Medarbetare. Hans Sjöholm Konsult Eva Lundin Sekreterare Bengt Ållemark Konsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetare. Hans Sjöholm Konsult 0451-599 82 070-567 89 16. Eva Lundin Sekreterare 0451-599 80. Bengt Ållemark Konsult 0451-599 83 070-667 89 16"

Transkript

1 Välkommen till Miljöassistans Norden AB. Miljöassistans är ett personalägt fristående konsultföretag med inriktning mot medelstora och mindre industriers behov av kompetens och resurser i sitt miljöarbete. Vi har bred och långvarig erfarenhet av miljöfrågor från ledande befattningar inom industriellt miljöskydd, forskning och utveckling, samt mät- och konsultverksamhet. Miljöassistans verksamhet är anpassad till industrins villkor genom flexibla och kostnadseffektiva arbetsmetoder. Kompetens och praktisk erfarenhet är grunden för samverkan i ett offensivt och målinriktat miljöarbete. Medarbetare Bengt Ållemark Konsult Eva Lundin Sekreterare Hans Sjöholm Konsult Yvonne Nilsson Konsult och Inge Lundberg Mätkonsult Kent Nordqvist Mätkonsult

2 Miljökonsultation Miljölagstiftningen ställer krav på företagen när det gäller miljöpåverkan samt hantering av råvaror, kemikalier och avfall. Yvonne Nilsson Bengt Ållemark Hans Sjöholm Vi hjälper till med: Tillståndsansökan Anmälningsärende Kontrollprogram Miljökonsekvensbeskrivning, MKB Besiktning Miljörapporter Teknisk/ekonomiska utredningar Kemiska utredningar Beräkningar av bullernivåer med bullerberäkningsprogrammet Soundplan Miljöledningssystem Policy, planering, implementering, revidering och miljöredovisning är nyckelord. Miljöassistans breda kompetens är anpassad till dessa förutsättningar. I samverkan med företaget genomför vi: ISO EMAS Ackrediterade miljörevisioner Miljöassistans har en modern portabel mät- och provtagningsutrustning för alla vanligt förekommande utsläppsparametrar. Den välutrustade mätbussen gör det möjligt att med kort varsel utföra uppdrag över hela landet. 2

3 Ackrediterade utsläppsmätningar Vi är ackrediterade för: TOC, lösningsmedel Kväveoxider Kolmonoxid Koldioxid Kalibrering av fasta mätsystem Syrgas Rökgasflöde uppmätt Rökgasflöde beräknat Stoft Tryck och temperatur Vi utför/mäter också: Aerosoler, mjukgörare Flöden Bullernivåer/Bullerutredningar Verkningsgradsbestämningar Vattenprovtagningar Ozon Luktutredningar Svaveldioxid Kent Nordqvist Inge Lundberg 3

4 Företag som avsänder och transporterar farligt gods skall ha en godkänd säkerhetsrådgivare. En stor del av farligt avfall som uppkommer i industrin utgör också farligt gods, vilket innebär att många företag omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare. ns uppgift är att arbeta för att förebygga olyckor med transport av farligt gods genom att stödja ledningen med bl.a. information om kraven enligt lagstiftningen, upprättande av rutiner, rapporter mm. Yvonne Nilsson är av Räddningsverket godkänd säkerhetsrådgivare för transport av farligt avfall på väg och järnväg. Miljöassistans har följande tjänster inom området: Genomgång av verksamheter och information om gällande regler Funktionsanpassad utbildning inom området transport av farligt gods Utarbetande av rutiner mm enligt gällande lagstiftning Det finns undantag från kravet på säkerhetsrådgivare, läs mer längre ner. Kraven enligt lagstiftningen Verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods skall uppfylla följande: Inventera och bedöma riskerna med farligt godshanteringen inom företagets verksamhet. Verka för att förebygga riskerna med farligt gods. Ha rutiner för att identifiera farligt gods. Ha rutiner för klassificering och märkning av farligt gods. Ha rutiner för lastning och lossning samt kontrollförfaranden för farligt gods. Ha rutiner för vid inköp av utrustning, transporter mm som berör farligt gods. Ha rutiner för att säkerställa att berörd personal har rätt utbildning. Ha ett kontrollsystem för transporter. Planera för åtgärder i händelse av olycka mm. Vidta åtgärder för att undvika att olyckor, tillbud eller allvarliga överträdelser upprepas. Tillse att det finns kontrollrutiner för instruktioner till den personal som arbetar med farligtgodshantering. Meddela säkerhetsrådgivaren vid olyckor eller tillbud. Miljöassistans kan arbeta som säkerhetsrådgivare för Ert företag. Är du intresserad, kontakta Yvonne Nilsson så berättar hon mer om upplägg mm. Genomgång av verksamheter och information om gällande regler Är du osäker på vad som gäller, eller om ert företag omfattas av reglerna? Yvonne Nilsson informerar gärna om regler eller gör en genomgång av er verksamhet och för en bedömning. 4

5 Funktionsanpassad utbildning inom området transport av farligt gods Enligt gällande lagstiftning skall de personer som berörs av transport av farligt gods, vilket kan vara allt ifrån transportinköpare, produktionspersonal och lagerpersonal, ha s.k. funktionsanpassad utbildning. Med funktionsanpassad utbildning avses: Allmän utbildning om transport av farligt gods. Funktionsspecifik utbildning som motsvarar varje persons uppgift och ansvar. Säkerhetsutbildning om de risker och faror som hanteringen av farligt gods kan medföra. Miljöassistans erbjuder företagsanpassad, funktionsspecifik utbildning inom transportslagen väg och järnväg. Kontakta Yvonne Nilsson för ytterligare information. Utarbetande av rutiner mm enligt gällande lagstiftning Enligt lagstiftningen skall den som omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare ha rutiner för att minska risker för olyckor. Yvonne Nilsson bistår gärna med hjälp att upprätta eller granska rutiner. Farligt avfall som farligt gods Exempel på farligt avfall som utgör farligt gods: Lösningsmedelsrester Spillolja Batterier Förbrukade syrabad Verksamheter där farligt avfall av dessa slag uppkommer omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare (undantag finns dock, se nedan). Då Miljöassistans har kompetens såväl inom farligt avfall som med farligt gods kan samordningsvinster i rutiner, dokumentation, årsrapporter mm underlätta arbetet. Undantag från kravet på säkerhetsrådgivare Det finns undantag från kravet på säkerhetsrådgivare. Bland annat de som avsänder mindre mängder av vissa slag av farligt gods, farligt avfall under vissa förutsättningar mm. Har du frågor, kontakta Yvonne Nilsson för ytterligare information. Miljöassistans Norden AB Helsingborgsvägen 73 Box Tyringe Telefon: Fax:

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

A1. Uppgifter om företaget. A2. Uppgifter om säkerhetsrådgivaren. Säkerhetsrådgivarens årliga rapport för verksamheten 2010 Greencarrier Sweden AB

A1. Uppgifter om företaget. A2. Uppgifter om säkerhetsrådgivaren. Säkerhetsrådgivarens årliga rapport för verksamheten 2010 Greencarrier Sweden AB Säkerhetsrådgivarens årliga rapport för verksamheten 2010 Företag: Greencarrier Sweden AB Upprättad av: A1. Uppgifter om företaget Företag/myndighet Greencarrier Sweden AB Organisationsnr 556382-7327 Besöksadress

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

KONTROLL AV VATTEN VID ACKREDITERADE LABORATORIER

KONTROLL AV VATTEN VID ACKREDITERADE LABORATORIER ALLMÄNNA RÅD 90:14 KONTROLL AV VATTEN VID ACKREDITERADE LABORATORIER KUNGÖRELSE MED ALLMANNA RÅD Mätteknik och Kvalitetssäkring NATURVÅRDSVERKET 1 Beställningsadress Naturvårdsverket Kundtjänsten 171 85

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net Mars 2010 Premiär för nyhetsbrev till arbetsmiljökommittéer i energibolag Tanken väcktes efter att nätverket för arbetsmiljöingenjörer och -samordnare i energibolagen hade bildats på försommaren 2009.

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer