SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 2006"

Transkript

1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 26 FRÄMSTA TEKNOLOGIGENERATORN Höga krav vid utveckling av avancerade försvars- och säkerhetssystem, har lett till den höga teknologinivån som har skapat avancerade följdprodukter för det civila samhället. Bidraget är viktig forskning och tillväxt för andra näringar. I princip alla universitet och tekniska högskolor har ett omfattande samarbete med försvarsindustrier, vilket gynnar båda. läs mer på sid Offentlig och privat samverkan Ett nytt tänk präglar försvaret. Outsourcing är den nya trenden, med inspiration från bland annat Storbritannien. Offentlig och privat samverkan, OPS, ligger i tiden. Här finns stora pengar att spara, samt teknik och logistik att vinna. läs mer på sid 5 Forskningssatsning får klartecken Karlskoga får ett nytt forskningscentrum med anknytning till försvarsindustrin. Under tre år ska 27 miljoner satsas så att Örebro universitet kan bygga upp centret som ska syssla med högteknologi i allmänhet. läs mer på sid 7 Offset gynnar Sverige NHindustries I Sverige ställs krav på offset vid affärer överstigande 1 miljoner. Här ses den nya franskköpta helikoptern där Saab som offset får tillverka flygkroppen. läs mer på sid 8-9 Exportrekord med ca 2% MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MARS 26 HMS Visby i Östersjön. Samarbetet mellan marinen och i första hand Kockums har gett ett fartyg med världsledande teknik. Genom sin flexibilitet och uthållighet kommer Visbykorvetterna att vara en viktig länk inom det svenska säkerhetspolitiska systemet under en lång tid framöver. Ytterligare ett mål är att ta fram en exportversion av korvetterna i Visby-klassen med ett internationellt anpassat koncept. Miljöhänsyn som stark affärsidé sidan 11 FOTO: Peter Neuman,Kockums AB Kreativitet Kompetens Nätverk Foto:Chelton Applied Composites Statistiken för 25, som offentliggjordes den 22/3, visar på en glädjande ökning av exportverksamheten, för fjärde året i följd. Sveriges totala export av krigsmateriel ökade med nära 2%, från 7,29 miljarder 24 till 8,63 miljarder 25. läs mer på sid 14-15

2 läs mer på sid FOTO: Peter Neuman,Kockums AB HMS Visby i Östersjön. Samarbetet mellan marinen och i första hand Kockums har gett ett fartyg med världsledande teknik. Genom sin flexibilitet och uthållighet kommer Visbykorvetterna att vara en viktig länk inom det svenska säkerhetspolitiska systemet under en lång tid framöver. Ytterligare ett mål är att ta fram en exportversion av korvetterna i Visby-klassen med ett internationellt anpassat koncept. läs mer på sid 5 läs mer på sid 7 NHindustries läs mer på sid 8-9 Foto:Chelton Applied Composites läs mer på sid HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Stor förändring inom försvaret bakom ny industriell inriktning Det svenska försvaret har de senaste åren genomgått stora förändringar, vilket givetvis påverkar materielförsörjningen. Från att tidigare varit en nationell angelägenhet har industrin snabbt, under främst 2-talet, blivit allt mer internationaliserad. Trenden är också att gå från produktion av långsiktiga till kortare serier med fokus på det närliggande operativa behovet. Snabbhet och underhåll av mjukvara är exempel på nya, viktiga förutsättningar. 25 antogs i EU en security defence policy, kallad ESDP. Den ligger till grund även för det svenska försvarets syn på nuvarande och kommande säkerhetshot. Det handlar till exempel om terroristbekämpning, EUs utvidgning, men inte minst om internationella åtaganden. Ny strategi inom EU Den nya strategin innebär bland annat att en betydligt större del av försvarsanslaget går direkt till internationella insatser, säger Mats Nilsson, generallöjtnant och produktionschef på försvarshögkvarteret. Från och med 28 kommer Sverige också att ha det operativa ansvaret för snabbinsatsstyrkan Nordic Battle Group (NBG). Det är en enhet om cirka 1 5 personer från förutom Sverige, med huvudansvar, också från Norge, Finland och Estland. Inga särlösningar Dessa nya åtaganden och ansvar leder till olika krav på logistik, som sedan några år tillbaka har varit ett riktmärke för beställandet av materiel. Vi talar inte så mycket om svensk försvarsindustri utan snarare om den försvarsindustri som är tillgänglig i Sverige eller utomlands. Han menar vidare att försvaret är en väldigt noggrann kravställare. Man skapar också möjligheter för små och medelstora företag att komma in på marknaden och skaffa sig goda referenser som står sig väl på den internationella marknaden, även civilt. Det finns heller inte ett behov av specifika svenska särlösningar. Snarare ska all materiel kunna passa in i olika nätverk till exempel enligt Nato standards. Inte rädd för konkurrens Försvarsindustriföreningen, FIF, som har drygt 3 medlemmar är inte rädd för utländsk konkurrens. Sverige har i nuläget en kompetent och konkurrenskraftig industri. Mats Nilsson generallöjtnant, produktionschef på försvarshögkvarteret. Peter Lundberg, vd på Försvarsindustriföreningen. För att vi skall kunna bibehålla den positionen behövs dock långsiktig forskning, teknologiutveckling och deltagande i internationella projekt. Det industrin producerar och säljer i dagsläget, med delvis stor framgång, utvecklades för många år sedan genom framsynt samarbete mellan staten och industrin. Förhoppningsvis kan nya initiativ inom EU leda till fler och effektivare samarbeten och också till ökade satsningar på forskning. De stora företagen är måna om att ha en stabil och konkurrenskraftig underleverantörsbas vilket innebär att man vill ta vara på kompetensen hos de små och medelstora företagen, säger Peter Lundberg, vd i FIF. Även han talar om den nya säkerhetspolitiska bild som präglar det framtida försvaret. Den strikt nationella inriktningen som under Kalla krigets dagar gällde i Sverige för dess oberoendes skull är inte längre på agendan. Internationalisering är ordet för dagen. Men det finns många frågor kvar att lösa som bland annat har med fördelning av ansvar mellan staten och industrin. Vi tror att det finns möjlighet till stora kostnadsbesparingar om staten och industrin kan hitta en gemensam modell för hur man bäst skall rationalisera och omstrukturera arvet ifrån det Kalla krigets dagar.. Vi vill i framtiden se försvarsindustrin mer som en naturlig del av övrig svensk industri. Försvarsindustrin har teknik och kompetens som kan användas till nytta för hela samhället, såväl civilt som militärt. Välkomnar förändring Staffan Näsström på Försvarets materielverk, FMV, välkomnar den nya utvecklingen som ställer krav på såväl beställare som leverantörer. Vi leder utvecklingen och ställer kraven, säger han. Särlösningar, tidigare specifika för Sverige, gäller inte längre. Försvarssektorn är i högre grad nu en del av det övriga näringslivet baserat i landet. Staffan Näsström på Försvarets materielverk, FMV Rationellt Krav på rationalitet och användarvänliga produkter har nya dimensioner i det internationella sammanhanget. Han tror också att försvaret varit en tillväxtmotor för hela industrin under perioden efter andra världskriget. Globaliseringen har dock gjort att nya behov uppstår och industrin måste rätta sig efter detta. Självklart ställer vi fortfarande hårda grundkrav på våra leverantörer, som till exempel att de ska ha en sund ekonomi och ha en transparent organisation i övrigt. Men det är etiska och andra krav som vilken seriös uppköpare som helst skulle ställa. Uppdatering Säkerhet och uppdatering av levererade produkter är något som samtliga tre talar varmt om. Tydliga kontrakt utan långa serier är en annan poäng. Det handlar också om en mental omställning, d.v.s. att inse att den internationella marknaden allt tydligare driver utvecklingen och industrins egna initiativ blir allt viktigare, säger Peter Lundberg på FIF. Mats Nilsson på Försvarsmakten håller med, och tycker sig se en bra följsamhet från industrin till nya strategier. MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MARS 26 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET FRÄMSTA TEKNOLOGIGENERATORN Kreativitet Kompetens Nätverk MARS 26 Miljöhänsyn som stark affärsidé sidan 11 SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN Höga krav vid utveckling av avancerade försvars- och säkerhetssystem, har lett till den höga teknologinivån som har skapat avancerade följdprodukter för det civila samhället. Bidraget är viktig forskning och tillväxt för andra näringar. I princip alla universitet och tekniska högskolor har ett omfattande samarbete med försvars industrier, vilket gynnar båda. Offentlig och privat samverkan Ett nytt tänk präglar försvaret. Outsourcing är den nya trenden, med inspiration från bland annat Storbritannien. Offentlig och privat samverkan, OPS, ligger i tiden. Här finns stora pengar att spara, samt teknik och logistik att vinna. Forskningssatsning får klartecken Karlskoga får ett nytt forskningscentrum med anknytning till försvarsindustrin. Under tre år ska 27 miljoner satsas så att Örebro universitet kan bygga upp centret som ska syssla med högteknologi i allmänhet. Offset gynnar Sverige I Sverige ställs krav på offset vid affärer överstigande 1 miljoner. Här ses den nya franskköpta helikoptern där Saab som offset får tillverka flygkroppen. Exportrekord med ca 2% Statistiken för 25, som offentliggjordes den 22/3, visar på en glädjande ökning av exportverksamheten, för fjärde året i följd. Sveriges totala export av krigsmateriel ökade med nära 2%, från 7,29 miljarder 24 till 8,63 miljarder 25. INNEHÅLL: Militär teknologi får Volvo Aero att växa civilt sidan 4 Samarbete ger bättre försvar både inom och utom Sverige sidan 5 Försvarsindustri viktig för civil sektor sidan 6 Nytt projekt för krisledning sidan 7 Samhällsberedskap allt viktigare sidan 7 Forskningssatsning i Karlskoga får klartecken sidan 7 Offset skapar intäkter för Sverige sidan 8 Utlandsuppdrag blir allt vanligare sidan 9 Klara krav från materielverket sidan 9 Ny standard för produktdata sidan 9 Stridsfordon 9 stor framgång för svensk industri sidan 1 Nya tider och bra referenser sidan 11 Forskning bra för försvarsindustrin sidan 12 Komposit ökar säkerhet och prestanda sidan 12 Krypteringsdosan som alla vill ha sidan 13 Rekord för export med nära 2% sidan Listan som säkrar Sveriges främsta tillväxtgenerator sidan Från sex månader till sex dagar sidan 18 Sverige behöver försvarsindustrin ges ut i Dagens Industris riksupplaga om ex (TS helår 25) den 27 mars. MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACK TIDNINGENS FOKUS SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET. Projektledare: Johan Widstrand, Mediaplanet, Formgivning: Sophie Westerberg, Fredrika Pontén, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress. För infomation kontakta redaktionsansvarig: Christer Dånsjö, Mediaplanet: Distribueras med Dagens Industri 26. Synpunkter på Mediaplanets tematidningar:

3 Snabb geografisk information avgörande för rätta krisinsatser När en katastrof inträffar krig, terrordåd, jordbävning eller annat gäller det att alla inblandade får en korrekt bild av läget så fort som möjligt. Katastrofer som tsunamin eller orkanen Katrina i New Orleans visar hur svårt det kan vara. Den slutsats jag har dragit av tsunamin, är att först när Sverige fick tillgång till satellitbilder, som visade omfattningen av förödelsen först då kunde beslutsfattarna verkligen ta till sig vad som hade hänt, säger Jan Wikström, ansvarig för Försvarsmaktens geografiska informationstjänst vid högkvarteret i Stockholm. Samma sak med Katrina. Hjälparbetet försvårades av att det inte gick att få fram en enstämmig bild av orkanens verkningar. Olika rapporter kom från olika håll och hjälpinsatserna blev därefter. Exemplen visar hur viktigt det är att alla inblandade parter myndigheter, polis, militär, hjälporganisationer med flera får snabb och framför allt en gemensam lägesuppfattning. Detta är idag så gott som omöjligt på grund av att de inblandade har olika datasystem och olika format, som inte är kompatibla, inte kan prata med varandra. All information till 8 procent geografiskt anknuten information som skickas mellan aktörerna måste anpassas och översättas för att de egna datorerna ska kunna få fram den. Ny sits Detta är ett gigantiskt problem som måste övervinnas för att dagens och framtidens internationella krisinsatser, ofta med många inblandade länder, ska bli effektiva. Försvarmakten i Sverige har, liksom andra i-länder, idag helt nya uppgifter jämfört med det gamla invasionsförvaret. Den nya situationen innebär bland annat att Sverige från och med 28 ska kunna ställa upp med en nordisk insatsstyrka på 1 5 man och ett stort antal datasystem inom 1 dagar efter politiskt beslut. - Våra system måste då kunna ta emot, bearbeta och dela med sig av informationen, som kommer från alla tänkbara håll, säger Jan Wikström. I dagarna har därför Försvarets materielverk på uppdrag av Försvarsmakten ingått ett samarbetsavtal med ESRI Sweden som en huvudleverantör av geografiska informationssystem (GIS). Arbetet är ett led i Försvarsmaktens strävan att utveckla sina system. I arbetet ingår även att delta och påverka utvecklingen av internationella standarder för att underlätta datautbytet. - För oss gäller det att få fram produkter som gör det möjligt för det svenska försvaret att sätta in förband inom 1 dagar i världens krisområden. Det är ett prioriterat område de närmaste fem åren, säger Jan Wikström. Kartor saknas För att ge ett begrepp om hur verkligheten kan se ut när svenska soldater skickas till en krishärd, tar Jan Wikström ett exempel. För ett par år sedan skickades en svensk enhet till Liberia i Västafrika. Soldaterna behövde veta hur det såg ut i området. Var fanns det vägar, broar och vad var de i för skick? Hur såg den övriga terrängen ut? Fanns det sankmark? Hur var klimatet? Låg vissa områden tidvis under vatten? Fanns det demografiska uppgifter om folkmängd och etnicitet? Det är mängder av geografisk information som krävs för att kunna agera. Det är bara det att i de länder där kriserna finns, saknas oftast kartor. Det som fanns att tillgå vid insatsens inledning i Liberia var en papperskarta, som plockats fram ur en databas från 9-talet, med en upplösning på 1:25. Det är ungefär som om halva Gotland skulle avbildas på en sida i en bilatlas. Dessa papperskartor var vad soldaterna hade med sig vid ankomsten, säger Jan Wikström. Medan förbandet var på plats, sökte försvarsmakten geografisk information bland annat från satellitbilder. Sådant sker genom upphandlingar av kommersiella satellitaktörer. Vi fick då fram en detaljerad bild av huvudstaden Monrovia samt av flygplatsen. Med hjälp av det gick det att förstå papperskartan bättre. Annan nödvändig kunskap var hamnens kapacitet eftersom större delen av alt materiel kom den vägen. Eftersom det är sådana volymer, är sjövägen nästan alltid att föredra. Det handlar ju om vapen, ammunition, fordon, bensin, sjukvårdsmateriel, ledningssystem, vatten, mat, kläder kort sagt vad som behövs för att upprätta ett mindre samhälle i krisområdet. Allt in på samma karta Så ser alltså verkligheten ut. Det finns inga eller bristfälliga kartor att tillgå. Samma sak gäller digitala data. Det ligger därför i hela världssamfundets intresse att tillsammans söka geografisk information och upprätta kartor för olika områden på förhand. Detta arbete pågår hela tiden men det tar 5-1 år att få fram användbar information som duger för kartframställning i hela intresseområdet. De tekniska framstegen gör också att allt mer information kan anpassas och presenteras för användarnas skilda behov. FOTO SVEN ÅKE HAGLUND FÖRSVARETS BILDBYRÅ Svensk officer i utlandstjänst hjälper barn ur en SISU pansarterrängbil. SFOR Stabilisation Force Bosnia-Herzegovina har till uppgift att övervaka efterlevnaden av Dayton-avtalet och stödjer bland annat det civila arbetet med återuppbyggnaden. Den stora trenden nu och hoppet för framtiden är att använda flyg- och satellitbilder för att förbättra den geografiska informationen, säger Jan Wikström. Vi vill få in så mycket som bara går i våra databaser för att få fram en gemensam uppfattning av läget. Han förklarar att man vill kunna lägga lager med olika information på varandra till exempel ett lager som visar höjdkurvor, ett lager som visar järnvägar, ett som visar vägar, ett som visar annan typ av mark etc. Nu när fågelinfluensan är aktuell skulle det vara bra att kunna lägga in fågelstråk och adressregister i ett skikt på kartan och så vidare och så vidare. Mängden information som fås via flygfotografering eller satellitbilder är oändlig. För 5-1 år sedan var det tekniskt omöjligt att få in allt detta på en gemensam datoriserad kartbild. Idag är det rent tekniskt möjligt men ändå ett stort arbete med att få fram just internationella standardiseringar för bearbetandet av all data. Det vore också perfekt att kunna lägga in de inblandades olika roller, alltså vem som ska göra vad i hjälparbetet, säger Jan Wikström. Visionen är alltså att ha all nödvändig information samlad i databaser. Hela eller delar av dessa kan sedan presenteras på dataskärmar eller som tryckta produkter för alla inblandade parter beroende på vem som behöver veta vad. Bort från särlösningar Från ESRI:s sida är man mycket nöjd med samarbetsavtalet och över att få leverera de lösningar försvaret eftersträvar. - Vi finns över hela världen och våra geografiska informationssystem nyttjas av mer än 2 länder inom nationell säkerhet och försvar. Det viktigaste för våra kunder är att komma ifrån nationella särlösningar till förmån för flexibla system, som kan användas av många, säger Mats Lind, säljansvarig för försvar och samhällssäkerhet på ESRI Sweden AB. Gunilla Stark Kontakta oss: ESRI Sweden AB: Välkomna att besöka oss på CIMI i Enköping maj, Pelle Bergs Backe 3 Box Falun Tel Fax Nobelvägen 2 Box Gävle Tel Fax Isafjordsgatan Kista Tel Fax Stora Varvsgatan Malmö Tel Fax

4 4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Militär teknologi får Volvo Aero att växa civilt Volvo Aero är ett exempel på företag som drar nytta av, och är i högsta grad delaktig i, den delen av svensk industri som hämtar näring genom försvaret. Genom synergier mellan civil, rymd och militär verksamhet har man lyckats skapa internationell konkurrenskraft. Foto: Thomas Sätmark Volvo Aero. Volvo Aeros relationer med Försvarsmakten har alltid byggt på långsiktighet, eftersom företaget ansvarar för flygmotorn under hela dess livslängd; ofta 3-4 år. Nu finns det en risk att långsiktig kompetens går förlorad om försvarsinköpen mer blir att man tar det som finns på hyllan, varnar Thomas Sätmark, Senior Vice president på Volvo Aero. Det är satsningar på sikt som är lönsamma, fortsätter han. Det finns fortfarande ett behov av materiel som kan utvecklas och produceras i Sverige, även om vårt eget försvar har ett minskat materielbehov och materielutvecklingen genomförs i internationell samverkan. Ringar på vattnet Forskning och utveckling inom den svenska försvarsindustrin har minskat på senare år, men har fortfarande en stor betydelse för utvecklingen inom näringslivet. Volvo Aero beskriver det som ovärderliga ringar på vattnet för ett relativt litet land som Sverige. Volvo Aero genererar sysselsättning med 2 3 anställda i Trollhättan och har en hög FoU-andel, vilket lett till att en mängd verksamheter inom företaget med åren knoppats av i Trollhättan och skapat omfattande sysselsättning. Det finns dessutom ett omfattande samarbete med högskolor, framför allt då i Trollhättan (Högskolan Väst), Chalmers och Luleå Tekniska Universitet. Det är kunskap som spiller över till rent civil verksamhet. Flygindustrin har stora möjligheter att nyttja kompetens och teknologi på den växande civila flygmarknaden, vilket Volvo Aero framgångsrikt visat. I dag står Försvarsmakten för ungefär 9% av Sveriges offentliga satsningar på flyg och rymd. I Näringsdepartementets strategidokument Flyg- och Rymdindustrin En del av Innovativa Sverige konstateras att samverkansmodellen mellan stat och industri måste vidareutvecklas, så att industrins omställning mot ökat internationellt samarbete och ökad civil andel påskyndas. Efter Gripen-motorn, RM12, kommer Volvo Aero inte längre att leverera hela motorer, utan samverkar med andra företag, som till exempel amerikanska GE och Pratt & Whitney samt brittiska Rolls- Royce för att ta fram motorer för både svenska och internationella behov. Ingen invasion Invasionsförsvarets era är förbi, och det är industrin den första att inse, säger Thomas Sätmark. Den militära verksamheten varierar mellan 1 och 2 procent av Volvo Aeros omsättning, men dess betydelse är betydligt större. Den militära verksamheten har betytt att företaget kunnat expandera på den civila marknaden och deltar nu med motorkomponenter till kommande civila passagerarflygplan som Airbus A38 och A35, Boeing 787 och Boeing Vi har ett stort antal ingenjörer som arbetar med att vidareutveckla Gripen-motorn, RM12, så att Gripen-planet ska uppfylla morgondagens krav, både hos svenska flygvapnet men också för kända och framtida exportkunder. Ett skäl till att vi behöver nya utvecklingsuppdrag är att vi måste behålla motorkompetensen bland våra ingenjörer. Nästa stora utmaning är att möta behovet av ökad dragkraft. Volvo Aero hoppas att detta ska bli nästa naturliga utvecklingssteg för RM12- motorn. Volvo Aero sysselsätter 2 3 anställda i Trollhättan samt har en hög FoU-andel, vilket lett till att en mängd verksamheter inom företaget med åren knoppats av i Trollhättan och skapat omfattande sysselsättning. Foto: Bildanalys. Forskarvärldens kunskap på näringslivets villkor

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 5 Samarbete ger bättre försvar både inom och utom Sverige Offentlig och privat samverkan är en viktig del av samarbetet mellan svensk försvarsindustri och försvarsmyndigheterna. Investeringar gagnar inte bara försvaret, utan gör industrin till en integrerad del av svenskt näringsliv. Ett nytt tänk präglar försvaret. Outsourcing är den nya trenden, med inspiration från bland annat Storbritannien. Offentlig och privat samverkan, OPS, ligger i tiden. Här finns stora pengar att spara, samt teknik och logistik att vinna. Förändringsbenägenheten inom industrin är stor, menar Per Magnus Wicén, marknadschef på Rote Consulting. Det sker till exempel en anpassning till en mindre svensk kostym. Samverkan mellan företag som arbetar med produktion till det svenska försvaret och verksamheter med mer civil inriktning ökar. Han tror vidare att på logistiksidan har den civila produktionen sprungit ifrån det som sker inom försvarsindustrin. Synergieffekter Det måste finnas ett sätt att optimera försvarets behov och industrins resurser. En win-win-situation är nära där synergieffekter leder till bättre produkter och tjänster till lägre kostnader, fortsätter han. Det finns situationer där händelser i det yttre närområdet gör att vi måste minska riskerna hemma. Per Magnus Wicén pekar på en flödeslogistik där nya informationssystem och ny teknik kan ge skalfördelar och därigenom minska kostnader. Så kallad Supply Chain Management. Förändring Viljan till förändring är stor inom industrin, menar Rote Consulting, men det är inte alltid lätt att förändra rutiner. Det är dock ingen tvekan om att kunskap finns, även om den blir allt mer specialiserad. Industrin måste ha unikt kunnande som kan ge spin-off effekter. Vi är på väg dit, de stora volymernas dagar är förbi, säger Per Magnus Wicén. Inte alltid militärt En allt viktigare aspekt i dag är att säkerhet inte alltid mäts i traditionella militära termer. Terrorhot från löst organiserade grupper kräver många gånger ett nytt säkerhetspolitiskt tänkande. Det i sin tur har ökat behovet av samarbete mellan offentlig och privat sektor. Flexibilitet och framtida kontraktstider på mer än tre år är några av många slutsatser som försvarsmakten tagit till sig inom området OPS. Man konstaterar bland annat att ett rörligt insatsförsvar gör att det krävs nya former av utveckling. Lösningar framställs enligt ett strategidokument från försvarshögkvarteret daterat januari i år, att det Industrin måste ha unikt kunnande som kan ge spin-off effekter. Vi är på väg dit, de stora volymernas dagar är förbi, säger Per Magnus Wicén, Rote Consulting. finns utrymme för olika former för samarbete och partnerskap mellan privata och offentliga aktörer. Har ökat Behovet av olika OPS-lösningar har ökat i omfattning de senaste åren, konstaterar försvaret vidare. Men det behövs fortfarande en genomfattande strategi av det framtida samarbetet. Riksdagens beslut om försvarspolitiken till och med 27 slår fast att internationella insatser är en växande fråga för materielförsörjningens utformning. Det gränsöverskridande samarbetet kräver sannolikt ett större mått av offentlig och privat samverkan. Ett högre mått av effekt inom kärnverksamheten möjliggörs genom detta samarbete. Strategiska överväganden Försvaret menar dock att även om OPS ska vara ett naturligt inslag i den framtida säkerhetspolitiken, så ska det alltid ske en bedömning av vilken typ av materielanskaffning som är bäst i varje situation. En speciell arbetsgrupp för ändamålet har satts ihop, AG OPS, där bland annat upphandlingar inom ramen för privat och offentlig samverkan ska samordnas mellan olika grenar av Försvarsmakten. Det står även klart att försvarets förmåga till insatser såväl nationellt som internationellt inte får äventyras genom nya riktlinjer för OPS. Oberoende En viktig fråga är att leverantörer till försvaret måste se sig som oberoende och utan politiskt tryck, menar Per Magnus Wicén på Rote Consulting. Han understryker att en samverkan är just det, nämligen ett samarbete med likvärdiga parter. Det är mycket av vad OPS går ut på. FOI forskar för en säkrare värld Krig, terror och naturkatastrofer påverkar vårt samhälle. FOI:s forskning omfattar flera ämnesområden som giftiga kemikalier, fordonskonstruktion, IT-säkerhet, terrorattacker, människans fysiologi, traumaforskning och krishantering. Och mycket annat. Kunskap och teknik från vår forskning är en naturlig del i materielförsörjningsprocessen. Så att du kan känna dig trygg. Läs mer på vår hemsida FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet, vars kompetens ska nyttiggöras i alla samhällssektorer. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning till nytta för försvar och säkerhet.

6 6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Större internationellt samarbete Att de svenska försvarsindustriföretagens exportförsäljning ökar visar att vår högteknologiska nivå är eftertraktad. Men detta är bara glädjande rent kortsiktigt. Exportökningarna är en följd av framgångsrika svenska utvecklingar från 198- och 199- talen. Men de har nu i det närmaste upphört och det vi ser är ett allt större internationellt samarbete med utlandsproduktion. Det ger intäkter men vi går också miste om svenska arbetstillfällen. Exportökningarna kommer inte att bestå om inte nya utvecklingsbeställningar också kommer till stånd. Peter Lundberg, VD Försvarsindustriföreningen Snart final i Teknik-SM Teknik-SM Svenska Mästerskapet i Framtida Teknik avgörs i final den 5 april vid Kungliga Tennishallen i Stockholm. Tävlingen arrangeras av Saab och är nu inne på sitt sjunde år. Den riktas mot teknikstuderande vid landets universitet och högskolor med syftet att främja teknikintresset bland ungdomar. Teknik-SM består av deltävlingar i tre regioner. De fem bästa lagen i respektive region går vidare till semifinalen. Vinnande laget i varje region går vidare till finalen i Stockholm som består av en blandning av teoretiska och praktiska moment inför publik. Saab är en viktig motor i svensk teknik- och samhällsutveckling och vi har nått den positionen genom modet och förmågan att tänka i nya banor, säger Åke Svensson, VD och koncernchef. Försvarsindustri viktig för civil sektor Bofors BEPAB är inriktat på explosionsteknologi och är sprungna ur militärindustrin. Mellan 6 och 7 procent av verksamheten har civil inriktning. BEPAB startade som ett privat initiativ redan 199 men är sedan 1995 uppköpt av Bofors, därav namnet Bofors BEPAB (det sista står för Bergslagens produktutveckling AB). Det råder ingen brist på företagaranda, samt en kunskap att hela tiden finna nya produktlösningar. Man kan verkligen ta på den energi som bubblar här. Drygt 6 procent av vår tid ägnas åt civil verksamhet säger Staffan Calsson som är VD och grundare av företaget. Men den militära delen är mycket viktig för framtida utveckling av ny teknik. Det är även en bra referens att ha kunder som till exempel Saab Bofors Dynamics och BEA Systems Bofors. En avancerad bakgrund kopplat till den militära plattformen är bra att stå på, säger han vidare. Det är en huvudfaktor för vårt företags utveckling. Foto: BEPAB Gasgenerator till krock-kudde med krutladdning. Fransk huvudägare I dag heter ägaren EURENCO Bofors vilket gör att företaget i sin tur ingår i EURENCO där huvudägaren finns i Frankrike. Bilindustrin är en stor kund där BEPABs utlösningsverktyg för airbags säljer bra installerades en ny sensor för sidoairbags i Volvo 85, som genast blev en succé och till en branschstandard. Uppfinningen fick till och med pryda den lokala telefonkatalogen 1997, och blev även utsedd till en av århundradets främsta uppfinningar. Gruvsektorn är ett annat kundsegment. I produktkatalogen finns även pyrotekniska system som till exempel kan missfärga pengar i väskor avsedda för värdetransporter. Vi arbetar framåt allt mer utvecklingsmässigt, fortsätter Staffan Calsson. Det är oerhört väsentligt för oss att ha en egen utveckling. Det gör att vi känner att vi kan stå oss bra i till exempel upphandlingar där Försvarets materielverk är inblandade. Drygt 6 procent av vår tid ägnas åt civil verksamhet säger Staffan Calsson som är VD och grundare av företaget. Inga långa serier Mycket händer inom teknikområdet med hög hastighet. Därför arbetar inte företaget med långsiktiga serier som mål. De långa seriernas tider är nog över för gott, säger Staffan Calsson. Det öppnar säkert dörren för att allt fler småföretag kan ta sig in på marknaden. Han vill också gärna peka på hur BEPAB betytt mycket för regionen och skapat arbetstillfällen samt andra spin-off-effekter. Speciallösningar vår styrka Kamerasystem Se oss på CIMI-mässan i Enköping maj Antenner Headset Vi har byggt upp ett brett sortiment specialprodukter inom kommunikation, övervakning och el. Den gemensamma nämnaren är att produkterna klarar hårda påfrestningar från klimat, tuffa uppdrag och långvarig användning. Många av våra produkter är godkända för explosionsklassade utrymmen. Från oss kan ni köpa: portabla lampor och instrument headset och andra tillbehör till komradio antenner för radiokommunikation och informationsöverföring övervakningskameror installationsmateriel för Ex-miljö Där kraven är höga behövs Malux som bäst! Kommunikation När kraven är höga Kom och besök vår monter på CIMI-mässan den maj. Låt oss bjuda på en kopp kaffe och visa vad vi menar. Portabel utrustning Malux Elektro AB Box Örnsköldsvik Tel Strandbergsgatan 2, Stockholm. aunit_98x116.indd

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 7 Samhällsberedskap allt viktigare I globaliseringens tecken får hoten mot samhället en annan internationell karaktär än under det så kallade kalla krigets tid. I en tid då samhällsberedskap får allt större uppmärksamhet har Krisberedskapsmyndigheten (KBM) fått ett större ansvar. I en tid av mer offentligt och privat samarbete (OPS) får detta en ny dimension. Oidentifierade hot Hot mot landets säkerhet kanske inte alltid är av det traditionella slaget utan kommer i form av externa hittills oidentifierade hot. Myndigheten KBM har därför en viktig roll att spela. Man har bland annat varit delaktig i en rapport som förra året togs fram i samarbete med bland andra Vinnova, Försvarsmakten och FMV. Nya utmaningar OPS är ett av de huvudområden som tas upp. Det handlar nu mer om krisberedskap än traditionell krigsberedskap. Hot mot den nationella säkerheten har andra ansikten vilket gör att materielförsörjning får en annan inriktning. Informationsteknologi är en av dessa. De nya hoten känner inte heller några nationsbegränsningar, utan en katastrof utanför Sveriges gränser blir snabbt en nationell angelägenhet. Stormar och epidemier är bara några exempel. Nytt projekt för krisledning Försvarshögskolans ledningslaboratorium prövar nya former för ledningsarbete i det så kallade Aquaprojektet. Förutom att utveckla nya tekniska hjälpmedel studerar man inom projektets ram de psykologiska och kognitiva aspekterna av arbete i grupp. Lägereldsmetaforen Bildskärmar har konstruerats för att flera personer samtidigt ska kunna dela på information och bearbeta den. Arbetsplatserna bygger på omväxling mellan samråd i grupp, den så kallade lägereldsmetaforen. De stora stridsledningscentralerna, insprängda i bergrum, finns inte kvar längre, eftersom en enda smart missil kan förinta dem. Ständigt mobila I stället kommer fram tidens stridsledningscentraler, om det blir krig, att ständigt köras omkring. - Systemet kan också användas för krisledning, till exempel vid naturkatastrofer. Man är med där det händer, säger Ulrik Spak på Försvarshögskolan. Tredimensionell teknik kan bli extra användbar i situationer som bränder i tunnelbanan, där platta kartor ger en otydlig bild av trappor och andra utrymningsvägar. Projektet kan sammanfattas med att det handlar om avancerad teknik för små mobila grupper. Forskningssatsning i Karlskoga får klartecken Karlskoga får ett nytt forskningscentrum med anknytning till försvarsindustrin, enligt ett färskt regeringsbeslut. Under de kommande tre åren satsas 27 miljoner så att Örebro universitet kan bygga upp centret. Avsikten är att utbilda och forska om så kallad modellering och simulering. Det innebär att man i stället för att bygga färdiga maskiner och se om och hur de fungerar testar dem i datorer. Det går snabbare och är billigare. Centrumet ska syssla med högteknologi i allmänhet, inte bara försvarsteknologi. I området finns redan viktiga försvarsindustrier som lovat stödja verksamheten med beställningar. Bland dem finns BAE Systems Bofors med artilleri, Saab Aerotech och Saab Bofors Dynamics som konstruerar robotar. Regionen miste arbetstillfällen vid förra nedläggningsvågen 2 och industrin där har börjat avveckla avancerade jobb på grund av uteblivna försvarsbeställningar. Regeringens beslut kan ses som en uppfyllelse av tidigare löften om att skapa ersättningsjobb. Vi har äntligen kommit fram till en lösning som är bra för alla parter, skriver försvarsminister Leni Björklund i ett pressmeddelande. Institutet blir till nytta för både civil och militär tillämpning. Från idé till verklighet VI ÄR ETT STÖD för våra kunder i deras strävan att utveckla verksamheten inom områden som systemutveckling, kommunikation och informationssäkerhet. Med lång erfarenhet av såväl civila som militära uppdrag har vi hjälpt många företag och organisationer med opartiska systemlösningar. Vi är experterna bland specialisterna från idé till verklighet

8 8 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET NH 9 Prototyp 5 NHINDUSTRIES Offset skapar intäkter för Sverige Svenska krav på försvarsindustriell kompensation, offset, är utformade för att dels säkerställa den kompetens som kan vara av intresse för det svenska försvaret, dels för att stärka den nationella industrins internationella konkurrenskraft. Offset är det samlade begreppet för industriell samverkan och kompensation inom försvarsindustriområdet. Som ett exempel kan nämnas Försvarsmaktens köp av nya helikoptrar. Eftersom det inte finns någon given svensk helikopterleverantör väljer man att köpa den franska helikoptern NH 9. Men man ställer krav på offset, det vill säga svenska företag skall ges möjlighet att delta som medleverantörer vilket i det här fallet innebär att ett flertal företag levererar delsystem till helikoptern. Nästan alla länder ställer offsetkrav, säger Lars Ajaxon från Saab och tillika ordförande för Arbetsgruppen Offset i Försvarsindustriföreningen, FIF. Olika offset Det är en skillnad mellan vad vi kallar offset-in och offset-ut. FIF anser att det är viktigt att ägna uppmärksamhet åt båda dessa sidor. Den nationella, med FMV som uppköpare, samt den internationella med svenska exportföretag med i bilden, är lika viktiga för den industriella utvecklingen. Det finns förstås företag världen runt som tycker att de klarar sig själva. Men på den europeiska marknaden försöker vi hitta en gemensam modell för att reglera offset i praktiken. Det handlar generellt om att ställa krav på försvarsindustrin inom, för industrin och försvaret, väsentliga områden. Det ger möjlighet till industriell medverkan på en marknad som i realiteten fortfarande är protektionistisk. Rent praktiskt är det FMV som hanterar industriell kompensation på myndighetsnivå med uppgiften att ställa krav på en hög teknisk nivå till gagn för teknikspridning och tillväxt. 1 miljoner Krav på offset ställs i Sverige vid affärer överstigande 1 miljoner kronor. Globalt är detta inte en hög nivå, och inte riktigt att jämföra med det mer omtalade internationella motköpsaffärerna vid export. Motköp för dessutom tankarna in på sättet att betala. Som till exempel att Sverige säljer flygplan och får betalt med råvaror. Det är det inte tal om här. De strukturförändringar som sker stärker tendensen att försvarsmarknaden domineras av ett fåtal multinationella aktörer som har ett stort stöd av sina ägarstater. I ett sådant läge, i och utanför Sverige, är användning av offset ett sätt att gynna de små ländernas och kundernas styrning av försvarsindustrins utveckling samt möjligheter att medverka i internationellt tekniksamarbete. Ställer krav I ett offsetarrangemang på den internationella marknaden ska svenska företag tillgodoräkna sig affärer motsvarande 1 procent av det ursprungliga avtalet. Det kan bland annat handla om att stödja FoU i landet, något som klokt behandlat kan ge framtida marknadsfördelar. I det goda fallet leder det till möjligheter för samverkansprojekt med andra duktiga aktörer, fortsätter Lars Ajaxon. Exemplet med helikopterköpet ovan har bland annat resulterat i att Saab får utrusta helikoptern med sitt ledningssystem som därmed kan vidareutvecklas. Samtidigt är det en gråzon mellan civil samverkan och den som är strikt militär. Skillnaderna blir svåra att se inte minst i takt med att försvars- och säkerhetsbegreppen förändras och att små och medelstora företag i allt större grad medverkar i försvarssektorn. Spontant Lars Ajaxon pekar dock på att förändringsprocessen för offset, liksom för hela försvarsindustrin, har lett till vad han kallar en spontanrekonstruering. Men det är ändå inte helt klart att offset har en naturlig roll i sammanhanget. Nyttan är inte alltid uppenbar för dem som förhandlar om industriella avtal. De stora länderna behöver inte utforma offsetkrav på samma sätt som ett litet land som Sverige, säger Lars Ajaxon. Men det finns ingen svensk myndighet som föreskriver enskilda projekt, utan de är alltid en Saab Aerostructures utvecklar och tillverkar besättningsdörren till det militära transportflygplanet A4M. Om Sverige köper A4M skulle ytterligare svensk tillverkning kunna räknas som offset. del av en affärsmässig överenskommelse, vilket självklart ligger i industrins intresse. En undervärderad marknadsfördel Sverige har en kompetent nationell industri. Men den inhemska marknadens andel sjunker tyvärr. Offset är i sammanhanget en undervärderad marknadsfördel, som rätt använd ger resultat. Lars Ajaxon använder en liknelse i att beskriva offset. Till exempel är leverans av ett flygplan ett set, medan industriell samverkan är off. Samtidigt som det är en integrerad del av affärsuppgörelser och ger möjlighet till samverkan bland branschens alla aktörer.

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 9 Utlandsuppdrag blir allt vanligare Svensk trupp är nu förberedd för snabba insatser utomlands. Det är en av många kännetecken för vad som kan kallas det nya försvaret. Från Försvarsmaktens sida är det klart att internationella åtaganden, ibland på kort varsel, är en del av den nya verkligheten. Det finns därmed inte heller längre behov av några svenska särlösningar, säger generallöjtnant Mats Nilsson. Utvecklingen av materiel och insatser kommer att ske tillsammans med andra länder. I sammanhanget är det då en realitet att försvarets personal och utrustning måste vara anpassad till att jobba i ett större logistiskt sammanhang. Såväl ny utbildning som ny teknik ska fungera på detta plan. Hård konkurrens Eftersom långa serier av stora projekt som till exempel Gripen-flygplanet (JAS39) inte längre är aktuella med tanke på den nya säkerhetspolitiska situationen, så blir det mer av att fokusera spetskompetensen på kortare multinationella projekt. Detta är en utveckling som de flesta inser öppnar dörrar för små och medelstora företag att hoppa på det militärindustriella tåget. Konkurrensen är självklart hård i Hastighetskontroll utförd av Kfor, FN s militärpolis i Kosovo. det nya läget, men eftersom kompetens inom svensk högteknologi med militära förtecken står på en solid grund finns det enligt Försvarsmakten gott hopp om framtiden. OPS Offentlig och privat samverkan (OPS) är ännu i sin linda, tror Mats Nilsson vidare. Det är ett koncept som är betydligt bredare än bara FOTO:ANDREAS KARLSSON FÖRSVARETS BILDBYRÅ materielspåret. Det ställer till exempel krav på industrin som kanske innebär avtal baserat inte på enheter utan på den tid de används. Men vi ser mycket positivt på en ny strategisyn som innebär ett starkare element av OPS. Det är väl känt att Storbritannien är landet som i Europa kommit längst när det gäller synen på upphandling och hantering av materiel till försvaret. Storbritannien Förmodligen kom brytpunkten redan någon gång under Thatchers 198-tal. Här är det till exempel inte ovanligt att köpa tjänsten stridsledningsplan i stället för själva det fysiska planet. Flexibilitet kopplat till lönsamhet är viktigt att ha i åtanke. Försvaret poängterar samtidigt att samverkan mellan privat och offentlig sektor är ett tillstånd där alla får ge och ta. Färre stora kan bli fler små Om man tittar till de tidigare europeiska och amerikanska jättarna inom försvarsindustrin har de med rask takt blivit färre. Chansen finns då för underleverantörer att göra sig mer hörda. Ägandeförhållanden blir också mer komplexa på den internationella arenan. Vad som tidigare ansågs vara ett nationellt företag är det i realiteten Men vi ser mycket positivt på en ny strategisyn som innebär ett starkare element av OPS. inte. Omstruktureringen är större i USA än i Europa. Amerika har nu i princip bara sex riktigt stora försvarskoncerner kvar jämfört med ett drygt dussintal i Europa. Däremot importerar de europeiska länderna en klart större andel av ny kompetens än USA gör. Det leder i sin tur till ett beroendeförhållande mellan USA och EU, där européer inte investerar alls lika mycket i forskning och utveckling med militär anknytning. Regionalpolitik En paradox i utvecklingen av en mer internationaliserad försvarsindustri är att länder fortfarande värnar om den inhemska industrin. Det är inte svårt att förstå från regionalpolitisk synvinkel, men är en parallell trend som tycks kunna leva i symbios med den förstnämnda. Mats Nilsson på försvarshögkvarteret noterar också att det finns en kunskap om ett försvar som har en bredare samhällsnytta än det tidigare så traditionella invasionsförsvaret. Hot kan komma, och förekommas, från helt andra håll än man kanske är van vid. Klara krav från FMV Försvarets materielverk (FMV) ställer hårda krav på sina leverantörer. Försvarsmakten vill vara bekväm med att produkterna kan användas för landets säkerhet. FMV är uppdragsstyrt från Försvarsmakten, men ändå öppen för nya lösningar. Tidigare var anslag från riksdagen ett huvudinslag i planeringen, men nu är behovsstyrningen mycket tydligare. Grundkravet från våra leverantörer är givetvis att de har rätt kompetens och att de har en sund ekonomi och uppfyller alla legala krav, säger Staffan Näsström, operativ chef för produktion på FMV. Han menar att ett annat krav är transparens gentemot leverantören, och att det inte är något som skiljer denna typ av upphandling från någon annan. När det gäller etiska krav är FMV som vilken uppköpare som helst. FMV ska även under nya förutsättningar kontrollera företag som vill göra affärer. Etik och långsiktighet När det gäller etiska krav är vi som vilken uppköpare som helst, fortsätter han, men konstaterar att det nog gäller att vara särskilt noggrann i denna typ av affärer. Långsiktighet är ett annat nyckelord. Reservdelar måste kunna finnas tillgängliga under, och helst efter, kontraktsperioden. Mjukvara ska även den vara möjlig till uppdatering under lång tid. Det är på många sätt den nya tidens reservdelar. De nya förändringar som skett på det säkerhetspolitiska planet sedan det kalla krigets slut har snarast skapat ett större behov av långsiktiga leveranskrav, men nu av annan karaktär än tidigare. Ändrad syn FMV ska även under nya förutsättningar kontrollera företag som vill göra affärer inom försvarsindustrin. Men samarbetsmöjligheter och uppmuntran till bredare lösningar i ett internationellt perspektiv är prioriterade. Samverkan är viktigt, menar Staffan Näsström. Nya utmaningar kräver nya idéer, inte minst inom säkerhetsområdet inom såväl civil som militär sektor. I Sverige är vi duktiga inom detta område och bör utnyttja denna fördel i internationella affärer. Ny standard för produktdata PLCS, (Product Life Cycle Support) är en ny ISO-standard som har tagits fram för kommunikation och lagring av data för en produkt under hela dess livslängd. PLCS omfattar allt från krav- och systemspecifikationer, konstruktionsdata, driftegenskaper samt underhållsplaner till fysiska produkter och deras individuella drift- och underhållshistorik. Minskade kostnader FMV kommer i framtiden att hantera produktdata enligt denna standard. Motivet bakom valet av PLCS är en önskan om att förenkla och minska kostnaderna samt öka kvalitén genom enhetlig överföring av produktdata mellan och inom industrin, FMV och Försvarsmakten. En konsekvens av att FMV fastställer användandet av PLCS blir att leverantörer av försvarsmateriel tvingas leverera information i PLCS-format. PLCS finns redan i drift Detta nya sätt att kommunicera data i ett livscykelperspektiv används redan med stor framgång av BAE Systems Hägglunds. Med världsledande produkter och nya eftermarknadskoncept, med PLCS som bas, har man säkrat mycket stora exportordrar till Schweiz, Nederländerna och Danmark. Som databas för sitt eget PLCSsystem för hantering av allt från konstruktion till underhåll CV93 -stridsfordon använder sig BAE Systems Hägglunds av programvaran Share-Aspace från Eurostep. Konkurrensfördel Vi vann ordern för stridsfordon till Schweiz i hård konkurrens. En viktig faktor var de anpassningstjänster som vi kunde erbjuda. Foto: PLCS och Share-A-space spelar en central roll för dessa, eftersom vi måste kunna hålla reda på varje enskild komponent som har ett serienummer i vart och ett av de 185 fordonen, säger Roger Ljung, IT Strategy Manager hos BAE Systems Hägglunds.

10 1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Mässa för civil och militär beredskap Organisationen för civil och militär beredskap, CIMI, håller mässa maj i Enköping. Överbefälhavaren är en av deltagarna för vad som bland annat rubriceras som en europeisk träffpunkt för ledning under kriser. Genomförandet leds av en styrgrupp som består av såväl de arrangerade myndigheterna som företrädare för industrin. En toppkonferens för särskilt inbjudna sker under mötets sista fas. Syftet med konferensen är att belysa utvalda problemområden och visa möjligheter till lösningar. Ökad insikt Målet är att skapa en ökad insikt om pågående utvecklingsarbete inom krishantering, ledning och stödjande teknik. Här ges möjlighet att utbyta åsikter och få svar på frågor som berör fortsatt utveckling av ledning och samverkan. Allvarliga händelser som snabbt får spridning såväl nationellt som internationellt ställer nya krav på förmåga till inlevelse och samverkan. Stridsfordon 9 stor framgång för svensk industri BEA Systems Hägglunds i Örnsköldsvik har noterat stora exportframgångar för bland annat sin produkt Stridfordon 9. Den svenska exporten av försvarsmateriel noterar nya framgångar. Inte oväntat är det Hägglunds som med sin produkt stridsfordon 9 står för en stor del av denna utveckling. Huvuddelen av våra intäkter de tre senaste åren kommer från export. Det handlar om över 95 procent, säger Sven Kågevall, vd på Hägglunds. Orderboken som är på cirka tolv miljarder innehåller till 99 procent exportbeställningar. Utvecklingsprojekt Inhemska utvecklingsprojekt är dock en förutsättning för att lyckas på den internationella marknaden, fortsätter han. Det gäller att kunna anpassa en inhemskt utvecklad produkt till de krav som ställs på respektive potentiell exportmarknad. Marknadsföring Att lyckas på exportmarknaden är avgörande för Hägglunds fortsatta goda utveckling. Grunden för exportframgång är en produkt som motsvarar kundens förväntningar. Men det räcker inte. Man måste dessutom vara konkurrenskraftig och uppfylla kundens önskemål vad det gäller teknologiöverföring samt industrisamverkan för det aktuella projektet, säger Sven Kågevall vidare. Stridsfordon 9 från Hägglunds, ovan FN målad, utvecklad och såld i Sverige. På export har fordonet sålts till Norge, Finland, Schweiz, Holland och Danmark. Foto:Hägglunds Framtida försvar Som konsult till försvaret ingår det i vårt arbete att upptäcka och förmedla trender, tankar och nyheter, på hemmaplan och internationellt. Vi ser det som en naturlig del i alla uppdrag att ha total överblick, både för de små detaljerna och i den stora helheten. Sveriges försvarsstrategi har ändrats radikalt under de senaste åren, till stor del som en reaktion på den förändrade hotbilden i omvärlden. Från en inriktning på ett invasionsförsvar till ett totalt sett säkrare samhälle genom planering för katastrofberedskap och omfattande internationella insatser. NätverksBaserat Försvar NBF - handlar om integrerade system för ledning och kommunikation inom alla grenar av försvaret och med viktiga delar av det civila samhället. Ett nätverksbaserat försvar kräver effektiva lösningar för all slags kommunikation person till person likaväl som mellan större enheter, nationellt och internationellt. I våra uppdrag för försvaret hjälper vi till att omvandla visionerna till konkreta förslag och rekommendationer, som försvaret kan gå vidare med till industrin. Långt och aktivt samarbete Försvaret anlitar oss som en leverantörsoberoende konsult för att analysera problemställningar, fungera som upphandlingsstöd, utvärdera förslag till lösningar, och i många fall gå vidare med anpassning och integration av produkter och system. Personlig spetskompetens och bred support Att arbeta för försvaret är en speciell uppgift. Vår beställare är alla medborgare vårt uppdrag är att bidra till trygghet och säkerhet. Det finns få andra uppdrag som kan vara mer intressanta och motiverande för ett konsultföretag som ÅF. ÅF har en lång tradition av samarbete med försvaret. De samlade erfarenheterna har integrerats med övriga kompetenser inom ÅF tillsammans blir det ett starkt erbjudande för utvecklingen av Sveriges försvar. Det är genom offentlig och privat samverkan som vi och våra kunder gemensamt ska möta framtiden. En av många, inte en i mängden Kunniga människor med den drivkraft som behövs för att skapa resultat. ÅF rankas högt som arbetsplats av blivande och yrkesverksamma civilingenjörer bland konsultföretagen ligger vi till och med på första plats. Det betyder att vi har ett stadigt inflöde av unga välutbildade personer som väl matchar våra tunga specialister. Resurser och resultat Försvaret är ett område där både teknisk bredd och spetskompetens är avgörande för framgång. ÅF har resurserna som krävs för att nå resultat. Vi erbjuder kompetens, kontinuitet och ett långsiktigt åtagande på alla nivåer, från oberoende analyser och teknikutveckling till underhåll och förvaltning. Framtiden Koncernen har som vision att till 21 ha fördubblat den nuvarande omsättningen. Vår inriktning är naturligtvis att även våra åtaganden med försvarsinriktning kommer att ökas. Vi är alltså inne i ett expansivt skede vilket gör att vi bland annat söker förvärva företag med profil/kultur liknande vår egen. Dessutom är vi i stort behov av att rekrytera personal för att kunna tillgodose de behov som våra kunder har.

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 11 Nya tider och bra referenser Saab är ett av de svenska företag som känt av den nya tidens sätt att upphandla och sälja försvarsmateriel. Som ett av världens ledande högteknologiska företag med en stor del av sin verksamhet inom försvarssektorn, har Saab även internationella delägare vilket speglar försvarsindustrin som allt mer internationaliserad. Första flygningen med sydafrikanska versionen av Gripen. Foto:Saab Group Export utgör numera huvuddelen av Saabs försäljning. Men trots exportframgångar är det ändå viktigt för oss att kunna sälja utvecklingsprojekt till svenska försvaret, säger Dan Jangblad på Saab. Han menar att en krävande och kompetent referenskund på hemmaplan är en viktig förutsättning för exportförsäljning. Nya gränssnitt Svenska försvaret köper numera inte långa produktserier och ställer i beredskapsförråd. Istället använder man löpande en stor del av utrustningen och då blir effektivt och livslångt underhåll allt viktigare. Detta kommer att leda till nya gränssnitt mellan försvarskunderna och industrin, där industrin kommer att spela en allt viktigare roll under produkternas hela livscykel, tror Dan Jangblad. Vi ser det i Sverige såväl som i exportsammanhang. Viktigt att alla vinner Vår personal kommer i och med detta att behöva följa produkterna allt närmare stridszonen. Det blir viktigt att hitta sätt att hantera de säkerhetsmässiga och folkrättsliga utmaningar som detta kommer att medföra. Men vi ser mycket positivt på framtiden och de nya gränssnitt vi kommer att få med våra kunder. Drift och underhåll blir dock inte effektivare bara för att industrin tar över nycklarna, påpekar Dan. Vi måste hitta nya sätt att arbeta där vi tar bort det dubbelarbete som finns idag. Det finns många frågor kvar att hantera innan vi är där men vi vet att vi måste hitta en vinn-vinn situation för alla parter. Foto:Torbjörn Caspersson Slutmontering av Gripen, Saab Linköping. Miljöhänsyn som stark affärsidé Nammo är ett nordiskt industrisamarbete som har en stark position på marknaden. Bland annat tas överbliven och gammal ammunition om hand och blir till nya produkter i detta kretslopp. Nammo är ett företag som ägs gemensamt av Norska staten, via Nammo AS och den finska försvarskoncernen Patria Oyj. Den tidigare svenska delägaren, Saab, sålde i februari i år sin andel. I Sverige finns bolaget i Karlsborg, Karlskoga, Lindesberg samt i Vingåker. En stor del av vår verksamhet går i dag ut på att ta tillbaka och destruera gammal materiel, säger Reijo Bragberg som är chef för Nammo Sweden. Demilitarisering i form av återvinning och säker destruktion har vi gjort till vår egen nisch av militärindustrin. Demilitarisering har sedan kalla krigets slut blivit en central affärsidé och användning av miljövänliga materiel likaså. Cirka 4 procent av verksamheten sker i Norden och den resterande på andra marknader i Europa och Nordamerika. Helägda dotterbolag finns i Norge, Sverige, Finland, Tyskland och USA. Blyfritt Produktkatalogen är stor, och allt utvecklas med högsta teknologi och precision. Den nya och helt blyfria ammunitionen har uppmärksammats och är ett av företagets kännetecken. Det är ett resultat av utvecklingsarbete från en av Nammos fyra enheter: Small Caliber Division (SCD). Serieproduktion startade år 2 och blev snabbt en succé. Bland annat är både norska och svenska armén utrustade med blyfritt för såväl strid som träning. Endast miljövänliga skott på skjutbanorna, således. Övriga tre affärsenheter är mellan- och grovkalibrig ammunition, missiler, samt den tidigare nämnda och världsbekanta verksamheten med demilitarisering som bland annat äger rum i Vingåker i Sörmland. Pålitlig leverantör Militär personal och civila användare av produkter från Nammo kan vara säkra på att ha den bästa utrustningen som går att få. Nyligen har en order placerats från Polen där Nammo ska leverera ammunition till både flygplan och stridsfordon. Vi är en mycket pålitlig leverantör, vilket våra kunder inte minst i Norden, väl känner till, säger koncernchefen Edgar Fossheim. Det gäller både demilitariseringen och övrig produktion. Det är den finska tillverkaren Laupa som huvudsakligen står för tillverkning av ammunition för civilt bruk. Nammo, med huvudkontor i norska Raufoss och har totalt inom koncernen drygt ca 1 2 anställda samt omsätter mer än en och en halv miljard norska kronor. Framtida förändringar Nammo har med sin unika position i skandinavien stora förhoppningar om att utveckla sin verksamhet i Sverige. Av avgörande betydelse för detta blir dock resultatet av de s.k. OPS-åtaganden (offentlig privat samverkan) som nu diskuteras mellan politiker, försvarets myndigheter och industrin. Nammo för liknande diskussioner i både Finland och Norge och hoppas på att bygga upp en plattform av tjänster och produkter som kan erbjudas samtliga nordiska länder och där kunderna genom att dela på kostnaderna kan åstadkomma stora besparingar. Precision, People and Technology.

12 12 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Volvo Aero bygger flamhållare För några år sedan fick Volvo Aero i uppdrag av FMV att konstruera en ny flamhållare till Gripen-motorn. Flamhållaren sitter mitt i efterbrännkammaren och utsätts för mycket stora påfrestningar när brännkammaren är tänd. Forskning bra för småskalig försvarsindustri Foto:Vinnova.se Sverige har en avancerad försvarsindustri och toppkunskap på universitet, högskolor och forskningsinstitut. Statliga VINNOVA ser positivt på situationen. Per Eriksson generaldirektör, Vinnova. Så kallade spin-off effekter och dual use mellan civil och militär forskning och utveckling har en stor potential. Det konstaterar VINNOVA, verket för innovationssystem. Vi ska utvidga samarbetet med Försvarets materielverk (FMV) säger generaldirektören Per Eriksson. Teknologier för autonoma system är ett gemensamt FoU-program med FMV. Vidare är ett nätbaserat försvar, där kommunikation är central, i grunden samma område som telematik för civila fordon. Här skulle också samarbete kanske kunna utvecklas. Det finns stora synergifördelar att hämta mellan militärt och civilt, och de skulle kunna utnyttjas bättre än i dag. Små och medelstort De små och medelstora företagen, s.k. SME, har enligt VINNOVA framtiden för sig. De har en mycket viktig roll i innovationssystemet genom sin specialkompetens och flexibilitet. Självständighet och samverkan med länder med toppkompetens är något som till exempel fransmännen värderar högt, fortsätter Per Eriksson. Här kan därför både den civila industrin och försvarsindustrin tillsammans med forskare vid högskolor och forskningsinstitut utveckla sitt samarbete med franska partners. Viktig industri Försvarsindustrin är dokumenterat viktig för Sverige. Men det finns mer att hämta genom samverkan mellan den militära och civila forskningen. Försvaret är numera inte bara militärt i traditionell betydelse, utan har en bredare civil aspekt. Särskilt gäller det säkerhetsområdet. Här finns mycket kunnande som behövs också för den civila sektorn. Rapport VINNOVA har tillsammans med Krisberedskapsmyndigheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totaltförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan och Svenskt näringsliv nyligen publicerat rapporten Kunskap för säkerhets skull. Där beskrivs behovet av att stärka miljöer för forskning och innovation, liksom att identifiera möjliga hinder för säkerhetslösningar. Förändringar Förändringar i vår omvärld är här speciellt betydelsefulla för forskning och utveckling och säkerhetsområdet har en mycket stor tillväxtpotential. Det är därför angeläget att positionera Sverige internationellt som ledande inför dessa nya utmaningar. Att byta ut den gamla flamhållaren var en tidsödande historia, bland annat för att hela motorn måste tas ut. Många flygplan blev därför stående på marken i samband med flamhållarbyten. Volvo Aeros ingenjörer konstruerade en helt ny, luftkyld flamhållare, med betydligt längre livslängd än den tidigare. Dessutom kan den enkelt bytas ut med motorn kvar i planet. Resultatet är motorns driftskostnad har sänkts rejält. Tiden mellan serviceintervallerna har förlängts, samtidigt som bytena kan ske snabbt. För staten blir detta en mycket god investering, samtidigt som tillgängligheten för Gripenplanen ökar. På Volvo Aero menar att man att detta är ett bra exempel på hur utvecklingsuppdrag ska fungera. Dels medverkar de till att behålla den nödvändiga kompetensen inom företaget, dels skapar de en stor samhällsnytta. Eftersom RM12-motorn är en modifiering av General Electrics F44-motor, har Volvo Aeros flamhållare även mötts av stort intresse från andra flygvapen med F44- motorer. Bland annat har flygvapnen i Finland och Schweiz velat förse sig med Volvo Aeros flamhållare. Fler länder är intresserade av att göra likadant. Samtliga Gripen-motorer, inklusive de som går på export, förses nu med Volvo Aeros flamhållare. Komposit ökar säkerhet och prestanda Modern teknologi ställer hårda krav på materialegenskaper och konstruktionslösningar. Chelton Applied Composites är Nordens ledande utvecklare, producent, samt leverantör av skräddarsydda kompositkomponenter till bland annat försvarsindustrin. Rör för AT4 systemet tillverkas i en av Europas modernaste lindningsmaskiner. Foto: Chelton Applied Composites Det svenska företaget Chelton Applied Composites, som ingår i den världsomspännande Cobham-koncernen, utvecklar systemkritiska komponenter för försvarssystem som bland annat JAS39 Gripen, NLAW, Bamse och Visby-korvetterna. Kompositteknik handlar om att kombinera olika material och tillverkningstekniker för att uppnå exakt de materialegenskaper som slutprodukten eller processen kräver, säger Kenneth Karlsson på Chelton, som är baserat i Linköping. Men för att lyckas, är det viktigt att inte bara se till komponenten i sig, utan till helheten. Därför tjänar alla på att vi kommer in i utvecklingsprocessen så tidigt som möjligt. Tunga argument för ultralätta material Material som kolfiber ersätter med fördel det traditionella materialet stål. Kolfiber är starkare, styvare och lättare. Låg vikt och hög säkerhet är något som framförallt missil- och flygindustrin gillar, fortsätter Kenneth Karlsson. Chelton Applied Composites är långt framme även när det gäller utveckling och tillverkning av eldrör för vapensystem. Här ställs tuffa krav vid hantering, vilket kräver innovativa lösningar som i sin tur kräver mycket goda kunskaper om materialen. Radom- och antennteknik JAS39 Gripens radarsystem, som är världens kanske mest avancerade, omsluts av skräddarsydda radomer från Chelton Applied Composites. Vi har branschledande kunskap inom mikrovågsteknik, berättar Kenneth Karlsson vidare. Den är inte begränsad till applikationer inom flyget, utan utvecklar även radomer och antenner för sjö- och landbaserade enheter och elektroniska övervakningssystem. Smygteknik, stealth, är ett viktigt framtidsområde där vi är starka redan i dag. Kunnande på export Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan kompositer på lågprismarknaden och de lösningar vi levererar. Vi siktar på applikationer där vår lösning verkligen bidrar till en bättre slutprodukt, med särskilt fokus på prestanda, precision och totalekonomi. Glädjande nog ser vi ett växande intresse utomlands, och vi kommer att intensifiera våra satsningar i Europa.

13 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 13 Krypteringsdosan som alla vill ha Att kommunicera säkert, utan att riskera att bli avlyssnad, börjar bli viktigt för allt fler myndigheter och företag. Det är inte längre bara militär och underrättelseverksamhet som efterfrågar mobila krypteringstjänster. Regeringskansliet samt myndigheter inom funktionen ordning och säkerhet finns också bland intressenterna. AV: GUNILLA STARK - Alla aktörer inom totalförsvaret har behov av att skydda känslig information. Så har det alltid varit. Skillnaden nu är att det finns krypteringsprodukter att tillgå för civila myndigheter, säger Cem Göcgören, verksam inom Regeringskansliets signalskydd. Han har deltagit i ett produktutvecklingsprojekt lett av högteknologiföretaget Sectra, sedan länge leverantör av säker kommunikationsutrustning till svenska försvaret. Utvecklingsprojektet har lett fram till en ny produkt på marknaden en liten säkerhetsdosa för kryptering. Den kan användas tillsammans med en vanlig mobiltelefon med bluetooth-teknik och fungerar både för tal, dataöverföring och sms. Produkten är klart intressant för oss, säger Cem Göcgören, som för närvarande reser runt och testar säkerhetsdosan både i och utanför Sverige, bland annat tillsammans med svensk ambassadpersonal utomlands. Han tror dock att det största användningsområdet är inom Sverige. Som exempel på situationer där kryptering kan vara användbart nämner han kontakter mellan IT-tekniker och säkerhetschef angående hot eller allmänna säkerhetsfrågor, kontakter mellan ledande politiker och sakkunniga i känsliga ärenden, kontakter mellan regeringen och andra aktörer inom totalförsvaret, kontakter mellan Försvarsdepartementet och försvaret och så vidare. Det är ingen ny situation i omvärlden som gör det nödvändigt att införskaffa krypteringsapparater, menar han. Behov av att hemlighålla information har alltid funnits. Det har hittills skötts exempelvis via personliga möten eller genom att tala i förtäckta ordalag i en vanlig telefon. Det vill säga - inte hundraprocentigt säkra metoder. Marknaden breddas Jonas Wiklander, produktchef på Sectra, bekräftar att marknaden för dessa militära produkter har breddats. Den nya säkerhetsdosan, Tiger XS, som i Sverige kallas Telefonkrypto 721, har även anpassats och sålts till Holland och Österrike. Produkten måste anpassas för varje land. Än så länge. Krypteringsdosan, Tiger XS, är separerad från mobiltelefonen vilket ger en mycket flexibel lösning. Via bluetooth-teknik kan den kopplas till vilken mobiltelefon och vilket när som helst. - Eftersom EU mer och mer siktar in sig på ett gemensamt säkerhetsarbete, går utvecklingen mot gemensamma säkerhetsgodkännanden. Det betyder att samma säkerhetsutrustning så småningom kan komma att användas av flera EU-länder, säger Jonas Wiklander. Vägen fram till den nya säkerhetsdosan har varit lång. Föregångaren var en säker GSM-telefon, som Sectra utvecklade åt Försvarets materielverk under slutet av 9-talet. Där var krypteringsfunktionen inbyggd i telefonen. Ett stort och viktigt steg på vägen var när denna GSM-telefon vidareutvecklades tillsammans med norska försvaret till en NATO-godkänd mobiltelefon. När telefonen kom ut på marknaden tyckte de vanliga användarna att den var bra men klumpig. Nästa steg för Sectra blev då att separera krypteringsfunktionen från telefonen. Idag koncentrerar man sig enbart på krypteringsdosan, som är flexibel och via bluetooth-teknik kan kopplas till vilken mobiltelefon och vilket nät som helst. Militär radarteknik kan rädda skog Ericsson Microwave Systems och Försvarets forskningsinstitut, (FOI), har utvecklat en radarteknik som användes för att kartlägga kvarlämnat virke efter bland annat stormen Gudrun. Tekniken, som kallas CARABAS, är ursprungligen framtagen för militära ändamål. Utrustningen är installerad i ett flygplan och tekniken bygger på radiovågor med låg frekvens. Ser allt trots väder Till skillnad från vanlig flygfotografering kan den urskilja föremål trots regn, snö och kraftig vegetation. Tekniken är mycket intressant för flera typer av karteringsändamål och ett bra exempel på offentlig och privat samarbete med ursprung i försvarsindustrin. FOI-rapport granskar Kina Kina lägger ner stora summor på militär upprustning vilket i värsta fall kan leda till ett kallt krig eller en konflikt med USA och Japan. Det är en av slutsatserna i en rapport från FOI som belyser Kinas utveckling sedan början av 198-talet. Kina har haft enorma framgångar med sina ekonomiska reformer, men har den närmsta tiden flera stora problem att tackla, såsom en trolig bankkris, miljöförstöring, inkomstklyftor och klyftor mellan stad och landsbygd, arbetslöshet och social oro. Regimen får också allt svårare att kontrollera befolkningen i och med användandet av ny kommunikation såsom internet och mobiltelefoni.

14 14 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Rekord för export med nära 2% Statistiken för 25, som offentliggjordes den 22/3, visar på en glädjande ökning av exportverksamheten, för fjärde året i följd. Sveriges totala export av krigsmateriel ökade med nära 2%, från 7,29 miljarder 24 till 8,63 miljarder 25*. Den svenska krigsmaterielexporten utgjorde,89% av hela den svenska varuexporten på miljoner. Andelen för 24 var,81%. AV: LARS OLSSON Samtidigt som exporten ökar minskar leveranserna till det svenska försvaret med nära en miljard. Den totala krigsmaterielproduktionen i Sverige ökade från 15,26 miljarder 24 till 15,62 miljarder 25. Försvarsindustriföreningens, FIF, andel av den svenska krigsmaterielproduktionen var 87%. FIFs medlemsföretag exporterade varor och tjänster, civila som militära, till ett värde av 16,5 miljarder kronor vilket är en ökning med nära 4%. Störst är ökningen för krigsmateriel med 16%, från 6,68 miljarder 24 till 7,74 miljarder 25. FIF-företagens leveranser av varor och tjänster till civila kunder ökade med 13% från 8,23 miljarder till 9,27 och utgjorde nära 3% av den totala omsättningen på drygt 34 miljarder. Varför ska Sverige exportera krigsmateriel? Få länder har i dag möjligheter att utveckla egna militära system. Det ligger därför i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att samverka med likasinnade länder, såväl inom som utanför EU, om gemensam säkerhetsfrämjande verksamhet och krishantering. Sådan samverkan sker med civila och militära medel. Det inkluderar även samverkan på materielförsörjningsområdet. Detta ömsesidiga samarbete, inklusive samarbetsprojekt, bygger på såväl export som import av krigsmateriel vilket skapar ömsesidiga beroenden. Tillverkning och export av krigsmateriel regleras i svensk lag och kontrolleras av staten för att förhindra oönskad spridning av vapen. * Krigsmateriel: endast varor, huvudsakligen vapen och ammunition, enligt lagen om krigsmateriel. Ett hundratal svenska företag har tillstånd att tillverka krigsmateriel. Leveranser till militära mottagare omfattar krigsmateriel och annan materiel, civil som militär, samt tjänster och programvaror. Foto: BAE Systems Hägglunds Foto: Saab AB Foto: Saab AB Foto: Dockstavarvet AB BAE Systems Hägglunds. BvS1, ovan i FN-tjänst skall närmast levereras till det Holländska försvaret under 26 och 27. Endast åtta månader mellan kontrakt och leverans. Saab AB. Pansarvärnsvapen AT4 är en storsäljare på exportmarknaden till bland annat Frankrike och USA. Saab AB. Saab 34 Erieye och 2 st Gripen. Gripen International är det svenska företaget som jobbar med kontrakt, organisation och är anvarig för marknadsföring, försäljning och support av Gripen internationellt. Dockstavarvet. Med huvudkontor placerat i Docksta används direktaccessen till Östersjön för tester och träningssyfte. Stridsbåt 9 ovan i exportversion, CB 9 HEX, 48 båtar levererade till ARMADA DE MEXICO

15 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 15 Försvarsindustriföreningen FIF Statistik 25 (Miljoner kronor) Total fakturering Leverans militär mottagare (inkl. krigsmateriel) Leverans krigsmateriel Total export Export militär mottagare (inkl. krigsmateriel) Export krigsmateriel Leverans civilt Anställda totalt Anställda militär produktion BAE Systems Bofors AB BAE Systems C-ITS AB CC Systems AB Comex Electronics AB * CS Technology AB Dockstavarvet AB Ericsson Microwave Systems AB EURENCO Bofors AB FLIR Systems, Imaging Sweden * IFS Sverige AB, Defence ISD Data AB Kitron AB Kockums AB Land Systems Hägglunds AB ** Nammo Sweden AB Patria Helicopters AB Peltor AB Saab AB SAS Flight Academy AB Scanjack AB Skyddsprodukter i Sverige AB Swede Ship Marine AB Sörman Information & Media * Volvo Aero Corporation WM-data AB, Defence Åkers Krutbruk Protection AB Summa FIF medlemsföretag Summa alla svenska företag saknas saknas saknas saknas 8629 saknas saknas saknas * Ny medlem ** Från 26 BAE Systems Hägglunds AB Krigsmateriel: endast varor, huvudsakligen vapen och ammunition, enligt lagen om krigsmateriel. Ett hundratal svenska företag har tillstånd att tillverka krigsmateriel. Leverans till militära mottagare omfattar krigsmateriel och annan materiel, civil som militär, samt tjänster och programvaror.

16 16 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Foto: Frans Dely Listan som säkrar Sveriges främsta tillväxtgenerator Gripen på flygbasen i Makhado, Sydafrika. Det kalla kriget krävde inhemska försvarsprodukter som var minst i klass med vad stormakterna hade. Denna kunskapsnivå skapade också helt unika spinn-off produkter till det civila samhället och blev en tillväxtgenerator till övriga samhället. För att Sverige ska ha kvar denna i många stycken världsledande spjutkompetens för både nationellt skydd men också som tillväxtgenerator för samhället krävs förändringar. Försvarsindustriföretagen förändrar och anpassar sig hela tiden. Men det behövs också nödvändiga förändringar som inte företagen själva kan påverka. Här listas de tio viktigaste frågorna. Specialister Front Ends affärsidé är att effektivisera företags och organisationers investeringar i verksamhet och IT genom tillhandahållande av spetskompetens i tidiga faser. Front End är leverantörsoberoende specialister inom verksamhetsutveckling, kravspecificering, upphandling av IT-system, projektledning och test. Systems Engineering: Behöver du som ansvarig för utveckling och underhåll av komplexa system hjälp med att effektivisera verksamheten? Front End har den erfarenhet och kunskap som behövs för att utveckla verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt genom etablerade metoder och verktyg för systemutveckling. Front Ends kunder är medelstora och stora företag och myndigheter i Sverige, däribland Försvarsmakten och FMV. Front Ends specialister arbetar aktivt tillsammans med kunderna för att effektivisera verksamheten. De flesta är seniorkonsulter med i genomsnitt 15 års erfarenhet. Front End bildades Vi finns i Linköping, Göteborg och Växjö. Vi söker nya kunder och nya utmaningar Leverantörshantering: Fungerar samarbetet med era leverantörer optimalt? Genom mångårigt samarbete med Försvarsmakten & FMV har Front End den erfarenhet och kunskap inom krav-specificering och upphandling som krävs för att få leverantörer att leverera inom tids-, kostnads- och kvalitetsramar Är du intresserad? Kontakta VD Tommy Nordqvist på tfn eller Titta gärna in på vår hemsida för mer information: Undvik att drabbas av bakterier och virus! Använd XINIX produkter för effektiv desinfektion. XINIX AquaCare är i första hand avsedd för resande som enkelt kan desinficera vatten vid behov. Även lämplig att använda vid handhygien och sköljvatten för frukt och grönsaker. Dosera endast två droppar till ett glas dricksvatten. XINIX Xtreme har samma egenskaper som AquaCare, men anpassad för direkt dosering till ryggburen vattensäck så kallad CamelBak. XINIX KlearWater har även den samma egenskaper som AquaCare, men doseringen sker med dosmått i skruvlocket för en liter vatten. På KlearWater flaskan kan SprayDos monteras för att med en finfördelad dos desinficera händer, ytor, frukt m.m. XINIX FreeBact är en 2- komponent produkt som automatiskt aktiveras vid öppning, före dosering. Produkten är avsedd för vattenvolymer upp till 4 liter per flaska om 15 ml. Alla XINIX produkter är testade av flera universitet i USA och Sverige. Produkterna har visat sig inneha mycket goda egen skaper för effektiv desinfektion, även i starkt kontaminerat vatten med sjukdomsalstrande mikroorganismer. Telefon

17 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET FÖRSVARSINDUSTRIN ÄR SVERIGES FRÄMSTA TEKNOLOGIGENERATOR Ingen annan bransch har haft högre krav på sig vid utveckling av avancerade försvars- och säkerhetssystem. Den höga teknologinivån har skapat avancerade följd-produkter för det civila samhället och bidragit med viktig forskning och tillväxt för andra näringar. I princip alla universitet och tekniska högskolor har ett omfattande samarbete med försvarsindustrier, vilket gynnar båda. 6. FÖRSVARSINDUSTRINS MEDVERKAN I DE MEST AVANCERADE PROJEKTEN I EUROPA De oftast världsledande svenska försvarssytemen bereder plats för deltagade i de mest avancerade utvecklingsprojekten i Europa. Här behöver Sverige driva på inom vilka nischer vi verkligen vill medverka i. 2. FÖRSVARSINDUSTRIN ÄR DEN BRANSCH SOM HAR NÄSTAN ALLA SINA ANSTÄLLDA I SVERIGE De hårda kraven på hög teknologinivå och inhemsk tillverkning har skapat en branch där nästan den uteslutande delen av de anställda arbetar i Sverige. Över 2 svenskar i direkta arbeten och nästan 1 till som underleverantörer. Försvarssektorn är den enda sektor där staten fortfarande kan göra riktade investeringar i samhället. 7. SVERIGE KAN BIDRA MED KVALIFICERADE FÖRBAND I INTERNATIONELLA INSATSER Sverige kan erbjuda avancerade förbandstyper som vi nästan är ensamma om i världen. Kvalitet kan bidra till solidaritet. Här kan Sverige skicka betydligt fler och kvalificerade flyg- övervaknings- och marinförband. Förbandstyper som få länder kan bidra med men som FN efterfrågar. Trots vår självpåtagna restriktivitet kan svensk försvarsmaterielexport också motverka stormakternas inblandning i vissa regioner och länder. 3. GLOBALISERINGEN KRÄVER ATT VI BLIR BÄTTRE DÄR VI REDAN ÄR BÄST Den höga teknologinivån gör att vi kan konkurrera med de få nationer i världen som har samma teknologihöjd. I en allt mer globaliserad värld är Sveriges chans att ligga allra högst i värdekedjan. Sverige har den bästa internationella fördelen när vi satsar inom försvars- flyg- eller rymdrelaterade program. 4. SVERIGE ÄR EN HÖGTEKNOLOGISK STORMAKT I en internationell jämförelse särskiljer sig Sverige med en enorm teknologihöjd inom försvarssektorn. De affärer som görs sker på en världsmarknad och genererar tillbaka intäkter till Sverige. Deltagande skapar också inflytande. 5. DE NYA CIVILA HOTEN MÖTS BÄST MED TEKNIK FRÅN DET MILITÄRA För att klara det värsta måste man bygga det bästa. Så har det länge varit inom försvarsteknologin. När nu nya och civila hot dyker upp, är det de militära systemen som klarar sig bäst mot de nya påfrestningarna. 8. INTERNATIONELLA FÖRSVARSPROJEKT SKAPAR INVESTERINGAR TILLBAKA TILL SVERIGE Begreppet försvarsmaterielexport är idag lite missvisande. Det handlar mer om internationellt samarbete, där utvecklingskostnader delas och beställningar kan göras av fler. Alltså lägre kostnader och större serier. Sverige har möjlighet att medverka i betydligt fler internationella samarbeten än idag. 9. FÖRSVARSINDUSTRIN ÄR HELA LANDETS BRANDFÖRSÄKRING Ytterst handlar försvarsmaterieltillverkning om att ha en egen möjlighet att rusta sig om det värsta skulle inträffa. Idag lever vi i djupaste fred. Men inte säger vi upp brandförsäkringen bara för att det inte brinner. 1. FÖRSVARSFORSKNINGEN I SVERIGE ÄR UNIK De avancerade försvarssystemen i Sverige genererar också forskning och utveckling till försvarsforskningen, vilket ofta kommer övriga samhället till del. I framtiden kan både industriell och statlig forskning utöka sin samverkan och skapa nya synergier för forskningen i Sverige. Sedan slutet på förra året är JAS 39 Gripen det enda stridsflygplanen i Flygvapnet. Mer än 15 Gripen flyger nu i tre olika länders flygvapen. Vad som startade som Sveriges största industriprojekt någonsin har med växande exportframgångar blivit ännu större. Med Saab, Ericsson och Volvo i ryggen marknadsför Gripen svensk högteknologi över hela världen. Dels i form av världens modernaste flygplan och dels i form av omfattande samarbeten mellan olika svenska företag och företag i köparländerna. Hittills har Sydafrika, Tjeckien, Ungern samt den brittiska testpilotskolan ETPS skrivit kontrakt. Nu är inte Försvarets materielverk och Försvarsmakten enbart kund längre. De skapar också intäkter till Sverige genom att leasa ut flygplan och sälja utbildning och underhåll till nya Gripen användare.

18 18 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Från sex månader till sex dagar Bilden beskriver leverans- och granskningsprocessen för teknisk dokumentation som skall utvärderas i DIX-projektet. Leverantörerna kan nu använda olika metoder och verktyg för att producera textinformation och bilder. I samband med leveransen till FMV konverteras textinformation till XML och bilder till format som passar att presenteras i Internet Explorer. Leveranserna omfattar ofta tusentals filer som granskare går igenom och gör noteringar kring. Noteringarna delas med andra granskare och sedan skickas bara noteringarna till leverantören för åtgärd. Staffan Westbeck som är senior project manager på Kistabaserade företaget Excosoft i Stockholm. Underleverantörer och leverantörer har inte sällan olika system för att dokumentera sina produkter. Det kan göra arbetet för stora upphandlare som FMV tidsödande. Nu införs ett betydligt snabbare sätt att godkänna leveranser. Genom att använda XML kan företaget Excosoft erbjuda försvaret enkla administrativa lösningar. XML och en så kallad General Purpose DTD, har visat sig passa till alla möjliga dokumentationstyper. På skärmen är det ett enkelt sätt att redigera text, samtidigt som det är uttalat skribentvänligt. Det gör det enkelt för upphandlaren att granska och godkänna produktinformation från leverantörerna. Finessen med XML är att det är lättare att konvertera, säger Staffan Westbeck som är senior project manager på Kistabaserade företaget Excosoft i Stockholm. Teknisk information är omfattande, många tusen filer och ändå fler bilder är inte ovanligt. De levereras i ett format men ska vanligtvis användas i helt andra format av beställaren. För att effektivt kunna göra bedömningar och ge ändringsförlag till dokumentationen av produkten behöver således informationen kunna presenteras på det sätt som den skall användas. DIX-projektet Excosoft har utarbetat ett projekt, som kallas DIX, eller längre uttryckt digital information i XML. Det är ett pilotarbete som ska pågå till sommaren, där systemet sedan kommer att utvärderas. Spindeln i nätet blir DIX-Tool som konvertrar olika leveransformat till XML och presenterar informationen i Internet Explorer som det kommer att se ut för användarna. Granskarna på FMV kan sedan direkt koppla noteringar till enskilda element i hela uppsättningen av dokumentation och med mail skicka sina noteringar till andra granskare och tillbaka till leverantören. Systemet kan enkelt anpassas och byggas ut efter behov och nya markörer i denna värld av mark-up language går att förändra. Konkret uppdrag Vi har ett konkret uppdrag att genomföra tester av metoden på två viktiga leverantörer, säger Staffan Westbeck. Det har ibland varit utmanande att få till stånd förändringar i den svenska Försvarsmakten. Av erfarenhet vet vi att vissa ibland är tveksamma till att byta till nya metoder och ny teknik, men det brukar gå över när man kan konstatera den enorma tidsvinst och den ökade kvalitet som detta medför. När det finns modern teknologi som fungerar, då bör man använda det. Vinsten är enorm, både för industrin och FMV. Sedan 1997 Staffan Westbeck berättar att arbetet med XML har pågått sedan 1997, då det var nytt. Dokumenthantering för flygplanstillverkaren Boeing var en av de första kunderna. I dag jobbar Excosoft med att införa XML som bas i ett antal av Sveriges större organisationer för att dramatiskt förbättra hanteringen av information. Tillgänglig information Teknisk information kan skapa olika format hos leverantörerna och sedan användas i ett annat och mer lättillgängligt format hos beställarna, säger Staffan Westbeck vidare. Det är vad DIX-projektet handlar om. Information och kunskap ska vara tydlig och kunna kommuniceras inom en kort tidsram. Kärt barn har många namn. Som till exempel PDF och SGML. Men i slutändan handlar det ändå om något som ska kommuniceras. Detta är Excosofts budskap, med skribent, användarvänlighet och effektivitet i främsta rummet. CARL BRO - LEDANDE FÖRSVARSKONSULTER Vi skapar intelligenta lösningar till våra kunder inom försvaret som gör att försvarsanläggningar och viktiga samhällsfunktioner skyddas. Vi utformar och konstruerar anläggningar och byggnader som ska motstå vapenverkan från luften och marken samt skyddar mot bl a brand och intrång. Carl Bro är ett av de stora tekniska konsultföretagen. Våra kunder är aktiva inom områden som energi, fastigheter, miljö, infrastruktur, industri och försvar. I alla uppdrag är vi måna om en levande dialog mellan kund och konsult. Vi är rikstäckande med 85 konsulter på ca 25 orter och ingår i Carl Bro Gruppen med totalt 2 5 konsulter.

19 Rätt information. I rätt tid. Till rätt individ. Utmaningen Att skapa produkter med hög kvalitet till rätt kostnad. Att kontrollera risker. Att hantera support. Att ha optimerade processer och en infrastruktur för effektiv kommunikation. Att använda existerande datorbaserat stöd på ett kostnadseffektivt sätt. Att uppnå effektiv informationshantering även i samverkan med partners, leverantörer och inte minst kunder. Vill ni tillhöra de företag som har kontroll över processer och produktinformation under alla produktfaser, så att denna information kan användas som en strategisk resurs som stärker er konkurrenskraft och innovationsförmåga? Vi hjälper er Eurostep och Syntell är svenska företag som tillsammans besitter stor kunskap och erfarenhet inom informationshantering och effektiv hantering av produktinformation. Vi hjälper er att effektivisera er produktinformation över produktens hela livscykel från idé och kravspecifikation till eftermarknad och skrotning. Vi har kunder inom flyg- och försvarsindustri, bilindustri, telekom och andra branscher med komplexa produkter. Välrenommerade organisationer anlitar Eurostep och Syntell Exempelvis BAE Systems Hägglunds Boeing Ericsson FMV Kockums Lockheed Martin Motorola Nokia Saab Bofors Dynamics UK MoD US DoD Volvo Tillsammans tillhandahåller vi samtliga komponenter som behövs för en optimal lösning av er informationshantering i ett livscykelperspektiv. Dessa komponenter omfattar bl a projektledning, analys, systemdesign, systembyggande och installation, samt driftansvar. Vi förändrar Kontakta oss för en diskussion om hur vi tillsammans kan realisera den dolda potential och de möjligheter som finns i din produktinformation och dina produktdataprocesser. tel: tel:

20

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVENSK FÖRSVARSINDUSTRI Svensk materielförsörjningsstrategi Materiel med hög förmåga/låg

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här bilden för att skydda din integritet. Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken 1552 Åkers Krutbruk 1937 Saab 1600

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare Datum, Bild 1, Författare Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen 18 november 2011 Lena Jupiter Larsson, FMV Datum, Bild 2, Författare Agenda Presentation av uppdrag: Fas 1 Inhämtning Underlag och

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? VARFÖR? En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? En stark svensk säkerhets- och försvarsindustri stärker Sveriges internationella inflytande

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Bakgrund Kommissionens meddelande (2013) Politisk uppmärksamhet från EU:s stats- och regeringschefer (2013/2015) EU:s globala strategi

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

IVA-seminarium 25 augusti 2003:

IVA-seminarium 25 augusti 2003: IVA-seminarium 25 augusti 2003: Under seminariet presenterades sektorrapporter från telekommunikation, järnväg, energi och försvar av de forskare som författat dem (prof Bertil Thorngren, Harald Haegermark,

Läs mer

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 Kommenterad dagordning NU 2010-05-17 Näringsdepartementet Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 6. Kommissionens meddelande om En Europeisk strategi för rena och energieffektiva fordon - Presentation av

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA

VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAGET SAAB Järfälla 21 maj 2013 BAKGRUND I SVERIGES ALLIANSFRIHET 1937 stod världen inför ännu ett storkrig. Sverige hade som neutralt land svårt

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995 Sida 1 (7) Särskilda redovisningar rörande Försvarsmaktens förslag till en utvecklad försvarsattachéorganisation och Försvarsmaktens öppna redovisning över tänkt verksamhet för år 2005 för den militära

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN. Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012. Det talade ordet gäller

FÖRSVARSMAKTEN. Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012. Det talade ordet gäller FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012 Det talade ordet gäller Nordiskt försvarssamarbete När flygplanet från Stockholm

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 2017

Forskningsstrategi 2015 2017 Forskningsstrategi 2015 2017 Sveriges Redareförening antog våren 2006 en Forskningspolicy som anger inom vilka områden som föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Karlskoga kommuns yttrande

Karlskoga kommuns yttrande Bilaga 1 Karlskoga kommuns yttrande till Krigsmaterielexportöversynskommittén www.karlskoga.se Bakgrund Regeringen tillkallade förra året en parlamentarisk kommitté, Krigsmaterielexportöversynskommittén,

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion VÄRLDSKLASS ÄR INTE NOG - SKA MAN NÅ RYMDEN MÅSTE ALLT FUNGERA I Västsverige utvecklas och levereras tjänster och produkter som

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Svensk försvarsindustri har lyckats väl med uppmaningen att omorientera sig mot export och nya marknader. Framgångskonceptet består i

Svensk försvarsindustri har lyckats väl med uppmaningen att omorientera sig mot export och nya marknader. Framgångskonceptet består i Om SOFF: Säkerhets och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

AVROP: EN INKÖPARE, TACK!

AVROP: EN INKÖPARE, TACK! AVROP: EN INKÖPARE, TACK! Härmed beställer vi en initiativrik och ansvarsfull person till Saab Aerotech i Skövde. Vi vill att du levereras till oss under hösten, för att förstärka vår nya funktion Centralt

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Resiliens i en förändrad omvärld

Resiliens i en förändrad omvärld WWW.FORSVARSMAKTE N.SE Resiliens i en förändrad omvärld 2015-03- 27 1 AGENDA Kort presentation inklusive Försvarsmaktens uppgifter Förändrad omvärld och förändrat samhälle hur ser hotbilden ut? Förändrat

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:153

Regeringens proposition 2015/16:153 Regeringens proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop. 2015/16:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist

Läs mer

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing 1 Sammanfattning Underlaget pekar på att Nacka Kommun bör gå från en IT leverans med i huvudsak en helhetsleverantör, såkallad single-sourcing, till

Läs mer

HEL-projektet i korthet:

HEL-projektet i korthet: HEL-projektet i korthet: 2001 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att utveckla elförsörjningens säkerhet och beredskap genom att skapa en helhetssyn och utveckla formerna för samverkan och informationsutbyte.

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer