Frågeformulär onsdagen 17 mars kl.19-20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågeformulär onsdagen 17 mars kl.19-20"

Transkript

1 Frågeformulär onsdagen 17 mars kl

2 Fråga 1 Rödakorshistorik a. Vad behandlar sjunde kapitlet i den första Genèvekonventionen från 1864? 1 poäng Svar. b ändrades namnet till Den internationella rödakorskommittén. Vilket var det tidigare namnet? 1 poäng Svar... c. Vilket år kom den första folkrättsligt bindande begränsningen i användande av vapen - förbudet mot att använda explosiva kulor (s.k. St Petersburgsdeklarationen)? 1 poäng Svar..

3 Fråga 2 Musikal! Amerikanska skolmiljöer verkar alltid vara ett populärt område för filmproducenter. Beverly Hills och Grease är exempel på sådana populära och framgångsrika serier och filmer. Under senare år har en annan film som finns i tre delar varit mycket framgångsrik. a. Vad heter skolan där dessa filmer utspelar sig? 1 poäng Svar. b. I huvudrollerna ser vi en tjej och en kille, dessa konkurerar ständigt med ett syskonpar. Vad heter syskonparet (för + efternamn)? 1 poäng för fullständigt svar Svar c. Vad heter skolans basketlag? 1 poäng Svar..

4 Fråga 3 A,B,C Att lära sig alfabetet är inte det lättaste. Under många år är det säkert så att barn har tagit hjälp av Fem myror är fler än fyra elefanter med Magnus, Brasse och Eva kom Majas alfabetssånger, där tar författarna hjälp av naturen med varje bokstav. a. Vad sjungs det om under bokstaven N? 1 poäng A. Nyponros B. Näktergal C. Nejlika b. Hur går det för Maja i sången om bokstaven X? 1 poäng A. Hon hittar ingen på X B. Hon fastnar i X C. Hon hoppar över X c. Under vilken växt sitter det en näbbmus som inte vill bli kysst av regnet? 1 poäng A. Rosenbuske B. Ormbunke C. Rhododendron

5 Fråga 4 Röda Korsets beredskap a. Röda Korsets utbildningar i Första hjälpen och Hjärt-lungräddning följer som enda organisation i Sverige de senaste guidelines och den teknik som förordas. Vem förordar och står bakom dessa guidelines? 1 poäng Svar. b. Varje år arrangerar Svenska Röda Korset SM i Första hjälpen. Vinnande lag får även tävla på EM. Från vilken ort kom laget som vann SM 2009 och i vilket land gick EM samma år? 1 poäng för fullständigt svar Svar. c. Svenska Röda Korset har sedan 1940-talet ett avtal med svenska staten om att utbilda och rekrytera hemvärnssjukvårdare. Sedan 1997 har vi även ett uppdrag från regeringen som träder i kraft om Sverige skulle hamna i en väpnad konflikt. Vad är det för uppdrag? 1 poäng Svar.

6 Fråga 5 En yrkeskår med 500 år i rikets tjänst Behovet av sotning har funnits sedan medeltiden, då skorstenar började användas för att leda eldstädernas rök ur husen. Sotaren som yrkesman nämns första gången under början av talet. Efter några slottsbränder under just detta århundrade anställde Kungen egna slotts sotare för sotningen på de kungliga slotten. Knoparmojet, som är sotarnas hemliga språk, är ett yrkesspråk med i första hand ord för tekniska begrepp avseende verktyg och arbetsutförande. a. På sotarnas språk heter sotare knopare, men vad heter en murare? 1 poäng Svar.. b. Sotarna har även ett eget skyddshelgon, vad heter det? 1 poäng Svar På och 1800-talen var det vanligt med unga gossar i sotningsväsendet. Under dessa århundraden skulle skorstenarna sotas genom att stigas och faras invändigt och sotet borstas eller skrapas bort. För detta rekryterades ofta små och viga gossar, icke sällan barnhusbarn, som lärlingar. c. Vad heter pojken som har huvudrollen i boken om sotarpojken? 1 poäng Svar..

7 Fråga 6 Fruktgodis Fikon är en välkänd frukt världen över, i Sverige äts de gärna torkade i juletider. Det enda vildväxande fikonträdet i Sverige växer i naturreservatet ryssnäs på Fårö. a. Vad kallas de särskilda insekter som pollinerar fikonblommorna? 1 poäng Svar b. Vilket är det vetenskapliga namnet för Fikon? 1 poäng Svar.. c. Fikon odlas kommersiellt främst i Turkiet, nämn 2 andra länder där det odlas fikon kommersiellt. 1 poäng för fullständigt svar Svar

8 Fråga 7 Gotländska föregångskvinnor a. Denna kvinna född i Rute 1849 kom att tituleras hotelldirektris. Öppnade hotell i Storvik, Bollnäs och Rättvik övertog hon ledarskapet för Grand Hotell i Stockholm. Villa Foresta på Lidingö lät hon uppföra med sten från Fårö som sin privata bostad. Vem är kvinnan? 1 poäng Svar b. Född i Visby 1841, fadern inflyttad läkare från Dalarna, modern kom från affärs- och prästsläkten Lyth från Gotland blev hon Sveriges första kvinnliga telegrafassistent och när hon sedan 1868 blev domkyrkoorganist i Göteborg var hon även där den första kvinnan med en sådan tjänst. Vem är kvinnan? 1 poäng Svar.. c. Denna kvinna var den första svenska kvinna som avlade en studentexamen, 1872 skrevs hon in på Uppsala universitet där hon tog fil.kand examen Vem är kvinnan? 1 poäng Svar.

9 Fråga 8 Röda Korsets grundprinciper och vision Svenska Röda Korsets arbete utgår från våra sju grundprinciper och federationens vision. a. Vad är federationens vision? 1 poäng A. Våra gemensamma värderingar leder oss i vårt arbete och fungerar som ett stöd för våra grundprinciper. B. Bidra till att främja och stärka människovärdet och fred i världen och till att förhindra och lindra mänskligt lidande genom att ständigt inspirera, uppmuntra, underlätta och främja den humanitära verksamhet som bedrivs av nationella föreningar. C. Att förbättra situationen för utsatta människor genom att engagera och mobilisera människors inneboende kraft. b. Vilka är Röda Korsets sju grundprinciper? 1 poäng för fullständigt svar Svar. c. Vilket år fastställdes de sju grundprinciperna? 1 poäng Svar..

10 Fråga 9 Röda Korsets grundare a. Henry Dunant dog söndagen den 30 okt Han vilar på kyrkogården Friedhof Shilfeld, men i vilken stad? 1 poäng Svar:.. b. Sedan 2007 är Svenska Röda Korsets medlemstidning uppkallad efter vår grundare. Organisationen har dock haft medlemstidning längre än så, vilket år gavs den första tidningen ut? 1 poäng Svar.. c. Vad hette tidningen då? 1 poäng Svar..

11 Fråga 10 Svenska Röda Korset internationellt Första gången Svenska Röda Korset lät höra om sig i internationellt var , då utbröt två korta krig i ett oroligt hörn av Europa. a. Vad kallas dessa krig? 1 poäng b. Hur många ambulanser sändes totalt från Sverige? 1 poäng Svar c. Med på en av ambulanserna fanns även en gotländska, hon var av en känd handels och redarsläkt från Gotland. Emy var hennes förnamn, men vad var efternamnet? (Ledtråd: pionjärer inom Ålandstrafiken på traden Simpnäs- Mariehamn redan 1959). 1 poäng Svar.

12 Fråga 11 Byrå mot diskriminering a. Svenska Röda Korsets byrå mot diskriminering finns på fyra platser i Sverige. Vilken av dessa orter har en byrå mot diskriminering som drivs av Svenska Röda Korset? 1 poäng A. Örebro B. Malmö C. Visby D. Umeå b fick Sverige en ny diskrimineringslagstiftning. Grunderna för att diskrimineras regleras i lagen och kan delas in i sju olika områden. Vilket av dessa områden täcks inte av lagen? 1 poäng A. Ålder B. Utbildning C. Könsidentitet D. Funktionshinder c. Liksom kanelbullar, grannar och en massa annat har Mänskliga rättigheter en egen dag, vilken? 1 poäng A. 8 maj B. 4 oktober C. 1 december D. 10 december

13 Fråga 12 Klurigheter a. Komplicerade familjeförhållanden På en fest ville värden visa mig sitt fotoalbum. Han pekade plötsligt på en bild av en ung man och sa: Han är den ende sonen till den ende brodern till den enda fastern till min fars enda systerdotter. Vem var mannen? 1 poäng b. Reptrick Två pelare är nedslagna i jorden, så att båda sticker upp exakt 1 meter. Från toppen av den ena pelaren till toppen av den andra går en lina, som är 2 meter lång. Linan når precis ned till marken mellan de två pelarna. Hur långt ifrån varandra står pelarna? 1 poäng c. Tågresa Sist jag var ute på en tågresa satt jag i kupén ihop med en ung man. Vi började prata och jag frågade hur gammal han var. Mannen svarade: För två dagar sedan var jag 19 år och nästa år blir jag 22. På vilket datum skedde resan? 1 poäng

14 Fråga 13 Geografi Afrika som kontinent består av en mängd kulturer, folkslag och mångfald av naturtyper. Runt ekvatorn råder ett bördigt landskap med enorma naturtillgångar där bland annat landet The Pearl of Africa ligger. Tyvärr så är landet ett av världens fattigaste länder, naturtillgångarna till trots, där sjukdomar som aids och malaria är vanliga och där statistik säger att ca 30 % av befolkningen lever på mindre än 1 dollar per dag. Trots det är landet rikt på kultur, musik och gästvänliga människor. a. På sin resa genom Östafrika myntade en mycket inflytelserik person uttrycket The Pearl of Africa. I vilken bok nämns uttrycket för första gången? Titeln i originalspråk, tack! 1 poäng b. Namnet Uganda är sprunget som en term ur ett afrikanskt språk, vilket språk? 1 poäng c. På 1980-talet lyckades Uganda vända sin aids-trend och en av Ugandas främsta musiker, som bland annat spelat in skivor i Sverige då han även spelat med bland annat Dr Alban, blev den första offentliga personen i Uganda att öppet erkänna sin sjukdom. Vad hette han? 1 poäng

15 Fråga 14 Vem söker vi? Denna man är född 1839 på gården Annas nöje i Katthammarsvik på Gotland. Han kom att ägna hela sitt vuxna liv åt havet både som marinofficer och en mycket uppskattad marinmålare. Som pensionerad amiral 1904 kom mycket av hans tid att gå till marinmuseet i Stockholm där han var föreståndare. Han avled a. Vem är mannen? 1 poäng b. Vad anses vara det mest bestående av hans sjöofficerskarriär? 1 poäng c. Hans äldre bror Axel Herman kom att flytta till England och blev där en berömd och hedrad konstnär. Vi vill veta hans anglifierade form av efternamnet. 1 poäng

16 Fråga 15 Författare Anna Jansson är en utav Sveriges många omtyckta författare. a. Vilket yrke har hon förutom författare? 1 poäng b. Vilken kyrka omnämns i inledningen av det 36:e kapitlet i Anna Janssons fjärde kriminalroman? 1 poäng c. Huvudrollsinnehavaren i filmatiseringarna av Anna Janssons kriminalromaner var i början av sin karriär barnprogramledare, en av hennes två kollegor där har skrivit en bok om en offentlig person. Vi söker nu namnet på kollegan (författaren) samt den offentliga personen. 1 poäng

17 Fråga 16 Det röda korset Svenska Röda Korset har förmånen att få använda en av världens mest kända och respekterade symboler för humanitärt arbete i både krig och fred. a. Det har dock visat sig att sammanblandningen av rödakorsmärket som skyddsemblem och som organisationssymbol (logotype) blivit allt vanligare. Hur ser skyddsemblemet ut i Sverige? 1 poäng b. När får man använda skyddsemblemet? 1 poäng A. För civil sjukvårdspersonal B. På utryckningsfordon C. För frivilliga c. I Sveriges rikes lag kan man bland annat läsa detta om missbruk av skyddsemblemet. Den som saluhåller vara, därpå obehörigen anbragts märke, benämning eller annat kännetecken, som avses i 1, 3, eller 4, eller i firma obehörigen intager sådan benämning eller eljest bryter mot de i nämnda paragrafer stadgade förbuden, straffas med. Ja, vad straffas man med? 1 poäng

18 Fråga 17 Mänskliga rättigheter Var återfinner du nedanstående citat? Ange konvention/deklaration samt artikelnummer. a. Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet. 1 poäng för fullständigt svar b. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 1 poäng för fullständigt svar c. Konventionsstaterna förpliktar sig att tillförsäkra män och kvinnor lika rätt att åtnjuta de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som inskrivits i denna konvention. 1 poäng för fullständigt svar

19 Fråga 18 Okänt om känt i rockvärlden De senaste femtio åren har det funnits många storheter inom rockmusiken. Många är de artister och band som förgyllt våra liv och som vi även behövt stärka oss med när livet kanske inte gått som på räls. Men hur mycket vet vi egentligen om våra idoler? a. En av rockhistoriens kändaste låtar är Rock Around The Clock, men vilka skrev egentligen den? 1 poäng A. Myers och Finell B. Haley och Freeman C. Freeman och Myers D. Finell och Haley b. Gruppen The Beatles har haft tre namn förutom The Beatles. Vilket av dessa har de inte hetat? 1 poäng A. The Fortunes B. The silver Beatles C. Johnny and the moondogs D. The Quarrymen c. Dr Dre anses vara en av upphovsmännen bakom den hårda västkuststilen Gangstarap. Men i vilken grupp inledde han sin karriär? 1 poäng A. N.W.A. B. The Geto Boys C. Ice-T D. The wreckin cru

20 Fråga 19 Sport Nu har vi lagt ytterligare ett OS till historien och självklart måste vi då ha någon OS fråga. a. OS facklan har en lång väg att vandra fram till värdstaden, men den tänds alltid på samma ställe. Vi söker namnet på staden och platsen där staden finns. 1 poäng för fullständigt svar b. Skytte med levande duvor som mål har förekommit som gren vid endast ett OS. Vid vilket OS? (stad och år) 1 poäng för fullständigt svar c. Sverige har stått som värdnation för endast ett OS, men vid ytterligare ett tillfälle har vi stått som värdar för en deltävling vid ett OS arrangemang. Vad heter arrangemanget? 1 poäng

21 Fråga 20 Spel mer än sport.. Poker har vuxit till att bli ett av världens populäraste spel, och det fortsätter än idag att spridas till världens alla hörn. Pokerboomen blev ett faktum när Chris Moneymaker, en amatör i pokersammanhang, visade att vem som helst kan vinna i poker när han vann VM En fantastisk prestation då han kvalade in till tävlingen som normalt kostar $ att vara med i, för endast $39. För besväret fick han sitt namn i historieböckerna samt $ a. Hur många kort ligger det på bordet efter flop, turn och river? 1 poäng A. 4 B. 5 C. 6 b. Hur stor är chansen att få royal straight flush i given under ett femkorts stötpoker spel? 1 poäng A. 1 på B. 1 på C. 1 på c. När spelades det första officiella SM:et i mörkpoker och vem vann? 1 poäng för fullständigt svar A. 1975, Göte Åhrman B. 1980, Anders Henriksson C. 1985, Erik Seidel

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Röda fjädern och fokushusen

Röda fjädern och fokushusen Röda fjädern och fokushusen En boendes berättelse Anna Wallsten. Stiftelsen Nordiska museet / HAIKU projektet 2013 Inledning I april 2013 kom det ett mejl till projektet Handikapphistoria i kulturarvet,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten Dansmuseet, Gustav Adolf torg 22-24, Stockholm, kl. 9-12, 14 oktober, 2004 Inledning Leif Håkansson, LO:s vice ordförande, ordförande LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09 Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring. Läs Matteus

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg Mitt vittnesbörd av Christer Åberg Innehållsförteckning Daglig sommarföljetong: Mitt vittnesbörd...3 Mitt vittnesbörd del 1: Jag är inte rotlös eftersom jag har Jesus...4 Mitt vittnesbörd del 2: Som barn

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Till de svenska läsarna av Tumregler

Till de svenska läsarna av Tumregler Till de svenska läsarna av Tumregler Bästa läsare i Sverige! Tack för att du har valt min bok! Jag uppskattar det verkligen och hoppas att du hittar både idéer och metoder som kan komma till användning.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer