Sanid en översikt över utvecklingen samt jämförelse med den svenska FRG-modellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sanid en översikt över utvecklingen 2009-2010 samt jämförelse med den svenska FRG-modellen"

Transkript

1 Sanid en översikt över utvecklingen samt jämförelse med den svenska FRG-modellen Patrik Vuorio, Civilförsvarsförbundet. Abu Dhabi - februari 2011 E-post: Mer information om Sanid: 1

2 Sanid Förenade Arabemiratens svar på frivilliga resursgrupper (FRG) Sanid, the UAE National Emergency Response Volunteer Programme, är FRGs motsvarighet i Förenade Arabemiraten (UAE), skapat med grund i the Swedish model och FRG i ett samarbete sedan 2009 mellan Takatof (den främsta frivilligorganisationen i UAE), UAEs krisberedskapsmyndighet NCEMA, och Civilförsvarsförbundet. Syftet med Sanid (som på arabiska betyder stöd ) är att stärka beredskapen för och insatsförmågan vid större kriser, katastrofer och olyckor i UAE genom att utbilda ett betydande antal frivilliga över hela landet, redo att förstärka professionella resurser för närvarande är målet 3500 utbildade frivilliga i slutet av Baserat på en utbildningsmodell och frivilligstruktur liknande svenska FRG, men implementerat i en helt annan kulturell och social miljö med ofta väldigt annorlunda förhållanden, har utvecklingen av Sanid till dags dato varit både intressant, intensiv och framgångsrik. Syftet med denna rapport är att kortfattat åskådliggöra utvecklingen fram till nu, i en översiktlig jämförelse med ursprungsmodellen, svenska FRG. Takatof inledde kontakter med Civilförsvarsförbundet vintern 2008 med studiebesök i Stockholm, då man sökte i Europa och USA efter den mest lämpliga internationella modellen att basera utvecklingen av en ny emiratisk frivillig krishanteringsresurs på. I UAE fanns tidigare ingen liknande insatsorganisation. Av alla internationella alternativ valdes the Swedish model ut som den lämpligaste huvudmodellen som grund för Sanid, med vissa inslag av utbildning även hämtade från USA och internt inom UAE. Vid upprepade besök under 2009 och 2010 från Civilförsvarsförbundets på riksnivå (Anders M. Johansson, Leni Björklund, Jan Alsander) och särskilda utbildare (Jannike Wåhlberg, Ingemar Byström, Leif Cronholm mfl) visade det sig att det svenska konceptet, med en del justeringar, fungerade mycket väl även i en så annorlunda miljö som UAE, och sedan dess har hundratals utbildningar genomförts med kontinuerlig vidareutveckling av utbildningskonceptet. Sedan april 2009 har undertecknad, Patrik Vuorio, varit fast placerad på plats i Abu Dhabi, UAE, som rådgivare (Senior Advisor) för Takatof från Civilförsvarsförbundet - under 2010 och vidare även med operativt ansvar för verksamheten som Technical Manager för Sanid. Sanid är i sin helhet baserad på Civilförsvarsförbundets FRG-koncept, och är liksom sin svenska motpart baserad på lokala team av frivilliga, med en ledarstruktur och frivilliga med stor lokalkännedom utbildade i viktiga grundkunskaper i krishantering, och kunskap och erfarenhet uppbyggd under utbildning och regelbundna övningar. Frivilliga från Sanid står redo att gripa in vid kriser i sitt närområde, eller förstärka andra team vid behov. Då UAE är betydligt mindre än Sverige har både Takatof och Sanid en mer nationell karaktär vad gäller insatser och aktiviteter; därmed är det inte ovanligt att se frivilliga från hela landet på samma plats vid större aktiviteter eller särskilda stora övningar. Frivilliga inom Sanid får en grundutbildning på timmar; grundnivån, level 1 (24 timmar) har sin grund i amerikansk utbildning för Community Emergency Response Teams (CERT), och fokuserar på katastrofer och stora olyckor, medan den påföljande mer avancerade level 2 är mycket lik FRGbasutbildning till sitt upplägg och fokuserar mer på kriser och organiserade insatser i team. Frivilliga kan välja att bara utbilda sig till level 1 (emergency response volunteers) och får då en stödfunktion. Utbildar man sig vidare till level 2 (advanced emergency response volunteers) inkluderas man i huvudstyrkan av aktiva frivilliga i något av de lokala teamen. 2

3 Då intresset för Sanid visat sig mycket stort och teamen växer hastigt, är just nu en mer komplex frivilligstruktur under utveckling med team indelade i sektioner, med team leaders, section leaders, och deras biträdande funktionärer (jfr Falu FRG). Under 2011 genomgår ledare och motsvarigheten till FRG-ansvariga särskilda utbildningar (liksom i Sverige) och övningsverksamheten, som hittills i mångt och mycket styrts av Sanid National Office och utbildare, går mot att ledas av de frivilliga ledarna själva med detaljerade insatsövningar och aktiviteter, i så realistisk tappning som möjligt (jfr Järfälla FRG, Strömstad FRG). Utbildningsoch övningsverksamhet genomförs på arabiska, med hjälp av lokala instruktörer. Tidslinje för Sanids utveckling Vintern Takatof besöker SCF; the Swedish model identifierad som bästa grundmodell Mars Första besök från SCF i UAE. Initiala utbildningsinsatser och demonstrationer av koncept för höga funktionärer i UAE, med gott resultat. Avtal tecknas mellan Takatof och SCF. April-Juni Konsulter från SCF och amerikanska CERT bygger upp initiala utbildningsmoduler som bas för Sanids utbildningsmodell, med en unik integrerad kursplan som resultat. Stort intresse från de frivilliga och initiala grupper börjar bildas. Juli-Dec Utbildningsaktiviteter intensifieras och grafisk profil, identitet osv för Sanid skapas med initialt arbete med grundläggande utrustning, utbildningskoncept och engagemang av frivilliga i team. Sanid testas med stor framgång vid en omfattande insats i Formel 1, där ca 1000 frivilliga från Takatof behöver organiseras enligt 30-minutersmetoden. Utbildning under 2009 enbart i emiratet Abu Dhabi; ca 450 utbildade vid årsskiftet. Jan Sanid lanseras officiellt med SCF (Anders M. Johansson, Leni Björklund) på plats. Bara någon dag senare får Sanid sitt första beredskapslarm med 150 frivilliga satta i standby som en del av katastrofberedskapen under ett stort event i Abu Dhabi. Feb-Aug Intresset för Sanid växer lavinartat när utbildningsområdet expanderas från Abu Dhabi till även de två näst största emiraten, Dubai och Sharjah. En stor mängd omfattande och spektakulära samövningar genomförs regionalt och lokalt med ambulans, räddningstjänst, polis och municipalities (kommuner), samtidigt som diskussioner med deras huvudorganisationer förs på nationell nivå. Arbetet fortsätter nationellt och regionalt. September Sanids första skarpa katastrofinsats blir inte i landet utan internationellt (!), med ett team av frivilliga lett av NCEMA sänt till Peshawar, Pakistan för att bistå med logistik, analys, distribution av matvaror, och grundläggande medicinsk hjälp efter översvämningskatastrofen. De frivilligas insatser lovordades av alla berörda parter. Oktober-December Sanid sätts in i stora insatser under Formel 1 och FIFA, med omfattande stationer för volunteer management/crowd control (30-minutersmetoden). Ca 1000 frivilliga utbildas sammanlagt under 2010; utbildningspass sker i princip dagligen. 2011: Fokus kommer att ligga på hållbara system, uppbyggande av infrastruktur, och promotion av Sanid externt bland myndigheter och befolkning. Sanid ska expandera till samtliga emirat (7) under Fokus på kvalitet och satsning på existerande frivilliga. 3

4 Uppnådda resultat Utvecklingen av Sanid har gått mycket snabbt vilket möjliggjorts i och med att projektet baseras på existerande erfarenhet, utbildningsmodeller och koncept från framför allt svenska FRG. Överlag har verksamheten varit mycket framgångsrik trots ett ännu litet team av anställda och instruktörer. Utmaningen har många gånger varit att hinna möta växande efterfrågan med begränsade resurser; Snabb utbildningstakt ca 1500 frivilliga har redan utbildats efter bara ett och ett halvt års utbildningsinsatser. Effektiv utbildningsmodell utbildningskonceptet tas mycket väl emot av frivilliga, som ibland står i kö för att få gå utbildningen. I och med Sanid växt genom ett initialt relativt litet antal instruktörer, som i regel genomför nya utbildningar varje vecka, utvecklas modellen konstant och erfarenheten byggs på dagligen hos ett fåtal utbildare, vilket gör att det än så länge är lätt att samla ny erfarenhet centralt. Skarpa insatser Sanids internationella insats i Peshawar, Pakistan, var mycket framgångsrik; beredskapslarm under IRENA-konferensen januari 2010 satte Sanids organisation på prov tidigt och visade vikten av organisationen. Under Formel 1 och FIFA i Abu Dhabi 2010 ställde 130 respektive 75 frivilliga från Sanid upp med volunteer/crowd management (30-minutersmetoden) för att organisera Takatofs funktionärer. Under Formel 1 bidrog Sanid dessutom med Marshals i Rescue Cars på själva banan (!), samt bemannade First Aid Rooms. De av höga funktionärer noterade stora framgångarna under dessa events gör att Sanid nu betraktas som en naturlig resurs för crowd control/registration vid stora event med Takatof. Stort intresse från frivilliga, organisationer och imponerade reaktioner från höga nivåer. Frivilliga utbildas både från allmänheten och i grupp från företag och organisationer, vilket utökar nätverk och kännedom om Sanid kontinuerligt. Jämförelse mellan Sanid i UAE och FRG i Sverige Område Likheter/skillnader vs FRG Fördelar/nackdelar Utbildningsmodell frivilliga i Sanid utbildas till level 1 (24 tim) eller level 2 (totalt 48 tim). Sanids kursplan är mycket inriktad på praktisk övning och scenarioövningar redan i grundutbildningen. Kulturellt relaterat till hur kurser bäst mottas av de frivilliga i UAE. Liknar SCFs medlemsutbildning i kombination med FRGbasutbildning, men har tyngre inriktning på katastrofer och olyckor (en inriktning baserad på UAE-förhållanden och inriktning angiven från myndighetshåll). Sanid har mer fokus på praktisk övning redan i grundutbildningen, inklusive scenarioövning. Ca 5-6 övningsscenarion ingår redan under grundutbildningen på 48h. Både level 1 och level 2 ingår i den direkta insatsorganisationen (till skillnad från medlemsutbildade SCF). Fördel: systemet erbjuder en möjlighet att välja nivå av engagemang. Utb. Upplägg skapar bra teambuildning och insatsförmåga initialt. Engagerande kursplan, dock väldigt krävande vad gäller instruktörens förmåga. 4

5 Övergripande struktur - Sanid byggs upp utan en tidigare existerande infrastruktur. Därför har det initialt varit mycket utveckling top-down och centralt koordinerat. Detta innebär att utbildningsmodell, instruktörers insatser, frivilligverksamhet osv hittills koordinerats och övervakats på i prinicip nationell nivå. Ska decentraliseras när mer resurser tillkommer. Utbildningstakt och tempo - UAE är ett samhälle där allt kulturellt sett ofta ska ske snabbt och resultat synliggöras mycket fort. Detta styr också naturligt hela utbildningskonceptet för Sanid. Formella beslut och utveckling - UAE har ett centralstyrt samhälle på ett annat sätt än svenska förhållanden vilket påverkar utvecklingsformer. Eftersom Sanid inte har tillgång till lokalföreningar och infrastruktur som SCF (allt byggs från scratch), samt att lokal nivå inte existerar så starkt som i Sverige (kommuner) är det inte realistiskt att bygga helt enligt FRGmodellen. Utbildning och verksamhet styrs centralt ifrån och går först under 2011 mot mer distriktsliknande enheter. Sanid styrs än så länge fortfarande operativt även i kriser och insatser i stora beslut av National Office och personal; pga kulturella skillnader är det svårt att helt delegera till frivilliga så långt som är möjligt i Sverige. Liknande som punkten ovan; medan team byggs genom initial rekrytering av FRG-ansvariga osv i Sverige från lokala enheter, är den tidsperiod som krävs inte gångbar på samma sätt i UAE då man har ett annat tidsperspektiv och lokala förhållanden. Utbildningar har därför i stället skett för stora grupper som sedan formas i efterhand till team allteftersom ledare, funktionärer etc identifieras. Nu när initiala resultat är klara kommer den modellen att kunna fokuseras om. Beslutsstrukturen är mer centraliserad i UAE än i Sverige vilket kan leda till väldigt annorlunda beslutsprocesser under utveckling av ett projekt som Sanid. Dessutom är konceptet med frivilliga i detta område nytt så mycket ny mark behöver brytas i kommunikation med olika myndigheter. Avsaknad av lokalföreningar/ existerande närvaro givetvis stor nackdel och kräver en annorlunda approach. Centralt styrd verksamhet oerhört tids- och resurskrävande och ska decentraliseras över tid när infrastruktur byggs vidare. Unik fördel dock i att gemensamma nationella resurser och beslut lett till en unikt snabb utveckling i initial utbildningsmodell och erfarenhetsuppbyggnad. Storlek på övningar och insatser blir också mycket mer omfattande med direkt stöd från nationell nivå. Den enormt snabba takten av utbildade frivilliga (baserat på krav från myndighet) gör att det initialt varit mycket fokus på utbildning och svårt att hinna satsa resurser även på kvalitativ vidareutveckling av utbildade frivilliga. Svensk FRG tar längre att bygga upp men byggs stabilare från grunden mer hållbart. Hög frekvens av utbildningar med samma instruktörer har dock som nämnts gett stora värden i initial utveckling och justering av kurskonceptet. Beslutsformer kan ibland leda till administrativa fördröjningar. En stor fördel i UAE är dock personbaserade beslut om man har kontakt med rätt person och förtroende kan ibland beslut fattas mycket fortare och i mer omfattande skala än vad som vore möjligt i Sverige. 5

6 Infrastruktur - Sanid är ett projekt under uppbyggnad och har än så länge en begränsad infrastruktur vad gäller personal, samt regional och lokal närvaro. Huvudorganisationer: Takatof / Civilförsvarsförbundet Notera: i UAE finns inte frivilliga försvarsorganisationer etc som i Sverige. Utrustning Sanid har ett utrustningskoncept direkt inspirerat av FRG. Utrustning lagras just nu regionalt medan målet är att efterhand lagra detta lokalt. FRG-modellen i Sverige stöttas av SCFs resurser med rikskansli, distrikt och föreningar. Sanid har ännu ett relativt litet nationellt kansli som fyller många regionala funktioner (detta ändras 2011). Fördel med Takatof som stöd. Civilförsvarsförbundet är nationellt, regionalt och lokalt förankrat. Takatof är en relativt ny organisation (2007) med stora initiala framgångar och regional närvaro men mer fokus på stora nationella events och aktiviteter. Västar, midjeväska, keps, ID-kort är den centrala utrustningen för både Sanid och FRG. Grupputrustning efter behov (ryggsäckar, bårar, radio, megafoner, etc) tillkommer. Sanid har i princip inga egna fordon eller annan tung utrustning ännu i nuläget, som vissa FRG. SCF har andra förhållanden med en sedan länge inarbetad struktur. Inom Sanid byggs detta från scratch. Litet team ger hög belastning men också fördel med stor kontroll över projektets utveckling initialt Begränsat antal instruktörer en utmaning för Civilförsvarsförbundet har en mycket större lokal närvaro. Takatof (och Sanid) har dock fördel i sin ibland nationellt baserade operativa inriktning i och med regelbundna unika events i stor skala på nationell nivå tex F1. Fickor på Sanids västar mycket praktiska för att bära småsaker utöver midjeväska. Midjeväskan+väst fick toppbetyg av de frivilliga som gjorde insatser i Pakistan. Midjeväskan är f.n. av samma modell (men annan färg) som standardmodellen för svenska FRG. Några lärdomar från utvecklingsarbetet med Sanid Kursinnehåll: insatsbaserade utbildningsmoduler av stort värde. Crowd control något som bör övas mer i Sverige ger unika möjligheter till övning och insats. Centrala instruktörer som leder övningar regelbundet ger särskilt intressanta storövningar och insatser. Nerkortad ledarskapsutbildning (ref. Leif, Ingemar) med praktisk FRG-inriktning mycket uppskattad och med inbyggd slutövning en effektiv del av Sanids FRG-utbildning. Centraliserade rekommendationer på vidareutbildningsmoduler som kan genomföras av FRG-ansvariga (tex bilolycka, radiokunskap, övningskoncept) mycket värdefullt som standardiserade övningar. Referensmaterial Kursplan, Sanid (level 1, level 2) Bilder från Sanids utveckling, utbildningsverksamhet och övningar 6

7 SANID Training curriculum LEVEL 1: Emergency Response Volunteer basic training (24 hours) CERT basic training (12 hours) Disaster Preparedness Disasters, how they affect society and individuals and how you can be better prepared for difficult situations. Leadership CERT structure, organization, and how to work safely in emergency situations. Disaster Medical Operations How to provide basic life-saving medical aid for large numbers of victims in large-scale emergencies. Fire Suppression Theory and practical training in basic fire safety and fire suppression techniques, using a fire extinguisher, etc. Disaster Psychology Insight into the psychological effects on rescue workers (and victims) during disasters. Light search & rescue Basic techniques for conducting search & rescue operations. Terrorism Awareness Basic awareness about terrorism and warning signs. Triage How to efficiently identify which victims most urgently need medical support in mass-casualty situations. Cribbing & Lifting Basic training in how to safely extricate persons trapped under heavy objects. CERT skills review and exercise (6 hours) Review of skills learned during the CERT training. Simulation disaster exercise to practice search & rescue, triage and medical operations under simulated realistic conditions. First aid and CPR (6 hours) While CERT training deals with large-scale situations where there may be many vicitims, this course deals with situations with one or few victims, and how to administer first aid, and CPR (cardio-pulmonary resuscitation) in these situations. 7

8 LEVEL 2: Advanced emergency response volunteer training (48+ hours) Emergency response volunteer basic training (24 hours) All level 2 volunteers must first go through the basic emergency response volunteer training. Crisis Communication and Crisis Reception Points (3 hours) Understanding of crisis reactions and how volunteers can assist, information in a crisis. Training in how to establish Crisis Reception Points to assist large numbers of people in case of major crisis or disaster situations. Management of spontaneous volunteers (3 hours) International experience shows that in large-scale disasters and emergencies, large numbers of people may to want to help, which can put great pressure on authorities. This training includes a special methodology (the 30-minute method) for organizing these spontaneous volunteers and systematically categorizing and allocating volunteers. Advanced first aid and AED training (6 hours) Deepened skills in first aid, including training in the use of an AED (automated external defibrillator) in case of cardiac arrest. Advanced CERT training (3 hours) Continued training in CERT skills and additional insight into safe and organized search & rescue, triage and medical operations as an organized team. Team organization and local orientation (3 hours) Placement into a local team within the level 2 volunteer structure. How the team operates if called out, safety, operational procedures. Orientation about the team s local area - risks, vulnerabilities and emergency responders. General leadership and teambuilding (6 hours) General leadership and teambuilding training, with exercises relevant to how a Sanid team functions operationally. SANID volunteer final training exercise (6-12 hours) Training exercise and disaster simulation (6-12 hours) After finishing the level 2 basic training, volunteers go through a more advanced training exercise, under realistic conditions, responding to a fictitious emergency situation as an organized team. Following the basic level 2 training and exercise, Sanid volunteers can choose to continue with more specialized training such as for example fire fighting, first aid, radio communication, etc. Volunteers will also go through regular continued training and exercises. 8

9 Bilder från Sanids verksamhet 30-minutersmetoden under Formel 1, November 2010 Insats i Peshawar, Pakistan, September

10 CPR/First Aid Training, Western Region, Abu Dhabi, June 2010 Crisis Communication/Rescue Exercise with Civil Defence, Abu Dhabi, Suqoor school, May 2010 Tsunami disaster simulation exercise with Dubai Ambulance Services, Dubai, April

11 Disaster simulation exercises in Sharjah, 2010 Training exercise for Special Needs Center staff, January

12 Training exercise with Civil Defence, Abu Dhabi, 2010 SCDL initial pilot trainings in 2009 SCDL-Takatof initial signing of agreement in

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet

Utveckling av FRG-konceptet samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Utveckling av räddningstjänst och krishantering Jassin Nasr 010-240 5321 jassin.nasr@msb.se Utveckling av FRG-konceptet Inledning Konceptet frivilliga resursgrupper

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare

Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare Varför bildas FRG? För att avlasta och stärka kommunen

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

AVTAL. Civilförsvarsförbundet i Flen, 802446-3179, nedan kallad CffF

AVTAL. Civilförsvarsförbundet i Flen, 802446-3179, nedan kallad CffF 1 Civilförsvarsförbundet i Flen har uppdrag av Flens kommun att vara samordnare av frivilligresurserna (de frivilliga resursgrupperna, FRG) inom kommunen då dessa utnyttjas vid fredstida kriser inom Flens

Läs mer

Vad är FRG? Varför bildas FRG?

Vad är FRG? Varför bildas FRG? Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare Varför bildas FRG? För att avlasta och stärka kommunen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Decision Support and Coordination for Emergency and Crisis Response

Decision Support and Coordination for Emergency and Crisis Response Decision Support and Coordination for Emergency and Crisis Response Research leaders involved Capability needs identified Ongoing projects Future funding possibilities Collaboration and cross disciplinary

Läs mer

Assessing GIS effects on professionals collaboration processes in an emergency response task

Assessing GIS effects on professionals collaboration processes in an emergency response task Assessing GIS effects on professionals collaboration processes in an emergency response task Nils Dahlbäck, Linköping, Sweden Rego Granlund, Sweden Helena Granlund, Sweden Swedish Defence Research Agency,

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE Bild- och textdokumentation av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden RAPPORT FRÅN ÖVNING 2014-11-29 ALLMÄNT OM ÖVNINGEN

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Frivilliga Resursgrupper

Frivilliga Resursgrupper FRG-info RIKSVER 060508 / GL 1 Frivilliga Resursgrupper 1 Vad är FRG? En organiserad grupp av frivilliga med särskild utbildning Samlar olika förmågor, kunskaper och erfarenheter Kommunen är uppdragsgivare

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Varför kvalitetsutveckla FRG och hur gör vi?

Varför kvalitetsutveckla FRG och hur gör vi? Varför kvalitetsutveckla FRG och hur gör vi? Arbetsgrupp Leni Björklund, v.ordf. SCF Jan Alsander, utbildningschef Pekka Kaukonen, verksamhetsledare Göran Lindqvist, verksamhetsledare Anders Lundin, verksamhetsledare

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

GAP MT - A-III-2 Kompetensutvärdering av utbildningsplaner inom programmet Maskinteknik jmf. STCW ANMÄRKNINGAR Enligt utbildningsplan

GAP MT - A-III-2 Kompetensutvärdering av utbildningsplaner inom programmet Maskinteknik jmf. STCW ANMÄRKNINGAR Enligt utbildningsplan KOMPETENS ENLIGT COLUMN 1 I STCW-KODEN A-III /1, Delmål Vaktmaskinmästare KURSER VID MASKINTEKNIk- UTBILDNINGEN VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2013 2006 2000 Function: Marine engineeringat the operational level

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

HLR-rådet satsar på högre HLR-kvalitet med RQI

HLR-rådet satsar på högre HLR-kvalitet med RQI HLR-rådet satsar på högre HLR-kvalitet med RQI Johan Engdahl Ordförande, Svenska Rådet för HLR Docent, Överläkare Varför satsa på högre kvalitet på HLR? Monsieurs, K. G., J. P. Nolan, et al. (2015). "European

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år)

Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år) Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år) Utgångspunkter Antagen av förbundsstämman den 11 oktober 2015. Medborgarnas och därmed samhällets behov av säkerhet och trygghet är grunden för Civilförsvarsförbundets

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet Redovisning av uppdrag till Civilförsvarsförbundet från MSB

Utveckling av FRG-konceptet Redovisning av uppdrag till Civilförsvarsförbundet från MSB 2011-12-22 1 (10) Utveckling av FRG-konceptet Redovisning av uppdrag till Civilförsvarsförbundet från MSB 2 (10) Bakgrund Sveriges Civilförsvarsförbund ansvarar för utbildning, och tillsammans med övriga

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK

UTBILDNINGSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK UTBILDNINGSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK UTBILDNINGSPLANERS OCH KURSBESKRIVNINGARS FÖRANKRING I STCW-KONVENTIONENS KRAV Utbildningens överensstämmelse med tabell A-III behandlas med hänvisning till Column

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

xperia p manual svenska

xperia p manual svenska Print and Online In case you are particular with knowing everything relating to this, you will need to search for this information. 2 XPERIA P MANUAL SVENSKA It absolutely was available on the web, and

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Konferens om landstingens krisberedskap 2015 2015-03-12 Syfte o mål Underlag för en strategi/plan för implementeringen i landstingen.

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

4 av 106. Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013

4 av 106. Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013 4 av 106 Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013 5 av 106 Karl-Oskar och Kristina Nilsson 6 av 106 Svenska utvandrare i N.Y. 2013 7 av 106 Mobilitet 1800 och 2000 1800

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Avståndsmätare hur användandet kan regleras. Materialet framställt i samarbete mellan: SGF:s Regelkommitté & Tävlingsenhet

Avståndsmätare hur användandet kan regleras. Materialet framställt i samarbete mellan: SGF:s Regelkommitté & Tävlingsenhet Avståndsmätare hur användandet kan regleras Materialet framställt i samarbete mellan: SGF:s Regelkommitté & Tävlingsenhet Från 2011 tillåtet i vissa SGF-tävlingar SGF Senior Tour Riksmästerskapen Det Nationella

Läs mer

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen Säkerhetsfunktioner Hur förstf rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s under vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen eller under drift? enligt 61511 Sida

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Katastrofberedskap med barnet i fokus

Katastrofberedskap med barnet i fokus 2:a Barnsäkerhetsforum / 10:e Nordiska Skadekonferensen Svenska Mässan 15 oktober 2013 Mikael Engvall Instruktör Barnintensivvård (BIVA) Barn är inte små vuxna i samband med stora olyckor (heller...) Anatomi

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Date: Beginning of September - Beginning of January

Date: Beginning of September - Beginning of January SSA121 - Swedish as a Second Language, 1-10 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa121.html Code: SSA121 Date: Beginning of September - Beginning of January Name:

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet

Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Transatlantiskt samarbete inom samhällssäkerhet Teresa Åhman & Åsa Kyrk Gere, 22 november 2016 Syfte Informera om: Möjligheter inom transatlantiskt samarbete, pågående och planerade projekt Inspirera och

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer