Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION"

Transkript

1 Plannja solelpaket TEKNISK INFORMATION JANUARI 2015

2 Producera din egen elektricitet med Plannjas solelpaket Plannjas solelpaket är en lätt och smidig lösning för dig som vill producera din alldeles egna elektricitet. När systemet är installerat får du praktiskt taget gratis elektricitet från en ren och förnybar energikälla utan begränsningar solens strålar. Du behöver inte längre oroa dig över elpriser och prisökningar. Systemen är utformade för anslutning till den allmänna elnätet. System anslutna till elnätet använder företrädesvis solel, men om den inte räcker till importeras elektricitet från nätet. Och vice versa, när solelsproduktionen överstiger behovet, exporteras den överskjutande elektriciteten till det allmänna nätet. Installationen fungerar som följer. Solpaneler, även kalllade PV-moduler, placeras uppe på taket med ett speciellt infästningssystem. Solpanelerna kan monteras på alla sorters tak och ytor. Solpanelsuppsättningen ansluts sedan med kablar till husets elcentral via en växelriktare. Växelriktaren konverterar likström (DC) till växelström (AC) som används till vanliga tillämpningar och system i hushållet. När det är installerat producerar systemet vanlig elektricitet automatiskt så fort solen skiner. Alla delar som behövs ingår i det nyckelfärdiga systemet. En utbildad takinstallatör och elektriker installerar det snabbt åt dig. Vi har testat och optimerat systemet så att lång livslängd och praktiskt taget underhållsfri drift kan garanteras. Det är dags att börja dra nytta av en gratis energikälla och njuta av gratis och hållbar energi så fort solen skiner. Bild 1. Schema över ett nätanslutet solelsystem. Solpaneler uppe på taket omvandlar solljus till elektricitet. De seriekopplade solpanelerna är kopplade till en växelriktare som konverterar likström till växelström som används för att driva hushållsmaskiner. Växelriktaren är sedan kopplad till huvudelcentralen från vilken den styr elektriciteten antingen till husets nät eller till det allmänna elnätet. Mellan växelriktaren och elcentralen sitter en säkerhetsbrytare som gör att PV-systemet kan kopplas bort från elnätet. 2 Plannja solelpaket Teknisk information

3 Introduktion till solel Elproduktion Solelsystem producerar hushållselektricitet under dygnets ljusa timmar. Produktionen är hög under de soliga månaderna från april till september. Systemets storlek definieras av den nominella toppeffekten energiproduktionen avgörs sedan av mängden soltimmar. Om ett system med 6 kwp solpaneler får optimal solinstrålning är det förväntade elektricitetsutbytet 5700 kwh per år. Detta baserat på en förväntad årlig elproduktion på 950 kwh per kwp. Produktionen varierar beroende på förutsättningar, såsom takets riktning och lutning, eventuell skuggning samt var i Sverige fastigheten är belägen. Plannja solelpaket 2 kw Plannja solelpaket 4 kw Nominell effekt (kwp) 2 kw 4 kw 6 kw Antal solpaneler Standarduppsättningar 2x4 2x8 3x8 Plannja solelpaket 6 kw Ytbehov på taket 3,3 m x 4,2 m 3,3 m x 8,3 m 5,0 m x 8,3 m Total yta 12,9 m 2 25,8 m 2 38,7 m 2 Placering av solpaneler Solpanelernas energiproduktion beror på deras oriente- Ö SO S ring mot solen. Är de riktade någonstans mellan sydöst och sydväst med en vinkel mellan 20 och 60 grader blir energiutbytet bra. Den bästa orienteringen är 45 grader syd. Eftersom panelerna vanligen kopplas i serie ska inga permanenta skuggor förekomma eftersom de försvagar effekten för hela installationen. V SV Plannja solelpaket Teknisk information 3

4 Leveransinnehåll Alla Plannjas solelpaket innehåller solpaneler, monteringsskenor för taket, takfästesatser, kablage och anslutningar, en högeffektiv växelriktare och lämplig säkerhetsutrustning. Detaljerat leveransinnehåll visas nedan. Produkt Solelpaket 2 kw Solelpaket 4 kw Solpaneler, antal st Solpanelsinfästning och kopplingssats Takfäste för infästning till yttertak Anslutningskontakter Solkabel, antal meter Huvudbrytare AC-krets (säkerhetsbrytare) Jordningskomponenter för solpaneler fas växelriktare (inverter) fas växelriktare (inverter) 1 Solelpaket 6 kw 4 Plannja solelpaket Teknisk information

5 Solpaneler och infästningssystem Solpanelerna i Plannjas solelpaket är multikristallina solcellsmoduler. Panelerna har en antireflekterande yta (högtransparant solglas) som förbättrar energiutbytet. Modulerna är byggda för att klara också de allra svåraste väderförhållandena. Paketen har utformats för att vara lätta att installera. Teknisk information Effekt [Wp] Modulverkningsgrad Upp till 16 % Dimensioner [mm] 1639 x 983 x 40 Vikt 18,5 kg Driftstemperatur C Anslutningar TYCO PV4 Ramar Anodiserat aluminium Ytterligare egenskaper Motståndskraft mot saltkorrosion och fukt Höghållfast utformning IP-67-klassad kopplingslåda Infästningssystemet är utformat för snabb och hållfast installation. Takfästen väljs utifrån taktypen och fixeras i takkonstruktionen. Monteringsskenorna placeras på takfästena och dras åt med en speciell klämma. Panelerna fästs sedan på skenorna med smidiga och patenterade klämmor. Infästningssystemet är modulärt varje modul innehåller en vertikalt positionerad serie med fyra paneler. Modulerna kan utökas horisontellt eller vertikalt och bildar en sammahållen uppsättning solmoduler uppe på taket. Plannja solelpaket Teknisk information 5

6 Växelriktare och kablage Växelriktare konverterar likströmmen (DC) som produceras av solpanelerna till växelström (AC) så att den producerade elektriciteten kan användas i hushållet. Växelriktare övervakar samtidigt systemets prestanda och är utrustad med ett antal säkerhetssystem. I Plannja-paketet ingår en toppmodern och effektiv växelriktare. Denna komponent ger solelsystemet hög prestanda, robust inkapsling, enkel installation och gör att investeringen snabbt betalar sig. Växelriktarna har upp till 98 % verkningsgrad. Plannjas solelpaket på 2 kw eller 4 kw levereras med en 1-fas strängväxelriktare och 6 kw-paketet med en 3-fas växelriktare som jämnar ut elöverföringen. Växelriktarna har inbyggd säkerhetsutrustning och levereras med en tydlig upplyst monitor för uppföljning av systemprestanda. Teknisk information och växelriktarens egenskaper Högt energiutbyte Hög tillförlitlighet Snabb installation Flexibel PV-anläggnings planering Minskade förluster på grund av spänningsskillnader och hög produktion också vid skuggiga förhållanden Hög verkningsgrad Stort intervall för ingångsspänning (upp till 1000 V) Dubbla oberoende MPPT-regulatorer *) Snabb och exakt MPP-följningsalgoritm Distribuerad produktion ger säkerhet mot enskilda avbrott Naturlig konvektionskylning IP65-klassad kapsling Naturlig konvektionskylning Enkelt infästningssystem Möjlighet att välja mellan olika landsinställningar Mycket lätt och kompakt design Stort intervall för ingångsspänning Stor flexibilitet under konfiguration och installation (MPPT-regulatorer och stort intervall för ingångsspänning). *) Maximum Power Point Tracking (teknik för att eliminera spänningsförluster) 6 Plannja solelpaket Teknisk information

7 Säkerhetsanvisningar Använd systemet endast för avsett ändamål. Installera alla medföljande säkerhetstillbehör för att säkerställa säker drift under systemets livstid och se till att systemet underhålls och används på rätt sätt. Säkerhetsbrytare måste installeras efter växelriktaren i varje installation. Kontrollera följande innan beställning: Solpanelsuppsättningarna har relativt stor yta, se till att tillräcklig stor ledig yta finns på taket för att placera ut uppsättningen. Panelerna ska positioneras så nära som möjligt den optimala orienteringen 45 grader syd. Inga objekt, såsom träd, skorstenar eller genomföringar får skugga solpanelerna. Systemets energiproduktion kommer att begränsas om någon av panelerna skuggas. Fyll i formuläret Objektsunderlag och skicka det till din säljrepresentant. Se till att all efterfrågad information fylls i på rätt sätt. Felaktig information kan resultera i en systemutformning som inte är optimal och fördröjningar vid installationen av systemet. Det rekommenderas att en säljrepresentant (Plannjas eller återförsäljarens) konsulteras i syfte att få fram informationen som krävs (systemkonfiguration, panelorinetering etc.) Viktigt! Använd endast professionella installatörer i varje skede av projektet. Takinstallation och elarbeten måste utföras av utbildad personal med kunskap om lokala förordningar. Alla komponenter måste installeras i enlighet med separata detaljerade instruktioner. Ingå nödvändiga avtal med elnätsägaren och köparen av överskottsel innan du beställer och installerar systemet. Ansök också om eventuella bygglov innan installationen. Iaktta arbetssäkerheten vid arbete på tak. Använd säkerhetslina och säkerhetssele. Använd alltid för ändamålet avsedda redskap för att lyfta upp panelerna på taket. Endast utbildad personal ska användas. Risk för allvarlig personskada. Följ instruktionerna under systeminstallation och drift. Risk för skador på produkterna. Felaktig användning kan skada komponenter, redskap, byggnaden eller människor. Vid arbete på elektriska anordningar måste speciell uppmärksamhet ges åt arbetssäkerhet. Vid felaktig hantering föreligger risk för allvarlig personskada på grund av elstötar. För stor snömängd kan orsaka skador på panelerna och/eller omintetgöra panelernas funktion. Panelerna ska inte installeras i kraftig vind. Oaktsam installation i kraftig vind gör att panelerna riskerar att ramla ner. LÄS ANVISNINGARNA! Läs installations-, bruks- och underhållsanvisningarna noggrant. Professionella installatörer måste användas. Plannja solelpaket Teknisk information 7

8 Ett telefonnummer till Plannja: Järnforsen, Box 143, Järnforsen. Tel Fax Borlänge, Mats Knuts väg 29, Borlänge. Tel Fax Finspång, Liebruksvägen 9, Finspång. Tel Fax Göteborg, Flöjelbergsgatan 20 B, Mölndal. Tel Fax Luleå, Luleå. Tel Fax Malmö, Näktergalsgatan 8, Vellinge. Tel Stockholm, Gräsgatan 15, Enköping. Tel Örnsköldsvik, Hantverkaregatan 38, Örnsköldsvik. Tel Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, Landsbro. Tel Fax Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten. Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse. Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning. PLANNJA 2015 JANUARI

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Säg farväl till din elräkning

Säg farväl till din elräkning Säg farväl till din elräkning Certifierad installation ingår Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET Beställningsprocess och förberedelser... 3 Hur vet jag om mitt hus är lämpligt för solelsproduktion?... 3 Hur går jag tillväga för att beställa solcellspaketet?...

Läs mer

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår

Säg farväl till din. elräkning. Gratis el med Arctus Sunna. Certifierad installation ingår Säg farväl till din Certifierad installation ingår elräkning Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Oktober 2013 Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Uppdragsgivare: Regionförbundet Örebro, Energikontoret Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Direct Energy utvecklar hållbara

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Småskalig elproduktion i urban miljö

Småskalig elproduktion i urban miljö UPTEC STS13010 Examensarbete 30 hp Februari 2013 Småskalig elproduktion i urban miljö Fallstudie av elproducerande system på ett handelscentrum Emil Andersson Abstract Small scale electricity production

Läs mer

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE

Varmt välkomna till en. föreläsning i solens tecken!! WWW.SVENSKSOLENERGI.SE Varmt välkomna till en föreläsning i solens tecken!! Ø 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under 1 år Ø Totalt strålar det in 15 000 20 000 gånger mer på ett

Läs mer

Solel för lantbruk. Information om solel för lantbruksföretag. Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon 0771-573 573. www.lrf.se

Solel för lantbruk. Information om solel för lantbruksföretag. Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon 0771-573 573. www.lrf.se Solel för lantbruk Information om solel för lantbruksföretag Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon 0771-573 573. www.lrf.se Solel för lantbruk Precis som på den globala marknaden växer intresset för solel

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Det självförsörjande hemmet

Det självförsörjande hemmet ! Det självförsörjande hemmet Dagens möjligheter med vind och solenergi Joakim Ström Examensarbete för ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Automationsteknik och IT Raseborg 2015 EXAMENSARBETE

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

NYEDAL SOLENERGI. www.nyedalsolenergi.se. Katalog 2014 Solceller. Version 3.0 (vänligen ha överseende med eventuella stavfel eller felskrivningar)

NYEDAL SOLENERGI. www.nyedalsolenergi.se. Katalog 2014 Solceller. Version 3.0 (vänligen ha överseende med eventuella stavfel eller felskrivningar) Katalog 2014 Solceller Version 3.0 (vänligen ha överseende med eventuella stavfel eller felskrivningar) Index 1. Introduktion 2. SMA SmartHome 2013 (maximera solenergin) 3. Solceller 4. Växelriktare 5.

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Solen levererar. Solen bidrar. Solen stärker

Solen levererar. Solen bidrar. Solen stärker Solklart solvärme! Solen levererar Den solinstrålning som når oss kan vi enkelt omvandla till nyttig energi i form av både elektricitet och värme. Den blir till värme i solfångare och el i solceller. Redan

Läs mer

Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt

Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt Avdelningen för Byggnadsfysik Examensarbete TVBH-5073 Lund 2014 Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt Oliver Anelin Sandefeldt Robin Andréasson Oliver

Läs mer

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter En förstudie genomförd på uppdrag av Strängnäs Kommun av Maj 2014 645 97 Stallarholmen Sida 1 av 62 A. Inledning A1. Sammanfattning av rapporten

Läs mer

Solvärme FAKTA. Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014

Solvärme FAKTA. Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014 Solvärme FAKTA Sammanställd av Lena Hedberg, energi- och klimatrådgivare Luleå kommun 2014 Innehåll Solinstrålning i norra Sverige... 3 Solfångarnas och anläggningens funktion... 3 Olika solfångare, dimensionering,

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE 1 MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE Rapporten har sammanställts av Svensk Vindkraftförening (SVIF) med delfinansiering av Energimyndigheten Senast uppdaterad 2013-12-27 Sammanfattning Denna

Läs mer