Innehåll. VD-kommentar Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultaträkning Balansräkning... 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2

3 Innehåll VD-kommentar... 4 Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultaträkning Balansräkning Rapport förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och noter Noter resultaträkning Noter balansräkning Övriga upplysningar Kapitaltäckning Ekonomiska arrangemang som inte ingår i balansräkningen Underskrifter Revisionsberättelse Styrelse Affärsledning Bolagsstyrning Utgående mandatperioder Huvudmän Lokalstyrelser och revisorer Offentliggörande av uppgifter om ersättningar Grafisk form, fotografering och produktion: bybloo.se 2015

4 10, Index Procent Den svenska kronan gentemot dollarn och euron EUR/SEK USD/SEK Börsutvecklingen Ränteutvecklingen i Sverige Riksbankens styrränta Stockholmsbörsen 10-årig statsobligation Globalt börsindex (MSCI) 3-månaders statsskuldväxel Nasdaq 210 Långsam global 200 återhämtning Den globala ekonomin uppvisade en mixad bild under 2014 där USA visade framfötterna, 160 medan återhämtningen i eurozonen blev en 150 besvikelse. Arbetsmarknaden i USA utvecklades starkt och tillväxten var högre än väntat, gynnad av sjunkande energipriser och lägre räntor. 90 Hushållens konsumtion, som utgör mer än två tredjedelar av ekonomin, svarade för merparten av tillväxtökningen. Även om den amerikanska Procentuell förändring Index BNP-tillväxten varvade ned till 2,6% i det fjärde kvartalet 2014 från närmare 5% i det tredje kvartalet, är den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, positiv om den amerikanska ekonomin. Efter att ha 10,0 Kvartalsvis svensk BNP-tillväxt, årlig procen avslutat sina obligationsköp i höstas, står Federal Reserve i begrepp att höja 5,0 sin viktigaste styrränta under 2015 för första gången sedan 2007, även om ett lågt underliggande inflationstryck reser frågor 0,0 om tidpunkten för en räntehöjning. 230 Börsutvecklingen 220 7,5 2,5-2,5 I euroområdet blev tillväxten svagare -7, än förväntat -5,0där den ökade geopolitiska osäkerheten till följd av Ukrainakrisen och sanktionerna gentemot Nasdaq Globalt börsindex (MSCI) Ryssland kan ha haft en negativ påverkan på den europeiska kon- 4 VD-kommentar

5 junkturen. Inflationen i eurozonen fortsatte att sjunka och risken för en deflationistisk utveckling bidrog till att Europeiska Centralbanken (ECB) sänkte styrräntan till rekordlåga 0,05% i höstas. ECB:s beslut om ett omfattande uppköpsprogram av obligationer motsvarande 1 miljard euro fram till september 2016 var ytterligare ett steg för att motverka den sjunkande inflationen och stärka tillväxten. Den okonventionella penningpolitiken från ECB bidrog till att statsobligationsräntorna 12 Den svenska föll ytterligare kronan gentemot inom EMU dollarn till och rekordlåga euron nivåer. Detta har även satt avtryck på valutamarknaderna där euron påtagligt har försvagats mot dollarn. Även tillväxtekonomierna uppvisade en splittrad utveckling under Den kinesiska tillväxten EUR/SEK växlade ned ytterligare och i slutet av förra året var BNP ökningen 7,3% i årstakt, vilket är den lägsta takten på flera decennier. Detta är dock delvis en medveten strategi för att minska obalanserna i ekonomin. Växande obalanser i den brasilianska ekonomin 9 och bristande reformer drog ned tillväxten ytterligare under fjolåret, medan den indiska ekonomin börjat skörda frukterna av de strukturreformer som har implementerats. USD/SEK Hushållen driver svensk ekonomi Den svenska ekonomin uppvisade en förhållandesvis stabil utveckling under 2014 trots inrikespolitisk osäkerhet och svag tillväxt i Europa. BNP steg med 2% under fjolårets tre första kvartal och drevs av en ökad inhemsk efterfrågan, där den privata konsumtionen och 2007 bostadsinvesteringarna svarade 2011 för merparten 2012 av 2013 uppgången Hushållssektorn stimulerades av låga räntor, stigande realinkomster och en ökad sysselsättning. Den inhemskt drivna tillväxten har även satt avtryck i den privata tjänstesektorn som växte med dryga 3% i årstakt under För svensk exportindustri var utvecklingen den motsatta där den svaga omvärldsefterfrågan, inte minst i euroområdet, ledde till en fortsatt minskad industriproduktion och medioker exportutveckling. Inflationen i svensk ekonomi sjönk ytterligare under 2014 och i genomsnitt föll konsumentpriserna med 0,2% jämfört med Samtidigt sänkte Riksbanken sin reporänta, till historiskt låga noll procent. Den låga svenska inflationen, fallande inflationsförväntningar och ECB:s expansiva penningpolitik sätter ytterligare press på Riksbanken att Procent Ränteutvecklingen i Sverige 6 5 Riksbankens styrränta 4 10-årig statsobligation månaders statsskuldväxel Procentuell förändring Index VD-kommentar 5

6 2014 Procentuell förändring Inde ,0 Kvartalsvis svensk BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7, genomföra fler penningpolitiska åtgärder för att på sikt kunna då inflationsmålet på 2%. Riksbankens räntesänkningar, samtidigt som framtida räntehöjningar skjutits på framtiden, har lett till en svagare krona, i synnerhet mot den amerikanska dollarn, men även gentemot euron vilket på sikt kan stödja svensk exportindustri. 6 VD-kommentar

7 Sörmlands Sparbank starkare än någonsin Många års goda resultat är ackumulerade i vår balansräkning vilket skapar stabilitet och styrka för att fortsätta bedriva våra båda uppdrag med att: 1. Vara en långsiktigt självständig sparbank. 2. Bistå vårt lokalsamhälle i arbetet med att skapa utveckling, hållbarhet och tillväxt. Vi har aldrig heller varit mer sårbara Konkurrensen hårdnar för varje månad. Alltfler aktörer dyker upp och vill ha en del av den kaka som utgör våra affärer med våra kunder. Det dyker upp mellanhänder som vill hjälpa kunderna till bästa pris, det väller fram nätaktörer som erbjuder en liten del av vårt erbjudande till lågt pris och med ny teknik, det finns jämförelsesajter och den mediala uppmärksamheten över bankernas vinster bara växer. Det finns således gott om alternativ till oss de är synliga, transparenta och många gånger bara en knapptryckning bort. Det fungerar ju dessbättre åt båda håll. Även VI är bara en knapptryckning bort. I Agenda 2014 som avslutades vid årsskiftet var huvudtemat att stärka lönsamheten i vår sparbank för att själva kunna äga agendan i sämre tider, för att kunna vara starka i priskonkurrens och för att kunna investera i kompetens, utveckling och marknad. Vi satte upp många nyckeltal och aktiviteter och när vi nu gör bokslut har det mesta också genomförts och gett goda resultat. Lönsamheten har också starkt förbättrats under perioden. Vi kan se tillbaka på tre goda år för Sörmlands Sparbank, vilka stärkt våra möjligheter inför framtiden. I det resultat som presenteras på följande sidor kan konstateras att 2014 innebar få besvikelser däremot många glädjeämnen varav några särskilt bör lyftas fram: Vi försvarade och ökade bolånevolymerna under ett år av prispress och tilltagande konkurrens. Vi ökade affärsvolymen med 6% i ett ganska svagt tillväxtklimat. Finansverksamheten avkastade 4% till en mycket låg och sjunkande risknivå. Kostnadsbudgeten klarades med marginal. Kreditförlusterna är 0 för femte året i rad. Nöjd-Kund-Index överträffade våra förväntningar och landade på toppnivån 82 för sparbanken totalt. Den process vi är indragna i efter Panaxia-konkursen har inneburit en stämning mot sparbanken om 145 mkr. Vi väntar oss ett avslut på det under 2015 men förutser fortsatt inga kostnader med anledning av detta. VD-kommentar 7

8 Sörmlands Sparbank har inga aktieägare att dela ut vinsterna till. Vi använder våra vinstmedel för att i framtiden kunna växa med våra kunder. Vi avsätter cirka 10% av vårt resultat 18 mkr under 2014 och enligt förslaget till vinstdisposition 15 mkr för Totalt har vi avsatt över 100 mkr de senaste åtta åren till olika aktiviteter inom områdena utbildning, entreprenörskap och miljö. Mer om detta under avsnittet Vi startar nu nästa treårsperiod under vilket speglar en del av den utmaning vi står inför. Teknologi och digitalisering förändrar våra liv, vårt sätt att umgås, handla, göra affärer och inte minst spara, låna och betala. Den centrala frågan är hur vi ska fortsätta att bli valda av våra kunder. De kommer att välja en partner som de tycker om och som de vill göra affärer med. De kommer dock inte att göra det till vilket pris som helst. Jakten på att vara attraktiva, effektiva, jobba smart, hålla fokus på kostnader är fortsatt centralt för att vi ska vara relevanta för kunderna. Som sparbank har vi en historia, ett DNA och en säljbar skillnad, som tillsammans särskiljer oss från alla andra alternativ. Vi är inte som andra. Vår främsta intressent är kunderna och vår lokala omvärld. Kan vi göra allt det vi gör synligt, kommer många fortsätta att gilla oss. Våra utmaningar Grundutmaningen för oss som tjänsteleverantör är densamma. Vi ska erbjuda en kompetens och ett 8 VD-kommentar

9 utbud av produkter och tjänster som kunderna behöver samt klara hygienfaktorer som tillgänglighet, servicenivå etc. Klarar vi det kan vi bygga långsiktiga relationer med våra kunder, vilka därmed köper mer av oss och stannar längre, det vill säga grunden för en långsiktig lönsamhet. Digitalisering och mobilitet innebär bland annat att kunderna har allt lättare att byta och kan agera mer fragmenterat, med andra ord välja olika leverantörer för olika behov. I en värld där transparensen aldrig varit större och där konkurrensen skärps, alltmer går att göra på nätet eller på distans och villkor kan jämföras sekundsnabbt där växer varumärkets betydelse. Vi måste fortsätta vara omtyckta av våra kunder. Att leva efter våra värderingar och att förstärka samt kommunicera det vi gör är avgörande för vår fortsatta framgång. Våra huvudutmaningar för framtiden skärps till att vara framförallt två: 1. Säkerställa att vi kan följa kunderna in i den digitala värld där de själva bygger sitt gränssnitt samt att klara dialog, kompetenstillförsel och värdeskapande i den miljön. 2. Förstärka varumärket så att Sörmlands Sparbank är en attraktiv leverantör, det vill säga att kunderna gillar oss och ha en relation med sparbanken Under 2015 räknar vi med att tappa lite av räntenettot, främst beroende på den räntesänkning som Riksbanken genomförde 2014 men att det nu bottnar under året. Vi ser ett ökat tryck på avgifter avseende fondförvaltning, vilket redan lett till betydande sänkningar av Roburs fondavgifter och därmed våra intäkter. Det finns en klar risk att vi, utöver budgeterade minskningar, får se en fortsättning under Det annalkande provisionsförbudet, vilket träder i kraft 1 januari 2017, kommer att få en stor påverkan på hela branschen och väntas leda till helt ny prislogik och pressade priser på hela spar- och försäkringsområdet. Arbetet med den anpassningen kommer att pågå under hela Inom finansverksamheten är en fortsatt utmaning att få högre verkningsgrad på den mycket goda likviditet som idag avkastar mycket litet. Kompetens- och bemanningsfrågorna är fortsatt avgörande för att skapa nöjda kunder. Vi lägger starkt fokus på de utvecklingssamtal alla medarbetare har och kommer också under 2015 att förstärka stödet för att finna rätt utvecklingsinsatser per individ. VD-kommentar 9

10 Vi kommer att utveckla och fördjupa samarbetet med de strategiska partners vi har. Särskilt samarbetet med Swedbank är av avgörande betydelse för sparbankens möjlighet att hålla kostnaderna nere och ge medarbetarna goda förutsättningar för systemstöd i det dagliga arbetet. Under 2015 förväntas vi skriva under ett förlängningsavtal med Swedbank som då kommer sträcka sig till 30 juni Indecap, Sveland, Folksam, Sparbankernas Försäkring AB och Sparbankernas Kort AB är alla viktiga samarbeten med stark lönsamhetspåverkan och vi intar även här en fortsatt offensiv och deltagande hållning. Under 2015 fortsätter vi utveckla metodiken att i mycket högre grad utgå från de förutsättningar som råder i respektive grupp. Vi drar därmed ned på antalet huvudmål och lägger energi på de gruppvisa diskussionerna om gruppens och individens mål. I enlighet med detta har vi också förändrat sparbankens resultatandelssystem till att koncentreras på resultat, nöjda kunder och att träffa de viktigaste kundgrupperna. Tillväxten i affären kommer främst att ske inom sparaområdet, där inlåningen fortsatt är viktig för att generera volymer för utlåning i egen balansräkning. Även pensionsområdet för privatpersoner och företagare är särskilt intressant ur ett tillväxtperspektiv, liksom konsumtionskrediter, där större satsningar görs under året. Bland tillväxtsegment kan särskilt framhållas Guldeken och i viss mån Företagsaffären där en offensiv satsning fortsätter. Vi kommer under året också att inleda en offensiv prospektbearbetning av privatkunder, till exempel genom att vända oss till utflyttade. Vi fortsätter varumärkesarbetet med en fortsatt stark tonvikt på ungdomssatsningar och där kommer vi att fortsätta kommunicera begreppet Skicka vidare och ge det en tydligare innebörd under året. I det arbetet kan särskilt nämnas arbetet med matlänet Sörmland under parollen Stolt mat i Sörmland, arbetet med riskkapitalförsörjning genom Sörmlandsfonden, vårt uthålliga arbete med skolan, satsning på anti-drogprojekt samt att vi under våren kommer att bjuda in till en inspirationsdag om utveckling/omvärldsbevakning under rubriken Vårt Ekonomiska Läge. Sammanfattningsvis Vi räknar med en måttlig volymtillväxt under året, där tillväxten på kreditsidan framförallt beror på omläggning av hypotekskrediter och en expansion på företagssidan. Räntenettot väntas sjunka något medan provisionsnettot är relativt stabilt med något lägre hypoteksprovisioner beroende på nämnd omläggning och tidigare nämnd oro avseende fondavgifter. På kostnadssidan är ambitionen att dessa inte stiger i reala termer jämfört med Sammantaget ger detta en resultatutveckling som är något sämre än det gångna verksamhetsåret. 10 VD-kommentar

11 Finansverksamheten bedrivs med låg risk och vi förväntar oss en något lägre avkastning för det kommande året. Vi förväntar oss ett resultat före kreditförluster om cirka 155 mkr för 2015 vilket är cirka 25 mkr sämre än utfallet för Våra huvudmål för 2015 är: Resultat: Styrelsens avkastningsmål. Nöjd-Kund-Index: >80 Träffa viktiga kunder: Andel träffade kunder i utvalda segment. Så se till att vi är relevanta för våra kunder med produkter, priser, tjänster och tillgänglighet. Se till att de gillar oss för vårt uppdrag, vårt sätt att agera och Skicka vidare. Då bygger vi hållbar relation med våra kunder som gör att vi fortsatt blir valda. Där är receptet och däri ligger också vårt uppdrag! Januari 2015 Joacim Lindgren, VD VD-kommentar

12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sörmlands Sparbank (organisationsnummer ) avger härmed årsredovisning för sparbankens verksamhet 2014, sparbankens 24:e verksamhetsår. Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Flens, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner. Sörmlands Sparbank tillhandahåller in- och utlåningstjänster och verksamhet som har samband därmed, varav kan nämnas: ställande av garantier, arbitragerörelse, betalningsförmedling, notariatverksamhet, värdepappersrörelse, förvaring, rembursverksamhet, resevalutarörelse, förmedling av köp och försäljning av fastigheter, ekonomisk rådgivning, förmedling av försäkringar samt pensionssparrörelse. Kontorsnät Vid årets slut var Sörmlands Sparbank representerad på följande orter: Flen, Katrineholm, Malmköping, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Marknad Ett av sparbankens huvudmål är säkerställandet av att kunderna i våra prioriterade segment upplever en proaktivitet från oss. Under 2014 har vi lyckats leva upp till våra ambitioner att träffa de kunder vi haft som mål inom både privat- och företagsmarknad. Vår rådgivning till privatpersoner har fokus på att ge våra kunder en sund och hållbar ekonomi med inriktning på enklare vardag, trygghet, framtid och finansieringsbehov. Allt med syfte att kunderna ska känna sig Helt 100, vilket vi även använt som begrepp i vår marknadsföring. Under det första halvåret lanserade vi ett utökat kundvårdsprogram som hanteras centralt i sparbanken. Allt för att säkerställa att kunderna upplever en proaktivitet som stärker relationen med oss. I programmet ingår till exempel en bearbetning av alla föräldrar till nyfödda, vilka får en premie på 300 kr till ett fondsparande för barnet. Ett annat inslag, som blivit mycket uppskattat, är ett gåvobevis med en hotellövernattning, vilket alla kunder med något av våra erbjudande får när de fyller 50 eller 60 år. Vi har intensifierat vår offensiv med att bearbeta privatkunder som inte är kunder i sparbanken. Kundträffar med intressanta innehåll för att presentera Guldeken och vårt Premiumerbjudande har lockat många nya kunder. Vi avser att fortsätta med dessa aktiviteter även under Förvaltningsberättelse

13 Vi är även proaktiva på våra kontor där medarbetare i kundtjänst ska ställa en extra fråga för att möjliggöra en eventuell meraffär. Detta mäts och våra interna målsättningar överträffades med god marginal. Vi mäter även hur kunderna upplever sina besök på våra kontor genom en apparat där kunden får trycka på glad eller ledsen figur. Något som vi hoppas ska bidra till en ännu bättre servicekänsla hos våra medarbetare. Vi har under året lanserat vårt nya bolåneerbjudande, vilket vi marknadsför i Fastighetsbyråns alla objektsbeskrivningar. Bolåneaffären utvecklades positivt under främst det andra halvåret. Konkurrensen om bolånen är hård. För att stärka vårt kunderbjudande erbjuder vi upp till 85% belåning med bundna räntevillkor. Lån med en belåningsgrad över 50% läggs i egen balansräkning med en sund amorteringstakt. För att hitta nya bolånekunder och visa på ett bra alternativ vid byte av boende, fortsätter vårt nära samarbete med Fastighetsbyrån. Vi sitter nu under samma tak även i Katrineholm, vilket vi nu gör på alla orter förutom i Flen där vi hoppas hitta en lösning under En affär som vi lägger mycket energi på är att få våra kunder att samla sina så kallade konsumtionskrediter till sparbanken. En affär som både kunden och sparbanken är vinnare i. Kunden får lägre kostnader och vi får en bra och utökad affär. Det går dock trögt och vi kommer under 2015 att intensifiera aktiviteter för att öka volymerna i en lönsam affär. Vårt betal- och kreditkort är ett led i detta, där vi förser kunden med inköpsmöjligheter när behoven av mer kapitalkrävande köp uppstår. Som den del i detta har vi knutit ett antal intressanta detaljister, vilka lämnar bra rabatter och erbjudanden om man använder vårt betal- och kreditkort för köp hos dem. Något som gör att kunden kan spara tusenlappar, vilket också allt fler upptäcker. Vår affär när det gäller sakförsäkringar till konsument, genom vårt samarbete med Sveland, har utvecklats mycket väl under 2014 och överträffade uppsatta mål rejält. Vårt företagserbjudande under namnet Bättre affärer, är fortsatt en framgång. Erbjudande består av tjänster som underlättar vardagen för småföretagaren, ett nyhetsbrev och ett servicelöfte. Vi bearbetar företagsmarknaden med en allt mer offensiv prospektbearbetning, men även genom ett antal gruppreklamutskick till alla företag i sparbankens verksamhetsområde. Där profilerar vi oss som den lokala banken för mindre företag med lokal kompetens inom till exempel tjänstepensionsområdet, bekväma vardagstjänster och nya mobila banktjänster. Under 2014 antogs ett beslut i Riksdagen om att sänka avdragsrätten för individuellt pensionssparande, vilket påverkar många av våra kunders sätt att spara till pensionen. När beslutet togs i slutet av förra året kommunicerade vi intensivt med våra kunder om förändringen. Det resulterade i ovanligt många kundförfrågningar till vår telefonbank och kundbokningar på våra kontor. Vår generella rekommendation är att öppna ett sparande i Investeringssparkontot, ISK. En sparform som innebär en schablonbeskattning, men ingen reavinstbeskattning. Tack vare kundernas stora intresse kring pensionssparande slutade året mycket positivt avseende försäljningen av nya sparprodukter. Förvaltningsberättelse 13

14 Vi har under 2014 fortsatt arbetssättet med kunderna rörande frågan Hur ska jag ta ut min pension. I första hand är det hos våra Guldeken och Premiumkunder som vi erbjuder råd i denna komplexa fråga. Vi fortsätter satsningen på vår digitala närvaro där alltfler kunder väljer att besöka oss. Arbetet med att förse våra kunder med bekväma digitala tjänster som Mobilbanken, Swish och Mobilt BankId går fortsatt framåt i en bra takt. Vid årsskiftet har cirka hälften av våra privatkunder med erbjudande laddat ner Mobilbanksappen. Vi bedömer dock att det är många fler som idag har en smart telefon. Vi kommer därför att bearbeta kunderna för att få dem att ha vår app i sin telefon. Betalningstjänsten mellan privatpersoner, Swish, har nu utökad funktionalitet, då även företag och föreningar kan vara mottagare av Swishbetalningar. Antalet privatkunder med Swish översteg årsmålet med drygt 25% och uppgår nu till drygt st. Satsningen på sparbankens närvaro i sociala medier fortsätter att utvecklas mycket väl. Vi har till exempel drygt som följer oss på Facebook. För att fortsatt utveckla vår närvaro i digitala medier och sprida sparbankens positiva varumärke har resurserna på Marknadsavdelningen förstärkts med en person, vars huvudarbetsuppgift är att hantera vår närvaro i sociala medier. Allt fler vill ta till sig information och upplevelser genom rörliga medier. Vi fortsatte därför att visualisera och levandegöra våra erbjudanden genom korta instruktionsfilmer, vilka finns att se på YouTube och vår hemsida. För att visa möjligheterna med internet och hjälpa främst äldre personer att våga komma igång med internetanvändning och våra mobila tjänster, har vi fortsatt med studiecirklar tillsammans med ABF. Världsmiljödagen den 5:e juni uppmärksammades detta år med en så kallad Flashmob på torgen i Nyköping och Katrineholm. Vi upplevde mycket uppmärksamhet kring årets tema Höj din röst för miljön, men inte havsnivån. Vi genomförde för femte året i rad aktiviteten Ung entreprenör, vilket är en aktivitet mot ungdomsarbetslösheten. I år blev det 14 st ungdomar som startade upp egna företag under sommaren. Under de fem år vi har genomfört Ung Entreprenör har totalt 38 st riktiga företag startats. Startkapital, försäkringar, tävlingar och en utbildningsinsats ingick i upplägget. Vi fortsatte även under 2014 arbetet med satsningen för att utveckla företagandet i Sörmland genom Sörmlandsfonden. Från Sörmlandsfonden har nu två företag erhållit riskkapital, vilket är ett genombrott. Vi tecknade, tillsammans med Sparbanken Rekarne, ett nytt treårsavtal med Ung Företagsamhet och är fortsatt deras huvudsamarbetsparner. Vi har startat Stolt mat i Sörmland som drivs för att förverkliga Sörmlands matstrategi och samfinansieras av Länsstyrelsen i Södermanland, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Sparbank och Sparbanken Rekarne. Projektet ska utveckla konceptet Stolt mat i Sörmland genom att koordinera olika mataktiviteter i länet, samla till en gemensam agenda kring den sörmländska maten. Syftet är att öka länets attraktionskraft och skapa produktiva, innovativa mötesplatser för hela matbranschen. 14 Förvaltningsberättelse

15 Ung Företagsamhet i Sörmland ger elever möjlighet att driva ett så kallat UF-företag i gymnasieskolan. Vi stöttar denna fina aktivitet med betydande belopp till UF Sörmland, vilket vi nu har förlängt med tre år. Vi bekostar även läromedelspaket som UF tar fram för grundskolan för att öka intresset kring företagsamhet och samhällskunskap bland de yngre. Vi har även förlängt avtalet med NE, Nationalencyklopedin, så att den finns tillgänglig i alla grundskolor och gymnasier i vårt verksamhetsområde. De, sedan ett antal år tillbaka, etablerade Kunskapsdagarna genomfördes 2014 för tionde året i rad, med knappt st medverkande sjundeklassare. Vi samlar eleverna till en klasstävling där målet är att öka samhörigheten när många elever kommit till nya klasser. Under hösten lanserades Skickar vidare Ungdom i hela sparbankens verksamhetsområde efter en mycket lyckad pilot i Vingåker. Eleverna får förbinda sig att inte använda alkohol och tobak under högstadiet. Eleven får då ett kort från oss, vilket ger rabatter i butiker, inträden med mera. En mycket lyckad satsning som uppskattats av skolan, elever och föräldrar. Under sommaren genomfördes en rejäl profilering av sparbankens unika varumärke, där vi berättar om vår särart som sparbank och att Vi skickar vidare delar av vinsten till vårt lokala samhälle. Vi har kommunicerat sparbankens värderingar Kunniga, Omtänksamma, Skickar vidare, Tillgängliga och Håller löften externt genom tavlor i våra kundmiljöer på alla våra kontor. Vi hoppas att allt detta ska bidra till en ökad kunskap och förståelse om vad som skiljer oss från andra banker. Förhoppningsvis bidrar detta till att våra kunder gillar oss än mer. Profileringen av Sörmlands Sparbanks unika särkskiljande fördelar var en av årets större marknadsföringsinsatser. Våra båda filmer har visats på TV, bio och på webben. Flygplanet är vår symbol för sparbankens samhällsengagemang att vi är en sparbank som Skickar vidare. Ett arbete som vi kommer att fortsätta med oförminskad kraft under Att kunderna tycker om oss genom att veta vad sparbanken gör och står för som en god samhällsaktör, blir allt viktigare i våra utmaningar framöver. I vår kundenkät, som gjordes i slutet på, 2014 kan vi glädjande nog konstatera att allt fler kunder vet vad som särskiljer sparbanken från andra banker. Andelen har ökat med 10 procentenheter sedan I slutet på året gjorde vi en aktivitet i sann Skickar vidare -anda, där vi skänkte 41 st hjärtstartare till föreningar i vårt verksamhetsområde, vilket blev mycket uppskattat. I Sörmlands Sparbank har vi valt att fortsatt erbjuda kontanter över disk på alla våra kontor, till skillnad från många av våra konkurrenter. Vi har en prissättning för dessa tjänster på kontoren som innebär att kontanthantering för icke kunder nu har ett pris. I år gick våra mycket uppskattade seniorresor till Oslo, Krakow, Budapest och Barcelona där totalt drygt 120 st glada kunder reste med oss. Förvaltningsberättelse 15

16 I slutet av 2014 genomförde vi vår kundenkät. Mycket glädjande kan vi konstatera att våra kunder är signifikant nöjdare med sparbanken, än vad var fallet vid förra mätningen (2012). Vi fick nu ett Nöjd-Kund-Index på 82, vilket ska jämföras med 78 i samband med föregående mätning. En av våra utmaningar är att fortsatt hålla kundnöjdheten på denna höga nivå. Vi måste lyckas med att få kunderna att uppleva en dialog och relation med sparbanken. Därtill behöver vi arbeta ännu hårdare för att få kunderna att verkligen gilla Sörmlands Sparbank. Något vi kommer att göra under 2015 med ytterligare profilering av våra Skickar vidare -aktiviteter och att vi lever upp till våra värderingar i varje stund. Som ett led i detta kommer vi under 2015 att ta fram en bok som blir berättelsen om Sörmlands Sparbank. Vi kommer att dela ut den i kundmöten i stor omfattning med ambitionen att fler ska känna till vad som särskiljer oss från andra alternativ. Finansiella risker I Sörmlands Sparbanks verksamhet uppstår olika typer av risker, vilka kan sammanfattas i rubrikerna kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet har Sörmlands Sparbanks styrelse, som är ytterst ansvarig för verksamheten och den interna kontrollen i sparbanken, fastställt specifika riskpolicys och riktlinjer för kreditgivning, finansförvaltning och sparbankens verksamhet i sin helhet. Under 2014 har en revidering skett av sparbankens metoddokument för den interna kapitalutvärderingen (IKU). Det reviderade metoddokumentet antogs av styrelsen i november Sörmlands Sparbank utvärderar kvartalsvis sitt kapitalbehov i förhållande till de risker sparbanken kan utsättas för. Utvärderingen har visat att sparbankens kapitalbas väl täcker interna och externa (legala) krav. Sörmlands Sparbank kommer under våren 2015 att genomföra en översyn av det ovan nämnda metoddokumentet, med anledning av Finansinspektionens promemoria FI.s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 (FI Dnr ). Funktionerna för Risk resp Compliance handlas, sedan maj 2013, upp via externa samarbetspartners. Redogörelse för finansiella risker och hur dessa hanteras lämnas i not Förvaltningsberättelse

17 Utveckling av sparbankens verksamhet, resultat och ställning Affärsvolym Sparbankens affärsvolym hade en fortsatt positiv utveckling även under Affärsvolymen uppgick vid årets utgång till mkr, vilket motsvarade en ökning med mkr eller 5,9%. Sparande In- och upplåning från allmänheten ökade under året med 431 mkr (motsvarande 4,9%) och uppgår därmed till mkr. Kundernas volymer i långsiktigt sparande (direktsparande via fonder samt försäkringsrelaterat sparande) uppgick vid årets utgång till mkr, vilket motsvarade en ökning med mkr. Ökningen förklaras av såväl positiva värdeförändringar, som ett positivt nettoflöde. Antalet anslutna kunder till PPM-förvaltningen, via det oberoende fondförvaltningsföretaget Indecap, ökade under året från st till st. Den förvaltade PPMvolymen uppgick vid årets utgång till cirka 849 mkr (751 mkr). Kundernas köp avseende direktsparande i fonder uppgick till 724 mkr, medan försäljningen/inlösen uppgick till 501 mkr. Nettoflödet avseende direktsparande i fonder uppgick således till 223 mkr, vilket är den högsta siffran på många år. Inbetalda premier i kapital- och pensionsförsäkringar via Swedbank uppgick under året till 199 mkr (196 mkr). Utflödet för motsvarande period uppgick till 215 mkr (173 mkr). Nettoflödet var således något negativt. Kundernas totala förmögenhetsvärde avseende kapital- och pensionsförsäkringar via Swedbank uppgick vid årets slut till mkr (1.784 mkr). Försäljningen av strukturerade produkter (aktieindexobligationer m m), uppgick under året till 165 mkr (92 mkr). Förvaltningsberättelse 17

18 Utlåning Efter avdrag för befarade kreditförluster uppgick den totala utlåningen till allmänheten per årsskiftet till mkr, vilket innebär en ökning med 697 mkr, eller 9,6% jämfört med föregående år. Årets kreditförluster (netto) uppgick till +1 mkr (- 1 mkr). Återföringarna översteg således förlusterna/reserveringarna. Det var för övrigt femte året i rad som sparbankens kreditförluster låg nära noll. Sörmlands Sparbank har sedan länge ett nära samarbete med Swedbank Hypotek för finansiering av bottenlån till fastigheter. Vid utgången av 2014 har sparbanken förmedlat fastighetslån på totalt mkr (7.525 mkr), vilket motsvarar en minskning med 505 mkr, eller 6,7%, jämfört med föregående år. En allt större del av sparbankens bolånekrediter finansieras nu via den egna balansräkningen, vilket främst förklaras av en fortsatt god likvid situation. Primärlikviditeten, kassa och banktillgodohavanden, uppgick vid årets slut mkr (1.617 mkr). Likviditet Sparbankens resultat Rörelseresultatet för verksamhetsåret uppgick till 181 mkr (179 mkr), vilket motsvarade det näst bästa resultatet någonsin för sparbanken. Räntenettot uppgick till 209 mkr (214 mkr). Minskningen förklaras av sjunkande marknadsräntor. Sparbankens in- och utlåningsvolymer har ökat, vilket också gäller sparbankens innehav i obligationer. Utdelningarna uppgick till 66 mkr (62 mkr), varav cirka 64 mkr (60 mkr) avsåg utdelning på sparbankens innehav i Swedbank. Innehavet ökade under året med st aktier och uppgår numera till st aktier. Provisionsnettot ökade något under året. Nettointäkterna uppgick till 133 mkr (129 mkr). Allmänt kan sägas att, beroende på ytterligare ett gynnsamt år på de finansiella marknaderna, ökade de värdepappersrelaterade intäkterna jämfört med föregående år. Nettoresultatet av finansiella transaktioner utgörs bland annat av resultatet från sparbankens aktivt förvaltade finansportfölj. Även 2014 får beskrivas som ett bra år i detta avseende. Avkastningen i portföljen uppgick under året till 4,01% (4,29%). Förklaringen till det goda resultatet förklaras främst av sparbankens relativt stora innehav av så kallade strukturerade produkter (till exempel aktieindexobligationer). Cirka 30% av sparbankens värdepappersportfölj utgörs av denna typ av instrument. 18 Förvaltningsberättelse

19 Övriga rörelseintäkter uppgick till cirka 4 mkr (6 mkr) och avser huvudsakligen externa hyresintäkter från, de av sparbanken ägda, fastigheterna. De allmänna administrationskostnaderna uppgick till totalt 232 mkr (224 mkr) och utgörs av följande poster: personalkostnader 141 mkr (139 mkr), IT-kostnader 42 mkr (41 mkr), lokal- och fastighetskostnader 18 mkr (18 mkr), revisions- och konsulttjänster 13 mkr (5 mkr), portokostnader 2 mkr (2 mkr) samt övriga allmänna administrations-kostnader 16 mkr (19 mkr). Årets avskrivningar uppgår till 13 mkr (10 mkr). Från och med 2015 övergår hyresavtalat avseende automathallen i Nyköping på BAB (Bankomat AB), varför restvärdet avseende aktiverade byggnadsinventarier hyrd lokal skrivs ner till noll. Nedskrivningen motsvarade cirka 2 mkr. De övriga rörelsekostnaderna uppgick till 18 mkr (20 mkr) och utgörs främst av kostnader för marknadsföring branschavgifter, tillsynsavgifter, försäkringskostnader samt kostnader för larm och bevakning. Årets kreditförluster uppgick, netto, till cirka +1 mkr (-1 mkr). Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen framgår av not 10. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Vi bedömer att resultatet för 2015 kommer att bli något lägre än vad som var fallet för Orsakerna till denna bedömning är flera. Vi räknar med ett, i nominella tal, sjunkande räntenetto under 2015, vilket förklaras av sjunkande marknadsräntor samt lägre marginaler. Vi förväntar oss också ett klart lägre resultat i sparbankens finansförvaltning för det kommande verksamhetsåret. Risknivån i portföljen kommer att dras ner ytterligare något framöver, vilket främst förklaras av en fortsatt anpassning till kommande krav på så kallade högkvalitativa tillgångar (i huvudsak stat, kommun samt säkerställda hypoteksobligationer). Vi har utgått från att sparbankens finansförvaltning kommer att ge cirka 2,0%, vilket då torde förutsätta vissa börsuppgångar (vilket gynnar sparbankens innehav av aktieindexobligationer). Vi förväntar oss något högre utdelningar avseende vårt innehav av Swedbank-aktier. Enligt aktuellt utdelningsförslag kommer Swedbank-aktien ge en utdelning på 11,35 per aktie (10,10). Vi bedömer att fondprovisionerna kommer att sjunka under 2015, vilket beror på avgiftssänkningar inom delar av Swedbank Roburs sortiment. Förvaltningsberättelse 19

20 En ombyggnation av kontoret i Flen har planerats för 2015, vilken kortsiktigt kommer att ha vissa negativa konsekvenser på kostnadssidan. Vi bedömer att kreditförlusterna kommer att hamna på en högre nivå under det kommande verksamhetsåret. Storleken på dessa är givetvis mycket svårbedömda. Vi budgeterar för 0,25% i kreditförlusten på den ingående utlåningsvolymen, vilket skulle motsvara cirka 20 mkr. Sammantaget innebär detta att vi bedömer att 2015 års resultat före kreditförluster kommer att hamna på cirka 155 mkr före kreditförluster och cirka 135 mkr efter kreditförluster. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Sörmlands Sparbanks aktieinnehav i Swedbank AB uppgick vid årets ingång till och det totala värdet på innehavet uppgick till mkr (varav orealiserad värdeförändring cirka 743 mkr). Under året förvärvades ytterligare st aktier och innehavet vid årets utgång uppgår således till st aktier. Det totala värdet på innehavet per den 31 december 2014 uppgick till mkr (varav orealiserad värdeförändring cirka 835 mkr). Sörmlands Sparbank mottog under hösten 2013 en stämning om totalt 145 mkr, med anledning av konkursen i värdetransportföretaget Panaxia. Under året har processen fortskridit i Nyköpings tingsrätt och Sörmlands Sparbanks uppfattning är alltjämt att det saknas grund för stämningen, vilket innebär att någon reservering inte gjorts för beloppet. I januari 2014 mottog sparbanken en skrivelse från en konkursförvaltare för bolag till vilka sparbanken tidigare varit kreditgivare. Konkursförvaltaren gav i skrivelsen sin syn på en omstrukturering där sparbanken medverkat som finansiär och gjorde gällande att ett bristtäckningsansvar eventuellt kunde bli aktuellt. Sparbanken svarade under våren 2014 på skrivelsen och bestred därvidlag det betalningsansvar konkursförvaltaren ville lägga sparbanken till last. Sparbanken har inte hört av konkursförvaltaren sedan i maj 2014 och det är således oklart om någon talan kommer att väckas i anledning av skrivelsen, varför det inte går att ha någon uppfattning om eventuella konsekvenser för sparbanken i form av kostnader eller processrisk. 20 Förvaltningsberättelse

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer