KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL"

Transkript

1 En presentation av Konsumentföreningen Svea Verksamheten 2006

2 KORTA FAKTA 2006 Medlemsantalet var den 31/12: varav var nya under året. 837 förtroendevalda, 102 nyvalda varav 59 genomgått introduktionsutbildning. Under året fanns 121 butiksråd organiserade i 25 kretsar. 127 butiksstämmor besöktes av medlemmar. Vid utgången av 2006 bedrevs kooperativ dagligvaruhandel i 52 kommuner på 92 orter och i 133 butiker. Medlemsförmåner inom områdena kultur, sport, resor och hälsa utnyttjades av cirka medlemmar till ett värde av kronor. Under 2006 fick medlemmarna i Konsumentföreningen Svea cirka 80 miljoner kronor tillbaka via Premieprogrammet. 39 träffar anordnades under fyra teman: Det mångkulturella köket, Är det rent mjöl i påsen?, Ät S.M.A.R.T. och Rörelse i hälsans tecken. Till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen samlades det in kronor. INNEHÅLL Korta fakta 2 Året som gått 3 Konsumentföreningen Svea 4-10 Verksamhetsområde 4 Demokratisk organisation 5 Kooperativa Förbundet 6 KF Konsument 6 Coop Norden 7 Butiker 7 Medlemsutveckling 8 Kooperation Utan Gränser/Vi-skogen 8 Information 9 Hemsida och Intranät 9 Medlemsförmåner 10 Drivkraftstipendiater 10 Bokslut för Föreningsstyrelsen 11 Föreningsuppdrag 12 Verksamhetsmål och aktiviteter 12 Medlemsbokslut Ekonomiska fördelar Målområde Ägarinflytande Målområde Mat, hälsa, miljö Målområde Internationell solidaritet Målområde 4 18 Ekonomiskt bokslut Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition 20 Resultaträkning 21 Balansräkning Kassaflödesanalys 24 Tilläggsupplysningar Styrelsen 26 Revisorspåteckning 26 Revisionsberättelse 26 Personal och adresser 27 2

3 Mer nytta för medlemmarna Viktiga beslut fattades 2006 för att modernisera och effektivisera verksamheten i Konsumentföreningen Svea. En ny organisation trädde i kraft och en gemensam framtidsanalys ska göras tillsammans med Konsumentföreningen Väst. ÅRET SOM GÅTT Konsumentföreningen Svea är landets största konsumentförening. Vår idé är enkel. Du ska tjäna på att vara medlem, både genom att få ekonomiska fördelar och andra mervärden. För mig är innebörden av den kooperativa idén kristallklar. I längden måste vi vara sammantaget bättre än de privata konkurrenterna inom dagligvaruhandeln. Det gäller priser, kvalitet på varor, butiker och service. Vi bör också öka försprånget när det gäller ekologiska och rättvisemärkta varor. Sortimentet måste anpassas till det alltmer mångkulturella Sverige och en ökad andel vara lokalt producerat. Bra strategi Med det som hände under 2006 är jag optimistisk att vi inom några år klarar det. KF har tagit viktiga framtidsbeslut, Coop Norden förändras och Coop Sverige har nu en bra strategi. Succesivt genomförs prissänkningar, effektiviseringar och kvalitetshöjningar i butikerna. Den ekologiska maten ökar i andel, rättvisemärkta produkter har fått en skjuts framåt och under året introducerades sortimentet Världens mat. I strategin ligger också en storsatsning på nyetableringar och ombyggnader av butiker. En butikskedja som växer så det knakar är Coop Extra. Målen är högt satta. Extra ska vara ortens bästa matbutik. I den ska det vara enkelt och smidigt att handla ur ett mycket bra sortiment och till mycket bra priser. Under året öppnades i Västerås den 37:e Extrabutiken. Att döma av medlemmarnas betyg tror jag Coop Extra har mycket goda chanser att klara den tuffa konkurrensen. Butiken har ett starkt koncept med bra sortiment, låga priser, rabatter till trogna medlemmar, flerköpserbjudanden, färskvarugaranti och ekologiska varor. Lägg till detta ambitionen att bemöta kunderna trevligt och det nya internationella sortimentet. Fler nyetableringar kommer! Kritisk granskare med stort ansvar Konsumentföreningen Svea svarar inte för driften i butikerna, det gör Coop. Men vi är medlemmarnas förlängda arm för att driva på, ställa krav och kritiskt granska så att de uppfyller medlemmarnas krav. Det gör vi genom direkta möten i butikerna, olika typer av granskningar och genom att ställa krav på ledande företrädare för Coop i regionen och centralt. Glöm inte bort att alla medlemmar kan lägga förslag om förbättringar i vår demokratiska organisation! Vi kan alltså inte bara skylla på Coop när det inte fungerar. Som konsumentförening har vi ett ansvar för att hela tiden förnya och utveckla vårt arbetssätt. Vi ska göra största möjliga medlemsnytta och det ska märkas en positiv skillnad mellan oss och de privata alternativen! Det vilar alltså ett stort ansvar på oss själva. Jag är därför glad över flera viktiga beslut som fattades under En ny organisation träder i kraft Bland annat ersätts de tidigare butiksråden av medlemsråd. Butiksstämmorna försvinner och mer tid ska läggas på utåtriktade aktiviteter kring butiker och stormarknader. Syftet med dessa beslut är att minska på onödigt inre arbete, öka medlemsnyttan och attrahera fler att engagera sig i friare former. Ett annat viktigt beslut i slutet av året är att föreningen tillsammans med Konsumentföreningen Väst har beslutat genomföra ett analysarbete som förnyar de båda föreningarnas arbete. Det ska leda till en framtidsstrategi. Tillsammans är vi drygt medlemmar. Tänk vad vi kan åstadkomma! Miljoner tillbaka Stolt men inte nöjd kan jag sammanfatta föreningens verksamhet under Cirka 80 miljoner kronor gick tillbaka som premier till medlemmar i föreningen. Cirka medlemmar fick del av föreningens egna medlemsförmåner till ett värde av 2,9 miljoner kronor inom områdena kultur, hälsa, sport och rekreation. Förutom att vara pådrivare gentemot Coop har vi haft ett stort antal tematräffar och aktiviteter i anslutning till butiker och stormarknader i konsumentfrågor. De flesta har varit kopplade till KF Konsuments olika teman; Det mångkulturella köket, Är det rent mjöl i påsen?, Ät S.M.A.R.T. samt Rörelse i hälsans tecken. Vi kan också vara stolta över att ha kunnat servera världens första KRAV-godkända julbord i Uppsala. Glöm inte solidariteten För kooperationen är internationell solidaritet ett adelsmärke. Vi stödjer aktivt organisationerna Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen genom aktiviteter och penninginsamlingar. Det kan bli ännu bättre, visar en granskning som föreningen gjort av våra Coop Forumenheter. Under 2006 slöt vi ett nytt avtal mellan Kooperation Utan Gränser, Vi-skogen och Konsumentföreningen Svea som garanterar Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen 50 öre per medlem och år. Totalt har under det senaste året kronor samlats in inom föreningens område. Inte dåligt! Ett stort tack till alla er som bidragit. Låt oss bli ännu bättre 2007! Jan Johnsson, föreningschef 3

4 SVEAS VERKSAMHETSOMRÅDE Sveriges största konsumentförening Konsumentföreningen Svea bildades 1996 då sex mellansvenska föreningar beslöt att gå samman. Därefter har flera föreningar kommit till. Antalet medlemmar är över Konsumentföreningen Svea är nu Sveriges största konsumentförening. Föreningen har sin verksamhet i Dalarna, Hälsingland, Härjedalen, Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland och Östergötland. Inom Sveas område finns 133 dagligvarusäljande butiker utspridda i 52 kommuner. Svea Norr Demokrati och inflytande Vår idé är enkel: Du ska tjäna på att vara medlem. Både genom att få ekonomiska fördelar och andra mervärden. Men det får inte ske till vilket pris som helst utan vår verksamhet utgår från den kooperativa tanken med en medlemsägd och demokratisk organisation där inflytande, omtanke, ärlighet och nytänkande är nyckelord. I din kooperativa butik ska du kunna välja att handla såväl varor till lågt pris som märkesvaror. Du ska hitta ett stort utbud av ekologiska varor och möta kunnig personal och få bra information. Dessutom ska du lätt kunna praktisera internationell solidaritet genom Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser. Som medlem får du pengar tillbaka i relation till gjorda inköp i premieprogrammet Coop MedMera och övriga resultat används till att stärka kooperationen. Medlemsaktiviteter För att ge service till medlemmarna finns fem kontor inom Konsumentföreningen Sveas område. På varje kontor arbetar en medlemssekreterare som håller kontakt med förtroendevalda och medlemmar. Förtroendevalda planerar och genomför olika aktiviteter och sköter informationen till medlemmarna med stöd från medlemssekreterarna. Borlänge Svea Öster Svea Mitt Uppsala Svea Väster Västerås Örebro Norrköping Svea Söder Medlemssekreterarna hjälper också till när det gäller kontakter med andra organisationer och samarbetspartners. De arbetar även med studiefrågor och utbildning och är med och genomför medlemsaktiviteter och stämmor. På föreningskontoret i Uppsala arbetar föreningschefen och administrativ personal. På sidan 27 hittar du adressuppgifter och telefonnummer. 4

5 Starkare tillsammans NY DEMOKRATISK ORGANISATION Du kan vara med och påverka! Ofta hörs uppgivna röster att det inte går att påverka och att man inte har något inflytande. Det är fel! Du har alla möjligheter att skapa opinion och förändra. Det är medlemmarna som tillsammans äger och därmed har det slutliga ansvaret för hela den konsumentkooperativa verksamheten. I hela landet finns tre miljoner medlemshushåll och därför måste det demokratiska inflytandet organiseras på ett förnuftigt sätt. Varje medlem tillhör en konsumentförening och Konsumentföreningen Svea är den största i Sverige. Detaljhandeln i butiker och stormarknader i Konsumentföreningen Sveas område drivs av Coop Sverige. Den av Kooperativa Förbundet ägda bokhandelskedjan Akademibokhandeln finns också representerad. Medlemsråd Grunden för arbetet att påverka och ha inflytande är medlemsråden. Varje medlemsråd består av högst fem förtroendevalda och butikschefen. Uppgiften för råden är att föra en dialog med medlemmarna, informera, ge medlemsservice och genomföra olika utåtriktade aktiviteter, medlemsmöten samt genomföra butiksaktiviteter som stöder affärsverksamheten. Medlemsråden ska agera pådrivare, opinionsbildare och påverka den kooperativa handeln på ett positivt sätt. Distriktsstyrelser Distriktsstyrelsen är ett samordnings- och stödorgan för verksamheten i distriktet. Den arbetar för ett aktivt medlemsliv. Distriktsstyrelsens ledamöter ska i nära samverkan med medlemsråden arbeta för konsumentkooperationens bästa inom sitt distrikt. Distriktsstyrelsen håller löpande kontakt med den kooperativa affärsverksamheten i distriktet, för vidare synpunkter från medlemmarna, planerar och genomför utåtriktade aktiviteter och medverkar i aktiv föreningssamverkan. Distriktsstyrelsen kallar till distriktets stämma och informations- och planeringsmöten för medlemsråden. Föreningsstyrelsen Föreningsstyrelsen arbetar på uppdrag av föreningens medlemmar och ansvarar för föreningens organisation och förvaltning. Föreningsstyrelsen ska tillsammans med föreningens övriga förtroendevalda och personal verka för och bevaka medlemmarnas intresse enligt verksamhetsidé, stadgar och gällande lag samt föreningsstämmans beslut. Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, utgörs av 101 ombud som valts vid distriktsstämmorna. Regionråd Regionrådet är föreningens samråd mellan Kooperativa Förbundet och Coop Sveriges olika kedjor. Genom rådet får föreningen övergripande inflytande och tillför kunskap om lokala förhållanden. Detaljhandelsråd Samtliga medlemsfrämjande föreningar ingår i ett detaljhandelsråd med KF och Coop som behandlar frågor som rör hela Coop Sveriges verksamhet. Kom med dina synpunkter! Det enklaste sättet för medlemmarna att påverka och komma med synpunkter och idéer är naturligtvis att direkt ta kontakt med butikens personal eller att kontakta någon i medlemsrådet. Synpunkter går också att lämna i förslagslådan som finns på Medlemspunkten i butiken. 5

6 KOOPERATIVA FÖRBUNDET Tre miljoner medlemmar Tre miljoner är medlemmar i någon av de 54 konsumentföreningarna. Kooperativa Förbundet, KF, är föreningarnas gemensamma förbund och ägs av dem. KF är stor ägare av Coop Konsumentföreningen Svea har sedan 1996 överlämnat drifts- och resultatansvaret för butiker och stormarknader till Kooperativa Förbundet. Även konsumentföreningarna Stockholm, Väst, Solidar och Norrort har integrerat sin affärsverksamhet med KF. Sedan 2002 har dessa drivits av Coop som KF äger tillsammans med dansk och norsk konsumentkooperation i dagligvarukoncernen Coop Norden AB. KFs ägarandel är 42 procent. Den svenska delen av verksamheten inom Coop omfattar hälften av den konsumentkooperativa dagligvaruförsäljningen i Sverige. Den övriga delen ägs och drivs av de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna. I KF-koncernen ingår bland annat dotterföretagen MedMera AB, KF Fastigheter, KF Invest, Vår Gård Kursgården, KF Föreningsrevision, Tranbodarna samt KF Media, med Akademibokhandeln, P. A. Norstedt&Söner, Bokus, Pan Vision och Tidningen Vi. KF KONSUMENT Den klassiska uppgiften att ge konsumentupplysning och skapa opinion i medlemsfrågor betonas alltmer. KF Konsument är ett samordnings- och kompetenscentrum för konsumentfrågor inom konsumentkooperationen. Här tas initiativ för gemensamma kampanjer och tematräffar samt samordnar utgivningen av skriftserien Bra att veta. 6

7 En ledande dagligvaruaktör COOP NORDEN Med cirka 900 butiker och stormarknader i Sverige är konsumentkooperationen en stor dagligvaruaktör. Coop Norden som sedan 2002 ägt Coop Sverige, skapades för att möta utvecklingen av dagligvaruhandeln i Europa med allt större aktörer i såväl leverantörsledet som inom detaljhandeln. Genom att slå samman dagligvaruhandeln i de tre skandinaviska konsumentkooperationerna skapades Nordens största detaljhandelsföretag för att möta de internationella storkonkurrenterna. Syftet var att förbättra kund- och medlemserbjudanden genom att utnyttja koncernens storlek och alla de kunskaper som fanns i de fusionerade företagen. De gemensamma inköpen har redan givit resultat i form av lägre priser t ex genom det nya lågprisvarumärket X-tra. Coop Sverige ägs av Coop Norden som dock under 2007 omvandlas till ett renodlat inköpsbolag. Då övergår ägandet av Coop Sverige till Kooperativa Förbundet. Butikskedjor med service för olika behov BUTIKER I Konsumentföreningen Sveas verksamhetsområde fanns i slutet av 2006 kooperativ dagligvaruhandel i totalt 133 butiker och stormarknader. Under året stängdes nio Coop Konsum och Coop Nära på grund av vikande försäljning och uteblivet resultat. Under året har Coop Extra nyetablerat en butik i Västerås. Inom föreningsområdet pågår planering av ytterligare Coop Extra. I flera Coop Konsum och Coop Nära har upprustningar, om- och tillbyggnader gjorts för att förbättra möjligheten att sälja och göra medlemsnytta. Under verksamhetsåret togs beslut att starta ett nationellt inköpsbolag, Coop Inköp&Logistik AB (CILAB), som på ett effektivare sätt samlar nationella leverantörer under ett paraply. Inköpsbolaget startar under Coop Nära är närbutiker med lokalt anpassat sortiment som täcker de största behoven av mat och dagligvaror med snabbhet och bekvämlighet i fokus. Med generösa öppettider kan vi vara räddaren i nöden om något tar slut eller du behöver handla hem något för att äta direkt Coop Konsum är Sveriges största dagligvarukedja. Här hittar du alltid prisvärda varor, bra färskvaror och ett i övrigt brett sortiment. Dessutom är vi ledande inom hälsa/ekologi. Coop Extra är en storbutikkedja som står för lågpris i kombination med fullsortiment. På Coop Extra ska det vara enkelt och smidigt att handla ur ett mycket bra sortiment och till mycket bra priser. Vi garanterar dessutom den billigaste ekologiska matkassen. Coop Forum är Sveriges största stormarknadskedja med allt du behöver till låga priser. Vi har den bredaste kombinationen av ekologiska och övriga dagligvaror och specialvaror. Allt samlat på ett och samma ställe. Coop Bygg erbjuder gör-det-självaren ett prispressat kvalitetssortiment, bra öppettider och kunnig personal. 7

8 MEDLEMSUTVECKLING Nu är vi störst i Sverige Konsumentföreningen Svea fortsätter att växa och är nu Sveriges största konsumentförening. Under 2006 anslöt sig nya medlemmar, lämnade föreningen, och den 31 december 2006 var medlemsantalet KOOPERATION UTAN GRÄNSER/Vi-SKOGEN Hjälp till självhjälp Varje gång du handlar i våra butiker och köper en plast- eller papperskasse så stödjer du Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. För den som mer aktivt vill stödja finns möjlighet till att skänka växelpengar i våra fasta bössor i kassorna eller att i samband när tomburkar och flaskor pantas lämna panten till våra hjälporganisationer. Det du bidrar med betyder så mycket för utsatta människor. Vi-skogen Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd finns i länderna runt Victoriasjön; Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda. Målet för verksamheten är att bidra till förbättrade Tack vare Kooperation Utan Gränser har Florence Nalongo Badaaza kunnat bygga upp en egen vaniljodling i Uganda. Hon har som första kvinna utsetts till ordförande för ett lokalt kooperativt företag. levnadsförhållanden för småbrukande bönder. Familjerna ska klara vedbehovet på den egna gården, förbättra sin matproduktion och öka familjeinkomsterna genom försäljning av produkter som inte behövs i de egna hushållen. Sedan starten har mer än en miljon människor fått ett drägligare liv. Viktigt är också att förhindra den jorderosion som finns och som är förödande för böndernas möjlighet att kunna leva av sitt jordbruk. Agroforestry innebär trädplantering i samverkan med odling och boskapsskötsel och denna metod ger ökad produktion och miljöförbättringar. En ekologiskt hållbar miljö med ett grönt bälte runt Victoriasjön är Vi-skogens vision. Det är en bra bit kvar. Men med din hjälp kommer vi ett steg närmare. Kooperation Utan Gränser Kooperation Utan Gränsers vision är en värld fri från fattigdom. Kooperation Utan Gränser stödjer sedan 50 år fattiga människor som går samman för att förbättra sin situation med hjälp till självhjälp. Varje människas eget ansvarstagande är avgörande. Där finns kraften till förändring. Kooperation Utan Gränser arbetar i projekt. De som gynnas av vårt bistånd är fattiga bönder, bostadslösa, småföretagare och andra som genom utbildning och rådgivning behöver stöd för att skapa sig ett bättre liv. Genom kooperationen har miljoner människor tagit sig ur sin fattigdom. Kooperation Utan Gränser arbetar i 26 länder i projekt med lokala samarbetspartners som delar organisationens värderingar. Områden som man främst arbetar med är landsbygdsutveckling, jordbruk, miljöfrågor, mikrokrediter, jämställdhet och bostäder. Men också vi i den rika världen måste utvecklas och ge de fattiga som vill förändra sina liv en chans. I Sverige arbetar Kooperation Utan Gränser med insamling, information och opinionsbildning kring globala frågor och utvecklingssamarbete. Den ekonomiska ryggraden i verksamheten är bidrag från medlemmar, anställda och privatpersoner. Behoven i världen idag är fortfarande stora och tyvärr, de kommer att fortsätta vara det! Ditt stöd är värdefullt i vårt arbete. Både Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser har ett 90-konto dit insamlade pengar går. Det innebär att insamlade medel står under kontroll av Stiftelsen för Insamlingskontroll som reglerar hur höga kostnaderna för insamling och administration får vara. 8

9 Kontaktvägar till medlemmar och föreningsaktiva Coop Mersmak/Medlemsextra Kooperationens medlemstidning Mersmak ändrade från och med augustinumret namn till Coop Mersmak med 11 nummer per år. Samtidigt startade Konsumentföreningen Svea Medlemsextra, en fyrsidig bilaga, som ligger inbladad i Coop Mersmak. På dessa sidor finns information om händelser i föreningen samt ett antal medlemserbjudanden. Bilagan medföljer Coop Mersmak åtta gånger/år. Tidningen skickas hem till cirka medlemmar. Samspråk Tidningen Samspråk kommer ut med fyra nummer per år och skickas till förtroendevalda samt butiker, stormarknader och samarbetspartners. Medlemspunkten I fl ertalet dagligvarubutiker inom föreningsområdet finns en Medlemspunkt. I den finns aktuell information från butiken, Kooperativa Förbundet, Coop Med- Mera och föreningen. Där finns också blanketter för medlemsärenden. På anslagstavlan finns affischer med aktuella medlemserbjudanden, information om vilka som ingår i butiksrådet samt aktuella telefonnummer. En förslagslåda finns också där medlemmar kan föra fram synpunkter till butik och förening. INFORMATION Möten och tematräffar Under året har ett stort antal butiksaktiviteter med olika konsumentbudskap genomförts. Vid tematräffar om mat och hälsa har resurspersoner med specialkunskap i detta ämne anlitats som inledare/ föreläsare. HEMSIDA OCH INTRANÄT Digital mötesplats På föreningens webbsida fi nns mycket information om föreningen och aktuella länkar. Där finns föreningens medlemserbjudanden och information om olika tematräffar och större aktiviteter. En söktjänst finns också för att hitta närmaste Coopbutik och information om var KF Sparkassa finns. De förtroendevalda har dessutom tillgång till ett intranät där föreningen samlar all information som behövs för deras uppdrag. 9

10 MEDLEMSFÖRMÅNER Miljontals kronor tillbaka till medlemmarna Coop MedMera är det största och bredaste medlemskortet i Sverige. Du har tillgång till olika medlemserbjudanden från KF, Coop och från Konsumentföreningen Svea. Det fungerar också som medlemmarnas nyckel till medlemspriser och till vårt premiesystem. Medlemmarna premieras Med Coop MedMera får du poäng på allt du handlar i kooperativa butiker och stormarknader. Poängen ger dig sedan premiecheckar som du löser in när du handlar. Checken är alltid värd minst 50 kronor men den kan också ge 5 eller 10 procent på ett köp. Av hela Sveriges totalt 400 miljoner kronor i premier gick cirka 80 miljoner tillbaka till medlemmarna i Konsumentföreningen Svea under Du kan som medlem även ansluta dig till Coop Med- Mera Konto. På kontot sätter du in pengar som du sedan kan betala med. Varje månad får du ett kontoutdrag hemsänt till dig med tidningen Mersmak. Ett alternativ är Coop MedMera Faktura då du betalar i efterskott. I de här butikerna får du poäng på ditt Coop MedMera. Förmåner på upplevelser Under året har föreningen givit medlemmarna rabatter på olika upplevelseerbjudanden, exempelvis har dessa erbjudanden marknadsförts på egna sidor i medlemstidningen Coop Mersmak och föreningens webbsida. Vissa erbjudanden har haft tusentals besökare. Totalt har medlemmarna fått 2,9 miljoner kronor i upplevelserabatter under DRIVKRAFTSTIPENDIER Motivationsstipendier Drivkraft är namnet på föreningens motivationsstipendium för yngre. Det ska uppmuntra yngre som är engagerade eller vill engagera sig inom kooperativ samverkan, ekologi eller internationell solidaritet. Stipendiet delades ut för tredje gången vid föreningsstämman 2006 i Örebro. Stipendiaterna fick dela på totalt kronor för att utveckla sin verksamhet eller utbilda sig själva. Marie Mattsson, Marieborgs folkhögskola, har använt stipendiet till att tillsammans med elever åka till den afrikanska vänskolan i Kilosa. Där har de svenska eleverna inspirerat till att utveckla forumteater som hjälpmedel i kampen mot landets tre stora problemområden: aids, hiv, malaria samt till ökad jämställdhet. Jens Larsson och Cicci Hjalmarson representerade Konsumentföreningen Sveas ungdomsråd. Stipendiet fick ungdomsrådet för att gemensamt utbilda sig i E-demokrati på nätet. Jerry Wiklund och Marie Mattson från Marieborgs folkhögskola tog emot ett stipendium på kronor. Ungdomsrådet representerades av Jens Larsson och Cicci Hjalmarson när de fick ta emot stipendiepengarna. 10

11 BOKSLUT FÖR 2006 FÖRENINGSSTYRELSENS LEDAMÖTER Nina Jarlbäck, ordförande, Eskilstuna. Invald Bertil Axelsson, pensionär, Nyköping. Invald Hans Eklund, universitetslektor i juridik, Östhammar. Invald Solfrid Libäck-Lundstedt, hushållslärare, Fagersta. Invald Britt Marinder, rektor, Ludvika. Invald Nina Jarlbäck Bertil Axelsson Siv Palmgren, överförmyndare, Östansjö. Invald Bengt-Åke Rehn, kommunalråd, Våmhus. Invald Kent Ryberg, kommunalråd, Västerås. Invald Eva Sandler, barnskötare, Norrköping. Invald Jan Johnsson, föreningschef, Värmdö. Hans Eklund Solfrid Libäck-Lundstedt Britt Marinder Siv Palmgren Bengt-Åke Rehn Kent Ryberg Eva Sandler Jan Johnsson, föreningschef Styrelsen har under 2006 haft 14 protokollförda sammanträden. Dessa har förberetts av styrelsens beredningsutskott som består av Nina Jarlbäck, Hans Eklund, Kent Ryberg och Leif Linde/Jan Johnsson. På flera av styrelsens sammanträden har representanter från KF och Coop deltagit med olika informationer. Styrelsen har genom ordförande, vice ordförande och föreningschef deltagit på möten med KFs ledning och representanter för andra konsumentföreningar. Styrelsen initierade arbetet med att ta fram ett direktiv till verksamhetsanalys tillsammans med Konsumentföreningen Väst. Styrelsen arbetade med att implementera den nya organisationsförändringen som trädde i kraft den 1 januari

12 BOKSLUT FÖR 2006 FÖRENINGSUPPDRAG Föreningsuppdrag Revisorer Geerth Gustavsson, Eskilstuna, Elsie Skog, Leksand och Ingrid Engström (utsedd av KF Föreningsrevision). Föreningsstämmans valberedning Ewon Enqvist, ordförande, Uppsala, Ulf Andersson, Linköping, Kerstin Karlsson, Örebro, Ulla Nordlien, Borlänge, Jimmy Jansson, Eskilstuna. Regionråd Regionrådet har haft två sammanträden under året. I Regionrådet har hela föreningsstyrelsen ingått samt ordförande Thomas Evertsson, Coop. Vid Regionrådets möten har även representanter för Coop Konsum och Coop Forum deltagit vid olika tillfällen. Representation KFs förbundsstyrelse Nina Jarlbäck och Hans Eklund. Ersättare Britt Marinder och Kent Ryberg. MedMera ABs styrelse Leif Linde/Jan Johnsson. KF Fastigheters styrelse Hans Eklund. KF Invests styrelse Nina Jarlbäck. Coop Nordens styrelse Nina Jarlbäck. Vi-skogens styrelse Nina Jarlbäck och Leif Linde. Kooperation Utan Gränsers styrelse Nina Jarlbäck. Stämmoombud KFs föreningsstämma Ulf Andersson, Jim Aronsson, Bertil Axelsson, Ewon Enqvist, John-Ivar Fallström, Lennart Hammar, Jimmy Jansson, Kerstin Karlsson, Jens Larsson, Solfrid Libäck- Lundstedt, Britt Marinder, Siv Palmgren, Karin Roos, Kent Ryberg, Eva Sandler, Jonny Springe, Owe Thorssell, Anneli Östrand. VERKSAMHETSMÅL och AKTIVITETER Verksamhetsmålen är långsiktiga och sammantaget är det 13 mål inom fyra målområden: Ekonomiska fördelar, Ägarinflytande, Mat, hälsa och konsument och Internationell solidaritet som föreningen ska arbeta efter under Aktiviteterna som planeras för ett år i taget ska ligga i linje med målen och bidra till att vi åstadkommer det vi är till för att göra medlems och affärsnytta. Verksamhetsmål: 1. Bidra till att Coop även blir känt för lågt pris 2. Erbjuda aktuella medlemsförmåner varje månad 3. Medverka till att fler använder Coop MedMera Konto 4. Arbeta för att öka kunskapen om vårt medlemsägande 5. Utveckla ett väl fungerande medlemsinflytande 6. Arbeta för att säkra och öka vår marknadsandel 7. Jämn ålders- och könsfördelning i våra råd 8 Ge alla nya förtroendevalda en introduktionsutbildning 9. Bidra till att konsumentkooperationen utvecklas till en drivande kraft i konsumentfrågor 10. Bidra till en ökad försäljning av ekologiska och miljömärkta varor 11. Bidra till att öka kunskapen om och försäljningen av rättvisemärkta varor 12. Totalt bidra med kronor per år till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen 13. Medverka till att fler ansluter sig till Bistånd På Köpet 12

13 MEDLEMSBOKSLUT FÖR 2006 Hur har vi lyckats 2006? På samma sätt som det ekonomiska bokslutet ger en bild av föreningens ekonomiska situation kan medlemsbokslutet ses som en redovisning av hur vi lyckats med vårt övriga arbete. Här presenterar vi de mål vi haft, måluppfyllelsen och en redovisning av vilka åtgärder vi genomfört för att nå dem. De mål som anger önskade effekter om hur vi vill uppfattas mäts i opinionsundersökningar. Bidra till att Coop även blir känt för lågt pris Coop ligger nu på nästan samma nivå som huvudkonkurrenten när det gäller att bli kända även för lågt pris, båda har gjort marginella ökningar. I mätningar har Coop ökat från 12 till 13 procent. När det frågas Det här genomförde vi under 2006: Butiksråden har genomfört över 54 aktiviteter med prisinformation om X-tra och jämförelser med märkesvaror och lågpriskedjor. Information om varusortimentet X-tra har gjorts vid idrottsarrangemang, familjedagar, lokala marknadsdagar, föreningsmöten och liknande. MÅLOMRÅDE 1 EKONOMISKA FÖRDELAR om överensstämmelse mellan pris och kvalitet har huvudkonkurrenten ökat mer än Coop som ökat från 25 till 26 procent. Erbjuda aktuella medlemsförmåner varje månad Vi har haft 60 medlemsförmåner inom områdena kultur, hälsa, sport och rekreation. Det här genomförde vi under 2006: Samarbetet mellan konsumentföreningarna Stockholm, Svea och Väst, om medlemsförmåner, har under året stärkts och utökats medlemmar utnyttjade medlemsrabatterna till ett värde av kr, en ökning med kr. 13

14 MEDLEMSBOKSLUT Medverka till att fler använder Coop MedMera Konto Vi har ökat antalet aktiva Coop MedMera Kontoinnehavare med st till totalt st. Det här genomförde vi under 2006: Butiksråden har gjort ett stort antal aktiviteter på butikerna. Ett aktivitetsblad finns för KF Sparkassa. Information om utfallet av Premieprogrammet för Konsumentföreningen Sveas medlemmar redovisades på ett antal butiker och stormarknader och i Mersmak. En ingång på den publika webben finns som beskriver i vilka butiker i vårt område det finns KF Sparkassa. MÅLOMRÅDE 2 ÄGARINFLYTANDE Arbeta för att öka kunskapen om vårt medlemsägande Andelen konsumenter som anser att man kan påverka Coop är större i jämförelse med synen på huvudkonkurrenten. Coops ökning på 9 procent går från 10 procent 2005 till 19 procent Andelen konsumenter som anser att man kan påverka Coop är dubbelt så stor i jämförelse med synen på huvudkonkurrenten. Det här genomförde vi under 2006: I samband med att ABF-förbundet arrangerade folkbildningsfesten "Ordet fritt" i Eskilstuna den juni medverkade Konsumentföreningen Svea med information om: Basskafferiet, Konsumenträtt, Internationell solidaritet, Rättvisemärkt och KRAV-information. I vår utställningsmonter kunde besökarna förutom den muntliga informationen också läska sig med muggar Änglamarkskaffe, muggar juice och portioner wookade KRAV-äpplen. Totalt besöktes "Ordet fritt" av ca personer. En kooperativ familjedag arrangerades av kretsrådet i Södra Dalarna, Säterdalen. Cirka personer kom, huvudsakligen barnfamiljer och lät sig bl a informeras om Internationell solidaritet, Rättvisemärkt, Coops egna varumärken, det kooperativa ägandet mm. För den musikaliska underhållningen svarade bl a Mora Träsk. Marknadsföring av butiksstämmorna genomfördes via Coop Mersmak, på Medlemspunkterna, annonsering i dagspress, Coops direktreklam och genom affischer och aktiviteter i butikerna. 14

15 MEDLEMSBOKSLUT Utveckla ett väl fungerande medlemsinflytande Vid butiks- och kretsstämmorna deltog cirka medlemmar. Det här genomförde vi under 2006: Inför 127 butiksstämmor genomfördes ett antal kund- och medlemsenkäter om vad medlemmarna tycker om sin butik. Ett antal tester med nya former av butiksstämmor genomfördes för att nå nya medlemsgrupper: stämma i butik med temainslag, flera distrikt samtidigt och i samband med medlemshandlarfester. Till butiksstämmorna kom det medlemmar. I samband med årets 25 kretsstämmorna som samlade totalt ca besökare genomfördes på 16 platser temat "Trender i maten/mångkulturella köket." I Coop Forum i Marieberg och Lillån i Örebro har föreningen tyckarpaneler med totalt tio föräldrapar för att utöva inflytande via stormarknadscheferna. Arbeta för att säkra och öka vår marknadsandel Föreningsstyrelsen har aktivt följt upp Konsumentföreningen Sveas prioriteringsplan i strukturfrågor. Det här genomförde vi under 2006: Huvuddelen av aktiviteterna från förtroendevalda har under året haft tydlig koppling till Coop och särskilda medlemshandlardagar/kvällar har genomförts för att informera och bidra till ökad försäljning. Konsumentföreningen Svea har under året aktivt drivit frågan om en utbyggnad av Coop Nära i Enviken för att ge våra medlemmar där en modern och ändamålsenlig butik. En utbyggnad av butiken innebär att Coop stärker sina marknadsandelar och bidrar till att utveckla landsbygden. Aktivt drivit frågor i strukturutskottet och det har bland annat resulterat i en nyetablering av Coop Extra i Västerås och ometablering av Coop Forum Marieberg, Örebro. Det fattades dessutom beslut om nyetableringar av Coop Extra i Östhammar och Nyköping. Jämn ålders- och könsfördelning i våra råd Vi har fler unga valda under 20 år i relation till antalet medlemmar, färre i åldern år och fler i åldern år. Könsfördelningen är 60 procent kvinnor och 40 procent män. Det här genomförde vi under 2006: Valberedarna har i brev och vid träffar uppmanats att intensifiera uppdraget med att rekrytera yngre medlemmar till förtroendeuppdrag. Som ett första steg i bildandet av ett nätverk finns ett ungdomsråd som sträcker sig över flera kommuner för att lyfta frågor ur ett ungdomsperspektiv. Ett stort antal utåtriktade aktiviteter har också genomförts där föreningen har uppmärksammats. Tillsammans med översynsgruppen har de diskuterat förslaget till den nya organisationen. De aktivitetspaket som föreningen tagit fram har diskuterats med unga förtroendevalda för att ett ungdomsperspektiv ska garanteras. Konsumentföreningen Sveas motivationsstipendium delades ut till Marieborgs Folkhögskola och Sveas Ungdomsråd. Totalt belopp kronor. En föryngring har eftersträvats i samband med den nya organisationen. 15

16 MEDLEMSBOKSLUT Ge alla förtroendevalda en introduktionsutbildning Av våra 102 nyvalda förtroendevalda 2006 har 59 personer eller 57,8 procent gått vår introduktionsutbildning och 26 personer har genomgått vår grundutbildning. Det här genomförde vi under 2006: Vi genomförde introduktions- och grundutbildningsträffar i medlemssekreterarområdena. Upptakter genomfördes för butiks- och kretsråd inom varje medlemssekreterarområde under januari. Vi har genomfört ett antal lokala utbildningsträffar för förtroendevalda omkring Coop MedMera Konto, Internationell solidaritet och KF Sparkassa. Lokala utbildningar som exempelvis Ostskolan, Kräftans lov, Skaldjursskolan och Vinskolan har genomförts. Underlag för att underlätta ordförandes utvecklingssamtal med övriga förtroendevalda har framställts. Övrigt Det här genomförde vi under 2006: Studiecirkel, i samarbete med Kooperation Utan Gränser, har genomförts om Uganda och om hur biståndet används. Detta ledde till ett studiebesök där deltagarna fick se hur man brukar jorden, odlar och förädlar produkterna och hur insatserna för Kooperation Utan Gränser kommer till nytta i de afrikanska byarna. Konsumentföreningen Svea har regelbundet medverkat på chefsträffar och Kick-Offer som anordnats av Coop. Utskick har skett till butikschefer med riktad aktuell information. Det finns ett introduktionspaket för nya butikschefer. Varje månad har det delats ut en dunge i Viskogen för förtjänstfulla insatser. Träffar har genomförts med Coops kedjeledningar. MÅLOMRÅDE 3 MAT, HÄLSA, MILJÖ OCH KONSUMENT Bidra till att konsumentkooperationen utvecklas till en drivande kraft i konsumentfrågor Konsumenterna uppfattar att konsumentkooperationen ligger i täten när det gäller att "driva frågor som är viktiga för mig som konsument". En ökning har skett under året med 5 procent från 10 till 15 procent. Det här genomförde vi under 2006: Vi har under året deltagit aktivt i KF Konsument genom den centrala styrgruppen och arbetsgruppen. Samarbetet med ABF fungerar mycket bra. Samverkan har skett vid samtliga tematräffar, Hälsoskolan och andra studiecirklar med inriktning på bra mat både för barn, deras föräldrar och äldre. 16

17 MEDLEMSBOKSLUT Fyra broschyrer och informationsblad har tagits fram av KF Konsument och Coop under samlingsnamnet Bra-att-veta: Så märks maten, Rörelse i hälsans tecken, Fisk&Skaldjur, Sunda matvanor för barn. Samtliga har flitigt använts vid butiksaktiviteter samt tematräffar och liknande utåtriktade aktiviteter. Samtliga broschyrer och informationsblad finns i våra Medlemspunkter. KF Konsument har löpande tagit fram underlag för tematräffar, pressinbjudan, reportage i Mersmak och butiksaktiviteter. Under december anordnades Sveriges första KRAV-julbord i Uppsala i samarbete med KRAV och Uppsala Universitet. Bidra till en ökad försäljning av ekologiska och miljömärkta varor Konsumenterna upplever vid mätningar oss som föregångare när det gäller miljömedvetenhet. Det talet har ökat från 20 till 35 procent. Vi har större sortiment av ekologiska varor än huvudkonkurrenten samt en större andel ekologiska varor av totala livsmedelsförsäljningen jämfört med alla andra kedjor. Det här genomförde vi under 2006: Vi har under året genomfört ca 70 aktiviteter för att bidra till ökad försäljning av ekologiska varor i våra butiker. I samarbete med KRAV och ekologiska producenter har vi genomfört aktiviteter. Under miljöveckan, vecka 40, hade vi på flera platser ett bra samarbete med Naturskyddsföreningen och information om ekologiskt kaffe som var temat för året. Vid några butiker har vi delat ut eller skickat erbjudanden till medlemmar om rabatt på ekologiska varor. Andra har anordnat VIP-kvällar med ekologisk inriktning. Märkesguiden samt aktivitetsbladet för butiksaktiviteter samt serien Bra att veta har varit ett verktyg. Den mer utåtriktade miljösatsningen har inneburit att vi medverkat vid miljö- och hälsomässor och olika motionsengagemang. Våra föreläsare har bl a varit: diplomerade kostrådgivare, hälsopedagoger, läkare och nutritionister. Anordna minst 20 tematräffar varje år Totalt anordnades 39 tematräffar med drygt deltagare. Det här genomförde vi under 2006: I samarbete med KF Konsument har vi vid fyra perioder anordnat 39 tematräffar. Det första temat: Det mångkulturella köket genomfördes i samband med kretsstämmorna som anordnats på 16 platser. Är det rent mjöl i påsen? blev nästa träff på våren och genomfördes på 5 platser. Ät S.M.A.R.T. inledde hösten och tilldrog sig på 13 platser. Rörelse i hälsans tecken genomfördes på 5 platser. Genom dessa träffar har vi kommit i kontakt med nya medlemsgrupper. Träffarna har marknadsförts i Mersmak med artiklar, annonser samt riktad flygbladsutdelning. Utöver detta har kretsarna genomfört 27 egna utåtriktade konsumentaktiviteter. Ca 300 butiksaktiviteter på temat mat, hälsa, miljö och konsument har genomförts. I vårt område bedrivs betydande hälsoaktiviteter och särskilt kan nämnas de aktiviteter som genomförs i samarbete med olika skolor, allt Foto: Kristjan Aunver från grund- till högskola där bra mellanmål och frukost tas upp. Vi var med och deltog i Vår Ruset på fyra platser: Norrköping, Västerås, Uppsala och Örebro. Medarrangör i Hälsovecka i Dalarna. Kokboksturné om Vår Kokbok och dess utveckling med Christina Möller. Mat, miljö och hälsodag med 14 st ekologiska utställare. KRAV-godkända julbord i samarbete med föreningen KRAV. Tagit fram ett basskafferi för den kloka konsumenten. 17

18 MEDLEMSBOKSLUT MÅLOMRÅDE 4 INTERNATIONELL SOLIDARITET Totalt bidra med kronor per år till Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser Totalt har kronor samlats in genom: Pantknappen kronor, Bistånd På Köpet kronor. Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser har genom insamlingar och bidrag fått kronor respektive kronor. Det här genomförde vi under 2006: Ett skol- och utbildningsmaterial om Vi-skogen är framtaget. Över 500 skolor har använt sig av det i sin undervisning. Över exemplar har skickats ut till skolorna. Över ett 100-tal aktiviteter har genomförts med inriktning på temat Internationell solidaritet där syftet har varit att samla in pengar till Kooperation Utan Gränser eller Vi-skogen. Vid ett antal aktiviteter har temat varit Rättvis handel. I några fall har rättviseambassadörerna deltagit som "experter". Tillsammans med Coop Sverige har vi arbetat för att insamlingarna i butiker ska fungera och att bössorna tömts regelbundet. Under året har ett nytt avtal mellan Kooperation Utan Gränser, Vi-skogen och Konsumentföreningen Svea skrivits som garanterar Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen 50 öre per medlem och år. Styrelsen genomförde en inventering av hur många Coop Forum som hade Vi-skogens kort till försäljning under december. Medverka till att fler ansluter sig till Bistånd På Köpet 260 medlemmar har under året anslutit sig till Bistånd På Köpet. Totalt är anslutna. Det här genomförde vi under 2006: Information om Bistånd På Köpet har skett i samband med butiks- och kretsaktiviteter när temat varit Internationell solidaritet. 18

19 EKONOMISKT BOKSLUT Förvaltningsberättelse Styrelsen och föreningschefen får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret i Konsumentföreningen Svea ekonomisk förening org nr Verksamhet Konsumentföreningen Svea är en medlemsfrämjande konsumentförening med medlemmar i de mellansvenska landskapen Dalarna, Hälsingland, Härjedalen, Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland och Östergötland. Föreningen är nu Sveriges största konsumentförening och har sedan 1996 överlämnat drifts- och resultatansvaret för butiker och stormarknader till Kooperativa Förbundet. Sedan 2002 har dessa drivits av Coop Nordens dotterbolag Coop i Sverige och dess kedjor Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära och den under året skapade kedjan Coop Bygg. Nyetableringstakten har satt fart och inom Konsumentföreningen Sveas område har en ny butik öppnats och fler är på gång inom de närmaste åren. Totalt fanns vid årets slut 133 Coopbutiker och stormarknader inom föreningens geografiska område. Föreningens inriktning är att tillsammans med KF, konsumentföreningarna och Coop, men också med andra samarbetspartner, skapa ekonomiska fördelar och mervärden för medlemmarna. Föreningen ska bedriva ett arbete som främjar ett aktivt medlemsliv med en verksamhet som stärker konsumenternas ställning. Föreningen ska bygga och utveckla verksamheten utifrån kooperativa värderingar och ställningstaganden. Vid en extra föreningsstämma i september antogs nya stadgar för föreningen vilka träder i kraft 1 januari En ny organisation bildas. Den innebär att kretsråden ersätts med geografiska indelade distrikt med en egen styrelse och distriktsstämma. Butiksråden ersätts av medlemsråd, butiksstämmorna försvinner och mer tid ska läggas på utåtriktade aktiviteter kring butiker och stormarknader. Verksamhetsmål Föreningens verksamhetsmål är långsiktiga mål för åren Målen utgår från föreningens verksamhetsidé och är indelade i fyra målområden: ekonomiska fördelar, ägarinflytande, mat, hälsa, miljö och konsument samt internationell solidaritet. 1. Vi ska under perioden bidra till att Coop även blir känt för lågt pris. 2. Vi ska erbjuda aktuella medlemsförmåner varje månad. 3. Vi ska medverka till att fler använder Coop MedMera Konto. 4. Vi ska under perioden arbeta för att öka kunskapen om vårt medlemsägande. 5. Vi ska under perioden utveckla ett väl fungerande medlemsinflytande. 6. Vi ska under perioden arbeta för att säkra och öka vår marknadsandel. 7. Vi ska ha en jämn ålders- och könsfördelning i våra råd. 8. Vi ska ge alla nya förtroendevalda en introduktionsutbildning. 9. Vi ska under perioden bidra till att konsumentkooperationen utvecklas till en drivande kraft i konsumentfrågor. 10. Vi ska bidra till en ökad försäljning av ekologiska och miljömärkta varor. 11. Vi ska bidra till ökad kunskap om och försäljning av rättvisemärkta varor. 12. Vi ska varje år totalt bidra med kronor till Vi-skogen och Kooperation Utan Gränser. 13. Vi ska medverka till att fler ansluter sig till Bistånd På Köpet. Pengar tillbaka Coop MedMera är ett av de största och bredaste medlemskorten i Sverige och ger tillgång till medlemserbjudanden från KF, Coop och från Konsumentföreningen Svea. Det fungerar också som medlemmarnas nyckel till medlemspriser och till vårt premiesystem. Cirka 80 miljoner kronor av totalt 400 i hela Sverige gick tillbaka som premier till medlemmar i Konsumentföreningen Svea under Cirka medlemmar fick del av föreningens egna medlemsförmåner till ett värde av 2,9 miljoner kronor inom områdena kultur, hälsa, sport och rekreation. Aktiviteter I medlemsbokslutet för 2006 redovisar föreningen måluppfyllelse, åtgärder och aktiviteter utifrån de 13 verksamhetsmål som har varit vägledande för verksamheten Under året har det genomförts närmare aktiviteter i anslutning till butiker och stormarknader. De mest förekommande aktiviteterna, utöver butiksrådsaktiviteter, har varit kopplade till KF Konsuments olika tema: Det mångkulturella köket, Är det rent mjöl i påsen?, Ät S.M.A.R.T. samt Rörelse i hälsans tecken. Kring dessa har också 39 stycken tematräffar genomförts med över deltagare. Information om Coops växande lågprissortiment X-tra, om ekologiska varor och internationell solidaritet är andra aktiviteter som genomförts i stor skala. Vid årets butiksstämmor deltog medlemmar, vilket var något lägre än Andelen yngre förtroendevalda har ökat och är i linje med andelen medlemmar. Fokus ligger nu på att rekrytera barnfamiljer i årsåldern och bredda den etniska och kulturella mångfalden. 57 procent av alla nya förtroendevalda har genomgått introduktionsutbildning. Föreningen stödjer aktivt organisationerna Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen genom aktiviteter och penningsinsamlingar. Under året har ett nytt avtal skrivits mellan Kooperation Utan Gränser, Vi-skogen och Konsumentföreningen Svea som garanterar Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen 50 öre per medlem och år. Totalt har under det senaste året kronor samlats in inom föreningens område. 19

20 EKONOMISKT BOKSLUT Förvaltningsberättelse I slutet av året tillsatte styrelsen en arbetsgrupp som, tillsammans med Konsumentföreningen Väst, ska göra en verksamhetsanalys av arbetet inom de båda föreningarna. Avtal med KF och Coop Norden Butiker och stormarknader i vårt verksamhetsområde drivs av Coop Sverige i fem kedjor. För att säkerställa medlemmarnas och vår förenings inflytande finns det avtal som reglerar förtroendevaldas verksamhet i butiker och stormarknader och Regionrådets verksamhet. I Regionrådet, som formaliserar föreningsstyrelsens inflytande över hela affärsverksamheten i vårt föreningsområde, ingår hela föreningsstyrelsen samt representanter för KF och Coop. Förutom dessa avtal finns avtal om Detaljhandelsråd för hela Coop Sveriges verksamhet. Avtal finns med MedMera AB om medlemsregistret och medlemskortet Coop MedMera. Medlemsantal Antal vid räkenskapsårets början Nytillkomna under året Avgångna under året Antal vid räkenskapsårets slut Summa insatser vilka ska utbetalas under näst kom man de räkenskapsår: Enligt FL 4 kap. 1 och 3 kronor: 0. Personal Under året har föreningen rekryterat en ny föreningschef som delar sitt uppdrag mellan konsumentföreningarna Svea och Väst. Föreningen hade vid årets slut nio anställda. Utöver föreningschefen var det fem medlemssekreterare och tre administratörer. Resultat och ekonomi Föreningens ekonomi är god. Föreningens tillgångar är till stor del placerade som förlagsinsatser och insatser i KF, vilket ger en garanterad ränta varje år. Eftersom två tredjedelar av utdelningen på föreningens insatskapital i KF binds tillbaka som nytt insatskapital påverkas likviditeten varje år. Syftet med att binda insatskapital i KF är att vi tillsammans ska stärka och utveckla den svenska konsumentkooperationen. För att garantera en fortsatt stabil ekonomi och likviditet har ett fortsatt arbete med att successivt öka resultatet genom minskade kostnader utförts. Under hösten har en likviditetsprognos tagits fram till och med Utifrån detta har styrelsen beslutat om ett antal åtgärder för att stärka ett positivt kassaflöde. Föreningen sålde under december sina fonder i Folksam till ett totalt värde på ,9 tkr. Under våren sålde föreningen också en insatslägenhet för 850 tkr. Årets resultat visar ett överskott på tkr vilket är tkr lägre än Skillnaden beror på att innehavet av Folksams fonder föregående år skrevs upp med tkr. Fonderna har under detta år avyttrats och har medfört en bokföringsmässig reavinst på tkr. Finansnettot var under året tkr, exklusive reavinsten av försäljningen av Folksams fonder med tkr, (förra årets finansnetto , exklusive uppskrivningen av fonderna med tkr). Kostnaderna uppgick till tkr vilket är tkr lägre än Föreningen har en stabil ekonomi med en balansomslutning på tkr varav ett eget kapital på tkr. Flerårsjämförelse Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag Resultat från finansiella investeringar samt övriga intäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % Förslag till vinstdisposition Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel: ,20 kr Årets vinst: ,24 kr ,44 kr Styrelsen och föreningschefen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till reservfonden avsätts ,00 kr att i ny räkning överförs ,44 kr ,44 kr 20

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Konsumentföreningen Svea störst i Sverige KORT OM 2007 INNEHÅLL

Konsumentföreningen Svea störst i Sverige KORT OM 2007 INNEHÅLL verksamheten 2007 KORT OM 2007 INNEHÅLL Kort om 2007 2 Året som gått 3 Styrelsen 3 Verksamheten 2007 4-7 Medlemsbokslut 2007 8 Förvaltningsberättelse 9-10 Ekonomiskt bokslut 9-15 Resultaträkning 11 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening Årsredovisning för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening 769601-1571 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Havstenssunds Bryggförening

Årsredovisning. Havstenssunds Bryggförening Årsredovisning för Havstenssunds Bryggförening 802464-0891 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Havstenssunds Bryggförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Konsumentföreningen Svea en av de största i Sverige. innehåll KorT om 2008

Konsumentföreningen Svea en av de största i Sverige. innehåll KorT om 2008 verksamheten 2008 innehåll KorT om 2008 Kort om 2008 2 Året som gått 3 Verksamheten 2008 4-7 Styrelsen 7 Medlemsbokslut 2008 8 Förvaltningsberättelse 9-10 Ekonomiskt bokslut 9-15 Resultaträkning 11 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer