når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "når FRAM DITT BIDRAG Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG MEDFÖLJER når FRAM SOM BILAGA I SVD DEC FOTO: SOS-barnbyar FOTO: SOS-barnbyar Du som givare ska känna trygghet när du skänker dina gåvor FOTO:UNICEF Har insamlingsorganisationen ett post- eller bankgironummer som börjar med 90 kan du känna dig trygg ANNONS ANNONS

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS A WORLD OF FRIENDS, ABC - AKTIVA INSATSER MED VÄRLDENS BARN I CENTRUM, INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR ABRIGO RAINHA SILVIA, SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN, AFRIKAGRUPPERNA, AFTONBLADET HJÄLPER, AGAPE FOUNDATION, AKADEMISKA SJUKHUSETS UTVECKLINGSFÖRBUND, AKTIVA SYNSKADADES RIKSFÖR- ENING, RIKSFÖRBUNDET MOT ALKOHOL OCH NARKOTIKAMISSBRUK, ALTERNATIV VÅRD, ALVOM ALZHEIMER OCH DEMENSFORSKNING, ALZHEIMERFONDEN, AMALGAMSKADEFONDEN, AMAZONASFÖRENINGEN I HÄRRYDA, AMNESTY INTERNATIONAL, SVENSKA AMNESTYFONDEN, AMNINGSHJÄLPEN, AMREF SWEDEN - AFRI- Att ge är att få Länder i nöd och krig som ges utrymme i formation, inspiration, goda exem- der människor, lever på mindre än två Granskningsnämnd. SFIs syften är att tv, radio och tidningar får mer bistånd än pel och framför allt, visa att de medel dollar om dagen. Femton kronor. Två insamlingar bland allmänheten för andra länder och även mer pengar och som skänks verkligen hamnar där de dekorerade pepparkakor från konditori- humanitärt, välgörande och kulturellt hjälp av humanitära organisationer. Det ska. SFI finns till för att du som givare et. Eller ett paket fikon. eller annat allmännyttigt ändamål sker är den krassa verkligheten. Medierna ska känna trygghet när du skänker dina under betryggande kontroll, att insam- behövs alltså. Som tur är så är det inte gåvor. Julen innebär stora tillskott i insam- lingar inte belastas med oskäliga kostna- elände allenast som fångar journalisternas intresse. En aldrig så liten, udda företeelse kan få stort utrymme i tidningarna om informationen kommer medias representanter tillhanda på ett bra sätt. Därför kan även en liten förening med små resurser få god draghjälp av massmedia för att skapa fokus på sin sak. Om du jobbar ideellt för något Du brinner för, var aktiv och ta kontakt med media, berätta vad syftet är med just er insamling, hur det kom sig att ni började och vad ert mål är. Det kan innebära stor hjälp i arbetet. Den här tidningen har gjorts för att visa den mångfald och bredd som finns bland landets alla stora och små insamlingsorganisationer. Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, vill ge in- Drömmen om ett bättre liv finns både här hemma och ute i världen. I ett skjul i Nordkorea, under en bro i New York, i en lägenhet i Södertälje, på en strand i Haiti. Hjälpen behövs både här hemma och långt borta. Men alla insamlingar sker inte för att hjälpa människor i nöd. Genom gåvor från allmänheten räddas träd, blommor, korallrev och utrotningshotade djur. Skolor och församlingshem byggs, vattendrag räddas från förorening och väglöst land blir framkomligt. Som givare väljer du vad som ligger ditt hjärta närmast. Genom att ge en liten smula av sitt eget välstånd kan stordåd utföras, något som känns väldigt fint att veta att man är delaktig i. Varje dag dör barn av fattigdom. Halva världens befolkning, 2,8 miljar- lingskassorna. De dignande borden och högarna av klappar påminner oss om det överflöd många av oss trots allt lever i. Vi borde påminna oss lite oftare. I Danmark provade nyligen några familjer hur det är att under en vecka leva på ett matpaket som delas ut i svältdrabbade delar av världen. Det blev en nyttig erfarenhet för dem. Innehållet motsvarar 2 kg vetemjöl, 2 kg pasta, 500 g vita bönor, 2 paket jäst, olja, 150 g socker och 50 g salt per person och vecka. Kostar som ett par chokladkakor ungefär och kan göra skillnaden mellan liv och död. Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, bildades 1980 för att ta över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som tidigare utövats av Näringslivets der, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. SFI samarbetar internationellt med andra länders insamlingsoch kontrollorganisationer genom medlemskap i ICFO International Committee on Fundraising Organizations. För mer information, besök vår hemsida på Ulla Wadell, regeringsråd och ordförande SFI I N N E H Å L L Vem kan få ett 90-konto? sid 4 Vad räcker pengarna till? sid 6 Hjälp och stöd inte bara till fjärran länder i nöd sid 8 SFI - Stiftelsen för Insamlingskontroll sid 9 Välgörande ändamål på alla sätt och vis sid 12 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII sid 13 Varför väljer du att engagera dig? sid 14 Deklarera Dina gåvor: Avdrags- RÄTT eller fel? sid 15 Sveriges Cancersjukas Riksförbund arbetar dels för att ekonomiskt stödja forskning och dels för att genom bidrag och telefonjourer förbättra tillvaron för cancersjuka. Gåvor och testamenten går oavkortat till önskat ändamål. Postgiro Sveriges Cancersjukas Riksförbund, Karlbergsvägen 48, Box 21103, Stockholm Tel , Fax , E-post DITT BIDGRAG NÅR FRAM EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Oscar Stern MediaPlanet Grafisk form: Katarina Engwall, MediaPlanet Repro: Ordbild Tryck: Tidningstryckarna För info. om bilagor i dags och kvällspress: Daniel Pasztor, MediaPlanet, tel: Distribueras med Svenska Dagbladet december Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm har till syfte att: dels öka möjligheten för personer boende i Stockholm med omnejd att få hjälp av Föreningen S:t Lukas i Stockholm med psykoterapeutisk behandling. dels öka förekomsten av forskning eller fortbildning inom det psykoterapeutiska eller psykosociala området för föreningens medlemmar och anställda. Postgiro

3

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS KAS FLYGANDE LÄKARE, ANDERS GERNANDTS MINNESFOND, INSAMLINGSSTIFTELSEN ANKARET, ANN-MARIE NÄSSÉNS MINNESFOND, INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR BEVARANDE AV ASIATISKA LEJON, STIFTELSEN ASSAR GABRIELSSONS FOND FÖR KLINISK FORSKNING SPECIELLT CANCERSJUKDOMAR, ASTMA OCH ALLERGIFÖRBUN- DETS FORSKNINGSFOND, ASTMA OCH ALLERGIFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN, BLOMSTERFONDEN, ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET/BARNALLERGIFONDEN, ASTRID LINDGRENS INSAMLINGSSTIFTELSE FÖR ETT BÄTTRE DJURSKYDD, BALTIKUM-HJÄLPEN I GÖTEBORG / STOCKHOLM, BARN I TREDJE VÄRLDEN, INSAMLINGSSTIF- Vem kan få ett 90-konto? En privatperson kan aldrig inneha ett 90-konto. För att kunna ansöka krävs att man är en juridisk person, en stiftelse, en ideell eller en ekonomisk förening. Den som skall ansöka om ett 90-konto bör först ringa Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI för att förhöra sig om villkoren samt även kontrollera att inte någon redan har ett 90-konto som har liknande titel som den man själv tänkt använda. SFI skall i framtiden bli ännu noggrannare när 90-konto beviljas, bland annat för att inte namn på 90-kontoinnehavare ska kunna förväxlas bland gåvogivarna, vilket har inträffat. Vad kräver SFI för att ett 90-konto skall beviljas? Den som ansöker måste ha bildat en stiftelse, en ideell eller ekonomisk förening med minst tre styrelseledamöter och tre suppleanter. Organisationen behöver också skaffa en auktoriserad eller godkänd revisor. En stiftelseurkund skall ha upprättats, stadgar skall finnas med ändamålsbeskrivning samt ett protokoll från konstituerande möte. Den sökande måste ha vänt sig till Länsstyrelsen eller Skatteverket för att få ett organisationsnummer. Därefter kan SFIs ansökningsblankett fyllas i och skickas in med övriga handlingar till SFI. Innan ett 90-konto beviljas kontrollerar SFI att styrelseledamöterna inte har betalningsanmärkningar eller obetalda skatteskulder. Skulle så vara fallet beviljas inte 90-konto. Hur kontrollerar vi? Varje 90-kontoinnehavare redovisar årligen till SFI: balans- och resultaträkning årsredovisning verksamhetsberättelse revisionsberättelse Alla väsentliga avvikelser från god redovisningssed rapporteras till SFI, som kan dra in 90-kontot omedelbart om någon felaktighet begåtts. SFI kan också återkalla 90-kontot om innehavaren inte redovisar i tid till SFI eller har för höga kostnader i förhållande till insamlade medel. Vid försäljning som sker med utnyttjande av professionella externa försäljningsföretag (till exempel telemarketing) skall samtliga försäljningsintäkter och kostnader redovisas brutto över 90-kontoorganisationens resultaträkning. Gällande avtal skall för informationen alltid översändas till SFI omedelbart efter undertecknandet. I de fall kontrollgirokontoinnehavaren önskar förhandsgranskning kan avtalen insändas till SFI. Insamlingsverksamheten får inte belastas med oskäliga kostnader. För samtliga insamlingsformer skall därför gälla såvida synnerliga skäl inte föreligger att genomsnittligt minst 75 procent av de totala intäkterna skall gå till insamlingens ändamål. Det kostar 2000 kronor att öppna 90- konto + en procentuell avgift beroende på hur mycket pengar som samlats in under året. KIM ÖSTERBERG PETTER BOLME En andra chans för öknens flickor GLOBAL REPORTING»Nu kan jag läsa jag har till och med läst en bok! Och så kan jag några ord på engelska.«indiska Sunitha är tolv år och går i skolan för första gången i sitt liv. Balik Shivir är en lägerskola som drivs med stöd av Plan mitt i Tharöknen i Rajasthan. I ett halvår läser, bor och äter unga flickor tillsammans. Här lyckas de flesta ta sin examen och kan sedan fortsätta studera i vanliga skolor. Rajasthan är en av Indiens fattigaste delstater där flickorna gifts bort tidigt. Nio av tio kvinnor i Tharöknen kan inte läsa. Genom lägerskolorna arbetar Plan med jämställdhet, utbildning och hälsa allt på en gång. Möt världen bli fadder För Plan är barn och unga en resurs som själva kan bidra till att förbättra sina livsvillkor. Plan arbetar inte i första hand för barn utan tillsammans med barn. Som fadder i Plan betalar du 200 kronor i månaden. Pengarna går till både pojkar och flickor i över 40 länder. Genom att vara fadder bidrar du till att många får det bättre

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS TELSEN BARNSAMARITEN, BARNALLERGIFONDEN, BARNCANCERFONDEN, BARNCANCERFÖRENINGEN I GÄVLE-DALA-REGIONEN / STOCKHOLMSREGIONEN / SÖDRA REGIONEN / UMEÅ SJUKVÅRDSREGION / UPPSALAREGIONEN / VÄSTRA SVERIGE / ÖSTRA GÖTALAND, BARNDIABETESFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR BAR- NEN FRÅN SCREBRENICA OCH ZEPA, INTERNATIONELLA STIFTELSEN BARNENS ARK, BARNENS HOPP BARNENS RÄDDNINGSARK, BARNENS SJUKHUS (INSAMLINGSSTIFTELSE HUDDINGE SJUKHUS), BARNFONDEN, BARNHJÄLPSFONDEN CHILD WELFARE SERVICE, BARNMISSION I U-LAND, BASSESTIFTELSEN, FÖRENINGEN FÖR DEN 5 Inte bara barnbyar SOS-Barnbyar, har förutom att säkerställa att barn får ett hem, en familj och utbildning, allt mer kommit att arbeta i ett större sammanhang. Stor kraft har lagts ner på att ge alla barn - oavsett kön, ras och social bakgrund - lika möjligheter. Vår strävan har varit att uppmuntra flickor att utbilda sig. Vi har skärpt vårt fokus på att det vi gör kommer det lokala samhället till godo. Vi har utvecklat nya former för vårt arbete. I Afrika är vi verksamma för att i samarbete med lokala myndigheter och organisationer lindra och förebygga effekterna av HIV/AIDS-pandemin. Vi har projekt i Angola, Etiopien, Lesotho, Malawi, Namibia, Sydafrika, Swaziland, Uganda, Zambia och Zimbabwe. I det arbetet har speciell vikt lagts vid att påverka de attityder och värderingar som bidragit till den snabba smittspridningen. Inte minst riktar vi våra insatser mot barn och ungdomar, säger Elisabet Andersson, generalsekreterare SOS-Barnbyar. Omfattningen av HIV/AIDS-katastrofen kommer att kräva ett långsiktigt och uthålligt arbete under överskådlig tid. Det är också nödvändigt med en effektivare samordning mellan frivilliga organisationer, lokala myndigheter, regeringar och överstatliga organ. I den processen avser SOS-Barnbyar ta ett stort ansvar. Ett annat område där vi lägger ner stora resurser är det förebyggande arbetet. Vi bidrar till att stärka den biologiska familjen, så att den får ekonomiska, psykologiska och sociala resurser att ta hand om sina barn. Skälet till att SOS-Barnbyar utvecklats från en organisation som specialiserat sig på att ta hand om föräldralösa barn till en organisation som blir allt djupare involverad i det civila samhället, finns i den ursprungliga idén: gör något! En handlingsorienterad organisation som SOS-Barnbyar, har levt mycket nära de samhällen den verkat i och det har därför blivit naturligt att identifiera och avhjälpa de problem som besvärar dessa samhällen. I den andan har SOS-Barnbyar startat 262 förskolor, 210 sociala center, 121 yrkesskolor, 173 skolor, 56 medicinkliniker och 10 katastrofhjälpsprogram runtom i världen. För att kunna driva en professionell verksamhet där insamlade medel i största utsträckning når våra projekt är det viktigt att ha en kostnadseffektiv och transparent insamlingsorganisation. SOS-Barnbyar arbetar hårt för att hålla nere kostnaderna och våra totala kostnader för att driva hela verksamheten är 19 procent. Det innebär att åtta av tio kronor garanterat går till våra projekt ute på fältet, säger Elisabet Andersson. Din insats kan bidra till avgörande genombrott inom hjärnforskningen Mer än en miljon svenskar är drabbade av någon form av sjukdom, skada eller funktionsrubbning i hjärnan. Men endast en bråkdel av de medicinska forskningsmedlen går till forskning om hjärnan. Ett faktum som är desto mer anmärkningsvärt, då hjärnforskningen på flera områden är på väg mot avgörande genombrott. Det är för att bristen på pengar inte ska försena forskningens framsteg som Hjärnfonden finns. De små omkostnaderna är lika viktiga som de stora intäkterna. -Vi arbetar hårt för att samla in pengar till hjärnforskningen, säger Kjell-Olof Feldt, som varit Hjärnfondens ordförande sedan starten. Men även att hålla nere de administrativa kostnaderna är viktigt och det har vi lyckats med. Endast tre procent av Hjärnfondens intäkter går till administration av hela verksamheten. -Vi har en liten, effektiv organisation och sitter i billiga lokaler i Uppsala, berättar Kjell-Olof Feldt vidare. Behovet av mer resurser till hjärnforskningen är enormt. Att Kjell-Olof Feldts engagemang för Hjärnfonden är stort går inte att ta miste på. Han har lagt ner mycket tid och arbete under sina år som oavlönad styrelseordförande. - Jag har haft en nära anhörig som har drabbats av hjärnsjukdom och det känns viktigt att få bidra med sin tid till Hjärnfonden. Behovet av pengar för att unga hjärnforskare ska kunna fortsätta forska är enormt. Ska Ulrika Ådéns forskning kunna minska hjärnskador på för tidigt födda barn? Ulrika Ådén, en av Hjärnfondens 23 stipendiater 2004, forskar på skador i den nyfödda hjärnan. Doktor Ådén är verksam vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och studerar hur man kan minska risken för neurologiska handikapp hos för tidigt födda barn och barn som utsatts för syrebrist under förlossningen. Hennes forskning har hittills visat lovande resultat med en ny behandling mot den inflammation som åtföljer hjärnskadan. Tillsammans med noggrann övervakning av tidiga förlossningar och införande av den nya behandlingen kommer hjärnskador hos barn att kunna reduceras. - Ulrika Ådéns forskning är ett av många exempel på hur våra insamlade pengar hjälper unga forskare att komma närmare resultat och lösningar som påverkar våra liv, avslutar Kjell-Olof Feldt. PG-nummer BG-nummer Klostergatan 2, Uppsala, tel Fakta om Hjärnfonden: Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som genom sin verksamhet skapar resurser till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar. Verksamheten bygger helt på frivilliga gåvor och har inget statligt stöd. Hjärnfonden är befriad från arvs- och gåvoskatt. Styrelsen arbetar helt ideellt. Vill du beställa testamentsmapp eller veta mer om Hjärnfonden? Ring kostnadsfritt.

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS BERIDNA HÖGVAKTEN, BEVARA VASA, BHARAT INDIEN-BISTÅND, SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET, BIRGITTAFONDEN FÖR HEMLÖSA I HELSINGBORG, KUNGSLJUSET - BLEKINGE CANCERFÖRENING, BLLF SWEDEN, BLODCANCERFONDEN, FÖRENINGEN BLOMSTERFONDEN, FBIS - FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE, BOLIVIAGRUPPEN, BRIS, BROTTSKADEHJÄLPEN, BRO - BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION, CANCER OCH HJÄRTFONDEN, CANCER- OCH ALLERGIFONDEN, CTRF - CANCER- OCH TRAFIKSKADADES RIKSFÖRBUND, CANCERFONDEN, CANCERFÖRENINGEN GÄVLEBORG, CANCERFÖRENINGEN I STOCKHOLM - RADIUMHEMMETS KVINNA TILL KVINNA för varaktig förändring i oroshärdar När nöden är som störst finns vi där och inger hopp i modiga kvinnor. Mitt under brinnande krig värnar Kvinna till Kvinna utsatta kvinnors självkänsla samt deras fysiska och mentala hälsa. Stödet behövs även efter krig och konflikter då vi uppmuntrar kvinnors aktiva deltagande i uppbyggnaden av demokratiska samhällen. Varaktig förändring skapas bäst av lokalbefolkningen. Vår viktigaste roll är därför att ge ekonomiskt stöd, råd och vägledning till kvinnoorganisationer på plats i Mellanöstern, Kaukasus och på Balkan, säger Kvinna till Kvinnas ordförande Kerstin Grebäck. Kvinna till Kvinna agerar även här hemma genom information om hur krig slår mot kvinnor och hur viktigt kvinnors engagemang är i arbetet för fred och demokrati. Vad räcker pengarna till? FOTO: HANSRIDEMARK/SRK Ett hygienpaket (schampo, tvättmedel, tvål, tandborste, tandkräm) som räcker tre månader kostar 30 kronor och betyder en chans till värdighet i en kaotisk tillvaro där ingenting fungerar 120 kr 40 nyhetsbrev till informationscentraler i Zambia. 170 kronor räcker till mat och logi för en person under ett dygn på en kurs i miljövänligt jordbruk i Honduras. 230 kr Grundkurs i företagande för 10 ungdomar i Kenya så att de kan starta ett litet företag kr Utbildning för 50 bönder i jordbruksekonomi under två dagar i Uganda kr Utbildning i föreningsteknik för en ledare i den kvinnliga lantbruksorganisationen i Estland. En värmande filt kostar bara 30 kronor men kan betyda skillnaden mellan liv och död för en människa utan tak över huvudet, försvagad av svält och umbäranden Ett matpaket (ris, olja, vita bönor, socker, salt, jäst) kostar 100 kronor per person och då räcker det för att hålla en människa mätt under en hel månad Ett tält som rymmer en hel familj kostar 1400 kronor och kan fungera som bostad under en lång period i områden som plågas av utdragna strider, naturkatastrofer eller sjukdom Ett hygienpaket (schampo, tvättmedel, tvål, tandborste, tandkräm) som räcker tre månader kostar 30 kronor och betyder en chans till värdighet i en kaotisk tillvaro där ingenting fungerar KÄLLA: KOOPERATIONEN UTAN GRÄNSER, REDCROSS FOTO: SOS BARNBYAR Tel PG Ett tält som rymmer en hel familj kan fungera som bostad under en lång period i områden som plågas av utdragna strider, naturkatastrofer eller sjukdom

7 Någon du älskar kommer att få cancer Vi hjälper människor att hjälpa sig själva Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala partner arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. I mer än 35 år har vi arbetat för att de allra fattigastes levnadsförhållanden ska förbättras, och för att demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet ska respekteras världen över. Tack vare cancerforskningen så blir hälften av alla som får cancer friska. Om fler ska bli friska behöver vi ditt bidrag. Ett bidrag idag kan hjälpa dig eller någon anhörig i framtiden. Vi tror på att människor tillsammans kan åstadkomma förändring. Vi vågar ställa de obekväma frågorna och sätta ljus på orsakerna till fattigdom, förtryck och våld. Vi drömmer om en ny värld, där alla människor kan leva ett fullvärdigt liv. Du kan hjälpa oss att förverkliga den drömmen. Stöd Diakonia Pg Radiumhemmets Forskningsfonder stöder forskning där målet är bättre behandling och tidigare upptäckt av cancer. Vårt kansli finns på Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset. Postgiro eller Bli månadsgivare, ring FOTO: ROBBAN ANDERSSON Starrbäcksgatan Sundbyberg. TEL

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DE HUNGRIGAS VÄNNER, DEMENSFONDEN, RIKSFÖRENINGEN DEN ÖPPNA DÖRREN, DET GODA ALTERNATIVET, SVENSKA DIABETESFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND, DIAKONIA, STIFTELSEN FÖR DJURHÄLSA OCH DJURVÅRD, RIKSORGANISATIONEN FÖR ETT DROGFRITT SVERIGE, DROTTNING SILVIAS BARN- OCH UNGDOMS- SJUKHUS DYSLEXIFONDEN, DÖVAS RIKSFÖRBUND, DÖVAS STUDIE- OCH UNGDOMSGÅRD, ECPAT SVERIGE, EDEN FOUNDATION, ELEVORGANISATIONEN I SVERIGE, EN RÖKFRI GENERATION, ERIK EDINS INSAMLINGSSTIFTELSE FÖR ALKOHOLENS OCH NARKOTIKANS OFFER, ERIKSHJÄLPEN, ETT DROGFRITT SVERIGE, EVANGELISKA Hjälp och stöd inte bara till fjärran länder i nöd Röda Korset, Rädda barnen, Radiohjälpen, Läkare Utan gränser, Hoppets Stjärna, SOS barnbyar, BRIS eller Världsnaturfonden. Namn många av oss är bekanta med. Men det finns många andra, som jobbar lika flitigt med sina hjärtefrågor, men som inte syns och hörs lika mycket. Bland de drygt konton som finns i Sverige finner man en brokig samling av olika föreningar, stiftelser och organisationer som jobbar hårt med de frågor de brinner för. Verksamheterna har det gemensamt med de stora och välkända att de bara kan existera om de får ekonomiskt stöd från frivilliga givare. Kanske finner du just den sak du vill stödja genom att gå in på och klicka in dig på kontrollkontoinnehavare. Stor variation bland landets frivilliga kämpar En av alla organisationer med 90-konto är elevorganisationen som jobbar för svenska elevers rätt till medbestämmande. Elevorganisationen jobbar för svenska elevers rätt till medbestämmande. Målsättningarna är bland annat att elever ska få vara med och bestämma deras rättigheter ska respekteras läroplanen och skollagen ska följas arbetsmiljön i skolan är bra elevråd och elevkårer ska få makt på sina skolor Förbundet djurens rätt.är Sveriges största djurrättsorganisation med cirka medlemmar. De är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Deras ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag. Medlemmarna kommer från alla grupper i samhället. De anser att det är en styrka att vara många som tillsammans arbetar för djuren. Förbundet är en uttalad antivåldsrörelse, eftersom de anser att varken människor eller djur ska utsättas för våld. De arbetar genom opinionsbildning för en attitydförändring som gör det möjligt att förverkliga sina mål. Ann-Marie Nässéns minnesfond Ann-Marie gick bort med en obruten tro på att bli frisk. Hon ville med hjälp av träning och rehabilitering komma tillbaka till sitt arbete och få livet att återvända till det normala. Stiftelsens mål är därför, att genom ekonomiskt stöd, ge cancersjuka barn och ungdomar möjlighet till den rehabilitering och eftervård de bäst behöver. Ankarstiftelsen jobbar i Sydamerika med en rad olika projekt, bland annat I Amazonasområdet där de utövar brunnsborrning och skolbygge I Medellin, Colombia där de ger stöd till gatubarn och fängelsefamiljer genom uppsökande verksamhet I Cochabamba, Bolivia med skoluppbyggnad I Blumenau, Brasilien med förskola och uppsökande verksamhet Linas livsfond Den 20 juli år 2000 förlorade vi vår dotter i cancer efter ca två och ett halvt års kamp mot sjukdomen. Dessa år förändrade oss och vår syn på livet. En ständig kamp mot en sjukdom som inte gick att stoppa och samtidigt en önskan om att låta vår dotter få göra allt det som hon så högt önskade. Dagarna på sjukhusen var ofta långa och fyllda med mycket väntan men Lina var oftast positiv och vi försökte att se till att ha det så bra som möjligt var vi än befann oss Föreningen plötslig spädbarnsdöd arbetar med stöd, information och forskning. Cirka 800 familjer per år får erfara förlusten av ett älskat och efterlängtat barn. Därför finns Föräldraföreningen Spädbarnsdöd som arbetar med att stödja familjer som förlorat barn perinatalt, i plötslig spädbarnsdöd eller på annat sätt och att sprida information och befrämja forskning om perinatal död. Vi ger synskadade barn och ungdomar en aktiv och meningsfull fritid Att vara synskadad i en seende värld är tufft, framför allt som barn. Det är svårt att hänga med när kompisarna spelar fotboll, cyklar, spelar dataspel eller ser på TV. Då blir man lätt utanför och blir passiv. I vår verksamhet står den synskadade i centrum när vi gör saker ihop med seende kamrater. Ofta är det så att den synskadade får visa och lära sin seende kamrat. I Riksföreningen Aktiva Synskadade, har vi i snart trettiofem år gjort aktiviteter på den synskadades villkor. Då är nästan ingenting omöjligt. Vi har en egen gård i Örbyhus i norra Uppland där vi har helgverksamhet och läger och vi åker skidor, dyker, spelar goalball och reser. Med rätt förutsättningar och hjälp kan man som synskadad åka skidor nedför pisterna, sportdyka, baka och laga mat, spela musik, rida, och till och med köra bil. Idrotten i skolan är ett jobbigt kapitel för många synskadade. Genom vår idrotts och motionsverksamhet ger vi möjlighet att prova på olika sporter på egna villkor. Goalball, t.ex. är en populär bollsport utvecklad speciellt för synskadade, där man får gemenskap, allsidig träning och möjlighet att tävla på lika villkor. Vårt goalballlag har flera gånger blivit svenska mästare och också tävlat internationellt. Alla ledare arbetar ideellt och vi verkar för att synskadade och seende skall ha roligt tillsammans. Sedan tio år har vi ett utbyte med ett sjukhus i Cesis i Lettland. Bl.a. har vi haft lettiska, synskadade barn varje sommar på läger i två veckor tillsammans med svenska barn Det har gett vänskap och förståelse för varandras livssituation och gemenskap över gränserna. Visst kan synskadade ha en aktiv och meningsfull fritid. Vi är glada om du vill stödja vår verksamhet och tar gärna emot Ditt bidrag. Pengarna går oavkortat till verksamheten. Vi har 90-konto och vår verksamhet kontrolleras av SFI. Riksföreningen Aktiva Synskadade Pg Bg

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS FOSTERLANDSSTIFTELSEN, FAMILJENS HOPP RUMÄNIENHJÄLP, STIFTELSEN FISTULASJUKHUSET, FORSKNING OCH UTVECKLING VID SPENSHULTS REUMATIKERSJUKHUS, SVERIGES FREDSRÅDSFOND, FRIENDS-ELEVER MOT MOBBING, FRÖSUNDA SOLIDARITET FUB-RIKSFÖRBUNDET FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA, FÖRENINGEN FÖR BARNENS BÄSTA, FÖRBUNDET DJURENS RÄTT, FÖRENINGEN AFRIKAS BARN, FÖRENINGEN STÖD TILL AVANCERAD HEMSJUKVÅRD, FÖRENINGSALLIANSEN GNOSJÖ HJÄLPER FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA - RIKSFÖRBUNDET FMN, FÖRÄLDRAFÖRENINGEN SPÄDBARNSDÖD, INSAMLING- 9 Gideoniterna eller The Gideons International - är en internationell kristen organisation med medlemmar från alla evangeliska kyrkor och samfund. Gideoniternas främsta uppgift är att placera biblar och nya testamenten på hotell, sjukhus, fängelser och vårdhem. och att överlämna ficktestamenten till bland andra skolungdomar, militärer och sjukvårdspersonal. Rörelsen är internationell och finns i 178 länder. Webaid.jobbar med bistånd On Line och tillhandahåller en SMS-tjänst där du kan skicka SMS gratis. SMS-kostnaden betalas av webaids sponsorer. Detta genererar inga pengar till deras hjälpprojekt men ger dem fler tillfällen att kommunicera med givarna genom deras besök på hemsidan och genom utskick via mail eller sms. Deras förhoppning med denna kommunikation är att Du som givare ska bli till exempel SMS-fadder. Stiftelsen Nio Liv Syftet med fonden Nio Meter Liv är att förstärka resurserna till mag- och tarmforskning, som under senare år mött krympande anslag. En nationell insamlingsfond anser de är ett bra sätt att stimulera till ökad forskning och därigenom på sikt hjälpa människor som lider av mag- och tarmsjukdomar. KOMAK Krig, politisk instabilitet, analfabetism och fattigdom har utsatt Kurdistans barn och ungdomar för svåra prövningar. Många föräldralösa barn är tvungna att arbeta under hårda villkor för att kunna försörja sig och sina familjer. KOMAK bildades 1997 i Stockholm för att stå på dessa barns sida. Det praktiska arbetet började sommaren 1997 med att stödja åtta föräldralösa barn från Germyanprovinsen. Med åren blev det fler faddrar och fler fadderbarn. Idag består KOMAK av flera autonoma filialer i Kurdistan och i Europa. Lille Hans Insamlingsstiftelsen "Lille Hans" hjälper barn och ungdomar med psykiska problem att komma till kvalificerad behandling med psykoanalys. Bidragen betalas direkt till familjerna, utan mellanhänder. Stiftelsen stödjer också forskning och undervisning kring barn- och ungdomspsykoanalys. Lille Hans intäkter kommer framför allt från samhällets stora fonder och stiftelser, samt från privata givare. Stiftelsen Lustgården Mälardalen.har funnits sedan 1993 och dess uppgift är att ge rehabilitering, rekreation och konvalescens till cancerdrabbade. Deras uppdrag är att sprida kunskap om sjukdomen, ge information om behandlingsmetoder, ge stöd att leva med sjukdomen, skapa gemenskap med andra personer i samma situation och ge stimulans att gå vidare. Oskarfonden.bildades 1994 för att ge hjälp till svårt sjuka och handikappade barn. För att på ett meningsfullt sätt kunna hjälpa dessa barn så behövs pengar till forskning. Forskning kring allvarliga sjukdomar som drabbar våra barn kan göra att färre barn drabbas i framtiden och att de som insjuknar har en större chans att kunna leva ett normalt liv. Forskningen ger oss nya behandlingsmetoder och nya möjligheter att förebygga sjukdomar hos barn Stöd en blomma, ett minne eller en döende sjö Bland övriga kontoinnehavare finner man mängder av forskningsfonder inom specifika områden, stöd för herrelösa hundar, sällsynta djur eller blommor och många stiftelser som skapats till minnet av bortgångna enligt dennes eller de anhörigas önskningar. SFI - Stiftelsen för Insamlingskontroll 1980 bildades man SFI. Syftet med denna stiftelse var att ta över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 utövats av Näringslivets Granskningsnämnd. SFI grundades av den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer LO, SACO, TCO, SAF (numera Svenskt Näringsliv) och FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen. I Sverige är det endast SFI som kan utfärda ett 90-konto. Reglerna för att få inneha ett sådant konto är mycket stränga och ansökare får räkna med att bli ordentligt synade i sömmarna. SFI ser till att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande, och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll. En annan viktig uppgift är att följa upp insamlingarna och försäkra sig om att dessa inte belastas med oskäliga kostnader. Man kontrollerar också att sunda marknadsföringsmetoder används och att effektiva och ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. SFI bestämmer om insamlingskontrollens allmänna inriktning, förutsättningarna för att erhålla inneha och återkalla kontrollgirokonto. SFI samarbetar internationellt med andra länders kontrollorganisationer genom medlemskap i ICFO International Committee on Fundraising Organizations. KIM ÖSTERBERG Viktigaste organisationen i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar Hjärt- och lungsjukdomar står för sjuttio procent av dödsfallen i Sverige. Landets vanligaste dödsorsak heter hjärtinfarkt. Nästan alla drabbas på något sätt,eller känner någon som gör det.hjärt- och lungfonden är den största och viktigaste organisationen som stöder den fria och obundna forskningen mot dessa sjukdomar.och alla kan vara med i kampen. Hjärt- och lungsjukdomar området är stort och spänner över vitt skilda åkommor, allt ifrån astma till hjärtsvikt. Men många av sjukdomarna har en viktig gemensam nämnare; de grundläggs i vår ungdoms livsstil och går att förebygga med en god balans mellan kost och motion. Därför berör hjärt- och lungfrågor alla, även de som inte närmar sig sjuttio. Och därför är information en del av hjärtoch lungfondens arbete. De flesta vet inte att den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor är hjärtinfarkt., eller att förfärande många i årsåldern har hjärtsvikt eller andra hjärtproblem. Alla vet att motion är nyttigt, men få gör något åt sin livsstil förrän de verkligen drabbas, förklarar Roger Höglund, insamlings- och informationschef på hjärt- och lungfonden. Om informationen är ett av organisationens medel i kampen mot sjukdomarna så är stödet till forskning det allra viktigaste. Hjärt- och lungfonden finansierar 90 procent av den oberoende forskningen inom hjärt- och lungområdet.att forskningen är oberoende och inte styrd av något läkemedelsföretag är viktigt, enligt Roger Höglund: Det gör att vi kan stödja nya, oväntade idéer och låta dem växa. Och de projekt vi stödjer pågår ute på klinikerna, vilket innebär att forskningen sker nära patienterna och att goda resultat snabbt kommer ut till en bred allmänhet. Och pengarna förvaltas väl. Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat med 20 procent de senaste tio åren, blodtryckssänkande och kolesterolsänkande mediciner har utvecklats, liksom tekniker för kranskärlskirurgi många små men viktiga pusselbitar faller hela tiden på plats. Minskad dödlighet är ju tecken på forskningens framgång, säger Roger Höglund. Bidragen vi får räddar liv. Det är det allt handlar om i slutändan. Men det skulle kunna gå fortare. Hjärt- och lungfonden kan i dag bara bidra med pengar till en liten del av alla de lovande forskningsprojekt som ansöker om pengar och fortfarande vet forskarna inte tillräckligt om sjukdomarna för att rädda alla som drabbas. Under nästa år kommer fonden att satsa på en bred kampanj om hjärtinfarkt, en sjukdom med en komplex bakgrundsbild som dödar tolvtusen svenskar varje år. Det är en oväntad sjukdom som inte bara drabbar gamla, utan alla. Ett bidrag till oss innebär att du hjälper dina medmänniskor i dag, och inte minst dig själv om du drabbas, säger Roger Höglund. Roger Höglund, insamlings- och informationschef på hjärt- och lungfonden. Insamlingskonto pg www. hjart- lungfonden. se

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS SSTIFTELSEN FÖR FÖRÄLDRALÖSA BARN, STIFTELSEN GATUBARN, GE LIVET EN CHANS, GERIATRISKA FONDEN, GIDEONITERNA, STIFTELSEN GLÄDJENS BUDSKAP, GREENPEACE NORDEN, GREENPEACE NORDEN, GRÖN JORD, GUNNAR NILSSONS CANCERSTIFTELSE, GÄVLE CANCERFOND, GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION, GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION, GÖTEBORGS MINNESFOND, GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET, HANNAS HJÄLPVERKSAMHET, HELA MÄNNISKAN, HJÄLPFONDEN, HJÄLPVERKSAMHETEN HJÄRTA TILL HJÄRTA, HJÄRNFONDEN, HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS Radiohjälpen genomför sedan mer än 50 år insamlingar för nationella och internationella ändamål. Nu pågår insamlingen Världens Barn i samarbete med tolv humanitära organisationer. Radiohjälpen/Sveriges Television Stockholm Telefon , Pg Bg Just nu på plats i Afrika och Östeuropa Vill du hjälpa eller bli fadder besök vår hemsida Tel: Mail: Pg: Internationella stiftelsen Barnens ArkStorgatan 29, Nässjö Slaveri finns. Många miljoner lever idag som slavar! BLLF Sweden verkar för att alla former av livegenskap ska avskaffas. arbetar för alla barns rätt till utbildning och frihet stöder skolor i Pakistan sprider information i Sverige för ökad medvetenhet och engagemang. BLLF Sweden Bonded Labour Liberation Front Front mot livegenskap och slaveri Box 110, Genarp Pg Vi har brytt oss om äldre sedan 1921! Att skänka ett bidrag till Blomsterfonden är att hjälpa till med hem och vård åt äldre. Idag bor över 2000 gamla bekvämt och tryggt hos oss. Tack på förhand! Tel Insamlingsgiro: Hemlöshet och hiv Varje dag hjälper vi över 100 hemlösa i Stockholm. De får mat, de får kläder, de får tillgång till dusch och framförallt personlig kontakt. Convictus är en ung ideell religiöst och partipolitiskt oberoende förening. Vår huvuduppgift är att ge stöd till hemlösa och till hivpositiva missbrukare, varav många också är hemlösa konto: Skratt en del av vården och en utmärkt medicin! Specialutbildade clowner besöker Canceravdelningarna på Astrid Lindgrens barnsjukhus & Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Alla barn behöver Skratta stora som små. Stöd clownbesöken Pg curo Riksföreningen för cancersjuka EVANGELISKA FRIKYRKANS BARNHJÄLP Ge för Livet är en insamlingskampanj inom ramen för Bröd till bröder där Evangeliska Frikyrkan är en av tre huvudmän. Insamlingsstiftelsen Gatubarn - en hjälpande hand Låt fler utsatta barn få en chans till ett bättre liv I Bolivia och Brasilien finns det många barn som väntar på att få utbildning, hälsovård, mat och omsorg. Hjälp oss bygga en ny skola i Bolivia! Postgiro: Bankgiro: Du kan också bli fadder! Ring ALLA HAR RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete. Vi arbetar bland annat med att förebygga, vårda och rehabilitera när det gäller missbruk och psykiska funktionshinder, vuxenstöd för barn till missbrukare, arbetsträning, boendestöd och stöd vid frigivning från fängelsestraff. Vi fi nns på omkring 90 orter i Sverige. Den öppna dagverksamheten Ria präglar ofta Hela Människans lokala arbete. Vi går från ord till handling tillsammans Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta är en kristen ideell förening som arbetar med olika hjälpinsatser för att hjälpa mycket fattiga familjer i Östeuropa. Hjälpsändningar - i huvudsak efter biståndstagarens önskemål. Familjestöd - till fattiga familjer i Albanien, Lettland och Rumänien. Hjälp till självhjälp - olika projekt som skapar arbetstillfällen. Speciella projekt - t ex arbete bland gatubarn och gamla i Budapest. Nu ger kossorna i Uganda mer mjölk Box 1235, Linköping. Tel: Postgiro:

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS LÄNSFÖRENING, HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS LÄNSFÖRENING I VÄSTRA GÖTALAND, HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND, HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND, HJÄRT-LUNGFONDEN, HJÄRTEBARNSFÖRENINGEN / HJÄRTEBARNSFONDEN, HOCKEYPROFFSENS STIFTELSE FÖR BARN OCH UNGDOM, HOPAJOLA-NATURVÄRNET I ÖREBRO LÄN, HOPP-RIKSORGANISATION MOT SEXUELLA ÖVERGREPP, HOPPET AV SPITHAMN, HOPPETS STJÄRNA, STIFTELSEN HOSPICEVÅRD, HUNGERPROJEKTET, HÄLSOFONDEN, HÖRSELFONDEN, HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND, HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND, IBRA RADIO FEDERATION, ILCO - RIKSFÖRBUNDET FÖR STOMI 11 Stöd Lepramissionens arbete för Lepra- och kommunsjukhuset i djungeln i östra Indien. Barn och kvinnor med handikapp i New Delhis slum. Yrkesutbildning för lepraskadade ungdomar i södra Indien. Förbättring av levnadssituationen i byarna för leprasjuka i Nigeria. Lepramissionen i Sverige Postgiro Linas Livsglädjefond ger ökad livsglädje för cancersjuka barn och deras familjer. Varje litet bidrag ger glädje! PG Vi vill Vi törs Vi kan Vi som lever med ms, parkinson, stroke, als och andra neurologiska sjukdomar och skador behöver ditt stöd för bättre livsvillkor. Gåvogiro Neurologiskt Handikappades Riksförbund Box 3284, Stockholm. Tel Besök: Kungsgatan 32 För Sveriges Ungdom SverigesFramtid Stiftelsen Anders Gernandts Minnesfond samarbetar med Ersta diakonisällskap och Ridskolornas Riksorganisation och ställer hästar till förfogande för rehabilitering av ungdomar. Den fjärde september 2003 invigde Drottning Silvia Ersta Flickhem Marsta gård, där Minnesfonden placerat fyra islandshästar. Stiftelsen Anders Gernandts Minnesfond Artillerigatan 26, Stockholm. Tel , Fax , Pg , Bg Stöd Minnesfonden för inköp av hästar med gåva eller årsavgift 150 kronor. LIONS HJÄLPER ALLT * KOMMER FRAM *) Nettot går oavkortat till hjälpverksamhet. Medlemmarna betalar all administration genom medlemsavgifter och egna insatser. Att ge ett barn på andra sidan jorden en framtid, kostar ungefär som en ordinär svensk månadspeng. För 180 kronor i månaden bidrar du med mat, skolgång, läkarvård och annat som behövs för att din nya vän ska kunna växa upp till en hel människa. Samtidigt som du själv växer för varje knaggligt skrivet brev du får. Du får nämligen personlig kontakt med ditt barn, och kan därmed också se vad pengarna leder till. Bli personlig fadder Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Barn med funktionshinder har samma behov som andra barn. Att leka, gå i skolan och vara med på utflykter Istället blir de uteslutna och särbehandlade. Det vill vi ändra på! Vill du hjälpa oss? RBU:s Gåvokonto Postgiro Tack för ditt bidrag! För mera information kontakta RBU tel: , E-post: Ett friare liv Synskadades Riksförbund, SRF, arbetar för att synskadade ska leva ett aktivt liv. Det gör vi t.ex. genom att verka för en säker trafikmiljö och bra hjälpmedel. Blir man synskadad skall man kunna vara aktiv på ett säkert sätt. Med ditt bidrag kan vi göra mer! pg Synskadades Riksförbund Enskede, kronor kostar en dos Nevirapine Den kan skydda ett nyfött barn från att få HIV/AIDS från sin mamma. Hjälp oss att förändra barns liv. Pg

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS OCH RESERVOAROPERERADE, INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP, INSAMLINGS-STIFTELSEN FÖR HANDIKAPPADES REKREATION, SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP, INSTITUTET FÖR BIBELÖVERSÄTTNINGAR, INTACTS VÄNNER, STIFTELSEN SVENSKT INTERNATIONELLT HJÄLPARBETE-VÅRA BRÖDER, SIRA, IOGT-NTO-RÖRELSENS INTERNATIONELLA INSTITUT, STIFTELSEN JAG, JENNY NORDQVISTS MINNESFOND, JOHN HRONS INSAMLINGSSTIFTELSE JUBILEUMSKLINIKENS FORSKNINGSFÖRBUND MOT CANCER, JULIA OLTEANUS MINNESFOND, JÄMTLANDS LÄNS CANCER- O OMVÅRDNADSFOND, KALMAR STADSMISSION, KARIBU HJÄLPEN, KFUKS OKFUMS Välgörande ändamål på alla sätt och vis Limpor ger deg Förra julen sålde livsmedelskedjan ICA "Röda kors-limpor. Det gav nära 5 miljoner kronor till Röda korsets humanitära arbete. I år gör de om brödkampanjen. Pengarna, 5 kronor från varje sålt bröd, går oavkortat till BRIS och CHILDHOOD och deras arbete för att utsatta barn och unga. Alla handlare och brödleverantörer avstår förtjänsten på dessa bröd. Volontärbyrån mänskliga resurser för den goda saken Volontärbyrån startade som ett pilotprojekt hösten 2002 på initiativ av Stockholms Stad. Från och med 2003 drivs Volontärbyrån av Forum för Frivilligt Socialt Arbete i samverkan med Stockholms stad. Syftet med verksamheten är att underlätta kontakten mellan volontärer och frivilligorganisationer samt att stimulera till volontärarbete. Volontärbyrån hjälper frivilligorganisationer att komma i kontakt med volontärer genom att de kan annonsera uppdrag som de behöver hjälp med. Volontärerna som läser annonserna skickar sedan en intresseanmälan till den organisation de önskar hjälpa. Verksamheten drivs helt och hållet via nätet på Socialtjänstnämnden kommenterar: "Arbetet som bedrivs i olika frivilligorganisationer utgör på en del områden ett oerhört viktigt alternativ till den egna regin och är beroende av eldsjälar i sin verksamhet. En volontärbyrå som kan understödja de olika frivilligorganisationerna och lotsa de stockholmare som önskar hjälpa till frivilligt kommer att fylla en stor och viktig funktion". - Forum för Frivilligt Socialt Arbete har som nationell paraplyorganisation ett uppdrag från sina medlemsorganisationer som går ut på att förbättra förutsättningarna för att organisera frivilligt socialt arbete i Sverige. Det är svårt att tänka sig en mer central förutsättning för frivilligt socialt arbete än tillgång till volontärer. Därför är det viktigt för Forum att medverka till bildandet av en Volontärbyrå. Vi börjar nu i en ort och hoppas senare kunna sprida modellen till andra platser, säger Göran Pettersson generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete. - KÄLLA: Tak över huvudet Tidningen Vår Bostad, i ett samarbete med Kooperationen Utan Gränser, skickade i början av december förra året ut en julhälsning till hushållen med uppmaning att ge bort en inbetalning i julklapp. Insamlingen kallas Tak Över Huvudet och pengarna, 120 kronor, går till bostadslösa familjer i Paraguay. På framsidan av foldern finns en bild på en namngiven familj som är en av de som pengarna kommer tillgodo. Utskicket innehåller ett gåvokort att ge till den som får julklappen. Gamla kläder och skor värdefullare än du tror Barnen fick extra julpeng TV-programmet Bingo-lotto bygger på idéen att ge ekonomiskt tillskott till föreningslivet i Sverige via lottförsäljningen. Under den gångna julmånaden fick dessutom världens barn en extra julklapp när programledaren Lasse Cronér varje dag ställde en tittarfråga i en TV-sänd julkalender. För att svara på frågan uppmanades tittarna ringa ett 0718-nummer. Varje tittare som ringde skänkte pengar till Childhood Foundation. Kändiskonst till tusen Kändisars målningar inbringade en stor summa pengar till hiv/aids-arbetet i världen på internationella aidsdagen Tio kändistavlor av bland andra Ainbusk singers, Ola Saló (The Ark), Elin "Grynet" Ek, Per Gessle och Alice Timander Regina Lund, Carolina Klüft, Joe Labero, Ardy Strüwer och Alexandra Charles samt Kicki, Bettan och Lotta auktionerades ut. Sammanlagt gav kvällen kronor till Röda Korsets hiv/aids-arbete. En lördag i november förra året höll Erikshjälpens second handbutiker öppet och skänkte dagskassan till Världens Barn. Omkring 50 butiker samarbetar med Erikshjälpen. Aktionen genomfördes även år 2002 och inbringade då drygt kronor. Läs mer om Erikshjälpen på

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS 13 RIKSFÖRBUNDS INTERNATIONELLA ARBETE, KOLMÅRDEN INSAMLINGSSTIFTELSE, KOMAK,L KONUNG GUSTAF V:S JUBILEUMSFOND - RADIUMHEMMETS FORSKNINGSFONDER, KOOPERATION UTAN GRÄNSER, KRISTEN SAMVERKAN SMÅLAND-BLEKINGE, KULTURARV UTAN GRÄNSER, KUNGAPARETS BRÖLLOPSFOND, KVINNA TILL KVINNA, KVINNOJOUREN - EN FRISTAD I INGENMANSLAND, KVÄKARHJÄLPEN, LARYNGFONDEN, LEPRAMISSIONEN, LIBERIA DUJAR ASSOCIATION-SWEDEN INSAMLINGSSTIFTELSEN LILLE HANS, LINAS LIVSGLÄDJEFOND, LINNÉAHUSET, LIONS CANCERFORSKNINGSFOND VID AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA, FORSKNINGSSTIFTEL- Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII De svenska insamlingsorganisationerna har sedan flera år ett gemensamt branschorgan vid namn Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII. Rådets 76 medlemmar är Sveriges stora insamlare såsom Röda Korset, Greenpeace, Amnesty International, Lutherhjälpen, Rädda Barnen, Caritas, Cancerfonden, Plan Sverige, Sjöräddningssällskapet och Frälsningsarmén. Ett antal handikapp-organisationer ingår också. FRII vill att lagen ändras så att ideella gåvor och bidrag blir avdragsgilla i privatpersoners och företags självdeklarationer. FRII arbetar för bättre villkor för insamlingsorganisationerna hos branschens leverantörer. Vidare vill FRII slå ner på den oseriösa insamling som idag sker på gator och torg, via brev, telefon och Internet. Vi har antagit etiska riktlinjer för insamling bland allmänheten. Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. En annan uppgift för FRII är att utbilda landets insamlare och att höja kvaliteten i insamlingsarbetet. FRII deltar i opinionsbildning inom dessa områden samt organiserar seminarier och erfarenhetsutbyte. Kort uttryckt verkar FRII för etisk och professionell insamling. E-post: Varning för oseriösa insamlingar! Flera organisationer bedriver idag rikstäckande insamling hos allmänheten. De samlar in pengar eller sänder ut brevmärken, kort etc utan att ha ett post-/bankgirokonto som börjar på 90-. I vissa fall sker insamlingen på ett oansvarigt eller oetiskt sätt. FRII anser det vara av stor vikt att insamling som bedrivs kontinuerligt över hela landet alltid sker till 90-konto. Vi har i Sverige sedan många år ett system med kontrollerad insamling under överinseende av Stiftelsen för Insamlingskontroll SFI. Nedanstående organisationers insamlingar står inte under denna kontroll. Därför rekommenderar FRII branschorgan för landets insamlingsorganisationer - allmänheten att inte skänka pengar till följande organisationer: FRIIs varningslista! Baltic 2000 Barn & Katastrofhjälpen Cancer- och Miljöfonden CMF FRF-Stiftelsen Fonden för Rehab o medicinsk forskning Hjärtehjälpen Mojahedin Sympatisör Förening MSF Naturskyddsfonden Pilgrimsfolket Riksföreningen för Trafikskadade STICO Insamlingsstiftelsen för Canceromsorg Stiftelsen Hjälp Barnen - SHB Stiftelsen Hjälp till medicinsk forskning SHMF 90 Svenska Hjälpfonden Telehjälpen UFF U-landshjälp från Folk till Folk (Listan aktuell december 2003). FRIIs 5-kontrollpunkter: 1. Ger organisationen ett vederhäftigt intryck? 2. Har organisationen ett 90-konto? Det vill säga som börjar på 90 inte 91, 92 etc. 3. Finns ett fungerande telefonnummer angivet? 4. Har organisationen uppgivit en gatuadress till sitt kontor, inte bara en boxadress? 5. Vid bössinsamling kan insamlaren legitimera sig? Svarar du nej på någon av dessa frågor ge inga pengar! RIKSFÖRENINGEN FÖR ÅLDRANDEFORSKNING National Society Research on Aging Mission tillsammans 125 år i världen Stöd arbetet för fred och försoning pg tfn Föreningens syfte är att stödja forskning kring åldrandet och åldrandets sjukdomar samt att främja upplysningsverksamhet om detta. Föreningen har bland annat initierat och stöder nu en pågående multicenterstudie om rehabilitering av äldre i kommunala äldreboenden och har ordnat konferenser och seminarier kring osteoporos, stroke, fysisk aktivitet och rehabilitering. I föreningens styrelse ingår professorerna Lena Borell, Åke Seiger och Bengt Winblad, universitetslektorerna Kjerstin Ericsson och Kerstin Frändin, leg sjukgymnast Laila Larsen, fd rektor Sonja Weitner, odont dr Inger Wårdh och ordförande är överläkare, med dr Ingegerd Nydevik. Tel Pg ,Bg

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS SEN LIVSKRAFT, LIVSVILJA, LJUS I ÖSTER, LP-VERKSAMHETENS INSAMLINGSSTIFTELSE, LP-VÄST, LUSTGÅRDEN MÄLARDALEN, LÄKARE MOT AIDS, LÄKARE UTAN GRÄNSER, SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET, MADELEINEHJÄLPEN, MAF-SWEDEN RIKSFÖRBUNDET FÖR MAG- OCH TARMSJUKA, MAJ-LIS FILANTROPISKA VERKSAMHET I PORTUGAL, MAJBLOMMANS RIKSFÖRBUND, MALMÖ KYRKLIGA STADSMISSION MDM SVERIGE - LÄKARE I VÄRLDEN, MEDICINSK FORSKNING VID REGIONSSJUKHUSET I ÖREBRO, MELISSAS MINNESFOND, MELLANNORRLANDS HOSPICE INSAMLINGSSTIFTELSE, MENTOR SVERIGE INSAMLINGSSTIFTELSE, METODISTKYRKAN HJÄL- Lill-Babs tar allt hon får och ger bort! När Barbro Lill-Babs Svensson får chansen att tigga saker gör hon det med besked. Men inte av egoistiska skäl. Hon tänker alltid på behövande när hon pratar med någon som kan tänkas ha saker att skänka bort. VARFÖR VÄLJER DU ATT ENGAGERA DIG? Med åren har det blivit åtskilliga ton kläder, hygienartiklar, sjukvårdsmaterial och annat nyttigt som passerat hennes kontor för att vidarebefordras till alla möjliga mottagare, både i Sverige och utomlands. Eva Rohde som arbetar med Lill-Babs sedan många år berättar: Jag har vant mig vid att jobba mitt i ett berg av kartonger eller säckar fyllda med saker som ska vidarebefordras till olika välgörenhetsorganisationer. Det kan vara allt från virkade mössor och vantar från någon gammal dam till hela långtradare fyllda med saker. Rekordet var när Mölnlycke kom och tömde en 18 meters långtradare fylld med sjukvårdsartiklar. Hoppets Stjärna fick en tredjedel och resten gick till Läkarmissionen. En annan gång var det en klädproducent som levererade 18 balar med plagg som fått en annan färg än den som var tänkt från början och därför skulle kasseras. Enda kriteriet för att kläderna skulle få skänkas bort var att etiketterna sprättades bort. Barbro och Eva tillbringade åtskilliga nätter tillsammans på köksgolvet sprättandes för glatta livet. När de så småningom insåg att de aldrig skulle orka med att göra hela jobbet dök en 90-årig gammal dam upp och erbjöd sig att slutföra sprättandet åt dem. Den gamla damen hade i många år ägnat sin tid åt att göra julpaket till behövande i Baltikum, och det här året blev paketen extra lyxiga och välfyllda! KRISTIN RYDBERG Khanh Le i Vietnam får snart besök från Sverige Musikern och kapellmästaren Anders Berglund och hans fru Christel kommer om bara några veckor att få hålla sitt fadderbarn i famnen för första gången. I staden Ben Tre i Mekongdeltat i Vietnam bor den 4-årige pojken Khanh Le i en SOS Barnby. Anders Berlunds syster, som idag inne på fadderbarn nummer tre, är varm förespråkare för fadderskap och värvade sin bror och svägerska. Det passade oss bra eftersom vi inte har några egna, gemensamma barn säger Christel. Dessutom reser vi en hel del och har därför möjlighet att besöka vårt fadderbarn då och då. Ett par gånger om året kommer det brev från Khanh Les barnbymamma som berättar hur han mår och vilka framsteg han gör. Det har också kommit fotografier som värdesätts högt, inte bara av Christel och Anders utan av alla fadderföräldrar. Det är ju inte alla som har möjlighet att besöka sitt fadderbarn på andra sidan jordklotet. Vi är naturligtvis lyckligt lottade som kan åka och hälsa på vårt fadderbarn. Genom att träffas på riktigt får man ju en mycket mer personlig relation till varandra. Det ska verkligen bli jättespännande säger Christel med ett förväntansfullt leende på läpparna. KRISTIN RYDBERG Claes af Geijerstams dotter är från Tibet men bor i Indien Dickey Dolma heter Claes af Geijerstams tibetanska flicka som tack vare hans fadderskap kunnat gå i skolan i Indien och köpa studiematerial och kläder. Idag är hon ungefär 15 år och skriver stolt i sina brev att hon tack vare bra betyg kunnat studera vidare, något som hon är rätt ensam om som flicka där hon bor. - Jag fick mitt fadderbarn 1999 efter att ha fått mig tillsänd information i posten om det stora behovet av sponsring av barn. Jag har inga egna och det kändes bra att hjälpa någon, var som helst, att få en chans att komma ut i världen, säger Claes. Dickey har en speciellt ömmande situation eftersom hon inte som de andra barnen kan hälsa på i sin hemby på en del skollov. Tibet är stängt för henne. Utöver de 300 kronorna som varje månad går till Dickey brukar Claes skicka en extra peng ibland för att hon ska kunna sätta lite extra guldkant på tillvaron. Det är dock viktigt att skillnaden mellan de olika barnens tillgångar inte blir för synlig, så större delen av gåvan sparas för framtida behov. - Hon börjar bli rätt stor nu, och utan att jämföra med svenska ungdomars vidlyftiga konsumtionsdrömmar är ju tonåringar normalt dyra i drift, säger Claes. Dickey är en flitig brevskriverska och skickar också bilder på sig själv och sina kompisar. Breven är på engelska, omsorgsfullt handskrivna i blyerts med sirlig stil, och avslutas kärleksfullt med orden with love, your loving daughter! - Bandet som finns mellan oss är ju lite konstruerat, men det ger mig en känsla av göra något konkret i stället för att bara sitta och oja mig över hjälpbehovet i världen avslutar Claes af Geijerstam. Förutom att vara Dickeys fadder är Claes, via SOS barnbyar, beskyddare av en barnby i Korea. De pengar han skickar dit går till hela byn och kommer alla barnen som bor där tillgodo. KRISTIN RYDBERG Oskarfonden stödjer forskning och rehabilitering för svårt sjuka och handikappade barn i Sverige Hjälp svårt sjuka och handikappade barn. Sätt in din gåva på pg Telefon: StödSvenska Afghanistankommittén stöd liv och framtid i Afghanistan Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Åratal av krig, inbördesstrider och naturkatastrofer har skövlat ett redan fattigt land. Svenska Afghanistankommittén(SAK) arbetar sedan mer än 20 år med utbildning och hälsa på landsbygden där behoven är enorma. Människor som mist allt behöver ditt stöd! Tack vare den trogna hjälpen från Sverige får hundratusentals barn skolgång och tiotusentals människor grundläggande hälsovård. Hjälpen når fram och ditt stöd gör skillnad. Stöd Svenska Afghanistanhjälpen Pg

15 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS 15 PER, MHF:S FOND FÖR TRAFIKSÄKERHET, MISSION POSSIBLE SWEDEN, SRIFTELSEN MO GÅRD, FÖRENINGEN FÖR MORALISK UPPRUSTNING, MS-GRUPPEN I SKÅNE AV ÅR 1976, NATALIS FOND, NATURSKYDDSFÖRENINGEN, NEDIRASTIFTELSEN, NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND, NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND NICKLAS BLADHS MINNE, NIKLAS FOND MOT VÅLD OCH DROGER, NILS W SVENNINGSENS STIFTELSE FÖR PREMATUR FORSKNING, NIO METER LIV, RIKSFÖRBUNDET FÖR NJURSJUKA, NOAKS ARK - RÖDA KORSET, NOAKS ARKS STÖDFOND I GÄVLEBORG NORDENS ARK, NORDISKA INSAMLINGSSTIFTELSEN MOT Deklarera Dina gåvor: Avdrags- RÄTT eller fel? Frågan om avdragsrätt för gåvor har blivit en riktig långbänk i riksdagen. Under närmare 20 år har den stötts och blötts utan resultat. Svårigheten att dra gränser mellan välgörenhet och annan verksamhet är främsta skälet att inte införa avdragsrätt anser Kjell-Olof Feldt, medan Erik Zachrisson på FRII varmt förespråkar rätten att dra av eftersom han är övertygad om att det skulle öka välfärdsnyttan. Det vore naturligtvis fantastiskt om man kunde införa full avdragsrätt för alla former av gåvor, men jag tror inte det är praktiskt genomförbart, säger Kjell-Olof Feldt, ordförande i Hjärnfonden och före detta finansminister. Han anser att de praktiska problemen är svåra att lösa. Vad är människors givmildhet och solidaritet egentligen värd frågar han sig. Vilka ändamål ska inkluderas och var drar man gränserna? Idag är det tillåtet för företag att dra av gåvor till forskning som är knuten till universitet och högskolor. Det finns också en rad olika möjligheter att sponsra verksamhet och då få dra av kostnaderna, men bara för företag, inte för privatpersoner. Om man skulle kunna enas om att avdragsrätten endast skulle gälla för bidrag till forskning så vore det enkelt, men då är det ju en rad verksamheter som kan missgynnas påpekar han. Främst är det gränsdragningen mellan välgörenhet och ideella ändamål som Kjell- Olof Feldt ser som ett problem. Den åsikten delar uppenbarligen våra aktiva politiker, som debatterat frågan i över 20 år utan att komma fram till en hållbar lösning som håller lagtekniskt. Idag är det framför allt Kristdemokraterna som är aktiva på området. Under tiden fortsätter svenskarna att visa stor generositet när det gäller gåvor till humanitär verksamhet, oavsett om de får dra av pengarna i deklarationen eller inte. Självklart att få dra av På FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) tycker generalsekreteraren Erik Zachrison även han att det är självklart att de människor som väljer att ge också ska få en skattemässig fördel. Avdragsrätt för gåvor skulle öka välfärdsnyttan. Skänker du kronor till t ex Röda Korset ska du självklart kunna dra av detta i deklarationen. Du stimuleras då till att fortsätta ge mer vilket leder till att Röda Korset får in ännu mer pengar, säger han. Sverige är också det enda land inom EU som fortfarande inte har infört avdragsrätten för gåvor. Varje gång en ledamot i riksdagen lyfter frågan landar den alltid i skatteutskottet som FOTO: HJÄRNFONDEN väljer att avstyrka. Två skäl anges emot. Det skulle kosta statskassan för mycket i uteblivna skattepengar och att det strider mot 1990 års skatteuppgörelse där man bestämde att rensa i avdragsdjungeln, fortsätter Erik.. KRISTIN RYDBERG FOTO: MAGNUS FRÖDERBERG Svårigheten att dra gränser mellan välgörenhet och annan verksamhet är främsta skälet att inte införa avdragsrätt anser Kjell-Olof Feldt, medan Jan Zachrisson på FRII varmt förespråkar rätten att dra av Hittar Maria drivkraften till inflammatoriska ledsjukdomar? Inflammation är en reaktion i kroppens vävnader som gör det möjligt att bekämpa främmande bakterier och virus samt reparera vävnadsskador. När de främmande mikroorganismerna har förintats och vävnaden är läkt, upphör i de flesta fall denna nyttiga inflammation. Ibland övergår inflammationen i ett kroniskt tillstånd, vilket ses vid många folksjukdomar. Vad är det som driver en inflammation som går fel och blir kronisk? Den frågan vill Maria Olofsson besvara. Hon ska studera om bindvävsproteiner i kroppens brosk kan aktivera immunceller och på så sätt bidra till sjukdomsförloppet vid ledgångsreumatism. Marias forskning ska hjälpa till att stoppa den kroniska inflammationen i ledsjukdomarna. Målet är att förhindra den nedbrytning av vävnaden som gör att leden förstörs. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar varje år ut medel till ett stort antal unga, lovande medicinska forskare. I år är Maria en av dem. Medlen i form av bidrag, minnesgåvor, donationer eller testamentsgåvor kommer främst från privatpersoner. Stöder du oss kan du själv bestämma forskningsområde. Om du så önskar kan du bilda en egen forskningsfond. Sällskapet står under kontroll av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. För ytterligare information ring eller NIMBUS Maria Olofsson, SSMF-stipendiat, Lunds Universitet. Stöd unga medicinska forskare Grundat 1919 H.M. Drottning Silvia är Sällskapets beskyddare

16 HEMMA/JUPITER FOTO: DIGITALVISION Världens bästa nyårslöfte! VÄRLDENS LÄNDER ÄR ÖVERENS OM ATT Fattigdom och hunger ska halveras till 2015 Alla barn ska gå i grundskola 2015 Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015 Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015 Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015 Miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015 Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna Det bästa nyårslöftet kommer från oss alla och är till oss alla. Vi har tillsammans chansen att halvera fattigdomen i världen till Världens länder har enats om åtta millenniemål för global utveckling. Fler och fler svenska organisationer, myndigheter och företag arbetar på olika sätt för att målen ska nås. Vi blir gärna ännu fler! Vill du veta mer om målen, besök Eller ta kontakt med någon av organisationerna eller företagen. Det är möjligt att halvera fattigdomen, om vi hjälps åt. Besök oss på ABF, Afrikagrupperna, Barnens Värld, Diakonia, ECPAT Sverige, EFS, Folksam, Folkuniversitetet, Forum Syd, Frikyrkliga Studieförbundet, Globalportalen, Globalt Ansvar, Global Water Partnership, Hennes & Mauritz AB, Hoppets Stjärna, ICA, ITT Flygt AB, Karolinska Institutet, KFUK-KFUMs riksförbund, Kooperation Utan Gränser, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, Lantbrukarnas Riksförbund, LO-TCO Biståndsnämnd, Lutherhjälpen, Löfbergs Lila AB, Medborgarskolan, Nordiska Afrikainstitutet, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Näringslivets Internationella Råd, Olof Palmes Internationella Centrum, Plan Sverige, PMU InterLife, Rädda Barnen, Sensus studieförbund, Sida, SISU Idrottsutbildarna, Stockholm Environment Institute, Stockholm International Water Institute, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Afghanistankommittén, Svenska FN-förbundet, Svenska Handikapporganisationernas Internationella Biståndsförening, Svenska kyrkans mission, Svenska missionsrådet, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Röda Korset, Svenska Unescorådet, Svenska Unicef, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kristna Råd, Sveriges lantbruksuniversitet, TBV, The Body Shop Svenska AB, UBV/Latinamerika, UNDP, UNEP, UNEP/GRID-Arendal, UNFPA, UNHCR, Utrikesdepartementet, Världsnaturfonden WWF

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015)

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) (Plats 1-10/40) Totala insamlingsintäkter (Mkr) 2016 +/- % 2015 Rädda Barnen 1 186-14 % 1 387 Svenska Kyrkan 986-1 % 995 UNICEF 793 17 % 676 Läkare

Läs mer

en garanti för givarens trygghet

en garanti för givarens trygghet ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG når FRAM NUMMER 3. 2004 90-konto en garanti för givarens trygghet Stiftelsen

Läs mer

når FRAM DITT BIDRAG Ideella föreningar och insamlingsstiftelser en viktig roll i Sverige och världen.

når FRAM DITT BIDRAG Ideella föreningar och insamlingsstiftelser en viktig roll i Sverige och världen. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SFI I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS DITT BIDRAG når FRAM Ideella föreningar och insamlingsstiftelser spelar en viktig roll i Sverige och världen. Har det insamlande

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013)

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Gåvor från allmänheten 7 128 6 152 5 821 Intäkter från myndigheter

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar

Roligt och intensivt år Volontärer Willefonden letar aktivt efter barn med okända hjärnsjukdomar Roligt och intensivt år 2010 har varit ett roligt och framgångsrikt år för, mycket tror vi att det beror på reportaget som Malou von Sivers gjorde för Eftertio i TV4, länk finns på www.willefondens.se.

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories FRII Data Stories info@frii.se sofia@datastories.se 08-677 30 90 073-998 97 55 Sammanfattning Den totala insamlingen

Läs mer

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Årsskrift 2012 Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Ett stort och varmt tack till...... alla givare, sponsorer, medlemmar, medarbetare och samarbetspartners som

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Vatten Området lider av extrem svår torka periodvis. Brist på vatten förorsakar stort lidande. Regnvatten lagras för användning under torrperioderna. Därför byggs många vattentankar.

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Anvisningar för ansökan om 90-konto

Anvisningar för ansökan om 90-konto Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Kontrollera att organisationen och dess ledning uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav på vem som kan beviljas 90-konto. Kraven framgår av 2 i Svensk

Läs mer

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Höjdpunkter 2014 Uppdaterad grafisk profil Den nya moderna loggan visar även vår samhörighet med Svenska Diabetesförbundet. Armband för forskningen I vårt fortsatta samarbete

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad.

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. Ditt bidrag till allergi forskningen är viktigt! De finns överallt, men de syns inte allergikerna. Alla de som med rinnande näsor och kliande ögon har

Läs mer

Bakgrund. Save the Orangutan jobbar för att säkra den utrotningshotade Borneo-orangutangen (Pongo pygmaeus) och dess regnskogshem på Borneo.

Bakgrund. Save the Orangutan jobbar för att säkra den utrotningshotade Borneo-orangutangen (Pongo pygmaeus) och dess regnskogshem på Borneo. EFFEKTRAPPORT 2015 Bakgrund Save the Orangutan jobbar för att säkra den utrotningshotade Borneo-orangutangen (Pongo pygmaeus) och dess regnskogshem på Borneo. Orangutangen finns idag på IUCN:s röda lista

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Insamlingspolicy 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Säsongen 2011-2012. Grundare och ordförande

Säsongen 2011-2012. Grundare och ordförande Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2011-2012 Säsongen 2011-2012 var fantastisk. Genom nomineringen till Svenska Hjältar blev det ett erkännande av vår verksamhet. Media såg oss och vi nådde ännu fler

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar QO SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs nogct igenom Svensk Inscl,nhil?gskontrollsflireskri/ierflir 90 konto (nedan benämnt fiireskrifier) inncm Ni ansöker

Läs mer

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Till FRIIs årsmöte 28 maj 2014 17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Bakgund Under det senaste året har FRIIs styrelse haft anledning att se över FRIIs stadgar. Dels har det handlat om en generell

Läs mer

Effektrapport. 16 november 2016

Effektrapport. 16 november 2016 Effektrapport 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Bakgrund... 2 2. Vad vill er organisation uppnå... 2 3. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation... 3 4. Vilka startegier

Läs mer

Effektrapport 2016 Effektrapport 2016

Effektrapport 2016 Effektrapport 2016 Effektrapport 2016 Side 2 Bakgrund Save the Orangutan jobbar för att säkra den utrotningshotade Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och dess regnskogshem på Borneo. Orangutangen finns sen april 2016 på

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling Foto: naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF Canon WWFs riktlinjer för insamling 1 Dokumentet beskriver hur Världsnaturfonden WWF (nedan kallad WWF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Kära faddrar och gåvogivare

Kära faddrar och gåvogivare Kära faddrar och gåvogivare En varm hälsning och en önskan om en god fortsättning på det nya året sänder jag er från ett regnigt Cochabamba. Vill börja med att tacka er för att ni fortsätter tro på de

Läs mer

Handelsbankens FadderbarnsFond Bilaga 1 till Förvaltningsberättelsen Totalt utbetalda bidrag under år 2008: 2.535.311,41 kr Sid. 1/2 Organisation/ Projekt: BaanChivitMai: Totalt bidrag under 2008: BCM-barnen

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR

SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR Stöd döttrar till sjuksköterskor som dött i HIV/AIDS SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR Vårdförbundet och SSF stöder ICNs (1) och FNIFs (2) delprojekt Girl-Child

Läs mer

Diakonias insamlingsarbete

Diakonias insamlingsarbete Diakonias insamlingsarbete Varifrån kommer pengarna? Gåvor från församlingar och privatpersoner är grunden för Diakonias finansiering. De är förutsättningen för de stora bidrag Diakonia får från Sida och

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Material för årskurs 7-9

Material för årskurs 7-9 Material för årskurs 7-9 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Medlemsansökningar 2015

Medlemsansökningar 2015 Bilaga 4 Medlemsansökningar 2015 Organisationer som ansökt om medlemskap till årsmötet 2015 MyRight Immigranternas riksförbund Qandil Organisation for disabled in central regions Muslim Aid Sweden Bishozi

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Guide: Musikhjälpen 2013

Guide: Musikhjälpen 2013 Guide: Musikhjälpen 2013 Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Erbjudande för företag. att medverka i

Erbjudande för företag. att medverka i Erbjudande för företag att medverka i MUSTASCHKAMPEN 2015 2 Medverka i Mustaschkampen 2015 Att medverka i Mustaschkampen 2015 innebär att man som företag blir delaktig i en kampanj som genomförs i november

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Våra värdeord Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De tydliggör vår värdegrund och genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende och brukare

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Beviljade VB-projekt 2017

Beviljade VB-projekt 2017 Beviljade VB-projekt 2017 Här kan du se vilka projekt som beviljats medel under 2017: Organisation: Projekt: Land: Belopp (SEK): SIRA Utbildning för barn med funktionsnedsättning samt läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Willefonden för barn med okända hjärnsjukdomar

Willefonden för barn med okända hjärnsjukdomar Willefonden för barn med okända hjärnsjukdomar Willefondens guldkant - din gåva hjälper barnen direkt! Noel är ett av alla barn som har fått Willefondens guldkant! Tack alla donatorer som gör Guldkanten

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru

Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru Nyhetsbrev april 2013 Stöd projektet finansiellt Plusgirokonto: 70 20 86-0 Märk inbetalningen med SEPeru Tack för ert intresse för projektet som vi hjälper till att driva i Lima, Peru. Vi hoppas att ni

Läs mer

Behöver du ännu mer hjälp kan du kostnadsfritt mejla frågor till vår testaments- expert. Kontaktformulär finns även det på godatestamentet.se.

Behöver du ännu mer hjälp kan du kostnadsfritt mejla frågor till vår testaments- expert. Kontaktformulär finns även det på godatestamentet.se. Testamentsmall information HEJ. Här får du hjälp på vägen om du vill skriva ett testamente där en del av kvarlåtenskapen ska gå till ideella hjälpinsatser. Förutom kom-ihåg-punkterna nedan hittar du frågor

Läs mer

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016 Effektrapport 2016 Antagen av styrelsen 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill Min Stora Dag uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 3 3. Vilka

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede.

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. Peter Strang, överläkare, professor i palliativ medicin Karolinska Institutet, Stockholm Stockholms

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer