unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s."

Transkript

1 unicef info HÖSTEN / 2007 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.4-5 UNICEFs arbete ger resultat - allt fler barn överlever s.2-3 För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE

2 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: Amningen, mässlingsvaccinerna, A-vitamintillskotten och myggnäten fungerar: dödligheten bland barn under fem år har för första gången sjunkit under tio miljoner per år. Långsiktighet lönar sig De som tror på långsiktigt utvecklingssamarbete fick stöd för sin ståndpunkt när UNICEF offentliggjorde nyheten om att barndödligheten börjat sjunka. För första gången räknar man med att under tio miljoner barn under fem år dör per år. UNICEF anser att det ihärdiga arbetet för att öka tillgången till vacciner, göra näringen mångsidigare, organisera tillgången till rent vatten och dela ut malarianät äntligen visar märkbara resultat. Det här arbetet når sällan rubrikerna men det gör inte arbetet mindre värt. Vi finländare vet mycket väl hur viktigt det är med vacciner och rent vatten. När vi bett om gåvor för de här ändamålen har den goda responsen varit glädjande. Gåvornas summa har ökat varje år. Tacket för resultatet tillkommer våra givare. Tillsammans kan vi fortsätta med det ihärdiga grundarbetet. Utgivare: Finlands UNICEF-förening r.f. Ansvarig redaktör: Liisa Susiluoto Arbetsgrupp: Karolina Roiha, Minna Karvinen och Sanna Meriläinen Foton: UNICEF Pärmbild: ZIMBABWE: 11-åriga Belinda Makutya sitter vid sin pulpet. Flickans mamma är hiv-positiv, pappan dog av aids. Belinda deltar i en UNICEF-stödd ungdomsgrupp som ger råd och stöd åt barn och ungdomar som lever i skuggan av aids. Finska UNICEF Bertasvägen 6, Helsingfors tfn (09) fax (09) web: UNICEFs arbete ger re ALLT FLER Det här är ett historiskt ögonblick, konstaterade UNICEFs högsta chef Ann M. Veneman. Flera barn än någonsin överlever. Vi måste fortsätta på samma väg för att nå millenniemålen. Ett av FN:s millenniemål är att minska barndödligheten med två tredjedelar från år 1990 till Om det här målet uppnås räddas 5,4 miljoner barns liv. Hälsovården spelar en nyckelroll Tacket för de uppnådda resultaten tillkommer grundarbetet som utförts på hälsosektorn. Vi har talat för amning, vi har genomfört massvaccinationer, vi har delat ut A-vitamintillskott till barnen i samband med vaccineringarna och vi har delat ut myggnät speciellt till mammor och barn. Resultatet har påverkats starkt av att antalet barn som dör till följd av mässling minskat med 66 procent. Rätt behandling av lunginflammation, diarré och undernäring, god hygien och rent dricksvatten har också haft en betydande roll i den sjunkande barndödligheten. Många länder har utvecklats enormt mycket sedan millennieskiftet: i t.ex. Marocko,

3 3 sultat - BARN ÖVERLEVER Vietnam och Dominikanska Republiken har dödsfallen bland barn under fem år minskat med över en tredjedel, på Madagaskar har antalet minskat med t.o.m. 41 procent. Också i Afrika söder om Sahara har utvecklingen delvis varit positiv. Arbetet är inte slut Trots de uppnådda resultaten finns det ännu mycket arbete kvar. Det är oacceptabelt att 9,7 miljoner barn dör varje år, påminner Veneman. I Afrika söder om Sahara dör varje år 4,8 miljoner barn under fem år, i Sydasien 3,1 miljoner barn. Summa summarum är de fattiga familjernas barn i utvecklingsländerna mest hotade. Trots de dystra siffrorna är UNICEF optimistiskt och fortsätter sitt ihärdiga arbete för att hjälpa barnen. Största delen av dödsfallen går att förhindra med enkla medel, som vacciner och myggnät. De politiska beslutsfattarna, organisationerna, företagen och privatpersonerna måste förena sina krafter för att tillräcklig finansiering och resurser ska finnas tillgängliga för arbetet som görs för barnen. Vårt arbete fortsätter, andra alternativ finns inte. Nu gäller det livet för de barn som har det sämst. De nya forskningsresultaten baserar sig på många nationella informationskällor, vilka inkluderar två serier av hushållsundersökningar, The Multiple Indicator Cluster surveys (MICS) och Demographic Household Surveys (DHS). Den senaste MICS-serien förverkligades i över 50 länder mellan åren och tillsammans med DHS-undersökningarna som understöds av USAID är undersökningen den största enskilda informationskällan för millenniemålen och utgör basen för utvärderingarna av hur barnen har det. Ett av FN:s millenniemål är att minska barndödligheten. Målet sattes upp år 1990 då 13 miljoner barn under fem år dog. År 2015 ska barndödligheten ha minskat till 4,3 miljoner.

4 KON 4 :D Nyheter VÄRLDEN RUNT UNICEF arbetar överallt i världen. Här följer några exempel på vårt arbete för världens barn. Allt det här och mycket mer gott har vi kunnat göra tackvare våra givare. SUDAN: Gassim Shak Juma, som är nästan två år gammal, sitter i sin mammas famn i ett näringscenter som understöds av UNICEF. Centret finns i Syd-Darfur i ett läger för interna flyktingar. När Gassim kom till lägret för tre månader sedan led han av undernäring. Tackvare tilläggsnäringen har han vuxit och utvecklats. Remsan som mäter omkretsen på hans överarm visar inte längre på rött. KONGO: Den 13 augusti anlände dethär tåget till Brazzaville, Kongos huvudstad, efter en 500 km lång resa genom djungel och savanner, från kusten till inlandet. Tåget var lastat med behandlade malarianät. UNICEF räknar med att näten kommer att rädda mänskoliv varje år.

5 5 FILIPPINERNA: 13-åriga Baingan (Bing) Ladiasan knäpper ett foto vid universitetet i södra Mindanao på Filippinerna. Bing är en av de femton elever som deltog i en fotoworkshop som UNICEF ordnade. UNICEF ordnade workshopen för barn som lider pga de interna oroligheterna som varat i flera årtionden. MYANMAR: Ca en tredjedel av befolkningen i Myanmar är tvungen att dricka smutsigt vatten. För att rå bot på problemet har UNICEF tillsammans med sina partners levererat över 3000 keramiska vattenfilter till byarna och skolorna. Leveranserna av filter kommer att fortsätta för att alla barn ska få dricka rent vatten. MYANMAR SUDAN FILIPPINERNA GO INDONESIEN INDONESIEN: Mässlingen dödar årligen indonesiska barn. Dödsfallen är onödiga eftersom man lätt skulle kunna förhindra dem med hjälp av vacciner. UNICEF kommer att vaccinera hela 14 miljoner barn i landet under det pågående året. Det kommer att kräva mycket arbete eftersom Indonesien är sex gånger så stort som Finland och består av tusentals öar.

6 6 Vännerna Austin och Kurt bor hos sin fostermor Rose Colleen. Rose leder en stödgrupp som tar hand om barn som blivit föräldralösa pga aids. Många barn är också själva hiv-positiva. Rose är fostermor för 22 barn. Över en miljon barn i Sydafrika har förlorat sina föräldrar till aids. En barndom stämplad av aids James mamma dog av aids år Pappan dog två år senare. Efter det har James varit familjeöverhuvud och tagit hand om sina fyra yngre syskon. James är 16 år. James stiger upp varje morgon klockan sex och hjälper syskonen att göra sig i ordning för skolan. Efter det jobbar han i familjens köksväxtland, tar hand om korna och getterna och hämtar vatten. En del av produkterna från sitt köksväxtland säljer James på torget. Övergiven många gånger James från Uganda är ett av de 15 miljoner barn i världen som blivit föräldralösa pga aids. Största delen av de föräldralösa bor i Afrika söder om Sahara. Många av dem är mångdubbelt föräldralösa. Först dör ena föräldern, sedan den andra. Efter det flyttar barnet in hos en farbror eller faster, som också avlider efter en tid. Till slut finns bara en föråldrad farmor kvar, eller som i James fall, familjens förstfödda barn. Den traditionella afri-

7 kanska utvidgade familjen knakar i fogarna eftersom så många behöver vård pga aids. Barnen som förlorar sina föräldrar och vårdnadshavare förlorar också samtidigt sin barndom. De är tvungna att avbryta studierna för att kunna ta hand om sina anhöriga och yngre syskon. När barnen blir ensamma är risken stor för att de ska bli utnyttjade och drivas till kriminella handlingar för att få ihop till sitt uppehälle. Ett barn som upprepade gånger förlorat sin vuxna vårdare förlorar också sin känsla av grundtrygghet. UNICEF lämnar inte barnen ensamma När ett barn förlorat sina föräldrar är hennes grundbehov i fara. UNICEF lämnar inte barnen ensamma. Vi ser till att barnen får stöd, omsorg och skydd, helst i den egna bekanta omgivningen. I många länder i södra Afrika har man startat socialskyddsprogram. I t.ex. Kenya, Malawi och Moçambique har man prövat på att ge direkt finansiellt stöd åt familjer som lever i skuggan av aids, för att barnen ska kunna gå i skola. Barnens skolgång har också underlättats genom att skolavgifter slopats. Så har man gjort i t.ex. Kenya och Uganda. James avbröt sin skolgång när han var på årskurs sex. Trots det tror han att hans föräldrar skulle vara stolta över honom: Fast vi har det svårt har vi i alla fall ett hem. Jag gör mitt bästa för att vår familj ska hålla ihop och mina syskon ska kunna gå skolan slut, bedyrar James som redan i flera år burit på en vuxens börda. UNICEF kämpar för att varje barn ska ha rätt att leva i trygghet och få bastjänster som hälsovård, utbildning, en tillräcklig utkomst och skydd trots aids-epidemin. Denhär artikeln avslutar en fyrdelad serie om de olika delområdena i Barnen och aids kampanjen Vad är Barnen och aids? UNICEFs globala Barnen och aids kampanj ger hivaids glömda offer, barnen, ett ansikte. Hittills har miljoner barn som lidit p.g.a. sjukdomen och dess följder inte fått någon hjälp. Situationen måste förändras. Barnens behov måste prioriteras. Kampanjens mål är att samla in en miljard dollar före utgången av år Medlen används för att nå de fyra följande målen 1. att förhindra smittor från mor till barn 2. mediciner för de barn som behöver det 3. att förhindra nya smittor och 4. omsorg om de barn som blivit ensamma. Läs mera om kampanjen på www. unicef.fi/barnenochaids 7 ALLA SOM DRABBAS AV AIDS KAN INTE BE OM HJÄLP Stöd Barnen och aids kampanjen månatligen och hjälp oss stoppa aids. Delta nu:

8 Julkort och gåvoidéer i webbutiken! Mjukispaket Mycket glädje till en liten kostnad. 8P3570 En liten UNICEF-vän Vännerna finns i tre olika färger (honung, brun och vit) 4, Julens vänner kortförpackning 5 olika kort, mönsterklippta motiv 10 Bekanta dig med hela sortimentet och gör din beställning i vår webbutik eller beställ vår broschyr genom att ringa numret (09) Vaccinpaket 20 Innehåller vacciner för ett barn mot sex dödliga sjukdomar (mässling, stelkramp, tuberkulos, polio, difteri och kikhosta) Enkel latrin 12 En gåva som är till nytta för hela byn! Storleken på betongplattan som behövs för en enkel latrin är 80 x 60 cm UTBILDNING - världens bästa födelsedagsgåva Kom ihåg världens barn på din födelsedag. Be dina vänner betala in gåvosumman på Finska UNICEFs konto: Nordea och sätta med ditt namn och din bemärkelsedag som meddelande. Meddelandet kan vara t.ex. Gunnar Goodwill 40 år. Om du meddelar UNICEF om din bemärkelsedag i förväg, tfn: (09) eller e-post: skickar vi dig en förteckning på dem som gratulerat dig. Finska UNICEF Bertasvägen 6, Helsingfors tfn (09) fax (09) web: GE EN GÅVA 4Web: 4Ring: (15,11 / samtal + lna) 4 Gåvokonton Nordea: OKO: Sampo: Aktia:

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Du och ditt fadderbarn

Du och ditt fadderbarn Du och ditt fadderbarn 1 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen,

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

unite for children ÅRSBERÄTTELSE

unite for children ÅRSBERÄTTELSE unite for children ÅRSBERÄTTELSE 2 Finlands UNICEF unite for children Nyckeltal 2009 Medelanskaffning Insamlingar Försäljning Överföring till UNICEFs arbete 14,9 milj. euro 13,5 milj. euro 1,4 milj. euro

Läs mer

Framtiden nu. Vår hjälp når barn i nöd Chefen för barnskyddstjänsterna Riitta Hyytinen: Det är modigt att söka hjälp

Framtiden nu. Vår hjälp når barn i nöd Chefen för barnskyddstjänsterna Riitta Hyytinen: Det är modigt att söka hjälp Framtiden nu 1 2015 Vår hjälp når barn i nöd Chefen för barnskyddstjänsterna Riitta Hyytinen: Det är modigt att söka hjälp Byn Mobarakpur är fri från barnarbete Bästa stödjare FLICKAN på omslagsbilden,

Läs mer

Fadderskapets resa 1

Fadderskapets resa 1 Fadderskapets resa 1 2 Välkommen på fadderskapets resa med oss Vår uppgift är att med din hjälp åstadkomma bestående och positiva förändringar i såväl ditt fadderbarns som i andra barns liv. Anne Pönni

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram Dorassio L, 23 år, väntar på sin femte operation. Han är en av alla dem som drabbats av våldet i Centralafrikanska republiken. #1 2014 läkare utan gränser Swaziland En hivfri generation? Insamling Så kommer

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids

Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Fack och arbetsgivare i gemensam kamp mot hiv/aids Innehåll Förord 4 Henrys uppgift en livsviktig uppgift 7 Aktiv ledning på Sandvik i Zambia 10 Samarbete över gränser 12 Autoliv i Sydafrika ett gott exempel

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser #3 2011 läkare utan gränser direkt Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med ARV-behandling utan marginaler nu flyr somalias befolkning igen läkare utan gränser 1 Ledare #3

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Vilket är ditt starkaste minne av Läkare Utan Gränser 2007? Somalia: Våldet hindrar hjälpen från att nå fram

Vilket är ditt starkaste minne av Läkare Utan Gränser 2007? Somalia: Våldet hindrar hjälpen från att nå fram årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Ett år av våld och hopp 2007 i korthet Vilket är ditt starkaste minne av Läkare Utan Gränser 2007? Somalia: Våldet hindrar hjälpen från att nå fram Trots freden:

Läs mer

Jord för miljarder. Om befolkning och utveckling

Jord för miljarder. Om befolkning och utveckling Jord för miljarder Om befolkning och utveckling Jord för miljarder Om befolkning och utveckling AV BERTIL EGERÖ OCH MIKAEL HAMMARSKJÖLD REDAKTÖR: ANNA WIESLANDER 2 FÖRORD VIKTIGA UTVECKLINGSFRÅGOR som

Läs mer

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 3-29 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 32 balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 noter 35 Underskrifter

Läs mer

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti Nr 1. 2010 gör en utflykt i vår! Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti pong sali, laos Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället I backspegeln Mutunga

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer