Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera"

Transkript

1 NYTT FRÅN LÄKARBANKEN NR Rotarys Läkarbank Foto: Erik Danielsson, Remus production I DETTA NUMMER: Rapport ger svart på vitt sid 4-5 Klubbarnas engagemang gör det möjligt att hjälpa sid 6-7 Salama, Khalwenge, Mowlem, Robinson och Nabeki är stoppen på den nya jeepläkarlinjen i Endebess. Det har varit mycket arbete med att dra igång arbetet men nu börjar rutinerna sätta sig och behovet av hjälp är stort. Under de fem första veckorna tog man emot inte mindre än patienter. Göran Wahlgren om resa som fördjupade förståelsen sid 8 Nyheter i korthet sid 8 Höga förväntningar på ny jeeplinje En ny jeeplinje har öppnat i Endebess, Kenya, inte långt från gränsen till Uganda norr om Viktoriasjön. Den första tiden har varit intensiv med mycket att göra på klinikerna, både med planering, att hitta rutiner och möta patienter. Carl-Henry Pressfeldt tillsammans med en av många patienter som välkomnar nya linjen. Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera att lunginflammation och andra infektioner, hudåkommor och diabetes var vanliga diagnoser. Behovet av hälsoinformation bedöms också som mycket stort i området. Flera i det jeepläkarteam som nu arbetar i Endebess har tidigare arbetat vid andra jeepliner. Bland annat finns här sjuksköterskan Sara som tidigare jobbat i Siaya och apotekaren Christine från Mumias. Teamet jobbar jättebra ihop. Det är värdefullt att ha tillgång till erfarna medarbetare, säger Carl-Henry Pressfeldt som tjänstgjort många gånger för Läkarbanken och var första läkaren på den nya linjen. Planeringen av en jeeplinje i Endebess började sensommaren 2014 då mycket stora sjukvårdsbehov identifierades i distriktet. Antalet hälsokliniker är mycket få, sjukdomsstatistiken hög och antalet barn som vaccinerats väsentligt lägre än i andra jämförbara områden. Representanter för Endebess responderade dessutom positivt på möjligheten att få en jeepläkarlinje etablerad. ROTARYS LÄKARBANK ÄR ETT MULTIDISTRIKTSPROJEKT INOM ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT

2 Fem områden får nu besök av jeeplinjen en dag i veckan. Dessa byar har utsett varsin klinikkommitté med ordförande, kassör och sekreterare och en rad volontärer. I december fick dessa kommittéer utbildning i vad som nu förväntas av dem. Precis som utmed andra linjer ska kommittéerna och volontärerna informera om klinikens arbete och också organisera det lokala arbetet, registrera och hjälpa till att väga alla patienter. Varje kommitté har dessutom en person som tolkar dialogen mellan läkare och patient. Detta är ett viktigt men ibland svårt uppdrag eftersom tolkningen kan behöva ske i flera steg när många språk talas i samma område. n Endebess i korthet Jeeplinjen verkar nära staden Kitale mellan Viktoriasjön och Mount Elgon. Kitale har ca invånare. Befolkningen är mycket blandad. De flesta är kristna men här finns också muslimska och hinduiska grupper. Området domineras av jordbruk, både små- och storskaligt, som odlar vete, majs och framställer mejeriprodukter. Trots att regionen står för viktig matproduktion är flera områden mycket marginaliserade. Detta återspeglas i undermåliga bostäder, dålig tillgång till kläder och skor och undernäring. Spädbarnsdödligheten ligger på 60 barn av Ytterligare 12 av 1000 dör före fem års ålder, berättar koordinator Jacinta Karimi. Vi ser att många barn i området är undernärda. Vården har länge varit undermålig och sjuka har fått åka långa sträckor för att få hjälp, säger Carl-Henry Pressfeldt som berättar att den nya jeeplinjen besöks av allt från svårt sjuka cancerpatienter till personer, främst kvinnor, med svåra muskelsmärtor inte sällan orsakade av tungt och slitsamt arbete. Malariafallen är få här under torrperioden men infektioner och hudsjukdomar är vanliga. Sarah, sjuksköterska, förbereder dagens mottagning. Hon har god vana av att skapa ordning och reda även när tillströmningen av patienter är stor. Naomi sköter vaccinationer och BVC-sysslor. Även hon en förträfflig medarbetare som får arbetet att flyta fint. Carl-Henry Pressfeldt får testa en pilbåge som några ungdomar lånat ut. 2

3 Att fortsätta framåt Rotarys Läkarbank PULS ges ut av Rotarys Läkarbank och utkommer med två nummer per år; mars/april samt oktober/november. Ansvarig utgivare: Margareta Wargelius Redaktionskommitté: Sven-Åke Hedström, Karin Håkansson Lisbeth Fröding samt Monica Samuelsson Frågor, synpunkter eller idéer? Välkommen att kontakta Karin Håkansson på Rotarys Läkarbank Tel Bankgiro: Plusgiro: Sedan 1998 har vi haft väl etablerad verksamhet i Homa Bay. Nu har vi stängt dessa kliniker och flyttat vidare. Det känns lite vemodigt för mig som började som Rotary Doctor just där. Samtidigt är det hoppfullt och spännande. Vi bygger upp bra verksamhet som vi kan lämna över till lokala hälsovårdsmyndigheter. Nu flyttar vi norrut där behoven är större. Vi har just öppnat en linje i Endebess och planerar ytterligare en. Samtidigt stänger vi snart en linje i Siaya. Det är positivt i många bemärkelser. Hälsoläget i vissa delar av Kenya förbättras sakteliga och lokalsamhället blir bättre på att själva tillgodose sina sjukvårdsbehov. Att vi bidrar till denna utveckling är ett gott betyg till vår verksamhet. Vi är inte alltid lika synliga som exempelvis Läkare utan Gränser som är en större organisation som rycker ut i katastroflägen. Rotary Doctors fokuserar långsiktigt med att bygga upp hälsovårdsorganisationer som ska fungera självständigt i framtiden. Rotaryklubbarnas bidrag lägger grunden för Läkarbankens viktiga arbete Att sprida hälsomedvetande hos en befolkning och att utbilda byhälsovolontärer som övervakar hälsoläget i sina byar är stort. Det bidrar till att mammor tar sig till förlossningskliniker och att barn får sina vaccinationer. Volontärerna behandlar, förebygger, informerar och bedriver uppsökande verksamhet. Vad stort sker, sker ofta tyst. KORT OM LÄKARBANKEN Rotarys Läkarbank är en politiskt och religiöst obunden ideell stiftelse. Målsättningen är att förbättra hälsosituationen för fattiga människor i låginkomstländer genom att bistå med oavlönad sjukvårdpersonal. Vill du ha PULS eller Nytt från Läkarbanken direkt i din mejlbox? Välkommen att anmäla det till Rotarys Läkarbank har bara fem procent i administrativa kostnader och alla läkare jobbar gratis. Tänk vilken verksamhet. Vad kan rimma bättre med Rotarys motto service above self? Trots detta sjunker bidragen i år. Kanske tog många klubbar ut sig under jubileumsåret 2013? Det finns nu god anledning att påminna våra Rotaryklubbar om Läkarbankens existens och viktiga arbete. Fortsatta bidrag behövs för att bedriva både det reguljära arbetet med jeep- och tandläkare. Men också för att kunna gräva brunnar och täcka naturliga källor, bygga kliniker och utbilda volontärer. Margareta Wargelius Ordförande Rotarys Läkarbank 3

4 Rotarys Läkarbank lever väl upp till satta mål. Det visar den senaste halvårsrapporten. Hanna Westergren från Rotarys Läkarbank undersöker ett barn vid Kandaikliniken. Kontakten med barnen ger goda förutsättningar att se hur väl vaccinationsprogrammen följs. Rapport ger Svart på vitt om jeepläkarinsatser Det senaste halvåret har våra jeeplinjedoktorer mött inte mindre än patienter. Det är trettio patienter per jeepklinik och dag. Vår insats är oförändrad trots att vi under perioden stängde en linje och inte öppnade nästa förrän i januari. Det säger Karin Håkansson, Rotarys Läkarbank, med anledning av den nu släppta halvårsrapporten som visar både antalet och vilka patienter jeeplinjerna når liksom ålder och kön. Den visar också vilka sjukdomar man söker hjälp för och hur det förebyggande arbetet med mödra- och barnavård samt familjeplanering går. Rapporten är viktig. Den hjälper oss att se hur väl vi når våra mål men också vad som behöver förändras och förnyas. 35 procent av våra patienter är barn under fem år. Det är bra. Att nå barnen är viktigt eftersom de är mest utsatta när det gäller sjukdom. Det ger oss också möjlighet att följa upp vaccinationer. Statistiken visar också att fler kvinnor än män söker vår hjälp. Det är positivt att många kommer för både mödravård och familjeplanering. Kisima, på sluttningarna till Mount Kenya i östra Kenya, är en jeeplinje som skiljer ut sig i rapporten. Här är bara var tionde patient under fem års ålder. Istället kommer många vuxna till jeepläkarmottagningen. Här är inte heller malaria lika vanligt som på andra håll. För det är, över lag, malaria som är den allra vanligaste orsaken till att man söker hjälp. Var femte patient har malaria. Sårskador och hudåkommor är också vanliga eftersom sår lätt blir infekterade när man saknar rent vatten och har svårt att hålla god hygien. Det finns också parasiter som orsakar hudsjukdom. Även virussjukdomar är precis som i Sverige vanligt förekommande. Jämfört med för fyra till fem år sedan har antalet fall av HIV gått ned. Idag är det Mödrahälsovård är ett viktigt inslag vid jeepkliniken. Foto: Erik Danielsson, Remus production 4

5 bara fem procent av patienterna som testas för HIV. Av dem är sex procent positiva. Det är en stor förändring som visar att information och fri medicin gett resultat, poängterar Karin Håkansson. Alla har rätt att delta i regeringens program för fri medicin livet ut. När man tar sina mediciner så smittar man inte längre. Men det finns personer som inte vill eller kan följa medicineringen vilket bidrar till att smittan förs vidare. Vid våra kliniker är det främst unga kvinnor som identifieras som HIV smittade. Många patienter söker hjälp för kroppsvärk. Oftast handlar det om vuxna som genom hårt jobb och slit får värk i muskler och leder. Detta är den dominerande diagnosen i Kisima men något som läkarna inte kan göra så mycket åt. Så här skriver dock jeepläkare Eva Wedin i en rapport; Duktiga tolkar är viktigt för att läkare och patient ska förstå varandra. SÅ SER DET UT PÅ LINJEN Malaria är fortsatt den vanligaste orsaken till att man söker hjälp Patienter med kroppsvärk är vanliga. Vi kan inte förändra deras liv. De, vanligtvis kvinnor, utför mycket tungt arbete på sina åkrar och i sina hus, många timmar per dag, i kroppsställningar som ett arbete som vi inte kan föreställa oss. Värken kommer oftast från att muskler och senor används på samma sätt dag efter dag. Vi kan ge värktabletter men inte mycket mer. Efter ett tag började jag dock tänka på vad jag själv gör när jag får muskelvärk. Jag stretchar. Jag började förklara för patienterna varför de har muskelvärk. Att de jobbar i samma position hela dagarna. Jag visade var i musklerna det gjorde ont och förklarade lite om stretching. En del, speciellt de yngre, förstod och sade att de skulle pröva att stretcha lite grand. Sjuksköterskorna och översättarna blev också intresserade n CASES MUMIAS MASENO MATUNGU KISIMA UGUNJA TOTALS % CONFIRMED MALARIA 1, , , CLINCAL MALARIA PNEUMONIA DIARRHEAL DISEASES SKIN DISEASES/WOUNDS , , VIRAL INFECTION , GENERAL BODY ACHES , , EYE INFECTION EAR INFECTION ALL OTHER CASES 1, , , TOTAL CASES 5,694 2,634 6,996 2,970 2,417 20,711 TOTAL PATS 4,814 2,311 5,703 2,877 2,053 17,758 CASE PER PATIENT Viktig vaccination På jeeplinjen i Matungu gör Rotarys Läkarbank en stor och viktig insats när det gäller barn- och mödravård, något som det tidigare rådde mycket stor brist på i området. Nu får barn sina vaccinationer vilket de inte fått utan jeeplinjens närvaro. Under hösten 2014 blev 270 barn i området färdigvaccinerade. Dessutom kommer mödrar till kontroller under graviditeten. De får också vaccination mot stelkramp vilket ger viktigt skydd under förlossningen. Det goda samarbetet mellan Rotarys Läkarbank och hälsomyndigheterna i området är en förklaring till varför insatserna här fungerar så bra. Det visar på vikten av en noggrann behovsanalys innan en ny jeeplinje öppnar. Kisima en linje olika andra Här är antalet barn som söker hjälp färre än på andra håll. Det dominerande problemet här är kroppsvärk. Även om det går att introducera lite hjälp till självhjälp för detta så är det ingenting som i långa loppet kräver läkarnärvaro. Jeeplinjen har funnits i 1,5 år. Redan efter första året konstaterades att linjen inte nådde önskad patientgrupp. I augusti 2014 gjordes därför en rekonstruktion av linjen och nya kliniker identifierades.till en början blev patienttillströmningen god men eftersom det mest handlar om sjukdomar som inte kräver läkarvård så har styrelsen för Rotarys Läkarbank beslutat att avveckla jeeplinjen här. Läkarna ska under 2015 stödja sjuksköterskor som jobbar i området och föra över så mycket kunskap som möjligt till dem som från 2016 tar över ansvaret för sjukvården. Ny struktur På de två äldsta jeeplinjerna, i Siaya, där verksamhet bedrivits i över 15 år, går patienttillströmningen ned. Läkarbanken har bidragit till att nätet av hälsodispensärer under åren byggts ut. Det bedöms nu möjligt att slå samman de båda jeeplinjerna till en genom att behålla de kliniker där andra alternativ till sjukvård saknas. Läkarbanken har också initierat ett samarbete med personalen på en dispensär och på ett litet sjukhus i området med stöd till och kunskapsöverföring till den lokalt verksamma personalen. Foto: Erik Danielsson, Remus production 5

6 Viktigt arbete för hälsan Efter avslutad skogspromenad samlas man vid grillen för diskussion om tipsresultat och Rotarys Läkarbank. Rotaryklubbarnas initiativ gör det möjligt Många Rotaryklubbar, kanske de flesta, har åtaganden inom hjälpprogram av olika slag. Flera projekt hanteras i samarbete med Rotary Foundation vilket ger större belopp att röra sig med. Dessa projekt är väl sedda och behövliga. En baksida är att de ofta är omständliga att administrera att det ofta dröjer innan man får återkoppling och ser effekterna av insatsen. En fördel med att bidra till Rotarys Läkarbank (RLB) är att man snabbt får veta vad som sker i det projekt man valt att stödja. Det kan vara i form av ett föredrag från läkare eller tandläkare som klubben har sponsrat eller genom artiklar i Månadstidningen eller i PULS. Rotarys Läkarbank har främst riktat in sig på att bygga upp en hållbar verksamhet i Kenya, till exempel genom etablering av mottagningar som när de är igång och fungerar väl överlämnas till lokala myndigheter. Men Läkarbanken jobbar också med tidsavgränsade projekt såsom anläggning av brunnar och skyddade källor och insatser för att bekämpa sandflugeparasiter, så kallade jiggers. I Guvernörsgruppen för Sveriges tio Rotarydistrikt har det slagits fast att Rotarys Läkarbank är ett multidistriktsprojekt med stöd av Rotaryklubbarna i Sverige. Läkarbanken följer dessutom Rotary Internationals intentioner att fokusera på områden inom Future Vision. Här handlar det om att bedriva sjukvård och förebyggande hälsovård, hjälpa till med rent vatten, värna gravida, mödrar och barn och stödja utbildning. Genom verksamheten stöds också fredsarbete och genom att Läkarbanken anställer lokala förmågor bidrar detta om än i liten skala till bättre ekonomi. Hur kan då klubbar hjälpa till? Många har Kaffe bjuds vid starten. Korvgrillning under Rotary Doctors Hälsopromenad arrangeras av Ängelholmsklubbarna i början av hösten varje år. 6

7 tagit lovvärda initiativ som gett efterföljare. Ett exempel är Ängelholm som för ett par år sedan kom med idén att bidra till Rotarys Läkarbank med en krona per medlem och dag. Idén har fått spridning. Genom olika aktiviteter kan klubbar nå upp till denna nivå som dessutom är lätt att räkna fram. Aktiviteter genererar pengar till Läkarbanken och gör samtidigt den lokala Rotaryklubben mer attraktiv. Medan en del klubbar sänder runt en spargris har andra valt att medlemmarna sätter in engångsbelopp. Att anordna aktiviteter av olika slag, såsom motionsrundor och tipspromenader, kan dessutom ha fler fördelar. Här kan startavgifter och sponsring bidra till att man lyckas samla in det belopp man beslutat att kanske årligen skänka till Läkarbankens arbete. Ängelholmsklubbarna arrangerar också en årlig motion i skogsterräng. Detta stärker samhörigheten i och mellan klubbarna i ett område och blir dessutom ett tillfälle för familj och vänner att bekanta sig med Rotary. Här kan också nya klubbmedlemmar värvas. Ja, sätten och idéerna är många. Fler går det att läsa om på Det kan också vara bra att veta att klubbar kan låna roll up och använda färdiga program för Power Point vid sina olika evenemang. n Sven-Åke Hedström Ny konsert i Nässjö Nässjö Rotaryklubb organiserar än en gång en konsert till förmån för Rotarys Läkarbank. Den 12 april kommer Lena Maria Klingvall tillsammans med St:Olofs Brasskvintett till i Nässjö. Målsättningen är att kunna skänka kr till Läkarbanken, meddelar Gösta Spångby, en riktig eldsjäl i klubben. Åhus går för vatten Gör en utflykt till Åhus den 17 maj. Då arrangerar Åhus Rotaryklubb tipspromenad till förmån för brunnar i Kenya. Initiativet Åhus går för vatten är ett projekt tänkt både att informera om Rotarys verksamhet och samla in pengar till rent vatten. Och en vårpromenad i Åhus kan faktiskt på samma gång vara trevlig för Rotarymedlemmar och allmänhet och göra nytta i Kenya. Hunden får också en skön promenad. Skräddarsytt gör det lätt att hjälpa Rotarys Läkarbank har specialdesignat några projekt som Rotaryklubbar kan vara med och stödja. Det handlar om konkreta projekt inom hälsoutbildning, förebyggande hälsovård och att utrota jiggers sandflugeparasiter som angriper fötter och händer och orsakar mycket lidande. En Rotaryklubb som bestämmer sig för att stödja ett projekt får en enkel projektbeskrivning med budget. Projekten är kostnadsberäknade till kronor och uppåt. Under genomförandet får klubben information och dessutom, när arbetet är slutfört, en uppföljande rapport med bilder och ekonomisk sammanställning. Är din klubb intresserad? Välkommen att kontakta kansliet. Vill din klubb veta mer? I varje Rotarydistrikt finns det en representant för Rotarys Läkarbank. Representantens uppgift är att sprida information om Läkarbankens verksamhet till klubbarna och också fungera som en länk mellan klubbarna och kansliet. Vem som är representant i ditt distrikt hittar du under fliken Klubbnytt på 7

8 Contact for alternative file formats. For dark backgrounds ONLY. Contact for alternative file formats. For dark backgrounds ONLY. Contact for alternative file formats. For dark backgrounds ONLY. Contact for alternative file formats. For dark backgrounds ONLY. MASTERBRAND SIGNATURE ROYAL BLUE GOLD C100 M80 Y9 K2 C0 M26 Y100 K0 C100 M92 Y9 K2 C0 M20 Y100 K0 PMS 286 C PMS 130 C PMS 286 U PMS 129 U R0 G36 B108 R254 G189 B17 MASTERBRAND SIGNATURE ROYAL BLUE C100 M80 Y9 K2 C100 M92 Y9 K2 PMS 286 C PMS 286 U R0 G36 B108 Komebrunnen äntligen färdig COLOR GUIDE I Kome, i Homa Bay området, har REVERSE+GOLD Läkarbanken länge haft en jeeplinjeklinik, men i våras stängde den eftersom hälsodispensären som byborna REVERSE byggt bemannades av personal från BLACK hälsomyndigheterna. Det byborna och AZURE dispensären saknade var dock rent vatten på rimligt avstånd, så sjuksköterskan kunde inte vara på dispensären på heltid. Halmstad-Gamletull Rotaryklubb lovade då att finansiera en brunn i byn. Byggandet började redan i maj förra året, men sen började det plötsligt regna, utanför den vanliga regnperioden, och arbetet låg nere i någon månad. Under hösten har man grävt två brunnshål men inte fått tillräckligt med vatten, men nu är det tredje brunnshålet klart och tillströmningen av vatten är god till och med under torrperioden. Så nu kan dispensären, två skolor och mer än 250 hushåll får vatten från brunnen, tack vare stödet från Halmstad-Gamletull klubben. Koordinator på besök COLOR GUIDE Läkarbankens koordinator för speciella REVERSE+GOLD projekt i Kenya, Jacinta Karimi, har varit på GOLD Sverigebesök. Förutom att gästa klubbar C0 M26 Y100 K0 som stödjer utbildning och vattenprojekt i C0 M20 Y100 K0 REVERSE PMS 130 C Kenya för att rapportera om insatsernas nytta G189 B17 var hon även med på distriktskonferensen PMS 129 U BLACK R254 i D2560 AZURE och ett möte för allmänheten om vattensituationen i världen. Tack vare denna resa förstår jag idag bättre hur Rotary fungerar och hur Rotarys Läkarbank samlar in pengar till verksamheten. Det är jätteviktigt för attjag ska kunna informera om de olika projekt som vi genomför, säger Jacinta. MASTERBRAND SIGNATURE ROYAL BLUE C100 M80 Y9 K2 C100 M92 Y9 K2 PMS 286 C PMS 286 U R0 G36 B108 Rotarys Läkarbank har sedan 1995 skickat tandläkare till Kenya och började i slutet REVERSE+GOLD GOLD av 90-talet att samarbeta med sjukhus för att C0 M26 Y100 K0 C0 driva M20 Y100 K0 REVERSE tandläkarkliniker. Många patienter har PMS 130 C fått hjälp vid tandvärk och andra problem. PMS 129 U BLACK R254 Många G189 B17 fler barn har fått lära sig att tandborstning är viktigt och deras tänder har kontrol- AZURE lerats av tandläkare. Svenska tandläkare har skänkt mycket utrustning och material för att verksamheten har kunnat bedrivas på ett bra sätt. Under åren har dock verksamheten vid de olika klinikerna som Läkarbanken stödjer utvecklats åt olika håll. Den Kenyanska situationen när det gäller oralhälsa och tandvård har också förändrats. Läkarbankens styrelse har därför beslutat att utvärdera verksamheten för att igen titta på vad målsättningen skall vara, hur samarbete skall ske och utvecklas och vilka prioriteringar som skall göra. Under de närmaste månaderna kommer ett team att samla in fakta, erfarenheter och olika åsikter från de som är involverade i verksamheten i Kenya och i Sverige för att lämna en rapport till styrelsen i september i år. MASTERBRAND SIGNATURE ROYAL BLUE C100 M80 Y9 K2 C100 M92 Y9 K2 PMS 286 C PMS 286 U R0 G36 B108 Utvärdering av tandläkarverksamheten COLOR GUIDE Långsiktigt för bättre hälsa COLOR GUIDE Byhälsovolontärernas insatser med REVERSE+GOLD att besöka familjer och prata hälsofrågor GOLD fortgår. Volontärerna informerar om hygien, Y100 K0 REVERSE vikten av rent vatten och om latri- C0 M26 Y100 K0 C0 M20 PMS 130 C ner. De påminner om vaccinationer och PMS 129 U BLACK R254 familjeplanering G189 B17 och övertalar blivande AZURE mammor att gå på mödravårdskontroll och att föda sitt barn på en klinik. Första året nåddes 70 procent av barnen för vaccinationer. Den gruppen var lätt att motivera. I år jobbar volontärerna med att nå resterande 30 procent som är svårare att motivera. En fjärdedel av den gruppen är nu avklarad. Det är ett långsiktigt arbete som måste göras om och om igen till dess att tankesätt och vanor förändrats och kunskapen förbättrats. Statistiken visar nu att detta sker. Vi frågar... Göran Wahlgren, du har nyligen besökt Kenya. Vad gjorde du där? Det stämmer. Vår nya ordförande, Margareta Wargelius, ville möta personalen på plats och träffa representanter för lokala hälsomyndigheter. Frågan gick till övriga styrelsen om någon var intresserad att följa med. Det nappade jag på. Vad fick ni se? Vi besökte kliniker i Kisima vid foten av Mount Kenya. Där behandlar jeepläkarna patienter en dag i veckan. Vi besökte även ett regionalt sjukhus och träffade representanter för hälsomyndigheten. Sedan for vi västerut till Kenyas näst största stad, Kisumu, vid Viktoriasjön och byar i Homa Bay-området där problemet med jiggers* är stort. Vi reste sedan norrut till byar i Endebess där vi planerar nya linjer. Resan avslutades på svenska ambassaden där vi informerade oss om läget i Kenya både politiskt och hur situationen ser ut för fristående organisationer som vill fortsätta verka i landet. Har resan förändrat dina intryck av Läkarbankens arbete? Korruptionen i Kenya är stor men de insatser vi utför kan inte förskingras eftersom vi bekostar läkare och tandläkares volontärarbete. Vi hanterar inte dyr utrustning som riskerar hamna i fel händer eller biståndspengar som kan beslagtas. Våra insatser gör nytta på plats tack vare läkare som trots ibland mycket primitiva omständigheter hjälper uppemot sextio patienter per dag. Något som gjorde dig särskilt glad? Att vi arbetar i de allra fattigaste delarna av Kenya där det är oerhört ont om egna läkare. Upptagningsområdet för en jeepläkarlinje kan omfatta fler hundra tusen invånare. Vår strävan är ju att bygga upp fungerande primärvård vid kliniker för att sedan flytta vidare när allt fungerar med myndigheternas hjälp. *sandflugeparasiter Kort om Göran: Nybliven pensionär efter 22 år som lärare i juridik vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Sekreterare i styrelsen för Rotarys Läkarbank. Jag är också behjälplig i juridiska frågor exempelvis när vi skriver avtal med lokala hälsomyndigheter. 8

Att sprida kunskap. i detta nummer: Rotarys Läkarbank. nytt från läkarbanken Nr 1 2014

Att sprida kunskap. i detta nummer: Rotarys Läkarbank. nytt från läkarbanken Nr 1 2014 nytt från läkarbanken Nr 1 2014 Rotarys Läkarbank Hans Rosling Undervisning uppskattas av både medarbetare och patienter. i detta nummer: Hans Rosling: Är vägarna jättedåliga? Bra, då är ni på rätt plats!

Läs mer

I DETTA NUMMER: NYTT FRÅN LÄKARBANKEN NR 2 2015. Tandhälsan i fokus sid 4-5. Askersund och Nyköping i täten för god insamling sid 6-7

I DETTA NUMMER: NYTT FRÅN LÄKARBANKEN NR 2 2015. Tandhälsan i fokus sid 4-5. Askersund och Nyköping i täten för god insamling sid 6-7 NYTT FRÅN LÄKARBANKEN NR 2 2015 Makarna Mary och Peter Akeni väntar sitt andra barn. För två år sedan, när första barnet föddes, fick Mary hjälp på dispensären och hoppas orka gå de sju kilometerna dit

Läs mer

Läkarvård till de bäst behövande

Läkarvård till de bäst behövande NYTT FRÅN ROTARYS LÄKARBANK 2016/2017 En utrymd kyrka och några skynken utgör kliniken. I DETTA NUMMER: Så ligger det till med ekonomin Sid 2 Team och kommittéer gör jobbet möjligt Sid 4-5 Vi går för vatten

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Alla måste få tillgång till rent vatten. i detta nummer: Rotarys Läkarbank. nytt från läkarbanken Nr 2 2014

Alla måste få tillgång till rent vatten. i detta nummer: Rotarys Läkarbank. nytt från läkarbanken Nr 2 2014 nytt från läkarbanken Nr 2 2014 Rotarys Läkarbank Tre kilometer enkel väg tvingas Patricia Adhiambo att gå för att hämta vatten till sig och sin familj. Vattnet här delar hon inte enbart med byns övriga

Läs mer

Agnes Ronneler screenar patienter för att upptäcka skabb.

Agnes Ronneler screenar patienter för att upptäcka skabb. NYTT FRÅN ROTARY DOCTORS SWEDEN 2017/2018 Agnes Ronneler screenar patienter för att upptäcka skabb. I DETTA NUMMER: Jeepar och nya arbetssätt sid 2 Mobil tandläkarklinik sid 5 Samarbete med U-fonden och

Läs mer

Rotarys Läkarbank 25 år

Rotarys Läkarbank 25 år Rotarys Läkarbank 25 år Läkar.indd 1 2013-02-21 09:46 Glöm oss inte, Sir Så sade den lille pojken till journalisten Lars Braw när han tillsammans med fotografen Bertil Rubin i slutet på 80- talet var på

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Här kommer månadsbrevet för oktober något in i november.

Här kommer månadsbrevet för oktober något in i november. Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 4, oktober 2014 Här kommer månadsbrevet för oktober något in i november. Just nu i dessa skälvande minuter pågår ett intensivt förberedande arbete inför Distriktskonferensen

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Kungsbacka City Rotaryklubb

Kungsbacka City Rotaryklubb Kungsbacka City Rotaryklubb Månadsbrev september 2016 Så har september tagit slut även i år. Det har gått riktigt snabbt i år eftersom sommaren stannade så länge. De senaste dagarna har ändå hösten kommit

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Projektplan Framtidens vatten i Manga Hill WAiK Water Action in Kenya

Projektplan Framtidens vatten i Manga Hill WAiK Water Action in Kenya Projektplan Framtidens vatten i Manga Hill WAiK Water Action in Kenya WAiK Water Action in Kenya www.waik.se PG 59 72 76-5 1 WAiK Water Action in Kenya - Bakgrund... 3 Historia... 3 Manga Hill... 3 WAiKs

Läs mer

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem.

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012 Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Under januari 2012 var jag, Johannes Svensson, tillsammans med

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Kapitel 4: Sjukhuset. fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1

Kapitel 4: Sjukhuset. fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1 Kapitel 4: Sjukhuset fn:s barnkonvention artikel 24 Hälsa och sjukvård 4:1 4: Sjukhuset fn:s barnkonvention, artikel 24 Hälsa och sjukvård bukala berättar: Förra veckan var jag tvungen att gå till sjukhuset.

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Global Grant Lifidzi ett samarbete mellan Rotary och FFBB

Global Grant Lifidzi ett samarbete mellan Rotary och FFBB ett samarbete mellan Rotary och FFBB Jordbruks- och sanitetsprojekt för ökad växtproduktion och förbättrade sanitära förhållanden i Lifidzi, Angoniadistriktet, Teteprovinsen i norra Mocambique. Lifidzi

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Rotary Distrikt Strategiplan

Rotary Distrikt Strategiplan Rotary Distrikt 2410 Strategiplan 2016-2021 ROTARY Service Above Self RI-president John F. Germ tema 2016-2017 1 Vi sätter Rotaryklubbens medlem i centrum VISION 2021 Rotary är ett vitalt, välsett och

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

Projektbeskrivning WAiK Water Action in Kenya

Projektbeskrivning WAiK Water Action in Kenya Projektbeskrivning WAiK Water Action in Kenya WAiK Water Action in Kenya WAiK är en demokratiskt, politiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för att förse människor i Nyanza provinsen

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Frågor & svar om Operation Smile Sverige

Frågor & svar om Operation Smile Sverige Frågor & svar om Operation Smile Sverige Vad är Operation Smile? Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Operation Smile

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Reserapport Namibia. Johanna, ssk, ht 2011

Reserapport Namibia. Johanna, ssk, ht 2011 Reserapport Namibia Johanna, ssk, ht 2011 1. Vilket program läser du på? Jag läser på sjuksköterskeprogrammet i Linköping. 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Jag åkte till University of

Läs mer

Verksamhetsberättelse WAiK 2012

Verksamhetsberättelse WAiK 2012 Verksamhetsberättelse WAiK 2012 1. Fakta om året som gått Antal medlemmar vid årets slut: 114 stycken Medlemsavgift: För privatpersoner 40 kr per år. För företag, andra föreningar och organisationer 200

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

Ärendebeskrivning Catarina Wahlgren (V) har lämnat en motion om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar.

Ärendebeskrivning Catarina Wahlgren (V) har lämnat en motion om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Stockholms läns landsting 9 oktober 2017 LS 2017-0923 s förvaltning SLL Personal och utbildning Lena Halvardson Rensfelt s personalutskott Motion 2017:39 av Catarina Wahlgren (V)

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Osteopaten. hittar orsaken till besvären

Osteopaten. hittar orsaken till besvären Osteopaten hittar orsaken till besvären Det är inte alltid självklart att besvärens ursprung finns just där det gör ont. Osteopater, är en yrkesgrupp som jobbar med att gå på djupet med klienternas problem,

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

1000 inlärning En inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med autismspektrumtillstånd, ADHD m fl att lättare klara av tandvårdsituationen.

1000 inlärning En inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med autismspektrumtillstånd, ADHD m fl att lättare klara av tandvårdsituationen. 1000 inlärning En inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med autismspektrumtillstånd, ADHD m fl att lättare klara av tandvårdsituationen. 1000 inlärning är en inskolningsmetod som ökar möjligheten

Läs mer

Patientenkät. Vad tycker Du om vården? Din åsikt är viktig för oss! Svaren är anonyma och sammanställningen kommer att redovisas.

Patientenkät. Vad tycker Du om vården? Din åsikt är viktig för oss! Svaren är anonyma och sammanställningen kommer att redovisas. Patientenkät Vad tycker Du om vården? Din åsikt är viktig för oss! Svaren är anonyma och sammanställningen kommer att redovisas. Jag är O kvinna O man Min ålder är O 0-19 år O 20-39 år O 40-59 år O 60-79

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Februari 2012 sid 2 Information från spec-mvc Dagdroppe Nya medarbetare sid 3 sid 4 sid 5 MHV-registret Så kan vården använda 1177 Frågor

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

0d. Skriv in koden som står ovanför namnet på inbjudan: (Koden markeras med en rödrosa pil på inbjudan.)

0d. Skriv in koden som står ovanför namnet på inbjudan: (Koden markeras med en rödrosa pil på inbjudan.) Bakgrundsenkäten 0. Vem gäller bakgrundsinformationen? o Mig själv o En hushållsmedlem o Någon annan (utanför mitt hushåll) 0b. Är den här personen en av dem som via posten fått en inbjudan till Influensakoll?

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK.

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK. Välgörenhetskonserten i Mariefreds Kyrka med saxofonisten Johan Stengård och Magnus Ludwigsson vid flygeln, som den 2 juni 2014 arrangerades av Mariefred Rotaryklubb och Mariefreds Församling, inbringade

Läs mer

Medlemsundersökning resultatet

Medlemsundersökning resultatet Medlemsundersökning resultatet Detta är en sammanställning där delar av frågor och svar plockats ut för att ge en så allsidig bild av enkäten och dess resultat som möjligt. Är någon intresserad av en helt

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Volontär i Kenya. Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor.

Volontär i Kenya. Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor. Volontär i Kenya Global Safaris arrangerar volontärarbete i Kenya för minst 2 veckor. Volontärarbete är ett unikt sätt att upptäcka ett land och dess kultur på ett meningsfullt sätt. Du måste vara minst

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Att gå igenom den här handboken innan du deltar i distriktssamrådet hjälper dig att förbereda dig för din utbildning, som bland annat inkluderar handledda

Läs mer

Hjälpa. Vårda. Vittna

Hjälpa. Vårda. Vittna Hjälpa. Vårda. Vittna Läkare i Världen / Médecins du Monde Adress: Box 390 06, 100 54 Stockholm, Sverige Tel: 08-664 66 87 info@lakareivarlden.se www.lakareivarlden.se Mejl: Läkare i Världens internationella

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

STIFTELSEN ROTARYS LÄKARBANK

STIFTELSEN ROTARYS LÄKARBANK STIFTELSEN ROTARYS LÄKARBANK The Rotary Doctors Sweden D 2320-2410 of Rotary International Organisationsnummer 846003-5150 Styrelsen för stiftelsen Rotarys Läkarbank avger härmed följande årsredovisning

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

Träningsvärk - belöningen för hårt muskelarbete

Träningsvärk - belöningen för hårt muskelarbete Syns inte bilderna? Klicka här... Gott nytt år! Nytt år, nya utmaningar! Förra året bjöd på såväl medgångar som motgångar men vi väljer att blicka framåt och minnas det bästa av året. Helena har slagit

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer