HUGIN&MUNIN. Ebola en rapport från Liberia. Lokaltolkarna och asylfrågan Examen och jubileum Syrien nu och då

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUGIN&MUNIN. Ebola en rapport från Liberia. Lokaltolkarna och asylfrågan Examen och jubileum Syrien nu och då"

Transkript

1 Medlemstidning för Befälsföreningen Militärtolkar - 4/ december HUGIN&MUNIN Lokaltolkarna och asylfrågan Examen och jubileum Syrien nu och då Ebola en rapport från Liberia

2 Redaktören har ordet HUGIN&MUNIN 4/2014 december Hugin & Munin är Befälsföreningen Militärtolkars medlemstidning. Tidningen distribueras i tryckt format till föreningens medlemmar, men finns också på Adress Befälsföreningen Militärtolkar Box 24130, Stockholm Chefredaktör Ulrika Nandorf Biträdande redaktör Tora Candal Grafisk redaktör Linnea Hopf Ansvarig utgivare Erik Malmberg Tryck Wikströms Tryckeri, Uppsala ISSN Styrelsen i MT Erik Malmbarg, ordförande Erik Andermo, vice ordförande Ylva Nicolae Santesson, sekreterare Gustav Axelson, kassör Ulrika Nandorf, redaktör Hugin och Munin Tora Candal, kvinnligt nätverk Marcus Eklund, mentorprogrammet Henrik Lundberg, marknadsföring AnnaVera Eriksson, Tolkpoolen Olga Benitez, jubileumsansvarig Postgiro Orgnr Annonsbokning Adressändring Anmälan till nyhetslista googlegroups.com Omslagsfoto: Friskförklarade Varney, 9 år, har just satt sitt handavtryck på väggen för överlevare på ebolacentret i Monrovia, Liberia. Foto: Helena Nordenstedt Såhär fyra månader sedan förra spalten har inte jättemycket förändrats. Eller just det, vi har haft en ny ubåtsjakt i Stockholms skärgård. Eller nej förresten, det var visst en underrättelseoperation. Häromdagen blev jag gratulerad av en kollega till att jag skulle få ha förmånen att kunna bli inkallad på repetitionsövning i och med aktiveringen av pliktlagstiftningen. Själv föreföll han mest av allt besviken över att ha passerat åldersstrecket. Försvarsviljan förefaller vara tämligen god, och opinionen har visst aldrig varit så gynnsam för ett Natomedlemskap som nu. Tankesmedjan Timbro ligger i tiden och återutger trilogin Operation Garbo, om ett ryskt överraskningsanfall på Sverige. När jag muckade tvivlade nog de flesta, inklusive jag, starkt på att jag någonsin skulle klä mig grön uniform igen. Skenet kan dock bedra, och redan två år efter muck ställde jag in mig i ledet igen för första gången. I detta nummer reflekterar redaktionens plutonskamrater Sebastian Andersson och Johan Floderus från GU 09/10 över hur det redan kan ha gått fem år sedan muck, och vad som hänt på vägen. Ebolaepedemin i Afrika är fortfarande inte under kontroll, konflikten i Ukraina fortskrider och situationen i Mellanösten är om möjligt ännu mer komplicerad än sist. Det ryska konfrontativa beteendet i Östersjöområdet fortsätter. Och just det ja, det blir ett extra val i mars. Det är en händelserik tid. Hugin och Munin försöker också ligga i tiden. I detta nummer skriver Helena Nordenstedt om sin tid med Läkare utan gränser på ett ebolacenter i Monrovia i Liberia. Oscar Jonsson återvänder till asylfrågan för Försvarsmaktens lokaltolkar i Afghanistaninsatsen. Henrik Lundberg reflekterar över sina erfarenheter från Syrien för sju år sedan mot bakgrund av situationen i dag. Sist men inte minst blickar vi framåt och gratulerar den i dagarna nyutexaminerade kullen tolkar och specialistofficerare i arabiska och ryska, samtidigt som valberedningen efterlyser nya talanger till MT:s styrelse för det kommande verksamhetsåret. Slutligen vill jag förstås avsluta med att önska alla MT:s medlemmar, och alla andra som av olika skäl läser detta, en God Jul och ett Gott Nytt År! Ulrika Nandorf Chefredaktör, före detta stenhård värnpliktig MT:S kalendarium Januari MT-aktivitet 28 mars Årsstämma mars Helgkurser Maj GU-jubileum Maj/juni Vårföredrag Juni/juli (v ) Sommarkurser i Tylebäck

3 MT-vänner! Ett nytt år nalkas. Jag minns mitt nyårsfirande En samling svenskar och ukrainare som på traditionellt sätt drack champanskoje från Krim och åt sovjetiska klassikern Olivie-sallad. Från datorn, på en något hackig internetlänk, skrålade den ofantligt kitschiga och likväl traditionella (sådär så att ingen egentligen vet varför man tittar, men det hör till!) nyårsshowen Goluboj Ogonjok ( Blå flamman ) med hela den odödliga rysk-sovjetiska artistarsenalen: Pugatjova, Kirkorov, Baskov... och till och med ett litet gästspel av Army of Lovers på ett hörn! Strax innan Moskvas tolvslag dök Putin upp i rutan med sitt nyårstal, följt av lite elaka skämt från vår sida och småprat om hur han kanske kunde nämnt någonting i alla fall om alla korruptionsanklagelser inför det stundande Sotji- OS... i övrigt inget mer med det. En timme senare var det Kievs tur att slå tolv, med tillhörande nyårstal från president Janukovitj. Detta ackompanjerades självklart också av diverse elaka skämt från vår sida och kommentarer om hur han väldigt lätt slätade över de demonstrationer som just då pågick på Majdan... i övrigt inget mer med det. Med politiken var det som det var, som vanligt, men festen fortsatte som vanligt såväl hos oss som hos många andra miljoner både på Putins och Janukovitjs hemmaplaner. 2014, benämnt som det i efterhand något ironiska Fredens år, kommer det bli ett helt annat nyårsfirande. Och inte bara för oss och de nämnda miljonerna ända ifrån Västafrika via Kanholmsfjärden till Irak tvingas vi konstatera att det är väldigt mycket som har förändrats de senaste tolv månaderna. Med det sagt så anser jag även att det är på sin plats att tänka på alla de medlemmar i vår förening som är alldeles särskilt berörda av detta. Det är ju nämligen så att på en stor del av de platser i världen där livet är svårt och människor lider, där finns även MT-medlemmar som gör sitt bästa för att vända situationen till något bättre. Oavsett om det är i civila kläder eller i militär uniform så gör dessa personer oerhörda insatser för att ge andra människor chansen till en trygg vardag och framtid. Vissa av er har redan varit iväg och kommit hem, andra är där nu och vissa kommer inom en snar framtid att åka dit. Jag vet även att många av er inte får den uppskattningen ni förtjänar för det fantastiska arbetet ni gör. Därför vill jag passa på att rikta ett mycket varmt tack till alla er MT-medlemmar som gör insatser utanför våra gränser för freden och för ett bättre liv för många miljoner människor. En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er, var ni än är! Till sist vill jag även önska alla er andra en riktigt God Jul och ett Gott Nytt MT-år! Erik Malmberg Ordförande I DETTA NUMMER s 4 5 Att komma till samma juridiska slutsats s 6 11 Ebola från ett fall till en epidemi s Från vaggan till graven s Tolkskolan Fem år senare s 19 Grattis nya militärtolkar! HUGIN&MUNIN 4/2014 3

4 Att komma till samma juridiska slutsats Oscar Jonsson (TolkS GU 09/10) följer upp situationen för de lokalanställda tolkarna i Afghanistan. I ett tidigare nummer av Hugin & Munin (Att komma till samma moraliska slutsats, nummer 1/2014) skrev jag om de märkliga turer som förekommit i frågan om ansvaret för de afghanska tolkarnas skyddsbehov, som anses vara ett resultat till följd av deras tjänstgöring vid det svenska truppbidraget till ISAF. I artikelns inledning nämndes att det var oklart hur många som beviljats asyl, och i efterhand stod det klart att inte alla tolkar omfattats av beslutet. Anledningen till detta var, för en utomstående, höljd i dunkel. Och det verkar som om det var lika oklart för åtminstone sju tolkar som fått avslag och som företrätts av advokatfirman Öberg & Associés. Då frågan måhända intresserar Hugin & Munins läsekrets tänkte jag högst kortfattat redogöra för de senaste vändorna (detta skrivs den sista oktober 2014). Men frågan är om domslutet kan komma att påverka inte bara de sju afghanska tolkarna, utan en betydligt vidare krets. Den första oktober kom ett beslut i ärendet (mål nr. UM ) från förvaltningsdomstolen i Malmö. I domslutet meddelar Migrationsdomstolen att man undanröjer Migrationsverket beslut i den del det avser uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 utlänningslagen. Migrationsdomstolen avvisar även överklagandet i den del det avser uppehållstillstånd enligt 5 Hugin & Munin 1/2014. Svensk vaktsoldat i gaten till Camp Northern Lights kap. 2 utlänningslagen. Migrationsdomstolen upphäver slutligen också Migrationsverkets beslut i den del det avser uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a tredje stycket 3 utlänningslagen och visar målet åter till Migrationsverket i denna del för fortsatt handläggning. Vad innebär då detta? I korta drag innebär domslutet ett klargörande i frågan ifall Sverige har ett ansvar gentemot tolkarna. Framför allt gäller det om det kan anses att tolkarna befinner sig under Sveriges jurisdiktion enligt Europakonventionen, vilket i så fall innebär att Sverige som stat har ett ansvar att säkerställa att tolkarna inte utsätts för kränkningar av de fri- och rättigheter som följer av konventionen (och vidare vad detta i så fall innebär för den fortsatta prövningen gällande uppehållstillstånd). Domstolen skriver: Sammanfattningsvis är det Migrationsdomstolens slutsats att Sverige enligt Europakonventionen har ett ansvar för att säkerställa att klagandens fri- och rättigheter inte kränks till följd av hans tjänstgöring som tolk, även sedan den svenska jurisdiktionen upphört. (s. 9). Som framgått ovan har ärendet åter förpassats till Migrationsverket för förnyad handläggning (såtillvida inte beslutet överklagats), och något slutgiltigt beslut rörande tolkarnas skyddsbehov har således inte fattats. Däremot menar alltså lägre instans (Migrationsdomstolen) att Sverige har ett ansvar för tolkarnas säkerhet även efter avslutad anställning, om exempelvis tolkarnas liv 4 HUGIN&MUNIN 4/2014

5 tillsammans med lokalanställda vakter och tolk under FS12. hotas till följd av tjänstgöringen som tolk. Ett klart pliktetiskt utfall (som sig bör inom juridiken), med andra ord. Men frågan är om domslutet kan komma att påverka inte bara de sju afghanska tolkarna, utan en betydligt vidare krets. Genom att öppna för att den svenska staten har ett visst ansvar för tolkarnas säkerhet även efter av slutad anställning och avslutat militärt engagemang infinner sig onekligen frågan vilket ansvar Sverige har gent emot övriga före detta, och framtida, lokalanställda? Måhända något mer än bara ett moraliskt ansvar, möjligtvis. HUGIN&MUNIN 4/2014 Foto: Försvarsmakten Legal Adviser Lars och tolken Changiz ordnar med ersättning för ett överkört får under FS11. 5

6 Ebola från ett fall till en epidemi Det pågående ebolautbrottet i Västafrika har hittills krävt över människors liv. Det är en epidemi som saknar motstycke i modern historia, kanske framför allt med sin förödande effekt på resten av samhället där skolor och sjukvård nu ligger helt nere. I nuläget finns inga tecken på att epidemin är under kontroll. Helena Nordenstedt (TolkS GU 98/99) skriver här om bakgrunden till utbrottet och om sin tid på ett ebolacenter i Monrovia, Liberia. Det är en dryg vecka sedan jag kom hem från Liberia, och det har inte gått en dag som jag inte önskat att jag var tillbaka. Under november 2014, alldeles för kort, hade jag privilegiet att få byta min vardag som ST-läkare på medicinkliniken på Danderyds sjukhus mot att arbeta som läkare på ett av Läkare utan gränsers ebolacenter i Monrovia, Liberia. Ebola är en sjukdom som mest är (ö)känd för sin höga mortalitet (i nuvarande utbrott cirka 60 procent). Den tillhör en grupp sjukdomar som kallas virala hemorragiska febrar, eller blödarfebrar. Även i Sverige har vi en blödarfeber, mest känd norr om Dalälven som sorkfeber. I linje med att övriga plågor vi har i vårt nordliga hörn av världen är mycket milda, (som snälla spindlar, en måttligt giftig orm, och få giftiga växter) är även vår blödarfeber en mycket snäll sådan med en dödlighet på 0,4 procent. Symptomen vid ebola liknar dem man får vid andra sjukdomar orsakade av virus där feber, huvudvärk, muskelvärk, diarré, kräkningar och hicka (!) är bland de vanligaste. Blödningssymptom har man vid detta utbrott endast sett i 5 10 procent av fallen. Som tur är är ebola en inte särskilt smittsam sjukdom. Det krävs närkontakt med kroppsvätskor från en mycket sjuk person, sent i förloppet, för att man ska smittas. Kroppsvätskan från den sjuke måste sedan PPE-skyddsdräkten tar minuter att få på komma i kontakt med en slemhinna för att ta sig in i en ny person. Hur viruset smittar syns tydligt på de tre grupper som faktiskt insjuknar. Det är anhöriga som skött en sjuk patient i slutskedet, sjukvårdsarbetare som behandlat patienter i slutskedet utan fullgott skydd och personer som deltagit i begravningar där man kommit i kontakt med det mycket smittsamma, virusfyllda liket av en ebolapatient. Exempel på hur svårt det är att bli smittad av en ebolapatient inkluderar Malis första ebolafall, en tvåårig flicka som när hon var som allra sjukast reste i en fullsatt buss i två dagar utan att smitta en enda person. Att det är svårt att bli smittad innebär dock inte att vi inte kommer att se importfall i andra länder. Så länge det sker i länder med välutvecklad hälso- och sjukvård är det inget problem eftersom det aldrig kommer att bli någon inhemsk spridning. Mardrömsscenariot är i stället importfall till folkrika låginkomstländer med stora slumområden såsom Indien, Pakistan eller andra afrikanska länder. Ebolaviruset har varit känt i snart 40 år och orsakat ett 20-tal utbrott hittills, med ökande antal utbrott de sista tio åren. Varje utbrott inleds med att viruset hoppat från sin förmodade reservoar, fruktfladdermusen, till människa. Tidigare utbrott har haft det gemensamt att de alla inträffat på geografiskt relativt isolerade platser i framför allt Uganda, Sudan och Demokratiska republiken Kongo och det har slutat vid ett par hundra dödsfall. Läkare utan gränser har varit involverade i nästan varje utbrott sedan 90-talet, och har med åren utarbetat ett framgångsrikt paket med åtgärder som krävs för att stoppa ebolavirusets framfart. Åtgärderna inkluderar: ebolacenter med isolering och be 6 HUGIN&MUNIN 4/2014

7 sig, och hindrar all normal kontakt med patienterna. Foto: Malin Lager handling av insjuknade ebolapatienter information till lokalbefolkningen om hur viruset smittar, så att man minskar kroppskontakt med okända eller sjuka personer, tvättar händerna ofta och ringer efter ambulans tidigt i förloppet om någon insjuknar säkra och värdiga begravningar för att förhindra smittspridning när kroppen efter döden är som mest smittsam aktivt uppsökande av alla misstänkta fall i området och i landet uppföljning i 21 dagar av alla kontakter till varje insjuknad patient för att snabbt isolera eventuella nya fall, innan de hunnit smitta ytterligare någon. (Så kallad kontaktspårning.) återställande av sjukvård för övriga sjukdomar I de tre länder som är värst drabbade, Liberia, Sierra Leone och Guinea, är man långt ifrån att uppfylla dessa nödvändiga åtgärder. I Liberia har man kommit en bit på väg med ebolacenter med tillräckligt många vårdplatser, men däremot har man stora problem med att befolkningen inte accepterar masskremering av sina anhöriga (vem skulle det?). I Sierra Leone och Guinea har man inte ens nog med vårdplatser och övriga åtgärder är alla inkompletta eller HUGIN&MUNIN 4/2014 7

8 Ebolacentret i Monrovia. Foto: Helena Nordenstedt icke-existerande. Framför allt saknas allmänhetens förtroende för myndigheterna, något som krävs för att framgångsrikt implementera åtgärderna, och många fall förblir okända. Man är långt från idealfallet när varje ny insjuknad patient som upptäcks redan står med som kontakt på kontaktlistorna från tidigare kända fall. Majoriteten av de insjuknade i dag har smittats av personer man inte tidigare kände till. För precis ett år sedan var det en tvåårig pojke som dog i en mystisk sjukdom i byn Meliandou, i Guinea. Sannolikt var han det så kallade indexfallet av ebola i detta utbrott. Därefter dog hans syster, gravida mamma och farmor med liknande symptom. Mamman i sin tur är den som under sjukdomsförloppet fick missfall och smittade en barnmorska, och denna barnmorska smittade flera andra. Eftersom ebola aldrig existerat i Västafrika tidigare dröjde det ända till mars i år innan man lyckades identifiera att den mystiska dödliga sjukdomen faktiskt var just ebola. Då hade smittspridningen hunnit långt utanför Meliandou, som ligger precis vid treriksröset mellan Liberia, Sierra Leone och Guinea. Folk är släkt med varandra över gränserna, talar dialekter av samma språk, Kissi, och reser mycket mellan byarna och länderna. Länge trodde man att man ändå hade utbrottet under kontroll, och i maj gick det till och med några veckor utan fall. Men så i slutet av maj dök det plötsligt upp ett stort antal fall. Det visade sig att allmänheten tappat förtroendet för myndigheter och frivilligorganisationer och gömt sjuka i hemmen. Sedan i maj har ebola spridit sig till alla de tre huvudstäderna, alla distrikt i Liberia och Sierra Leone och de flesta distrikten i Guinea. Nu senast har också en person, en så kallad super spreader, lyckats smitta ett flertal personer i Bamako, Mali, och världen väntar med bävan på huruvida man lyckats stoppa utbrottet i sin linda där. I Liberia var läget i augusti och september katastrofalt i huvudstaden Monrovia, med otillräckligt antal platser på de två ebolacenter som fanns, och bilder på lik på gatorna och utanför ebolacentret spreds över världen. Läkare utan gränser öppnade sitt ebolacenter ELWA-3 i Monrovia i mitten av augusti. De 120 sängplatserna tog snabbt slut, och under några fruktansvärda veckor var det en ut, en in -policy som gällde tills man hunnit expandera till 240 sängar. När jag anmälde mitt intresse som 8 HUGIN&MUNIN 4/2014

9 Gemenskapen och kollegorna gjorde vistelsen extra värdefull. Foto: Helena Nordenstedt frivillig och fick uppdraget att åka till just ELWA-3 förväntade jag mig ett katastrofalt läge, men möttes av ett halvfullt center med 100 patienter. Nu är 25 patienter per doktor att ronda i skyddsutrustning en nog så grannlaga uppgift, men genomförbar. Vid arbete med ebolapatienter kommer dock alltid personalens säkerhet först. Det är ju sjukvårdsarbetarna som ska våga gå till jobbet och orka ta hand om patienter månad in och månad ut. Därför sker allt arbete med ebolapatienter i ett designerat område på ebolacentret pedagogiskt döpt till högriskzonen. Där måste man ha på sig skyddsdräkt (på engelska PPE, personal protective equipment). Skyddsdräkten tar minuter att ta på sig, är otymplig, gör att man svettas kopiöst och förhindrar annan kommunikation med patienterna än svårhörbara ord genom andningsmask. Att inte få le mot en patient som behöver uppmuntran, och att inte kunna krama ett sjukt barn, utan bara kunna hålla patientens hand genom dubbla handskar känns tufft som För precis ett år sedan var det en tvåårig pojke som dog i en mystisk sjukdom i byn Meliandou, i Guinea. medmänniska. Läkarkonsten i sin tur är begränsad till okulär besiktning av patienten, och möjligen bedömning av uttorkning. Stetoskop är inte att tänka på. I nuläget är heller inte laboratorieprover aktuellt (förutom PCR för att konfirmera eboladiagnosen), då blodet är mycket smittosamt. Någon direkt behandling existerar inte, utan vården består framför allt av vätskeersättning, läkemedel mot illamående, diarré och smärta samt behandling av andra eventuella sjukdomar (alla patienter får behandling mot malaria samt antibiotika). Efter två veckor på plats inträffade en stor dag. En av de första patienterna jag lagt in kunde skrivas ut, friskförklarad. Han hette Varney, var 9 år gammal, och kom in med sin farmor. Hon klarade sig tyvärr inte och även Varney var nära att inte klara sig. Det visade sig att Varney var väldigt förtjust i fotboll, och när han väl blev så stark att han orkade prata var fotboll det enda han pratade om. När han skrevs ut, i samband med ceremonin vi har för alla överlevare där de sätter HUGIN&MUNIN 4/2014 9

10 ett handavtryck på en vägg, fick han en fotboll av en sjuksköterska som tagit sig till marknaden för att inhandla en särskilt till honom. När så mycket av arbetet är tufft och hjärtskärande, gäller det att ta till vara allt positivt såsom överlevarna, något jag snabbt lärde mig av mina lokala kollegor. De lyckades hålla humöret uppe nästan jämt, hade för det mesta tid att skoja och vara nyfikna och intresserade av allt jag kunde berätta om Sverige och min familj. Känslan av att få vara med i ett viktigt sammanhang där man kanske gör en, om än minimal, skillnad, tillsammans med motiverade och fantastiska kollegor gjorde min månad på ebolacentret till en i slutändan mycket positiv upplevelse, hur konstigt det än kan låta mitt i allt det tragiska som hände. Hur ser det då ut framöver? Epidemierna i de tre länderna ser olika ut och möts av olika utmaningar. Liberia, där läget var så katastrofalt i augusti september, har gått från 70 nyinsjuknade dagligen till fem tio fall. Ju färre fall som inträffar desto viktigare blir övriga insatser som kontaktspårning för att få mer och mer kontroll över epidemin. I Guinea, där utbrottet började, har antalet fall långsamt stigit hela tiden utan tecken till ljusning. Och slutligen Sierra Leone, som i skrivande stund befinner sig i samma situation som Liberia för ett par månader sedan. Det är två saker som jag hoppas att ni läsare kommer ihåg efter denna artikel. Det första är att ebola är en sjukdom som sätter hela samhället på undantag. Även om siffrorna inte är så imponerande om man jämför med dödsfall i andra sjukdomar som malaria, innebär ett ebolautbrott att resten av sjukvården är i det närmaste nedstängd. Det går inte att bedriva normal sjukvård och ta risken att en av 100 patienter har ebola och riskerar att smitta personal och andra patienter. Därmed dör folk i de tre drabbade länderna just nu av alla Helena Nordenstedt på plats i Liberia. Foto: Malin Lager de vanliga, botbara sjukdomarna, då ingen hjälp finns att få. Samtidigt flyr företagen länderna, folk blir arbetslösa och matpriserna stiger. Ebola lamslår helt enkelt hela samhällen. För det andra finns det bara en väg ut med ebola och det är att nå NOLL fall och NOLL smittspridning. Så länge det finns patienter kvar riskerar vi att se samma uppgång från tio till 70 fall dagligen, under loppet av två veckor, som vi såg i Liberia i augusti. Och det kommer att ta tid och krävas uthållighet hos såväl personal på plats som givare i vår del av världen. Just nu pågår tre kliniska prövningar för nya läkemedel mot ebola på plats i de tre länderna. Det är bra och kommer om de ger goda resultat ge hoppfulla signaler till befolkning och personal. Det kommer däremot inte att bidra till att få stopp på epidemin. Det görs med åtgärderna listade ovan, förhoppningsvis med tillskott av ett nytt vaccin någon gång nästa år. Den svenska insatsen i Liberia Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har just nu en pågående insats med ett 50-tal personal på plats i Liberia, varav ungefär hälften är sjukvårdspersonal (och en genusrådgivare). Sverige har som land varit mycket generöst i sitt stöd till de drabbade länderna och man hörsammade också att det som efterfrågades i september framför allt var personal på plats. Till en början planerade MSB att bygga ett ebolacenter i Monrovia, men det stod ganska snart klart att från slutet av oktober rådde det inte längre brist på sängplatser. Tack vare flexibelt mandat hemifrån kunde man i stället rikta om insatsen till att logistiskt stödja ett annat redan färdigt ebolacenter med personal från Kuba och Afrikanska unionen. Flera andra länder, däribland Tyskland och Kina, har dock fullföljt sina planer från september och nu i dagarna 2,5 månader senare öppnat upp nya stora ebolacenter. Majoriteten av de nya sängplatserna gapar tomma. MSB har nu i stället begett sig ut på landsbygden till distriktet Sinoe, där det just nu pågår ett mindre utbrott för att där aktivt ta hand om patienter. För mer information, se se. 10 HUGIN&MUNIN 4/2014

11 Skyddsutrustning på tork utanför ebolacentret. Foto: Helena Nordenstedt HUGIN&MUNIN 4/

12 Souken i Aleppo, Syrien, Foto: Krokodyl Från vaggan till graven På bara några år har Damaskus gått från att vara en historisk pärla till en fullödig krigszon. Henrik Lundberg (SOU/R militärtolk 11/12) minns en stad fylld av liv och framtidstro. Damaskus, december 2007 Välkommen till civilisationens vagga hälsade Bashar al-assad på en stor banderoll vid ingången till Gamla stan. Runtomkring ingången myllrade det av människor i ett till synes hyfsat välordnat kaos. Min stereotypa bild av en arabisk stad bekräftades av försäljare, taxibilar och moskéer en masse. Jag upplevde mina sex månader i landet som just civiliserade. Visst, vardagen höftades fram, jag fick elektriska stötar av kranen i köket, som vit västerländsk man fick jag betala mångdubbelt på restaurangerna Mitt gamla universitet är stängt och souken i Aleppo blev sönderbombad förra året. men livet fungerade. Min närmste lokale vän, Aghyad, vittnade om just denna drägliga tillvaro. Som son till en överste i den syriska armén kunde han kanske inte säga annat till västerländska studenter men jag upplevde ingen oärlighet då han berättade om det goda i det lilla livets beskaffenhet i en av arabvärldens äldsta städer. Det formella landet var naturligtvis genomruttet. Korruptionen flödade och rättsosäkerheten medgav ingen som helst förutsägbarhet. När jag fick inbrott i min lägenhet förklarade den myndige polismannen att det kanske inte gjorde så mycket att 12 HUGIN&MUNIN 4/2014

13 Ingången till citadellet i Aleppo, Foto: (Ergo) alla mina ägodelar befann sig i orätta händer då jag med största sannolikhet både var försäkrad och hade det bättre ställt hemma i Sverige än gemene syrier. Inbrottstjuven behövde säkert min nya MacBook mer än jag, fick jag förklarat för mig. Trots detta var de flesta människor något sånär nöjda med sin lott och lät tillvaron ha sin gång. Ingen beklagade sig över fel vit färg på väggarna, ouppfyllda miljö mål i trafiken eller könsfördelningen vid diverse statliga myndigheter och företag. Studierna vid Damaskus universitet gjorde anspråk på de flesta dagar men landet utanför Damaskus var lättillgängligt och säkert. I det kurdtäta al-raqqa och al-qamshli blev jag varmt välkomnad. I hopp om fler besökare och utländska investerare fick jag frågor om vilka kontakter jag hade med den svenska turistmyndigheten. I nordöstra Syrien var människorna ett snäpp mer frispråkiga Hetsen efter muhammadkarikatyrerna hade lagt sig och att vara svensk sågs som något positivt. Aghyad var belåten över en exotisk vän och taxichaufförerna gladde sig åt att en lintott från landet i norr som försökte förhandla priset till och från skolan på det lokala språket. men vidtog största försiktighet och menade att den statliga angivarstyrkan var lika stor som antalet portträtt på presidenten i Damaskus. Jag kan än i dag inte säga hur den syriska staten upplevde min och mina medstudenters närvaro men jag gissar att med den idoga konflikten med Israel i väst och Irakkrigets flyktingar som ett blödande sår i öst hade landet betydligt större problem än ett par dussin européer. Dessutom betalade vi för oss, oavsett om det rörde sig om fasta busspriser eller välfriserade mutor vid departementet för förlängningen av visum. Med andra ord rådde det ett lugn i landet. Hetsen efter muhammadkarikatyrerna hade lagt sig och att vara svensk sågs som något positivt. Aghyad var belåten över en exotisk vän och taxichaufförerna gladde sig åt att en lintott från landet i norr som försökte förhandla priset till och från skolan på det lokala språket. Gatu HUGIN&MUNIN 4/

14 Bilder från slaget om Aleppo. våld förkom sällan och säkerhetsapparturens höga närvaro gjorde nätterna trygga. Jag tänkte att det kanske är civilisationens vagga trots allt. Den gungade fram och tillbaka med varierande styrka men höll folket vid gott mod och sovandes om natten. Den gungade fram och tillbaka men som ögonblicksvittne hann jag bara få ett svepande intryck av landet och missade vad som dolde sig i natten utanför vaggan. Damaskus, december 2014 Landet står i lågor. Jag fick reda på att Aghyad flytt till Turkiet men där upphörde vår kontakt. Mitt gamla universitet är stängt och souken i Aleppo blev sönderbombad förra 14 HUGIN&MUNIN 4/2014

15 Foto: Battle of Aleppo/Peereslavtev/Wikimedia Commons året. Ar-Raqqa befolkas av världens mest jagade terrorister och möjlighetströtta européer. Tänk så sitter al-baghdadi och koordinerar nästa attack från min gamla dator? Det är inte omöjligt i ett krig där alla tycks skjuta på alla. När jag nu öppnar min morgontidning, tryckt på miljömärkt papper, i mitt äggskalsvita kök och dricker mitt rättvisemärkta kaffe innan jag beger mig mot min värdegrundscertifierade arbetsplats undrar jag vad som hänt med det mjuka gungandet som jag kände när jag gick till sängs de där nätterna i civilisationens vagga. HUGIN&MUNIN 4/

16 Solnedgång över en fältvecka. Foto: Tora Candal Tolkskolan Fem år senare Sebastian Andersson och Johan Floderus (TolkS GU 09/10) skriver en tillbakablick över tiden på Tolkskolan, och om en vänskap som håller genom tid och rum. Det är sommar, Två nybakade gymnasister från västkusten har precis anlänt till Stockholm. De bytte nummer under extramönstringen och sitter nu vid Stadshuset och blickar ut över Riddarfjärden som är sådär somrigt guppig. Solen skiner. Sista sommarlovet. Senare under kvällen går bussen mot Berga och lumpen. Ovissheten om vad som komma skall är total och inte mycket klaras upp vid ankomsten. De två civilisterna trillar in på amfibieregementet som kryllar av soldater men var är tolkarna? Så småningom kommer de, en efter en: någon är från Borås, en annan från Malmö. Ytterligare en göteborgare infinner sig, gudskelov. Någon kommer ända från Skellefteå. På kvällen sluter de två västkustborna, som ni kanske har insett är skribenterna av denna artikel, ögonen tillsammans med sina nyfunna vänner i sina respektive logement. Nästa morgon vaknar vi till ett nytt liv. Och vilket liv det ska bli. En dryg månad senare. Korridoren i den murriga och klädsamt bruna baracken på Väddö är full av beväringar som befunnit sig på fältvecka. Sömnbristen, som lett flera till att somna i stående ställning (ibland med stöd av en gran) under veckan, börjar bli kritisk. Smutsen har trängt sig in överallt. Det är äntligen dags för personlig rengöring när vi får meddelandet att Det finns en pluton som vill träffa er på planen utanför. Uppställning två led linje. På språng. Kaos. Någon har bara på sig långkalsonger, någon är i luren med sin ömma moder. Någon MÅSTE gå på toa. Men strax står vi där, med flåsen i halsgropen och med en adrenalinhalt i blodet som hade kunnat återuppliva en häst, framför en minutiöst uppradad pluton i blå rockar (vi kommer snart att lära oss att de tillhör uniformsdräkten M87). Dess gruppchefer lämnar av på främmande språk. Vår dagelev lämnar av på svenska. En blå rock tar befälet och säger det vi bävar inför att höra: Vi är tolkpluton. Han ger oss kvällens ingångsvärden: Hädanefter kommer ni att springa när vi säger åt er att springa. Ni kommer att sova när vi säger åt er att sova. Ni kommer att svara när vi 16 HUGIN&MUNIN 4/2014

17 Tolkar i terrängen. säger åt er att svara. Härmed inleds operation Tusen och en natt. Efter att ha hört detta segnar knäna på åtminstone en undertecknad ihop som om de vore ljumma gräddko lor. Kommer vi att överleva länge nog för att se ännu en permission? Inte långt efter nattens förfaran den (som efter en kortare strapats visade sig bestå av korvgrillning) kommer insikten som skulle göra även den tuffaste dageleven öd mjuk, nämligen att från och med nu finns det inga andra tolkar. Tolkplu ton det är vi. Uppsala, sent i november. Mörk ret råder och veckorna flyter ihop. Dagarna tillbringas i lektions salarna och kvällarna och helgerna vid skrivbordet på logementet eller i in lärningsstudion. Vi påminns om att det finns en värld utanför först när löven fallit och avslöjar höghusen i Flogsta som syns utanför By 173 där vi gör vår morgon-brak. Omvärl den tycks inte längre lika viktig som världen på garnisonen. Vi är unga HUGIN&MUNIN 4/2014 Foto: Ulrika Nandorf och resultatinriktade. Allt är en täv ling, som vi konstant påminns om. Vi befinner oss i Försvarsmaktens motsvarighet till Big Brother - huset. Hot om avskiljningar på grund av språkförmåga eller resulta ten på språngmarschen hänger över oss. Fredags proven kommer som ett brev på posten. Travarna av gloslap par växer högre och högre. Vi inser alla att även TolkS har ett slut och att världen, som vi så länge ignorerat, väntar på oss. Det är mars månad och vintern tycks inte vilja ta slut det här året. Det blir bättre efter jul, sa faddrar na i den förra kullen. Nu erkänner de att de bara sa så för att vi skulle hålla modet uppe fram till jultentan i själva verket blir det mycket, mycket tuffare. Avskiljningar, ovisshet, sura miner och ständigt dessa glosor. För att inte tala om den polska riksdag som även kal las plutonens timme. Internskämten blir allt mer obskyra. Vissa fraser börjar leva sina egna liv, som en verbal, luftburen influensa. De som befinner sig på skämtens mottagar sida har inte alltid lika roligt som de på avsändarsidan. Verba arma nostra. Först när arabtropp ger sig av till Kairo fattar vintern vinken och snön börjar motvilligt töa bort, och med vitsipporna börjar optimismen spira. Lagom till påsk börjar planer om framtiden kläckas och drömmar om fjärran länder och äventyr ta fast form. Det blir sommar. Dörrarna till lek tionssalarna ställs på vid gavel och gloshögarna flyttas ut i gräset och trädens skugga. Näten spänns för på beachvolley-planen och vi cyk lar till Fyrisån för att bada. De som skaffat nationskort unnar sig både en och två kvällar på Snerikes som marklubb. Arabisterna lär sig pruta 17

18 Unga värnpliktiga ur GU 09/10 på Berga, i mitten Sebastian Andersson. Foto: Sara De Geer i Kairo, ryssarna jobbar på brännan i Odessa och darianerna återskapar ett Afghanistan i miniatyr på Ärna med kaftaner, figuranter och hörövningar. De flesta får mersmak men någon lovar dyrt och heligt att aldrig mer besöka sitt språkområde. Vi inser alla att även TolkS har ett slut och att världen, som vi så länge ignorerat, väntar på oss. Var befinner vi oss nu? De två 18-åringarna som möttes vid Riddar fjärden en sommardag sitter nu, en mörk decemberkväll, i olika tids zoner och diskuterar. Ämnet vi talar om är hur man går till väga för att skriva en återblick över en hel pluton människoöden. Hur beskriver man fem år som upplevts från 24 olika perspektiv? Det blir totalt 120 år av minnen och erfarenheter. Bara på TolkS tillbringade vi över två decennier ihop. Inte undra på att den tiden känns avlägsen när vi varit med om så mycket sedan dess. När vi träffas på plutonsåterträffar är det tydligt att minnet också börjar svika flera av oss. Hur många hot om dassprov förverkligades egentligen? Men trots att värnpliktstiden så sakteliga börjar falla i glömska Johan Floderus. så lever vänskapen kvar. Vänskaper som hämtade sin styrka från att vi kravlade i lera tillsammans i ogynnsam väderlek eller släpade på varandra genom snömodd har inte försvagats med tiden. Till fleras förvåning har de i regel växt i och med avståndet från tiden då vi var tolksoldater. Det beror på att vi har blivit vuxna människor som berikats av erfarenheter från vida omkring som vi nu kan dela med varandra på våra egna villkor och under mer tjänliga förhållanden. Någon har Foto: Drilon Ferizaj varit med om en eldstrid. Någon har börjat jobba på bank. Någon har kommit ut ur garderoben. Flera har flyttat utomlands. Men trots att vi på många sätt mognat i våra nya roller går det inte att ses många minuter utan att tolktiden gör sig påmind och låter oss skönja en ung beväring i varandra, som sitter i konungens underställ och glupar i sig kvällsskaffning med handen som inte utmattats av dagens glosflippning. Bakom våra nya fasader döljer sig alltjämt tolkar. 18 HUGIN&MUNIN 4/2014

19 Examensdag på Tolkskolan. Grattis nya militärtolkar! Text och foto: Tora Candal TolkS GU 09/10 Torsdagen den 11 december var det examensdag för SOU/R Militärtolk 13/14. Nio nya specialistofficerare och två externa elever firade att de klarat sig igenom Tolkskolans hårda språkutbildning i arabiska respektive ryska. De elva glittrade av lycka och det tycktes gradvis gå upp för dem att en tämligen ångestfylld period kommit till ända. Samtliga välkomnades in i Befälsföreningen Militärtolkar av ordföranden Erik Malmberg. Kvinnligt nätverk fick sitt största tillskott på länge med hela sex nya medlemmar. Det var ett glatt gäng som gick från korpraler till förstesergeanter, stolt påhejade av sina anhöriga. Det ena finurliga talet följde efter det andra och tolkarna höjde sina befäl och lektorer till skyarna, som sig bör. Befälen tackade plutonen för att de har gjort det roligt att gå till jobbet varje dag. En lektor sa blygsamt att nog kan en bli stolt över att Tolkskolan har ett så gott akademiskt rykte, men det som upprätthåller skolans höga kvalitet är alltjämt dess ambitiösa elever. HUGIN&MUNIN 4/

20 Ett viktigt och roligt uppdrag Vid vårens stämma kommer Befälsföreningen Militärtolkar att vara nästan 64 år gammal, hela sex år äldre än vår kära Tolkskola. Förändringar både i vår omvärld och inom Försvarsmakten gör att behovet av språkkunskaper och färdighet i tolkning är stort och att MT har en viktig roll att fylla under en lång tid fram över. Att sitta i styrelsen för MT innebär att förvalta vårt rika arv och fortsätta förädla föreningens verksamhet inför framtiden. Det är något mycket betydelse fullt, att tillsammans med andra vara med och göra föreningen ännu bättre. Vi i valberedningen skulle kunna skriva spaltmeter om varför just du skulle tjäna på att sitta i styrelsen. Det ger viktiga erfarenheter av att delta i styrelsearbetet och att företräda en förening med extremt gott anseende. Det ger ett gediget kontaktnät och öppnar dörrar till intressanta människor och livsöden. Valberedningens uppgift är att sätta ihop den bästa möjliga styrelsen för MT. Det ska vara en styrelse med en bredd av förmågor och erfarenheter som är viktig för att MT ska fylla sin funk tion även framgent. Styrelsen ska bestå av de bäst lämpade, och det innebär att valberedningen strävar efter att kunna tillvarata så många kompetenser som möjligt när valberedningen gör sin nominering. För att kunna säkerställa att valberedningen verkligen kan fullgöra sin uppgift och nominera den bästa styrelsen behöver vi din hjälp att nominera kandidater. Det kan vara du själv eller någon annan du tror skulle passa. Det kan vara från vilken kull som helst, värnpliktig som officer. Det kan vara någon med mångårig livserfarenhet eller någon som vet hur Tolkskolan ser ut just idag. Har du frågor eller vill skicka in din nominering, skriv till senast den 18 januari Att du gör det är ett viktigt uppdrag. Valberedningen genom Foto: Tora Candal Karolina Lindén (ordf.) Sara De Geer Dag Nyström

Ebola och sjukvårdsarbete

Ebola och sjukvårdsarbete Ebola och sjukvårdsarbete Anneli Eriksson, RN, MiH Projekt-koordinator Kunskapscenter för katastrofmedicin (KcKM) Health Systems and Policy research group Folkhälsovetenskapliga Institutionen Ebola Ebola

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Aktuellt läge 150706 följ uppdateringar av situationen och rekommendationerna på vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/sjukdomar/sidor/ebola Kan ebola

Läs mer

Den magiska dörren. Kasper Lindström

Den magiska dörren. Kasper Lindström Den magiska dörren Kasper Lindström Kapitel 1. Hej Hej! Jag heter Marcus berg och jag är 12 år jag går i Centralskolan i Sundsvall. Min klass är ganska stökig. Min bästis heter Johan och vi har känt varandra

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Ett nytt Europa, ett nytt Sverige och nya förutsättningar för oss som arbetar med samhällets säkerhet

Ett nytt Europa, ett nytt Sverige och nya förutsättningar för oss som arbetar med samhällets säkerhet 1 Ett nytt Europa, ett nytt Sverige och nya förutsättningar för oss som arbetar med samhällets säkerhet Inledningsanförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Mötesplats Samhällssäkerhet den

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

SOFIA BERGTING peter bergting

SOFIA BERGTING peter bergting SOFIA BERGTING peter bergting Personer och varelser Lin Lin är inne på sitt fjortonde år och människornas värld känns mer och mer främmande för henne. Ju mer hon vistas i naturen, desto starkare blir skogsråets

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning.

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning. TÖI ROLLSPEL F 007 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista sjukpenning inskriven komplettering diskbråck sjukanmälan distriktsläkarmottagning utbetalningskort registerkort nyinflyttad datan personnummer

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

2015-11-13 www.smittskyddstockholm.se. Ebola Viral hemorragisk feber (VHF)

2015-11-13 www.smittskyddstockholm.se. Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Finns risk för fall av ebola i Sverige? Sverige har få kontakter med de nu drabbade länderna Folkhälsomyndigheten bedömer risken att någon ebolasmittad person skulle

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Vi ser Julia och Romeo sittandes i en soffa(två stolar). Romeo fingrar på en laptop. Julia drömmer om tomten.

Vi ser Julia och Romeo sittandes i en soffa(två stolar). Romeo fingrar på en laptop. Julia drömmer om tomten. Värdparet in Nästa julkort är från Romeo och Julia. Men det var innan Julia gjorde slut. Nu förstår vi att Julia kom på andra tankar. Men hur det egentligen gick till den gången, det får vi klarhet i nu.

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Scary Movie. Den här vilan är ingen vanlig! I 2000år har vilan varit ägd av en person. (För 2000år sedan )

Scary Movie. Den här vilan är ingen vanlig! I 2000år har vilan varit ägd av en person. (För 2000år sedan ) Scary Movie Den här vilan är ingen vanlig! I 2000år har vilan varit ägd av en person. (För 2000år sedan ) Det var en varm morgon då personen byggde denna vila. Hans son fyllde 18år idag. Han skulle få

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Tillbaka till Sjumilaskogen

Tillbaka till Sjumilaskogen Tillbaka till Sjumilaskogen Nya äventyr med Nalle Puh Översättning Lotta Olsson Av David Benedictus som tagit vid där A. A. Milne slutade. Med illustrationer av Mark Burgess, inspirerad av E. H. Shepard.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 24 november, 2014 - onsdag 21 januari, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 24 november, 2014 - onsdag 21 januari, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 24 november, 2014 - onsdag 21 januari, 2015 Sedan vi skrev sist har det gått i ett, det har inte bara varit högsäsong i Thailand utan även för barnhemmet. Det är först nu

Läs mer

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 Bilder från tiden 10 augusti t o m 6 oktober, 2009. Torbjörn efter hemkomsten från sin långa vistelse hos Jan. Bilden tagen ett par veckor efter Jans begravning. Torbjörn

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga! Namn: Kristina Palm Resa: Balkan Trail Datum: 12-19 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM AV NILS ÅKERBLOM KAPITEL 1 Skolan börjar Hej jag heter Joel Nilsson. Jag är 10 år och gillar att spela fotboll. Jag går på Talbacka skolan. Jag har ganska mörkt hår och är 140 cm lång. Jag har en kompis

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp.

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Förföljaren Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Var på din vakt och håll ögonen öppna, med sylvassa naglar

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Kapitel 1. Lotten Min lott var väl synlig. I varje fall stack den ut. I varje fall tyckte jag det. Ingen annan hade golfbyxor i skolan (inte

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer