Stefan Einhorn DE NYA DÖDSSYNDERNA. Våra mörkaste sidor och hur vi kan hantera dem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stefan Einhorn DE NYA DÖDSSYNDERNA. Våra mörkaste sidor och hur vi kan hantera dem"

Transkript

1 Stefan Einhorn DE NYA DÖDSSYNDERNA Våra mörkaste sidor och hur vi kan hantera dem

2 Tidigare utgivning En dold gud 1998 Ont i kroppen 2000 (med Ralph Nisell) Den sjunde dagen 2003 Konsten att vara snäll 2005 Medmänniskor 2007 Vägar till visdom 2009 Änglarnas svar 2011 Stenträdet 2013 Bokförlaget Forum, Box 3159, Stockholm Copyright Stefan Einhorn 2014 Omslag Patrik Lindvall Tryckt hos ScandBook AB, Falun 2014 ISBN

3 När du tänder ett ljus, kastar du också en skugga. (Ursula K. Le Guin) And everything under the sun is in tune but the sun is eclipsed by the moon. (Roger Waters, Pink Floyd)

4

5 Innehåll Inledning 9 Människor kan förändras 16 De sju gamla dödssynderna 28 Människan och de andra djuren 34 Om människans medvetande 41 Varför har vi mörka sidor? 52 Hur gjordes undersökningen? 60 Dödssynd nummer 7 63 Dödssynd nummer 6 77 Dödssynd nummer 5 89 Dödssynd nummer Dödssynd nummer Dödssynd nummer Dödssynd nummer Bubblare platserna 8 till Människans bästa egenskaper 160 Om våra mörkaste sidor 164 Varför ska vi vara goda? 173 Hur vi kan hantera våra mörka sidor 181 Avslutning 192 Tack! 195 Appendix 196

6

7 Inledning En solig eftermiddag i distriktet Kaliro i Uganda. Landet har en rudimentär sjukvård och barnadödligheten är nio procent, vilket innebär att vart elfte barn aldrig får uppleva sin femårsdag. Vi är en grupp som inspekterar ett forskningsprojekt. Syftet är att utbilda apotekspersonal så att barn ska få rätt behandling när de får hög feber. Barn ska inte behöva dö i onödan i infektioner som det finns bra behandlingar för. Utanför ett apotek kommer en kvinna fram, bärande på sitt barnbarn, en pojke i treårsåldern. Pojken kan inte gå själv eftersom han har hög feber och är svullen i ansikte och ben. En snabb undersökning visar förstorad mjälte och lever samt blodbrist. Med stor sannolikhet lider han av långt framskriden malaria. Det finns inga läkare i distriktet, men varför åker de inte till sjukhuset i granndistriktet där pojken kan få vård? undrar jag. Kvinnan rycker på axlarna och säger att de inte har råd. Jag frågar apoteksägaren hur mycket det skulle kosta att skicka barnet med sin mormor för en veckas vård som kan rädda hans liv. Apotekaren räknar en stund och svarar att det handlar om shilling. Priset för en chans att överleva är 170 svenska kronor. Jag tar fram plånboken och ska precis räkna upp pengarna när en annan person i sällskapet lutar sig fram och säger med auktoritet: Det här är naivt. Du kan inte rädda ett barn på måfå. Behovet är oändligt. Lägg undan pengarna. Eftersom jag är ovan vid situationen får jag för mig att jag håller på att göra ett misstag och stoppar snabbt till- 9

8 baka plånboken i fickan och tänker att det är tur att ingen annan såg dumheten jag höll på att begå. Bra, säger min kollega. Jag står helt stilla medan tankarna rusar igenom huvudet. Sedan tar jag fram plånboken, räknar upp pengarna och räcker över dem. Varför? undrar kollegan när vi gått bort till vår jeep. Jag är tyst några ögonblick innan jag vänder mig mot honom och säger: För att han befann sig framför mina ögon. Då har jag en skyldighet att hjälpa honom. Kollegan tittar på mig en lång stund och säger sedan: Jag tänkte fel. Det gjorde jag också, svarar jag. Det är lätt hänt. Under några sekunder lät vi våra mörka sidor få överhanden. Vi hade aldrig tvekat om det gällt ett svenskt barn och glömde för ett ögonblick att dessa barn är lika älskansvärda och älskade som våra. Och lika djupt som vi sörjer förlusten av ett barn sörjer också deras familjer. Det paradoxala var att jag och min kollega var i Uganda för att rädda liv och ändå höll vi på att fatta ett fruktansvärt dåligt beslut. Vi tappade för en kort stund fotfästet. Och sanningen är att om vi inte bevakar våra mörka sidor riskerar vi att de plötsligt tar över och dikterar våra handlingar. Kan du inte skriva en bok som heter Konsten att vara elak? Det är den näst vanligaste frågan jag har fått efter att Konsten att vara snäll kom ut Den vanligaste: Är du själv snäll? Båda frågorna brukar följas av ett förtjust fnitter. Jag har inte haft en tanke på att skriva en bok om elakhet, men inser att det tema som denna bok tar upp inte lig- 10

9 ger långt därifrån. Den handlar om våra mörkaste egenskaper och de kan alla utmynna i vad vi betraktar som elakhet. Och det är ett oerhört viktigt ämne som berör oss alla. Det första jag gjorde när jag fick idén till denna bok var att undersöka om liknande böcker existerade. Jag kunde inte finna några, om man inte räknar dem som tar upp de sju dödssynderna med ursprung i den tidiga kyrkan. Begick man någon av dem tillförsäkrades man en evighet i helvetets eldar. Det tyckte jag var en intressant utgångspunkt har vi samma syn på våra mörkaste egenskaper nu som då? Eller har vi idag en annan uppfattning om vad som är människans värsta sidor? Det är viktigt att inte bara förutsätta att vi vet vad som utgör våra mörkaste sidor, utan att istället ta reda på vilka dessa egenskaper är. Annars hamnar vi i en kamp mot tankar och beteenden som kanske inte är lika hotfulla som de var en gång i tiden. Därför bestämde jag mig för att undersöka vilka egenskaper som idag anses vara de sju värsta de nya dödssynderna. Och jag måste erkänna att slutresultatet förvånade mig Varför skriva en bok om människans värsta sidor? Dels är det för att teckna bilden av vad vi tycker är förkastligt hos människan, vilka synder vi idag tycker är de största. Men vi ska inte stanna där utan ta resonemanget en nivå till. Vi förnekar nämligen ofta att våra mörka egenskaper håller oss i ett järngrepp. Det är heller inte ovanligt att vi projicerar dem på vår omvärld. Då kan det låta så här: Han är en snål jäkel eller Hon är en ilsken satmara. Och den värsta varianten är nog den här: Varför hamnar jag alltid på arbetsplatser där alla andra är idioter? Om vi är omedvetna om att vi har mörka sidor inom oss blir vi hjälplösa offer för dessa krafter. Vi snubblar ständigt på dem under vår livsresa. Men om vi känner till och accep- 11

10 terar våra dåliga sidor kan vi lära oss att hantera dem. Inom oss bär vi alla fröet till förändring, och när vi står vid ett vägskäl kan vi välja i vilken riktning vi ska gå. Men för det krävs självinsikt. Och för självinsikt krävs att vi ifrågasätter och är öppna. Förutom att kunskapen om våra mörka sidor är viktig för den enskilda människan är den av central betydelse för grupper och för samhället i stort. En grupp eller ett samhälle kan drivas av dödssynder, som till exempel högmod eller frosseri, och sakna full medvetenhet om deras destruktiva kraft. Och ibland finns insikten där men det räcker inte för att vi ska ändra oss. Ett exempel är den girighet som driver människan att förstöra det ekologiska system som vi är helt beroende av, ett annat den vrede och den oförsonlighet som leder till konflikter och krig. Den här boken innehåller ett mycket konkret råd om hur vi blir bättre människor, men det är också ett väldigt bra råd. Här kommer det: Känn efter om du har denna egenskap och om så är fallet bestäm dig för om du vill att den ska fortsätta att förstöra för dig och din omgivning, eller inte. Vi vet idag från vetenskapliga studier att människor kan ändra sig om de blir medvetna om sina tanke- och handlingsmönster. Vi kan antingen låta förändringen komma genom att ändra vårt sätt att tänka, eller alternativt genom att ändra vårt sätt att handla. Då kan vi upptäcka att våra tankar förändras till följd av att vi agerar annorlunda, och tvärtom. Men uppgiften får inte bli oss övermäktig, så att vi ger upp efter första försöket, och därför understryker jag att det inte handlar om att vi måste utplåna egenskapen helt, det kan vara svårt och ibland omöjligt, utan snarare att vi lär oss att kontrollera den. Mycket är vunnet bara genom att vi 12

11 blir medvetna om våra mörka sidor och deras destruktiva kraft, för det skapar ofta en vilja till förändring. Förändring är ingen lätt process, det krävs stark motivation och arbete. Men det kan också ge stora vinster. I ett kapitel i slutet av boken diskuterar jag ett antal metoder för förändringsarbete och anger om det finns vetenskapliga studier som talar för att de är verksamma. Även om den vetenskapliga metoden har sina brister är det den bästa möjlighet vi har för att bestämma om något fungerar eller inte. Och om du inte vill och är helt nöjd med dig själv som du är, kan du hoppa över de avsnitt som handlar om förändring. Då kan du läsa denna bok som en beskrivning av vilka hemska egenskaper alla andra människor har. Hur kommer man fram till vilka egenskaper som är värst? Jag har inte som kyrkan gjorde gått till de religiösa skrifterna och därefter beslutat vilka som är de största synderna. Istället har jag valt att använda mig av tre former av opinionsundersökningar. Med den ena metoden har en mindre grupp människor djupintervjuats, med den andra har en expertpanel fått välja bland våra värsta egenskaper och med den tredje fick över tusen personer frågor om våra dåliga sidor. Om man sammanställer resultaten från de olika undersökningarna anses man få ett tillförlitligt svar på de frågor som ställs. De resultat som erhölls beskriver således de egenskaper som svenska folket tycker sämst om, inte de som objektivt är värst. Att objektivt försöka ringa in de värsta egenskaperna går naturligtvis inte att göra med något mått av säkerhet eftersom det finns för många faktorer att ta hänsyn till. I enkätundersökningen ingick också frågor om våra bästa sidor. Syftet var att se hur de förhöll sig till de mörka egenskaperna. Skulle de illa sedda sidorna ha sin motsvarighet i hyllandet av deras motsatser? 13

12 Boken fokuserar på egenskaper och inte på handlingar. Man kan tycka att mord och att starta krig är det värsta människan kan ägna sig åt, men det blir märkligt om man översätter dessa handlingar till egenskaper, som mordisk eller krigisk. Hur många mordiska eller krigiska människor känner du? Däremot kan vissa egenskaper öka risken för att människor mördar eller startar krig. Det är dessa mörka egenskaper boken fokuserar på. Det är naturligtvis inte så att våra mörka egenskaper fungerar som en strömbrytare antingen har vi dem, eller inte. Istället är det så att vi har dem i olika grad. Vissa saknar egenskapen helt, och de kan då ha utvecklat motsatsen till detta personlighetsdrag. Detta innebär till exempel vad beträffar egenskapen girighet att de tvärtom är generösa och vad beträffar avund att de istället gläder sig åt andras framgångar. Andra har egenskapen i viss utsträckning eller i vissa situationer. Till exempel kan en människa vara aggressiv gentemot sin egen familj, men på arbetet vara korrekt och professionell. En individ kan vara intolerant och fördomsfull när det handlar om en viss folkgrupp, men vidsynt gentemot andra. Och till slut har vi dem där egenskapen är ett framträdande drag. Sedan har vi de egenskaper som accentueras under extrema omständigheter, som olyckor, krig och naturkatastrofer. Under dessa förhållanden kan allt ställas på huvudet. Människor kan göra fruktansvärda saker mot andra, handlingar som de aldrig trodde sig kapabla till. Det hände under andra världskriget, under Jugoslavienkrigen, men också under Estoniakatastrofen och under tsunamin i Sydostasien, för att ta några exempel. Vissa riskerade livet för sina medmänniskor, medan andra tappade respekten för människoliv. Det går således inte att enkelt klassificera människor som 14

13 bärare av en viss egenskap. Vi är komplexa varelser och olika aspekter av vår personlighet blandas med varandra och kan även förändras med tiden. Jag är därför mån om att understryka att när jag talar om människor med olika egenskaper är det ibland fråga om förenklingar. Vi får inte glömma bort att människan är så mycket mer än karaktärsdrag staplade på varandra. Denna bok kan ses som en fortsättning på böckerna Konsten att vara snäll från 2005 och Medmänniskor från Perspektivet är annorlunda eftersom boken fokuserar på de dåliga egenskaperna, men syftet är detsamma att vi ska utveckla våra goda sidor på bekostnad av de dåliga. Dels kommer detta att leda till att vi mår bättre, dels att de grupper vi är knutna till fungerar bättre och dels att vi lämnar vårt bidrag till en bättre värld (se kapitlet Varför ska vi vara goda? sid 173). För till slut, när vi som gamla och förhoppningsvis visare människor tittar tillbaka på vårt liv, tror jag att många av oss kommer att upptäcka att just denna fråga är den viktigaste av alla: Hur har jag bidragit till att göra livet bättre för mina medmänniskor? För att du ska ta med dig budskapet att förändring är en integrerad del av att vara människa börjar jag boken med ett kapitel om just detta. 15

14 Människor kan förändras Kejsar Ashoka regerade under 200-talet före vår tideräkning i det som idag är Indien. När han bestigit tronen (enligt vissa uppgifter efter att ha dödar ett antal av sina bröder) drev han ett skräckvälde med tortyr och summariska avrättningar. Han var också en hänsynslös krigare som lade under sig territorium efter territorium, varvid många människor dödades eller deporterades. Efter det sista slaget, i området Kalinga, ska Ashoka ha vandrat omkring bland de skadade och döda varvid han drabbades av insikten om den smärta han tillfogat sina undersåtar. En kort tid därefter konverterade han till buddhismen och inledde en ny era som regent. Ashoka blev en företrädare för fred och samexistens. Han månade om sitt folk, var generös, tolerant och rättvis och under de återstående åren fram till sin död var han ett föredöme som regent. Men Ashoka är bara en individ. Finns det fler exempel på att människor kan förändras? Min pappa Jerzy var en magnifik arbetsnarkoman i unga år och jobbade i stort sett jämt. Familjen fick komma i andra hand. Han brukade berätta för oss om sin prioriteringslista, som såg ut så här: 1) Nina (vår mamma) 2) Ingenting 3) Ingenting 4) Ingenting 5) Jordgubbar 6) Lök 7) Barnen 16

15 Han sa det som ett skämt, men om man bortser från jordgubbar och lök (jag är fortfarande lite osäker på om de tillhörde skämtet) låg det nog en hel del sanning i denna lista. När han blev äldre visade han emellertid sin kärlek till oss barn på ett helt annat sätt. Under sina sista tio år satte han barnbarnen främst och avstod från arbete för att träffa dem. Ja, han ställde till och med in möten vid flera tillfällen, vilket hade varit otänkbart när vi var små. Han blev också en mjukare och mer social person. Min pappa är ytterligare ett exempel på hur en människa kan förändras med åldern. Det finns andra. Warren Buffett och Bill Gates är affärsmän och hade byggt upp så osannolika förmögenheter att de båda vid olika tillfällen utsågs till den rikaste personen i världen. De har, liksom andra rika individer, blivit kritiserade för att bara tänka på sig själva när de har samlat på sig allt fler miljarder. Men i början av 2000-talet hände något. Båda gick ut och lovade att skänka bort majoriteten av sina förmögenheter till välgörande ändamål. Valet föll på sjukdomsbekämpning och utbildningsinsatser i låginkomstländer. De har därefter uppmanat andra förmögna att göra samma sak, vilket tagit form i organisationen The Giving Pledge, där hittills över 120 miljardärer lovat att ge bort mer än hälften av sin förmögenhet. Således ytterligare exempel på att människor kan förändras. Men stopp och belägg! Det finns många rika människor som fortfarande ger mycket lite eller inget av sin förmögenhet till de som är behövande. Och Ashoka och de andra som beskrivits ovan är bara enstaka exempel. Hur vanligt är det egentligen att människor förändras? En sak är säker om vi ska svara på frågan om människor kan förändras och i så fall hur, måste vi ta hjälp av vetenskapliga studier. 17

16 Ändrat beteende Även om förändringar i personligheten är kopplad till ett förändrat beteende är det inte alltid så att ett förändrat beteende leder till en förändrad personlighet. Generellt kan man säga att det är lättare att ändra ett beteende än ett personlighetsdrag. Låt oss först titta på studier där man har analyserat ett förändrat beteende. Det har påståtts att man genom att tänka positivt kan förändras och även uppnå sina mål. Nå, hur påverkar positivt tänkande våra möjligheter till förändring? Kan vi till exempel genom visualiseringsövningar initiera ett förändringsarbete? Ja, kanske när det handlar om idrottsresultat, men vad beträffar många andra egenskaper är resultaten nedslående och dessa övningar kan till och med ha en negativ effekt. I en studie fick en grupp studenter ägna några minuter varje dag åt att visualisera hur de fick toppbetyg på den tentamen som de studerade inför. Resultatet blev att jämfört med en kontrollgrupp studerade de mindre och fick lägre betyg på tentamen, således motsatt effekt mot vad man hade tänkt sig. Man har också visat att studenter som oftare fantiserar om stor framgång klarar sig sämre i arbetslivet än studenter som ägnar mindre tid åt dagdrömmar. Mycket av det som lärs ut om förändring i den så kallade självhjälpslitteraturen och via föreläsningar är inte underbyggt av fakta och vetenskapliga studier. Metoderna för förändring är kommunicerade på ett inspirerande och engagerande sätt, men de påstådda effekterna uteblir ofta. Ett annat exempel: I en amerikansk undersökning studerades patienter med svår hjärtsjukdom som fick besked av sin läkare att de var tvungna att förändra sina levnadsvanor, för annars skulle de dö. Hur många lyckades genomföra denna förändring? Resultaten visade att en av sju klarade av det. Och det när konsekvensen av att avstå från en ny livsföring kunde bli döden... 18

17 Det här kan ju verka nedslående. Men det finns beteenden och beteenden. Vissa är enklare att rå på, andra svårare. Och det finns metoder och metoder. Vissa fungerar, andra inte. Människors förändringsförmåga är till exempel beroende av hur formbara de själva tror att de är. Om de upplever sig själva som rigida är deras förändringspotential nedsatt, medan om de tror på att de kan förändras så har de också förmågan att ändra sina personliga egenskaper. I studier har en grupp universitetsstudenter fått lära sig om hjärnans formbarhet och utvecklingsmöjligheter medan en kontrollgrupp inte fått denna information. Till skillnad från kontrollgruppen upplevde gruppen som lärt sig om hjärnans potential till förändring större glädje och högre motivation och som grädde på moset fick de också högre betyg. Intressant är också att när studenter fick beröm för sin intelligens utvecklade de inte en bättre självkänsla, utan tvärtom blev de mer osäkra när de skulle lösa problem. Om de däremot fick beröm för sina ansträngningar och för hur de tog sig an en uppgift steg deras motivation och uthållighet. Tydligen är det så att beröm i sig inte räcker, det handlar också om vad berömmet förmedlar. Och enligt dessa studier kan ohöljd beundran till och med sänka självkänslan. Känslan av att kunna påverka är en viktig faktor när det handlar om förändring. I en studie delades de boende på ett äldreboende in i två grupper. En grupp fick lyssna till ett anförande om det ansvar de hade för sig själva medan den andra gruppen fick lyssna till ett föredrag om personalens ansvar för dem. I den första gruppen fick de en blomma samt uppmaningen att själva vårda den, medan den andra gruppen fick motsvarande blomma men med informationen att personalen skulle ta hand om den. Vid uppföljning 19

18 fann man att personerna i den grupp som hade stimulerats att ta kontroll över sitt liv var mer aktiva, gladare och också, märkligt nog, hade färre dödsfall än de i kontrollgruppen under en artonmånadersperiod. Förväntningar är också en viktig faktor som påverkar våra möjligheter att förändras, vilket följande experiment på elever från minoritetsgrupper visar. Elever som känner otrygghet och rädsla för att avvisas klarar sig sämre än genomsnittet och de som kommer från minoritetsgrupper har visat sig speciellt utsatta i detta avseende. I en amerikansk studie fick ett antal studenter från minoritetsgrupper gå en kort introduktion inför att de skulle börja på college. Budskapet som förmedlades var att även om det kunde kännas otryggt i början så skulle de snart uppleva att de var accepterade på college. I en kontrollgrupp fick man också en introduktion, men den handlade om politik. Resultaten var slående. Hos de i minoritetsgruppen som gick introduktionen om trygghet och acceptans ökade engagemanget, de anmälde sig till mer krävande kurser, blev mer utåtriktade och fick högre betyg än kontrollgruppen. Denna effekt sågs inte hos elever som kom från majoritetssamhället. En några timmar lång kurs som gick ut på att studenterna inte behövde vara oroliga för att bli avvisade skapade denna skillnad. Man tror att interventionen fungerade, medan andra betydligt mer ambitiösa insatser misslyckats, på grund av att man här riktade in sig på studenternas förväntningar. Om man vill att studenter från minoritetsgrupper ska lyckas ska man följaktligen rikta in sig på deras förutfattade uppfattningar. Och det förefaller också gälla för andra förändringar. Som den amerikanska forskaren Carol Dweck har formulerat det: Uppfattningar spelar roll, uppfattningar kan ändras, och när de gör det, förändras också personligheten. Hur påverkas vi av vår omgivning? Även om människor 20

19 har en inre moralisk kompass som består av normer, värderingar och principer har man i studier kunnat visa att omgivningens syn på vad som är rätt och fel har ett stort inflytande på oss. Om hotellgäster till exempel fått information om att tidigare gäster i deras rum återanvänt sina handdukar steg återanvändningen med 33 procent jämfört med dem som fått generell information om att man bör spara på handdukar för att skydda miljön. I ett annat experiment, som utfördes på 1960-talet och knappast hade godkänts av en etikkommitté idag, blev lågstadielärare informerade om att ett visst antal elever i klassen var speciellt begåvade. Vad lärarna inte visste var att dessa elever hade blivit slumpmässigt utvalda utan att man kände till deras begåvning. Efter ett år testades eleverna igen och man fann då att barn i första och andra klass,som lärarna hade höga förväntningar på, i genomsnitt hade ut vecklats mer än sina kamrater. Påverkan från omgivningen blir ännu starkare när en oss närstående person fungerar som förebild. Det behöver inte finnas en äkta anknytning, utan kan handla om att man har samma födelsedag eller ett liknande namn. I experiment kunde man visa att om en sådan person fuskar så ökar sannolikheten att även försökspersonen fuskar. På samma sätt uppträder vi hederligt om en oss närstående person är hederlig. I andra experiment har man fått människor att uppträda generöst respektive girigt genom att en förebild betett sig på dessa sätt. Slutsatsen är att vi är starkt påverkade av vår omgivning. Om våra föräldrar, syskon, kamrater etc. har en viss egenskap eller ett visst beteende har vi en tendens att härma dem, vare sig egenskapen eller beteendet är positivt eller negativt. Uppenbarligen är uttrycket att hamna i dåligt sällskap viktigare än vi kanske har föreställt oss. Och vi kan ju alltid välja att byta umgänge 21

20 Förändringar av personligheten Tidigare har man trott att människans personlighet är relativt stabil under livets gång. Om man till exempel är emotionellt känslig som barn förblir man det tills man lägger näsan i vädret. Om man som barn var omhändertagande förblir man det under hela livet. Även om man under vissa perioder av livet förändras lite, så glider man ändå tillbaka i gamla mönster, har det hävdats. Stämmer det? Vår personlighet består av en rad olika egenskaper. Två människor har aldrig inte ens om de är enäggstvillingar som har växt upp tillsammans exakt samma personlighet. Psykologin har ändå försökt systematisera studiet av personligheten genom att sammanföra liknande egenskaper i olika personlighetstyper. På detta sätt har man kommit fram till en uppdelning som kallas The Big Five. De är: Öppenhet, det vill säga nyfikenhet och benägenhet att anta nya utmaningar. Samvetsgrannhet, det vill säga att vara plikttrogen, målinriktad och välplanerad. Extraversion, det vill säga att vara positiv, sällskaplig och energisk. Vänlighet, det vill säga medkännande, hjälpande och samarbetsvillig. Emotionell instabilitet, det vill säga ångestfylld, nervös och att ha nära till ilska. Dessa Big Five varierar inte från dag till dag och är heller inte överlappande. Indelningen fungerar också på människor från olika kulturer. De fem personlighetstyperna är kopplade till faktorer som livslängd, skilsmässa och yrkesmässiga framgångar. Samvetsgranna människor har i genomsnitt längre livslängd, lägre frekvens skilsmässor och är mer framgångsrika på jobbet än genomsnittet. Emotio- 22

21 nellt instabila människor, å andra sidan, har i genomsnitt kortare livslängd och en högre risk för skilsmässa. Under senare år har det kommit vetenskapliga studier som visar att människor ändrar sig under hela livscykeln. De största förändringarna inträffar i åldern år, men även under barndomen och åldrandet ändras personligheten. Utvecklingen är olika stor hos olika individer, men bara ett fåtal förblir desamma under hela livet. Till exempel blir människor i genomsnitt mindre emotionellt instabila och mer samvetsgranna. Ett annat personlighetsdrag som ändrar sig är att vi i genomsnitt blir vänligare och mer medkännande (det vill säga snällare) med stigande ålder. Det är intressant att många av de drag som vi utvecklar med åldern är positiva; vi blir varmare, självsäkrare, lugn are och mer ansvarstagande. Detta innebär att vi får en högre social kompetens och blir mer mogna. Däremot visar undersökningar att intresset för socialt umgänge avtar vid hög ålder och samtidigt minskar vår öppenhet för nya intryck. Vi bör hålla i minnet att det vi talar om är medelvärden. För alla som har mött argsinta och bittra äldre människor är detta uppenbart, men samtidigt ska vi veta att de faktiskt inte är representativa för sin grupp. Varför varierar graden av förändring mellan olika människor? En förklaring är att livsomvälvande händelser, som dödsfall hos närstående, skilsmässor och förlust av arbete, drabbar oss i olika utsträckning. Andra faktorer som kan spela in är till exempel hur harmoniska vi är i vårt arbete, om vi lever i ett bra partnerskap och hur vår relation till de egna barnen utvecklas. Det är också möjligt att våra gener spelar en roll. En viss uppsättning av gener kan leda till att vi mognar i vår personlighet, medan andra gener gör att vi behåller samma 23

22 personlighetsmönster under livet, eller till och med utvecklar mindre sympatiska drag med åren. Om nu personligheten förändras naturligt med åldern så vore det ju märkligt om vi inte medvetet kan ändra våra egenskaper. Det har man också visat att vi kan. Ett exempel i en studie på allmänläkare som genomgick mindfulnessträning, en form av meditation där deltagarna lär sig att fokusera på nuet, kunde man påvisa tydliga förbättringar i empatisk förmåga. Och det efter bara åtta veckors träning. Såväl psykoterapi som mindfulnessträning och antidepressiva läkemedel har visat sig ha effekt på nedstämdhet och depression. Frågan är om de även kan påverka personligheten. I ett experiment på deprimerade patienter analyserades effekter på nedstämdhet men parallellt studerades också effekter på personlighetsdrag. Det visade sig att såväl antidepressiva som kognitiv beteendeterapi inte bara minskade depressionen utan också påverkade personligheten. De personlighetsdrag som främst utvecklades i positiv riktning var extraversion (hur utåtriktad man är) och känslomässig stabilitet. Det är naturligtvis svårt att dra säkra slutsatser om detta var en konsekvens av att patienterna mådde bättre. Det kan finnas stora vinster i förändring. I en studie kunde man visa att förändringar av personligheten mot en större öppenhet var kopplad till en förbättrad livskvalitet. Effekten av personlighetsförändringen hade en mer uttalad effekt på livskvalitén än alla socioekonomiska faktorer, som lön, civilstånd, arbetslöshet etc. hade tillsammans! Forskarna räknade också ut att en liten förbättring av den känslomässiga stabiliteten hade samma effekt på livskvalitén som en ökning av årsinkomsten med två miljoner kronor. Vilket återigen visar att lycka är svår att köpa för pengar. 24

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Man kan lära sig att bli lycklig

Man kan lära sig att bli lycklig Man kan lära sig att bli lycklig Lyckan är till stor del genetiskt programmerad. Men med lite övning går det att bli en lyckligare människa, visar ny forskning. - De flesta tänker att sådant som pengar,

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Åsa Österlund. Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring. Upplägg. Målsättning

Åsa Österlund. Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring. Upplägg. Målsättning Åsa Österlund Introduktion till KBT -att förståbeteende är grunden till förändring Legitimerad sjukgymnast Gruppledarutbildning i KBT med inriktning sömn, stress och smärta. Basutbildning i psykoterapi

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Känslor och sårbarhet Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Emotionell instabilitet Impulsivitet Kraftig ångest Snabba svängningar i humör Ilskeproblematik Svårigheter i relationer Svårt att veta vem

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Feedback. - konsten att ge feedback så att människor växer. Karin Ulfhielm

Feedback. - konsten att ge feedback så att människor växer. Karin Ulfhielm konsten att ge feedback så att människor växer Karin Ulfhielm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är feedback?... 3 2. Bakgrund... 3 3. Varför feedback?... 3 4. Vilka färdigheter och egenskaper påverkar förmågan

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia.

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia. Psykologi 1. Redogör för psykologins historia. Ordet psykologi betyder kortfattat läran om själen och från början var det Sokrates som ca 400 år f.kr började fundera över människan, livet, döden och allt

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Är kognitiv beteendeterapi något för dig?

Är kognitiv beteendeterapi något för dig? Målet med kognitiv psykoterapi är att lindra individens känslomässiga lidande via tankar, föreställningar, mentala bilder, principer eller kognitioner som kan resultera i plågsamma känslor och försämrad

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Karolinska Institutet Äldrecentrum

Karolinska Institutet Äldrecentrum Karolinska Institutet Äldrecentrum Att fylla i själv Efter Psykologtest Var vänlig använd kulspetspenna! 1. Proband nr: K SP1.0LOPNR 2. Namn: SP1.0FNAME SP1.0ENAME 3. Kön 1 Man 2 Kvinna SP1.0SEX 4. Personnummer:

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01)

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) SIDA 1/6 ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) Vilka är det som döljer sig bakom allt hat som grasserar på internet? Insidan har träffat näthataren Erik Walfridsson

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar VÄRDERINGSÖVNING med ordpar Som individer i ett samhälle är vi ständigt utsatta för omgivningens inflytande och påtryckningar för hur vi ska tänka och känna inför olika saker. Vi matas med värderingar

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Disposition introduktion i mindfulness

Disposition introduktion i mindfulness Disposition introduktion i mindfulness Samhället NU och DÅ Stressfysiologi Kognitiva filter Vad händer i hjärnan Mindfulness verkningsmekanismer Forskning På gång Att träna mindfulness Här&Nu Jägar och

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Den rytande mannen & Bittertanten

Den rytande mannen & Bittertanten Den rytande mannen & Bittertanten Osäkerhet och dålig självkänsla kan ta sig olika uttryck. För att den rytande mannen ska känna sig lugn och trygg måste saker och ting ske på hans sätt. Han har en väldigt

Läs mer

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET 1 Swedish Translation, Aug. 2007. EVENT TEMPLES PROJECT INTRODUCTION HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET Följande introduktion är en utskrift av en intervju med James, den visionära skaparen av

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

FoU Södertörn 25 september 2014 - Gabriel Helldén

FoU Södertörn 25 september 2014 - Gabriel Helldén Familjehem och jourhem på heltid sedan 14 år tillbaka. Mest barn med NPF Psykolog under utbildning Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) KBT Föreläser i ämnet inom psykiatri och habilitering

Läs mer

Emma tvivlar alltid när det gäller kärlek

Emma tvivlar alltid när det gäller kärlek Emma tvivlar alltid när det gäller kärlek På lördagen drömde de om hus och barn. På söndagen gjorde Emma slut. På onsdagen tog hon tillbaka det, till hälften, och så började samma sak om igen. Myten om

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer