Konkurrens inom hälso- och sjukvårdsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrens inom hälso- och sjukvårdsmarknaden"

Transkript

1 Konkurrens inom hälso- och sjukvårdsmarknaden Kartläggning av koncernförhållanden En rapport skriven av KPMG på uppdrag av

2 Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts som underlag. På uppdrag av har KMPG genomfört en kartläggning och analys av olika konkurrenslösningar inom äldreomsorg (hemtjänsten) och primärvård. Det är författarna själva som svarar för slutsatser och bedömningar. Stockholm, mars 2009 Dan Sjöblom Generaldirektör

3 Konkurrens inom hälso- och sjukvårdsmarknanden Kartläggning av koncernförhållanden Advisory KPMG Mars 2009 Antal sidor: 24

4 Innehåll 1. Koncernförhållanden primärkommuner 1 2. Koncernförhållanden landstingskommuner 3 3. Koncernstrukturer Achima Care ( ) Aleris Äldreomsorg ( ) Attendo Care ( ) Avesina ( ) Capio Carema Vård och Omsorg ( ) Finskt Seniorboende ( ) Förenade Care ( ) HomeMaid Hemservice ( ) HSB Omsorg ( ) Hälsoringen Vård Olivia Vård och omsorg ( ) Omsorgshuset i Stockholm ( ) Praktikertjänst Värdig Assistans Norden ( ) 15

5 1. Koncernförhållanden primärkommuner Nedanstående tabell omfattar de företag som förekommer fler än en gång i listan på de företag som primärkommunerna har avtal med (med reservation för svarsfrekvens och svarens korrekthet). Företagen redovisas i bokstavsordning. I tabellen markeras de företag som ingår i en koncern. I de fall något av övriga företag i koncernen förekommer i listan redovisas dessa i direkt anslutning till det företag som förekommer flest gånger (utan hänsyn till bokstavsordning). Koncernförhållanden, Primärkommuner Företagsnamn Org.nr. Förekomst Koncern Aleris Äldreomsorg Ja Attendo Care Ja Carema Äldreomsorg Ja - Carema Äldreomsorg DIRO Omsorg & Bemanning HB Nej Finskt Seniorboende Ja - FSB Hemservice Förenade Care Ja HomeMaid Hemservice Ja - Fixelina HSB Omsorg Ja - HSB ekonomisk förening 1 Indiva Care Nej Lövholmens Hemtjänst Nej Macorena HB Nej Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm Nej Olivia Vård och Omsorg Ja Omsorgscompagniet i Norden Nej Omsorgshuset i Stockholm Ja Partnerskap för Vård Nej Rosanum Hemvård Nej ROSS Real Omsorg i Stor Stad Nej Samhall Nej Team Assistans i Göteborg Nej Trygghet & Omtanke Team i Stockholm Nej 1

6 Vård & OmsorgsTeamet i Norden Nej Värdig Assistans Norden Ja Det företag som förekommer flest gånger i listan är Attendo Care, som har avtal med 19 kommuner. Därefter kommer Carema Äldreomsorg (11+1 kommun) och Aleris Äldreomsorg (10 kommuner) samt HSB Omsorg (7+1 kommun) och Förenade Care (6 kommuner). Den koncern i vilken företaget Carema Äldreomsorg ingår förekommer också bland de företag/koncerner som ett eller flera landsting har avtal med (se nedan). 2

7 2. Koncernförhållanden landstingskommuner Nedanstående tabell omfattar de företag som förekommer fler än en gång i listan på de företag som primärkommunerna har avtal med (med reservation för svarsfrekvens och svarens korrekthet). Företagen redovisas i bokstavsordning. I tabellen markeras de företag som ingår i en koncern. I de fall något av övriga företag i koncernen förekommer i listan redovisas dessa i direkt anslutning till det företag som förekommer flest gånger (utan hänsyn till bokstavsordning). Det kan noteras att flera av de stora aktörerna som återfinns i fler än ett landsting också har verksamhet på fler än ett ställa i dessa landsting (t.ex. Praktikertjänst och Carema). Nedanstående markering av förekomst avser antal landsting. Koncernförhållanden, Landstingskommuner Företagsnamn Org.nr. Förekomst Koncern Achima Care Ja Avesina Ja - Barnmorskemottagningen Storken Capio Ja - Capio Axess Akuten Capio Citykliniken Carema Vård och Omsorg Ja - Hälsocentral Brynäs Hälsocentral Gävle Carema Närvård Carema Primärvård Mölndals Vårdcentral Carema primärvård i u-län Familjeläkarna i Göteborg och Bohus Nej HälsoRingen Vård Ja M S Strand Nej Praktikertjänst

8 3. Koncernstrukturer För de företag som förekommer i fler än en primärkommun och/eller en landstingskommun samt ingår i en koncern görs nedan en redovisning av koncernstrukturen utifrån senast kända ägarförhållanden enligt senaste årsredovisning. Med koncern avses här när ett ägarförhållande existerar som omfattar en andel om minst 51 procent. I flera fall i nedanstående koncernstrukturer uppgår ägarförhållandena mellan moderoch dotterbolag till 100 procent. Bilderna över koncernstrukturerna har koncernmoden högst upp och därefter dotterbolag i fallande ordning. I de fall när det finns ett större antal dotterbolag på samma nivå har av layoutmässiga skäl dessa bolag grupperats och markerats med en ram. Det eller de företag som förekommer bland de företag som primärkommunerna och landstingskommunerna har avtal med markeras med svart. 3.1 Achima Care ( ) Bild över koncernstruktur: Achima Helse AS (Norge) Achima Care Moderbolaget förekommer inte bland de företag som landstingskommunerna har avtal med. 4

9 3.2 Aleris Äldreomsorg ( ) Bild över koncernstruktur (Sverige): EQT III Ltd Storbritannien Aleris Holding Aleris Aleris Medilab Aleris Äldreomsorg Nackageriatriken Målet i Sverige Nåjden Behandlingskonsult Aleris Holding ( ) har även dotterbolag i Danmark och Norge. Målet i Sverige ( ) har dotterbolagen Komplementa i Sverige ( ) samt Målet Boende ( ). Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 5

10 3.3 Attendo Care ( ) Bild över del av koncernstruktur: Attendo Care Holding Attendo Intressenter Attendo Group Attendo Attendo Care Attendo Care A/B Danmark Attendo Care A/B Norge Attendo Care Vardagshjälpen Barn- och ungdomsgruppen i Stockholm Stockholm Omsorg Svenska Trygghetsboenden Vårdjour Ösmohemmet Barn- och ungdomsgruppen i Stockholm ( ) har dotterbolagen Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster ( ), B&U Hemtjänst ( ) samt Personstöd i Sverige ( ) Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 3.4 Avesina ( ) Bild över koncernstruktur: Avesina Barnmorskemottagningen Storken FlyktingMedicinskt Centrum i Sverige Gyn.Specialisterna i Sverige

11 Dotterbolaget Barnmorskemottagningen Storken ( ) återfinns i listan på de företag som landstingen har avtal. 3.5 Capio Bild över del av koncernstruktur: Capio Lux Holding SARL (Luxemburg) Opica TopHolding Opica Holding Opica Capio Capio Services SARL Schweiz Mediscan OY Finland Volvat Medicinske Senter AS, Norge Capio Deutsche Klinik GmbH, Tyskaland Capio Anorexi Center Capio Development Capio Lundby Sjukhus Capio Sjukvård Norden Capio Artro Clinic Capio Diagnostik Capio Läkargruppen Vårdoteket Capio Axess Akuten Capio Heart Center Capio Medocular Capio Sante SA Frankrike Capio Citykliniken Capio Incentive Programs Capio Occupational Health Capio St Görans Sjukhus Capio Diagnostikk AS Norge Capio Holding Espana SL Spanien Capio Holding Plc Storbritannien Capio Diagnostik ( ) har ett dotterbolaget i Danmark Capio Diagnostik A/S Capio Incentive Programs ( ) har dotterbolaget Capio Employee Incentive 2006 Holding SA ( ) Capio Läkargruppen ( ) har dotterbolaget Linköping Medical Center ( ) 7

12 Capio Medocular ( ) har dotterbolagen Rediviva Medical Equipment ( ) och Resurface Medical ( ). Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 3.6 Carema Vård och Omsorg ( ) Bild över del av koncernstruktur: 3i Group Plc Storbritannien H-Careholding Carema Vård och Omsorg Se särskild beskrivning nedan Carema Omsorg Carema Orkiden Medihem Carema Äldreomsorg Carema VIP Skarpnäck Care Carema Äldreomsorg Opalen Vård Kydingeholm Tasava Grannskaps Serviceboende och Service Saltsjöbadens Sjukhus Långboda Gård Trehörna Omsorger Strandhemmet Seniortrivsel i Norr Svensk Äldrevård Skåneborg Vård

13 Carema Vård och Omsorg Carema Primärvård Carema Omsorg Rent-A-Doctor Carema Sjukvård Hälsocentral Brynäs Kållereds Vårdcentral Rent A Dentist Sweden Carema Närvård Hälsocentral Gävle Mölndals Vårdcentral Söderledens Jourmottagning Filipstads Vårdcentral Grästorps Nya Vårdcentral Uddevalla nya vårdcentral Rentanurse Scandinavia Care Team Scandinavia Carema Specialistvård Förvaltning Fertilitetscentrum TrialNet i Stockholm Vårdcentralen Lina Hage Skogås Nya Vårdcentral Vårdalliansen Gubbängen Nya Vårdcentral Carema Primärvård i Västmanland Under koncernmodern 3i Group Plc finns utöver H-Careholding ( ) ytterligare fyra bolag: 1. 3i Holding Plc (Storbritannien) med dotterbolaget Företagskapital kompanjonfond ( ) 2. FM-holding ( ) med dotterbolaget Allepac ( ). Allepac har dotterbolagen Narabelda ( ) och Rotsac SARL (Luxembourg). Narabelda har dotterbolaget COOR Service Management ( ) med ytterligare dotterbolag i Sverige, Danmark, Belgien och Finland. 3. Norma Group Holding GmbH (Tyskland) med dotterbolaget A Holding ( ) Under A Holding ligger A Invest ( ) som i sin tur har tolv dotterbolag i olika länder (A France SAS, Aba Italia SpA, Aba of America, Aba of Belgium m.fl). 4. Pharmadule Emtunga ( ) med sju dotterbolag i olika länder (Emtunga A/S i Norge, Emtunga Inc i USA, Pharmadule Emtunga OU i Estland m.fl) 9

14 Under H-Careholding ( ) ligger förutom Carema Vård och Omsorg ( ) bolaget H-Care Finland ( ) - H-Care Finland har dotterbolaget H-Care Finland OY under vilket det finns ytterligare fem dotterbolag i Finland. Carema Vård och Omsorg ( ) har förutom Carema Omsorg ( ), Carema Primärvård ( ), Carema Sjukvård ( ) samt Rent-A-Doctor ( ) dotterbolagen Attentia ( ), Carema AS (Norge) samt Carema Hoivapalvelut OY (Finland), - Under Carema Primärvård finns utöver de företag som redovisas ovan dotterbolagen SHP Alfa, SHP Beta, SHP Delta, SHP Epsilon samt SHP Gamma. - Under Carema Specialistvård Förvaltning ligger sju dotterbolag som huvudsakligen är olika specialicerade privata vårdgivare i olika delar av Sverige (Carema Specialistvård Handen, Sergelkliniken i Linköping m.fl) Koncernstrukturen kan komma att förändras, i tillgängliga register anges att en fusion pågår. Dotterbolaget FSB Hemservice ( ) återfinns bland de företag som kommunerna har avtal med. Ett flertal bolag under Carema Vård och Omsorg ( ) återfinns bland de företag som landstinen har avtal med (se avsnitt 3) 3.7 Finskt Seniorboende ( ) Bild över koncernstruktur: Finskt Seniorboende FSB Finsk Hemtjänst FSB Hemservice FSB Äldreboende Dotterbolaget FSB Hemservice ( ) återfinns bland de företag som kommunerna har avtal med. 10

15 3.8 Förenade Care ( ) Bild över koncernstruktur: Forenade Service A/S Danmark Förenade Service i Sverige Förenade Care Blueberry Entreprises Blueberry Services Förenade Fastigheter i Sverige Förenade hjälp Curatos Eurocare Curatos Girasol SL Spanien Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 3.9 HomeMaid Hemservice ( ) Bild över koncernstruktur: HomeMaid Hemservice Fixelina HomeMaid i Göteborg Dotterbolaget Fixelina ( ) återfinns bland de företag som kommunerna har avtal med HSB Omsorg ( ) Bild över del av koncernstruktur: 11

16 HSB Stockholm ek.för HSB Fastigheter Täby-Roslagen HSB Förvaltning HSB Hemservice HSB Kontorsservice i Stockholm HSB Mäklarna i Stockholm HSB Omsorg HSB Fastigheter Täby-Roslagen ( ) har dotterbolagen Näsby Park Centrum ( ) och Pelartornet Parkering ( ). HSB Holding ( ) har dotterbolagen HSB Ekotemplet 2 ( ), HSB Ekotemplet 3 ( ), HSB Ekotemplet 6 ( ), HSB Fastigheter Södermalm ( ) samt HSB Fastigheter i Sundbyberg ( ). Koncernmodern HSB Stockholm ek.för. ( ) återfinns bland de företag som kommunerna har avtal med Hälsoringen Vård Bild över koncernstruktur: Moteka Luxembourg SARL Luxemburg Moteka Neron Hälso- och Sjukvårdsutveckling HälsoRingen Commedia Medicin Direkt i Östersund Älta Primärvård HälsoRingen Arbetsliv HälsoRingen Vård

17 Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med Olivia Vård och omsorg ( ) Bild över koncernstruktur: Avocado Inde & Partner Olivia Bemanning & Utveckling Olivia Personlig Assistans Olivia Vård & Omsorg Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med Omsorgshuset i Stockholm ( ) Bild över koncernstruktur: Omsorgshuset i Stockholm Odensala HVB Hem Dotterbolaget i koncernen förekommer inte i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 13

18 3.14 Praktikertjänst Bild över del av koncernstruktur: Praktikertjänst Barnbördshuset Stockholm Cityakuten i Praktikertjänst Fastighetsbolaget Tranhalsen MEDOKENT - Företagskonsult EduCare Fastigheter Frösunda Vårdcentrum Löwet Närvård Medicinsk Röntgen Närsjukvården i Österlen Praktikertjänst Försäkring Praktikertjänst Närsjukvård Rehab Station Stockholm Holding Praktikerinvest Prodentus Proliva PTJ Resurs Radius Sjukvård Rehab Station Systems Stockholm (svb) Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs Southern California Real Estate Stockholm Heart Center Åre Hälsa & Natur Praktikerinvest ( ) har dotterbolagen Pramera ( ), Läkarhus ( ), Inter-Invest ( ), Portlåset, ( ), Östermalms Förvaltning Institut ( ), Praktikerfinans ( ) och Pranyg, ( ) PTJ Resurs ( ) har dotterbolagen Gottsunda Husläkarmottagning ( ), Primärvården i Boxholm ( ) och Primärvården i Östhammar och Öregrund ( ). Radius Sjukvård ( ) har dotterbolaget Företagshälsan Radius ( ) Rehab Station Stockholm Holding ( ) har dotterbolagen Haga Care ( ), Rehab Station Stockholm ( ) och Rehab Station Stockholm Hotel ( ). Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 14

19 3.15 Värdig Assistans Norden ( ) Bild över koncernstruktur: BioLife Investment Värdig Assistans i Norden WASA Omsorg Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 15

20 A Bruttolistor Bruttolista, Primärkommuner Företagsnamn Org.nr. Förekomst A personlig Omsorg, enskild firma Adium Omsorg Adulis Aleris Äldreomsorg Alerta Vård och Omsorg All-Tid Hemtjänst & Service n.a. 1 Aman Vård och Omsorg n.a. 1 AnnLeas AssistansPoolen i Järfälla KB Astridgården Athena omsorg Atlas & Bore i Stockholm n.a. 1 Attendo Care Bamboo Care Team n.a. 1 Beta Städtjänst n.a. 1 Big Care n.a. 1 Bildning och Vård i Stockholm n.a. 1 Blaze Consulting, enskild firma Blomsterfondens hemtjänst Bäckbacka Care Allomsorg n.a. 1 Care Rent International n.a. 1 Carema Äldreomsorg Carema Äldreomsorg Club Oldtimers n.a. 1 Curanda Curo Hemtjänst n.a. 1 Din Hemtjänst i Stockholm n.a. 1 DIRO Omsorg & Bemanning HB

21 Ersta diakonisällskap n.a. 1 ESS travel HB Ferla Finskt Seniorboende FSB Hemservice First Class Company n.a. 1 Fiskens service och omvårdnad Fisksätra hemtjänst HB Friskvård & hemservice Förenade Care Förenade Service Gajba städ och service Gotlands hemtjänster Hallans Carecenter Hanna s bemanning Hb Gäststugans Hemservice Hem och Hälsa Hemfrid i Sverige Hemservice i Halland Hemstyrkan Ekonomisk förening n.a. 1 Hemtjänst Anne Stahlin Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's n.a. n.a. 1 Hemtrevnad Service o Omsorg Väst Hemtrivsel Hjärtpunkt Skiljebo Holmströms htj Holmöns ekonomiska förening Homec Stockholm n.a. 1 HomeMaid Hemservice Fixelina HS Städservice HSB Omsorg HSB ekonomisk förening n.a. 1 Hushållsnära Tjänster (tidigare Vikariepoolen) n.a. 17

22 Högryd Hemservice Indiva Care In-Nursing hemassistans Jabis Järfälla Hem och Allservice HB Järva Vård och Omsorg n.a. 1 Klöverlyckan ekonomisk förening Kosmo KS Omtanke L&S La vita assistans Lindalens Allstäd Linköpings Kommunala Utförare LS Affärsutveckling Annelies htj Långaröds Hemservice Lärka hemtjänstkooperativ Lövholmens Hemtjänst Macorena HB Marla Service MI Städ Mica Omsorg Mituna, enskild firma Mysyc städservice Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm Mälarvård (tidigare Tillberg) n.a. 1 Nacka Hemservice Nacka Saltsjö Hemtjänst Naturdesign Nordisk hemservice Nordisk Hemservice n.a. 1 Norlandia Omsorg Nursing Pool Solna n.a. 1 Nyponrosen htj Olivia Vård och Omsorg Omsorgscompagniet i Norden

23 Omsorgshuset i Stockholm Orren Partnerskap för Vård Passy`s, Enskild firma Posten meddelande Priventa vård Proffskraft i Stockholm n.a. 1 Quibla, HB Respecta Hemtjänst n.a. 1 Rosanum Hemvård RoseMarie htj. Enskild firma ROSS Real Omsorg i Stor Stad Saltsjöbadens htj Samhall Selma och Oscar n.a. 1 Sisu Seniorservice n.a. 1 Skattunge Service Ek.för Sodexho Solrosens hemtjänst Stensö Service Stiftelsen Isaak Hirschs Minne n.a. 1 Stiftelsen Stora Sköndal n.a. 1 Stjärnvård Suomi Kartano - Finska Herrgården n.a. 1 Svanen Hemtjänst Sällskapet Vänner Pauvres Honteux n.a. 1 Södermalmskyrkan n.a. 1 T&T HB Team Assistans i Göteborg Tillberga grannsamverkan TL Assistans n.a. 1 TPS Vårdteam n.a. 1 Trosa Allservice Trosa Hempartner Trygghet & Omtanke Team i Stockholm

24 Umeå Kommunikationscenter Uumala Vbg:s hemtjänst och boende Web health support Vendelsö vård o Hälsa HB Viola Sundissons Hemservice Visby städservice Vård & OmsorgsTeamet i Norden Vårdpilen n.a. 1 Värdig Assistans Norden Äldreliv i Stockholm 1 Äldreomsorgens htj.enskild firma Bruttolista, Landstingskommuner Företagsnamn Org.nr. Förekomst Achima Care Apalby Fam.läk Avesina Barnmorskemottagningen Storken Backa Läkarhus KB Barnmorskegruppen i Göteborg BERGAKLINIKEN Billdals vårdcentral KB BJÄRESYSTRARNA HELENA BLANCK, SVEN-GÖRAN BÅSTAD LÄKARPRAKTIK (Randheim- Wiener) Capio Axess Akuten Capio Citykliniken Carema hälsocentral Brynäs Carema hälsocentral Gävle Carema Närvård Carema Primärvård

25 Carema Primärvård/Svensk Hälsovårdsförvaltning Carema primärvårdi u-län CITYHÄLSAN (Klackenstam) DOMUS MEDICA (d Lundberg, Christensen) Fam.läk Arboga Fam.läkare Klavs Wix-Nielsen Fam.läkare Simon Larsson Familjehälsan i Åstorp Familjeläkarna i Göteborg och Bohus Grundplåten Gynekolog- och Barnmorskemottagningen Fröja ekonomisk förening GÖINGEKLINIKEN Husläkarna i Kungsbacka HälsoRingen Vård Ionita Sverige Johanneslunds vårdcentral KATTENS LÄKARGRUPP, TRELLEBORG Klammerdammskliniken i Halmstad KneippenGruppen KvaLita Närsjukvård Legevisitten Ab LIMHAMNS LÄKARGRUPP Lovisa läkarmottagning Läjeskliniken Läkargruppen Edvaller & Wallin HB LÄKARGRUPPEN ÖDÅKRA LÄKARHUSET ROSLUNDA LÄKARMOTT I BJÄRNUM LÄKARPRAKTIK, Läkargården M S Strand MedHelp Medpro Mitt Hjärta Primärvård

26 MPCA konsult NOVAKLINIKEN, YSTAD Nya västerledens vårdcentral NYTORGSKLINIKEN (Muller-Hanssen, Norviit) NÄSETS LÄKARGRUPP Offerdals hälsocentral ek förening OLYMPIAKLINIKEN Partille Privatvård PILFORS, GUNILLA Praktikertjänst Precare Mälardalen PRIVATLÄKARNA I KNUTPUNKTEN Proliber Pålsboda vårdcentral Servicehälsan Fam.läk Shango Sjukvårdens utveckling i Hede/Vemdalen ek för/fjällhälsan Skepparens Läkar och Vård SPANGSBERG, LARS Spenshult Sävedalens läkarmottagning Tudorkliniken Utrikeshälsan VALENS LÄKARGRUPP VEGEHOLMS LÄKARHUS VIKENLÄKARNA (F Clausen) Vittangi VC Vivalla vårdbolag Vivalla vårdbolag Vårdcentralen Östertull

Vårdcentral (ctrl+f för att söka

Vårdcentral (ctrl+f för att söka Ägare/Drivs av (ctrl+f för att söka ) Vårdcentral (ctrl+f för att söka ) Grundstenen 118578 Nacka Närsjukhus Proxima landsting/boo landsting/ektorps landsting/fisksätra landsting/forums Familjeläkarna

Läs mer

Manual för tidsredovisning och fakturering Privata Hemtjänstföretag

Manual för tidsredovisning och fakturering Privata Hemtjänstföretag Manual för tidsredovisning och fakturering Privata Hemtjänstföretag Innehåll 1. Att komma igång s. 2 Det här behöver du Ändra inställningar i Excel Ladda ner mallen Spara mallen Mallens flikar 2. Att redovisa

Läs mer

Kartläggning av ägarförhållanden hos företag som bedriver sjukvård på entreprenad åt landstinget

Kartläggning av ägarförhållanden hos företag som bedriver sjukvård på entreprenad åt landstinget Beställare Vård Strategisk leverantörsuppföljning BILAGA 2005-11-03 LS 0511-2003 1 (12) Kartläggning av ägarförhållanden hos företag som bedriver sjukvård på entreprenad åt landstinget Nedan redovisas

Läs mer

Manual för tidsredovisning och fakturering Privata Hemtjänstföretag

Manual för tidsredovisning och fakturering Privata Hemtjänstföretag Manual för tidsredovisning och fakturering Privata Hemtjänstföretag Innehåll 1. Att komma igång s. 2 Det här behöver du Ändra inställningar i Excel Ladda ner mallen Spara mallen Mallens flikar 2. Att redovisa

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

VÅRDFÖRETAGEN En UC analys av vårdbranschen (SNI 86, 87 och 88)

VÅRDFÖRETAGEN En UC analys av vårdbranschen (SNI 86, 87 och 88) VÅRDFÖRETAGEN En UC analys av vårdbranschen (SNI 86, 87 och 88) UC studie över Vårdföretagen Omfattar endast bolag som drivs som AB UC har använt det av UC senast tillgängliga och inlästa helårsbokslut.

Läs mer

Den svenska modellens jämlikhetsambition en förutsättning för att alla sociala grupper ska våga bli gamla?

Den svenska modellens jämlikhetsambition en förutsättning för att alla sociala grupper ska våga bli gamla? Den svenska modellens jämlikhetsambition en förutsättning för att alla sociala grupper ska våga bli gamla? Presentation PRO GysingeAkademin 7 nov 2012 Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms

Läs mer

Anordnare i Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka. Boo.

Anordnare i Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka. Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka Anordnare i Boo Sicklaön Boo Älta Fisksätra/ Saltsjöbaden AB Etnisk Svensk Hemtjänst Adulis Omsorg

Läs mer

Bilaga 1 - Företag medlemmar i Vårdföretagarna bransch C per den 19 december 2013

Bilaga 1 - Företag medlemmar i Vårdföretagarna bransch C per den 19 december 2013 Bilaga 1 - Företag medlemmar i Vårdföretagarna bransch C per den 19 december 2013 Juridiskt namn Orgnr. Medlemsnr. AB Drolet 556621-7930 813188 AB Medicinsk-Odontologisk Forskning och Terapi MOFT 556233-0547

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

PERSONAL- BOKSLUT 2013

PERSONAL- BOKSLUT 2013 PERSONALBOKSLUT 2013 Förord Praktikertjänsts personalbokslut är till för att ge en bild av vår största tillgång medarbetarna utifrån olika perspektiv. Praktikertjänst är som alla tjänsteföretag ett personalintensivt

Läs mer

Manual för tidsredovisning och fakturering Privata Hemtjänstföretag

Manual för tidsredovisning och fakturering Privata Hemtjänstföretag Manual för tidsredovisning och fakturering Privata Hemtjänstföretag Innehåll 1. Att komma igång s. 2 Det här behöver du Ändra inställningar i Excel Ladda ner mallen Spara mallen Mallens flikar 2. Att redovisa

Läs mer

Anordnare i Fisksätra/Saltsjöbaden

Anordnare i Fisksätra/Saltsjöbaden Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka Anordnare i Fisksätra/Saltsjöbaden Sicklaön Boo Älta Fisksätra/ Saltsjöbaden AB Etnisk Svensk Hemtjänst

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Grindberga Familjeläkarenhet Åbågens Nya Vårdcentral

Grindberga Familjeläkarenhet Åbågens Nya Vårdcentral Bräcke Diakoni Vårdcentralen Centrum Vårdcentralen Ängabo Kosmo Solliden Företagshälsan Hälsosam i Västbo AB Anderstorps vårdcentral Aneby Vårdcentral Angered läkarhus Capio vc Angered Vi Gör Rehab Grindberga

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

Anordnare i Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka. Boo.

Anordnare i Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka. Boo. Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka Anordnare i Boo Sicklaön Boo Älta Fisksätra/ Saltsjöbaden AB Etnisk Svensk Hemtjänst Adulis Omsorg

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Norska företag i Sverige och Västra Götaland Fakta & Analys 212:8 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Norska företag i Sverige och Västra Götaland Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

Anordnare i Älta. Boo

Anordnare i Älta. Boo Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka Anordnare i Älta Sicklaön Boo Älta Fisksätra/ Saltsjöbaden AB Etnisk Svensk Hemtjänst Adulis Omsorg

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Ambulans och vårdcentral - samverkan då akutvård ej är indicerad

Ambulans och vårdcentral - samverkan då akutvård ej är indicerad INSTRUKTION 1 (7) INLEDNING Syftet med samverkan mellan ambulansverksamheten och vårdcentralerna är att omhändertagandet av patienter skall ske på rätt vårdnivå. Därigenom blir patientsäkerheten hög och

Läs mer

Socialtjänsten, Umeå kommun. Umeå. Gerd Ivert. www.umea.se

Socialtjänsten, Umeå kommun. Umeå. Gerd Ivert. www.umea.se Umeå 1 Lite fakta om Umeå Invånare: 112 732, varav 13,6% är 65 år och äldre Medelålder: 38 år Yta: 2 317 kvm Norrlands knutpunkt Staden som växer Kunskapsstaden Friluftsstaden Kulturstaden 2 Utförare av

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Upphandlingsprotokoll (ers 2015-06-05) Upphandlande organisation 2.1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2015-06-23

Upphandlingsprotokoll (ers 2015-06-05) Upphandlande organisation 2.1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2015-06-23 Upphandlingsprotokoll (ers 2015-06-05) 2015-06-23 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 4 Mitt Ola Andersson 3.2.2-2015-1877 2.1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking Revisionsrapport* Bemanningsföretag Landstinget Halland 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Syfte/revisionsfråga...1 3 Metod och omfattning...1

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Den som söker skall finna. Om granskning av företag inom vård, skola och omsorg

Den som söker skall finna. Om granskning av företag inom vård, skola och omsorg Den som söker skall finna Om granskning av företag inom vård, skola och omsorg Om granskning av företag inom vård, skola och omsorg 2 Innehåll Tryggare på krogen än i förskolan?...3 Granskning av hemtjänst

Läs mer

Vård och Omsorg. Carema AB Vretenvägen 13, Box 1565, 171 29 Solna Telefon 08-578 70 000 www.carema.se

Vård och Omsorg. Carema AB Vretenvägen 13, Box 1565, 171 29 Solna Telefon 08-578 70 000 www.carema.se Carema är ett av Sveriges ledande företag inom vård och omsorg med verksamhet inom äldreomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning, psykiatri, missbruk, primärvård, specialistvård, närvård och

Läs mer

GETINGE GROUP SECURING THE QUALITY OF CARE

GETINGE GROUP SECURING THE QUALITY OF CARE SECURING THE QUALITY OF CARE Getinge Treasury Dagens teman Organisation Valutahantering Upplåning Internbanksverksamhet Cash Management Administrativa rutiner Risk Management / Globala försäkringsprogram

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Landstinget Halland Februari 2009 Anita Andersson Margareta Bertin Christel Eriksson certifierad kommunal revisor

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra

Läs mer

Valfrihetssystem. En möjlighet för dig?

Valfrihetssystem. En möjlighet för dig? Valfrihetssystem En möjlighet för dig? Nya affärsmöjligheter LOV lag om valfrihetssystem öppnar nya affärsmöjligheter för dig som driver eller som planerar att starta en verksamhet inom service, vård eller

Läs mer

Fakturaadresser Posten AB

Fakturaadresser Posten AB PostNordkoncernen Fakturaadresser Fakturaadresser Posten AB Posten AB, organisationsnummer: 556128-6559 Senast uppdaterad: Sida 1/11 Posten AB 610022 Avier/fakturor för lokalhyror Posten AB Real Estate/A7O

Läs mer

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete till nytta för patienterna Susanna Lagersten programchef QRC Coachingakademi www.qrcstockholm.org Kvalitetsregistersatsningen Effektmål - Vid utgången av

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

Bilaga till valberedningens fullständiga förslag. Uppdrag som funktionär

Bilaga till valberedningens fullständiga förslag. Uppdrag som funktionär Bilaga till valberedningens fullständiga förslag Uppdrag som funktionär Margaret von Platen Styrelseledamot i Karo Bio Aktiebolag Styrelseledamot i MvP Förvaltning AB Lena Patriksson Keller Styrelseledamot

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Hur flyttar man en person i HSA till en annan gren? 1. Flyttar person i HSA-katalogen Högerklicka på Per Uppman. Klicka på länken Flytta. Flytta

Läs mer

Bilaga 1 Diarie nr: 3.2.2-2015-1877. TMP i Uppsala AB Funbo Broby Uppsala 189,00 kr 83. Utslussen Asylboende Fredriksberg Ludvika 194,00 kr 92

Bilaga 1 Diarie nr: 3.2.2-2015-1877. TMP i Uppsala AB Funbo Broby Uppsala 189,00 kr 83. Utslussen Asylboende Fredriksberg Ludvika 194,00 kr 92 Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 4 Mitt Boendeform 1 med självhushåll grundutförande 1 Scandset Holding Ab Campus Park Vågbro Söderhamn 175,00 kr 200 2 Håkan Larsson Bilkonsult AB Tierp

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården En rapport skriven av KPMG AB på uppdrag av Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts

Läs mer

Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Hedberg Jenny Datum Diarienummer 13--6 ALN--16.3 Äldrenämnden Tertialuppföljningar, tertial 3 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Avsnitt 1 Projektgrupp: Mats Lundborg (sammank) Ingrid Nielsen Stefan Svallhage Britt-Louise Hansson Hans Sundsten Nils Larsson Thor Lithman

Läs mer

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Dagordningens punkt nummer 4 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 27 038 597 aktier, varav 0 aktier av serie- A och 27 038 597 aktier av serie- B. Tillsammans

Läs mer

Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden. Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius

Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden. Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius Reflektioner Svenska kyrkan och diakoni (anstalter) Gunnar Edqvists artikel i SKT

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Effekter på kostnader, kvalitet etc? Debatten efter SNS-boken Konkurrensens

Läs mer

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Datum: 2015-04-27 NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Innehållsförteckning Nulägesrapport av införandet av NPÖ i VGK... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 3.1 Kartläggningsenkät... 4

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Umeå. Trondheim. Åseda. Helsingborg

Umeå. Trondheim. Åseda. Helsingborg BOKSLUT 2012 Trondheim Umeå Sastamala Hamar Oslo Helsingfors Solna Tallinn Göteborg Köpenhamn Åseda Helsingborg Riga Amsterdam Reeuwijk Karlsruhe Zürich Wiener Neudorf Budapest Belgrad Verksamhet Svea

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se 1. Hur man registerar in en person i HSA-katalogen Klicka på Internet Explorerknappen. Klicka på Webbsidan kan inte visas-knappen.

Läs mer

Standardiseringsarbete för Kvalitet i äldreboende och Kvalitet i hemtjänst SIS/TK 572/573

Standardiseringsarbete för Kvalitet i äldreboende och Kvalitet i hemtjänst SIS/TK 572/573 Standardiseringsarbete för Kvalitet i äldreboende och Kvalitet i hemtjänst SIS/TK 572/573 Stefan Lundberg, ordförande Alexandra Antoni, projektledare, SIS Tuula Cammersand, projektledare, SIS Standardiseringens

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Stefan Persson Styrelseordförande Född 1947 Valår 1979 Huvudsysselsättning Styrelseordförande

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Annonsera på NORRLAND ETT EGET LAND Välkommen till sensationen och den stora destinationssajten och facebooksidan Norrland ett eget land. Norrland ett eget land har spridit

Läs mer

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen.

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen. LEDNINGSORGAN ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG KAPITALFÖRVALTNING AB STYRELSE GUSTAV KARNER Födelseår: 1967. Post i styrelsen: Ordförande. Invald: 2007. Huvudsaklig utbildning: Civ.ek. samt Civ.ing. Huvudsaklig

Läs mer

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna?

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Studie av företagen som etablerar sig i vårdval Halland, Stockholm, Kronoberg, respektive Västmanland Rapport 0076 Vårdcentraler

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Fortfarande bra vårdresultat men oförmåga ta itu med kroniska svagheter

Fortfarande bra vårdresultat men oförmåga ta itu med kroniska svagheter Euro Health Consumer Index 2013: Sverige rasar i årets ranking av EU-sjukvården Fortfarande bra vårdresultat men oförmåga ta itu med kroniska svagheter Bryssel, den 28 november, 2013 Samtidigt som den

Läs mer

Mobil Närvård Skaraborg

Mobil Närvård Skaraborg Välkomna Mobil Närvård Skaraborg Bakgrund 96.000 invånare 6 kommuner 10 vårdcentraler varav 4 privata Skaraborgs sjukhus Lidköping Startskottet för Närvård västra Skaraborg år 2001 Ledningsgruppen träffas

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Bromma Stadsdelsnämnd

Bromma Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga verksamhetsavtal Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Verksamhet/objekt (beskrivning) Planerade verksamhetsar Planerat

Läs mer

Insiderregister. Information om beställningen. Ändringar i anmälningsskyldiges ägande, offentlig register

Insiderregister. Information om beställningen. Ändringar i anmälningsskyldiges ägande, offentlig register Insiderregister Information om beställningen Beställare Rapport Insider organisation Beställningstid 09:46 Beställningsreferens Beställningstyp En gång Körningsdag Namn av filen Perioden startar 15.08.2006

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg 1 (10) Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö Datum Tid 14.00 15.45 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter Inger Akalla Ordförande (KD) (S) Margareta Åkerberg Petra Larsson Jane

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

HSB Omsorg og HSB Bonära

HSB Omsorg og HSB Bonära HSB Omsorg og HSB Bonära 9. 10. september 2008 Charlotte Axelsson Charlotte Axelsson, vd HSB Stockholm Sid 1 HSB Stockholm idag Sid 2 Omsättning nära 3 mdkr HSBs kärnvärderingar Engagemang Trygghet Hållbarhet

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer