SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS"

Transkript

1 EXPERTANALYS AV SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS JENNY DAFGÅRD MDI.INTERAKTIONSDESIGN GRAFISKA GRÄNSSNITT 23 OKTOBER 2003

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS...6 ÖVERGRIPANDE ANALYS AV SF:S WEBBPLATS...6 FÖRSTA INTRYCKET...6 Startsidan...6 Huvudsidan...7 HUR ÄR INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN KATEGORISERAD?...8 Kategorisering av länkar i den horisontella menyn...8 Kategorisering av länkar i den vertikala menyn...10 WEBBPLATSENS STRUKTUR OCH PRIORITET...10 NAVIGERING, SYNBARHET OCH SYSTEMSTATUS...11 INFORMATION...12 INTERAKTION MELLAN WEBBPLATSEN OCH ANVÄNDARE...13 DESIGN- OCH INTERAKTIONSOBJEKT...13 Typsnitt och läsbarhet...14 Logotyp...15 Bilder...15 Knappar och pekare...16 ANALYS AV FUNKTIONEN BOKA BILJETTER...17 CENTRAL FUNKTION...17 KÖPA BILJETT...18 RESERVERA BILJETT...19 DJUP STRUKTUR...20 INSTRUKTIONSGIVANDE ANVÄNDARMODELL...20 INMATNING OCH PRESENTATION AV INFORMATION...21 TOOL-TIP...21

3 SAMMANFATTNING...22 KÄLLFÖRTECKNING...24 LITTERATUR...24 ELEKTRONISKA KÄLLOR...24 BILAGOR...25 BILAGA 1: STARTSIDA...25 BILAGA 2: HUVUDSIDA...26

4 INLEDNING Denna rapport innehåller resultatet av en expertanalys som är gjord på Svensk Filmindustris webbplats ( Analysen är genomförd av Jenny Dafgård i oktober 2003 och ingår som ett moment i kursen Grafiska Gränssnitt. Kursen är en del av magisterprogrammet MDI.Interaktionsdesign som ges av IT-universitet och ligger på Lindholmen i Göteborg. Precis som Jakob Nielsen skriver i Top Ten Guidelines for Homepage Usability så är ett företags webbplats oerhört viktig eftersom den fungerar som företagets ansikte utåt. SF:s webbplats är om än ännu viktigare eftersom det är tänkt att användare här ska kunna boka sina biljetter på ett tillfredsställande och smidigt sätt via Internet. Denna rapport syftar till att identifiera och dokumentera eventuella problem och bekymmer som användare kan tänkas uppleva för att därigenom kunna göra webbplatsen bättre och mer effektiv. Fokus under analysen har varit att se till användarvänlighetsaspekter och positiva egenskaper med SF:s webbplats. Vid granskningen har ingen hänsyn tagits till eventuella tilltänkta specifika målgrupper. Granskningar som denna kan lätt få en negativ klang, men det hänger ihop med själva syftet: att identifiera sådant som kan ställa till med problem för användarna. Som granskare tar man en objektiv ståndpunkt och ser webbplatsen i ett utanförperspektiv, från användarna sett att se för att hitta de problem som de kan tänkas ha med att hitta information eller utföra tänkta uppgifter. 4

5 Denna granskning har genomförts under kort tid och det har inte funnits tid till att föreslå åtgärder till alla de problem som har definierats. 5

6 SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS Svensk Filmindustris (SF) webbplats är främst till för att ge information om aktuella och kommande filmer i form av ren fakta om handling, recensioner och filmtrailers. Användare kan även köpa och reservera biobiljetter på webbplatsen. I denna analys betraktas webbplatsen ur olika övergripande perspektiv för att sedan titta närmare på den centrala funktionen på webbplatsen - bokning av biljetter. ÖVERGRIPANDE ANALYS AV SF:S WEBBPLATS FÖRSTA INTRYCKET Användarens första intryck av en webbplats är oerhört viktigt. I många fall är det avgörande för om en användare väljer att stanna kvar på sidan. Nedan beskrivs hur startsidan och huvudsidan upplevs ur en användares perspektiv. Startsidan De första som möter användaren på webbplatsens är en startsida (Se bilaga 1) som består av en rullningslist med olika städer som valalternativ. För att komma vidare till huvudsidan kan man antingen välja vilken stad man vill gå på bio i eller klicka på länken Företagsbiljetter. Samtidigt som startsidan visas på skärmen börjar SF:s introduktionsmelodi att spelas. Melodin är den som brukar spelas innan en film börjar på biografen. Att använda tonerna på webbplatsen är ett 6

7 bra sätt för SF att skapa en stämning lik den i biosalongerna. Enligt Wickens är ljud som består av mjuka toner ett bra sätt att fånga användarens uppmärksamhet och ge positiv feedback (Björk, föreläsning 15 september). Användaren skapar sig förväntningar om att finna något speciellt och tilltalande på webbplatsen. Melodin sprider en känsla i kroppen, lik den som infinner sig innan en film börjar på bio, om att det nu äntligen börjar! Startsidan går till största del i svart och varm röd färg. Speciellt den röda färgen uppfattas som inbjudande och gör att användaren känner sig välkommen. Sidan signalerar värme och inger ett lugn vilket stämmer väl överens med vad människor brukar förknippa en biograf med. Nämligen att biografer är ett ställe där många människor sitter i en salong med sköna fåtöljer och skrattar och har kul tillsammans. Startsidan är spännande med den svarta bakgrunden och får användaren att vilja klicka sig vidare till huvudsidan. Huvudsidan Introduktionsmelodin, färgerna och logotypen på startsidan sänder ut signaler om vad webbplasten kan tänkas handlar om. Men för att förstå att sidan handlar om film krävs det att man känner igen logotypen eller melodin. Det är inte förrän man valt stad och kommit till huvudsidan (se bilaga 2) som det blir tydligt att det handlar om film. I inledande texten står det: Se vilka filmer som visas på SF bio idag. Här kan du även köpa biljetter direkt via nätet. Denna textrad klargör syftet med webbplatsen (kunna se vilka filmer som visas på bio idag), vad för slags företag som ligger bakom sidan (SF bio) och vad du som användare kan göra på sidan (boka biljetter). Texten är oerhört viktig för mindre företag där användare kanske inte känner till vad företaget 7

8 arbetar med eller deras syfte. Även för SF som de flesta användare känner till är det bra att den inledande texten finns. På huvudsidan finns mycket information som är grupperat på olika gråa plattor mot den svarta bakgrunden (se bilaga 2). Dessutom finns två olika menyer som länkar till andra sidor med ytterligare information. Huvudsidan, liksom de andra sidorna på webbplatsen, ger ett tämligen gott och enhetligt intryck. Huvudsidan har dock en tendens att till en början uppfattas som rörig med alla dess valmöjligheter. Det sammanfattande intrycket är ändå att informationen är viktig och relevant. HUR ÄR INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN KATEGORISERAD? Informationen som finns att tillgå på webbplatsen finner användaren med hjälp av de två olika menyerna. I båda menyerna används text som knappar. Om användarna själva hade fått gruppera informationen som de ville hade de antagligen inte valt att använda sig av två olika menyer. De hade nog grupperat informationen liknande som det är gjort i den horisontella menyn, fast använt sig av underlänkar för att få plats med alla länkar. Informationen som finns under respektive länk är vad användarna förväntar sig finna. Användarnas mentala modell av webbplatsen bör sannolikt vara överensstämmande med utvecklarnas. Kategorisering av länkar i den horisontella menyn Den horisontella menyn är en så kallad explicit meny (se nedan). Knappar na har Bild som visar horisontell meny. 8

9 fasta positioner och bildar tillsammans en menyrad (Björk, föreläsning 15 september). Länkarna är åtskilda med ett lodrätt streck vilket tydligt skiljer dem från varandra. Antalet länkar är även lagom många till antalet (6 stycken) och stödjer regeln om att användare klarar av att hålla 7 ± 2 informationsbitar i huvudet samtidigt (Lundgren, föreläsning 8 sep). 9

10 Kategorisering av länkar i den vertikala menyn Den vertikala menyn består av en rullningslist som rullas ut när användaren klickar på Innehåll eller pilen som pekar nedåt. Länkarna här innehåller genvägar till exempelvis Skicka vykort och Förmåner. Ben Schneiderman förespråkar genvägar för erfarna användare och han anser att det är en av de åtta gyllene regler för god interaktionsdesign (Björk, föreläsning 15 september). I listan har man kategoriserat (chunkat) huvudlänkar och underlänkar. Dessa åtskiljs med hjälp av separatorer i form av streckade vågräta linjer. Men antalet chunkade grupper är hela elva stycken och det överstiger regeln om att människan klarar av behandla 7 ± 2 informationsbitar åt gången. För att se alternativen längst ner i listan måste man scrolla. Det hade varit bra om användaren slapp Bild som visar förflytta vertikal meny (rullningslist). muspekaren för att scrolla och istället såg alla alternativ direkt. WEBBPLATSENS STRUKTUR OCH PRIORITET Strukturen på webbplatsen är lite förvirrande med de två olika menyerna. De knappar som finns i den horisontella menyn finns alla i rullningslisten till höger. Däremot finns ytterligare huvudlänkar med tillhörande underlänkar i rullningslisten. Det blir förvirrande för användaren eftersom han eller hon inte förstår varför dessa inte särskiljer sig helt eller är överensstämmande. 10

11 Rullningslisten innehåller förutom huvudlänkar även underlänkar och fungerar därför bra för den vane användaren. En van användare vill snabbt kunna ta sig dit han eller hon önskar. Den horisontella menyn är mer lämpad för den ovane användaren som kanske aldrig tidigare besökt webbplatsen (Lundgren, föreläsning 8 sep). Att webbplasten använder sig av två olika menysystem kan tyda på att man vid utvecklingen haft svårt att veta till vilken användargrupp man ska rikta sig till och därför försökt tillgodose en bredare målgrupp. Ett åtgärdsförslag är att använda sig av en av menyerna, förslagsvis den horisontella eftersom den lämpar sig för ovana användare. Sedan bör de två menyerna integreras med varandra. För att göra detta krävs att länkarna gås igenom och struktureras om på nytt. Det skulle fungera bra om man i den horisontella menyn använde sig av drop-down menyer. NAVIGERING, SYNBARHET OCH SYSTEMSTATUS Oavsett var i strukturen användaren befinner sig visas systemstatus mellan den horisontella menyn och texten (se bilden). Problem finns dock på vissa sidor eftersom det visar fel! Bild som visar systemstatus. Som exemplet visar så står det Här är du: Våra biografer >> Biografer i Stockholm. Under det står det att man befinner sig bland Göteborgs biografer. Ett annat exempel är när användaren klickat på Kontakta oss i rullningslistan. Systemstatus för Kontakta oss-sidan visar Här är du >> Information. Detta är inte konsekvent och information borde bytas ut till Kontakta 11

12 oss istället. Dessa fel kan göra användaren osäker och bör därför åtgärdas. På varje enskild sida finns ingen möjlighet att gå bakåt eller framåt. Användaren måste då navigera sig med hjälp av webbrowsern. Det hade varit bra om knappar för bakåt och framåt hade funnits men det fungerar som det är idag också, det är ett övervägande man får göra. INFORMATION Informationen på webbplatsen är lagom till mängden, seriös och trovärdig. Den är även relevant och anpassad efter mediet och målgruppen. Det är viktigt att kontaktinformation alltid finns tillgängligt från alla sidor (Lundgren, föreläsning 8 sep). Kontaktinformation finns att tillgå från SF:s alla sidor om man i rullningslisten scrollar sig längst ner till Kontakta oss. Här finner man information om biografens/-ernas postadresser, vägbeskrivning, kommunikationer, parkering, handikappsanpassning samt att man kan läsa om salongernas storlek och så vidare. Här finns all information man som användare förväntar sig förutom det kanske viktigaste, telefonnummer för de som inte vill boka via Internet utan ringa direkt till en säljare. För att finna ett telefonnummer måste man befinna sig på huvudsidan eller klicka på länken Hem längst till vänster i den horisontella menyn för att komma dit. Här finns telefonnumret inbakat i en text, vilket gör det svårt att urskilja trots att det står i fetstilt. Många användare vill kanske läsa om en film, se en trailer för att sedan boka biljetter per telefon. Många är idag rädda för att lämna ut uppgifter som sitt telefonnummer på Internet och föredrar att ringa istället. Därför borde SF:s telefonnummer synas bättre på huvudsidan och placeras även under Kontakta oss. 12

13 SF:s telefonnummer finns Bild som visar titelhuvudet med SF:s telefonnummer. även placerat i titelhuvudet på alla sidor (Se bilden). Det är en god idé, men telefonnumret måste framförallt synas på själva huvudsidan där de flesta användare förväntar sig att ett telefonnummer skall finnas. INTERAKTION MELLAN WEBBPLATSEN OCH ANVÄNDARE Interaktionen på webbplatsen sker linjärt och grundar sig på att användaren själv tar initiativ för att nå sitt mål. Information presenteras för användaren efter användarens initiativ. För att få information presenterad krävs ibland att användaren med hjälp av musen eller tangentbordet matar in efterfrågad information (exempelvis telefonnummer, bankomatkortsnummer). Mediet utnyttjas bra till att visa information, filmer och trailers, spela spel och delta i tävlingar. DESIGN- OCH INTERAKTIONSOBJEKT Designen på webbplatsen är tilltalande och stilren. Man förstår enkelt vilka element som är interaktiva (knappar, textinmatningsfält, ikryssbara fält). Designmässigt skiljer sig dock sidorna under länken Bioklubben i färger jämfört med övriga webbplatsen, men det är en smaksak. Färger Färgerna förmedlar en behaglig stämning och är väl överensstämmande med SF:s varumärke. Färgerna som används (svart, grå, vit, röd) är få till antalet och gör sig bra tillsammans. Bakgrundsfärgen på webbplatsen är svart. På bakgrunden finns gråa plattor där information presenteras. Övre delen av sidan, där den 13

14 horisontella menyn finns, har en vinröd bakgrund. En klarare röd färg har bakgrundsfärg i rullningslisten. Mot alla dessa bakgrundsfärger presenteras text i vit färg, både på rubriker och brödtext. Bakgrunderna som är lugna kontrasteras bra mot texterna (Lundgren, föreläsning 8 sep). Texter som fungerar som hyperlänkar är även de vita. En regel brukar vara att ha länkar i en annan färg än brödtextens (Lundgren, föreläsning 8 sep). Länkarna på SF:s webbplats är alltid understrukna vilket ger tydliga signaler till användaren och anses gott nog. Texterna är korta och utformade för att läsas på skärm, vilket är bra eftersom användare har mindre tålamod och svårare att läsa på skärm (Lundgren, föreläsning 8 sep). Typsnitt och läsbarhet Till brödtexten på webbplatsen används typsnittet Verdana och till rubriker används ett annat typsnitt med sanseriffer som skrivs i versala bokstäver. Det är bra att man inte har blandat så många typsnitt på sidan. En regel som Wickens ger är att inte använda sig av mer än tre olika typsnitt på en webbplats (Björk, föreläsning 15 september). Webbplatsen har god läsbarhet då man har eliminerat överflödig text på ett bra sätt samt att man använder sig av linjärer/sanseriffer vilket är lämpliga att använda på skärm (Lundgren, föreläsning 8 sep). Storleken på webbplatsens typsnitt är fast. Nackdelen med en fast storlek är att det då inte erbjuds någon möjlighet för användaren att själv öka eller minska teckengraden med webbläsarens inbyggda funktioner, för att öka sin upplevda läsbarhet på sidan, exempelvis om man ser dåligt. Detta är enligt Jakob Nielsen en brist i designen. Nielsen 14

15 anser att man måste respektera användarna och själva låta dem ställa in storlek på texten (Nielsen, 2002). Logotyp SF:s logotyp är på ett tydligt sätt placerad i övre vänstra hörnet av sidan. Logotypen har ingen ALT-text, det vill säga en text som dyker upp när användaren för muspekaren över bilden. Denna text används dels när användaren stängt av visningen av bilder men också för synskadade som får texten uppläst. Denna ALT-text bör med fördel läggas till. Logotypen är inte klickbar och leder inte användaren tillbaka till huvudsidan, vilket är vanligt. Istället har man en Hem-knapp i horisontella menyn som leder dit. Att rekommendera vore att även logotypen länkas till huvudsidan. Bilder Bilderna på sidan anges i Html-koden med specificerad bredd och höjd. Detta gör att layouten återges på ett bra sätt även under det att sidan laddar bilderna eller om användaren har bildvisning avstängd. Bilderna bör använda så kallade ALT-texter som nämndes ovan. Texten i ALT-taggarna visas när användaren för muspekaren över bilden och ger en förklaring av innehållet i bilden, exempelvis ett namn på en film. Bilder är klickvänliga, det vill säga att användare gärna klickar på bilder. Bilderna på webbplatsen är klickbara i de fall de utgör själva länken, men är inte klickbar när texten är hyperlänkad. För att göra det enklare för användaren bör både bilderna och texterna göras till länkar i alla läge. 15

16 Knappar och pekare Webbplastens knappar låter användaren aktivera funktionalitet. För att visa för användaren vilken funktionalitet knappen har ändras muspekaren till en hand i de fall muspekaren hålls över en länk (Björk, föreläsning 15 september). I de fall sidan laddas så indikeras det genom att muspekaren ändras till ett timglas. 16

17 ANALYS AV FUNKTIONEN BOKA BILJETTER CENTRAL FUNKTION Den viktigaste och mest använda funktionen på sidan är att köpa biljetter. Därför är det bra att funktionen har givits en central plats på webbplasten. I den horisontella menyn finns Biljetter direkt till höger om Hem-knappen och i den vertikala menyn finns Köp/reservera biljetter placerat högst upp efter Innehåll. Dock upplevs det som förvirrande att länkarnas namn är olika i de båda menyerna. Namnet Biljetter har antagligen valts i den horisontella menyn för att det inte är lika utrymmeskrävande som Köp/reservera biljetter som används i den vertikala menyn. För att vara konsekvent är ett åtgärdsförslag att ändra namnet i vertikala menyn till Biljetter. När användaren har klickat sig till sidan där man kan köpa biljetter och valt vilken tid, film och dag så kommer användaren till en sida där det finns två val att göra: Köpa- eller Reservera biljett (se nedan). Vi köp av biljett måste användaren först välja antalet biljetter som han eller hon vill köpa. Därefter kan betalsätt väljas genom att klicka på en utav de tre knapparna (Betala Bild som visar valmöjligheterna: köp eller reservera biljett. med presentkort, kontokort eller flera 17

18 betalmedel). Alternativt kan användaren Reservera biljett och väljer då antal biljetter och skriver sedan in sitt telefonnummer i textinmatningsrutan under. Därefter kan användaren klicka på Reservera-knappen. Om användaren inte angett något telefonnummer dyker en text upp som säger: Telefonnummer saknas. Färgen på texten är röd vilket förknippas med varningstext och ger tydliga signaler till användaren om vad som är fel. Det som skiljer de båda valen av biljett (köp respektive reservera) är att användaren i ena fallet får välja salongsplatser och i det andra får platser tilldelat (senedan). KÖPA BILJETT Användare som väljer att köpa biljett och har valt vilken biograf och vilken tid som han eller hon vill gå på bio kommer till en sida där biosalongen finns utritad. Salongsstolarna är utmarkerade och visar vilka som finns i salongen (gråa) och vilka stolar som är upptagna/bokade (röda). När användaren för muspekaren över salongen följer en inramning (Fisheye view) Bild som hur användaren själv kan välja salongsplatser. som visar vilka stolar som är möjliga att boka. De stolar som finns tillgängliga blir vita när muspekaren hålls över dem. Blir de istället vita med ett streck över så betyder det att kombinationen inte godkänns. Salongen är estetiskt 18

19 snygg, och det är bra att man har hållt sig till de färger som finns på webbplatsen i övrigt. Inzoomningsfönstret (Fisheye view) längst ner till vänster som visar ytterligare information som rad och stolsnummer. Det är en av Fisheyes grundidéer, nämligen att visa detaljinformation där användaren fokuserar (Björk, föreläsning 15 september). Vid inzoomingsfönstret visas även hur lång tid användaren har på sig att bestämma salongsplats. Tiden indikeras med en horisontell stapel som växer fram. Kopplingen mellan inzoomningsfönstret och helhetsbilden ger även ett micro, macro perspektiv. Makro är helhetsbilden och micro detaljinformationen som visas vid inzoomningen (Tufte, 1990). RESERVERA BILJETT Användare som istället för att köpa biljetter vill reservera biljetter ges ingen möjlighet att välja platser i salongen (se nedan). Istället blir man tilldelad de bästa biljetterna av de tillgängliga platserna, räknat från salongens mitt. Användaren vet alltså inte vilka övriga platser i salongen som är bokade eller lediga. Bild som visar hur användaren blir tilldelad en plats i salongen. ställer sig frågande till varför? Att denna funktion är olika på Köp respektive Reservera biljett har säkert sin förklaring, men användaren 19

20 En åtgärd hade varit att inledningsvis, på sidan där man väljer om man vill Köpa eller Reservera biljett, klargjorde att man har möjlighet att själv välja salongsplatser om man Köper biljett. DJUP STRUKTUR Strukturen för de båda tillvägagångssätten för att köpa/boka biljett är djupa. Användaren gör vissa val på en sida och kommer till en ny där nya val kan göras. Detta är bra eftersom det känns bättre för ovana användaren att göra fler, mindre val när det gäller exempelvis en betalning via Internet. En indikering på hur många steg som köpet/bokningen avser visas (se vänster). Ett problem är dock om användaren vill gå ett steg tillbaka. När användaren befinner sig i steg två av fem Bild som visar antal steg vid köp/bokning. och vill gå tillbaka till steg ett så går det inte att klicka på ettan. Siffrorna fungerar inte som knappar. På vissa av sidorna i de olika stegen har tillbaka-knappar, men inte alla och därför hade det varit bra om siffrorna fungerade som länkar INSTRUKTIONSGIVANDE ANVÄNDARMODELL När användaren köper/bokar biljetter ger användaren webbplatsen instruktioner. Denna form av förfarande kallas för instruktionsgivande användarmodell (Björk, föreläsning 15 september). Exempel är när användaren ber webbplatsen att plocka fram de två bästa platserna som finns tillgängliga i en salong. Webbplatsen utför förfrågan och visar för användaren vilka platser som finns att tillgå. 20

21 INMATNING OCH PRESENTATION AV INFORMATION När användaren ger webbplatsen instruktioner om vilken information som han eller hon vill ha presenterad så sker det med hjälp av tangentbordet eller musen. Med tangentbordet sker inmatning av text och siffror. I vissa fall finns en fördefinierad lista som användaren kan välja från. På så sätt är SF:s webbplats informativ när det gäller att visa statisk information och interaktiv eftersom användaren kan mata in och ta emot indata (Björk, föreläsning 15 september). TOOL-TIP Ett allvarligt fel på SF:s webbplats är att viktigt information som antalet lediga platser kvar till en föreställning ligger som en hjälptext (se nedan). Texten dyker upp om användaren håller muspekaren över knappen för att köpa biljett (Björk, föreläsning 15 september). Denna osynliga information tar således inte upp plats men går de flesta användare förbi. Informationen är inte Bild som visar hur många platser som finns kvar vid en nödvändig vid föreställning. köp/bokning av biljett, men ju fler platser kvar på en föreställning desto större chans till bra salongsplatser för användaren. En rekommendation är att göra en extra kolumn mellan salongsnamnet och knappen för köp/boka. Här skulle Antal platser kvar-information kunna placeras. 21

22 SAMMANFATTNING Svensk Filmindustri har en genomtänkt och tilltalande webbplats med relevant information och bra funktioner. På det hela taget upplevs webbplatsen positivt men skulle dock må bra av att med några enkla medel säkra vissa användbarhetsaspekter för att på ett bättre sätt stödja användaren när denne interagerar med webbplatsen. Både startsidan och huvudsidan ger ett bra och enhetligt intryck. Till en början har dock huvudsidan en tendens till att uppfattas som rörig med all dess information och valmöjligheter. Ett stort problem på webbplatsen är de olika menyerna (horisontell och vertikal). De är förvirrande för användarna att använda sig av två menyer som till viss del består av samma länkar. Dessa bör med fördel integreras i en horisontell meny. Vissa mindre allvarliga fel har identifierats såsom att systemstatus i vissa lägen visar fel, vilket kan göra användarna osäkra. SF:s telefonnummer bör synas tydligare på förstasidan och även finnas under länken Kontakta oss där användaren förväntar sig att det ska finnas. SF:s logotyp längst upp i vänstra hörnet är inte länkad till huvudsidan. Detta rekommenderas samt att logotypen får en ALT-text som gör att användare som stängt av bildvisningen vet som finns där. Vad gäller den centrala funktionen Köp/Boka biljetter på SF:s webbplats så bör det klargöras tidigt att användaren själv inte kan välja platser i salongen om han eller hon bokar biljetter. Detta kan endast ske vid av köp av biljett. För att se antal lediga platser kvar till en föreställning måste användaren hålla muspekaren över en knapp. En ALT-text dyker 22

23 då upp med informationen. Detta bör synliggöras bättre, kanske med en egen kolumn. 23

24 KÄLLFÖRTECKNING LITTERATUR Tufte, Edward (1990) Envisioning Information. Graphics Press. ELEKTRONISKA KÄLLOR Björk, Staffan (2003) Traditionella grafiska gränssnitt, Föreläsning 15 september. nella.grafiska.granssnitt.ppt Lundgren, Sus (2003) Webbdesign, Föreläsning 1 september. esigni.ppt Nielsen, Jakob (2002) Top Ten Guidelines for Homepage Usability. Nielsen, Jakob (2002) Top Ten Web-Design Mistakes of

25 BILAGOR BILAGA 1: STARTSIDA 25

26 BILAGA 2: HUVUDSIDA 26

ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ

ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ ZZZVIVH HQXWYlUGHULQJ Kurs: Grafiska Gränssnitt lp 1 2003 Christine Cronwall, 800428 1 INTRODUKTION...3 2 TEORI...3 2.1 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDBARHET...3 3 PRESENTATION OCH EGNA SYNPUNKTER...4 3.1 VÄLKOMSTSIDAN...5

Läs mer

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr IT-universitetet i Göteborg MDI. Interaktionsdesign - en expertanalys av Anna Olvenmyr Grafiska Gränssnitt, 5 poäng 2003-10-27 Inledning och kategorisering...3 Utvärdering indelad i kategorier...4 Impression/

Läs mer

Pagineringsgadget... 26 Ordlista... 27 Scen... 27 Spellista... 27 Slide... 27 Mall... 27 Innehållselement... 27 Gadget... 27

Pagineringsgadget... 26 Ordlista... 27 Scen... 27 Spellista... 27 Slide... 27 Mall... 27 Innehållselement... 27 Gadget... 27 Innehåll Interactive Scene 2.0... 4 Redaktörsmanual... 4 Översikt... 5 Redigeravy... 5 Verktygsfält... 7 Arbetsyta... 8 Egenskaper... 9 Tidslinje... 10 Arbeta med Interactive Scene... 11 Scener... 11 Spellistor...

Läs mer

ANALYS AV EN WEBBAPPLIKATION

ANALYS AV EN WEBBAPPLIKATION ANALYS AV EN WEBBAPPLIKATION 2003-10-27 Yvonne Stenberg Grafiska Gränssnitt, 6 p MDI - Interaktionsdesign INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INTRODUKTION 3 BOSTON DISTRIBUTION OCH MÅLGRUPP 3 BEGRÄNSNINGAR

Läs mer

Projektspecifikation för Cv på webben

Projektspecifikation för Cv på webben Projektspecifikation för Cv på webben Problemområde: Vad skall vi utforma? Vi ska utforma ett personligt CV på nätet där vi kan presentera oss själva och våra meriter för potentiella arbetsgivare. Istället

Läs mer

Analys av com hems startsida

Analys av com hems startsida IT-Universitetet Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, 6p Göteborg ht 2003 Analys av com hems startsida Björn Nord d00nord@dtek.chalmers.se 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning...

Läs mer

För att skriva CSS-kod använder man sig av olika kommandon. Ett exempel på hur man kan skriva kod för att ändra textfärg kan vara:

För att skriva CSS-kod använder man sig av olika kommandon. Ett exempel på hur man kan skriva kod för att ändra textfärg kan vara: Hemsida CSS Introduktion till Cascading Style Sheets (CSS) Detta är en mycket kort genomgång av CSS med exempel på hur sådan kod ska läsas och hur den kan användas på IdrottOnline-sidor. Är man ute efter

Läs mer

Grafisk profil till Dear Area

Grafisk profil till Dear Area Grafisk profil till Dear Area Av: Jenny Andersson & Josephine Persson 2008-09-26 Webbutvecklare på KY Akademien Introduktion Detta är en grafisk manual för Dear Area, ett designföretag som gör butiksinredning,

Läs mer

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum Inledning Som en del av vår webbplats, blastadsgatan.se, finns ett diskussionsforum. Tanken med forumet är att det ska fungera som en diskussionsplats

Läs mer

UTVÄRDERING AV GÖTEBORGS STADSMUSEUMS HEMSIDA

UTVÄRDERING AV GÖTEBORGS STADSMUSEUMS HEMSIDA UTVÄRDERING AV GÖTEBORGS STADSMUSEUMS HEMSIDA av Funktek och Utopia januari 2016 Bakgrund..... s 1 Terminologi......... s 1 Citat från utvärderingen... s 2 Frågor och svar från utvärderingen........ s

Läs mer

IT-universitetet, Chalmers Grafiska Gränssnitt, 6p Kursansvariga: Staffan Björk, Sus Lundgren

IT-universitetet, Chalmers Grafiska Gränssnitt, 6p Kursansvariga: Staffan Björk, Sus Lundgren Vårt släktträd IT-universitetet, Chalmers Grafiska Gränssnitt, 6p Kursansvariga: Staffan Björk, Sus Lundgren 2003-10-08 Jessica Göransson Annelie Günzel Anna Olvenmyr Yvonne Stenberg Sofia Torbertsson

Läs mer

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03 SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver hur Grupp 8 gick till väga för att skapa en webbplats för företaget Polyplast+. Processen påbörjades med en förstudie om Polyplast+, och fortsatte sedan med användaranalys,

Läs mer

Förord. Umeå i april 2006. Anders Hanberger Projektledare för utvärderingen UCER, Umeå universitet

Förord. Umeå i april 2006. Anders Hanberger Projektledare för utvärderingen UCER, Umeå universitet Förord Centrum för utvärderingsforskning (UCER) har Myndigheten för Nätverk och samarbete inom högre utbildnings uppdrag att utvärdera Studentnyttan av Nätuniversitetet och ITstödd distansutbildning. Mer

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit. Pausit version 1.2 Användarmanual

Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit. Pausit version 1.2 Användarmanual Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit Pausit version 1.2 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet.

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet. Vad är nytt i Easy Planning 6.23 Många förbättringar har gjorts i denna release. Schemabilden har fått ett nytt utseende, formuläret för nya aktiviteter har nya funktioner samt ett flertal nya funktioner

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Analys av webbplatsen csn.se Personlig uppsats i kursen Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, hösten 2003

Analys av webbplatsen csn.se Personlig uppsats i kursen Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, hösten 2003 Analys av webbplatsen csn.se Personlig uppsats i kursen Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, hösten 2003 Helena Callert 1. Sammanfattning Denna uppsats beskriver en personlig analys av Centrala studiestödsnämndens

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben

Lathund för webbredaktörer. Så skriver du på webben Lathund för webbredaktörer Så skriver du på webben 1 Disposition En bra struktur kännetecknas av att det är enkelt för besökaren att förstå var den hittar det den letar efter. Oavsett om det handlar om

Läs mer

Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd

Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd Grupp 11 Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson 2003-10-10 Göteborg, Chalmers/GU Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SYFTE...3 3. METOD...3

Läs mer

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016 Föreningarnas nya sidmall Version 4, 12.4.2016 Innehållsförteckning Föreningarnas nya sidmall... 1 Introduktion... 3 Sammanfattning... 3 Sidmallar och sidornas uppbyggnad... 4 Gamla sidmallen... 4 Nya

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Användarmanual Cartesia GEO Manager

Användarmanual Cartesia GEO Manager Användarmanual Cartesia GEO Manager Support: 020-884884 E-mail: support@cartesia.se Innehåll Startsidan... 3 Tabeller... 3 Sök... 3 Lägga till en ny rad... 4 Kartfunktioner... 5 Street View... 6 Navigera

Läs mer

Struktur och innehåll Laboration 2

Struktur och innehåll Laboration 2 Laborationsanvisning Struktur och innehåll Laboration 2 Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2011-08-08 Inledning Till skillnad från laboration 1 som mest handlade om att komma igång med arbetsmiljön

Läs mer

Användarmanual. 1.0 Login

Användarmanual. 1.0 Login Användarmanual 1.0 Login 1. 2. Inlogning sker på via fälten till höger på webbuilders startsida. Se markering 1. Ditt användarnamn och lösenord får du via e-mai när du registrerar dig. Om du tappat bort

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Manual Behörighetsadministratör

Manual Behörighetsadministratör Manual Behörighetsadministratör Stöd och behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Stöd och behandling... 3 1.2. Roller och Behörigheter... 3 1.3. Förutsättningar för

Läs mer

ANVISNING FÖR FUNKTIONER PÅ STADENS WEBBPLATSER OCH E-TJÄNSTER

ANVISNING FÖR FUNKTIONER PÅ STADENS WEBBPLATSER OCH E-TJÄNSTER Dokumentet beslutat: 2007-04-17 ANVISNING FÖR FUNKTIONER PÅ STADENS WEBBPLATSER OCH E-TJÄNSTER v. 1.1 Hanna Brogren, Kommunikationsstaben 1 Innehållsförteckning 1. Om dokumentet 5 1.1 Syfte och användning...

Läs mer

Widgets i DynaMaster 5 Golf

Widgets i DynaMaster 5 Golf Widgets i DynaMaster 5 Golf En nyhet i DynaMaster 5 Golf är vårt system med widgets. Detta widgetsystem utvecklades för att göra det så flexibelt som möjligt för kunden att själv kunna bestämma hur innehållet

Läs mer

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet är utformat som ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar Gömmare och de andra är Gissare. Den som är gömmare lagrar (gömmer) tal i några av räknarens

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Projekt 2 Informationsvisualisering av släktträd

Projekt 2 Informationsvisualisering av släktträd IT-universitetet MDI Interaktionsdesign Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt 6p HT 03 Projekt 2 Informationsvisualisering av släktträd Grupp 6 Theresa Harmanen, Linus Kjellqvist, Camilla Orrenäs, Emma

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Sammanställningar av djupintervjuer

Sammanställningar av djupintervjuer Sammanställningar av djupintervjuer Bakgrund Under en vecka i slutet av januari 2016 genomfördes djupintervjuer runt kommunens digitala service. 12 personer intervjuades. Innan intervjuerna gjordes en

Läs mer

create+ Interactive Scene Redaktörshandbok episerver

create+ Interactive Scene Redaktörshandbok episerver episerver create+ A PRODUCT IN THE EPiSERVER CREATE+ PACKAGE Version 1.2.1 Interactive Scene With Interactive Scene, putting together interactive presentations is quick and easy. Communicate your message

Läs mer

Bildslinga Användarguide

Bildslinga Användarguide Bildslinga Användarguide Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt som du för tillfället annonserar på Internet. Du måste

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Journalhanteringssystem för World Scout Jamboree 2011

Journalhanteringssystem för World Scout Jamboree 2011 Journalhanteringssystem för World Scout Jamboree 2011 Datum: 2011-01-19 Int09 Per Borneng Mikael Gustafsson Martin Runnding Claes Sundström 1 Executive summary Syftet med denna studie är att ta fram belägg

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

Elektronisk budbok för tidningsbud

Elektronisk budbok för tidningsbud Elektronisk budbok för tidningsbud Ett arbete av Johan Millert (millert@home.se) Innehållsförteckning för kursen Interaktionsdesign Sommaren 2004 Inledning...2 Bakgrund...2 Kravanalys...2 Användarintervjuer...2

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

SurveyXact version 6.10

SurveyXact version 6.10 SurveyXact version 6.10 SurveyXact har uppdaterats med kraftigt förbättrade möjligheter för att redigera analysresultat i analysen. Det har blivit enklare att analysera data och hitta de intressanta analysresultaten.

Läs mer

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se Sida 1 av 12 WSB Biodling Manual V.1.1 Sida 2 av 12 Översikt: WSB Biodling är en app som hjälper dig med olika saker inom biodlingen. Nyheter i denna version är möjlighet att skapa skötselkort och dokumentera

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP... RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT.....s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...s 10 1 BAKGRUND Vi vill ta reda på hur en upplever en utställning

Läs mer

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1)

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) 1. LOGGA IN. VÄLJA RUM/KURS 4 3. SKRIVA IN INFORMATION OCH ÄNDRA PERSONLIGA UPPGIFTER. 4 4. ANVÄNDA HJÄLP-SYSTEMET 5 5. LÄSA MEDDELANDEN. 5 6. DELTA

Läs mer

PRO Järbo Navigeringsguide

PRO Järbo Navigeringsguide PRO Järbo Navigeringsguide Startsida PRO Järbo Fliken Start i HUVUDMENYN är markerat. Vi befinner oss på webbplatsens STARTSIDA. Nyhetskarusellen - webbplatsens löpsedlar. Växla genom att klicka på vänstra

Läs mer

Section Divider. Skapa nytt utskick

Section Divider. Skapa nytt utskick Section Divider Skapa nytt utskick Skapa nytt utskick Gå till Connect och välj Skapa utskick. Välj typ av information Först väljer vilket språk ditt utskick är skrivet på. Den bransch som är inställd för

Läs mer

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Starta inspelningen... 2 Ljud... 2 Initiera inspelningen... 3 Under inspelningen... 3 Stressa inte att komma igång... 3 Presentera dig... 3 Ögonkontakt

Läs mer

Studie av gränssnittsprototyp i projektet Webbklustring - användarupplevelsen

Studie av gränssnittsprototyp i projektet Webbklustring - användarupplevelsen LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för Datavetenskap Studie av gränssnittsprototyp i projektet Webbklustring - användarupplevelsen Namn E-mail Evelina Rennes evere305@student.liu.se INNEHÅLL INNEHÅLL

Läs mer

Instruktion Tibropresentation

Instruktion Tibropresentation Datum 2013-02-18 Instruktion Tibropresentation I den här mappen hittar du en presentation av Tibro. Den är framtagen för att alla vi som presenterar Tibro i olika sammanhang ska göra det på ett enhetligt

Läs mer

MANUAL. Weblink WebCall

MANUAL. Weblink WebCall MANUAL Weblink WebCall WebCall är en datorbaserad applikation, där du kan se status på dina kollegor i växeln. Om de pratar i telefon eller är lediga. Du kan vidarekoppla din telefon, logga in och ut ur

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder 5 Sök person, nyckel eller cylinder 5.1 Sök person Det finns två huvudmetoder att söka person. Metod 1. Genom att bara skriva in t ex namn eller anställningsnummer direkt på tangentbordet. Sökning sker

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

Projektarbete 2: Interaktiv prototyp

Projektarbete 2: Interaktiv prototyp Projektarbete 2: Interaktiv prototyp Jonatan Hilmarch (Grupp 13) 880427-5595 hilmarch@skip.chalmers.se Kurs: Människa-Datorinteraktion TIG061 HT 2010 Projekt 1 - en tillbakablick Enligt projektets systemdefinition

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete

Språkäventyret. Mål. Verktyg. Inledande arbete Språkäventyret Mål Sammanfatta hur jag gjorde spelet Språkäventyret på Fronter. Verktyg Fronters provverktyg Inledande arbete Fundera över dessa saker innan du börjar: 1. Vilken del av det centrala innehållet

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Innehållsförteckning: 1 FÖRBEREDELSER INFÖR TURNERINGSSTART... 2 1.1 HUR SKA RESULTATREGISTRERING SKE?... 2 1.2 SKA RULLANDE RESULTATSKÄRMAR ANVÄNDAS?...

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

Scribus fortsättning

Scribus fortsättning Scribus fortsättning Guide och uppgifter Gunnar Markinhuhta ITLyftet ~ 1 ~ Scribus forts del 1 Hantera text och objekt Text längs bana 1. Rita ut en vågig linje med Frihandspennan eller Bezier-verktyget

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Handledning Historiska Kartor

Handledning Historiska Kartor 1 av 16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Historiska Kartor... 2 1 Allmänt... 2 2 Sökning i Historiska Kartor... 3 2.1 Sökning via karta... 3 2.2 Avancerad sökning... 5 2.3 Söktips... 9 3

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Laboration 1. Webbprodution Struktur & innehåll HT2015

Laboration 1. Webbprodution Struktur & innehåll HT2015 Laboration 1 Webbprodution Inledning Denna inledande laboration syftar i mångt och mycket till att du ska känna dig bekväm med den laborationsmiljö ni blivit introducerat inför. De inledande uppgifterna

Läs mer

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter *Skatteverket 1(10) KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter Våra webbtexter, liksom alla texter vi producerar för externt bruk på Skatteverket, ska vara skrivna på ett sätt som gör att läsaren

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL.

VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅRT VARUMÄRKE. I det här dokumentet finns riktlinjer som ska göra det lättare att bygga upp och stärka vårt varumärke. Ju mer konsekvent, genomtänkt och sammanhållet vi kommunicerar

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Slutrapport Fästanordning för fordons specifik bilbarnstol i framsätet

Slutrapport Fästanordning för fordons specifik bilbarnstol i framsätet Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual Tempsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls tempsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Tempsensorns stående vyer 6 Tempsensorns liggande vyer 7

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom att klicka på menyn fälls de tillhörande undermenyerna ut. Du kan bara se

Läs mer