjär tidsserieanalys, särskilt ARMA-modeller samt använda något statistiskt programpaket. 15 (17)

16 Appendix B: Utdrag ur nationella examensordningen Masterexamen Omfattning Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. Mål Kunskap och förståelse För masterexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Färdighet och förmåga För masterexamen skall studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt För masterexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för 16 (17)

17 utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning. Övrigt För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 17 (17)

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1566-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Arkeologi inriktning: Antikens kultur och samhällsliv inriktning: Arkeologi inriktning: Laborativ arkeologi

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1658- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Översättningsvetenskap inriktning: Tolkning inriktning: Översättning Translation Studies specialization: Interpreting

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits Dnr: 1026/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng Master programme in Mathematics and Modelling,

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 Utbildningsplan Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys,

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Utbildningsprogrammet har inrättats av grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Utbildningsprogrammet har inrättats av grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02. Utbildningsplan för Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik (120 högskolepoäng) Master of Science Programme in Mechanical Engineering with emphasis on Structural Mechanics (120

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

Utbildningsplan. Utbildningsprogrammet har inrättats av grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2007-01-18.

Utbildningsplan. Utbildningsprogrammet har inrättats av grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2007-01-18. Sida 1(15) Utbildningsplan för Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation (180 högskolepoäng) (Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication 180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2015/309 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Matematiska vetenskaper, masterprogram,

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden vid Blekinge

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Utbildningsplan för. International Software Engineering, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. International Software Engineering, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Dnr 56-1113/07 International Software Engineering, 180 högskolepoäng (International Software Engineering, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Software Engineering Software

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) Nature, Health and Garden - Master s Programme, 60 Credits 1 Beslut Utbildningsplanen fastställdes den 30 maj 2007 av Fakultetsnämnden vid

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse:

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse: Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Datavetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Datavetenskap 1(6) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Datavetenskap (Doctoral studies in Computer Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan Master Programme in Sustainable Energy Engineering, 120 ECTS credits

Utbildningsplan Master Programme in Sustainable Energy Engineering, 120 ECTS credits HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MASTER PROGRAMME IN SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING Programkod: TAENA Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-10-27 Utbildningsplan Master

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-1918-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i MATEMATIK Mathematics Studieplanen är utfärdad den 8 december 2015 (dnr ORU 5.1-04970/2015). 1 Med stöd av 6 kap. 26 högskoleförordningen

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Programinformation för. Webb, internet och programvaruteknik, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Webb, internet och programvaruteknik, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 56-0250-2009 1 Webb, internet och programvaruteknik, 180 högskolepoäng (Web, Internet and Software Engineering, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet; SFS 2006:1405 Utkom från trycket den 19 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Regeringen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16 Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH08 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2009-03-24 Sid 2 (8)

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Programinformation för. Automationsteknik, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Automationsteknik, 120 högskolepoäng Programinformation för Automationsteknik, 120 högskolepoäng (Automation, 120 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Sektionen för ingenjörsvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola 2012

Läs mer

Programinformation för International Software Engineering, 180 högskolepoäng

Programinformation för International Software Engineering, 180 högskolepoäng Programinformation för International Software Engineering, 180 högskolepoäng (International Software Engineering, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildningsfrågor

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-514/2006. Sida 1 (10) METODER INOM MEDICINSK DIAGNOSTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-514/2006. Sida 1 (10) METODER INOM MEDICINSK DIAGNOSTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR KLINISK MEDICIN Utbildningsplan Dnr CF 52-514/2006 Sida 1 (10) METODER INOM MEDICINSK DIAGNOSTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Methods in Medical Diagnostics, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering Fakulteten för teknik och naturvetenskap Utbildningsplan Matematisk modellering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: NANAT Inriktningar FSGR, RESI, TIMA Matematisk

Läs mer

Automationsingenjör, 180 hp

Automationsingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Automationsingenjör, 180 hp Automation Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TAUMG Grundnivå MIUN 2013/2104 Högskolepoäng

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1635-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Romanska språk Engelsk benämning: Romance languages Romanska språk är en samlande benämning för de språk som har

Läs mer

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits

Utbildningsplan. Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Utbildningsplan Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 credits Ladokkod: TGENI Version: 2.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Utbildningsutskottet 2015-02-11 Gäller från: HT 2015 Allmänna mål

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EXPERIMENTELL MEKANIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EXPERIMENTELL MEKANIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EXPERIMENTELL MEKANIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå inom Experimentell mekanik fokuserar mot utveckling av optiska

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2016-04-26 Dnr SU FV-3.2.5-1916-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

el o;; Utbildningsplan för Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram Bachefor Programmein Cognitive Science 180 Högskolepoäng

el o;; Utbildningsplan för Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram Bachefor Programmein Cognitive Science 180 Högskolepoäng el o;; Utbildningsplan för Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram Bachefor Programmein Cognitive Science 180 Högskolepoäng Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde som

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(9) Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Programinformation för. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng Dnr BTH 56-258-2009 Programinformation för Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Programme in Business Administration for Innovation and Business Development,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i BIOMEDICIN Biomedicine Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård den 8 maj 2007 (dnr CF 62-259/2007).

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen (MFS) Specialistsjuksköterskeprogram, ambulanssjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASAM Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Utbildningsplan Maskiningenjör - produktutveckling BSc in Mechanical Engineering - Product Development 180 högskolepoäng Ladokkod: TGMAI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings-

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING. Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING. Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23 1 Ämnesområde I ämnet ingår redovisning, finansiering, investering, kostnads- och intäktsanalys,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik (180 högskolepoäng) Bachelor of Science in Mechanical Engineering (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik (180 högskolepoäng) Bachelor of Science in Mechanical Engineering (180 ECTS credits) BTH 4.1.2 0025 2015 Utbildningsplan för Högskoleingenjör i maskinteknik (180 högskolepoäng) Bachelor of Science in Mechanical Engineering (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i NATIONALEKONOMI Economics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet, 901 87 Umeå http://www.phmed.umu.se/ Dnr 503-2714-10 Datum 2010-11-14 Sid 1 (8) Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Läs mer

Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B/Engelska 6.

Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B/Engelska 6. Utbildningsplan för Masterprogram i mobila och uppkopplade mjukvaruintensiva system (120 högskolepoäng) Master of Science Programme in Mobile and Networked Software-Intensive Systems (120 ECTS credits)

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Nursing Care of Persons with Infectious Diseases

Läs mer