Konkurrens inom hälso- och sjukvårdsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrens inom hälso- och sjukvårdsmarknaden"

Transkript

1 Konkurrens inom hälso- och sjukvårdsmarknaden Kartläggning av koncernförhållanden En rapport skriven av KPMG på uppdrag av

2 Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts som underlag. På uppdrag av har KMPG genomfört en kartläggning och analys av olika konkurrenslösningar inom äldreomsorg (hemtjänsten) och primärvård. Det är författarna själva som svarar för slutsatser och bedömningar. Stockholm, mars 2009 Dan Sjöblom Generaldirektör

3 Konkurrens inom hälso- och sjukvårdsmarknanden Kartläggning av koncernförhållanden Advisory KPMG Mars 2009 Antal sidor: 24

4 Innehåll 1. Koncernförhållanden primärkommuner 1 2. Koncernförhållanden landstingskommuner 3 3. Koncernstrukturer Achima Care ( ) Aleris Äldreomsorg ( ) Attendo Care ( ) Avesina ( ) Capio Carema Vård och Omsorg ( ) Finskt Seniorboende ( ) Förenade Care ( ) HomeMaid Hemservice ( ) HSB Omsorg ( ) Hälsoringen Vård Olivia Vård och omsorg ( ) Omsorgshuset i Stockholm ( ) Praktikertjänst Värdig Assistans Norden ( ) 15

5 1. Koncernförhållanden primärkommuner Nedanstående tabell omfattar de företag som förekommer fler än en gång i listan på de företag som primärkommunerna har avtal med (med reservation för svarsfrekvens och svarens korrekthet). Företagen redovisas i bokstavsordning. I tabellen markeras de företag som ingår i en koncern. I de fall något av övriga företag i koncernen förekommer i listan redovisas dessa i direkt anslutning till det företag som förekommer flest gånger (utan hänsyn till bokstavsordning). Koncernförhållanden, Primärkommuner Företagsnamn Org.nr. Förekomst Koncern Aleris Äldreomsorg Ja Attendo Care Ja Carema Äldreomsorg Ja - Carema Äldreomsorg DIRO Omsorg & Bemanning HB Nej Finskt Seniorboende Ja - FSB Hemservice Förenade Care Ja HomeMaid Hemservice Ja - Fixelina HSB Omsorg Ja - HSB ekonomisk förening 1 Indiva Care Nej Lövholmens Hemtjänst Nej Macorena HB Nej Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm Nej Olivia Vård och Omsorg Ja Omsorgscompagniet i Norden Nej Omsorgshuset i Stockholm Ja Partnerskap för Vård Nej Rosanum Hemvård Nej ROSS Real Omsorg i Stor Stad Nej Samhall Nej Team Assistans i Göteborg Nej Trygghet & Omtanke Team i Stockholm Nej 1

6 Vård & OmsorgsTeamet i Norden Nej Värdig Assistans Norden Ja Det företag som förekommer flest gånger i listan är Attendo Care, som har avtal med 19 kommuner. Därefter kommer Carema Äldreomsorg (11+1 kommun) och Aleris Äldreomsorg (10 kommuner) samt HSB Omsorg (7+1 kommun) och Förenade Care (6 kommuner). Den koncern i vilken företaget Carema Äldreomsorg ingår förekommer också bland de företag/koncerner som ett eller flera landsting har avtal med (se nedan). 2

7 2. Koncernförhållanden landstingskommuner Nedanstående tabell omfattar de företag som förekommer fler än en gång i listan på de företag som primärkommunerna har avtal med (med reservation för svarsfrekvens och svarens korrekthet). Företagen redovisas i bokstavsordning. I tabellen markeras de företag som ingår i en koncern. I de fall något av övriga företag i koncernen förekommer i listan redovisas dessa i direkt anslutning till det företag som förekommer flest gånger (utan hänsyn till bokstavsordning). Det kan noteras att flera av de stora aktörerna som återfinns i fler än ett landsting också har verksamhet på fler än ett ställa i dessa landsting (t.ex. Praktikertjänst och Carema). Nedanstående markering av förekomst avser antal landsting. Koncernförhållanden, Landstingskommuner Företagsnamn Org.nr. Förekomst Koncern Achima Care Ja Avesina Ja - Barnmorskemottagningen Storken Capio Ja - Capio Axess Akuten Capio Citykliniken Carema Vård och Omsorg Ja - Hälsocentral Brynäs Hälsocentral Gävle Carema Närvård Carema Primärvård Mölndals Vårdcentral Carema primärvård i u-län Familjeläkarna i Göteborg och Bohus Nej HälsoRingen Vård Ja M S Strand Nej Praktikertjänst

8 3. Koncernstrukturer För de företag som förekommer i fler än en primärkommun och/eller en landstingskommun samt ingår i en koncern görs nedan en redovisning av koncernstrukturen utifrån senast kända ägarförhållanden enligt senaste årsredovisning. Med koncern avses här när ett ägarförhållande existerar som omfattar en andel om minst 51 procent. I flera fall i nedanstående koncernstrukturer uppgår ägarförhållandena mellan moderoch dotterbolag till 100 procent. Bilderna över koncernstrukturerna har koncernmoden högst upp och därefter dotterbolag i fallande ordning. I de fall när det finns ett större antal dotterbolag på samma nivå har av layoutmässiga skäl dessa bolag grupperats och markerats med en ram. Det eller de företag som förekommer bland de företag som primärkommunerna och landstingskommunerna har avtal med markeras med svart. 3.1 Achima Care ( ) Bild över koncernstruktur: Achima Helse AS (Norge) Achima Care Moderbolaget förekommer inte bland de företag som landstingskommunerna har avtal med. 4

9 3.2 Aleris Äldreomsorg ( ) Bild över koncernstruktur (Sverige): EQT III Ltd Storbritannien Aleris Holding Aleris Aleris Medilab Aleris Äldreomsorg Nackageriatriken Målet i Sverige Nåjden Behandlingskonsult Aleris Holding ( ) har även dotterbolag i Danmark och Norge. Målet i Sverige ( ) har dotterbolagen Komplementa i Sverige ( ) samt Målet Boende ( ). Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 5

10 3.3 Attendo Care ( ) Bild över del av koncernstruktur: Attendo Care Holding Attendo Intressenter Attendo Group Attendo Attendo Care Attendo Care A/B Danmark Attendo Care A/B Norge Attendo Care Vardagshjälpen Barn- och ungdomsgruppen i Stockholm Stockholm Omsorg Svenska Trygghetsboenden Vårdjour Ösmohemmet Barn- och ungdomsgruppen i Stockholm ( ) har dotterbolagen Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster ( ), B&U Hemtjänst ( ) samt Personstöd i Sverige ( ) Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 3.4 Avesina ( ) Bild över koncernstruktur: Avesina Barnmorskemottagningen Storken FlyktingMedicinskt Centrum i Sverige Gyn.Specialisterna i Sverige

11 Dotterbolaget Barnmorskemottagningen Storken ( ) återfinns i listan på de företag som landstingen har avtal. 3.5 Capio Bild över del av koncernstruktur: Capio Lux Holding SARL (Luxemburg) Opica TopHolding Opica Holding Opica Capio Capio Services SARL Schweiz Mediscan OY Finland Volvat Medicinske Senter AS, Norge Capio Deutsche Klinik GmbH, Tyskaland Capio Anorexi Center Capio Development Capio Lundby Sjukhus Capio Sjukvård Norden Capio Artro Clinic Capio Diagnostik Capio Läkargruppen Vårdoteket Capio Axess Akuten Capio Heart Center Capio Medocular Capio Sante SA Frankrike Capio Citykliniken Capio Incentive Programs Capio Occupational Health Capio St Görans Sjukhus Capio Diagnostikk AS Norge Capio Holding Espana SL Spanien Capio Holding Plc Storbritannien Capio Diagnostik ( ) har ett dotterbolaget i Danmark Capio Diagnostik A/S Capio Incentive Programs ( ) har dotterbolaget Capio Employee Incentive 2006 Holding SA ( ) Capio Läkargruppen ( ) har dotterbolaget Linköping Medical Center ( ) 7

12 Capio Medocular ( ) har dotterbolagen Rediviva Medical Equipment ( ) och Resurface Medical ( ). Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 3.6 Carema Vård och Omsorg ( ) Bild över del av koncernstruktur: 3i Group Plc Storbritannien H-Careholding Carema Vård och Omsorg Se särskild beskrivning nedan Carema Omsorg Carema Orkiden Medihem Carema Äldreomsorg Carema VIP Skarpnäck Care Carema Äldreomsorg Opalen Vård Kydingeholm Tasava Grannskaps Serviceboende och Service Saltsjöbadens Sjukhus Långboda Gård Trehörna Omsorger Strandhemmet Seniortrivsel i Norr Svensk Äldrevård Skåneborg Vård

13 Carema Vård och Omsorg Carema Primärvård Carema Omsorg Rent-A-Doctor Carema Sjukvård Hälsocentral Brynäs Kållereds Vårdcentral Rent A Dentist Sweden Carema Närvård Hälsocentral Gävle Mölndals Vårdcentral Söderledens Jourmottagning Filipstads Vårdcentral Grästorps Nya Vårdcentral Uddevalla nya vårdcentral Rentanurse Scandinavia Care Team Scandinavia Carema Specialistvård Förvaltning Fertilitetscentrum TrialNet i Stockholm Vårdcentralen Lina Hage Skogås Nya Vårdcentral Vårdalliansen Gubbängen Nya Vårdcentral Carema Primärvård i Västmanland Under koncernmodern 3i Group Plc finns utöver H-Careholding ( ) ytterligare fyra bolag: 1. 3i Holding Plc (Storbritannien) med dotterbolaget Företagskapital kompanjonfond ( ) 2. FM-holding ( ) med dotterbolaget Allepac ( ). Allepac har dotterbolagen Narabelda ( ) och Rotsac SARL (Luxembourg). Narabelda har dotterbolaget COOR Service Management ( ) med ytterligare dotterbolag i Sverige, Danmark, Belgien och Finland. 3. Norma Group Holding GmbH (Tyskland) med dotterbolaget A Holding ( ) Under A Holding ligger A Invest ( ) som i sin tur har tolv dotterbolag i olika länder (A France SAS, Aba Italia SpA, Aba of America, Aba of Belgium m.fl). 4. Pharmadule Emtunga ( ) med sju dotterbolag i olika länder (Emtunga A/S i Norge, Emtunga Inc i USA, Pharmadule Emtunga OU i Estland m.fl) 9

14 Under H-Careholding ( ) ligger förutom Carema Vård och Omsorg ( ) bolaget H-Care Finland ( ) - H-Care Finland har dotterbolaget H-Care Finland OY under vilket det finns ytterligare fem dotterbolag i Finland. Carema Vård och Omsorg ( ) har förutom Carema Omsorg ( ), Carema Primärvård ( ), Carema Sjukvård ( ) samt Rent-A-Doctor ( ) dotterbolagen Attentia ( ), Carema AS (Norge) samt Carema Hoivapalvelut OY (Finland), - Under Carema Primärvård finns utöver de företag som redovisas ovan dotterbolagen SHP Alfa, SHP Beta, SHP Delta, SHP Epsilon samt SHP Gamma. - Under Carema Specialistvård Förvaltning ligger sju dotterbolag som huvudsakligen är olika specialicerade privata vårdgivare i olika delar av Sverige (Carema Specialistvård Handen, Sergelkliniken i Linköping m.fl) Koncernstrukturen kan komma att förändras, i tillgängliga register anges att en fusion pågår. Dotterbolaget FSB Hemservice ( ) återfinns bland de företag som kommunerna har avtal med. Ett flertal bolag under Carema Vård och Omsorg ( ) återfinns bland de företag som landstinen har avtal med (se avsnitt 3) 3.7 Finskt Seniorboende ( ) Bild över koncernstruktur: Finskt Seniorboende FSB Finsk Hemtjänst FSB Hemservice FSB Äldreboende Dotterbolaget FSB Hemservice ( ) återfinns bland de företag som kommunerna har avtal med. 10

15 3.8 Förenade Care ( ) Bild över koncernstruktur: Forenade Service A/S Danmark Förenade Service i Sverige Förenade Care Blueberry Entreprises Blueberry Services Förenade Fastigheter i Sverige Förenade hjälp Curatos Eurocare Curatos Girasol SL Spanien Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 3.9 HomeMaid Hemservice ( ) Bild över koncernstruktur: HomeMaid Hemservice Fixelina HomeMaid i Göteborg Dotterbolaget Fixelina ( ) återfinns bland de företag som kommunerna har avtal med HSB Omsorg ( ) Bild över del av koncernstruktur: 11

16 HSB Stockholm ek.för HSB Fastigheter Täby-Roslagen HSB Förvaltning HSB Hemservice HSB Kontorsservice i Stockholm HSB Mäklarna i Stockholm HSB Omsorg HSB Fastigheter Täby-Roslagen ( ) har dotterbolagen Näsby Park Centrum ( ) och Pelartornet Parkering ( ). HSB Holding ( ) har dotterbolagen HSB Ekotemplet 2 ( ), HSB Ekotemplet 3 ( ), HSB Ekotemplet 6 ( ), HSB Fastigheter Södermalm ( ) samt HSB Fastigheter i Sundbyberg ( ). Koncernmodern HSB Stockholm ek.för. ( ) återfinns bland de företag som kommunerna har avtal med Hälsoringen Vård Bild över koncernstruktur: Moteka Luxembourg SARL Luxemburg Moteka Neron Hälso- och Sjukvårdsutveckling HälsoRingen Commedia Medicin Direkt i Östersund Älta Primärvård HälsoRingen Arbetsliv HälsoRingen Vård

17 Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med Olivia Vård och omsorg ( ) Bild över koncernstruktur: Avocado Inde & Partner Olivia Bemanning & Utveckling Olivia Personlig Assistans Olivia Vård & Omsorg Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med Omsorgshuset i Stockholm ( ) Bild över koncernstruktur: Omsorgshuset i Stockholm Odensala HVB Hem Dotterbolaget i koncernen förekommer inte i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 13

18 3.14 Praktikertjänst Bild över del av koncernstruktur: Praktikertjänst Barnbördshuset Stockholm Cityakuten i Praktikertjänst Fastighetsbolaget Tranhalsen MEDOKENT - Företagskonsult EduCare Fastigheter Frösunda Vårdcentrum Löwet Närvård Medicinsk Röntgen Närsjukvården i Österlen Praktikertjänst Försäkring Praktikertjänst Närsjukvård Rehab Station Stockholm Holding Praktikerinvest Prodentus Proliva PTJ Resurs Radius Sjukvård Rehab Station Systems Stockholm (svb) Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs Southern California Real Estate Stockholm Heart Center Åre Hälsa & Natur Praktikerinvest ( ) har dotterbolagen Pramera ( ), Läkarhus ( ), Inter-Invest ( ), Portlåset, ( ), Östermalms Förvaltning Institut ( ), Praktikerfinans ( ) och Pranyg, ( ) PTJ Resurs ( ) har dotterbolagen Gottsunda Husläkarmottagning ( ), Primärvården i Boxholm ( ) och Primärvården i Östhammar och Öregrund ( ). Radius Sjukvård ( ) har dotterbolaget Företagshälsan Radius ( ) Rehab Station Stockholm Holding ( ) har dotterbolagen Haga Care ( ), Rehab Station Stockholm ( ) och Rehab Station Stockholm Hotel ( ). Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 14

19 3.15 Värdig Assistans Norden ( ) Bild över koncernstruktur: BioLife Investment Värdig Assistans i Norden WASA Omsorg Inget av de övriga bolag som ingår i koncernen förekommer i listan på de företag som kommunerna har avtal med. 15

20 A Bruttolistor Bruttolista, Primärkommuner Företagsnamn Org.nr. Förekomst A personlig Omsorg, enskild firma Adium Omsorg Adulis Aleris Äldreomsorg Alerta Vård och Omsorg All-Tid Hemtjänst & Service n.a. 1 Aman Vård och Omsorg n.a. 1 AnnLeas AssistansPoolen i Järfälla KB Astridgården Athena omsorg Atlas & Bore i Stockholm n.a. 1 Attendo Care Bamboo Care Team n.a. 1 Beta Städtjänst n.a. 1 Big Care n.a. 1 Bildning och Vård i Stockholm n.a. 1 Blaze Consulting, enskild firma Blomsterfondens hemtjänst Bäckbacka Care Allomsorg n.a. 1 Care Rent International n.a. 1 Carema Äldreomsorg Carema Äldreomsorg Club Oldtimers n.a. 1 Curanda Curo Hemtjänst n.a. 1 Din Hemtjänst i Stockholm n.a. 1 DIRO Omsorg & Bemanning HB

21 Ersta diakonisällskap n.a. 1 ESS travel HB Ferla Finskt Seniorboende FSB Hemservice First Class Company n.a. 1 Fiskens service och omvårdnad Fisksätra hemtjänst HB Friskvård & hemservice Förenade Care Förenade Service Gajba städ och service Gotlands hemtjänster Hallans Carecenter Hanna s bemanning Hb Gäststugans Hemservice Hem och Hälsa Hemfrid i Sverige Hemservice i Halland Hemstyrkan Ekonomisk förening n.a. 1 Hemtjänst Anne Stahlin Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's n.a. n.a. 1 Hemtrevnad Service o Omsorg Väst Hemtrivsel Hjärtpunkt Skiljebo Holmströms htj Holmöns ekonomiska förening Homec Stockholm n.a. 1 HomeMaid Hemservice Fixelina HS Städservice HSB Omsorg HSB ekonomisk förening n.a. 1 Hushållsnära Tjänster (tidigare Vikariepoolen) n.a. 17

22 Högryd Hemservice Indiva Care In-Nursing hemassistans Jabis Järfälla Hem och Allservice HB Järva Vård och Omsorg n.a. 1 Klöverlyckan ekonomisk förening Kosmo KS Omtanke L&S La vita assistans Lindalens Allstäd Linköpings Kommunala Utförare LS Affärsutveckling Annelies htj Långaröds Hemservice Lärka hemtjänstkooperativ Lövholmens Hemtjänst Macorena HB Marla Service MI Städ Mica Omsorg Mituna, enskild firma Mysyc städservice Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm Mälarvård (tidigare Tillberg) n.a. 1 Nacka Hemservice Nacka Saltsjö Hemtjänst Naturdesign Nordisk hemservice Nordisk Hemservice n.a. 1 Norlandia Omsorg Nursing Pool Solna n.a. 1 Nyponrosen htj Olivia Vård och Omsorg Omsorgscompagniet i Norden

23 Omsorgshuset i Stockholm Orren Partnerskap för Vård Passy`s, Enskild firma Posten meddelande Priventa vård Proffskraft i Stockholm n.a. 1 Quibla, HB Respecta Hemtjänst n.a. 1 Rosanum Hemvård RoseMarie htj. Enskild firma ROSS Real Omsorg i Stor Stad Saltsjöbadens htj Samhall Selma och Oscar n.a. 1 Sisu Seniorservice n.a. 1 Skattunge Service Ek.för Sodexho Solrosens hemtjänst Stensö Service Stiftelsen Isaak Hirschs Minne n.a. 1 Stiftelsen Stora Sköndal n.a. 1 Stjärnvård Suomi Kartano - Finska Herrgården n.a. 1 Svanen Hemtjänst Sällskapet Vänner Pauvres Honteux n.a. 1 Södermalmskyrkan n.a. 1 T&T HB Team Assistans i Göteborg Tillberga grannsamverkan TL Assistans n.a. 1 TPS Vårdteam n.a. 1 Trosa Allservice Trosa Hempartner Trygghet & Omtanke Team i Stockholm

24 Umeå Kommunikationscenter Uumala Vbg:s hemtjänst och boende Web health support Vendelsö vård o Hälsa HB Viola Sundissons Hemservice Visby städservice Vård & OmsorgsTeamet i Norden Vårdpilen n.a. 1 Värdig Assistans Norden Äldreliv i Stockholm 1 Äldreomsorgens htj.enskild firma Bruttolista, Landstingskommuner Företagsnamn Org.nr. Förekomst Achima Care Apalby Fam.läk Avesina Barnmorskemottagningen Storken Backa Läkarhus KB Barnmorskegruppen i Göteborg BERGAKLINIKEN Billdals vårdcentral KB BJÄRESYSTRARNA HELENA BLANCK, SVEN-GÖRAN BÅSTAD LÄKARPRAKTIK (Randheim- Wiener) Capio Axess Akuten Capio Citykliniken Carema hälsocentral Brynäs Carema hälsocentral Gävle Carema Närvård Carema Primärvård

25 Carema Primärvård/Svensk Hälsovårdsförvaltning Carema primärvårdi u-län CITYHÄLSAN (Klackenstam) DOMUS MEDICA (d Lundberg, Christensen) Fam.läk Arboga Fam.läkare Klavs Wix-Nielsen Fam.läkare Simon Larsson Familjehälsan i Åstorp Familjeläkarna i Göteborg och Bohus Grundplåten Gynekolog- och Barnmorskemottagningen Fröja ekonomisk förening GÖINGEKLINIKEN Husläkarna i Kungsbacka HälsoRingen Vård Ionita Sverige Johanneslunds vårdcentral KATTENS LÄKARGRUPP, TRELLEBORG Klammerdammskliniken i Halmstad KneippenGruppen KvaLita Närsjukvård Legevisitten Ab LIMHAMNS LÄKARGRUPP Lovisa läkarmottagning Läjeskliniken Läkargruppen Edvaller & Wallin HB LÄKARGRUPPEN ÖDÅKRA LÄKARHUSET ROSLUNDA LÄKARMOTT I BJÄRNUM LÄKARPRAKTIK, Läkargården M S Strand MedHelp Medpro Mitt Hjärta Primärvård

26 MPCA konsult NOVAKLINIKEN, YSTAD Nya västerledens vårdcentral NYTORGSKLINIKEN (Muller-Hanssen, Norviit) NÄSETS LÄKARGRUPP Offerdals hälsocentral ek förening OLYMPIAKLINIKEN Partille Privatvård PILFORS, GUNILLA Praktikertjänst Precare Mälardalen PRIVATLÄKARNA I KNUTPUNKTEN Proliber Pålsboda vårdcentral Servicehälsan Fam.läk Shango Sjukvårdens utveckling i Hede/Vemdalen ek för/fjällhälsan Skepparens Läkar och Vård SPANGSBERG, LARS Spenshult Sävedalens läkarmottagning Tudorkliniken Utrikeshälsan VALENS LÄKARGRUPP VEGEHOLMS LÄKARHUS VIKENLÄKARNA (F Clausen) Vittangi VC Vivalla vårdbolag Vivalla vårdbolag Vårdcentralen Östertull

Den som söker skall finna. Om granskning av företag inom vård, skola och omsorg

Den som söker skall finna. Om granskning av företag inom vård, skola och omsorg Den som söker skall finna Om granskning av företag inom vård, skola och omsorg Om granskning av företag inom vård, skola och omsorg 2 Innehåll Tryggare på krogen än i förskolan?...3 Granskning av hemtjänst

Läs mer

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården En rapport skriven av KPMG AB på uppdrag av Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv

Den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv Den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige? November, 2012 Mats Fagerlund Head of Corporate Finance T +46 (0) 8 563 070

Läs mer

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Tillväxtverkets publikationer

Läs mer

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst idéburen vård och omsorg

Läs mer

Lista över pågående verksamheter anordnare personlig assistans enligt 9 2 LSS. Verksamheter som startat efter den 1 januari 2011

Lista över pågående verksamheter anordnare personlig assistans enligt 9 2 LSS. Verksamheter som startat efter den 1 januari 2011 1(22) Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 2011-08-12 Lista över pågående verksamheter anordnare personlig assistans enligt 9 2 LSS Socialstyrelsens lista omfattar de företag som

Läs mer

Ersättning i sjukvården

Ersättning i sjukvården Ersättning i sjukvården MODELLER, EFFEKTER, REKOMMENDATIONER PETER LINDGREN SNS FÖRLAG Ersättning i sjukvården Modeller, effekter, rekommendationer peter lindgren sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86

Läs mer

VÅRDFAKTA 2015. Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen.

VÅRDFAKTA 2015. Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen. PRIVAT VÅRDFAKTA 2015 Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen. Rätten att kunna välja och välja bort vårdoch omsorgsgivare har ett starkt

Läs mer

Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING. Standard

Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING. Standard Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING Standard Kreditupplysningen är ett utmärkt verktyg för att bedöma betalningsvilja. Den kan kompletteras med andra UC-produkter och med den information som finns

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

Välfärdstjänster tillstånd, tillsyn och uppföljning

Välfärdstjänster tillstånd, tillsyn och uppföljning och rektanglar EVA HAGBJER 0 C, (= 0, 100, 63, 12) Logotyp 2-färg, 200 C, Pantone 200 C Rektanglar Pantone 1935 C Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm svart och negativ vit, utstansad, samt

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Förord Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att

Läs mer

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK

NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Datum: 2015-04-27 NULÄGESRAPPORT AV INFÖRANDET AV NPÖ I VGK Innehållsförteckning Nulägesrapport av införandet av NPÖ i VGK... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 3.1 Kartläggningsenkät... 4

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Innovationer i vård och omsorg

Innovationer i vård och omsorg Maj 2013 Innovationer i vård och omsorg En bakgrundsstudie inom projektet Framtidens vård, skola, omsorg Rapporten är framtagen i samarbete med Christina Johannesson, Therese Olmsäter, Marcus Stevens,

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter.

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter. PRIVAT VÅRDFAKTA 2014 Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen samt riksdagspartiernas ståndpunkter. 2014 års upplaga av Privat Vårdfakta är den viktigaste någonsin. Årets val

Läs mer

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL Äldres rätt att flytta Kommunernas tillämpning av 6h SoL Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Välfärd bortom staten och kapitalet Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Den här skriften ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila

Läs mer

Konkurrens på bostadsmarknaden

Konkurrens på bostadsmarknaden Regeringsuppdrag M2009/4802 A Konkurrens på bostadsmarknaden ett nedslag i 15 kommuner Konkurrens på bostadsmarknaden ett nedslag i 15 kommuner Boverket november 2010 Titel: Konkurrens på bostadsmarknaden

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling

Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 1 Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige omfattning och utveckling 2

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer