KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL"

Transkript

1 En presentation av Konsumentföreningen Svea Verksamheten 2006

2 KORTA FAKTA 2006 Medlemsantalet var den 31/12: varav var nya under året. 837 förtroendevalda, 102 nyvalda varav 59 genomgått introduktionsutbildning. Under året fanns 121 butiksråd organiserade i 25 kretsar. 127 butiksstämmor besöktes av medlemmar. Vid utgången av 2006 bedrevs kooperativ dagligvaruhandel i 52 kommuner på 92 orter och i 133 butiker. Medlemsförmåner inom områdena kultur, sport, resor och hälsa utnyttjades av cirka medlemmar till ett värde av kronor. Under 2006 fick medlemmarna i Konsumentföreningen Svea cirka 80 miljoner kronor tillbaka via Premieprogrammet. 39 träffar anordnades under fyra teman: Det mångkulturella köket, Är det rent mjöl i påsen?, Ät S.M.A.R.T. och Rörelse i hälsans tecken. Till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen samlades det in kronor. INNEHÅLL Korta fakta 2 Året som gått 3 Konsumentföreningen Svea 4-10 Verksamhetsområde 4 Demokratisk organisation 5 Kooperativa Förbundet 6 KF Konsument 6 Coop Norden 7 Butiker 7 Medlemsutveckling 8 Kooperation Utan Gränser/Vi-skogen 8 Information 9 Hemsida och Intranät 9 Medlemsförmåner 10 Drivkraftstipendiater 10 Bokslut för Föreningsstyrelsen 11 Föreningsuppdrag 12 Verksamhetsmål och aktiviteter 12 Medlemsbokslut Ekonomiska fördelar Målområde Ägarinflytande Målområde Mat, hälsa, miljö Målområde Internationell solidaritet Målområde 4 18 Ekonomiskt bokslut Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition 20 Resultaträkning 21 Balansräkning Kassaflödesanalys 24 Tilläggsupplysningar Styrelsen 26 Revisorspåteckning 26 Revisionsberättelse 26 Personal och adresser 27 2

3 Mer nytta för medlemmarna Viktiga beslut fattades 2006 för att modernisera och effektivisera verksamheten i Konsumentföreningen Svea. En ny organisation trädde i kraft och en gemensam framtidsanalys ska göras tillsammans med Konsumentföreningen Väst. ÅRET SOM GÅTT Konsumentföreningen Svea är landets största konsumentförening. Vår idé är enkel. Du ska tjäna på att vara medlem, både genom att få ekonomiska fördelar och andra mervärden. För mig är innebörden av den kooperativa idén kristallklar. I längden måste vi vara sammantaget bättre än de privata konkurrenterna inom dagligvaruhandeln. Det gäller priser, kvalitet på varor, butiker och service. Vi bör också öka försprånget när det gäller ekologiska och rättvisemärkta varor. Sortimentet måste anpassas till det alltmer mångkulturella Sverige och en ökad andel vara lokalt producerat. Bra strategi Med det som hände under 2006 är jag optimistisk att vi inom några år klarar det. KF har tagit viktiga framtidsbeslut, Coop Norden förändras och Coop Sverige har nu en bra strategi. Succesivt genomförs prissänkningar, effektiviseringar och kvalitetshöjningar i butikerna. Den ekologiska maten ökar i andel, rättvisemärkta produkter har fått en skjuts framåt och under året introducerades sortimentet Världens mat. I strategin ligger också en storsatsning på nyetableringar och ombyggnader av butiker. En butikskedja som växer så det knakar är Coop Extra. Målen är högt satta. Extra ska vara ortens bästa matbutik. I den ska det vara enkelt och smidigt att handla ur ett mycket bra sortiment och till mycket bra priser. Under året öppnades i Västerås den 37:e Extrabutiken. Att döma av medlemmarnas betyg tror jag Coop Extra har mycket goda chanser att klara den tuffa konkurrensen. Butiken har ett starkt koncept med bra sortiment, låga priser, rabatter till trogna medlemmar, flerköpserbjudanden, färskvarugaranti och ekologiska varor. Lägg till detta ambitionen att bemöta kunderna trevligt och det nya internationella sortimentet. Fler nyetableringar kommer! Kritisk granskare med stort ansvar Konsumentföreningen Svea svarar inte för driften i butikerna, det gör Coop. Men vi är medlemmarnas förlängda arm för att driva på, ställa krav och kritiskt granska så att de uppfyller medlemmarnas krav. Det gör vi genom direkta möten i butikerna, olika typer av granskningar och genom att ställa krav på ledande företrädare för Coop i regionen och centralt. Glöm inte bort att alla medlemmar kan lägga förslag om förbättringar i vår demokratiska organisation! Vi kan alltså inte bara skylla på Coop när det inte fungerar. Som konsumentförening har vi ett ansvar för att hela tiden förnya och utveckla vårt arbetssätt. Vi ska göra största möjliga medlemsnytta och det ska märkas en positiv skillnad mellan oss och de privata alternativen! Det vilar alltså ett stort ansvar på oss själva. Jag är därför glad över flera viktiga beslut som fattades under En ny organisation träder i kraft Bland annat ersätts de tidigare butiksråden av medlemsråd. Butiksstämmorna försvinner och mer tid ska läggas på utåtriktade aktiviteter kring butiker och stormarknader. Syftet med dessa beslut är att minska på onödigt inre arbete, öka medlemsnyttan och attrahera fler att engagera sig i friare former. Ett annat viktigt beslut i slutet av året är att föreningen tillsammans med Konsumentföreningen Väst har beslutat genomföra ett analysarbete som förnyar de båda föreningarnas arbete. Det ska leda till en framtidsstrategi. Tillsammans är vi drygt medlemmar. Tänk vad vi kan åstadkomma! Miljoner tillbaka Stolt men inte nöjd kan jag sammanfatta föreningens verksamhet under Cirka 80 miljoner kronor gick tillbaka som premier till medlemmar i föreningen. Cirka medlemmar fick del av föreningens egna medlemsförmåner till ett värde av 2,9 miljoner kronor inom områdena kultur, hälsa, sport och rekreation. Förutom att vara pådrivare gentemot Coop har vi haft ett stort antal tematräffar och aktiviteter i anslutning till butiker och stormarknader i konsumentfrågor. De flesta har varit kopplade till KF Konsuments olika teman; Det mångkulturella köket, Är det rent mjöl i påsen?, Ät S.M.A.R.T. samt Rörelse i hälsans tecken. Vi kan också vara stolta över att ha kunnat servera världens första KRAV-godkända julbord i Uppsala. Glöm inte solidariteten För kooperationen är internationell solidaritet ett adelsmärke. Vi stödjer aktivt organisationerna Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen genom aktiviteter och penninginsamlingar. Det kan bli ännu bättre, visar en granskning som föreningen gjort av våra Coop Forumenheter. Under 2006 slöt vi ett nytt avtal mellan Kooperation Utan Gränser, Vi-skogen och Konsumentföreningen Svea som garanterar Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen 50 öre per medlem och år. Totalt har under det senaste året kronor samlats in inom föreningens område. Inte dåligt! Ett stort tack till alla er som bidragit. Låt oss bli ännu bättre 2007! Jan Johnsson, föreningschef 3

4 SVEAS VERKSAMHETSOMRÅDE Sveriges största konsumentförening Konsumentföreningen Svea bildades 1996 då sex mellansvenska föreningar beslöt att gå samman. Därefter har flera föreningar kommit till. Antalet medlemmar är över Konsumentföreningen Svea är nu Sveriges största konsumentförening. Föreningen har sin verksamhet i Dalarna, Hälsingland, Härjedalen, Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland och Östergötland. Inom Sveas område finns 133 dagligvarusäljande butiker utspridda i 52 kommuner. Svea Norr Demokrati och inflytande Vår idé är enkel: Du ska tjäna på att vara medlem. Både genom att få ekonomiska fördelar och andra mervärden. Men det får inte ske till vilket pris som helst utan vår verksamhet utgår från den kooperativa tanken med en medlemsägd och demokratisk organisation där inflytande, omtanke, ärlighet och nytänkande är nyckelord. I din kooperativa butik ska du kunna välja att handla såväl varor till lågt pris som märkesvaror. Du ska hitta ett stort utbud av ekologiska varor och möta kunnig personal och få bra information. Dessutom ska du lätt kunna praktisera internationell solidaritet genom Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser. Som medlem får du pengar tillbaka i relation till gjorda inköp i premieprogrammet Coop MedMera och övriga resultat används till att stärka kooperationen. Medlemsaktiviteter För att ge service till medlemmarna finns fem kontor inom Konsumentföreningen Sveas område. På varje kontor arbetar en medlemssekreterare som håller kontakt med förtroendevalda och medlemmar. Förtroendevalda planerar och genomför olika aktiviteter och sköter informationen till medlemmarna med stöd från medlemssekreterarna. Borlänge Svea Öster Svea Mitt Uppsala Svea Väster Västerås Örebro Norrköping Svea Söder Medlemssekreterarna hjälper också till när det gäller kontakter med andra organisationer och samarbetspartners. De arbetar även med studiefrågor och utbildning och är med och genomför medlemsaktiviteter och stämmor. På föreningskontoret i Uppsala arbetar föreningschefen och administrativ personal. På sidan 27 hittar du adressuppgifter och telefonnummer. 4

5 Starkare tillsammans NY DEMOKRATISK ORGANISATION Du kan vara med och påverka! Ofta hörs uppgivna röster att det inte går att påverka och att man inte har något inflytande. Det är fel! Du har alla möjligheter att skapa opinion och förändra. Det är medlemmarna som tillsammans äger och därmed har det slutliga ansvaret för hela den konsumentkooperativa verksamheten. I hela landet finns tre miljoner medlemshushåll och därför måste det demokratiska inflytandet organiseras på ett förnuftigt sätt. Varje medlem tillhör en konsumentförening och Konsumentföreningen Svea är den största i Sverige. Detaljhandeln i butiker och stormarknader i Konsumentföreningen Sveas område drivs av Coop Sverige. Den av Kooperativa Förbundet ägda bokhandelskedjan Akademibokhandeln finns också representerad. Medlemsråd Grunden för arbetet att påverka och ha inflytande är medlemsråden. Varje medlemsråd består av högst fem förtroendevalda och butikschefen. Uppgiften för råden är att föra en dialog med medlemmarna, informera, ge medlemsservice och genomföra olika utåtriktade aktiviteter, medlemsmöten samt genomföra butiksaktiviteter som stöder affärsverksamheten. Medlemsråden ska agera pådrivare, opinionsbildare och påverka den kooperativa handeln på ett positivt sätt. Distriktsstyrelser Distriktsstyrelsen är ett samordnings- och stödorgan för verksamheten i distriktet. Den arbetar för ett aktivt medlemsliv. Distriktsstyrelsens ledamöter ska i nära samverkan med medlemsråden arbeta för konsumentkooperationens bästa inom sitt distrikt. Distriktsstyrelsen håller löpande kontakt med den kooperativa affärsverksamheten i distriktet, för vidare synpunkter från medlemmarna, planerar och genomför utåtriktade aktiviteter och medverkar i aktiv föreningssamverkan. Distriktsstyrelsen kallar till distriktets stämma och informations- och planeringsmöten för medlemsråden. Föreningsstyrelsen Föreningsstyrelsen arbetar på uppdrag av föreningens medlemmar och ansvarar för föreningens organisation och förvaltning. Föreningsstyrelsen ska tillsammans med föreningens övriga förtroendevalda och personal verka för och bevaka medlemmarnas intresse enligt verksamhetsidé, stadgar och gällande lag samt föreningsstämmans beslut. Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, utgörs av 101 ombud som valts vid distriktsstämmorna. Regionråd Regionrådet är föreningens samråd mellan Kooperativa Förbundet och Coop Sveriges olika kedjor. Genom rådet får föreningen övergripande inflytande och tillför kunskap om lokala förhållanden. Detaljhandelsråd Samtliga medlemsfrämjande föreningar ingår i ett detaljhandelsråd med KF och Coop som behandlar frågor som rör hela Coop Sveriges verksamhet. Kom med dina synpunkter! Det enklaste sättet för medlemmarna att påverka och komma med synpunkter och idéer är naturligtvis att direkt ta kontakt med butikens personal eller att kontakta någon i medlemsrådet. Synpunkter går också att lämna i förslagslådan som finns på Medlemspunkten i butiken. 5

6 KOOPERATIVA FÖRBUNDET Tre miljoner medlemmar Tre miljoner är medlemmar i någon av de 54 konsumentföreningarna. Kooperativa Förbundet, KF, är föreningarnas gemensamma förbund och ägs av dem. KF är stor ägare av Coop Konsumentföreningen Svea har sedan 1996 överlämnat drifts- och resultatansvaret för butiker och stormarknader till Kooperativa Förbundet. Även konsumentföreningarna Stockholm, Väst, Solidar och Norrort har integrerat sin affärsverksamhet med KF. Sedan 2002 har dessa drivits av Coop som KF äger tillsammans med dansk och norsk konsumentkooperation i dagligvarukoncernen Coop Norden AB. KFs ägarandel är 42 procent. Den svenska delen av verksamheten inom Coop omfattar hälften av den konsumentkooperativa dagligvaruförsäljningen i Sverige. Den övriga delen ägs och drivs av de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna. I KF-koncernen ingår bland annat dotterföretagen MedMera AB, KF Fastigheter, KF Invest, Vår Gård Kursgården, KF Föreningsrevision, Tranbodarna samt KF Media, med Akademibokhandeln, P. A. Norstedt&Söner, Bokus, Pan Vision och Tidningen Vi. KF KONSUMENT Den klassiska uppgiften att ge konsumentupplysning och skapa opinion i medlemsfrågor betonas alltmer. KF Konsument är ett samordnings- och kompetenscentrum för konsumentfrågor inom konsumentkooperationen. Här tas initiativ för gemensamma kampanjer och tematräffar samt samordnar utgivningen av skriftserien Bra att veta. 6

7 En ledande dagligvaruaktör COOP NORDEN Med cirka 900 butiker och stormarknader i Sverige är konsumentkooperationen en stor dagligvaruaktör. Coop Norden som sedan 2002 ägt Coop Sverige, skapades för att möta utvecklingen av dagligvaruhandeln i Europa med allt större aktörer i såväl leverantörsledet som inom detaljhandeln. Genom att slå samman dagligvaruhandeln i de tre skandinaviska konsumentkooperationerna skapades Nordens största detaljhandelsföretag för att möta de internationella storkonkurrenterna. Syftet var att förbättra kund- och medlemserbjudanden genom att utnyttja koncernens storlek och alla de kunskaper som fanns i de fusionerade företagen. De gemensamma inköpen har redan givit resultat i form av lägre priser t ex genom det nya lågprisvarumärket X-tra. Coop Sverige ägs av Coop Norden som dock under 2007 omvandlas till ett renodlat inköpsbolag. Då övergår ägandet av Coop Sverige till Kooperativa Förbundet. Butikskedjor med service för olika behov BUTIKER I Konsumentföreningen Sveas verksamhetsområde fanns i slutet av 2006 kooperativ dagligvaruhandel i totalt 133 butiker och stormarknader. Under året stängdes nio Coop Konsum och Coop Nära på grund av vikande försäljning och uteblivet resultat. Under året har Coop Extra nyetablerat en butik i Västerås. Inom föreningsområdet pågår planering av ytterligare Coop Extra. I flera Coop Konsum och Coop Nära har upprustningar, om- och tillbyggnader gjorts för att förbättra möjligheten att sälja och göra medlemsnytta. Under verksamhetsåret togs beslut att starta ett nationellt inköpsbolag, Coop Inköp&Logistik AB (CILAB), som på ett effektivare sätt samlar nationella leverantörer under ett paraply. Inköpsbolaget startar under Coop Nära är närbutiker med lokalt anpassat sortiment som täcker de största behoven av mat och dagligvaror med snabbhet och bekvämlighet i fokus. Med generösa öppettider kan vi vara räddaren i nöden om något tar slut eller du behöver handla hem något för att äta direkt Coop Konsum är Sveriges största dagligvarukedja. Här hittar du alltid prisvärda varor, bra färskvaror och ett i övrigt brett sortiment. Dessutom är vi ledande inom hälsa/ekologi. Coop Extra är en storbutikkedja som står för lågpris i kombination med fullsortiment. På Coop Extra ska det vara enkelt och smidigt att handla ur ett mycket bra sortiment och till mycket bra priser. Vi garanterar dessutom den billigaste ekologiska matkassen. Coop Forum är Sveriges största stormarknadskedja med allt du behöver till låga priser. Vi har den bredaste kombinationen av ekologiska och övriga dagligvaror och specialvaror. Allt samlat på ett och samma ställe. Coop Bygg erbjuder gör-det-självaren ett prispressat kvalitetssortiment, bra öppettider och kunnig personal. 7

8 MEDLEMSUTVECKLING Nu är vi störst i Sverige Konsumentföreningen Svea fortsätter att växa och är nu Sveriges största konsumentförening. Under 2006 anslöt sig nya medlemmar, lämnade föreningen, och den 31 december 2006 var medlemsantalet KOOPERATION UTAN GRÄNSER/Vi-SKOGEN Hjälp till självhjälp Varje gång du handlar i våra butiker och köper en plast- eller papperskasse så stödjer du Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. För den som mer aktivt vill stödja finns möjlighet till att skänka växelpengar i våra fasta bössor i kassorna eller att i samband när tomburkar och flaskor pantas lämna panten till våra hjälporganisationer. Det du bidrar med betyder så mycket för utsatta människor. Vi-skogen Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd finns i länderna runt Victoriasjön; Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda. Målet för verksamheten är att bidra till förbättrade Tack vare Kooperation Utan Gränser har Florence Nalongo Badaaza kunnat bygga upp en egen vaniljodling i Uganda. Hon har som första kvinna utsetts till ordförande för ett lokalt kooperativt företag. levnadsförhållanden för småbrukande bönder. Familjerna ska klara vedbehovet på den egna gården, förbättra sin matproduktion och öka familjeinkomsterna genom försäljning av produkter som inte behövs i de egna hushållen. Sedan starten har mer än en miljon människor fått ett drägligare liv. Viktigt är också att förhindra den jorderosion som finns och som är förödande för böndernas möjlighet att kunna leva av sitt jordbruk. Agroforestry innebär trädplantering i samverkan med odling och boskapsskötsel och denna metod ger ökad produktion och miljöförbättringar. En ekologiskt hållbar miljö med ett grönt bälte runt Victoriasjön är Vi-skogens vision. Det är en bra bit kvar. Men med din hjälp kommer vi ett steg närmare. Kooperation Utan Gränser Kooperation Utan Gränsers vision är en värld fri från fattigdom. Kooperation Utan Gränser stödjer sedan 50 år fattiga människor som går samman för att förbättra sin situation med hjälp till självhjälp. Varje människas eget ansvarstagande är avgörande. Där finns kraften till förändring. Kooperation Utan Gränser arbetar i projekt. De som gynnas av vårt bistånd är fattiga bönder, bostadslösa, småföretagare och andra som genom utbildning och rådgivning behöver stöd för att skapa sig ett bättre liv. Genom kooperationen har miljoner människor tagit sig ur sin fattigdom. Kooperation Utan Gränser arbetar i 26 länder i projekt med lokala samarbetspartners som delar organisationens värderingar. Områden som man främst arbetar med är landsbygdsutveckling, jordbruk, miljöfrågor, mikrokrediter, jämställdhet och bostäder. Men också vi i den rika världen måste utvecklas och ge de fattiga som vill förändra sina liv en chans. I Sverige arbetar Kooperation Utan Gränser med insamling, information och opinionsbildning kring globala frågor och utvecklingssamarbete. Den ekonomiska ryggraden i verksamheten är bidrag från medlemmar, anställda och privatpersoner. Behoven i världen idag är fortfarande stora och tyvärr, de kommer att fortsätta vara det! Ditt stöd är värdefullt i vårt arbete. Både Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser har ett 90-konto dit insamlade pengar går. Det innebär att insamlade medel står under kontroll av Stiftelsen för Insamlingskontroll som reglerar hur höga kostnaderna för insamling och administration får vara. 8

9 Kontaktvägar till medlemmar och föreningsaktiva Coop Mersmak/Medlemsextra Kooperationens medlemstidning Mersmak ändrade från och med augustinumret namn till Coop Mersmak med 11 nummer per år. Samtidigt startade Konsumentföreningen Svea Medlemsextra, en fyrsidig bilaga, som ligger inbladad i Coop Mersmak. På dessa sidor finns information om händelser i föreningen samt ett antal medlemserbjudanden. Bilagan medföljer Coop Mersmak åtta gånger/år. Tidningen skickas hem till cirka medlemmar. Samspråk Tidningen Samspråk kommer ut med fyra nummer per år och skickas till förtroendevalda samt butiker, stormarknader och samarbetspartners. Medlemspunkten I fl ertalet dagligvarubutiker inom föreningsområdet finns en Medlemspunkt. I den finns aktuell information från butiken, Kooperativa Förbundet, Coop Med- Mera och föreningen. Där finns också blanketter för medlemsärenden. På anslagstavlan finns affischer med aktuella medlemserbjudanden, information om vilka som ingår i butiksrådet samt aktuella telefonnummer. En förslagslåda finns också där medlemmar kan föra fram synpunkter till butik och förening. INFORMATION Möten och tematräffar Under året har ett stort antal butiksaktiviteter med olika konsumentbudskap genomförts. Vid tematräffar om mat och hälsa har resurspersoner med specialkunskap i detta ämne anlitats som inledare/ föreläsare. HEMSIDA OCH INTRANÄT Digital mötesplats På föreningens webbsida fi nns mycket information om föreningen och aktuella länkar. Där finns föreningens medlemserbjudanden och information om olika tematräffar och större aktiviteter. En söktjänst finns också för att hitta närmaste Coopbutik och information om var KF Sparkassa finns. De förtroendevalda har dessutom tillgång till ett intranät där föreningen samlar all information som behövs för deras uppdrag. 9

10 MEDLEMSFÖRMÅNER Miljontals kronor tillbaka till medlemmarna Coop MedMera är det största och bredaste medlemskortet i Sverige. Du har tillgång till olika medlemserbjudanden från KF, Coop och från Konsumentföreningen Svea. Det fungerar också som medlemmarnas nyckel till medlemspriser och till vårt premiesystem. Medlemmarna premieras Med Coop MedMera får du poäng på allt du handlar i kooperativa butiker och stormarknader. Poängen ger dig sedan premiecheckar som du löser in när du handlar. Checken är alltid värd minst 50 kronor men den kan också ge 5 eller 10 procent på ett köp. Av hela Sveriges totalt 400 miljoner kronor i premier gick cirka 80 miljoner tillbaka till medlemmarna i Konsumentföreningen Svea under Du kan som medlem även ansluta dig till Coop Med- Mera Konto. På kontot sätter du in pengar som du sedan kan betala med. Varje månad får du ett kontoutdrag hemsänt till dig med tidningen Mersmak. Ett alternativ är Coop MedMera Faktura då du betalar i efterskott. I de här butikerna får du poäng på ditt Coop MedMera. Förmåner på upplevelser Under året har föreningen givit medlemmarna rabatter på olika upplevelseerbjudanden, exempelvis har dessa erbjudanden marknadsförts på egna sidor i medlemstidningen Coop Mersmak och föreningens webbsida. Vissa erbjudanden har haft tusentals besökare. Totalt har medlemmarna fått 2,9 miljoner kronor i upplevelserabatter under DRIVKRAFTSTIPENDIER Motivationsstipendier Drivkraft är namnet på föreningens motivationsstipendium för yngre. Det ska uppmuntra yngre som är engagerade eller vill engagera sig inom kooperativ samverkan, ekologi eller internationell solidaritet. Stipendiet delades ut för tredje gången vid föreningsstämman 2006 i Örebro. Stipendiaterna fick dela på totalt kronor för att utveckla sin verksamhet eller utbilda sig själva. Marie Mattsson, Marieborgs folkhögskola, har använt stipendiet till att tillsammans med elever åka till den afrikanska vänskolan i Kilosa. Där har de svenska eleverna inspirerat till att utveckla forumteater som hjälpmedel i kampen mot landets tre stora problemområden: aids, hiv, malaria samt till ökad jämställdhet. Jens Larsson och Cicci Hjalmarson representerade Konsumentföreningen Sveas ungdomsråd. Stipendiet fick ungdomsrådet för att gemensamt utbilda sig i E-demokrati på nätet. Jerry Wiklund och Marie Mattson från Marieborgs folkhögskola tog emot ett stipendium på kronor. Ungdomsrådet representerades av Jens Larsson och Cicci Hjalmarson när de fick ta emot stipendiepengarna. 10

11 BOKSLUT FÖR 2006 FÖRENINGSSTYRELSENS LEDAMÖTER Nina Jarlbäck, ordförande, Eskilstuna. Invald Bertil Axelsson, pensionär, Nyköping. Invald Hans Eklund, universitetslektor i juridik, Östhammar. Invald Solfrid Libäck-Lundstedt, hushållslärare, Fagersta. Invald Britt Marinder, rektor, Ludvika. Invald Nina Jarlbäck Bertil Axelsson Siv Palmgren, överförmyndare, Östansjö. Invald Bengt-Åke Rehn, kommunalråd, Våmhus. Invald Kent Ryberg, kommunalråd, Västerås. Invald Eva Sandler, barnskötare, Norrköping. Invald Jan Johnsson, föreningschef, Värmdö. Hans Eklund Solfrid Libäck-Lundstedt Britt Marinder Siv Palmgren Bengt-Åke Rehn Kent Ryberg Eva Sandler Jan Johnsson, föreningschef Styrelsen har under 2006 haft 14 protokollförda sammanträden. Dessa har förberetts av styrelsens beredningsutskott som består av Nina Jarlbäck, Hans Eklund, Kent Ryberg och Leif Linde/Jan Johnsson. På flera av styrelsens sammanträden har representanter från KF och Coop deltagit med olika informationer. Styrelsen har genom ordförande, vice ordförande och föreningschef deltagit på möten med KFs ledning och representanter för andra konsumentföreningar. Styrelsen initierade arbetet med att ta fram ett direktiv till verksamhetsanalys tillsammans med Konsumentföreningen Väst. Styrelsen arbetade med att implementera den nya organisationsförändringen som trädde i kraft den 1 januari

12 BOKSLUT FÖR 2006 FÖRENINGSUPPDRAG Föreningsuppdrag Revisorer Geerth Gustavsson, Eskilstuna, Elsie Skog, Leksand och Ingrid Engström (utsedd av KF Föreningsrevision). Föreningsstämmans valberedning Ewon Enqvist, ordförande, Uppsala, Ulf Andersson, Linköping, Kerstin Karlsson, Örebro, Ulla Nordlien, Borlänge, Jimmy Jansson, Eskilstuna. Regionråd Regionrådet har haft två sammanträden under året. I Regionrådet har hela föreningsstyrelsen ingått samt ordförande Thomas Evertsson, Coop. Vid Regionrådets möten har även representanter för Coop Konsum och Coop Forum deltagit vid olika tillfällen. Representation KFs förbundsstyrelse Nina Jarlbäck och Hans Eklund. Ersättare Britt Marinder och Kent Ryberg. MedMera ABs styrelse Leif Linde/Jan Johnsson. KF Fastigheters styrelse Hans Eklund. KF Invests styrelse Nina Jarlbäck. Coop Nordens styrelse Nina Jarlbäck. Vi-skogens styrelse Nina Jarlbäck och Leif Linde. Kooperation Utan Gränsers styrelse Nina Jarlbäck. Stämmoombud KFs föreningsstämma Ulf Andersson, Jim Aronsson, Bertil Axelsson, Ewon Enqvist, John-Ivar Fallström, Lennart Hammar, Jimmy Jansson, Kerstin Karlsson, Jens Larsson, Solfrid Libäck- Lundstedt, Britt Marinder, Siv Palmgren, Karin Roos, Kent Ryberg, Eva Sandler, Jonny Springe, Owe Thorssell, Anneli Östrand. VERKSAMHETSMÅL och AKTIVITETER Verksamhetsmålen är långsiktiga och sammantaget är det 13 mål inom fyra målområden: Ekonomiska fördelar, Ägarinflytande, Mat, hälsa och konsument och Internationell solidaritet som föreningen ska arbeta efter under Aktiviteterna som planeras för ett år i taget ska ligga i linje med målen och bidra till att vi åstadkommer det vi är till för att göra medlems och affärsnytta. Verksamhetsmål: 1. Bidra till att Coop även blir känt för lågt pris 2. Erbjuda aktuella medlemsförmåner varje månad 3. Medverka till att fler använder Coop MedMera Konto 4. Arbeta för att öka kunskapen om vårt medlemsägande 5. Utveckla ett väl fungerande medlemsinflytande 6. Arbeta för att säkra och öka vår marknadsandel 7. Jämn ålders- och könsfördelning i våra råd 8 Ge alla nya förtroendevalda en introduktionsutbildning 9. Bidra till att konsumentkooperationen utvecklas till en drivande kraft i konsumentfrågor 10. Bidra till en ökad försäljning av ekologiska och miljömärkta varor 11. Bidra till att öka kunskapen om och försäljningen av rättvisemärkta varor 12. Totalt bidra med kronor per år till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen 13. Medverka till att fler ansluter sig till Bistånd På Köpet 12

13 MEDLEMSBOKSLUT FÖR 2006 Hur har vi lyckats 2006? På samma sätt som det ekonomiska bokslutet ger en bild av föreningens ekonomiska situation kan medlemsbokslutet ses som en redovisning av hur vi lyckats med vårt övriga arbete. Här presenterar vi de mål vi haft, måluppfyllelsen och en redovisning av vilka åtgärder vi genomfört för att nå dem. De mål som anger önskade effekter om hur vi vill uppfattas mäts i opinionsundersökningar. Bidra till att Coop även blir känt för lågt pris Coop ligger nu på nästan samma nivå som huvudkonkurrenten när det gäller att bli kända även för lågt pris, båda har gjort marginella ökningar. I mätningar har Coop ökat från 12 till 13 procent. När det frågas Det här genomförde vi under 2006: Butiksråden har genomfört över 54 aktiviteter med prisinformation om X-tra och jämförelser med märkesvaror och lågpriskedjor. Information om varusortimentet X-tra har gjorts vid idrottsarrangemang, familjedagar, lokala marknadsdagar, föreningsmöten och liknande. MÅLOMRÅDE 1 EKONOMISKA FÖRDELAR om överensstämmelse mellan pris och kvalitet har huvudkonkurrenten ökat mer än Coop som ökat från 25 till 26 procent. Erbjuda aktuella medlemsförmåner varje månad Vi har haft 60 medlemsförmåner inom områdena kultur, hälsa, sport och rekreation. Det här genomförde vi under 2006: Samarbetet mellan konsumentföreningarna Stockholm, Svea och Väst, om medlemsförmåner, har under året stärkts och utökats medlemmar utnyttjade medlemsrabatterna till ett värde av kr, en ökning med kr. 13

14 MEDLEMSBOKSLUT Medverka till att fler använder Coop MedMera Konto Vi har ökat antalet aktiva Coop MedMera Kontoinnehavare med st till totalt st. Det här genomförde vi under 2006: Butiksråden har gjort ett stort antal aktiviteter på butikerna. Ett aktivitetsblad finns för KF Sparkassa. Information om utfallet av Premieprogrammet för Konsumentföreningen Sveas medlemmar redovisades på ett antal butiker och stormarknader och i Mersmak. En ingång på den publika webben finns som beskriver i vilka butiker i vårt område det finns KF Sparkassa. MÅLOMRÅDE 2 ÄGARINFLYTANDE Arbeta för att öka kunskapen om vårt medlemsägande Andelen konsumenter som anser att man kan påverka Coop är större i jämförelse med synen på huvudkonkurrenten. Coops ökning på 9 procent går från 10 procent 2005 till 19 procent Andelen konsumenter som anser att man kan påverka Coop är dubbelt så stor i jämförelse med synen på huvudkonkurrenten. Det här genomförde vi under 2006: I samband med att ABF-förbundet arrangerade folkbildningsfesten "Ordet fritt" i Eskilstuna den juni medverkade Konsumentföreningen Svea med information om: Basskafferiet, Konsumenträtt, Internationell solidaritet, Rättvisemärkt och KRAV-information. I vår utställningsmonter kunde besökarna förutom den muntliga informationen också läska sig med muggar Änglamarkskaffe, muggar juice och portioner wookade KRAV-äpplen. Totalt besöktes "Ordet fritt" av ca personer. En kooperativ familjedag arrangerades av kretsrådet i Södra Dalarna, Säterdalen. Cirka personer kom, huvudsakligen barnfamiljer och lät sig bl a informeras om Internationell solidaritet, Rättvisemärkt, Coops egna varumärken, det kooperativa ägandet mm. För den musikaliska underhållningen svarade bl a Mora Träsk. Marknadsföring av butiksstämmorna genomfördes via Coop Mersmak, på Medlemspunkterna, annonsering i dagspress, Coops direktreklam och genom affischer och aktiviteter i butikerna. 14

15 MEDLEMSBOKSLUT Utveckla ett väl fungerande medlemsinflytande Vid butiks- och kretsstämmorna deltog cirka medlemmar. Det här genomförde vi under 2006: Inför 127 butiksstämmor genomfördes ett antal kund- och medlemsenkäter om vad medlemmarna tycker om sin butik. Ett antal tester med nya former av butiksstämmor genomfördes för att nå nya medlemsgrupper: stämma i butik med temainslag, flera distrikt samtidigt och i samband med medlemshandlarfester. Till butiksstämmorna kom det medlemmar. I samband med årets 25 kretsstämmorna som samlade totalt ca besökare genomfördes på 16 platser temat "Trender i maten/mångkulturella köket." I Coop Forum i Marieberg och Lillån i Örebro har föreningen tyckarpaneler med totalt tio föräldrapar för att utöva inflytande via stormarknadscheferna. Arbeta för att säkra och öka vår marknadsandel Föreningsstyrelsen har aktivt följt upp Konsumentföreningen Sveas prioriteringsplan i strukturfrågor. Det här genomförde vi under 2006: Huvuddelen av aktiviteterna från förtroendevalda har under året haft tydlig koppling till Coop och särskilda medlemshandlardagar/kvällar har genomförts för att informera och bidra till ökad försäljning. Konsumentföreningen Svea har under året aktivt drivit frågan om en utbyggnad av Coop Nära i Enviken för att ge våra medlemmar där en modern och ändamålsenlig butik. En utbyggnad av butiken innebär att Coop stärker sina marknadsandelar och bidrar till att utveckla landsbygden. Aktivt drivit frågor i strukturutskottet och det har bland annat resulterat i en nyetablering av Coop Extra i Västerås och ometablering av Coop Forum Marieberg, Örebro. Det fattades dessutom beslut om nyetableringar av Coop Extra i Östhammar och Nyköping. Jämn ålders- och könsfördelning i våra råd Vi har fler unga valda under 20 år i relation till antalet medlemmar, färre i åldern år och fler i åldern år. Könsfördelningen är 60 procent kvinnor och 40 procent män. Det här genomförde vi under 2006: Valberedarna har i brev och vid träffar uppmanats att intensifiera uppdraget med att rekrytera yngre medlemmar till förtroendeuppdrag. Som ett första steg i bildandet av ett nätverk finns ett ungdomsråd som sträcker sig över flera kommuner för att lyfta frågor ur ett ungdomsperspektiv. Ett stort antal utåtriktade aktiviteter har också genomförts där föreningen har uppmärksammats. Tillsammans med översynsgruppen har de diskuterat förslaget till den nya organisationen. De aktivitetspaket som föreningen tagit fram har diskuterats med unga förtroendevalda för att ett ungdomsperspektiv ska garanteras. Konsumentföreningen Sveas motivationsstipendium delades ut till Marieborgs Folkhögskola och Sveas Ungdomsråd. Totalt belopp kronor. En föryngring har eftersträvats i samband med den nya organisationen. 15

16 MEDLEMSBOKSLUT Ge alla förtroendevalda en introduktionsutbildning Av våra 102 nyvalda förtroendevalda 2006 har 59 personer eller 57,8 procent gått vår introduktionsutbildning och 26 personer har genomgått vår grundutbildning. Det här genomförde vi under 2006: Vi genomförde introduktions- och grundutbildningsträffar i medlemssekreterarområdena. Upptakter genomfördes för butiks- och kretsråd inom varje medlemssekreterarområde under januari. Vi har genomfört ett antal lokala utbildningsträffar för förtroendevalda omkring Coop MedMera Konto, Internationell solidaritet och KF Sparkassa. Lokala utbildningar som exempelvis Ostskolan, Kräftans lov, Skaldjursskolan och Vinskolan har genomförts. Underlag för att underlätta ordförandes utvecklingssamtal med övriga förtroendevalda har framställts. Övrigt Det här genomförde vi under 2006: Studiecirkel, i samarbete med Kooperation Utan Gränser, har genomförts om Uganda och om hur biståndet används. Detta ledde till ett studiebesök där deltagarna fick se hur man brukar jorden, odlar och förädlar produkterna och hur insatserna för Kooperation Utan Gränser kommer till nytta i de afrikanska byarna. Konsumentföreningen Svea har regelbundet medverkat på chefsträffar och Kick-Offer som anordnats av Coop. Utskick har skett till butikschefer med riktad aktuell information. Det finns ett introduktionspaket för nya butikschefer. Varje månad har det delats ut en dunge i Viskogen för förtjänstfulla insatser. Träffar har genomförts med Coops kedjeledningar. MÅLOMRÅDE 3 MAT, HÄLSA, MILJÖ OCH KONSUMENT Bidra till att konsumentkooperationen utvecklas till en drivande kraft i konsumentfrågor Konsumenterna uppfattar att konsumentkooperationen ligger i täten när det gäller att "driva frågor som är viktiga för mig som konsument". En ökning har skett under året med 5 procent från 10 till 15 procent. Det här genomförde vi under 2006: Vi har under året deltagit aktivt i KF Konsument genom den centrala styrgruppen och arbetsgruppen. Samarbetet med ABF fungerar mycket bra. Samverkan har skett vid samtliga tematräffar, Hälsoskolan och andra studiecirklar med inriktning på bra mat både för barn, deras föräldrar och äldre. 16

17 MEDLEMSBOKSLUT Fyra broschyrer och informationsblad har tagits fram av KF Konsument och Coop under samlingsnamnet Bra-att-veta: Så märks maten, Rörelse i hälsans tecken, Fisk&Skaldjur, Sunda matvanor för barn. Samtliga har flitigt använts vid butiksaktiviteter samt tematräffar och liknande utåtriktade aktiviteter. Samtliga broschyrer och informationsblad finns i våra Medlemspunkter. KF Konsument har löpande tagit fram underlag för tematräffar, pressinbjudan, reportage i Mersmak och butiksaktiviteter. Under december anordnades Sveriges första KRAV-julbord i Uppsala i samarbete med KRAV och Uppsala Universitet. Bidra till en ökad försäljning av ekologiska och miljömärkta varor Konsumenterna upplever vid mätningar oss som föregångare när det gäller miljömedvetenhet. Det talet har ökat från 20 till 35 procent. Vi har större sortiment av ekologiska varor än huvudkonkurrenten samt en större andel ekologiska varor av totala livsmedelsförsäljningen jämfört med alla andra kedjor. Det här genomförde vi under 2006: Vi har under året genomfört ca 70 aktiviteter för att bidra till ökad försäljning av ekologiska varor i våra butiker. I samarbete med KRAV och ekologiska producenter har vi genomfört aktiviteter. Under miljöveckan, vecka 40, hade vi på flera platser ett bra samarbete med Naturskyddsföreningen och information om ekologiskt kaffe som var temat för året. Vid några butiker har vi delat ut eller skickat erbjudanden till medlemmar om rabatt på ekologiska varor. Andra har anordnat VIP-kvällar med ekologisk inriktning. Märkesguiden samt aktivitetsbladet för butiksaktiviteter samt serien Bra att veta har varit ett verktyg. Den mer utåtriktade miljösatsningen har inneburit att vi medverkat vid miljö- och hälsomässor och olika motionsengagemang. Våra föreläsare har bl a varit: diplomerade kostrådgivare, hälsopedagoger, läkare och nutritionister. Anordna minst 20 tematräffar varje år Totalt anordnades 39 tematräffar med drygt deltagare. Det här genomförde vi under 2006: I samarbete med KF Konsument har vi vid fyra perioder anordnat 39 tematräffar. Det första temat: Det mångkulturella köket genomfördes i samband med kretsstämmorna som anordnats på 16 platser. Är det rent mjöl i påsen? blev nästa träff på våren och genomfördes på 5 platser. Ät S.M.A.R.T. inledde hösten och tilldrog sig på 13 platser. Rörelse i hälsans tecken genomfördes på 5 platser. Genom dessa träffar har vi kommit i kontakt med nya medlemsgrupper. Träffarna har marknadsförts i Mersmak med artiklar, annonser samt riktad flygbladsutdelning. Utöver detta har kretsarna genomfört 27 egna utåtriktade konsumentaktiviteter. Ca 300 butiksaktiviteter på temat mat, hälsa, miljö och konsument har genomförts. I vårt område bedrivs betydande hälsoaktiviteter och särskilt kan nämnas de aktiviteter som genomförs i samarbete med olika skolor, allt Foto: Kristjan Aunver från grund- till högskola där bra mellanmål och frukost tas upp. Vi var med och deltog i Vår Ruset på fyra platser: Norrköping, Västerås, Uppsala och Örebro. Medarrangör i Hälsovecka i Dalarna. Kokboksturné om Vår Kokbok och dess utveckling med Christina Möller. Mat, miljö och hälsodag med 14 st ekologiska utställare. KRAV-godkända julbord i samarbete med föreningen KRAV. Tagit fram ett basskafferi för den kloka konsumenten. 17

18 MEDLEMSBOKSLUT MÅLOMRÅDE 4 INTERNATIONELL SOLIDARITET Totalt bidra med kronor per år till Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser Totalt har kronor samlats in genom: Pantknappen kronor, Bistånd På Köpet kronor. Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser har genom insamlingar och bidrag fått kronor respektive kronor. Det här genomförde vi under 2006: Ett skol- och utbildningsmaterial om Vi-skogen är framtaget. Över 500 skolor har använt sig av det i sin undervisning. Över exemplar har skickats ut till skolorna. Över ett 100-tal aktiviteter har genomförts med inriktning på temat Internationell solidaritet där syftet har varit att samla in pengar till Kooperation Utan Gränser eller Vi-skogen. Vid ett antal aktiviteter har temat varit Rättvis handel. I några fall har rättviseambassadörerna deltagit som "experter". Tillsammans med Coop Sverige har vi arbetat för att insamlingarna i butiker ska fungera och att bössorna tömts regelbundet. Under året har ett nytt avtal mellan Kooperation Utan Gränser, Vi-skogen och Konsumentföreningen Svea skrivits som garanterar Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen 50 öre per medlem och år. Styrelsen genomförde en inventering av hur många Coop Forum som hade Vi-skogens kort till försäljning under december. Medverka till att fler ansluter sig till Bistånd På Köpet 260 medlemmar har under året anslutit sig till Bistånd På Köpet. Totalt är anslutna. Det här genomförde vi under 2006: Information om Bistånd På Köpet har skett i samband med butiks- och kretsaktiviteter när temat varit Internationell solidaritet. 18

19 EKONOMISKT BOKSLUT Förvaltningsberättelse Styrelsen och föreningschefen får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret i Konsumentföreningen Svea ekonomisk förening org nr Verksamhet Konsumentföreningen Svea är en medlemsfrämjande konsumentförening med medlemmar i de mellansvenska landskapen Dalarna, Hälsingland, Härjedalen, Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland och Östergötland. Föreningen är nu Sveriges största konsumentförening och har sedan 1996 överlämnat drifts- och resultatansvaret för butiker och stormarknader till Kooperativa Förbundet. Sedan 2002 har dessa drivits av Coop Nordens dotterbolag Coop i Sverige och dess kedjor Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära och den under året skapade kedjan Coop Bygg. Nyetableringstakten har satt fart och inom Konsumentföreningen Sveas område har en ny butik öppnats och fler är på gång inom de närmaste åren. Totalt fanns vid årets slut 133 Coopbutiker och stormarknader inom föreningens geografiska område. Föreningens inriktning är att tillsammans med KF, konsumentföreningarna och Coop, men också med andra samarbetspartner, skapa ekonomiska fördelar och mervärden för medlemmarna. Föreningen ska bedriva ett arbete som främjar ett aktivt medlemsliv med en verksamhet som stärker konsumenternas ställning. Föreningen ska bygga och utveckla verksamheten utifrån kooperativa värderingar och ställningstaganden. Vid en extra föreningsstämma i september antogs nya stadgar för föreningen vilka träder i kraft 1 januari En ny organisation bildas. Den innebär att kretsråden ersätts med geografiska indelade distrikt med en egen styrelse och distriktsstämma. Butiksråden ersätts av medlemsråd, butiksstämmorna försvinner och mer tid ska läggas på utåtriktade aktiviteter kring butiker och stormarknader. Verksamhetsmål Föreningens verksamhetsmål är långsiktiga mål för åren Målen utgår från föreningens verksamhetsidé och är indelade i fyra målområden: ekonomiska fördelar, ägarinflytande, mat, hälsa, miljö och konsument samt internationell solidaritet. 1. Vi ska under perioden bidra till att Coop även blir känt för lågt pris. 2. Vi ska erbjuda aktuella medlemsförmåner varje månad. 3. Vi ska medverka till att fler använder Coop MedMera Konto. 4. Vi ska under perioden arbeta för att öka kunskapen om vårt medlemsägande. 5. Vi ska under perioden utveckla ett väl fungerande medlemsinflytande. 6. Vi ska under perioden arbeta för att säkra och öka vår marknadsandel. 7. Vi ska ha en jämn ålders- och könsfördelning i våra råd. 8. Vi ska ge alla nya förtroendevalda en introduktionsutbildning. 9. Vi ska under perioden bidra till att konsumentkooperationen utvecklas till en drivande kraft i konsumentfrågor. 10. Vi ska bidra till en ökad försäljning av ekologiska och miljömärkta varor. 11. Vi ska bidra till ökad kunskap om och försäljning av rättvisemärkta varor. 12. Vi ska varje år totalt bidra med kronor till Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser. 13. Vi ska medverka till att fler ansluter sig till Bistånd På Köpet. Pengar tillbaka Coop MedMera är ett av de största och bredaste medlemskorten i Sverige och ger tillgång till medlemserbjudanden från KF, Coop och från Konsumentföreningen Svea. Det fungerar också som medlemmarnas nyckel till medlemspriser och till vårt premiesystem. Cirka 80 miljoner kronor av totalt 400 i hela Sverige gick tillbaka som premier till medlemmar i Konsumentföreningen Svea under Cirka medlemmar fick del av föreningens egna medlemsförmåner till ett värde av 2,9 miljoner kronor inom områdena kultur, hälsa, sport och rekreation. Aktiviteter I medlemsbokslutet för 2006 redovisar föreningen måluppfyllelse, åtgärder och aktiviteter utifrån de 13 verksamhetsmål som har varit vägledande för verksamheten Under året har det genomförts närmare aktiviteter i anslutning till butiker och stormarknader. De mest förekommande aktiviteterna, utöver butiksrådsaktiviteter, har varit kopplade till KF Konsuments olika tema: Det mångkulturella köket, Är det rent mjöl i påsen?, Ät S.M.A.R.T. samt Rörelse i hälsans tecken. Kring dessa har också 39 stycken tematräffar genomförts med över deltagare. Information om Coops växande lågprissortiment X-tra, om ekologiska varor och internationell solidaritet är andra aktiviteter som genomförts i stor skala. Vid årets butiksstämmor deltog medlemmar, vilket var något lägre än Andelen yngre förtroendevalda har ökat och är i linje med andelen medlemmar. Fokus ligger nu på att rekrytera barnfamiljer i årsåldern och bredda den etniska och kulturella mångfalden. 57 procent av alla nya förtroendevalda har genomgått introduktionsutbildning. Föreningen stödjer aktivt organisationerna Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen genom aktiviteter och penningsinsamlingar. Under året har ett nytt avtal skrivits mellan Kooperation Utan Gränser, Vi-skogen och Konsumentföreningen Svea som garanterar Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen 50 öre per medlem och år. Totalt har under det senaste året kronor samlats in inom föreningens område. 19

20 EKONOMISKT BOKSLUT Förvaltningsberättelse I slutet av året tillsatte styrelsen en arbetsgrupp som, tillsammans med Konsumentföreningen Väst, ska göra en verksamhetsanalys av arbetet inom de båda föreningarna. Avtal med KF och Coop Norden Butiker och stormarknader i vårt verksamhetsområde drivs av Coop Sverige i fem kedjor. För att säkerställa medlemmarnas och vår förenings inflytande finns det avtal som reglerar förtroendevaldas verksamhet i butiker och stormarknader och Regionrådets verksamhet. I Regionrådet, som formaliserar föreningsstyrelsens inflytande över hela affärsverksamheten i vårt föreningsområde, ingår hela föreningsstyrelsen samt representanter för KF och Coop. Förutom dessa avtal finns avtal om Detaljhandelsråd för hela Coop Sveriges verksamhet. Avtal finns med MedMera AB om medlemsregistret och medlemskortet Coop MedMera. Medlemsantal Antal vid räkenskapsårets början Nytillkomna under året Avgångna under året Antal vid räkenskapsårets slut Summa insatser vilka ska utbetalas under näst kom man de räkenskapsår: Enligt FL 4 kap. 1 och 3 kronor: 0. Personal Under året har föreningen rekryterat en ny föreningschef som delar sitt uppdrag mellan konsumentföreningarna Svea och Väst. Föreningen hade vid årets slut nio anställda. Utöver föreningschefen var det fem medlemssekreterare och tre administratörer. Resultat och ekonomi Föreningens ekonomi är god. Föreningens tillgångar är till stor del placerade som förlagsinsatser och insatser i KF, vilket ger en garanterad ränta varje år. Eftersom två tredjedelar av utdelningen på föreningens insatskapital i KF binds tillbaka som nytt insatskapital påverkas likviditeten varje år. Syftet med att binda insatskapital i KF är att vi tillsammans ska stärka och utveckla den svenska konsumentkooperationen. För att garantera en fortsatt stabil ekonomi och likviditet har ett fortsatt arbete med att successivt öka resultatet genom minskade kostnader utförts. Under hösten har en likviditetsprognos tagits fram till och med Utifrån detta har styrelsen beslutat om ett antal åtgärder för att stärka ett positivt kassaflöde. Föreningen sålde under december sina fonder i Folksam till ett totalt värde på ,9 tkr. Under våren sålde föreningen också en insatslägenhet för 850 tkr. Årets resultat visar ett överskott på tkr vilket är tkr lägre än Skillnaden beror på att innehavet av Folksams fonder föregående år skrevs upp med tkr. Fonderna har under detta år avyttrats och har medfört en bokföringsmässig reavinst på tkr. Finansnettot var under året tkr, exklusive reavinsten av försäljningen av Folksams fonder med tkr, (förra årets finansnetto , exklusive uppskrivningen av fonderna med tkr). Kostnaderna uppgick till tkr vilket är tkr lägre än Föreningen har en stabil ekonomi med en balansomslutning på tkr varav ett eget kapital på tkr. Flerårsjämförelse Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag Resultat från finansiella investeringar samt övriga intäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % Förslag till vinstdisposition Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel: ,20 kr Årets vinst: ,24 kr ,44 kr Styrelsen och föreningschefen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till reservfonden avsätts ,00 kr att i ny räkning överförs ,44 kr ,44 kr 20

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll 3 4 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 Året i korthet Vd har ordet Så hänger KfS, KF och Coop ihop KfS går in som aktiv ägare i Coop Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 Distriktsstyrelsernas ordföranden Gunilla Skoglund Född 1935 Distrikt 1 Araghi Parvin Född 1955 Distrikt 3 Ulf Runström Född 1937 Distrikt 5 Ingemar

Läs mer

Välkommen till våra distriktsstämmmor

Välkommen till våra distriktsstämmmor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 UPP TILL Välkommen till våra distriktsstämmmor Ort Datum Lokal UMEÅ Mån 14 mars Umeå Folkets Hus, Studion VÄNNÄS Ons 16 mars Vegaskolan, matsal STORUMAN Ons 16 mars Folkets Hus

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 GodEl

Årsredovisning 2011 GodEl Årsredovisning 2011 GodEl Tanken bakom GodEl Källa omslagsbilder: SOS Barnbyar, RäddaBarnen (foto: Cleis Nordfjell) och Hand in Hand Innehållsförteckning Källa: GoodCause Foto: Ulrika Bäärnhielm Källa:

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Motionshanteringen Motionsbehandling Viktigt att veta Beslutsförslag Bifall Besvarad Avslag

Motionshanteringen Motionsbehandling Viktigt att veta Beslutsförslag Bifall Besvarad Avslag Motioner 2013 Motionshanteringen Detta häfte innehåller de motioner från medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm (KfS) som kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast den 1 september 2013. Efter varje

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån

Läs mer