MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET"

Transkript

1 i fo k u s : MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET AKUT! BARNEN I AFRIKAS HORN ÖVERLEVER INTE SVÄLTEN återrapport VATTEN rapport RESULTAT NR

2 INNEHÅLL 2 I FOKUS: MAT En mänsklig rättighet GHANA En hungrig prins 7 AFRIKA En bild av desperation 10 Återrapporter om vatten 12 HAITI Examensfest 14 Korsord 16 GHANA Konsten att köpa mat 17 Korta nedslag 18 FILIPPINERNA Mat på Filippinerna 19 Kärrsjö 136 SE Trehörningsjö Tel Fax Plusgiro Bankgiro Ansvarig utgivare: Lennart Eriksson Redaktion: Marita Good Dennis Thern Om inte annat anges är det text och foto Hoppets Stjärna. Produktion: Ågrenshuset /11240 Agera innan det är för sent! Jag tror att vi alla någon gång varit hungriga. Magen börjar knorra och suga, ett sug som snart övergår i en ihållande värk. Gör man inget åt hungern blir tankarna ganska snart ostrukturerade, blodsockret sjunker och humöret med det. För ett litet barn är hungerkänslan ett sätt att överleva. Ett hungrigt barn förvandlas snabbt till ett skrikande monster, för att lika snabbt återgå till det glada, pigga och nöjda barnet igen, så fort det fått mat. LEDARE Men, vad händer när maten saknas eller när den mat som finns, är ensidig och näringsfattig? Tänk dig att i dagar och veckor vara på flykt undan torka och svält, bärande eller släpande på barn som för länge sedan gett upp. Barn som du burit under ditt hjärta, älskat långt innan de var födda, barn som du utan vidare skulle ge ditt liv för - om det hade hjälpt. För tusentals svältande barn på Afrikas horn är det redan för sent, deras små kroppar har glömt vad de ska göra med maten och allt de stoppar i sig, rinner rakt igenom. Hungerkänslan de kände har släppt för länge sedan, skriken har tystnat och ersatts av apati och håglöshet. Den extrema torka vi ser på Afrikas horn idag, är enligt många ett resultat av de klimatförändringar som framförallt vi i västvärlden är upphov till. Man kan ju undra varför just Afrika gång på gång ska behöva betala priset för vår välfärd? Man kan också undra varför inte omvärlden agerade mycket tidigare? Forskare förutsåg dagens katastrof redan för ett år sedan. Då var det ännu inte för sent att rädda tusentals människor som nu är döda. Brist på mat syns inte alltid utanpå och ett barn som bara är undernärt, gör sig kanske inte lika bra på bild, som ett som svälter. Men skadorna som bristen på mat orsakar på insidan av kroppen är enorma. För ett litet barn sker den allra största skadan i hjärnan. Alla vet att den som under sina första år får kärleksfull omsorg, rent vatten, bra hygien, näringsriktig mat och hälsovård, har större chans att överleva, växa upp och utveckla sina fysiska och psykiska färdigheter. Men förebyggande och långsiktiga insatser skapar inte rubriker i media och får därför inget större politiskt intresse och inte heller uppmärksamhet från allmänhet och gåvogivare. Vi lever i en krass verklighet. I våra projekt runt om i världen vill vi agera innan det är för sent! Vi vill att de barn vi fått ansvar för ska få möjlighet att utvecklas och växa upp friska och starka. En bra start i livet lägger grunden för barnets framgångar i skolan och för livslång hälsa och välbefinnande. En investering, till exempel i form av ett fadderskap, i de här tidiga åren är den bästa garantin för att hela samhällen ska uppnå en hållbar ekonomi och samhällsutveckling. Ändå saknar alldeles för många barn i världen denna grundtrygghet främst på grund av fattigdom och okunskap. Det finns nog med mat åt alla i världen. Ändå lägger sig nästan 1 miljard människor hungriga varje kväll. Varje dag dör barn för att de inte har tillräckligt att äta. - Det är skamligt! Lennart Eriksson Generalsekreterare Hoppets Stjärna

3 MatEn mänsklig rättighet Bland de Millenniemål som FN tillsammans med flera regeringar satt upp för 2000-talet, ligger kampen mot hunger högst upp på prioriteringslistan. Målet är att halvera antalet hungrande människor runt om i världen till I början av 80- och 90-talen gjordes stora framsteg i kampen mot kronisk hunger, men trenden har vänt och antalet svältande människor har istället stadigt ökat det senaste årtiondet. År 2009 dog nära 8,1 miljoner barn innan de hann fylla fem år av brist på näring, vatten och hälsovård. Idag är hunger och undernäring ett större hot mot människans hälsa än AIDS, malaria och tuberkulos tillsammans. Nästan en miljard människor eller var sjunde person får inte i sig tillräckligt med näring för att kunna leva ett friskt och aktivt liv. Lika många människor, främst i västvärlden, lider av övervikt. Mat finns Globalt sett är inte brist på mat den främsta anledning till att så många människor går hungriga, naturkatastrofer, konflikter, fattigdom, bristfällig infrastruktur inom jordbruk samt överexploatering av naturen gör att maten inte kommer alla till del. Den globala finanskrisen har de senaste åren lett till att ännu fler människor i de fattigaste delarna av världen tvingas gå hungriga. Finanskrisen har resulterat i 3

4 Mat en mänsklig rättighet lägre inkomster och ökad arbetslöshet. I länder utan socialt skyddsnät får arbetslösheten katastrofala följder. Många hävdar nu också att spekulationer i livsmedel och vinstintressen leder till höjda priser och brist på mat. I den globala ekonomin har mat blivit en råvara, precis som koppar, olja och järn. Bantningsindustrin i USA omsätter 700 miljarder kronor varje år. Fattiga bönder drabbas värst Det stora flertalet hungriga, runt 70%, bor på landsbygden och är helt beroende av jord, vatten och grödor för sin överlevnad. När de inte får tillgång till dessa resurser går de hungriga. Ofta har de bara en liten jordbit, eller ingen egen mark över huvudtaget, de har heller inte råd med fröer och gödningsmedel och sällan tillgång till konstbevattning. Det gör dem till exempel extra utsatta för klimatförändringar. Torrperioder som tidigare inträffade någon gång per decennie, inträffar nu allt oftare, väderfenomenet La Niña ger regelbundet svåra översvämningar på vissa håll och torka på andra. Allt fler människor är idag så kallade klimatflyktingar eftersom de inte längre kan odla marken där de bott i generationer, de drivs in till städerna i jakten på jobb och en bättre tillvaro. Fattiga människor drabbas värst av dagens miljöproblem, eftersom de ofta är direkt beroende av naturen för sin försörjning. Företags oansvar skapar hunger Runt om i världen använder också multinationella företag fattiga människors mark till den egna verksamheten. Orättvisa handelsavtal, subventioner och dumpade matpriser urholkar det lokala jordbruket och tillgången på mat. Subventionerat billigt socker från bland annat Frankrike har till exempel nästan helt slagit ut en tidigare lönsam sockerproduktion på Haiti. Ett annat exempel är ett stort multinationellt gruvföretag som bland annat levererar platinum till den svenska bilindustrin. Företagets gruvdrift i Sydafrika har lett till att tusentals bönder tvingats flytta från områden de levt i generationer utan att de får tillräcklig kompensation med ökat hunger och fattigdom som följd. Dessutom har flera vattenkällor blivit otjänliga och elektriciteten har stängts av för de människor som vägrar flytta. Ytterligare ett exempel är den ökade användningen av biobränsle, bakom ökningen finns goda avsikter, inte minst för klimatet, men på flera håll i framförallt Afrika har det 4

5 ökande användandet lett till lokal matbrist och ökad fattigdom, då odlingsbar mark köpts upp för att producera biobränsle. I dag odlar europeiska företag, däribland även svenska, biobränsle på en miljon hektar mark i fem afrikanska länder. Företag från EU har säkrat ytterligare fem miljoner hektar mark i Afrika, världens bördigaste och mest naturresursrika kontinent. Ekonomisk vinst ligger bakom Sådana här exempel finns det tyvärr alltför många av, Shell i Nigeria, Coca Cola i Indien, bananindustrin i Costa Rica, Arla i Dominikanska republiken för att bara nämna några. Det är en form av fortsatt kolonialism och den drabbar nästan uteslutande fattiga, outbildade, maktlösa människor som inte har möjlighet att själva strida för sina rättigheter. De multinationella företagen har en enorm ekonomisk makt som de tyvärr ibland missbrukar. Lagstiftningen som ska skydda är antingen för svag eller genomdrivs inte. Maten räcker till alla, men de rika äter för mycket och de fattiga för lite. Infektionssjukdomar ökar Förutom den uppenbara hungern - att det inte finns tillräckligt med mat finns en mer dold sida. Om kroppen inte får i sig tillräckligt av de näringsämnen vi behöver försämras immunförsvaret och risken att drabbas av olika sjukdomar ökar. Undernäring bidrar också till att centrala delar av kroppen slutar fungera, vilket leder till minskad möjlighet att försörja sig själv och en ökad risk att dö i förtid. Haiti, där 80% av befolkningen lever på mindre än motsvarande två amerikanska dollar per dag, har till exempel en av världens kortaste livslängder, 53 år. Vart femte svenskt barn mellan 7 och 9 är överviktigt enligt studie gjord av forskare från Sahlgrenska akademin och Karolinska Institutet Barn drabbas hårdast Framförallt drabbar undernäring och hunger barn. Näringsbrist gör att barn inte växer som de ska, de blir kortare och mindre än jämnåriga som får ordentlig mat. Men undernäring är i regel osynlig. Tre fjärdedelar av de barn som riskerar att dö av näringsbrist visar inga yttre tecken på svält. De livshotande skadorna drabbar insidan av kroppen, framförallt hjärnan. Hela 70 procent av hjärnans utveckling sker under de två första levnads- 5

6 Mat en mänsklig rättighet HS FRÅGAR SANIS Vad är din favoritmat? Jollof Rice* När åt du det senast? För ungefär två månader sen när min farbror kom på besök från stan, annars får vi det bara i skolan sista dagen innan skollovet. Vad fick du till frukost idag? Rostad majs, jag brukar rosta majs till mig och min bror innan vi går till skolan. Hur många gånger per dag äter du? På vardagarna får jag lunch på skolan, då äter jag tre gånger om dagen, på helgerna blir det bara frukost och middag. Hur känns det att vara hungrig? Jag brukar bli yr i huvudet och det känns konstigt i magen. Vad gör du när du är hungrig? Jag försöker hitta något att äta. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Nej, jag vet inte. * Jollof Rice är en mycket populär risrätt i Ghana, kan jämföras lite med vår Risotto. [ Sanis 6 år från Ghana ] åren. Undernäring under de åren gör att barnets hjärna utvecklas långsammare. Ett barn som går hungrigt halkar efter redan innan de lärt sig gå. Mat är ett grundläggande behov, äter man inte dör man. Ekonomiska konsekvenser av hunger Hunger får inte bara konsekvenser för personen som hungrar, resultatet drabbar också familjer och hela samhällen, inte minst ekonomiskt när människor inte längre kan arbeta och försörja sig själva på grund av hunger och svält. Ekonomer uppskattar att varje barn, vars fysiska och mentala utveckling hämmats av kronisk hunger, under en livstid ger samhället en faktisk nedgång i intäkter på fem till tio procent. Under 2010 kom äntligen goda nyheter, antalet hungriga i världen är på nedgång. I t ex Afrika finns idag flera länder där man lyckats vända på situationen och lyckats gå från undernäring och svält till välstånd. Men 925 miljoner människor går fortfarande till sängs hungriga. Hur kan det bli bättre? För att komma tillrätta med hunger och undernäring krävs långsiktigt arbete. Det krävs kunskap och ansvarstagande hos företag. Det krävs att samtliga regeringar tar sitt ansvar för att deras befolkning ska få en tryggad livsmedelsförsörjning. Det krävs att vi alla börjar ta ett större ansvar för vår miljö. Det krävs att du och jag agerar! Målet är inte bara att förhindra svält vid katastrofer, utan att helt utrota hunger och undernäring. HS FRÅGAR CHRISTINA Vad är din favoritmat? Pelemeni. * När åt du det senast? Jag fick det när jag besökte familjecentret Grace i våras. Vad fick du till frukost idag? Jag åt gröt och te, idag fick vi ost också. Hur många gånger per dag äter du? På internatet där jag bor får vi mat fyra gånger om dagen. Hur känns det att vara hungrig? Jag tycker inte om att vara hungrig. Vad gör du när du är hungrig? När jag är hungrig väntar jag tills det är dags att gå till matsalen. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Jag har aldrig funderat över vad min kropp behöver. * Pelmeni är en rysk maträtt som oftast består av en kryddad köttfärs i en särskild deg, liknande pastadeg. Pelmeni serveras oftast med gräddfil, smör, ättika eller buljong. [ Christina 12 år från Ryssland ] 6

7 En hungrig prins Han må vara prins i mamma och pappas ögon men namnet till trots, saknar Prince det mesta som borde tillfalla en prins. Jag träffar honom på Hoppets Stjärnas förskola i Osae Krodua i Ghana; den rödrutiga skolskjortan är trasig, de bruna shortsen för stora och han orkar inte ens dra på munnen när jag tar fram kameran för att ta ett kort. Text & foto: Marita Good GHANA Fröken Caroline berättar att han är hungrig, skollunchen har inte serverats än och frukosten hemma bestod av en mugg te. Fröken grälar lite på honom och försöker få honom att svara på mina frågor. Jag tycker lite synd om honom, känner mig lite skyldig för att han får skäll. Vad har jag för rätt att tränga mig på, han kanske är blyg och så är det ju svårt att koncentrera sig när man hungrig. Han förstår nog mina frågor, men tankarna går liksom inte riktigt att styra. Förskolan första steget till en bättre framtid Hoppets Stjärnas förskola i Osae Krodua är uppdelad i fyra årskurser, Nursery 1 och 2 och så Kindergarten 1 och 2. Prince som är fem år går i Kindergarten 1. Fröken Caroline berättar att han är ganska duktig, kanske inte bäst i klassen men hon tror att han kommer kunna klara sig bra även i grundskolan. Men tyvärr kommer han troligtvis inte gå vidare till secondary school (jmf vårt högstadium). I Osae Krodua finns bara primary school (jmf årskurs 1 till 6). För att gå vidare till secondary school behöver barnen ta sig till Accra, något som de flesta inte har råd med. Men det skulle vara bra för dem, då skulle de verkligen kunna arbeta på sin framtid. Cassava grunden i mångas hushållsekonomi Prince familj, liksom drygt 50% av Ghanas befolkning, livnär sig på jordbruk. De äger inte någon egen mark utan arrenderar en bit mark där de odlar majs, cassava och en del palmoljeträd. Skörden delas i tre delar, en del går till markägaren, två tredjedelar får de behålla själva. Det räcker inte, berättar Stephan, Princes pappa. Vi behöver mer 7

8 mark. Ibland räcker inte cassavan vi skördat fram till nästa skörd, då måste vi låna av andra eller köpa. Prince bor inte så långt från skolan och jag har fått följa med hem till honom. Han visar mig hur mamma, mormor och hans två systrar arbetar med att bereda cassava* till gari*. Det är en lång process som tar runt en vecka; när cassavan skördats skalas den och mals i en speciell kvarn. Massan packas och pressas under tre till sju dagar för att det mesta av vattnet och stärkelsen ska försvinna. Sista ledet i processen är att rosta massan i stora pannor över öppen eld. Det är viktigt att all fukt försvinner, annars finns risk att garin möglar och blir förstörd. Garin får heller inte bli bränd, varför man hela tiden måste röra i pannan. För att komma undan värmen något, har familjen byggt upp en speciell byggnad; man eldar bakom och leder upp värmen i små hål där de stora pannorna placeras. Ändå rinner svetten i pannan på mamma Patience. Drömmer om att starta eget Äldsta dottern Catherine är 16 år, hon berättar om sin dröm att bli frisör. Jag skulle vilja öppna en egen liten salong, men man måste ha pengar för att starta och pengar är svårt att få ihop på vårt lilla jordbruk. De år vi får bra skörd brukar vi åka till marknaden och sälja en del av vår cassava, pengarna använder vi för att förbättra huset, köpa kläder och annat som vi behöver, det blir sällan något över att lägga undan för framtidens drömmar. Mamma Patience ler trots att familjens situation nog inte är särskilt rolig. Prince drar mig lite försiktigt i armen, han vill visa mig sitt hem, en enkel betongbyggnad med plåttak. Här finns bara ett rum, en enkel säng står längs med en vägg, några kläder hänger på linor i taket. Mellansyster Abigail berättar att Prince brukar sova på en matta som de rullar ut på golvet, hon och Catherine sover hos mormor, i huset bredvid. Mat i magen När vi kommer tillbaka till skolan har skollunchen redan serverats men en av mattanterna har ställt undan en portion till Prince, en rejäl portion med ris och böngryta. Han sätter sig ner och börjar snabbt äta. Runt honom stojar hans nu mätta klasskompisar. Med mat i magen är de precis lika glada, spralliga och fulla av bus som förskolebarn i Sverige. Tyvärr 8

9 HS FRÅGAR MARCIA Vad är din favoritmat? Korv och potatismos. När åt du det senast? Jag fick det hos moster Lena, kanske sex veckor sen. Vad fick du till frukost idag? Jag åt välling. Hur många gånger per dag äter du? Jag får mat, frukost och kvällsmat. Hur känns det att vara hungrig? Det känns väl ingenting, eller, jag vet inte, mamma säger att jag blir sur. [ Marcia 5 år Sverige ] har vi inte tid att stanna längre, mina frågor till Prince förblir obesvarade. Vi lämnar honom med munnen full av mat, dagens första måltid Fryst kyckling från Danmark och mjölkpulver från Sverige Ghana är ett land rikt på naturtillgångar, här finns timmer, guld, kakao och diamanter. Det var inte för inte som landet kallades Guldkusten. Ändå lever mer än 30% av befolkningen, precis som Prince, långt under fattigdomsstrecket, med små möjligheter att ta sig därifrån. Tuffa villkor från Världsbanken och Internationella valutafonden, tillsammans med EPA-avtal* och EU-subventioner till europeiska bönder, har gjort det svårt, för att inte säga omöjligt för Ghanas småbönder att försörja sig. På hyllorna i butikerna och även i alla de små shopar som trängs längs med alla större vägar, trängs billiga importvaror som helt konkurrerat ut de lokala produkterna; fryst kyckling från Danmark, tomatpuré på burk från Italien, socker från Frankrike, mjölkpulver från Sverige, ris från Kina och choklad från USA och Schweiz. Produkter som de tidigare producerade själva. Främsta exportvaran kakao Jag insåg själv det absurda i situationen när jag en kväll köpte en bit lokalt producerad choklad. Den var dubbelt så dyr som en bit Mars, importerad från Europa, gjord av kakaobönor som växt i Ghana. Försäljaren berättade att Ghanas egen chokladproduktion precis kommit igång igen, efter att ha stått still i närmare två år. Förändring på gång Men situationen är på väg att förändras, Ghana är ett av de första länderna i världen som är på väg att uppfylla milleniummålet om att halvera antalet fattiga i landet. För fem år sedan levde mer än 50% av befolkningen i Ghana under fattigdomsstrecket. Man har en stabil demokrati, har fått bukt med den värsta korruptionen och samma världsbank som till synes slagit undan fötterna på landet tidigare, har genom generösa lån hjälpt landet att komma på fötter och bygga upp den egna industrin. Budgetunderskottet har minskat och tillväxttakten ligger nu på ca 6% per år. För ett par år sedan hittades även olja utanför landets kust, något som gjort både befolkning och utländska investerare optimistiska. Men resurserna är mycket snett fördelade. Ghanas 20% rikaste har de senaste åren blivit betydligt rikare medan 80% av befolkningen inte sett så mycket av tillväxten. Här vill Hoppets Stjärna vara med; genom våra förskolor vill vi ge även de fattigaste förutsättningar att kunna ta för sig av kakan. Vi vill ge barn som Prince och hans syskon en möjlighet till utbildning, kunskap om sina rättigheter och sitt eget värde, kunskap om sitt ansvar gentemot sin närmiljö och vi vill ge dem självkänsla som kommer hjälpa dem den dag de ska stå på egna ben. På våra förskolor får barnen lära sig grunderna för att läsa, skriva och räkna, de får lära sig engelska, en förutsättning för att de alls ska få börja i grundskolan och, de får varje dag äta sig mätta - en förutsättning för att de alls ska klara av att ta till sig undervisningen och utvecklas. Vem vet, kanske kommer Prince en dag att få bo och leva som namnet säger en prins. * Cassava, också kallad maniok, en halvbuske med ätbara rotknölar som blir mellan 30 och 60 cm långa. * Gari, en sorts mjöl eller gryn som bereds av cassava och används för att göra eba eller kenkey som äts tillsammans med kött eller fisk ungefär som vi äter potatis. Gari är mycket rikt på stärkelse men fattigt på protein. *EPA- avtal, Ekonomiska Partnerskapsavtalen, handelsavtal som EU sluter med sina före detta kolonier 9

10 en bild av FOTO: IAS desperation. Flickan på bilden överlevde inte. Mamma hade ingenting att erbjuda. Barnet bara grät, även när vi försökte ge henne lite mjölk. Allt jag kunde göra var att erbjuda en tyst bön för den lilla. Direktor IAS Kenya/Somalia direktör Världens ögon vänds åter mot Afrikas horn, där mellan 10 och 15 miljoner människor är i behov av akut hjälp. 10 AFRIKA Torkan slår till igen och igen Svältkatastrofen på Afrikas horn är sedan i somras ett faktum. Områden i Etiopien, Somalia och Kenya har drabbats av den värsta torkan på 60 år, enligt FN. Matpriserna galopperar samtidigt som boskapen ramlar ihop och dör av uttorkning om familjen inte redan nödslaktat i brist på mat. FN kategoriserar situationen i stora områden av Kenya och Somalia som svår, nivån under värsta möjliga svältkatastrof. Området har alltid drabbats av år med torka och missväxt men svältåren kommer nu allt tätare. Varken befolkning, djur eller marker får en chans att återhämta sig, det gör att svältkatastroferna vi nu ser blir allt allvarligare. Även om regnet kommer tillbaka kan det ta mycket lång tid innan man kan bruka jorden igen. I väntan på vad som kanske aldrig kommer Trots att alla inte överlever den långa resan, flyr dagligen tusentals somalier från sina hem i jakt efter

11 12 miljoner människor i akut behov av hjälp Minst vart tredje barn i de värst utsatta områdena lider av akut under näring och riskerar att dö. I början av augusti hade redan närmare barn under fem år dött. Priset på flera av de viktigaste basmatvarorna har det senaste året skjutit i höjden, 50% i Kenya, 100% i Etiopien och nästan 250% i Somalia. arian Snapshot (as of 9 Aug 2011) ding Mogadishu, and south. US$1.3 aving assistance to igin SOUTH SUDAN SUDAN UGANDA Källa: OCHA UNITED REPUBLIC OF TANZANIA ERITREA ETHIOPIA Addis-Ababa Turkana KENYA 3.2 million 554,585 Dadaab Dagahaley Ifo Hagadera Nairobi 4.6 million 238,423 XX XX Area with limited humanitarian access b Total refugee caseloads (as of 9 Aug) a Local people in need of assistance (as of 9 Aug) c 146,600 DJIBOUTI 19,110 Djibouti Ali Addeh Reception centre Dollo Ado Mogadishu SOMALIA 3.7 million 12.4 million people in need of humanitarian assistance c Integrated Food Security Phase Classification (IPC) (Jul - Aug 2011) b 1: None or Minimal 2: Stressed 3: Crisis 4: Emergency 5: Catastrophe/Famine 200 km The boundaries and names shown and the designations used on all maps do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Creation date: 10 Aug 2011 Data sources: UNCS, GAUL, a UNHCR, b FEWS NET - FSNAU/FAO, c OCHA In collaboration with: Feedback: Hit går hjälpen Mogadishu, Somalia IAS har arbetat i huvudstaden Mogadishu under många år och med fokus på torkan sedan i april. I tre stora flyktingläger, Waberi, Badbado och Tribunka distribuerar man mat, vatten och plastfolie för enkla bostäder. Flyktingarna har gått många mil för att komma till Mogadishu. Under vägen har de förlorat sina nära. En av IAS medarbetare berättar om en mamma som började sin resa i Dinsor med fem barn och anlände till Mogadishu med bara ett barn. De andra dog längs vägen. Hon bad om lite vatten att hälla på sin enda kvarvarande dotter. för att hålla henne vid liv ytterligare några dagar. Efter bara en dag i lägret dog även detta barn. (Andreas Zetterlund IAS) Turkana, nordvästra Kenya Star of Hope Kenya kommer att koncentrera sin hjälp till området Turkana, ett av de områden i Kenya som drabbats svårt av torkan. Hoppets Stjärna har kontakter i området sedan 70-talet, då vår moderorganisation Tältmissionen arbetade i området. Här finns inga stora flyktingläger, hjälpen kommer att distribueras till den svårt drabbade lokalbefolkningen. Här är det framförallt mat som behövs; majs, bönor, ris och matolja. Din gåva behövs! Maten köps lokalt, det finns mat tillgänglig i bland annat Kenya, och transporteras till Mogadishu och Luitani. Med transporter och samordning kostar ett livsmedelspaket 195 kr per familj. Knappt 200 kronor, vad får vi för det här hemma, pizza och godis till fredagsmyset kanske? Rädda en familj från svält ge 200 kronor! Mer info finns på tidningens baksida! mat. Vandringen sker nattetid. Efter solnedgången går det att sätta ner fotsulorna i sanden utan att bränna sönder dem. Varje dag hamnar mer än somalier i grannländerna Kenya och Etiopien, andra i stora flyktingläger inne i Somalia. Den enorma mängden flyktingar gör situationen ohanterbar, samtidigt som Kenya och Etiopien försöker hantera sin egen svältkatastrof. I dagarna kom också rapporter om att kolera sprider sig i snabb fart i flyktinglägren. Hoppets Stjärna har valt att förmedla hjälp, dels via organisationen IAS men också genom vår egen systerorganisation Star of Hope Kenya. En svältkatastrof som enligt flera experter hade kunnat undvikas... Svält kommer inte plötsligt, maten tar inte utan vidare slut. Även denna gång gick det ut varningar, internationella organisationer varnade och vädjade om hjälp. Men hjälp kommer först när media kan tillhandahålla bilder på svälten, barn med svullna magar. Amerikanska forskare förutsåg dagens katastrof redan för ett år sedan. Då var det ännu inte för sent att rädda tusentals människor som nu är döda. Men förebyggande och långsiktiga insatser skapar inte rubriker i media och får därför inget större politiskt intresse och inte heller uppmärksamhet från allmänhet och gåvogivare. 11

12 Återrapporter om vatten Vattencistern till Boyer Äntligen kan barnen på Hoppets Stjärnas skola i Boyer dricka rent vatten. Tillgången på rent dricksvatten har under många år varit ett stort problem för ledningen på den skola som Hoppets Stjärna stöder i Boyer. Bristen på vattnet har berört både skolan och hela byn runt om skolan vilket lett till att barnen ofta och lätt blivit sjuka i olika vattenrelaterade sjukdomar. Efter flera misslyckade försök att hitta vatten och gräva brunnar har man nu löst problemet genom att bygga en gigantisk vattencistern. Cisternen rymmer liter vatten. Så långt det är möjligt kommer man att samla regnvatten under regnperioderna men vatten kommer också att köpas in och fraktas till Boyer. I Cisternen finns flera kamrar bland annat en kammare för dricksvatten, för att vattnet ska vara säkert att dricka renas det med hjälp av vattenreningsvätska. Förutom rent dricksvatten att använda för dryck och matlagning finns det nu även dusch, toalett och flera kranar för handtvätt på skolan. Även befolkningen runt om skolan har möjlighet att hämta vatten från tanken, något som underlättar deras vardag mycket. Taket ovanpå vat tencisternen används som en större samlingssal, ett tak har byggts både till skydd för samlingssalen men också för att ge skugga och hålla vattnet svalt. Hittills har samlingssalen främst använts som klassrum av skolan, bland annat för sömnadskursen och tentor men lokalen lånas även ut till byn, här har bland annat firats bröllop. Vattenreningsmaskinen gick till Rigaud I samband med återinvigningen av Hoppets Stjärnas skola i Rigaud invigdes också den efterlängtade vattenkiosken där den mycket välbehövliga maskinen installerats. Maskinen med kapacitet att rena 600 liter vatten i timmen förser nu hela skolan med rent dricksvatten men ger också ett överskott som används till försäljning, vinsten från vattenförsäljningen går tillbaka till skolan. Initiativet till att köpa maskinen tog Gustav Söderberg från Eskilstuna strax efter den svåra jordbävningen i januari. Han ville göra något mer rejält på egen hand. Och det har han gjort! Under flera månader arbetade han för att samla in pengar, beställa maskinen och organisera transport med mera. Ett stort tack för det Gustav!

13 Nu sprutar vattnet i Jeanton I mitten av augusti borrades det efter vatten i Jeanton. Trots att området är mycket torrt och dammigt, speciellt under torrperioderna, sprutade rent vatten upp ur jorden på ca 60 meters djup. En brunn borrades på Hoppets Stjärnas skolgård och den andra borrades mitt inne i byn, ca 200 meter från skolan. Insatsen bekostas av ungdomskören E-team från Skorped som under nästan ett år hållit konserter till förmån för Haiti. En otrolig insats som både Hoppets Stjärna och inte minst befolkningen i Jeanton är mycket tacksamma för. Regnvatten i Brasilien en värdefull tillgång på förskolan På en av våra förskolor, som ligger i ett fattigt område nära kuststaden Santos, använde man förut dyrt dricksvatten när man skulle duscha, tvätta kläder eller diska. Resultatet blev att det livsviktiga vattnet snabbt tog slut. För ett par månader sedan byggde Hoppets Stjärna en cistern i området, som nu samlar upp regnvatten. Detta använder man till hygien, tvätt och även konstbevattning. Vattencisternen gör att vi kan spara både pengar och miljö, regnvatten är gratis och kräver inga reningsprocesser eller transporter. Det köpta vattnet kan istället användas till det som det är avsett för; rent dricksvatten....brunnar har även borrats i Colonia och Hipolito Irigoyen i Argentina... Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. På vår webbsida kan du se mer bilder och läsa mer om våra vattenprojekt. liksom i Osae Krodua, Ghana. HS FRÅGAR CAMILLE Vad är din favoritmat? Fisk och friterad kyckling. När åt du det senast? Fisk äter jag nästan varje dag men kyckling får jag bara när det är något vi ska fira, till exempel om någon fyller år. Vad fick du till frukost idag? Ris med kokt ägg och kaffe. Hur många gånger per dag äter du? Tre gånger om dagen. Hur känns det att vara hungrig? Jag får ont i magen. Vad gör du när du är hungrig? Jag ropar på mamma. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Jag måste äta bra och näringsrik mat som frukt och grönsaker, vitaminer och mjölk. [ Camille Anne 8 år från Filippinerna ] 13

14 Examensfest Så var det äntligen examensdags för de 33 sömnadseleverna vid pilotprojektet i Boyer. Stämningen var på topp, även om en viss nervositet också smugit sig in. Det var en fantastisk tillställning med tal, sång, dans, utdelning av intyg och även en stor modeshow där eleverna själva agerade modeller och fick visa upp sina kreationer. Text: Linda Borror & Dennis Thern Foto: Dennis Thern HS FRÅGAR GLORIA Vad är din favoritmat? Min favoritmat är ris med fiskgryta. När åt du det senast? Vi fick det i skolan för två dagar sedan. Vi brukar få ris med kött- eller fiskgryta två gånger i veckan, det tycker jag är jättebra. Vad fick du till frukost idag? Kenkey * Hur många gånger per dag äter du? På vardagarna får jag lunch på skolan, då äter jag tre gånger om dagen, på helgerna blir det bara frukost och middag. Hur känns det att vara hungrig? När jag är hungrig kan jag inte göra nånting, min mage värker och ibland gråter jag. Vad gör du när du är hungrig? Om jag är hemma går jag till mamma eller pappa och ber om mat. Om de säger att det inte finns någon mat gråter jag tills de ger mig nåt. I skolan väntar jag tills maten kommer. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Fröken har sagt att min kropp inte kan växa utan mat, om vi inte äter så dör vi. * Kenkey är en typisk ghanansk rätt gjord av majsoch kassavamjöl, lite som gröt i konsistensen, formad till stora bollar. [ Gloria 7 år från Ghana ] 14

15 Linda Borror förbereder elevernas handböcker och certifikat. Kursens två manliga deltagare, Carl Denis och Emilode. 18 årige Emilode utsågs till kursens bäste elev och till hösten kommer han att fungera som Myrtha Dors assistent under nästa kurs. HAITI Kläderna kunde inte bara beskådas under modeshowen, de flesta hade dagen till ära sytt sina egna examenskläder eller bett mamma, syskon, flickvänner eller de egna barnen att agera modeller. En av killarna hade till och med sytt upp två dräkter som han bad Myrtha, ansvarig för kursen, att bära. Stärkt självförtroende i takt med ökade färdigheter Det har varit otroligt spännande att få följa det här pilotprojektet från start, fram till idag. I oktober när första lektionen hölls var det ett gäng mycket nervösa och osäkra elever som försiktigt tog sina första stygn. Myrtha, som är den som har hållit i kursen, satte höga krav på eleverna redan från start. De fick lova att de alltid skulle vara sanningsenliga, inte lura sina kunder genom att sätta för höga priser eller använda sämre material. En kurs som borde ha tagit två år genomfördes på endast nio månader. Många av eleverna hade ingen erfarenhet av sömnad alls, de fick börja med mycket grundläggande sömnad. Men allteftersom har nivån och svårighetsgraden höjts och vi har sett hur självförtroendet stigit i takt med sömnadsskickligheten. Myrthas sätt att undervisa har varit oerhört imponerande. Eleverna har verkligen utvecklats. Det har varit ett sant nöje att se! Under kursen har eleverna fått lära sig flera olika sömnadstekniker, de har fått kunskaper inom design och bland annat fått lära sig att skapa sina egna mönster utifrån bilder i till exempel veckotidningar. Målet är att de ska kunna tillverka kläder som är säljbara främst på Haiti men i framtiden även internationellt. Symaskinerna som eleverna använt under kursen kommer att finnas kvar på skolan men vara tillgängliga för eleverna. Man arbetar just nu med att starta en form av kooperativ där de före detta sömnadseleverna äger maskinerna tillsammans med skolan. Den lösningen kommer att göra det lättare att ta hand om symaskinerna och risken att de stjäls är mindre. Genom kooperativet hoppas Myrtha också att eleverna kommer fortsätta att arbeta tillsammans och ha nytta av varandra. Pris till bäste elev Under den högtidliga ceremonin delades även diplom ut till de bästa eleverna. Ingen blev förvånad när förstapriset gick till 18-årige Emilode. Från första dagen har han tagit sig an varje uppgift med otrolig entusiasm, hans arbetsglädje har smittat av sig på hela klassen. Till hösten kommer han att vara en av lärarna i nästa kurs, han kommer att assistera Myrtha som fortsatt kommer att ansvara för kursen. Prispengarna som han fick kommer han använda för att lära sig sy kläder för män. Målet är att starta en egen verksamhet där han ska kunna försörja både sig själv och sin familj. Även 28-åriga Magalie uppmärksammades, hon blev klassens tvåa. Hon är ensamstående med ett barn och hoppas att hon med sina nyvunna färdigheter snart ska kunna starta en egen verksamhet, hon kommer fokusera på barnkläder. Ceremonin avslutades med att eleverna lät ett ljus, format som en fackla, passera mellan sig. Detta är en tradition på Haiti och den sista eleven överlämnade sedan facklan till en av nästa års elever. Till hösten kommer projektet att utökas med ytterligare två kurser, en i Jeanton, en plats med mycket hög arbetslöshet och en i Dano. För att förverkliga den drömmen behöver vi flera sponsorer, du kan bli en av dem! Det går att stödja projektet långsiktigt men du kan också, via webbbutiken hoppfull.se ge bort en sykurs till någon du tycker om. 15

16 KORSORD VINSTER JAG VILL VINNA / ANMÄLAN NYHETSBREV OBS! Texta tydligt 1:a pris: "Höga Kusten Land Sea & Phenomena, en mycket vacker fotobok. (Värde ca 350:-) 2-20:e pris: Miljövänliga shoppingbagar/ tygkassar. Namn:..... Adress: Postnr:... Ort:... Mobilnummer: JA, jag vill ha Hoppfyllda nyheter via e-post! E-post:... POSTA TILL: Ågrenshuset, Box 33, Örnsköldsvik (märk kuvertet HS ). Senast den 31/10 behöver vi ditt svar. Rätt lösning och vinnare till korsordet presenteras på vår webbsida Vill du inte klippa i tidningen går det bra att kopiera denna sida. 16

17 Konsten att köpa mat Marknadsdag i Kasoa, strax utanför Accra. Lantbrukare och försäljare från hela Osae Krodua och Kasaoområdet har samlats för att sälja sina varor. Så fort vi närmar oss marknaden börjar kvinnor ropa för att få vår uppmärksamhet och be oss köpa just deras varor, utan att egentligen ens veta vad vi behöver. Text & foto: Ambrose Asmah, Hoppets Stjärna Ghana GHANA Andra försäljare marknadsför sina produkter på samma sätt, alla skriker, den som skriker högst får mest sålt. Någonstans bland stånden står en högljudd kvarn för majsmjöl, vilket ytterligare spär på larmet. Lukten från olika spannmål blandas med doften från kryddor, rått kött, fisk, grönsaker, levande getter och höns. För oss stadsbor en mycket obehaglig blandning som är svår att vänja sig vid även om försäljarna inte alls verkar bry sig om den. Här och där blandar sig även stanken av ruttnande sopor in, vilket inte precis gör det lättare att andas. Billigast är inte alltid bäst Vi kommer till marknaden tidigt för att få tag i de färskaste produkterna och oftast de bästa priserna. Vi börjar med att försöka hitta de perfekta varorna. Det går inte att köpa första bästa, det krävs att man går runt en stund på marknaden och jämför kvalitet och pris. Att handla mat till våra skolor runt om i Ghana är en både tidskrävande och slitsam process, det krävs tålamod och kompetens. Det första vi håller utkik efter är näringsvärdet; när det gäller bönor till exempel letar vi alltid efter färska bönor eftersom gamla bönor ofta är torra och mjöliga, har de lagrats länge kan de också ha angripits av insekter, vilket försämrar näringsvärdet betänkligt. Det billigaste är inte alltid det bästa. På samma sätt kollar vi ris, majs, palmolja, tomater, lök, paprika och så vidare. Tuffa förhandlingar och prutförmåga När vi väl hittat det vi söker börjar långa förhandlingar med försäljaren. Vi får ett pris, alltid långt över det egentliga priset, vi säger vad vi är beredda att betala och så är förhandlingen igång. Här krävs skicklighet hos både försäljare och köpare, den som inte kan förhandla förlorar. För försäljarna är marknaden vardag, de vet precis hur de ska göra för att få ut så mycket som möjligt av köparen. Är man inte på sin vakt är det lätt att bli lurad. Förhandlingarna fortsätter tills alla är nöjda. När varorna är betalda får vi hjälp av några killar med små vagnar som mot betalning hjälper oss att lasta vår pick up. När bilen är fylld och vi fått tag i allt vi behöver är det dags att ge sig iväg till våra skolor där vi möts av glada utrop och skratt från barnen. Maten kontrolleras igen av våra nitiska skolkockar, lastas av och packas in i skolornas matförråd. Om ett par veckor är det dags igen HS FRÅGAR DANICIA Vad är din favoritmat? Kokt banan men oftast äter vi bönor, majs och ris. Ibland ägg eller kyckling. När åt du kokt banan senast? Jag kommer inte ihåg men för någon vecka sen kanske. Vad fick du till frukost idag? Ingenting, vi hade ingen mat hemma idag. Hur många gånger per dag äter du? En, två eller ibland tre gånger per dag, oftast blir det en gång i skolan och en gång hemma. Skollunchen är jätteviktig, annars hade jag inte orkat med skolan. Hur känns det att vara hungrig? Jag känner mig svag, jag orkar knappt stå upp. Vad gör du när du är hungrig? Äter om jag kan, annars väntar jag. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Äta mat! [ Danicia 12 år från Haiti ] 17

18 Uljana En av många unga mammor som får hjälp på familjecentret i Grace [ Ryssland ] Uljana vet vad det innebär att växa upp utan sin familj, utan den där grundtryggheten som familjen ger, utan den självklara gemenskapen, tillhörigheten och kärleken. När hon själv, bara sjutton år gammal blev gravid, visste hon inte först vad hon skulle ta sig till. Att låta barnet växa upp på en institution kändes helt fel, samtidigt visste varken hon eller barnets pappa, Andrej, hur de skulle ta hand om ett litet barn. Morsdag 2011 Under sommaren har det delats ut Morsdags paket, massor av paket, totalt skickades över 117 kubikmeter med paket till Lettland. Den glädje som paketen förmedlar går inte att beskriva med ord. Tack alla ni som varit med! Under sommaren har vi även genomfört flera läger för behövande mammor, både i Lettland och i Ryssland, ytterligare ett mammaläger är på gång i Rumänien. Även lägren är ett led i vår Morsdagssatsning. På vår webbsida hittar du mer bilder och härliga rapporter från kampanjen; www. hoppetsstjarna.se. Har du svårt att hitta, skriv in Morsdag i sökfältet längst upp till höger. Med stöd och uppmuntran från vårt familjecenter Grace fungerar nu den unga familjen riktigt bra. Både Uljana och Andrej har växt med uppgiften och ansvaret. Andrej älskar sina båda flickor och har nu två jobb för att kunna försörja sin familj. Uljana besöker regelbundet Grace och får den hjälp hon behöver för att bli en bra mamma. I somras var hon en av de mammor som, tack vare stöd från vår Morsdagsinsamling, fick vara med på sommarläger strax utanför St Petersburg. KORTA NEDSLAG I HOPPETS STJÄRNAS VÄRLD PÅ HITTAR DU FLEr NEDSLAG! Du glömmer väl inte att titta in på vår webbsida då och då. Nästan dagligen uppdateras sidan med information och bilder från vårt arbete runt om i världen. Hoppets Stjärnas skola i Taytay har fått ny skolgård Kläder från Sverige till familjer i Haiti Läs ett brev från fadderbarnet Sharma i Trinidad. Olika men ändå lika [ Rumänien ] Jag uppmanar alla Dorohoibor och alla de som älskar barn, att ge en hjälpande hand och engagera sig i detta projekt som handlar om kärlek och den egna kraften. Med de orden inledde Dorohois borgmästare, Dorin Alexandrescu, kampanj olika men ändå lika. Kampanjen inleddes med en informationskväll där man bjudit in lokala politiker, borgmästaren, rektorer och skolledning för både för- och grundskolor i Dorohoi, liksom föräldrar till barn med särskilda behov. Mest uppskattat under kvällen var showen med bandet Små aktörer från en av förskolorna i Dorohoi. Syftet med kampanjen var dels att samla in medel till verksamheten på Hoppets Stjärnas center för barn med funktionsnedsättningar men också att göra samhället medvetet om arbetet vid centret och barns behov av integrering och delaktighet i ett samhälle som länge ställt dem utanför. Aktiviteterna under kampanjen har framförallt berört barn på för- och grundskolor, kanske är det där, bland barn som den viktigaste opinionsbildningen tar plats. 18

19 Sommarläger vid havet [ Vitryssland ] Sommarläger ordnades även för 30 barn med speciella behov från Vitryssland. Tillsammans med en förälder fick de tillbringa nästan två veckor i grannlandet Litauen. För barnen var det en oförglömlig upplevelse; medan deras föräldrar fick utbildning och rådgivning från psykolog och jurist, ägnade sig barnen åt en massa spännande aktiviteter, de fick bada i havet för första gången i livet, sätta upp en teater, träffa nya vänner och mycket annat. I Vitryssland är det fortfarande många barn med funktionsnedsättningar som inte har tillgång till skola utanför hemmet, vilket innebär att både barnen och deras föräldrar, framförallt mamma, blir oerhört isolerade. För barnens föräldrar (mest mammor) var det första gången som de kunde komma iväg på semester tillsammans med sina barn. Även om veckan för dem inte innebar så mycket ledighet innebar lägret ändå ett välbehövligt avbrott i en annars tuff vardag. HS FRÅGAR MARIE Vad är din favoritmat? Ris. När åt du ris senast? Jag åt vitt ris till frukost och ris med bönor till skollunch. Hur många gånger per dag äter du? Två eller tre gånger per dag. Skollunchen är bra, speciellt när vi inte har någon mat hemma så att jag inte ätit något på morgonen. Hur känns det att vara hungrig? Jag får ont i magen. Vad gör du när du är hungrig? Jag väntar tills jag kan äta. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Äta mat och vitaminer! [ Marie 15 år från Haiti ] Mat på Filippinerna På Filippinerna äter man som regel ganska enkel kost, enkel så till vida att huvudrätten går att laga i en kastrull. De flesta på Filippinerna har bara en enkel kokplatta eller tillagar sin mat över öppen eld, speciellt om du är fattig. En måltid innehåller alltid ris med någon form av Viand (tagalog för tilltugg) som kött, fisk eller grönsaker eller i olika kombinationer. Riset finns alltid med vare sig det är frukost, lunch eller middag. FILIPPINERNA Filippinerna odlar större delen av sitt ris själva, men dåliga skördar de senaste åren har gjort att man tvingats importera ris från Thailand och Vietnam. Priset på ris just nu är ca 5 kronor kg, relativt billig mat för den som är fattig. En av Filippinernas mest populära rätter, speciellt bland de som är fattiga, kallas Adobong Kangkong. Kangkong påminner om vår spenat. HS FRÅGAR EDUARDA Vad är din favoritmat? Pommes Frites. När åt du det senast? Jag åt det på Morsdag. Vad fick du till frukost idag? Jag drack chokladmjölk och åt salta kex Hur många gånger per dag äter du? När jag är hemma hos mormor äter jag tre gånger om dagen, på förskolan Adobong Kangkong Ingredienser: 250 g benfri fläskkotlett, fläskkarré eller fläskfilé 1 medelstor gul lök 4 stora tomater 3 vitlökar (är du inte så förtjust i vitlök, använd den mängd vitlök du själv brukar använda i en köttgryta) 1,5 dl soja (använd en tunnare thailändsk eller japansk soya, mycket smak men mindre färg) 0,5 dl vinäger drygt Vatten, mängd beror på hur tjock du vill ha din gryta ½ tsk svartpeppar 250 g Kang Kong blad (Hittar du inte Kangkong i butiken använd spenat istället.) Gör så här: Skär köttet i mindre bitar, grytstorlek. Skiva lök och tomater ganska tunt. Om kang kong bladen (spenaten) är för stora, dela dem något, stjälkarna för sig. Bryn köttet i matolja, tillsätt riven vitlök och fortsätt steka tills den är mellanbryn. Lägg i lök och tomater. Tillsätt soja, vinäger och ev vatten. Låt koka tills köttet är mört. Tillsätt sedan stjälkarna av kang kong. När de är lätt kokta tillsätt resten av bladen. Låt sjuda en stund tills såsen tjocknar. Servera tillsammans med ris. äter vi fem gånger om dagen. Vad gör du när du är hungrig? Jag frågor mormor om jag kan få godis. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Jag måste äta väldigt mycket. [ Eduarda 4 år från Brasilien ] 19

20 SVÄLTKATASTROF AFRIKAS HORN Hundratusentals människor svälter ihjäl. Hoppets Stjärna finns på plats. Vi kan nå platser som ännu inte nåtts av hjälp. för mer information se Hjälpen består framförallt av mat; ris, bönor, majs, matolja och rent vatten. Hjälp oss rädda liv idag! Rädda en familj från svält Ge 200 kronor! Vårt katastrofkonto PG står öppet för de svältande.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

med oxfam mot fattigdom

med oxfam mot fattigdom OXFAM ÄR EN GLOBAL UTVECKLINGSORGANISATION SOM MOBILISERAR MÄNNISKOR I KAMPEN MOT FATTIGDOM Rosa telefoner och spargrupper för långsiktig förändring i landsbygdens Kambodja. //SID 6 Hjälpen som når fram

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti Nr 1. 2010 gör en utflykt i vår! Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti pong sali, laos Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället I backspegeln Mutunga

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising det enda som räknas det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising 2012 BookHouse Editions Det enda som räknas, socialt entreprenörskap på riktigt

Läs mer

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser #3 2011 läkare utan gränser direkt Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med ARV-behandling utan marginaler nu flyr somalias befolkning igen läkare utan gränser 1 Ledare #3

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram Dorassio L, 23 år, väntar på sin femte operation. Han är en av alla dem som drabbats av våldet i Centralafrikanska republiken. #1 2014 läkare utan gränser Swaziland En hivfri generation? Insamling Så kommer

Läs mer

LEDARE. En urban värld

LEDARE. En urban värld barn LEDARE En urban värld Världens befolkning växer och allt fler människor flyttar till urbana miljöer. I städerna finns framtiden. Möjligheterna. Idéerna. Kontakterna och pengarna. Men där finns också

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 2 2012. Barnen får. Fadderresa till Ecuador. Företagssamarbeten. Möte med en familj i Indien

Barnfondens faddertidning nummer 2 2012. Barnen får. Fadderresa till Ecuador. Företagssamarbeten. Möte med en familj i Indien Barnfondens faddertidning nummer 2 2012 Barnen får säga sitt Fadderresa till Ecuador Möte med en familj i Indien Företagssamarbeten Barnen är med i vårt arbete I länder som Sverige har de flesta barn möjlighet

Läs mer

Afghanistan & millenniemålen

Afghanistan & millenniemålen Produktion Det här utbildningsmaterialet är framtaget inom ramen för Svenska Afghanistankommitténs vänskoleprojekt där den slovakiska partnerorganisationen People in Peril Association har stått för den

Läs mer

KVINNOR I INDIEN. Förtryck och. motstånd. Förtryck. och

KVINNOR I INDIEN. Förtryck och. motstånd. Förtryck. och KVINNOR I INDIEN Förtryck Förtryck och och motstånd Indien har genomgått radikala förändringar på 90-talet, från att ha varit en mer eller mindre självförsörjande nation tvingades landet strukturanpassa

Läs mer

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser Läkare Utan Gränser är med och räddar 369 personer från en träbåt i Medelhavet. #2 2015 läkare utan gränser Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? Migration Den livsfarliga

Läs mer

Äventyrarscouter 12-15 år

Äventyrarscouter 12-15 år m a r g o r p s n i term Äventyrarscouter 12-15 år Välkommen till en ny termin! Snart är det en ny termin och dags för mängder av barn och unga att ha roligt tillsammans, få möjlighet att utvecklas och

Läs mer

1 Åsa och Morgan uttal

1 Åsa och Morgan uttal 1 Åsa och Morgan uttal `Åsa är `trettifyra år och psykolog. Hon bor i ett rött `radhus på `Backenvägen `hundrasextisex i Umeå. `Åsa är gift med Morgan `Isaksson och har `fyra barn, en `pojke och tre `flickor.

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer