Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-08/bbb-2010-08.htm"

Transkript

1 Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 24 mars 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är ett prospekteringsföretag som nyligen genomfört sitt första förvärv. Det tredje är ett emissionsaktuellt företag inom hotellbranschen. I detta nummer Botnia Exploration Elverket Metromark Hospitality Group I dagens nummer kan Du läsa om Elverket, Botnia Exploration och Metromark Hospitality Group. Trevlig läsning! Thomas Lindgren Stark kyla och höga elpriser naggade på Elverkets resultat sista kvartalet 2009» Det kalla vintervädret har fått elpriset att skena. Även kundernas förbrukning av el har ökat till följd av vädret. Detta medförde att Elverket hade svårigheter att prissäkra tillkommande volymer i fasta prisavtal till rimlig prisnivå. Det naggade på bolagets resultat sista kvartalet bequoted har talat med Elverkets vd Jonas Borgardt. Botnia Exploration slutför förvärv» Botnia Exploration slutför förvärvet av det kanadensiska Hansa Resources svenska dotterbolag. Bolagsstämman godkände förvärvet och arbetet med att skaffa miljötillstånd för utbrytning i Vargbäcken kan börja på allvar. bequoted har talat med vd Bengt Ljung. Intensivt år väntar Metromark Hospitality Group» Kontorshotell med all tänkbar service, designade hotellrum på bästa läge för den budgetmedvetne, lägenhetshotell för den kräsne affärsmannen. Det är de tre hotellkoncept som emissionsaktuella Metromark Hospitality Group nu lanserar i skarp version. bequoted har pratat med vd Joakim Lundeborg. Elverket Botnia Exploration Metromark Hospitality Group Tidigare från bequoted Vita Nova Ventures flyttar fram positionerna på CROmarknaden Säljmål i fokus för C2SAT Railcare ser bättre tider bortom första kvartalet Midelfart Sonesson på stabil grund efter skuldreducering Snabba cash en lönsam affär för Värmlands Finans Ingen avmattning för Novus Group Emissionsaktuella Eurocine Vaccines inleder effektstudie under våren Metromark Hospitality Group öppnar första koncepthotell under våren Varubrist i butikerna ledde till svagt fjärde kvartal för Björn Borg Sök i bequoteds arkiv

2 Sida 2 av 9 bequoted nyhetsbrev 24 mars 2010 Stark kyla och höga elpriser naggade på Elverkets resultat sista kvartalet Ökad elkonsumtion tvingade bolaget att köpa tillkommande volymer till höga spotpriser Marknadsplats AktieTorget Det kalla vintervädret har fått elpriset att skena. Även kundernas förbrukning av el har ökat till följd av vädret. Detta medförde att Elverket hade svårigheter att prissäkra tillkommande volymer i fasta prisavtal till rimlig prisnivå. Det naggade på bolagets resultat sista kvartalet bequoted har talat med Elverkets vd Jonas Borgardt. Volatilt elpris gav lägre resultat under det fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet i allmänhet och december i synnerhet har elpriset varit väldigt volatilt (se bequoted nyhetsbrev nr ). Senast vi talade med vd Jonas Borgardt menade han att Elverket inte borde påverkas i speciellt hög grad av svängningarna i elpriset. Men att volymrisken är påtaglig då kunderna med bundna prisavtal i princip har fria volymuttag till ett förutbestämt pris. Detta får effekt då konsumtionen kraftigt ökar vilket försvårar prissäkring till rimlig nivå Rapporten för det fjärde kvartalet 2010 visar på detta; Siffrorna för verksamhetsåret 2009 visade följande: Omsättning: 369,8 Mkr (358,0) Rörelsemarginal: 4,6% (2,1) Resultat efter finansnetto: 18,2 Mkr (7,9) Vinst per aktie: 2,06 kr (1,05) Siffrorna för det fjärde kvartalet 2009 isolerat: Omsättning: 110,3 Mkr (119,6) Rörelsemarginal: 1,2% (3,0) Resultat efter finansnetto: 1,7 Mkr (2,3) Vinst per aktie: 0,19 kr (0,43) Bolaget valde att höja sin utdelning till 1 krona, jämfört med 50 öre föregående år. Omsättningen för det fjärde kvartalet minskade med drygt 7,9 procent och vinsten per aktie halverades. För helåret ser jämförelsesiffrorna bättre ut, men man bör ha i åtanke att 2008 var ett tufft år för Elverket då prissättningen mellan SYS- och STO-priset var stor (se bequoted nyhetsbrev nr ). Då verksamhetsåret 2008 var något av ett "mellanår", ligger nu Elverket vinstmässigt på ungefär samma nivå som bolaget hade för helåret Jonas Borgardt VD Elverket Vallentuna - När det blivit kallt har våra kunder konsumerat mer el, och vi har då blivit tvungna att köpa mer volym till aktuellt högt marknadspris. Vi har även haft svårighet att prissäkra fastprisavtalen till acceptabla nivåer. Elverket delar ut 1 krona jämfört med 50 öre föregående år. Så här har Elverkets kunder valt när de tecknat nytt avtal under januari 2010: Enligt Jonas Borgardt beror de svagare siffrorna för fjärde kvartalet 2009 på att kunder med fastprisavtal förbrukat mer än beräknat samtidigt som elpriset nådde historiskt höga nivåer. - När det har varit så kallt som det varit i december, så har våra kunder förbrukat mer el än vi kunnat prognostisera för prissäkring. Det innebar att vi blev tvungna att köpa in extra el till ett ofördelaktigt pris som inte har kunnat prissäkras till acceptabel nivå, säger Jonas Borgardt. Fortsatt tuff elmarknad under inledningen av 2010 Kylan och elprisvolatiliteten har fortsatt under januari och februari. Frågan är om det första kvartalet 2010 kommer vara svagt i linje med det fjärde kvartalet 2009: (klicka bilden för större bild) Rörligt- och bundet elpris i 1 år står för drygt 80 procent av kundernas nytecknade abonnemang.

3 Sida 3 av 9 - Vi ställer inte ut officiella prognoser för framtiden. Vi jobbar kontinuerligt med prissäkring, och vi är nu inne i en period då det konsumeras mycket mer el än normalt, säger Jonas Borgardt. - Detta beror delvis av den starka kylan samtidigt som priset trycks upp på grund av lägre produktionsutbud av billig produktion. Främst kärnkraften har varit ur drift till stora delar. - Vi ser över möjligheten att prissäkra en något större del än normalt för att skydda oss mot stora prissvängningar och volymrisker. Detta kan förbättra resultatet då vi i så fall inte behöver köpa in lika mycket el till ofördelaktiga priser, säger Jonas Borgardt och fortsätter: - Det är också ett problem om vi prissäkrar för mycket el. Skulle sedan elpriset och konsumtionen gå ned kan vi tvingas sälja tillbaka de finansiella kontrakten till sämre priser. Så det är ett svårt läge när både elpris och konsumtion ökar drastiskt som de gjort den senaste tiden. - Vi ser över möjligheten att prissäkra en något större del än normalt för att skydda oss mot stora prissvängningar och volymrisker. Vattenfall, Fortum och EON står för drygt 90 procent av den svenska elproduktionen. - De rörliga avtalen utgör inte en lika stor risk för bolaget då avtalen följer marknadsprisets utveckling. Den ökade volymen på grund av det kyligare väderläget har en motsatt effekt för affärssegmentet Elnät vilket innebär en viss stabiliserande inverkan på koncernens resultat som helhet, kommenterar Jonas Borgardt. Oförändrad kundstock trots offensiv kampanj I somras skrev vi om att Elverket startat en offensiv kampanj för att öka antalet kunder, framförallt på privatsidan. I bokslutskommunikén för 2009 skriver bolaget att kundstocken var i princip oförändrad på kunder jämfört med året innan. - Vi har haft en tillväxt på dryga 15 procent under året men utflödet har parallellt varit ungefär lika stort. Tendensen i marknaden är en ökad churn-rate generellt. Elkunderna är mer illojala nu än tidigare och antalet leverantörsbyten slår nya rekord. - Detta är självfallet problematiskt och kostsamt men innebär ju också en möjlighet på marknaden för oss. Vi sätter nu till olika åtgärder för att minska kundomsättningen, avslutar Jonas Borgardt. Osäkert hur 2010 kommer utvecklas Det är osäkert hur pass väl Elverket kommer att tackla elprisvolatiliteten i år. Under januari och februari har priset varit fortsatt högt och svängigt och i stora delar av landet har det varit väldigt kallt. Elverket äger elnätet i Vallentuna kommun. Om Elverket klarar av att prissäkra i en bra utsträckning under första kvartalet 2010 och därmed undvika resultattapp tror vi att resultatet för 2010 kommer landa i paritet med resultatet för bequoted väljer att avvakta med någon precisare prognos tills bolagets rapport för det första kvartalet är släppt. Vi tror att vi då kommer få en bättre vägledning för hur året som helhet kommer att utvecklas. PATRIK BLOMSTRÖM Tidigare publicerade artiklar om Elverket:» Volatilt elpris ger liten påverkan på Elverket» Omsättningstapp men starkare rörelsemarginal i Elverket» Kraftig ökning av leverantörsbyten utmaning för Elverket» Elverket på offensiven Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info Läs mer på bequoted Hemsida

4 Sida 4 av 9 bequoted nyhetsbrev 22 mars 2010 Botnia Exploration slutför förvärv - Hansa Resources blir storägare Botnia Exploration slutför förvärvet av det kanadensiska Hansa Resources svenska dotterbolag. Bolagsstämman godkände förvärvet och arbetet med att skaffa miljötillstånd för utbrytning i Vargbäcken kan börja på allvar. bequoted har talat med vd Bengt Ljung. Bolagsstämman enig i beslutet Idag har bolagsstämman i Botnia Exploration godkänt förslaget om att förvärva det kanadensiska prospekteringsföretaget Hansa Resources svenska dotterbolag (se bequoted nyhetsbrev nr ). Marknadsplats AktieTorget Med förvärvet medföljer ett antal prospekteringsprojekt i norra Sverige, geografiskt belägna kring den så kallade guldlinjen i Västerbotten. Det längst framkomna projektet heter Vargbäcken, vilket är ett guldfynd beläget cirka 3 mil väster om Malå. Det är dock företagets uppfattning att ett flertal av de övriga projekten kan innehålla större fyndigheter och därför är även dessa mycket intressanta för Botnia Exploration. Betalningen av förvärvet sker genom två steg. I det första steget ska den kontanta köpeskillingen på 3,5 miljoner kronor betalas och drygt 119 miljoner aktier emitteras till Hansa Resources. Under förutsättning att Botnia Exploration får miljötillstånd för att bryta guld i projektet Vargbäcken, ska en tilläggsköpeskilling utbetalas. Tillägget består av ytterligare en betalning på 3,5 miljoner kronor och 119 miljoner aktier. Möte för miljöstånd planerat Projektet Vargbäcken har ett bearbetningstillstånd, vilket innebär att Botnia Exploration har rätt att förfoga över påvisad och avgränsad utvinningsbar mineralfyndighet. Bengt Ljung VD Botnia Exploration Botnia Exploration bedriver prospektering och har i dagsläget inga planer på gruvdrift eller produktion. Det krävs dock även ett miljötillstånd innan brytningen kan påbörjas. Detta har Bengt Ljung redan börjat planera inför: - Jag har öppnat en diskussion med länsstyrelsen i Umeå, vilket är den myndighet som hanterar miljötillståndet. Bengt Ljung fortsätter: - Innan vi går in med en ansökan till Länsstyrelsen kommer vi att informera och lyssna på alla intressegrupper och kommunansvariga i Vindelgransele. Detta möte kommer jag att kalla till nu i helgen och förhoppningsvis kan ett möte hållas i mitten av april. - Jag vill börja i rätt ände och ha en dialog med bland annat markägaren, kommunalråd och samebyar inför beslutet om miljötillstånd, säger Bengt Ljung. Knyter nyckelkompetens till bolaget I samband med förvärvet av Hansa Resources svenska dotterbolag knyts personer med kompetens om prospektering till Botnia Resources. Hansa Resources ordförande John Nugent har tackat ja till att ta plats i Botnias styrelse. Han kommer bli invald till styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman den 28:e maj. - John Nugent har en bakgrund som advokat och finansieringsexpert. Han har jobbat som vd för ett flertal företag både i Kanada, Afrika och Sverige. I dagsläget är han involverad i ett flertal prospekteringsföretag, säger Bengt Ljung och fortsätter: Guld från borrhål vid Vargbäcken. Vargbäcken har undersökts enligt NI och innehar en bearbetningskoncession fram till NI är ett kanadensiskt regelverk för hur mineralfyndigheter ska redovisas. - Att få in John Nugent i styrelsen innebär ett flertal tillgångar för Botnia Exploration. Han kommer tillföra mycket i framförallt finansieringssammanhang. Det blir en viktigt pusselbit i vår framtida expansion av Botnia Exploration.

5 Sida 5 av 9 Botnia Exploration vill även att knyta två rådgivare till bolaget. Det handlar om Michael Hudson som är vd för Mawson Resources, vilka är delägare i Hansa Resources, samt Mark Saxon som är vd för Tasman Metals. - Båda har gedigen erfarenhet av metallprospektering. Att ha dem båda som rådgivare ger en bra expertis och kunnande att luta sig mot vid prospekteringsprojekt. Detta är ett utmärkt komplement till våra egna experter med chefsgeologen Göran Petersson i spetsen, säger Bengt Ljung. - Att en av Sveriges mest kända blockletare Torbjörn Grahn, som är en av Botnias huvudägare, nu får en närhet till projekten mer eller mindre på hemmaplan gör ju inte saken sämre, säger Bengt ljung Potentiella framtida samarbeten I samband med dagens förvärv bygger Botnia Exploration ett kontaktnät som kan innebära fortsatta förvärv eller samarbeten i framtiden. Hansa Resources blir genom förvärvet största ägare i Botnia och har därför ekonomiska intressen i bolaget. Framöver kommer miljötillståndet för Vargbäcken att vara i fokus för Botnia Exploration. Tillståndet är mycket viktigt för att kunna bearbeta fyndigheterna. En potentiell investerare i Botnia-aktien bör därför hålla koll på information kring miljötillståndet. Det finns en möjlig trigger för aktien om tillståndet skulle tilldelas bolaget. PATRIK BLOMSTRÖM De projekt Botnia Exploration förvärvar från Hansa Resources ligger samlade i Västerbotten längs den så kallade guldlinjen. Nästa händelse Årsredovisning 2009 Mer info Läs mer på bequoted Hemsida Tidigare publicerade artiklar om Botnia Exploration:» Botnia Exploration förvärvar portfölj med upparbetade guldprojekt» AktieTorgsentré för Botnia Exploration» Meriterat team bakom emissionsaktuella Botnia Exploration

6 Sida 6 av 9 bequoted nyhetsbrev 17 mars 2010 Intensivt år väntar Metromark Hospitality Group - Kapital från garanterad nyemission möjliggör öppnandet av minst två hotell under året Marknadsplats Nordic MTF Kontorshotell med all tänkbar service, designade hotellrum på bästa läge för den budgetmedvetne, lägenhetshotell för den kräsne affärsmannen. Det är de tre hotellkoncept som emissionsaktuella Metromark Hospitality Group nu lanserar i skarp version. bequoted har pratat med vd Joakim Lundeborg. Ser stor marknad för exklusiva lågprishotell Det är mer än fem år sedan Joakim Lundeborg och styrelseledamoten Fredrik Ivarsson började skissa på ett koncept för "exklusiva lågprishotell". - När vi började utveckla konceptet såg vi ett tydligt "hål" i marknaden. De flesta hotell i budgetsegmentet känns verkligen "lågpris". Vi säger att vi omdefinierar begreppet lyx och då menar vi att kunden ska betala för precis det den behöver, berättar Joakim Lundeborg. - Vi kompromissar inte med sovkomfort, läge eller designkvalitet. Däremot erbjuder vi exempelvis inga lunchrestauranger eller gym. Genom att rationalisera kan vi erbjuda ett lågt pris för en exklusiv produkt, fortsätter han. Moment Hotel i Malmö snart redo för gäster Namnet på konceptet blev Moment Hotels vars första hotell, beläget mitt framför Malmös centralstation, snart slår upp portarna. Att Joakim Lundeborg är mycket förväntansfull går inte att undgå. - Det känns oerhört skönt att få förverkliga vår ursprungliga vision och dessutom på Malmös absolut bästa läge, säger han till bequoted. Merparten av investeringen i fastigheten har gjorts av fastighetsägaren som dock inte får del av hotellets omsättning eller vinst. - Fastighetsägaren får förräntning på sina investeringar i form av grundhyra samt ett hyrestillägg, men kommer inte att ha del av hotellets framtida vinster, berättar Joakim Lundeborg. Med små rum och hög automationsgrad hålls de normalt två största kostnadsposterna för ett hotellrum, hyran och driftspersonalen, nere. Därtill reducerar den modulbaserade lösningen bygg- och installationskostnaderna, samtidigt som anpassning till olika fastighetstyper förenklas. Bokning och betalning görs förstås i förväg via internet och incheckning sker vid en datorterminal på hotellet. Prissättningen kommer vara dynamisk och väntas starta kring 300 kronor för ett dubbelrum och nå uppemot 1500 kronor vid hög beläggning. Lundivar Hotels öppnar i Milano Under 2009 breddades verksamheten genom förvärvet av Lundivar Hotels. Även det ett modulbaserat hotellkoncept men där rummen är avpassade för långtidsboende. Joakim Lundeborg VD Metromark Hospitality Group - Det känns oerhört skönt att få förverkliga vår ursprungliga vision och dessutom på Malmös absolut bästa läge, säger Joakim Lundeborg om öppnandet av Moment Hotels i Malmö Metromark Hospitality Group driver tre olika hotellkoncept. Moment Hotels - Exklusiva lågprishotell där det första snart öppnar i Malmö Lundivar Hotels - Lägenhetshotell för kräsna affärsmän. Det första slår snart upp portarna i Milano. Park Venue - Kontorshotell med maximal service. Det första är redan i full gång i Stockholm. - Köpet av Lundivar Hotels gav oss ett färdigutvecklat koncept med ritningar och allt annat som tillhör, samt framförallt tillgång till etableringen med bygglov i Milano, berättar Joakim Lundeborg. Det första Lundivar Hotellet håller på att uppföras i Milano och kommer stå klart under året. Därefter står Malmö på tur, men exakt när är inte bestämt.

7 Sida 7 av 9 Park Venue i Stockholm närmast fullbelagt Ytterligare ett förvärv gjordes under Det var det redan färdigbyggda kontorshotellet Park Venue i Stockholm som införlivades i Metromarkgruppen. - Park Venue är idag närmast 100 procent fullbelagt och går runt på månadsbasis. Det som kvarstår för att få en god lönsamhet är att öka försäljningen av membership (medlemskap utan fast arbetsplats), säger Joakim Lundeborg. I emissionsprospektet nämns att en diskussion om köpeskillingen av Park Venue pågår. - Formuleringen är en reservation ifall något uppkommer i vår granskning av Park Venues räkenskaper och kan enbart resultera i att köpeskillingen blir lägre, försäkrar han. Genomför garanterad nyemission Med minst två hotelletableringar blir 2010 ett intensivt år för Metromark Hospitality Group som, bortsett från det nyligen förvärvade Park Venue, tidigare inte haft någon operativ verksamhet. För att genomföra planerna behövs kapital, och därför genomförs en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som ska dra in drygt 20 miljoner kronor. Pengar som ska gå till rörelsekapital, investeringar i Moment och Lundivar Hotels samt till kontantdelen för förvärvet av Park Venue. Moment Hotel Malmö beläget framför centralstationen öppnar under våren. I slutet av 2010 prognostiseras en omsättning om minst 40 miljoner kronor i årstakt. Nyligen meddelades att hela emissionen är garanterad, något som är mycket positivt då dagens aktiekurs precis över emissionskursen hade inneburit en risk att den annars inte fulltecknats. Vilka garanterna är har dock ännu inte offentliggjorts. Prognostiserar 40 miljoner kronor i årsomsättning Med pengarna från emissionen garanterade, samtidigt som Moment Hotel i Malmö och Lundivar Hotel i Milano snart står klara, känner ledningen sig tillräckligt säkra på framtiden för att kunna ge en prognos över omsättning och resultat. Vid årets slut förväntas en omsättning på drygt 40 miljoner kronor i årstakt med ett resultat före av- och nedskrivningar på mellan 7 och 8 miljoner kronor. Ytterligare rum på Moment Hotels i Malmö är planerade som tillsammans med den kommande Malmöetableringen av Lundivar Hotels snabbt förväntas ta årsomsättningen till 50 miljoner kronor och resultatet före av- och nedskrivningar till över 12 miljoner. Joakim Lundeborg menar att prognosen är försiktig. - Vi har tagit hänsyn till förseningar och räknat med en lägre beläggningsgrad än för andra hotell belägna i samma områden, varför siffrorna troligtvis blir bättre. Modulbaserade rumsinredningarna möjliggör att hotellet kan inhysas på ett våningsplan i en befintlig byggnad. Teckningstid fram till 29 mars Under 2010 kommer alltså Metromarkgruppens samtliga tre hotellkoncept realiseras. För den som vill vara med på resan kan nyemitterade units, bestående av två aktier och en teckningsoption, tecknas för 10 kronor styck fram till den 29 mars. Teckningsoptionen ger rätten att inom 3 år teckna ytterligare en aktie för 7,50 kronor. När emissionen är avklarad väntas en flytt av aktien till First North. - Noteringen löper på enligt plan och målsättningen är att bolagets aktie skall listas på First North efter att de nya aktierna från emissionen bokats in i början av april, avslutar Joakim Lundeborg. Nästa händelse Nyemission 5 mars - 29 mars 2010 Mer info Läs mer på bequoted

8 Sida 8 av 9 Invigningen av hotellen i Malmö och Milano tillsammans med flytten av aktien till First North borgar för att vi får höra avsevärt mer om och från Metromark Hospitality Group den kommande tiden. Hemsida JIMMIE LANDERMAN Tidigare publicerade artiklar om Metromark Hospitality Group:» Metromark Hospitality Group öppnar första koncepthotell under våren» Metromark Hotels bygger första hotell i egen regi» Metromark Hotels lanserar nytt hotellkoncept Fakta om nyemissionen Sista dag för teckning är måndagen den 29 mars Emissionen i korthet: Teckningstid 5 mars - 29 mars Teckningskurs 10 kr per unit. En unit består av 2 aktier och 1 teckningsoption. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie för 7,50 kr inom 3 år. Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 unit. Emissionen uppgår till 22,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid full teckning kan totalt nya aktier tillkomma, vilket ger totalt aktier. De nya aktierna motsvarar cirka 67 procent av företaget. Vid full teckning tillkommer även teckningsoptioner samt ytterligare ett okänt antal som ges som ersättning till garanterna av emissionen. Under mars genomförs även en kvittningsemission relaterad till förvärvet av Park Venue om ytterligare aktier till kursen 7,50 kronor, vilket ger totalt aktier. Ladda hem prospekt Teckningsanmälan utan företrädesrätt

9 Sida 9 av 9 Om bequoted bequoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare. Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten. Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare. bequoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning. bequoted AB Sveavägen Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Thomas Lindgren Prenumeration Om du vill prenumerera på bequoteds nyhetsbrev klicka här Om du vill avsluta din prenumeration klicka här E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy Synpunkter och kommentarer uppskattas Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

Botnia Exploration förvärvar portfölj med upparbetade guldprojekt - Mindre lönsamhetsstudie påbörjad av Vargbäckens guldfyndighet

Botnia Exploration förvärvar portfölj med upparbetade guldprojekt - Mindre lönsamhetsstudie påbörjad av Vargbäckens guldfyndighet Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 21 januari 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett prospekteringsföretag som står inför sitt första förvärv. Det andra är ett emissionsaktuellt

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 9 februari 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra levererar en produkt som underlättar

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-09/bbb-2010-09.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-09/bbb-2010-09.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 16 april 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en integratör av nätverksbaserade säkerhetssystem. Det andra är en researrangör som erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

bequoted söker journalister» bequoted växer och behöver fler engagerade journalister och analytiker.

bequoted söker journalister» bequoted växer och behöver fler engagerade journalister och analytiker. Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 2 april 2007 Hej, Över 40 procent av alla golfslag utgörs av puttar. Detta har träningsföretaget Esoteric Golf Technology tagit fasta på. Bland delägarna finns Annika Sörenstams

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-15/bbb-2010-15.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-15/bbb-2010-15.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 16 juni 2010 Hej, I det här numret analyserar vi ett prospekteringsföretag. Därefter presenterar vi ett par företag som Björn Davegårdh anser undervärderade. Det första

Läs mer

Bättre marginaler i Enaco

Bättre marginaler i Enaco Sida 1 av 7 Hej, Enaco börjar få ordning på marginalerna. Kombinerat med goda utsikter att växa med 15-20 procent borde bolaget äntligen kunna lyfta resultatet. I detta nummer bequoted Enaco Nordic Mines

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2009

Bokslutskommuniké. januari december 2009 2010-02-18 Bokslutskommuniké januari december 2009 Kraftigt förbättrat resultat på helåret. Tillväxten fortsätter och omsättningen ökar med 6% Nordic Camping förvärvar anläggningen på Frösön Lyckat övertagande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-19/bbb-2009-19.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-19/bbb-2009-19.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 17 september 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är en tele- och bredbandsoperatör som

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Punkt 17 i kallelsen: Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011 Bengt Ljung VD Botnia Exploration Agenda Organisation och struktur Botnia Exploration historik Vad är Prospektering? Visioner, strategier och målsättningar

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-01/bbb-2009-01.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-01/bbb-2009-01.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 28 januari 2009 Hej, I årets första nummer har vi analyserat tre företag. Det första är ett prospekteringsföretag som utökat sin guldfyndighet. Det andra marknadsför kosttillskott

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Utseende av protokollförare; Agenda 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:26 2013-05-10 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:14 2016-04-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-11/bbb-2009-11.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-11/bbb-2009-11.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 26 maj 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. De första två har mycket gemensamt. Båda är verksamma i hälsokostbranschen och båda börjar återhämta sig

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-13/bbb-2008-13.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-13/bbb-2008-13.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 15 april 2008 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en teknikkonsult med stark framtidstro. Den här gången har vi kikat på dess affärsområde

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-27/bbb-2009-27.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-27/bbb-2009-27.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 1 december 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första arbetar i undersökningsbranschen och spås ett spännande nästa år i och med riksdagsvalet.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Amago Capital AB (publ) Stockholm 2008-04 04-30 Pressrelease Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Bakgrund Styrelsen har under en längre period arbetat för att finna en

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-04/bbb-2010-04.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-04/bbb-2010-04.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 16 februari 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första driver flera butikskoncept inom hemelektronik. Det andra är ett bolag som är i färd med

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. januari - december

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. januari - december Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari - december 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2002 FEELGOOD SVENSKA AB (publ) Org. nr. 556511-2058 Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer