H Ä R R Y DA E N E R G I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H Ä R R Y DA E N E R G I"

Transkript

1 Nytändning! HÄRRYDA ENERGI

2 2 Tänt var det här! Som elkund är din förväntan att det alltid ska finnas el i vägguttaget. Självklart, svarar vi! Vår ambition här på Härryda Energi att i alla lägen göra allt vi kan för att leverera elkraft. Vi har redan förbättrat elnätet mycket och leveranssäkerheten är omkring 99,5%. Men som alla vet har våldsamma naturkrafter under senare år gjort tillvaron allt svårare. I kombination med ett åldrande elnät har din förväntan och vår ambition fått allt svårare att mötas... Detta ändrar vi på nu! Vi förnyar och expanderar Härryda Energi är mitt i ett expansivt och intressant utvecklingsskede inom vårt verksamhetsområde. Många av våra elanläggningar behöver förnyas av både ålders- och funktionsskäl. Med helt nybyggda mottagningsstationer och en ökad ombyggnadstakt av distributionsnätet är vi inne i en teknisk generationsväxling. Vi går från luft- till markledningar, även i ytterområdena. I hög takt effektiviserar vi nu med modern teknik och högre leveranssäkerhet som en direkt följd. Flera steg i rätt riktning att det alltid ska finnas el i vägguttagen! Nytändning! Vår pågående kraftansamling innebär en nytändning för hela företaget. Överallt förnyar och förbättrar våra medarbetare förutsättningarna för stabila leveranser. Givetvis kommer vi inte, lika lite som någon annan leverantör, kunna garantera total avbrottsfrihet. Men med våra nyinvesteringar och ombyggnationer kommer vi hela tiden närmre detta gemensamma mål. I vårt uppdrag som kommunalägd elleverantör ligger också att energin kommer till dig till bästa möjliga pris och att vi enkelt och snabbt finns till hands för dig när du behöver kontakta oss. Därför är du alltid välkommen till oss med frågor eller förslag. Vi har olika avtalsformer och valfrihet, fråga oss gärna om detta! Lokalt bolag nära dig Vi vill dessutom gärna ha en fördjupad dialog med våra kunder och vi vet att närheten mellan dig och oss är viktig och något som uppskattas. Vi känner faktiskt många av våra kunder personligen och kan deras elanläggningar utan och innan. Till detta kommer vår mycket goda detaljkännedom om hela vårt distributionsområde, vilket är en av de riktigt stora fördelarna med att vara kund hos Härryda Energi ditt lokala elbolag! Bernt Hansson, VD

3 3 Detta är Härryda energi Härryda Energi AB är ett kommunalt bolag och ägs helt av Härryda kommun. Vårt distributionsområde är ungefär samma som kommunen, förutom Hällingsjö, Pixbo och Rävlanda. Härryda Energi Elhandel AB är ett dotterbolag som bedriver elhandel. Vi är ett lokalt bolag med lokal affärsverksamhet och stort lokalkunnande. Härryda Energi säljer uteslutande förnyelsebar energi till samtliga elhandelskunder. Vår verksamhet och affärsidé präglas av enkelhet det ska vara enkelt att vara kund hos oss! Totalt ca kunder får sin el genom Härryda Energi. Vår styrelse består av politiker från Härryda kommun och fackliga representanter. Företagets vision är att vara ett ledande eldistributionsföretag i Sverige. Härryda Energi är miljödiplomerat.

4 4 Vi finns alltid nära dig

5 5 Förnyelsebar el och säkrare leveranser Härryda kommuns bebyggelse består till stora delar av många mindre och privatägda bostäder. Ofta är husen spridda över stora ytor med lite längre avstånd mellan våra kunder. Detta är något som vi Härryda-bor uppskattar och värdesätter som en del av vår frihet och livskvalitet. Men det komplicerar och fördyrar också vårt uppdrag som elleverantör. Trots detta faktum har du alltid nära till oss med bästa tillgång på service, information och konkurrenskraftiga elpriser. Storsatsning Sedan en tid tillbaka och under de kommande åren satsar vi stort på att förbättra leveranssäkerheten i vårt elnät, även i ytterområdena. Vi gräver ner luftledningarna och ersätter dem på detta sätt med markledningar, väl skyddade för stormskador! Ansluter snabbt nya kunder Då det byggs mycket överallt i vår kommun har vi satt en ära i att alltid försöka ansluta nya kunder och bostäder snabbt. Denna satsning ligger parallellt med det expansiva och intressanta utvecklingsskede som Härryda Energi befinner sig i. Många av våra elanläggningar behöver förnyas av både ålders- och funktionsskäl. Med helt nybyggda mottagningsstationer och ökad ombyggnadstakt av vårt eget distributionsnät, förnyas eller ersättas viktiga delar av våra anläggningar för närvarande och under de kommande åren. Miljödiplomerat Förnyelsebara källor är direkt avgörande för en hållbar framtid. Därför har vi valt att enbart leverera förnybar el till alla våra kunder som köper el av oss. Som kund till Härryda Energi påverkar du på detta sätt de viktiga miljöfrågorna på ett positivt sätt inför framtiden och kommande generationer! Härryda Energi är miljödiplomerat. Härryda KROSS Bergkrossmaterial &sand Tel

6 6 Här jobbar våra nya Från luft till mark Våra viktigaste komponenter syns inte längre. Ledningarna ut till våra kunder går allt mer under jord, där de vare sig syns eller drabbas av stormar och andra naturkrafter. Härryda Energi har ett så kallat blandnät med både tätorts- och landsbygdsdistribution. Till skillnad mot i tätorterna har elnätet på landsbygden traditionellt byggts med ledningar i luft som ofta går igenom skogrika områden. Moderniseringen av landsbygdsnäten inleddes efter stormen Gudrun 2005 och vi ökar nu takten i att bygga om landsbygdsnäten till högre leveranssäkerhet. Vi kallar denna satsning för nätstädning.

7 7 smarta nät för fullt! Modern driftövervakning Då näten byggs om kommer det ske med ny teknik. Med modern utrustning för styrning och övervakning ska eventuella fel i nätet kunna åtgärdas snabbare. En allt större del av vårt eget arbete kan i stället koncentreras på kundkontakter, underhåll och övervakning av elnätet med förebyggande åtgärder. Med den nya styrutrustningen blir distributionsnätet smartare också. Syftet är att våra kunder ska få en mer tillförlitlig elförsörjning. Härryda Energis huvuduppgift är att ansvara för distribution av el till hushåll och företag inom vårt distributionsområde kommundelarna Mölnlycke, Landvetter, Härryda och Hindås.

8 8 Härryda Energi arbetar tillsammans med företagen Illustration: Krook & Tjäder ELKONSULTER

9 9 Expansivt näringsliv Härryda kommun är en snabbt växande kommun. I vårt distributionsområde finns många större och mindre företag, gemensamt är att antalet hela tiden ökar. Vissa företagsområden innefattar även stora förbrukare, som exempelvis det mycket expansiva området kring Landvetter flygplats. Här krävs speciella hänsynstaganden, säkerställda elleveranser och beredskap för ytterligare expansion. Högsta leveranssäkerhet Härryda Energi har en tät och nära kontakt med en mängd olika typer av företagskunder. Vår uppgift är att ge bästa tänkbara service, bra avtal och optimal leveranssäkerhet. Vi finns med med i planeringsarbetet vid nyetableringar och vi är även en aktiv partner vid utbyggnaden av företagsparker och industriområden i vårt distributionsområde. Vi bygger infrastruktur som är nödvändig för samhällets utveckling på affärsmässiga grunder. Det betyder att vi som affärspartner erbjuder flexibla lösningar, både tekniskt och ekonomiskt Placeringen med närhet till såväl flyg som europavägar och stor hamn gör Härryda attraktivt för våra många företag. Konkurrenskraftiga priser och miljöansvar Vi samarbetar med en stor aktör som genom sin storlek kan leverera el till konkurrenskraftiga priser. Härryda Energi är experten på den lokala marknaden och kan därför ge ett mycket bra pris mot våra företags- och slutkunder, en positiv effekt av avregleringen. Härryda kommun tar en aktiv roll för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunen utvecklar och förbättra kontinuerligt sitt miljöarbete för att ge medborgare och näringsliv förutsättningar att också minska sin miljöpåverkan. All el är från förnyelsebara källor. I vårt område finns rikligt med sjöar, vattendrag och känsliga vattentäkter som kräver speciella hänsynstaganden. Kabelfelsökning Kabelsökning Megger Kabelidentifiering Mantelprovning Seba Diagnos Centrum Nord Kabelfelsökningsspecialisten Svarvarvägen 1 Tel: Saltsjö-Boo

10 10 Våra kunder ska helst inte märka något Patric Landvetter Elkraft AB Utför såväl stora som små elinstallationer vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnation Modul-System - inredningar för ditt servicefordon

11 11 Modernisering i det tysta! Härryda Energi finns i en region med stark expansion och elnätet byggs ständigt ut för att ansluta nya kunder. Detta leder även till att en allt större mängd elenergi ska transporteras genom nätet. Kapacitetstaket nått Vi är nu i en situation där de större transformatorstationerna i flera fall har uppnått kapacitetstaket. Dessa stationer kallas mottagnings- och fördelningsstationer och är i vårt fall dessutom relativt gamla. Härryda Energi har därför inlett ett stort investeringsprogram för upprustning och/eller utbyte av stationerna. Estetiskt tilltalande Transformatorstationerna utformas naturligtvis med driftsäker modern teknik som även möjliggör effektiv styrning och övervakning. Den teknik som finns idag möjliggör placering av ställverk inomhus, vilket säkerställer funktionalitet under lång tid och även en estetiskt bättre miljö. Utmaning En utmaning i ombyggnadsarbetena är att det måste ske utan att kunder blir strömlösa. Kunden ska helst inte märka något alls av det arbete vi utför. Därför är det ett moderniseringsarbete i det tysta. Arbeten är dock helt nödvändiga för att bibehålla ett driftsäkert nät med tillräcklig kapacitet även i framtiden. Elen produceras i samma ögonblick som den konsumeras. Elnätet har till uppgift att transportera strömmen från produktionskällan till den som använder strömmen. Stamnätet är ett nationellt elnät som ägs av Svenska Kraftnät. Regionnät finns som namnet anger regionalt och transporterar strömmen från stamnätet till distributionsnätet. Distributionsnät kallas det elnät som Härryda Energi äger. Mottagningsstation kallas de stationer där strömmen tas emot från regionnätet. Strömmen omvandlas från 130 kv till 20 kv. Fördelningsstation är viktiga knutpunkter i distributionsnätet där strömmen fördelas ut till nätstationerna Nätstation omvandlar strömmen från högspänning till lågspänning (400 V) ASFALTBELÄGGNING Ring ortens entreprenör för kostnadsfri offert. Införande av modern styrutrustning och automation har även medfört kompetensutveckling av personalen. Ring eller kontakta oss via e-post Ring ortens entreprenör för kostnadsfri offert ASFALTBELÄGGNING Jimmy Elmelid Med våra lösningar hjälper vi Med våra lösningar hjälper vi Härryda Energi Härryda Energi Med våra Med lösningar våra lösningar hjälper vi hjälper vi Härryda Härryda Energi Energi att ge dig en god kundservice att och ge dig förenkla god din kundservice vardag. och förenkla din vardag. att ge dig att en ge god dig kundservice en god kundservice och förenkla och förenkla din vardag. din vardag.

12 Härryda Energi AB Postadress: Mölnlycke Besöksadress: Kabelvägen 2 Tel: Fax: E-post: Hemsida: Felanmälan hela dygnet: Felanmälan dagtid även: SKYDDAR HÄRRYDA ENERGI LARM SÄKERHET PASSAGE KAMEROR Stolt leverantör till Härryda Energi. Specialutrustade Toyota Hilux - Trygghet i vardagen. toyotagoteborg.se Toyota Center Göteborg Utgivare, redaktion och annonser: Broschyrmakarna i Lund AB +46 (0) ,

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Så ser vi till att du har el

Så ser vi till att du har el Så ser vi till att du har el Vattenfall Distribution Vi säkrar nätet för framtiden Vi lever i ett modernt samhälle där vi tar för givet att det alltid ska finnas el i uttaget. Vattenfall är en av de stora

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vädersäkrad strömförsörjning Kyla och värme två smarta lösningar ljuspunkter Stadsnätet 15 år

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vädersäkrad strömförsörjning Kyla och värme två smarta lösningar ljuspunkter Stadsnätet 15 år ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vädersäkrad strömförsörjning Kyla och värme två smarta lösningar 18 300 ljuspunkter Stadsnätet 15 år Hej Öviksbo! Eller kanske snarare; hej du en av många ägare

Läs mer

VITBOK FORUM. för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD

VITBOK FORUM. för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD 65 svenska elnäts- och elhandelsföretag har bildat Forum för gemensam nordisk elmarknad. Gemensamt för dessa små eller medelstora företag är att deras viktiga och samhällsnyttiga roll hotas. Beslut ska

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Kraftförsörjning för framtiden

Kraftförsörjning för framtiden Kraftförsörjning för framtiden guarantee Inledning 2 Linjemontage Kraftförsörjning för framtiden 2 Efter 20 år i branschen har Linjemontage blivit en aktör att räkna med. Vår filosofi att erbjuda kundanpassade

Läs mer

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven 2013 ÅRSREDOVISNING 335,0 349,5 335,0 362,4 349,5 362,4 348,2 348,2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 12 Affärsområde Elnät 14 Affärsområde

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk Magasinet NR 1 2010 Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Informationen kan skickas via mail, kan läggas upp på Cursnet och kan delges till andra organisationer. Riskbild Stockholm Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Relion Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Falu Elnät AB tar i bruk toppmodern skydds- och automationsteknik

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ytterligare ett stort steg framåt. TruMatic 7000. Den nya kombimaskinen ger snabb och repfri bearbetning med två högdynamiska tilläggsaxlar

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser Detta dokument är ett av underlagen till Energimyndighetens rapport Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning, ER 2007:37. Utvärdering av stormen Per aktörsvisa

Läs mer