Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS. Läs mer på sidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS. Läs mer på sidan 14-15."

Transkript

1 Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS Läs mer på sidan

2 Ankomst till Grinda. Peter Rhedin, Hans Janlinder med damer, Håkan Blonde, Margareta Ström Hubendick. Peter Rhedin och Göran Götberg vid hälsningsorden ombord på Madam s akterdäck. Strålande sol och en vacker huvudstad som bakgrund. Vid återtåget till båten Kungsholm, för återfärd till Stockholm. Ann-Charlotte Lilja-Järnström, Maria Keamerle, Karl-Johan Eriksson, Bo Hedberg (tidigare HHG) och Catrin Adolfsson (HU-kontakt). Handels Vänner gick till sjöss Läs mer på sidan 4. Peter Rhedin i matsalen på Grinda Värdshus med mycket uppmärksamma lyssnare. Början på en mycket trevlig kväll vid ankomsten ombord.

3 MIDSOMMAR! Och allt som hör den till, ÄNTLIGEN! Efter en fantastiskt händelserik vår så väntar nu den ljuva sommartid. Och en tid för kontemplation. Nu skall allt göras och upplevas. Våren har förhoppningsvis varit full av medlemsnytta ; Lunchträffar och aktivt nätverkande, Stockholmsträffar, invigning av Finanscentrum på Handels, Handelshögskolans magnifika 80-årsjubileumsfest, två nummer av PostEkon samt en fullödig Jubileumsmatrikel! MATRIKEL Årets matrikel blev den mest innehållsrika hittills. Vår matrikel är troligen med sina över namn, vilka alla tagit examen på Handelshögskolan i Göteborg, en av Sveriges mest omfattande, informativa samt mest lästa! Här finns Civilekonomer, jurister och systemvetare. Många bor i Göteborg eller Stockholm, men det finns även ett antal utomlands. I matrikeln kan du se lite fakta om resp. person såsom adress-tele men ofta även mailadress, arbetsplats och titel. En avdelning är uppställd per företag, en per inskrivningsår samt en per land. Uppdatera dina uppgifter på vår hemsida! Innehåller även annonser samt föreningsinfo med stadgar, tidigare års styrelser, Ordförandespalt samt alla Handels Vänner aktiviteter i sammandrag sedan 1995! Vi tackar alla annonsörer, se särskilt tack i tidningen. Alla Ni som inte kunde utnyttja möjligheten att annonsera i årets matrikel får förhoppningsvis en ny möjlighet nästa år! MEDLEMSANTAL Vi är nu betalande medlemmar, vilket är nytt rekord. Rekrytering har skett genom personliga samtal och brevutskick och det blev många mejl! Det stora antalet förpliktigar givetvis. Styrelsen eftersträvar högsta möjliga medlemsnytta och en hög kvalité på det vi prioriterar. Det som är värt att göras, är värt att göras bra! SAMARBETE Under våren har en förstudie inletts för att undersöka samarbetsmöjligheter mellan Handels Vänner och Civilekonomföreningen. Frågan är vilken organisationsform och vilken struktur vi i så fall skall ha. Vi har haft möten med varandra och kommit fram till att vi har till över 80% samma målgrupp, (examinander från Handels i Göteborg) redan i dag ett antal gemensamma aktiviteter, samma databas för registrering etc. Det som behöver göras mer gemensamt är PostEkon, hemsidan samt matrikeln. Årsmötet gav styrelsen en rekommendation och ganska fria händer för att arbeta vidare i denna fråga. HEMSIDAN POSTEKON Hemsidan kommer att uppdaterats med det senaste numret av PostEkon och personporträtt. Detta nummer av PostEkon går, förutom till alla medlemmar, även ut till de i registret som arbetar på Volvo samt ett antal VIP:are och annonsörer. Nästa nummer av PostEkon kommer till hösten. AKTIVITETER. Ett antal lunchträffar på Ekonomernas Hus har det varit. Hans-Olov Olsson, VD på Volvo Cars och Catharina Swanström, tidigare mycket högt uppsatt på Chevron, samt två träffar i Stockholm, varav en skärgårdstur. Till hösten fortsätter vi i samma hjulspår! Eventuellt kommer vi till vintern också att ha någon form av social kvällsaktivitet där kanske respektive kan följa med. Kanske teater med restaurangbesök eller något liknande. Förslag mottages! Till Er alla önskas en framgångsrik tid i Handels Vänners nätverks-kokong Håll ögonen på webben. Göran Lundin, Ordförande Handels Vänner Nummer: 2/2003 Årgång 12 PostEkon ges ut av: Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening Adress: Vasagatan 52, Göteborg Telefon: Fax: Hemsida: Postgiro: Ansvarig utgivare: Göran Lundin Utgivningsbevis: Chefredaktör: Lennart Rolff, tel/fax: , Redaktion: Karin Ahldén, Anna Boström, Maria Joumal, Helena Norling, Maria Norrström och Göran Lundin. Layout, repro & tryck: OFTA Grafiska AB, Hisings Backa Upplaga: ex Annonspriser sv/v: 1/1 sida fr 6400 kr 1/2 sida fr 3700 kr 1/3 sida fr 3200 kr 1/4 sida fr 2200 kr Annonspriser färg: 1/1 sida fr 8000 kr 1/2 sida fr 5000 kr 1/3 sida fr 4000 kr 1/4 sida fr 3000 kr Nästkommande nummer: Nr 3 / 2003 Manusstopp Omslagsbild: Hans-Olov Olsson VD Volvo Cars PostEkon nr 2 /

4 Handels Vänner gick till sjöss Handels Vä Styrelse Handels Vänner, med trevlig förstärkning från Marknadsledargruppen, gick till sjöss, tisdagen den 20 maj i Stockholm! Och jag vet nu att Handels Vänners löfte om en fin Marin upplevelse med mat, mingel och intressant skärgårdsutveckling verkligen infriades, då ett 25-tal deltagare vid 16-tiden, i strålande sol klev ombord på skärgårdsbåten Madame vid Strandvägskajen för en dryg timmes sjötur till Grinda Värdshus, norr om Vaxholm. Vår välkände ciceron ex-hhg:aren Peter Rhedin, som under utresan försåg oss med härliga mackor och nödvändig dryck (öl m.m. i solen på akterdäck!) fick, i samband med en fantastisk måltid på Grinda Värdshus, tillfälle att prata om hur han och några andra eldsjälar på 10 år visat på hur man genom kreativitet, EUpengar och hårt arbete kunnat utveckla turistnäringen och skapa överlevnadsmöjligheter för många personer i skärgården. Genom att ordna fram resurser samt svara för en stark personlig insats har Peter Rhedin, Anders Ingves och Henrik Beckman genom projektet Skärgårdssmak hjälpt till med att utveckla den kulinariska kvalitén och trygga framtiden för ca 45 krogar i Stockholms, Åbolands och Ålands skärgårdar, bl.a. genom att skapa förutsättningar för en året-runt-verksamhet med konferenser, weekendresor och övernattningsmöjligheter. Dessutom har man hjälpt till att säkra framtiden för flera lokala butiker samt genom ett intressant råvaruprojekt utvecklat kvalitén hos de livsmedel som kan tas fram inom dessa skärgårdsområden. Råvaror som även utgjorde basen för den måltid som gav Grinda Värdshus priset för Sveriges Bästa Skärgårdskrog 2003, och vilken vi också fick ta del av denna fantastiska kväll med fylld lax från Vrånö, ostar från Ljusterö, etc. Effekten av Peters (et.al.) insatser är att det skapats ca 300 nya arbetstillfällen för turistnäringen inom ovannämnda områden, plus ytterligare ett antal arbetstillfällen inom diverse servicenäringar, typ byggnation och transporter. Därtill har den dramatiska höjningen av matkvalitén lett till att Stockholms skärgård idag anses ha några av Sveriges bästa matställen, exempelvis krogen Oaxen, som också fanns med redan från starten av detta projekt. Genom hårt arbete samt stöttning från EU, vissa kommuner och från kända matprofiler som Leif Mannerström, Lars Pluto Johanisson och Örjan Klein har man alltså åstadkommit ett mindre underverk för dessa trakter, vilket Peter denna kväll också visade upp för våra f.d. Göteborgsekonomer i Stockholm. Efter en härlig måltid och samvaro ute på Grinda Värdshus blev det så dags att samla ihop deltagarna för en (något snabbare) återresa i försommarkvällen med båten Kungsholm, samtidigt som kaffet och avecen intogs ombord. Vår förhoppning om gott väder samt en mycket trevlig kväll blev definitivt besannad denna gång, även om vi tycker att uppslutningen till detta fantastiska arrangemang kunde varit betydligt bättre! Handels Vänner i Stockholm strävar dock vidare, varför vi hoppas att få se många fler f.d. Göteborgsekonomer under höstens HV-kvällar. Vi återkommer med mer information i slutet på sommaren. Med ett stort tack till Peter Rhedin för ett perfekt arrangemang samt med en förhoppning om en härlig sommar för er alla. Väl mött under hösten! Göran Götberg HV:s utsände i Stockholm Göran Lundin Tog examen Arbetar som treasurer på Volvo Car Treasury. Är styrelsens ordförande. Lars Norberg Tog examen Arbetar som VD på Kernosan Biotech AB. Är ledamot i styrelsen. 4 PostEkon nr 12 / 2003

5 nners Karin Cedhagen Tog examen Arbetar som avdelningsdirektör på Företagsekonomiska Institutionen vid Handelshögskolan. Är sekreterare i styrelsen. Göran Götberg Tog examen Arbetar som affärskonsult på I.M.S International Marketing Services. Är vice ordförande i styrelsen. Maria Norrström Tog examen Arbetar som informatör på Handelshögskolan. Är Handelshögskolans representant i styrelsen. Lennart Rolff Tog examen Arbetar som ekonomichef på JOAB Försäljnings AB. Är redaktör på PostEkon. Anna Holmqvist Tog examen Arbetar som inköpare vid Ericsson Microwave Systems. Är kassör i styrelsen. Maria Joumal Fortfarande student. Har hittills läst 3 terminer på ICU med fransk inriktning. Arbetar på Handelshögskolan som vice Kårordförande. Är studentkårens representant i styrelsen. PostEkon nr 2 /

6 Medlemsaktiviteter HV Våren 2003 Tisdag 21 januari Stockholmsträff Besök på POOLIA! Mycket uppskattat! Torsdag 20 februari Torsdagslunch Outsourcing / Björn Ivroth, Accenture Torsdag 27 februari Torsdagslunch Managementlitteratur / Björn Alarik, Handelshögskolan Mars PostEkon landar i en brevlåda nära DIG! Torsdag 13 mars Torsdagslunch Carmen AB / VD Per Norén Torsdag 20 mars Torsdagslunch Ägarmakt och ägaransvar / Bert-Inge Hogsved, Hogia Torsdag 3 april Torsdagslunch Handelsbanken / Regionchef Johan Widerberg Torsdag Lördag Handelshögskolan jubilerar: 80 år! 3-5 april Jubileumsbankett den 5 april. Tisdag 8 april Tisdagslunch Volvo Cars / VD Hans-Olov Olsson Torsdag 24 april Torsdagslunch Outplacement / The Empower Group AB Fredag 25 april HandelsSpexet 2003 Torsdag 8 maj Torsdagslunch Gör det svåra samtalet lättare / Perlan Dialog & Ledarskap Måndag 12 maj Ledarskapsdagen Första gången i Handelhögskolans regi. Mitten av maj Matrikeln landar i en brevlåda nära DIG! Tisdag 20 maj Stockholmsträff Besök på Skärgårdsstiftelsen! Fin båttur i skärgården med utsökt mat. Tisdag 27 maj Tisdagslunch Hur gör man som kvinna karriär i USA? Catharina Swanström, förut i ledningen för Chevron berättar. Midsommar PostEkon landar i en brevlåda nära DIG! 6 PostEkon nr 2 / 2003

7 PostEkon nr 2 /

8 Carmen En okänd världsmästare Torsdagslunch den 13 mars Under rubriken Hur bygga och utveckla framgångsrika företag berätttade Per Norén, VD för Carmen Systems AB, om hur Carmen Systems utvecklats från ett projekt på Volvo Data under 80-talet till ett globalt högteknologiskt nischföretag. Någon månad tidigare hade vi kunnat läsa i Göteborgs-Posten att Göteborgsföretaget Carmen Systems nyanställer tack vare USA-order. Northwest Airlines köper deras nyckel till effektivare planering under sex år. Värde flera miljoner dollar. Nyligen fick Carmen Systems utmärkelsen Årets IT-företag av Veckans Affärer och ungefär samtidigt tog man en order från det hollländska flygbolaget KLM värt omkring 25 Mkr. Redan i början av 2001 hade vi i PostEkon en artikel om företaget! Det var alltså med stora förväntningar som vi samlades i Ekonomernas Hus denna torsdag. Och Per Noréns lediga och chosefria, lite handelskt studentikosa, stil blev verkligen uppskattad. Carmens bakgrund är alltså en management buy out från Volvo Data. Numera är man ett världsledande teknikspetsbolag inom resursoptimering baserat på matematiska algoritmer för flyg- och järnvägsindustrierna. Bolagets värdebudskap ligger i ökad produktivitet och kostnadseffektivitet i logistiska flöden och utnyttjandet av kostnadskrävande resurser såsom flygbesättningar (piloter och flygvärdinnor), flygplan, åkande personal på tåg, lok och vagnar. Personal utgör mer än en tredjedel av kostnadsmassan i ett flygbolag. Carmen har haft en mycket fokuserad nischstrategi under Per Noréns ledning sedan 1998 och har vuxit med 40% per år organiskt under lönsamma former. Affärsmodellen som bygger på hyresavtal är unik i branschen. Carmen leasar ut mjukvara i 5-årskontrakt, vilket ger positiv kassa, förutsägbara intäkter och gör det enklare att leda och styra bolaget och dess tillväxt. Kunderna är delaktiga i att kreera idéer och ställa krav på nya versioner, vilket gör att inträdesbarriärerna för konkurrenterna ökar och Carmen bara behöver underhålla 2 3 versioner av systemet åt gången. Carmen jobbar ständigt med ny teknik. Carmen är marknadsledare i Europa inom flygindustrin och järnvägsindustrin. De första kunderna i USA och Asien togs under 2002 och idag är man ett globalt bolag. Samtidigt med den globala tillväxten lägger man cirka 25% av intäkterna på fortsatt forskning och utveckling där man är kopplade till de största research-instituten i världen. Carmen har strategiskt rekryterat experter i optimering från hela världen till Göteborg och idag har man ett 20-tal anställda doktorer. Carmen har attraherat både svenskt och utländskt riskkapital och Innovationskapital, holländska Gilde och General Electric har varit med bolaget i många år. Ledning och personal äger 1/3 av bolaget, det ger ett starkt incitament och långsiktighet. Idag har man 170 anställda, varav 85% är civilingenjörer eller motsvarande. Inom Carmen har man en stark företagskultur med fokus på individen, gruppen och dess kompetens, förmåga och utveckling. Kriserna i flygindustrin och avregleringen av järnvägsindustrin förutspår att Carmen kommer att växa de närmaste 10 åren i ganska hög takt med ökad lönsamhet, vilket också resultatet 2002 visade. Carmens mjuk- 8 PostEkon nr 2 / 2003

9 vara och kompetens är idag mer strategiskt än någonsin. Detta är styrelseoch VD-frågor i alla logistikintensiva bolag och i bolag som sysslar med transporter. Sist men inte minst jobbar Carmen mycket nära kunden i allt man gör för att säkerställa Pers mantra: Att leverera Av kunden upplevt värde. Man mäter kundtillfredsställelse hela tiden och återköpsfrekvensen är 70 80% av intäkterna per år. Människor och tilltron till människors förmåga samt ledarskap och fokus på kärnkompetens har varit viktiga ingredienser i detta bolags fina utveckling. Per visar att det går att bygga världsledande bolag i Sverige och Göteborg bara man vill och tror på det. Posse est Velle Att vilja är att kunna! Carmenize the world! Per pratade även om det svenska industriarvet som numera kastats bort men som man försökt bygga Carmen på samt vikten av ledarskap och att bra ledarskap skapar kostnadseffektivitet. Från Good till Great att verkligen sätta höga mål och leda dem. Det skapar unika företag, tillväxt och lönsamhet. Det är dags att lyssna på den nya generationens företag och företagsledare och förändra den svenska ankdammen. Ett avslutningscitat från Per Norén: Och den ljusnande framtid är vår! Lennart Rolff PostEkon nr 2 /

10 HandelsSpexpet Sitting Bull Den 7:e mars hade handelsspexet Sitting Bull premiär och i år var det indianernas tur att inta Stenhammarsalens scen. Årets spex utspelar sig i 1870-talets Amerika. Nästan hela västern är koloniserad, men några tappra indianer under ledning av siouxhövdingen Sitting Bull håller ännu stånd mot de vita. Tyvärr har de en femte kolonn i det egna lägret, bestående av stammens kvinnor som knappt kan vänta på att bli viljelösa konsumenter i den nya, vita ekonomin. Hövdingen och hans medicinman, Fåniga Älgen tycker å sin sida att det var bättre förr. Mycket, mycket bättre. Speciellt när General George A. Custer from the United States 7th Cavallery dyker upp för att lura av indianerna guldet i Black Hills. Custers management by booze visar sig inte vara någon bra idé, eftersom USA ännu inte lyckats lösa ägandefrågan beträffande Black Hills... Föreställningen involverade såväl teater, komik som sång och bjöd på en rad färgstarka personligheter såsom den manhaftiga Calamity Jane och den präktiga missionärskan Kristina Persdotter. Nytt för i år var att dansinslagen utökats. De absolut största publikjublen kom självklart under Kristina Persdotters tolkning av madonnas Like a Virgin, med tre dansande nunnor i kören. Andra populära inslag var Fåniga Älgens technoinspirerade regndans, samt då Sitting Bull helt oväntat flyger ur sin rullstol. Det som utmärker exspexet från andra typer av underhållning eller spex är, förutom de studentikosa inslagen, företeelsen med omtag. Om publiken tycker särskilt mycket om ett skämt eller en låt, är det fritt fram för att ropa omtag!. Skådespelaren måste då improvisera en repris. Just företeelsen med omtag verkar vara det som publiken uppskattar mest, och utgör även den absolut största utmaningen för de medverkande. De studenter som är involverade i spexet lägger ner oerhört mycket tid, men det är inte alla som syns lika mycket. Förutom de som står på scen omfattar organisationen även marknadsförare, kostymmakare, festfixare och rekvisitörer, för att nämna några. Spexet har även sitt egna husband, som i år t.o.m. lockat professionella musiker. Totalt har spexet Sitting Bull sysselsatt ett 50-tal medverkande under året. Det finns inga krav på tidigare erfarenhet för att söka sig till spexet, och ensemblen rymde i år såväl nybörjare som personer med stor erfarenhet. Under uttagningarna sätts de sökandes sång-, skådespelar- och improvisationsförmåga på prov. Speciellt sångförmågan är viktig eftersom musikinslagen utgör en mycket stor del av föreställningen. Det är även viktigt att fördelningen av stämmor är rätt. Förutom att ge föreställningar, ägnar sig spexet även åt att uppträda 10 PostEkon nr 2 / 2003

11 på banketter och events av olika slag, en uppgift som kräver mycket av de medverkande eftersom man ofta hittar på nytt sketchmaterial till de olika uppträdandena. Årets största händelse var dock tveklöst uppträdandet på Handelshögskolans 80-årsjubileum, som ägde rum i Svenska Mässans kongresshall. Aldrig har väl spexets egna versioner av Fame och Take Me to your Heaven setts av så många personer samtidigt. Monitorer, TV-kameror och storbildsskärmar fick plötsligt den kära Stenhammarsalen att verka lite ynklig i jämförelse. Handelsspexet Sitting Bull har nu spelat sin sista föreställning, men till hösten blir det även de nya studenternas tur att se föreställningen. Det är även då rekryteringen inför nästa års produktion äger rum. Synopsiskommittén sitter vid skrivandets stund och arbetar med att bestämma temat på nästa års spex. Vilket synopsis som blir det vinnande, ja det får vi se i januari! Maria Joumal PostEkon nr 2 /

12 En presentation av finansfunktionen hos Ekman & Co AB I april utsågs Annie Edvardsen, finanschef på Ekmans & Co AB, till en av årets två finansprofiler Med anledning av denna utmärkelse tyckte Göran Lundin och jag att det skulle vara intressant att träffa finansavdelningen på Ekmans & Co. Ekmans & Co huserar högst upp i huset på Ekelundsgatan 1, precis bakom Lilla torget. Vi slår oss ned med en kopp kaffe och blickar ut över takåsarna. Annie Edvardsen utgör tillsammans med Camilla Ericson och Johan Granath finansavdelningen på det anrika handelshuset med huvudkontor i Göteborg. Samtliga har examen från internationella ekonomlinjen med fransk inriktning på Handelshögskolan i Göteborg. Lars Pettersson, som oftast är ute på resande fot, har det övergripande ansvaret för finans, redovisning och data. Det enda som skiljer oss åt är att vi är av lite olika årgång, säger Annie Edvardsen och ler. Camilla och Annie har finansiering som fördjupningsområde medan Johan valde att fördjupa sig inom marknadsföring. Vi diskuterar i vilken utsträckning de har användning av sina kunskaper från Handels. Johan säger: Visst får man med sig mycket i bagaget när man har läst på Handels, men jag tror att mycket handlar om att lära sig ett visst tänkande. Man lär sig att angripa ett problem från olika håll och att analysera snabbt när man studerar på universitet eller högskola. Annie säger att det är lite synd att det inte ges någon kurs inom Trade Finance på Handels eftersom detta ämnesområde är så centralt i deras verksamhet. Handelshuset Ekman & Co i Göteborg firar i år 200-årsjubileum. Att verksamheten har överlevt så länge beror på att man ständigt har kommit med nya innovationer och att det hela tiden har funnits en kreativ anda enligt Annie Edvardsen. Alla tre på finansavdelningen är ense om att man inte kan luta sig tillbaka bara för att man arbetar på ett företag som är 200 år. Även idag måste vi vara kreativa och innovativa, säger Johan Granath. Att vi idag arbetar mycket med derivat kan ses som en typ av innovation. En ytterligare utveckling är att vi hela tiden försöker att förbättra risk management verksamheten inom företaget, fortsätter Johan. Med tanke på de små marginaler som ett handelshus arbetar med är det speciellt viktigt att kunna hantera de risker som är involverade i vår verksamhet, säger Annie. Det är många som tror att verksamheten i ett handelshus bara handlar om att sälja och köpa men det är så mycket mer, fortsätter Annie. I en helhetslösning kan ingå att erbjuda finansiering och att ta över valuta- och kreditrisker. Vi måste kunna paketera riskerna så att de går att finansiera. Det hela bygger på ett nära samarbete mellan säljfunktionen och oss på finansavdelningen för att slutprodukten skall bli bra, säger Annie med eftertryck. Eftersom finansfunktionen inte är så stor upplever de att de får en bra överblick av vad som händer i företaget. Vi är aktiva på så många olika områden, i ett större företag är det mer uppdelat, vilket gör att man inte alls får samma överblick, säger Johan. Vi pratar också en del om vikten av att involvera finansfunktionen i ett tidigt skede av exempelvis ett projekt eller en affär. Vi upplever att finansfunktionen redan idag kommer in tidigt i ett projekt eller en affär, men man kan förstås hela tiden bli bättre, säger Johan Det är lätt att finansfunktionen får en mätande roll där vi granskar andras arbete och i efterhand kommer med pekpinnen och talar om vad som skulle gjorts och inte gjorts, tillägger Annie. Man skulle kunna säga att vi har gått från en mer mätande roll till en mycket mer aktiv roll. Detta är förstås jättespännande för oss tre, men också bra för företaget och våra kunder, säger Annie. Ekman & Co erbjuder hela Trade solutions och på så sätt ökar också finansfunktionens synlighet, något som vi tycker är jättekul, säger Johan. Om man skulle sammanfatta Camilla, Johan och Annies huvudsakliga uppgifter på Ekman & Co kan man säga att de skall finna långsiktiga lösningar gällande finansiering, shippping, kreditrisker och andra typer av finansiella risker. Trion på Ekmans finansavdelning verkar mycket nöjda med sina arbeten. Främsta anledningen till detta är att arbetet är så omväxlande och att det ofta är snabba ryck som gäller. För tre internationella ekonomer är det också givande och stimulerande att verka i en sådan internationell miljö som arbetet innebär. Förutom huvudkontoret i Göteborg finns det två större kontor i Hong Kong och Miami samt närmare 20 säljkontor runt om i världen. Johan medger dock att de egentligen borde resa lite mer. Det är jätteviktigt för oss att vara insatta och delaktiga i verksamhetens hela flöde. Genom att befinna sig där saker och ting händer eller där problem uppstår får man en annan förståelse, säger Johan och Annie och Camilla instämmer. Att Ekman & Co verkar vara en bra arbetsplats är tydligt i företagets personalomsättning. Omsättningen är låg och medelåldern relativt hög och därför söker man ofta yngre i sam- 12 PostEkon nr 2 / 2003

13 band med nyanställningar. När jag började att arbeta här så tänkte jag att jag skulle stanna i två eller tre år, men så blev det ju inte riktigt, säger Annie som arbetat längst av de tre. Trots konjunkturen har Ekman & Co haft möjlighet att nyanställa. Inom kort kompletteras finansavdelningen med ytterligare en ekonom. Till skillnad från Johan, Camilla och Annie så har den nyanställde gått på Handelshögskolan i Stockholm. I takt med att vårt arbetsfält växer ökar naturligtvis behovet av kompetent personal, avslutar Annie. Det gäller att vara rustad för framtiden om man skall överleva ytterligare 200 år! Anna Boström Snabbfakta Handelshuset grundades år 1802, men egentligen går historien tillbaka ända till 1599 då Joen Larsson började med skogs- och järnaffärer i Värmland. Joen Larssons son, Daniel Joesson Ekman, fortsatte med denna verksamhet men valde att utgå från Göteborg. Än idag är det skogsprodukter, med fokus på papper och pappersmassa, som utgör kärnan i verksamheten. Huvudkontoret ligger fortfarande i Göteborg och utgör navet i de internationella handelsförbindelser som alltid präglat Ekman & Co AB. Ekman & Co har ungefär 130 anställda och en omsättning på cirka 10 miljarder kronor. Företaget ägdes fram till 1965 av familjen Ekman. Numera är Atle Industri största ägare och Matts Ekman styrelseordförande. Vem är Annie Edvardsen? Yrke/Titel: VP Finance Skolor: Internationella Ekonomilinjen vid Handelshögskolan i Göteborg Karriär: Penningmäklare NB, Stockholm , Valutahandlare Första Sparbanken, Göteborg , Ekman & Co från Född: 1962 Familj: Maken Asgeir, barnen Kristin, 13 år och Egil, 11 år. Bor: Floda. Dricker: Cider och Martini Bianco med frysta bär. Fritid: Orientering, skidor (när tillfälle ges). Gillar framförallt att vara ute och röra på sig. Hela familjen har precis tagit gult kort i golf. Vem är Johan Granath? Yrke/Titel: Senior Credit Manager Skolor:Handelshögskolan i Göteborg, EDHEC i Lille, Frankrike en termin. Karriär: Management Development Program GE Capital i England och Stockholm Ekman & Co från Född: 1972 Familj: Fru Charlotte, Viktoria 3 år, nytt barn på gång i juli. Bor: Borås. Dricker: Dry Martini. Fritid: Spelar golf. Vem är Camilla Ericson? Yrke/Titel: Cash Management på finansavdelningen, controller på derivatavdelningen Skolor:Handelshögskolan i Göteborg, ESC i Nantes, Frankrike en termin. Karriär: Ekman & Co från Född: 1975 i Göteborg. Familj: Mor, far och syster. Bor: Stampen, Göteborg. Dricker: Vodka Russian. Fritid: Umgås med vänner. PostEkon nr 1 /

14 HANS-OLOV OLSSON, VD VOLVO CARS Tisdagslunch den 8 april 2003 Den 8 april var det svårt att få plats till lunchföreläsningen som avhölls i Ekonomernas Hus. Hans-Olov Olsson, VD Volvo Cars, dagens föredragshållare skulle berätta om hur hans ledarskapsbag byggts upp av de erfarenheter han gjort som chef för Volvo Personvagnars verksamheter i Japan, Europa och USA och vi var många som ville lyssna. Hans-Olov Olsson anställdes på Volvo 1966 och hade sitt första kontor ute på Torslanda. Efter att ha avverkat sin odyssé över tre kontinenter sitter han nu ett par hundra meter från sin ursprungliga arbetsplats men nu som chef för hela Volvo Personvagnar. Erfarenheter från Japan Att komma till ett land där man inte kan tala eller läsa språket ställer naturligtvis stora krav på lyhördhet för att kunna etablera goda kontakter. Hans- Olov sammanfattade i fyra punkter det väsentligaste som han packat med sig från sina sex år i Japan: Skapa förtroende Att skapa förtroende är helt avgörande för att få till stånd förändringar i Japan. För någon man litar på finns det å andra sidan inget som är omöjligt. Lyssna Hans-Olov betonade vikten av att lyssna och vikten, i all synnerhet när man inte talar det inhemska språket, av att läsa kroppsspråket. Ha fokus När man kommer till ett nytt land är det viktigt att inte försöka genomföra allt man tänkt sig med en gång. Det bästa är att prioritera bland uppgifterna och ta en sak i taget. Dessutom skall man gå tillbaka och göra uppföljningar. Att ha vision i sitt ledarskap Man kan lite drastiskt säga att japanerna lever på drömmar. Det är ett påstående som bottnar i det faktum att många människor måste samsas på en liten yta och att trångboddheten är påfallande. Alltså är det viktigt att som företag ha en vision som är en del av dessa drömmar. När Hans-Olov Olsson lämnade Japan förverkligade japaner om året sin dröm om en ny Volvo, att jämföras med en försäljning på bilar om året när han kom dit. Med i bagaget från Bryssel Bygga nätverk Att komma till Bryssel var att hamna i en smältdegel av olika kulturer, organisationer och nationaliteter. Många präglas av uppriktig idealism i sitt arbete men det går inte förneka att det också förekommer korruption. I denna mångfald är behovet av bra kontakter stort och det är viktigt att skaffa sig ett nätverk. Maximera kompromisser För att kunna uppnå resultat i denna miljö av så många motstridiga viljor måste man helt enkelt kompromissa. Istället för att slösa bort kraft på att övertyga andra med sina argument gäller att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Maten enande faktor! Att uppskatta en god måltid är ett måste i Bryssel. Vad man än håller på med i arbetet eller på fritiden så utmynnar det mesta runt ett matbord. Intresset för mat märktes inte minst på kommentarerna efter en semesterresa. Frågan var inte vad man gjort, utan vad man ätit. Hans-Olov antydde att han haft god nytta av sina joggingskor för att balansera kaloriintaget. Tiden i USA Med i packningen från tiden i USA finns det i huvudsak bara: 14 PostEkon nr 2 / 2003

15 Krav på resultat och total fokus på framgång Wall Street sägs ju vara präglat av kvartalskapitalism och sant är att amerikanerna är oerhört resultatinriktade och kräver att resultat levereras enligt plan kvartalsvis men helst också månadsvis. Framgångsrikt företagsbyggande handlar ju dock om att lyckas både på kort och lång sikt och det gäller att hitta en optimal balans däremellan. Levereras resultat enligt uppställda mål så får man också arbetsro att jobba med långsiktigare projekt. Företagsklimatet präglas av mycket energi och självförtroende tillsammans med en positiv anda som lätt smittar av sig. Tillbaka i Sverige När nu cirkeln är sluten och Hans- Olov Olsson återvänt till Sverige pekar han på några saker som han särskilt uppskattar här hemma: Det konstruktiva lagarbetet Mindre hierarki Förmågan att ta personligt ansvar Hans-Olov berättar vidare om sina målsättningar för Volvo PV där kundens behov står i centrum för ansträngningarna. Det finns undersökningar som visar att kunder i hela världen har en frapperande samsyn beträffande att varumärket Volvo står för säkerhet och kvalitet samt att man är ett mänskligt företag. Just säkerheten är ju centralt begrepp för Volvo och målet vid framtagandet av nya modeller är att kombinera säkerheten med en unik Volvodesign. Våga vara kaxig I en omvärld där man vill vara bäst platsar inte ordet lagom och det behövs en hel del engagemang och beslutsamhet för att leva upp till devisen inom koncernen: Det finns bilar och det finns Volvo. I dessa dagar är det förmodligen inte så svårt att känna sig stolt som Volvomedarbetare. Volvos nyligen lanserade modell XC 90 har blivit en formidabel succé. Man har fått utmärkelser världen över, som t.ex. årets SUV (Sport Utility Vehicle) i Nordamerika och prisats även på marknader där man tidigare haft svårt att få uppmärksamhet. Man planerade initialt för en årsproduktion på XC90 men man har redan fått öka produktionstakten till drygt bilar. Bara i Sverige har man redan sålt XC XC90. I höst kommer efterföljaren till S/V40 att presenteras och under de kommande fem åren kommer Volvo att ta fram en helt ny generation bilar. Två gånger om året kommer nya modellvarianter att presenteras. Av detta kan man nog lugnt dra slutsatsen att arbetstakten kommer att vara fortsatt hög ute på Volvo. Efter en kortare frågestund tackades Hans-Olov Olsson av Bo Frisén, vice ordförande i Civilekonomföreningen Väst för ett mycket intressant föredrag. Carin Rolff PostEkon nr 2 /

16 Svenska Innovationer Vem är Kjell Sedig? Född: 1950 Bor: Korsvägen, Göteborg Familj: Sambo Riitta, två barn Erik 2 år, Niklas 6 år och hunden Calle. Uppväxt: Göteborg. Utbildning: Handelshögskolan i Göteborg, Chalmers (Maskin), Lärarhögskolan (SU), Psykologi (GU), Tekn Lic. Innovationsteknik + lite till. Arbete: Söker nytt. Tidigare lärare på grundskola, gymnasium, folkhögskola och teknisk högskola. Samt informatiker på KTH. Läser: Allt, just nu Innovationskraft av Anders Jonsson Äter: Gärna kinamat. Fritid: Familjen, friluftsliv och uppfinningar. Tidigare skrivit: Kompletta artiklar om svenska uppfinningar i Boken om uppfinningar, Forum förlag, Informationsblad om svenska upptäckter och uppfinningar för Svenska Institutet, utgivet på tolv språk. Kjell Sedig från Göteborg är medlem i Handels Vänner och han skrevs in på Handelshögskolan I höstas utkom han med en bok som han skrivit som heter Svenska Innovationer. Boken ges ut av Svenska Institutet och har först översatts till engelska, spanska och ryska och nu under våren kom den även på kinesiska och portugisiska. Boken är även att en viktig del av en vandringsutställning om svenska innovationer och design. Utställningen visades första gången i slutet av april vid St Petersburgs 300-års firande. Boken innehåller saker som borde intressera varje ekonom. Boken som alltså handlar om svenska uppfinningar lägger sin tyngdpunkt på de senaste 50 årens framgångar. Från enkla, geniala ting i vår vardag till avancerad ingenjörskonst och banbrytande tekniska genombrott. Från blixtlås och barnstolar till mobiltelefoni och satellitnavigeringsssystem! Boken beskriver även historiskt viktiga uppfinnare och upptäckter. Boken har formgivits av Mats Hedman och den är rikt illustrerad i färg, 104 sidor i mjukband. Ordinarie pris för boken Svenska Innovationer är 229 kr + porto. Medlemmar i Handels Vänner kan köpa boken för 149 kr, moms (6%) och porto tillkommer. Beställning görs på ange medlemskap i Handels Vänner samt vilken språkversion som önskas. Lennart Rolff 16 PostEkon nr 2 / 2003

17 PostEkon nr 2 /

18 18 PostEkon nr 2 / 2003

19 Jakten på ökad effektivitet Controllerdagarna i Stockholm maj 2003 i Stockholm. För 18:e året i rad arrangerade VI Sveriges Verkstadsindustrier konferenssuccén Controllerdagarna. Den svaga konjunkturen påverkar många företags inriktning och arbetssätt. Ledorden är numera Back to basics, lönsamhetsfokus istället för expansionsfokus, att både gasa och bromsa och förändringsarbete för ökad effektivitet. Vid sidan av dessa tidsenliga företeelser är fortfarande eviga påverkansfaktorer som ökad globalisering, informationsteknologi, teknisk utveckling och konkurrensintensitet aktuella. En svag konjunktur är i sig inte unik men denna gång krävs andra lösningar. I en situation där effektivitetsfaktorn är central har personer i företagsledning och ekonomer en avgörande roll. För ekonomer gäller det att utifrån företagsledningens strategiska förändringar anpassa styrsystem och verktygslådan i Jakten på ökad effektivitet temat för årets konferens. Ett företags effektivitet kan beskrivas med en nämnare och en täljare, där nämnaren utgörs av kostnader och kapital och täljaren intäkter och kundvärde. Av tradition har företagens effektivitetsarbete fokuserats på nämnaren, dvs. resursreduktion till exempel att minska personalen. Att arbeta med täljaren, dvs. att utveckla intäkter och kundvärde anses svårare. Varje föredrag var så intressant att det skulle gå att utveckla till en egen artikel. Eftersom vi saknar utrymme i tidningen, kommer här istället ett kort sammandrag med några tänkvärda bitar från vart och ett. Anders Narvinger, VD, VI svarade för inledningen varefter konferensens ordförande Ingemar Claesson, universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg, tog vid. Dagens första huvudtalare var Michael Treschow, styrelseordförande, Ericsson. Han tryckte bl.a. på vikten av att göra det enkelt, att inte krångla till det. Lönsamhetskultur är viktig i företagen, att gasa och bromsa är medel. Att skapa värden uppfattas av omvärlden som sympatiskt och det gäller att alltid ha den bästa relativa kostnaden. Tänk i processer. Organisation är att hantera flöden. Michael Treshow uppfattar sig som mätfreak och hans slutsats var: Ordning och reda, bra processer, etik och moral, förstå alla aspekter av affären och lönsamhetsfokus. Näste huvudtalare var Michel J Lebas, professor, HEC School of Management i Frankrike. Han talade om vita fläckar i organisationen när det uppstår gap mellan två parter och exemplifierade med tvåglasfönster där rutorna inte kommer i kontakt med varandra. Dessa gap kan stå för så mycket som 20 % av kostnaderna. Utvecklingen av Management Control har gått från intern kontroll till ett kundorienterat synsätt. Orsaken till kostnader härrör från den strategiska förståelsen för kundens behov eller förväntningar och hur bolaget planerar att möta dessa. Staffan Jufors, VD för Volvo Penta, är årets ledare 2002 och presenterades närmare i förra PostEkon. På seminariet beskrev han hur Volvo Penta förbättrat lönsamhet och tillväxt genom att öka intäkterna med oförändrad kostnadsnivå. Bland annat tog man på kort tid fram ett nytt produktprogram och man bjöd in kunder att vara med. Lönsamheten i det korta perspektivet prioriterades. En analys visade lönsamheten på de olika kunderna varefter man tog bort mellanled och gav bort vissa kunder. En bra ledare är tydlig, bygger relationer och är ärlig. Staffan Jufors gillar inte överraskningar utan vill ha kontroll och kräver det av personalen. Lennart Evrell, VD, Munters berättade om deras lönsamma tillväxt där man gått från att vara komponentleverantör till att leverera hela system. Han skiljer på tillväxt som belöning för att man gör bra saker, skapad tillväxt och förvärvad tillväxt. Man jobbar med rullande 12-månadersuppföljning med åtgärdsprogram vid 2-månadersnedgång. Han slutade med att konstatera att det är lätt att växa PostEkon nr 2 /

20 och lätt att gå med vinst, det är lönsam tillväxt som är det svåra. Jan Lindvall, Docent, Uppsala Universitet, behandlade ämnet framgångsrikt förändringsarbete. Det är viktigt att veta varför vi ska göra förändringar. De flesta förändringsförsök startar med stor fanfar, för att sedan försvinna ut i det tysta. 2/3 av alla försök misslyckas. Det är ofta glapp mellan vad vi säger och vad vi gör. Människors vilja att ändra arbetssätt påverkas ofta av att de ser en sanning som förändrar deras känslor. Hjärtat måste vara med, det måste kännas rätt. Det gäller att jobba med enkla budskap, tjata om och gneta på. Peter Larson vvd på Sandvik AB, beskrev koncernens strategi för lönsam tillväxt. Bland annat hur man fokuserat på kapitalrationalisering. Man har satsat på nyutveckling för att hjälpa kunderna att öka sin produktivitet. Ofta finns en överdriven rädsla för vad kunderna ska tycka om att produkter tas bort, men sortimentsrationalisering har inte påverkat Sandviks marknadsutveckling negativt. Första dagen avslutades med gemensam middag på Wallmans Salonger, mycket trevligt! Andra dagens förste talare var Stefan Bennet, Finanskonsult från SBR Consulting. Han tog upp vikten av riskanalys. Till exempel att skapa policies och att mäta exponeringen. I samband med Ericssons emission definierades 27 olika risker i det amerikanska prospektet. Han slutade med att visa en lång lista på åtgärder för kapitaloptimering, ett effektivt sätt att öka lönsamheten och reducera risker. Torbjörn Hanson är Auktoriserad revisor från Ernst & Young AB. Han talade om finansiell rapportering och om hur redovisningen missbrukas. Till exempel kreativa förvärvsanalyser, bra-att-ha -reserver, jätteavsättningar, väsentlighet, subjektiv resultatstyrning och finansiering utanför BR. Han avslutade med liknelsen att redovisningen är som konsten: Den försöker skildra verkligheten. Preben Melander, Professor vid Handelshögskolan i Köpenhamn, gick igenom ämnena värdeskapande ledningsideologi och ekonomistyrnings utmaningar. I en matris visade han att vi lägger ner mycket energi på att strukturera sådant som vi redan vet. Det gäller istället att leta upp kunskapshålen. Ofta är vi dåliga på att styra annat än materiella resurser. Controllern ska vara där det handlas och spills. Härefter följde en paneldebatt med Sten Jönsson, Professor vid Handelshögskolan i Göteborg, Bjarte Bogsnes, Koncerncontroller på Statoil, samt Preben Melander. Intressanta frågor som diskuterades var ekonomistyrning, budgetens roll, vikten av implementering, kommunikation och sist men inte minst, sunt förnuft. Resten av programmet var uppdelat i fyra spår: A Att arbeta med kundvärdeutveckling och kostnadsreduktion B Processorientering och styrning C Outsourcing och Insourcing i ett ekonomperspektiv D Affärssystem Här fastnade jag särskilt för en redogörelse för Kaizen ett japanskt uttryck för ständig förändring till det bättre, av Anna Schalin, CSF. Kaizen bygger på ständiga små förbättringar där samtliga anställda medverkar, steg för steg. Kaizen är orienterat mot kunderna: Kunderna äger företaget, inte aktieägarna och vi är varandras kunder. Några intressanta uttryck: Gemba Japanerna säger att vid problem ska man först gå till Gemba, arbetsplatsen. 20 PostEkon nr 2 / 2003

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2002I Peter Sandberg VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Årsmöte Handels Vänners årsmöte ägde rum den 8 april i Ekonomernas

Läs mer

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I Årets affärskvinna 2001 Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 juni 2001I Sommar! Sommar, sommar. Sommar!

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 3 Oktober 2003I. Catharina Swanström gjorde karriär i USA.

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 3 Oktober 2003I. Catharina Swanström gjorde karriär i USA. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 3 Oktober 2003I Catharina Swanström gjorde karriär i USA. Läs mer på sidan 4-5. Handels Vänner är med BÅT! Handels Vänner vann Sail

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

postekon magasin Media och Sociala medier Peter Tilling Fredrik Johansson C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 2 2010 TEMA

postekon magasin Media och Sociala medier Peter Tilling Fredrik Johansson C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 2 2010 TEMA Nr 2 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin TEMA Media och Sociala medier Postekon har träffat: Peter Tilling Fredrik Johansson 1 POSTEKON MAGASIN # 2 2010 LEDARE POSTEKON

Läs mer

postekon magasin Handelshögskolan Rolf Wolff Anders Grund HHGS Tema: Postekon har träffat: C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg

postekon magasin Handelshögskolan Rolf Wolff Anders Grund HHGS Tema: Postekon har träffat: C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon # 4 2009 magasin Tema: Handelshögskolan Postekon har träffat: Rolf Wolff Anders Grund HHGS 1 POSTEKON MAGASIN # 4 2009 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg LEDARE POSTEKON Ledaren När

Läs mer

postekon magasin Medlemmar i världen Tema: - Intervjuer med två CHV-medlemmar med uppdrag hos Google i Dublin & Europaparlamentet i Luxemburg

postekon magasin Medlemmar i världen Tema: - Intervjuer med två CHV-medlemmar med uppdrag hos Google i Dublin & Europaparlamentet i Luxemburg postekon magasin # 1 2008 Tema: Medlemmar i världen - Intervjuer med två CHV-medlemmar med uppdrag hos Google i Dublin & Europaparlamentet i Luxemburg Aktiviteter Höstens After Work Stockholmsaktivitet

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

3 maj Handelskammardagen:

3 maj Handelskammardagen: Vi bondade väldigt starkt för att få Saab att överleva, det var som att lägga relationen i en tryckkokare. Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson #1/2010 En tidning från Västsvenska Industri-

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

postekon magasin Ren energi - Borevind Aktiviteter: Tema: Reportage: Lär dig spara i aktier

postekon magasin Ren energi - Borevind Aktiviteter: Tema: Reportage: Lär dig spara i aktier postekon # 2 2008 Aktiviteter: Företagskultur Emotionell Intelligens Mobila affärsmöjligheter Ost- och vinprovning Valborgsfirande Placeringar magasin Tema: Ren energi - Borevind Reportage: Lär dig spara

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

EN HBT-HaNdBok FÖR FÖRETAGARE

EN HBT-HaNdBok FÖR FÖRETAGARE EN HBT-handbok FÖR FÖRETAGARE Innehåll FÖRORD 03. förord 04. INLEDNING 06. hbt-marknaden företagens möjligheter 07. Den svenska marknaden 07. Den internationella marknaden 09. MÅLGRUPPER OCH DIVERSIFIERING

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer