Hela denna bilaga är en annons från FMV Försvarets materielverk. En bilageserie om forskningens betydelse för Sveriges framtid och konkurrenskraft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från FMV Försvarets materielverk. En bilageserie om forskningens betydelse för Sveriges framtid och konkurrenskraft."

Transkript

1 FORSKNING NÄRINGSLIV I DAG: FMV Nr 6 27 november 2003 En bilageserie om forskningens betydelse för Sveriges framtid och konkurrenskraft. Håkan Juholt (s) är ordförande i Försvarsberedningen. I juni 2004 lägger beredningen fram sin rapport inför försvarsbeslutet som riksdagen skall ta samma höst. Från totalförsvar till samhällsförsvar S verige behöver en säkerhetsstrategi. Har vi inte redan en sådan? Nej, Sverige har en säkerhetspolitisk doktrin, men saknar en strategi på nationell nivå som sammantaget beskriver synen på hoten mot vår säkerhet, målen för svensk säkerhet och synen på medel, aktörer och metoder. Försvarets nanomaterial kan bekämpa bakterier i framtiden Om drygt tio år kan det vara så gott som bakteriefritt i sjukhussalar och inom livsmedelshanteringen. Detta kan bli resultatet av flera forskningsprojekt inom nanotekniken som just nu bedrivs av Försvarsmakten, FMV och Totalförsvarets Forskningsinstitut. Nanotekniken anses av många medföra en industriell revolution. Liksom datachipet krympte datorernas storlek, innebär nanotekniken att framtidens maskiner kan göras betydligt mindre. Det blir även möjligt att framställa självsanerande ytor. Med hjälp av fotokatalytiska och antibakteriella material kan ytor hållas rena från beläggningar, till exempel för att ge skydd mot smitta på sjukhus och göra hanteringen av mat nästan bakteriefri. SID. 8 9 FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN En nationell säkerhetsstrategi måste behandla hela hotskalan och ha som utgångspunkt att samhällets samlade resurser skall användas på bästa möjliga sätt om vårt samhälle hotas. Totalförsvaret hade en uppgift, att möta en stor militär invasion. Det byggde på förvarning och att hela samhället gav stöd till Försvarsmakten. Denna struktur är i dag föråldrad och ett hinder för ett effektivt samhällsförsvar. I vår del av världen är det inte längre grannstater som hotar varandra, det som hotas är i stället värden och värderingar. Vi kan utan förvarning drabbas av en okänd angripare, där syftet är oklart och metoderna dessutom fler än tidigare. Vårt högteknologiska samhälles sårbarhet utgör här den främsta säkerhetspolitiska utmaningen. De första krisinsatserna blir inte militära, utan lokalt civila. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att skiljelinjen mellan militärt och civilt i många fall kommer att upphöra och att samhällets säkerhet utgörs av en samlad civil och militär förmåga. Det är angreppets eller krisens art som skall av göra hur och med vilka medel vi bäst skyddar oss inte angriparens identitet. Daniel Asenov, stridspilot vid F16 och SK60-divisionen Petter Svart, testar igenkänning med FMV:s Johanna Lindquist. Grönt ljus för insats FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN En framtida nationell säkerhetsstrategi måste präglas av en helhetssyn och vara mer "total" än någonsin totalförsvaret. Vi behöver ett samhällsförsvar. Därför bör Försvarets materielverk förändras till ett Samhällets materielverk, där hela statsförvaltningen kan vara kund. Redan i dag används civila system militärt och militär teknik kan självklart bli användbar civilt. Exempelvis bör tekniken med obemannade farkoster kunna nyttjas av polis, tull, räddningstjänst, med flera. Helhetssynen gör också materielanskaffningen billigare. I juni 2004 lägger Försvarsberedningen fram sin rapport inför försvarsbeslutet samma höst. Då presenteras grunderna till en svensk säkerhetsstrategi. I den debatten är det viktigt att många deltar. Håkan Juholt Ordförande i Försvarsberedningen Attack eller inte? Det beror på om försvarets så kallade igenkänningssystem ger grönt eller rött ljus. När omvärlden förändras, påverkar det också detta viktiga system. I dag ställs större internationella krav på svensk försvarsmateriel. Johanna Lindquist vid FMV leder ett omfattande arbete för att specificera och upphandla ett nytt IK-system, som tas i drift med början om några år. Då kan Sverige delta på bredare front i internationella operationer. SID. 7 HOTBILDEN OKLAR Snart 15 år utan Berlinmuren har lett till nya krav på försvarssektorn. SID. 4 TEKNIK FÖR FRAMTIDEN Förr gällde det förnödenheter av alla slag. I dag hjälper FMV försvaret att förstå hur kommande teknik skall användas. SID. 13 BRÅTTOM MED BLÅLJUS FMV har fått statens uppdrag att ta fram ett kommunikationssystem för alla blåljusmyndigheter. SID. 15 Distribueras med Svenska Dagbladet Frågor om innehållet besvaras av FMV:s informationsenhet, tel INPRESS

2 Mer internationellt samarbete och fler civila uppdrag. Mindre hårdvara och mer tjänsteproduktion. Mer affärsmässighet. Det är bara några av de omdaningar som FMV går igenom, i takt med att omvärlden och Försvarsmakten snabbt byter skepnad. Drivande för förändringen är generaldirektör Birgitta Böhlin. INTERVJU: JAN-OLOF SMEDBERG FOTO: ERIK SUNNA FMV tar fram teknik för Sveriges säkerhet Inte mycket i omvärlden är sig likt. Inte heller på försvarsfronten. Den svenska Försvarsmakten måste förändras, vilket ställer nya och annorlunda krav på försvarsmaterielen. Liksom i andra länder får den svenska Försvarsmakten en ny inriktning med mer behovssammansatta insatsförband som skall agera såväl nationellt som internationellt. Utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar medför fler civila tekniktillämpningar och mer behov av tjänsteproduktion. Här ser jag stora möjligheter att fördjupa våra relationer med Försvarsmakten och utveckla ett nytt sätt att göra affärer. FMV måste förändras i takt med försvarets nya uppgifter, säger Birgitta Böhlin. Ett nätverksbaserat försvar innebär ett radikalt förändrat arbetssätt. På ett mer flexibelt sätt än tidigare skall Försvarsmakten kunna länka samman olika militära funktioner som beslutsfattare, informationssystem och vapensystem i en nätverksorganisation. På så sätt skapas förutsättningar för att ge en sammantaget bättre uppfattning om läget. Det ger också möjlighet att fatta beslut snabbare och sätta samman olika stridskrafter och kompetenser som passar för en specifik uppgift. Förändringen innebär i sig en betydande teknikutveckling för att förverkliga de materielmässiga förutsättningarna och behoven. FMV bidrar aktivt till de tekniska förutsättningarna. Det finns i dag inga färdiga lösningar i form av produkter och system, utan här krävs en omfattande teknik- och kompetensutveckling. Det nya är egentligen inte tekniken, utan det handlar om ett nytt sätt att fatta beslut. Det skapar en ny form av förtroende mellan individerna i en militär insats och däri ligger det stora, säger Birgitta Böhlin. Försvaret behöver inte heller bara köpa fysiska "mutter-och-skruvprodukter", det kan lika gärna röra sig om att köpa exempelvis tillgänglighet. Här är FMV bra på att omsätta erfarenheter från andra länder. Hur långt har FMV kommit i sin utveckling? Vi är mitt inne i den, men samtidigt finns det inte ett definitivt mål att nå. FMV måste ständigt utvecklas, det är vårt synsätt. Vår devis teknik för Sveriges säkerhet inkluderar både nya tekniklösningar och nya kunder inom totalförsvaret, understryker Birgitta Böhlin. Hon slår dock fast att Försvarsmakten kommer att vara den dominerande kunden hos FMV. FMV skall fortsätta att tillföra samhället vår samlade kompetens. Den omfattar projektledning, avancerade tekniklösningar och att göra bra affärer. Vi måste agera så att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt. Vår devis teknik för Sveriges säkerhet inkluderar både nya tekniklösningar och nya kunder inom totalförsvaret, säger Birgitta Böhlin. Civilt forskningssamarbete Tekniksprång har tidigare oftast skett inom den militära sfären för att sedan få civila tillämpningar. I dag är riktningen inte sällan omvänd. Det gäller bland annat civila logistiklösningar med flödesorienterad materielförsörjning, inom näringslivet bland annat kallad Supply Chain Management. I FMV:s fall innebär det närmare samarbete mellan försvaret och dess leverantörer inom industrin, ökat informationsutbyte och större integration av IT-system. Hela försörjningskedjan skall optimeras som en enhet, till skillnad från i dag då varje led i kedjan optimeras var för sig. Genom att teckna tillgänglighetsavtal kan det dagliga ansvaret för materielförsörjningen flyttas från FMV och Försvarsmakten till de olika civila parter som ingår i kedjan. Vi behöver utveckla vårt sätt att göra affärer så att industrin får tyngre ansvar i projekten, konstaterar Birgitta Böhlin. På sikt kommer det både att minska våra egna investeringskostnader och ge industrin fler affärer och arbetstillfällen. Kontakten med det civila forskarsamhället kommer också att öka, tror Birgitta Böhlin. Vi kommer att behöva driva gemensamma forskningsprojekt med den akademiska världen oftare än nu. Gärna i samarbete med FOI. Då får vi ut mer av de pengar som satsas på militärteknisk utveckling. Mer internationellt Hon framhåller att en viktig förändring i FMV:s liv är internationaliseringen. Riksdagen har beslutat att Sverige skall ge sig in i militärtekniska utvecklingsprojekt endast om det sker genom internationellt samarbete. Sverige ingår numera i ett formellt samarbete mellan sex EU-länder, nämligen Frankrike, Tyskland, England, Italien och Spanien. Sverige har inte resurser att utveckla materiel på helt egen hand längre. Om vi inte skall hänvisas till att enbart köpa från hyllan vad andra utvecklat, är det nödvändigt att samverka. Det är viktigt att få in den svenska industrin tidigt i projekten och ibland våga satsa även om nyttan för försvaret inte alltid är tydlig på kort sikt. Under alla år med egen försvarsindustri har Sverige genom intensiv samverkan byggt upp en kompetens som står sig väl internationellt. Inom FMV sker både kompetensväxling och organisationsutveckling i en lagom takt. Men som i andra kunskapsorganisationer krävs mycket kommunikation och dialog och det är bra, avslutar Birgitta Böhlin. FMV Försvarets materielverk FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN Svensk högteknologi eftertraktad FMV:s internationella samarbete är betydelsefullt och ökar i omfattning, både vad gäller försvarsutvecklingsprojekt och industriell försvarssamverkan. Svensk kompetens inom högteknologi är eftertraktad utomlands. Regeringen har givit FMV i uppdrag att verka som Sveriges representant i Western European Armaments Group och att medverka i NATOs militära samarbete Partnerskap för Fred. FMV har också uppdraget att stödja svensk export av försvarsmateriel. Korta fakta om FMV Stärker försvarets operativa förmåga genom kostnadseffektiv materielanskaffning. En av de mest projektintensiva myndigheterna i Sverige. Arbetar med materiel från idé och utveckling till avveckling. Omkring medarbetare. Finns bl.a. i Stockholm, Arboga, Karlsborg, Linköping och Vidsel. Omsatte närmare 20 miljarder kronor Läs mer på En tidning från Försvarets materielverk FMV:s informationsenhet svarar på frågor om innehållet, tel FORSKNING & NÄRINGSLIV Intelligent kommunikation sedan Svenska Närkonsult AB Rikstidningar, etablerat av Conny Unéus 1984, har den 31/ bytt namn till InPress, men vi är fortfarande samma företag som producerar läsvärda bilagor i rikspress. Tidningsmakare Projektledare: Hans Enblom, John Lidman. Textansvarig: Per Nisser. Grafisk form: Karin Söderström, Gunilla Nyberg Repro: InPress. Tryck: Tidningstryckarna Sthlm. För information om InPress-bilagor kontakta Hans Enblom,

3 FORSKNING & NÄRINGSLIV 3

4 FOTO: PAT BENIC REUTERS Försvarsmakten kommer inte längre i första hand med konkreta beställningar på en viss produkt. FMV:s uppdrag blir mer att fundera ut hur framtida materiel skall vara beskaffad för att ha en viss funktion, säger Staffan Näsström på FMV, här i det magnifika konferensrummet fyllt av historia ända från bildandet av Kungligt krigskollegium En bit av Berlinmuren lyfts bort av en östtysk kran den 12 november 1989 vid Potsdamer Platz. I och med att muren föll, föll också den invanda hotbilden. Staffan Näsström på FMV: Otydlig hotbild ställer nya krav Tiderna förändras och FMV med dem. Svenska försvarets uppgifter ser i dag helt annorlunda ut och därmed är FMV:s roll i materielförsörjningen annorlunda. Nya aktörer, nya spelregler och nya marknader är det som gäller. Av FMV krävs ännu mer kreativitet och affärsmässighet. TEXT: JAN-OLOF SMEDBERG FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN Berlinmuren föll och med den föll den invanda hotbilden. Warszawapakten upplöstes 1991 och Sovjetunionen upphörde att existera. Krigshotet mot Sverige förändrades och därmed försvarets uppgifter. Förr var uppgiften väldefinierad att snabbt kunna avvärja eller så länge som möjligt fördröja en invasion. Försvarsmaterielen kunde kvantifieras för uppgiften och lagras i mobiliseringsförråd. I dag är hotbilden mer otydlig. Det hävdas att det omedelbara krigshotet försvunnit och därmed finns inte längre behov att snabbt kunna mobilisera. Mobförråd i skogarna, med allt från k-pistar till kalsonger, tillhör historien i dag gäller behovsstyrda materielflöden à la modern industri. I det nya läget befinner sig FMV mitt i en dynamisk och flexibel materielförsörjning där man ännu mer blivit spindeln i nätet mellan Försvarsmakten och leverantörerna. Det som läggs på lager i dag är i ökande grad information och kunskap. Eftersom målen inte är lika tydliga är det svårare att beräkna insatserna så exakt som förut, säger Staffan Näsström, chef för systemledning på FMV. Försvarsmakten kommer inte längre i första hand med beställningar på exempelvis ett visst bestämt antal stridsvagnar. Våra uppdrag blir mer att fundera ut hur framtida materiel skall vara beskaffade för att ha en viss funktion eller lösa vissa uppgifter. I det svåra arbetet att sia om framtida teknik använder sig FMV av så kallade demonstratorer, ett slags förstadium till prototyper. När våra uppdrag blir mindre konkreta blir det också knepigare för våra leverantörer. Även om ett uppdrag går så långt som till en prototyp, finns det inga garantier att den kommer i serieproduktion. Internationellt samarbete I förgången tid, för ett decennium sedan, var svensk strategi att vara självförsörjande med försvarsmateriel. Det går inte i dag, konstaterar Staffan Näsström. Det är för dyrt att utveckla avancerade system i lilla Sverige. Dessutom ökar det internationella utvecklingssamarbetet i takt med att Sverige deltar i olika internationella insatsstyrkor. Han tycker utvecklingen är intressant och menar att historiskt sett är dagens omställning av försvaret av samma dignitet som när indelningsverket ersattes av värnplikten. Detta är ett av de stora paradigmskiftena sedan 1630 och det var inte bättre förr, bara annorlunda. Han talar i filosofiska termer om hur värderingsmallarna har förändrats. Det går inte att ha samma mallar som under det kalla krigets dagar. I den nya rollen för FMV ingår att militärt och civilt blandas ännu mer. Vi kommer att arbeta ännu mer gränsöverskridande. Samtidigt som FMV är en viktig del i landets säkerhetspolitik hoppas vi kunna göra insatser även i det civila samhället. FMV har resurser att bli en entreprenörsorganisation. Omvärldsförändringen har även effekt på hur FMV gör affärer. Vi finns till hands för alla statliga myndigheter. Peter Lundberg, chef för affärsledning på FMV Det räcker inte i dag för FMV att ha duktiga ingenjörer. Produkterna blir mindre hårdvara och mer tjänster. Vi måste bli bättre på att göra olika typer av affärer. FMV måste få en mer affärsmässig helhetssyn, säger Peter Lundberg, chef för affärsledning på FMV. Han menar att man redan är på god väg in i ett mer affärsmässigt FMV. Flera omorganiseringar är genomförda. Vi har sett över våra kompetensområden och gjort nyrekryteringar. Ingenjörer och tekniker kommer fortfarande att dominera i antal bland FMV:s nära anställda. Det är cirka 100 personer som huvudsakligen skall driva den affärsmässiga utvecklingen framåt. Men över hela FMV behöver vi utveckla förmågan att agera internationellt och med nya typer av samarbetsparter, säger Peter Lundberg. FMV måste få en mer affärsmässig helhetssyn, säger Peter Lundberg, chef för affärsledning på FMV. Även Peter betonar det ökade internationella samarbetet. Materielförsörjningen sker numera oftast i internationellt samarbete. Vi har till och med fungerat som upphandlare på uppdrag åt utländsk försvarsmakt. Inom landet är Försvarsmakten största kund hos FMV. Men även myndigheter som Kustbevakningen och Krisberedskapsmyndigheten är kunder. Vi finns till hands för alla statliga myndigheter. Det nya läget medför också att FMV får möta nya branscher och produkter, bland annat inom IT och ledningssystem. Peter Lundberg och Staffan Näsström gillar läget. Det är positivt, säger Peter. Det öppnar för en bredare spelplan för oss och till vidgade kompetensmöjligheter för våra anställda. Visst är all förändring jobbig, men FMV måste alltid sträva efter att bli bättre. Jag är glad över utvecklingen, säger Staffan. I den viktiga omställningen för försvaret kan FMV vara en viktig resurs. Vi kommer att få ta itu med mycket svåra uppgifter, men det lockar människor som gillar utmaningar. Visste du att... FMV är en självständig, civil myndighet? FMV har tekniken och affärsmässigheten i fokus? FMV har uppdragen från totalförsvaret? 4 FORSKNING & NÄRINGSLIV

5 En långsiktig partner till FMV Försvaret förändras och blir alltmer nätverksbaserat. AerotechTelub, som ingår i SAAB-gruppen, arbetar nära FMV med både tekniska konsultuppdrag och underhåll. Cirkeln är sluten. Dan-Åke Enstedt var tidigare officer inom luftvärnet nu är han tillbaka inom försvarsmarknaden som ny vd för AerotechTelub. Företaget har över anställda på 20 orter och omsätter 2,1 miljarder kronor. Det har rötter som sträcker sig 90 år bakåt i tiden och är ett av Sveriges fem största konsultföretag inom teknik och IT. Ändå är det tämligen okänt för de flesta. Vi befinner oss på AerotechTelubs kontor i Solna där vi träffar Dan-Åke Enstedt. Efter att ha varit vice vd i två år fick han för några månader sedan förtroendet att ta över som vd. Det visar att hans meriter väl motsvarar företagets verksamhet. Jag har en bakgrund som officer inom luftvärnet. Där fick jag en bra kunskapsbas för vad vi håller på med och varför. Sedan arbetade jag i tio år inom IT- och telekombranschen. När jag började på AerotechTelub var det som att komma tillbaka till mina rötter inom det militära; cirkeln var sluten efter en viktig inblick i civil verksamhet, säger Dan-Åke Enstedt. Som alla förstår producerar Aerotech- Telub både till försvaret och till civila marknader. Det ursprungliga uppdraget, som fortfarande finns kvar, var att utföra underhåll av system inom försvaret. Men den i särklass största verksamheten i dag, hela 70 procent, är tekniska konsulttjänster inom bland annat kommunikation, ledningssystem, farkoster, sensorer, informationssäkerhet, integration, verifiering och validering. För in ny teknik i försvaret Det tredje benet består av kundanpassade systemlösningar. Vi verkar obundet från alla systemoch produktleverantörer. Det gäller även Saab, trots att vi ingår i Saab-gruppen. Det får inte ens finnas en misstanke om att vi ger andra Saab-enheter konkurrensfördelar. Vår obundenhet har säkerställts genom en rad åtgärder, berättar Dan-Åke Enstedt. Bland annat görs kontinuerliga avstämningar med den största kunden, FMV, som tillsammans med försvarsmakten står för 60 procent av omsättningen. Tjänster till näringslivet står för 30 procent, statliga verk och myndigheter för 10 procent. Att vara starka på den civila sidan blir allt viktigare eftersom tekniska lösningar numera oftast kommer därifrån. En av våra uppgifter är att föra in ny teknik till försvaret, förklarar Dan-Åke Enstedt, som betonar att AerotechTelub har djup teknisk kompetens på många områden. Den djupa och breda kompetensen är viktig att ha när vi arbetar nära försvarsmakten, eftersom vi finns med i hela livscykelkedjan för materielsystem, från konsulttjänster till underhåll. Vi räknar med att få en ännu större roll som partner till FMV när de själva arbetar mer på högre systemnivåer. Vår kompetens kommer att bli allt viktigare allteftersom det nya nätverksbaserade försvaret utvecklas. Därmed inte sagt att den civila delen mot telekombranschen blir mindre viktig, tvärtom. Den delen kommer att växa, både volym- och kompetensmässigt. Detta för att vi ska kunna göra ett bra jobb mot FMV och försvarsmakten. Detsamma gäller vårt arbete på den internationella marknaden, som är ett av våra satsningsområden. Även det är viktigt för att kunna stödja FMV på ett ännu bättre sätt Saab leder arbetet med framtidens försvar FMV har gett Saab och Ericsson uppdraget att utveckla Sveriges framtida nätverksbaserade försvar, ett projekt i teknikens absoluta frontlinje. Uppdraget är prestigefyllt. Under de tre kommande åren ska Saab, Ericsson, IBM och Boeing tillsammans med FMV ta fram alla designregler för hur det framtida nätverksbaserade försvaret, NBF, ska se ut. Det är de regler som alla leverantörer av delsystem till NBF sedan måste följa. Det är mycket otrampad mark som ska undersökas; det gäller bland annat att kunna integrera redan befintliga ledningssystem med tekniska lösningar som i dag bara finns i testlabb hos ledande teknikföretag och på universitet. För att klara uppdraget har Saab bildat ett gemensamt bolag med Ericsson, där Saab är majoritetsägare: Saab Ericsson NBD (Network Based Defence) Innovation AB. Förutom Saab och Ericsson finns även IBM och Boeing med som partners och leverantörer i bolaget. Vi bildar ett starkt team som kan möta den industriella utmaning det nätverksbaserade försvaret är, säger Peter Thornström, som är vd för Saab Ericsson NBD Innovation. IBM bidrar med kunskap om civila informationssystem och stora nätverkslösningar. Boeing medverkar som leverantör i den amerikanska varianten av nätverksbaserat försvar som håller på att byggas. Det är spännande projekt. Vi ska projektleda fyra industrier, samtidigt som vi arbetar i integrerad projektform med FMV. Saab satsar även internationellt och har bland annat fått en NBD-beställning från Japan som omfattar leverans av designregler för ett delsystem till NBD-demonstrationer. Ordern är särskilt intressant eftersom Japan har mycket höga krav på leverantörer till sitt försvar och har världens fjärde största försvarsekonomi. Saab har dessutom NBD-inriktad verksamhet i både Sydafrika och Australien. Uppdraget från FMV kommer att stärka vår position betydligt som leverantör inom nätverksbaserat försvar, säger Peter Thornström. På Saab i Järfälla finns hög kompetens inom bland annat datafusion; ett kompetensområde som är centralt för att få bra beslutsstöd i det nätverksbaserade försvaret. Mattias Björkman, Johan Trönninger och Irene Bergfeldt är några av utvecklingsingenjörerna på Saab i Järfälla. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag inom försvar, flyg och rymd. FORSKNING & NÄRINGSLIV 5

6 Spjutspets inom ammunition och missiler Nätverksbasering ger användarna informationsövertag. Grunden är en gemensam omvärldsbild i realtid. Radarögon för samhällsnytta Ericsson Microwave Systems har sedan länge utmärkt sig som ett av världens mest avancerade radarelektronikföretag. Bolaget hör till det fåtal internationella aktörer som har kapacitet att tillverka flygradarsystem; JAS 39 Gripens multifunktionsradar är ett av de senare resultaten av den snart 50-åriga kunskapstraditionen. NAMMO ÄR ETT norsk/svensk/finskt företag som främst producerar ammunition och missilprodukter. Efter det kalla krigets dagar har försvarsindustrin i snabb takt blivit alltmer internationaliserad. Fortfarande är den nordiska marknaden störst för oss, men vi har fler och fler internationella kunder och samarbetspartners. Det är en förutsättning för tillväxt, säger Edgar Fossheim, vd för Nammo. Kvalitets- och modernitetskraven är extrema inom försvarsindustrin. Det som var modernt för fem år sedan är omodernt i dag. För att kunna konkurrera på den internationella marknaden måste man vara världsledande eller kunna erbjuda stora volymer. Nammo konkurrerar med kvalitetsprodukter. För oss handlar det Fakta om Nammo: Har funnits sedan Ägs till 45 procent av norska staten, till 27,5 procent av Saab, till 27,5 procent av Patria Industries. 50 procent av marknaden är ägarländerna, 20 procent USA och Kanada, 20 procent Västeuropa och resterande 5 10 procent övriga världen. Har fabriker i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. hela tiden om att återinvestera i forskning och utveckling. Nammo är uppdelat på småkalibrig, mellankalibrig och storkalibrig ammunitionsproduktion, produkter till missiler och demilitarisering/återvinning av ammunition. Den snabba teknikutvecklingen kortar bäst-före-datumet på vapen och särskilt ammunition. Bolaget lägger mycket stor vikt på att utveckla högteknologiska ammunitions- och missilprodukter. Också allmän nedrustning och effektivisering leder till ett stort behov av demilitarisering med hårda miljömässiga krav. Redan i dag är Nammo världsledande när det gäller återvinning av ammunition. För mer information: Tiden då radar enbart var en militär resurs är förbi. På senare år har dess bredare samhällsnytta visat sig alltmer. I Brasilien använder myndigheterna den flygande övervakningsradarn Erieye för att övervaka bland annat smuggling i Amazonasområdet. I Sverige har Ericsson Microwave Systems egna tester visat på Erieyes effektivitet vid oljeutsläpp. Vi erbjuder våra kunder, militära som civila, möjligheten att upptäcka krislägen tidigare. På så sätt kan kostsam beredskap sänkas på många samhällsfronter, säger Svante Bergh, marknadsdirektör på Ericsson Microwave Systems. Gråzonerna mellan krig och fred har blivit fler med den senaste tidens konfliktutveckling; säkerhetsbegreppet har vidgats. Kriser har i dag allt fler ansikten och behovet av flexibla och snabba åtgärder stegras i takt med exempelvis ökad terrorism och allvarliga naturkatastrofer. Situationen måste mötas med nya, effektivare medel. I många fall krävs inte rent militära insatser, men militär teknologi kan ändå backa upp. Försvarsmakten har i dag ett flertal uppgifter. Både radarsystem och skapandet av en gemensam omvärldsbild har stor betydelse för Försvarsmaktens förmåga att lösa dessa uppgifter. Försvarsbeslut 2001 slår fast en vidareutveckling mot ett nätverksbaserat försvar. Svante Bergh för resonemanget vidare: Vad händer när försvar, tull, polis, kustbevakning och brandkår bidrar med information i en gemensam informationsstruktur. Radarbilder i realtid är bara en av delarna i den gemensamma omvärldsbilden som nätverkandet skapar. Vi får ett informationsövertag som i sin tur ökar möjligheterna till snabba, situationsanpassade beslut. Ericsson Microwave Systems är som bolag ovanligt i sitt slag en försvarsdel av ett telekommunikationsföretag. Kombinationen av försvarslösningar och kommersiell teknik har visat sig vara lyckad. Bolagets spetskompetens inom radarelektronik, uppbackat av den övriga Ericssonkoncernens kunskaper inom civil telekommunikation, ger Ericsson Microwave Systems en central roll inom industrin kring det nya nätverkstänkandet. Tekniken ger även synergieffekter såväl till som från kommersiell mikrovågsteknologi. Sverige har en chans att ta ledningen inom teknikutveckling av nätverksbaserade lösningar. Som nisch kan detta vitalisera flera industrisektorer och på sikt komma att utgöra en viktig del i Sveriges industriella framtid, menar Svante Bergh. 6 FORSKNING & NÄRINGSLIV

7 Johanna hjälper piloterna att se och tolka. FOTO: OLA RIGNELL/SCANPIX Vad har piloten siktat? Sverige får ett nytt igenkänningssystem, anpassat för militärt samarbete över nationsgränserna. Vän eller fiende en fråga för Johannas team att knäcka Vän eller fiende? Den frågan är naturligtvis avgörande att få svar på i en väpnad konflikt. FMV:s Johanna Lindquist leder ett projekt för att ta fram ett nytt internationellt anpassat system som skall hjälpa militären att besvara den viktiga frågan. TEXT: PER NISSER FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN Begreppet IK-system säger inte mycket. Förklarar man att IK står för igenkänning, klarnar bilden något, speciellt när man får veta att det handlar om ett system i militär miljö. I dag används i Sverige ett system kallat PN79 för att identifiera till exempel egna flygplan. Principen är att skicka en fråga från exempelvis ett robotbatteri till en oidentifierad flygande farkost, för att få svar på bland annat vem det egentligen är. Inget beslut om eldgivning skall få fattas innan ett mål identifierats. Ett system av den här typen är till för att hindra så kallad vådabekämpning. Militären vill helt enkelt minimera riskerna att man beskjuter egna eller allierade styrkor. Internationella krav Men PN79 är i dag ett föråldrat system. Det bygger på radiofrekvenser som inte längre skall användas av militären. Det är dessutom inte anpassat till den rådande internationella standarden IFF (Identification Friend or Foe), som används av Nato. När Sverige alltmer engagerar sig militärt i internationell miljö, förändras kraven på ett svenskt system. Sedan ett par år pågår förberedelser för upphandling av en svensk modell av IFF kallad SWIFF, där SW står för Swedish. Med det nya, internationellt kompatibla systemet får vårt land möjlighet att, inom ramen för Partnerskap för Fred, delta på bredare front i internationella operationer. FMV:s roll är att omvandla beställaren Försvarsmaktens krav till specifikationer och senare sköta upphandlingen av det nya systemet SWIFF. Projektledare är civilingenjör Johanna Lindquist. Det är ett omfattande arbete, speciellt när det gäller att studera förutsättningarna hos de totalt 27 olika plattformar som systemet kan komma att användas på. Det rör sig bland annat om flygplan JAS, korvett Visby och robotsystem Bamse, berättar hon. Plattformarna uppvisar olika förutsättningar vad gäller exempelvis tillgängligt utrymme för installationer, klimatförhållanden och graden av intelligens i systemen med vilka SWIFF skall samverka. Kostnadseffektiva lösningar Av framför allt ekonomiska skäl kan man inte vare sig ta fram eller därefter driva och underhålla unika SWIFF-lösningar för var och en av de många plattformarna. Därför samordnar nu FMV kraven så långt det går för att därigenom minimera antalet varianter av det nya IKsystemet, men med bibehållet fokus på de högt uppställda kvalitetsmålen. Johanna Lindquist är projektledare med ansvar för en grupp bestående av 15-talet medarbetare. Målet är att SWIFF skall tas i drift med början 2005/ är det meningen att hela det nya IK-systemet skall vara på plats. Johanna Lindquist Ålder: 37 år. Utbildning: Civilingenjör. Har läst teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings tekniska högskola, Y-linjen. Arbetsplats: FMV på Banérgatan i Stockholm. En av cirka 500 kvinnor vid FMV, som totalt har cirka anställda. Gillar bäst: Att träffa många människor. Den internationella utblicken och den goda stämningen på jobbet. Liten ordlista: IK = Igenkänningssystem. Används militärt för att undvika bekämpning av landets egna, eller allierade, styrkor. SWIFF = Swedish Identification Friend or Foe. FORSKNING & NÄRINGSLIV 7

8 FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN FOTO: ULRIKA OLSSON Chief Scientist Gunnar Hult på FMV som går mot ökat civilt och internationellt utbyte. Försvaret satsar på forskning för framtidens teknologi Svensk försvarsindustri och teknikutveckling har högt anseende internationellt. Eftersom vi har varit vana att klara vårt försvar själva har den militära forskningen legat i framkant. Så är det fortfarande. FMV:s teknikförsörjningschef, Chief Scientist Gunnar Hult, ser en framtid med ett större utbyte mellan civil och militär forskning och en ökad internationell samverkan. Den materiella plattform som det svenska försvaret har i dag är relativt ny. I dagens läge, med en minskad försvarsbudget, finns en ambition inom Försvarsmakten att satsa mer på forskning och utveckling. Materielsystemen kommer att behöva vidareutvecklas, anpassas till nya förutsättningar, testas och förändras för att passa morgondagens tekniska lösningar. Forskningen inom försvaret kommer att fortsätta att ligga på en hög nivå trots minskat antal militära förband, tror Gunnar Hult. Han spår också en ökad internationalisering och ett ökat utbyte och samarbete med den civila forskningen och institutioner som Nutek, Vinnova och Ingenjörsvetenskapsakademin. FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN Trots minskat antal militära förband, kommer försvarets forskning att ligga på hög nivå också i fortsättningen, tror Gunnar Hult. En miljard kronor till forskning per år Tillsammans kan vi nå längre med ett totalförsvar där civila och militära system samverkar. Inom generella teknikområden som IT-säkerhet, nanoteknik och telekommunikation finns mycket att vinna på att samarbeta, säger Gunnar Hult. Av FMV:s totala omsättning på 20 miljarder kronor är 1 miljard avsatt för forskning. I realiteten fördelas betydligt mer än så till forskning, eftersom en stor del av den forskning som görs ligger inom ramen för olika teknikutvecklingsprojekt hos industrin, institutioner, universitet och högskolor. De extrema krav Försvarsmakten ställer på sin utrustning gör att vi har tillgång till betydligt häftigare teknik inom flera områden än vad som finns på den kommersiella marknaden i dag. Det kunnandet är något som så småningom spiller över i civila användningsområden. Så har det varit även historiskt inom områden som till exempel mikrovågsteknik och telekommunikation. Svensk kompetens inom högteknologi är eftertraktad internationellt. FMV är med i flera olika internationella teknikutvecklingsprojekt när det gäller försvarsmateriel, till exempel WEAG Western European Armaments Group, där 19 länder ingår och i Natos militära samarbete, Partnerskap för Fred. Om 10 till 15 år kan vi ha operationssalar och livsmedelshantering där det är nästan bakteriefritt. Med stöd till nanoforskning tar Försvarsmakten, FMV och FOI steget mot att möjliggöra också civila tillämpningar. Självsanerande ytor kan bli ett av resultaten. TEXT: GUNILLA MILD NYGREN FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN Smarta ytor hejdar forskning med ci Av över 100 forskningsförslag från universitet och högskolor, industri och myndigheter har sju projekt med forskning inom nanoteknik antagits till programmet. Försvaret har inte råd att fastna i basforskning, därför är urvalet av projekten baserade på nyttan och vilken militär tillämpning de har. Samtidigt hittar den här typen av militära forskningsprojekt relativt lätt användningsområden inom det civila och kan ha en framtid på den kommersiella marknaden. Programmet styrs av en ledningsgrupp med representanter från FMV, FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och Försvarsmakten. Nanoteknikprogrammet har startat och FOI har fått uppdraget att administrera den första fasen som sträcker sig över cirka två år, säger Rolf Dahlberg, planeringsledare inom FMV forskning och teknikutveckling. Hela programmet pågår i fem år och har tilldelats 100 miljoner kronor. Industriell revolution Inom FMV är vi duktiga på att tala om vad vi vill ha för effekter av tekniken och för nytta av den forskning vi lägger ut på uppdrag. Det gör att alla inblandade lyfter sig och det brukar ge goda resultat. Nanotekniken spås av många att bli en industriell revolution. Den handlar om att använda enskilda Försvarsmaktens nanoteknikprogram: Projekten inom ramen för Försvarsmaktens nanoteknikprogram: BioNanoLab Högtemperaturmaterial Kerambaserade nanomaterial Multispektral kamouflagebeläggning Nanokomponenter för terrahertz-området Självsanerande ytor Sensorskydd Några tillämpningar: Sensorskydd för att göra fältmässiga ögonskydd mot laser i nya nanomaterial. I dag går det inte att skydda ögonen mot laserstrålning. atomer som legobitar och på så sätt bygga till exempel olika typer av material med precis de egenskaper som är önskvärda. Liksom datachipet krympte datorernas storlek, innebär nanotekniken ytterligare en förminskning av framtidens maskiner. Nanoteknik innebär att allt sker i extremt liten skala; här laboreras det med atomer som byggstenar. Och litenheten är ännu så länge en nöt att knäcka för att kunna använda nanotekniken inom industrin det är svårt att med tillräcklig precision masstillverka till exempel så små elektroniska kretsar. Ännu. Vad framtidens teknik kan åstadkomma vet vi inte. Rolf Dahlberg säger också att nanoteknikpro- Multispektral, kamouflerande ytbeläggning integrering av tre olika nanotekniska principer i en ytbeläggning kan göra försvarsmateriel osynlig i vissa omgivningar. Tekniken kan ge kunskaper om möjliga metoder att framställa skyddande ytbeläggningar också för civila tillämpningar. Självsanerande ytor med hjälp av fotokatalytiska och antibakteriella nanomaterial kan ytor hållas fria från beläggningar, till exempel biologiska stridsmedel. I civil användning till exempel skydd mot biologisk smitta på sjukhus och vid livsmedelshantering. Fotnot: En nanometer är en miljarddels meter = en miljondels millimeter. Nano betyder dvärg på grekiska. 8 FORSKNING & NÄRINGSLIV

9 Mikael Östensson och Nils-Erik Adolfsson inspekterar flygplanskomponenter invändigt. RÄTT VAL AV MATERIAL SPAR PENGAR Välj rätt material och rätt tillverkningsprocess redan under utvecklingsarbetet och spara pengar. Det är CSM Materialtekniks budskap till industrin. bakterier vil nytta FMV hoppas att nanoteknikprogrammet innebär att den civila forskningen ser spin-off-möjligheterna, säger Rolf Dahlberg. grammet är ett högriskprojekt, men att det är så intressant teknik att det är strategiskt viktigt att ligga i framkant av utvecklingen. Vi blir nöjda om 50 procent av projekten lyckas infria våra förhoppningar. Det anser jag skulle vara ett bra utfall på den här investeringen. Annars har vi inte spänt bågen tillräckligt. Civilt och militärt synsätt Det är svårt att föreställa sig vad nanotekniken kan åstadkomma. Mycket av det som förespeglas låter otroligt i dag. De sju projekt som gallrats ut för att ingå i Försvarsmaktens nanoteknikprogram har alla ett civilt-militärt synsätt. De handlar om att hitta smarta material, sensorskydd och självsanerande ytor. Inom FMV ser vi ju självklart till de strikt militära tillämpningarna, men vi hoppas att vi bidrar till fortsatt civil forskning att någon plockar upp effekterna av vår forskning och ser spin-off-möjligheterna. Rolf Dahlberg är entusiastisk. Han tycker att FMV har fått in många ansökningar med väldigt bra idéer kring nanoteknik och han hoppas att de andra projekten hittar finansiärer. Nanotekniken öppnar helt klart nya möjligheter och kanske blir det den industriella revolution som många hoppas. Superlegeringar. Fiberförstärkta polymerer. Nya typer av stål och metallmatriskompositer. Komposit- och fogningstekniker med lim eller dubbelhäftande tejp. Det är bara ett axplock av nya moderna tekniker som kan förbättra ett företags produktionsekonomi avsevärt. Om de används rätt, vill säga. I dag lever företag med hårda kostnadskrav. Därför gäller det att hitta rätt moment, teknik och material i ett tidigt skede i tillverkningsprocessen för att minimera driftstopp och störningar. Rätt beslut ökar dessutom livslängd och kvalitet i såväl ditt produktionssystem som i din produkt, säger Mikael Östensson, marknadsansvarig på CSM Materialteknik. Ett driftstopp kan ge svåra konsekvenser och räknas ofta till stora summor i förlust i värsta fall kan det vara katastrof för ett företag, säger han. Bättre produkter Materialvalet har en avgörande betydelse för hur en produkt fungerar och uppfattas av kunden under hela sin livslängd. Men hur väljer man rätt material och teknik? Vi strävar efter att få ett nära samarbete redan på konstruktionsstadiet. Då kan vi i ett tidigt skede ge materialtekniskt stöd och fastställa vilka material som bäst uppfyller kundens krav. Vi kan till exempel göra olika prover som ger besked om hur hög belastning en produkt tål, vilket kan indikera när skador kan uppstå och när man behöver göra underhåll. Mikael Östensson vet vad han talar om. Med flyg- och rymdindustrin som största uppdragsgivare krävs det mycket speciella kunskaper om hur olika material samverkar. Bland annat bidrog CSM Materialteknik med sina kunskaper när världens mest avancerade flygplan skulle konstrueras. Med Gripen ville man uppnå minimal vikt och maximal styrka. Här bestod vårt uppdrag bland annat i att utvärdera olika limmers egenskaper och optimera olika limprocesser mellan metaller och kompositer. Förebyggande åtgärder I mekaniska processer orsakas de flesta skadorna av korrosion och nötning. Med regelbundna undersökningar och inspektioner behöver inte dessa skador uppstå. Därmed kan stora materiella värden räddas. Med olika reparationstekniker kan vi i vissa fall förlänga en produkts eller komponents livslängd tiofalt, utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller funktion, säger Mikael Östensson. När det är svårt att kontrollera ett större objekt, till exempel en hårt trafikerad bro som inte kan stängas av, använder man sig av så kallad oförstörande provning. När det gäller broar använder vi en metod som kallas akustisk emission. Enkelt uttryckt lyssnar vi på de ljudvågor som materialet avger vid belastning. Vi brukar säga att ett material kan tala om hur det mår, bara man vet hur man ska fråga. CSM Materialteknik... är ledande i Norden inom tillämpad material- och processteknik. Ett kunskapsföretag med egna laboratorieresurser som erbjuder kvalificerade lösningar för varje steg i din produkt livscykel från utveckling och design till produktion, drift, underhåll och återvinning. Vi har cirka 130 medarbetare och våra tjänster är främst konsultativa utredningar, utvecklings- och processtöd, rådgivning samt provning. FORSKNING & NÄRINGSLIV 9

10 FOTO: JERRY LINDBERGH Exportstöd ökar affärsmöjligheter för försvarsindustrin Att köpa och sälja försvarsmateriel är komplext tekniskt, politiskt, affärsmässigt och kunskapsmässigt. När svensk försvarsindustri ska ut i världen och sälja sina produkter finns FMV med och hjälper till. Det kallas exportstöd, men handlar inte om pengar utan om säljstöd i form av tjänster. TEXT: GUNILLA MILD NYGREN FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN Det svenska försvaret gynnas av ett stort kunskapsutbyte med andra länder. Från regeringen har FMV fått i uppdrag att arbeta med internationellt samarbete och exportstöd till försvarsindustrin. Det gynnar det svenska försvaret genom ett stort kunskapsutbyte med andra länder. Det håller också den svenska försvarsindustrin konkurrenskraftig, även då det svenska försvaret inte köper lika stora mängder materiel. I år är 42 miljoner kronor i försvarsbudgeten öronmärkta för dessa ändamål. Det svenska försvaret har under de senaste åren köpt upp en bred bas, en plattform, av materiel. Nu ligger fokus mer på att utveckla ett nätverksförsvar, där de olika systemen kommunicerar med varandra, säger Maria Domeij, chef för enheten för internationellt samarbete. När en utländsk försvarsmakt är intresserad av att köpa till exempel ett stridsfordon från ett svenskt företag, då kräver de utan undantag en referens från tidigare användare en demonstration och ofta ett besök på plats för att titta på den materiel de ska köpa. Då kan FMV bistå med sin hjälp i form av exportstöd. Först måste dock ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, ha gett sitt tillstånd till export. Vi kan bidra med att hitta rätt kontaktnät i det aktuella landet, hjälpa till vid mässor, berätta om produkten och även ordna demonstrationer. FMV är den oberoende referensmyndighet som köparen vill ha, säger Maria Domeij. Vilka som ska få del av FMV:s exportstöd bestäms i särskilda Koordinerings- och referensgrupper som leds av Utrikesdepartementet med representanter från Försvarsmakten, FMV, FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut), ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) och försvarsindustrin. Percurt Green är vd i Försvarsindustriföreningen, en organisation som främjar den svenska försvarsindustrins intressen och möjligheter på en alltmer internationell marknad. Han ser FMV som en mycket viktig del i de exportansträngningar som svensk försvarsindustri gör: Det blir allt viktigare att försvarsindustrin får ett kraftigt och helhjärtat stöd. Viktigt att FMV kan stödja, men minst lika viktigt är att stödet också kommer från Försvarsmakten och från den politiska nivån. Maria Domeij är chef för FMV:s enhet för internationellt samarbete. MED ÖVERLEVNAD SOM UPPDRAG Det händer något vid Åkers Krutbruk Protection AB. Bolaget ingår sedan hösten 2002 i IBD-koncernen och lanserar ett nytt program med ett helhetsansvar för att säkerställa skydd och överlevnad för personalen som gör tjänst vid militära plattformar. Samarbetet med FMV spänner över flera områden. Lennart Sjöö och Anders Nilsson visar en ny Scania med skydd mot stridsvagnsminor och mot pansarbrytande finkaliberammunition. Bilen ska användas av svenska förband vid fredsinsatser på Balkan. Åkers Krutbruk har anor långt tillbaka till 1500-talet. I dag har man gått ifrån den ursprungliga framställningen av krut. Det närmaste man kommer är produktion av Åkers Krutbruk... ingår i IBD-koncernen. har 40 anställda i Åkers Styckebruk Levererar följande produkter och tjänster inom överlevnadsområdet: Projektledning av överlevnadskoncept. Ballistiskt skydd. Minskydd. Referensammunition och laddningar. Provverksamhet och verifiering. Signaturanpassning. Integration av skydd mot NBC och andra sekundäreffekter. referensammunition och laddningar för att kunna testa och verifiera nya skyddsprodukter och koncept. I linje med bolagets förändringsprocess har Åkers Krutbruk Protection AB nu lanserat ett helhetskoncept med fokus på överlevnad, där man genom hela samarbetsprocessen kan erbjuda sina kunder professionell projektledning. Vi jobbar med skydd och försvar av olika militära och i viss mån även civila plattformar, vare sig det är på land, till sjöss eller i luften. Allt ifrån skyddet för den enskilde soldaten till ballistiskt skydd, minskydd och aktivt skydd vid beskjutning. Vi vill leda projekt där brukaren ställer de högsta kraven på säkerhet och överlevnad, berättar vd Anders Nilsson. Det nya Åkers Krutbruk utvecklar system och produkter i olika skyddsnivåer för att möta dagens och morgondagens specifika hotbilder. Företaget har en relativt stor utvecklingsavdelning. Våra tester sker här på plats och vi testar allt väldigt noggrant och på flera nivåer. Det börjar med modulering/simulering i dator, fortsätter med provskjutningar och till sist skarpa verifieringar på färdiga produkter och system, förklarar utvecklingschef Lennart Sjöö. FMV är i dag den största kunden, men Åkers Krutbruk har också andra kunder på den nordiska marknaden. Företagets erfarenhet kompletteras av den breda kompetens som finns inom IBD-koncernen. Samarbete med FMV Våra viktigaste samarbetsområden med FMV gäller för närvarande fordonsskydd mot stridsvagnsminor samt ett nytt stort projekt för skydd av militära plattformar, Active Armour Concept (AAC). AAC är ett aktivt system anpassat för morgondagens hotbild, där skyddsnivån kan höjas avsevärt även för lättare plattformar genom att attackerande projektiler skjuts ner innan de når fram till sitt mål. Där tar vi fram tekniken och sköter tester och demonstrationer, vilket är både spännande och prestigefyllt, säger Anders Nilsson. Åkers Krutbruk Protection AB Tel FORSKNING & NÄRINGSLIV

11 För att försvaret ska kunna genomföra alla typer av uppdrag de får, behöver de flexibla fordonslösningar. Alvis Hägglunds och FMV har arbetat fram fordonskonceptet SEP. Rickard O Lindström är projektledare hos FMV. SEP FÖRSVARETS FRAMTIDA FORDON SEP, Splitterskyddad EnhetsPlattform, är ett fordonskoncept som klarar av en mängd olika uppgifter och roller i försvaret. Det unika systemet, med en grundplattform och olika rollmoduler, arbetar Alvis Hägglunds i Örnsköldsvik med tillsammans med FMV. Trupptransport, ambulans, terrängbil, stridsledning, spaning SEP klarar alla roller som efterfrågas av försvaret. Totalt handlar det i dagsläget om ett 20- tal olika roller, säger Gunnar Olsson, som är projektledare för SEP hos Alvis Hägglunds. SEP bygger på tre huvuddelar: en bottenram, en besättningsmodul och en bakre rollmodul som inreds för att klara de olika uppgifterna. SEP finns både som band- och hjulgående fordon, vilket var ett av de kriterier som FMV satte upp i mitten av 90-talet. Ett fordonssystem som klarar alla uppgifter ger ekonomiska fördelar både vad gäller framtagningskostnader och underhållskostnader under fordonens 30-åriga livstid. Ett annat krav har varit att SEP ska passa för det nätverksbaserade försvaret och ha direkta kommunikationer med övriga försvarssystem, säger Gunnar Olsson. Kompakt fordonssystem SEP är ett kompakt fordonssystem. Gunnar Olsson liknar konstruktionen vid en modern bil: liten på utsidan och stor på insidan. I fordonskonceptet byggs också den senaste tekniken in för att undvika upptäckt. I ett svensktyskt samarbetsprojekt har ett nytt system för fordonselektronik utvecklats, som är störningståligt och ger extremt hög driftsäkerhet. Elektroniksystemet gör det möjligt att använda den allra senaste tekniken, såsom körning och omvärldsbevakning via kameror och videoskärmar och inom många andra områden. Tidtabellen kräver beslut Alvis Hägglunds har uppdrag av FMV att leverera ett hjulgående och ett bandgående försöksfordon för fortsatta tester. Nästa steg är en utvecklingsbeställning i mitten av år 2005 och enligt den tidtabellen kan serieleveranser komma i gång På FMV leds SEP-projektet av Rickard O. Lindström. Han ser ett stort behov av förnyelse av den svenska, militära fordonsparken, trots den omdaning av Försvarsmakten som genomförs: Vi har ett fordonsarv som är väldigt åldersstiget. Den fråga som vi tidigt ställde oss var om det är möjligt att utveckla fordon med ett enhetschassi som klarar väldigt olika roller. SEP visar att det går och det gör definitivt att vi kan minska livslängdskostnaden, eftersom underhåll, drift och logistik blir billigare. Alternativet till utveckling av SEP är att köpa fordon som finns på marknaden, men då måste vi köpa flera typer av fordonssystem och sådana som baseras på konventionell teknik och har begränsad utvecklingspotential. Ett koncept för framtiden En av fördelarna med SEP är att det anpassas för att klara framtida modifieringar och uppgraderingar, bland annat genom den elektriska transmissionen och energilagringen. Det är också ett plus med band- och hjulfordon i samma familj. Det är inte alls överdrivet att tala om att Sverige med SEP-konceptet ligger längst fram i världen, både tekniskt och designmässigt. Alla vi som jobbat med SEP i snart tio års tid är mycket motiverade och förväntansfulla att det ska blir något stort. En bra affär för Sverige Det är ett starkt önskemål, gränsande till krav, att nya försvarssystem ska utvecklas i internationellt samarbete. För Alvis Hägglunds, med stor exportandel och brittiska ägare och systerbolag i Newcastle, ser jag det som naturligt med samarbete över gränserna. Det säger företagets vd Sven Kågevall och han tänker särskilt på det brittiska FRES-projektet (Future Rapid Effect System), som är Englands motsvarighet till det svenska SEP-projektet. Jag ser det som naturligt att vi samarbetar inom olika teknikområden och tar tillvara den kompetens som finns i både Sverige och England, för att båda länderna ska få så bra och billiga fordonssystem som möjligt. Det handlar om att på samma sätt som inom bilindustrin använda till exempel samma motor och växellåda i flera olika bilmärken och på så sätt få en lägre utvecklings- och tillverkningskostnad. Samarbetet mellan Sverige och England har till viss del redan påbörjats i och med att Alvis Hägglunds fått en beställning på ett försöksfordon som ska levereras till England under första halvåret SEP motsvarar kraven från den svenska Försvarsmakten och är anpassat för det framtida nätverksbaserade försvaret. SEP löser behovet av en moderniserad fordonspark på ett kostnadseffektivt sätt. Med sin extremt låga vikt, höga lastförmåga och kapacitet att klara många olika roller är SEP idealiskt att använda vid internationella insatser. Med bilateralt samarbete Sven Kågevall vd för Alvis Hägglunds. med England i FRES-projektet och med den stora exportpotential som finns, så är SEP-projektet en mycket bra affär för Sverige. Men för att SEP ska bli av krävs det ett utvecklingsbeslut från de svenska myndigheterna senast juni FORSKNING & NÄRINGSLIV 11

12 Secure communication for professionals Volvo Aeros flamhållare: UTVECKLING SOM SPAR MILJARDER Volvo Aero har utvecklat en ny flamhållare till Gripens motor RM12. För Försvarets materielverk och indirekt för dig och mig som skattebetalare, är det en investering som ser ut att bli mycket lönsam. Volvo Aero har samarbetat med Försvarets materielverk och svenska flygvapnet i mer än en mansålder. Företaget har utvecklat, tillverkat och underhållit mer än tio olika versioner av flygmotorer till svenska stridsflygplan. Det som är unikt i ett internationellt perspektiv är samarbetsformen. Omsorgsfulla underhållsprogram och ständig vidareutveckling har lett till kraftigt sänkta totalkostnader för motorerna under flygplanens hela livstid. I det arbetet har man också stor nytta av synergierna mellan Volvo Aeros militära och civila flygmotorutveckling. Ny flamhållare en spargris Utvecklingen av en ny flamhållare till Gripens motor är ett skolexempel på lönsam investering. Komponenten sitter i början av motorns efterbrännkammare och utsätts för stora temperaturväxlingar. Ursprungskomponenten gick ofta sönder, den var svår att reparera och krävde täta reservdelsbyten. Volvo Aeros nya flamhållare har en helt annan design. Den är luftkyld och moduluppbyggd. Det senare innebär att den går att reparera utan att hela motorn måste lyftas ur planet. Den nya flamhållaren sätts nu successivt in i svenska flygvapnets alla Gripen. Hittills har den gjort närmare flygtimmar utan minsta reparationsbehov. Med flamhållaren inmonterad i samtliga beställda svenska Gripen-plan, beräknas motorkostnaderna sänkas med närmare en miljard kronor under planets livslängd. Det här är ett mycket bra exempel på att det verkligen lönar sig att investera i vidareutveckling av motorn, säger projektledare Patrik Bäckander, Volvo Aero. Exportintäkter som bonus Ännu bättre tycks nu investeringen bli när andra flygvapen visar sitt intresse. Eftersom RM12-motorn är en vidareutveckling av den amerikanska F404- motorn, flyger många av världens flygvapen med samma problemdetalj i sina plan. Det finns över F404- motorer i drift världen över. Och världen är intresserad. Schweiz och Finland har redan fört diskussioner med Volvo Aero. Andra länder står på tur. Blir det affär kommer delar av exportintäkterna att tillfalla Försvarets materielverk och indirekt skattebetalarna FAKTA Volvo Aero utvecklar, tillverkar och underhåller RM12-motorerna till Gripen. Av alla stora civila flygmotorer som tillverkas i världen i dag, innehåller fyra av fem avancerade komponenter från Volvo Aero. Volvo Aero deltar i det europeiska rymdprogrammet Ariane, där företaget ansvarar för turbiner till turbopumpar samt munstycket till huvudmotorn till Ariane FORSKNING & NÄRINGSLIV

13 Terroristattack mot Öresundsbron med både flyg, fartyg och dykare. Samtidigt en attack på annat håll. Informationstekniken för den samordnade ledningen av militära och civila insatser finns inte än, men testas ändå av FMV. Bildcollage från Demo-video (FMV och Försvarsmakten). Att planera för teknik som inte finns Förr: försvaret pekade med hela handen och lämnade in en kravspecifikation med bestämda funktioner för viss materiel som FMV skulle ta fram. I dag: försvaret ställer frågor kring hur än så länge okänd teknik kan tänkas lösa vissa uppgifter i framtiden. Konsekvens för FMV: ett helt nytt sätt att arbeta med tekniska experiment och så kallade demonstratorer. TEXT: JAN-OLOF SMEDBERG BILDCOLLAGE: FMV OCH FÖRSVARSMAKTEN I Öresund hotar en terrorstyrka att spränga bron med både flyg och dykare. Flygspaning, kustbevakning, polis och marktrupper sätts in. Samtidigt upptäcks på annat håll en attack med kemiska stridsmedel. Alla de svenska insatserna samordnas genom trådlösa kameror, sensorer och informationsteknik. Vad som pågår är FMV:s fullskaliga demonstration av det tänkta framtida systemet för militär ledning. Det liknar en stor övning, men det är materiel med framtidsteknik och modifieringar av nuvarande system som används. Ännu är man på förstadiet med så kallade demonstratorer. Ledningssystemutvecklingen som sammanhålls av Försvarsmakten är organiserad i fyra parallella spår: Ledsyst -Teknik, -Metodik, -Personal och -Organisation, där FMV har ansvaret för det tekniska området LedsystT. Vid en demonstration stämmer vi av i nära samarbete med användarna om vi är på rätt väg för att hitta den tekniska lösningen, förklarar Lars Ahlm, projektledare. Demonstrationen gjordes hösten LedsystT är det första stora projektet inom FMV där demonstratorer av komplexa system nyttjats. Det nya är att metodik och teknik utvecklas parallellt, säger Lars. Förr var metodiken fastlagd innan. Nu krävs närmare samarbete med försvaret och mer innovativ forskning. Forskningen rör bland annat informationsområdet, hur stora mängder information som ska hanteras samt hur säkerheten garanteras så att användarna får rätt information och vågar lita på den. För att lösa dessa svåra uppgifter behövs både forskning och tekniska prov. Framtida teknik i dag Tidigare när FMV fick ett materieluppdrag av Försvarsmakten, lämnades en detaljerad kravspecifikation med tydliga funktionsmål. FMV:s arbete resulterade i en användbar prototyp som efter godkännande kunde sättas i serieproduktion. Skillnaden i dag är att vi bara får ett målsättningsdokument med ett antal frågor om hur framtida teknik kan utnyttjas för vissa angivna mål. Vi tar fram tekniska lösningar för framtiden och demonstratorerna visar om det kan fungera eller ej. Resultatet kan medföra att målsättningsdokumentet ändras och man börjar om igen. Att bygga framtida ännu helt okända system med dagens teknik låter... svårt. Lars Ahlm skrattar igenkännande. FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN Demonstratorerna visar om de tekniska lösningarna för framtiden kan fungera eller ej, berättar projektledare Lars Ahlm. Ja, men det är ett roligt sätt att jobba på! Det finns större utrymme för kreativa idéer än med det gamla sättet. Vi måste våga mer i dag och våga misslyckas, annars tappar vi innovativ höjd. Samtidigt får det inte bli hur vilt som helst. Forskningen måste driva framåt. Lars menar att det nya arbetssättet sannolikt är det rätta i den nya komplexa verkligheten. Men det får en utvärdering visa. Med demonstratorer kan vi tidigt få svar om ett skarpt system inte fungerar. Det blir billigare än att upptäcka det när systemet är färdigutvecklat. Nytt ledningssystem Utvecklingen av ett nytt ledningssystem sker i fyra parallella spår: Ledsyst T Teknik. Ledsyst M Metodik (hur försvaret skall ledas, från menig soldat upp till ÖB). Ledsyst P Personal (vad krävs av värnpliktiga, officerare, tekniker etc.). Ledsyst O Organisation (hur förbanden skall organiseras). Demonstratorer: En miljö skapas för en simulering där tänkt ny teknik prövas utan fysiska prototyper, kanske med virtuell teknik. FMV certifierar IT-säkerhet När vi förr hittade S-märket på en elektrisk produkt vågade vi plugga in den i väggen hemma. Varför? Jo, vi litade på att SEMCO utfört relevanta tester. S-märket var ett bevis för konsumenten att någon annan, oberoende part, testat produkten och vi hade förtroende för deras OK-stämpel. Allmänheten behöver nu få samma förtroende för certifierade produkter för IT-säkerhet. Då skulle människor i större utsträckning våga utnyttja olika elektroniska tjänster. I dag hämmas utvecklingen av en viss misstro. Det är viktigt att det finns tilltro för skyddet av uppgifter när fler myndigheter och vårdinstanser öppnar för elektronisk service dygnet runt. Företag och myndigheter som tillhandahåller elektroniska tjänster bör kunna sälja in dem lättare om de kan visa att den tekniska säkerhetsutrustningen, exempelvis databrandväggar, är certifierad. FMV har fått regeringens uppdrag att i Sverige bygga upp ett system för evaluering och certifiering av produkter för IT-säkerhet, enligt de så kallade Common Criteria (CC). Sverige är ett av nitton länder som avtalat om gemensamma kriterier för certifiering enligt CC och ömsesidigt erkännande av certifikaten. En tillverkare som vill certifiera en produkt vänder sig till särskilda godkända företag som utför evalueringen. En rapport lämnas till FMV, som efter granskning och godkännande kan utfärda certifikatet. Hittills har två företag ansökt om att bli evalueringsorgan. På FMV menar man att evalueringen, som är den mest arbetskrävande och inkomstbringande delen i certifieringsproceduren, skall ligga i den privata sektorn och bidra till flera arbetstillfällen. FMV skall stå för den opartiska kvalitetsstämpeln. Regelverket för säkerhetscertifiering blir klart i år. Text: Jan-Olof Smedberg FORSKNING & NÄRINGSLIV 13

14 HiQ mitt i teknikutvecklingens skärningspunkt Konsultbolaget HiQ har vuxit upp i gränslandet mellan den civila och militära sidan. Med en kombination av simuleringskunnande, programvaruutveckling och kommunikation har företaget byggt upp en omfattande kundlista. Vd Lars Stugemo är övertygad om att behovet av specialiserade konsultföretag ökar i takt med den teknologiska utvecklingen. IT- och managementföretaget HiQ utgörs i dag av omkring 400 anställda i Sverige, Finland och Danmark. Företaget börsnoterades 1999 och är ett av de IT-bolag som alltid haft ett positivt kassaflöde. En av huvudförklaringarna är att man byggt upp spetskompetens inom ett antal nyckelområden och sedan lyckats växelverka med kunskaperna för kunder inom både den civila och militära sidan. Vi är inte störst, men vi vill vara riktigt vassa på vissa områden. Vi har våra rötter i simuleringsteknik, som med tiden kompletterats med programvaruutveckling och kommunikation, berättar Lars Stugemo. I två världar Genom att använda simuleringsverktyg är det möjligt att träna extrema händelser i ofarlig miljö på ett kostnadseffektivt sätt. Simuleringar kan även användas som beslutsstöd för utvärdering, till exempel vid upphandlingar. Under 1990-talet hjälpte HiQ FMV att handla upp flygträningssimulatorn för HiQ utvecklar simuleringsverktyg för både den civila och militära sektorn. JAS 39 Gripen och senare utvecklade HiQ ett simuleringssystem för att träna flygplanets underhållspersonal. I dag arbetar företaget med utvecklingen av simulatorerna. Simuleringskunnandet har HiQ överfört på den civila sidan i en rad olika projekt. Ett exempel är en testsimulator för fjärravläsning av elmätare, ett annat är ett simuleringsverktyg för tester av prestanda och bränsleförbrukning inom fordonsindustrin. Parallellt har kompetensen inom telekom expanderat och i dag utgörs 48 procent av HiQs omsättning av telekomrelaterade uppdrag. För leverantörer av telekomutrustning utför HiQ produkt- och systemutvecklingsprojekt. Teleoperatörer får stöd med att handla upp utrustning för nätplanering, stöd- och billingsystem. HiQ var även Post- och Telestyrelsens huvudkonsult vid beredningen av ansökningar vid utdelningen av 3G-licenser. HiQs kompetens inom telekomsektorn används även i militära tillämpningar. Lars Stugemo tror att det kommer att ske i ökad omfattning i framtiden. Utvecklingstakten är snabbare inom den civila sektorn. Medan JAS-planet har en livstid på uppemot 30 år, lever en mobilmodell i omkring 1 år. Vi lever i bägge världarna. 14 FORSKNING & NÄRINGSLIV

15 I dag använder skilda blåljus - organisationer ofta olika kommunikationssystem. Det kan innebära problem vid större olyckor eller händelser som kräver samordning av flera insatser. Regeringen har gett FMV det digra uppdraget att upphandla ett nationellt radiosystem för skydds- och säkerhetsorganisationer. TEXT: JAN-OLOF SMEDBERG FOTO: TOMAS ONEBORG/SVD/SCANPIX Polisen är en av alla de civila myndigheter som skall använda Rakel. Ny blåljuskommunikation Effektivare hjälp vid katastrofer Vid EU-kravallerna i Göteborg försvårades polisens arbete på grund av att poliser från olika delar av landet hade olika kommunikationssystem. När förövarna från Malexander jagades hade förföljande polis problem med att hitta rätt radiofrekvenser när man passerat länsgränserna. Det finns många exempel på att stora utryckningsinsatser försvårats eftersom olika enheter från räddningstjänst, ambulans, kustbevakning, med flera, inte kunnat kommunicera effektivt. I dag använder blåljusmyndigheterna i Sverige 200 olika radiosystem. Regeringen har gett FMV uppdraget att upphandla ett nationellt gemensamt kommunikationssystem för skydd och säkerhet, det så kallade RAKEL, Radiokommunikation för Effektiv Ledning. Det skall användas av polisen, Tullverket, Kustbevakningen, kommunal räddningstjänst, akut- och ambulanssjukvården, kommunal och regional krishantering samt Försvarsmakten för samverkan med civila myndigheter. Totalt omfattas cirka användare. Regeringen har avsatt 2,3 miljarder kronor. Det finns i dag tänkbara system att satsa på, berättar Jan Wallin, uppdragsledare för RAKEL. FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN Tuff tidplan Det kommer att krävas över nya basstationer, men endast i undantagsfall behöver nya master resas. Kraven är naturligtvis höga. Förutom att klara uppgiften skall systemet vara skyddat mot fysiskt sabotage, klara strömavbrott, vara signalskyddat och kunna användas också utanför basstationstäckningen. Man planerar även att använda försvarets telenät. För FMV är det hedrande att ha fått det här övervägande civila uppdraget, säger Jan Wallin. Vår kompetens inom avancerad projektledning och upphandling kommer väl till pass. I januari beräknar vi kunna fatta beslut om vem som blir huvudleverantör av RAKEL. Det är en tuffare tidplan än vi är vana vid, konstaterar Jan. Systemet skall börja byggas nästa år och senast den 31 december 2004 måste det vara i skarp drift i länen i Skåne, Blekinge och Kalmar. Därefter krockar befintliga systemsradiofrekvenser med dem som Danmark fått. För hela riket skall RAKEL vara i drift Om ett år måste Rakel vara i drift i södra Sverige. Uppdragsledare Jan Wallin har bråda dagar. Kort om RAKEL RAKEL står för Radiokommunikation för Effektiv Ledning. Användare blir polisen, Tullverket, Kustbevakningen, kommunal räddningstjänst, akut- och ambulanssjukvården, kommunal och regional krishantering samt Försvarsmakten. Totalt cirka användare. Initial kostnad 2,3 miljarder från staten. Driften bekostas sedan med avgifter, cirka kronor per användare och år. Bland alternativa lösningar finns en GSM-lösning som stöds av Ericsson och Tetrastandarden som stöds av Nokia och Motorola. Hydrauliskt tvångsstyrda trailers Utdragbara trombonetrailers Modultrailers Avbröstbara maskintrailers Maskinbärande jumbotrailers Superlåga maskin/styckegodskärror och släp Dragbilspåbyggnader Växelflakvagnar/rullbanor/ glider/tipp Chassier för skåp- och tankbyggnader Containersläp/trailers och kärror Flaksläp/trailers och kärror Tippsläp/trailers och kärror Jumbotrailers Dolly Kyl-/Frysskåp FNA/FRC-godkända Distribution/Fjärrskåp Öppningsbara sidor Dubbeldäckare Höj- och sänkbara tak Specialpåbyggnader Industrivägen Härryda Tel Fax Industrivägen Härryda Tel Fax Malövägen Taberg Tel Fax FORSKNING & NÄRINGSLIV 15

16 FOTO: FMV OCH FÖRSVARSMAKTEN FOTO: FMV OCH FÖRSVARSMAKTEN Ett simuleringssystem för att testa fiktiva militära scenarier provas av Magnus Levin och Jan Rylander. Ohållbart utveckla egen materiel Europa i form av det utvidgade EU behöver samla sina resurser för forskning, utveckling och produktion av militär materiel för att kunna konkurrera på världsmarknaden. Det säger Jan Rylander, högt placerad svensk inom Europas samarbete om försvarsforskning. TEXT: JONAS FREDÉN FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN USA investerar tre gånger så mycket som EU-staterna tillsammans i försvarsforskning och ökar dessutom anslagen. Till skillnad från Europa har USA också en enda regering och stora försvarsindustrier som skapats genom strukturomvandling under hela 1990-talet. Det är klart att vi förlorar en hel del av vår självständighet om vi köper all vår försvarsmateriel från andra länder, säger Jan Rylander, som är teknisk direktör på FMV. Sverige har utvecklat sina egna flygplan, stridsvagnar och ubåtar. Otroligt starkt för en liten nation, men det håller inte längre. Det blir mycket billigare om länder, genom bilaterala eller multilaterala samarbeten, delar på sådana utvecklingskostnader. Tillsammans har vi en chans att hänga med, säger han. Nitton europeiska stater samarbetar redan nu till en del om försvarsmateriel och försvarsforskning inom Western European Armaments Group, WEAG. WEAG är mellanstatligt, ett organ där man samarbetar på frivillig grund utifrån nationella intressen. Sverige lyhörd samtalspartner Rylander är sedan i somras ordförande för den så kallade Panel II, forsknings- och teknologiverksamheten inom WEAG. Det är ett jättejobb på en toppost för en svensk. Organisationen har flera hundra medarbetare från de olika medlemsstaterna och Europas industrier och omsluter ungefär tre miljarder kronor. Sverige är obundet och tillräckligt litet för att andra länder i WEAG skall se oss som en lyhörd samtalspart med förståelse för mindre nationers behov, säger han. Samtidigt räknas Sverige till de mest framstående europeiska nationerna inom försvarsområdet. Rylanders arbetsuppgift är först och främst att medverka till att utveckla effektivare europeisk forskning och teknologisamarbete. WEAG räcker inte, det behövs en fast myndighet och fem, sex konkreta försvarsprojekt som visar att Europa kan, vill och faktiskt har en egen vettig, konkurrenskraftig försvarsindustri inom några år. Det nya organet har arbetsnamnet Intergovernmental agency in the field of defence capabilities, development, research, acquisition and armaments. Just nu talar vi om att samarbeta om till exempel obemannade flygande farkoster, brosystem och flygstridssystem. Det blir förstås svårt att få alla berörda länder att ena sig om ett projekt. Men vi har inget val, säger Jan Rylander. Alternativet blir dyrare och sämre. Men det utesluter inte nära samarbete med USA och amerikansk industri för svensk del. Vi vill värna om handlingsfriheten. Förarlösa plan bra exempel på modern teknik Halvmeterstora förarlösa spionplan som hittar själva i fientliga byggnader. Lasrar som känner av på långt håll om fiendesoldater använder giftgas. Bomber som skonar liv, men slår ut all elektronisk utrustning. TEXT: JONAS FREDÉN FOTO: ANDERS ÅBERG Magnus Levin jobbar med forskning om sådant som låter taget ur science fiction-filmer, men det mesta av den här tekniken finns redan. Förarlösa spionplan användes i Irak-kriget. Försvarsforskarna jobbar med att ta fram mindre modeller och att göra dem autonoma, det vill säga så självstyrande som möjligt. Planen ska kunna flyga in i byggnader, undvika dörrar och väggar och filma det som händer hos fienden. Bomber som slår ut elektronik använder mycket starka mikrovågor som reducerar fientliga arméers teknik till 70-talsnivå utan att skada någon. Framtidens marksoldater kommer förstås att ha mobiltelefoner eller motsvarande i örat och kanske kamera bak på hjälmen med en liten bildskärm uppe i sitt synfält, säger Magnus Levin, som är ansvarig för produktområdet forskning och teknikutveckling inom FMV. Han är med och avgör vilka försvarsprojekt som ska få forskningspengar. Försvarsindustrin föreslår hela tiden nya produkter att utveckla tillsammans med försvaret. Varje år kommer ett hundratal förslag. Vi utvecklar demonstratorer, en sorts fungerande modeller av de mest intressanta projekten, säger han. Nätverksbaserat försvar i sikte Det handlar inte om enstaka coola prylar, utan om stora projekt för att införa ny, robust teknik som passar försvaret. Den viktigaste forskningen just nu går ut på att göra försvaret nätverksbaserat, alltså införa det senaste inom kommunikationsteknik för spaning och underrättelsetjänst. Försvaret ska bli mindre hierarkiskt och mer effektivt när fler vet mer om vad som händer. Men det handlar inte om att sätta vanliga mobiltelefoner i händerna på soldater. Vi måste ha fram användbar teknik som passar varje enhet rätt och fungerar i alla lägen. Framför allt ska det inte gå att störa vår informationsteknik. Strömförsörjning av bärbar utrustning är en teknisk flaskhals för det nätverksbaserade försvaret. Någon sorts lättare och effektivare batterier måste skapas. Dataspel är också viktiga i ett av FMV:s projekt, Game Studio. Spel som Counterstrike och Half Life har snabbt blivit så avancerade att försvaret vill använda anpassade varianter till militär träning. Men forskningen blir mer och mer inriktad på teknik som kan användas i fredsbevarande operationer. Sverige är bra på minröjning och intresserat av markradar, system som kan upptäcka minor under marken. Den tekniken skulle kunna rädda många liv, enligt Levin. Så mycket som möjligt av den nya tekniken bör utvecklas i internationella samarbeten. Tidigt deltagande i utvecklingsprojekt är viktigt för att senare få vara med och producera och exportera. 16 FORSKNING & NÄRINGSLIV

17 KLOKA INVESTERINGAR FÖRUTSÄTTER EN KORREKT BEDÖMNING AV NULÄGET Rätt beslut i ett tidigt skede av utvecklingen kräver en grundlig analys av komplexa samband. Vår expertkompetens kring kraftfulla modellerings- och simuleringsverktyg utnyttjas ofta i dessa situationer. Lika ofta finns vi på plats då kravspecifikationer och kravhantering utformas för att skapa spårbarhet genom hela projektet. Samverkan mellan plattformsoberoende system ställer också höga krav på kunskap om gränssnitt, funktioner och anläggningar. Vi har ett gediget kunnande som sträcker sig från IT till mekanik och omfattar ett stort antal militära tillämpningar. Maila oss på ÅF. Fleminggatan 7, Box 8133, Stockholm. Tel Fax En värld av möjligheter Foto: Peter Liander/Försvarets bildbyrå Blivande flygstridsledare använder avancerade simuleringsprogram i sin utbildning. Simulering på hög nivå Utbildningssystem för flygstridsledare inom flygvapnet och träningsprogram för ledande befattningshavare. ISD Data är specialister på att utveckla simuleringsanläggningar och att utforma optimala användargränssnitt i kontakten mellan människa och maskin. Ett scenario: efter ihållande skyfall i Västra Götaland hotar en översvämningskatastrof. En rad åtgärder måste sättas in i rätt ordning för att minimera skadorna. Situationen är ett exempel där simuleringsteknik kan fungera som ett effektivt verktyg för att träna olika personalkategorier att fatta rätt beslut. ISD Data arbetar med att utveckla simuleringsprogram som tränar olika personer att hantera komplexa situationer och kriser. Hittills har vi främst levererat anläggningar och system till användare inom försvarsmakten, framför allt flygvapnet. Men vi hoppas kunna sprida vårt kunnande till andra delar av både försvaret och den civila sektorn, säger Sven-Eric Berg som är vd. Simulerar flygoperationer ISD Data har bland annat utvecklat en simuleringsmiljö för utbildning av blivande flygstridsledare (FSL). Utbildningen sker parvis i datormiljö, där den ena eleven övervakar och analyserar händelseförloppet på dataskärmens radarkartbild. Bilden visar flygsituationen i realtid och visualiserar luftrummet och dess aktörer och begränsningar i både 2D- och 3D-miljö. Med ledning av informationen ger FSL-eleven order till den elev som agerar pilot. Utbildningen i Sverige är mycket effektiv jämfört med andra länder i Europa. Detta grundar sig på urvalsprocessen, pedagogiken och väl utvecklade utbildningssystem, berättar Sven-Eric Berg. Det första systemet sattes i drift 1997 och därefter har ISD Data löpande vidareutvecklat anläggningen. En styrka är att vi har slutanvändarkompetens på företaget som förstår kundens krav och behov. Vi lägger ned mycket tid i projektets initialfas, där vi tillsammans med kund och slutanvändare definierar och tolkar kraven. Därigenom kan systemkonstruktionen göras rätt från början. Slutprodukten är nyckelfärdiga system som alltid levererats i tid och med beställd funktionalitet, framhåller Sven-Eric Berg. Utnyttjar SBA simuleringsbaserad anskaffning ISD Data använder simuleringsbaserad anskaffning vid framtagningen av lösningar. En viktig princip är att tidigt utnyttja digitala modeller som testas på den tänkta användargruppen. Modellen modifieras och testas återkommande mot gruppen av användare. Genom förfarandet kan kvaliteten på kravdokumenten höjas, vilket ökar möjligheterna att leverera det som verkligen var avsett. ISD Data arbetar även med så kallade demonstratorer och framtagning av grafiska gränssnitt. Starkt förenklat innebär det att utforma användarvänliga arbetsmiljöer för personer som måste hantera stora informationsmängder vid beslutsfattandet, till exempel ledningscentraler av olika slag. FORSKNING & NÄRINGSLIV 17

18 Hård hårdvara från PCQT PCQT är den ledande leverantören av stryktåliga itprodukter till försvaret. Sortimentet är brett med allt inom datorer, monitorer och kommunikationsutrustning som uppfyller alla krav enligt militära standarder. PCQT:s produkter går att köpa på gällande optionsavtal. De militära standarder som gäller för it-produkter ställer höga krav. PCQT:s produkter klarar alla dessa krav. Det har de gjort ända sedan företaget började leverera stryktålig it-utrustning till försvaret I dag är PCQT, eller Personal Computer Quality Technology, försvarets ledande leverantör inom området och har även ett eget försäljningskontor i Finland samt agenter i flera europeiska länder. Vi har märkt att våra produkter klarar sig bra även i internationell konkurrens. Vi är konkurrenskraftiga både när det gäller pris och prestanda, säger Claes Israelsson på PCQT. Vi är experter på stryktålig itutrustning. Alla våra produkter kan köpas av FMV på gällande optionsavtal, säger Claes Israelsson på PCQT. PCQT har ett brett sortiment av it-produkter. Det handlar om allt från persondatorer, tangentbord och back up-enheter till olika slags monitorer och kommunikationsutrustning. PCQT Domnarvsgatan Spånga Tel Världens farligaste jobb nu säkrare med nytt minröjningssystem Det finns 100 miljoner minor utlagda i världen i dag och fortfarande läggs fler minor ut än det tas upp, Ottawakonventionen till trots. Bara i Afghanistan ligger omkring 10 miljoner minor nergrävda. I november levererade Scandinavian Demining Group AB fem maskinella minröjare av modell Scanjack 3500 till FMV. Dessa kommer att stationeras i Eksjö vid det beredskapsställda Internationella Ingenjörskompaniet för att senare användas i internationella operationer. Scanjack visade sig ha i särklass högst röjningssäkerhet vid FMV:s tester vid Ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC, för två år sedan. Scanjack är ett djupminröjningssystem som når minor ner till 30 centimeter i marken, alltså 10 centi-meter djupare än FN:s krav. Röjningseffektiviteten ökar markant tack vare att maskinen har två valsar med kättingar som piskar upp marken. Konkurrerande maskiner har enbart en vals, säger Lennart Berglund, vd för Scandinavian Demining Group. Företagets huvudkontor ligger i Säter, tillverkning och utvecklingsenhet i närliggande Vikmanshyttan. Sedan 1999 bedriver man, genom ett kroatiskt dotterbolag, röjningsarbete på uppdrag av den kroatiska staten. Hittills har företaget röjt 6,5 miljoner kvadratmeter i Kroatien. Bärare av röjningsaggregatet kommer från John Deere-ägda Timberjack. Skogsmaskinchassit har beprövad terrängframkomlighet och driftsäkerhet. Under Scanjacks år i Kroatien har det kraftfulla ekipaget visat sig bemästra både jordbruksmark och stenig terräng. Driftsäkerheten i systemet är mycket hög. Hydrauliken till valsarna drivs av en V8 industrimotor från Scania. Systemet bygger på standardkomponenter, vilket håller driftkostnaderna nere och gör det lätt att hitta reservdelar i hela världen. Men det som vi sätter i främsta rummet är personalens säkerhet, säger Lennart Berglund. Längden på ekipaget gör att detonationen sker 9 12 meter från den kraftigt förstärkta förarhytten. I somras testade FMV säkerheten genom att spränga en 10 kilos mina direkt under förarhytten. Skyddet, inklusive tryckförändringarna inne i kabinen, fick mer än godkänt. Inga skador indikerades på testdockan och fordonet kunde efter reparationer åter sättas i bruk. Säkerheten för personalen är den bästa på marknaden och Försvarsmaktens personal kan känna sig trygg i operatörshytten, trots det utsatta läget. FMV:s beställning är ett bra kvitto på funktionaliteten hos Scanjack. Vi tror att även civila aktörer kommer att få upp ögonen för Scanjacks effektivitet i humanitära hjälpinsatser. Vi har redan sålt systemet till Swiss Foundation for Mine Action och till ett företag i Kroatien, avslutar Lennart Berglund. Lennart Berglund, vd för Scandinavian Demining Group. Scanjack i aktion. För mer information gå in på Scandinavian Demining Group AB N. Uppfartsvägen SÄTER Tel FORSKNING & NÄRINGSLIV

19 En av FMV:s viktigaste samarbetspartner är Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. FMV är en av de tre största uppdragsgivarna hos FOI och antalet samarbeten har ökat de senaste två åren. Generaldirektören för FOI ger här sin syn på samarbetets utvecklingsmöjligheter. INTERVJU: JAN-OLOF SMEDBERG FOTO: T. BUSCH-CHRISTENSEN FOI och FMV vid samma vägskäl Uppgiften för Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret. Med anledning av de förändringar som nu sker i och omkring FMV och Försvarsmakten, säger generaldirektören Madelene Sandström: Det är svårt att svara på hur FOI ser ut i framtiden. Det är en märklig situation och ett avgörande vägval som både FOI och FMV står inför, med nya ännu ganska okända roller. Men den nytillträdda generaldirektören ser utvecklingsmöjligheter för FOI. Jämfört med andra länder är FOI ett stort institut satt i relation till Sveriges mer industriorienterade institut. Precis som FMV har FOI kompetenser som bör kunna utnyttjas inte bara för försvarets räkning, utan även för andra organisationers och företags behov. Vår bredd gör att FOI har en god potential att utvecklas för att stödja säkerheten i samhället. Det är en märklig situation och ett avgörande vägval som både FOI och FMV står inför, med nya ännu ganska okända roller Madelene Sandström, generaldirektör för FOI Tekniksluss Madelene Sandström propagerar för fler kunder hos FOI. Hon avfärdar att det främst skulle bero på att intäkterna för försvarssektorn minskar. Det beror snarare på mitt förflutna inom Vinnova. Jag ser företag och organisationer som en intressant möjlighet för FOI att bredda oss ännu mer. Genom att prövas på en för oss ny arena, höjs vår kvalitet och synergieffekterna mellan nya och tidigare uppdragsgivare ger mervärden till försvarssektorn. FOI blir som en tekniksluss mellan exempelvis FMV och nationella och internationella företag, institut och universitet. Samtidigt finns det organisationer och myndigheter som i dag inte är vana att köpa kunskap. Dessa skulle kunna få många problem lösta med hjälp av FOI. Dessutom är det positivt för samhället att de medel som staten satsar på teknisk utveckling och naturvetenskap kommer andra till del. Enligt regeringen skall myndigheten även verka för att försvarsforskningen kommer till nytta även utanför totalförsvaret, så det är egentligen en självklarhet. Utanför försvaret Det är inom områden utanför försvaret som Madelene Sandström ser särskilda möjligheter att utveckla samarbeten med FMV. Om FMV får ett ökat antal civila uppdrag blir FOI med vår bredd en bra samarbetspart. Tillsammans kan vi skapa en god förstärkning för en politik som genererar innovationer och tillväxt. Redan i dag är FMV den tredje största kunden hos FOI, efter Försvarsmakten och Försvarsdepartementet. Intäkterna från FMV har ökat de senaste åren och var förra året 224 miljoner kronor. Uppdragen utförs av alla delar inom FOI. Traditionellt berörs områden som Ökat fokus på information och kunskap gör FOI till en naturlig leverantör till FMV, säger Madelene Sandström, generaldirektör på FOI. telekrig och sensor- och vapensystem. Nya typer av uppdrag rör NBC-skydd och miljöteknik. Den förändrade materielförsörjningen, med ökat fokus på information och kunskap, gör FOI till en naturlig leverantör till FMV. Trenden går mot att FMV önskar mer stöd från FOI när det gäller att studera system snarare än specifika tekniker. Samarbetet mellan FOI och FMV har i många fall utvecklats Korta fakta om FOI under lång tid och med nära kontakter mellan medarbetare inom de två myndigheterna. De är båda organisationer där ansvar är delegerat djupt ner i organisationen. Det innebär att man hela tiden arbetar med att knyta goda informella kontakter. Jag tror på förutsättningarna för ett ökat och breddat samarbete mellan FOI och FMV och ett gemensamt vägval för framtiden, avslutar Madelene Sandström. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är en sammanslagning av FOA, Försvarets forskningsanstalt, och FFA, Flygtekniska försöksanstalten. Uppgiften för FOI är att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret. Nytt krutbolag tryggar behovet NEXPLO Industries AB, som ägs av svenska Saab AB och finska Patria Industries Oyj, och det franska företaget SME (SNPE Matériaux Energétiques S.A.) bildar tillsammans det nya europeiska krutbolaget Eurenco. I och med samgåendet tryggas såväl bolagens framtid som de tre ländernas strategiska behov av krut och sprängämnen. Bakgrunden till samarbetet står att finna i händelserna efter Berlinmurens fall. Den politiska utvecklingen i Europa ledde till ett lägre behov av strategisk försörjning med krut och sprängämnen. Den europeiska industrin fann sig plötsligt stå med en betydande överkapacitet vad gäller produktion. De företag som nu bildar det nya bolaget kunde inte längre fortsätta på egen hand med bibehållen lönsamhet. Samgåendet innebär viss omflyttning av produktion mellan länderna. Tillverkningen av flerbaskrut förläggs helt till Karlskoga, vilket innebär att Sverige vidmakthåller produktionsresurser för såväl krut som kvalificerade sprängämnen. Detta innebär nyinvesteringar i Karlskoga i syfte att bredda sortimentet. Samtidigt flyttas produktionen av vissa andra sprängämnen till Frankrike. Det här innebär att högteknologiska produkter även fortsättningsvis finns tillgängliga för de tre länderna till rimliga kostnader, säger Ronny Lindström, marknadschef på Eurenco. Vi har också i framtiden både utveckling och produktion kvar i såväl Sverige och Finland som Frankrike. EURENCO Delar av Eurencos produktsortiment. FORSKNING & NÄRINGSLIV 19

20 20 FORSKNING & NÄRINGSLIV

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVENSK FÖRSVARSINDUSTRI Svensk materielförsörjningsstrategi Materiel med hög förmåga/låg

Läs mer

AVROP: EN INKÖPARE, TACK!

AVROP: EN INKÖPARE, TACK! AVROP: EN INKÖPARE, TACK! Härmed beställer vi en initiativrik och ansvarsfull person till Saab Aerotech i Skövde. Vi vill att du levereras till oss under hösten, för att förstärka vår nya funktion Centralt

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan?

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan? Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan? Varför försvarsexport? Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport. Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett säkerhets-

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA

VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAGET SAAB Järfälla 21 maj 2013 BAKGRUND I SVERIGES ALLIANSFRIHET 1937 stod världen inför ännu ett storkrig. Sverige hade som neutralt land svårt

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995 Sida 1 (7) Särskilda redovisningar rörande Försvarsmaktens förslag till en utvecklad försvarsattachéorganisation och Försvarsmaktens öppna redovisning över tänkt verksamhet för år 2005 för den militära

Läs mer

Resiliens i en förändrad omvärld

Resiliens i en förändrad omvärld WWW.FORSVARSMAKTE N.SE Resiliens i en förändrad omvärld 2015-03- 27 1 AGENDA Kort presentation inklusive Försvarsmaktens uppgifter Förändrad omvärld och förändrat samhälle hur ser hotbilden ut? Förändrat

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 2 Secureguard komplett distributör av nätverkssäkerhet med toppkompetens Secureguard har en genomtänkt

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9.

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9. NYA TEKNIKBOKEN Lärarhandledning I takt med att tekniken blivit allt mer komplicerad ställs högre krav på vårt tekniska kunnande i vardags- och arbetslivet. Många samhällsfrågor är också direkt knutna

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? VARFÖR? En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? En stark svensk säkerhets- och försvarsindustri stärker Sveriges internationella inflytande

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering Inbjuder till seminariet Teknikläget idag för Nätverksbaserat försvar i en interoperabel miljö Networked Based Defence in an Interoperable

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Kommittédirektiv Investeringsplanering för försvarsmateriel Dir. 2013:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en ändrad process för hur regeringen

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

IVA-seminarium 25 augusti 2003:

IVA-seminarium 25 augusti 2003: IVA-seminarium 25 augusti 2003: Under seminariet presenterades sektorrapporter från telekommunikation, järnväg, energi och försvar av de forskare som författat dem (prof Bertil Thorngren, Harald Haegermark,

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Sida 1 (7) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning nr 7 a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Innehållsförteckning 1. Försvarsmaktens budgetunderlag

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Programplan

Programplan samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Programplan 2015-2017 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Vad är det du exporterar? och till vem?

Vad är det du exporterar? och till vem? Vad är det du exporterar? och till vem? produktion: Säkerhetspolisen grafisk formgivning och illustrationer: Typisk Form designbyrå tryck: Edita Bobergs, juni 2015 Vad är det du exporterar? och till vem?

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

HEL-projektet i korthet:

HEL-projektet i korthet: HEL-projektet i korthet: 2001 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att utveckla elförsörjningens säkerhet och beredskap genom att skapa en helhetssyn och utveckla formerna för samverkan och informationsutbyte.

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas Magnus Lommerdal Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas > Svenska kraftnäts uppdrag > Tillbakablick och förändrade förutsättningar >

Läs mer

Produktinformation viktigare än programvara?!

Produktinformation viktigare än programvara?! Produktinformation viktigare än programvara?! Standarden ISO 10303-239 PLCS gör g r det möjligt m att skapa en helhetsbild över den information som beskriver de krav du ställer påp din produkt, den resulterande

Läs mer

Historisk tillbakablick kring civilt försvar

Historisk tillbakablick kring civilt försvar Historisk tillbakablick kring civilt försvar Länsstyrelsen Värmland Handläggare civilt försvar Varför ett civilförsvar? Erfarenheterna från Andra världskriget i Europa och Japan liksom Koreakriget Civilbefolkningen

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Genlt Sverker Göranson

Genlt Sverker Göranson HEADQUARTERS HEADQUARTERS Genlt Sverker Göranson C LEDS och C HKV = FM Stabschef 1 Modularitet - en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser Förmåge perspektivet Krigföringsförmåga Fysiska

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Marknadens Utveckling

Marknadens Utveckling Marknadens Utveckling Svensk försvarsexport 2015 Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja svensk försvarsexport när den är av försvarspolitiskt intresse. Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här bilden för att skydda din integritet. Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken 1552 Åkers Krutbruk 1937 Saab 1600

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

APS Norway. Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri. Företagspresentation. APS Norway AS.

APS Norway. Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri. Företagspresentation. APS Norway AS. www.consilio.no APS Norway Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri Företagspresentation APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rör GRP-rör till kraftverk GRP-rör till vatten

Läs mer

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Före: Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) A. Folk och försvar: Barentsregionen EU:s heta hörn Talare: Försvarsminister Karin Enström Del 1

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter.

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter. Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare

Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen. 18 november Lena Jupiter Larsson, FMV. Datum, Bild 1, Författare Datum, Bild 1, Författare Inspirationsmöte FMV Upphandlingsutredningen 18 november 2011 Lena Jupiter Larsson, FMV Datum, Bild 2, Författare Agenda Presentation av uppdrag: Fas 1 Inhämtning Underlag och

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:153

Regeringens proposition 2015/16:153 Regeringens proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop. 2015/16:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer