EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program 2010 E U R O P E I S K A KOMMISSIONEN

2 EU:S BIDRAG TILL MILLENNIEUTVECKLINGSMÅLEN VAD ÄR MILLENNIEUTVECKLINGSMÅLEN? År 2000 gick EU vid Förenta nationernas millennietoppmöte samman med världens ledare i ett löfte att minska fattigdomen i världen och rädda miljontals människors liv. Ledare för 189 länder enades om åtta specifika mål som ska vara uppfyllda senast Utrota extrem fattigdom och svält 2. Grundläggande utbildning för alla 3. Främja jämställdhet och öka kvinnors delaktighet 4. Minska barnadödligheten 5. Förbättra mödrahälsan 6. Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar 7. Säkra en miljömässigt hållbar utveckling 8. Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

3 Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program 2010 Innehåll Från löften till handling... 2 Vi har gjort betydande framsteg... 3 Fattigdom och svält... 4 Grundläggande utbildning för alla... 6 Jämställdhet... 8 Barnadödlighet Mödrahälsan Hiv/aids, malaria och andra sjukdomar En miljömässigt hållbar utveckling Globalt partnerskap för utveckling EU:s bistånd i fakta och siffror Metod EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 1

4 FRÅN LÖFTEN TILL HANDLING Europeiska unionen är fast besluten att uppnå millennieutvecklingsmålen och arbetar hårt för att utrota fattigdomen och förbättra levnadsförhållandena till EU är världens främsta biståndsgivare och står för mer än hälften av det totala biståndet till utvecklingsländerna. Europeiska kommissionen står själv för 13 procent av det totala biståndet 12,3 miljarder 2009 genom program som främjar millennieutvecklingsmålen och de sektorer som är avgörande för en hållbar utveckling, t.ex. infrastruktur, klimat och energi. I denna publikation ger vi en överblick över hur vi har hjälpt världens mest eftersatta befolkningar. Genom att bygga sjukhus och vägar, tillhandahålla sjukvård och utbildning och reagera snabbt på livsmedelskrisen har vi ständigt försökt arbeta konkret för att förverkliga vårt mål att skapa rättvisare och mer välmående samhällen i hela världen. Jag är stolt över att kunna redogöra för kommissionens insats genom att presentera de främsta resultaten. Jag är också väl medveten om vi fortfarande har en lång väg kvar till att nå millennieutvecklingsmålen, i synnerhet i de bräckligaste länderna. Biståndsgivarna måste göra mer och samarbeta bättre med varandra. Men det hänger inte bara på biståndsgivarna. Principerna om partnerländernas inflytande och medansvar är också oerhört viktiga. Endast om vi samarbetar kommer vi att uppnå dessa gemensamma mål. José Manuel Barroso Europeiska kommissionens ordförande 2 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

5 VI HAR GJORT BETYDANDE FRAMSTEG NÄR DET GÄLLER ATT UTROTA FATTIGDOMEN Andris Piebalgs, EU:s kommissionär för utveckling, förklarar hur långt vi har kommit och vad som återstår att göra mer utvecklingsstöd, bättre konsekvens i utvecklingspolitiken och ett mer effektivt stöd. För utvecklingsländernas del handlar det om större egenansvar och mer fokus på utvecklingsmålen. gäller millennieutvecklingsmålen, men också på tillhörande områden som stöd till storskalig energiinfrastruktur eller utveckling av mer dynamiska ekonomiska sektorer i Afrika. Ligger vi i fas när det gäller att uppnå millennieutvecklingsmålen? De senaste tio åren har vi gjort betydande framsteg när det gäller att utrota fattigdomen. Men vi är fortfarande långt ifrån där vi borde vara när det gäller att uppnå de omedelbara målen. Detta innebär att vi bör fördubbla eller till och med mångdubbla våra insatser. För industriländernas del innebär detta Hur bidrar EU till millennieutvecklingsmålen? EU står för mer än hälften av det totala utvecklingsbiståndet, och är därmed utvecklingsländernas främsta stöd i deras strävan att uppnå millennieutvecklingsmålen. Vi har byggt sjukhus och skolor och utbildat sjuksköterskor. Men vi har ingen rätt att vara självbelåtna. Det finns mycket kvar att göra, dels när det Vad behöver vi göra nu? Det första vi behöver göra är att stärka de program som redan har utvecklats inom hälso- och sjukvården, utbildningen och den sociala sektorn. För det andra måste vi satsa mycket på god samhällsstyrning. För det tredje måste vi fokusera på konsekvens i politiken, eftersom biståndet i sig inte räcker. Vår handels-, jordbruks-, och fiskeripolitik måste också stödja våra utvecklingsmål. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 3

6 MÅL 1 UTROTA EXTREM FATTIGDOM OCH SVÄLT Omkring 1,4 miljarder människor lever i extrem fattigdom Detta kan jämföras med 1,8 miljarder 1990 Att utrota extrem fattigdom och svält är det främsta målet för EU:s insatser i utvecklingsländerna. Europeiska kommissionen stöder sina partnerländer i deras strävan att förbättra livsmedelsproduktionen och tillgången till mat och näring samt tillhandahålla grundläggande tjänster såsom vatten och energi. Andra viktiga insatser för att utrota fattigdomen är att främja skäliga arbetsvillkor, rättvis och produktiv sysselsättning för alla samt sociala skyddsmekanismer. Utöver det humanitära biståndet katastrofhjälp vid katastrofer och konflikter ger kommissionen varje år mer än 600 miljoner i bistånd för att bidra till livsmedelstryggheten. Syftet med det är att ge människor fysisk och ekonomisk tillgång till den basföda de behöver. Mellan 2002 och 2009 fick 24 miljoner människor som levde i extrem fattigdom bistånd i form av utsäde och verktyg, direkta kontantöverföringar och mat. De kraftigt stigande livsmedelspriserna under ledde till inrättandet av EU:s livsmedelsmekanism som gjorde en summa på en miljard euro tillgänglig över en treårsperiod för att förbättra jordbruksproduktiviteten och livsmedelsförsörjningen i de 50 hårdast drabbade länderna. 24 miljoner människor fick stöd genom sociala insatser relaterade till livsmedelssäkerhet Kommissionen strävar också efter att generera arbetstillfällen och avkastning genom att främja investeringar, handel och utveckling inom den privata sektorn. Genom att man förbättrar arbetsvillkoren, ger yrkesutbildning och förbättrar säkerhetsåtgärderna och de sociala skyddsnäten både i formella och informella sektorer får fler människor tillgång till ett skäligt arbete. Sedan 2004 har t.ex. 4,8 miljoner människor fått yrkesutbildning. 4 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

7 Produktivt skapande av arbetstillfällen i Malawi Programmet IGPWP (Income Generating Public Works Programme) i Malawi har som syfte att skapa arbetstillfällen och förbättra tillgången till marknader och sociala tjänster genom skogsbruk, jordbruk och arbete med landsbygdens infrastruktur. Mellan 2005 och 2009 planterades 17 miljoner träd och 650 km väg byggdes om. En biståndstagare förklarar: Samhällena har väntat i åratal på att vägarna ska restaureras. Tack vare IGPWP tar vägen oss enkelt till distriktets centrum och det centrala sjukhuset, marknader och handelscentrum. 4,8 miljoner människor fick teknisk utbildning och yrkesutbildning EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 5

8 MÅL 2 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR ALLA 69 miljoner barn går inte i skolan. Hälften av dessa barn bor i Afrika söder om Sahara Det globala skoldeltagandet i den grundläggande utbildningen steg från 83 till 88 procent Europeiska kommissionen stöder utbildning i mer än 100 länder världen över. Stödet är inriktat på grundläggande utbildning som en grund för ytterligare lärande och utveckling av kunskaper. Det ges inom ramen för en balanserad sektorsomfattande strategi där man särskilt prioriterar grundläggande utbildning för alla, flickornas och de mest utsatta gruppernas rätt till utbildning samt bättre kvalitet på utbildningen. Förutom att bygga skolor och utbilda lärare stärker kommissionen också utbildningsministeriernas förmåga att planera, genomföra och övervaka sin utbildningspolitik. Utbildningsförvaltning och informationssystem är centrala verktyg, eftersom de kan bidra till att minska skillnader mellan geografiska områden eller mellan könen. I de fall då barn inte har möjlighet att gå i skola stöder kommissionen ickeformell utbildning. Kommissionen arbetar med en mängd partner: centrala regeringar, lokala myndigheter, organisationer från det civila samhället och den privata sektorn. Kommissionen samarbetar också med utvecklingsländer och med andra biståndsgivare, t.ex. genom snabbspårsinitiativet utbildning för alla. 9 miljoner nya elever har skrivits in i den grundläggande utbildningen Sedan 2004 har över nio miljoner elever skrivits in i den grundläggande utbildningen tack vare kommissionens stöd, och mer än grundskolelärare har utbildats. 6 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

9 Högre kvalitet på skolor i Egypten Mer än grundskolelärare har utbildats Utbildningsprogrammet EEP (Education Enhancement Programme) inrättades 1998 och stöder reformer inom den grundläggande utbildningen i Egypten. Europeiska kommissionen har bidragit med 100 miljoner euro till EEP från det att programmet inleddes fram till 2006, och har därmed bidragit till att bygga 148 skolor och förse skolor med utrustning och utbildning inom informationsoch kommunikationsteknik. Det totala skoldeltagandet har ökat med 12 procent sedan 1996, och skoldeltagandet bland flickor har ökat i många byar. Eleverna gör bättre ifrån sig på slutproven. Kommissionen stödde också projektet för en effektiv skola (Effective School Project) som har uppmuntrat föräldrarna att engagera sig mer i barnens skolgång. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 7

10 MÅL 3 FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET OCH ÖKA KVINNORS DELAKTIGHET I södra Asien skrivs 76 flickor per 100 pojkar in på högre utbildningar Detta kan jämföras med 71 flickor per 100 pojkar 1999 Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande förutsättning när det gäller att minska fattigdomen. Det handlar om politisk makt och tillgång till sysselsättning, social trygghet och grundläggande mänskliga rättigheter. Därför införlivar Europeiska kommissionen jämställdhetsfrågor i alla aspekter av sina utvecklingsprogram. Målet är att säkra lika tillgång till och kontroll över resurser och lika möjligheter i politiska och ekonomiska sammanhang. Åtgärderna på jämställdhetsområdet inbegriper stöd till en jämställdhetslagstiftning som ser till att jämställdhetsfrågor införlivas i regeringarnas strategier samt bättre utbildning för både flickor och pojkar. Åtgärderna bekämpar även särskilt våld mot kvinnor, inbegripet våld i hemmet, könsstympning av kvinnor och människohandel. Jämställdhet mellan kvinnor och män uppmärksammas även i fredsbyggande processer och i återuppbyggnadsprocesser. Kommissionen främjar jämställdhet och kvinnors delaktighet genom dialoger med regeringar och program som genomförs på plats. Viktiga partner, t.ex. internationella organisationer och lokala organisationer från det civila samhället får också del av kommissionens finansiering. Mer än nya kvinnliga studenter registrerade sig på högre utbildningar De senaste fem åren har kommissionen bidragit till att cirka kvinnliga studenter registrerat sig på högre utbildningar i tio afrikanska länder söder om Sahara. 8 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

11 Kamp för kvinnors rättigheter i Mexiko Den mexikanska delstaten Tlaxcala har stora problem med människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor. Fram till 2008 betraktades människohandel inte ens som en brottslig handling. Europeiska kommissionen finansierade en lokal organisation för att bidra till att försvara kvinnornas rättigheter. Organisationens direktör säger: Nästan kvinnliga studenter fick stöd från Erasmus Mundus och andra program för att främja studenternas rörlighet Vår kampanj, som vi bedriver i samarbete med icke-statliga organisationer och grupper från det civila samhället, har ökat allmänhetens medvetenhet om människohandel och genererat påtryckningar från allmänheten. Mobiliseringen av det civila samhället insamlade underskrifter och två demonstrationer ledde till att människohandeln kriminaliserades i Tlaxcala. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 9

12 MÅL 4 MINSKA BARNADÖDLIGHETEN Av 1000 barn som föds dör 65 före fem års ålder Detta kan jämföras med 93 barn av 1000 under 1990 Skyddet av barns rättigheter och deras grundläggande behov är en central del i EU:s arbete i Europa och i övriga världen. För att barnadödligheten ska minska krävs förbättringar inom många sektorer, i synnerhet näring, vatten och sanitet, utbildning och hälso- och sjukvård. De program som kommissionen finansierar hjälper regeringar och samhällen att förbättra levnadsvillkoren och tillhandahålla grundläggande hälso- och sjukvård, ge tillgång till lämpliga hälso- och sjukvårdsinrättningar, utbilda personal och tillhandahålla mediciner och relevant information. Kommissionen tar även upp barnhälsan i politiska dialoger med sina partner. På internationell nivå bidrar kommissionen till hälso- och sjukvårdsinitiativ som den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria samt Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunisation). Gavi har genom sitt vaccinationsprogram räddat 5,4 miljoner barn från att dö en för tidig död. De senaste fem åren har kommissionen även bidragit till vaccinationer mot mässlingen för mer än 5 miljoner barn. 5,5 miljoner barn under ett års ålder har vaccinerats mot mässlingen 10 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

13 Förbättrad hälsooch sjukvård i Uzbekistan Den genomsnittliga barnadödligheten i EU är 5 barn på 1000 födda. År 2006 noterade man i Uzbekistan 57 dödsfall per 1000 födda. Europeiska kommissionens finansiering 3,5 miljoner euro mellan 2008 och 2010 syftar till att minska denna siffra genom att förbättra hälso- och sjukvården och utbilda personal. Tillsammans med Unicef samarbetar kommissionen med regeringen för att hjälpa Uzbekistans sjukhus och sjukvårdspersonal att uppnå internationell standard. En nybliven mamma berättar: Jag fick råd från min läkare här på sjukhuset till och med innan jag blev gravid. Sedan följde hon min utveckling genom hela graviditeten. Nästan vårdcentraler och inrättningar har byggts eller renoverats EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 11

14 MÅL 5 FÖRBÄTTRA MÖDRAHÄLSAN Varje minut dör en kvinna av komplikationer i samband med graviditet och förlossning Antalet förlossningar som assisterats av utbildad sjukvårdspersonal har ökat med 20 procent sedan 1990 Europeiska kommissionen bidrar till att förbättra mödrahälsan och den sexuella och reproduktiva hälsan, främst genom att hjälpa länderna att förbättra sin hälso- och sjukvårdspolitik och sina hälso- och sjukvårdssystem så att de även omfattar tjänster för familjeplanering och reproduktiv hälsa. Kommissionen har gjort särskilda insatser för att se till att utvecklingsländerna själva tar ansvar för sina egna hälso- och sjukvårdsstrategier. Exempel på kommissionens bidrag är ökad tillgång till mödravård och spädbarnsvård samt akut obstetrisk vård, utbildning av barnmorskor och kvalificerad förlossningspersonal, bättre arbetsförhållanden för sjukvårdspersonal och ökad tillgång till preventivmedel. Sedan 2004 har kommissionens stöd genererat mer än 10 miljoner rådgivningar om reproduktiv hälsa och mer än 4 miljoner förlossningar som assisterats av sjukvårdspersonal. Dessutom stöder kommissionen tjänster för familjeplanering och förespråkar aktivt stärkandet av kvinnors rätt att göra egna informerade val när det gäller moderskap. För att göra detta samarbetar kommissionen med nationella regeringar, främst genom en politisk dialog, bistånd genom regeringarnas egna budgetar och en bred uppsättning icke statliga organisationer och FN-organ för att främja mödrahälsan och öka tillgången till tjänster. 10,8 miljoner rådgivningar om reproduktiv hälsa utfördes 12 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

15 4 miljoner förlossningar assisterades av utbildad sjukvårdspersonal Akut mödravård i Afghanistan Fattigdomen, avsaknaden av infrastruktur och bristen på barnmorskor gör Afghanistan till ett av de länder där flest kvinnor dör i barnsäng. Mer än 1,6 procent av alla kvinnor dör under graviditeten eller i samband med förlossningen. Under perioden bidrog Europeiska kommissionen med 7,7 miljoner euro till regeringens grundpaket för sjukvårdstjänster (BPHS) i provinsen Nangarhar. BPHS är tydligt inriktat på kvinnors och barns hälsa, och programmet når 1,2 miljoner människor. Detta stöd bidrog till att starta ett utbildningsprogram för barnmorskor och inrätta 324 vårdinrättningar. Antalet kvinnor som får prenatalvård ökade från 5 procent 2003 till 30 procent EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 13

16 MÅL 6 BEKÄMPA HIV/AIDS, MALARIA OCH ANDRA SJUKDOMAR År 2004 dog 2,2 miljoner människor till följd av aids Denna siffra har minskat till 2 miljoner 2008 Europeiska kommissionen bekämpar hiv/aids, malaria och andra sjukdomar genom två strategier som kompletterar och stöder varandra. Den första är bilateralt stöd som stärker hälso- och sjukvårdssystemen i syfte att säkra jämlik tillgång till sjukvård av hög kvalitet och den andra strategin är ett aktivt medlemskap i den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria. Kommissionen stöder omfattande hälso- och sjukvårdsprogram som man kommit överens om direkt med partnerländernas regeringar, vilket gjort det möjligt för dessa att stärka sina egna hälsooch sjukvårdssystem och rikta in sig på de grupper där vårdbehoven är som störst. Genom sitt bidrag till den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria har kommissionen sedan 2002 gett 7,7 miljoner människor tillgång till myggnät som behandlats med insektsmedel. Kommissionen har även bidragit till att ge kombinerad antiretroviral behandling till människor med långt gången hiv-infektion personer med långt gången hiv-infektion har fått kombinerad antiretroviral behandlin 14 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

17 7,7 miljoner människor har fått myggnät som behandlats med insektsmedel Medvetenhet om hiv/ aids i Malawi och Moçambique Handelskorridorerna Nacala och Maputo som sammanlänkar Moçambique och Malawi är områden med höga nivåer av hiv/aids-smitta. Ett projekt som finansieras av kommissionen inrättar stödnätverk dit människor kan gå för att testa sig och få råd och sjukvård. I projektet utbildas också lokala organisationer för att minska stigmatiseringen av hiv/aids och för att nå ungdomar. Före projektet skämdes ungdomar för att fråga efter kondomer, men nu kommer de och ber om, säger en av utbildarna. dem Tio stödgrupper har bildats, och antalet personer som smittats med sexuellt överförbara sjukdomar har halverats bland ungdomar i området Ribaué i Moçambique. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 15

18 MÅL 7 SÄKRA EN MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 900 miljoner människor saknar tillgång till säkert dricksvatten Detta kan jämföras med 1,2 miljarder 1990 Den ekonomiska utvecklingen får inte ske på bekostnad av miljön, och därför integreras miljömedvetenheten i alla utvecklingsprogram. Europeiska kommissionen stöder också specifika program som hanterar de miljömässiga utmaningarna med en hållbar utveckling. Tillgång till säkert vatten, sanitet och hygien är viktiga förutsättningar för bättre hälsa och bättre försörjningsmöjligheter. Kommissionen samarbetar med partnerländerna för att se till att de tar hänsyn till alla människors behov av vatten och sanitet. Kommissionen är medveten om att knappa resurser kan leda till konflikter, och stöder även samarbete mellan länder som går ut på att dela resurser. Kommissionen satsar nästan 400 miljoner per år på vatten- och sanitetsprogram som kan bidra till att bygga infrastruktur för dricks- och avloppsvattensystem och tillhandahålla grundläggande sanitet och hygien. Sedan 2004 har detta lett till att mer än 31 miljoner människor har fått tillgång till dricksvatten och 9 miljoner människor fått tillgång till sanitära anläggningar. När det gäller biologisk mångfald och naturresurser fokuserar kommissionen på att skydda bräckliga arter, regioner eller ekosystem och förhindra avskogning. Från lokal nivå och uppåt finns projekt där man arbetar med avfallshantering, förnybar energi, kustförvaltning, fiskeri, ökenspridning, hållbar markanvändning samt hållbar konsumtion och produktion. Kommissionen har t.ex. bidragit till att skydda 1,1 miljoner km2 skyddade områden världen över. Klimatförändringarna hanteras också genom program som syftar till att minska konsekvenserna för de mest eftersatta regionerna. Mer än 31 miljoner människor har fått tillgång till dricksvatten och 9,3 miljoner har fått tillgång till sanitära anläggningar 16 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

19 1,5 miljoner km² skyddad skog och 1,1 miljoner km² skyddade områden har bevarats Tillgång till vatten i Uganda Skydd av de eurasiska stäpperna Stäppen är ett av de mest sällsynta ekosystemen i Europa, men dess överlevnad är hotad. Europeiska kommissionen samarbetar med Ukrainas, Moldaviens och Rysslands myndigheter för att bevara stäppen. Pilotjordbruk upprättades för att visa hur lönsamt miljöskydd och ett ekologiskt hållbart jordbruk kan vara. En miljon hektar mark har utsetts till bevarandeområde. Eftersom 200 stäppbyar överges varje år enbart i Ukraina, stöder kommissionen även ekoturism och lokalt entreprenörskap. Fram tills nyligen hade staden Mubende i Uganda ett vattenförsörjningssystem från Kvinnor och barn måste gå långa sträckor för att hämta rent vatten, och hygienen var mycket bristfällig. År 2001 inleddes vattenprojektet Mid-western Towns Water & Sanitation, som finansierades av Europeiska kommissionen. År 2007 hade personer i tre städer, däribland Mubende, tillgång till vatten. Sedan dess har jag kunnat göra mer juice för mina kunder och öka mina inkomster säger en lokal kvinnlig företagare. Vårt vatten är säkert att dricka, så min familj lider inte längre av diarré. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 17

20 MÅL 8 UTVECKLA ETT GLOBALT PARTNERSKAP FÖR UTVECKLING Biståndet ligger fortfarande långt under FN:s mål på 0,7 procent av BNP för de flesta biståndsgivare År 2009 uppgick dock det totala officiella utvecklingsbiståndet till 119,6 miljarder dollar, jämfört med 80 miljarder dollar EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

21 Ett effektivare bistånd Europeiska kommissionen verkar aktivt för att öka biståndets effektivitet. Den strävar efter ett resultatinriktat bistånd av hög kvalitet, och arbetar med detta på tre nivåer: som enskild biståndsgivare, på EU-nivå genom att harmonisera sina strategier med medlemsstaternas och på internationell nivå genom sitt deltagande i organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. EU har en praktisk inställning till biståndets effektivitet. År 2009 fastställde unionen 21 åtgärder som ska genomföras före det internationella högnivåforumet för biståndseffektivitet i Seoul Man prioriterar bland annat användningen av mottagarländernas egna system som ett första alternativ för att kanalisera biståndet samt arbetsfördelningen mellan biståndsgivarna. Genom att fortsätta öka insynen och förutsägbarheten i stödet har Europeiska kommissionen som syfte att ytterligare öka effektiviteten och minska utvecklingsländernas administrativa börda. Aid for Trade Biståndsprogrammet Aid for Trade (AfT) är utformat för att hjälpa utvecklingsländerna att exportera till regionala och internationella marknader, vilket genererar intäkter som upprätthåller utvecklingen. AfT stärker handeln och produktionskapaciteten och kan bidra till att förbättra försörjningsmöjligheterna och uppnå millennieutvecklingsmålen genom att öka sysselsättningen och lönerna och öka regeringens skatteintäkter som används för den offentliga politiken. EU och dess medlemsstater är starkt engagerade i AfT:s arbete. År 2008 uppnådde de sitt mål att öka det handelsrelaterade biståndet till två miljarder euro per år före Dessa insatser går hand i hand med EU:s åtgärder för att förbättra utvecklingsländernas marknadstillträde, bland annat genom det så kallade allt utom vapen-initiativet, som ser till att de minst utvecklade länderna kan exportera alla typer av produkter (utom vapen) till EU utan några avgifter eller kvoter. Stöd till AVSländernas export på den globala marknaden Bekämpningsmedelsprogrammet Pesticides Initiative Programme (PIP) hjälper exportföretag inom trädgårdsnäringen i AVS-länderna att uppfylla EU:s regler för livsmedelssäkerhet och syftar till att göra dem långsiktigt hållbara. Vårt företag har haft oerhört stor nytta av stödet från PIP, säger en kvinnlig företagare i Kenya. Sedan vi blev certifierade förra året har vår export ökat från 25 ton till ett genomsnitt på ton per månad, och vi har tredubblat vår kundbas. Cirka små familjejordbruk har fått stöd från PIP. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 19

22 MÅL 8 58 valobservationsuppdrag utfördes Ingen utveckling utan säkerhet och demokrati EU:s fredsbevarande resurs för Afrika (APF) bidrar till att bevara freden och säkerheten på kontinental och regional nivå. Den stöder förebyggande, hantering och lösning av konflikter och fredsbevarande initiativ. APF arbetar i partnerskap och solidaritet med Afrikanska unionen och andra regionala organisationer, och syftet är att främja dialogen och stärka institutionernas förmåga till fred och säkerhet och ge en pålitlig finansieringskälla till afrikanskstyrda fredsbevarande insatser. För perioden tilldelades APF totalt 300 miljoner euro. Bland APF:s pågående insatser finns Afrikanska unionens uppdrag i Somalia och uppdraget för att befästa freden i Centralafrikanska republiken. Upp till Valobservationsuppdrag spelar en avgörande roll i stödet till länder på vägen mot demokrati. EU:s valobservatörer ger en opartisk bedömning av valprocesser till värdlandets regering och det internationella samfundet, och de utgör en välbehövd stabiliserande faktor. EU har utfört 58 valobservationsuppdrag de senaste fem åren fredsbevarande aktörer tillhandahålls varje år i afrikanskstyrda fredsinsatser 20 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

23 km väg har byggts, restaurerats eller underhållits Bygget av motorvägen mellan Peru och Ecuador Bättre transporter Effektiva och pålitliga transporter underlättar den ekonomiska utvecklingen och bidrar till att minska fattigdomen. Att stödja den nationella transportpolitiken har därför varit ett av de traditionella målen för Europeiska kommissionens samarbete. Kommissionen prioriterar framför allt återuppbyggnad och underhåll av grundläggande transportinfrastruktur, som är avgörande för den långsiktiga utvecklingen, regional integration med grannländer och nationell säkerhet. Kommissionen är en av världens största bidragsgivare inom transportsektorn, i synnerhet i AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet). Sedan 2004 har Europeiska kommissionens bistånd bidragit till att bygga och restaurera över km väg, underhålla mer än km väg och förbättra ländernas förmåga att underhålla sina vägar, vilket har lett till minskade transportkostnader och bättre rörlighet för miljontals människor. Efter att Ecuador och Peru hade undertecknat ett fredsavtal 1998 började länderna arbeta mot ekonomisk integration. Deras binationella utvecklingsplan omfattade bland annat bygget av fem motorvägar. Mellan 2005 och 2009 bidrog Europeiska kommissionen med 51 miljoner euro för att hjälpa till med bygget av motorvägen Road Axis Nº1, den viktigaste landförbindelsen mellan de två länderna och en del av den panamerikanska motorvägen. Fördelarna med den nya vägen gynnar fyra miljoner invånare i gränsregionerna. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 21

24 BISTÅNDET I FAKTA OCH SIFFROR Europeiska kommissionen satsar stora belopp 12,3 miljarder euro 2009 på externt bistånd världen över. Detta är ett bevis på kommissionens engagemang för att främja millennieutvecklingsmålen och andra utvecklingsmål med sina partner från hela världen. De främsta biståndsmottagarna är låginkomstländer, bland annat de minst utvecklade länderna. Kommissionen fokuserar främst på stöd till den sociala infrastrukturen på områden som utbildning och hälso- och sjukvård, och därefter på stöd till den ekonomiska infrastrukturen, t.ex. transport och energi. Om man ser till den geografiska fördelningen går största delen av detta stöd till Afrika och EU:s grannar. Kommissionen är också aktiv på viktiga områden som mänskliga rättigheter och hållbar utveckling samt gränsöverskridande frågor som jämställdhet mellan kvinnor och män. Diagrammen nedan visar det externa biståndet i EU:s budget (diagram 1) och det officiella utvecklingsbistånd som förvaltas av kommissionen fördelat över tid, region och sektor (diagram 2,3 och 4). EU:s budget för externt bistånd 2009 Åtaganden i miljoner euro Det offentliga utvecklingsbiståndets utveckling Åtaganden i miljoner euro EU:s budget utöver externt bistånd Externt bistånd (Budget + Europeiska utvecklingsfonden) EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

25 Det offentliga utvecklingsbiståndets geografiska fördelning 2009 Åtaganden i miljoner euro Det offentliga utvecklingsbiståndets fördelning över sektorer 2009 Åtaganden i miljoner euro Europa Afrika: norr om Sahara Afrika: söder om Sahara Asien: Mellanöstern Asien: Södra Asien och Centralasien, Fjärran Östern Amerika Oceanien Bilateralt bistånd, oanvänt Multilateralt bistånd, totalt Social infrastruktur: utbildning, hälso- och sjukvård, vatten, regering och civila samhället, övrigt Ekonomisk infrastruktur och tjänster: transport, kommunikationer, energi, andra tjänster Produktion: jordbruk, skogsbruk och fiskeri, industri, gruvdrift och anläggning, handel och turism Flera sektorer/sektorsöverskridande: miljö, övrigt Budgetstöd, livsmedelsbistånd, livsmedelssäkerhet Skuldrelaterade insatser Humanitärt bistånd Övrigt/oanvänt: administrationskostnader, stöd till icke-statliga organisationer, ej specificerat EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 23

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se EU-bistånd från utbetalning till utveckling av Christian Holm www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Christian Holm för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 EU:s bistånd

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Utvecklingen i Afrika

Utvecklingen i Afrika FN-rapporter 2008 FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika I SAMMANDRAG FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika OMSLAG: Tillgången på telefoni är lägre i Afrika än i andra delar av världen. Men användningen

Läs mer

Globala utmaningar - vårt ansvar

Globala utmaningar - vårt ansvar Globala utmaningar - vårt ansvar Skrivelse om Sveriges politik för global utveckling Foto: istock Photo/ Duncan Walker Omslag: UD/PIK, foto Ingram/UN/iStockphoto Tryck: Elanders, Stockholm, 2008 Artikelnr:

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Utvecklingspolitisk rapport - 2009 Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Historien är tydlig. Den är tydlig mot vem som helst med ett intresse för utvecklingen i världen. Många studier bekräftar

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet?

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? Europeiska unionen (EU) fattar beslut

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Zambia juli 2008 december 2011 ~ - Regerings Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 115 53 Stockholm Samarbetsstrategi för

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING

AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING 2 Innehåll Inledning 5 I Sociala och ekonomiska dimensioner 7 Ett vägskäl i historien 7 Internationellt samarbete 7 Fattigdomsbekämpning 7 Förändring av konsumtionsmönstren

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet Att utrota fattigdomen är inte en gest av välgörenhet. Det handlar om rättvisa. Det handlar om att värna en grundläggande mänsklig

Läs mer