EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program KOMMISSIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program 2010 E U R O P E I S K A KOMMISSIONEN

2 EU:S BIDRAG TILL MILLENNIEUTVECKLINGSMÅLEN VAD ÄR MILLENNIEUTVECKLINGSMÅLEN? År 2000 gick EU vid Förenta nationernas millennietoppmöte samman med världens ledare i ett löfte att minska fattigdomen i världen och rädda miljontals människors liv. Ledare för 189 länder enades om åtta specifika mål som ska vara uppfyllda senast Utrota extrem fattigdom och svält 2. Grundläggande utbildning för alla 3. Främja jämställdhet och öka kvinnors delaktighet 4. Minska barnadödligheten 5. Förbättra mödrahälsan 6. Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar 7. Säkra en miljömässigt hållbar utveckling 8. Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

3 Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program 2010 Innehåll Från löften till handling... 2 Vi har gjort betydande framsteg... 3 Fattigdom och svält... 4 Grundläggande utbildning för alla... 6 Jämställdhet... 8 Barnadödlighet Mödrahälsan Hiv/aids, malaria och andra sjukdomar En miljömässigt hållbar utveckling Globalt partnerskap för utveckling EU:s bistånd i fakta och siffror Metod EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 1

4 FRÅN LÖFTEN TILL HANDLING Europeiska unionen är fast besluten att uppnå millennieutvecklingsmålen och arbetar hårt för att utrota fattigdomen och förbättra levnadsförhållandena till EU är världens främsta biståndsgivare och står för mer än hälften av det totala biståndet till utvecklingsländerna. Europeiska kommissionen står själv för 13 procent av det totala biståndet 12,3 miljarder 2009 genom program som främjar millennieutvecklingsmålen och de sektorer som är avgörande för en hållbar utveckling, t.ex. infrastruktur, klimat och energi. I denna publikation ger vi en överblick över hur vi har hjälpt världens mest eftersatta befolkningar. Genom att bygga sjukhus och vägar, tillhandahålla sjukvård och utbildning och reagera snabbt på livsmedelskrisen har vi ständigt försökt arbeta konkret för att förverkliga vårt mål att skapa rättvisare och mer välmående samhällen i hela världen. Jag är stolt över att kunna redogöra för kommissionens insats genom att presentera de främsta resultaten. Jag är också väl medveten om vi fortfarande har en lång väg kvar till att nå millennieutvecklingsmålen, i synnerhet i de bräckligaste länderna. Biståndsgivarna måste göra mer och samarbeta bättre med varandra. Men det hänger inte bara på biståndsgivarna. Principerna om partnerländernas inflytande och medansvar är också oerhört viktiga. Endast om vi samarbetar kommer vi att uppnå dessa gemensamma mål. José Manuel Barroso Europeiska kommissionens ordförande 2 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

5 VI HAR GJORT BETYDANDE FRAMSTEG NÄR DET GÄLLER ATT UTROTA FATTIGDOMEN Andris Piebalgs, EU:s kommissionär för utveckling, förklarar hur långt vi har kommit och vad som återstår att göra mer utvecklingsstöd, bättre konsekvens i utvecklingspolitiken och ett mer effektivt stöd. För utvecklingsländernas del handlar det om större egenansvar och mer fokus på utvecklingsmålen. gäller millennieutvecklingsmålen, men också på tillhörande områden som stöd till storskalig energiinfrastruktur eller utveckling av mer dynamiska ekonomiska sektorer i Afrika. Ligger vi i fas när det gäller att uppnå millennieutvecklingsmålen? De senaste tio åren har vi gjort betydande framsteg när det gäller att utrota fattigdomen. Men vi är fortfarande långt ifrån där vi borde vara när det gäller att uppnå de omedelbara målen. Detta innebär att vi bör fördubbla eller till och med mångdubbla våra insatser. För industriländernas del innebär detta Hur bidrar EU till millennieutvecklingsmålen? EU står för mer än hälften av det totala utvecklingsbiståndet, och är därmed utvecklingsländernas främsta stöd i deras strävan att uppnå millennieutvecklingsmålen. Vi har byggt sjukhus och skolor och utbildat sjuksköterskor. Men vi har ingen rätt att vara självbelåtna. Det finns mycket kvar att göra, dels när det Vad behöver vi göra nu? Det första vi behöver göra är att stärka de program som redan har utvecklats inom hälso- och sjukvården, utbildningen och den sociala sektorn. För det andra måste vi satsa mycket på god samhällsstyrning. För det tredje måste vi fokusera på konsekvens i politiken, eftersom biståndet i sig inte räcker. Vår handels-, jordbruks-, och fiskeripolitik måste också stödja våra utvecklingsmål. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 3

6 MÅL 1 UTROTA EXTREM FATTIGDOM OCH SVÄLT Omkring 1,4 miljarder människor lever i extrem fattigdom Detta kan jämföras med 1,8 miljarder 1990 Att utrota extrem fattigdom och svält är det främsta målet för EU:s insatser i utvecklingsländerna. Europeiska kommissionen stöder sina partnerländer i deras strävan att förbättra livsmedelsproduktionen och tillgången till mat och näring samt tillhandahålla grundläggande tjänster såsom vatten och energi. Andra viktiga insatser för att utrota fattigdomen är att främja skäliga arbetsvillkor, rättvis och produktiv sysselsättning för alla samt sociala skyddsmekanismer. Utöver det humanitära biståndet katastrofhjälp vid katastrofer och konflikter ger kommissionen varje år mer än 600 miljoner i bistånd för att bidra till livsmedelstryggheten. Syftet med det är att ge människor fysisk och ekonomisk tillgång till den basföda de behöver. Mellan 2002 och 2009 fick 24 miljoner människor som levde i extrem fattigdom bistånd i form av utsäde och verktyg, direkta kontantöverföringar och mat. De kraftigt stigande livsmedelspriserna under ledde till inrättandet av EU:s livsmedelsmekanism som gjorde en summa på en miljard euro tillgänglig över en treårsperiod för att förbättra jordbruksproduktiviteten och livsmedelsförsörjningen i de 50 hårdast drabbade länderna. 24 miljoner människor fick stöd genom sociala insatser relaterade till livsmedelssäkerhet Kommissionen strävar också efter att generera arbetstillfällen och avkastning genom att främja investeringar, handel och utveckling inom den privata sektorn. Genom att man förbättrar arbetsvillkoren, ger yrkesutbildning och förbättrar säkerhetsåtgärderna och de sociala skyddsnäten både i formella och informella sektorer får fler människor tillgång till ett skäligt arbete. Sedan 2004 har t.ex. 4,8 miljoner människor fått yrkesutbildning. 4 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

7 Produktivt skapande av arbetstillfällen i Malawi Programmet IGPWP (Income Generating Public Works Programme) i Malawi har som syfte att skapa arbetstillfällen och förbättra tillgången till marknader och sociala tjänster genom skogsbruk, jordbruk och arbete med landsbygdens infrastruktur. Mellan 2005 och 2009 planterades 17 miljoner träd och 650 km väg byggdes om. En biståndstagare förklarar: Samhällena har väntat i åratal på att vägarna ska restaureras. Tack vare IGPWP tar vägen oss enkelt till distriktets centrum och det centrala sjukhuset, marknader och handelscentrum. 4,8 miljoner människor fick teknisk utbildning och yrkesutbildning EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 5

8 MÅL 2 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR ALLA 69 miljoner barn går inte i skolan. Hälften av dessa barn bor i Afrika söder om Sahara Det globala skoldeltagandet i den grundläggande utbildningen steg från 83 till 88 procent Europeiska kommissionen stöder utbildning i mer än 100 länder världen över. Stödet är inriktat på grundläggande utbildning som en grund för ytterligare lärande och utveckling av kunskaper. Det ges inom ramen för en balanserad sektorsomfattande strategi där man särskilt prioriterar grundläggande utbildning för alla, flickornas och de mest utsatta gruppernas rätt till utbildning samt bättre kvalitet på utbildningen. Förutom att bygga skolor och utbilda lärare stärker kommissionen också utbildningsministeriernas förmåga att planera, genomföra och övervaka sin utbildningspolitik. Utbildningsförvaltning och informationssystem är centrala verktyg, eftersom de kan bidra till att minska skillnader mellan geografiska områden eller mellan könen. I de fall då barn inte har möjlighet att gå i skola stöder kommissionen ickeformell utbildning. Kommissionen arbetar med en mängd partner: centrala regeringar, lokala myndigheter, organisationer från det civila samhället och den privata sektorn. Kommissionen samarbetar också med utvecklingsländer och med andra biståndsgivare, t.ex. genom snabbspårsinitiativet utbildning för alla. 9 miljoner nya elever har skrivits in i den grundläggande utbildningen Sedan 2004 har över nio miljoner elever skrivits in i den grundläggande utbildningen tack vare kommissionens stöd, och mer än grundskolelärare har utbildats. 6 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

9 Högre kvalitet på skolor i Egypten Mer än grundskolelärare har utbildats Utbildningsprogrammet EEP (Education Enhancement Programme) inrättades 1998 och stöder reformer inom den grundläggande utbildningen i Egypten. Europeiska kommissionen har bidragit med 100 miljoner euro till EEP från det att programmet inleddes fram till 2006, och har därmed bidragit till att bygga 148 skolor och förse skolor med utrustning och utbildning inom informationsoch kommunikationsteknik. Det totala skoldeltagandet har ökat med 12 procent sedan 1996, och skoldeltagandet bland flickor har ökat i många byar. Eleverna gör bättre ifrån sig på slutproven. Kommissionen stödde också projektet för en effektiv skola (Effective School Project) som har uppmuntrat föräldrarna att engagera sig mer i barnens skolgång. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 7

10 MÅL 3 FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET OCH ÖKA KVINNORS DELAKTIGHET I södra Asien skrivs 76 flickor per 100 pojkar in på högre utbildningar Detta kan jämföras med 71 flickor per 100 pojkar 1999 Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande förutsättning när det gäller att minska fattigdomen. Det handlar om politisk makt och tillgång till sysselsättning, social trygghet och grundläggande mänskliga rättigheter. Därför införlivar Europeiska kommissionen jämställdhetsfrågor i alla aspekter av sina utvecklingsprogram. Målet är att säkra lika tillgång till och kontroll över resurser och lika möjligheter i politiska och ekonomiska sammanhang. Åtgärderna på jämställdhetsområdet inbegriper stöd till en jämställdhetslagstiftning som ser till att jämställdhetsfrågor införlivas i regeringarnas strategier samt bättre utbildning för både flickor och pojkar. Åtgärderna bekämpar även särskilt våld mot kvinnor, inbegripet våld i hemmet, könsstympning av kvinnor och människohandel. Jämställdhet mellan kvinnor och män uppmärksammas även i fredsbyggande processer och i återuppbyggnadsprocesser. Kommissionen främjar jämställdhet och kvinnors delaktighet genom dialoger med regeringar och program som genomförs på plats. Viktiga partner, t.ex. internationella organisationer och lokala organisationer från det civila samhället får också del av kommissionens finansiering. Mer än nya kvinnliga studenter registrerade sig på högre utbildningar De senaste fem åren har kommissionen bidragit till att cirka kvinnliga studenter registrerat sig på högre utbildningar i tio afrikanska länder söder om Sahara. 8 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

11 Kamp för kvinnors rättigheter i Mexiko Den mexikanska delstaten Tlaxcala har stora problem med människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor. Fram till 2008 betraktades människohandel inte ens som en brottslig handling. Europeiska kommissionen finansierade en lokal organisation för att bidra till att försvara kvinnornas rättigheter. Organisationens direktör säger: Nästan kvinnliga studenter fick stöd från Erasmus Mundus och andra program för att främja studenternas rörlighet Vår kampanj, som vi bedriver i samarbete med icke-statliga organisationer och grupper från det civila samhället, har ökat allmänhetens medvetenhet om människohandel och genererat påtryckningar från allmänheten. Mobiliseringen av det civila samhället insamlade underskrifter och två demonstrationer ledde till att människohandeln kriminaliserades i Tlaxcala. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 9

12 MÅL 4 MINSKA BARNADÖDLIGHETEN Av 1000 barn som föds dör 65 före fem års ålder Detta kan jämföras med 93 barn av 1000 under 1990 Skyddet av barns rättigheter och deras grundläggande behov är en central del i EU:s arbete i Europa och i övriga världen. För att barnadödligheten ska minska krävs förbättringar inom många sektorer, i synnerhet näring, vatten och sanitet, utbildning och hälso- och sjukvård. De program som kommissionen finansierar hjälper regeringar och samhällen att förbättra levnadsvillkoren och tillhandahålla grundläggande hälso- och sjukvård, ge tillgång till lämpliga hälso- och sjukvårdsinrättningar, utbilda personal och tillhandahålla mediciner och relevant information. Kommissionen tar även upp barnhälsan i politiska dialoger med sina partner. På internationell nivå bidrar kommissionen till hälso- och sjukvårdsinitiativ som den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria samt Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunisation). Gavi har genom sitt vaccinationsprogram räddat 5,4 miljoner barn från att dö en för tidig död. De senaste fem åren har kommissionen även bidragit till vaccinationer mot mässlingen för mer än 5 miljoner barn. 5,5 miljoner barn under ett års ålder har vaccinerats mot mässlingen 10 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

13 Förbättrad hälsooch sjukvård i Uzbekistan Den genomsnittliga barnadödligheten i EU är 5 barn på 1000 födda. År 2006 noterade man i Uzbekistan 57 dödsfall per 1000 födda. Europeiska kommissionens finansiering 3,5 miljoner euro mellan 2008 och 2010 syftar till att minska denna siffra genom att förbättra hälso- och sjukvården och utbilda personal. Tillsammans med Unicef samarbetar kommissionen med regeringen för att hjälpa Uzbekistans sjukhus och sjukvårdspersonal att uppnå internationell standard. En nybliven mamma berättar: Jag fick råd från min läkare här på sjukhuset till och med innan jag blev gravid. Sedan följde hon min utveckling genom hela graviditeten. Nästan vårdcentraler och inrättningar har byggts eller renoverats EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 11

14 MÅL 5 FÖRBÄTTRA MÖDRAHÄLSAN Varje minut dör en kvinna av komplikationer i samband med graviditet och förlossning Antalet förlossningar som assisterats av utbildad sjukvårdspersonal har ökat med 20 procent sedan 1990 Europeiska kommissionen bidrar till att förbättra mödrahälsan och den sexuella och reproduktiva hälsan, främst genom att hjälpa länderna att förbättra sin hälso- och sjukvårdspolitik och sina hälso- och sjukvårdssystem så att de även omfattar tjänster för familjeplanering och reproduktiv hälsa. Kommissionen har gjort särskilda insatser för att se till att utvecklingsländerna själva tar ansvar för sina egna hälso- och sjukvårdsstrategier. Exempel på kommissionens bidrag är ökad tillgång till mödravård och spädbarnsvård samt akut obstetrisk vård, utbildning av barnmorskor och kvalificerad förlossningspersonal, bättre arbetsförhållanden för sjukvårdspersonal och ökad tillgång till preventivmedel. Sedan 2004 har kommissionens stöd genererat mer än 10 miljoner rådgivningar om reproduktiv hälsa och mer än 4 miljoner förlossningar som assisterats av sjukvårdspersonal. Dessutom stöder kommissionen tjänster för familjeplanering och förespråkar aktivt stärkandet av kvinnors rätt att göra egna informerade val när det gäller moderskap. För att göra detta samarbetar kommissionen med nationella regeringar, främst genom en politisk dialog, bistånd genom regeringarnas egna budgetar och en bred uppsättning icke statliga organisationer och FN-organ för att främja mödrahälsan och öka tillgången till tjänster. 10,8 miljoner rådgivningar om reproduktiv hälsa utfördes 12 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

15 4 miljoner förlossningar assisterades av utbildad sjukvårdspersonal Akut mödravård i Afghanistan Fattigdomen, avsaknaden av infrastruktur och bristen på barnmorskor gör Afghanistan till ett av de länder där flest kvinnor dör i barnsäng. Mer än 1,6 procent av alla kvinnor dör under graviditeten eller i samband med förlossningen. Under perioden bidrog Europeiska kommissionen med 7,7 miljoner euro till regeringens grundpaket för sjukvårdstjänster (BPHS) i provinsen Nangarhar. BPHS är tydligt inriktat på kvinnors och barns hälsa, och programmet når 1,2 miljoner människor. Detta stöd bidrog till att starta ett utbildningsprogram för barnmorskor och inrätta 324 vårdinrättningar. Antalet kvinnor som får prenatalvård ökade från 5 procent 2003 till 30 procent EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 13

16 MÅL 6 BEKÄMPA HIV/AIDS, MALARIA OCH ANDRA SJUKDOMAR År 2004 dog 2,2 miljoner människor till följd av aids Denna siffra har minskat till 2 miljoner 2008 Europeiska kommissionen bekämpar hiv/aids, malaria och andra sjukdomar genom två strategier som kompletterar och stöder varandra. Den första är bilateralt stöd som stärker hälso- och sjukvårdssystemen i syfte att säkra jämlik tillgång till sjukvård av hög kvalitet och den andra strategin är ett aktivt medlemskap i den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria. Kommissionen stöder omfattande hälso- och sjukvårdsprogram som man kommit överens om direkt med partnerländernas regeringar, vilket gjort det möjligt för dessa att stärka sina egna hälsooch sjukvårdssystem och rikta in sig på de grupper där vårdbehoven är som störst. Genom sitt bidrag till den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria har kommissionen sedan 2002 gett 7,7 miljoner människor tillgång till myggnät som behandlats med insektsmedel. Kommissionen har även bidragit till att ge kombinerad antiretroviral behandling till människor med långt gången hiv-infektion personer med långt gången hiv-infektion har fått kombinerad antiretroviral behandlin 14 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

17 7,7 miljoner människor har fått myggnät som behandlats med insektsmedel Medvetenhet om hiv/ aids i Malawi och Moçambique Handelskorridorerna Nacala och Maputo som sammanlänkar Moçambique och Malawi är områden med höga nivåer av hiv/aids-smitta. Ett projekt som finansieras av kommissionen inrättar stödnätverk dit människor kan gå för att testa sig och få råd och sjukvård. I projektet utbildas också lokala organisationer för att minska stigmatiseringen av hiv/aids och för att nå ungdomar. Före projektet skämdes ungdomar för att fråga efter kondomer, men nu kommer de och ber om, säger en av utbildarna. dem Tio stödgrupper har bildats, och antalet personer som smittats med sexuellt överförbara sjukdomar har halverats bland ungdomar i området Ribaué i Moçambique. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 15

18 MÅL 7 SÄKRA EN MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 900 miljoner människor saknar tillgång till säkert dricksvatten Detta kan jämföras med 1,2 miljarder 1990 Den ekonomiska utvecklingen får inte ske på bekostnad av miljön, och därför integreras miljömedvetenheten i alla utvecklingsprogram. Europeiska kommissionen stöder också specifika program som hanterar de miljömässiga utmaningarna med en hållbar utveckling. Tillgång till säkert vatten, sanitet och hygien är viktiga förutsättningar för bättre hälsa och bättre försörjningsmöjligheter. Kommissionen samarbetar med partnerländerna för att se till att de tar hänsyn till alla människors behov av vatten och sanitet. Kommissionen är medveten om att knappa resurser kan leda till konflikter, och stöder även samarbete mellan länder som går ut på att dela resurser. Kommissionen satsar nästan 400 miljoner per år på vatten- och sanitetsprogram som kan bidra till att bygga infrastruktur för dricks- och avloppsvattensystem och tillhandahålla grundläggande sanitet och hygien. Sedan 2004 har detta lett till att mer än 31 miljoner människor har fått tillgång till dricksvatten och 9 miljoner människor fått tillgång till sanitära anläggningar. När det gäller biologisk mångfald och naturresurser fokuserar kommissionen på att skydda bräckliga arter, regioner eller ekosystem och förhindra avskogning. Från lokal nivå och uppåt finns projekt där man arbetar med avfallshantering, förnybar energi, kustförvaltning, fiskeri, ökenspridning, hållbar markanvändning samt hållbar konsumtion och produktion. Kommissionen har t.ex. bidragit till att skydda 1,1 miljoner km2 skyddade områden världen över. Klimatförändringarna hanteras också genom program som syftar till att minska konsekvenserna för de mest eftersatta regionerna. Mer än 31 miljoner människor har fått tillgång till dricksvatten och 9,3 miljoner har fått tillgång till sanitära anläggningar 16 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

19 1,5 miljoner km² skyddad skog och 1,1 miljoner km² skyddade områden har bevarats Tillgång till vatten i Uganda Skydd av de eurasiska stäpperna Stäppen är ett av de mest sällsynta ekosystemen i Europa, men dess överlevnad är hotad. Europeiska kommissionen samarbetar med Ukrainas, Moldaviens och Rysslands myndigheter för att bevara stäppen. Pilotjordbruk upprättades för att visa hur lönsamt miljöskydd och ett ekologiskt hållbart jordbruk kan vara. En miljon hektar mark har utsetts till bevarandeområde. Eftersom 200 stäppbyar överges varje år enbart i Ukraina, stöder kommissionen även ekoturism och lokalt entreprenörskap. Fram tills nyligen hade staden Mubende i Uganda ett vattenförsörjningssystem från Kvinnor och barn måste gå långa sträckor för att hämta rent vatten, och hygienen var mycket bristfällig. År 2001 inleddes vattenprojektet Mid-western Towns Water & Sanitation, som finansierades av Europeiska kommissionen. År 2007 hade personer i tre städer, däribland Mubende, tillgång till vatten. Sedan dess har jag kunnat göra mer juice för mina kunder och öka mina inkomster säger en lokal kvinnlig företagare. Vårt vatten är säkert att dricka, så min familj lider inte längre av diarré. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 17

20 MÅL 8 UTVECKLA ETT GLOBALT PARTNERSKAP FÖR UTVECKLING Biståndet ligger fortfarande långt under FN:s mål på 0,7 procent av BNP för de flesta biståndsgivare År 2009 uppgick dock det totala officiella utvecklingsbiståndet till 119,6 miljarder dollar, jämfört med 80 miljarder dollar EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

21 Ett effektivare bistånd Europeiska kommissionen verkar aktivt för att öka biståndets effektivitet. Den strävar efter ett resultatinriktat bistånd av hög kvalitet, och arbetar med detta på tre nivåer: som enskild biståndsgivare, på EU-nivå genom att harmonisera sina strategier med medlemsstaternas och på internationell nivå genom sitt deltagande i organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. EU har en praktisk inställning till biståndets effektivitet. År 2009 fastställde unionen 21 åtgärder som ska genomföras före det internationella högnivåforumet för biståndseffektivitet i Seoul Man prioriterar bland annat användningen av mottagarländernas egna system som ett första alternativ för att kanalisera biståndet samt arbetsfördelningen mellan biståndsgivarna. Genom att fortsätta öka insynen och förutsägbarheten i stödet har Europeiska kommissionen som syfte att ytterligare öka effektiviteten och minska utvecklingsländernas administrativa börda. Aid for Trade Biståndsprogrammet Aid for Trade (AfT) är utformat för att hjälpa utvecklingsländerna att exportera till regionala och internationella marknader, vilket genererar intäkter som upprätthåller utvecklingen. AfT stärker handeln och produktionskapaciteten och kan bidra till att förbättra försörjningsmöjligheterna och uppnå millennieutvecklingsmålen genom att öka sysselsättningen och lönerna och öka regeringens skatteintäkter som används för den offentliga politiken. EU och dess medlemsstater är starkt engagerade i AfT:s arbete. År 2008 uppnådde de sitt mål att öka det handelsrelaterade biståndet till två miljarder euro per år före Dessa insatser går hand i hand med EU:s åtgärder för att förbättra utvecklingsländernas marknadstillträde, bland annat genom det så kallade allt utom vapen-initiativet, som ser till att de minst utvecklade länderna kan exportera alla typer av produkter (utom vapen) till EU utan några avgifter eller kvoter. Stöd till AVSländernas export på den globala marknaden Bekämpningsmedelsprogrammet Pesticides Initiative Programme (PIP) hjälper exportföretag inom trädgårdsnäringen i AVS-länderna att uppfylla EU:s regler för livsmedelssäkerhet och syftar till att göra dem långsiktigt hållbara. Vårt företag har haft oerhört stor nytta av stödet från PIP, säger en kvinnlig företagare i Kenya. Sedan vi blev certifierade förra året har vår export ökat från 25 ton till ett genomsnitt på ton per månad, och vi har tredubblat vår kundbas. Cirka små familjejordbruk har fått stöd från PIP. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 19

22 MÅL 8 58 valobservationsuppdrag utfördes Ingen utveckling utan säkerhet och demokrati EU:s fredsbevarande resurs för Afrika (APF) bidrar till att bevara freden och säkerheten på kontinental och regional nivå. Den stöder förebyggande, hantering och lösning av konflikter och fredsbevarande initiativ. APF arbetar i partnerskap och solidaritet med Afrikanska unionen och andra regionala organisationer, och syftet är att främja dialogen och stärka institutionernas förmåga till fred och säkerhet och ge en pålitlig finansieringskälla till afrikanskstyrda fredsbevarande insatser. För perioden tilldelades APF totalt 300 miljoner euro. Bland APF:s pågående insatser finns Afrikanska unionens uppdrag i Somalia och uppdraget för att befästa freden i Centralafrikanska republiken. Upp till Valobservationsuppdrag spelar en avgörande roll i stödet till länder på vägen mot demokrati. EU:s valobservatörer ger en opartisk bedömning av valprocesser till värdlandets regering och det internationella samfundet, och de utgör en välbehövd stabiliserande faktor. EU har utfört 58 valobservationsuppdrag de senaste fem åren fredsbevarande aktörer tillhandahålls varje år i afrikanskstyrda fredsinsatser 20 EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

23 km väg har byggts, restaurerats eller underhållits Bygget av motorvägen mellan Peru och Ecuador Bättre transporter Effektiva och pålitliga transporter underlättar den ekonomiska utvecklingen och bidrar till att minska fattigdomen. Att stödja den nationella transportpolitiken har därför varit ett av de traditionella målen för Europeiska kommissionens samarbete. Kommissionen prioriterar framför allt återuppbyggnad och underhåll av grundläggande transportinfrastruktur, som är avgörande för den långsiktiga utvecklingen, regional integration med grannländer och nationell säkerhet. Kommissionen är en av världens största bidragsgivare inom transportsektorn, i synnerhet i AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet). Sedan 2004 har Europeiska kommissionens bistånd bidragit till att bygga och restaurera över km väg, underhålla mer än km väg och förbättra ländernas förmåga att underhålla sina vägar, vilket har lett till minskade transportkostnader och bättre rörlighet för miljontals människor. Efter att Ecuador och Peru hade undertecknat ett fredsavtal 1998 började länderna arbeta mot ekonomisk integration. Deras binationella utvecklingsplan omfattade bland annat bygget av fem motorvägar. Mellan 2005 och 2009 bidrog Europeiska kommissionen med 51 miljoner euro för att hjälpa till med bygget av motorvägen Road Axis Nº1, den viktigaste landförbindelsen mellan de två länderna och en del av den panamerikanska motorvägen. Fördelarna med den nya vägen gynnar fyra miljoner invånare i gränsregionerna. EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 21

24 BISTÅNDET I FAKTA OCH SIFFROR Europeiska kommissionen satsar stora belopp 12,3 miljarder euro 2009 på externt bistånd världen över. Detta är ett bevis på kommissionens engagemang för att främja millennieutvecklingsmålen och andra utvecklingsmål med sina partner från hela världen. De främsta biståndsmottagarna är låginkomstländer, bland annat de minst utvecklade länderna. Kommissionen fokuserar främst på stöd till den sociala infrastrukturen på områden som utbildning och hälso- och sjukvård, och därefter på stöd till den ekonomiska infrastrukturen, t.ex. transport och energi. Om man ser till den geografiska fördelningen går största delen av detta stöd till Afrika och EU:s grannar. Kommissionen är också aktiv på viktiga områden som mänskliga rättigheter och hållbar utveckling samt gränsöverskridande frågor som jämställdhet mellan kvinnor och män. Diagrammen nedan visar det externa biståndet i EU:s budget (diagram 1) och det officiella utvecklingsbistånd som förvaltas av kommissionen fördelat över tid, region och sektor (diagram 2,3 och 4). EU:s budget för externt bistånd 2009 Åtaganden i miljoner euro Det offentliga utvecklingsbiståndets utveckling Åtaganden i miljoner euro EU:s budget utöver externt bistånd Externt bistånd (Budget + Europeiska utvecklingsfonden) EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen

25 Det offentliga utvecklingsbiståndets geografiska fördelning 2009 Åtaganden i miljoner euro Det offentliga utvecklingsbiståndets fördelning över sektorer 2009 Åtaganden i miljoner euro Europa Afrika: norr om Sahara Afrika: söder om Sahara Asien: Mellanöstern Asien: Södra Asien och Centralasien, Fjärran Östern Amerika Oceanien Bilateralt bistånd, oanvänt Multilateralt bistånd, totalt Social infrastruktur: utbildning, hälso- och sjukvård, vatten, regering och civila samhället, övrigt Ekonomisk infrastruktur och tjänster: transport, kommunikationer, energi, andra tjänster Produktion: jordbruk, skogsbruk och fiskeri, industri, gruvdrift och anläggning, handel och turism Flera sektorer/sektorsöverskridande: miljö, övrigt Budgetstöd, livsmedelsbistånd, livsmedelssäkerhet Skuldrelaterade insatser Humanitärt bistånd Övrigt/oanvänt: administrationskostnader, stöd till icke-statliga organisationer, ej specificerat EU:s bidrag till Millennieutvecklingsmålen 23

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009)

Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 1 december 2009 16891/09 (Presse 358) Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009) Idag, på Världsaidsdagen 2009, erinrar

Läs mer

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 En bättre värld United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 Landyta Källa: Worldmapper Befolkning Källa: Worldmapper 1. Utrota extrem fattigdom och hunger Delmål: Halvera andelen människor

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 17.12.2013 B7-0000/2013 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7-0000/2013 i enlighet med artikel 115.5 i

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:2 2014-05-15 UF2014/32091/UD/MU Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011)

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2012 COM(2012) 775 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2010 2011) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen Målsnöret - en elevaktiv lektion om millenniemålen Hur går det för millenniemålen? När världens stats- och regeringschefer antog Millenniedeklarationen och millenniemålen i samband med ett toppmöte i FN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Attityder till FN:s hållbarhetsmål

Attityder till FN:s hållbarhetsmål Attityder till FN:s hållbarhetsmål En studie bland allmänheten i 17 länder Johanna Laurin Gulled, Ipsos FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål har stort stöd både internationellt och i 2 FN:s nya globala

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-1042/3. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV B8-1042/3. Ändringsförslag 3.10.2016 B8-1042/3 3 Skäl Ca (nytt) Ca. Frihandelsavtal som har underminerat länders suveränitet, inklusive livsmedelssuveränitet, och uteslutit lokala jordbrukare från deras egna marknader, har bidragit

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Strömbäck Caroline Vidmark Hannes Datum 2017-02-28 Diarienummer KSN-2017-0052 Kommunstyrelsen Policy för hållbar utveckling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga

FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga Carolyn Hannan Docent, Lunds Universitet Folkhälsodagen Blekinge Ronneby Brunn, 20 oktober 2017 AGENDA 2030 FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( )

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( ) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.12.2014 COM(2014) 737 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2012-2013) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 23.11.2009 B7-0173/2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om FAO:s världstoppmöte

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna?

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? KSLA, 10:e december 2015 Nina Weitz, Research Associate Stockholm Environment Institute (SEI) SEI:s ARBETE MED MÅLEN Syfte? Att främja en

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Kommittédirektiv Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Dir. 2016:18 Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Sammanfattning Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING

EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING Inledning 1. Europeiska unionen har ett djupt engagemang för Förenta nationerna, för att upprätthålla och utveckla folkrätten

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 30 May 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utveckling

Läs mer

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Zambia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK-INFO, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.014

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utveckling 2009 3.2.2006 PE 369.874v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-42 Förslag till betänkande Margrietus van den Berg Effektivt bistånd och korruption i utvecklingsländer

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 BILAGA till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN om en

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

FINLANDS ANSLAG FÖR UTVECKLINGS SAMARBETE UNDER TIDEN SOM EU MEDLEM UTVECKLINGSSAMARBETE

FINLANDS ANSLAG FÖR UTVECKLINGS SAMARBETE UNDER TIDEN SOM EU MEDLEM UTVECKLINGSSAMARBETE FINLANDS ANSLAG FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE UNDER TIDEN SOM EU MEDLEM 6b/2005 FINLANDS ANSLAG FÖR UTVECKLINGS SAMARBETE UNDER TIDEN SOM EU MEDLEM Finland ger stöd till utvecklingsländerna både bilateralt

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN

Internationellt samarbete och. utveckling. Tillsammans mot fattigdomen i världen INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Internationellt samarbete och Tillsammans mot fattigdomen i världen utveckling Vi har de tekniska, ekonomiska och materiella resurserna för att utrota den extrema fattigdomen i världen

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020.

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020. Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-14 UD2014/51157/UD/MU Utrikesdepartementet Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020 1. Förväntade resultat

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0046/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0046/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Ăirts

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-0000/2016 4.5.2016 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2016 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

20091027 Birgitta Dahl

20091027 Birgitta Dahl 20091027 Birgitta Dahl FNs Barnkonvention fyller 20 år. Anförande av Birgitta Dahl, ordförande i Unicef Sverige, Den 11 november 2009, kl. 18.30, Tankarnas Trädgård, Stadsbiblioteket, Örebro. Ärade åhörare,

Läs mer

Novus Politikers inställning till det svenska biståndet

Novus Politikers inställning till det svenska biståndet Novus Politikers inställning till det svenska biståndet 2010 Slutrapport 2010-06-30 Arne Modig 1749 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sida. Undersökningen har

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet, solidaritet, handling Kampen för kvinnors

Läs mer

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.030

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige LANDSPROFIL BARNSÄKERHET 2007 Sverige Barnsäkerhetsprofilen 2007 för Sverige belyser bördan av skador bland barn och ungdomar och undersöker de sociodemografiska bestämmande faktorerna för att ge en utgångspunkt

Läs mer

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid frontlinjen som han sedan säljer på metallmarknaden. Foto: Niclas Hammarström.

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2014 4: (6) ******* 26.9.2013

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2014 4: (6) ******* 26.9.2013 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2014 Dokument nr: 4: (6) ******* 26.9.2013 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: ANNE E. JENSEN - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) MONIKA HOHLMEIER - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTETS STÅNDPUNKT Ändringar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete PRELIMINÄR VERSION 2003/2078(INI) 22 augusti 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling och samarbete till utskottet för

Läs mer

Därför ska du leta efter grodan på kaffe

Därför ska du leta efter grodan på kaffe Därför ska du leta efter grodan på kaffe Skogsskövling, klimat och fattigdom Varje år försvinner 13 miljoner hektar regnskog. Jordbruk är den starkaste drivkraften bakom avskogningen och står för 20 25

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer