Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-08/bbb-2010-08.htm"

Transkript

1 Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 24 mars 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är ett prospekteringsföretag som nyligen genomfört sitt första förvärv. Det tredje är ett emissionsaktuellt företag inom hotellbranschen. I detta nummer Botnia Exploration Elverket Metromark Hospitality Group I dagens nummer kan Du läsa om Elverket, Botnia Exploration och Metromark Hospitality Group. Trevlig läsning! Thomas Lindgren Stark kyla och höga elpriser naggade på Elverkets resultat sista kvartalet 2009» Det kalla vintervädret har fått elpriset att skena. Även kundernas förbrukning av el har ökat till följd av vädret. Detta medförde att Elverket hade svårigheter att prissäkra tillkommande volymer i fasta prisavtal till rimlig prisnivå. Det naggade på bolagets resultat sista kvartalet bequoted har talat med Elverkets vd Jonas Borgardt. Botnia Exploration slutför förvärv» Botnia Exploration slutför förvärvet av det kanadensiska Hansa Resources svenska dotterbolag. Bolagsstämman godkände förvärvet och arbetet med att skaffa miljötillstånd för utbrytning i Vargbäcken kan börja på allvar. bequoted har talat med vd Bengt Ljung. Intensivt år väntar Metromark Hospitality Group» Kontorshotell med all tänkbar service, designade hotellrum på bästa läge för den budgetmedvetne, lägenhetshotell för den kräsne affärsmannen. Det är de tre hotellkoncept som emissionsaktuella Metromark Hospitality Group nu lanserar i skarp version. bequoted har pratat med vd Joakim Lundeborg. Elverket Botnia Exploration Metromark Hospitality Group Tidigare från bequoted Vita Nova Ventures flyttar fram positionerna på CROmarknaden Säljmål i fokus för C2SAT Railcare ser bättre tider bortom första kvartalet Midelfart Sonesson på stabil grund efter skuldreducering Snabba cash en lönsam affär för Värmlands Finans Ingen avmattning för Novus Group Emissionsaktuella Eurocine Vaccines inleder effektstudie under våren Metromark Hospitality Group öppnar första koncepthotell under våren Varubrist i butikerna ledde till svagt fjärde kvartal för Björn Borg Sök i bequoteds arkiv

2 Sida 2 av 9 bequoted nyhetsbrev 24 mars 2010 Stark kyla och höga elpriser naggade på Elverkets resultat sista kvartalet Ökad elkonsumtion tvingade bolaget att köpa tillkommande volymer till höga spotpriser Marknadsplats AktieTorget Det kalla vintervädret har fått elpriset att skena. Även kundernas förbrukning av el har ökat till följd av vädret. Detta medförde att Elverket hade svårigheter att prissäkra tillkommande volymer i fasta prisavtal till rimlig prisnivå. Det naggade på bolagets resultat sista kvartalet bequoted har talat med Elverkets vd Jonas Borgardt. Volatilt elpris gav lägre resultat under det fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet i allmänhet och december i synnerhet har elpriset varit väldigt volatilt (se bequoted nyhetsbrev nr ). Senast vi talade med vd Jonas Borgardt menade han att Elverket inte borde påverkas i speciellt hög grad av svängningarna i elpriset. Men att volymrisken är påtaglig då kunderna med bundna prisavtal i princip har fria volymuttag till ett förutbestämt pris. Detta får effekt då konsumtionen kraftigt ökar vilket försvårar prissäkring till rimlig nivå Rapporten för det fjärde kvartalet 2010 visar på detta; Siffrorna för verksamhetsåret 2009 visade följande: Omsättning: 369,8 Mkr (358,0) Rörelsemarginal: 4,6% (2,1) Resultat efter finansnetto: 18,2 Mkr (7,9) Vinst per aktie: 2,06 kr (1,05) Siffrorna för det fjärde kvartalet 2009 isolerat: Omsättning: 110,3 Mkr (119,6) Rörelsemarginal: 1,2% (3,0) Resultat efter finansnetto: 1,7 Mkr (2,3) Vinst per aktie: 0,19 kr (0,43) Bolaget valde att höja sin utdelning till 1 krona, jämfört med 50 öre föregående år. Omsättningen för det fjärde kvartalet minskade med drygt 7,9 procent och vinsten per aktie halverades. För helåret ser jämförelsesiffrorna bättre ut, men man bör ha i åtanke att 2008 var ett tufft år för Elverket då prissättningen mellan SYS- och STO-priset var stor (se bequoted nyhetsbrev nr ). Då verksamhetsåret 2008 var något av ett "mellanår", ligger nu Elverket vinstmässigt på ungefär samma nivå som bolaget hade för helåret Jonas Borgardt VD Elverket Vallentuna - När det blivit kallt har våra kunder konsumerat mer el, och vi har då blivit tvungna att köpa mer volym till aktuellt högt marknadspris. Vi har även haft svårighet att prissäkra fastprisavtalen till acceptabla nivåer. Elverket delar ut 1 krona jämfört med 50 öre föregående år. Så här har Elverkets kunder valt när de tecknat nytt avtal under januari 2010: Enligt Jonas Borgardt beror de svagare siffrorna för fjärde kvartalet 2009 på att kunder med fastprisavtal förbrukat mer än beräknat samtidigt som elpriset nådde historiskt höga nivåer. - När det har varit så kallt som det varit i december, så har våra kunder förbrukat mer el än vi kunnat prognostisera för prissäkring. Det innebar att vi blev tvungna att köpa in extra el till ett ofördelaktigt pris som inte har kunnat prissäkras till acceptabel nivå, säger Jonas Borgardt. Fortsatt tuff elmarknad under inledningen av 2010 Kylan och elprisvolatiliteten har fortsatt under januari och februari. Frågan är om det första kvartalet 2010 kommer vara svagt i linje med det fjärde kvartalet 2009: (klicka bilden för större bild) Rörligt- och bundet elpris i 1 år står för drygt 80 procent av kundernas nytecknade abonnemang.

3 Sida 3 av 9 - Vi ställer inte ut officiella prognoser för framtiden. Vi jobbar kontinuerligt med prissäkring, och vi är nu inne i en period då det konsumeras mycket mer el än normalt, säger Jonas Borgardt. - Detta beror delvis av den starka kylan samtidigt som priset trycks upp på grund av lägre produktionsutbud av billig produktion. Främst kärnkraften har varit ur drift till stora delar. - Vi ser över möjligheten att prissäkra en något större del än normalt för att skydda oss mot stora prissvängningar och volymrisker. Detta kan förbättra resultatet då vi i så fall inte behöver köpa in lika mycket el till ofördelaktiga priser, säger Jonas Borgardt och fortsätter: - Det är också ett problem om vi prissäkrar för mycket el. Skulle sedan elpriset och konsumtionen gå ned kan vi tvingas sälja tillbaka de finansiella kontrakten till sämre priser. Så det är ett svårt läge när både elpris och konsumtion ökar drastiskt som de gjort den senaste tiden. - Vi ser över möjligheten att prissäkra en något större del än normalt för att skydda oss mot stora prissvängningar och volymrisker. Vattenfall, Fortum och EON står för drygt 90 procent av den svenska elproduktionen. - De rörliga avtalen utgör inte en lika stor risk för bolaget då avtalen följer marknadsprisets utveckling. Den ökade volymen på grund av det kyligare väderläget har en motsatt effekt för affärssegmentet Elnät vilket innebär en viss stabiliserande inverkan på koncernens resultat som helhet, kommenterar Jonas Borgardt. Oförändrad kundstock trots offensiv kampanj I somras skrev vi om att Elverket startat en offensiv kampanj för att öka antalet kunder, framförallt på privatsidan. I bokslutskommunikén för 2009 skriver bolaget att kundstocken var i princip oförändrad på kunder jämfört med året innan. - Vi har haft en tillväxt på dryga 15 procent under året men utflödet har parallellt varit ungefär lika stort. Tendensen i marknaden är en ökad churn-rate generellt. Elkunderna är mer illojala nu än tidigare och antalet leverantörsbyten slår nya rekord. - Detta är självfallet problematiskt och kostsamt men innebär ju också en möjlighet på marknaden för oss. Vi sätter nu till olika åtgärder för att minska kundomsättningen, avslutar Jonas Borgardt. Osäkert hur 2010 kommer utvecklas Det är osäkert hur pass väl Elverket kommer att tackla elprisvolatiliteten i år. Under januari och februari har priset varit fortsatt högt och svängigt och i stora delar av landet har det varit väldigt kallt. Elverket äger elnätet i Vallentuna kommun. Om Elverket klarar av att prissäkra i en bra utsträckning under första kvartalet 2010 och därmed undvika resultattapp tror vi att resultatet för 2010 kommer landa i paritet med resultatet för bequoted väljer att avvakta med någon precisare prognos tills bolagets rapport för det första kvartalet är släppt. Vi tror att vi då kommer få en bättre vägledning för hur året som helhet kommer att utvecklas. PATRIK BLOMSTRÖM Tidigare publicerade artiklar om Elverket:» Volatilt elpris ger liten påverkan på Elverket» Omsättningstapp men starkare rörelsemarginal i Elverket» Kraftig ökning av leverantörsbyten utmaning för Elverket» Elverket på offensiven Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info Läs mer på bequoted Hemsida

4 Sida 4 av 9 bequoted nyhetsbrev 22 mars 2010 Botnia Exploration slutför förvärv - Hansa Resources blir storägare Botnia Exploration slutför förvärvet av det kanadensiska Hansa Resources svenska dotterbolag. Bolagsstämman godkände förvärvet och arbetet med att skaffa miljötillstånd för utbrytning i Vargbäcken kan börja på allvar. bequoted har talat med vd Bengt Ljung. Bolagsstämman enig i beslutet Idag har bolagsstämman i Botnia Exploration godkänt förslaget om att förvärva det kanadensiska prospekteringsföretaget Hansa Resources svenska dotterbolag (se bequoted nyhetsbrev nr ). Marknadsplats AktieTorget Med förvärvet medföljer ett antal prospekteringsprojekt i norra Sverige, geografiskt belägna kring den så kallade guldlinjen i Västerbotten. Det längst framkomna projektet heter Vargbäcken, vilket är ett guldfynd beläget cirka 3 mil väster om Malå. Det är dock företagets uppfattning att ett flertal av de övriga projekten kan innehålla större fyndigheter och därför är även dessa mycket intressanta för Botnia Exploration. Betalningen av förvärvet sker genom två steg. I det första steget ska den kontanta köpeskillingen på 3,5 miljoner kronor betalas och drygt 119 miljoner aktier emitteras till Hansa Resources. Under förutsättning att Botnia Exploration får miljötillstånd för att bryta guld i projektet Vargbäcken, ska en tilläggsköpeskilling utbetalas. Tillägget består av ytterligare en betalning på 3,5 miljoner kronor och 119 miljoner aktier. Möte för miljöstånd planerat Projektet Vargbäcken har ett bearbetningstillstånd, vilket innebär att Botnia Exploration har rätt att förfoga över påvisad och avgränsad utvinningsbar mineralfyndighet. Bengt Ljung VD Botnia Exploration Botnia Exploration bedriver prospektering och har i dagsläget inga planer på gruvdrift eller produktion. Det krävs dock även ett miljötillstånd innan brytningen kan påbörjas. Detta har Bengt Ljung redan börjat planera inför: - Jag har öppnat en diskussion med länsstyrelsen i Umeå, vilket är den myndighet som hanterar miljötillståndet. Bengt Ljung fortsätter: - Innan vi går in med en ansökan till Länsstyrelsen kommer vi att informera och lyssna på alla intressegrupper och kommunansvariga i Vindelgransele. Detta möte kommer jag att kalla till nu i helgen och förhoppningsvis kan ett möte hållas i mitten av april. - Jag vill börja i rätt ände och ha en dialog med bland annat markägaren, kommunalråd och samebyar inför beslutet om miljötillstånd, säger Bengt Ljung. Knyter nyckelkompetens till bolaget I samband med förvärvet av Hansa Resources svenska dotterbolag knyts personer med kompetens om prospektering till Botnia Resources. Hansa Resources ordförande John Nugent har tackat ja till att ta plats i Botnias styrelse. Han kommer bli invald till styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman den 28:e maj. - John Nugent har en bakgrund som advokat och finansieringsexpert. Han har jobbat som vd för ett flertal företag både i Kanada, Afrika och Sverige. I dagsläget är han involverad i ett flertal prospekteringsföretag, säger Bengt Ljung och fortsätter: Guld från borrhål vid Vargbäcken. Vargbäcken har undersökts enligt NI och innehar en bearbetningskoncession fram till NI är ett kanadensiskt regelverk för hur mineralfyndigheter ska redovisas. - Att få in John Nugent i styrelsen innebär ett flertal tillgångar för Botnia Exploration. Han kommer tillföra mycket i framförallt finansieringssammanhang. Det blir en viktigt pusselbit i vår framtida expansion av Botnia Exploration.

5 Sida 5 av 9 Botnia Exploration vill även att knyta två rådgivare till bolaget. Det handlar om Michael Hudson som är vd för Mawson Resources, vilka är delägare i Hansa Resources, samt Mark Saxon som är vd för Tasman Metals. - Båda har gedigen erfarenhet av metallprospektering. Att ha dem båda som rådgivare ger en bra expertis och kunnande att luta sig mot vid prospekteringsprojekt. Detta är ett utmärkt komplement till våra egna experter med chefsgeologen Göran Petersson i spetsen, säger Bengt Ljung. - Att en av Sveriges mest kända blockletare Torbjörn Grahn, som är en av Botnias huvudägare, nu får en närhet till projekten mer eller mindre på hemmaplan gör ju inte saken sämre, säger Bengt ljung Potentiella framtida samarbeten I samband med dagens förvärv bygger Botnia Exploration ett kontaktnät som kan innebära fortsatta förvärv eller samarbeten i framtiden. Hansa Resources blir genom förvärvet största ägare i Botnia och har därför ekonomiska intressen i bolaget. Framöver kommer miljötillståndet för Vargbäcken att vara i fokus för Botnia Exploration. Tillståndet är mycket viktigt för att kunna bearbeta fyndigheterna. En potentiell investerare i Botnia-aktien bör därför hålla koll på information kring miljötillståndet. Det finns en möjlig trigger för aktien om tillståndet skulle tilldelas bolaget. PATRIK BLOMSTRÖM De projekt Botnia Exploration förvärvar från Hansa Resources ligger samlade i Västerbotten längs den så kallade guldlinjen. Nästa händelse Årsredovisning 2009 Mer info Läs mer på bequoted Hemsida Tidigare publicerade artiklar om Botnia Exploration:» Botnia Exploration förvärvar portfölj med upparbetade guldprojekt» AktieTorgsentré för Botnia Exploration» Meriterat team bakom emissionsaktuella Botnia Exploration

6 Sida 6 av 9 bequoted nyhetsbrev 17 mars 2010 Intensivt år väntar Metromark Hospitality Group - Kapital från garanterad nyemission möjliggör öppnandet av minst två hotell under året Marknadsplats Nordic MTF Kontorshotell med all tänkbar service, designade hotellrum på bästa läge för den budgetmedvetne, lägenhetshotell för den kräsne affärsmannen. Det är de tre hotellkoncept som emissionsaktuella Metromark Hospitality Group nu lanserar i skarp version. bequoted har pratat med vd Joakim Lundeborg. Ser stor marknad för exklusiva lågprishotell Det är mer än fem år sedan Joakim Lundeborg och styrelseledamoten Fredrik Ivarsson började skissa på ett koncept för "exklusiva lågprishotell". - När vi började utveckla konceptet såg vi ett tydligt "hål" i marknaden. De flesta hotell i budgetsegmentet känns verkligen "lågpris". Vi säger att vi omdefinierar begreppet lyx och då menar vi att kunden ska betala för precis det den behöver, berättar Joakim Lundeborg. - Vi kompromissar inte med sovkomfort, läge eller designkvalitet. Däremot erbjuder vi exempelvis inga lunchrestauranger eller gym. Genom att rationalisera kan vi erbjuda ett lågt pris för en exklusiv produkt, fortsätter han. Moment Hotel i Malmö snart redo för gäster Namnet på konceptet blev Moment Hotels vars första hotell, beläget mitt framför Malmös centralstation, snart slår upp portarna. Att Joakim Lundeborg är mycket förväntansfull går inte att undgå. - Det känns oerhört skönt att få förverkliga vår ursprungliga vision och dessutom på Malmös absolut bästa läge, säger han till bequoted. Merparten av investeringen i fastigheten har gjorts av fastighetsägaren som dock inte får del av hotellets omsättning eller vinst. - Fastighetsägaren får förräntning på sina investeringar i form av grundhyra samt ett hyrestillägg, men kommer inte att ha del av hotellets framtida vinster, berättar Joakim Lundeborg. Med små rum och hög automationsgrad hålls de normalt två största kostnadsposterna för ett hotellrum, hyran och driftspersonalen, nere. Därtill reducerar den modulbaserade lösningen bygg- och installationskostnaderna, samtidigt som anpassning till olika fastighetstyper förenklas. Bokning och betalning görs förstås i förväg via internet och incheckning sker vid en datorterminal på hotellet. Prissättningen kommer vara dynamisk och väntas starta kring 300 kronor för ett dubbelrum och nå uppemot 1500 kronor vid hög beläggning. Lundivar Hotels öppnar i Milano Under 2009 breddades verksamheten genom förvärvet av Lundivar Hotels. Även det ett modulbaserat hotellkoncept men där rummen är avpassade för långtidsboende. Joakim Lundeborg VD Metromark Hospitality Group - Det känns oerhört skönt att få förverkliga vår ursprungliga vision och dessutom på Malmös absolut bästa läge, säger Joakim Lundeborg om öppnandet av Moment Hotels i Malmö Metromark Hospitality Group driver tre olika hotellkoncept. Moment Hotels - Exklusiva lågprishotell där det första snart öppnar i Malmö Lundivar Hotels - Lägenhetshotell för kräsna affärsmän. Det första slår snart upp portarna i Milano. Park Venue - Kontorshotell med maximal service. Det första är redan i full gång i Stockholm. - Köpet av Lundivar Hotels gav oss ett färdigutvecklat koncept med ritningar och allt annat som tillhör, samt framförallt tillgång till etableringen med bygglov i Milano, berättar Joakim Lundeborg. Det första Lundivar Hotellet håller på att uppföras i Milano och kommer stå klart under året. Därefter står Malmö på tur, men exakt när är inte bestämt.

7 Sida 7 av 9 Park Venue i Stockholm närmast fullbelagt Ytterligare ett förvärv gjordes under Det var det redan färdigbyggda kontorshotellet Park Venue i Stockholm som införlivades i Metromarkgruppen. - Park Venue är idag närmast 100 procent fullbelagt och går runt på månadsbasis. Det som kvarstår för att få en god lönsamhet är att öka försäljningen av membership (medlemskap utan fast arbetsplats), säger Joakim Lundeborg. I emissionsprospektet nämns att en diskussion om köpeskillingen av Park Venue pågår. - Formuleringen är en reservation ifall något uppkommer i vår granskning av Park Venues räkenskaper och kan enbart resultera i att köpeskillingen blir lägre, försäkrar han. Genomför garanterad nyemission Med minst två hotelletableringar blir 2010 ett intensivt år för Metromark Hospitality Group som, bortsett från det nyligen förvärvade Park Venue, tidigare inte haft någon operativ verksamhet. För att genomföra planerna behövs kapital, och därför genomförs en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som ska dra in drygt 20 miljoner kronor. Pengar som ska gå till rörelsekapital, investeringar i Moment och Lundivar Hotels samt till kontantdelen för förvärvet av Park Venue. Moment Hotel Malmö beläget framför centralstationen öppnar under våren. I slutet av 2010 prognostiseras en omsättning om minst 40 miljoner kronor i årstakt. Nyligen meddelades att hela emissionen är garanterad, något som är mycket positivt då dagens aktiekurs precis över emissionskursen hade inneburit en risk att den annars inte fulltecknats. Vilka garanterna är har dock ännu inte offentliggjorts. Prognostiserar 40 miljoner kronor i årsomsättning Med pengarna från emissionen garanterade, samtidigt som Moment Hotel i Malmö och Lundivar Hotel i Milano snart står klara, känner ledningen sig tillräckligt säkra på framtiden för att kunna ge en prognos över omsättning och resultat. Vid årets slut förväntas en omsättning på drygt 40 miljoner kronor i årstakt med ett resultat före av- och nedskrivningar på mellan 7 och 8 miljoner kronor. Ytterligare rum på Moment Hotels i Malmö är planerade som tillsammans med den kommande Malmöetableringen av Lundivar Hotels snabbt förväntas ta årsomsättningen till 50 miljoner kronor och resultatet före av- och nedskrivningar till över 12 miljoner. Joakim Lundeborg menar att prognosen är försiktig. - Vi har tagit hänsyn till förseningar och räknat med en lägre beläggningsgrad än för andra hotell belägna i samma områden, varför siffrorna troligtvis blir bättre. Modulbaserade rumsinredningarna möjliggör att hotellet kan inhysas på ett våningsplan i en befintlig byggnad. Teckningstid fram till 29 mars Under 2010 kommer alltså Metromarkgruppens samtliga tre hotellkoncept realiseras. För den som vill vara med på resan kan nyemitterade units, bestående av två aktier och en teckningsoption, tecknas för 10 kronor styck fram till den 29 mars. Teckningsoptionen ger rätten att inom 3 år teckna ytterligare en aktie för 7,50 kronor. När emissionen är avklarad väntas en flytt av aktien till First North. - Noteringen löper på enligt plan och målsättningen är att bolagets aktie skall listas på First North efter att de nya aktierna från emissionen bokats in i början av april, avslutar Joakim Lundeborg. Nästa händelse Nyemission 5 mars - 29 mars 2010 Mer info Läs mer på bequoted

8 Sida 8 av 9 Invigningen av hotellen i Malmö och Milano tillsammans med flytten av aktien till First North borgar för att vi får höra avsevärt mer om och från Metromark Hospitality Group den kommande tiden. Hemsida JIMMIE LANDERMAN Tidigare publicerade artiklar om Metromark Hospitality Group:» Metromark Hospitality Group öppnar första koncepthotell under våren» Metromark Hotels bygger första hotell i egen regi» Metromark Hotels lanserar nytt hotellkoncept Fakta om nyemissionen Sista dag för teckning är måndagen den 29 mars Emissionen i korthet: Teckningstid 5 mars - 29 mars Teckningskurs 10 kr per unit. En unit består av 2 aktier och 1 teckningsoption. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie för 7,50 kr inom 3 år. Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 unit. Emissionen uppgår till 22,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid full teckning kan totalt nya aktier tillkomma, vilket ger totalt aktier. De nya aktierna motsvarar cirka 67 procent av företaget. Vid full teckning tillkommer även teckningsoptioner samt ytterligare ett okänt antal som ges som ersättning till garanterna av emissionen. Under mars genomförs även en kvittningsemission relaterad till förvärvet av Park Venue om ytterligare aktier till kursen 7,50 kronor, vilket ger totalt aktier. Ladda hem prospekt Teckningsanmälan utan företrädesrätt

9 Sida 9 av 9 Om bequoted bequoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare. Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten. Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare. bequoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning. bequoted AB Sveavägen Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Thomas Lindgren Prenumeration Om du vill prenumerera på bequoteds nyhetsbrev klicka här Om du vill avsluta din prenumeration klicka här E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy Synpunkter och kommentarer uppskattas Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 9 februari 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra levererar en produkt som underlättar

Läs mer

Detaljhandeln draglok för The Empire. Riksdagsvalet kan lyfta HomeMaid. bequoted nyhetsbrev nr 22 2006

Detaljhandeln draglok för The Empire. Riksdagsvalet kan lyfta HomeMaid. bequoted nyhetsbrev nr 22 2006 Sida 1 av 11 bequoted nyhetsbrev 31 augusti 2006 Hej, Detaljhandeln går mycket bra. The Empire har ökat försäljningen av SodaStream med uppemot 60 procent. Den varma sommaren och kommande julförsäljningen

Läs mer

Sälj i fokus hos Confidence

Sälj i fokus hos Confidence Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 26 april 2007 Hej, Vi intervjuar Fredrik Hiort af Ornäs som är ny vd för Confidence. För bequoteds läsare berättar han hur säkerhetsföretaget ska dubblera omsättningen och

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

värdekedja En hållbar och hel

värdekedja En hållbar och hel Årsredovisning 2014 2 AVSNITTSRUBRIK ÅRSREDOVISNING 2014 Arise är ett kraftbolag med resurser och erfarenhet att hantera hela värdekedjan. Från planering, tillståndsansökan och vindmätningar till byggnation

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services www.axier.se 08-12-05 Uppdragsanalys Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services Mobispine tecknar avtal

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

L I O N. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 MAGASIN THE WIZARD OF WOZ WWW.MEDIAMAC.DK DANMARKS STØRSTE MAC COMMUNITY FINAL CUT PRO X

L I O N. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 MAGASIN THE WIZARD OF WOZ WWW.MEDIAMAC.DK DANMARKS STØRSTE MAC COMMUNITY FINAL CUT PRO X Memorandum Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 2011 LÆS DANMARKS ENESTE MAGASIN KUN OM MAC - FØRSTE NUMMER Mobil Business Mobilbranschens magasin och mötesplats #1 2011 www.mobilbusiness.se MAGASINET

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009

Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009 GENERELL INFORMATION Med SRAB eller Bolaget avses i detta prospekt SRAB Shipping AB (publ), org. nr. 556473-9224, eller den koncern

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

investeringsmemorandum 2008

investeringsmemorandum 2008 Occasion Wine Sweden AB Postadress: Box 55 653, 102 14 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 9-11, 114 47 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8-40 01 52 30 :: Fax: +46 (0)8-6 64 68 48 info@occasionwine.se

Läs mer

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN 1. SAMMANFATTNING...3 2. BAKGRUNDEN TILL INDUSTRIBUD...5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTREDUKTIONER...7 3.1 Företag som redan har incitament

Läs mer

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer