festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp"

Transkript

1 tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth Inspirerar till stordåd i Peabskolan sid 22

2 14 innehåll Bolyftet...6 Det var förra sommaren som Peab lanserade Bolyftet. Programmet inriktar sig främst på miljonprogramsområden, som i dag är i stora behov av upprustning. Spännande förvärv...11 Helt i linje med strategin att satsa på att utveckla stadsdelar har Peab förvärvat fyra områden i Sverige. Trots att de är ganska olika finns det goda förutsättningar att förädla dem och skapa nya levande delar av samhället. Hur påverkar arkitekturen oss...13 Framtidens framgångsrika bostadsföretag blir de som visar omsorg om de boende. Det menar Ulf Nordwall, ansvarig för projektutveckling för Peab i Umeå, och författare av en nyskriven bok i ämnet. Sprakande invigning av Clarion Hotel Post...14 Det blev stor fest när Clarion Hotel Post i Göteborg invigdes. Läget vid Drottningtorget i centrala Göteborg, med en mycket begränsad etableringsyta, har ställt stora krav på planeringen av logistiken. Peab växlar om för att kunna växla upp...16 Från den 1 januari har Peab en ny organisation, där de tidigare verksamhetsområdena görs om till mer självständiga affärsområden med egna ledningsgrupper. Målet är att öka förutsättningarna för tillväxt på den nordiska marknaden och därmedförverkliga visionen. Hederspris till vinnare i BoUng Första delen i Malmöprojektet BoUng 12:s tävling om nya former av ungdomsbostäder avgjordes i november Med motiveringen: För väl genomarbetade förslag med smarta lösningar och annorlunda tänk, där ni hittat det outnyttjade och oväntade i både plats och detaljer vann Beatrice Eckord och Lukas Malm ett hederspris. Under våren får de fyra veckors betald praktikarbete på Peabs projekt Varvsstaden i Malmö. Storsatsning i Älmhult...20 När Ikea investerar 265 Mkr i Älmhult är det Peab som bygger om och till. Den 13 februari togs det symbolska första spadtaget av Mats Paulsson och Ingvar Kamprad där de tillsammans grävde ner en skattkista för efterlevande. Rum för nytänkande...24 Med det spektakulära landmärket som Point Hyllie i Malmö, utvecklingen av Landskrona centrum och livsstilsboendet Victroia Park blev fastighetsbolaget Annehem på bara några år ett namn i Öresundsregionen. Det lilla, snabba bolaget med de storslagna projekten. I VARJE NUMMER Notiser... 4 Profilen...22 Analys av Anders Haskel Delårsrapport Skrönikan av Gösta Sjöström...28 peabjournalen är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Redaktion Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister ur RHR/CCs nätverk. Tidningen är producerad av RHR Corporate Communication, Repro och tryck Elanders, Falköpinge. Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 1/2012

3 ledare Etik & Arbetsmiljö 22 Vid sidan av att genomföra våra uppdrag så att vi motsvarar och helst överträffar våra kunders förväntningar, kommer vi i Peabkoncernen under 2012 att fokusera speciellt på två för oss mycket angelägna frågor. De är dels Peabs etiska riktlinjer och det är hur vi ska sköta vår arbetsmiljö. De frågor som rör etik kommer att stå högt på dagordningen i vår koncern i all framtid. Peab har ambitionen att förknippas med god etik och det är en process som alla anställda i vår stora koncern måste vara delaktiga i, sju dagar i veckan året om. Det är viktigt att betona att vi som jobbar i Peab har Peabhatten på oss 24 timmar per dygn. Det räcker med att en enda medarbetare bryter mot våra etiska regler, för att Peabs trovärdighet kan komma att ifrågasättas. Vi har ett tydligt och enkelt regelverk om etik i vår koncern. Det är baserat på vanligt sunt förnuft och Svea Rikes Lag. Om alla i Peabkoncernen följer etikreglerna, kommer vi att lyckas med vår målsättning att betraktas som ett företag med god etik. Skulle en ur etisk synpunkt brydsam situation uppstå, är det ingen skam att ringa sin chef och fråga. Att följa god etik är inget nytt i Peab. Så har det alltid varit. Men i takt med att etiska frågor hamnat alltmer i fokus, har vi också blivit allt tydligare med att det råder nolltolerans mot överträdelser i vår koncern. För den som använder sitt goda omdöme och sunda förnuft är detta inte något problem. Även när det gäller arbetsmiljöfrågor har vi numera en tydligt uttalad nolltolerans mot överträdelser av Ordnings- och Skyddsreglerna. Den eller de som inte följer gällande regelverk avseende säkerhet, får helt enkelt inte befinna sig på någon av Peabkoncernens arbetsplatser. Det gäller så klart våra anställda men även alla underentreprenörer och övriga på arbetsplatsen. Därom kompromissar vi inte och alla ska känna att de har ett ansvar och även skyldighet att agera så snart tveksamheter uppstår. Det får aldrig vara så bråttom att någon struntar i att ta på hjälmen, när hjälmtvång råder. Det finns ingen bortre gräns för de uppoffringar vi är beredda att göra för att minimera och helst eliminera antalet tillbud och olyckor på våra arbetsplatser. Att bryta mot våra Skydds- och Ordningsregler är illojalt mot arbetskamrater, arbetsgivaren, den egna familjen, och även sig själv. Vi måste kunna erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för alla i vår koncern. Det är en fråga om Peabs trovärdighet som alla hos oss måste engagera sig i och det är en fråga som i allra högsta grad rör Peabs varumärke. jan johansson, VD och koncernfchef 11 Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har cirka anställda och omsätter 40 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entre prenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN 1/2012 3

4 Tårtkalas på Peab Rekordorder Skandinaviens största köpcentrum Peab har fått uppdraget att bygga köpcentret Mall of Scandinavia i Solna. Beställare är Unibail-Rodamco och kontraktssumman uppgår till cirka Mkr. Mall of Scandinavia kommer att bli Nordens största och modernaste köpcentrum där 250 butiker och flera restauranger kommer att etableras. Den fem våningar höga byggnaden kommer att uppföras intill Swedbank Arena och Quality Hotel Arena i Solna, som båda är under uppförande. Mall of Scandinavia är Peabs hittills största entreprenad och den blir en viktig del i Sveriges största utvecklingsprojekt Arenastaden. Detta blir ett köpcentrum långt utöver det vanliga och tillsammans med våra samarbetspartners ska vi leverera med hög kvalitet genom hela processen, säger Peabs VD och koncernchef Jan Johansson. Peabskolan i Malmö och Ängelholm har prisats för sin kvalitet och samverkan mellan lärare och elever. Skolorna blir nu bland de första att kvalitetsmärkas som Branschrekommenderad skola av Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN). Att bli Branschrekommenderad skola är inspirerande för oss och innebär att vi fortsätter utveckla vår pedagogik, kvalitet, praktikmöjligheter och lärare, säger Maria Hernroth, VD på Peabskolan. Syftet med en branschrekommenderad skola är att tydliggöra branschens prioriterade kvalitetsförväntningar på skolor som utbildar inom BYN:s yrken. De skolor som uppfyller kriterierna och bedöms ha förutsättningar att ge en yrkesutbildning som motsvarar branschens krav får denna kvalitetsmärkning. Utmärkelsen blev en välkommen julklapp, som stärker oss i vårt utvecklingsarbete och sporrar oss att bli ännu bättre. Vi vill i samband med detta särskilt lyfta fram våra fina elever och vår fantastiska personal, men också vårt fina samarbete med Peabs personalorganisation och handledarna ute på Peabs byggarbetsplatser. Vi bygger Peabskolan tillsammans. Stort tack, avslutar Maria Hernroth. Inbyggd fuktsensor Ett stort problem för Sveriges fastighetsägare är fuktskador. Åtgärder för att renovera och bygga bort fuktskador tar både lång tid och kräver stora ingrepp. Peab har initierat ett forskningsprojekt vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping, med uppgift att ta fram en folietunn fuktsensor utan batteri som registrerar fukthalten i exempelvis väggar och golv. Med hjälp av en trådlös avläsningsenhet kan värdet från sensorerna registreras. Genom att bygga in sensorerna i konstruktionen kan vi upptäcka fuktproblem i tidigt skede utan att se skadan. Ju tidigare en fastighetsägare upptäcker fuktproblemen desto mindre omfattande och kostsam blir åtgärden, säger Lars Gutwasser, som ansvarar för forskningsprojektet på Peab. Man slipper dessutom ingrepp i konstruktionen för att finna orsaken. Peab genomför nu fälttester i bostadsområdet Kneippen Syd i Norrköping. Certifierad personal inom Miljöbyggnad Peabs Magdalena Kvernes och Maria Franzén är nyligen certifierade i Miljöbyggnad för nyproduktion, ombyggnad och befintliga byggnader. Totalt är cirka 120 personer i branschen certifierade. Utbildningen hanteras av Sweden Green Building Council, och Miljöbyggnad bidrar till att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Maria och Magdalena arbetar inom utvecklingsstaben. 4 PEABJOURNALEN 2/2009

5 rum #10 rum #10 notiser Två år i rad Örebro Kommuns byggnadspris 2011 går till Vågen Gallerian som Peab byggt. Utdrag ur juryns motivering: Öppna fasader med stora glasytor och skickligt utförda putsarbeten. Den öppna fasaden har inte minst bidragit till att förvandla Kungsgatan till en levande citygata. Förra året var det Victoriahuset som fick Örebro Kommuns byggnadspris, även det byggt av Peab. Peabs Jan Johansson byggbranschens designmäktigaste Krafttag mot olyckor Under 2012 genomför Peab en storsatsning mot olyckor. En rad åtgärder ska skapa en säkrare arbetsmiljö och ta företaget ett steg närmare målet om säkrare och tryggare arbetsplatser. Peabs satsning består av en rad åtgärdspunkter som nu planeras i detalj. Fokus ligger på företagets ordnings- och skyddsregler samt ledningens engagemang. Peab ska bli tydligare med konsekvenser för de som inte följer reglerna, vilket kommer att omfatta alla verksamma på företagets arbetsplatser. Att vara snickare, asfaltarbetare eller montör inom byggbranschen ska vara precis lika säkert som vilket annat yrke som helst, säger Maria Johansson, arbetsmiljöchef på Peab. Byggbranschen är olycksdrabbad och under de senaste två åren har över 20 personer dött på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Hos Peab och dess dotterbolag visar dock preliminär statistik för 2011 att antalet olyckor, som lett till sjukskrivning, trots allt minskat. Samtidigt är varje olycka en för mycket. Vår satsning sträcker sig över hela 2012 med en mängd olika aktiviteter. Bland annat kommer vi i juni att genomföra en särskild fokusvecka, fortsätter Maria. Peab har tidigare genomfört fokusveckor i Norge samt i de svenska anläggningsoch industriverksamheterna och resultatet har blivit färre olyckor och tillbud. Fokusveckorna har också inneburit en ökas insikt om det gemensamma ansvaret likväl som det personliga ansvaret för sin egen säkerhet på arbetsplatserna. MAKTLISTAN 2012 Peabs VD och koncernchef, Jan Johansson är mäktigast i byggbranschen, och nummer sex totalt, inom svensk arkitektur och design. Detta enligt tidskriften Rum, som i sitt senaste nummer listat de 100 mäktigaste personerna för Andra kända namn på listan är bland andra arkitekten Gert Wingårdh på plats 9, och civil- och bostadsminister Stefan Attefall, plats 4. Listan toppas av Åsa Bergman, VD på Sweco. Läs mer om listan på maktlistan 2012 DE 100 MÄKTIGASTE I ARKITEKTUR- OCH DESIGNSVERIGE FOTO: Nadja HallsTröm PEABJOURNALEN 2/2009 5

6 Foto: Daniel Högberg/Folio Bolyftet bygger på fem samverkansområden: 1. Attraktivt boende 2. Socialt ansvarstagande 3.Medverkan och information 4. Effektiv produktion 5. Ekonomisk samverkan Bo 6 PEABJOURNALEN 1/2012

7 samhällsbyggaren lyftet Det var förra sommaren som Peab lanserade Bolyftet under Almedalsveckan. Programmet inriktar sig främst på miljonprogramsområden, som i dag är i stora behov av upprustning. Text: Lena Breitner PEABJOURNALEN 1/2012 7

8 » Det som Peab kan erbjuda med Peabskolan ser vi som jätteintressant.«hampus Trellid, utvecklingschef för Stadsdelen Rosengård i Malmö. Bolyftet Malmö stad tilltalas av Bo Hösten 2013 hoppas Peab sätta spaden i jorden för en förtätning av en del av stadsdelen Rosengård i Malmö radhus ska inte bara ge möjlighet till att Rosengårdsbor kan göra boendekarriär inom området, utan även motverka utanförskap. Ambitionen är att ge praktikplats och på lång sikt även ett fast arbete till några av områdets arbetslösa. Bolyftet, Peabs koncept för att utveckla nedslitna boendemiljöer, lanserades i somras. Redan nu ligger man i startgroparna för att förverkliga idéerna. Det var förra sommaren som Peab lanserade Bolyftet under Almedalsveckan. Programmet inriktar sig främst på miljonprogramsområden, som i dag är i stora behov av upprustning. Praktiskt handlar det om att bostäderna måste upprustas. Stammar måste bytas, badrum renoveras och energibesparande åtgärder måste sättas in. Men Peabs koncept handlar inte bara om den tekniska, ekonomiska och miljömässiga upprustningen. Även sociala aspekter är viktiga för att få till en lyckad och hållbar insats. De berördas engagemang i förändringarna är en av aspekterna. Det sociala ansvarstagandet för människorna som bor i området en annan. Stadsdelen Rosengård i Malmö kan bli först ut med att realisera Bolyftet som koncept. Hampus Trellid, utvecklingschef med ansvar för Rosengårds strategiska stadsutveckling, berättar att man beslutat att förtäta ett bostadsområde. Tvärtemot vad många kanske tror så är faktiskt Rosengård väldigt grönt. 63 procent av Rosengård är grönytor, säger Anders Hylén, affärsutvecklingschef för Peab. Det så kallade Rosengårdsfältet mellan villaområdet Västra Kattarp och höghusområdet Herrgården och Örtagården ska bebyggas. Här ska det bli mellan 80 och 100 radhus, samtidigt som gröna ytor som till 8 PEABJOURNALEN 1/2012

9 lyftets sociala aspekter exempel ett koloniområde ska bevaras. Detaljarbetet ska börja i under våren och ett markanvisningsavtal är påbörjat. Att det är Peab som ska bygga har växt fram under de senaste två-tre åren, säger Hampus Trellid. Det som Peab kan erbjuda med Peabskolan ser vi som jätteintressant. Genom Bolyftet ska personer som är arbetslösa erbjudas praktikplatser, som på sikt förhoppningsvis ska leda till ett fast arbete. Hur många som kan erbjudas praktikplatser via Rosengårdsprojektet vet man inte i dag. För oss är det ett krav att de ska bo på Rosengård, säger Hampus Trellid. Vi vill skapa goda förebilder och ge möjlighet till boendekarriär inom området. Många av de stora miljonprogramsområden är enahanda vad gäller lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Den som får ändrade behov eller möjligheter har bara valen att stanna kvar eller flytta. Genom att bygga radhus på Rosengårdsfältet ges möjligheten för boende att både byta upp sig och bo kvar. Sedan Bolyftet lanserades förra sommaren flera kommuner visat intresse för Peabs sätt att arbeta. Förutom att nedslitna bostadsområden ska upprustas ska Peabskolans kompetens användas för att skapa en vuxenutbildning med praktikplatser ute på byggprojekten, berättar Anders Hylén, Peab. Många trivs på Rosengård och har sitt sociala nätverk där, säger Anders Hylén. Möjligheten att bryta utanförskap lockade stadsdelen Rosengård. Så vitt jag vet är det första gången som sociala investeringar går hand i hand med fysiska investeringar, säger Hampus Trellid. Jag tror det är unikt i Sverige. Förhoppningen är att byggstart ska ske hösten Men arbetet med Bolyftet börjar definitivt inte där. För att omforma och upprusta ett stort bostadsområde krävs engagemang från de som bor i området. Man får titta på förutsättningarna för varje område, säger Anders Hylén. Det finns ingen universallösning. Det viktiga är att vi jobbar tillsammans. Att man från början skapar delaktighet. Vi bygger inte det här för dem som bor där eller åt dem som bor där. Vi måste bygga det tillsammans. PEABJOURNALEN 1/2012 9

10 Bolyftet Bostadsministern klargör ansvar kring miljonprogrammets upprustning Upprusta miljonprogramslägenheter olika. Skapa variationer. Och spring i trapporna. Det är civil- och bostadsminister Stefan Attefalls slutsatser om hur en lyckosam renovering av bostadsbeståndet från 60- och 70-talet kan ske. Statens ansvar är att underlätta på arbets marknaden och engagera sig i de socialt utsatta områdena Miljonprogrammets bostadsbestånd är i stort behov av upprustning. Sifforna varierar om omfattningen. Ibland nämns bostäder. Ibland ända upp till Kostnaderna är i alla fall uppskattade till hundratals miljarder kronor. Och allt detta arbete bör ske inom tio år. Det är självklart en utmaning. Men civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) vill nyansera bilden. Det rör sig om byggnader som är uppförda under en viss tidsperiod och som nu är mogna för upprustning, säger han. För att förstå miljonprogrammet måste man se på vad som hände vid den här tiden. Bostadsbyggandet hade varit eftersatt under krigsåren. Lägg till att de stora barnkullarna från 40-talet plötsligt förvandlades till en stor grupp vuxna som behövde bostäder. För att fylla behoven sattes politiska mål om att bygga lägenheter per år under tio år. Riktigt ända dit kom man väl inte, men allt bra nära innan kraschen kom. Lågkonjunkturen och det industriella enformiga byggandet gav i efterhand miljonprogrammet en prägel av ett misslyckande. Men är bilden så enkel egentligen? För mig är miljonprogrammet bostäder för väldigt många svenskar, säger Stefan Attefall. För många människor är det där de kan bo till en lägre kostnad än i dagens nyproduktion. Bara för att hus är byggda en viss årgång betyder det inte att de automatiskt är förknippade med problem. Vissa områden är präglade av social utsatthet och kräver extra omsorg, men det gäller inte alla områden byggda vid den här tiden. Inom begreppet miljonprogrammet ryms villor, hyresrätter och bostadsrätter. Debatten om miljonprogrammet handlar oftast om hyresrätterna, säger Stefan Attefall. Regeringen har länge varit tydlig med att de inte kommer med några glädjande subventionspaket för upprustningen av bostadsbeståndet. Men det betyder inte att engagemanget inte finns i frågan. Stefan Attefall har besökt många miljonprogramsområden som har upprustats och har noterat många goda exempel. Privata och kommunala fastighetsbolag måste vara lyhörda för vad de boende vill ha, säger han. Det handlar inte om att ha informationsmöten, utan om att springa i trapporna. Yttre och inre miljöer går att förändra, även om det storskaliga byggandet har gjort att vissa former är fastlåsta. Man ska akta sig för att rusta upp standardiserat, säger Stefan Attefall. Det finns exempel på där lägenhetsväggar slagits ut för att skapa variation bland lägenhetsstorlekarna. Alla lägenheter behöver inte heller få samma nya standard, menar Stefan Attefall. Men blir det inte dyrare att renovera olika? Stefan Attefall menar att det inte behöver bli det på längre sikt. Däremot riskerar oundvikligen miljonprogrammens områden att få högre hyror med upprustningen. Till viss del kan staten hjälpa till. Vi höjde bostadsbidraget vid årsskiftet, säger Stefan Attefall. Det är första gången sedan Tillgänglighetsanpassningen i det äldre bostadsbeståndet är en annan fråga. Formellt finns det inte något krav från Boverket att alla lägenheter som renoveras ska handikappanpassas. Vi ser att det finns kommuner där man ställer krav på att alla lägenheter ska vara fullt ut tillgängliga. Men driver man tesen för långt kommer vi att skapa hyror som är omöjliga för vanliga människor att kunna betala. Handikapprörelsen gick i taket när civiloch bostadsministern på en konferens förra året gick ut med att det räckte med att handikappanpassa miljonprogrammets bostäder i markplanet. Attefall pekar på ett exempel i Örebro där man faktiskt gick lite längre. Förutom lägenheterna i markplanet som handikappanpassades lät man installera hiss i ett av bostadsområdets många hus. Regeringen vill öka tillgängligheten, men man måste också se till att inte driva tesen så långt så att vanliga människor inte har råd att bo kvar. 10 PEABJOURNALEN 1/2012

11 samhällsbyggaren Helt i linje med strategin att satsa på att utveckla stadsdelar har Peab förvärvat fyra områden i Sverige. Trots att de är ganska olika finns det goda förutsättningar att förädla dem och skapa nya levande delar av samhället.»genom vårt helhetstänkande, våra resurser och vår breda kompetens har vi ganska unika förutsättningar att utveckla så pass varierad fastighetsportfölj, menar Göran Linder«, affärschef på Peab Fastighetsutveckling. Spännande förvärv skapar möjlighet till utveckling I mitten av januari i år tecknade Peab ett avtal med Vasallen om att förvärva ett större fastighetsbestånd med fastigheter i Borås, Karlskrona, Södertälje och Visby. Totalt omfattar förvärvet lokaler på totalt kvm med en kontrakterad hyra på 50 Mkr och ett antal byggrätter på cirka kvm. Det är en komplex affär med många olika fastighetstyper, berättar Göran Linder. I Södertälje har Peab förvärvat området Almnäs, som tidigare utgjorde regementet ING 1. Området ligger cirka sju kilometer söder om Södertälje centrum och har en uthyrningsbar yta på kvm. Här finns idag 34 byggnader, vilket inkluderar de tidigare garnisonsbyggnaderna, kontorsfastigheter, lagerlokaler och ett antal mer specialiserade fastigheter som till exempel en skola och en matsal. Tanken är att utveckla Almnäs till ett logistikcentrum, säger Göran Linder. Idag är inte förbindelserna de bästa, men inom en snar framtid byggs en ny avfart från E20, PEABJOURNALEN 1/

12 Gotlands största exploateringsområde I Visby förvärvade Peab Visborg, ett område med en uthyrningsbar yta om km precis söder om staden, bara en kilometer från havet. I dag består området av ett 60-tal byggnader. Även detta område har tidigare varit ett regemente, då kallat P18. I dag har bebyggelsen blandade funktioner med i huvudsak kontorsbyggnader och utbildningslokaler på den norra delen och lagerlokaler och industrier på den södra. Visborg är ett spännande utvecklingsområde, berättar Göran Linder. Här finns möjligheter att både bygga nytt och att utveckla de befintliga fastigheterna både för handel, logistik och boende.» Vi kan bostäder, handel, logistik och industri, samtidigt som vi sedan kan avyttra det som är färdigutvecklat till andra fastighetsbolag. Och naturligtvis känna en slant på affären.«vilket gör att området kopplas ihop på ett bättre sätt. Och redan idag finns ett antal hyresgäster inom transport och logistik. Bostadsutveckling i Borås I Karlskrona förvärvades ett markområde på kvm kallat Rosenholm. Rosenholm ligger precis intill den nybyggda Arena Rosenholm, berättar Göran Linder. Det finns möjligheter att utveckla området till en attraktiv förort till Karlskrona. Särskilt med tanke på att det delvis ligger precis vid havet, med Myntholmen precis utanför. De tre förvärven kommer att läggas i Peabs nybildade affärsområde Fastighetsutveckling medan det fjärde, Regementsstaden i Borås, kommer att läggas i affärsområde Bygg. Regementsstaden var tidigare en militär garnison och är välkänt för de flesta boråsare. Området är på kvm med byggnader på kvm och ligger bara 1,5 kilometer sydväst om Borås centrum. I anslutning till området finns idag en skola, en restaurang och ett antal kontorsbyggnader. Här planerar vi att arbeta med bostadsutveckling, säger Göran Linder. Hela det omkringliggande området befinner sig i stark utveckling och drygt en tredjedel av allt bostadsbyggande i Borås pågår här. Passar Peab perfekt Förvärven av de fyra områdena är ett bra exempel på hur Peab arbetar med fastighetsutveckling. Samtidigt är det även ett bra exempel på Peabs styrka. Det här är en ganska inhomogen blandning av fastigheter som varken passar för ett fastighetsbolag, ett bostadsföretag eller ett projektutvecklingsbolag, menar Göran Linder. Däremot passar det Peab väldigt bra eftersom vi har alla de resurser som krävs för att kunna ta hand om helheten. Vi kan bostäder, handel, logistik och industri, samtidigt som vi sedan kan avyttra det som är färdigutvecklat till andra fastighetsbolag. Och naturligtvis känna en slant på affären. Dessutom bidrar vi till att utveckla platser som berikar det omgivande samhället. Sist, men inte minst, genererar det ju även löpande projekt till vår egen byggproduktion. 12 PEABJOURNALEN 1/2012

13 ny bok Hur påverkar arkitekturen oss Länge LeVe husen ArkitektoniskA kvaliteter i ett förvaltnings perspektiv Ulf nordwall Framtidens framgångsrika bostadsföretag visar omsorg om de boende, menar Ulf Nordwall ansvarig för projektutveckling för Peab i Umeå. Han försvarade nyligen sin avhandling i arkitektur. Slutsatserna om arkitektoniska framgångsfaktorer i ett förvaltningsperspektiv har nu även getts ut i en populärversion och publiceras av svensk byggtjänst. Text: Lena Breitner Det tog tolv år för Ulf Nordwall att lägga fram sin avhandling i arkitektur. Han har inte legat på latsidan. Tvärtom. Det är brist på arkitekter i norr, säger han. Jag blev hela tiden indragen i olika projekt. Jag har startat ett arkitektkontor i Umeå och varit fastighetschef för ett allmännyttigt bostadsföretag. I somras blev han ansvarig för projektutveckling på Peab region Umeå. Avhandlingen, som lades fram i januari har fått ett nyfiket mottagande i fastighetsbranschen. Det är inte konstigt. Ulf Nordwalls intresse är vilka arkitektoniska kvaliteter som är viktiga för ett attraktivt bostadsområde. I byggbranschen är det fokus på produktionen, men det som händer när byggnaden tas i bruk är lika viktigt. Framtidens framgångsrika bostadsföretag fokuserar på sina hyresgäster, inte enbart på husets tekniska detaljer. Hög omflyttning av hyresgäster är kostsamt. Ulf Nordwall har studerat tre bostadsområden, två i Göteborg som byggdes under miljonprogrammets dagar, och ett i Stockholm från 90-talet. Backa Röd i Göteborg har gått från hög omflyttning och tomma lägenheter till att vara attraktivt på bostadsmarknaden. De har satsat på utemiljön och byggt nya tvättstugor där man känner sig trygg. Tvättstugorna har blivit en mötesplats för de boende. Här finns även ett litet bibliotek. Ulf Nordwall vill nyansera bilden av miljonprogrammet som bara betong och fult. Då var bostadsbristen stor och många bostäder som ersattes på 60- och 70-talet var i mycket dåligt skick. Backa Röd byggdes snabbt och rationellt med 13 nya lägenheter varje vecka. Högsbohöjd i Göteborg är ett stort bostadsområde där alla hus tidigare var identiska. Kritikerna ville att allt skulle rivas. Men som förvaltare måste man se att detta är människors hem. Lösningen blev fler arkitekter som fick gestalta om husens fasader och gårdsmiljö. Nybodahöjden vid Midsommarkransen i Stockholm drabbades av byggkraschen i början på 90-talet vilket ledde till att det bara blev 156 lägenheter i stället för de planerade 800. Olika arkitekter och entreprenörer bjöds in för att få variation på bostäderna. I en del av husen återanvändes gamla material. Det fanns ett barnhem, vars tegel nu murades in i entrégolven. Jag har inte tidigare hört att man återanvänt material på det här sättet. Vilka är då Ulf Nordwalls slutsatser? Jag talar om tre kvaliteter när husen tas i bruk. Det handlar om materialen, rummen och platsen. Under miljonprogramment gjordes många studier för att få lägenheterna logiskt planerade. Detta gäller fortfarande, men i dag efterfrågas mer användbarhet och köket är nu vårt vardagsrum. Tidigare var parketten i vardagsrummet och resten av rummen hade plastmattor, men det gäller inte längre. Vi vill också öka möblerbarheten och då är mer kvadratiska rum att sträva efter. Till sist talar Ulf Nordwall om platsens disposition. Boende vill gärna ha en koppling till vad som funnits tidigare. Det kan gälla ursprunglig vegetation, eller som exemplet med barnhemmets tegelväggar som återanvänds till de nya husens entrégolv. Ulf Nordwalls avhandling och slutsatser har nu resulterat i en populärversion som getts ut av Svensk Byggtjänst. Det är mycket bilder som ger den en coffe table-känsla. Några bostadsföretag vill använda mina metoder för att ta reda på hur hyresgästerna upplever fastigheten. Det handlar om att göra rätt satsningar i framtiden med alternativ inom givna ramar. Namn Ulf Nordwall Bakgrund Uppvuxen i Örnsköldsvik, bor numera i Umeå. Arkitekt. Jobbar som Ansvarig för projektutveckling på Peab, Region Umeå. Aktuell Försvarade sin avhandling i januari Architectural Qualities in Housing på Arkitekthögskolan, Umeå universitetet. Kom samtidigt ut med boken Länge leve husen. Arkitektoniska kvaliteter i ett förvaltningsperspektiv, som en populärversion på avhandlingen. Utgivare är Svensk Byggtjänst. PEABJOURNALEN 1/

14 Stor skaldjursbuffé väntade de speciellt inbjudna gästerna. Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Från vänster, Jonas Ohlsson och Mats Paulsson tillsammans med Erik Seilinger och Tore Hallersbo (i bakgrunden). Alla är stolta över hur bra Peab genomfört ombyggnaden. 14 PEABJOURNALEN 1/2012 Danny var en av flera artister som uppträdde vid invigningen. Den storslagna invigningen på hotellets insida var för många en upplevelse utöver det vanliga. Generösa mängder av havets frukter kunde avnjutas under kvällen tillsammans med den franska drycken med bubblor. Nämligen Champagne.

15 Idag heter jag Glenn, Glenn Stordalen, utropade norrmannen och ägaren Petter A. Stordalen till hotellkedjan Choice Hotels, när han äntrade scenen vid Drottningtorget i Göteborg, där tusentals göteborgare och speciellt inbjudna gäster hade samlats för att fira öppnandet av Clarion Hotel Post. Micael Bindefeld höll i trådarna inför den storslagna invigningen. Peab har byggt om det anrika Centralposthuset i Göteborg till ett förstklassigt hotell. Den 26 januari 2011 öppnades det 13 våningar höga hotellet som rymmer cirka 500 rum (varav 3 sviter, där en har egen terrass med pool), 17 konferensrum varav det ena tar uppemot personer, restaurang och bar samt en SPA-avdelning på cirka kvm. Projektet har genomförts med Peab som totalentreprenör i sam verkan med beställaren Home Properties, där projekteringen samordnats av Peab. Detta innebär att arkitekter och övriga projektörer varit involverade sedan starten av projektet och stora delar av projekteringen har skett på Peabs projektkontor på plats i Centralposthuset. Läget vid Drottningtorget i centrala Göteborg, med en mycket begränsad etableringsyta, små till obefintliga lagerytor och leveranser i snitt var 18:e minut under hela byggtiden, har ställt stora krav på planeringen av logistiken. Det välplanerade logistikarbetet, med slottider där alla godstransporter har haft en förbokad tid för lossning, har varit en avgörande faktor för säkrade leveranser, minimerad väntan på material, mindre lagerhållning och ökad produktivitet. Erik Hamrén, landslagstränare i fotboll, med frun Agneta, var några av gästerna. Showfaktorn var hög under kvällen och Petter A. Stordalen var huvudperson. Här tillsammans med fru Gunhild. PEABJOURNALEN 1/

16 ny organisation Foto: Getty Images Efter ett gediget arbete med omvärldsbevakning och analyser av trender och scenarion, arbetade ett sextiotal medarbetare i Peab under 2010 fram en vision: Peab ska bli Nordens Samhällsbyggare. Därefter konkretiserades visionen och omsattes i sex tydliga koncernstrategier som arbetats in i affärsplanerna tillsammans med ett antal mål för Under 2011 fortsatte arbetet med att skapa en grund för nästa steg i bygget. Vi började allt mer inse att vi var tvungna att ytterligare fokusera verksamheten för att kunna lyckas, berättar Mats Johansson. Peabs organisation har historiskt egentligen inte förändrats mycket, trots att koncernen växt kraftigt under många år. Men med ett nytt fokus på en nordisk marknad, en stark vision och tydliga strategier var det logiskt att även anpassa organisationen för att underlätta genomförandet och uppnå målen. Bygg, Anläggning och Industri var tidigare verksamhetsområden, berättar Mats Johansson. Från och med årsskiftet har de omvandlats till självständiga affärsområden som samtliga har Norden som marknad. Det skapar ett tydligare fokus, inte minst för att vi nu rapporterar ekonomiskt utifrån affärsområdena. Samtidigt arbetar vi också med att samordna den övriga verksamheten runt de nya affärs- områdena. Vi vill kunna vara tydligare och fokusera mer på de viktiga frågorna, vilket blir möjligt tack vare affärsområdena. De nya affärsområdescheferna blir mycket viktiga för Peabs produktion och lönsamhet, därför sitter de även med i Peabs koncernledning. Det innebär att koncernledningen nu består av Jan Johansson, VD och koncernchef, Jesper Göransson, vice VD och ekonomi/finanschef, Mats Johansson, vice VD och strategi/personalchef, Tore Hallersbo, vice VD och chef för affärsområde Bygg, Tore Nilsson, chef affärsområde Anläggning, Karl-Gunnar Karlsson, chef affärsområde Industri och Tomas Anderson, 16 PEABJOURNALEN 1/2012

17 Peab växlar om för att kunna växla upp Från den 1 januari har Peab sjösatt en ny organisation, där de tidigare verksamhetsområdena görs om till mer självständiga affärsområden med egna ledningsgrupper. Målet är att öka förutsättningarna för tillväxt på den nordiska marknaden och förverkliga visionen.»för att nå våra mål är det viktigt att vi skapar en ännu mer fokuserad organisation«, säger Mats Johansson, vice VD och strategi/personalchef i Peab. VICE VD JESPER GÖRANSSON VD OCH KONCERNCHEF JAN JOHANSSON VICE VD MATS JOHANSSON VICE VD TORE HALLERSBO AFFÄRSOMRÅDE BYGG AFFÄRSOMRÅDE ANLÄGGNING AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHETSUTV. AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHTESUTV. STRATEGI OCH PERSONAL Affärsområdeschef Tore Hallersbo Affärsområdeschef Tore Nilsson Affärsområdeschef Karl-Gunnar Karlsson Affärsområdeschef Tomas Anderson som blir chef för det nyinrättade affärsområdet Fastighetsutveckling. Vi tror mycket på den här förändringen, säger Mats Johanson. Det är ett sätt för oss att fånga upp och ta tillvara kraften i vår vision och våra strategier. Att ta oss fram till de mål vi satt upp för 2014 och sedan vidare in i framtiden. EKONOMI OCH FINANS FÖRVÄRV OCH INVESTERINGAR AFFÄRS- OCH VERKSAMHETS- UTVECKLING KOMMUNIKATION INKÖP OCH LOGISTIK Staber Staber Staber Staber Viktiga skillnader Även om övergången från verksamhetsområden till affärsområden kanske inte upplevs som så stora förändringar på pappret, finns det viktiga och betydelsefulla skillnader i hur arbetet kommer att bedrivas framöver. Genom att rapportstrukturen förändras blir det lättare att följa upp hur arbetet görs på ett tydligare sätt. Dessutom kommer affärsområdena att vara betydligt mer självständiga än vad verksamhetsområdena var. Varje affärsområde kommer till exempel att tillsätta egna ledningsgrupper, vilket innebär att den operativa ledningsgruppen och koncernledningsrådet, som kompletterade koncernledningen, försvinner. Fördelen är att varje affärsområde kan ha en egen ledningsstruktur som är anpassad för hur just deras verksamhet bedrivs och de behov de har. PEABJOURNALEN 1/

18 » Peab är en stor koncern med mycket människor och mycket engagemang. Därför har förändringen av organisationen gjorts med stor respekt för det som historiskt gjort Peab framgångsrikt.«tidigare har ledningsarbetet och strukturen varit mer bred och allmän, säger Mats Johansson. Nu blir den mer specifik och kan gå på djupet. Det innebär att affärsområdena kan driva utvecklingen på ett helt annat sätt, samtidigt som vi sköter samordningen i koncernledningen. Förutom de fyra affärsområdena finns det sex koncerngemensamma staber som kopplas till affärsområdena. Deras roll är att stötta varje affärsområdes specifika behov utifrån deras respektive arbetssätt och marknadsförutsättningar. Till exempel har affärsområde Bygg och affärsområde Anläggning olika behov när det gäller stöd inom miljöfrågor och inköp. Eftersom staberna kopplas till affärsområdena blir de bättre på att stödja affärsutvecklingen inom respektive affärsområde, samtidigt som stabscheferna kommer att vara adjungerade ledamöter i koncernledningen. Staberna har egentligen två fokus, säger Mats Johansson. Inom till exempel Personal ska de dels driva koncerngemensamma frågor som likabehandling inom Peab eller gemensamma lönesystem. Dels ska de hjälpa, stötta och serva affärsområdena utifrån deras behov, till exempel med olika specifika avtal. From good to great Under våren kommer Peab även att se över hur de på bästa sätt kan styra sina resurser så att de används på ett optimalt sätt. Mats Johansson, vice VD och strategi/personalchef. Vi måste gå på djupet och se vilka behov finns i organisationen, hur resurserna används de idag och hur de ska användas i framtiden, säger Mats Johansson. På så vis skapar vi en bättre insikt i hur de ska fördelas. Inriktningen mot mer fristående affärsområden skapar även bättre förutsättningar att arbeta som ett Peab, menar Mats Johansson. Peab är en stor koncern med mycket människor och mycket engagemang. Därför har förändringen av organisationen gjorts med stor respekt för det som historiskt gjort Peab framgångsrikt. Den gamla organisationen har fungerat väl under många år och gett Peab möjligheter att växa, säger Mats Johanson. Men nu är det en ny tid och det krävs att vi tar nya steg. Målet är ju att vi skal bli ännu bättre, eller som författaren Jim Collins uttrycker det, From good to great. Förändringen har tagits emot väl av medarbetarna samtidigt som det finns ett visst vemod över att lämna något som varat under många år. Men för en majoritet av Peabs anställda blir förändringen egentligen inte märkbar. De som påverkas av det nya sättet att arbeta har visat stor förståelse för att vi måste växla om för att kunna växla upp, säger Mats Johanson. Dessutom skapar en ny struktur även nya kontaktytor mellan människor, vilket är både stimulerande och berikande. 18 PEABJOURNALEN 1/2012

19 Spännande och intressanta bidrag Peabs hederspriser gick till bidragen Hipsters i grönsakslandet och Reclaim the boulevard, båda i kategorin Bygga nytt och båda inskickade av Beatrice Eckord och Lukas Malm. Hipsters i grönsakslandet Ett modernt kollektiv med minimalt privatutrymme som kompletteras med valfria gemensamma ytor, platser och funktioner. Den gemensamma trädgården och växthuset för lokal matproduktion spelar en viktig roll. Förslaget bygger också på robusta, ekonomiska material och energieffektiva lösningar. Peabs hederspristagare i UngBo12:s deltävling för Södra Innerstaden i Malmö gratuleras av Peab Bostads regionschef Susanne Persson. Från vänster: Beatrice Eckord, Susanne Persson och Lukas Malm. Peab överraskade med hederspris till vinnare i UngBo12! Reclaim the boulevard Ett förslag som bygger på att minskad privatbilism frigör ytor i centrum där istället bostäder kan byggas. Förslaget vill återskapa Malmös boulevarder och fylla dem med folkliv, grönska och bostäder för unga. Multifunkis Första pris i kategorin Bygga nytt gick till bidraget Multifunkis inskickat av Rene Andersson. Ett förslag om att bo fler på mindre yta med en kombination av små enrumslägenheter, kollektivt boende och urban odling. Se och läs mer på Första delen i Malmöprojektet UngBo12:s tävling om nya former av ungdomsbostäder avgjordes den 30 november Peab stod som värd för denna första etapp som gällde Södra Innerstaden. Två av vinnarna, Beatrice Eckord och Lukas Malm, överraskades med Peabs hederspris med motiveringen: För väl genomarbetade förslag med smarta lösningar och annorlunda tänk, där ni hittat det outnyttjade och oväntade i både plats och detaljer. De båda hederspristagarna får under våren fyra veckors betalt praktikarbete på Peabs projekt Varvsstaden i Malmö. UngBo12 är en idétävling som Malmö Stad driver tillsammans med olika samarbetspartners. Det samlade resultatet kommer att visas på Sveriges första mässa om boende och bostäder för unga till hösten Varje tävlingsetapp är knuten till en viss stadsdel. De olika samarbetsparterna står som värdar och medarrangörer till de olika etapperna. Först ut var Peab och Södra Innerstaden. Det har varit roligt och inspirerande att vara med och sätta agendan och välja ut vilka som kvalificerat sig till själva omröstningen, säger Susanne Persson, regionchef på Peab Bostad. Peab var också med på releasefesten där vinnarna i den första omgången kungjordes. Resultatet av alla tio tävlingarna kommer att ställas ut i bussgaraget i Sorgenfri under bo mässan. UngBo12 ger oss nya idéer om hur unga vill bo. Till exempel nya ställen att bygga på som vi inte alltid tänker på. Varför inte bygga i en rondell eller på ett hustak? Det handlar om att få insikt i hur unga vill bo. Här hittar vi idéer som vi kan ta vara på när vi bygger morgondagens bostäder, säger Susanne Persson. Sveriges första bomässa för unga UngBo12, som arrangeras av Malmö Stadsbyggnadskontor, är Sveriges första bomässa för unga. Den går av stapeln i Malmö till hösten Mässan föregås av en webbaserad tävling där unga mellan 18 och 30 år kan delta med idéer till morgondagens boende för unga. Tävlingen pågår i 10 månader och varje månad utses två vinnare som belönas med en månads avlönad tid för att utveckla sina förslag och bygga upp modeller till bomässan med hjälp av arkitekter och andra experter. Vinnarna får dessutom en månads studieresa i Europa. Tävlingsresultaten förverkligas sedan som fullskalemodeller eller permanenta byggnader under bomässan till hösten. PEABJOURNALEN 1/

20 vinjett När IKEA gör nysatsningar på hemorten får det stora effekter för hela kommunen. Ett nytt varuhus är första steget för att bygga ett helt nytt handelsområde. Dessutom ska Linnés Råshult få en värdig konkurrent som turistattraktion. IKEA:s allra första varuhus med anor från 1958 ska nämligen byggas om till museum. Nytt IKEA-varuh banar väg för ny I över femtio år har IKEA:s varuhus i Älmhult dragit till sig mängder av kunder. Om snart ett år ska detta vara ersatt av ett nytt och större varuhus, väl synligt från Riksväg 23. Vårt nuvarande varuhus i Älmhult är ganska litet med dagens mått mätt, säger informationschefen Ivana Flygare. Sortimentet har vuxit och vi vill inte bara kunna visa upp det, utan erbjuda inspiration för hemmet och samtidigt ett riktigt trevligt upplevelse på IKEA. På IKEA-språk ska det nya varuhuset Under det nya IKEA-varuhuset i Älmhult kommer en hemlighet att ruva, en skatt som framtida arkeologer någon gång kan hitta. I den lilla lådan som IKEA:s grundare Ingvar Kamprad och Peabs koncernchef Mats Paulsson lät gjuta ner i marken finns bland annat årets IKEA-katalog och den inte helt obekanta IKEA-nyckeln. storleksmässigt bli ett så kallat standardvaruhus. Det innebär drygt kvm eller omkring kvm mer än dagens varuhus i Älmhult. Det nya varuhuset blir den första byggnaden i det handelscentrum som IKANO Retail Center ska bygga mellan Riksväg 23 och den befintliga byn. IKEA kan onekligen ses som ett dragplåster för andra aktörer på marknaden. Som om inte det vore nog ska IKEA inte, som de gjort i andra städer, överge sina gamla lokaler slogs det allra första varuhuset upp portarna. Även om till- och ombyggnader skett sedan dess så är huset historiskt. Därför ska IKEA återställa delar av varuhuset och göra om det till museum. Vi har redan ett IKEA-museum i källaren på IKEA Värdshus, men vi vill flytta den och visar IKEA genom tiderna på ett ännu mer spännande sätt, säger Ivana Flygare. Delar av det gamla varuhuset kommer också att byggas om till produktpresentations- och utbildningslokaler. Älmhult är IKEA:s pulserande hjärta. Förutom att produkterna utvecklas här, liksom den inte helt obekanta IKEA-katalogen, så besöker Älmhult årligen tusentals IKEA medarbetare. Det handlar om att lära sig om sortimentet och förstå IKEA-andan. Jag är själv från Tjeckien och var i Älmhult första gången 1991, säger Ivana Flygare. Älmhult är väldigt internationellt. Politikerna i Älmhults kommun kan inte göra annat än att gnugga händerna över utvecklingen. Älmhult och IKEA är tätt sammankopplade, säger kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C). Nu tar vi ett språng framåt i utvecklingen. Hon säger att hon inte har tvivlat på att Älmhult är hjärtat i IKEA-världen. Men i arbetet med att dra till sig olika näringslivssatsningar så har frågan om IKEA:s framtid på orten ofta kommit upp. Nu är det bara att hänvisa till IKEA:s satsningar. Vi kan helt och hållet fokusera på utvecklingen, säger Elizabeth Peltola. Om ett drygt år får vi dessutom pågatågstrafik, vilket innebär halvtimmestrafik. Det här är signaler om att Älmhult är helt rätt ställe att vara på. För ett drygt år sedan undertecknade IKEA och Peab ett samarbetsavtal som innebär att Peab skall bygga 10 nya varuhus till IKEA i Norden. Det beräknade utbyggnadstakten är ett nytt varuhus varje år. Koupio i Finland är redan i gång. IKEAvaruhuset i Älmhult blir således det andra 20 PEABJOURNALEN 1/2012

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Peabskolan Exempel på hållbar yrkesutbildning? Skolforum 2013-10-18

Peabskolan Exempel på hållbar yrkesutbildning? Skolforum 2013-10-18 Peabskolan Exempel på hållbar yrkesutbildning? Skolforum 2013-10-18 1 Maria Hernroth 0733-373855 maria.hernroth@peab.se Jag tänkte vi kunde prata lite om: Vad Peabskolan är och vad som är kärnan i verksamheten

Läs mer

2 200 medarbetare i ledande positioner

2 200 medarbetare i ledande positioner 2 200 medarbetare i ledande positioner Vad tycker våra medarbetare om oss? Handslaget Mycket starkt kundfokus Bra samarbete mellan arbetskamrater Utvecklingsmöjligheter Stolt arbeta på Peab Bra ledarskap

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

Peabskolan att bygga framtidens hållbara medarbetare. 126 www.peabskolan.se

Peabskolan att bygga framtidens hållbara medarbetare. 126 www.peabskolan.se Maria Hernroth Peabskolan att bygga framtidens hållbara medarbetare 126 www.peabskolan.se Peab ett nordiskt företag Omsättning: överstigande 43 mdkr Anställda: 13.000 Aktieägare: 33.000 Börsnoterat vid

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

ett enkelt köp! flygfyren Riksten friluftsstad Län: stockholm Datum 2012-02-28

ett enkelt köp! flygfyren Riksten friluftsstad Län: stockholm Datum 2012-02-28 ett enkelt köp! flygfyren Riksten friluftsstad Län: stockholm Kommun: BOTKYRKA Datum 2012-02-28 Vi bygger hus som tål livet Vi vet att en bra hemkänsla är något av det viktigaste som finns. Det är hemma

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Med vänlig hälsning Sjaelsö Sverige AB. Pero Popovski VD

Med vänlig hälsning Sjaelsö Sverige AB. Pero Popovski VD Stockholm 2012-10-01 Student/ungdomsbostäder i Nacka kommun, Dnr KFKS 2012/213-219 Intresseanmälan förslag Farstukvist/Alphyddan Härmed anmäler vi vårt intresse för att uppföra student-/ungdomsbostäder

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice.

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice. Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser. Ø Ekonomi

Läs mer

Ett byggföretag i tiden

Ett byggföretag i tiden Ett byggföretag i tiden Vår vision K360 tänker ständigt nytt, bygger förtroenden och överträffar kundens förväntningar, för att skapa framgång och bidra till en bättre värld. Våra kärnvärden Nytänkande

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Adress Pyramidvägen 7

Adress Pyramidvägen 7 Fina kontorsytor med bra ljusinsläpp mitt i Arenastaden! Typ Kontor Storlek 283 kvm Adress Pyramidvägen 7 Område Solna/Arenastaden Omgivning Arenastaden är under utveckling och inom några år kommer Sveriges

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Stockholmsbyggmästarna utgörs av: Anders

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

när det stor mar kr ing höghusen

när det stor mar kr ing höghusen när det stor mar kr ing höghusen Miljonprogrammen måste renoveras för miljardbelopp. Riv, säger de som vill förinta förortens stigmatiserade silhuett. Framtidens kulthus, säger arkitekterna och uppmanar

Läs mer

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem!

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.389 kr * Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem!

Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem! Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.507 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER?

ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? ETT NYTT SÄTT ATT INNOVERA OCH PRODUCERA I BOSTÄDER? Ett förslag till hur en idé att radikalt förändra byggandet skall kunna realiseras. Dr Sarah Philipson, assistant professor i Marketing, Hägskolan i

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer