Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera"

Transkript

1 NYTT FRÅN LÄKARBANKEN NR Rotarys Läkarbank Foto: Erik Danielsson, Remus production I DETTA NUMMER: Rapport ger svart på vitt sid 4-5 Klubbarnas engagemang gör det möjligt att hjälpa sid 6-7 Salama, Khalwenge, Mowlem, Robinson och Nabeki är stoppen på den nya jeepläkarlinjen i Endebess. Det har varit mycket arbete med att dra igång arbetet men nu börjar rutinerna sätta sig och behovet av hjälp är stort. Under de fem första veckorna tog man emot inte mindre än patienter. Göran Wahlgren om resa som fördjupade förståelsen sid 8 Nyheter i korthet sid 8 Höga förväntningar på ny jeeplinje En ny jeeplinje har öppnat i Endebess, Kenya, inte långt från gränsen till Uganda norr om Viktoriasjön. Den första tiden har varit intensiv med mycket att göra på klinikerna, både med planering, att hitta rutiner och möta patienter. Carl-Henry Pressfeldt tillsammans med en av många patienter som välkomnar nya linjen. Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera att lunginflammation och andra infektioner, hudåkommor och diabetes var vanliga diagnoser. Behovet av hälsoinformation bedöms också som mycket stort i området. Flera i det jeepläkarteam som nu arbetar i Endebess har tidigare arbetat vid andra jeepliner. Bland annat finns här sjuksköterskan Sara som tidigare jobbat i Siaya och apotekaren Christine från Mumias. Teamet jobbar jättebra ihop. Det är värdefullt att ha tillgång till erfarna medarbetare, säger Carl-Henry Pressfeldt som tjänstgjort många gånger för Läkarbanken och var första läkaren på den nya linjen. Planeringen av en jeeplinje i Endebess började sensommaren 2014 då mycket stora sjukvårdsbehov identifierades i distriktet. Antalet hälsokliniker är mycket få, sjukdomsstatistiken hög och antalet barn som vaccinerats väsentligt lägre än i andra jämförbara områden. Representanter för Endebess responderade dessutom positivt på möjligheten att få en jeepläkarlinje etablerad. ROTARYS LÄKARBANK ÄR ETT MULTIDISTRIKTSPROJEKT INOM ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT

2 Fem områden får nu besök av jeeplinjen en dag i veckan. Dessa byar har utsett varsin klinikkommitté med ordförande, kassör och sekreterare och en rad volontärer. I december fick dessa kommittéer utbildning i vad som nu förväntas av dem. Precis som utmed andra linjer ska kommittéerna och volontärerna informera om klinikens arbete och också organisera det lokala arbetet, registrera och hjälpa till att väga alla patienter. Varje kommitté har dessutom en person som tolkar dialogen mellan läkare och patient. Detta är ett viktigt men ibland svårt uppdrag eftersom tolkningen kan behöva ske i flera steg när många språk talas i samma område. n Endebess i korthet Jeeplinjen verkar nära staden Kitale mellan Viktoriasjön och Mount Elgon. Kitale har ca invånare. Befolkningen är mycket blandad. De flesta är kristna men här finns också muslimska och hinduiska grupper. Området domineras av jordbruk, både små- och storskaligt, som odlar vete, majs och framställer mejeriprodukter. Trots att regionen står för viktig matproduktion är flera områden mycket marginaliserade. Detta återspeglas i undermåliga bostäder, dålig tillgång till kläder och skor och undernäring. Spädbarnsdödligheten ligger på 60 barn av Ytterligare 12 av 1000 dör före fem års ålder, berättar koordinator Jacinta Karimi. Vi ser att många barn i området är undernärda. Vården har länge varit undermålig och sjuka har fått åka långa sträckor för att få hjälp, säger Carl-Henry Pressfeldt som berättar att den nya jeeplinjen besöks av allt från svårt sjuka cancerpatienter till personer, främst kvinnor, med svåra muskelsmärtor inte sällan orsakade av tungt och slitsamt arbete. Malariafallen är få här under torrperioden men infektioner och hudsjukdomar är vanliga. Sarah, sjuksköterska, förbereder dagens mottagning. Hon har god vana av att skapa ordning och reda även när tillströmningen av patienter är stor. Naomi sköter vaccinationer och BVC-sysslor. Även hon en förträfflig medarbetare som får arbetet att flyta fint. Carl-Henry Pressfeldt får testa en pilbåge som några ungdomar lånat ut. 2

3 Att fortsätta framåt Rotarys Läkarbank PULS ges ut av Rotarys Läkarbank och utkommer med två nummer per år; mars/april samt oktober/november. Ansvarig utgivare: Margareta Wargelius Redaktionskommitté: Sven-Åke Hedström, Karin Håkansson Lisbeth Fröding samt Monica Samuelsson Frågor, synpunkter eller idéer? Välkommen att kontakta Karin Håkansson på Rotarys Läkarbank Tel Bankgiro: Plusgiro: Sedan 1998 har vi haft väl etablerad verksamhet i Homa Bay. Nu har vi stängt dessa kliniker och flyttat vidare. Det känns lite vemodigt för mig som började som Rotary Doctor just där. Samtidigt är det hoppfullt och spännande. Vi bygger upp bra verksamhet som vi kan lämna över till lokala hälsovårdsmyndigheter. Nu flyttar vi norrut där behoven är större. Vi har just öppnat en linje i Endebess och planerar ytterligare en. Samtidigt stänger vi snart en linje i Siaya. Det är positivt i många bemärkelser. Hälsoläget i vissa delar av Kenya förbättras sakteliga och lokalsamhället blir bättre på att själva tillgodose sina sjukvårdsbehov. Att vi bidrar till denna utveckling är ett gott betyg till vår verksamhet. Vi är inte alltid lika synliga som exempelvis Läkare utan Gränser som är en större organisation som rycker ut i katastroflägen. Rotary Doctors fokuserar långsiktigt med att bygga upp hälsovårdsorganisationer som ska fungera självständigt i framtiden. Rotaryklubbarnas bidrag lägger grunden för Läkarbankens viktiga arbete Att sprida hälsomedvetande hos en befolkning och att utbilda byhälsovolontärer som övervakar hälsoläget i sina byar är stort. Det bidrar till att mammor tar sig till förlossningskliniker och att barn får sina vaccinationer. Volontärerna behandlar, förebygger, informerar och bedriver uppsökande verksamhet. Vad stort sker, sker ofta tyst. KORT OM LÄKARBANKEN Rotarys Läkarbank är en politiskt och religiöst obunden ideell stiftelse. Målsättningen är att förbättra hälsosituationen för fattiga människor i låginkomstländer genom att bistå med oavlönad sjukvårdpersonal. Vill du ha PULS eller Nytt från Läkarbanken direkt i din mejlbox? Välkommen att anmäla det till Rotarys Läkarbank har bara fem procent i administrativa kostnader och alla läkare jobbar gratis. Tänk vilken verksamhet. Vad kan rimma bättre med Rotarys motto service above self? Trots detta sjunker bidragen i år. Kanske tog många klubbar ut sig under jubileumsåret 2013? Det finns nu god anledning att påminna våra Rotaryklubbar om Läkarbankens existens och viktiga arbete. Fortsatta bidrag behövs för att bedriva både det reguljära arbetet med jeep- och tandläkare. Men också för att kunna gräva brunnar och täcka naturliga källor, bygga kliniker och utbilda volontärer. Margareta Wargelius Ordförande Rotarys Läkarbank 3

4 Rotarys Läkarbank lever väl upp till satta mål. Det visar den senaste halvårsrapporten. Hanna Westergren från Rotarys Läkarbank undersöker ett barn vid Kandaikliniken. Kontakten med barnen ger goda förutsättningar att se hur väl vaccinationsprogrammen följs. Rapport ger Svart på vitt om jeepläkarinsatser Det senaste halvåret har våra jeeplinjedoktorer mött inte mindre än patienter. Det är trettio patienter per jeepklinik och dag. Vår insats är oförändrad trots att vi under perioden stängde en linje och inte öppnade nästa förrän i januari. Det säger Karin Håkansson, Rotarys Läkarbank, med anledning av den nu släppta halvårsrapporten som visar både antalet och vilka patienter jeeplinjerna når liksom ålder och kön. Den visar också vilka sjukdomar man söker hjälp för och hur det förebyggande arbetet med mödra- och barnavård samt familjeplanering går. Rapporten är viktig. Den hjälper oss att se hur väl vi når våra mål men också vad som behöver förändras och förnyas. 35 procent av våra patienter är barn under fem år. Det är bra. Att nå barnen är viktigt eftersom de är mest utsatta när det gäller sjukdom. Det ger oss också möjlighet att följa upp vaccinationer. Statistiken visar också att fler kvinnor än män söker vår hjälp. Det är positivt att många kommer för både mödravård och familjeplanering. Kisima, på sluttningarna till Mount Kenya i östra Kenya, är en jeeplinje som skiljer ut sig i rapporten. Här är bara var tionde patient under fem års ålder. Istället kommer många vuxna till jeepläkarmottagningen. Här är inte heller malaria lika vanligt som på andra håll. För det är, över lag, malaria som är den allra vanligaste orsaken till att man söker hjälp. Var femte patient har malaria. Sårskador och hudåkommor är också vanliga eftersom sår lätt blir infekterade när man saknar rent vatten och har svårt att hålla god hygien. Det finns också parasiter som orsakar hudsjukdom. Även virussjukdomar är precis som i Sverige vanligt förekommande. Jämfört med för fyra till fem år sedan har antalet fall av HIV gått ned. Idag är det Mödrahälsovård är ett viktigt inslag vid jeepkliniken. Foto: Erik Danielsson, Remus production 4

5 bara fem procent av patienterna som testas för HIV. Av dem är sex procent positiva. Det är en stor förändring som visar att information och fri medicin gett resultat, poängterar Karin Håkansson. Alla har rätt att delta i regeringens program för fri medicin livet ut. När man tar sina mediciner så smittar man inte längre. Men det finns personer som inte vill eller kan följa medicineringen vilket bidrar till att smittan förs vidare. Vid våra kliniker är det främst unga kvinnor som identifieras som HIV smittade. Många patienter söker hjälp för kroppsvärk. Oftast handlar det om vuxna som genom hårt jobb och slit får värk i muskler och leder. Detta är den dominerande diagnosen i Kisima men något som läkarna inte kan göra så mycket åt. Så här skriver dock jeepläkare Eva Wedin i en rapport; Duktiga tolkar är viktigt för att läkare och patient ska förstå varandra. SÅ SER DET UT PÅ LINJEN Malaria är fortsatt den vanligaste orsaken till att man söker hjälp Patienter med kroppsvärk är vanliga. Vi kan inte förändra deras liv. De, vanligtvis kvinnor, utför mycket tungt arbete på sina åkrar och i sina hus, många timmar per dag, i kroppsställningar som ett arbete som vi inte kan föreställa oss. Värken kommer oftast från att muskler och senor används på samma sätt dag efter dag. Vi kan ge värktabletter men inte mycket mer. Efter ett tag började jag dock tänka på vad jag själv gör när jag får muskelvärk. Jag stretchar. Jag började förklara för patienterna varför de har muskelvärk. Att de jobbar i samma position hela dagarna. Jag visade var i musklerna det gjorde ont och förklarade lite om stretching. En del, speciellt de yngre, förstod och sade att de skulle pröva att stretcha lite grand. Sjuksköterskorna och översättarna blev också intresserade n CASES MUMIAS MASENO MATUNGU KISIMA UGUNJA TOTALS % CONFIRMED MALARIA 1, , , CLINCAL MALARIA PNEUMONIA DIARRHEAL DISEASES SKIN DISEASES/WOUNDS , , VIRAL INFECTION , GENERAL BODY ACHES , , EYE INFECTION EAR INFECTION ALL OTHER CASES 1, , , TOTAL CASES 5,694 2,634 6,996 2,970 2,417 20,711 TOTAL PATS 4,814 2,311 5,703 2,877 2,053 17,758 CASE PER PATIENT Viktig vaccination På jeeplinjen i Matungu gör Rotarys Läkarbank en stor och viktig insats när det gäller barn- och mödravård, något som det tidigare rådde mycket stor brist på i området. Nu får barn sina vaccinationer vilket de inte fått utan jeeplinjens närvaro. Under hösten 2014 blev 270 barn i området färdigvaccinerade. Dessutom kommer mödrar till kontroller under graviditeten. De får också vaccination mot stelkramp vilket ger viktigt skydd under förlossningen. Det goda samarbetet mellan Rotarys Läkarbank och hälsomyndigheterna i området är en förklaring till varför insatserna här fungerar så bra. Det visar på vikten av en noggrann behovsanalys innan en ny jeeplinje öppnar. Kisima en linje olika andra Här är antalet barn som söker hjälp färre än på andra håll. Det dominerande problemet här är kroppsvärk. Även om det går att introducera lite hjälp till självhjälp för detta så är det ingenting som i långa loppet kräver läkarnärvaro. Jeeplinjen har funnits i 1,5 år. Redan efter första året konstaterades att linjen inte nådde önskad patientgrupp. I augusti 2014 gjordes därför en rekonstruktion av linjen och nya kliniker identifierades.till en början blev patienttillströmningen god men eftersom det mest handlar om sjukdomar som inte kräver läkarvård så har styrelsen för Rotarys Läkarbank beslutat att avveckla jeeplinjen här. Läkarna ska under 2015 stödja sjuksköterskor som jobbar i området och föra över så mycket kunskap som möjligt till dem som från 2016 tar över ansvaret för sjukvården. Ny struktur På de två äldsta jeeplinjerna, i Siaya, där verksamhet bedrivits i över 15 år, går patienttillströmningen ned. Läkarbanken har bidragit till att nätet av hälsodispensärer under åren byggts ut. Det bedöms nu möjligt att slå samman de båda jeeplinjerna till en genom att behålla de kliniker där andra alternativ till sjukvård saknas. Läkarbanken har också initierat ett samarbete med personalen på en dispensär och på ett litet sjukhus i området med stöd till och kunskapsöverföring till den lokalt verksamma personalen. Foto: Erik Danielsson, Remus production 5

6 Viktigt arbete för hälsan Efter avslutad skogspromenad samlas man vid grillen för diskussion om tipsresultat och Rotarys Läkarbank. Rotaryklubbarnas initiativ gör det möjligt Många Rotaryklubbar, kanske de flesta, har åtaganden inom hjälpprogram av olika slag. Flera projekt hanteras i samarbete med Rotary Foundation vilket ger större belopp att röra sig med. Dessa projekt är väl sedda och behövliga. En baksida är att de ofta är omständliga att administrera att det ofta dröjer innan man får återkoppling och ser effekterna av insatsen. En fördel med att bidra till Rotarys Läkarbank (RLB) är att man snabbt får veta vad som sker i det projekt man valt att stödja. Det kan vara i form av ett föredrag från läkare eller tandläkare som klubben har sponsrat eller genom artiklar i Månadstidningen eller i PULS. Rotarys Läkarbank har främst riktat in sig på att bygga upp en hållbar verksamhet i Kenya, till exempel genom etablering av mottagningar som när de är igång och fungerar väl överlämnas till lokala myndigheter. Men Läkarbanken jobbar också med tidsavgränsade projekt såsom anläggning av brunnar och skyddade källor och insatser för att bekämpa sandflugeparasiter, så kallade jiggers. I Guvernörsgruppen för Sveriges tio Rotarydistrikt har det slagits fast att Rotarys Läkarbank är ett multidistriktsprojekt med stöd av Rotaryklubbarna i Sverige. Läkarbanken följer dessutom Rotary Internationals intentioner att fokusera på områden inom Future Vision. Här handlar det om att bedriva sjukvård och förebyggande hälsovård, hjälpa till med rent vatten, värna gravida, mödrar och barn och stödja utbildning. Genom verksamheten stöds också fredsarbete och genom att Läkarbanken anställer lokala förmågor bidrar detta om än i liten skala till bättre ekonomi. Hur kan då klubbar hjälpa till? Många har Kaffe bjuds vid starten. Korvgrillning under Rotary Doctors Hälsopromenad arrangeras av Ängelholmsklubbarna i början av hösten varje år. 6

7 tagit lovvärda initiativ som gett efterföljare. Ett exempel är Ängelholm som för ett par år sedan kom med idén att bidra till Rotarys Läkarbank med en krona per medlem och dag. Idén har fått spridning. Genom olika aktiviteter kan klubbar nå upp till denna nivå som dessutom är lätt att räkna fram. Aktiviteter genererar pengar till Läkarbanken och gör samtidigt den lokala Rotaryklubben mer attraktiv. Medan en del klubbar sänder runt en spargris har andra valt att medlemmarna sätter in engångsbelopp. Att anordna aktiviteter av olika slag, såsom motionsrundor och tipspromenader, kan dessutom ha fler fördelar. Här kan startavgifter och sponsring bidra till att man lyckas samla in det belopp man beslutat att kanske årligen skänka till Läkarbankens arbete. Ängelholmsklubbarna arrangerar också en årlig motion i skogsterräng. Detta stärker samhörigheten i och mellan klubbarna i ett område och blir dessutom ett tillfälle för familj och vänner att bekanta sig med Rotary. Här kan också nya klubbmedlemmar värvas. Ja, sätten och idéerna är många. Fler går det att läsa om på Det kan också vara bra att veta att klubbar kan låna roll up och använda färdiga program för Power Point vid sina olika evenemang. n Sven-Åke Hedström Ny konsert i Nässjö Nässjö Rotaryklubb organiserar än en gång en konsert till förmån för Rotarys Läkarbank. Den 12 april kommer Lena Maria Klingvall tillsammans med St:Olofs Brasskvintett till i Nässjö. Målsättningen är att kunna skänka kr till Läkarbanken, meddelar Gösta Spångby, en riktig eldsjäl i klubben. Åhus går för vatten Gör en utflykt till Åhus den 17 maj. Då arrangerar Åhus Rotaryklubb tipspromenad till förmån för brunnar i Kenya. Initiativet Åhus går för vatten är ett projekt tänkt både att informera om Rotarys verksamhet och samla in pengar till rent vatten. Och en vårpromenad i Åhus kan faktiskt på samma gång vara trevlig för Rotarymedlemmar och allmänhet och göra nytta i Kenya. Hunden får också en skön promenad. Skräddarsytt gör det lätt att hjälpa Rotarys Läkarbank har specialdesignat några projekt som Rotaryklubbar kan vara med och stödja. Det handlar om konkreta projekt inom hälsoutbildning, förebyggande hälsovård och att utrota jiggers sandflugeparasiter som angriper fötter och händer och orsakar mycket lidande. En Rotaryklubb som bestämmer sig för att stödja ett projekt får en enkel projektbeskrivning med budget. Projekten är kostnadsberäknade till kronor och uppåt. Under genomförandet får klubben information och dessutom, när arbetet är slutfört, en uppföljande rapport med bilder och ekonomisk sammanställning. Är din klubb intresserad? Välkommen att kontakta kansliet. Vill din klubb veta mer? I varje Rotarydistrikt finns det en representant för Rotarys Läkarbank. Representantens uppgift är att sprida information om Läkarbankens verksamhet till klubbarna och också fungera som en länk mellan klubbarna och kansliet. Vem som är representant i ditt distrikt hittar du under fliken Klubbnytt på 7

8 Contact for alternative file formats. For dark backgrounds ONLY. Contact for alternative file formats. For dark backgrounds ONLY. Contact for alternative file formats. For dark backgrounds ONLY. Contact for alternative file formats. For dark backgrounds ONLY. MASTERBRAND SIGNATURE ROYAL BLUE GOLD C100 M80 Y9 K2 C0 M26 Y100 K0 C100 M92 Y9 K2 C0 M20 Y100 K0 PMS 286 C PMS 130 C PMS 286 U PMS 129 U R0 G36 B108 R254 G189 B17 MASTERBRAND SIGNATURE ROYAL BLUE C100 M80 Y9 K2 C100 M92 Y9 K2 PMS 286 C PMS 286 U R0 G36 B108 Komebrunnen äntligen färdig COLOR GUIDE I Kome, i Homa Bay området, har REVERSE+GOLD Läkarbanken länge haft en jeeplinjeklinik, men i våras stängde den eftersom hälsodispensären som byborna REVERSE byggt bemannades av personal från BLACK hälsomyndigheterna. Det byborna och AZURE dispensären saknade var dock rent vatten på rimligt avstånd, så sjuksköterskan kunde inte vara på dispensären på heltid. Halmstad-Gamletull Rotaryklubb lovade då att finansiera en brunn i byn. Byggandet började redan i maj förra året, men sen började det plötsligt regna, utanför den vanliga regnperioden, och arbetet låg nere i någon månad. Under hösten har man grävt två brunnshål men inte fått tillräckligt med vatten, men nu är det tredje brunnshålet klart och tillströmningen av vatten är god till och med under torrperioden. Så nu kan dispensären, två skolor och mer än 250 hushåll får vatten från brunnen, tack vare stödet från Halmstad-Gamletull klubben. Koordinator på besök COLOR GUIDE Läkarbankens koordinator för speciella REVERSE+GOLD projekt i Kenya, Jacinta Karimi, har varit på GOLD Sverigebesök. Förutom att gästa klubbar C0 M26 Y100 K0 som stödjer utbildning och vattenprojekt i C0 M20 Y100 K0 REVERSE PMS 130 C Kenya för att rapportera om insatsernas nytta G189 B17 var hon även med på distriktskonferensen PMS 129 U BLACK R254 i D2560 AZURE och ett möte för allmänheten om vattensituationen i världen. Tack vare denna resa förstår jag idag bättre hur Rotary fungerar och hur Rotarys Läkarbank samlar in pengar till verksamheten. Det är jätteviktigt för attjag ska kunna informera om de olika projekt som vi genomför, säger Jacinta. MASTERBRAND SIGNATURE ROYAL BLUE C100 M80 Y9 K2 C100 M92 Y9 K2 PMS 286 C PMS 286 U R0 G36 B108 Rotarys Läkarbank har sedan 1995 skickat tandläkare till Kenya och började i slutet REVERSE+GOLD GOLD av 90-talet att samarbeta med sjukhus för att C0 M26 Y100 K0 C0 driva M20 Y100 K0 REVERSE tandläkarkliniker. Många patienter har PMS 130 C fått hjälp vid tandvärk och andra problem. PMS 129 U BLACK R254 Många G189 B17 fler barn har fått lära sig att tandborstning är viktigt och deras tänder har kontrol- AZURE lerats av tandläkare. Svenska tandläkare har skänkt mycket utrustning och material för att verksamheten har kunnat bedrivas på ett bra sätt. Under åren har dock verksamheten vid de olika klinikerna som Läkarbanken stödjer utvecklats åt olika håll. Den Kenyanska situationen när det gäller oralhälsa och tandvård har också förändrats. Läkarbankens styrelse har därför beslutat att utvärdera verksamheten för att igen titta på vad målsättningen skall vara, hur samarbete skall ske och utvecklas och vilka prioriteringar som skall göra. Under de närmaste månaderna kommer ett team att samla in fakta, erfarenheter och olika åsikter från de som är involverade i verksamheten i Kenya och i Sverige för att lämna en rapport till styrelsen i september i år. MASTERBRAND SIGNATURE ROYAL BLUE C100 M80 Y9 K2 C100 M92 Y9 K2 PMS 286 C PMS 286 U R0 G36 B108 Utvärdering av tandläkarverksamheten COLOR GUIDE Långsiktigt för bättre hälsa COLOR GUIDE Byhälsovolontärernas insatser med REVERSE+GOLD att besöka familjer och prata hälsofrågor GOLD fortgår. Volontärerna informerar om hygien, Y100 K0 REVERSE vikten av rent vatten och om latri- C0 M26 Y100 K0 C0 M20 PMS 130 C ner. De påminner om vaccinationer och PMS 129 U BLACK R254 familjeplanering G189 B17 och övertalar blivande AZURE mammor att gå på mödravårdskontroll och att föda sitt barn på en klinik. Första året nåddes 70 procent av barnen för vaccinationer. Den gruppen var lätt att motivera. I år jobbar volontärerna med att nå resterande 30 procent som är svårare att motivera. En fjärdedel av den gruppen är nu avklarad. Det är ett långsiktigt arbete som måste göras om och om igen till dess att tankesätt och vanor förändrats och kunskapen förbättrats. Statistiken visar nu att detta sker. Vi frågar... Göran Wahlgren, du har nyligen besökt Kenya. Vad gjorde du där? Det stämmer. Vår nya ordförande, Margareta Wargelius, ville möta personalen på plats och träffa representanter för lokala hälsomyndigheter. Frågan gick till övriga styrelsen om någon var intresserad att följa med. Det nappade jag på. Vad fick ni se? Vi besökte kliniker i Kisima vid foten av Mount Kenya. Där behandlar jeepläkarna patienter en dag i veckan. Vi besökte även ett regionalt sjukhus och träffade representanter för hälsomyndigheten. Sedan for vi västerut till Kenyas näst största stad, Kisumu, vid Viktoriasjön och byar i Homa Bay-området där problemet med jiggers* är stort. Vi reste sedan norrut till byar i Endebess där vi planerar nya linjer. Resan avslutades på svenska ambassaden där vi informerade oss om läget i Kenya både politiskt och hur situationen ser ut för fristående organisationer som vill fortsätta verka i landet. Har resan förändrat dina intryck av Läkarbankens arbete? Korruptionen i Kenya är stor men de insatser vi utför kan inte förskingras eftersom vi bekostar läkare och tandläkares volontärarbete. Vi hanterar inte dyr utrustning som riskerar hamna i fel händer eller biståndspengar som kan beslagtas. Våra insatser gör nytta på plats tack vare läkare som trots ibland mycket primitiva omständigheter hjälper uppemot sextio patienter per dag. Något som gjorde dig särskilt glad? Att vi arbetar i de allra fattigaste delarna av Kenya där det är oerhört ont om egna läkare. Upptagningsområdet för en jeepläkarlinje kan omfatta fler hundra tusen invånare. Vår strävan är ju att bygga upp fungerande primärvård vid kliniker för att sedan flytta vidare när allt fungerar med myndigheternas hjälp. *sandflugeparasiter Kort om Göran: Nybliven pensionär efter 22 år som lärare i juridik vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Sekreterare i styrelsen för Rotarys Läkarbank. Jag är också behjälplig i juridiska frågor exempelvis när vi skriver avtal med lokala hälsomyndigheter. 8

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser #3 2011 läkare utan gränser direkt Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med ARV-behandling utan marginaler nu flyr somalias befolkning igen läkare utan gränser 1 Ledare #3

Läs mer

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti Nr 1. 2010 gör en utflykt i vår! Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti pong sali, laos Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället I backspegeln Mutunga

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Rödakorsbladet Nr 2/4 April 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Familjeåterföreing på Kallax Airport, Luleå, den 16 februari 2010. Foto: Richard Renberg,

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer