Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014"

Transkript

1 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse Regionkonferens 6 7 september 2014 i Västerås Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet -

2 Västerås Y's Men's Club hälsar välkommen till regionkonferens på Lövudden, Västerås. Vi hoppas att du tar chansen träffa och utbyta erfarenheter med deltagare från andra klubbar och dessutom få all den information som hör ihop med regionkonferensens förhandlingar. Vi hoppas att du kommer hem till din klubb med nya idéer och inspiration för den kommande verksamheten. Förmånliga avtal har gjort att konferensavgiften är låg och vi har förenklat olika saker så att vi har kunnat göra en extra satsning på maten, studiebesök och sightseeing. Vi tror att ni kommer att tycka att ni får mycket för pengarna. Välkomna till Västerås! Program Lördag den 6 september Registreringen öppnar Ankomstfika serveras Invigning och därefter förhandlingar Lunch Fortsatta förhandlingar Avresa till Önsta kyrka och sightseeing i Västerås med KFUMs Londonbuss Återkomst till Lövudden Bankett i Kulturhuset på Bäckby Söndag den 7 september Morgonandakt i Friluftskyrkan eller Kapellet Fortsatta förhandlingar med näringsrikt avbrott Avslutningsceremoni Lunch I Önsta kyrka finns den världsberömda statyn Lego-Jesus som är en avbildning av Bertel Thorwaldsens Den uppståndne Jesus. Statyn består av c:a Legobitar! Man kan också se världens största pärlplatta med c:a pärlor! Motivet är Leonardo da Vincis målning från Santa Maria delle Grazie i Milano, Den sista måltiden. 2

3 Innehållsförteckning Vinjett 1 Välkomna till regionkonferensen 2014 samt hålltider 2 Denna innehållsförteckning 3 Rapporter: Rapport från regionens ledning 4 YES 5 Extension 5 IBC 5 Brotherhood Fund 6 Time of Fast 7 Historian 7 TC Travel Coordinator 7 It 8 Webbmaster 8 YMCA Liaison (KFUM Sverige) 9 Insända klubbrapporter 9-16 Årsrapport från klubbar i Palestina 17 Prislista Klubbservice Resultaträkningar 19 Balansräkningar Klubbinbetalningar 21 Redovisning av fonder Femårsöversikt 24 Beräkning av internationella avgifter 24 Motion/ Underlag om Region Sveriges framtid! Förslag om regional avgift 28 Budgetförslag Fondinbetalningar 29 Regionala serviceledare Valkommitté Regionpresidium Plats för egna noteringar 30 Dagordning för årsmöte

4 Rapport från Region Sveriges ledning ). Verksamhetsåret har Y s Men Region Sverige präglats av ledarbrist i presidiet. RDE avsade sig uppdraget vid sammanträdet 5 november Presidiet har under året saknat RS. RD Camilla Bohm Coleman har vid flera tillfällen inte kunnat närvara vid presidiets sammanträden. RT Anders Jepsson och PRD Barbro Thorén har deltagit i samtliga sammanträden. Vi har skött stor del av regionens administrativa kontakter och åtaganden med internationella kontoret och flera av Area Europas funktionärer. Vid presidiets sammanträde den 5 november framgår av protokollet i 25 att regionen står inför en allvarlig ledarkris, flera poster är vakanta. (Det saknas RDE, RS och RDEE samt flera viktiga RSDs). Vi måste få klubbarna att ta ansvar för ledarkrisen inom Regionen. Vid detta sammanträde beslutas att utse en grupp som förbereder ett möte med samtliga klubbpresidenter alt. ansvarig ledarkraft från klubbarna. Mötet hölls i början av Syftet var att ta reda på vad medlemmarna vill med Y s Men Region Sverige. Flera alternativ/senarior diskuterades gällande framtiden. Presidiet beslöt utse Anders Jepsson, Barbro Thorén, Bo Rybrand och Hillbritt Jansson till att förbereda möte med klubbansvariga i Region Sverige. Till gruppen uppdrogs att före jul 2013 komma med inbjudan till möte om regionens framtid. Kris- och framtidsgruppen genomförde den 15 februari 2014 en Regional heldagsträff i Jönköping under ledning av en koordinator, Bertil Warell. Ett 35-tal personer deltog från klubbarna. Under åren har bl. a. en enkätundersökning gjorts i vilken samtliga klubbar deltagit. (Ett par klubbar har genomfört medlemsmöten för bearbetning och samtal kring regionens ledarkris.) Klubbarna har under maj månad erhållit sammanställningen av enkätsvaren. RD Camilla har erhållit kontinuerlig information från Krisgruppen och hon var med i ett av gruppens möten den 5/2. Regionkonferensen kommer som huvudfråga behandla Regionen framtid och de tre huvudfrågorna nämligen: Säkerställa ledarskapet i regionen Dags för samgående med annan region Regionen upplöses Kris- eller Framtidsgruppen beskriver process och resultat under rubriken Motion/ Underlag om Region Sveriges framtid och vi ser fram emot klubbarnas behandling av regionens framtid och formerna för denna. Det råder stor lojalitet när det gäller klubbarnas ekonomiska åtaganden till de gemensamma projekten/fondera som finns inom Y s Men International. Från huvudkontoret i Geneve har regionen mottagit en handling med uppskattning och innerligt tack. Regionen ligger på topp med hänsyn till medlemsantal/klubbar. Tag detta till era hjärtan och gläds! Regionens ekonomi är i god ordning och sköts på bästa sätt. Regionens hemsida är bra och kan bli ännu bättre med allas medverkan och bidrag. Alexander Schoolarship Fund har under våren delat ut tre ledarstipendier till KFUM-ledare. Barbro Thorén PRD

5 Rapport från RSD YES fonden ( Y s Men Extension Support ) Klubbarna har bidragit med kr, vilket är ett förhållandevis litet belopp. Trots att vi bidrar begränsat har vi gott hopp om att för 2014/ 2015 erhålla kr från YES fonden och dessutom ytterligare kr från SDS fonden (Special development support). Dessa bidrag kommer att användas till att utveckla Regionen både i Sverige och Palestina. Vi får tillbaka mycket mer än vad vi satsar, låt oss därför bidra generöst till YES fonden! Anders Jepsson RSD YES Rapport från RSD Extension Hur får vi igång medlemstillväxt i vår region? Den frågan har vi ställt oss och jobbat med i ett antal år. Medelåldern i våra klubbar blir högre för var år som går, vilket är en av anledningarna till att det är svårt med nyrekrytering i vissa klubbar. Ulricehamnklubben har valt att bli en seniorklubb. Linköpingsklubben valde tyvärr att lägga ner sin klubb i våras. I andra klubbar har man gjort en del nyrekryteringar, vilket är mycket glädjande. Under året som gått har jag haft kontakt med ledningsgruppen för KFUM Umeå i samband med ett studiebesök, som gjordes på KFUM Ungdomens Hus Jönköping 15/5. Förnyad kontakt kommer att ske i sept./okt. Ett visst intresse finns att starta en klubb. Även i Stockholm pågår aktivitet för att skapa nya klubbar. Dels KFUM Central men också med den Norska kyrkan. PAP Henry Gridheim har kontakter där som vi under hösten kommer fortsätta att bearbeta. Sedan flera år tillbaka har vi haft en nära kontakt med KFUM:s generalsekreterare. På den posten sitter sedan i våras Karin Olsson. Den 10/6 var hon inbjuden till regionens styrelsemöte där även jag var inbjuden att delta. Kontakten var mycket positiv för oss alla. Att något drastiskt måste ske när det gäller Y s Men Region Sveriges överlevnad är vi nog alla överens om. Vill vi att vår rörelse ska fortleva, måste ansvaret hänga på alla och envar. Vi behövs såväl i Sverige som i världen. RSD Extension Hillbritt Jansson RSD - IBC (International Brother Clubs) Inom mitt ansvarsområde, vänklubbsutbyte, har inga förändringar ägt rum under verksamhetsåret. Önskemål från en dansk klubb om utbyte med svensk klubb har inte givit något resultat. Helmer Ahlbäck RSD/IBC 5

6 Brotherhood Fund Denna fond som skapades för drygt 80 år sedan har allt sedan dess gett medlemmar möjlighet att få resa till konferenser och på klubbesök för att vidga vyerna, inte bara för sig själva, utan även för de som man möter. En del stipendier har gällt hela resans kostnad (Full grant), andra som ett delbidrag (Partial grant). De förstnämnda har mestadels varit till medlemmar som har haft regionala ledaruppdrag, medan de andra har varit till medlemmar på gräsrotsnivå. Alla är dock lika viktiga för att vidareutbilda medlemmarna inom vår rörelse. Intäkterna till fonden kommer numera till allra största del från kontantbidrag, eftersom användningen av frimärken har minskat avsevärt. När det var som mest så kom drygt 20 % från försäljning av frimärken i hela världen, medan det nu rör sig kring 10 %. Region Sverige har genom åren för det mesta haft en stor andel (30 40 %) från frimärken men detta har sjunkit avsevärt de senaste åren. Det är en naturlig utveckling då antalet frimärkta kuvert blir mindre och mindre. Tyvärr har detta bortfall inte kompenserats med kontantbidrag, så årets resultat är mindre än hälften av budgeterad summa. En förändring som beslutades under 2013 är att alla bidrag ska anges i Schweizerfranc (CHF), vilket gör att bidragen måste öka en del för att nå upp till lägsta gräns för Alf Reynolds Award som nu är 5 CHF/medlem. Följande klubbar har bidragit enligt nedan: Club Members Stamps, SEK Stamps, CHF Cash, SEK Cash, CHF Total, SEK Total, CHF CHF/member Göteborg ,00 26,10 200,00 26,10 1,45 Järfälla ,00 62,10 500,00 65,40 975,00 127,50 5,80 Jönköping ,00 347, ,00 347,70 7,90 Jönköping Mixed ,00 39,20 300,00 39,20 0,80 Jönköping Wetter Karlskrona ,00 85,00 650,00 85,00 6,54 Linköping Lund Malmogia Norrköping ,00 27,50 210,00 27,50 1,45 Stockholm-Bromma ,00 37,30 600,00 78,40 885,00 115,70 5,03 Ulricehamn Örebro ,00 69, ,00 130, ,00 200,00 5,00 Västerås ,00 26,10 600,00 78,40 800,00 104,50 5,23 Jerusalem Bethlehem Total ,00 194, ,00 878, , ,20 2,80 Detta innebär att sex klubbar har bidragit med minst 5 CHF/medlem och är därigenom berättigade till Alf Reynolds Award. Detta gör också att klubbarnas medlemmar kan söka ett BFstipendium. Stort tack till er som fortsätter att jobba för fonden. Ni bidrar till utvecklingen av vår rörelse. Torbjörn Sjöqvist, RSD/Brotherhood Fund 6

7 Time of Fast Global Project Fund Time of Fast GPF är Y s Men Internationals största fond när det gäller hjälp till behövande människor över hela världen. Den grundläggande idén har under fondens drygt 40-åriga tillvaro varit att varje medlem ska avstå ett mål mat och i stället betala motsvarande kostnad till fonden. Ett alternativ är att servera en måltid där deltagarna betalar betydligt mer än vad maten egentligen kostar eller att man ordnar någon annan aktivitet. Här finns t.ex. den Time of Fastkalender för februari månad som traditionellt är den månad då Time of Fast uppmärksammas extra. Varje år beslutar International Council om nya projekt som ska finansieras av de insamlade pengarna. Under de senast åren har det rört sig om ett totalt belopp mellan 1,3 och 1,6 miljoner kronor som fördelats med maximalt c:a kr till varje projekt. Under International Councils möte i juli 2013 beslutades att följande tio nya projekt skulle stödjas: 1. Hälsocenter, Kitwe, Zambia, 2. Kvinnlig företagsamhet, Cochabamba, Bolivia 3. Stöd till krigsdrabbade, Sri Lanka 4. Engelskundervisning för fattiga, Asaucarna, Chile 5. Yrkesutbildning för unga, Santo Domingo, Ecuador 6. Allaktivitetshus, Thika, Kenya 7. HIV/AIDS-center, Cherupuzha, Indien 8. Jämställdhetsprojekt, Canton Quito, Ecuador 9. Ledarutbildning, Valparaiso, Chile 10. Skolgång för HIV-drabbadae barn, Bangalore, Indien Alla dessa projekt kommer att innebär stora positiva förändringar för de som berörs. Tack till alla er som har bidragit under året. Totalt blev det kr till kommande projekt. Torbjörn Sjöqvist, RSD/Time of Fast Global Project Fund Rapport från Historian , (arkivansvarig) På arkiveringsfronten har det under året inte hänt något. Det kanske behöver påpekas för klubbarna, att det finns möjlighet att skicka arkiveringsmaterial till undertecknad, som f n är arkivansvarig för Y:s Men Åke Jöneby, RSD Historian Rapport från Travel Coordinator Det har under våren aviserats ett BF-besök av Thompan Tholath med hustru från Indien 3-13/9. Alla förberedelser är gjorda med besök i Västerås, Jönköping och Bromma-Järfälla. Mr Thompan har kommit med önskemål om ändring av tiden. Sverige, Finland och Litauen har sagt nej till detta önskemål. Den 5/8 hade vi ej fått svar på vårt ställningstagande. Vi avvaktar! Åke Jöneby RSD Travel coordinator 7

8 Rapport från RSD IT Under året har jag gjort ett utskick till samtliga medlemmar för Torbjörns Sjöqvists räkning, i övrigt har ingenting hänt på ISD-IT-området. Vårt huvudkontor i Genève kommer under slutet av året sluta använda webbsystemet (går över till ett annat som också används av andra serviceorganisationer). Jag undrar hur stor andel av vår regions medlemmar använder sig av vårt intranät. Själva utskicksfunktionen har inte används på mer än ett år. Jag undrar om vi verkligen ska fortsätta med intranätet. Det kostar en del pengar att betala för webbhotellet och det blir inte mycket möjlighet för mig att underhålla och utveckla heller. Anders Bertram RSD IT Rapport från RSD Webmaster Vår nya hemsida har nu varit i drift från På hemsidan finns i dag nyheter, bildsidor, möjlighet att skänka pengar till Roll Back Malaria, beskrivning av vår rörelses verksamhet och inriktning, information om projekt och fonder, klubbinformation samt olika möjligheter att få kontakt med oss regionalt eller lokalt! Hemsidan har även öppnat upp för KFUM-ledare att ansöka om ASF-stipendium. I dag är innehållet material som på olika sätt kommit mig till del från klubbar, ledare eller enskilda medlemmar. Vi har sagt att vår hemsida i första hand skall fungera som en publik informations-sight med möjlighet att lösa intern information med nyheter och artiklar. Enligt min uppfattning uppfyller hemsidan de flesta av de behov vi har. Jag kan konstatera att få av medlemmar och klubbar använder våra möjligheter att informera och kommunicera med hjälp av hemsidan! Oftast blir det artiklar och bilder som kommer från min närmiljö eller från andra jag träffar i min närhet. En spontan uppgiftslämning från klubbarna är mycket sällsynt. Några klubbar har egna bulletiner som jag ibland kan hämta material från. Vi har en modern hemsida och kan på ett bra sätt visa vad vi gör i vår rörelse. Det är en fin möjlighet för alla att kunna lämna över lokalt material, nyheter, enkla reportage med bilder samt informera löpande om klubbens aktuella program. Y ś Men ś nya hemsida är ett bra verktyg för ökad kontakt mellan oss och en bred allmänhet. Jag efterlyser material! Vår hemsida blir inte bättre än vad vi gör den till själva och som webbmaster vill jag ha nyhetsmaterial från regionledning, klubbar och medlemmar! Alla kan göra vår hemsida till ett lyft för oss och vår rörelse1 Bo Rybrand RSD/Webbmaster 8

9 Rapport från RSD KFUM Sverige Regionpresidier har under några år skapat och haft goda relationer och samarbetet har inneburit kontinuerliga möten och samtal. Regionen deltar också i Stor-föreningsmöten, då de största föreningarna träffas. Under året har undertecknad bl. annat deltagit i KFUM Sveriges Riksombudsmöte som hölls i Örebro oktober Under ROM fanns en utställning som Y-klubben i Örebro bidrog med, diverse material samt inte minst personliga möten med föreningsmedlemmar i ett 10-tal föreningar. RD Camilla Bohm-Coleman var också på Riksombudsmötet. Det finns ett intresse möjligheterna finns att få med nya KFUM-föreningar med vilka Y s Men Regionen kan samarbeta är goda. Y s Men bör överväga att prioritera mänskliga och ekonomiska resurser under kommande år. En projektledare bör sökas som på ¼ tid återkommande besöka KFUM-föreningar för att lansera Y-klubbidén och bistå med utvecklingen av starka team till klubbar i nya KFUM-föreningar och/eller Y klubbar som lagt ner. Flera i Presidiet och Regionala Service Ledare har under de senaste åren besökt både sådana som lagt ner och sådana KFUM-föreningar som har intresse att starta upp Y-klubbar. Vi har alltså nu ett gyllene tillfälle att ta tag i extension med nybildande av klubbar. Undertecknad har tillsammans med ytterligare 27 personer från KFUM Sverige under juni-juli deltagit i KFUMs Världsförbunds Världsrådsmöte i USA. Bland dessa är Y s Men rörelsen bekant, de är unga ledare med ansvar, talanger med helikopter-perspektiv. Här finns en potential. KFUM Sveriges generalsekreterare, Karin Olsson, som är ny på posten är mycket intresserad av ett samarbete och positiv till medverkan på olika, bl. a. i projektledarfrågan. LÅT oss samlas kring en satsning med början Barbro Thorén RSD-KFUM Sverige Sammanställning insända klubbrapporter. Rapport från Stockholm-Bromma Y s Men s Club Presidium har varit: President Vakant, President elect Margareta Lundvall, Past President Britta Bertram, Sekreterare Bertil E. Johansson, Kassör Kerstin Alvfors och Adjungerad Berit Sepp Nio presidiemöten har hållits under året. Informationsbladet Bulletinen har utkommit med 6 nummer sammanställda av redaktören Bertil E. Johansson. Övrig information har skickats ut via e-post eller brev, intranät och telefon. Klubben hade vid verksamhetsårets utgång 23 medlemmar och medlemsavgiften har varit 260 kr per termin. Klubben är representerad i regionen genom Barbro Thorén, PRD. Under höst- och vårterminen har 25 klubbträffar arrangerats. Det har varit höstfest, teaterbesök, luciafirande, kyrkosöndag i Norska kyrkan. Studiebesök enligt följande: Rosendals slott, Stadsteatern, soppteater, Ebba Brahes palats, Anders Hansens biograf 9

10 Forts. Bromma Föredrag med följande rubriker: Stig Fredrikson berättar om sin nya bok Ragnar Alvfors berättar om gamla mått och vikter Framtid och Utveckling Framtids- och utvecklingsgruppen har haft två möten. Klubbmedlemmar och presidiet har deltagit. Årets regionkonferens arrangerades gemensamt av Y s Men s Club Järfälla och Y s Men s Club Stockholm-Bromma den 7-8 september Tretton medlemmar från Stockholm-Bromma klubben deltog. Huvudsakliga inkomstkällor har varit lopp- och julmarknader och klubben har utöver de regionala och internationella bidragen lämnat bidrag till Bromma KFUK-KFUM:s verksamhet och SOS-barnbyar (fadderbarn). Våra broderklubbar är Aalborghus, Aalborg, Danmark och Mukade, Tokyo, Japan Vår broderklubb Aalborghus besökte oss den 29 maj-1 juni. Under deras besök Besök bodde vi alla på Malma Gård, Värmdö. Under dessa dagar gjordes besök på Bergianska trädgården i Stockholm samt en båttur under Stockholms broar som varade i två timmar, båda aktiviteterna mycket uppskattade. Det rådde stor gemytlighet mellan deltagarna under hela besöket. Sjutton medlemmar från Stockholm-Bromma klubben deltog. Tack! Presidiet vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla som troget har ställt upp vid våra aktiviteter och bidragit till god gemenskap, arbetsglädje och trivsel i klubben. Britta Bertram t.f. President och Past President Rapport från Y's Men's Club Göteborg Hösten våren 2014 Klubben har under året haft 18 medlemmar, de flesta aktiva. Klubben har haft träffar i stort sett varannan vecka med undantag av sommar- och juluppehåll. På kyrksöndagen deltog de flesta i högmässan i S:t Pauli kyrka i Göteborg. Klubben har haft kontakter med vänortsklubbarna i Danmark och Norge. Klubben har deltagit i regionkonferensen i september och i de gemensamma träffar i Jönköping som anordnats. Klubben samarbetar med Sensus i form av att träffarna bedrivs som en studiecirkel i Sensus regi. Klubben samarbetar med KFUM genom aktivt deltagande i en secondhand butik som drivs av KFUM i Göteborg. Genom klubbens engagemang har butiken kunnat vara öppen varje onsdagskväll under året. Ersättning har utgått för detta, något som gett ett gott tillskott i klubbkassan. Träffarna har haft en kulturell inriktning men också med syftet att hålla ihop banden mellan medlemmarna. Här kan nämnas "the Proms" - kväll på konserthuset, besök på Mölndals museum, stadsvandring i Göteborg centrum, besök i Äskhults 1700-tals by i Halland och avnjutande av en större modelljärnväg strax bredvid Centralen (i Göteborg alltså). Presidiet har bestått av President, tillkommande och avgående sådan, sekreterare, kassör, verksamhetsledare, programkommitté och etiskt råd. Detta råd har instiftats på Presidentens begäran för att stävja ovårdat språkbruk under sammankomsterna. Håkan Thorén 10

11 Rapport från Järfälla Y s Men s Club Klubben har 22 medlemmar och 40 Y s Men Vänner (YV-are) som betalar en mindre avgift och ofta bistår med program, värdskap, musik m.m. Presidiet är fulltaligt. Broderklubbar har vi i Danmark, Australien och Kalifornien. Medlemsbladet (Y-bladet) kommer ut sex gånger om året och distribueras till medlemmar, YV-are och sponsorer. Våra träffar har bl a innehållit medlemmars berättelser: KFUM i Sverige, KFUK i Afrika, att vara hörselskadad. Klubbens kaplan berättade om sina 40 år som präst i Järfälla. I samarbete med församlingen såg vi bilder från norska fjällen och Riga. Övriga programpunkter: sommarläger för ryska barn, Soldathemsrörelsen. Gideoniterna samt Iona Community. Inspirerade av regionkonferensens luncher på Citykonditoriet gjorde vi studiebesök i Citykyrkan och Fenixpalatset. Pengar har vi fått in på höst- och vårmarknad, adventsförsäljning och från sponsorers annonser i Y-bladet. På Tacksägelsedagens försäljning i kyrkan till förmån för Världens Barn bidrog våra medlemmar starkt till det goda resultatet. Under året har vi ordnat med kaffeservering på ett seniorboende några lördagar, delvis med medverkan av barn och ungdom. Trevligt, men det gav inte det stora tillskott i kassan som vi hoppats på! Klubben har gett stipendier till ungdomsledare inom KFUM Järfälla Basket och till unga musiker, idrottsstipendier till lovande ungdomar, och bidrag till funktionshindrade ungdomar. Dessutom har vi get bidrag till Natasha Anderssons sommarläger för ryska barn, SOS Barnbyar i Kenya, Deaf Link Uganda och Roll Back Malaria. Traditionsenligt inbjöd vi till Luciakonsert och på Internationella kyrksöndagen var vi som vanligt i Norska kyrkan. Men vi blev bestörta över att inte som vanligt få dela ut idrottsstipendierna vid kommunens stora, högtidliga nationaldagsfirande. De överlämnades i stället i sporthallen när ungdomsledarna i KFUM Basket fick sina. Det blev ett mindre sammanhang men i gengäld mer personligt. Besvikelsen ledde slutligen till något positivt! Agneta Rydström President Rapport från Jönköpings Y s Men Club. Härmed framläggssammanfattning över det gångna året, klubbens 52:a verksamhetsår. Som tillträdande president hade jag målsättningen att vi skulle kunna rekrytera ett flertal nya medlemmar under året. Vi lyckades emellertid endast inviga en ny medlem, för vilka vi är väldigt glada för. Medlemmarna i presidiet har under året varit: President Stellan Cardell; Past president, Anders Jepsson, Elect president Birgitta och Uno Svensson, Sekreterare Eva och Nils-Eric Nilsson, Kassör Göran Elm och Klubbmästare Anita Holm. Presidiet har haft 10 sammanträden samtliga protokollförda. Presidentbrev har utkommit 10 gånger. Alla sammanträden, utom det avslutande presidieskiftet, har ägt rum i Oasen på KFUM Ungdomens hus. Det är fantastiskt bra att Y s Men klubbarna har tillgång till ett ändamålsenligt klubbrum i KFUM Ungdomens Hus. Arbetet i presidiet har varit lättsamt men också ansvarsfullt. 11

12 Forts Jönköping Y s Men s Club Vid verksamhetsårets slut den 30/6 var vi 44 medlemmar i klubben. En ny medlem har tagits in i klubben under året Birgitta Börling med en högtidlig invigning den 16 maj medlem har på grund av hälsoskäl lämnat klubben under året. Våra traditionella lunchsammankomster har under året hållits på Restaurang Guvernören. Vi samlas kl och äter vid reserverade bord i matsalen för att strax efter kl. 13 flytta in i reserverat samlingsrum, intaga kaffe och lyssna till intressanta föredrag. Det har varit bra programpunkter och samlingarna har varit välbesökta 439 kryss har våra sekreterare antecknat och det ger i snitt 24.3 personer varje gång på ett lunchmöte så var det 34 st. inkl. våra gäster. Vi har fått besök av Ulla Gunnevik som talade om Frälsningsarméns sociala arbete i Jönköping, Polis Eva Markulff informerade om att vara kvinnlig polis i Jönköping, Kommunalråd Mats Green informerade om morgondagen Jönköping. KFUMs Orkester dirigent Per-Åke Wennerberg talade om Music, music, music Besök av Kyrkoledaren Peter Bernhardsson informerade om det nya samfundet Equmeniakyrkan. Livets skeende och skiftningar talade Torgny Wirén präst i Jönköping. Besök av Kent Sandén,Wetterhem som talade om utbyggnaden av Strandängen till bostäder. Besök på Jönköpings Radio information från Hasse Petersson. Vatten och avlopp fick vi information av Lisbeth Merkert samt Charlotta Skredsvik-Raudberget från Jönköpings Kommun. Bibelbältet-Vad är det Docent Göran Åberg talade om ämnet. Jönköpings stadskärna i förvandling informerade Jesper Lidhjelm Steén Jönköpings City. Vad hände i Jönköping under 1900-talet besök av 1:e antikvarie Bo E Carlsson. Vad vet polisen om oss Polisintendent Stefan Gunnarsson. samt en lunch med rubriken Trivsellunch med överraskning Vi har under året besökt Fjällstugan och erhållet information om Fotbollsprojekt i Moldavien av Pastor John Ahlström Detta projekt bedrives tillsammans med Fjällstugan och Hallby fotboll samt studiebesök på möbelföretaget Karl Andersson & Söner under våren. Försommarresan till Tiveden tillsammans med Vandragruppen SSKG genomfördes med många deltagare Speciellt tack till Bosse Rybrand och vår chaufför Ulf Zinnerfors På programmet har stått två teaterbesök. I höstas upp-sättning av Entreprenören från Helvetet samt i mars månad 2014 Den flygande handläggaren. Under detta verksamhetsåret så har vi ombesörjt ombyggnad an KFUM salen med ny panel samt nytt golv. Mycket av de stora och tunga arrangemangen genomförs av våra kommittéer. Adventskalenderkommittén, Modevisningskommittén, BF kommittén, Programkommittén och Klubbmästarkommittén har stor del i klubbens framgångar. I klubben råder en mycket god anda och ett gott kamratskap. Det är lätt att vara president i en klubb där de många medlemmarna delar på arbetsuppgifterna och har roligt. Speciellt vill jag tacka presidiet för gott arbete. Flera ledamöter är mångåriga på sina poster och utför ett gediget arbete. Vi har väl inarbetade aktiviteter som vi årligen genomför med idogt arbete och som lämnar ett gott ekonomiskt resultat. Vår ålder är dock hög och vi måste få in nya yngre medlemmar för att klubben skall kunna leva vidare på sikt. Stellan Cardell CP

13 Rapport från Karlskrona Y s Men s Club Klubben har även under haft 13 aktiva medlemmar. Våra möten, studiebesök och andra arrangemang har haft en god tillslutning av medlemmarna. Våra återkommande arrangemang som modevisning och allsångskvällar är välbesökta och ger klubben intäkter som vi behöver till annan verksamhet och avsättning till fonder. Klubben har varit representerad vid Regionkonferensen i Stockholm i september. Medelåldern i klubben är hög och en utebliven nyrekrytering gör att klubben tagit beslut om avveckling från den 1 juli Det är endast några få medlemmar som är beredda att ta på sig presidieuppdrag. Vid valmötet i februari valdes inget nytt presidium utan det för bestående av president Eva Röder, president elect Hans- Göran Håkansson, sekreterare Anna-Kerstin Ståhlberg, kassör Per-Erik Wijk och past president Lars-Eric Ståhlberg fortsätter till årsmötet i september, då klubben definitivt avvecklas. Karlskrona i juli 2014 Hans-Göran Håkansson Rapport från Y s Men s Club Lund Verksamhetsberättelse Klubbsammankomster med föredrag och lunch var fjortonde dag. Aktiv programkommitté. Varierande och aktuella program samt studiebesök på forskningscentra ex. MAX IV i Lund samt ESS. Ett kyrkobesök per termin inom Lunds stift med gudstjänstmedverkan, guidning samt efterföljande gemensam söndagslunch. Loppmarknader, två gånger per termin, lördagar, på allm. loppmarknadsplats i Lund. BF träffar två till tre gånger per termin hemma hos fam. Kerstin och Lars Zander. Dessa träffar har pågått sedan 1981, sammanlagt c:a 150 gånger. Trivsam kvällsaktivitet. Stort bok- och konstlotteri inom klubben, initiativtagare Helmer Ahlbäck, inbringade till klubben ett netto på 5.100:-. Datakurs anordnad under vårterminen inom klubben för medlemmar. Bidrag till katastrofhärjade länder genom Läkare utan gränser. Lokalfrågan har aktualiserats. Klubben har ingen egen lokal. Sammanträde med föredrag och lunch alternerar mellan Domkyrkoforum i Lund och S:t Hans Församling i Lund. Utvecklingen framöver ökat samarbete med KFUM har framförts som önskemål. Föredrag om forskning och andra aktuella ämnen. Medlemsrekrytering en särskild arbetsgrupp om fyra personer finns. Den goda sammanhållningen inom klubben består. HEINE ANDERSSON Clubpresident Rapport från Mamogia Y s Men s Club Utklipp ur presidieprotokollen hösten våren 2014 där vi sammanfatta våra genomförda aktiviteter: Inför gallerinatten samlades ett antal personer på restaurang Vapiano. Varefter sällskapet gav sig ut Malmönatten. I vanlig ordning genomfördes årsmötet snabbt och effektivt med nio medlemar varefter Sjöströms bjöd på förtäring. Soppkväll med substans samlade fem personer som utöver en god soppa tillagad av Laila fick ta del av medtagna dikter och tänkvärda ord. I vanlig ordning hade Mats förberett en intressant och utmanande tävling i musikens och filmens tema som samlade totalt åtta deltagare. 13

14 Forts Malmogia Y s Men s Club. Matlagning inför julfesten samlade sex personer. Resultatet kommer att finnas till avnjutning på julfesten. Års/Julfest hos Sjöströms var ett väldigt trevligt arrangemang som samlade fjorton deltagare. Vi åt gott, drack gott och genomförde en trevlig tävling. Information från Lailas och Helmuts Kubaresa hemma hos Blönnigen vr ett bra arrangemang med vackra bilder och kubanskt kaffe. Åtta personer deltog. Makedoniska kyrkan Ändrades till Quizz på Mässingshornet på Kirseberg. Våra två lag med vars fyra personer blev tvåa och trea. Den goda stämningen kompenserade för den låga temperaturen i lokalen. Kost och hälsa hos Ingrid B inställt på grund av att föreläsaren fick förhinder med kort varsel. Modetrender samlade arton deltagare varav fyra män. Hur man stylar en person inför ett tidningsreportage, hur man draperar en halsduk och vad som blir vårens modetrend var information som vi inhämtade. Valmöte med bokbyte den 12 mars samlade nio personer. Snabbt och effektivt valdes en ny uppsättning funktionärer och vi kunde övergå till att byta böcker. Fem personer avnjöt den lite moderna uppsättningen av La Bohéme den 26 mars. Sjöströms berättade om sin resa till Australien och Nya Zeeland den 2 april för nio personer samt bjöd på temaaktig förtäring. Fyra personer såg Dolda kvinnomakten Skarhults slott och körde en liten runda och tittade på konst den 19 april. Mycket trevlig guidning på slottet. En duktig och medryckande guide guidade sju Malmogia deltagare tillsammans med många andra på Christianborgs slott i Köpenhamn den 10 maj. Geocaching i repris den 24 maj samlade tolv personer varav en i barnvagn samt två hundar. Fem traditionella och två mystery cachar loggades Rolf Wernbro Rapport från Ulricehamns Y s Men s Club (Seniorklubb) Klubben i Ulricehamn har under verksamhetsåret haft 6 medlemmar. På årsmötet i augusti beslutades att klubben skulle omvandlas till en seniorklubb utan styrelse, men med en kontaktperson som även skulle ha hand om kassan. Till detta valdes Åke Filipsson Klubbens sedvanliga adventskalender kunde inte längre säljas, då medlemstalet var för lågt för att sköta detta. Enda inkomstkälla blev således försäljning av de fågelholkar vi själva tillverkat på klubbkvällar, och som såldes utanför ICA-butiken i centrum under 3 helger under våren till ett pris av 70kr/st. Vinsten, kr, sattes in på Malariaprojektet. Övrig inkomst har varit bidrag från medlemmarna i samband med måltider vid klubbträffarna. Dessa pengar, 600 kr, lämnades till Time of fast. Utöver slöjdkvällar och försäljningstillfällen har klubben träffats ett antal gånger hemma hos olika medlemmar. Dessutom har vi varit i vår nya boulehall och provat på boule. Ulricehamn Leif Dahlgren Åke Filipsson 14

15 Rapport från Örebro Y s Men s Club Verksamhetsåret 2013/14 har genomförts på ett intressant och givande sätt. Klubben har haft ca två träffar per månad och uppslutningen av medlemmarna har varierat, några gånger mycket bra, andra gånger mindre bra. Klubbens medlemsantal ligger på ca 40. Genomsnittligt har ett 20-tal av dessa mött upp på våra möten. Orsakerna till den 50%-iga närvaron har diskuterats i såväl klubb som presidium och en viktig och avgörande faktor har varit att den aktuella mötestiden tyvärr har krockat med ett antal andra aktiviteter som klubbmedlemmarna deltagit i. Inför kommande verksamhetsår har därför vissa justeringar av mötestiderna gjorts i syfte att möjliggöra för fler medlemmar att deltaga. Vad gäller klubbprogrammet har det haft ett varierat innehåll med både intressanta föredrag, reseskildringar, utflykter och praktiska aktiviteter till stöd för den lokala KFUM-organisationen i Örebro. Klubbmedlemmarnas ålder är genomsnittligt ganska hög vilket har inneburit svårigheter för vissa medlemmar att deltaga i alla programinslag. Åldersstrukturen har nog också bidragit till de svårigheter klubben haft att rekrytera medlemmar till presidiet. Många anser sig inte ha ork att ta på sig ett förtroendeuppdrag och många har dessutom redan tidigare varit aktiva presidiemedlemmar flera gånger under sin medlemstid. Klubben har under våren 2014 varit i ett skede där fortlevnaden på allvar diskuterats och där en nedläggning varit ett mycket realistiskt alternativ. Lyckligtvis har en medlem till slut tagit på sig uppdraget som president för 2014/15 vilket gör att vi med glädje och energi nu går in i det nya verksamhetsåret. Rekryteringen av nya medlemmar går trögt även om klubben under flera år nu hållit en hög och stabil medlemsnivå på ca 40. Medlemsrekryteringsfrågan är ju ständigt aktuell och har så varit bakåt i tiden de senaste åren. Att vi överlag har svårt att både intressera nya medlemmar till våra klubbar och att starta nya klubbar har säkert många förklaringar. I Örebro har vi tillbaka i tiden lyckats relativt bra med medlemsrekryteringen. Vi hade ju också under en period på talet en ungdomsklubb som tyvärr försvann när medlemmarna skingrades för vinden. Kanske är det så att dagens situation för föreningslivet i gemen med sjunkande medlemssiffror också drabbar vår rörelse och att många väljer andra former för sitt engagemang än en organisation med ganska fasta statuter och regler. Vad gäller intresset för internationella frågor är det fortsatt ganska stort i vår klubb. Engagemanget har dock på senare tid framför allt manifesterats i olika ekonomiska insatser. Broderklubbsverksamheten har de senaste åren tyvärr legat på en ganska låg nivå. Örjan Landell, President 15

16 Rapport från Jönköping Wetter Y s Men s Club Under det gångna året har presidiet bestått av: President: Petra Jerkeby och Anna Carlheim, Elect President: Vakant, Past President: Hans Wållgren, Sekreterare: Göran Melin och Anders Jacobsson, Kassör: Hans Wållgren. Presidiet har samlats till 7 st. presidiemöten i form av lunchmöten. Klubben har under det gångna året haft 20 st. medlemmar under verksamhetsåret. Höstterminen startade med årsmöte på KFUM-gården Vidablick i Bankeryd. Petra åkte på Regionkonferensen som i år var i Stockholm. I slutet av september besökte vi stadsarkivet och dess utställning Efteråt gick vi på kafé och hade invigning av vår nya medlem Helen Törnkvist. Vi har också under året fått lära känna Jaana Jarvinen som vi hoppas att även hon blir medlem hos oss. Sedan följde förberedelser för höstens hantverksmässa som vi arrangerar tillsammans med Mixklubben, sammanträden med hantverkskommittén och planeringar följdes av två arbetskvällar före själva mässan som ägde rum under Allhelgonahelgen. Denna mässa tycker vi alla är kul, slitsam men väldigt berikande att jobba med. Mässan ger oss möjlighet att skänka pengar till barnverksamhet både lokalt och internationellt. Vårterminen startade med ett besök från regionen av RD Camilla Bohm-Coleman. Hon är en sprudlande källa och gav oss många idéer att jobba med. I januari hade vi även utvärderingsmöte av Hantverksmässan tillsammans med Mixklubben. På mötet visade Fredrik Petersson bilder och berättade om sitt besök i Chiang Rai, Thailand. I februari var det klubbkväll på Guvernören i Jönköping. Där underhöll Jönköpings Storband vari tre av våra medlemmar är med. Det svängde bra och vi diggade för fullt! Under våren och hösten hade vi tunt deltagande på våra lunchmöten. Många jobbar utanför stan och kan inte deltaga. Vi har länge haft svårigheter med att få tillräckligt deltagande på våra möten även kvällstid. Presidiet har provat olika sätt att träffas och vi är i olika stadier i livet där en del har småbarn, en del har föräldrar att ta hand om och alla är vi i vår aktivaste del i arbetet. Efter valmötet i vår och ett extra valmöte bestämdes det att Wetter lever vidare. Vi låter framtiden visa vägen och hoppas på ett nytt aktivt verksamhetsår. Petra Jerkeby och Anna Carlheim 16

17 Årsrapport från East Jerusalem Y s Men & Women Club, Palestina. Under har klubbarna i East Jerusalem och Bethlehem fortsatt sitt etableringsarbete. Klubben i East Jerusalem har 29 medlemmar. Verksamheten fick en rejäl vitamininjektion i samband med den klubbutbildning för medlemmarna som hölls den 17 januari. Bl. a. bildades en programkommitté. Man träffas som regel varje vecka i den egna lokalen. Det finns planer på att utvidga klubbens lokaler med bl. a. gästboende som också kommer att bidra till deras ekonomi. Det finns glöd, entusiasm och tillförsikt för framtiden. Under året har en A Day in Jerusalem genomförts för ett 45-tal barn från Västbanken. Klubben i Bethlehem har 17 medlemmar. Man har snabbt påbörjat ett arbete med utveckling av och stöd till en skola för funktionshindrade förskolebarn och skolelever på Västbanken. Skolan är för synskadade, många blinda. Flera barn är också hörselskadade. Under hösten 2013 inleddes arbetet och klubbmedlemmarna lagt ner mycket tid o energi. Bl. a har man samlat in USD genom att vända sig till företag. Ett påverkansarbete genomfördes i samband med olivplockningssäsongen då samtliga diplomatiska beskickningar i Jerusalem inbjudits, alla 17 deltog. Som RSD för klubbarna i Palestina medverkade undertecknade i under slutet av januari 2014 dels i respektive klubbs utbildning för medlemmarna samt en gemensam utbildning för klubbledningarna som hölls på YMCA Beit Sahour i Bethlehemsområdet. Tillsammans överenskom man att träffas ett par gånger/termin samt att ha gemensamma aktiviteter för klubbmedlemmarna. Planera har genomförts. I samband med olika internationella möten har KP Nader Abu Amsha besökt Stockholmstrakten två gånger under våren 2014, dels i samband med Mänskliga Rättighetsdagarna på Kultturhuset i Stockholm, då han och två unga pojkar medverkade. De var inbjudna av Rädda Barnen under temat barn i fängelse. Vi har några som träffade dem och lyssnade på seminarierna. KP, Nader Abu Amsha besökte också Bromma KFUM 28 mars då Regionens presidium hade sammanträde och hade ett intressant o givande möte. Flera av KFUM Brommas ledare och funktionärer kunde också träffa honom. I slutet av juni o början av juli höll KFUMs Världsförbund Världsrådesmöte i Estes Park, Colorado, USA. KFUM Sverige genomförde ett Partner Meeting för sina internationella samarbetspartners då ett drygt 50-tal personer deltog. Bland dessa var nio personer från YMCA och YWCA Palestina och YMCA Gaza-remsan. Bland dessa var sex från East Jerusalem YMCA och dessa var alla Y s Men medlemmar antingen i Jerusalem eller Bethlehem. Detta var ett tillfälle att stärka banden mellan såväl KFUM Sverige och de 28 svenska delegaterna samt Y s Men i de båda klubbarna samt region Sverige. (Såväl Takao (Nishi) Nishimura, YMI, generalsekreterare och Paul Howe-Jakobsen, ISL YMCA deltog i Världsrådsmötet). RSD för klubbarna i Palestina: Barbro Thorén och Hillbritt Jansson 17

18 Klubbservice PRISLISTA KLUBBSERVICE ARTIKEL NÅLAR: för knapphål. PRIS MEDLEM 50, KLUBB PRESIDENT 75, KLUBB PRESIDENT ELEKT 75, KLUBB PRESIDENT PAST 75, KLUBB SEKRETERARE 75, KLUBB KASSÖR 75, KLUBB PRESIDENT VICE 75, DISTRIKT GUVERNÖR (DG) + (PDG) 50, REGIONAL KASSÖR / SEKRETERARE 75, REGIONAL DIREKTOR (RD) 100, REGIONAL DIREKTOR PAST (PRD) 250, BADGE OF HONOUR /SPECIELLA REGLER/ 450,- MÄRKE: med Y s Men s Logo A BREVMÄRKEN (1 ark om 78 st) 10, B BREVMÄRKEN (10 ark om 78 st) 50, A MED SJÄLVHÄFTANDE BAKSIDA, 100mm 5, B MED SJÄLVHÄFTANDE BAKSIDA, 100mm, 10 st 25, C MED SJÄLVHÄFTANDE BAKSIDA, 100mm, 25 st 50, KAVAJMÄRKE, STICKAT, 100mm 60, METALLEMBLEM 3,0cm 25, BILEMBLEM METALL 100,- ÖVRIGT: SLIPS, RANDIG 150, SLIPSNÅL 100, MANSCHETTKNAPPAR, Par TRYCKSAKER: MEDLEMSCERTIFIKAT, BRUNT 10, BRODERKLUBBSCERTIFIKAT Gratis OBS! Ingen förskottsbetalning. Betalning sker efter leverans till regionens BANKGIRO Y s Men International Region Sverige RSD Klubbservice Jimmy Sjöström 18

19 Resultaträkningar Utfall Not Budget 13/14 Utfall 13/14 12/13 INTÄKTER SEK SEK SEK Medlemsavgifter Bidrag area och IHQ Klubbservice Ianspråktagna fonder Summa intäkter KOSTNADER Medlemsavgifter Sålda varors kostnader Regionledning Extension Regionkonferens Klubbträning PR och IT Övrigt Summa kostnader Resultat före finansiella intäkter Ränteintäkter Årets resultat Not 1 Resor Administration Porto Bankavgifter RSD Försäkring Not 2 Regionkonferensen är nettoredovisad: Intäkter utgjorde Arrangemangs kostnader Regionspresidets kostnader för gäster m.fl Summa Not 3 Matrikel Uttag från klubbservice Brainstormingmöte och övrigt

20 Balansräkningar Not TILLGÅNGAR SEK SEK Varulager Fordran Arean Div. fordingar Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL/SKULDER Kapitalbehållning Årets resultat Fonder ASF INTAKT (Regionprojekt) Extension Framtidsfonden PRD-klubben Regionkonferens Kortfristiga skulder Diverse skulder Global projects (Time of Fast) BF Endowment Fund YES Roll Back Malaria SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Dubbelbetalning till RDE Uppplupen ränta Avräkning Arean Fordran Göteborgsklubben Not 2 Swedbank Länsförsäkringar bank

Verksamhetsberättelse 2011-12

Verksamhetsberättelse 2011-12 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2011-12 Regionkonferens i Jönköping 8-9 september 2012 Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Välkomna till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-13

Verksamhetsberättelse 2012-13 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2012-13 Regionkonferens i Stockholm 7-8 september 2013 Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Välkomna till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

Årsmöte Järfälla Aikidoklubb

Årsmöte Järfälla Aikidoklubb Årsmöte Järfälla Aikidoklubb 2012-02-04 Tid: Lördag 4/2, kl 10-12 Plats: Konferensrum Jakobsbergs Sporthall 1) Fastställande av röstlängd för mötet. Sexton närvarande medlemmar finns noterade på röstlängden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset 2016 04 06 1 Öppnande Mötet öppnades av ordförande Richard Nordgård som hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011 Storstenen på Stålnäs, (fiskeläget) så finns en gubbe inristat. Den upptäcktes av Peter Norman från Riksantikvarieämbetet 1982, då han genomförde en fornminnesinventering i Söderhamns Skärgård. Mer om

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Älvsjöföretagarna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-3 - resultaträkning 4 -

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET 20090501-20100430 Söndagen den 4 juli 2009 kl 14.00 (registrering från 13.00) Ankarskolans matsal, Träslövsläge DAGORDNING 1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer