Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera"

Transkript

1 NYTT FRÅN LÄKARBANKEN NR Rotarys Läkarbank Foto: Erik Danielsson, Remus production I DETTA NUMMER: Rapport ger svart på vitt sid 4-5 Klubbarnas engagemang gör det möjligt att hjälpa sid 6-7 Salama, Khalwenge, Mowlem, Robinson och Nabeki är stoppen på den nya jeepläkarlinjen i Endebess. Det har varit mycket arbete med att dra igång arbetet men nu börjar rutinerna sätta sig och behovet av hjälp är stort. Under de fem första veckorna tog man emot inte mindre än patienter. Göran Wahlgren om resa som fördjupade förståelsen sid 8 Nyheter i korthet sid 8 Höga förväntningar på ny jeeplinje En ny jeeplinje har öppnat i Endebess, Kenya, inte långt från gränsen till Uganda norr om Viktoriasjön. Den första tiden har varit intensiv med mycket att göra på klinikerna, både med planering, att hitta rutiner och möta patienter. Carl-Henry Pressfeldt tillsammans med en av många patienter som välkomnar nya linjen. Redan efter en vecka hade jeepläkarteamet träffat 600 patienter och kunde konstatera att lunginflammation och andra infektioner, hudåkommor och diabetes var vanliga diagnoser. Behovet av hälsoinformation bedöms också som mycket stort i området. Flera i det jeepläkarteam som nu arbetar i Endebess har tidigare arbetat vid andra jeepliner. Bland annat finns här sjuksköterskan Sara som tidigare jobbat i Siaya och apotekaren Christine från Mumias. Teamet jobbar jättebra ihop. Det är värdefullt att ha tillgång till erfarna medarbetare, säger Carl-Henry Pressfeldt som tjänstgjort många gånger för Läkarbanken och var första läkaren på den nya linjen. Planeringen av en jeeplinje i Endebess började sensommaren 2014 då mycket stora sjukvårdsbehov identifierades i distriktet. Antalet hälsokliniker är mycket få, sjukdomsstatistiken hög och antalet barn som vaccinerats väsentligt lägre än i andra jämförbara områden. Representanter för Endebess responderade dessutom positivt på möjligheten att få en jeepläkarlinje etablerad. ROTARYS LÄKARBANK ÄR ETT MULTIDISTRIKTSPROJEKT INOM ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT

2 Fem områden får nu besök av jeeplinjen en dag i veckan. Dessa byar har utsett varsin klinikkommitté med ordförande, kassör och sekreterare och en rad volontärer. I december fick dessa kommittéer utbildning i vad som nu förväntas av dem. Precis som utmed andra linjer ska kommittéerna och volontärerna informera om klinikens arbete och också organisera det lokala arbetet, registrera och hjälpa till att väga alla patienter. Varje kommitté har dessutom en person som tolkar dialogen mellan läkare och patient. Detta är ett viktigt men ibland svårt uppdrag eftersom tolkningen kan behöva ske i flera steg när många språk talas i samma område. n Endebess i korthet Jeeplinjen verkar nära staden Kitale mellan Viktoriasjön och Mount Elgon. Kitale har ca invånare. Befolkningen är mycket blandad. De flesta är kristna men här finns också muslimska och hinduiska grupper. Området domineras av jordbruk, både små- och storskaligt, som odlar vete, majs och framställer mejeriprodukter. Trots att regionen står för viktig matproduktion är flera områden mycket marginaliserade. Detta återspeglas i undermåliga bostäder, dålig tillgång till kläder och skor och undernäring. Spädbarnsdödligheten ligger på 60 barn av Ytterligare 12 av 1000 dör före fem års ålder, berättar koordinator Jacinta Karimi. Vi ser att många barn i området är undernärda. Vården har länge varit undermålig och sjuka har fått åka långa sträckor för att få hjälp, säger Carl-Henry Pressfeldt som berättar att den nya jeeplinjen besöks av allt från svårt sjuka cancerpatienter till personer, främst kvinnor, med svåra muskelsmärtor inte sällan orsakade av tungt och slitsamt arbete. Malariafallen är få här under torrperioden men infektioner och hudsjukdomar är vanliga. Sarah, sjuksköterska, förbereder dagens mottagning. Hon har god vana av att skapa ordning och reda även när tillströmningen av patienter är stor. Naomi sköter vaccinationer och BVC-sysslor. Även hon en förträfflig medarbetare som får arbetet att flyta fint. Carl-Henry Pressfeldt får testa en pilbåge som några ungdomar lånat ut. 2

3 Att fortsätta framåt Rotarys Läkarbank PULS ges ut av Rotarys Läkarbank och utkommer med två nummer per år; mars/april samt oktober/november. Ansvarig utgivare: Margareta Wargelius Redaktionskommitté: Sven-Åke Hedström, Karin Håkansson Lisbeth Fröding samt Monica Samuelsson Frågor, synpunkter eller idéer? Välkommen att kontakta Karin Håkansson på Rotarys Läkarbank Tel Bankgiro: Plusgiro: Sedan 1998 har vi haft väl etablerad verksamhet i Homa Bay. Nu har vi stängt dessa kliniker och flyttat vidare. Det känns lite vemodigt för mig som började som Rotary Doctor just där. Samtidigt är det hoppfullt och spännande. Vi bygger upp bra verksamhet som vi kan lämna över till lokala hälsovårdsmyndigheter. Nu flyttar vi norrut där behoven är större. Vi har just öppnat en linje i Endebess och planerar ytterligare en. Samtidigt stänger vi snart en linje i Siaya. Det är positivt i många bemärkelser. Hälsoläget i vissa delar av Kenya förbättras sakteliga och lokalsamhället blir bättre på att själva tillgodose sina sjukvårdsbehov. Att vi bidrar till denna utveckling är ett gott betyg till vår verksamhet. Vi är inte alltid lika synliga som exempelvis Läkare utan Gränser som är en större organisation som rycker ut i katastroflägen. Rotary Doctors fokuserar långsiktigt med att bygga upp hälsovårdsorganisationer som ska fungera självständigt i framtiden. Rotaryklubbarnas bidrag lägger grunden för Läkarbankens viktiga arbete Att sprida hälsomedvetande hos en befolkning och att utbilda byhälsovolontärer som övervakar hälsoläget i sina byar är stort. Det bidrar till att mammor tar sig till förlossningskliniker och att barn får sina vaccinationer. Volontärerna behandlar, förebygger, informerar och bedriver uppsökande verksamhet. Vad stort sker, sker ofta tyst. KORT OM LÄKARBANKEN Rotarys Läkarbank är en politiskt och religiöst obunden ideell stiftelse. Målsättningen är att förbättra hälsosituationen för fattiga människor i låginkomstländer genom att bistå med oavlönad sjukvårdpersonal. Vill du ha PULS eller Nytt från Läkarbanken direkt i din mejlbox? Välkommen att anmäla det till Rotarys Läkarbank har bara fem procent i administrativa kostnader och alla läkare jobbar gratis. Tänk vilken verksamhet. Vad kan rimma bättre med Rotarys motto service above self? Trots detta sjunker bidragen i år. Kanske tog många klubbar ut sig under jubileumsåret 2013? Det finns nu god anledning att påminna våra Rotaryklubbar om Läkarbankens existens och viktiga arbete. Fortsatta bidrag behövs för att bedriva både det reguljära arbetet med jeep- och tandläkare. Men också för att kunna gräva brunnar och täcka naturliga källor, bygga kliniker och utbilda volontärer. Margareta Wargelius Ordförande Rotarys Läkarbank 3

4 Rotarys Läkarbank lever väl upp till satta mål. Det visar den senaste halvårsrapporten. Hanna Westergren från Rotarys Läkarbank undersöker ett barn vid Kandaikliniken. Kontakten med barnen ger goda förutsättningar att se hur väl vaccinationsprogrammen följs. Rapport ger Svart på vitt om jeepläkarinsatser Det senaste halvåret har våra jeeplinjedoktorer mött inte mindre än patienter. Det är trettio patienter per jeepklinik och dag. Vår insats är oförändrad trots att vi under perioden stängde en linje och inte öppnade nästa förrän i januari. Det säger Karin Håkansson, Rotarys Läkarbank, med anledning av den nu släppta halvårsrapporten som visar både antalet och vilka patienter jeeplinjerna når liksom ålder och kön. Den visar också vilka sjukdomar man söker hjälp för och hur det förebyggande arbetet med mödra- och barnavård samt familjeplanering går. Rapporten är viktig. Den hjälper oss att se hur väl vi når våra mål men också vad som behöver förändras och förnyas. 35 procent av våra patienter är barn under fem år. Det är bra. Att nå barnen är viktigt eftersom de är mest utsatta när det gäller sjukdom. Det ger oss också möjlighet att följa upp vaccinationer. Statistiken visar också att fler kvinnor än män söker vår hjälp. Det är positivt att många kommer för både mödravård och familjeplanering. Kisima, på sluttningarna till Mount Kenya i östra Kenya, är en jeeplinje som skiljer ut sig i rapporten. Här är bara var tionde patient under fem års ålder. Istället kommer många vuxna till jeepläkarmottagningen. Här är inte heller malaria lika vanligt som på andra håll. För det är, över lag, malaria som är den allra vanligaste orsaken till att man söker hjälp. Var femte patient har malaria. Sårskador och hudåkommor är också vanliga eftersom sår lätt blir infekterade när man saknar rent vatten och har svårt att hålla god hygien. Det finns också parasiter som orsakar hudsjukdom. Även virussjukdomar är precis som i Sverige vanligt förekommande. Jämfört med för fyra till fem år sedan har antalet fall av HIV gått ned. Idag är det Mödrahälsovård är ett viktigt inslag vid jeepkliniken. Foto: Erik Danielsson, Remus production 4

5 bara fem procent av patienterna som testas för HIV. Av dem är sex procent positiva. Det är en stor förändring som visar att information och fri medicin gett resultat, poängterar Karin Håkansson. Alla har rätt att delta i regeringens program för fri medicin livet ut. När man tar sina mediciner så smittar man inte längre. Men det finns personer som inte vill eller kan följa medicineringen vilket bidrar till att smittan förs vidare. Vid våra kliniker är det främst unga kvinnor som identifieras som HIV smittade. Många patienter söker hjälp för kroppsvärk. Oftast handlar det om vuxna som genom hårt jobb och slit får värk i muskler och leder. Detta är den dominerande diagnosen i Kisima men något som läkarna inte kan göra så mycket åt. Så här skriver dock jeepläkare Eva Wedin i en rapport; Duktiga tolkar är viktigt för att läkare och patient ska förstå varandra. SÅ SER DET UT PÅ LINJEN Malaria är fortsatt den vanligaste orsaken till att man söker hjälp Patienter med kroppsvärk är vanliga. Vi kan inte förändra deras liv. De, vanligtvis kvinnor, utför mycket tungt arbete på sina åkrar och i sina hus, många timmar per dag, i kroppsställningar som ett arbete som vi inte kan föreställa oss. Värken kommer oftast från att muskler och senor används på samma sätt dag efter dag. Vi kan ge värktabletter men inte mycket mer. Efter ett tag började jag dock tänka på vad jag själv gör när jag får muskelvärk. Jag stretchar. Jag började förklara för patienterna varför de har muskelvärk. Att de jobbar i samma position hela dagarna. Jag visade var i musklerna det gjorde ont och förklarade lite om stretching. En del, speciellt de yngre, förstod och sade att de skulle pröva att stretcha lite grand. Sjuksköterskorna och översättarna blev också intresserade n CASES MUMIAS MASENO MATUNGU KISIMA UGUNJA TOTALS % CONFIRMED MALARIA 1, , , CLINCAL MALARIA PNEUMONIA DIARRHEAL DISEASES SKIN DISEASES/WOUNDS , , VIRAL INFECTION , GENERAL BODY ACHES , , EYE INFECTION EAR INFECTION ALL OTHER CASES 1, , , TOTAL CASES 5,694 2,634 6,996 2,970 2,417 20,711 TOTAL PATS 4,814 2,311 5,703 2,877 2,053 17,758 CASE PER PATIENT Viktig vaccination På jeeplinjen i Matungu gör Rotarys Läkarbank en stor och viktig insats när det gäller barn- och mödravård, något som det tidigare rådde mycket stor brist på i området. Nu får barn sina vaccinationer vilket de inte fått utan jeeplinjens närvaro. Under hösten 2014 blev 270 barn i området färdigvaccinerade. Dessutom kommer mödrar till kontroller under graviditeten. De får också vaccination mot stelkramp vilket ger viktigt skydd under förlossningen. Det goda samarbetet mellan Rotarys Läkarbank och hälsomyndigheterna i området är en förklaring till varför insatserna här fungerar så bra. Det visar på vikten av en noggrann behovsanalys innan en ny jeeplinje öppnar. Kisima en linje olika andra Här är antalet barn som söker hjälp färre än på andra håll. Det dominerande problemet här är kroppsvärk. Även om det går att introducera lite hjälp till självhjälp för detta så är det ingenting som i långa loppet kräver läkarnärvaro. Jeeplinjen har funnits i 1,5 år. Redan efter första året konstaterades att linjen inte nådde önskad patientgrupp. I augusti 2014 gjordes därför en rekonstruktion av linjen och nya kliniker identifierades.till en början blev patienttillströmningen god men eftersom det mest handlar om sjukdomar som inte kräver läkarvård så har styrelsen för Rotarys Läkarbank beslutat att avveckla jeeplinjen här. Läkarna ska under 2015 stödja sjuksköterskor som jobbar i området och föra över så mycket kunskap som möjligt till dem som från 2016 tar över ansvaret för sjukvården. Ny struktur På de två äldsta jeeplinjerna, i Siaya, där verksamhet bedrivits i över 15 år, går patienttillströmningen ned. Läkarbanken har bidragit till att nätet av hälsodispensärer under åren byggts ut. Det bedöms nu möjligt att slå samman de båda jeeplinjerna till en genom att behålla de kliniker där andra alternativ till sjukvård saknas. Läkarbanken har också initierat ett samarbete med personalen på en dispensär och på ett litet sjukhus i området med stöd till och kunskapsöverföring till den lokalt verksamma personalen. Foto: Erik Danielsson, Remus production 5

6 Viktigt arbete för hälsan Efter avslutad skogspromenad samlas man vid grillen för diskussion om tipsresultat och Rotarys Läkarbank. Rotaryklubbarnas initiativ gör det möjligt Många Rotaryklubbar, kanske de flesta, har åtaganden inom hjälpprogram av olika slag. Flera projekt hanteras i samarbete med Rotary Foundation vilket ger större belopp att röra sig med. Dessa projekt är väl sedda och behövliga. En baksida är att de ofta är omständliga att administrera att det ofta dröjer innan man får återkoppling och ser effekterna av insatsen. En fördel med att bidra till Rotarys Läkarbank (RLB) är att man snabbt får veta vad som sker i det projekt man valt att stödja. Det kan vara i form av ett föredrag från läkare eller tandläkare som klubben har sponsrat eller genom artiklar i Månadstidningen eller i PULS. Rotarys Läkarbank har främst riktat in sig på att bygga upp en hållbar verksamhet i Kenya, till exempel genom etablering av mottagningar som när de är igång och fungerar väl överlämnas till lokala myndigheter. Men Läkarbanken jobbar också med tidsavgränsade projekt såsom anläggning av brunnar och skyddade källor och insatser för att bekämpa sandflugeparasiter, så kallade jiggers. I Guvernörsgruppen för Sveriges tio Rotarydistrikt har det slagits fast att Rotarys Läkarbank är ett multidistriktsprojekt med stöd av Rotaryklubbarna i Sverige. Läkarbanken följer dessutom Rotary Internationals intentioner att fokusera på områden inom Future Vision. Här handlar det om att bedriva sjukvård och förebyggande hälsovård, hjälpa till med rent vatten, värna gravida, mödrar och barn och stödja utbildning. Genom verksamheten stöds också fredsarbete och genom att Läkarbanken anställer lokala förmågor bidrar detta om än i liten skala till bättre ekonomi. Hur kan då klubbar hjälpa till? Många har Kaffe bjuds vid starten. Korvgrillning under Rotary Doctors Hälsopromenad arrangeras av Ängelholmsklubbarna i början av hösten varje år. 6

7 tagit lovvärda initiativ som gett efterföljare. Ett exempel är Ängelholm som för ett par år sedan kom med idén att bidra till Rotarys Läkarbank med en krona per medlem och dag. Idén har fått spridning. Genom olika aktiviteter kan klubbar nå upp till denna nivå som dessutom är lätt att räkna fram. Aktiviteter genererar pengar till Läkarbanken och gör samtidigt den lokala Rotaryklubben mer attraktiv. Medan en del klubbar sänder runt en spargris har andra valt att medlemmarna sätter in engångsbelopp. Att anordna aktiviteter av olika slag, såsom motionsrundor och tipspromenader, kan dessutom ha fler fördelar. Här kan startavgifter och sponsring bidra till att man lyckas samla in det belopp man beslutat att kanske årligen skänka till Läkarbankens arbete. Ängelholmsklubbarna arrangerar också en årlig motion i skogsterräng. Detta stärker samhörigheten i och mellan klubbarna i ett område och blir dessutom ett tillfälle för familj och vänner att bekanta sig med Rotary. Här kan också nya klubbmedlemmar värvas. Ja, sätten och idéerna är många. Fler går det att läsa om på Det kan också vara bra att veta att klubbar kan låna roll up och använda färdiga program för Power Point vid sina olika evenemang. n Sven-Åke Hedström Ny konsert i Nässjö Nässjö Rotaryklubb organiserar än en gång en konsert till förmån för Rotarys Läkarbank. Den 12 april kommer Lena Maria Klingvall tillsammans med St:Olofs Brasskvintett till i Nässjö. Målsättningen är att kunna skänka kr till Läkarbanken, meddelar Gösta Spångby, en riktig eldsjäl i klubben. Åhus går för vatten Gör en utflykt till Åhus den 17 maj. Då arrangerar Åhus Rotaryklubb tipspromenad till förmån för brunnar i Kenya. Initiativet Åhus går för vatten är ett projekt tänkt både att informera om Rotarys verksamhet och samla in pengar till rent vatten. Och en vårpromenad i Åhus kan faktiskt på samma gång vara trevlig för Rotarymedlemmar och allmänhet och göra nytta i Kenya. Hunden får också en skön promenad. Skräddarsytt gör det lätt att hjälpa Rotarys Läkarbank har specialdesignat några projekt som Rotaryklubbar kan vara med och stödja. Det handlar om konkreta projekt inom hälsoutbildning, förebyggande hälsovård och att utrota jiggers sandflugeparasiter som angriper fötter och händer och orsakar mycket lidande. En Rotaryklubb som bestämmer sig för att stödja ett projekt får en enkel projektbeskrivning med budget. Projekten är kostnadsberäknade till kronor och uppåt. Under genomförandet får klubben information och dessutom, när arbetet är slutfört, en uppföljande rapport med bilder och ekonomisk sammanställning. Är din klubb intresserad? Välkommen att kontakta kansliet. Vill din klubb veta mer? I varje Rotarydistrikt finns det en representant för Rotarys Läkarbank. Representantens uppgift är att sprida information om Läkarbankens verksamhet till klubbarna och också fungera som en länk mellan klubbarna och kansliet. Vem som är representant i ditt distrikt hittar du under fliken Klubbnytt på 7

8 Contact for alternative file formats. For dark backgrounds ONLY. Contact for alternative file formats. For dark backgrounds ONLY. Contact for alternative file formats. For dark backgrounds ONLY. Contact for alternative file formats. For dark backgrounds ONLY. MASTERBRAND SIGNATURE ROYAL BLUE GOLD C100 M80 Y9 K2 C0 M26 Y100 K0 C100 M92 Y9 K2 C0 M20 Y100 K0 PMS 286 C PMS 130 C PMS 286 U PMS 129 U R0 G36 B108 R254 G189 B17 MASTERBRAND SIGNATURE ROYAL BLUE C100 M80 Y9 K2 C100 M92 Y9 K2 PMS 286 C PMS 286 U R0 G36 B108 Komebrunnen äntligen färdig COLOR GUIDE I Kome, i Homa Bay området, har REVERSE+GOLD Läkarbanken länge haft en jeeplinjeklinik, men i våras stängde den eftersom hälsodispensären som byborna REVERSE byggt bemannades av personal från BLACK hälsomyndigheterna. Det byborna och AZURE dispensären saknade var dock rent vatten på rimligt avstånd, så sjuksköterskan kunde inte vara på dispensären på heltid. Halmstad-Gamletull Rotaryklubb lovade då att finansiera en brunn i byn. Byggandet började redan i maj förra året, men sen började det plötsligt regna, utanför den vanliga regnperioden, och arbetet låg nere i någon månad. Under hösten har man grävt två brunnshål men inte fått tillräckligt med vatten, men nu är det tredje brunnshålet klart och tillströmningen av vatten är god till och med under torrperioden. Så nu kan dispensären, två skolor och mer än 250 hushåll får vatten från brunnen, tack vare stödet från Halmstad-Gamletull klubben. Koordinator på besök COLOR GUIDE Läkarbankens koordinator för speciella REVERSE+GOLD projekt i Kenya, Jacinta Karimi, har varit på GOLD Sverigebesök. Förutom att gästa klubbar C0 M26 Y100 K0 som stödjer utbildning och vattenprojekt i C0 M20 Y100 K0 REVERSE PMS 130 C Kenya för att rapportera om insatsernas nytta G189 B17 var hon även med på distriktskonferensen PMS 129 U BLACK R254 i D2560 AZURE och ett möte för allmänheten om vattensituationen i världen. Tack vare denna resa förstår jag idag bättre hur Rotary fungerar och hur Rotarys Läkarbank samlar in pengar till verksamheten. Det är jätteviktigt för attjag ska kunna informera om de olika projekt som vi genomför, säger Jacinta. MASTERBRAND SIGNATURE ROYAL BLUE C100 M80 Y9 K2 C100 M92 Y9 K2 PMS 286 C PMS 286 U R0 G36 B108 Rotarys Läkarbank har sedan 1995 skickat tandläkare till Kenya och började i slutet REVERSE+GOLD GOLD av 90-talet att samarbeta med sjukhus för att C0 M26 Y100 K0 C0 driva M20 Y100 K0 REVERSE tandläkarkliniker. Många patienter har PMS 130 C fått hjälp vid tandvärk och andra problem. PMS 129 U BLACK R254 Många G189 B17 fler barn har fått lära sig att tandborstning är viktigt och deras tänder har kontrol- AZURE lerats av tandläkare. Svenska tandläkare har skänkt mycket utrustning och material för att verksamheten har kunnat bedrivas på ett bra sätt. Under åren har dock verksamheten vid de olika klinikerna som Läkarbanken stödjer utvecklats åt olika håll. Den Kenyanska situationen när det gäller oralhälsa och tandvård har också förändrats. Läkarbankens styrelse har därför beslutat att utvärdera verksamheten för att igen titta på vad målsättningen skall vara, hur samarbete skall ske och utvecklas och vilka prioriteringar som skall göra. Under de närmaste månaderna kommer ett team att samla in fakta, erfarenheter och olika åsikter från de som är involverade i verksamheten i Kenya och i Sverige för att lämna en rapport till styrelsen i september i år. MASTERBRAND SIGNATURE ROYAL BLUE C100 M80 Y9 K2 C100 M92 Y9 K2 PMS 286 C PMS 286 U R0 G36 B108 Utvärdering av tandläkarverksamheten COLOR GUIDE Långsiktigt för bättre hälsa COLOR GUIDE Byhälsovolontärernas insatser med REVERSE+GOLD att besöka familjer och prata hälsofrågor GOLD fortgår. Volontärerna informerar om hygien, Y100 K0 REVERSE vikten av rent vatten och om latri- C0 M26 Y100 K0 C0 M20 PMS 130 C ner. De påminner om vaccinationer och PMS 129 U BLACK R254 familjeplanering G189 B17 och övertalar blivande AZURE mammor att gå på mödravårdskontroll och att föda sitt barn på en klinik. Första året nåddes 70 procent av barnen för vaccinationer. Den gruppen var lätt att motivera. I år jobbar volontärerna med att nå resterande 30 procent som är svårare att motivera. En fjärdedel av den gruppen är nu avklarad. Det är ett långsiktigt arbete som måste göras om och om igen till dess att tankesätt och vanor förändrats och kunskapen förbättrats. Statistiken visar nu att detta sker. Vi frågar... Göran Wahlgren, du har nyligen besökt Kenya. Vad gjorde du där? Det stämmer. Vår nya ordförande, Margareta Wargelius, ville möta personalen på plats och träffa representanter för lokala hälsomyndigheter. Frågan gick till övriga styrelsen om någon var intresserad att följa med. Det nappade jag på. Vad fick ni se? Vi besökte kliniker i Kisima vid foten av Mount Kenya. Där behandlar jeepläkarna patienter en dag i veckan. Vi besökte även ett regionalt sjukhus och träffade representanter för hälsomyndigheten. Sedan for vi västerut till Kenyas näst största stad, Kisumu, vid Viktoriasjön och byar i Homa Bay-området där problemet med jiggers* är stort. Vi reste sedan norrut till byar i Endebess där vi planerar nya linjer. Resan avslutades på svenska ambassaden där vi informerade oss om läget i Kenya både politiskt och hur situationen ser ut för fristående organisationer som vill fortsätta verka i landet. Har resan förändrat dina intryck av Läkarbankens arbete? Korruptionen i Kenya är stor men de insatser vi utför kan inte förskingras eftersom vi bekostar läkare och tandläkares volontärarbete. Vi hanterar inte dyr utrustning som riskerar hamna i fel händer eller biståndspengar som kan beslagtas. Våra insatser gör nytta på plats tack vare läkare som trots ibland mycket primitiva omständigheter hjälper uppemot sextio patienter per dag. Något som gjorde dig särskilt glad? Att vi arbetar i de allra fattigaste delarna av Kenya där det är oerhört ont om egna läkare. Upptagningsområdet för en jeepläkarlinje kan omfatta fler hundra tusen invånare. Vår strävan är ju att bygga upp fungerande primärvård vid kliniker för att sedan flytta vidare när allt fungerar med myndigheternas hjälp. *sandflugeparasiter Kort om Göran: Nybliven pensionär efter 22 år som lärare i juridik vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Sekreterare i styrelsen för Rotarys Läkarbank. Jag är också behjälplig i juridiska frågor exempelvis när vi skriver avtal med lokala hälsomyndigheter. 8

I DETTA NUMMER: NYTT FRÅN LÄKARBANKEN NR 2 2015. Tandhälsan i fokus sid 4-5. Askersund och Nyköping i täten för god insamling sid 6-7

I DETTA NUMMER: NYTT FRÅN LÄKARBANKEN NR 2 2015. Tandhälsan i fokus sid 4-5. Askersund och Nyköping i täten för god insamling sid 6-7 NYTT FRÅN LÄKARBANKEN NR 2 2015 Makarna Mary och Peter Akeni väntar sitt andra barn. För två år sedan, när första barnet föddes, fick Mary hjälp på dispensären och hoppas orka gå de sju kilometerna dit

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Här kommer månadsbrevet för oktober något in i november.

Här kommer månadsbrevet för oktober något in i november. Distriktsguvernörens månadsbrev Nr 4, oktober 2014 Här kommer månadsbrevet för oktober något in i november. Just nu i dessa skälvande minuter pågår ett intensivt förberedande arbete inför Distriktskonferensen

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Barn och ungdomar med hiv

Barn och ungdomar med hiv Smittskyddsläkaren Barn och ungdomar med hiv Riktlinjer för barnomsorg och skola Förlagan till detta dokument kommer från Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting 2 (5) Barn och ungdomar med hiv

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Primärvård Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga Psykiatri Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Metod Tidigare besök på MVC Strukturerad

Läs mer

Att vara ordförande i Rotarys Läkarbank

Att vara ordförande i Rotarys Läkarbank Nr 3 2010 Rotary Doctors Sweden N Y T T F R Å N L Ä K A R B A N K E N Rotarys Läkarbank i samverkan med Skandinaviska Läkarbanken och Erikshjälpen. The Rotary Doctor Bank in Sweden, Districts 2320-2410

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

1000 inlärning En inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med autismspektrumtillstånd, ADHD m fl att lättare klara av tandvårdsituationen.

1000 inlärning En inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med autismspektrumtillstånd, ADHD m fl att lättare klara av tandvårdsituationen. 1000 inlärning En inskolningsmetod som ökar möjligheten för patienter med autismspektrumtillstånd, ADHD m fl att lättare klara av tandvårdsituationen. 1000 inlärning är en inskolningsmetod som ökar möjligheten

Läs mer

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Den 6 maj 2010 åkte vi fem optikerstudenter från Karolinska

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-08-30 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti Anmält förhinder:

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE Datum 1 (5) MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE TID: tisdagen, den 25 februari, klockan 13:00 16:00 PLATS: Fullmäktigesalen, Stadshuset NÄRVARO: Ledamöter och ersättare: Laila Sand, PRO

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård Anne Sjögren Om Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset Köpenhamn 120912 Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset Andra Långgatan 19 413 28 Göteborg Tel: + 46 31 741 6207, - 08 Jourtelefon:

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Vatten Området lider av extrem svår torka periodvis. Brist på vatten förorsakar stort lidande. Regnvatten lagras för användning under torrperioderna. Därför byggs många vattentankar.

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Bästa klubbmedlemmar, Naturligtvis är tennis något av det bästa och viktigaste i världen. Detta dock under förutsättning att man har mat att äta, torra

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Samarbete, nytänkande och utveckling inom Läkarbankerna

Samarbete, nytänkande och utveckling inom Läkarbankerna Nr 1 2011 Rotary Doctors Sweden N Y T T F R Å N L Ä K A R B A N K E N Rotarys Läkarbank i samverkan med Skandinaviska Läkarbanken och Erikshjälpen. The Rotary Doctor Bank in Sweden, Districts 2320-2410

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2011

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2011 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, maj 2011 1 Ordförarens spalt Först vill jag utbringa ett stort GRATTIS till våra nykläckta squaredansare. Lördagen den 16 april var det den stora dagen för dem

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Sedan månadsskiftet juli/ augusti har Pakistan drabbats av en översvämningskatastrof. Situationen har kontinuerligt förvärrats.

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Första delen; tema Behov och resurser av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-10-26 Så ska vi ha t, men var ska vi ta t? Hälso- och sjukvården står

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Övriga: Max Bergqvist T6, Theo Bodin T1. 1 Mötet öppnas. 2 Angelica Koch väljs till mötesordförande. 3 Hanna Royson väljs till sekreterare.

Övriga: Max Bergqvist T6, Theo Bodin T1. 1 Mötet öppnas. 2 Angelica Koch väljs till mötesordförande. 3 Hanna Royson väljs till sekreterare. Extra FUM 4/3 2004 Medicinska föreningen Linköping Närvarande: MF s styrelse: Angelica Koch ordförande, Hanna Royson sekreterare, Carl Antonsson utb.sekr, Lollo Makdesi stud.soc.sekr, Johan Dahlström näringslivsansv,

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända, Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle

Läs mer

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF Barn och aids Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i aids På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett hot mot hela

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Great Andoh International School Verksamhetsplan

Great Andoh International School Verksamhetsplan Great Andoh International School Verksamhetsplan Vision Långsiktig inriktning 10-15år. Viktigt att intressenterna delar den. To care for children, making them assets to Ghana. Friska, glada barn som kan

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar Diabetescoach från förälder till förälder

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer