MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET"

Transkript

1 i fo k u s : MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET AKUT! BARNEN I AFRIKAS HORN ÖVERLEVER INTE SVÄLTEN återrapport VATTEN rapport RESULTAT NR

2 INNEHÅLL 2 I FOKUS: MAT En mänsklig rättighet GHANA En hungrig prins 7 AFRIKA En bild av desperation 10 Återrapporter om vatten 12 HAITI Examensfest 14 Korsord 16 GHANA Konsten att köpa mat 17 Korta nedslag 18 FILIPPINERNA Mat på Filippinerna 19 Kärrsjö 136 SE Trehörningsjö Tel Fax Plusgiro Bankgiro Ansvarig utgivare: Lennart Eriksson Redaktion: Marita Good Dennis Thern Om inte annat anges är det text och foto Hoppets Stjärna. Produktion: Ågrenshuset /11240 Agera innan det är för sent! Jag tror att vi alla någon gång varit hungriga. Magen börjar knorra och suga, ett sug som snart övergår i en ihållande värk. Gör man inget åt hungern blir tankarna ganska snart ostrukturerade, blodsockret sjunker och humöret med det. För ett litet barn är hungerkänslan ett sätt att överleva. Ett hungrigt barn förvandlas snabbt till ett skrikande monster, för att lika snabbt återgå till det glada, pigga och nöjda barnet igen, så fort det fått mat. LEDARE Men, vad händer när maten saknas eller när den mat som finns, är ensidig och näringsfattig? Tänk dig att i dagar och veckor vara på flykt undan torka och svält, bärande eller släpande på barn som för länge sedan gett upp. Barn som du burit under ditt hjärta, älskat långt innan de var födda, barn som du utan vidare skulle ge ditt liv för - om det hade hjälpt. För tusentals svältande barn på Afrikas horn är det redan för sent, deras små kroppar har glömt vad de ska göra med maten och allt de stoppar i sig, rinner rakt igenom. Hungerkänslan de kände har släppt för länge sedan, skriken har tystnat och ersatts av apati och håglöshet. Den extrema torka vi ser på Afrikas horn idag, är enligt många ett resultat av de klimatförändringar som framförallt vi i västvärlden är upphov till. Man kan ju undra varför just Afrika gång på gång ska behöva betala priset för vår välfärd? Man kan också undra varför inte omvärlden agerade mycket tidigare? Forskare förutsåg dagens katastrof redan för ett år sedan. Då var det ännu inte för sent att rädda tusentals människor som nu är döda. Brist på mat syns inte alltid utanpå och ett barn som bara är undernärt, gör sig kanske inte lika bra på bild, som ett som svälter. Men skadorna som bristen på mat orsakar på insidan av kroppen är enorma. För ett litet barn sker den allra största skadan i hjärnan. Alla vet att den som under sina första år får kärleksfull omsorg, rent vatten, bra hygien, näringsriktig mat och hälsovård, har större chans att överleva, växa upp och utveckla sina fysiska och psykiska färdigheter. Men förebyggande och långsiktiga insatser skapar inte rubriker i media och får därför inget större politiskt intresse och inte heller uppmärksamhet från allmänhet och gåvogivare. Vi lever i en krass verklighet. I våra projekt runt om i världen vill vi agera innan det är för sent! Vi vill att de barn vi fått ansvar för ska få möjlighet att utvecklas och växa upp friska och starka. En bra start i livet lägger grunden för barnets framgångar i skolan och för livslång hälsa och välbefinnande. En investering, till exempel i form av ett fadderskap, i de här tidiga åren är den bästa garantin för att hela samhällen ska uppnå en hållbar ekonomi och samhällsutveckling. Ändå saknar alldeles för många barn i världen denna grundtrygghet främst på grund av fattigdom och okunskap. Det finns nog med mat åt alla i världen. Ändå lägger sig nästan 1 miljard människor hungriga varje kväll. Varje dag dör barn för att de inte har tillräckligt att äta. - Det är skamligt! Lennart Eriksson Generalsekreterare Hoppets Stjärna

3 MatEn mänsklig rättighet Bland de Millenniemål som FN tillsammans med flera regeringar satt upp för 2000-talet, ligger kampen mot hunger högst upp på prioriteringslistan. Målet är att halvera antalet hungrande människor runt om i världen till I början av 80- och 90-talen gjordes stora framsteg i kampen mot kronisk hunger, men trenden har vänt och antalet svältande människor har istället stadigt ökat det senaste årtiondet. År 2009 dog nära 8,1 miljoner barn innan de hann fylla fem år av brist på näring, vatten och hälsovård. Idag är hunger och undernäring ett större hot mot människans hälsa än AIDS, malaria och tuberkulos tillsammans. Nästan en miljard människor eller var sjunde person får inte i sig tillräckligt med näring för att kunna leva ett friskt och aktivt liv. Lika många människor, främst i västvärlden, lider av övervikt. Mat finns Globalt sett är inte brist på mat den främsta anledning till att så många människor går hungriga, naturkatastrofer, konflikter, fattigdom, bristfällig infrastruktur inom jordbruk samt överexploatering av naturen gör att maten inte kommer alla till del. Den globala finanskrisen har de senaste åren lett till att ännu fler människor i de fattigaste delarna av världen tvingas gå hungriga. Finanskrisen har resulterat i 3

4 Mat en mänsklig rättighet lägre inkomster och ökad arbetslöshet. I länder utan socialt skyddsnät får arbetslösheten katastrofala följder. Många hävdar nu också att spekulationer i livsmedel och vinstintressen leder till höjda priser och brist på mat. I den globala ekonomin har mat blivit en råvara, precis som koppar, olja och järn. Bantningsindustrin i USA omsätter 700 miljarder kronor varje år. Fattiga bönder drabbas värst Det stora flertalet hungriga, runt 70%, bor på landsbygden och är helt beroende av jord, vatten och grödor för sin överlevnad. När de inte får tillgång till dessa resurser går de hungriga. Ofta har de bara en liten jordbit, eller ingen egen mark över huvudtaget, de har heller inte råd med fröer och gödningsmedel och sällan tillgång till konstbevattning. Det gör dem till exempel extra utsatta för klimatförändringar. Torrperioder som tidigare inträffade någon gång per decennie, inträffar nu allt oftare, väderfenomenet La Niña ger regelbundet svåra översvämningar på vissa håll och torka på andra. Allt fler människor är idag så kallade klimatflyktingar eftersom de inte längre kan odla marken där de bott i generationer, de drivs in till städerna i jakten på jobb och en bättre tillvaro. Fattiga människor drabbas värst av dagens miljöproblem, eftersom de ofta är direkt beroende av naturen för sin försörjning. Företags oansvar skapar hunger Runt om i världen använder också multinationella företag fattiga människors mark till den egna verksamheten. Orättvisa handelsavtal, subventioner och dumpade matpriser urholkar det lokala jordbruket och tillgången på mat. Subventionerat billigt socker från bland annat Frankrike har till exempel nästan helt slagit ut en tidigare lönsam sockerproduktion på Haiti. Ett annat exempel är ett stort multinationellt gruvföretag som bland annat levererar platinum till den svenska bilindustrin. Företagets gruvdrift i Sydafrika har lett till att tusentals bönder tvingats flytta från områden de levt i generationer utan att de får tillräcklig kompensation med ökat hunger och fattigdom som följd. Dessutom har flera vattenkällor blivit otjänliga och elektriciteten har stängts av för de människor som vägrar flytta. Ytterligare ett exempel är den ökade användningen av biobränsle, bakom ökningen finns goda avsikter, inte minst för klimatet, men på flera håll i framförallt Afrika har det 4

5 ökande användandet lett till lokal matbrist och ökad fattigdom, då odlingsbar mark köpts upp för att producera biobränsle. I dag odlar europeiska företag, däribland även svenska, biobränsle på en miljon hektar mark i fem afrikanska länder. Företag från EU har säkrat ytterligare fem miljoner hektar mark i Afrika, världens bördigaste och mest naturresursrika kontinent. Ekonomisk vinst ligger bakom Sådana här exempel finns det tyvärr alltför många av, Shell i Nigeria, Coca Cola i Indien, bananindustrin i Costa Rica, Arla i Dominikanska republiken för att bara nämna några. Det är en form av fortsatt kolonialism och den drabbar nästan uteslutande fattiga, outbildade, maktlösa människor som inte har möjlighet att själva strida för sina rättigheter. De multinationella företagen har en enorm ekonomisk makt som de tyvärr ibland missbrukar. Lagstiftningen som ska skydda är antingen för svag eller genomdrivs inte. Maten räcker till alla, men de rika äter för mycket och de fattiga för lite. Infektionssjukdomar ökar Förutom den uppenbara hungern - att det inte finns tillräckligt med mat finns en mer dold sida. Om kroppen inte får i sig tillräckligt av de näringsämnen vi behöver försämras immunförsvaret och risken att drabbas av olika sjukdomar ökar. Undernäring bidrar också till att centrala delar av kroppen slutar fungera, vilket leder till minskad möjlighet att försörja sig själv och en ökad risk att dö i förtid. Haiti, där 80% av befolkningen lever på mindre än motsvarande två amerikanska dollar per dag, har till exempel en av världens kortaste livslängder, 53 år. Vart femte svenskt barn mellan 7 och 9 är överviktigt enligt studie gjord av forskare från Sahlgrenska akademin och Karolinska Institutet Barn drabbas hårdast Framförallt drabbar undernäring och hunger barn. Näringsbrist gör att barn inte växer som de ska, de blir kortare och mindre än jämnåriga som får ordentlig mat. Men undernäring är i regel osynlig. Tre fjärdedelar av de barn som riskerar att dö av näringsbrist visar inga yttre tecken på svält. De livshotande skadorna drabbar insidan av kroppen, framförallt hjärnan. Hela 70 procent av hjärnans utveckling sker under de två första levnads- 5

6 Mat en mänsklig rättighet HS FRÅGAR SANIS Vad är din favoritmat? Jollof Rice* När åt du det senast? För ungefär två månader sen när min farbror kom på besök från stan, annars får vi det bara i skolan sista dagen innan skollovet. Vad fick du till frukost idag? Rostad majs, jag brukar rosta majs till mig och min bror innan vi går till skolan. Hur många gånger per dag äter du? På vardagarna får jag lunch på skolan, då äter jag tre gånger om dagen, på helgerna blir det bara frukost och middag. Hur känns det att vara hungrig? Jag brukar bli yr i huvudet och det känns konstigt i magen. Vad gör du när du är hungrig? Jag försöker hitta något att äta. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Nej, jag vet inte. * Jollof Rice är en mycket populär risrätt i Ghana, kan jämföras lite med vår Risotto. [ Sanis 6 år från Ghana ] åren. Undernäring under de åren gör att barnets hjärna utvecklas långsammare. Ett barn som går hungrigt halkar efter redan innan de lärt sig gå. Mat är ett grundläggande behov, äter man inte dör man. Ekonomiska konsekvenser av hunger Hunger får inte bara konsekvenser för personen som hungrar, resultatet drabbar också familjer och hela samhällen, inte minst ekonomiskt när människor inte längre kan arbeta och försörja sig själva på grund av hunger och svält. Ekonomer uppskattar att varje barn, vars fysiska och mentala utveckling hämmats av kronisk hunger, under en livstid ger samhället en faktisk nedgång i intäkter på fem till tio procent. Under 2010 kom äntligen goda nyheter, antalet hungriga i världen är på nedgång. I t ex Afrika finns idag flera länder där man lyckats vända på situationen och lyckats gå från undernäring och svält till välstånd. Men 925 miljoner människor går fortfarande till sängs hungriga. Hur kan det bli bättre? För att komma tillrätta med hunger och undernäring krävs långsiktigt arbete. Det krävs kunskap och ansvarstagande hos företag. Det krävs att samtliga regeringar tar sitt ansvar för att deras befolkning ska få en tryggad livsmedelsförsörjning. Det krävs att vi alla börjar ta ett större ansvar för vår miljö. Det krävs att du och jag agerar! Målet är inte bara att förhindra svält vid katastrofer, utan att helt utrota hunger och undernäring. HS FRÅGAR CHRISTINA Vad är din favoritmat? Pelemeni. * När åt du det senast? Jag fick det när jag besökte familjecentret Grace i våras. Vad fick du till frukost idag? Jag åt gröt och te, idag fick vi ost också. Hur många gånger per dag äter du? På internatet där jag bor får vi mat fyra gånger om dagen. Hur känns det att vara hungrig? Jag tycker inte om att vara hungrig. Vad gör du när du är hungrig? När jag är hungrig väntar jag tills det är dags att gå till matsalen. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Jag har aldrig funderat över vad min kropp behöver. * Pelmeni är en rysk maträtt som oftast består av en kryddad köttfärs i en särskild deg, liknande pastadeg. Pelmeni serveras oftast med gräddfil, smör, ättika eller buljong. [ Christina 12 år från Ryssland ] 6

7 En hungrig prins Han må vara prins i mamma och pappas ögon men namnet till trots, saknar Prince det mesta som borde tillfalla en prins. Jag träffar honom på Hoppets Stjärnas förskola i Osae Krodua i Ghana; den rödrutiga skolskjortan är trasig, de bruna shortsen för stora och han orkar inte ens dra på munnen när jag tar fram kameran för att ta ett kort. Text & foto: Marita Good GHANA Fröken Caroline berättar att han är hungrig, skollunchen har inte serverats än och frukosten hemma bestod av en mugg te. Fröken grälar lite på honom och försöker få honom att svara på mina frågor. Jag tycker lite synd om honom, känner mig lite skyldig för att han får skäll. Vad har jag för rätt att tränga mig på, han kanske är blyg och så är det ju svårt att koncentrera sig när man hungrig. Han förstår nog mina frågor, men tankarna går liksom inte riktigt att styra. Förskolan första steget till en bättre framtid Hoppets Stjärnas förskola i Osae Krodua är uppdelad i fyra årskurser, Nursery 1 och 2 och så Kindergarten 1 och 2. Prince som är fem år går i Kindergarten 1. Fröken Caroline berättar att han är ganska duktig, kanske inte bäst i klassen men hon tror att han kommer kunna klara sig bra även i grundskolan. Men tyvärr kommer han troligtvis inte gå vidare till secondary school (jmf vårt högstadium). I Osae Krodua finns bara primary school (jmf årskurs 1 till 6). För att gå vidare till secondary school behöver barnen ta sig till Accra, något som de flesta inte har råd med. Men det skulle vara bra för dem, då skulle de verkligen kunna arbeta på sin framtid. Cassava grunden i mångas hushållsekonomi Prince familj, liksom drygt 50% av Ghanas befolkning, livnär sig på jordbruk. De äger inte någon egen mark utan arrenderar en bit mark där de odlar majs, cassava och en del palmoljeträd. Skörden delas i tre delar, en del går till markägaren, två tredjedelar får de behålla själva. Det räcker inte, berättar Stephan, Princes pappa. Vi behöver mer 7

8 mark. Ibland räcker inte cassavan vi skördat fram till nästa skörd, då måste vi låna av andra eller köpa. Prince bor inte så långt från skolan och jag har fått följa med hem till honom. Han visar mig hur mamma, mormor och hans två systrar arbetar med att bereda cassava* till gari*. Det är en lång process som tar runt en vecka; när cassavan skördats skalas den och mals i en speciell kvarn. Massan packas och pressas under tre till sju dagar för att det mesta av vattnet och stärkelsen ska försvinna. Sista ledet i processen är att rosta massan i stora pannor över öppen eld. Det är viktigt att all fukt försvinner, annars finns risk att garin möglar och blir förstörd. Garin får heller inte bli bränd, varför man hela tiden måste röra i pannan. För att komma undan värmen något, har familjen byggt upp en speciell byggnad; man eldar bakom och leder upp värmen i små hål där de stora pannorna placeras. Ändå rinner svetten i pannan på mamma Patience. Drömmer om att starta eget Äldsta dottern Catherine är 16 år, hon berättar om sin dröm att bli frisör. Jag skulle vilja öppna en egen liten salong, men man måste ha pengar för att starta och pengar är svårt att få ihop på vårt lilla jordbruk. De år vi får bra skörd brukar vi åka till marknaden och sälja en del av vår cassava, pengarna använder vi för att förbättra huset, köpa kläder och annat som vi behöver, det blir sällan något över att lägga undan för framtidens drömmar. Mamma Patience ler trots att familjens situation nog inte är särskilt rolig. Prince drar mig lite försiktigt i armen, han vill visa mig sitt hem, en enkel betongbyggnad med plåttak. Här finns bara ett rum, en enkel säng står längs med en vägg, några kläder hänger på linor i taket. Mellansyster Abigail berättar att Prince brukar sova på en matta som de rullar ut på golvet, hon och Catherine sover hos mormor, i huset bredvid. Mat i magen När vi kommer tillbaka till skolan har skollunchen redan serverats men en av mattanterna har ställt undan en portion till Prince, en rejäl portion med ris och böngryta. Han sätter sig ner och börjar snabbt äta. Runt honom stojar hans nu mätta klasskompisar. Med mat i magen är de precis lika glada, spralliga och fulla av bus som förskolebarn i Sverige. Tyvärr 8

9 HS FRÅGAR MARCIA Vad är din favoritmat? Korv och potatismos. När åt du det senast? Jag fick det hos moster Lena, kanske sex veckor sen. Vad fick du till frukost idag? Jag åt välling. Hur många gånger per dag äter du? Jag får mat, frukost och kvällsmat. Hur känns det att vara hungrig? Det känns väl ingenting, eller, jag vet inte, mamma säger att jag blir sur. [ Marcia 5 år Sverige ] har vi inte tid att stanna längre, mina frågor till Prince förblir obesvarade. Vi lämnar honom med munnen full av mat, dagens första måltid Fryst kyckling från Danmark och mjölkpulver från Sverige Ghana är ett land rikt på naturtillgångar, här finns timmer, guld, kakao och diamanter. Det var inte för inte som landet kallades Guldkusten. Ändå lever mer än 30% av befolkningen, precis som Prince, långt under fattigdomsstrecket, med små möjligheter att ta sig därifrån. Tuffa villkor från Världsbanken och Internationella valutafonden, tillsammans med EPA-avtal* och EU-subventioner till europeiska bönder, har gjort det svårt, för att inte säga omöjligt för Ghanas småbönder att försörja sig. På hyllorna i butikerna och även i alla de små shopar som trängs längs med alla större vägar, trängs billiga importvaror som helt konkurrerat ut de lokala produkterna; fryst kyckling från Danmark, tomatpuré på burk från Italien, socker från Frankrike, mjölkpulver från Sverige, ris från Kina och choklad från USA och Schweiz. Produkter som de tidigare producerade själva. Främsta exportvaran kakao Jag insåg själv det absurda i situationen när jag en kväll köpte en bit lokalt producerad choklad. Den var dubbelt så dyr som en bit Mars, importerad från Europa, gjord av kakaobönor som växt i Ghana. Försäljaren berättade att Ghanas egen chokladproduktion precis kommit igång igen, efter att ha stått still i närmare två år. Förändring på gång Men situationen är på väg att förändras, Ghana är ett av de första länderna i världen som är på väg att uppfylla milleniummålet om att halvera antalet fattiga i landet. För fem år sedan levde mer än 50% av befolkningen i Ghana under fattigdomsstrecket. Man har en stabil demokrati, har fått bukt med den värsta korruptionen och samma världsbank som till synes slagit undan fötterna på landet tidigare, har genom generösa lån hjälpt landet att komma på fötter och bygga upp den egna industrin. Budgetunderskottet har minskat och tillväxttakten ligger nu på ca 6% per år. För ett par år sedan hittades även olja utanför landets kust, något som gjort både befolkning och utländska investerare optimistiska. Men resurserna är mycket snett fördelade. Ghanas 20% rikaste har de senaste åren blivit betydligt rikare medan 80% av befolkningen inte sett så mycket av tillväxten. Här vill Hoppets Stjärna vara med; genom våra förskolor vill vi ge även de fattigaste förutsättningar att kunna ta för sig av kakan. Vi vill ge barn som Prince och hans syskon en möjlighet till utbildning, kunskap om sina rättigheter och sitt eget värde, kunskap om sitt ansvar gentemot sin närmiljö och vi vill ge dem självkänsla som kommer hjälpa dem den dag de ska stå på egna ben. På våra förskolor får barnen lära sig grunderna för att läsa, skriva och räkna, de får lära sig engelska, en förutsättning för att de alls ska få börja i grundskolan och, de får varje dag äta sig mätta - en förutsättning för att de alls ska klara av att ta till sig undervisningen och utvecklas. Vem vet, kanske kommer Prince en dag att få bo och leva som namnet säger en prins. * Cassava, också kallad maniok, en halvbuske med ätbara rotknölar som blir mellan 30 och 60 cm långa. * Gari, en sorts mjöl eller gryn som bereds av cassava och används för att göra eba eller kenkey som äts tillsammans med kött eller fisk ungefär som vi äter potatis. Gari är mycket rikt på stärkelse men fattigt på protein. *EPA- avtal, Ekonomiska Partnerskapsavtalen, handelsavtal som EU sluter med sina före detta kolonier 9

10 en bild av FOTO: IAS desperation. Flickan på bilden överlevde inte. Mamma hade ingenting att erbjuda. Barnet bara grät, även när vi försökte ge henne lite mjölk. Allt jag kunde göra var att erbjuda en tyst bön för den lilla. Direktor IAS Kenya/Somalia direktör Världens ögon vänds åter mot Afrikas horn, där mellan 10 och 15 miljoner människor är i behov av akut hjälp. 10 AFRIKA Torkan slår till igen och igen Svältkatastrofen på Afrikas horn är sedan i somras ett faktum. Områden i Etiopien, Somalia och Kenya har drabbats av den värsta torkan på 60 år, enligt FN. Matpriserna galopperar samtidigt som boskapen ramlar ihop och dör av uttorkning om familjen inte redan nödslaktat i brist på mat. FN kategoriserar situationen i stora områden av Kenya och Somalia som svår, nivån under värsta möjliga svältkatastrof. Området har alltid drabbats av år med torka och missväxt men svältåren kommer nu allt tätare. Varken befolkning, djur eller marker får en chans att återhämta sig, det gör att svältkatastroferna vi nu ser blir allt allvarligare. Även om regnet kommer tillbaka kan det ta mycket lång tid innan man kan bruka jorden igen. I väntan på vad som kanske aldrig kommer Trots att alla inte överlever den långa resan, flyr dagligen tusentals somalier från sina hem i jakt efter

11 12 miljoner människor i akut behov av hjälp Minst vart tredje barn i de värst utsatta områdena lider av akut under näring och riskerar att dö. I början av augusti hade redan närmare barn under fem år dött. Priset på flera av de viktigaste basmatvarorna har det senaste året skjutit i höjden, 50% i Kenya, 100% i Etiopien och nästan 250% i Somalia. arian Snapshot (as of 9 Aug 2011) ding Mogadishu, and south. US$1.3 aving assistance to igin SOUTH SUDAN SUDAN UGANDA Källa: OCHA UNITED REPUBLIC OF TANZANIA ERITREA ETHIOPIA Addis-Ababa Turkana KENYA 3.2 million 554,585 Dadaab Dagahaley Ifo Hagadera Nairobi 4.6 million 238,423 XX XX Area with limited humanitarian access b Total refugee caseloads (as of 9 Aug) a Local people in need of assistance (as of 9 Aug) c 146,600 DJIBOUTI 19,110 Djibouti Ali Addeh Reception centre Dollo Ado Mogadishu SOMALIA 3.7 million 12.4 million people in need of humanitarian assistance c Integrated Food Security Phase Classification (IPC) (Jul - Aug 2011) b 1: None or Minimal 2: Stressed 3: Crisis 4: Emergency 5: Catastrophe/Famine 200 km The boundaries and names shown and the designations used on all maps do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Creation date: 10 Aug 2011 Data sources: UNCS, GAUL, a UNHCR, b FEWS NET - FSNAU/FAO, c OCHA In collaboration with: Feedback: Hit går hjälpen Mogadishu, Somalia IAS har arbetat i huvudstaden Mogadishu under många år och med fokus på torkan sedan i april. I tre stora flyktingläger, Waberi, Badbado och Tribunka distribuerar man mat, vatten och plastfolie för enkla bostäder. Flyktingarna har gått många mil för att komma till Mogadishu. Under vägen har de förlorat sina nära. En av IAS medarbetare berättar om en mamma som började sin resa i Dinsor med fem barn och anlände till Mogadishu med bara ett barn. De andra dog längs vägen. Hon bad om lite vatten att hälla på sin enda kvarvarande dotter. för att hålla henne vid liv ytterligare några dagar. Efter bara en dag i lägret dog även detta barn. (Andreas Zetterlund IAS) Turkana, nordvästra Kenya Star of Hope Kenya kommer att koncentrera sin hjälp till området Turkana, ett av de områden i Kenya som drabbats svårt av torkan. Hoppets Stjärna har kontakter i området sedan 70-talet, då vår moderorganisation Tältmissionen arbetade i området. Här finns inga stora flyktingläger, hjälpen kommer att distribueras till den svårt drabbade lokalbefolkningen. Här är det framförallt mat som behövs; majs, bönor, ris och matolja. Din gåva behövs! Maten köps lokalt, det finns mat tillgänglig i bland annat Kenya, och transporteras till Mogadishu och Luitani. Med transporter och samordning kostar ett livsmedelspaket 195 kr per familj. Knappt 200 kronor, vad får vi för det här hemma, pizza och godis till fredagsmyset kanske? Rädda en familj från svält ge 200 kronor! Mer info finns på tidningens baksida! mat. Vandringen sker nattetid. Efter solnedgången går det att sätta ner fotsulorna i sanden utan att bränna sönder dem. Varje dag hamnar mer än somalier i grannländerna Kenya och Etiopien, andra i stora flyktingläger inne i Somalia. Den enorma mängden flyktingar gör situationen ohanterbar, samtidigt som Kenya och Etiopien försöker hantera sin egen svältkatastrof. I dagarna kom också rapporter om att kolera sprider sig i snabb fart i flyktinglägren. Hoppets Stjärna har valt att förmedla hjälp, dels via organisationen IAS men också genom vår egen systerorganisation Star of Hope Kenya. En svältkatastrof som enligt flera experter hade kunnat undvikas... Svält kommer inte plötsligt, maten tar inte utan vidare slut. Även denna gång gick det ut varningar, internationella organisationer varnade och vädjade om hjälp. Men hjälp kommer först när media kan tillhandahålla bilder på svälten, barn med svullna magar. Amerikanska forskare förutsåg dagens katastrof redan för ett år sedan. Då var det ännu inte för sent att rädda tusentals människor som nu är döda. Men förebyggande och långsiktiga insatser skapar inte rubriker i media och får därför inget större politiskt intresse och inte heller uppmärksamhet från allmänhet och gåvogivare. 11

12 Återrapporter om vatten Vattencistern till Boyer Äntligen kan barnen på Hoppets Stjärnas skola i Boyer dricka rent vatten. Tillgången på rent dricksvatten har under många år varit ett stort problem för ledningen på den skola som Hoppets Stjärna stöder i Boyer. Bristen på vattnet har berört både skolan och hela byn runt om skolan vilket lett till att barnen ofta och lätt blivit sjuka i olika vattenrelaterade sjukdomar. Efter flera misslyckade försök att hitta vatten och gräva brunnar har man nu löst problemet genom att bygga en gigantisk vattencistern. Cisternen rymmer liter vatten. Så långt det är möjligt kommer man att samla regnvatten under regnperioderna men vatten kommer också att köpas in och fraktas till Boyer. I Cisternen finns flera kamrar bland annat en kammare för dricksvatten, för att vattnet ska vara säkert att dricka renas det med hjälp av vattenreningsvätska. Förutom rent dricksvatten att använda för dryck och matlagning finns det nu även dusch, toalett och flera kranar för handtvätt på skolan. Även befolkningen runt om skolan har möjlighet att hämta vatten från tanken, något som underlättar deras vardag mycket. Taket ovanpå vat tencisternen används som en större samlingssal, ett tak har byggts både till skydd för samlingssalen men också för att ge skugga och hålla vattnet svalt. Hittills har samlingssalen främst använts som klassrum av skolan, bland annat för sömnadskursen och tentor men lokalen lånas även ut till byn, här har bland annat firats bröllop. Vattenreningsmaskinen gick till Rigaud I samband med återinvigningen av Hoppets Stjärnas skola i Rigaud invigdes också den efterlängtade vattenkiosken där den mycket välbehövliga maskinen installerats. Maskinen med kapacitet att rena 600 liter vatten i timmen förser nu hela skolan med rent dricksvatten men ger också ett överskott som används till försäljning, vinsten från vattenförsäljningen går tillbaka till skolan. Initiativet till att köpa maskinen tog Gustav Söderberg från Eskilstuna strax efter den svåra jordbävningen i januari. Han ville göra något mer rejält på egen hand. Och det har han gjort! Under flera månader arbetade han för att samla in pengar, beställa maskinen och organisera transport med mera. Ett stort tack för det Gustav!

13 Nu sprutar vattnet i Jeanton I mitten av augusti borrades det efter vatten i Jeanton. Trots att området är mycket torrt och dammigt, speciellt under torrperioderna, sprutade rent vatten upp ur jorden på ca 60 meters djup. En brunn borrades på Hoppets Stjärnas skolgård och den andra borrades mitt inne i byn, ca 200 meter från skolan. Insatsen bekostas av ungdomskören E-team från Skorped som under nästan ett år hållit konserter till förmån för Haiti. En otrolig insats som både Hoppets Stjärna och inte minst befolkningen i Jeanton är mycket tacksamma för. Regnvatten i Brasilien en värdefull tillgång på förskolan På en av våra förskolor, som ligger i ett fattigt område nära kuststaden Santos, använde man förut dyrt dricksvatten när man skulle duscha, tvätta kläder eller diska. Resultatet blev att det livsviktiga vattnet snabbt tog slut. För ett par månader sedan byggde Hoppets Stjärna en cistern i området, som nu samlar upp regnvatten. Detta använder man till hygien, tvätt och även konstbevattning. Vattencisternen gör att vi kan spara både pengar och miljö, regnvatten är gratis och kräver inga reningsprocesser eller transporter. Det köpta vattnet kan istället användas till det som det är avsett för; rent dricksvatten....brunnar har även borrats i Colonia och Hipolito Irigoyen i Argentina... Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. På vår webbsida kan du se mer bilder och läsa mer om våra vattenprojekt. liksom i Osae Krodua, Ghana. HS FRÅGAR CAMILLE Vad är din favoritmat? Fisk och friterad kyckling. När åt du det senast? Fisk äter jag nästan varje dag men kyckling får jag bara när det är något vi ska fira, till exempel om någon fyller år. Vad fick du till frukost idag? Ris med kokt ägg och kaffe. Hur många gånger per dag äter du? Tre gånger om dagen. Hur känns det att vara hungrig? Jag får ont i magen. Vad gör du när du är hungrig? Jag ropar på mamma. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Jag måste äta bra och näringsrik mat som frukt och grönsaker, vitaminer och mjölk. [ Camille Anne 8 år från Filippinerna ] 13

14 Examensfest Så var det äntligen examensdags för de 33 sömnadseleverna vid pilotprojektet i Boyer. Stämningen var på topp, även om en viss nervositet också smugit sig in. Det var en fantastisk tillställning med tal, sång, dans, utdelning av intyg och även en stor modeshow där eleverna själva agerade modeller och fick visa upp sina kreationer. Text: Linda Borror & Dennis Thern Foto: Dennis Thern HS FRÅGAR GLORIA Vad är din favoritmat? Min favoritmat är ris med fiskgryta. När åt du det senast? Vi fick det i skolan för två dagar sedan. Vi brukar få ris med kött- eller fiskgryta två gånger i veckan, det tycker jag är jättebra. Vad fick du till frukost idag? Kenkey * Hur många gånger per dag äter du? På vardagarna får jag lunch på skolan, då äter jag tre gånger om dagen, på helgerna blir det bara frukost och middag. Hur känns det att vara hungrig? När jag är hungrig kan jag inte göra nånting, min mage värker och ibland gråter jag. Vad gör du när du är hungrig? Om jag är hemma går jag till mamma eller pappa och ber om mat. Om de säger att det inte finns någon mat gråter jag tills de ger mig nåt. I skolan väntar jag tills maten kommer. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Fröken har sagt att min kropp inte kan växa utan mat, om vi inte äter så dör vi. * Kenkey är en typisk ghanansk rätt gjord av majsoch kassavamjöl, lite som gröt i konsistensen, formad till stora bollar. [ Gloria 7 år från Ghana ] 14

15 Linda Borror förbereder elevernas handböcker och certifikat. Kursens två manliga deltagare, Carl Denis och Emilode. 18 årige Emilode utsågs till kursens bäste elev och till hösten kommer han att fungera som Myrtha Dors assistent under nästa kurs. HAITI Kläderna kunde inte bara beskådas under modeshowen, de flesta hade dagen till ära sytt sina egna examenskläder eller bett mamma, syskon, flickvänner eller de egna barnen att agera modeller. En av killarna hade till och med sytt upp två dräkter som han bad Myrtha, ansvarig för kursen, att bära. Stärkt självförtroende i takt med ökade färdigheter Det har varit otroligt spännande att få följa det här pilotprojektet från start, fram till idag. I oktober när första lektionen hölls var det ett gäng mycket nervösa och osäkra elever som försiktigt tog sina första stygn. Myrtha, som är den som har hållit i kursen, satte höga krav på eleverna redan från start. De fick lova att de alltid skulle vara sanningsenliga, inte lura sina kunder genom att sätta för höga priser eller använda sämre material. En kurs som borde ha tagit två år genomfördes på endast nio månader. Många av eleverna hade ingen erfarenhet av sömnad alls, de fick börja med mycket grundläggande sömnad. Men allteftersom har nivån och svårighetsgraden höjts och vi har sett hur självförtroendet stigit i takt med sömnadsskickligheten. Myrthas sätt att undervisa har varit oerhört imponerande. Eleverna har verkligen utvecklats. Det har varit ett sant nöje att se! Under kursen har eleverna fått lära sig flera olika sömnadstekniker, de har fått kunskaper inom design och bland annat fått lära sig att skapa sina egna mönster utifrån bilder i till exempel veckotidningar. Målet är att de ska kunna tillverka kläder som är säljbara främst på Haiti men i framtiden även internationellt. Symaskinerna som eleverna använt under kursen kommer att finnas kvar på skolan men vara tillgängliga för eleverna. Man arbetar just nu med att starta en form av kooperativ där de före detta sömnadseleverna äger maskinerna tillsammans med skolan. Den lösningen kommer att göra det lättare att ta hand om symaskinerna och risken att de stjäls är mindre. Genom kooperativet hoppas Myrtha också att eleverna kommer fortsätta att arbeta tillsammans och ha nytta av varandra. Pris till bäste elev Under den högtidliga ceremonin delades även diplom ut till de bästa eleverna. Ingen blev förvånad när förstapriset gick till 18-årige Emilode. Från första dagen har han tagit sig an varje uppgift med otrolig entusiasm, hans arbetsglädje har smittat av sig på hela klassen. Till hösten kommer han att vara en av lärarna i nästa kurs, han kommer att assistera Myrtha som fortsatt kommer att ansvara för kursen. Prispengarna som han fick kommer han använda för att lära sig sy kläder för män. Målet är att starta en egen verksamhet där han ska kunna försörja både sig själv och sin familj. Även 28-åriga Magalie uppmärksammades, hon blev klassens tvåa. Hon är ensamstående med ett barn och hoppas att hon med sina nyvunna färdigheter snart ska kunna starta en egen verksamhet, hon kommer fokusera på barnkläder. Ceremonin avslutades med att eleverna lät ett ljus, format som en fackla, passera mellan sig. Detta är en tradition på Haiti och den sista eleven överlämnade sedan facklan till en av nästa års elever. Till hösten kommer projektet att utökas med ytterligare två kurser, en i Jeanton, en plats med mycket hög arbetslöshet och en i Dano. För att förverkliga den drömmen behöver vi flera sponsorer, du kan bli en av dem! Det går att stödja projektet långsiktigt men du kan också, via webbbutiken hoppfull.se ge bort en sykurs till någon du tycker om. 15

16 KORSORD VINSTER JAG VILL VINNA / ANMÄLAN NYHETSBREV OBS! Texta tydligt 1:a pris: "Höga Kusten Land Sea & Phenomena, en mycket vacker fotobok. (Värde ca 350:-) 2-20:e pris: Miljövänliga shoppingbagar/ tygkassar. Namn:..... Adress: Postnr:... Ort:... Mobilnummer: JA, jag vill ha Hoppfyllda nyheter via e-post! E-post:... POSTA TILL: Ågrenshuset, Box 33, Örnsköldsvik (märk kuvertet HS ). Senast den 31/10 behöver vi ditt svar. Rätt lösning och vinnare till korsordet presenteras på vår webbsida Vill du inte klippa i tidningen går det bra att kopiera denna sida. 16

17 Konsten att köpa mat Marknadsdag i Kasoa, strax utanför Accra. Lantbrukare och försäljare från hela Osae Krodua och Kasaoområdet har samlats för att sälja sina varor. Så fort vi närmar oss marknaden börjar kvinnor ropa för att få vår uppmärksamhet och be oss köpa just deras varor, utan att egentligen ens veta vad vi behöver. Text & foto: Ambrose Asmah, Hoppets Stjärna Ghana GHANA Andra försäljare marknadsför sina produkter på samma sätt, alla skriker, den som skriker högst får mest sålt. Någonstans bland stånden står en högljudd kvarn för majsmjöl, vilket ytterligare spär på larmet. Lukten från olika spannmål blandas med doften från kryddor, rått kött, fisk, grönsaker, levande getter och höns. För oss stadsbor en mycket obehaglig blandning som är svår att vänja sig vid även om försäljarna inte alls verkar bry sig om den. Här och där blandar sig även stanken av ruttnande sopor in, vilket inte precis gör det lättare att andas. Billigast är inte alltid bäst Vi kommer till marknaden tidigt för att få tag i de färskaste produkterna och oftast de bästa priserna. Vi börjar med att försöka hitta de perfekta varorna. Det går inte att köpa första bästa, det krävs att man går runt en stund på marknaden och jämför kvalitet och pris. Att handla mat till våra skolor runt om i Ghana är en både tidskrävande och slitsam process, det krävs tålamod och kompetens. Det första vi håller utkik efter är näringsvärdet; när det gäller bönor till exempel letar vi alltid efter färska bönor eftersom gamla bönor ofta är torra och mjöliga, har de lagrats länge kan de också ha angripits av insekter, vilket försämrar näringsvärdet betänkligt. Det billigaste är inte alltid det bästa. På samma sätt kollar vi ris, majs, palmolja, tomater, lök, paprika och så vidare. Tuffa förhandlingar och prutförmåga När vi väl hittat det vi söker börjar långa förhandlingar med försäljaren. Vi får ett pris, alltid långt över det egentliga priset, vi säger vad vi är beredda att betala och så är förhandlingen igång. Här krävs skicklighet hos både försäljare och köpare, den som inte kan förhandla förlorar. För försäljarna är marknaden vardag, de vet precis hur de ska göra för att få ut så mycket som möjligt av köparen. Är man inte på sin vakt är det lätt att bli lurad. Förhandlingarna fortsätter tills alla är nöjda. När varorna är betalda får vi hjälp av några killar med små vagnar som mot betalning hjälper oss att lasta vår pick up. När bilen är fylld och vi fått tag i allt vi behöver är det dags att ge sig iväg till våra skolor där vi möts av glada utrop och skratt från barnen. Maten kontrolleras igen av våra nitiska skolkockar, lastas av och packas in i skolornas matförråd. Om ett par veckor är det dags igen HS FRÅGAR DANICIA Vad är din favoritmat? Kokt banan men oftast äter vi bönor, majs och ris. Ibland ägg eller kyckling. När åt du kokt banan senast? Jag kommer inte ihåg men för någon vecka sen kanske. Vad fick du till frukost idag? Ingenting, vi hade ingen mat hemma idag. Hur många gånger per dag äter du? En, två eller ibland tre gånger per dag, oftast blir det en gång i skolan och en gång hemma. Skollunchen är jätteviktig, annars hade jag inte orkat med skolan. Hur känns det att vara hungrig? Jag känner mig svag, jag orkar knappt stå upp. Vad gör du när du är hungrig? Äter om jag kan, annars väntar jag. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Äta mat! [ Danicia 12 år från Haiti ] 17

18 Uljana En av många unga mammor som får hjälp på familjecentret i Grace [ Ryssland ] Uljana vet vad det innebär att växa upp utan sin familj, utan den där grundtryggheten som familjen ger, utan den självklara gemenskapen, tillhörigheten och kärleken. När hon själv, bara sjutton år gammal blev gravid, visste hon inte först vad hon skulle ta sig till. Att låta barnet växa upp på en institution kändes helt fel, samtidigt visste varken hon eller barnets pappa, Andrej, hur de skulle ta hand om ett litet barn. Morsdag 2011 Under sommaren har det delats ut Morsdags paket, massor av paket, totalt skickades över 117 kubikmeter med paket till Lettland. Den glädje som paketen förmedlar går inte att beskriva med ord. Tack alla ni som varit med! Under sommaren har vi även genomfört flera läger för behövande mammor, både i Lettland och i Ryssland, ytterligare ett mammaläger är på gång i Rumänien. Även lägren är ett led i vår Morsdagssatsning. På vår webbsida hittar du mer bilder och härliga rapporter från kampanjen; www. hoppetsstjarna.se. Har du svårt att hitta, skriv in Morsdag i sökfältet längst upp till höger. Med stöd och uppmuntran från vårt familjecenter Grace fungerar nu den unga familjen riktigt bra. Både Uljana och Andrej har växt med uppgiften och ansvaret. Andrej älskar sina båda flickor och har nu två jobb för att kunna försörja sin familj. Uljana besöker regelbundet Grace och får den hjälp hon behöver för att bli en bra mamma. I somras var hon en av de mammor som, tack vare stöd från vår Morsdagsinsamling, fick vara med på sommarläger strax utanför St Petersburg. KORTA NEDSLAG I HOPPETS STJÄRNAS VÄRLD PÅ HITTAR DU FLEr NEDSLAG! Du glömmer väl inte att titta in på vår webbsida då och då. Nästan dagligen uppdateras sidan med information och bilder från vårt arbete runt om i världen. Hoppets Stjärnas skola i Taytay har fått ny skolgård Kläder från Sverige till familjer i Haiti Läs ett brev från fadderbarnet Sharma i Trinidad. Olika men ändå lika [ Rumänien ] Jag uppmanar alla Dorohoibor och alla de som älskar barn, att ge en hjälpande hand och engagera sig i detta projekt som handlar om kärlek och den egna kraften. Med de orden inledde Dorohois borgmästare, Dorin Alexandrescu, kampanj olika men ändå lika. Kampanjen inleddes med en informationskväll där man bjudit in lokala politiker, borgmästaren, rektorer och skolledning för både för- och grundskolor i Dorohoi, liksom föräldrar till barn med särskilda behov. Mest uppskattat under kvällen var showen med bandet Små aktörer från en av förskolorna i Dorohoi. Syftet med kampanjen var dels att samla in medel till verksamheten på Hoppets Stjärnas center för barn med funktionsnedsättningar men också att göra samhället medvetet om arbetet vid centret och barns behov av integrering och delaktighet i ett samhälle som länge ställt dem utanför. Aktiviteterna under kampanjen har framförallt berört barn på för- och grundskolor, kanske är det där, bland barn som den viktigaste opinionsbildningen tar plats. 18

19 Sommarläger vid havet [ Vitryssland ] Sommarläger ordnades även för 30 barn med speciella behov från Vitryssland. Tillsammans med en förälder fick de tillbringa nästan två veckor i grannlandet Litauen. För barnen var det en oförglömlig upplevelse; medan deras föräldrar fick utbildning och rådgivning från psykolog och jurist, ägnade sig barnen åt en massa spännande aktiviteter, de fick bada i havet för första gången i livet, sätta upp en teater, träffa nya vänner och mycket annat. I Vitryssland är det fortfarande många barn med funktionsnedsättningar som inte har tillgång till skola utanför hemmet, vilket innebär att både barnen och deras föräldrar, framförallt mamma, blir oerhört isolerade. För barnens föräldrar (mest mammor) var det första gången som de kunde komma iväg på semester tillsammans med sina barn. Även om veckan för dem inte innebar så mycket ledighet innebar lägret ändå ett välbehövligt avbrott i en annars tuff vardag. HS FRÅGAR MARIE Vad är din favoritmat? Ris. När åt du ris senast? Jag åt vitt ris till frukost och ris med bönor till skollunch. Hur många gånger per dag äter du? Två eller tre gånger per dag. Skollunchen är bra, speciellt när vi inte har någon mat hemma så att jag inte ätit något på morgonen. Hur känns det att vara hungrig? Jag får ont i magen. Vad gör du när du är hungrig? Jag väntar tills jag kan äta. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Äta mat och vitaminer! [ Marie 15 år från Haiti ] Mat på Filippinerna På Filippinerna äter man som regel ganska enkel kost, enkel så till vida att huvudrätten går att laga i en kastrull. De flesta på Filippinerna har bara en enkel kokplatta eller tillagar sin mat över öppen eld, speciellt om du är fattig. En måltid innehåller alltid ris med någon form av Viand (tagalog för tilltugg) som kött, fisk eller grönsaker eller i olika kombinationer. Riset finns alltid med vare sig det är frukost, lunch eller middag. FILIPPINERNA Filippinerna odlar större delen av sitt ris själva, men dåliga skördar de senaste åren har gjort att man tvingats importera ris från Thailand och Vietnam. Priset på ris just nu är ca 5 kronor kg, relativt billig mat för den som är fattig. En av Filippinernas mest populära rätter, speciellt bland de som är fattiga, kallas Adobong Kangkong. Kangkong påminner om vår spenat. HS FRÅGAR EDUARDA Vad är din favoritmat? Pommes Frites. När åt du det senast? Jag åt det på Morsdag. Vad fick du till frukost idag? Jag drack chokladmjölk och åt salta kex Hur många gånger per dag äter du? När jag är hemma hos mormor äter jag tre gånger om dagen, på förskolan Adobong Kangkong Ingredienser: 250 g benfri fläskkotlett, fläskkarré eller fläskfilé 1 medelstor gul lök 4 stora tomater 3 vitlökar (är du inte så förtjust i vitlök, använd den mängd vitlök du själv brukar använda i en köttgryta) 1,5 dl soja (använd en tunnare thailändsk eller japansk soya, mycket smak men mindre färg) 0,5 dl vinäger drygt Vatten, mängd beror på hur tjock du vill ha din gryta ½ tsk svartpeppar 250 g Kang Kong blad (Hittar du inte Kangkong i butiken använd spenat istället.) Gör så här: Skär köttet i mindre bitar, grytstorlek. Skiva lök och tomater ganska tunt. Om kang kong bladen (spenaten) är för stora, dela dem något, stjälkarna för sig. Bryn köttet i matolja, tillsätt riven vitlök och fortsätt steka tills den är mellanbryn. Lägg i lök och tomater. Tillsätt soja, vinäger och ev vatten. Låt koka tills köttet är mört. Tillsätt sedan stjälkarna av kang kong. När de är lätt kokta tillsätt resten av bladen. Låt sjuda en stund tills såsen tjocknar. Servera tillsammans med ris. äter vi fem gånger om dagen. Vad gör du när du är hungrig? Jag frågor mormor om jag kan få godis. Vet du vad din kropp behöver för att växa och må bra? Jag måste äta väldigt mycket. [ Eduarda 4 år från Brasilien ] 19

20 SVÄLTKATASTROF AFRIKAS HORN Hundratusentals människor svälter ihjäl. Hoppets Stjärna finns på plats. Vi kan nå platser som ännu inte nåtts av hjälp. för mer information se Hjälpen består framförallt av mat; ris, bönor, majs, matolja och rent vatten. Hjälp oss rädda liv idag! Rädda en familj från svält Ge 200 kronor! Vårt katastrofkonto PG står öppet för de svältande.

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Kost och träning Sömn och vila Hälsa

Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Vi är skapta för att röra på oss, annars bryts musklerna ner. Starkt skelett minskar risken för benbrott och stukade leder. Mat är vår bensin för att

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI GURKKIMCHI KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT SHIKUMCHIGUK SPENAT OCH KYCKLINGSOPPA SAEUTIGIM FRITERADE TIGERRÄKOR YANYUMJANG DOPPSÅS

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Åk 5 Kompis med kroppen. Namn: Rotsaksgruppen: 1 2 3 4 5 6 7 8. Bladgrönsaksgruppen: 21 22 23 24 25. Citrusgruppen: 58 59 60 61 62 63 64 65

Åk 5 Kompis med kroppen. Namn: Rotsaksgruppen: 1 2 3 4 5 6 7 8. Bladgrönsaksgruppen: 21 22 23 24 25. Citrusgruppen: 58 59 60 61 62 63 64 65 Åk 5 Kompis med kroppen Namn: Känner du igen mig? Frukter och grönsaker kan delas in i olika grupper. Det finns kålväxter, lökväxter, citrusfrukter och många andra. Ofta namnges gruppen efter hur de växer

Läs mer

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Tuffa killar och mat Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Bra ätande Om man inte äter bra är man antagligen i ett ganska dåligt skick. Det är inte en trevlig känsla och många vill må bättre,

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Haki Gud behöver våra. händer och fötter

Haki Gud behöver våra. händer och fötter Haki Gud behöver våra händer och fötter Ett förslag på aktivitet till exempelvis en gudstjänst för att presentera BIAL och BIALs resedocka Haki. Mål: Att barnen får höra missionsbefallningen. Att barnen

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22 Krämig pasta med halloumi och tomat vecka 22 familj Krämig pasta med halloumi och tomat cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3091 kj/740 kcal. Protein 29,5 g. Fett 43,6 g. Kolhydrater 55,0 g.

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

Golf och mat FAKTA. 64 Att hålla sig frisk

Golf och mat FAKTA. 64 Att hålla sig frisk FAKTA Förbränningen är lägre om man går långsamt. Om totala sträckan man går på golfbanan är så mycket som 8 km skulle det innebära att en man på 80 kilo och en kvinna på 60 kilo skulle göra av med ca

Läs mer

KostMedMera. www.kostmedmera.se

KostMedMera. www.kostmedmera.se Måndag: Thailändsk röd curry-kyckling 600 g kycklinglårfilé 10 cm purjolök eller kokosfett Röd currypasta (burk på hyllan med utländsk mat) 1 burk kokosmjölk Thailändsk fisksås Limesaft 400 g broccoli

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v.46 Recept Kött/fisk Ca 600 gram rödspätta Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 600-800 gram fläskkarré/ytterfilé förp bacon av rapsgris 2 4 5 3 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis pkt

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot En veckas förslagsmeny! För dig som vill gå ner i vikt; Ta bort: bröd, pasta och gryn. För dig som vill behålla vikten; Lägg till: bröd, pasta och gryn. MIDDAG Måndag! Köttbullar med gräddsås och quinoasallad

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Klimatrollspel. Pressmeddelanden

Klimatrollspel. Pressmeddelanden Pressmeddelanden Under pågående förhandlingar kan delegationerna utsättas för särskilda utmaningar genom att de via ett pressmeddelande får ta del av ett krisscenario som till exempel en svår livsmedelskris.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hjortgryta med hasselnötter... 3 Hjortrulader med lingongräddsås... 4 Fyllda färsbiffar med dragonpepparsås... 6 Viltjärpar med

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD Skolmaterial FN-DAGEN 2015 Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet FN 70 ÅR Fira med Svenska FN-förbundet År 2015 fyller FN 70 år! Det är också året då FN:s nya utvecklingsmål

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Tjenahoppsan! Vi är Badankorné. Ett utmanarlag i Mälarscouterna som ville bidra till en bättre miljö på något sätt. Så vi bestämde oss för att skriva en hajkkokbok

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer