EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program 2010 E U R O P E I S K A KOMMISSIONEN

2 EU:S BIDRAG TILL MILLENNIEUTVECKLINGSMÅLEN VAD ÄR MILLENNIEUTVECKLINGSMÅLEN? År 2000 gick EU vid Förenta nationernas millennietoppmöte samman med världens ledare i ett löfte att minska fattigdomen i världen och rädda miljontals människors liv. Ledare för 189 länder enades om åtta specifika mål som ska vara uppfyllda senast Utrota extrem fattigdom och svält 2. Grundläggande utbildning för alla 3. Främja jämställdhet och öka kvinnors delaktighet 4. Minska barnadödligheten 5. Förbättra mödrahälsan 6. Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar 7. Säkra en miljömässigt hållbar utveckling 8. Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

3 Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program 2010 Innehåll Från löften till handling... 2 Vi har gjort betydande framsteg... 3 Fattigdom och svält... 4 Grundläggande utbildning för alla... 6 Jämställdhet... 8 Barnadödlighet Mödrahälsan Hiv/aids, malaria och andra sjukdomar En miljömässigt hållbar utveckling Globalt partnerskap för utveckling EU:s bistånd i fakta och siffror Metod EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 1

4 FRÅN LÖFTEN TILL HANDLING Europeiska unionen är fast besluten att uppnå millennieutvecklingsmålen och arbetar hårt för att utrota fattigdomen och förbättra levnadsförhållandena till EU är världens främsta biståndsgivare och står för mer än hälften av det totala biståndet till utvecklingsländerna. Europeiska kommissionen står själv för 13 procent av det totala biståndet 12,3 miljarder 2009 genom program som främjar millennieutvecklingsmålen och de sektorer som är avgörande för en hållbar utveckling, t.ex. infrastruktur, klimat och energi. I denna publikation ger vi en överblick över hur vi har hjälpt världens mest eftersatta befolkningar. Genom att bygga sjukhus och vägar, tillhandahålla sjukvård och utbildning och reagera snabbt på livsmedelskrisen har vi ständigt försökt arbeta konkret för att förverkliga vårt mål att skapa rättvisare och mer välmående samhällen i hela världen. Jag är stolt över att kunna redogöra för kommissionens insats genom att presentera de främsta resultaten. Jag är också väl medveten om vi fortfarande har en lång väg kvar till att nå millennieutvecklingsmålen, i synnerhet i de bräckligaste länderna. Biståndsgivarna måste göra mer och samarbeta bättre med varandra. Men det hänger inte bara på biståndsgivarna. Principerna om partnerländernas inflytande och medansvar är också oerhört viktiga. Endast om vi samarbetar kommer vi att uppnå dessa gemensamma mål. José Manuel Barroso Europeiska kommissionens ordförande 2 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

5 VI HAR GJORT BETYDANDE FRAMSTEG NÄR DET GÄLLER ATT UTROTA FATTIGDOMEN Andris Piebalgs, EU:s kommissionär för utveckling, förklarar hur långt vi har kommit och vad som återstår att göra mer utvecklingsstöd, bättre konsekvens i utvecklingspolitiken och ett mer effektivt stöd. För utvecklingsländernas del handlar det om större egenansvar och mer fokus på utvecklingsmålen. gäller millennieutvecklingsmålen, men också på tillhörande områden som stöd till storskalig energiinfrastruktur eller utveckling av mer dynamiska ekonomiska sektorer i Afrika. Ligger vi i fas när det gäller att uppnå millennieutvecklingsmålen? De senaste tio åren har vi gjort betydande framsteg när det gäller att utrota fattigdomen. Men vi är fortfarande långt ifrån där vi borde vara när det gäller att uppnå de omedelbara målen. Detta innebär att vi bör fördubbla eller till och med mångdubbla våra insatser. För industriländernas del innebär detta Hur bidrar EU till millennieutvecklingsmålen? EU står för mer än hälften av det totala utvecklingsbiståndet, och är därmed utvecklingsländernas främsta stöd i deras strävan att uppnå millennieutvecklingsmålen. Vi har byggt sjukhus och skolor och utbildat sjuksköterskor. Men vi har ingen rätt att vara självbelåtna. Det finns mycket kvar att göra, dels när det Vad behöver vi göra nu? Det första vi behöver göra är att stärka de program som redan har utvecklats inom hälso- och sjukvården, utbildningen och den sociala sektorn. För det andra måste vi satsa mycket på god samhällsstyrning. För det tredje måste vi fokusera på konsekvens i politiken, eftersom biståndet i sig inte räcker. Vår handels-, jordbruks-, och fiskeripolitik måste också stödja våra utvecklingsmål. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 3

6 MÅL 1 UTROTA EXTREM FATTIGDOM OCH SVÄLT Omkring 1,4 miljarder människor lever i extrem fattigdom Detta kan jämföras med 1,8 miljarder 1990 Att utrota extrem fattigdom och svält är det främsta målet för EU:s insatser i utvecklingsländerna. Europeiska kommissionen stöder sina partnerländer i deras strävan att förbättra livsmedelsproduktionen och tillgången till mat och näring samt tillhandahålla grundläggande tjänster såsom vatten och energi. Andra viktiga insatser för att utrota fattigdomen är att främja skäliga arbetsvillkor, rättvis och produktiv sysselsättning för alla samt sociala skyddsmekanismer. Utöver det humanitära biståndet katastrofhjälp vid katastrofer och konflikter ger kommissionen varje år mer än 600 miljoner i bistånd för att bidra till livsmedelstryggheten. Syftet med det är att ge människor fysisk och ekonomisk tillgång till den basföda de behöver. Mellan 2002 och 2009 fick 24 miljoner människor som levde i extrem fattigdom bistånd i form av utsäde och verktyg, direkta kontantöverföringar och mat. De kraftigt stigande livsmedelspriserna under ledde till inrättandet av EU:s livsmedelsmekanism som gjorde en summa på en miljard euro tillgänglig över en treårsperiod för att förbättra jordbruksproduktiviteten och livsmedelsförsörjningen i de 50 hårdast drabbade länderna. 24 miljoner människor fick stöd genom sociala insatser relaterade till livsmedelssäkerhet Kommissionen strävar också efter att generera arbetstillfällen och avkastning genom att främja investeringar, handel och utveckling inom den privata sektorn. Genom att man förbättrar arbetsvillkoren, ger yrkesutbildning och förbättrar säkerhetsåtgärderna och de sociala skyddsnäten både i formella och informella sektorer får fler människor tillgång till ett skäligt arbete. Sedan 2004 har t.ex. 4,8 miljoner människor fått yrkesutbildning. 4 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

7 Produktivt skapande av arbetstillfällen i Malawi Programmet IGPWP (Income Generating Public Works Programme) i Malawi har som syfte att skapa arbetstillfällen och förbättra tillgången till marknader och sociala tjänster genom skogsbruk, jordbruk och arbete med landsbygdens infrastruktur. Mellan 2005 och 2009 planterades 17 miljoner träd och 650 km väg byggdes om. En biståndstagare förklarar: Samhällena har väntat i åratal på att vägarna ska restaureras. Tack vare IGPWP tar vägen oss enkelt till distriktets centrum och det centrala sjukhuset, marknader och handelscentrum. 4,8 miljoner människor fick teknisk utbildning och yrkesutbildning EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 5

8 MÅL 2 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR ALLA 69 miljoner barn går inte i skolan. Hälften av dessa barn bor i Afrika söder om Sahara Det globala skoldeltagandet i den grundläggande utbildningen steg från 83 till 88 procent Europeiska kommissionen stöder utbildning i mer än 100 länder världen över. Stödet är inriktat på grundläggande utbildning som en grund för ytterligare lärande och utveckling av kunskaper. Det ges inom ramen för en balanserad sektorsomfattande strategi där man särskilt prioriterar grundläggande utbildning för alla, flickornas och de mest utsatta gruppernas rätt till utbildning samt bättre kvalitet på utbildningen. Förutom att bygga skolor och utbilda lärare stärker kommissionen också utbildningsministeriernas förmåga att planera, genomföra och övervaka sin utbildningspolitik. Utbildningsförvaltning och informationssystem är centrala verktyg, eftersom de kan bidra till att minska skillnader mellan geografiska områden eller mellan könen. I de fall då barn inte har möjlighet att gå i skola stöder kommissionen ickeformell utbildning. Kommissionen arbetar med en mängd partner: centrala regeringar, lokala myndigheter, organisationer från det civila samhället och den privata sektorn. Kommissionen samarbetar också med utvecklingsländer och med andra biståndsgivare, t.ex. genom snabbspårsinitiativet utbildning för alla. 9 miljoner nya elever har skrivits in i den grundläggande utbildningen Sedan 2004 har över nio miljoner elever skrivits in i den grundläggande utbildningen tack vare kommissionens stöd, och mer än grundskolelärare har utbildats. 6 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

9 Högre kvalitet på skolor i Egypten Mer än grundskolelärare har utbildats Utbildningsprogrammet EEP (Education Enhancement Programme) inrättades 1998 och stöder reformer inom den grundläggande utbildningen i Egypten. Europeiska kommissionen har bidragit med 100 miljoner euro till EEP från det att programmet inleddes fram till 2006, och har därmed bidragit till att bygga 148 skolor och förse skolor med utrustning och utbildning inom informationsoch kommunikationsteknik. Det totala skoldeltagandet har ökat med 12 procent sedan 1996, och skoldeltagandet bland flickor har ökat i många byar. Eleverna gör bättre ifrån sig på slutproven. Kommissionen stödde också projektet för en effektiv skola (Effective School Project) som har uppmuntrat föräldrarna att engagera sig mer i barnens skolgång. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 7

10 MÅL 3 FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET OCH ÖKA KVINNORS DELAKTIGHET I södra Asien skrivs 76 flickor per 100 pojkar in på högre utbildningar Detta kan jämföras med 71 flickor per 100 pojkar 1999 Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande förutsättning när det gäller att minska fattigdomen. Det handlar om politisk makt och tillgång till sysselsättning, social trygghet och grundläggande mänskliga rättigheter. Därför införlivar Europeiska kommissionen jämställdhetsfrågor i alla aspekter av sina utvecklingsprogram. Målet är att säkra lika tillgång till och kontroll över resurser och lika möjligheter i politiska och ekonomiska sammanhang. Åtgärderna på jämställdhetsområdet inbegriper stöd till en jämställdhetslagstiftning som ser till att jämställdhetsfrågor införlivas i regeringarnas strategier samt bättre utbildning för både flickor och pojkar. Åtgärderna bekämpar även särskilt våld mot kvinnor, inbegripet våld i hemmet, könsstympning av kvinnor och människohandel. Jämställdhet mellan kvinnor och män uppmärksammas även i fredsbyggande processer och i återuppbyggnadsprocesser. Kommissionen främjar jämställdhet och kvinnors delaktighet genom dialoger med regeringar och program som genomförs på plats. Viktiga partner, t.ex. internationella organisationer och lokala organisationer från det civila samhället får också del av kommissionens finansiering. Mer än nya kvinnliga studenter registrerade sig på högre utbildningar De senaste fem åren har kommissionen bidragit till att cirka kvinnliga studenter registrerat sig på högre utbildningar i tio afrikanska länder söder om Sahara. 8 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

11 Kamp för kvinnors rättigheter i Mexiko Den mexikanska delstaten Tlaxcala har stora problem med människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor. Fram till 2008 betraktades människohandel inte ens som en brottslig handling. Europeiska kommissionen finansierade en lokal organisation för att bidra till att försvara kvinnornas rättigheter. Organisationens direktör säger: Nästan kvinnliga studenter fick stöd från Erasmus Mundus och andra program för att främja studenternas rörlighet Vår kampanj, som vi bedriver i samarbete med icke-statliga organisationer och grupper från det civila samhället, har ökat allmänhetens medvetenhet om människohandel och genererat påtryckningar från allmänheten. Mobiliseringen av det civila samhället insamlade underskrifter och två demonstrationer ledde till att människohandeln kriminaliserades i Tlaxcala. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 9

12 MÅL 4 MINSKA BARNADÖDLIGHETEN Av 1000 barn som föds dör 65 före fem års ålder Detta kan jämföras med 93 barn av 1000 under 1990 Skyddet av barns rättigheter och deras grundläggande behov är en central del i EU:s arbete i Europa och i övriga världen. För att barnadödligheten ska minska krävs förbättringar inom många sektorer, i synnerhet näring, vatten och sanitet, utbildning och hälso- och sjukvård. De program som kommissionen finansierar hjälper regeringar och samhällen att förbättra levnadsvillkoren och tillhandahålla grundläggande hälso- och sjukvård, ge tillgång till lämpliga hälso- och sjukvårdsinrättningar, utbilda personal och tillhandahålla mediciner och relevant information. Kommissionen tar även upp barnhälsan i politiska dialoger med sina partner. På internationell nivå bidrar kommissionen till hälso- och sjukvårdsinitiativ som den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria samt Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunisation). Gavi har genom sitt vaccinationsprogram räddat 5,4 miljoner barn från att dö en för tidig död. De senaste fem åren har kommissionen även bidragit till vaccinationer mot mässlingen för mer än 5 miljoner barn. 5,5 miljoner barn under ett års ålder har vaccinerats mot mässlingen 10 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

13 Förbättrad hälsooch sjukvård i Uzbekistan Den genomsnittliga barnadödligheten i EU är 5 barn på 1000 födda. År 2006 noterade man i Uzbekistan 57 dödsfall per 1000 födda. Europeiska kommissionens finansiering 3,5 miljoner euro mellan 2008 och 2010 syftar till att minska denna siffra genom att förbättra hälso- och sjukvården och utbilda personal. Tillsammans med Unicef samarbetar kommissionen med regeringen för att hjälpa Uzbekistans sjukhus och sjukvårdspersonal att uppnå internationell standard. En nybliven mamma berättar: Jag fick råd från min läkare här på sjukhuset till och med innan jag blev gravid. Sedan följde hon min utveckling genom hela graviditeten. Nästan vårdcentraler och inrättningar har byggts eller renoverats EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 11

14 MÅL 5 FÖRBÄTTRA MÖDRAHÄLSAN Varje minut dör en kvinna av komplikationer i samband med graviditet och förlossning Antalet förlossningar som assisterats av utbildad sjukvårdspersonal har ökat med 20 procent sedan 1990 Europeiska kommissionen bidrar till att förbättra mödrahälsan och den sexuella och reproduktiva hälsan, främst genom att hjälpa länderna att förbättra sin hälso- och sjukvårdspolitik och sina hälso- och sjukvårdssystem så att de även omfattar tjänster för familjeplanering och reproduktiv hälsa. Kommissionen har gjort särskilda insatser för att se till att utvecklingsländerna själva tar ansvar för sina egna hälso- och sjukvårdsstrategier. Exempel på kommissionens bidrag är ökad tillgång till mödravård och spädbarnsvård samt akut obstetrisk vård, utbildning av barnmorskor och kvalificerad förlossningspersonal, bättre arbetsförhållanden för sjukvårdspersonal och ökad tillgång till preventivmedel. Sedan 2004 har kommissionens stöd genererat mer än 10 miljoner rådgivningar om reproduktiv hälsa och mer än 4 miljoner förlossningar som assisterats av sjukvårdspersonal. Dessutom stöder kommissionen tjänster för familjeplanering och förespråkar aktivt stärkandet av kvinnors rätt att göra egna informerade val när det gäller moderskap. För att göra detta samarbetar kommissionen med nationella regeringar, främst genom en politisk dialog, bistånd genom regeringarnas egna budgetar och en bred uppsättning icke statliga organisationer och FN-organ för att främja mödrahälsan och öka tillgången till tjänster. 10,8 miljoner rådgivningar om reproduktiv hälsa utfördes 12 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

15 4 miljoner förlossningar assisterades av utbildad sjukvårdspersonal Akut mödravård i Afghanistan Fattigdomen, avsaknaden av infrastruktur och bristen på barnmorskor gör Afghanistan till ett av de länder där flest kvinnor dör i barnsäng. Mer än 1,6 procent av alla kvinnor dör under graviditeten eller i samband med förlossningen. Under perioden bidrog Europeiska kommissionen med 7,7 miljoner euro till regeringens grundpaket för sjukvårdstjänster (BPHS) i provinsen Nangarhar. BPHS är tydligt inriktat på kvinnors och barns hälsa, och programmet når 1,2 miljoner människor. Detta stöd bidrog till att starta ett utbildningsprogram för barnmorskor och inrätta 324 vårdinrättningar. Antalet kvinnor som får prenatalvård ökade från 5 procent 2003 till 30 procent EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 13

16 MÅL 6 BEKÄMPA HIV/AIDS, MALARIA OCH ANDRA SJUKDOMAR År 2004 dog 2,2 miljoner människor till följd av aids Denna siffra har minskat till 2 miljoner 2008 Europeiska kommissionen bekämpar hiv/aids, malaria och andra sjukdomar genom två strategier som kompletterar och stöder varandra. Den första är bilateralt stöd som stärker hälso- och sjukvårdssystemen i syfte att säkra jämlik tillgång till sjukvård av hög kvalitet och den andra strategin är ett aktivt medlemskap i den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria. Kommissionen stöder omfattande hälso- och sjukvårdsprogram som man kommit överens om direkt med partnerländernas regeringar, vilket gjort det möjligt för dessa att stärka sina egna hälsooch sjukvårdssystem och rikta in sig på de grupper där vårdbehoven är som störst. Genom sitt bidrag till den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria har kommissionen sedan 2002 gett 7,7 miljoner människor tillgång till myggnät som behandlats med insektsmedel. Kommissionen har även bidragit till att ge kombinerad antiretroviral behandling till människor med långt gången hiv-infektion personer med långt gången hiv-infektion har fått kombinerad antiretroviral behandlin 14 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

17 7,7 miljoner människor har fått myggnät som behandlats med insektsmedel Medvetenhet om hiv/ aids i Malawi och Moçambique Handelskorridorerna Nacala och Maputo som sammanlänkar Moçambique och Malawi är områden med höga nivåer av hiv/aids-smitta. Ett projekt som finansieras av kommissionen inrättar stödnätverk dit människor kan gå för att testa sig och få råd och sjukvård. I projektet utbildas också lokala organisationer för att minska stigmatiseringen av hiv/aids och för att nå ungdomar. Före projektet skämdes ungdomar för att fråga efter kondomer, men nu kommer de och ber om, säger en av utbildarna. dem Tio stödgrupper har bildats, och antalet personer som smittats med sexuellt överförbara sjukdomar har halverats bland ungdomar i området Ribaué i Moçambique. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 15

18 MÅL 7 SÄKRA EN MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 900 miljoner människor saknar tillgång till säkert dricksvatten Detta kan jämföras med 1,2 miljarder 1990 Den ekonomiska utvecklingen får inte ske på bekostnad av miljön, och därför integreras miljömedvetenheten i alla utvecklingsprogram. Europeiska kommissionen stöder också specifika program som hanterar de miljömässiga utmaningarna med en hållbar utveckling. Tillgång till säkert vatten, sanitet och hygien är viktiga förutsättningar för bättre hälsa och bättre försörjningsmöjligheter. Kommissionen samarbetar med partnerländerna för att se till att de tar hänsyn till alla människors behov av vatten och sanitet. Kommissionen är medveten om att knappa resurser kan leda till konflikter, och stöder även samarbete mellan länder som går ut på att dela resurser. Kommissionen satsar nästan 400 miljoner per år på vatten- och sanitetsprogram som kan bidra till att bygga infrastruktur för dricks- och avloppsvattensystem och tillhandahålla grundläggande sanitet och hygien. Sedan 2004 har detta lett till att mer än 31 miljoner människor har fått tillgång till dricksvatten och 9 miljoner människor fått tillgång till sanitära anläggningar. När det gäller biologisk mångfald och naturresurser fokuserar kommissionen på att skydda bräckliga arter, regioner eller ekosystem och förhindra avskogning. Från lokal nivå och uppåt finns projekt där man arbetar med avfallshantering, förnybar energi, kustförvaltning, fiskeri, ökenspridning, hållbar markanvändning samt hållbar konsumtion och produktion. Kommissionen har t.ex. bidragit till att skydda 1,1 miljoner km2 skyddade områden världen över. Klimatförändringarna hanteras också genom program som syftar till att minska konsekvenserna för de mest eftersatta regionerna. Mer än 31 miljoner människor har fått tillgång till dricksvatten och 9,3 miljoner har fått tillgång till sanitära anläggningar 16 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

19 1,5 miljoner km² skyddad skog och 1,1 miljoner km² skyddade områden har bevarats Tillgång till vatten i Uganda Skydd av de eurasiska stäpperna Stäppen är ett av de mest sällsynta ekosystemen i Europa, men dess överlevnad är hotad. Europeiska kommissionen samarbetar med Ukrainas, Moldaviens och Rysslands myndigheter för att bevara stäppen. Pilotjordbruk upprättades för att visa hur lönsamt miljöskydd och ett ekologiskt hållbart jordbruk kan vara. En miljon hektar mark har utsetts till bevarandeområde. Eftersom 200 stäppbyar överges varje år enbart i Ukraina, stöder kommissionen även ekoturism och lokalt entreprenörskap. Fram tills nyligen hade staden Mubende i Uganda ett vattenförsörjningssystem från Kvinnor och barn måste gå långa sträckor för att hämta rent vatten, och hygienen var mycket bristfällig. År 2001 inleddes vattenprojektet Mid-western Towns Water & Sanitation, som finansierades av Europeiska kommissionen. År 2007 hade personer i tre städer, däribland Mubende, tillgång till vatten. Sedan dess har jag kunnat göra mer juice för mina kunder och öka mina inkomster säger en lokal kvinnlig företagare. Vårt vatten är säkert att dricka, så min familj lider inte längre av diarré. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 17

20 MÅL 8 UTVECKLA ETT GLOBALT PARTNERSKAP FÖR UTVECKLING Biståndet ligger fortfarande långt under FN:s mål på 0,7 procent av BNP för de flesta biståndsgivare År 2009 uppgick dock det totala officiella utvecklingsbiståndet till 119,6 miljarder dollar, jämfört med 80 miljarder dollar EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

21 Ett effektivare bistånd Europeiska kommissionen verkar aktivt för att öka biståndets effektivitet. Den strävar efter ett resultatinriktat bistånd av hög kvalitet, och arbetar med detta på tre nivåer: som enskild biståndsgivare, på EU-nivå genom att harmonisera sina strategier med medlemsstaternas och på internationell nivå genom sitt deltagande i organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. EU har en praktisk inställning till biståndets effektivitet. År 2009 fastställde unionen 21 åtgärder som ska genomföras före det internationella högnivåforumet för biståndseffektivitet i Seoul Man prioriterar bland annat användningen av mottagarländernas egna system som ett första alternativ för att kanalisera biståndet samt arbetsfördelningen mellan biståndsgivarna. Genom att fortsätta öka insynen och förutsägbarheten i stödet har Europeiska kommissionen som syfte att ytterligare öka effektiviteten och minska utvecklingsländernas administrativa börda. Aid for Trade Biståndsprogrammet Aid for Trade (AfT) är utformat för att hjälpa utvecklingsländerna att exportera till regionala och internationella marknader, vilket genererar intäkter som upprätthåller utvecklingen. AfT stärker handeln och produktionskapaciteten och kan bidra till att förbättra försörjningsmöjligheterna och uppnå millennieutvecklingsmålen genom att öka sysselsättningen och lönerna och öka regeringens skatteintäkter som används för den offentliga politiken. EU och dess medlemsstater är starkt engagerade i AfT:s arbete. År 2008 uppnådde de sitt mål att öka det handelsrelaterade biståndet till två miljarder euro per år före Dessa insatser går hand i hand med EU:s åtgärder för att förbättra utvecklingsländernas marknadstillträde, bland annat genom det så kallade allt utom vapen-initiativet, som ser till att de minst utvecklade länderna kan exportera alla typer av produkter (utom vapen) till EU utan några avgifter eller kvoter. Stöd till AVSländernas export på den globala marknaden Bekämpningsmedelsprogrammet Pesticides Initiative Programme (PIP) hjälper exportföretag inom trädgårdsnäringen i AVS-länderna att uppfylla EU:s regler för livsmedelssäkerhet och syftar till att göra dem långsiktigt hållbara. Vårt företag har haft oerhört stor nytta av stödet från PIP, säger en kvinnlig företagare i Kenya. Sedan vi blev certifierade förra året har vår export ökat från 25 ton till ett genomsnitt på ton per månad, och vi har tredubblat vår kundbas. Cirka små familjejordbruk har fått stöd från PIP. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 19

22 MÅL 8 58 valobservationsuppdrag utfördes Ingen utveckling utan säkerhet och demokrati EU:s fredsbevarande resurs för Afrika (APF) bidrar till att bevara freden och säkerheten på kontinental och regional nivå. Den stöder förebyggande, hantering och lösning av konflikter och fredsbevarande initiativ. APF arbetar i partnerskap och solidaritet med Afrikanska unionen och andra regionala organisationer, och syftet är att främja dialogen och stärka institutionernas förmåga till fred och säkerhet och ge en pålitlig finansieringskälla till afrikanskstyrda fredsbevarande insatser. För perioden tilldelades APF totalt 300 miljoner euro. Bland APF:s pågående insatser finns Afrikanska unionens uppdrag i Somalia och uppdraget för att befästa freden i Centralafrikanska republiken. Upp till Valobservationsuppdrag spelar en avgörande roll i stödet till länder på vägen mot demokrati. EU:s valobservatörer ger en opartisk bedömning av valprocesser till värdlandets regering och det internationella samfundet, och de utgör en välbehövd stabiliserande faktor. EU har utfört 58 valobservationsuppdrag de senaste fem åren fredsbevarande aktörer tillhandahålls varje år i afrikanskstyrda fredsinsatser 20 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

23 km väg har byggts, restaurerats eller underhållits Bygget av motorvägen mellan Peru och Ecuador Bättre transporter Effektiva och pålitliga transporter underlättar den ekonomiska utvecklingen och bidrar till att minska fattigdomen. Att stödja den nationella transportpolitiken har därför varit ett av de traditionella målen för Europeiska kommissionens samarbete. Kommissionen prioriterar framför allt återuppbyggnad och underhåll av grundläggande transportinfrastruktur, som är avgörande för den långsiktiga utvecklingen, regional integration med grannländer och nationell säkerhet. Kommissionen är en av världens största bidragsgivare inom transportsektorn, i synnerhet i AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet). Sedan 2004 har Europeiska kommissionens bistånd bidragit till att bygga och restaurera över km väg, underhålla mer än km väg och förbättra ländernas förmåga att underhålla sina vägar, vilket har lett till minskade transportkostnader och bättre rörlighet för miljontals människor. Efter att Ecuador och Peru hade undertecknat ett fredsavtal 1998 började länderna arbeta mot ekonomisk integration. Deras binationella utvecklingsplan omfattade bland annat bygget av fem motorvägar. Mellan 2005 och 2009 bidrog Europeiska kommissionen med 51 miljoner euro för att hjälpa till med bygget av motorvägen Road Axis Nº1, den viktigaste landförbindelsen mellan de två länderna och en del av den panamerikanska motorvägen. Fördelarna med den nya vägen gynnar fyra miljoner invånare i gränsregionerna. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 21

24 BISTÅNDET I FAKTA OCH SIFFROR Europeiska kommissionen satsar stora belopp 12,3 miljarder euro 2009 på externt bistånd världen över. Detta är ett bevis på kommissionens engagemang för att främja millennieutvecklingsmålen och andra utvecklingsmål med sina partner från hela världen. De främsta biståndsmottagarna är låginkomstländer, bland annat de minst utvecklade länderna. Kommissionen fokuserar främst på stöd till den sociala infrastrukturen på områden som utbildning och hälso- och sjukvård, och därefter på stöd till den ekonomiska infrastrukturen, t.ex. transport och energi. Om man ser till den geografiska fördelningen går största delen av detta stöd till Afrika och EU:s grannar. Kommissionen är också aktiv på viktiga områden som mänskliga rättigheter och hållbar utveckling samt gränsöverskridande frågor som jämställdhet mellan kvinnor och män. Diagrammen nedan visar det externa biståndet i EU:s budget (diagram 1) och det officiella utvecklingsbistånd som förvaltas av kommissionen fördelat över tid, region och sektor (diagram 2,3 och 4). EU:s budget för externt bistånd 2009 Åtaganden i miljoner euro Det offentliga utvecklingsbiståndets utveckling Åtaganden i miljoner euro EU:s budget utöver externt bistånd Externt bistånd (Budget + Europeiska utvecklingsfonden) EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

25 Det offentliga utvecklingsbiståndets geografiska fördelning 2009 Åtaganden i miljoner euro Det offentliga utvecklingsbiståndets fördelning över sektorer 2009 Åtaganden i miljoner euro Europa Afrika: norr om Sahara Afrika: söder om Sahara Asien: Mellanöstern Asien: Södra Asien och Centralasien, Fjärran Östern Amerika Oceanien Bilateralt bistånd, oanvänt Multilateralt bistånd, totalt Social infrastruktur: utbildning, hälso- och sjukvård, vatten, regering och civila samhället, övrigt Ekonomisk infrastruktur och tjänster: transport, kommunikationer, energi, andra tjänster Produktion: jordbruk, skogsbruk och fiskeri, industri, gruvdrift och anläggning, handel och turism Flera sektorer/sektorsöverskridande: miljö, övrigt Budgetstöd, livsmedelsbistånd, livsmedelssäkerhet Skuldrelaterade insatser Humanitärt bistånd Övrigt/oanvänt: administrationskostnader, stöd till icke-statliga organisationer, ej specificerat EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 23

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige LANDSPROFIL BARNSÄKERHET 2007 Sverige Barnsäkerhetsprofilen 2007 för Sverige belyser bördan av skador bland barn och ungdomar och undersöker de sociodemografiska bestämmande faktorerna för att ge en utgångspunkt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

IDA:s GENUS. Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste

IDA:s GENUS. Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste IDA:s GENUS Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste IDA:s GENUS Världsbankens utvecklingsfond för de fattigaste Fostra jämställdhet mellan könen och självbestämmande I de fattigaste länderna saknar

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET RÅDET KOMMISSIONEN

EUROPAPARLAMENTET RÅDET KOMMISSIONEN 24.2.2006 C 46/1 I (Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET RÅDET KOMMISSIONEN Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2013 COM(2013) 531 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Efter 2015:

Läs mer

THE IGNORANCE SURVEY: SVERIGE NOVEMBER 2013. Konsulter:

THE IGNORANCE SURVEY: SVERIGE NOVEMBER 2013. Konsulter: THE IGNORANCE SURVEY: SVERIGE NOVEMBER 2013 Konsulter: Mats Elzén Per Fernström 0720 700329 0739 403919 mats.elzen@novus.se per.fernstrom@novus.se OM THE IGNORANCE SURVEY Novus genomför och utvecklar en

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier: 2007 12 19 Utrikesdepartementet Strategi för globala utvecklingsinsatser 2008-2010 1. Inledning Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

RotaRys fokusområden

RotaRys fokusområden Rotarys fokusområden Rotarys fokusområden I över 00 år har rotarianer från alla kontinenter, kulturer och branscher gått ihop för att skrida till handling i våra samhällen och runtomkring i världen. Med

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession Ordförandens kansli Bryssel den 3 oktober 2011 GSPI Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso Konferens "Mot Rio+20 lokala och regionala åtgärder för en grön ekonomi" Anordnad av ReK och

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2011 KOM(2011) 372 slutlig ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen ÄNDRINGSSKRIVELSE

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00]

Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00] Fördjupning Världsdagen för humanitära insatser firar dem som viger sina liv åt att hjälpa och skydda [19-08-2013-09:00] Varje år hotar naturliga och av människan skapade katastrofer miljontals människoliv.

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset

Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset 99,85% Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset Den svenska modellen? Jonas Gardell på twitter 1 okt: Vi på Ikea tycker att kvinnor är

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF Barn och aids Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i aids På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett hot mot hela

Läs mer

mödradödlighet en människorättsskandal

mödradödlighet en människorättsskandal mödradödlighet en människorättsskandal amnesty.se/nuvetdu 95 procent Av alla kvinnor som dör i mödradödlighet, bor i fattiga länder. Mödradödlighet en rättighetsfråga 3 Varje år dör över en halv miljon

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Rikliga vattentillgångar I Finland finns det rikligt med vattendrag. Ungefär en tiondel av landets yta täcks av sjöar, tjärnar,

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

UNDP. Brasilien. Delegat: Pontus Källström

UNDP. Brasilien. Delegat: Pontus Källström UNDP Brasilien Delegat: Pontus Källström Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Internationellt program

Internationellt program Internationellt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som skapar en globalt hållbar värld

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer