Så här spelar du reducerade system på vår speciella systemkupong.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här spelar du reducerade system på vår speciella systemkupong."

Transkript

1 :e upplagan reviderad nov 0 SYSTEMBROSCHYR Så här spelar du reducerade system på vår speciella systemkupong. R- och U-system med tillägg av matematiska garderingar samt garantitabeller.

2 möjligheter att tippa reducerade system! Den vanliga Stryktipskupongen innehåller matematiska system och reducerade system. På den speciella systemkupongen har vi samlat reducerade system, s.k. R-system och reducerade system med utgångsrad, s.k. U-system. Till dessa system är det också möjligt att lägga till matematiska garderingar, vilket ökar dina vinstchanser ytterligare. I denna broschyr visar vi hur du använder systemkupongen och även vilka garantier för vinst som de olika systemen ger. Systemkupongen som lämnas hos Svenska Spels ombud kan användas till såväl Stryktipset som Europatipset. Systemkupongen ger utrymme för de flesta önskemål både när det gäller antalet garderingar och insats. Det finns något för varje plånbok från kronor upp till kronor! Vad är reducerade system? I ett reducerat system har man minskat det antal rader som ett motsvarande matematiskt system skulle innehålla. Chanserna att vinna blir naturligtvis lägre men insatsen minskar också avsevärt. Nedan visas de rader som ingår i ett matematiskt system med helgarderade matcher. Genom att på ett smart sätt välja ut av dessa rader får man ett reducerat system som garanterar minst rätt på de matcherna. De rader, som bildar det reducerade systemet, kallas nyckelrader. T.ex. systemet R -0- som ger dig helgarderingar utskrivet på rader. Om du skulle spela detta system matematiskt (oreducerat) skulle du behöva rader. (xxx rader). I vår reducerade version har vi alltså tagit bort rader. Därför kan du naturligtvis inte räkna med att du alltid får rätt även om dina ogarderade matcher går in. Men chansen finns! Och du får alltid någon vinst om dina ogarderade och helgarderade går in. På detta system är vinstgarantin minst en rad med rätt, rader med rätt samt rader med 0 rätt. Vinstgarantier för övriga system framgår på sidorna. Vad är system med utgångsrad? Ett system med utgångsrad, s.k. U-system, är ett reducerat system där du har möjlighet att påverka teckenfördelningen för de garderade matcherna. På ett system med utgångsrad ska du nämligen skriva ett s.k. utgångstecken för var och en av de garderingar du valt. Hur dessa utgångstecken för håller sig till garderingens övriga tecken beror på systemets garanti och framgår av nyckelraderna. Ett exempel: har du halvgarderat en match med X ska du i raden för U-tecken på systemkupongen ange endera X eller. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX R:et står för Reducerat system. Så här läser du systemen. R -- Någon av de utvalda raderna till höger ger alltid minst tre rätt oavsett vilken av de raderna ovanför som är rätt. D.v.s. har du rätt på dina ogarderade (säkra) matcher har du garanterat rätt. Prova själv! x x x x x x x x x x x x Antal helgarderingar du får tippa. Antal halvgarderingar du får tippa. Antal rader systemet innehåller.

3 Så här tippar du ett R-system. Du väljer ett av de system som finns i de två vänstra kolumnerna på systemkupongen markerade med R-system. Du väljer t.ex. R --0. Det innebär att du får tippa helgarderingar och halvgarderingar utskrivet på 0 rader. Med ett X markerar du ditt systemval i rutan bredvid R --0. I grundraden till vänster på kupongen markerar du vilka matcher du helgarderar, vilka matcher du halvgarderar och vilka matcher du har ogarderade (säkra). Det finns tre möjliga halvgarderingar; X, X eller. Systemkupongen har inga lagnamn angivna så ta med en vanlig enveckas tipskupong där du har de aktuella matcherna. Så här tippar du ett U-system. Du väljer ett av de system som finns i de två högra kolumnerna på kupongen markerade med U-system. Du väljer t.ex. U --. Du får alltså tippa helgarderade matcher och halvgarderade i ett system med rader. Dessa hel- och halvgarderingar plus dina ogarderade matcher markerar du i grundraden till vänster på samma sätt som när du tippar R-system. Men du ska också fylla i ett s.k. utgångstecken för de matcher som du har garderat. Hur dessa utgångstecken förhåller sig till garderingens övriga tecken beror på systemets garanti och framgår av nyckelraderna. Dessa utgångstecken markerar du i kolumnen för U-tecken på kupongen. Hur U-tecknen, i U-system, förhåller sig till övriga tecken i garderingen. För de U-system som idag finns på systemkupongen gäller följande: För av systemen blir U-tecknen fler än övriga tecken i garderingen. För av systemen blir U-tecknen färre än övriga tecken i garderingen. För av systemen blir U-tecknen lika många eller fler än övriga tecken i garderingen. Kom ihåg! Du ska inte sätta någon markering i U-tecken-kolumnen för de matcher som är ogarderade. Grundrad Matematiska garderingar U-tecken R-SYSTEM U-SYSTEM Grundrad Matematiska garderingar U-tecken R-SYSTEM Match... X X R 0-- R -- U 0--0 Match U X X R 0-- R -- Match... X X R 0-- R --0 U 0-0- Match U X X R 0-- R --0 Match... X X R -- R -- U 0-- Match U X X R -- R -- Match... X X R -- R -- U --0 Match U X X R -- R -- Match... X X R -0- R -- U --0 Match U X X R -0- R -- Match... X X R -- R -- U -- Match U X X R -- R -- Match... X X R -- R --0 U -- Match U X X R -- R --0 Match... X X R -- R -0- U -- Match U X X R -- R -0- Match... X X R -- R -- U -- Match... X X R -- R -- Match 0... X X R -- U --0 Match U X X R -- Match... X X R -- R -0- U -- Match U X X R -- R -0- Match... X X R -- U --00 Match U X X R -- Match... X X R -0- R 0-0- U -- Match U X X R -0- R 0-0- Så här fyller du i en grundrad i ett R-system. Tippa antal mål i Dubbelvinst-matchen Du får endast tippa ett alternativ. Vill du inte delta, kryssa i Nej-rutan. Rätt antal tippade mål ger dubbel tipsvinst. Insats: öre per spelad rad. Vill du dubbla din tipsvinst? Spela Dubbelvinsten! 0, fler Joker lördag Nej Så här fyller du i en grundrad i ett U-system. Välj vilket tips ditt system gäller. Vill du dubbla din tipsvinst? Spela Dubbelvinsten! Tippa antal mål i Dubbelvinst-matchen 0, fler Nej Du får endast tippa ett alternativ. Vill du inte delta, kryssa i Nej-rutan. Rätt antal 0 tippade mål ger dubbel tipsvinst. Jokerinsats: 0 kr Jokerinsats: 0 kr Insats: öre per spelad rad. Joker lördag Kontrollera inlämningstiden ÅTTA RÄTT PÅ TIPSET? GRATTIS! Kontrollera inlämningstiden ÅTTA RÄTT GRA

4 Du kan även utöka med matematiska garderingar! Du väljer ett R-system eller ett U-system. Se tidigare beskrivning hur du tippar R- respektive U-system. Du kan välja att göra en eller flera matematiska garderingar på de matcher som du har ogarderade. Om du t.ex. ersätter en ogarderad match med en matematisk X-gardering så har du matchen rätt tippad, bara den inte slutar med. Markera med endast Vill du dubbla X i raden din tipsvinst? för matematiska Spela Dubbelvinsten! garderingar. Tippa antal mål i Dubbelvinst-matchen Du får endast tippa ett alternativ. Vill du inte delta, kryssa i Nej-rutan. Rätt antal tippade mål ger dubbel tipsvinst. Insats: öre per spelad rad. 0, fler Joker lördag Ett exempel: Du tippar systemet R --0 och har matcher ogarderade. Nu kan du välja att göra t.ex. en mate matisk helgardering och en matematisk halvgardering. Då har du bara matcher ogarderade. Du fyller i dina matematiska garderingar i grundraden och sätter ett kryss i motsvarande ruta i kolumnen för matematiska garderingar. Radantalet multipliceras nu med för en helgardering och med för en halvgardering vilket gör att systemet nu blir på rader. (R-systemets 0 rader xx). Grundrad Matematiska garderingar U-tecken R-SYSTEM U-SYSTEM Match... X X R 0-- R -- Match... X X R 0-- R --0 Match... X X R -- R -- Match... X X R -- R -- Match... X X R -0- R -- Match... X X R -- R -- Match... X X R -- R --0 Match... X X R -- R -0- Match... X X R -- R -- Match 0... X X R -- Match... X X R -- R -0- Match... X X R -- Match... X X R -0- R 0-0- Nej Så här läser du en systemgaranti Som exempel tar vi garantin för R -- och antar att dina ogarderade och halvgarderade matcher går in. Som du ser i tabellen har du möjligheter av att få rätt vilket motsvarar % chans. Under alla omständigheter har du minst rätt och en mängd :or och 0:or. Har du däremot missat en ogarderad blir antalet vinstrader förskjutet ett steg åt höger. Det är lika lätt att läsa en garanti för system med utgångsrad. Som exempel tar vi garantin för U 0--0 och antar att dina ogarderade matcher går in. Som framgår av tabellen varierar utfallet beroende på hur många av dina U-tecken som går in. Får du in samtliga U-tecken får du alltid rad med rätt och rader med 0 rätt. Får du in U-tecken får du alltid rad med U -- rätt samt rader med resp. U -- 0 rätt etc. ditt system gäller. Jokerinsats: 0 kr Kontrollera inlämningstiden ÅTTA RÄTT PÅ TIPSET? GRATTIS! 0 R -- 0 Garanti / - - / - / - / - / 0--0 Rätt 0 Garanti - - Alltid Alltid / - - / - - / / / / / - - / / / U / / U / U 0-- U / / U --0 Hur tillägg av U -- matematiska / U --0 garderingar U påverkar -- vinstraderna / - - / U -- förklaras på U nästa --00sida Alltid U -- U -- U -- U -- U -- U --0 U -- U -- U --0 Garantitabellerna gäller under förutsättning att de ogarderade och halvgarderade U --00 matcherna tippats U -0- rätt. För varje feltippad ogarderad match förskjuts antalet vinstrader ett steg U åt -0-0 höger i tabellen. Har halvgarderad match feltippats ger tabellen U -- inte exakt besked om utfallet. Kontrollera därför alltid hur många rätt du har, t.ex. Välj vilket tips genom att gå till ditt ombud.

5 Så här räknar du ut antalet vinstrader på R- eller U-system utökat med matematiska garderingar. För att ta reda på hur många vinstrader ditt system ger när du utökat matematiska garderingar, hel- Till detta system har du lagt till det med matematiska garderingar, och halvgarderingar dvs. ett går du tillväga på följande sätt: -raderssystem. Du har tippat R -- och vid rättningen konstaterat att du fått en detta ger en rad med rätt, fyra I tabellen på nästa sida ser du att :a och tre 0:or vilket motsvarar :or, fem :or och två 0:or. rad i garantitabellen på sid. Systemstorlek 0 Antal helgarderade matcher Så här många vinstrader får du på ditt matematiska system. Så här många vinstrader får du på ditt matematiska system. Antal halvgarderade matcher Alla matcher rätt tippade En match feltippad Två matcher feltippade Tre feltippade Ogarderad Halvgarderad ogarderade ogarderad + halvgarderad halvgarderade ogarderade ogarderade + halvgarderad ogarderad + halvgarderade halvgarderade

6 R-system R-system System med -rättsgaranti R R - - R R - - System med -rättsgaranti R - - R - - R - - R - - R - - R R - - R R - - R R - - R U-system System med 0-rättsgaranti R R - - R - - R - - R - - R - - R R Samtliga U-system garanterar alltid rätt, förutsatt att alla U-tecken samt ogarderade matcher är rätt tippade. R Garanti - - / - / R Garanti / /0 - - /0 - - / / / / /0 R -- 0 Garanti - - / - - / - / - / - - / - 0/ - / - / - - / - - / - - 0/ - - 0/ - - / - - / - - / - - / R -- 0 Garanti / - - / - / - / - / R -0-0 Garanti - - / - / R -- 0 Garanti / - - / - - / - - / - - / / - - / - - / - - / - - / R -- 0 Garanti - / - / - / - / - 0/ - / - 0/ - / - 0/ - 0 0/ - / - / - / R -- 0 Garanti - - / - - / - / - / - / - / - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - 0/ - - / R -- 0 Garanti / - - / - - 0/ / / - - / / - - / - - / - - 0/ - - / / / / / / / R -- 0 Garanti - - / - - / - / - / - - / - / - / - - / - - / / / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / R -- 0 Garanti - - /0 - - /0 - - /0 - - /0 - - / /0 - - /0 - - /0 - - / /0 - - /0 - - /0 - - /0 - - /0 - - / / / / / / / /0 R -- 0 Garanti - - /0 - - /0 - /0 - /0 - /0 - - / /0 - - /0 - - / /0 - - / /0 - - /0 0

7 R-system R-system R -0-0 Garanti - / - / - - / - / / - - 0/ R -- 0 Garanti - - / / - - / - / - / - / - / / - - / - - 0/ - - / / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - 0/ - - / - - / - - 0/ - - 0/ - - / R Garanti - / - 0 / - - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - - / - - / - - / / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - 0/ - - 0/ R -- 0 Garanti / - - / - - / - - / / - - / - - / / - - / - - 0/ - - / / / / / / / R -- 0 Garanti - - / - - / - / - / - / - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / / R -- 0 Garanti - / - - / - - / / - - / / - / - - / - / - / - - 0/ - - / - - 0/ - - / - - 0/ - - 0/ / - - / - - / - - 0/ / - - / - - / - - / - - / - - / / - - / - - / - - / - - / - - / - - 0/ - - / / / / / / / / / / / R -- 0 Garanti - - / - - / / - - / - / - / - / - / - - 0/ - - / - - / - - / / - - / - - / - - / / - - / - - / - - / / - - / - - / - - 0/ - - / - - / / / / / / / / R Garanti - - 0/ - / - 0/ - 0/ - 0/ - / - / - 0/ - - 0/ - - / - - 0/ - - 0/ - - / - - / - - 0/ - - 0/ - - / - - / - - / - - 0/ - - / - - 0/ - - 0/ R -0-0 Garanti / - - / / - - 0/ / - - 0/ - - / - - / / / / / / R -- 0 Garanti - / - - / - - / - - / - / - / - / - / - / - / - / - - / - - / - - / / - - / - - / - - 0/ / - - / - - / - - / - - 0/ - - / - - / / - - / - - / - - / - - / - - 0/ / - - 0/ R -0-0 Garanti - - / - / - / - - / - - / - - / - - / / - - / - - / R Garanti - - /0 - - /0 - /0 - /0 - /0 - /0 - - /0 - - /0 - - / /0 - - /0 - - /0 - - /0 - - / /0 - - / /0 - - /0 - - /0 - - / / / / / / / /0

8 U-system U-system U 0--0 Rätt 0 Garanti - - Alltid Alltid / - - / - - / / / / / - - / / / - - / / / / / / / - - / Alltid U 0-0- Rätt 0 Garanti Alltid Alltid Alltid / / / / /0 - - / / / / / / - - / / / / / / / / / / / / / / /0 - - / / / / Alltid U 0-- Rätt 0 Garanti Alltid Alltid Alltid - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 - - / / / / / Alltid U --0 Rätt 0 Garanti Alltid Alltid / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 Observera att för en del U-system är några mervinster sammanslagna. U --0 Rätt 0 Garanti Alltid Alltid - - / / / / /0 - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Alltid U -- Rätt 0 Garanti Alltid Alltid - - / / / / / / / / / / / / / - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Alltid U -- Rätt 0 Garanti - - Alltid - / - 0 / - / - / - / / - - / - / - / - / 0 / 0 / - / - / - / - / - 0/ - - / / Alltid

9 U-system U-system U -- U -- U --0 U -- U --00 U -- Rätt 0 Garanti - - Alltid Alltid - - / / / / - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Rätt 0 Garanti - - Alltid Alltid / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Alltid Rätt 0 Garanti Alltid Alltid Alltid / / / / / / /0 - - / / / / / / / / / / / / / / - - / / / / / / / / Alltid Rätt 0 Garanti Alltid Alltid - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Alltid Rätt 0 Garanti Alltid Alltid Alltid / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Alltid Rätt 0 Garanti Alltid Alltid Alltid - - 0/ / / / / / / / / / / / - - 0/ / / / / / / / / / / / / /0

10 U-system U-system U -- Rätt 0 Garanti Alltid Alltid / / / / /0 - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Alltid U -- Rätt 0 Garanti Alltid Alltid Alltid - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Alltid U -- Rätt 0 Garanti Alltid Alltid / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / U -- Rätt 0 Garanti Alltid Alltid - - / / / / - - / / - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / U -- Rätt 0 Garanti Alltid Alltid / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - - / / / / / Alltid U --00 Rätt 0 Garanti Alltid Alltid - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - - / / / / / / / /

11 U-system U-system U -- U -- U -- U --0 U -0- U -0-0 Rätt 0 Garanti Alltid Alltid Alltid / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Rätt 0 Garanti Alltid Alltid / / / / / / / / / / / / / / / / / - - / / / / / / / / /0 - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 Rätt 0 Garanti Alltid Alltid Alltid - - / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Rätt 0 Garanti - - Alltid Alltid - 0- / / / / - - / / - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Rätt 0 Garanti Alltid Alltid Alltid - - /0 - - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 Rätt 0 Garanti Alltid - Alltid - Alltid / - / - - / - 0/0 - - /0 - - / / / - - / - - / / / / / / / /0 0

12 Så här läser du spelkvittot. När du lämnat in systemkupongen får du ett spelkvitto som bevis på ditt spel. Var rädd om kvittot. Det är endast mot kvittot som du kan lösa in eventuell vinst. Detta är din grundrad. Här anges dina U-tecken samt eventuella matematiska garderingar, M. (M är lika med X, X, X eller ). Spelkort 0 0O 0 OKT 0 :0: SYSTEM U-- UTÖKAT MED M -- TOTALT ANTAL RADER:. X X MANCH U -LEICESTER. LIVERPOOL -BLACKBURN. X CHELSEA -BARNSLEY. X ARSENAL -SOUTHAMPT. X CRYSTAL P -LEEDS. WEST HAM -EVERTON. X DERBY -TOTTENHAM. SHEFF W -WIMBLEDON. X M BOLTON -COVENTRY O. PORTSMOUTH -SHEFF U. X M WOLVERHAM -WEST BROMW. READING -BIRMINGHAM. X X CREWE -NORWICH JOKER T otal insats 0 Kr Här anges vilket system du tippat. Här anges om du utökat ditt system med matematiska garderingar. ( helgardering och halvgardering, x=). Här anges ditt totala radantal (xx=). I det här fallet deltar du dessutom i Joker vilket gör din totala insats till 0 kronor. Så här rättar du ditt system. Det finns olika sätt att rätta systemen som finns på system - kupongen. Vilket sätt du själv väljer beror delvis på hur stort system du valt att spela.. XX X XX X X XX XX. X X X XX X X. MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM RAD - 0 X O. XX X X XX XX O. X X X XX X X O. XX X X X XX XX O. X X X XX X X O. XX X X X XX XX O. X X X XX X X O. XX X X X XX XX O. X X X XX X X O. MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM O. X X X XX X X. XX X X X XX XX. X X X XX X X. MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM MMMMM RAD - X O. XX X X O. X X X O. XX X X X O. X X X O. XX X X X O. X X X O. XX X X X O. X X X O. MMMMM MMMMM MMMMM M O. X X X. XX X X X. X X X. MMMMM MMMMM MMMMM M För samtliga system. Med hjälp av spelkvittot kan ombudet kontrollera i terminalen hur många rätt du har. Du kan också rätta dina rader själv med hjälp av vår systembok som finns till försäljning hos Svenska Spels ombud. I systemboken finns nyckelrader utskrivna för samtliga system. För system upp till 0 rader. När du lämnar in din systemkupong kan du begära att få en systemutskrift som innehåller samtliga dina rader. Med hjälp av utskriften rättar du sedan själv dina rader. OBS! Du kan bara få systemutskrift på system upp till 0 rader. Du kan inte lösa in eventuell vinst mot systemutskriften utan endast mot ditt spelkvitto. För system över 0 rader. Skaffa dig ett Spelkort som du låter registrera dina spel på. Sedan kan du ringa vår Kundservice och uppge ditt Spelkortnummer för att få reda på hur många rätta rader du har, du kan också rätta dina rader på svenskaspel.se eller via din mobil. Om du undrar över något när det gäller systemkupongen så fråga gärna ditt ombud eller ring vår Kundservice, tel 00-.

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

1 Vikt och hälsa. Veckans vikt

1 Vikt och hälsa. Veckans vikt 1 Vikt och hälsa Du som har gått med i kursen Viktkontroll har gjort ett hälsosamt val. Övervikt kan orsaka en mängd sjukdomar och problem och därför är viktkontroll en förutsättning för att du ska hålla

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. 0 FAST TID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 1

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang.

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. OBS!! Viktig information innan du börjar att fylla i registreringsformuläret!

Läs mer