air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning"

Transkript

1 Form 1: Sheet 1FF air mail N Y H E T S - M A G A S I N F R Å N C A M F I L F A R R N R 2 / ymer reklambyrå Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden photo front page: getty images S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning Att spara energi en nationell och global angelägenhet LCC botar höga kostnader hos AstraZeneca Filter som lönar sig! Nestlé Waters väljer Camfil Farr Filter Management

2 Form 2: Sheet 1BF Minska energiproblemen Över hela världen gör sig chockvågorna från ständigt högre olje- och elpriser påminda i plånboken för både myndigheter, företag, fastighetsförvaltare och hushåll. När nu alla arbetar på att skära ned sina energirelaterade kostnader har också kostnaden för rening, tillförsel och utsläpp av luft i byggnader och det gäller både kontorshus, industrier, offentliga byggnader och bostäder åter kommit i blickpunkten. Efter 1970-talets oljekriser fick energibesparingarna ibland ta överhanden över inneluftkvaliteten, och resultatet blev sjuka hus och sjuka människor. I dagens moderna, smarta och välinformerade samhälle är dålig inneluftkvalitet (IAQ) helt enkelt inte acceptabelt. Hur ska vi då förena dagens högre driftskostnader för ventilationsanläggningarna med de växande kraven på en hälsosammare inomhusmiljö? Det vet Camfil Farr. Vi har under många år försett våra kunder med lösningar och råd. Vi har gång på gång visat dem i laboratoriet och under verkliga driftförhållanden att det alltid lönar sig att köpa kvalitetsluftfilter med lågt tryckfall i stället för billiga produkter med dåligt fungerande filtermedier och otillräckliga filtreringsytor. Varje gång har vi, med hjälp av vårt LCC-program, kunnat visa att det lönar sig att analysera filtrens livscykelkostnad så att man kan välja rätt filter till rätt tillämpning och få rätt renhetsgrad hos luften. Resultatet en lägre energiförbrukning hos ventilationsanläggningen syns direkt i bokslutet. Så visst kan du uppfylla kraven på bättre IAQ och tjäna pengar samtidigt. I det här numret visar vi några exempel. Om du vill veta mer behöver du bara kontakta närmaste Camfil Farr-bolag eller återförsäljare. Vi är alltid redo att prata om energibesparingar... Medan vi nu talar om energi: Bristsituationen och det ökande behovet av elström gör att våra filtreringsoch renoveringsprogram för gasturbiner upplever en högkonjunktur. Också det kan du läsa om i det här numret av AirMail. Här finns också nyheter om biologiska och mikrobiologiska föroreningar, om filtering inom sjukvården och om andra affärsområden som är attraktiva för oss. Innovativ, dynamisk, tekniskt överlägsen och ledande. Nära till hands och kunddriven det är ord som alltid har karakteriserat Camfil Farr-gruppen. Vi finns till för våra kunder, och vi finns till för dem som använder våra produkter och för dem som har nytta av dem. Tillsammans kan vi skapa en renare värld, till lägre kostnad. Mycket nöje med läsningen! Alan O Connell VD 2

3 Form 3: Sheet 2FF C a m f i l F a r r f ö r e t a g s n y h e t e r 3 förvärv som stärker vår produktplattform och marknadsställning Marknaden för renluftteknik växer snabbt genom att allt fler blir medvetna om de fördelar som en bra inneluftkvalitet medför för människors hälsa och välbefinnande och för arbetsplatsernas kapacitet, produktivitet och lönsamhet. Därför installeras nu fler och bättre filter i alla sorters lokaler, alltifrån offentliga byggnader, arbetsplatser och skolor till sjukhus, bostäder och förskolor. För att tillgodose det växande behovet av bättre och effektivare luftfiltrering har Camfil Farr under 2006 gjort tre förvärv som stärker gruppens teknik- och produktplattform, ökar tillväxten och förbättrar försäljning och kundservice lokalt i Norden och internationellt i Europa och Australien. Ett av förvärven har också lett till att vi har bildat en ny affärsenhet med namnet Camfil Farr Power Systems, som ska inrikta sig speciellt på kraft-, olje- och gasindustrin över hela världen (se nedan). Under de senaste 20 åren har Camfil Farr gjort ett dussin framgångsrika företagsförvärv som har främjat den organiska tillväxten och skapat synergivinster på grundval av en klar industrilogik. Men det är slutanvändarna och Camfil Farrs kunder som är de verkliga vinnarna, eftersom de i slutändan kan dra nytta av ett bredare produktprogram, ett djupare expertkunnande och en närmare relation med Camfil Farr. S v e r i g e Problemfritt förvärv av IF Efter flera år med stark expansion i Nordamerika och Asien har Camfil Farr nu börjat konsolidera sin Norden-bas genom förvärvet av IF Luftfilter AB (IF), som har sitt huvudkontor i Alingsås. IF är ett av Nordens ledande luftfilterföretag och utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter till alla sorters ventilationssystem. Företaget sysslar också med utbildning inom luftfiltreringsteknik. Företaget har funnits sedan 1940-talet och är fast etablerat på marknaden. Man har ett gott rykte för sin produktutveckling på luftfilterområdet. IF, som har dotterbolag i Danmark and Finland, har mycket att tillföra till Camfil Farrs omfattande luftfiltererfarenhet. Förvärvet stärker både Camfil Farrs produktsortiment på industrifiltermarknaden och företagets nordiska försäljnings- och serviceorganisation. T y s k l a n d Mer expertkunnande inom kraftindustrin Samtidigt med förvärvet av IF i Sverige har Camfil Farr köpt KAEFER-RACO Engineering GmbH (Bremen, Tyskland). KAEFER-RACO är en av världens ledande leverantörer av kundanpassade luftintagssystem, ljudhuvar och avgassystem för gasturbiner. Företaget tillverkar också avgasspjäll och kompensatorer för andra typer av fossileldade kraftverk. KAEFER-RACO har sedan 2002 ett samarbete med Camfil Industrifilter i Sverige, som är Camfil Farrs kompetenscentrum för luftintags- och avgassystem till gasturbiner. De två företagen har samarbetat inom teknik, tillverkning och utveckling, och detta kommer nu att intensifieras och optimeras som en följd av förvärvet. A u s t r a l i e n Starkare position i Australien Förvärvet av Australian Air Filters Pty Ltd har gjorts för att stärka Camfil Farrs ställning på Australienmarknaden. Australian Air Filters grundades 1982 och är branschledande när det gäller konstruktion, tillverkning och distribution av ett komplett sortiment av luftfilterprodukter. Företaget har en väl etablerad närvaro över hela Australien inom marknaderna för sjukhus, kontorshus, tillverkningsindustri, läkemedelsindustri, skolor och övrig industri. Vi introducerar Camfil Farr Power Systems KAEFER-RACO och Camfil Farrs gasturbindivisioner i Kanada och Sverige utgör nu en enda affärsenhet med namnet Camfil Farr Power Systems. Camfil Farr Power Systems kan med sina lokala företag i Sverige, Tyskland och Kanada erbjuda heltäckande projekterings-, leverans- och servicetjänster för luftintagsfiltrering, akustik och avgassystem till gasturbinkraftverk av alla storlekar, och även leverera spjäll till kraftindustrin. Den nya enheten blir en viktig global aktör inom dessa produktområden, och med den nya sammanslagna organisationen kan Camfil Farr Power Systems ännu bättre betjäna sina kunder. 3

4 Form 4: Sheet 2BF Att spara energi är en nationell och global angelägenhet Över hela världen ställs regeringarnas och kontorshus, och för renrumsmiljöer inom energipolitik inför en jättelik utmaning: exempelvis bioteknik-, läkemedels- och halvledarindustri (se även separat artikel). Camfil Farr hur ska man kunna tillhandahålla energi tillförlitligt, till rimliga priser och hjälper varje dag sina kunder med LCC-analyser för att bestämma den optimala filterkombination med så låg miljöpåverkan som möjligt? som ger lägsta möjliga driftskostnad. Energiutmaningen går att möta med snabbt Att spara energi är viktigt för alla i dag. förbättrad teknik och med en helhetssyn på Nedan följer en kort sammanfattning av dagsläget energibehoven. Tekniken måste utnyttjas för och trenderna för energin: att minska efterfrågan, reparera och bibehålla energiinfrastrukturen och öka energitillgångarna. Statliga satsningar Dagens priser på bensin, eldningsolja och naturgas är dramatiskt högre än för bara ett år sedan. får du fram ett stort antal webbplatser med råd Om du googlar på energibesparing på Internet De nuvarande energipriserna och bristsituationerna är till skada för konsumenter, företag och institutioner och stiftelser, energimyndigheter och från statliga och lokala myndigheter, enskilda industrier och hotar deras fortsatta ekonomiska ett oräkneligt antal andra företag som erbjuder utveckling. expertråd om energistyrning eller energieffektiva Ett effektivt energiutnyttjande innebär i produkter för alla sorters tillämpningar, alltifrån princip att man använder mindre energi och att hushållsapparater till byggnadsstyrsystem. man använder produkter som inte slösar med Bland exempel på statliga satsningar kan energin. Energin är inte gratis, så att slösa med nämnas EU-kommissionens gröna bok där det energi är faktiskt samma sak som att slösa med framhålls att om inget görs åt energiförbrukningen i medlemsstaterna under de kommande pengar. Att slösa med energi är inte heller bra för miljön. De flesta av våra energikällor går inte att 20 till 30 åren måste 70 procent av EU:s energibehov därefter täckas av importerad energi, jäm- ersätta. När vi har gjort slut på dem är de borta för alltid. De flesta energiformer skapar också fört med 50 procent i dag. EU har också pekat föroreningar. Ju mer energi vi gör av med, desto ut sex kärnområden för energisektorn under mer föroreningar skapas. de kommande fem åren: effektivare energianvändning, en enda gas- och elmarknad, stöd till Filterekonomi som ger förnybar energi, förbättrad kärnsäkerhet, säkrare energibesparing energitillförsel och förbättrad samordning mellan Energibesparing är också en del av Camfil Farrs energi-, miljö- och forskningspolitik. En överenskommelse har också nåtts beträffande direktivet verksamhet särskilt när det gäller att ge kunderna råd om hur de ska välja ut de filter om energieffektivitet och energitjänster, med som ger bäst ekonomi vid önskad avskiljningsgrad, utan att luftkvaliteten eftersätts. Varför? förbättring av energieffektiviteten. en bindande målsättning på en procents årlig Eftersom energin står för upp till 70 procent av I USA har energidepartementet (DOE) inrättat ett luftfilters sammanlagda livscykelkostnad (LCC) byrån för energieffektivitet och förnybar energi lönar det sig alltid att välja rätt filter till rätt sorts (EERE) för att stärka den amerikanska energisäkerheten och föra ut ren och billig energiteknik filterapplikation. Det kan innebära avsevärda besparingar för på marknaden genom en avancerad FoU på ventilationsanläggningar i offentliga byggnader energieffektivitetsområdet. Den federala regeringen i USA minskar sin egen energianvändning med hjälp av energidepartementets program för federal energistyrning och nationellt via den nationella energipolitikutvecklingsgruppen (NEPD) och andra delstatliga och federala organisationer. Det pågår en omfattande nationell kampanj för energibesparing, och dessutom finns programmet Energy Star som drivs gemensamt av naturvårdsverket (EPA) och energidepartementet (DOE) i syfte att spara pengar och skydda miljön med hjälp av energieffektiva produkter och metoder. Det här är bara några av exemplen på nationell nivå. Liknande program och myndigheter finns i så gott som alla världens industriländer. Energibalans och energianvändning Energi kan aldrig förstöras eller förbrukas, bara omvandlas, vilket är vad vi i dagligt tal menar med användning. All energi som används måste därför alltid balanseras av en lika stor mängd energi som tillförs. Det moderna samhället är starkt beroende av energi för värme och kyla, belysning och hushållsapparater samt för tillverkning och distribution av varor och tjänster. Den mängd energi som används påverkas av många faktorer, till exempel ekonomiska förhållanden, teknisk utveckling, priser, politiska åtgärder samt olika incitament som tillämpas inom energi- och miljöpolitik. Energianvändningen kan indelas i tre sektorer: bostäder och service, industri och transport. Energimarknader Energimarknaderna förändras i takt med den världsomspännande ökningen av efterfrågan på energi, den tekniska utvecklingen och medvetenheten om hur energisystem kan påverka miljö, samhälle och ekonomi. Under senare år har elmarknaden i många länder öppnats för konkurrens, och samma process börjar nu märkas på gasmarknaderna. Arbetet på att minska utsläppen av växthusgaser pågår i de flesta av världens länder och påverkar nu marknaderna för fossila bränslen och biobränslen. Med den växande efterfrågan på energi som råder över hela världen kan plötsliga förändringar eller oförutsedda händelser få stora konsekvenser för många energimarknader. 4

5 Form 5: Sheet 3FF Oljemarknad och oljepriser Råolja står för upp till 40 procent av råvaruhandeln på världens kommersiella energimarknader. I över 140 år har oljan nu varit en av de viktigaste energiråvarorna, och den har burit upp tillväxten inom industrin, transportväsendet och samhällsekonomin. Oljeprodukter som energibärare lämpar sig bäst för mindre tätt befolkade områden, som motorbränsle för långa transportavstånd och för uppvärmning när inga energibärare i form av rör eller kablar finns tillgängliga. Under de senaste årtiondena har oljemarknaderna expanderat snabbt i de nya industriländerna i Fjärran Östern och Stillahavsområdet, i synnerhet i Kina, och i de stora oljeproducerande länderna i Mellersta Östern. Oljeanvändningen ökar snabbt i utvecklingsländerna. Många faktorer påverkar oljepriset: förväntningar om kommande ekonomiska trender, politiska förhållanden i Mellanöstern, väpnade konflikter i områden med hög produktion, raffinaderikapacitet, terroristhot och den amerikanska dollarns styrka eller svaghet. På sista tiden har priset skjutit i höjden och nått upp till som mest mellan 50 och 70 USD per fat, att jämföra med 29 USD som var det högsta priset under en tidigare 20-årsperiod. Internationellt perspektiv Världens energitillgångar domineras av fossila bränslen, av vilka oljan är det viktigaste. Energianvändningen varierar starkt mellan olika regioner, allt efter nationernas ekonomi, industristruktur och klimat. Den ökande globaliseringen gör att problem på energimarknaderna snabbt sprider sig och får återverkningar över hela världen. Problemen med tillgångarna har dominerat under de senaste åren. Länder som Kina står för över 40 procent av ökningen av efterfrågan på energi och USA och Sydostasien för 10 procent. Den snabba ekonomiska tillväxten, framför allt i Asien, har inneburit att regionen har brist på energi, vilket även gäller Europa och USA. Andra energislukare är Ryssland, de 25 EU-länderna och Latinamerika, om än i mindre utsträckning. Kol är fortfarande den största energiråvaran. De rika länderna framställer fortfarande lejonparten av världens elström, även om särskilt Asien ökar sin produktion. Industrisektorn står fortfarande för den största konsumtionen, följd av handel och hushåll. Konsumtionsmönster I Nordamerika är USA den dominerande användaren med 85 % av energitillförseln. Sedan 10 nya länder blev medlemmar i EU 2004 består det så kallade EU 25 av länder med stora inbördes olikheter när det gäller storlek, geografi och ekonomiska förhållanden. Polens BNP är exempelvis bara 6 procent av Tysklands. I Ryssland och dess samverkande stater (OSS) står naturgasen för mer än 50 % av energitillförseln, jämfört med 20 % sett över hela världen. I Kina är kol den största råvaran (cirka 58 %), medan kärnkraft och gas spelar en mindre roll. Kinas energiaptit har ökat betydligt under senare år, och industrin förbrukar nu lika mycket energi som service- och handelssektorerna. Ditt bidrag är viktigt Att spara energi innebär att energiräkningarna blir lägre, och en bättre energieffektivitet gör att vi kan få ut mera av våra inhemska energitillgångar, minska bristsituationerna, sänka beroendet av importerad energi och lindra följderna av höga energipriser och föroreningar. Alla slutanvändare har möjlighet att påverka, såväl privatpersoner som industrier och myndigheter. Camfil Farr påverkar genom att tillhandahålla marknadens mest ekonomiska luftfilter och dokumentera deras prestanda under verkliga förhållanden och med hjälp av LCC-analyser som utförs med en banbrytande egenutvecklad programvara. Varför inte låta Camfil Farr visa dig hur du kan förbättra energieffektiviteten i din byggnad eller din tillverkningsanläggning? Du hittar olika exempel i det här numret av AirMail och i tidigare nummer, till exempel AirMail nr 2, Obs: Uppgifterna ovan har hämtats från den svenska regeringsrapporten Energiläget 2005, som ges ut varje år av Statens energimyndighet, samt från andra publikationer från USA:s energidepartement och olika Internet-webbplatser. Använd mindre energi! I många länder ger myndigheter numera nyttiga tips och råd till konsumenter, fastighetsägare och företag om hur de kan sänka sin energiförbrukning. Här följer några länkar till olika Internet-sidor. Sidorna innehåller också andra länkar till relevanta webbplatser. Europa Norden asp?subject=energi Sverige USA energy_savings.htm Världen energy_links.asp Asiatiska och globala länkar 5

6 Form 6: Sheet 3BF Bevis för energieffektiviteten hos Camfil Farrs filter Att beräkna kostnaden för ren luft inom bioteknik Alla filter är inte lika. Bara för att ett filter har samma färg på mediet och samma antal veck eller påsar behöver det inte fungera på samma sätt. Camfil Farr är det enda företag som använder faktiska data för att ge kunderna tekniskt stöd och erbjuda dem säkerheten av att få renast möjliga luft till lägsta möjliga livscykelkostnad (LCC). Pionjär inom LCC Camfil Farr var i mitten av 1990-talet först i Europa med att ta fram ett LCC-program för filterval. Med programmet kan man optimera och välja ut för- och sekundärfilter för en given omgivning och med önskad filteravskiljningsgrad för skydd av HEPA-filter på tilluften. LCC-programmet ger en sammanfattning av valet i ett antal kategorier, bland annat filtrens verkliga anskaffningskostnad, energikostnaden, avfallshanteringskostnaden och arbetskostnaden (installationen). Av Camfil Farrs analys ser man att energin vanligen svarar för 70 % av ett filters livscykelkostnad, medan anskaffningskostnaden bara utgör 15 till 20 %. Resten är avfallshanterings- och arbetskostnad. Hur kan Camfil Farrs filter använda mindre energi När filtrets önskade avskiljningsgrad har överenskommits med kunden inriktar sig Camfil Farr på filtrets konfiguration hur det är veckat och uppbyggt. När det gäller avskiljningsgraden är det viktigt att man jämför äpplen med äpplen, för det finns många produkter som inte uppför sig som de ska under verkliga förhållanden. Detta beror vanligen på att man använder grova fibrer, som är elektrostatiskt laddade, i stället för fina fibrer. Camfil Farr rekommenderar användning av fina fibrer. Camfil Farrs filter har en radiell veckning som gör att mediet kan utnyttjas helt. Livslängden ökar och energikostnaden blir lägre. Ingen annan tillverkare har kommit i närheten av detta filters (30/30) prestanda under de många fältprovningar som gjorts världen över. Det verkliga konstruktionstryckfallet i den här filtertypen är för ett nytt filter nära 70 % och mediet är omkring 30 %. Konfigurationen är nyckeln till en lång livslängd, och här visar Camfil Farrs filter sin styrka. I påsfiltret Hi-Flo, som har utvecklats av Camfil Farr, används en konisk sömnad som gör att ytan kan utnyttjas maximalt, vilket ökar livslängden och sänker tryckfallet och därmed energikostnaden. Garanterad energibesparing Efter att ha gått igenom kundens anläggning och valt ut den bästa filterkombinationen för den aktuella applikationen kan Camfil Farr faktiskt garantera den väntade energibesparingen genom att övervaka energiförbrukningen och tryckfallet över filtergruppen under en bestämd tidsperiod. I dag utnyttjas programmet av många slutanvändare inom bioteknik- och läkemedelsindustri och andra branscher. En stor tillverkningsindustri med 15 anläggningar i Nordamerika har fått garantier om en besparing på 1,2 miljoner USD per år om man använder Camfil Farrs LCCmetod. Specialsortiment för bioteknik och läkemedel Förutom skyddet för ventilationssystemen och tillverkningsprocesser har Camfil Farr tagit fram ett sortiment av filterskåp för till- och frånluften speciellt för bioteknik- och läkemedelsmarknaden. Pharmaseal är exempelvis marknadens enda helsvetsade filterskåp, och det garanterar att skåpet är läckfritt i renrum. Det byggs allt fler kraftfulla kombinerade anläggningar, och Camfil Farr har därför också utvecklat ett specialsortiment av BIBO- (Bag-In, Bag-Out) frånluftsfilterskåp samt BIBO-dammuppsamlare som normalt monteras på tablettpressar eller drageringsmaskiner. Kostnaden för ren luft är energi Kostnaden för ren luft är inte kostnaden för utbytesfilter den är den energi som filtren förbrukar under sin användningstid med den önskade avskiljningsgraden. Energikostnaderna skjuter i höjden i de flesta länder i världen och det finns inga tecken på att de kommer att sjunka. Om du väljer ett Camfil Farr-filter kan du sänka driftskostnaden för din ventilationsanläggning dramatiskt. Kontakta närmaste Camfil Farrbolag eller återförsäljare om du vill veta mera. 6

7 Form 7: Sheet 4FF Bot för höga energikostnader hos AstraZeneca Läkemedelsföretaget AstraZeneca har ett av sina största forskningscentra i Dansk design är mer än möbler Det nya sugarmskonceptet gör rent kring operationsborden med Camfil Farrs filter Bekämpning av luftburna bakterier i komplicerade miljöer som till exempel operationssalar har länge varit en av Camfil Farrs specialiteter. Den har med framgång marknadsförts via internationellt erkända produktkoncept, bland annat systemet Infektioner i operationssår på grund av luftburna bakterier är en nyckelfaktor vid utveckling av konstruktioner och övervakningsmetoder för ventilation av operationssalar. Ett företag i Danmark, JRV Flexoduct Medical, har arbetat i flera år på att få fram en heltäckande lösning som tar bort sådana källor till föroreningar och farligt damm direkt vid källan i operationssalen. CamHOSP. JRV:s kompletta operationssalssystem Kontrollerad tillförsel av ultraren luft till operationsbordet, samtidigt som risken för att föroreningar ska föras in i den rena zonen måste hållas låg, är ingen enkel uppgift och kräver högtekniska lösningar, vanligen med laminärt luftflöde och speciella undertak med HEPA-filter. Målsättningen är alltid att minska antalet smittsamma luftburna organismer, eller kolonibildande enheter, som kan medföra postoperativa infektioner i operationssåret och längre konvalescenstid för patienten. För vårdgivare och myndigheter innebär också längre konvalescenstider högre patientkostnader för varje operation. utnyttjar Camfil Farrs HEPA-filter och CamHOSPlösning för att ta bort luftburna virus och bakterier och andra mikrobiologiska föroreningar. JRV:s sugarm OP 3000 en sorts böjlig kanal finns med fyra olika typer av tillbehör för luftrening vid ortopedisk kirurgi, laserkirurgi och diatermi samt för anestesi. HEPA-filtren monteras direkt i sugarmen som är höj- och sänkbar över operationsbordet så att den enkelt kan placeras intill ingreppsområdet. Den luft som sugs ut vid operationen renas också i ett specialkonstruerat HEPA-filter från Camfil Farr. Filtren byts efter varje ingrepp och specialtillverkas enligt specifikationerna av Camfil Farr i Sverige. Danskt synsätt med Camfil Farrs filter Kirurgiska metoder utvecklas ständigt, och detta kräver nya innovativa sätt att se på ventilationen. Målsättningen har varit att utveckla stabila system, utan väggar och med lägre energiförbrukning, inget drag och minskade driftskostnader, som passar till nya operationsmetoder, bland annat mikrokirurgi och titthålskirurgi. Mölndal, där anställda jobbar med att ta fram läkemedel mot sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet och i mag- och tarmkanalen. På grund av det höga tryckfallet i de syntetiska filtren var energikostnaderna höga, och AstraZeneca tog kontakt med Camfil Farr för att utreda en lösning. Sammanlagt 400 syntetiska filter användes i ventilationsanläggningarna i Mölndal. Först av allt samlade Camfil Farrs försäljningsingenjörer och AstraZenecas tekniska avdelning in uppgifter om vilka prestanda som krävdes av ventilationssystemet. Sedan använde Camfil Farr sitt LCC-program för att beräkna olika filtermodeller och fann att man skulle få ett optimalt tryckfall om man bytte från syntetiska filter till Camfil Farrs Hi-Flo M7. Besparingar på 92 euro per filter Beräkningarna visade att man kunde spara SEK (cirka 92 euro) per filter i det testade ventilationsaggregatet, och att besparingarna skulle bli sammanlagt ungefär SEK (2 944 euro) per år för varje ventilationsaggregat på grund av filtrens lägre tryckfall och högre prestanda. AstraZeneca testade ett antal ventilationsaggregat med Hi-Flo M7-filter och beräkningarna visade sig stämma under verkliga driftförhållanden. I dag används Hi-Flo M7-filter i alla ventilationsaggregat vid AstraZenecas FoU-centrum i Mölndal. Projektet genomfördes av Camfil Farr i samarbete med AstraZeneca och VVS-konsultföretaget SWECO Theorells, som också är specialiserat på byggnadsstyrsystem och energieffektivitet. 7

8 Form 8: Sheet 4BF Energikostnad Filterkostnad Rengöringskostnad Arbetskostnad Avfallshanteringskostnad % Att sänka livscykelkostnaden (LCC) för luftfilter kan ingå i besparingsekvationen utan att detta påverkar IAQ. Alla vet att kostnaden för att ventilera byggnader är avsevärd, särskilt med dagens ökande elpriser. En normal kostnad för luftfilter, uttryckt som andel av systemets totala energikostnad, är cirka 30 %. Att välja ett korrekt och effektivt filter, med hög avskiljningsgrad och lågt genomsnittligt tryckfall, kan ge avsevärda energibesparingar samtidigt som man också uppnår ett annat viktigt mål en hälsosam och komfortabel IAQ. Dubbel lönsamhet Filter som lönar sig! Det lönar sig alltså dubbelt lägre total driftskostnad och högre IAQ. Camfil Farr har beräknat att varje extra pascals (Pa) tryckfall i filtret ger en euro i ökad energikostnad för ett normalt ventilationssystem som är igång 50 % av tiden under ett år. En dålig filterkonstruktion kan öka tryckfallet med upp till 50 Pa, eller 50 euro om året i energikostnad, även om samma filterklass används. Filtren är de enda komponenterna i en ventilationsanläggning som går att byta till rimlig kostnad, så varför inte välja rätt filter och spara energi i synnerhet när energin utgör 70 % av filtrets totala livscykelkostnad (LCC)? Konstruktionssynpunkter Om man vill optimera filtrets livslängd och sänka energikostnaderna under denna livslängd måste man förstå hur konstruktionen påverkar det genomsnittliga tryckfallet. I många fall beror ett lågt tryckfall på filtrets yta, utformning och medium. Livslängden hos ett filter ökar till exempel exponentiellt med ytan. Om du ökar ytan med 50 % fördubblar du livslängden. Konstruktionstryckfallet kan skilja sig mycket mellan en korrekt och en dålig filterkonstruktion. Veck av V-typ kan falla ihop så att tryckfallet ökar snabbt, medan radiella veck som de som används i Camfil Farrs filter utnyttjar materialet bättre, vilket ger ett lågt tryckfall under drift och en lång livslängd. Camfil Farr, som har gått i spetsen för utveckling av filter med lågt tryckfall inom alla filterklasser för ventilationsanläggningar, har testat sina egna och konkurrenternas filterprodukter och dokumenterat att det är filterkonstruktionen, och inte filtrets avskiljningsgrad, som framför allt bidrar till det ursprungliga tryckfallet. Ett filter från en av Camfil Farrs konkurrenter, med samma antal fickor, har till exempel inte nödvändigtvis samma medeltryckfall under sin livslängd. Påsfilter är ett exempel på detta. Camfil Farrs unika koniska sömnad gör att filtermediet utnyttjas helt, med jämn luftflödesfördelning och jämn belastning, vilket ökar filtrets livslängd och håller ned energikostnaden. Med Camfil Farrs filter får kunden det lägsta medeltryckfallet för filter med önskad IAQ-nivå. Hi-Flo F7, Opakfil Green F7 och 30/30-förfiltren är typiska Camfil Farr-produkter som är kända för sin höga avskiljningsgrad och låga tryckfall eftersom deras konstruktion och mediekonfiguration har optimerats för att ge lägsta möjliga livscykelkostnad. LCC-program som baseras på expertråd Camfil Farr har utvecklat avancerade program för att beräkna LCC för luftfilter på grundval av laboratorieprovningar och filtertest under verkliga driftförhållanden. Med hjälp av programmen kan Konisk sömnad Parallella fickor Blockerad yta = hög energiförbrukning 8

9 Form 9: Sheet 5FF Camfil Farr-produkter med låg LCC Exempel 1 Exempel 2 Ursprungligt tryckfall (Pa) Medeltryckfall (Pa) Filter. Arbete. Avfall. Rengöring Hi-Flo F7 Energi Total LCC (euro per år) 160 euro 183 euro Opakfil Green F7 30/30 man förutsäga filtrets tryckfall och beräkna dess livslängd. Efter att erforderlig filterklass har bestämts kan programmet användas för att beräkna LCC vid en-, två- och trestegsfiltrering på grundval av schemalagda filterbyten eller tryckfall. Programmet kan skräddarsys så att det tar hänsyn till tilluftens natur (partikelhalt och belastning) allt efter årstid och geografiskt läge, och till kundens specifika kostnader för filter, arbetskraft (installation), avfallshantering, rengöring och energi. Det tar också hänsyn till att pengar som ska betalas längre fram (på grund av inflation och ränta) normalt är värda mindre än om de måste betalas i dag. Andra indata är inbakade i beräkningen, till exempel räntor på investeringen och prisökningar. Exempel Här följer två exempel. Det första är baserat på ett F7-filter till en typisk ventilationsanläggning som körs i en industristad timmar om året med luftflödet 0,94 m 3 /s. I det andra exemplet har det första filtret bytts ut mot ett annat med samma klass (F7), samma storlek och liknande material. På grund av att konstruktionen är mindre effektiv har det andra filtret ett tryckfall som är 20 Pa högre, vilket inverkar på energiförbrukningen och ökar den totala energikostnaden med 23 euro per år. För varje filter! I vissa fall kan energikostnaden bli nästan dubbelt så hög. Ett högpresterande Hi-Flo F7-filter från Camfil Farr förbrukar exempelvis energi för omkring 75 euro per år om det körs timmar om året, medan ett dåligt konstruerat filter från en annan tillverkare, eller ett filter med otillräcklig yta för applikationen, lätt kan kosta upp till 140 euro per år i samma anläggning. Tryckfallet, och hur det utvecklas under filtrets livslängd, är alltså den viktigaste enskilda faktorn som påverkar filtrets energiförbrukning. recirkuleras. Ett F6- och ett F7-filter har valts ut för jämförelsen, som visar fördelarna och besparingarna med att använda ett filter med högre avskiljningsgrad. Beräkningen utgår också från att räntesatsen är 6 % under 20-årsperioden. Totalkostnaden för system 1, filtret med den mindre ytan, är högre än för system 2, trots det lägre inköpspriset. Men system 1-filtrets kvalitet är lägre, vilket ökar rengöringskostnaden under dess livslängd och nödvändiggör tätare filterbyten. I andra avseenden är energikostnaden i stort sett densamma för båda filtren. Sammanfattningsvis är F7-filtret i system 2 det bästa valet på grund av den högre avskiljningsgraden och den lägre livscykelkostnaden, Högre kvalitet innebär lägre LCC Vi ska avsluta med en annan beräkning där vi jämför två filter med olika kvalitet och effektiv filteryta under en 20-årsperiod i en verklig anläggning. I stora städer är ersättningsluften utifrån ganska vilket innebär att den också ger en bättre IAQ till lägre kostnad under sin livstid. Camfil Farrs program kan beräkna LCC för olika sorters filter enligt rekommendationerna från Eurovent och Cecomaf. smutsig. Beräkningen baseras på fyra filter i ett enda filtreringssteg. Luftflödet är konstant och lika med 3,78 m 3 /s, timmar per år. Filtren byts när tryckfallet har nått upp till 250 Pa. Ingen luft Om du vill ha ytterligare information kan du kontakta närmaste Camfil Farr-återförsäljare eller beställa vår broschyr Ren luft till lägre kostnad som också går att ladda ned från www. camfil-farr.com. System 1 System 2 Filterdata Filterklass (EN 779) f6 f7 Filteryta per filter 4,6 m 2 9,3 m 2 Pris per filter, euro 22,9 31,1 Kostnader (euro) Total filterkostnad (byte) 1,372 1,236 Arbetskostnad Energikostnad (0,06 euro/kwh) 3,324 3,464 Avfallshanteringskostnad Rengöring 1,184 0 Total LCC-kostnad, euro 6,120 4,816 9

10 Form 10: Sheet 5BF Stort leveransavtal i Norge HINAS är den nationella inköpsorganisationen för vårdföretag i Norge. Som en paraplyorganisation för alla sjukhus och vårdinrättningar i landet är Slutna filtreringssystem för bioforskning Dagens forskningsprocesser för smittsamma sjukdomar kräver en avancerad luftfiltrering som skydd för forskningsprover, utrustning och människor. Sådan filtrering används också allt mer vid sjukvårdsinrättningar för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Eftersom man vid dessa inrättningar forskar om och studerar livsfarliga virus och bakterier är det helt nödvändigt att alla farliga ämnen tas bort från ventilationsluften innan den släpps ut. Här följer två exempel på nya beställningar av slutna filtersystem för anläggningar inom bioforskning. Största HEPA-ordern hittills i Australien Camfil Farr Australia har fått sin största beställning hittills på H-14 HEPA-filter till CSIRO:s djurhälsolaboratorier. Efter att ordern hade tecknats besökte CSIRO:s säkerhetsingenjör Camfil Farrs tillverkningsanläggning i Trosa, där han fick se hur filtren tillverkas och höra om Camfil Farrs expertkunnande och meriter som leverantör av luftfilter till olika klasser av mikrobiologiska forskningslaboratorier. CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) är Australiens nationella vetenskapsorganisation och en av världens största och mest mångsidiga forsk- ningsorganisationer. Djurhälsolaboratorierna spelar en viktig roll för hälsan hos Australiens boskap, vattenlevande arter och vilda fauna. Cambox Security till ett danskt forskningsinstitut Camfil Farr Danmark levererar Cambox Security till ett danskt institut som forskar om mul- och klövsjuka i södra Danmark. Cambox Security är en egenutvecklad produkt med ett speciellt högsäkerhetshus för Camfil Farrs Absolute-filter (avskiljningsgrad 99,99 % för 0,3 μm partiklar) som används för att rena frånluft från ventilationsanläggningar, normalt sådana som används i laboratorier av klass BSL-3. HINAS och dess tekniska och ekonomiska experter ständigt sysselsatta med att hitta bästa möjliga inköpsavtal för 270 inrättningar, men man kräver också det bästa möjliga av leverantörerna med utgångspunkt i pris- och LCC-beräkningar, produktkvalitet, produktsortiment och logistik/leveranskapacitet. HINAS gick nyligen ut med en offentlig anbudsförfrågan för påsfilter (EN 779:2002) och HEPA-filter (EN and 5) inklusive produktutbildning för tekniker och anställda som arbetar i operationssalar och andra renrumsmiljöer. Camfil Farrs norska agent, Kaare A. Rustad AS, tog i konkurrens med landets största filterleverantör hem leveranskontraktet tack vare sitt samarbete med den norska VVS-entreprenören Gunnar Karlsen AS och Camfil Farr i Sverige. Företaget arbetar över hela Norge med ett stort antal avdelningskontor och hade kapacitet nog för att kunna tillhandahålla rätt logistik och expertkunnande åt de norska vårdinrättningarna i ett land som är 260 mil långt och där fjäll, fjordar och andra besvärliga terrängförhållanden erbjuder en rejäl geografisk utmaning för leverantörerna. Filterkontraktet med HINAS bekräftar Camfil Farrs ställning som ledande luftfilterleverantör på den norska marknaden. Per Olav Jam, Gunnar Karlsen AS och Tørris Stene, Kaare A Rustad AS. 10

11 Form 11: Sheet 6FF ATEX-filter till Total Fina Camfil Farr i Sverige har fått en beställning från Fläkt Woods på ATEX-klassade filter till oljeföretaget Total Fina. Filtren kommer att användas i Fläkt Woods ventilationsaggregat på flytande oljeplattformar. Beställningen utgörs av omkring 400 Hi-Flo F9filter och 650 Camplis G4-förfilter. Den kommer att levereras av Camfil i Schweiz och Frankrike. ATEX är det vanligaste namnet på det regelverk som avser kontroll av explosiva atmosfärer och som innehåller normer för den utrustning och de skyddssystem som används där. Reglerna är baserade på kraven i olika EU-direktiv, av vilka det senaste är direktiv nr 1999/92/EG om gnistbildning i explosiva miljöer. ATEX-certifierade filter används normalt i områden med explosionsrisk, till exempel bensinstationer, oljedepåer, oljeplattformar och områden med kemikaliehantering. I dag har Camfil Farr åtta ATEX-certifierade filter i sitt produktsortiment, bland annat Hi-Flo, Sofilari, Opakfil och Camplis. Från kraftfronten Nya order från hela världen på Camfil Farrs filterprodukter för gasturbiner Finland Storbritannien I kraftverket Vuosaari kommer två Camfil Farr har fått en renoveringsbeställning för en filterhusinstalla- Siemens-gasturbiner av typ V64.3 och V94.2 att förses med sammanlagt Tenkay-filterelement- första slutna filterparenheten med tion och kommer att leverera den enheter med veckningstekniken CamGTR F8 och H10 till ett 255 HemiPleat. MW-aggregat av typ GE F9A vid kraftverket i Connah Quay. Italien Energiunderhållsdivisionen inom Egypten ENI-gruppen har beställt underhållstjänster till över 24 gasturbiner ning på utbyte av delar till filterhuset Camfil Farr har fått en stor beställ- inom landet. De kommer att vid kraftverket i Nubaria, bland utrustas med Camfil Farr-produkter. annat Pulse jet-filter och CamGTfilter till det andra filtersteget. Frankrike Cofathec har tecknat ett treårsavtal Nordafrika för leverans av Camfil Farrs GT-luftfilter till gasturbinanläggningar. 572 Tenkay-filterelement för gas- British Gas Tunisia Ltd har beställt turbiner. Bra flyt för CFM med Nestlé Waters För två år sedan tillkännagav Camfil Farr France ett ensamrättsavtal för Europa med Nestlé Waters Supply (NWS), världens största dryckestillverkare. Som en följd av detta framgångsrika avtal har Camfil Farr i USA nu också tecknat avtal med Nestlé i USA och Kanada. Camfil Farr France bidrar nu med expertkunnande enligt Camfil Filter Management (CFM) i NWS fabrik i södra Frankrike, där NWS har genomfört moderniseringar och investerat i nya flasktappningslinjer för kolsyrade Perrierprodukter som Perrier Fluo och Eau de Perrier till återförsäljare i USA och Japan. Enligt villkoren i CFM-avtalet ska ett arbetslag från Camfil Farr France besöka fabriken under tre dagar i varje månad för att förvalta över 50 luftbehandlingssystem och annan utrustning för flasktappningslinjerna så att man uppnår luftkvaliteten ISO 7 i tappningslokalerna och ISO 5 vid transportörutgångarna. Ett komplett förvaltningsprogram Konceptet Camfil Filter Management (CFM) innebär en helhetssyn med fem specifika målsättningar. CFM för NWS, som är baserad på Camfil Farrs globala CFM-strategi för kunder, omfattar diagnostiska besök vid den franska fabriken för att upptäcka och lösa luftfiltreringsproblem i flasktappningslinjerna, underhållsprogram, tillbyggnader och uppgraderingar för att uppfylla EU-certifieringskrav och kundförväntningar, behandling av hygienfrågor för att uppfylla livsmedelssäkerhetsnormer och skydda mot alla sorters fysikaliska och mikribiologiska föroreningar, samt kostnadssänkningar livscykelkostnadsanalyser (LCC) med Camfil Farrs program för att förbättra energieffektiviteten och sänka filtreringskostnaderna i varje enskilt steg med lämpliga åtgärder. 11

12 Form 12: Sheet 6BF Vi vädrar vårt expertkunnande inom flygplatsfiltrering Flygtrafiken växer som aldrig förr, och utsläppen från trafikflygplan kan innebära en betydande ökning av luftföroreningarna under kommande år. Camfil Farr har ett gott rykte som specialist på Mässor 2006/2007 Vill du veta mer? Kontakta närmaste Camfil Farr-försäljare om du vill ha fler upplysningar. Du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil Farrs huvudkontor. luftfiltreringslösningar för flygplatser, där alla krav på kontroll av partikel- och molekylära föroreningar tillgodoses. Produkterna sträcker sig alltifrån högeffektiv molekylärfiltrering av tillförd friskluft till filterlösningar för återluftsystem. I vår nya broschyr Clean air for airports kan du läsa allt om Camfil Farrs egenutvecklade analys, om studien av de eventuella hälsoriskerna från föroreningar vid flygplatser, om interna och externa källor och om de partikel-, molekylär- och kombinationsfilter från Camfil Farr som garanterar en säker och hög inneluftkvalitet för både resenärer och personal. Den nya broschyren finns i PDF-format och kan laddas ned från vår webbplats Full gas i Automotivesegmentet Camfil Farrs European Automotive Team rullar på med nya affärer med världens största biltillverkare. Hondas tillverkningsdivision i Storbritannien tecknade nyligen ett treårsavtal med Camfil Farr för leverans av luftfilterprodukter och service till företagets anläggning i Swindon. Camfil Farr i Storbritanninen levererar också lufthygienprodukter och supporttjänster till Toyota och Honda, bland annat systemgenomgångar, rapporter och rengöring av kanalsystem. Camfil Farr fanns också på plats vid General Motors Europakonferens i Polen, där man visade filtreringskoncept för målningslinjer. 12 GM-delegater från sju länder i Europa deltog i evenemanget. På målningsfronten har det tyska företaget DÜRR, som är världsledande inom lösningar för målningsverkstäder, tecknat ett avtal med Camfil Farr som omfattar alla europeiska dotterbolag. Avtalet har redan resulterat i beställningar till nya målningsverkstadsprojekt som DÜRR driver i Indien (Hyundai) och Kina (KIA Yueda). Över S-Flo A5- och UF7-filter kommer att levereras. Huvudkontor Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sweden. Telefon Telefax NOVEMBER 5 7, ISPE årskonferens (Pharma), Orlando, FL, USA 9 11, S.I.T.E., Rom, Italien 13 14, Cleantech, Milano, Italien 28 30, Powergen 2006 (gasturbiner), Orlando, FL, USA FEBRUARI 1 2, INTERPEX, Puerto Rico, Jamaica MARS 6 8, CFIA, (livsmedelsindustrin), Rennes, Frankrike 13 15, Contaminexpo (renrum), Paris, Frankrike 15 17, Internationell utställning i Shanghai om kärnkraftsindustrin, Shanghai Everbright Exhibition Center, Kina 15 17, HVACR Vietnam 2007, Hô Chi Minh-staden, Vietnam 28 31, Termodraulica Clima, Padova, Italien APRIL 18 19, Food Processing & Food Pack, Pharma PPT, Malmö Mässan 24 26, INTERPHEX (US), USA MAJ R3 Nordic, Oslo, Norge JUNI 12 14, Pharmintech. Bologna, Italien September 25 27, Elmia fastighet, Jönköping Camfil Farr AirMail är en publikation som sänds ut till Camfil Farrs kunder över hela världen. Den finns på nio språk. Utges av: Camfil AB, Industrigatan 3 SE Trosa, Sverige Tel Fax: E-post: Ansvarig utgivare: Alain Berard Försäljnings- och marknadsdirektör Camfil Farr-gruppen Redaktör: Margareta Swahn Forsling Tel Fax: E-post: Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden ymer reklambyrå photo front page: getty images

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2003 Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft 5 7 9 Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras Total filterförvaltning

Läs mer

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions komfortventilation Camfil Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions camfil världsledaren inom renluftsteknik och tillverkning av luftfilter Vår koncern finns representerad med dotterbolag

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man?

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Therese Hindman Persson, Affärsområdeschef: Energy Solutions, Schneider Electric Schneider Electric 1 Vilka

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT ÄR VÅR PASSION Ren luft. Det är egentligen hela syftet med vår existens. Det är vad vi med våra produkter strävar efter och

Läs mer

air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar

air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar air mail N Y H E T S - MAGASINET FRÅN C A M F I L F a r r Nr 2/2007 Anta energibesparingsutmaningen! 3 4 5 8 9 10 Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar Bättre

Läs mer

foto: www.canstockphoto.com RESEMA LUFTFILTER energiklassificering enligt Eurovent 4/11

foto: www.canstockphoto.com RESEMA LUFTFILTER energiklassificering enligt Eurovent 4/11 foto: www.canstockphoto.com RESEMA LUFTFILTER energiklassificering enligt Eurovent 4/11 1 Energiberäkning enligt Eurovent 4/11 Eurovent 4/11 specificerar en beräkningsmodell för energiklassificering av

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Ren luft i din närmiljö

Ren luft i din närmiljö Ren luft i din närmiljö Att leva på luft Vi på Dinair Ekonomifilter har medarbetare med lång erfarenhet av luftfilter för både den inre och yttre miljön. I samråd med våra kunder har många filterproblem

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

airmail För säkerhet och skydd 2 Camfil Farr täcker hela Nordamerika Slutna filtersystem som skyddar byggnader

airmail För säkerhet och skydd 2 Camfil Farr täcker hela Nordamerika Slutna filtersystem som skyddar byggnader airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 1/2003 För säkerhet och skydd 2 Camfil Farr täcker hela Nordamerika 4 7 8 Slutna filtersystem som skyddar byggnader Vår styrelseordförande ser bakåt och framåt

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftkonditioneringssystem Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Tunnelfläktar Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Produktsortiment 2 Systemair världen runt Systemair

Läs mer

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr nordens stö rsta leverantö r av luftfilter Camfil Farr startades i Sverige

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden?

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden? Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden? STF - Kärnkraft 2009 Paul Westin, Energimyndigheten Hypotesen och frågan Elbilar och elhybridbilar, mer järnvägstransporter och en betydande värmepumpsanvändning.

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 Miljöredovisning 2010 Clean air solutions c a m f i l f a r r ren luft är det bästa vi vet Camfil Farr har en ny femårsplan som vi har valt att kalla First Choice. Vi skall vara kundens första alternativ

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

Creating Clean Air. En Produktöversikt. Taking small steps together, always ahead, towards a better world

Creating Clean Air. En Produktöversikt. Taking small steps together, always ahead, towards a better world Creating Clean Air En Produktöversikt Taking small steps together, always ahead, towards a better world Creating Clean Air En Produktöversikt Vokes Air produktsortiment kan möta alla dina behov, från grovfilter

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Ventilationssystem och partikelavskiljning Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Reduktion av internt genererade partiklar Sker normalt endast genom utspädning av genererade partiklar med renare

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Har du koll på taket!

Har du koll på taket! Smarta taklösningar Har du koll på taket! Det finns smarta sätt att spara pengar Du ställer krav på taket Smarta taklösningar Som kan lösas Taket är kanske inte det första du tänker på när du ska renovera

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

airmail Hållbarhet för en ljus framtid

airmail Hållbarhet för en ljus framtid NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2009 Hållbarhet för en ljus framtid 2 7 9 10 12 Att sänka ventilationskostnaderna Gold Series tar hand om Oystars damm Fullskaletestning vid ett av USA:s främsta

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem

Luft-luftvärmepump Premium Performance. En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem Luft-luftvärmepump Premium Performance En effektiv väg till behagligt klimat i ditt hem INNEHÅLL Energieffektiva värmepumpslösningar Livet börjar hemma. Därför erbjuder vi ett brett utbud av marknadens

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk Energieffektivitet med Siemens Schutzvermerk / Copyright-Vermerk 90 % av hushållsapparaternas resursförbrukning kommer från användningen. 8% Produktion 1% Råmaterial Transport Skrotning 1% 90% Användning

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning Skärande bearbetning Skärande bearbetning I de flesta skäroperationer krävs en skärvätska som kyler skärstället, transporterar bort spånor, minskar verktygsslitaget, ökar produktiviteten och säkerställer

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

airmail Ren landning på Mars Ingen risk för Ebola i Frankrike eller Sverige Sporfilter en växande marknad Camfils nya kanadensiska bolag

airmail Ren landning på Mars Ingen risk för Ebola i Frankrike eller Sverige Sporfilter en växande marknad Camfils nya kanadensiska bolag airmail NYHETS- MAGASIN FRÅN CAMFIL 2/99 Ren landning på Mars 3 4 5 6 Ingen risk för Ebola i Frankrike eller Sverige Sporfilter en växande marknad Camfils nya kanadensiska bolag Ljusa framtidsutsikter

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 vi visar vägen F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 2 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 3 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13

Läs mer

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud Clean Air Solutions Broschyr över vårt utbud 1963 GRUNDADES CAMFIL ÖVER 50 ÅRS ERFARENHET AV RENLUFTSLÖSNINGAR 1960 är året då det svenska kärnkraftsprogrammet ska startas. Gösta Larson, som är specialist

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer