air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning"

Transkript

1 Form 1: Sheet 1FF air mail N Y H E T S - M A G A S I N F R Å N C A M F I L F A R R N R 2 / ymer reklambyrå Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden photo front page: getty images S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning Att spara energi en nationell och global angelägenhet LCC botar höga kostnader hos AstraZeneca Filter som lönar sig! Nestlé Waters väljer Camfil Farr Filter Management

2 Form 2: Sheet 1BF Minska energiproblemen Över hela världen gör sig chockvågorna från ständigt högre olje- och elpriser påminda i plånboken för både myndigheter, företag, fastighetsförvaltare och hushåll. När nu alla arbetar på att skära ned sina energirelaterade kostnader har också kostnaden för rening, tillförsel och utsläpp av luft i byggnader och det gäller både kontorshus, industrier, offentliga byggnader och bostäder åter kommit i blickpunkten. Efter 1970-talets oljekriser fick energibesparingarna ibland ta överhanden över inneluftkvaliteten, och resultatet blev sjuka hus och sjuka människor. I dagens moderna, smarta och välinformerade samhälle är dålig inneluftkvalitet (IAQ) helt enkelt inte acceptabelt. Hur ska vi då förena dagens högre driftskostnader för ventilationsanläggningarna med de växande kraven på en hälsosammare inomhusmiljö? Det vet Camfil Farr. Vi har under många år försett våra kunder med lösningar och råd. Vi har gång på gång visat dem i laboratoriet och under verkliga driftförhållanden att det alltid lönar sig att köpa kvalitetsluftfilter med lågt tryckfall i stället för billiga produkter med dåligt fungerande filtermedier och otillräckliga filtreringsytor. Varje gång har vi, med hjälp av vårt LCC-program, kunnat visa att det lönar sig att analysera filtrens livscykelkostnad så att man kan välja rätt filter till rätt tillämpning och få rätt renhetsgrad hos luften. Resultatet en lägre energiförbrukning hos ventilationsanläggningen syns direkt i bokslutet. Så visst kan du uppfylla kraven på bättre IAQ och tjäna pengar samtidigt. I det här numret visar vi några exempel. Om du vill veta mer behöver du bara kontakta närmaste Camfil Farr-bolag eller återförsäljare. Vi är alltid redo att prata om energibesparingar... Medan vi nu talar om energi: Bristsituationen och det ökande behovet av elström gör att våra filtreringsoch renoveringsprogram för gasturbiner upplever en högkonjunktur. Också det kan du läsa om i det här numret av AirMail. Här finns också nyheter om biologiska och mikrobiologiska föroreningar, om filtering inom sjukvården och om andra affärsområden som är attraktiva för oss. Innovativ, dynamisk, tekniskt överlägsen och ledande. Nära till hands och kunddriven det är ord som alltid har karakteriserat Camfil Farr-gruppen. Vi finns till för våra kunder, och vi finns till för dem som använder våra produkter och för dem som har nytta av dem. Tillsammans kan vi skapa en renare värld, till lägre kostnad. Mycket nöje med läsningen! Alan O Connell VD 2

3 Form 3: Sheet 2FF C a m f i l F a r r f ö r e t a g s n y h e t e r 3 förvärv som stärker vår produktplattform och marknadsställning Marknaden för renluftteknik växer snabbt genom att allt fler blir medvetna om de fördelar som en bra inneluftkvalitet medför för människors hälsa och välbefinnande och för arbetsplatsernas kapacitet, produktivitet och lönsamhet. Därför installeras nu fler och bättre filter i alla sorters lokaler, alltifrån offentliga byggnader, arbetsplatser och skolor till sjukhus, bostäder och förskolor. För att tillgodose det växande behovet av bättre och effektivare luftfiltrering har Camfil Farr under 2006 gjort tre förvärv som stärker gruppens teknik- och produktplattform, ökar tillväxten och förbättrar försäljning och kundservice lokalt i Norden och internationellt i Europa och Australien. Ett av förvärven har också lett till att vi har bildat en ny affärsenhet med namnet Camfil Farr Power Systems, som ska inrikta sig speciellt på kraft-, olje- och gasindustrin över hela världen (se nedan). Under de senaste 20 åren har Camfil Farr gjort ett dussin framgångsrika företagsförvärv som har främjat den organiska tillväxten och skapat synergivinster på grundval av en klar industrilogik. Men det är slutanvändarna och Camfil Farrs kunder som är de verkliga vinnarna, eftersom de i slutändan kan dra nytta av ett bredare produktprogram, ett djupare expertkunnande och en närmare relation med Camfil Farr. S v e r i g e Problemfritt förvärv av IF Efter flera år med stark expansion i Nordamerika och Asien har Camfil Farr nu börjat konsolidera sin Norden-bas genom förvärvet av IF Luftfilter AB (IF), som har sitt huvudkontor i Alingsås. IF är ett av Nordens ledande luftfilterföretag och utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter till alla sorters ventilationssystem. Företaget sysslar också med utbildning inom luftfiltreringsteknik. Företaget har funnits sedan 1940-talet och är fast etablerat på marknaden. Man har ett gott rykte för sin produktutveckling på luftfilterområdet. IF, som har dotterbolag i Danmark and Finland, har mycket att tillföra till Camfil Farrs omfattande luftfiltererfarenhet. Förvärvet stärker både Camfil Farrs produktsortiment på industrifiltermarknaden och företagets nordiska försäljnings- och serviceorganisation. T y s k l a n d Mer expertkunnande inom kraftindustrin Samtidigt med förvärvet av IF i Sverige har Camfil Farr köpt KAEFER-RACO Engineering GmbH (Bremen, Tyskland). KAEFER-RACO är en av världens ledande leverantörer av kundanpassade luftintagssystem, ljudhuvar och avgassystem för gasturbiner. Företaget tillverkar också avgasspjäll och kompensatorer för andra typer av fossileldade kraftverk. KAEFER-RACO har sedan 2002 ett samarbete med Camfil Industrifilter i Sverige, som är Camfil Farrs kompetenscentrum för luftintags- och avgassystem till gasturbiner. De två företagen har samarbetat inom teknik, tillverkning och utveckling, och detta kommer nu att intensifieras och optimeras som en följd av förvärvet. A u s t r a l i e n Starkare position i Australien Förvärvet av Australian Air Filters Pty Ltd har gjorts för att stärka Camfil Farrs ställning på Australienmarknaden. Australian Air Filters grundades 1982 och är branschledande när det gäller konstruktion, tillverkning och distribution av ett komplett sortiment av luftfilterprodukter. Företaget har en väl etablerad närvaro över hela Australien inom marknaderna för sjukhus, kontorshus, tillverkningsindustri, läkemedelsindustri, skolor och övrig industri. Vi introducerar Camfil Farr Power Systems KAEFER-RACO och Camfil Farrs gasturbindivisioner i Kanada och Sverige utgör nu en enda affärsenhet med namnet Camfil Farr Power Systems. Camfil Farr Power Systems kan med sina lokala företag i Sverige, Tyskland och Kanada erbjuda heltäckande projekterings-, leverans- och servicetjänster för luftintagsfiltrering, akustik och avgassystem till gasturbinkraftverk av alla storlekar, och även leverera spjäll till kraftindustrin. Den nya enheten blir en viktig global aktör inom dessa produktområden, och med den nya sammanslagna organisationen kan Camfil Farr Power Systems ännu bättre betjäna sina kunder. 3

4 Form 4: Sheet 2BF Att spara energi är en nationell och global angelägenhet Över hela världen ställs regeringarnas och kontorshus, och för renrumsmiljöer inom energipolitik inför en jättelik utmaning: exempelvis bioteknik-, läkemedels- och halvledarindustri (se även separat artikel). Camfil Farr hur ska man kunna tillhandahålla energi tillförlitligt, till rimliga priser och hjälper varje dag sina kunder med LCC-analyser för att bestämma den optimala filterkombination med så låg miljöpåverkan som möjligt? som ger lägsta möjliga driftskostnad. Energiutmaningen går att möta med snabbt Att spara energi är viktigt för alla i dag. förbättrad teknik och med en helhetssyn på Nedan följer en kort sammanfattning av dagsläget energibehoven. Tekniken måste utnyttjas för och trenderna för energin: att minska efterfrågan, reparera och bibehålla energiinfrastrukturen och öka energitillgångarna. Statliga satsningar Dagens priser på bensin, eldningsolja och naturgas är dramatiskt högre än för bara ett år sedan. får du fram ett stort antal webbplatser med råd Om du googlar på energibesparing på Internet De nuvarande energipriserna och bristsituationerna är till skada för konsumenter, företag och institutioner och stiftelser, energimyndigheter och från statliga och lokala myndigheter, enskilda industrier och hotar deras fortsatta ekonomiska ett oräkneligt antal andra företag som erbjuder utveckling. expertråd om energistyrning eller energieffektiva Ett effektivt energiutnyttjande innebär i produkter för alla sorters tillämpningar, alltifrån princip att man använder mindre energi och att hushållsapparater till byggnadsstyrsystem. man använder produkter som inte slösar med Bland exempel på statliga satsningar kan energin. Energin är inte gratis, så att slösa med nämnas EU-kommissionens gröna bok där det energi är faktiskt samma sak som att slösa med framhålls att om inget görs åt energiförbrukningen i medlemsstaterna under de kommande pengar. Att slösa med energi är inte heller bra för miljön. De flesta av våra energikällor går inte att 20 till 30 åren måste 70 procent av EU:s energibehov därefter täckas av importerad energi, jäm- ersätta. När vi har gjort slut på dem är de borta för alltid. De flesta energiformer skapar också fört med 50 procent i dag. EU har också pekat föroreningar. Ju mer energi vi gör av med, desto ut sex kärnområden för energisektorn under mer föroreningar skapas. de kommande fem åren: effektivare energianvändning, en enda gas- och elmarknad, stöd till Filterekonomi som ger förnybar energi, förbättrad kärnsäkerhet, säkrare energibesparing energitillförsel och förbättrad samordning mellan Energibesparing är också en del av Camfil Farrs energi-, miljö- och forskningspolitik. En överenskommelse har också nåtts beträffande direktivet verksamhet särskilt när det gäller att ge kunderna råd om hur de ska välja ut de filter om energieffektivitet och energitjänster, med som ger bäst ekonomi vid önskad avskiljningsgrad, utan att luftkvaliteten eftersätts. Varför? förbättring av energieffektiviteten. en bindande målsättning på en procents årlig Eftersom energin står för upp till 70 procent av I USA har energidepartementet (DOE) inrättat ett luftfilters sammanlagda livscykelkostnad (LCC) byrån för energieffektivitet och förnybar energi lönar det sig alltid att välja rätt filter till rätt sorts (EERE) för att stärka den amerikanska energisäkerheten och föra ut ren och billig energiteknik filterapplikation. Det kan innebära avsevärda besparingar för på marknaden genom en avancerad FoU på ventilationsanläggningar i offentliga byggnader energieffektivitetsområdet. Den federala regeringen i USA minskar sin egen energianvändning med hjälp av energidepartementets program för federal energistyrning och nationellt via den nationella energipolitikutvecklingsgruppen (NEPD) och andra delstatliga och federala organisationer. Det pågår en omfattande nationell kampanj för energibesparing, och dessutom finns programmet Energy Star som drivs gemensamt av naturvårdsverket (EPA) och energidepartementet (DOE) i syfte att spara pengar och skydda miljön med hjälp av energieffektiva produkter och metoder. Det här är bara några av exemplen på nationell nivå. Liknande program och myndigheter finns i så gott som alla världens industriländer. Energibalans och energianvändning Energi kan aldrig förstöras eller förbrukas, bara omvandlas, vilket är vad vi i dagligt tal menar med användning. All energi som används måste därför alltid balanseras av en lika stor mängd energi som tillförs. Det moderna samhället är starkt beroende av energi för värme och kyla, belysning och hushållsapparater samt för tillverkning och distribution av varor och tjänster. Den mängd energi som används påverkas av många faktorer, till exempel ekonomiska förhållanden, teknisk utveckling, priser, politiska åtgärder samt olika incitament som tillämpas inom energi- och miljöpolitik. Energianvändningen kan indelas i tre sektorer: bostäder och service, industri och transport. Energimarknader Energimarknaderna förändras i takt med den världsomspännande ökningen av efterfrågan på energi, den tekniska utvecklingen och medvetenheten om hur energisystem kan påverka miljö, samhälle och ekonomi. Under senare år har elmarknaden i många länder öppnats för konkurrens, och samma process börjar nu märkas på gasmarknaderna. Arbetet på att minska utsläppen av växthusgaser pågår i de flesta av världens länder och påverkar nu marknaderna för fossila bränslen och biobränslen. Med den växande efterfrågan på energi som råder över hela världen kan plötsliga förändringar eller oförutsedda händelser få stora konsekvenser för många energimarknader. 4

5 Form 5: Sheet 3FF Oljemarknad och oljepriser Råolja står för upp till 40 procent av råvaruhandeln på världens kommersiella energimarknader. I över 140 år har oljan nu varit en av de viktigaste energiråvarorna, och den har burit upp tillväxten inom industrin, transportväsendet och samhällsekonomin. Oljeprodukter som energibärare lämpar sig bäst för mindre tätt befolkade områden, som motorbränsle för långa transportavstånd och för uppvärmning när inga energibärare i form av rör eller kablar finns tillgängliga. Under de senaste årtiondena har oljemarknaderna expanderat snabbt i de nya industriländerna i Fjärran Östern och Stillahavsområdet, i synnerhet i Kina, och i de stora oljeproducerande länderna i Mellersta Östern. Oljeanvändningen ökar snabbt i utvecklingsländerna. Många faktorer påverkar oljepriset: förväntningar om kommande ekonomiska trender, politiska förhållanden i Mellanöstern, väpnade konflikter i områden med hög produktion, raffinaderikapacitet, terroristhot och den amerikanska dollarns styrka eller svaghet. På sista tiden har priset skjutit i höjden och nått upp till som mest mellan 50 och 70 USD per fat, att jämföra med 29 USD som var det högsta priset under en tidigare 20-årsperiod. Internationellt perspektiv Världens energitillgångar domineras av fossila bränslen, av vilka oljan är det viktigaste. Energianvändningen varierar starkt mellan olika regioner, allt efter nationernas ekonomi, industristruktur och klimat. Den ökande globaliseringen gör att problem på energimarknaderna snabbt sprider sig och får återverkningar över hela världen. Problemen med tillgångarna har dominerat under de senaste åren. Länder som Kina står för över 40 procent av ökningen av efterfrågan på energi och USA och Sydostasien för 10 procent. Den snabba ekonomiska tillväxten, framför allt i Asien, har inneburit att regionen har brist på energi, vilket även gäller Europa och USA. Andra energislukare är Ryssland, de 25 EU-länderna och Latinamerika, om än i mindre utsträckning. Kol är fortfarande den största energiråvaran. De rika länderna framställer fortfarande lejonparten av världens elström, även om särskilt Asien ökar sin produktion. Industrisektorn står fortfarande för den största konsumtionen, följd av handel och hushåll. Konsumtionsmönster I Nordamerika är USA den dominerande användaren med 85 % av energitillförseln. Sedan 10 nya länder blev medlemmar i EU 2004 består det så kallade EU 25 av länder med stora inbördes olikheter när det gäller storlek, geografi och ekonomiska förhållanden. Polens BNP är exempelvis bara 6 procent av Tysklands. I Ryssland och dess samverkande stater (OSS) står naturgasen för mer än 50 % av energitillförseln, jämfört med 20 % sett över hela världen. I Kina är kol den största råvaran (cirka 58 %), medan kärnkraft och gas spelar en mindre roll. Kinas energiaptit har ökat betydligt under senare år, och industrin förbrukar nu lika mycket energi som service- och handelssektorerna. Ditt bidrag är viktigt Att spara energi innebär att energiräkningarna blir lägre, och en bättre energieffektivitet gör att vi kan få ut mera av våra inhemska energitillgångar, minska bristsituationerna, sänka beroendet av importerad energi och lindra följderna av höga energipriser och föroreningar. Alla slutanvändare har möjlighet att påverka, såväl privatpersoner som industrier och myndigheter. Camfil Farr påverkar genom att tillhandahålla marknadens mest ekonomiska luftfilter och dokumentera deras prestanda under verkliga förhållanden och med hjälp av LCC-analyser som utförs med en banbrytande egenutvecklad programvara. Varför inte låta Camfil Farr visa dig hur du kan förbättra energieffektiviteten i din byggnad eller din tillverkningsanläggning? Du hittar olika exempel i det här numret av AirMail och i tidigare nummer, till exempel AirMail nr 2, Obs: Uppgifterna ovan har hämtats från den svenska regeringsrapporten Energiläget 2005, som ges ut varje år av Statens energimyndighet, samt från andra publikationer från USA:s energidepartement och olika Internet-webbplatser. Använd mindre energi! I många länder ger myndigheter numera nyttiga tips och råd till konsumenter, fastighetsägare och företag om hur de kan sänka sin energiförbrukning. Här följer några länkar till olika Internet-sidor. Sidorna innehåller också andra länkar till relevanta webbplatser. Europa Norden asp?subject=energi Sverige USA energy_savings.htm Världen energy_links.asp Asiatiska och globala länkar 5

6 Form 6: Sheet 3BF Bevis för energieffektiviteten hos Camfil Farrs filter Att beräkna kostnaden för ren luft inom bioteknik Alla filter är inte lika. Bara för att ett filter har samma färg på mediet och samma antal veck eller påsar behöver det inte fungera på samma sätt. Camfil Farr är det enda företag som använder faktiska data för att ge kunderna tekniskt stöd och erbjuda dem säkerheten av att få renast möjliga luft till lägsta möjliga livscykelkostnad (LCC). Pionjär inom LCC Camfil Farr var i mitten av 1990-talet först i Europa med att ta fram ett LCC-program för filterval. Med programmet kan man optimera och välja ut för- och sekundärfilter för en given omgivning och med önskad filteravskiljningsgrad för skydd av HEPA-filter på tilluften. LCC-programmet ger en sammanfattning av valet i ett antal kategorier, bland annat filtrens verkliga anskaffningskostnad, energikostnaden, avfallshanteringskostnaden och arbetskostnaden (installationen). Av Camfil Farrs analys ser man att energin vanligen svarar för 70 % av ett filters livscykelkostnad, medan anskaffningskostnaden bara utgör 15 till 20 %. Resten är avfallshanterings- och arbetskostnad. Hur kan Camfil Farrs filter använda mindre energi När filtrets önskade avskiljningsgrad har överenskommits med kunden inriktar sig Camfil Farr på filtrets konfiguration hur det är veckat och uppbyggt. När det gäller avskiljningsgraden är det viktigt att man jämför äpplen med äpplen, för det finns många produkter som inte uppför sig som de ska under verkliga förhållanden. Detta beror vanligen på att man använder grova fibrer, som är elektrostatiskt laddade, i stället för fina fibrer. Camfil Farr rekommenderar användning av fina fibrer. Camfil Farrs filter har en radiell veckning som gör att mediet kan utnyttjas helt. Livslängden ökar och energikostnaden blir lägre. Ingen annan tillverkare har kommit i närheten av detta filters (30/30) prestanda under de många fältprovningar som gjorts världen över. Det verkliga konstruktionstryckfallet i den här filtertypen är för ett nytt filter nära 70 % och mediet är omkring 30 %. Konfigurationen är nyckeln till en lång livslängd, och här visar Camfil Farrs filter sin styrka. I påsfiltret Hi-Flo, som har utvecklats av Camfil Farr, används en konisk sömnad som gör att ytan kan utnyttjas maximalt, vilket ökar livslängden och sänker tryckfallet och därmed energikostnaden. Garanterad energibesparing Efter att ha gått igenom kundens anläggning och valt ut den bästa filterkombinationen för den aktuella applikationen kan Camfil Farr faktiskt garantera den väntade energibesparingen genom att övervaka energiförbrukningen och tryckfallet över filtergruppen under en bestämd tidsperiod. I dag utnyttjas programmet av många slutanvändare inom bioteknik- och läkemedelsindustri och andra branscher. En stor tillverkningsindustri med 15 anläggningar i Nordamerika har fått garantier om en besparing på 1,2 miljoner USD per år om man använder Camfil Farrs LCCmetod. Specialsortiment för bioteknik och läkemedel Förutom skyddet för ventilationssystemen och tillverkningsprocesser har Camfil Farr tagit fram ett sortiment av filterskåp för till- och frånluften speciellt för bioteknik- och läkemedelsmarknaden. Pharmaseal är exempelvis marknadens enda helsvetsade filterskåp, och det garanterar att skåpet är läckfritt i renrum. Det byggs allt fler kraftfulla kombinerade anläggningar, och Camfil Farr har därför också utvecklat ett specialsortiment av BIBO- (Bag-In, Bag-Out) frånluftsfilterskåp samt BIBO-dammuppsamlare som normalt monteras på tablettpressar eller drageringsmaskiner. Kostnaden för ren luft är energi Kostnaden för ren luft är inte kostnaden för utbytesfilter den är den energi som filtren förbrukar under sin användningstid med den önskade avskiljningsgraden. Energikostnaderna skjuter i höjden i de flesta länder i världen och det finns inga tecken på att de kommer att sjunka. Om du väljer ett Camfil Farr-filter kan du sänka driftskostnaden för din ventilationsanläggning dramatiskt. Kontakta närmaste Camfil Farrbolag eller återförsäljare om du vill veta mera. 6

7 Form 7: Sheet 4FF Bot för höga energikostnader hos AstraZeneca Läkemedelsföretaget AstraZeneca har ett av sina största forskningscentra i Dansk design är mer än möbler Det nya sugarmskonceptet gör rent kring operationsborden med Camfil Farrs filter Bekämpning av luftburna bakterier i komplicerade miljöer som till exempel operationssalar har länge varit en av Camfil Farrs specialiteter. Den har med framgång marknadsförts via internationellt erkända produktkoncept, bland annat systemet Infektioner i operationssår på grund av luftburna bakterier är en nyckelfaktor vid utveckling av konstruktioner och övervakningsmetoder för ventilation av operationssalar. Ett företag i Danmark, JRV Flexoduct Medical, har arbetat i flera år på att få fram en heltäckande lösning som tar bort sådana källor till föroreningar och farligt damm direkt vid källan i operationssalen. CamHOSP. JRV:s kompletta operationssalssystem Kontrollerad tillförsel av ultraren luft till operationsbordet, samtidigt som risken för att föroreningar ska föras in i den rena zonen måste hållas låg, är ingen enkel uppgift och kräver högtekniska lösningar, vanligen med laminärt luftflöde och speciella undertak med HEPA-filter. Målsättningen är alltid att minska antalet smittsamma luftburna organismer, eller kolonibildande enheter, som kan medföra postoperativa infektioner i operationssåret och längre konvalescenstid för patienten. För vårdgivare och myndigheter innebär också längre konvalescenstider högre patientkostnader för varje operation. utnyttjar Camfil Farrs HEPA-filter och CamHOSPlösning för att ta bort luftburna virus och bakterier och andra mikrobiologiska föroreningar. JRV:s sugarm OP 3000 en sorts böjlig kanal finns med fyra olika typer av tillbehör för luftrening vid ortopedisk kirurgi, laserkirurgi och diatermi samt för anestesi. HEPA-filtren monteras direkt i sugarmen som är höj- och sänkbar över operationsbordet så att den enkelt kan placeras intill ingreppsområdet. Den luft som sugs ut vid operationen renas också i ett specialkonstruerat HEPA-filter från Camfil Farr. Filtren byts efter varje ingrepp och specialtillverkas enligt specifikationerna av Camfil Farr i Sverige. Danskt synsätt med Camfil Farrs filter Kirurgiska metoder utvecklas ständigt, och detta kräver nya innovativa sätt att se på ventilationen. Målsättningen har varit att utveckla stabila system, utan väggar och med lägre energiförbrukning, inget drag och minskade driftskostnader, som passar till nya operationsmetoder, bland annat mikrokirurgi och titthålskirurgi. Mölndal, där anställda jobbar med att ta fram läkemedel mot sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet och i mag- och tarmkanalen. På grund av det höga tryckfallet i de syntetiska filtren var energikostnaderna höga, och AstraZeneca tog kontakt med Camfil Farr för att utreda en lösning. Sammanlagt 400 syntetiska filter användes i ventilationsanläggningarna i Mölndal. Först av allt samlade Camfil Farrs försäljningsingenjörer och AstraZenecas tekniska avdelning in uppgifter om vilka prestanda som krävdes av ventilationssystemet. Sedan använde Camfil Farr sitt LCC-program för att beräkna olika filtermodeller och fann att man skulle få ett optimalt tryckfall om man bytte från syntetiska filter till Camfil Farrs Hi-Flo M7. Besparingar på 92 euro per filter Beräkningarna visade att man kunde spara SEK (cirka 92 euro) per filter i det testade ventilationsaggregatet, och att besparingarna skulle bli sammanlagt ungefär SEK (2 944 euro) per år för varje ventilationsaggregat på grund av filtrens lägre tryckfall och högre prestanda. AstraZeneca testade ett antal ventilationsaggregat med Hi-Flo M7-filter och beräkningarna visade sig stämma under verkliga driftförhållanden. I dag används Hi-Flo M7-filter i alla ventilationsaggregat vid AstraZenecas FoU-centrum i Mölndal. Projektet genomfördes av Camfil Farr i samarbete med AstraZeneca och VVS-konsultföretaget SWECO Theorells, som också är specialiserat på byggnadsstyrsystem och energieffektivitet. 7

8 Form 8: Sheet 4BF Energikostnad Filterkostnad Rengöringskostnad Arbetskostnad Avfallshanteringskostnad % Att sänka livscykelkostnaden (LCC) för luftfilter kan ingå i besparingsekvationen utan att detta påverkar IAQ. Alla vet att kostnaden för att ventilera byggnader är avsevärd, särskilt med dagens ökande elpriser. En normal kostnad för luftfilter, uttryckt som andel av systemets totala energikostnad, är cirka 30 %. Att välja ett korrekt och effektivt filter, med hög avskiljningsgrad och lågt genomsnittligt tryckfall, kan ge avsevärda energibesparingar samtidigt som man också uppnår ett annat viktigt mål en hälsosam och komfortabel IAQ. Dubbel lönsamhet Filter som lönar sig! Det lönar sig alltså dubbelt lägre total driftskostnad och högre IAQ. Camfil Farr har beräknat att varje extra pascals (Pa) tryckfall i filtret ger en euro i ökad energikostnad för ett normalt ventilationssystem som är igång 50 % av tiden under ett år. En dålig filterkonstruktion kan öka tryckfallet med upp till 50 Pa, eller 50 euro om året i energikostnad, även om samma filterklass används. Filtren är de enda komponenterna i en ventilationsanläggning som går att byta till rimlig kostnad, så varför inte välja rätt filter och spara energi i synnerhet när energin utgör 70 % av filtrets totala livscykelkostnad (LCC)? Konstruktionssynpunkter Om man vill optimera filtrets livslängd och sänka energikostnaderna under denna livslängd måste man förstå hur konstruktionen påverkar det genomsnittliga tryckfallet. I många fall beror ett lågt tryckfall på filtrets yta, utformning och medium. Livslängden hos ett filter ökar till exempel exponentiellt med ytan. Om du ökar ytan med 50 % fördubblar du livslängden. Konstruktionstryckfallet kan skilja sig mycket mellan en korrekt och en dålig filterkonstruktion. Veck av V-typ kan falla ihop så att tryckfallet ökar snabbt, medan radiella veck som de som används i Camfil Farrs filter utnyttjar materialet bättre, vilket ger ett lågt tryckfall under drift och en lång livslängd. Camfil Farr, som har gått i spetsen för utveckling av filter med lågt tryckfall inom alla filterklasser för ventilationsanläggningar, har testat sina egna och konkurrenternas filterprodukter och dokumenterat att det är filterkonstruktionen, och inte filtrets avskiljningsgrad, som framför allt bidrar till det ursprungliga tryckfallet. Ett filter från en av Camfil Farrs konkurrenter, med samma antal fickor, har till exempel inte nödvändigtvis samma medeltryckfall under sin livslängd. Påsfilter är ett exempel på detta. Camfil Farrs unika koniska sömnad gör att filtermediet utnyttjas helt, med jämn luftflödesfördelning och jämn belastning, vilket ökar filtrets livslängd och håller ned energikostnaden. Med Camfil Farrs filter får kunden det lägsta medeltryckfallet för filter med önskad IAQ-nivå. Hi-Flo F7, Opakfil Green F7 och 30/30-förfiltren är typiska Camfil Farr-produkter som är kända för sin höga avskiljningsgrad och låga tryckfall eftersom deras konstruktion och mediekonfiguration har optimerats för att ge lägsta möjliga livscykelkostnad. LCC-program som baseras på expertråd Camfil Farr har utvecklat avancerade program för att beräkna LCC för luftfilter på grundval av laboratorieprovningar och filtertest under verkliga driftförhållanden. Med hjälp av programmen kan Konisk sömnad Parallella fickor Blockerad yta = hög energiförbrukning 8

9 Form 9: Sheet 5FF Camfil Farr-produkter med låg LCC Exempel 1 Exempel 2 Ursprungligt tryckfall (Pa) Medeltryckfall (Pa) Filter. Arbete. Avfall. Rengöring Hi-Flo F7 Energi Total LCC (euro per år) 160 euro 183 euro Opakfil Green F7 30/30 man förutsäga filtrets tryckfall och beräkna dess livslängd. Efter att erforderlig filterklass har bestämts kan programmet användas för att beräkna LCC vid en-, två- och trestegsfiltrering på grundval av schemalagda filterbyten eller tryckfall. Programmet kan skräddarsys så att det tar hänsyn till tilluftens natur (partikelhalt och belastning) allt efter årstid och geografiskt läge, och till kundens specifika kostnader för filter, arbetskraft (installation), avfallshantering, rengöring och energi. Det tar också hänsyn till att pengar som ska betalas längre fram (på grund av inflation och ränta) normalt är värda mindre än om de måste betalas i dag. Andra indata är inbakade i beräkningen, till exempel räntor på investeringen och prisökningar. Exempel Här följer två exempel. Det första är baserat på ett F7-filter till en typisk ventilationsanläggning som körs i en industristad timmar om året med luftflödet 0,94 m 3 /s. I det andra exemplet har det första filtret bytts ut mot ett annat med samma klass (F7), samma storlek och liknande material. På grund av att konstruktionen är mindre effektiv har det andra filtret ett tryckfall som är 20 Pa högre, vilket inverkar på energiförbrukningen och ökar den totala energikostnaden med 23 euro per år. För varje filter! I vissa fall kan energikostnaden bli nästan dubbelt så hög. Ett högpresterande Hi-Flo F7-filter från Camfil Farr förbrukar exempelvis energi för omkring 75 euro per år om det körs timmar om året, medan ett dåligt konstruerat filter från en annan tillverkare, eller ett filter med otillräcklig yta för applikationen, lätt kan kosta upp till 140 euro per år i samma anläggning. Tryckfallet, och hur det utvecklas under filtrets livslängd, är alltså den viktigaste enskilda faktorn som påverkar filtrets energiförbrukning. recirkuleras. Ett F6- och ett F7-filter har valts ut för jämförelsen, som visar fördelarna och besparingarna med att använda ett filter med högre avskiljningsgrad. Beräkningen utgår också från att räntesatsen är 6 % under 20-årsperioden. Totalkostnaden för system 1, filtret med den mindre ytan, är högre än för system 2, trots det lägre inköpspriset. Men system 1-filtrets kvalitet är lägre, vilket ökar rengöringskostnaden under dess livslängd och nödvändiggör tätare filterbyten. I andra avseenden är energikostnaden i stort sett densamma för båda filtren. Sammanfattningsvis är F7-filtret i system 2 det bästa valet på grund av den högre avskiljningsgraden och den lägre livscykelkostnaden, Högre kvalitet innebär lägre LCC Vi ska avsluta med en annan beräkning där vi jämför två filter med olika kvalitet och effektiv filteryta under en 20-årsperiod i en verklig anläggning. I stora städer är ersättningsluften utifrån ganska vilket innebär att den också ger en bättre IAQ till lägre kostnad under sin livstid. Camfil Farrs program kan beräkna LCC för olika sorters filter enligt rekommendationerna från Eurovent och Cecomaf. smutsig. Beräkningen baseras på fyra filter i ett enda filtreringssteg. Luftflödet är konstant och lika med 3,78 m 3 /s, timmar per år. Filtren byts när tryckfallet har nått upp till 250 Pa. Ingen luft Om du vill ha ytterligare information kan du kontakta närmaste Camfil Farr-återförsäljare eller beställa vår broschyr Ren luft till lägre kostnad som också går att ladda ned från www. camfil-farr.com. System 1 System 2 Filterdata Filterklass (EN 779) f6 f7 Filteryta per filter 4,6 m 2 9,3 m 2 Pris per filter, euro 22,9 31,1 Kostnader (euro) Total filterkostnad (byte) 1,372 1,236 Arbetskostnad Energikostnad (0,06 euro/kwh) 3,324 3,464 Avfallshanteringskostnad Rengöring 1,184 0 Total LCC-kostnad, euro 6,120 4,816 9

10 Form 10: Sheet 5BF Stort leveransavtal i Norge HINAS är den nationella inköpsorganisationen för vårdföretag i Norge. Som en paraplyorganisation för alla sjukhus och vårdinrättningar i landet är Slutna filtreringssystem för bioforskning Dagens forskningsprocesser för smittsamma sjukdomar kräver en avancerad luftfiltrering som skydd för forskningsprover, utrustning och människor. Sådan filtrering används också allt mer vid sjukvårdsinrättningar för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Eftersom man vid dessa inrättningar forskar om och studerar livsfarliga virus och bakterier är det helt nödvändigt att alla farliga ämnen tas bort från ventilationsluften innan den släpps ut. Här följer två exempel på nya beställningar av slutna filtersystem för anläggningar inom bioforskning. Största HEPA-ordern hittills i Australien Camfil Farr Australia har fått sin största beställning hittills på H-14 HEPA-filter till CSIRO:s djurhälsolaboratorier. Efter att ordern hade tecknats besökte CSIRO:s säkerhetsingenjör Camfil Farrs tillverkningsanläggning i Trosa, där han fick se hur filtren tillverkas och höra om Camfil Farrs expertkunnande och meriter som leverantör av luftfilter till olika klasser av mikrobiologiska forskningslaboratorier. CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) är Australiens nationella vetenskapsorganisation och en av världens största och mest mångsidiga forsk- ningsorganisationer. Djurhälsolaboratorierna spelar en viktig roll för hälsan hos Australiens boskap, vattenlevande arter och vilda fauna. Cambox Security till ett danskt forskningsinstitut Camfil Farr Danmark levererar Cambox Security till ett danskt institut som forskar om mul- och klövsjuka i södra Danmark. Cambox Security är en egenutvecklad produkt med ett speciellt högsäkerhetshus för Camfil Farrs Absolute-filter (avskiljningsgrad 99,99 % för 0,3 μm partiklar) som används för att rena frånluft från ventilationsanläggningar, normalt sådana som används i laboratorier av klass BSL-3. HINAS och dess tekniska och ekonomiska experter ständigt sysselsatta med att hitta bästa möjliga inköpsavtal för 270 inrättningar, men man kräver också det bästa möjliga av leverantörerna med utgångspunkt i pris- och LCC-beräkningar, produktkvalitet, produktsortiment och logistik/leveranskapacitet. HINAS gick nyligen ut med en offentlig anbudsförfrågan för påsfilter (EN 779:2002) och HEPA-filter (EN and 5) inklusive produktutbildning för tekniker och anställda som arbetar i operationssalar och andra renrumsmiljöer. Camfil Farrs norska agent, Kaare A. Rustad AS, tog i konkurrens med landets största filterleverantör hem leveranskontraktet tack vare sitt samarbete med den norska VVS-entreprenören Gunnar Karlsen AS och Camfil Farr i Sverige. Företaget arbetar över hela Norge med ett stort antal avdelningskontor och hade kapacitet nog för att kunna tillhandahålla rätt logistik och expertkunnande åt de norska vårdinrättningarna i ett land som är 260 mil långt och där fjäll, fjordar och andra besvärliga terrängförhållanden erbjuder en rejäl geografisk utmaning för leverantörerna. Filterkontraktet med HINAS bekräftar Camfil Farrs ställning som ledande luftfilterleverantör på den norska marknaden. Per Olav Jam, Gunnar Karlsen AS och Tørris Stene, Kaare A Rustad AS. 10

11 Form 11: Sheet 6FF ATEX-filter till Total Fina Camfil Farr i Sverige har fått en beställning från Fläkt Woods på ATEX-klassade filter till oljeföretaget Total Fina. Filtren kommer att användas i Fläkt Woods ventilationsaggregat på flytande oljeplattformar. Beställningen utgörs av omkring 400 Hi-Flo F9filter och 650 Camplis G4-förfilter. Den kommer att levereras av Camfil i Schweiz och Frankrike. ATEX är det vanligaste namnet på det regelverk som avser kontroll av explosiva atmosfärer och som innehåller normer för den utrustning och de skyddssystem som används där. Reglerna är baserade på kraven i olika EU-direktiv, av vilka det senaste är direktiv nr 1999/92/EG om gnistbildning i explosiva miljöer. ATEX-certifierade filter används normalt i områden med explosionsrisk, till exempel bensinstationer, oljedepåer, oljeplattformar och områden med kemikaliehantering. I dag har Camfil Farr åtta ATEX-certifierade filter i sitt produktsortiment, bland annat Hi-Flo, Sofilari, Opakfil och Camplis. Från kraftfronten Nya order från hela världen på Camfil Farrs filterprodukter för gasturbiner Finland Storbritannien I kraftverket Vuosaari kommer två Camfil Farr har fått en renoveringsbeställning för en filterhusinstalla- Siemens-gasturbiner av typ V64.3 och V94.2 att förses med sammanlagt Tenkay-filterelement- första slutna filterparenheten med tion och kommer att leverera den enheter med veckningstekniken CamGTR F8 och H10 till ett 255 HemiPleat. MW-aggregat av typ GE F9A vid kraftverket i Connah Quay. Italien Energiunderhållsdivisionen inom Egypten ENI-gruppen har beställt underhållstjänster till över 24 gasturbiner ning på utbyte av delar till filterhuset Camfil Farr har fått en stor beställ- inom landet. De kommer att vid kraftverket i Nubaria, bland utrustas med Camfil Farr-produkter. annat Pulse jet-filter och CamGTfilter till det andra filtersteget. Frankrike Cofathec har tecknat ett treårsavtal Nordafrika för leverans av Camfil Farrs GT-luftfilter till gasturbinanläggningar. 572 Tenkay-filterelement för gas- British Gas Tunisia Ltd har beställt turbiner. Bra flyt för CFM med Nestlé Waters För två år sedan tillkännagav Camfil Farr France ett ensamrättsavtal för Europa med Nestlé Waters Supply (NWS), världens största dryckestillverkare. Som en följd av detta framgångsrika avtal har Camfil Farr i USA nu också tecknat avtal med Nestlé i USA och Kanada. Camfil Farr France bidrar nu med expertkunnande enligt Camfil Filter Management (CFM) i NWS fabrik i södra Frankrike, där NWS har genomfört moderniseringar och investerat i nya flasktappningslinjer för kolsyrade Perrierprodukter som Perrier Fluo och Eau de Perrier till återförsäljare i USA och Japan. Enligt villkoren i CFM-avtalet ska ett arbetslag från Camfil Farr France besöka fabriken under tre dagar i varje månad för att förvalta över 50 luftbehandlingssystem och annan utrustning för flasktappningslinjerna så att man uppnår luftkvaliteten ISO 7 i tappningslokalerna och ISO 5 vid transportörutgångarna. Ett komplett förvaltningsprogram Konceptet Camfil Filter Management (CFM) innebär en helhetssyn med fem specifika målsättningar. CFM för NWS, som är baserad på Camfil Farrs globala CFM-strategi för kunder, omfattar diagnostiska besök vid den franska fabriken för att upptäcka och lösa luftfiltreringsproblem i flasktappningslinjerna, underhållsprogram, tillbyggnader och uppgraderingar för att uppfylla EU-certifieringskrav och kundförväntningar, behandling av hygienfrågor för att uppfylla livsmedelssäkerhetsnormer och skydda mot alla sorters fysikaliska och mikribiologiska föroreningar, samt kostnadssänkningar livscykelkostnadsanalyser (LCC) med Camfil Farrs program för att förbättra energieffektiviteten och sänka filtreringskostnaderna i varje enskilt steg med lämpliga åtgärder. 11

12 Form 12: Sheet 6BF Vi vädrar vårt expertkunnande inom flygplatsfiltrering Flygtrafiken växer som aldrig förr, och utsläppen från trafikflygplan kan innebära en betydande ökning av luftföroreningarna under kommande år. Camfil Farr har ett gott rykte som specialist på Mässor 2006/2007 Vill du veta mer? Kontakta närmaste Camfil Farr-försäljare om du vill ha fler upplysningar. Du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil Farrs huvudkontor. luftfiltreringslösningar för flygplatser, där alla krav på kontroll av partikel- och molekylära föroreningar tillgodoses. Produkterna sträcker sig alltifrån högeffektiv molekylärfiltrering av tillförd friskluft till filterlösningar för återluftsystem. I vår nya broschyr Clean air for airports kan du läsa allt om Camfil Farrs egenutvecklade analys, om studien av de eventuella hälsoriskerna från föroreningar vid flygplatser, om interna och externa källor och om de partikel-, molekylär- och kombinationsfilter från Camfil Farr som garanterar en säker och hög inneluftkvalitet för både resenärer och personal. Den nya broschyren finns i PDF-format och kan laddas ned från vår webbplats Full gas i Automotivesegmentet Camfil Farrs European Automotive Team rullar på med nya affärer med världens största biltillverkare. Hondas tillverkningsdivision i Storbritannien tecknade nyligen ett treårsavtal med Camfil Farr för leverans av luftfilterprodukter och service till företagets anläggning i Swindon. Camfil Farr i Storbritanninen levererar också lufthygienprodukter och supporttjänster till Toyota och Honda, bland annat systemgenomgångar, rapporter och rengöring av kanalsystem. Camfil Farr fanns också på plats vid General Motors Europakonferens i Polen, där man visade filtreringskoncept för målningslinjer. 12 GM-delegater från sju länder i Europa deltog i evenemanget. På målningsfronten har det tyska företaget DÜRR, som är världsledande inom lösningar för målningsverkstäder, tecknat ett avtal med Camfil Farr som omfattar alla europeiska dotterbolag. Avtalet har redan resulterat i beställningar till nya målningsverkstadsprojekt som DÜRR driver i Indien (Hyundai) och Kina (KIA Yueda). Över S-Flo A5- och UF7-filter kommer att levereras. Huvudkontor Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sweden. Telefon Telefax NOVEMBER 5 7, ISPE årskonferens (Pharma), Orlando, FL, USA 9 11, S.I.T.E., Rom, Italien 13 14, Cleantech, Milano, Italien 28 30, Powergen 2006 (gasturbiner), Orlando, FL, USA FEBRUARI 1 2, INTERPEX, Puerto Rico, Jamaica MARS 6 8, CFIA, (livsmedelsindustrin), Rennes, Frankrike 13 15, Contaminexpo (renrum), Paris, Frankrike 15 17, Internationell utställning i Shanghai om kärnkraftsindustrin, Shanghai Everbright Exhibition Center, Kina 15 17, HVACR Vietnam 2007, Hô Chi Minh-staden, Vietnam 28 31, Termodraulica Clima, Padova, Italien APRIL 18 19, Food Processing & Food Pack, Pharma PPT, Malmö Mässan 24 26, INTERPHEX (US), USA MAJ R3 Nordic, Oslo, Norge JUNI 12 14, Pharmintech. Bologna, Italien September 25 27, Elmia fastighet, Jönköping Camfil Farr AirMail är en publikation som sänds ut till Camfil Farrs kunder över hela världen. Den finns på nio språk. Utges av: Camfil AB, Industrigatan 3 SE Trosa, Sverige Tel Fax: E-post: Ansvarig utgivare: Alain Berard Försäljnings- och marknadsdirektör Camfil Farr-gruppen Redaktör: Margareta Swahn Forsling Tel Fax: E-post: Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden ymer reklambyrå photo front page: getty images

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? 3 5 8 10 11 Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning

Läs mer

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 2/2010 Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering 5 6 8 9 11 Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare Order inom

Läs mer

Kundvård. Armando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil USA. Alltid det där lilla extra för kunden

Kundvård. Armando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil USA. Alltid det där lilla extra för kunden 1, 2014 Kundvård lltid det där lilla extra för kunden rmando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil nlinebutik gör filterhantering till en enkel affär Camab hjälper turbinoperatör i CMF Clean ir

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

DOLDA RIKEDOMAR. Framgångsrik ispinne

DOLDA RIKEDOMAR. Framgångsrik ispinne Nr 4 2004 EN NATURLIG KONTAKTPUNKT FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 16 Lennart Nilsson. Mikrokosmisk förorening Den världsberömde svenske fotografen Lennart Nilsson sätter sotpartiklarna i luften och i våra

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOSTADSVENTILATION KULTURELLA HINDER MED FILTER SOM VAPEN -en viktig investering! Sid 28-29 i byggbranschen Sid 25 mot luftföroreningarna Sid 8-9 INNEKLIMAT /2013 För en bättre

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer