Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014"

Transkript

1 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse Regionkonferens 6 7 september 2014 i Västerås Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet -

2 Västerås Y's Men's Club hälsar välkommen till regionkonferens på Lövudden, Västerås. Vi hoppas att du tar chansen träffa och utbyta erfarenheter med deltagare från andra klubbar och dessutom få all den information som hör ihop med regionkonferensens förhandlingar. Vi hoppas att du kommer hem till din klubb med nya idéer och inspiration för den kommande verksamheten. Förmånliga avtal har gjort att konferensavgiften är låg och vi har förenklat olika saker så att vi har kunnat göra en extra satsning på maten, studiebesök och sightseeing. Vi tror att ni kommer att tycka att ni får mycket för pengarna. Välkomna till Västerås! Program Lördag den 6 september Registreringen öppnar Ankomstfika serveras Invigning och därefter förhandlingar Lunch Fortsatta förhandlingar Avresa till Önsta kyrka och sightseeing i Västerås med KFUMs Londonbuss Återkomst till Lövudden Bankett i Kulturhuset på Bäckby Söndag den 7 september Morgonandakt i Friluftskyrkan eller Kapellet Fortsatta förhandlingar med näringsrikt avbrott Avslutningsceremoni Lunch I Önsta kyrka finns den världsberömda statyn Lego-Jesus som är en avbildning av Bertel Thorwaldsens Den uppståndne Jesus. Statyn består av c:a Legobitar! Man kan också se världens största pärlplatta med c:a pärlor! Motivet är Leonardo da Vincis målning från Santa Maria delle Grazie i Milano, Den sista måltiden. 2

3 Innehållsförteckning Vinjett 1 Välkomna till regionkonferensen 2014 samt hålltider 2 Denna innehållsförteckning 3 Rapporter: Rapport från regionens ledning 4 YES 5 Extension 5 IBC 5 Brotherhood Fund 6 Time of Fast 7 Historian 7 TC Travel Coordinator 7 It 8 Webbmaster 8 YMCA Liaison (KFUM Sverige) 9 Insända klubbrapporter 9-16 Årsrapport från klubbar i Palestina 17 Prislista Klubbservice Resultaträkningar 19 Balansräkningar Klubbinbetalningar 21 Redovisning av fonder Femårsöversikt 24 Beräkning av internationella avgifter 24 Motion/ Underlag om Region Sveriges framtid! Förslag om regional avgift 28 Budgetförslag Fondinbetalningar 29 Regionala serviceledare Valkommitté Regionpresidium Plats för egna noteringar 30 Dagordning för årsmöte

4 Rapport från Region Sveriges ledning ). Verksamhetsåret har Y s Men Region Sverige präglats av ledarbrist i presidiet. RDE avsade sig uppdraget vid sammanträdet 5 november Presidiet har under året saknat RS. RD Camilla Bohm Coleman har vid flera tillfällen inte kunnat närvara vid presidiets sammanträden. RT Anders Jepsson och PRD Barbro Thorén har deltagit i samtliga sammanträden. Vi har skött stor del av regionens administrativa kontakter och åtaganden med internationella kontoret och flera av Area Europas funktionärer. Vid presidiets sammanträde den 5 november framgår av protokollet i 25 att regionen står inför en allvarlig ledarkris, flera poster är vakanta. (Det saknas RDE, RS och RDEE samt flera viktiga RSDs). Vi måste få klubbarna att ta ansvar för ledarkrisen inom Regionen. Vid detta sammanträde beslutas att utse en grupp som förbereder ett möte med samtliga klubbpresidenter alt. ansvarig ledarkraft från klubbarna. Mötet hölls i början av Syftet var att ta reda på vad medlemmarna vill med Y s Men Region Sverige. Flera alternativ/senarior diskuterades gällande framtiden. Presidiet beslöt utse Anders Jepsson, Barbro Thorén, Bo Rybrand och Hillbritt Jansson till att förbereda möte med klubbansvariga i Region Sverige. Till gruppen uppdrogs att före jul 2013 komma med inbjudan till möte om regionens framtid. Kris- och framtidsgruppen genomförde den 15 februari 2014 en Regional heldagsträff i Jönköping under ledning av en koordinator, Bertil Warell. Ett 35-tal personer deltog från klubbarna. Under åren har bl. a. en enkätundersökning gjorts i vilken samtliga klubbar deltagit. (Ett par klubbar har genomfört medlemsmöten för bearbetning och samtal kring regionens ledarkris.) Klubbarna har under maj månad erhållit sammanställningen av enkätsvaren. RD Camilla har erhållit kontinuerlig information från Krisgruppen och hon var med i ett av gruppens möten den 5/2. Regionkonferensen kommer som huvudfråga behandla Regionen framtid och de tre huvudfrågorna nämligen: Säkerställa ledarskapet i regionen Dags för samgående med annan region Regionen upplöses Kris- eller Framtidsgruppen beskriver process och resultat under rubriken Motion/ Underlag om Region Sveriges framtid och vi ser fram emot klubbarnas behandling av regionens framtid och formerna för denna. Det råder stor lojalitet när det gäller klubbarnas ekonomiska åtaganden till de gemensamma projekten/fondera som finns inom Y s Men International. Från huvudkontoret i Geneve har regionen mottagit en handling med uppskattning och innerligt tack. Regionen ligger på topp med hänsyn till medlemsantal/klubbar. Tag detta till era hjärtan och gläds! Regionens ekonomi är i god ordning och sköts på bästa sätt. Regionens hemsida är bra och kan bli ännu bättre med allas medverkan och bidrag. Alexander Schoolarship Fund har under våren delat ut tre ledarstipendier till KFUM-ledare. Barbro Thorén PRD

5 Rapport från RSD YES fonden ( Y s Men Extension Support ) Klubbarna har bidragit med kr, vilket är ett förhållandevis litet belopp. Trots att vi bidrar begränsat har vi gott hopp om att för 2014/ 2015 erhålla kr från YES fonden och dessutom ytterligare kr från SDS fonden (Special development support). Dessa bidrag kommer att användas till att utveckla Regionen både i Sverige och Palestina. Vi får tillbaka mycket mer än vad vi satsar, låt oss därför bidra generöst till YES fonden! Anders Jepsson RSD YES Rapport från RSD Extension Hur får vi igång medlemstillväxt i vår region? Den frågan har vi ställt oss och jobbat med i ett antal år. Medelåldern i våra klubbar blir högre för var år som går, vilket är en av anledningarna till att det är svårt med nyrekrytering i vissa klubbar. Ulricehamnklubben har valt att bli en seniorklubb. Linköpingsklubben valde tyvärr att lägga ner sin klubb i våras. I andra klubbar har man gjort en del nyrekryteringar, vilket är mycket glädjande. Under året som gått har jag haft kontakt med ledningsgruppen för KFUM Umeå i samband med ett studiebesök, som gjordes på KFUM Ungdomens Hus Jönköping 15/5. Förnyad kontakt kommer att ske i sept./okt. Ett visst intresse finns att starta en klubb. Även i Stockholm pågår aktivitet för att skapa nya klubbar. Dels KFUM Central men också med den Norska kyrkan. PAP Henry Gridheim har kontakter där som vi under hösten kommer fortsätta att bearbeta. Sedan flera år tillbaka har vi haft en nära kontakt med KFUM:s generalsekreterare. På den posten sitter sedan i våras Karin Olsson. Den 10/6 var hon inbjuden till regionens styrelsemöte där även jag var inbjuden att delta. Kontakten var mycket positiv för oss alla. Att något drastiskt måste ske när det gäller Y s Men Region Sveriges överlevnad är vi nog alla överens om. Vill vi att vår rörelse ska fortleva, måste ansvaret hänga på alla och envar. Vi behövs såväl i Sverige som i världen. RSD Extension Hillbritt Jansson RSD - IBC (International Brother Clubs) Inom mitt ansvarsområde, vänklubbsutbyte, har inga förändringar ägt rum under verksamhetsåret. Önskemål från en dansk klubb om utbyte med svensk klubb har inte givit något resultat. Helmer Ahlbäck RSD/IBC 5

6 Brotherhood Fund Denna fond som skapades för drygt 80 år sedan har allt sedan dess gett medlemmar möjlighet att få resa till konferenser och på klubbesök för att vidga vyerna, inte bara för sig själva, utan även för de som man möter. En del stipendier har gällt hela resans kostnad (Full grant), andra som ett delbidrag (Partial grant). De förstnämnda har mestadels varit till medlemmar som har haft regionala ledaruppdrag, medan de andra har varit till medlemmar på gräsrotsnivå. Alla är dock lika viktiga för att vidareutbilda medlemmarna inom vår rörelse. Intäkterna till fonden kommer numera till allra största del från kontantbidrag, eftersom användningen av frimärken har minskat avsevärt. När det var som mest så kom drygt 20 % från försäljning av frimärken i hela världen, medan det nu rör sig kring 10 %. Region Sverige har genom åren för det mesta haft en stor andel (30 40 %) från frimärken men detta har sjunkit avsevärt de senaste åren. Det är en naturlig utveckling då antalet frimärkta kuvert blir mindre och mindre. Tyvärr har detta bortfall inte kompenserats med kontantbidrag, så årets resultat är mindre än hälften av budgeterad summa. En förändring som beslutades under 2013 är att alla bidrag ska anges i Schweizerfranc (CHF), vilket gör att bidragen måste öka en del för att nå upp till lägsta gräns för Alf Reynolds Award som nu är 5 CHF/medlem. Följande klubbar har bidragit enligt nedan: Club Members Stamps, SEK Stamps, CHF Cash, SEK Cash, CHF Total, SEK Total, CHF CHF/member Göteborg ,00 26,10 200,00 26,10 1,45 Järfälla ,00 62,10 500,00 65,40 975,00 127,50 5,80 Jönköping ,00 347, ,00 347,70 7,90 Jönköping Mixed ,00 39,20 300,00 39,20 0,80 Jönköping Wetter Karlskrona ,00 85,00 650,00 85,00 6,54 Linköping Lund Malmogia Norrköping ,00 27,50 210,00 27,50 1,45 Stockholm-Bromma ,00 37,30 600,00 78,40 885,00 115,70 5,03 Ulricehamn Örebro ,00 69, ,00 130, ,00 200,00 5,00 Västerås ,00 26,10 600,00 78,40 800,00 104,50 5,23 Jerusalem Bethlehem Total ,00 194, ,00 878, , ,20 2,80 Detta innebär att sex klubbar har bidragit med minst 5 CHF/medlem och är därigenom berättigade till Alf Reynolds Award. Detta gör också att klubbarnas medlemmar kan söka ett BFstipendium. Stort tack till er som fortsätter att jobba för fonden. Ni bidrar till utvecklingen av vår rörelse. Torbjörn Sjöqvist, RSD/Brotherhood Fund 6

7 Time of Fast Global Project Fund Time of Fast GPF är Y s Men Internationals största fond när det gäller hjälp till behövande människor över hela världen. Den grundläggande idén har under fondens drygt 40-åriga tillvaro varit att varje medlem ska avstå ett mål mat och i stället betala motsvarande kostnad till fonden. Ett alternativ är att servera en måltid där deltagarna betalar betydligt mer än vad maten egentligen kostar eller att man ordnar någon annan aktivitet. Här finns t.ex. den Time of Fastkalender för februari månad som traditionellt är den månad då Time of Fast uppmärksammas extra. Varje år beslutar International Council om nya projekt som ska finansieras av de insamlade pengarna. Under de senast åren har det rört sig om ett totalt belopp mellan 1,3 och 1,6 miljoner kronor som fördelats med maximalt c:a kr till varje projekt. Under International Councils möte i juli 2013 beslutades att följande tio nya projekt skulle stödjas: 1. Hälsocenter, Kitwe, Zambia, 2. Kvinnlig företagsamhet, Cochabamba, Bolivia 3. Stöd till krigsdrabbade, Sri Lanka 4. Engelskundervisning för fattiga, Asaucarna, Chile 5. Yrkesutbildning för unga, Santo Domingo, Ecuador 6. Allaktivitetshus, Thika, Kenya 7. HIV/AIDS-center, Cherupuzha, Indien 8. Jämställdhetsprojekt, Canton Quito, Ecuador 9. Ledarutbildning, Valparaiso, Chile 10. Skolgång för HIV-drabbadae barn, Bangalore, Indien Alla dessa projekt kommer att innebär stora positiva förändringar för de som berörs. Tack till alla er som har bidragit under året. Totalt blev det kr till kommande projekt. Torbjörn Sjöqvist, RSD/Time of Fast Global Project Fund Rapport från Historian , (arkivansvarig) På arkiveringsfronten har det under året inte hänt något. Det kanske behöver påpekas för klubbarna, att det finns möjlighet att skicka arkiveringsmaterial till undertecknad, som f n är arkivansvarig för Y:s Men Åke Jöneby, RSD Historian Rapport från Travel Coordinator Det har under våren aviserats ett BF-besök av Thompan Tholath med hustru från Indien 3-13/9. Alla förberedelser är gjorda med besök i Västerås, Jönköping och Bromma-Järfälla. Mr Thompan har kommit med önskemål om ändring av tiden. Sverige, Finland och Litauen har sagt nej till detta önskemål. Den 5/8 hade vi ej fått svar på vårt ställningstagande. Vi avvaktar! Åke Jöneby RSD Travel coordinator 7

8 Rapport från RSD IT Under året har jag gjort ett utskick till samtliga medlemmar för Torbjörns Sjöqvists räkning, i övrigt har ingenting hänt på ISD-IT-området. Vårt huvudkontor i Genève kommer under slutet av året sluta använda webbsystemet (går över till ett annat som också används av andra serviceorganisationer). Jag undrar hur stor andel av vår regions medlemmar använder sig av vårt intranät. Själva utskicksfunktionen har inte används på mer än ett år. Jag undrar om vi verkligen ska fortsätta med intranätet. Det kostar en del pengar att betala för webbhotellet och det blir inte mycket möjlighet för mig att underhålla och utveckla heller. Anders Bertram RSD IT Rapport från RSD Webmaster Vår nya hemsida har nu varit i drift från På hemsidan finns i dag nyheter, bildsidor, möjlighet att skänka pengar till Roll Back Malaria, beskrivning av vår rörelses verksamhet och inriktning, information om projekt och fonder, klubbinformation samt olika möjligheter att få kontakt med oss regionalt eller lokalt! Hemsidan har även öppnat upp för KFUM-ledare att ansöka om ASF-stipendium. I dag är innehållet material som på olika sätt kommit mig till del från klubbar, ledare eller enskilda medlemmar. Vi har sagt att vår hemsida i första hand skall fungera som en publik informations-sight med möjlighet att lösa intern information med nyheter och artiklar. Enligt min uppfattning uppfyller hemsidan de flesta av de behov vi har. Jag kan konstatera att få av medlemmar och klubbar använder våra möjligheter att informera och kommunicera med hjälp av hemsidan! Oftast blir det artiklar och bilder som kommer från min närmiljö eller från andra jag träffar i min närhet. En spontan uppgiftslämning från klubbarna är mycket sällsynt. Några klubbar har egna bulletiner som jag ibland kan hämta material från. Vi har en modern hemsida och kan på ett bra sätt visa vad vi gör i vår rörelse. Det är en fin möjlighet för alla att kunna lämna över lokalt material, nyheter, enkla reportage med bilder samt informera löpande om klubbens aktuella program. Y ś Men ś nya hemsida är ett bra verktyg för ökad kontakt mellan oss och en bred allmänhet. Jag efterlyser material! Vår hemsida blir inte bättre än vad vi gör den till själva och som webbmaster vill jag ha nyhetsmaterial från regionledning, klubbar och medlemmar! Alla kan göra vår hemsida till ett lyft för oss och vår rörelse1 Bo Rybrand RSD/Webbmaster 8

9 Rapport från RSD KFUM Sverige Regionpresidier har under några år skapat och haft goda relationer och samarbetet har inneburit kontinuerliga möten och samtal. Regionen deltar också i Stor-föreningsmöten, då de största föreningarna träffas. Under året har undertecknad bl. annat deltagit i KFUM Sveriges Riksombudsmöte som hölls i Örebro oktober Under ROM fanns en utställning som Y-klubben i Örebro bidrog med, diverse material samt inte minst personliga möten med föreningsmedlemmar i ett 10-tal föreningar. RD Camilla Bohm-Coleman var också på Riksombudsmötet. Det finns ett intresse möjligheterna finns att få med nya KFUM-föreningar med vilka Y s Men Regionen kan samarbeta är goda. Y s Men bör överväga att prioritera mänskliga och ekonomiska resurser under kommande år. En projektledare bör sökas som på ¼ tid återkommande besöka KFUM-föreningar för att lansera Y-klubbidén och bistå med utvecklingen av starka team till klubbar i nya KFUM-föreningar och/eller Y klubbar som lagt ner. Flera i Presidiet och Regionala Service Ledare har under de senaste åren besökt både sådana som lagt ner och sådana KFUM-föreningar som har intresse att starta upp Y-klubbar. Vi har alltså nu ett gyllene tillfälle att ta tag i extension med nybildande av klubbar. Undertecknad har tillsammans med ytterligare 27 personer från KFUM Sverige under juni-juli deltagit i KFUMs Världsförbunds Världsrådsmöte i USA. Bland dessa är Y s Men rörelsen bekant, de är unga ledare med ansvar, talanger med helikopter-perspektiv. Här finns en potential. KFUM Sveriges generalsekreterare, Karin Olsson, som är ny på posten är mycket intresserad av ett samarbete och positiv till medverkan på olika, bl. a. i projektledarfrågan. LÅT oss samlas kring en satsning med början Barbro Thorén RSD-KFUM Sverige Sammanställning insända klubbrapporter. Rapport från Stockholm-Bromma Y s Men s Club Presidium har varit: President Vakant, President elect Margareta Lundvall, Past President Britta Bertram, Sekreterare Bertil E. Johansson, Kassör Kerstin Alvfors och Adjungerad Berit Sepp Nio presidiemöten har hållits under året. Informationsbladet Bulletinen har utkommit med 6 nummer sammanställda av redaktören Bertil E. Johansson. Övrig information har skickats ut via e-post eller brev, intranät och telefon. Klubben hade vid verksamhetsårets utgång 23 medlemmar och medlemsavgiften har varit 260 kr per termin. Klubben är representerad i regionen genom Barbro Thorén, PRD. Under höst- och vårterminen har 25 klubbträffar arrangerats. Det har varit höstfest, teaterbesök, luciafirande, kyrkosöndag i Norska kyrkan. Studiebesök enligt följande: Rosendals slott, Stadsteatern, soppteater, Ebba Brahes palats, Anders Hansens biograf 9

10 Forts. Bromma Föredrag med följande rubriker: Stig Fredrikson berättar om sin nya bok Ragnar Alvfors berättar om gamla mått och vikter Framtid och Utveckling Framtids- och utvecklingsgruppen har haft två möten. Klubbmedlemmar och presidiet har deltagit. Årets regionkonferens arrangerades gemensamt av Y s Men s Club Järfälla och Y s Men s Club Stockholm-Bromma den 7-8 september Tretton medlemmar från Stockholm-Bromma klubben deltog. Huvudsakliga inkomstkällor har varit lopp- och julmarknader och klubben har utöver de regionala och internationella bidragen lämnat bidrag till Bromma KFUK-KFUM:s verksamhet och SOS-barnbyar (fadderbarn). Våra broderklubbar är Aalborghus, Aalborg, Danmark och Mukade, Tokyo, Japan Vår broderklubb Aalborghus besökte oss den 29 maj-1 juni. Under deras besök Besök bodde vi alla på Malma Gård, Värmdö. Under dessa dagar gjordes besök på Bergianska trädgården i Stockholm samt en båttur under Stockholms broar som varade i två timmar, båda aktiviteterna mycket uppskattade. Det rådde stor gemytlighet mellan deltagarna under hela besöket. Sjutton medlemmar från Stockholm-Bromma klubben deltog. Tack! Presidiet vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla som troget har ställt upp vid våra aktiviteter och bidragit till god gemenskap, arbetsglädje och trivsel i klubben. Britta Bertram t.f. President och Past President Rapport från Y's Men's Club Göteborg Hösten våren 2014 Klubben har under året haft 18 medlemmar, de flesta aktiva. Klubben har haft träffar i stort sett varannan vecka med undantag av sommar- och juluppehåll. På kyrksöndagen deltog de flesta i högmässan i S:t Pauli kyrka i Göteborg. Klubben har haft kontakter med vänortsklubbarna i Danmark och Norge. Klubben har deltagit i regionkonferensen i september och i de gemensamma träffar i Jönköping som anordnats. Klubben samarbetar med Sensus i form av att träffarna bedrivs som en studiecirkel i Sensus regi. Klubben samarbetar med KFUM genom aktivt deltagande i en secondhand butik som drivs av KFUM i Göteborg. Genom klubbens engagemang har butiken kunnat vara öppen varje onsdagskväll under året. Ersättning har utgått för detta, något som gett ett gott tillskott i klubbkassan. Träffarna har haft en kulturell inriktning men också med syftet att hålla ihop banden mellan medlemmarna. Här kan nämnas "the Proms" - kväll på konserthuset, besök på Mölndals museum, stadsvandring i Göteborg centrum, besök i Äskhults 1700-tals by i Halland och avnjutande av en större modelljärnväg strax bredvid Centralen (i Göteborg alltså). Presidiet har bestått av President, tillkommande och avgående sådan, sekreterare, kassör, verksamhetsledare, programkommitté och etiskt råd. Detta råd har instiftats på Presidentens begäran för att stävja ovårdat språkbruk under sammankomsterna. Håkan Thorén 10

11 Rapport från Järfälla Y s Men s Club Klubben har 22 medlemmar och 40 Y s Men Vänner (YV-are) som betalar en mindre avgift och ofta bistår med program, värdskap, musik m.m. Presidiet är fulltaligt. Broderklubbar har vi i Danmark, Australien och Kalifornien. Medlemsbladet (Y-bladet) kommer ut sex gånger om året och distribueras till medlemmar, YV-are och sponsorer. Våra träffar har bl a innehållit medlemmars berättelser: KFUM i Sverige, KFUK i Afrika, att vara hörselskadad. Klubbens kaplan berättade om sina 40 år som präst i Järfälla. I samarbete med församlingen såg vi bilder från norska fjällen och Riga. Övriga programpunkter: sommarläger för ryska barn, Soldathemsrörelsen. Gideoniterna samt Iona Community. Inspirerade av regionkonferensens luncher på Citykonditoriet gjorde vi studiebesök i Citykyrkan och Fenixpalatset. Pengar har vi fått in på höst- och vårmarknad, adventsförsäljning och från sponsorers annonser i Y-bladet. På Tacksägelsedagens försäljning i kyrkan till förmån för Världens Barn bidrog våra medlemmar starkt till det goda resultatet. Under året har vi ordnat med kaffeservering på ett seniorboende några lördagar, delvis med medverkan av barn och ungdom. Trevligt, men det gav inte det stora tillskott i kassan som vi hoppats på! Klubben har gett stipendier till ungdomsledare inom KFUM Järfälla Basket och till unga musiker, idrottsstipendier till lovande ungdomar, och bidrag till funktionshindrade ungdomar. Dessutom har vi get bidrag till Natasha Anderssons sommarläger för ryska barn, SOS Barnbyar i Kenya, Deaf Link Uganda och Roll Back Malaria. Traditionsenligt inbjöd vi till Luciakonsert och på Internationella kyrksöndagen var vi som vanligt i Norska kyrkan. Men vi blev bestörta över att inte som vanligt få dela ut idrottsstipendierna vid kommunens stora, högtidliga nationaldagsfirande. De överlämnades i stället i sporthallen när ungdomsledarna i KFUM Basket fick sina. Det blev ett mindre sammanhang men i gengäld mer personligt. Besvikelsen ledde slutligen till något positivt! Agneta Rydström President Rapport från Jönköpings Y s Men Club. Härmed framläggssammanfattning över det gångna året, klubbens 52:a verksamhetsår. Som tillträdande president hade jag målsättningen att vi skulle kunna rekrytera ett flertal nya medlemmar under året. Vi lyckades emellertid endast inviga en ny medlem, för vilka vi är väldigt glada för. Medlemmarna i presidiet har under året varit: President Stellan Cardell; Past president, Anders Jepsson, Elect president Birgitta och Uno Svensson, Sekreterare Eva och Nils-Eric Nilsson, Kassör Göran Elm och Klubbmästare Anita Holm. Presidiet har haft 10 sammanträden samtliga protokollförda. Presidentbrev har utkommit 10 gånger. Alla sammanträden, utom det avslutande presidieskiftet, har ägt rum i Oasen på KFUM Ungdomens hus. Det är fantastiskt bra att Y s Men klubbarna har tillgång till ett ändamålsenligt klubbrum i KFUM Ungdomens Hus. Arbetet i presidiet har varit lättsamt men också ansvarsfullt. 11

12 Forts Jönköping Y s Men s Club Vid verksamhetsårets slut den 30/6 var vi 44 medlemmar i klubben. En ny medlem har tagits in i klubben under året Birgitta Börling med en högtidlig invigning den 16 maj medlem har på grund av hälsoskäl lämnat klubben under året. Våra traditionella lunchsammankomster har under året hållits på Restaurang Guvernören. Vi samlas kl och äter vid reserverade bord i matsalen för att strax efter kl. 13 flytta in i reserverat samlingsrum, intaga kaffe och lyssna till intressanta föredrag. Det har varit bra programpunkter och samlingarna har varit välbesökta 439 kryss har våra sekreterare antecknat och det ger i snitt 24.3 personer varje gång på ett lunchmöte så var det 34 st. inkl. våra gäster. Vi har fått besök av Ulla Gunnevik som talade om Frälsningsarméns sociala arbete i Jönköping, Polis Eva Markulff informerade om att vara kvinnlig polis i Jönköping, Kommunalråd Mats Green informerade om morgondagen Jönköping. KFUMs Orkester dirigent Per-Åke Wennerberg talade om Music, music, music Besök av Kyrkoledaren Peter Bernhardsson informerade om det nya samfundet Equmeniakyrkan. Livets skeende och skiftningar talade Torgny Wirén präst i Jönköping. Besök av Kent Sandén,Wetterhem som talade om utbyggnaden av Strandängen till bostäder. Besök på Jönköpings Radio information från Hasse Petersson. Vatten och avlopp fick vi information av Lisbeth Merkert samt Charlotta Skredsvik-Raudberget från Jönköpings Kommun. Bibelbältet-Vad är det Docent Göran Åberg talade om ämnet. Jönköpings stadskärna i förvandling informerade Jesper Lidhjelm Steén Jönköpings City. Vad hände i Jönköping under 1900-talet besök av 1:e antikvarie Bo E Carlsson. Vad vet polisen om oss Polisintendent Stefan Gunnarsson. samt en lunch med rubriken Trivsellunch med överraskning Vi har under året besökt Fjällstugan och erhållet information om Fotbollsprojekt i Moldavien av Pastor John Ahlström Detta projekt bedrives tillsammans med Fjällstugan och Hallby fotboll samt studiebesök på möbelföretaget Karl Andersson & Söner under våren. Försommarresan till Tiveden tillsammans med Vandragruppen SSKG genomfördes med många deltagare Speciellt tack till Bosse Rybrand och vår chaufför Ulf Zinnerfors På programmet har stått två teaterbesök. I höstas upp-sättning av Entreprenören från Helvetet samt i mars månad 2014 Den flygande handläggaren. Under detta verksamhetsåret så har vi ombesörjt ombyggnad an KFUM salen med ny panel samt nytt golv. Mycket av de stora och tunga arrangemangen genomförs av våra kommittéer. Adventskalenderkommittén, Modevisningskommittén, BF kommittén, Programkommittén och Klubbmästarkommittén har stor del i klubbens framgångar. I klubben råder en mycket god anda och ett gott kamratskap. Det är lätt att vara president i en klubb där de många medlemmarna delar på arbetsuppgifterna och har roligt. Speciellt vill jag tacka presidiet för gott arbete. Flera ledamöter är mångåriga på sina poster och utför ett gediget arbete. Vi har väl inarbetade aktiviteter som vi årligen genomför med idogt arbete och som lämnar ett gott ekonomiskt resultat. Vår ålder är dock hög och vi måste få in nya yngre medlemmar för att klubben skall kunna leva vidare på sikt. Stellan Cardell CP

13 Rapport från Karlskrona Y s Men s Club Klubben har även under haft 13 aktiva medlemmar. Våra möten, studiebesök och andra arrangemang har haft en god tillslutning av medlemmarna. Våra återkommande arrangemang som modevisning och allsångskvällar är välbesökta och ger klubben intäkter som vi behöver till annan verksamhet och avsättning till fonder. Klubben har varit representerad vid Regionkonferensen i Stockholm i september. Medelåldern i klubben är hög och en utebliven nyrekrytering gör att klubben tagit beslut om avveckling från den 1 juli Det är endast några få medlemmar som är beredda att ta på sig presidieuppdrag. Vid valmötet i februari valdes inget nytt presidium utan det för bestående av president Eva Röder, president elect Hans- Göran Håkansson, sekreterare Anna-Kerstin Ståhlberg, kassör Per-Erik Wijk och past president Lars-Eric Ståhlberg fortsätter till årsmötet i september, då klubben definitivt avvecklas. Karlskrona i juli 2014 Hans-Göran Håkansson Rapport från Y s Men s Club Lund Verksamhetsberättelse Klubbsammankomster med föredrag och lunch var fjortonde dag. Aktiv programkommitté. Varierande och aktuella program samt studiebesök på forskningscentra ex. MAX IV i Lund samt ESS. Ett kyrkobesök per termin inom Lunds stift med gudstjänstmedverkan, guidning samt efterföljande gemensam söndagslunch. Loppmarknader, två gånger per termin, lördagar, på allm. loppmarknadsplats i Lund. BF träffar två till tre gånger per termin hemma hos fam. Kerstin och Lars Zander. Dessa träffar har pågått sedan 1981, sammanlagt c:a 150 gånger. Trivsam kvällsaktivitet. Stort bok- och konstlotteri inom klubben, initiativtagare Helmer Ahlbäck, inbringade till klubben ett netto på 5.100:-. Datakurs anordnad under vårterminen inom klubben för medlemmar. Bidrag till katastrofhärjade länder genom Läkare utan gränser. Lokalfrågan har aktualiserats. Klubben har ingen egen lokal. Sammanträde med föredrag och lunch alternerar mellan Domkyrkoforum i Lund och S:t Hans Församling i Lund. Utvecklingen framöver ökat samarbete med KFUM har framförts som önskemål. Föredrag om forskning och andra aktuella ämnen. Medlemsrekrytering en särskild arbetsgrupp om fyra personer finns. Den goda sammanhållningen inom klubben består. HEINE ANDERSSON Clubpresident Rapport från Mamogia Y s Men s Club Utklipp ur presidieprotokollen hösten våren 2014 där vi sammanfatta våra genomförda aktiviteter: Inför gallerinatten samlades ett antal personer på restaurang Vapiano. Varefter sällskapet gav sig ut Malmönatten. I vanlig ordning genomfördes årsmötet snabbt och effektivt med nio medlemar varefter Sjöströms bjöd på förtäring. Soppkväll med substans samlade fem personer som utöver en god soppa tillagad av Laila fick ta del av medtagna dikter och tänkvärda ord. I vanlig ordning hade Mats förberett en intressant och utmanande tävling i musikens och filmens tema som samlade totalt åtta deltagare. 13

14 Forts Malmogia Y s Men s Club. Matlagning inför julfesten samlade sex personer. Resultatet kommer att finnas till avnjutning på julfesten. Års/Julfest hos Sjöströms var ett väldigt trevligt arrangemang som samlade fjorton deltagare. Vi åt gott, drack gott och genomförde en trevlig tävling. Information från Lailas och Helmuts Kubaresa hemma hos Blönnigen vr ett bra arrangemang med vackra bilder och kubanskt kaffe. Åtta personer deltog. Makedoniska kyrkan Ändrades till Quizz på Mässingshornet på Kirseberg. Våra två lag med vars fyra personer blev tvåa och trea. Den goda stämningen kompenserade för den låga temperaturen i lokalen. Kost och hälsa hos Ingrid B inställt på grund av att föreläsaren fick förhinder med kort varsel. Modetrender samlade arton deltagare varav fyra män. Hur man stylar en person inför ett tidningsreportage, hur man draperar en halsduk och vad som blir vårens modetrend var information som vi inhämtade. Valmöte med bokbyte den 12 mars samlade nio personer. Snabbt och effektivt valdes en ny uppsättning funktionärer och vi kunde övergå till att byta böcker. Fem personer avnjöt den lite moderna uppsättningen av La Bohéme den 26 mars. Sjöströms berättade om sin resa till Australien och Nya Zeeland den 2 april för nio personer samt bjöd på temaaktig förtäring. Fyra personer såg Dolda kvinnomakten Skarhults slott och körde en liten runda och tittade på konst den 19 april. Mycket trevlig guidning på slottet. En duktig och medryckande guide guidade sju Malmogia deltagare tillsammans med många andra på Christianborgs slott i Köpenhamn den 10 maj. Geocaching i repris den 24 maj samlade tolv personer varav en i barnvagn samt två hundar. Fem traditionella och två mystery cachar loggades Rolf Wernbro Rapport från Ulricehamns Y s Men s Club (Seniorklubb) Klubben i Ulricehamn har under verksamhetsåret haft 6 medlemmar. På årsmötet i augusti beslutades att klubben skulle omvandlas till en seniorklubb utan styrelse, men med en kontaktperson som även skulle ha hand om kassan. Till detta valdes Åke Filipsson Klubbens sedvanliga adventskalender kunde inte längre säljas, då medlemstalet var för lågt för att sköta detta. Enda inkomstkälla blev således försäljning av de fågelholkar vi själva tillverkat på klubbkvällar, och som såldes utanför ICA-butiken i centrum under 3 helger under våren till ett pris av 70kr/st. Vinsten, kr, sattes in på Malariaprojektet. Övrig inkomst har varit bidrag från medlemmarna i samband med måltider vid klubbträffarna. Dessa pengar, 600 kr, lämnades till Time of fast. Utöver slöjdkvällar och försäljningstillfällen har klubben träffats ett antal gånger hemma hos olika medlemmar. Dessutom har vi varit i vår nya boulehall och provat på boule. Ulricehamn Leif Dahlgren Åke Filipsson 14

15 Rapport från Örebro Y s Men s Club Verksamhetsåret 2013/14 har genomförts på ett intressant och givande sätt. Klubben har haft ca två träffar per månad och uppslutningen av medlemmarna har varierat, några gånger mycket bra, andra gånger mindre bra. Klubbens medlemsantal ligger på ca 40. Genomsnittligt har ett 20-tal av dessa mött upp på våra möten. Orsakerna till den 50%-iga närvaron har diskuterats i såväl klubb som presidium och en viktig och avgörande faktor har varit att den aktuella mötestiden tyvärr har krockat med ett antal andra aktiviteter som klubbmedlemmarna deltagit i. Inför kommande verksamhetsår har därför vissa justeringar av mötestiderna gjorts i syfte att möjliggöra för fler medlemmar att deltaga. Vad gäller klubbprogrammet har det haft ett varierat innehåll med både intressanta föredrag, reseskildringar, utflykter och praktiska aktiviteter till stöd för den lokala KFUM-organisationen i Örebro. Klubbmedlemmarnas ålder är genomsnittligt ganska hög vilket har inneburit svårigheter för vissa medlemmar att deltaga i alla programinslag. Åldersstrukturen har nog också bidragit till de svårigheter klubben haft att rekrytera medlemmar till presidiet. Många anser sig inte ha ork att ta på sig ett förtroendeuppdrag och många har dessutom redan tidigare varit aktiva presidiemedlemmar flera gånger under sin medlemstid. Klubben har under våren 2014 varit i ett skede där fortlevnaden på allvar diskuterats och där en nedläggning varit ett mycket realistiskt alternativ. Lyckligtvis har en medlem till slut tagit på sig uppdraget som president för 2014/15 vilket gör att vi med glädje och energi nu går in i det nya verksamhetsåret. Rekryteringen av nya medlemmar går trögt även om klubben under flera år nu hållit en hög och stabil medlemsnivå på ca 40. Medlemsrekryteringsfrågan är ju ständigt aktuell och har så varit bakåt i tiden de senaste åren. Att vi överlag har svårt att både intressera nya medlemmar till våra klubbar och att starta nya klubbar har säkert många förklaringar. I Örebro har vi tillbaka i tiden lyckats relativt bra med medlemsrekryteringen. Vi hade ju också under en period på talet en ungdomsklubb som tyvärr försvann när medlemmarna skingrades för vinden. Kanske är det så att dagens situation för föreningslivet i gemen med sjunkande medlemssiffror också drabbar vår rörelse och att många väljer andra former för sitt engagemang än en organisation med ganska fasta statuter och regler. Vad gäller intresset för internationella frågor är det fortsatt ganska stort i vår klubb. Engagemanget har dock på senare tid framför allt manifesterats i olika ekonomiska insatser. Broderklubbsverksamheten har de senaste åren tyvärr legat på en ganska låg nivå. Örjan Landell, President 15

16 Rapport från Jönköping Wetter Y s Men s Club Under det gångna året har presidiet bestått av: President: Petra Jerkeby och Anna Carlheim, Elect President: Vakant, Past President: Hans Wållgren, Sekreterare: Göran Melin och Anders Jacobsson, Kassör: Hans Wållgren. Presidiet har samlats till 7 st. presidiemöten i form av lunchmöten. Klubben har under det gångna året haft 20 st. medlemmar under verksamhetsåret. Höstterminen startade med årsmöte på KFUM-gården Vidablick i Bankeryd. Petra åkte på Regionkonferensen som i år var i Stockholm. I slutet av september besökte vi stadsarkivet och dess utställning Efteråt gick vi på kafé och hade invigning av vår nya medlem Helen Törnkvist. Vi har också under året fått lära känna Jaana Jarvinen som vi hoppas att även hon blir medlem hos oss. Sedan följde förberedelser för höstens hantverksmässa som vi arrangerar tillsammans med Mixklubben, sammanträden med hantverkskommittén och planeringar följdes av två arbetskvällar före själva mässan som ägde rum under Allhelgonahelgen. Denna mässa tycker vi alla är kul, slitsam men väldigt berikande att jobba med. Mässan ger oss möjlighet att skänka pengar till barnverksamhet både lokalt och internationellt. Vårterminen startade med ett besök från regionen av RD Camilla Bohm-Coleman. Hon är en sprudlande källa och gav oss många idéer att jobba med. I januari hade vi även utvärderingsmöte av Hantverksmässan tillsammans med Mixklubben. På mötet visade Fredrik Petersson bilder och berättade om sitt besök i Chiang Rai, Thailand. I februari var det klubbkväll på Guvernören i Jönköping. Där underhöll Jönköpings Storband vari tre av våra medlemmar är med. Det svängde bra och vi diggade för fullt! Under våren och hösten hade vi tunt deltagande på våra lunchmöten. Många jobbar utanför stan och kan inte deltaga. Vi har länge haft svårigheter med att få tillräckligt deltagande på våra möten även kvällstid. Presidiet har provat olika sätt att träffas och vi är i olika stadier i livet där en del har småbarn, en del har föräldrar att ta hand om och alla är vi i vår aktivaste del i arbetet. Efter valmötet i vår och ett extra valmöte bestämdes det att Wetter lever vidare. Vi låter framtiden visa vägen och hoppas på ett nytt aktivt verksamhetsår. Petra Jerkeby och Anna Carlheim 16

17 Årsrapport från East Jerusalem Y s Men & Women Club, Palestina. Under har klubbarna i East Jerusalem och Bethlehem fortsatt sitt etableringsarbete. Klubben i East Jerusalem har 29 medlemmar. Verksamheten fick en rejäl vitamininjektion i samband med den klubbutbildning för medlemmarna som hölls den 17 januari. Bl. a. bildades en programkommitté. Man träffas som regel varje vecka i den egna lokalen. Det finns planer på att utvidga klubbens lokaler med bl. a. gästboende som också kommer att bidra till deras ekonomi. Det finns glöd, entusiasm och tillförsikt för framtiden. Under året har en A Day in Jerusalem genomförts för ett 45-tal barn från Västbanken. Klubben i Bethlehem har 17 medlemmar. Man har snabbt påbörjat ett arbete med utveckling av och stöd till en skola för funktionshindrade förskolebarn och skolelever på Västbanken. Skolan är för synskadade, många blinda. Flera barn är också hörselskadade. Under hösten 2013 inleddes arbetet och klubbmedlemmarna lagt ner mycket tid o energi. Bl. a har man samlat in USD genom att vända sig till företag. Ett påverkansarbete genomfördes i samband med olivplockningssäsongen då samtliga diplomatiska beskickningar i Jerusalem inbjudits, alla 17 deltog. Som RSD för klubbarna i Palestina medverkade undertecknade i under slutet av januari 2014 dels i respektive klubbs utbildning för medlemmarna samt en gemensam utbildning för klubbledningarna som hölls på YMCA Beit Sahour i Bethlehemsområdet. Tillsammans överenskom man att träffas ett par gånger/termin samt att ha gemensamma aktiviteter för klubbmedlemmarna. Planera har genomförts. I samband med olika internationella möten har KP Nader Abu Amsha besökt Stockholmstrakten två gånger under våren 2014, dels i samband med Mänskliga Rättighetsdagarna på Kultturhuset i Stockholm, då han och två unga pojkar medverkade. De var inbjudna av Rädda Barnen under temat barn i fängelse. Vi har några som träffade dem och lyssnade på seminarierna. KP, Nader Abu Amsha besökte också Bromma KFUM 28 mars då Regionens presidium hade sammanträde och hade ett intressant o givande möte. Flera av KFUM Brommas ledare och funktionärer kunde också träffa honom. I slutet av juni o början av juli höll KFUMs Världsförbund Världsrådesmöte i Estes Park, Colorado, USA. KFUM Sverige genomförde ett Partner Meeting för sina internationella samarbetspartners då ett drygt 50-tal personer deltog. Bland dessa var nio personer från YMCA och YWCA Palestina och YMCA Gaza-remsan. Bland dessa var sex från East Jerusalem YMCA och dessa var alla Y s Men medlemmar antingen i Jerusalem eller Bethlehem. Detta var ett tillfälle att stärka banden mellan såväl KFUM Sverige och de 28 svenska delegaterna samt Y s Men i de båda klubbarna samt region Sverige. (Såväl Takao (Nishi) Nishimura, YMI, generalsekreterare och Paul Howe-Jakobsen, ISL YMCA deltog i Världsrådsmötet). RSD för klubbarna i Palestina: Barbro Thorén och Hillbritt Jansson 17

18 Klubbservice PRISLISTA KLUBBSERVICE ARTIKEL NÅLAR: för knapphål. PRIS MEDLEM 50, KLUBB PRESIDENT 75, KLUBB PRESIDENT ELEKT 75, KLUBB PRESIDENT PAST 75, KLUBB SEKRETERARE 75, KLUBB KASSÖR 75, KLUBB PRESIDENT VICE 75, DISTRIKT GUVERNÖR (DG) + (PDG) 50, REGIONAL KASSÖR / SEKRETERARE 75, REGIONAL DIREKTOR (RD) 100, REGIONAL DIREKTOR PAST (PRD) 250, BADGE OF HONOUR /SPECIELLA REGLER/ 450,- MÄRKE: med Y s Men s Logo A BREVMÄRKEN (1 ark om 78 st) 10, B BREVMÄRKEN (10 ark om 78 st) 50, A MED SJÄLVHÄFTANDE BAKSIDA, 100mm 5, B MED SJÄLVHÄFTANDE BAKSIDA, 100mm, 10 st 25, C MED SJÄLVHÄFTANDE BAKSIDA, 100mm, 25 st 50, KAVAJMÄRKE, STICKAT, 100mm 60, METALLEMBLEM 3,0cm 25, BILEMBLEM METALL 100,- ÖVRIGT: SLIPS, RANDIG 150, SLIPSNÅL 100, MANSCHETTKNAPPAR, Par TRYCKSAKER: MEDLEMSCERTIFIKAT, BRUNT 10, BRODERKLUBBSCERTIFIKAT Gratis OBS! Ingen förskottsbetalning. Betalning sker efter leverans till regionens BANKGIRO Y s Men International Region Sverige RSD Klubbservice Jimmy Sjöström 18

19 Resultaträkningar Utfall Not Budget 13/14 Utfall 13/14 12/13 INTÄKTER SEK SEK SEK Medlemsavgifter Bidrag area och IHQ Klubbservice Ianspråktagna fonder Summa intäkter KOSTNADER Medlemsavgifter Sålda varors kostnader Regionledning Extension Regionkonferens Klubbträning PR och IT Övrigt Summa kostnader Resultat före finansiella intäkter Ränteintäkter Årets resultat Not 1 Resor Administration Porto Bankavgifter RSD Försäkring Not 2 Regionkonferensen är nettoredovisad: Intäkter utgjorde Arrangemangs kostnader Regionspresidets kostnader för gäster m.fl Summa Not 3 Matrikel Uttag från klubbservice Brainstormingmöte och övrigt

20 Balansräkningar Not TILLGÅNGAR SEK SEK Varulager Fordran Arean Div. fordingar Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL/SKULDER Kapitalbehållning Årets resultat Fonder ASF INTAKT (Regionprojekt) Extension Framtidsfonden PRD-klubben Regionkonferens Kortfristiga skulder Diverse skulder Global projects (Time of Fast) BF Endowment Fund YES Roll Back Malaria SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Dubbelbetalning till RDE Uppplupen ränta Avräkning Arean Fordran Göteborgsklubben Not 2 Swedbank Länsförsäkringar bank

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2008 2009 f ru ua ri PR- 9 23 eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse KFUK-KFUM Central 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE lad för ationsb Inform 2 2008 er Numm -KFUM KFUK Centrals mmar medle ntrals M Ce -KFU r KFUK lad fö ationsb Inform 1 2008 er Numm mmar

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer