Årsmötesrapporter sid 24

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötesrapporter sid 24"

Transkript

1 T K N 56 (2/06) J 2006 Fyrklövern Gör kustjägarutbildning och bli delaktig i ett nätverk för livet. Du får ett kontaktnät rätt ut i näringslivet. Se sidan 5 Innan KJV Vad var det som gjorde att KJV och sedermera FKJ startades. Läs om de första stapplande stegen... Se sidan 16 Kongo är det något för kustjägarna? sid 12 Årsmötesrapporter sid 24

2 50-års jubileum äntligen!!! Styrelsen, och många andra, har planerat och jobbat med Kustjägarnas 50 års jubileum sedan Tyngdpunkten har givetvis legat det sista året men som ett projekt har jubileet funnits med i 3 år. Det är därför med särskild tillfredställelse jag kan konstatera att Kustjägare ställer upp när det kallar. I skrivande stund, mitten av juni, är vi närmare 900 anmälda. När Du läser tidningen i början av juli är vi säkert över jubileumsdeltagare som ser fram emot helgen september. Besöket på Korsö blir säkert ett kärt återseende och lördagen på Berga kommer att, för de flesta, bli en ny upplevelse. Men jag är övertygad om att Kustjägarförbrödringen blir höjdpunkten. Under de senaste veckorna har jag på telefon pratat med många kamrater med olika minnen. Jag ser verkligen fram emot att träffa Er alla! Jubileumsbok och KJ minnessköld Jag vill också puffa för att vi inför 50 års jubileet tagit fram en jubileumsbok och en KJ minnessköld. Beställning görs på Vid beställning av jubileumsboken får du ditt namn, kompaninummer, årskull och pluton tryckt direkt på försättsbladet. Boken kommer att innehålla ca 250 sidor av KJ-berättelser, fakta och bakgrund om utbildning och politiska och militära händelser som påverkat Kustjägarutvecklingen. Det blir ett tidsdokument som spänner över 50 intensiva år. Du har också möjligheten att specialbeställa en vapensköld med Ditt eget namn samt utryckningsår. En unik sköld att pryda kontoret eller en strategisk plats hemma (erbjudandet gäller fram till 15 augusti 2006). Kustjägarna hårdföra män......som väl känner sin skärgård Citatet återger en bild av en Kustjägare som många säkert har. Det har ju också på senare år kompletterats med det är bara ett hårt pannben som gäller. Men, det som saknas i den bilden är de kanske viktigaste dimensionerna hos en Kustjägare, medmänsklighet och empati. Att lära sig att ställa upp för en kompis, kosta vad det kosta vill. Det är enbart då vi tillsammans kan lösa uppgiften. Vi säger ofta en gång Kustjägare, alltid Kustjägare och pratar om att man ska visa att man är Kustjägare. En medlem jag vill framhålla i det sammanhanget är Bengt Ekdahl KJ GRK 68/70 och hans 13-åriga son Carl Magnus. Bengt och Carl Magnus har till Kustjägarveteranerna donerat :- som skall utgöra grundplåten till en fond med syfte att stötta barn och ungdomar som har det svårt. Katalysator för Bengt var den nyligen tragiska händelsen kring Bobby. Tanken är att i samarbete med bl.a. BRIS utveckla det vi kallar, Kustjägarnas ungdomsfond till Bobbys minne. Tack Bengt för Din Kustjägarmässiga inställning och för att Du ger Kustjägarveteranerna möjlighet att agera för detta viktiga syfte. Förhoppningen är vidare att fler medlemmar, liksom Bengt, vill skjuta till medel för detta ändamål. Mer information om fondens verksamhet kommer i nästa nummer av tidningen. Väl mött i september Mer än personliga inbjudningar till Kustjägarjubileet har skickats ut. Om Du som läsare, mot all förmodan, inte har fått någon inbjudan eller om du i sommar träffar någon Kustjägare som inte känner till jubileet, kontakta kansliet på så får Du instruktioner om hur Du kan deltaga och hur Du ska anmäla Dig. Jag ser fram emot att träffa alla Kustjägare på Korsö och Berga och vill i mellantiden tillönska tidningens alla läsare en skön sommar. A B O KJ Kustjägare är med överallt - här några stycken i Afghanistan. Foto: Håkan Larssons arkiv K O S K, KJV. P KJV -. R. R : C R : C C, I W R /L - /F : R J P : K, KJV K, K S T F : PG: , BG: A : R J T S - T D G, Ö ISSN

3 utbildningssystemet Försvarsmakten har infört ett ning, men under den tredje termi- ringen. Trots att inte ens alla män sovo. Alltså plus både ur ett nytt utbildningssystem. Man nen så anställs man och får normal numera mönstrar och att endast nationellt och ett internatio- pratar numera om terminer lön. Givetvis har man då reglerad ca en tiondel till tjugondel av var- nellt perspektiv. Men är man och de som tas ut för värn- arbetstid under tredje terminen, je årskull män genomför utbild- tänkt att utbildas till kustjä- pliktsutbildning gör två obli- 40 timmars arbetsvecka, och se- ning inom Försvarsmakten så gare så får man bara 11 må- gatoriska terminer. Två termi- mester som alla andra anställda i fortsätter vi att kalla det för all- nanders utbildning istället för ner omfattar 11 månader och landet Sverige. män värnplikt. Men så länge vi som tidigare 14 månaders ut- således är den kortaste värn- har kvar pliktlagen så kanske be- bildning. Nu ska alltså kustjä- pliktstiden numera 11 måna- Trots detta nya utbildningssys- greppet är rätt och hänger det garen utbildas till samma der. Armén, Flygvapnet och tem så lever värnpliktbegreppet dessutom ihop med folkförank- standard på 11 månader som Amfibiekåren har dessutom kvar, vi har en pliktlag som säger ringen så kanske det också rätt- det tidigare fanns 14 måna- tillgång till en tredje termin, att alla män mellan så och så ål- färdigar bruket av begreppet. ders utbildningstid att dispo- men till denna kommer bara der ska stå till förfogande för lan- nera för. Några kustjägarför- soldater i anspråk som har sökt dets Försvarsmakt. Pliktlagen En konsekvens av två-terminsys- band finns det inte i de ett förband som ingår eller ska innebär att alla män måste mönst- temet är att vissa kategorier sol- internationella registerna och ingå i ett internationellt styrke- ra och utifrån det hoppas man att dater får längre utbildning för att inte finns det heller några register, alternativt att soldaten så många som möjligt frivilligt utbildas till sin huvudtjänst, vil- kustjägrförband som tjänstgör i fråga har antagits till ett för- söker att genomgå värnpliktsut- ket är bra, men också att andra i pågående internationella in- band som utbildas för ett pågå- bildning. Det är givetvis bäst om kategorier får kortare utbildning satser. Alltså minus ur ett na- ende internationellt uppdrag. man endast behöver utbilda fri- för att utbildas mot en viss befatt- tionellt perspektiv. Kustjägare Flottan har använder bara två- villiga, de är lättare och mer moti- ning. Skyttesoldater kunde tidi- med en lägre utbildnings- terminssystemet. verade att genomgå utbildning. gare utbildas på sju månader, ståndpunkt än tidigare. Att alla mönstrar är en sanning men nu får alla 11 månaders ut- Efter två terminer är man då med modifikation, i vissa fall så bildning och följaktligen får skyt- Är det inte dags att vi ser över det färdigutbildad för det nationel- gör man en uppskattning av den tesoldaten mer utbildning jämfört nya utbildningssystemet samti- la försvaret, men för att komma mönstringspliktige, han behöver med tidigare. Detta gäller givet- digt som vi ser över den allmänna ifråga för internationell tjänst inte ens komma till mönstrings- vis strikt den nationella delen av värnplikten och pliktlagen? Det så måste man genomföra en kontoret utan man skattar hans Försvarsmakten. Vill soldaten åka kanske finns bättre sätt att lösa tredje termin. Under de två värden på något sätt. Värnplikts- till Kosovo så får han ytterligare personalförsörjningen på! obligatoriska teminerna har man normal värnpliktersätt- begreppet är heligt i Sverige och sägs hänga ihop med folkförank- några månaders utbildning för att bli en duglig skyttesoldat i Ko- C C Jubileumssponsring Inför vårt 50-årsjubileum sponsrar dessa företag oss Älvestorps Gård, Grythyttan Tel , Peter-Lorentz Johnsson, Kj 77 Tel: Peter Werner, Kj 95 Marcus Thiel, Kj 91 3

4 Jägarexamen vistelsen, och därefter vidtogs studiecirkel till tidiga morgontimmarna nästkommande dag. Under lördagen erlade hela styrkan godkänd teoretisk provexamination hyfsat skönt. Eftermiddagen fortlöpte med förövning avståndsbedömning och precisionsskytte med fast- och jägarmässigt stöd. Lördagskvällen bestod av inledande insatsplanering åtföljd av spaning/rek av Grythyttans nattliv. Avslutning Helgen avslutades på söndagen genom eldprovet - avslutande skjutningar men efter 15 månaders drill på Myttinge samt därtill stöd och hjälp från duktiga instruktörer, så löstes uppgiften. Detta medför att samtliga sålunda kan benämnas jägarembryon, vi har nu påbörjat den livslånga inlärningsprocessen mot att bli en skicklig jägare och viltvårdare. Vi anlände till Jaktakademin på Älvetorps gård under torsdagen efter lunchtid, där företogs övningsskytte och acklimatisering till den svårt värdiga herrgårdsmiljön. Vi mottogs av en föredömligt ansad kustjägarveteran, Peter-Lorentz Johnsson, med en inspirerande, entusiastisk framtoning. En fyra man stark patrull kustjägare från årskull 04/05 (förstärkt med en röjdykare) intog under en långhelg brohuvud i Bergslagen. Syftet var att bedriva utbildning för jägarexamen och därtill åtnjuta en helg av kamratgemenskap under trevliga förhållanden. Som alltid när man möter en äldre kamrat fylls man av de känslor som, oavsett årskull, förenar oss. Samtliga har upplevt gemenskapen som framkommer ur prövning i den karga skärgårdsmiljön. Torsdagen avslutades med en fantastisk middag, väl värdig att nämnas i samma andetag som en utspisning efter fältvecka på Restaurang Vattentornshöjden, Rindö, under solnedgången över Oxdjupet. Inte ett öga är torrt. Teoretisk början På fredagen ljöd revelj 07,00 och dagen inleddes med vattenfys i form av 20 meter plaskande i gårdens inomhusbadanläggning. Efter avverkad frukostbuffé var det sedan dags att ta tag i det teoretiska kursmomentet. Masterchief-headinstructur, Per-Erik Lindberg, ledde arbetet och förmedlade kunskaper om naturens samspel, den värdiga jakten och viltets artspecifika egenskaper. Som utbildare bidrog Per-Erik med lika delar engagemang och uppmuntran, men enligt kamratandan självfallet även krav på den disciplin sok fodras för att inta alla nödvändiga kunskaper för jakten under ett pressat schema. Fredagen avslutades med ännu en riktigt trevlig måltid, utspisningen visade sig vara en återkommande höjdpunkt under hela Överträffade förväntningar Totalintrycket av vistelsen på Jaktakademin är samstämmig inom gruppen; Helgen har med kraft överträffat våra, högt ställda, förväntningar. Såväl i form anläggningen standard, kursens innehåll och instruktörernas engagemang har man levererat valuta för kursavgiften. Stort tack till Jaktakademin för en härlig helg och på återseende vid Älvestorp under höstjakten! E M P W G H J K Tack för Ert stöd! Ni som funderar på att ta jägarexamen, det finns nu möjlighet att förverkliga detta en gång i månaden, se hemsidan för kursdatum. H, M T C KJV S E S F K 4

5 Fyrklövern bro mellan Försvaret och näringslivet. Sedan 2005 har Kustjägarveteranerna inlett ett samarbete med kamratföreningarna Fallskärmsjägarklubben, Militärtolkföreningen och SVEROF i syfte att stärka bryggan mellan Försvarsmakten och näringslivet. Samarbetet går under namnet Fyrklövern och är sedan början på 2006 en ideell förening. I den nyligen publicerade boken Här och nu beskriver överbefälhavare Håkan Syrén sina tankar om framtidens officerskarriär och den nya kravprofilen på soldaten i Försvarsmaktens insatsorganisation. Syrén målar upp en bild av officersyrket som starkt skiljer sig från den livstidskarriär som den militära yrkesbanan varit så starkt förknippat med. ÖB talar också om vikten att höja det civila meritvärdet i Försvarsmaktens utbildningar för att kunna attrahera kompetenta individer till den nya organisationen. Vad gör sällskapet Kustjägarveteranerna för att stötta värnpliktiga och officerare i övergången mellan det militära och näringslivet? Ett starkt varumärke Fyrklöverns medlemsorganisationer är idag starka varumärken i det svenska näringslivet. Personer med bakgrund från Kustjägarna, Attackdykarna, Fallskärmsjägarskolan eller Tolkskolan är ofta attraktiva inför arbetsgivare, men detta kan vara på väg att förändras. I takt med att Försvarets verksamhet minskar i omfång minskar även svenska arbetsgivares erfarenhet och vetskap om det mervärde som tjänstgöring inom försvaret ger. Fyrklövern har till uppgift är bevara och stärka det civila meritvärdet för medlemsorganisationernas individer och att förenkla övergången mellan tjänstgöring i Försvarsmakten och det civila arbetslivet. Växelspel Fyrklövern har under den senaste tiden tagit fram en kompetensdatabas [referens till portalplatsartikel] vars syfte är att kartlägga och sammanställa den kompetens som finns ute i medlemsorgani- sationerna. Kompetenspoolen riktar sig både till företag och Försvarsmakten och är ett verktyg för att rekrytera personal både till enkla och komplexa uppdrag. För näringslivet innebär tjänsten ett unikt verktyg för att rekrytera drivna och ansvarfulla personer och för Försvarsmaktens del kan tjänsten erbjuda ett effektivt sätt att rekrytera civil kompetens, inte minst till internationella missioner. För den enskilde individen kommer Fyrklövern att utgöra ett mycket starkt nätverk dit man kan vända sig vid en övergång från militärtjänstgöring till det civila eller tvärtom, i en process från det civila tillbaka till en tjänst i Försvarsmakten. Tanken är att Fyrklövern ska vara ett mycket gott stöd oberoende av vilken del av yrkeskarriären man befinner sig. Oavsätt om man nyligen avslutat sin värnpliktigtjänstgöring eller som nyutexaminerad från högskolan söker sitt första jobb ska Fyrklövern vara ett attraktivt stöd för de som ingår i föreningens medlemsorganisationer. För officerare som söker sig till ett civilt arbete ska Fyrklöverns nätverk utgöra en viktig grund för att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden och för de personer som är intresserade av att exponera sin kompetens mot Försvarsmakten ska Fyrklövern kännas som ett naturligt val. Denna dynamik mellan civila och militära jobb är som tidigare nämnts något som efterfrågas från Försvarsmakten. Fyrklöverns verksamhetsidé har presenterats i möten med ÖB som i den ovan nämnda skriften Här och nu beskriver Fyrklövern som Ett spännande pilotprojekt. Kustjägarna visar här återigen sin vilja att befinna sig på framkant i utvecklingen. Verksamhetsplan Fyrklöverns verksamhetsplan på kort sikt är att under sommaren nå ut med kunskap om projektet till kamratföreningarnas medlemmar och att ta fram och paketera de tjänster som ska erbjudas till företag och organisationer såväl som Försvarsmakten. Till hösten skall kompetensportalen uppnått en god nivå av registrerade personer från de fyra olika medlemsorganisationer och arbetet med att knyta kontakter med partners kommer att påbörjas. Målsättningen är att redan under 2006 kunna ha en handfull exempel på lyckade arbetsförmedlingar via Fyrklövern. På fem års sikt skall Fyrklövern ha skapat goda samarbeten mellan Försvarsmakten och relevanta aktörer på den civila marknaden och vidareutvecklat den process som skapats för att indivi- der enkelt ska kunna verka och utnyttja sin kompetens i såväl Försvarsmakten som det civila arbetslivet. Fyrklövern kommer framöver att kontinuerligt jobba med att utveckla dess kompetenskedja. Detta innebär att kompetensen bland kamratföreningarnas individer kartläggs, upprätthålls, utvecklas och görs tillgänglig. Intresserad? Vi som arbetar med Fyrklövern tror att föreningen på sikt kan stärka Kustjägarnas ställning som en attraktiv utbildnings och arbetsplats och ge Kustjägare ett viktigt verktyg under karriären. Arbetar du på en arbetsplats som är i behov av rekrytering? Kanske är ni då intresserade av partnerskap med Fyrklövern? Kontakta i så fall projektledare Martin Carlsson, Er övriga uppmanar jag att redan nu gå in på och registrera er på kompetensportalen så att Fyrklövern så snabbt som möjligt kan växa till dess potentiellt mycket intressanta nivå. L S, A- 02/03 5

6 mot användaren av portalen. Databasen samt logiken bakom portalen delas av de samarbetande föreningarna och fungerar på lik- KJV har tillsammans med Fyrklövern [Referens till Ludviks Fyrlöver artikel] nu lanserat en webbtjänst öppen för alla Kustjägare. Tjänsten är helt ny och kommer att fungera som ett viktigt verktyg i KJV s och Fyrklöverns arbete att förbättra och underlätta möjligheterna till både en militär och civil karriär. På Portalplats Kustjägarna, finns bl.a. en kompetensdatabas där Kustjägare och Attackdykare kan lägga upp sina CV samt ett forum där portalens medlemmar kan interagera och utveckla sina personliga nätverk. Tjänsten är gratis för alla Kustjägare och Attackdykare och kräver INTE medlemskap i KJV eller FKJ Bakgrund Det första fröet till en kompetensportal såddes under 2003 inom veteranföreningen Fallskärmsjägarklubben där man sedan en tid fört interna diskussioner kring hur fallskärmsjägares civila och militära meritvärden bättre skulle kunna tas till vara vid Fallskärmsjägarskolan (FJS). Inom Förbundet Sveriges Reservofficerare (SVEROF) pågick samtidigt överläggningar om hur man skulle kunna organisera och ta tillvara reservofficerarnas kompetenser. Under 2004 startade FJS-klubben och SVEROF ett samarbete där de gemensamma idéerna kring meritvärde och elektronisk lagring av kompetensprofiler jämkades samman, samtidigt som Befälsföreningen Militärtolkar och Sällskapet Kustjägarveteraner beslutade att stödja konceptet. Vad består portalen av? Portalen är ett virtuellt Community liknande Lunarstorm eller Playahead. Man kan definiera ett Community som en grupp människor med liknande intressen, känslor och idéer där Internet används för att kommunicera med varandra. Rent tekniskt kan man säga att portalen består av tre delar. En databas som lagrar all information, en mjukvaruplattform som tar hand om bakomliggande logik samt ett grafiskt gränssnitt nande sätt oavsett om användaren kommer från Befälsföreningen Militärtolkar, Fallskärmsjägarklubben, SVEROF eller Sällskapet Kustjägarveteraner. Det som skiljer sig åt är ingången till portalen där innehållet är anpassat för att passa respektive medlemsorganisation. Fördelarna med att använda denna typ av systemdesign är att man på ett relativt enkelt sätt kan integrera kamratföreningarnas gemensamma intressen men ändå skapa en skräddarsydd ingång till portalen för respektive förenings eller förbunds medlemmar. J D Var finns alla kustjägare? Inför 50-års jubileumet har vi haft anledning att försöka få tag på alla kustjägare som utbildats genom åren. Genom Pliktverket fick vi listor på ca 5200 namn som enligt deras uppfattning är utbildade kustjägare, det vill säga sådana personer som har stoppats in i kustjägarbefattningar i uppsatta förband. Ingen statistik är komplett och vi har efter hand upptäckt att det finns ytterligare kustjägare utöver vad Pliktverket presenterade för oss. Yrkes- och reservofficerare har som exempel inte ingått i deras register och på så sätt finns det ett antal hundra till kustjägare att ta med i beräkningen. Jakten på personer inför jubileumet har gett oss möjlighet att uppdatera Pliktverkets uppfattning om antalet utbildade kustjägare och nu äger vi ett betydligt bättre uppdaterat register än tidigare. Grafen beskriver Pliktverkets registrerade utbildade kustjägare och deras åldersfördelning. 6

7 På Vitsgarn Bernadottegymnasiet Faktaruta: Som har uppmärksammats tidigare i tidningen Kustjägaren så har Kustjägarveteranerna en relation till Bernadottegymnasierna och av olika skäl mest med den del av skolan som finns i Stockholm. Medan en del ungdomar väljer att åka flak och störa ordningen i Stockholm city så väljer andra att ge sig ut i skärgården och paddla. Då ställer givetvis KJV upp med att hjälpa till med att få ihop kanoter, låna ut vårt hus på Vitsgarn mm. Nedan berättar en av ungdomarna hur ett alternativt avslut på gymnasieutbildningen kan gå till kanske något som är värt att ta efter för flera. På väg mot Vitsgarn. Det gör ont i näsan när man andas in. Varje gång det kastas på nytt vatten på aggregatet så immar det lilla fönstret igen. Vi öppnar dörren till bastun och tar oss ett dopp i östersjön. Det här är sista kvällen på våran utmaning. Alla elever i årskurs 3 i Bernadottegymnasiet hade blivit erbjudna att delta i denna sista av skolans aktiviteter. Vi var 8 som dök upp, resten var kanske för ivriga eller förväntansfulla inför den stundande studenten att det redan hade gjort utspringet mentalt och valde att stanna hemma, eller så hade de högar med skoluppgifter som skulle lämnas in. Dag 1 påbörjades vår utmaning vid Karlbergs Officershögskola klockan 07:00 för att kvittera ut utrustning. Vår andra uppgift var att vi skulle ta oss till Nynäshamn där vi med hjälp av Kanske blivande amfibiesoldater, vem vet... Alla foto: Bernadottegymnasiet rade vi oss ned med hjälp av rep. den gassande solen. Sedan började sista etappen till kustjägarve- Efter en del tvekan och dödsångest hade samtliga klarat uppgiften och vi kunde ge oss i kast med övernatta. Väl framme avslutade teranernas stuga där vi skulle nästa uppgift som var att ta oss vi dagen med grillad fläskkarré till havet där kajakerna väntade. och bastu, de flesta tvekade att Vi paddlade ut till en ö där vi sat- sova inne så vi satte upp en pressning på tomten för att få sova ute i den friska luften. Sista dagen stod ett gäng solbrända elever från Bernadottegymnasiet uppställda på Berga för att lämna tillbaka kajakerna efter två härliga dagar i skärgården. M T Framme vid Vitsgarn och väntande grill. Istället för att åka flak kan man klättra i berg. en karta skulle orientera oss till en checkpoint där våra lärare skulle möta upp oss. Väl där möttes vi av hamburgergrillning över öppen eld. Sedan bar det av en lång transportsträcka till nästa moment som var rapellering. Från ett högt berg fite upp en pressenning att sova under. Dag 2 paddlade vi iväg från ön. Fjärden möttes av ett gäng glada paddlare och det sjöngs en hel del. Vi paddlade i ett par timmar och hade siesta på ett skär i Nu är det bara en bit kvar till Berga 7

8 En dag på Vitsgarn Genomgång efter genomfört arbete. Alla foto: kjv Inneliggande kustjägarkompani, kjkomp 05-06, må vara det minsta som legat inne under alla de 50 år som det har utbildats kustjägare, men de är inte dugg mindre kustjägare för det. är rätt för morgondagens kustjägarförband, benämnt kustjägarkompani OMF med Kjkomp 2010 kommer att genomföras även ning och genom sina övningar med därtill hörande prov och försök av olika slag, så att morgondagens kjkomp blir så maximalt Tvärtom, inneliggande kull om cirka 25 värnpliktiga utgör starten till det som kommer att vara morgondagens kustjägare, kustjägarförbandet byter uppgift från anfallsförband till underrättelseförband och dessa grabbar bryter terräng för att pröva morgondagens förbands organisation, metoder och materiel. Tillsammans med sina befäl prövar de inom ramen för vad som benämns organisations- och metodförsök, OMF, om en genom studier framstuderad och sammansatt organisation och med därtill hörande metoder Ankomst till Vitsgarn. Här ska röjas sly. under utbildningsomgången och då förhoppningsvis med en full personalstyrka enligt studiens ingångsvärden. Så även om de inneliggande kustjägarna är få till antalet så bidrar de med väsentlig input, genom sin utbildrätt som möjligt ur olika perspektiv. Pionjärandan från kustjägeriets begynnelse som då representerades av kjkomp återspeglar sig således på motsvarande sätt i kjkomp verksamhet och utbildning, man 8

9 bryter terräng och banar väg för det som komma skall, ett på något sätt typiskt verksamhet för oss kustjägare, vi är alltid i spetsen och vi är redan på väg mot något nytt när andra precis har nått fram dit vi nyligen var. Kustjägarveteranerna, KJV, och Förbundet Kustjägarna, FKJ, utgör en icke oväsentlig del i detta sätt att knyta ihop gårdag med nutid och gå vidare mot framtiden. KJV står för traditionen och återkopplingen till gårdagen och det som redan har varit, säkerställer att kamratskap och laganda finns kvar oavsett vilken generation Visst är det vacket, även om bryggan börjar bli lite väl sliten. kom kjkomp på besök till som kanske just tycker att de har KJV:s ytterförläggning en som- nog med att klara av den pågåen- mardag i juni. Tillfället var valt så de utbildningen. Veckan innan de kompaniet kunde kombinera besökte Vitsgarn hade de genom- paddlingsträning med ett strand- fört sin utbildningskontroll, öv- hugg på Vitsgarn för att där un- ning Neptun, och där erövrat den der några timmar få veta mer om gyllene treudden och det märktes Segelbåt och ramp på plats. vad specifikt KJV representerar och kan erbjuda efter genomförd att det var ungdomar med högburet och stolt huvud som kom på kustjägare man tillhör. Detta kommer visas och manifesteras vid 50-års jubileumet, var så säkra på det. FKJ står för något nytt, det vill säga frivilligutbildning intimt kopplat till den pågående utbildningen vid grundutbildningsförbandet, redan utbildade kustjägare är med som föregångsmän för dem som är under grundutbildning, samtidigt som de själva vidareutbildar sig till ännu mer kunskaper och färdigheter. För att visa på denna balans och koppling mellan inneliggande kustjägarkull, KJV och FKJ så värnplikt. KJV är ett unikt kontaktnät av personer som alla har det gemensamt att de genomgått kustjägarutbildning, och man genom att tillhöra den kretsen åtnjuter kontaktnätets alla fördelar. En viktig lärdom och information för de inneliggande kustjägarna besök. Att med det perspektivet få hjälp med att blicka framåt lite grann och inse att det finns en kustjägartid även efter värnplikten var ett syfte med besöket. Förutom information och frågor ägnades timmarna på Vitsgarn åt att sjösätta segelbåten, bära fram stockar som ska bli ved till huset och rensa sly och ogräs runt detsamma. Många och flinka händer gör underverk på några timmar och nu finns det gott om ved för kommande sommar, höst och vinter på Vitsgarn. Tack kjkomp för att ni kom på besök och hoppas att ni förstod budskapet om vad treenigheten kjkomp, KJV och FKJ innebär samt att man inte bara är kustjägare under pågående värnplikt utan att man är det för livet ut. Sommargästernas barn övervakar arbetet. F C Ö V 9

10 Resedagbok från Alla bilder: Håkan Jacobsson tjänstgöring i Liberia Imorse 0400 rullade vi ut och skulle patrullera i ett slumområde.. Duala market.. inte värsta slummen men åt det hållet. När vi kommer dit så snackar vi med en kille som säger att det ofta sker massa brott i det området på kvällarna. Vi kittar på oss våra mörkerkikare och beger oss iväg. Vi försöker först snirkla oss runt på ena sidan vägen som går rakt igenom Duala market och vidare in till Monrovia city, men det är för trångt, massa träsk och diken. Min pointman går ner sig till midjan i nåt dike och det är ju inte så att det finns avlopp och rinner rent vatten om ni förstår vad jag menar... inte kul för honom. Håkan på djungelpatrull och tillsammans med sina vänner på eftermiddagen körde några av oss ett gympass.. Kvällen bjöd på billys panpizza, ostbågar, läsk till en underhållande fotbollsmatch.. Det blev inte många timmar sömn så man är lite trött nu. Midsommar Vi fick ledigt så jag spenderade förmiddagen åt att kolla på film och löka... Gött! Vid 15:00 samlades vi på fotbollsplanen för att fixa midsommarstång. Vi delade upp oss i ett par gäng och det blev riktigt bra. Så här bra midsommarstång har jag inte varit med om sen träningslägret med simklubben i Kiruna -95. Midsommarstången måste kläs......och resas Till sist är den på plats. Vid 1700 så började det regna och JÄVLAR vad det regnade, det var det värsta jag har varit med om.. Värre än i Florida -99(för er som var där...) Det blåste och regnade nåt jävulskt, så Spelen ställdes in. Runt 1830 tiden hade det slutat och vi reste stången sen gick vi och käkade midsommarmat! Midsommar blev riktigt bra mycket tack vare den goda maten. Det var kanonkäk! Lax, ostar, potatissallad, köttbullar, prinskorvar, äggröra, jansons, rökt fisk, grovt bröd, en sjukt god räksallad, melon, glas, chokladsås, jordgubbar och så klart öl och nubbe... själv hoppade jag nubben uppskattar ölen bättre. Fan vad gott det var med riktigt god mat och öl! Det var riktigt bra! Köket ska ha ett stort tack! H J Så Plutonchefen beslutar att vi ska patrullera på andra sidan vägen. Vi hinner precis komma över till andra sida så ser grabbarna massa skumma skuggor en bit bort. PC skickar bort en grupp och när de närmar sig dyker tre killar upp ur skuggorna och börjar springa från platsen. Vid det här tillfället står jag men min grupp en bit därifrån och hör bara grabbarnas UNMIL Stopp! Sedan hör jag att PC beordrar en grupp till att jaga efter dem... jag avvaktar en liten stund för att få en överblick innan vi hänger på plutonen i kön. Vi får i uppgift av PC att samverka med en av lokalbefolkningen som har vaknat och gått ut och 10 vet lite vad det handlar om. Övriga grupper jagar iväg efter dem men får inte tag i dem. Vi tog lite uppgifter och patrullerade av resterade område. Det börjar ljusna vid 0615 och så klart började det spöregna. När det regnar här nere är det något i hästväg! Man blir genomblöt på en minut och sen är det bara att gilla läget, jahapp då var man dyngsur nu då. Men det är inte så kallt så det är helt ok och vi vet att vi är hemma på kampen inom ett par timmar så det är inte så farligt. Men det är ju roligare att vara torr. Vi kom tillbaka vid 0800 och resten av förmiddagen visade vi vår vapenmtrl för irländarna.. och Vi var klara med midsommarstången vid 16-tiden sen skulle vi invänta 1730 då spelen skulle inledas med resning av stången.. KJV och FKJ har medlemmar som befinner sig över allt på jorden och en del skriver resedagböcker som de lägger ut på nätet. Håkan Jakobsson tjänstgör just nu nere i Liberia och hans resedagbok där ifrån kan man läsa på d=87355&section=blog&journeyid=92029 Ett utmärkt sätt att hålla kontakt med dem där hemma och låta dem ta del av det som man upplever. Med Håkans tillstånd har vi saxat lite ur hans dagboksanteckningar och tagit med några bilder för att illustrera det han skriver om. Ni som är ute och reser i arbetet och eller på fritiden gör likadant och låt oss andra ta del av era upplevelser. Håkan, tack för initiativet och för lånet av text och bilder.

11 Efter många år som kustjägarbefäl och underrättelseofficer gjorde Jan R Ohlson slag i saken och började skriva romaner. Hans senaste bok Gränskränkning är en hårdkokt spionthriller som utspelar sig mitt i det sönderfallande Östeuropa. Huvudperson i boken är, givetvis, en kustjägare: Lars Hedlund kapten i reserven och till vardags anställd vid Ericsson. Gränskränkning (ISBN ) ken är mer av ett drama där jag har hämtat miljöer från min egen uppväxt. Eget förlag Janne ger ut sina böcker via eget förlag (besök hans hemsida: och han kan stoltsera med fina recensioner. Så här skrev Olle Grönstedt vid Bibliotekstjänst om Jannes första bok: Återträff är en fin och medryckande berättelse om pojken Lars, som vi får följa från femårsåldern till vuxen man med fru och barn Tidsskildringen från 50-talet är träffsäker och naturskildringarna varmt levande. Beskrivningen av hur ondskan föder hämnd och ny ondska är skrämmande i sin vardaglighet. S W PS. Köp boken via Fakta: Jan R Ohlson: född i Stockholm 1945 numera bosatt i Karlstad. KJ Väger: fortfarande 73 kg. Familj: hustrun Eva och tre utflugna barn. Hobby: dyker, tränar och bygger på sommarhuset. Detta har jag med mig från min KJ-tid: Envisheten att aldrig ge upp och den goda fysiken. Efter Sovjetunionens sammanbrott dras de militära installationerna tillbaka från Baltikum. Detta blir ett eldorado för västerländsk underrättelsetjänst där även Sverige vill ha sin beskärda del av de uppgifter som finns att hämta. KJ-kaptenen Hedlund leder en grupp officerare som får i uppdrag av MUST att hitta en pärm med dokument om robotars pricksäkerhet. De tror att det handlar om ett rutinuppdrag men inser snart att de är förrådda och har hamnat i en mardröm. Gränskränkning är renodlad thriller som handlar om det dolda krig som ännu pågår inom demokratins ramar. Svek, missriktad lojalitet och politiska intriger styr både underrättelsetjänsten och enskilda medborgare, berättar författaren Jan R Ohlson. Idén till skrivandet föddes under Jannes många år inom militären. Han började sin karriär som värnpliktig kustjägare 1963 och blev kvar på Skolan i tio år. Jag gick den långa vägen: korpral, furir och sedan sergeant flyttade jag till Värmland där jag blev fänrik vid I2. Det blev dock en förhållandevis kort sejour vid armén. Två år senare sade han upp sig. Det var skillnad på KJ och armén Egna initiativ var inte välkomna på samma sätt och ja det blev något av en kulturkrock helt enkelt, berättar Janne. Det blev det privata näringslivet i stället och en bana som egenföretagere inom IT-branschen, eller ADB-branschen som det hette på 70-talet. Men det militära livet fanns hela tiden med parallellt. Janne var underrättelseofficer i reserven och 1990 slog han till igen och blev stammis. Först som kapten och sedan som major. Under 90-talet tjänstgjorde han vid flera militära skolor. Och det var här som hans skrivande tog fart. När han skrev ihop underlag och bakgrundbeskrivningar för befälselevernas taktikskrivningar insåg han att han inte bara tyckte att det var roligt att skriva utan att han också hade talang. - Det var väl lite mer av målande miljöbeskrivningar än vanligt inför taktikskrivningarna: du sitter i en bandvagn och hör radiosurret omkring dig och så vidare. De andra sade till mig att skriva mer och till slut satt jag och skrev hela kapitel som underlag. Skribent på heltid Sedan 2001 skriver Janne nära nog på heltid men arbetar också extra med kriminella ungdomar åt Statens Institutionsstyrelse. Hans första roman, Återträff, handlar också om en kustjägare fast då får vi mest följa huvudpersonens uppväxt och vägen fram till värnplikten vid KJ. Det finns visserligen ett mord med i Återträff men bo- Håll dig uppdaterad om vad som händer i Amfibiekåren Läs TIFA Tidskriften utges fyra gånger per år. Tidskriften upplyser om vad som händer i Amfibiekåren ur ett både nationellt och internationellt perspektiv. I tidskriften finns fakta- och debattartiklar, men också historiska tillbakablickar och internationella utblickar. Bli medlem i Amfibiekårsklubben för endast 150:-/år. Medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på postgiro , ange namn, adress, telefonnummer, adress och vpl-år eller annan relevant relation till Kustartilleriet och/eller Amfibiekåren. Amfibiekårsklubben genomför också årsmöte och andra sammankomster som utannonseras i TIFA. Tidskrift för Amfibiekåren TIFA är Amfibiekårens egen tidskrift 62:a årgången Tidskriften hette tidigare Tidskrift för Kustartilleriet TIKA. 11

12 Kongo ett land som inte är ett land Ett land där medellivslängden är 30 år och hälften av befolkningen är under 15 år. Ett land som har enorma naturtillgångar, men som inte har förmåga att bryta eller tillgodogöra sig dem själva. Ett antal grannländer profiterar istället på landets oförmåga genom att rebellgrupper plundrar, mördar och för ut rikedomarna ur landet. Alla foton: KJV Ett land som är 160 mil från väst till öst och nästan lika mycket från norr till syd, lika stort som hela Västeuropa. Ett land som bedömt har 60 miljoner invånare uppdelade eller tillhörande 250 olika stam- eller etniska grupper med ungefär lika många olika språk. Ett land som saknar vägoch järnvägsnät, eller att de som finns åtminstone är väldigt undermåliga. Där vägarna blir gigantiska gyttjediken under regnperioden. Ett land som inte har någon officiell statsledning sedan årtionden tillbaka, där istället olika fraktioner håller makten i större eller mindre regioner och områden. Ett land som inte har något eget bankväsende och ingen egen godkänd valuta. Låter det krångligt, men det är faktiskt landet Kongo-Kinshasa, eller Zaire som det också kallades en gång i tiden. Inte att förblanda med Kongo-Brazaville som är ett litet land om ett fåtal miljoner män- 12 niskor och ligger på norra sidan av Kongo floden på Afrikas västkust. Tidigare benämndes Kongo- Kinshasa belgiska Kongo och var den belgiske kungen Leopold II:s egen kornbod, hans enorma rikedomar byggdes upp genom exploatering och plundring av landområdet. Någon har säkert läst boken som kom ut för ett tag sedan. FN:s största operation I Kongo-Kinshasa pågår för nuvarande och sedan några år tillbaka FN:s största fredsbevarande operation, soldater ingående i en styrka benämnd MONUC. Ett antal miljarder satsas per år för att försöka förbättra situationen i landet och försöka införa någon form av humanare situation en den rådande. FN-soldaterna kommer i huvudsak från asiatiska länder såsom Indien, Pakistan, I Kinshasa bor uppskattningsvis 10 miljoner människor utan fungerande infrastruktur och andra mänskliga nödvändigheter, men de tycks klara sig ändå. Bangladesh, Kina m fl, sydamerikanska länder såsom Uruguay, Brasilien, Paraguay m fl och afrikanska länder såsom Marocko, Nigeria, Sydafrika m fl. Inte ett enda europeiskt land bedrar med några substantiella truppbidrag. Europeiska militärobservatörer finns det och den division som finns organiserad inom ramen för MONUC leds av holländsk marinkårsgeneral, i övrigt lyser i stort sett Europa med sin frånvaro. Som ni säkert känner till och har läst om så har svenska specialförband och en flygplatsenhet varit nere och tjänstgjort i Kongo under de senare åren, men det har varit relativt korta punktinsatser i förhållande till MONUC:s förband i övrigt. Lovvärdade svenska insatser i ett i övrigt ur europeiskt intresseperspektiv negligerat land. Möjlig insats En rekognoseringsresa tog mig för ett kort tag sedan till Kongo-

13 På landsbygden och i byarna bor man under vad vi uppfattar som traditionellt afrikanskt sätt. Huvudstaden Kinshasa belägen vid Kongoflodens södra strand. Kinshasa, en resa som började i Kinshasa, den så kallade huvudstaden nästan vid Atlantkusten i väst, via staden Kisingani, cirka 100 mil österut i landet och där divisionsstaben är grupperad, och till Ituri-provinsen och staden Bunia i nordöstra delen av landet. I Ituri-provinsen finns det enorma mängder naturtillgångar. Syftet med resan var att undersöka hur ett svensk amfibieförband skulle kunna användas på någon av de stora sjöarna i östra Kongo. Sjöarna i östra Kongo representerar cirka 100 mils gräns mot andra afrikanska länder såsom Uganda, Ruanda, Sudan och Burundi. Ingen av sjöarna, Tanganyika, Kiwu, Edward och Albert, är mindre än Vättern. Den största, Lake Tanganyika, är 700 km lång och cirka 50 km bred på den bredaste platsen. Över dessa sjöar, i olika omfattning, smugglas guld, diamanter och andra rikedomar ut och vapen, ammunition och annat som behövs för att hålla konflikterna igång in. Ett femtontal mer eller mindre kända rebellgrupper verkar i det gigantiska området som östra Kongo utgör och lever på att plundra, mörda och smuggla ut rikedomar i utbyte mot vapen och pengar, en verksamhet som gör att lokalbefolkningen ständigt får sitta emellan och terroriseras. FN-styrkan försöker begränsa och kontrollera rebellernas verksamhet samtidigt som de försöker få de kongolesiska förbanden i området att hjälpa till å landets vägnar. De kongolesiska förbanden har ofta inte fått lön på länge från den-icke-befintliga staten och måste på sätt bedriva egen verksamhet för att Divisionsstaben i Kisingani, vackert belägen i en före detta handelsstation vid Kongofloden. 13

14 Hotellen är inte av europeisk standard, men man får ta seden dit man kommer. överleva, med plundring och annan kriminell verksamhet mot lokalbefolkningen som följd. Alltså en smet av rebell- och icke kontrollerad militär verksamhet där den förtryckta lokalbefolkningen får sitta emellan. För att försöka kontrollera sjövägarna över de nämnda sjöarna så finns det idag två så kallade uruguayanska river-in kompanier i området. De åker gummibåtar, typ Zodiac, och ett par större plastbåtar, typ svenska albin 25:or eller liknande, och patrullerar på två av de fyra sjöarna, Lake Kiwu och Albert. De har begränsad mörker- och radarförmåga och således bedrivs patrullverksamheten i huvudsak dagtid. Ett svenskt amfibieförband med stridsbåtar och sofistikerade sensor med lämplig mängd skyttetrupp skulle vara ett bra komplement eller ersättning till de resurser som FN idag förfogar över i området. Om det blir en svensk insats eller ej i området är absolut inte min sak att ha synpunkter på, men ur ett militärt och amfibiskt perspektiv kan jag bara konstatera att ett amfibieförband definitivt skulle ha en förmåga att påverka situationen i området. FN-trupperna som finns i Kongo är relativt välutrustade med moderna pansarskyttefordon och annan militär materiel. Förbanden genomför dagligen många vad de benämner som operationer. Divisionens stabschef berättade stolt om hur många operationer de genomfört och hur många de hade planerat. Sedan när man förstod vad en operation är så blev det inte lika imponerande. Truppen åker i sina pansarskyttefordon längs de fåtal framkomliga vägar som finns och blir man beskjuten så skjuter man tillbaka och rapporterar det som en framgångsrik operation. Rebellerna verkar således i bushen och FN-trupperna på vägarna, det utvecklade mobiltelefonnätet gör att rebellerna har god förvarning om när FN kommer. Kongofloden är Kongos livsnerv och flyter igenom hela landet från öster till väster. Floden användes som transportväg när kolonisatörerna gav sig in i landets inre. Upptäcksresaren Stanley kom till den plats där det inte längre gick att ta sig fram längre på färden österut, färden stoppades av gigantiska vattenfall. Platsen döptes till Stanleyvill och fallen till Stanley-fallen. I dag heter staden Kisingani och cirka en miljon människor bor i området. Floden är fortfarande den viktigaste transportleden. Kunskapare sägar att om Kongofloden dämdes upp och man byggde kraftverk så skulle elenergin räcka för hela södra södra Afrika, snacka om livsnerv. Trots omständigheterna ser människorna relativt välklädda och välnärda ut. 14

15 För att försöka beskriva situationen i Kongo-Kinshasa och försöka ge en bild av landet har jag skrivit längre bildtexter till ett antal bilder, läs och försök förstå ett land som egentligen inte är ett land. Som avslutning, FN och världen hoppas på att det val som är planerat till den 30 juli ska förändra situationen i Kongo-Kinshasa till det bättre. Hoppas att så blir fallet, befolkningen är värda en bättre situation än idag och en framtid att hoppas på. Men samtidigt kunde man läsa i Svenska Dagbladet den 30 juni i år: Se artikel här till höger. C C Saxat ur Svenska Dagbladet 30 juni :19 Tiotal döda i Kongos valrörelse Ett tiotal personer dog när polis öppnade eld mot demonstranter på den första dagen av Kongo-Kinshasas första valrörelse på över 40 år. Flera hundra demonstranter från en etnisk och religiös grupp som söker självstyre för sin region hade samlats i staden Matadi i sydvästra Kongo för att fira självständigheten från Belgien 1960 när polisen öppnade eld. - Vi vet ännu inte varför polisen ingrep för att upplösa demonstrationen, uppgav på fredagen Jean-Tobie Okala, biträdande talesman för FN:s mission i landet. Tidigare under dagen hade säkerhetsstyrkor använt tårgas mot regeringskritiska demonstranter i huvudstaden Kinshasa. Företrädare för oppositionen hade uppmanat sina anhängare att riva ner valaffischer och angripa valmöten i en valrörelse som anses styrd av regimen. President Joseph Kabilas tal har sänts direkt i den statliga televisionen medan andra kandidater fått kämpa för plats i medierna. Landets första president- och parlamentsval sedan självständigheten ska hållas den 30 juli. KINSHASA TT För första gången i FN:s historia så har man organiserat förbanden i en division. Divisionen består av flera brigader och i Ituri-provinsen är brigaden en nationellt mixad sådan. Brigadchefen är från Bangladesh och under sig har han en pakistansk, en marockansk och en bandladeshisk bataljon plus brigadförband från ytterligare ett antal länder, bland annat ett fältsjukhus från Kina. Officerna pratar i de flesta fall någon form av engelska, men soldaternas förmåga i engelska språket är oftast ytterst rudimentär eller lika med noll. Befolkningen pratar inte engelska utan swahilibesläktade språk och en del franska. Här kan man prata om ledarskapsutmaningar! Kongo är ett mycket sjukdomstätt område, ett av de värsta i Afrika sägs det. Malaria av många olika sorter är mycket utbrett. Vår följeofficer från Nigeria hade sin egen teori om malaria och olika människors tålighet mot densamma. Enligt sin egen uppfattning så tål han tusen gånger mer malariamyggstick än en europé och skulle han få malaria så går det onda att springa bort genom ett ordentligt fyspass, svettas ut det onda. Hjälper inte det så byter man blod. 15

16 Vad hände innan KJV och FKJ Kapten Eriksson! Ja, hej, jag heter Magnus Almgren, jag skulle göra KFÖ med ditt KJ-kompani... jag är tandläkare. Handräckningen? Då får du ringa till...! Så inleddes 1984 ett fruktbart samarbete mellan Övlt Leif Ecka Eriksson och Magnus Almgren, som ledde till ett stort antal aktiviteter för kj i förskingringen och slutligen utmynnade i KJV. Magnus som kom utifrån och gjort sin GU som läkarassistent under somrarna mellan studierna, fanns sig känna sig som fisken i vattnet på 3:e kjkomp. Professionalismen, sammanhållningen, humorn. Fantastiska, åtagna människor. Kul! Till och med trosschefen Lt Wicklund tyckte att det var den bästa förbandsplats han någonsin haft på en KFÖ. Så kul att Magnus kom in som instruktör till 4:e Kj-komp vid nästa års KFÖ, med Ecka som vikarierande kompanichef. På något sätt fann Magnus och Ecka varandra i synsätt och ledarstil, så de fortsatte att umgås. Efter ett tag kom behovet att göra något för dem som inte fick nöjet att bli inkallade på KFÖ. Varför inte leta rätt på lite folk lokalt runt Sandviken och se ifall man kunde träffas vid något tillfälle? Ecka var perfekt med sina kontakter in på Pliktverket, där vi kunde få adresser till gamla kj. I14 i Gävle ställde vänligt upp med officersmäss. Lite gruff runt vi har aldrig släppt in icke-officerare på mässen förut släppte de vänligt nog, inte minst på grund av att de fick understruket att det var väldisciplinerade kustjägare och inga vanliga bassar som skulle vara med. Det blev runt 40 personer, trevlig middag, föreläsning av P-Å Schörling, sammanfattningsvis mycket lyckat! Vi fick blodad tand och funderade om vi inte skulle göra en större träff? Vi provar blev svaret...utskick via KA1 till flera hundra kj som anmälde sig till kustjägarträff i Sidenkällaren på Söder i Stockholm. Vi slog alla rekord i deltagande, 144 stycken kom, vi var tvungna att säga nej till många. Enastående stämning, materieldemonstration av Wemmas, fantastiskt bildspel, och avslutning med att alla 144 kj sjöng Du gamla du fria. Vilken stämning! Nu hade vi tillgång till ett rejält adressregister, som gjorde att det var lättare att ta nästa steg, vilket blev en Korsöträff. Ett tillfälle att få uppleva gamla minnen Leif Eriksson och Magnus Almgren tioner var med, från de första till de senaste. Skjutningar, våldsam landstigning, och middag förstås! Mycket lyckat! Christer Beduin Carlsson var en stödjande klippa som vanligt ordnade allt med det praktiska. Tack Christer! Många i de första årskullarna fick träffa varandra för första gången på mycket länge, och i de leden började det gro en idé att grunda en organisation för gamla kj. En ytterligare träff i Karlskrona ihop med 3:amfbat samlade dryga hundratalet kj för skjutningar demonstrationer och samvaro. Christer Carlsson som vanligt ordnande allt det praktiskta. och gråta en stund. Alla generalen nu, nästa som en egen organisation för gamla kj. så för att liva upp vintern lite ordnade vi en träff på Glädjehuset i Stockholm, dit det kom 300 kj för förbrödring. Då fick vi också för första gången se några äldre bröder stiga upp på scenen för att tala om att de bildat en organisation som hette kustjägarveteranerna. Verkade intressant, men vad skulle det bli av det? Vi avvaktade lite för att se vad som skulle komma ut av det. Under tiden kom ett hot mot kj gaffeln skulle tas bort! Krävde aktion, tyckte Magnus, Vi hade ju rätt god vind i segså med hjälp av adressregistret gjorde ha ett stort utskick med uppmaning att skriva till inspektören för Kustartilleriet och kräva att gaffeln skulle vara kvar. Staben drunknade i hundratals kort... Vi fick behålla baskern utan gaffel, men halva slaget vann vi. Gaffeln är kvar. I Gävle samlade Magnus ett gäng lokala KJ på kurs Strid i bebyggelse Slutdagarna gjordes i Södertälje. Chefen där hade aldrig sett så väldisciplinerade soldater på kurs...tja, vad säger man? KJ-kvalitet...! Senare agerade Gävle-kj B- styrka i en lokal övning för hemvärnet i Gävleborg. Första B-styrkan med frivilliga kj, kanske embryot till dagens insatsstyrka? Stor hjälp som vanligt av Christer Carlsson, som såg till att vi fick (på den tiden unika) AK5 B upp till oss i Gävle som vapen. Många nyfikna och beundrande blickar från hemvärnsmännen... Överbetyg från övningsledningen. Och vi hade kul! Dags för KORSÖ-träff nr 2! Igen massor med folk, skjutningar, middag...ja ni vet...! Då tyckte Ecka och jag att det var dags att slå våra påsar ihop med KJV, som nu vuxit, och vi överlämnade symboliskt vår kassa till ordf i KJV på middagen. Adressregistret fördes över till KJV:s kansli. Och på den vägen är det... M A 16

17 En man med ett ärende Operation Två - Fyra - Två Kunnig, inte bara påläst, har säkert varit på de platser som beskrivs, vet det mesta om de vapen och utrustningsdetaljer som beskrivs, har säkert använt dem personligen under praktisk övning, god person- & miljöskildrare, vet hur man ökar spänningen i en berättelse, kan sin historia samt har humor mitt i allt det hemska han skriver om. Ja, så skulle jag vilja sammanfatta denna mycket välberättade och välskrivna thriller, som är minst lika bra som vilken anglosaxisk eller amerikansk bestseller av de stora namnen Ken Follett, Robert Ludlum, Tom Clancy, Jack Higgins eller Alistair MacLean. Skulle jag komma med någon kritik så är det att vissa avsnitt av politisk och historisk karaktär har en tendens att bli långa och ganska torra. Som gammal officer/soldat fängslades jag naturligtvis av alla de skjutvapen, datateknisk utrustning och hjälpmedel som den moderna agenten/soldaten idag har till sin hjälp. Det Bo Lundin skrev i sin recension av denna bok håller jag med om. Ian Flemings beskrivningar av alla de extraprylar James Bonds vapenexpert Geoff Boothroyd förser Bond med verkar tagna från Buttericks i jämförelse med vad som förekommer i denna thriller. Men detta är inte enbart en spännande, mycket spännande, thriller. Författaren Rolf G Smith vill att läsaren ska ta ställning till det han berättar. Allt är inte vad det tycks vara vad gäller den långvariga schismen mellan Palestinier och Israeliterna. Stormakterna har sin del i vad som hänt och kommer att hända i ett av de mest oroliga hörnen i världen just nu. Läsaren får förklaringar till vad, och kanske framförallt till varför kriget i Jugoslavien bröt ut. Huvudperson är svensken Richard Scott med mycket gedigen utbildning vid olika engelska och amerikanska elitförband, förutom de främsta i Sverige, Kustjägarna, arméns Jägarskola i Kiruna m fl. Han får anställning vid SAS, räknat som världens främsta elitförband tillsammans med amerikanska SEALS, där ju även Jan Guillous kommendörkapten Hamilton utbildats. Han får tillsammans med ett 30-tal andra officerare uppdraget att ta sig in i Bosninen för att dokumentera de fruktansvärda övergrepp som serberna utövat på bosnienmuslimska civila. Bland annat säger ett rykte att man håller några hundratals kvinnor i ett läger, där tortyr och våldtäkter tillhör den dagliga rutinen. Uppdraget skiter sig, som man ibland uttrycker det när något går riktigt snett, vilket det gör här. SAS-soldaterna blir brutalt indragna i det Bosniska inbördeskriget. Andra delen av denna thriller utspelar sig 11 år senare då Richard Scott fått uppdraget att kolla upp en viss libanesisk affärsmans eventuella samröre med Al-Qaeda, den idag så fruktade terrororganisationen. Undersökningen avslöjar ännu en underjordisk organisation, som har infiltrerat det islamska terrornätverket. Så sakteliga uppstår misstankarna att denna organisation planerar något fruktansvärt, som får 11 september-dådet och alla övriga terrordåd att framstå som mer än bleka. Frågan är dock vad och var detta dåd kommer att utföras. Rolf G Smith har utlovat en fortsättning på denna bok och den kommer ut vintern 2006/07. Den ser jag verkligen fram emot och jag önskar Rolf lycka till med denna utmärkta thriller. Angående bakgrunden till romanen så har den sin utgångspunkt i attackerna den 11 september 2001 och den säkerhetspolitiska utvecklingen som följt. Jag och många med mig blev en aning förundrade över hur snabbt jakten inriktades mot ett huvudmål. Mot bakgrund av USA:s utrikespolitiska engagemang och i synnerhet dess närvaro i Mellanöstern fanns det flera intressanta spår att nysta i. Med utgångspunkt i de klassiska frågorna: Vem/vilka har motivet? Av dessa vem/vilka har kunskapen? Av dessa vem/vilka har erfarenheten och resurserna? Svaren på dessa frågor vaskar onekligen fram en lista på såväl fristående såväl som statskontrollerade organisationer som inget hellre önskade än att skada USA. Utifrån denna bakgrund målas ett scenario som bryter mot den bild vi vant oss vid. Värt att tillägga är att romanens huvudkaraktär har sina rötter från KJ Just nu så är jag i full färd med efterföljaren till Operation Två- Fyra-Två. Handlingen kommer att utspela sig i Afrika, (med fokus på Demokratiska Republiken Kongo fast går under annat namn i boken). Vår svenska trio: Jan Guillou, Robert Karjel och nu Rolf G Smith håller mycket väl internationellt. OPERATION TVÅ-FYRA-TVÅ Av Rolf Gordon Smith Bokförlaget R.G.S. Ord & Handling 2006 Iwan : Iwan Morelius, hedersledamot av Svenska Deckarakademin, Crime Writer s Association, Myster Writers of America, AIEP (International Association of Crime Writers). Rolf Gordon Smith om boken och Rolf Gordon Smith Paragraf 9 kommer bland annat att belysa regeringens befogenheter att sända svensk trupp på internationella uppdrag. Därav namnet Paragraf 9 vilket är den paragraf som reglerar regeringens befogenheter och ansvar. På sin plats är väl några rader om mig själv. Född 1958 i Göteborg och gjorde min grundutbildning på KJ 75/76. Fortsatte sedan min militära utbildning inom arméns Jägarskola och var fram till 83 formellt placerad på Lapplands Jägarregemente. Därefter har jag haft förmånen att skaffa mig erfarenhet av internationellt arbete vilket också avspeglar sig i mitt skrivande. Sedan sex år bor jag och familjen i Österskär där jag också har min verksamhet placerad. Vid sidan om författarskapet arbetar jag som konsult med inriktning mot bland annat informationssäkerhet. R G S K -76 Vill du läsa mer om boken så kan du gå in på dessa länkar 17

18 Förbundet Kustjägarna Kurskatalog 2006 Summering av första halvåret Då har första hälften av utbildningsåret gått och det kan vara läge att summera vad vi genomfört samt blicka framåt mot andra hälften av året. Vårt flaggskepp och nydanande projekt KJ-IS pågår för fullt, ett 20-tal killar har lagt ner enormt mycket tid på att kompletterings- och vidareutbilda sig. Kurserna har varit självständiga kurser eller integrerade kurser tillsammans med kustjägarkompaniets pågående grundutbildning av kjkomp Av de 25-tal intresserade KJ-IS soldater som togs ut för utbildning i februari-trakten har ett fåtal klivit av olika skäl, men också ett antal direktrekryteringsbara klivit på tåget. Av man kliver av kan till exempel bero på förändrade sociala och arbetsmässiga förhållanden, man kan inte lägga ner den tid som man trodde sig disponera vid starttidpunkten. Ingen nesa åt er som valt att kliva av, KJ-IS är tänkt att fungera just på det sättet, man ska kunna delta i utbildningen och verksamheten relaterat till hur mycket tid man har att disponera. Någonstans går gränsen och då får man göra en prioritering. Ni är givetvis välkomna tillbaka till gänget om och när situationen förändrar sig. De som jag ovan benämner som direktrekryteringsbara och som har anslutit under resans gång är till exempel värnpliktiga från föregående värnpliktskull. Ni kan oftast stoppas rakt in i utbildningen i och med att ni själva och era befäl har era prestationer, förmågor och kunskaper färska i minnet. Hur som, KJ-IS rasar på med stormsteg och visar hittills att vi gjort rätt antaganden i försöket med att ha en vassare personalpool med där till hörande riktad kompletterings- och vidareutbildning. Gänget har deltagit i ett par utomstående, icke-amfibiska, övningar, till exempel tolkskolans övningsverksamhet och rönt uppskattning för sin förmåga i olika avseenden. Bra jobbat hittills, nu går vi vidare mot andra halvtid och prövar KJ-IS konceptet under höstens amfibiska övningar för att senare utvärdera provet under höstens slutdel. En sak som vi inte gått i mål med, kopplat till KJ-IS, trots ambitionen har varit att få igång en motsvarande verksamhet för stridsbåtsbesättningar. Vi har haft uppstartsmöten och samlat ett gäng om grundutbildade båtkillar som vill kliva på tåget, men av olika skäl har vi inte orkat igång ordentligt. Trots detta så har ni nämnda båtkillar kunnat användas till andra verksamheter och vi är och har varit med och bevakat era unika kunskaper på olika sätt. Till er som hittills engagerat sig i KJ-IS verksamhet på olika sätt vill jag rikta ett stort tack och uttrycka min beundran för den tid som ni lyckas skapa i förhållande till era övriga dagliga gärningar, men också för den uppfinningsrikedom och prestigelöshet som ni uppvisar när det gäller att skapa bra utbildnings- och övningstillfällen för våra killar. Under första halvåret har vi också bedrivit överlevnadsutbildning, teoretisk sådan hittills och jag hoppas att ni fullföljer med praktiska moment under hösten. Vitsgarn ligger där bara och väntar på er. Likaså har Nijmegengänget tränat för fullt och är snart på väg ner till Holland för att försvara FKJ:s färger på de holländska vägarna. Lycka till och se till att hålla fanan högt enligt vad ni uppvisat tidigare år. Dessa två verksamheter är sådana där vi lätt kan bjuda in frivilliga människor från andra förbund och organisationer, vilket också har skett. Paddlingsträningen startades upp i slutet av april och ett antal träningshelger har avverkats sedan dess. Det lutar mot en grupp om åtta F Datum Kursnamn Vem kursen riktar sig till (kurskod) 4-6/8 Kurs Distans Målgrupp = alla genomförande 4-11/8 50 mil Distans 12/8 Kurs Orientering/ Målgrupp = alla fysisk träning/ skjutning Augusti,(v 32) Kurs SUB/mtrl-tjänst A-dyk Målgrupp = KJ-IS Adyk 21-23/8 Kurs Verifieringsövning KJ-IS Målgrupp = KJ-IS /8 Kurs Bataljonsövning 2 Målgrupp = KJ-IS /8 Kurs Bataljonsövning 2 Målgrupp = alla b-styrka September Kurs Orientering/ Målgrupp = alla fysisk träning/ skjutning 9-10/9 Kurs Överlevnad II Målgrupp = alla Försvarsuppysning 11-15/9 Kurs Dykutbildn. Repetition Målgrupp = KJ-IS/Adyk 15-16/9 Kustjägarnas 50 års jubileum Målgrupp = alla September Kurs Spaning-Adyk Målgrupp = (v 38-39) (5 dagar) KJ-IS/Adyk Oktober Kurs Försvarsupplysning, Målgrupp = alla lokalträffar 3 Oktober Kurs Orientering/ Målgrupp = alla fysisk träning/ skjutning Oktober Kurs Förhörsteknik Målgrupp = alla internationell inri., försvarsupplysning Oktober Kurs Finlandsövn med Kjkomp Målgrupp = KJ-IS (ve 42-43) (5 dagar) 30/9-1/10 Kurs Överlevnad III Målgrupp = alla Försvarsuppysning 13-15/10 Kurs Grundläggande Målgrupp = KJ_IS utbildning kj-utbår 89 och senare November Kurs Orientering/ Målgrupp = alla fysisk träning/ skjutning November Kurs Försvarsupplysning, Målgrupp = alla lokalträffar 4 November Kurs SAMMARIN KJ-IS Målgrupp = KJ-IS (ve alt 44-45) (5-7 dagar) November Kurs SAMMARIN B-styrka Målgrupp = alla (ve alt 44-45) (5-7 dagar) November Kurs SAMMARIN Målgrupp = (ve KJ-IS/A-dyk KJ-IS/Adyk alt 44-45) (5-7 dagar) /11 Kurs Krav Maga Målgrupp = alla Observera att kurskatalogens kurser detta år är indelad för olika målgrupper. Kurserna märkta med Kj-IS är endast till för dem som sökt och blivit antagna till vår insatsstyrka. Övriga kurser dvs de som är märkta med Målgrupp= Alla, kan sökas av alla våra medlemmar som fyller de för kursen stipulerade kraven. 18

19 till tolv kanoter som den 4-6 augusti placerar baken i klepperkajakerna för att avverka de obligatoriska 100 distansminuterna inom max 48 timmar. Parallellt med träningen har många timmar lagts ner på att serva och sätta ihop det klepperbestånd som numera finns i containrar vid Amf 1 Berga. Detta gör att det på sikt kommer att finnas en klepperflotta både för FKJ:s och kustjägarkompaniets verksamhet. Vi kanske ånyo kan få uppleva en värnpliktspaddling i klepperkajaker istället för i plastkajaker som har varit brukligt de senaste åren, vem vet, vi får se. Sammanfattningsvis, första halvåret har inneburit en massa och bra utbildningsverksamhet och tittar du här i jämter så ser du att andra halvåret har förutsättningar för att bli lika intensivt om omfattande som det första. Det är bara att ta del av utbudet och hoppa på tåget, det finns utbildning som passar alla på något sätt. C C U, F K Snart Distanspaddling Under maj till juli har som vanligt ett gäng tränat idogt inför årets veterandistanspaddling, numera givetvis en kurs inom ramen för Förbundet Kustjägarnas verksamhet. Fem till tio kanotpar per träningshelg har det blivit och det innebär att det kommer att bli runt åtta till tolv kanotpar som genomför själva distanspaddlingen den 4-6 augusti. Fyra träningshelger är avklarade när detta skrivs och nu får var och en träna vidare själv inför slutprovet i augusti. Nytt för året har varit att vi precis som regementet Amf 1 har omlokaliserat vår träning till Berga och området där omkring, det vill säga träningarna startar och avlutas vid Amiralsholmen på Amf 1 Berga. Där finns finna lokalitet i form av stora permanenta tält för förvaring av kanoter och tillbehör. Regementet har inte riktigt rett ut vem som slutligen skall ha tillgång till Amiralsholmen och faciliteterna i anslutning därtill, hoppas att det slutligen blir en plats för kanoter och kanotträning. Om det skulle bli så, så skulle en låg brygganläggning, läs låg pontonbrygga, var till sin fördel då platsen idag egentligen bara har en upp- och nedgångsplats för kanoter, nämligen en smal sjösättningsramp för båttrailers. I år har vi haft tillgång till klepperkajaker, hela amfibiesystemets mängd av dylika farkoster är tillfraktade till Amf 1 i containrar och FKJ har påtagit sig ansvaret att ta hand om materielen. Efter hand plockar vi ihop kanoter och gör dem sjödugliga och användbara. Materialet är av olika kvalitet och en hel del handpåläggning krävs för att få ihop dugliga kanoter men i slutänden kommer det att finnas en ansenlig mängd att använda för olika ändamål. Som paddlingsplats är Berga helt ok. Det finns bra och småskuren skärgård direkt utanför hamnområdet och det är lätt att få ut fyra- till sex-timmarsträningspass utan att behöva köra samma sträckning om och om igen. Platsen direkt utanför Amf 1 hamnområde vid Berga, norra delen på Hårsfjärden, är betydligt mer öppen än motsvarande plats på gamla Amf 1 Rindö och därför blåser det normalt mer på Berga än på Rindö, men vind ger som sagt träning och det är bara att tacka och ta emot. Då är det bara att be till paddlingsguden att han håller sin skyddande hand över oss den 4-6 augusti och att veterandistanspaddlingen avlöper väl. Hur man anmäler sig till kurser och aktiviteter i FKJ Genom att läsa kurskatalogen här bredvid så bestämmer man sig för vilken/vilka kurser man vill och kan delta i. Observera att samma kurskatalog finns utlagd på KJV och FKJ hemsidor och att den digitala version oftast uppdateras tätare än vad tidningen kommer ut. Håll således uppsikt både i tidningen och på hemsidorna om uppdateringar som sker efter hand. Anmäler sig för deltagande gör man i så stor utsträckning som möjligt via e- post, i andra hand genom vanlig post eller i sista hand via telefon. Anmälan skall alltid omfatta aktivitet jag vill delta i, t ex Kurs och kurskod, som står i kurskatalogen, exempelvis Distanspaddling träning 1, , vidare namn, adress, telefonnummer, medlemsnummer, helst också e-postadress och personnummer (när det specifikt efterfrågas till den aviserade verksamheten) och eventuellt övrig information som efterfrågas för aktiviteten eller kursen. Anmälan innehållande ovanstående information skickas via e-post till kurschef eller motsvarande som står angiven i kurs- eller aktivitetsannonsering för aktuell kurs eller aktivitet. Kurschef eller ansvarig kan också ha angivit att det går att anmäla sig via brev/vykort till någon angiven adress eller via telefonnummer som anges. När anmälan senast skall vara tillhanda anges i kallelse och information till respektive aktivitet eller kurs. Sammanfattningsvis; kurschef eller aktivi- C C tetsansvarig är mottagare av anmälan, således ingen anmälan via kansliet, och kurschefen anger från fall till fall vilket anmälningssätt som gäller, e-post och eller vanlig post och eller via telefon. Huvuddelen torde idag ha tillgång till e-post och därför kan detta anses vara huvudanmälningssätt. Vid frågetecken går det alltid att höra av sig till undertecknad eller angiven kurschef. C C U F - K , 19

20 Övning Neptun KJ-IS var med Bakgrund I mitten av juni bedrev KJkomp övning Neptun. Deltagare på övningen var KJ-komp med inneliggande kull och för första gången i historien även personal ur KJ-IS. Vi, tillika författare av denna artikel fick den unika möjligheten att få representera KJ-IS samt få ta del i det nya samarbetet mellan KJ-IS och KJ-komp. Alla soldater inom KJ-IS med en annan bakgrund än KJ måste genomföra samma utbildningskontroller som KJ för att kunna verka inom förbandet. Det två personer som idag är verksamma inom förbandet med annan bakgrund än KJ är Christoffer GU K3 03/04 DivUnd samt Jesper GU BASSÄK 97/98 och övning Neptun var vår första utbildningskontroll Förväntningar Övning Neptun började för oss i början av mars då vi fick ett mail med datum för övningen samt med den viktiga informationen börja träna. Vår första reaktion var; vad är Neptun och hur går den till? Svaret vi fick från våra kamrater som redan är Kustjägare var att det är lång, jobbigt, svettigt och tung. Detta svar gjorde inte oss lugnare på något sätt, utan snarare tvärt om. Vi fick luddiga skildringar om avsvimmade människor och ostskivor till fotsulor. Foto: FKJ Grunden för att kunna delta i övning Neptun lades under tidiga våren, med bl a långa snabbmarscher. Frågorna var många men svaren få, men vad vi säkert visste var att vi inte hade en lätt uppgift framför oss och att noggranna förberedelser med mycket marschträning var av största vikt. Mycket tid lades på fysisk träning med marschträning, löpning, styrketräning men även den mentala Skademoment under övningen. förberedelsen kändes viktig att lägga tid på. Det mesta av förberedelserna skötte vi på vår fritid då vi likt alla inom KJ-IS har civila arbeten vid sidan av den militära utbildningen. Inryck Vi hade fått ordern gå och att bryta är inget alternativ för er grabbar av Dick, utbildningsansvarig på KJ-IS. Det fanns inte mycket utrymme för egen tolkning i den ordern och det passade oss fint. Inryck och första kontakten med den patrull som vi skulle gå med inleddes med plutons snabbmarsch 6,5 km med stridsväst, vapen och stridssäck. Gott, man blev varm i kläderna direkt och vi kunde börja integreras i patrullerna. Sedan under kvällen och natten packade vi vår personliga utrustning för att den skulle bli så lik packplanen som möjligt. Sedan följde en strapats som nu i efterhand gjort att man känner sig några centimeter längre, lite stoltare och ökat förståelsen för Kustjägarnas symbol Treudden! Erfarenheter Vi fick inte veta i vilka patruller vi skulle genomföra övningen med för än kvällen innan, men trots att vi hade kort tid på oss att lära kän- Foto: FKJ na varandra fungerade samarbetet mellan oss och våra tillfälliga patruller mycket bra under hela övningen. Vi vågar nog säga att alla som deltog i övningen fick både nya och större erfarenheter inom en mängd områden. Det är omöjligt att gå in på alla nya lärdomar och erfarenheter efter en sådan här övning men några av de mest påtagliga erfarenheterna som vi erfor var inom vad det innebär att arbeta i grupp under svåra förhållanden, att kroppen klarar mer än vad man tror bara man har rätt inställningen till uppgiften och gruppen samt vikten av en god och välbalanserad fysisk status. Man kan inte agera som en individ under de förhållanden som rådde under övningen utan alla patrullmedlemmar måste hjälpa varandra för att uppnå uppsatta mål. Detta gäller alla medlemmar i patrullen. Chefen ska hjälpa gruppen men den enskilde soldaten måste även ta sitt ansvar och stötta chefen i dennes arbete. Alla hade vi perioder då vi kände oss svagare eller starkare och det är viktigt att man som patrullmedlem tar ett steg fram och stöttar patrullen extra mycket under de perioder man känner sig stark och att man blir stöttad under de perioder man ev. känner sig lite svagare. För att klara av att lösa en uppgift bra eller till och med väldigt bra under svåra förhållanden i skarpt läge kravs det tidigare erfarenhet från sådana förhållanden. Tack... Vi vill tacka hela befälslaget på KJ-komp för att ni tog tagit emot och bedrivit riktigt bra utbildning. Ni har gett oss möjligheten att få unika erfarenheter som kommer att ha med oss livet ut. Vidare vill vi även tacka 1: a KJ-pluton 05/06 för att ni alltid ställer upp på oss från KJ-IS och för att vi fick slita och svettas tillsammans med er under övningen. Vi vill även tacka Dick och PH för att ni lägger ner både själ och hjärta i ert arbete med att utbilda oss. Slutligen vill vi tacka alla våra kamrater inom KJ-IS för att ni/vi stöttar varandra och hälsa att vi snart ses på övningsfältet igen. C J 20

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Lemshaga13 Planering

Lemshaga13 Planering Lemshaga13 Planering Ver2, 2013-10-02 Allm. Inköp/Fix/ToDo Story Inbjudan. Ved. Frimärken, mm Hajkmärke göra själva; Läderarmbandet 4 Stationer; Eld, Bröd, Kasta&Lek, Läderarmband Ta med (bara förslag):

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Kärrgröe i Norrland?

Kärrgröe i Norrland? Kärrgröe i Norrland? Christer Hedlund Bodens Gk. Sammanfattning I mitt projektarbete har jag skrivit om våra försök att så greener med Kärrgröe. Jag har sökt svar på ett antal frågeställningar som jag

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

UpDate. För oss som rest med Up With People I DETTA NUMMER

UpDate. För oss som rest med Up With People I DETTA NUMMER DECEMBER 2013 UpDate För oss som rest med Up With People I DETTA NUMMER KALENDER... sid. MEDLEM 2014... sid. SPÅR I HJÄRTAT OCH MINNEN FÖR LIVET... sid. VERKA FÖR SUWPAA... sid. STIPENDIEFONDEN... sid.

Läs mer

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder B - Berättaren V - Vargen S - Snigeln Ä - Älgen G - Gitarrist T - Skatan Berättaren tar kontakt med barnen Hej vänner! Välkomna hit! Är ni sångsugna idag?!? Upp med händerna i luften och sjung med och

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 ÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 Ordlista luciafirande tinning isolerad dagen efter - symptom alkoholvanor avvänjningskur deltidsjobb hjälpåtgärder socialtjänstlagen familjerådgivningsbyrå

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Hej på er! Näst sista veckan innan höstlovet, oj vad tiden har gått fort! Vi har fortsatt vårt arbete med vår storyline Bondgården och denna vecka så fick vi ett sms från

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I 1. 2. Manus: Det första bildspelet i serien på fyra handlar om kroppen, hur den växer och vad kroppen och hjärnan behöver för att du ska må bra. Manus:

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer