Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 ~ Företagare! Läsarna vill ha ~KÖPTIPS! ÖSTEIlJU)TTNIN(;EN Karleb,. t. aa, K aeb,. tal. 1_.' a:u _. r831 allo Guldkustens BingoLoUo i full gång. I morgon fredag har DU chans au bli en vinnare! Programmet bö ar kl Thomas Enroth underhåller. Jakobstad alla svenska hushåll OSTE~BOTTNINGEN TORSDAG 29 SEPTEMBER1994 KymmeneOy fick nilljöpris Kymrnene Oy har tilldelats delllalienska Giovanni Marcera-priset. Bolagel får priset som erkänsla för hur del i sin verksam hel har beaktat miljöfrågor. Priset delas årligen ut till kornrnunikations- OI:h produktionsföretag. Priset delades nu ut för nionde gången, OI:h del gick till förelag i Sverige, Norge och Finland, som ansökt om medlemskap i EU. Del svenska företaget som belönades var bageriföretaget Kungsörnen AB och del norska fiskeföretagel Fröya Fiskeindustri Al S. av Österbottningen till alla hushåll i Pedersöre och Larsmo samt till alla svenska hushåll i Jakobstad. Tillsammans st. Torsdag 6.10 Larsmo alla hushåll Pedersöre alla hushåll Utnyttja tillfället att nä en större kundkrets med Dina annonser. Kontakta ÖB:s annonsavdelning för ytterligare information. - DA(iSTJDNING- TRYCKERI Karleby 85 % täckning av svenska hushåll Kronoby 80 % tåckning av alla hushåll Nedervetil 82 % tåckning av alla hushåll Terjårv 80 % täckning av alla hushåll KulrhYKatan 22, " , rall Priset delas ut till italienaren Giovanni Marconas minne. Det är bland annat El.J-kommissionen, italienska jerdbruksrninisteriet och handelskammaren i Milano som bestämmer vem som skall få priset. (FNB) Aktersnurror stulna Två aktersnurror har försvunnit från två öppna båtar i Fränsvik båthamn i Eugmo. De stulna motorerna är av märket Yamaha och Mariner. Båda är 20 hästare. Från båten som var försedd med Mariner motor försvann också en 25 liters plastdunk. Polisen antar att stölderna ägde rum senaste veckoslut. OPEL VECTRA TEKNIlKAN MAAlLMAS TESTVINNARE 15/94 PRISERFRÅN 1 MERIT ,- 1,8 CDX ,- OPELKADETT1.3S.go OPa CORSA1.2Ud.f7 röd, k. 60 Ikm, 1-ig. 2-dick vii, k. 80 tkm,leiy.bok Kv SlenforlS Wanls, ~ Oy Pohjanmaan Autoliike Ab i oktober nästa år då över 20 kommuner i södra Österbotten deltar. I övningen i år deltar förutom länsstyrelsen följande kommuner: Evijärvi, Kannus. Kronoby, Lochreä, Ullava, Halsua, Kaustby, Kelviå, Perho, Vetil, Himango, Karleby, Lestijärvi och Toholampi. Kommunernas beredskapsövning leds från länets ledningscentral och ledningsgrupperna i kommunerna verkar i sina egna ledningscentraler. Beredskapsövningen leds av och har till största delen planerats av äldre lärare Juhani Pahkasalo från Statens Räddningsinstitut. För den allmännna ledningen svarar högsta ledningen på länsstyrelsen. I praktiken går övningen till så att kommunernas ledningsgrupper verkar i sina egna ledningscentraler eller motsvarande lokaler. KARLEBV. Sodraleden. Tel Länets krisberedskap testas i karlebyövning Starens Räddningsinstitut ordnar i sarnarbete med länsstyrelsen i Vasa län en beredskapsövning, som omfattar delar av länsstyrelsen och de 14 kommuner som hör till Karleby samarbetsområde. Övningen sker för länets ledningscentrals del och för komrnunerrias del Målet med övningen är att utveckla beredskapen hos nyckelpersonerna i ledningscentralerna att leda verksamheten på sådant sätt som speciella suuationer och undantagstillstånd förutsätter. Avsikten är även att se hur planerna fungerar i praktiken samt att effektivera samarbetet mellan olika organisationer. Utvecklingen av kommunernas lendingsberedskap och beredskapsplaner betonas. Föregående verksamhelsövning i länet ordnades år Följande övning hålls 1JtrUkes~teriet oförberett på nej Urnkesrmnisteriet har inte alls förberett sig på ett eventuellt nej i folkomröstningen om FV den 16 oktober. Enligt Sundbäck arbetar ministeriet utgående från regeringens målsättning att Finland skall bli medlem i EV vid årsskiftet. DArför har man till exempel inte förberett några direktiv till ambassaderna i utlandet. i det fall att folket skulle rösta nej. Det sade statssekreterare Veli Sundbäck på m bekgrundsinformaticn på UM i Hel\ingfor\ på onsdagen. Några utbildare finns inte i kommunerna; ledningsgrupperna får lägesbeskrivningar och uppgifter från länets ledningscentral. Kommunernas lendingsgrupper meddelar sina ställningstaganden o.dyl, till IAnets ledningscentral som utvärderar dem och vid behov ger vidare anvisningar eller övrig respons. Den dagliga övningstiden är i allmänhet ki8-16. Bakgrunden till övningen är ett sådant krisläge som har krävt att beredskapen höjs inom olika verksamhetsgrenar samt att beredskapslagen och befolkningsskyddslagen tagits i bruk före det klockslag övningen börjar. Läget utvecklas under den tid övningen pågår på så vis att möjlighet ges att omfattande granska beredskapen inom de olika verksamheterna och sätten att skydda befolkningen. Sundbäck underströk att ett förkastande av förhandlingslösningen enligt många experter innebär att börskurserna sjunker, att räntorna stiger och till att ett tryck uppstår på valutakurserna. På litet längre sikt betyder ett nej enligt statssekreter aren att matpriserna inte sjunker med väntade S IO procent, att den ekonomiska tillväxten blir långsammare än vid ett medlemskap, och att skötseln av sysselsättningen försvåras. t L Myran kvalar för ettan På lördagen skriv~ det nytt stycke fotbollshrstoria inom II< Myran. Damlaget inleder nämligen kvalserien för division I och möter valkanda lag. RoPS, l<ajha OI:h Fe United II heter motståndarna i serien vdr~ vinnare avancerar till ettan. Bakom Myrans, som hunnit vinna OM i år, framgångar står ett bra samarbete med några andra föreningar. - Samarbetet är ett måste för att dethär skall fungera, säger Myrans tränare Sus.oot' "00&t'11 - SidatO II - VAD HAR DU TÄNKT GÖRA DETTA VECKDSLUT.-?-.-- KOM TILL oss pa MITSUBISHI-SKODA WEEKENDUTSTÄLLNING LÖ 10-14, SÖ tmsubishi LANCEA fran ,-,,." MIIIAiIti". 1e GL.XJ 113 Nr. "'" ,' + _, ,' DIAMANTFÖRMANER VÄRDA TUSENTALS MARK TILL ALLA MITSUBISHI -PERSONBILARI - vlnterdickpekel pi IEhQWiI ~ VIKING k6pel F6rm6n pi Lancer mk och pi GaIInt mil. H6gklaalg Mltaublahl DX 253E 1'8dkliaIlllttbandlpellre pi k6pel. F6nnAnen Ir vlrd mil. SKODA KOM OCH TESTA TM-TESTVINNAREN Kom """ och kolllwln." bilen 111MbehlMIr m JfIPIIrJ$k få., m den båt lamtltde EJ hfiiier IrWIIkfå III m den belmmaste DI( rlt:ker III den I, en rry Skocil ~ och liismrinw'e,.,,,. Mebar KfflMJy Indol.IY.tCJf "7 e-i ~3J 1700 ' - -,. -y o FORMANLIG INKOP5TID KL A PRISMA ~AllTIDo KARLEBV JAKOBSTAD VASA ~FORMANUGA Prismavägen Skolgatan 4 Toukolav o MA-FR LO 9-18 GOR DIG KLAR INFOR VINTERN Kom och begär förmånliga däckofferler. KOP GENAST BETALA I JANUARI ränta 0,00 % t.o.m. jan allt om däck Kaffevigen (f.d. Kepa. fastighet.) Tel NYTT! TEBOIL ~ PRISMA SHELL ~ KARLEBY /VYA ÖPPET- HALLNINGSTIDER MÅ-FR 7-20 LO 8-18 VARJE SÖNDAG l URPROGR ~Gamlab'l ~MMEr ~ #(., ar. affeselltf>' Ballo.rmg Ut/o tt "~er nmg all d' ackserie NYTT! NYTT! Verkligt fina erbjudanden! SHELL HELlX 1554 I. ULTRA SW-40.- MOBIL RALLY F 40 SW 50 1 I. Ilö.v. - CASTROL SW RS 168 _ pi köpet TEBOIL DIAMON'l SW Köp oljor, byte p6 köpet - oljebyte - oljor i lösvikt - byte av fiiter - Bosch -filter OLJEBYTE ENKELT OCH LÄTT pj Fahnhgatan 2 har Mattomarltel öppnat en \peclalaffar fl'or onentaliska och mhemcka mallof,a.ffmm~havart RelJo Makela f_"",,

2 Den gemensamrna namnaren för praktiskt taget alla snabbkommentarer till den oerhörda katastrof som i och med Estenlas förlisning krävde över 800 människor liv är, att den aldrig borde ha fått inträffa. Som "bevis" för att olyckan var "onödig" anförs bland annat att en bättre teknik, en bättre och effektivare overvakning. en bättre skolning av personalen eller ett mera alert agerande hade förhindrat katastrofen. Så har det låtit i samband med alla andra både större och mindre katastrofer och olyckor. Så kommer det också troligtvis att låta i samband med kommande katastrofer och olyckor. Samtidigt med detta resonemang noteras emellertid också en annan sak. nämligen att all mänsklig verksamhet är bristfällig. Della kanske speciellt i kombinationer där mänskliga och tekniska insatser skall samordnas i projekt som direkt eller indirekt berör många människor. Som till exempel just färjtrafik, flygtrafik, energiproduktion i kärnkraftverk. Ä ven om detta noteras, sker det praktiskt taget alltid mer eller mindre i marginalen. Huvudbudskapet är, både direkt och antytt, all olyckor inte får ske. Alltså att de kan undvikas om man bara är tillräckligt skicklig och tillräckligt försiktig. Så är det förstås inte. Enda sättet alt förhindra all en enda fartygsolycka kräver 800 människors liv är all bygga fartyg som kan ta färre än 800 passagerare. Enda sättet att hindra ett en enda flygolycka kräver 200 eller 300 liv är alt bygga flygplan som inte kan ta så många passagerare. Och enda sättet all undvika trafikolyck - or är all förbjuda all trafik. Faktum är kon sagt, all olyckor och katastrofer är en del av livet. All förneka dem eller förklara all de inte behöver inträffa är ingenting annat än självbedrägeri. All konstatera detta självklara är Au katastrofen utanför Utö minst sagt massivt nyhetsbevakades av massmedierna är självklart. DAremot får man hoppas all allt det som skedde i nyhetsrapporteringens namn inte ses som lika självklart, Hur skall man motivera till ClIempel frågor som "såg du några lik" eller "hur känns det" då de stalls till personer som med nöd och näppe klarat själva livhanken, men kanske sett någon anhörig eller sin bords- eller hyttgranne dö i vågorna? Vilken korrekt och betydelsefull information Ar man ute efter med de frågorna? DqeDli ltdare: SlIl Kaa oaea Dlllwil.relenre: 80rje U tbacka Verklighetsflykten ÖST E I{BOTfN I NG EN FREDAG 30 SEPTEMBER 1994 KnlbR Susaaa rdenre:. aru I stället för 01/ forneka det sjalvklara faktum att kriser och katastrofer ör de/ar all vår verklighet, borde IIi i ett tidil/t skede få undervisning i hur IIi skall hantera dem. naturligtvis inte all säga all vare sig större eller mindre olyckor och katastrofer skall tas med en axelryckning. Inte alls. Allt som kan göras för all forebygga dem, och allt som kan göras för all minimera följderna av dem. måste också göras. Bland annat för all bättre "unna vidta de åtgärder som behövs både i förebyggande syfte och då olyckan slår till nästa gång, är det viktigt all utreda vad det var som förorsakade Estonias haveri. Däremot är det fullständigt lönlöst all, som nu skett och sker, framställa katastrofen som något som inte behövde ha inträffat eller något som kunde ha undvikits. Eli sådant resonemang baserar sig uteslutande på efterklokhet, alltså på all man med med facit i hand kan säga vad som borde ha gjorts för att det som nu skett inte skulle ha skett. Det grundläggande felet i resonemangsmodeller som onödigförklarar katastrofer och olyckor är, att dessa ses som tillvalsämnen i vår ver klighet. Hur långt människan kan sträcka sig i det resonemanget visar utvecklingen i Amerika. Där ses döden inte längre av på långt när alla som något nödvändigt utan som ett, som amerikanerna säger "optional extra", som något som man antingen väljer eller låter bli all välja. Eftersom det är ofrånkomligt all praktiskt taget alla på ett eller annat sätt i något skede av livet ställs öga mot öga med olyckor, vore det viktigare all lära sig handskas med dem än all få sig serverat all de inte borde ha behövt inträffa. Katastrofer och olyckor kommer vi aldrig all kunna eliminera, endast minimera. Att hävda eller låta förstå annat än verklighetsflykt. All erkänna detta är en av de viktigaste förutsättningarna för all kunna handskas med dem. Och all veta alt man kan handskas med dem är viktigt för alt kunna leva ett helt, fullt och ärligt liv. Eli liv i vilket också mindre trevliga saker och till och med katastrofer hör hemma. Med tanke på alt det väl fonfarande är skolans uppgift all lära för livet, borde behovet av undervisning i kris- och katastrofhautering med det snaraste tas upp på undervisningsschemat. Vi kan göra ännu mera I-ör att man ska kunna leva måste livet ha en mening. I en storre perspektiv än det vardagsgrå, ordinära, kan den meningen innebära mycket stora, men också mycket små saker. De riktigt stora katastroferna, olyckorna,. )~rdbavningarna, krigen, de påminner o.ss om all. VI!~te är odödliga, och all "det kunde vant du eller Jag:.Men de allra största katastroferna inträffar när VI SJälva ställs öga mot öga med förluster av älskade människor eller någon annan personlig tragedi. För dessa individuella situationer borde det också finnas välorganiserade och engagerade krisgrupper som omedelbart kan erbjuda emotionell och konkret hjälp. Under dessa dagar går de Ilestas tankar till de anhöriga till offren för olyckan i Östersjön. Radion spelar klassisk musik, vår främsta själasörjare ärkebiskopen talar till oss i tv. Vi känner all vi alla är tillsammans i närvaron av liv och död. Livet och döden är någonting som vi alla delar. Ingen av oss står utanför. All vi kan känna och sörja med dem som drabbats av denna ofattbara olycka är väl trots allt ett bevis för all vi ännu är mänskliga, för all vi inte totalt förhärdats av de dramatiska förändringar som skett i våra närområden under de senaste åren. Men när en olycka av detta slag inträffar funderar man över hur lite vi kan göra och hur lite vi ids göra för de många, många människor som varje dag råkar ut för individuella katastrofer. Det må vara en anhörigs bortgång, en skilsmassa. en konkurs, arbetslöshet, eller någonting motsvarande. De människor - och till dem hör vi ju allesamman - som drabbas av sådant får i allmänhet hjälp och stöd av familj och vänner. Men på samhällsplanet och samfundsplanet räcker solidariteten inte riktigt till. Man orkar inte engagera sig. Man har så mycket med sill eget. Att flaggorna dras ner på halvstång och alt krisgrupper ornedelbart träder till för att hjälpa och stöda de människor som drabbas av storolyckor är en indikation på att vi lyckats skapa ett system av kollektiv solidaritet. Det får vi vara mycket tacksamma för. Men den personliga solidariteten, den solidaritet som av oss alla och envar kräver en konkret insats, hur är det med den? Samlas människor kring den ensamme änkan eller änklingen i sjukhuskorridoren? Finns det någon som pratar och tröstar den som råkat ut för en ekonomisk eller annan förlust? Under tider av sociala förändringar och strukturomvandlingar får många människor sitta emellan när de stora och mäktiga försöker dirigera samhället. Vi är alla medskyldiga till att landets ekonomi brustit, vi kan inte und ny vån ansvar, även om mycket av detta ansvar vilar på bankmän, spekulanter, och beror på internationella konjunkturer. Därför borde vi också inse att när någon medmänniska kommer i klam, kunde det också, liksom när det gäller de stora katastroferna, ha varit du eller jag. Det är på samma sätt med dehär frågorna som med socialhjälpen och flyktingfrågan. Det är inte al att man måste välja mellan alt prioritera det som ar nara och det som Ar fjärran. En medmänniska ar en medmänniska oberoende av om hon är ett bosniskt barn, en anhörig till en som drunknat i en fartygsolycka eller grannen som blivit av med arbete eller halsa. De hungerstrejkande i Estland är våra medmänniskor på samma sätt som de nyfattiga och de överskuldsatta. Det finns ingen gräns för medmänsklighet. Det finns en frihet i alt leva, som omfattar alla människor, och i den friheten måste vi alla älska varandra. Det är det enda saltet att förverkliga den mening med livet som Gud har menat att var människa ska fi uppleva., 1,11'1/' HUt>' :, il OSTEIUlOTTNINGEN Haverikommissionen: Förpo rtar gav efter ()rsll"ea till t~stonill-kiitastrofen blir med 11111slorre sli"erhet drt fa"tum all rllrl)gt'l' forporilir gllv efter, I'eorin om all t:stonias forportar inte holl. hailt'r pa all få bt'''räftelse, omtalade Kllri (",htola pa torsdllgskvällt'n. Lt'htola är en av tre finläads"a medlemmar i dt'n intt'rnlltiont'lia baveri- "ommission sum s"all reda ut orsakeraa till olyc"aa. Haveri"ommissionea uader ledaiag av Estlaads trafi"miaister Aat Mrisler samma~lräddt' pa lorsdagea i Abo. KommissioDt'a förbördt' da bl.a. övt'rlevaade sjömäa fria Estnaia. Enlig. de ombordvaraadt' övrrtevaadt' MSlälldas uppgift" skalle vaut'n t'ffidlertid ha börja. "omma ia i fartyget först t'ftt'r starten. t'n annan orsa" "an vara dalil/:tt'1it'r in.t' 1111"l astia- la IAnl/:trlldllrr. t'nligl Lehlola har man dock iolt' hittill!> fall uppgift om, sum man säger, IIlIvllrliga försummt'lser pi bildäc".. ör all fa fullstäadig SÄ- "erhet om orsa"eraa till "alastroft'a kravs dt't emel- It'rtid äaau all fartygets förportar filmas med t.ex, robot"amera, sade Lahlola. Estoala fic" förs. slagsida och sjön" sedan med ern före, omtaladt' Leh-.ola. Hur snabb. all. gic" lill har man doc" iate äanu aagon "Iar uppfauniag om. - Sidan8- -Sidan4- Kaplansvai ikarleby Pi söndag bills det val i Karleby svenska församling di församlingsmedlemmarna väljer ny kaplan. Valet stir mellan På fors/ag all Olle BjOrkfors bord/odes frågan om inrättandet all social- och halsodirektorstjänsten. Bredvid Bjorkfors Berit Haga. Kronobv-fmge välsignade Seljes-köpet Direktörstjänst bordlagd Andra raka förlusten för Hermes Hermes A"te pa sin andrll rll"a forlust i hoc"evetllln nar Illget gastade SåiPa i Villman~trand. NillIs Kosenqvist öt Hermes + enda och mllt, ht'n "ish. mål, men det hjalpte inte. "aipa hade rt'dan drlll(il it"rån liii 4-0 och vann ~Iulligt'n med 4-1. I fotbollt'n~ I-:uropa-l"uper gk" det "normliii" for finländarna. lull. gjordt' t'll bra forso" mot Bt'si"- tas, men fic" bara I-I o"h därmt'd är lilla finländllrt' utslllgna ur cupt'n. - Sidan 11- Grand får ansiktslyftning Mirtea Björkgren ocb Jan Nygird. ÖB bar Intervjuat de bida sökandena. - Sidan 6- mer "ommuat'n all debilera en mll'eriala\lgifl om (90 mar" av gymnasitt'lt'vrma. 8t'mhard 8t'rgluad (sfp) betecknade.vgiftt'a som en förtäc"t 't'rmiasavgift mt'a vllr ända villig all god änaa avgiftea. - Sidan 10- Kroaoby "ommuafullmä"- 'igt' \lälsignadt' "öpet av Ab Seljt'S pa sill sammaa.räde pa torsdagee. Utan dis"ussioa "unde äreadt't "lubbas igeaom. Däremot gic" del ia'e lika t'nd. oär dt'l gäller iarällaadt't av.jäastea som soc:ial- och bälsodlre"- tör, PA förslag av On Björkfors (sfp) bordladt's ärtadet. Björkfors efterlys'e mera dt'taljerade ba"gruadsuppgiftt'r av styrtisea ocb.pa samma liaje var Folke Os-.erbada (sfp). Denna hösuermia "om- Kronobyeleverna sager nej till EV Om t'1~vrmll i Kroaoby höll:sladium och 1O'mnainm s"olle fa avaora om. inland ~. 11:'med i Enropt'is"a unionen hlir dt't inll:t'tmedl~ms.""lip. Med en for"ros. andt' majorilei ~ägt'r eleverna ne] till n'. Rt'~ultalt'l frin torsdall:t'ns,,"uli:li:val blev 66, 9 proc~nt för ne] och 27,11 proeral for ja i höll:~tlldiet. I IO'mn"'ii~1 är ~IAadpun"lt'a den amma. 62 procear säll:~r at'j medan 33,S procent vill au Finland hlir medlt'mmllr. Jordhru"t'I har en silir" foranblnii: i Kroaoby vilkt'! anta\ ha en vi", tn")dt'lw I att ~t'j-s~ama domint'rar_ Mt'n dt' t'1~ ver!10möh talal med for fram andra IIrtnmt'nt. - \il har drl bra <mm vi har det och t'1i medlt'm"""lip It'dt'r till all vi misler en dt'1 av var.jälv~lammllndt'riul, 'i.811:t'r poj"ama!lom rn~lat ne], Hotell Grand i Karleby får en ansiktslyftning. Toket på Grand i Korteby restaureras som bäst, I liår blir det fasadens IUr_ Byggnaden skall också restaureras invändigt, Tidtabellen far det arbetet lir inte k/or annu. Ljubimov solist, dirigent ikarleby Såg du några lik? - Sidan 5- Eller vilka är motiven för att i nyhetssändning efter nyhetssändning tränga sig på sörjande och gråtande personer? Är det en nyhet au människor som fåll besked all en nära anhörig drunknat eller Irusu ihjäl gråter? Eller tror de som gör inslag av den typen att vi som skall konsumera deras alster. verkligen ser det som en nyhet au så är fallet? Bilder på nöd och elände kan motiveras till exempel med att de - som då det i tiden gällde svälten i Etiopien och Sudan och senare eländet i till exempel Rwanda - väcker det så kallade värld sam- funders samvetet och därmed resulterar i till exempel hjälpinsatser. Men hur motivera en stor del av de bilder och de intervjuer som gjordes i fallet Estonia? Motiveringen kan inte vara au de tillförde nyheterna något nytt. Inte heller all de skulle få en respens som leder till ett positivt agerande av något sia,. Den enda rimliga slutsats man kan dra Ar, all det fanns ett klan behov av all dramatisera för dramatikens skull, Som om tragedin inte hade varit dramatisk nog i si!!_ ABO UNDEBRAmLSFIl "Ftonia-ka.aslrofen Ir ~u ohyuligl pris forde inlen~ifi~rade an~lrlngningar 10m foljer i r"~k.ive rederier i Estland, Sverigeoch Finland! Rederierna ml~le kunna Over1Y1aframtida passqerare om all ingenling Ir Ilmnat lt ~Ium~n och all de t~kni~ka konlrollt'rna Ir Iika minuti~ som de 10m omger nygtrafikt'n. Flyg ~tortaroch bilar dödskrockar. Oqen~ samhllle "kalkylerar" med en via~dödlipet kopplad liii vart behov av transporter. Alarmerande cyni!lll1 blir detta font om haverikommis- ~ioner tvingas lyfta fram Ilarv eller bri~tande rutinet"som forklarand~ orsaker." (TorbjlJrtI Kevin} BORGABlADET "Det som Int~ fick hlnda har nu hlnt. En passqerarflrja har glct till botten med hundratall minniskor ombord. Orsaken finnl del bara ~kulationet" om. (Sil'" Porl;,,) - \ Eleverna i Kronoby hl>rstadium och vmnasium fick siirosin t!{ikt i EU-fråRan. På torsdagen ordnede» skurrlla/. - Sidan 7- Aleksei I iutnmov (Jr både dirifle"t och solist under sl>"dar.fkll(jii,ras konsert, som Mellersta Österbottens Kammarorkester fler I S"ellmaraso/t>n. Munken lir kl1ras/oloddod. romantisk och slaviskt betonad. Pro- Rrammrt lovar rtt varmt musikahskt lyft,

3 4 Ö~T"-I{HOTTNIN(;[N FINANSIERINGSSEMINARIE FÖR FÖRETAGARE Onsdagen den 5 oktober kl i hotell Vaakunas Top-våning Programmet inneh611erpresentation av särfinansieringsalternativ. - VDJarmo Lalho, Finska Kundfinans Ab, investerings- och driftskapitalflnansienng VDJouko Helomaa. FBF Finace Ab, kapitaiflnanslenng - Företagsanalytikern, Paal Peltola, Statsgaranticentralen, nskapitalgaranti - FöretagsrAdgivare 01. Guatafaaon, HIM, investenngsbldrag Anföranden sker I huvudsak på finska, fragoroch diskussion kan ske på svenska Anmälan om deltagande till FBF-växel tel , senast den 3. m6ndag. o- FORENINGSBANKEN TIPSTJÄNST Lördag: efterlängtade MÅNAnSTÄVLINGEN Id MÅ 3. JO Huvudvinst ! Spellider: 12,13.14 och 19 UGATAVlAN FÖRNYAS. Fr.o.m.3.10 för rad om tusenlappen chans tillhöjning.öppningserbjudandeni potten Om erbjudande! ej går ut höjs vinstenmed 1000 dagåt ( Diverse EU JA eller NEJ PANELDISKUSSION i Karlebystads fullmaktigesalidag fredag kl Medverkande Idiskussionen, for: ~ksdagsman ERKKIruOMIOJA, ekonom ILKKASIUKQSAARI emot: _Adet HEIMOUNNA,rlkad!'~ ESKO SEPPANEN Som ordforande EU_.Inf. JUHANIPOKELA Arr.: KSL:n Kokkolan op.lir)., Kokkolan V~mmlatollltto VALKOMMENI K.rleby~lan Karleby Nyhelshdn,"o for norra svenska Oslerbollen Grundad 1883 ChefredaklOr och.nsvang utgivare STIO KANKJ(ONEN I radakhonen "'an. 8i1cll.man. Olck B,Ot1l.hnd. Su nn Furu. Ole G'lnholm. BOrje Hlsl backa. Sn. HOgnls (K,onobyl. Tom Jo. ~.n50". l,y KnIp (II ledig,. SonJa S~" oc~ B"gllla Osldl~1 (Kronobv, ÖSTE~BOTTNINGEN ÅRGÅNG 112 AII"ONS"'IS ~ I U.-14!!Iri. 1*,.d, O!sSil pns Inklu~ri!r merv3rdnsk.jn 22 % FOB" "elon (r,.n". Slorlok200 ryt' FIlI!I'" En,,,",, SI. "",n DOck.l,,,,,"s F3rQO. ~' 100. Rubr1 ~ pa.!' IIIQgQSl mo,_ B.05mo,_ 8.05 mo'_ 7. ~ B.~ mo,_ 6.34 mkl'c'mi 49mk'_ ~1.2Omo 0.24mo,_ Grartrs-a'W'Q"vr,.cQ spn'iii 60. mo 2J~_ 120. mk Redaktion ocn kontor SIIi ocft r~_i""'p 20 mo KI,IeI>ygllln 22. Forero~.n",,"lj)'" 3 mo,_ Ka,Ieby Kyr>loga_ S60 "*,_ Redakilaner> I' Oppen F 70. mo Kanlor., Ir Oppel F_11nfI9SIoIIIQg 20.' 101' '000 lokalredlkl_, Kronoby SISU ~ 101' lorigaondi dag lel 834 S7" lelel 834 S800 nasi kl 14 Ab Ost boii TlllIIndOgIns,, _!tidig kl,. Ft< "'"' _ Dorn. Ver1<SlllIlndo dlr IO< JEHS LlLLSUNDE O%IIItIIolJ'IIIIj M_ lytldnjngam lofbund,.,._. 101'111 OsII,bollninQOn ulkommer,"rje dag "._bior. ulom mlndlg oc~ lordeg r-.- _ liuiiktn'ii IllrIll U!III'IIftI VlXElU,_ If"'" 11< 01, nr piis""~iiir VDll".un<to.1Iem.822 $15. _ -.. Chefrad Kankk",*,,.,.,., 822 <1831 Banken man gärna är kund I P!lEllu.nATIIIIIsrtllS,,, - Ownoo- I 'II< 6SO 1/11r no 1/11r no 50.t 1I71r ]III 1121r S20 1'2I1<S20 l'" 240 3"*' G, G,an go f""",,,--!iii),ir Dl_orI'F,- O%_ OIST"IIUTIONSJ()UR PoMkanl dlll1r1bu1 1 Kar1Iby <ni-fr kl 7110-'30 I" 8211~ oc~ _el! kil! I" M& TEUFAX 13' 2770 ANHOHSTtlEF AX 131 '"0 Ab OO,_nl. l,.,.cjo". kar1eiii', ofiiiilssn Qll6.3M3, 2: BIO ".131~ II flllahds PREIlARI F,&lb: '9.00, Sel: 16.00, 18.30, v.d: 18.30, F 40. (211 Dm/n) Nit hm Io.,d,,wft Itohtf, gl6ljtde htn "",,,.., hm """,. "."nr. -regi: James Cameron les I i REX OutolempI: LORD: SOND: ilie SNAPPER 2: SKRATI PREMIÄRI F,&Lö: 18.30, 20.00, SO: 15.30, vard T- 30 I 40,-. UUNO TURHAPUROS BROR E.lo S.Imlntn TUFF PREllIARI F,&Lö:21.15, SO: 19.15, vard.: F- 40,'. ItfI'-6nn ~m 1IIonI, "PoInIS,.1" J'm" LH CuriU SLUE STEEt. Val av kaplan i Karleby svenska församling förrattas i sockenkyrkan söndagen den 2 oktober 1994 med bor,'an omedetbart efter fami jegudsljånsten, som inleds kl 10. Valet pågar till kl 20 då kyrlcdorrama stångs. De vilka då befinner sig i vallokalen får rösta. Resultatet kungors kl 21 i kyrkan. VainAmnden Ut en övervinnar Möten med HolgerStrandgren tisd. 4.10, onsd Obsl sönd möte Id Välkommen iiimannerheimplat sen 7. ""': 1I00VOOroclr. _--~ BlbeIcentIr ftmorgonmal FÖR MÄN" I morgon kl 9 i Sv. försam IIngshemmet, V. Kyrkogatan 16 VIIkommen medl KAIIUIYSV VAlIKD. Bostadslån billigare Rantan på de statliga bostadslånen sjunker med en procentenhet. Det har beror på att statsrådet på rorsdagen bestöt sanka årsavguten på lånen. Rantan ar bunden till årsavgrfren. (I NH) (Kyrkl. meddelanden" STADSKYRKAN I dag fredag kl 19 bibelstudium hos Carita Hagström, B. Häger. I morgon kl 9 "MorgonmAtfor man". Kaffe och samtal. Tema "Maximal manlighet". InI. Magnus Björkgren. Alla män valkomna. Kl 19 i Mikaelsalen "Vi minnsfrankmangs".kort historik, intervjuer, väckelsesånger och bandadpredikan av FrankMangs. Söndag kl 10 MIKAELMÄS- SA i Mikaelsalen, Candelin, Oa Lönnback. barnkör, instrumentalister. intervju medcarola Salo, Servering.Kl 12 HÖG- MASSA i stadskyrkan med bön för Estonia olyckan, Candelin,(Eslonias budskap) Sandstedt-Granvik. Mindag kl MAndagscafe. Kl 20 UndervisningCandelin, lovsangoch bön. Ons dag kl 19 samtalsgrupp för franskiida(info: Anna Candelin). Torsdag kl 19Club 17i FAtIan (Gäster:Oa & Minna).,.,. sn&leu "UIVT Söndag I.B~L möte kl I; I I; H. ~ Raatikainen m.f1. Brödsbrytelse, Frln torsdag 6.10 tiii sondeg möten medtuno Puustelll. Välkommen! Pingstkyrkan BETANIA Packhus atan 1 16 kl 19 Lovsång. ss Id II Nanvardsgudsljllnsl. n Id 14Samlingför daglediga. On Id 19Bön. ( Diverse Detta "Kkoalut d.jourerar STAMAPOTEKET Strandgatan 10 Vard_ kl S6nd. kl Fr.o.m mindag dejoure,ar ApOleket vid Salutorget, Mannerhelmplatsen l AHO IYUA.vl L Id 20,30 '()1 DAM.aNAS DANSI KRONOIY SKAL! FINLAND 1Ri G MEDI EUROPEISKA UNIONEN DirektOr Her8Id FInne, Wlaaforeat, gel' lin syn pi ett rn«iemskap 16rcI Id I Kar1eby liv MI:alobI (BrottuIet) och kl I Kronoby kommunglrd. ~ Je. och ~ eom Vet ef-anhingare hjlrfllgt viikomna VI ropp. pi en Mg diauaaioni.jan JylhI Olle SAgt0r8 FREDAG 30 SEPTEMBER 1994 HoteUGrand restaureras '11 (;l1ind i ~arlrb) far 1.'11nyll an~ikle_. or n8"1irllnde hallrr bylcl(nad~arbetare pa ml'd 1111 rr~lliurrra taket, I var blir d fll~adens lur. - "akt'! \llir nok i Kllnsk daiii(i skick, sal(l'r Hori~ liollimdl'r på NIIpile i Karll'by. Del är förelagets pensionsfond som har satt i gång med all restaurera Grand. Det nya taket kommer sannolikt all kosta mark, tror Boris Holländer, Nasta vår ar det meningen all den yure fasaden ska JDO repareras och målas. Det ar ett projekt som går på ungefär I,S miljoner mark. Byggnaden kommer ben att restaureras inuti. Men planerna och tidtabellen då det gäller det inre av byggnaden är annu inte klara, säger Holländer. Hur stora arbeten som kommer att göras inuti beror på hur väl pengarna racket till, menar han. En annan känd byggnad som restaureras på långbrogatan är Donnerska huset. Där är det taket som repareras. - - Byggarbetare håller på med alt restaurera taket p4 Grand. I vdr blir det fasadens tur. Bankautomater får nytt namn Bankautomaterna får nytt namn i början av oktober. Det nya namnet Ar Ottopis- Il', som enligt VD Tapani Penttilä på Automatia Pankkiautomaatit Oy inte har något svenskt namn. Trots namnbytet Andras ingenting för den vanliga kunden. Pengar kan lyftas på samma saii som förr. Automaterna fungerar som tidigare och bank konens nummer eller kodnummer Andras inte. Alla bankers kort passar i automaterna. Namnbytet Ar en del i bankernas strävanden att minska på antalet bankantornater. Bankerna har räknat med all de årligen sparar 100 miljoner mark genom att centralisera verksamheten. Eli nytt bolag, Automatia PanU:iaulomutit Dy,,rundades pi våren for all sköla automaterna., slutet av Aret har bolaget över D a- Frank Mangs minne hedras i G-karleby Stads församlingen hedrar minnet av den välkände väckelseförkunnaren Frank Mangs genom en minneskväll i Mikaelsalen_ Frank Mangs. som var född i Närpes kom genom sina predikningar att prägla hela nordens andliga liv, Han var ofta talare på nordiska studentmöten och predikade Aven i Finlands riksdag pa inbjudan av talmannen. Vid minneskvällen intervjuas bl.a. en person som var Frank Man,s chaufför i norra Österbollen. Kyrkoherde Candelin recknar Frank Mangs historia. En bandad predikan av Frank Mangs blir sedan minneskvällens höjdpunkt. Frank Mangs har skrivit en tiotal böcker och avled för en tid sedan i 97 Ars A1- der. J 000 automater. Kunderna flr information om namnbylet (ran och med män- IUg. (FNB) FREDAG 30 SEPTEMBER 1994 ÖSTt-ItHOTTN I N(~t-N 5 Teologiska fakulteten del av vetenskap ssamfundet Till den svenska samlingsrörelsens viktigaste resultat brukar man räkna tillkomsten av Borgå stift. Mera sällan beaktar man det faktum all stiftet skulle ha blivit ett slag i luften om man inte strax däretter hade kunnat skapa en svensk teologisk fakultet som eu resultat aven storart ad donation av Anna von Rettig. Antalet svenska studerande vid Teologiska fakulteten i Helsingfors hade nämligen minskat kraftigt under 191O-talet. läget blev direkt brydsamt efter det att undervisningen på svenska helt hade upphört år Visst fanns det sådana som betonade vikten av att man fick också en teologisk fakultet vid den nygrundade Akademin, men både personella och ekonomiska resurser saknades. Den senare bristen rådde man bot på genom att kalla tre eminenta unga forskare från Sverige, Yngve Brilioth - senare ärkebiskop, Torsten Bohlin - senare biskop, och Johannes lindholm, en verklig portalgestalt inom exegetiken och senare professor i lund. Snart kunde också professurerna övertas av inhemska män, Till de verkliga trotjänarna hörde G.O. Rosenqvist, som knöts till fakulteten redan år 1925, och som också fungerade som Åbo Akademis rektor innan han kallades till biskopsstolen i Borgå, samt Rafael Gyllenberg. som blev fakulteten trogen från 1934 till Idag är alla professurer besatta av finlandssvenskar. Den akade- Hnr utnyiijii EV:s strukturfonder för kulturen? Eli dit skulle \Ian 1111 baka in linhiiian om strukturfondspenlar frin EV I större re- &lon"a sammanhani. Dl'nna riktlinje 111\1 kon- ~ultlltl\lll tjinsfemannl'n, Rislo Kheli, frin Dodl'"Is-. nio.smiolsterlel under Mellenla Ö!iterboltl'ns Förbunds kulturwmlollrlum I Karll'by pi 10ndll., Åhörarna, representanter för kultursektorn i landskapet, fick nu veta att kulturella evenemang av Iyp folkmusikfestivalen i Kaustby bör schatteras som ett indirekt verktyg för den allmänna utvecklingen i Konstnärligt och ekonomiskt lyckades de tolfte Musikfestspelen i Korsholm senaste sommar utmärkt, beraliar f~tspelsarrangörerna. Arrangörerna konstaterar dock all den Andrade tidpunkten och firre konserter förormkade ett visst publikbortfall, men alt miska återväxten Ar mycket god, vilket kommer till uttryck i an fakulteten har flere docenter i alla ämnen. Antalet disputationer har de senaste åren varit frapperande stort. Under 1992 och 1993 disputerade hela 9 personer vid fakulteten, vilket utgör mer än 20 OJ. av det totala antalet disputationer vid Akademin under samma period. Fakulteten har idag drygt 200 studerande och utgör därmed den minsta fakulteten vid Åbo Akademi. Den verkar i tre byggnader invid Domkyrkan - utrymmesbristen är ett reellt problem och fakulteten ser fram emot att den övre våningen i det s.k. Spoofska huset kunde inredas för fakultetens många forskarstuderande. Vid fakulteten finns tre institutioner, nämligen den exegetiska och systematiska Institutionen samt institutionen i kyrkohistoria och praktisk teologi. Dessutom verkar institutet för ekumenik och socialetik, Instituturn Judaicum samt kyrkohistoriska arkivet, som har specialiserat sig på kyrklig folklivsforskning vid fakulteten. Av tradition har fakulteten livliga kontakter med fakulteten i Helsingfors och med den nygrundade ortodoxa institutionen vid Joensuu universitet. Men för den nationella forskningen i teologi och religionsvetenskap har fak ultetens insats när det har gällt att introducera ny nordisk forskning varit av avgörande betydelse. De olika ämnena vid fakulteten har reområdet. Risto Kivela baserade sitt anförande på en färsk undersökning av projektsekreterare Kristina Hautala-Kajos om EV:s strukturfonders stöd för kulturen. Han underströk att kulturprojekt har fått stöd från strukturfonder i alla EV-länder. Enligt rapporten skulle detta Aven för Finlands del vara möjligt att inkludera kulturprojekt i regionala och statliga utvecklingsprogram. Iakttagas bör all kulturprojektet skall stöda ett eller flera olika målsättningar exemeplvis den regionala utvecklingen, sysselsättningen i regionen m.m, Stödet inman Indå nådde upp till de budgeterade biljettintäkterna. --A.nslagen från stat och kommun minskade något, men stödet från privata kallor och inte minst sponserbidragen växte i stäliet, vilket gav ett positivt slutresultat. ÖVer ett hundra lokala företag stödde Arets gelbundna kontakter med motsvarande ämnen i de andra nordiska länderna. De flesta av fakultetens studerande söker efter avlagd examen en tjänst i de svenska församlingarna som präster eller lektorer, eller inom de kyrkliga organisationerna. Eli annat vik tigt område är skolvärlden, där man kan finna teologer inte bara som religionslärare ulan också som rektorer. Men den breda humanistiska bildning de teologiska studierna ger gör att man kan finna teologer på de mest skiftande poster, allt från tidningsredaktioner och rundradions chefstjänster till skiftande arbetsuppgifter inom politik, u- hjälp och mission. I detta nu håller fakulteten på med ett omfattande förnyelsearbete när det gäller utformningen av examina. Man kommer att införa en lägre grundexamen, som kommer alt kallas teologie kandidatexamen, medan den tidigare kandidatexamen får namnet teologie magistersexamen. licentiatexamen har redan reformerats i linje med kraven inom andra fakulteter. Inom den nya examen kommer man alt återgå till större studiehelheter, utan all dock de gamla akademiska vitsorden införs. Teologin arbetar idag med samma metoder som angränsande vetenskapsgrenar och söker också medvetet samarbete över fakultersgränserna. Även om samarbetet med kyrkliga myndigheter är gott, håller fakulteten strikt fast vid riktas till största delen på stödområdet Nord- och Öst finland samt på icke ännu nämnda industriorter på tillbakagång. I övriga områden är det endast möjligt för kulturprojekt alt få strukturfondsstöd för projekt med inriktning på sysselsättning. Med stöd av tidigare erfarenheter från El.l-länder kan man konstatera att kulturprojekt ofta haft anknytning till utveckling av turismen. I det nämnda stödområdet redan i Finland Ar turismen som näringsgren viktig. Möjliga projekt är bl.a. restaureringen av kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader, festspel, berättar mformatör M Hietanierni, Musikfestspelen har en gammal skuldbörda att släpa på och under flera Ar har festspelen gått ungefär jämnt eller med en litet udnerskott. Men nu blir det.1itsa litet peng.r över sa att man kan minska pi skulderna. kravet på objektivuet och allsidighel i forskning och undervisning. Fakulteten är i första hand en del av vetenskapssamfundet och följer dess regler, principer och metoder. Fakulteten firar sitt 70- årsjubileum den 2-3 oktober med en mera familjär fest på söndag häll i fakultetens lokaliteter och ett seminarium på måndagen kring temat Ansvaret för människan. Föredragshållare är professor Inge lönning från Oslo, som utgår från det internalionella perspektivet, professor Eva Lundgren från Uppsala med ett familjeperspektiv och slutligen professor Owe Wikström också från Uppsala med en individcentrerad infallsvinkel. I programmet medverkar dessutom bl.a. ärkebiskop John Vikström. Med temat vill fak ulteten betona all den i sitt arbete står i rnänniskans tjänst på ett annat plan, men med en lika central uppgift som de s.k. exakta vetenskapsgrenarna har. Religionen har genom hela historien spelat en central roll i människors liv. Att förbise detta i forskningen skulle vara all förneka fakta, samtidigt som man skulle ge andliga strömningar av det mest skiftande slag Iritt spelrum med kanske ödesdigra konsekvenser för såväl enskilda individer som hela samhällen. GUstllv BjörkstrlInd Kulturen kanfåstöd från EU-strukturfond Musikfestspelen museer och liknande byggnader till all tjäna turismen eller som utrymmen för kulturella program. Kulturseminariet öppnades av landskapsrådet Viljo S. MUllAlä, representant för Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahasto. Forskare Kari IImonen vid Chydenius-Institutet redogjorde för Mellersta-Österbottens kulturella innehåll och utvecklingsprogram och landskapssekreterare Kauppi Virkkala från Mellersta Osterbollens Förbund talade om organisationen av kulturarbetet i landskapet. hade ett bra år SoojaSadn Arrangörerna uppger att samarbetet med Umeå Internationella kamrnarmusikfestiv1i1ar av stor vikt. Dels gör man inbesparingar i kostnaderna genom att dela på konstnärliga ledare, artistresor och marknadsforning. dels har man fltt bidra, från KvarkenrAdet. Aleksei Ljubimov (Jr både dirigent och solist under sondagskvällens konsert. Romantisk, känsloladdad konsertmusik Glädjefull musik som för tanken till ett imaginärt solhav som lockar till en simtur bär ut från Mellersta Österbottens Kammarorkesters övningar inför söndagens konsert i Snellmansalen i Karleby. Hela programmet lovar ett varmt musikaliskt lyft under ledning av Aleksei ljubimov som även framträder som solist. Aleksei ljubimov säger om övningsstycket som man kunde höra ett brottstycke av i orkesterns högkvarter, i rådhuset, på torsdagen all han valt Concertino bianeo för piano och stråkar C-dur av Georg Pelecis därför all kompositionen är ett speciellt verk för finska musiker. - Musiken är känsloladdad och slaviskt betonad. Den är ben romantisk men inte lika passionerad som exempelvis Brahms musik. Denna concertino är mera nostalgisk och mera flytande, komponerad nära Donau. Enligt presentationen i programbladet påminner konsertmon till sin grundkaraktär om den sk minirnalisriska riktningen som länge varit populär i de baltiska länderna. Aleksei Ljubimovs breda repertoar omspänner både gammal och nutida musik. Av nutida finsk musik säger han att han Annu har mycket kvar all lära känna, Av klassiskt nutida bl.a. Einojuhani Rautavaara, Kaija Saariaho och Bergman. Många olika stilar kännetecknar den nutida finska musiken. Magnus Lindberg håller han som mycket intressant. En kompositör som ligger närmare speciella traditioner och vars kompositioner bär intryck från Stravinskij och Debussy, I slutet av 1960-lalet blev Aleksei Ljubirnov i sin hemstad känd som en förkämpe för nutida musik Tack vare honoprn hlev lonsattare som Schönberg, Webern, Stockhausen, Boules, 'ves och Ligetl första gängen presenterade i f.d. Sovjetunionen, i likhet med verk av nutida f.d. sovjettonsättare som exempelvis Schnittke, Gubaidulina, SiIvestrov och Pärt. Observeras kan i sammarighanget att Mellersta Österbottens kammarorkester!gamlak a- r- leby Orkester framfört ver k av de flesta av nämnda kompositörer. Trots Aleksei ljubimovs intresse för nutida och barockmusik, ingår i hans repertoar även romantiska och klasiska verk och hans instrument är såväl den moderna konserttygeln som fortepianot. Han har grundat och fungerar som konstnärlig ledare för den Alternativa-fesrivalen som är inriktad på nutidsmusik och tillsammans med violinisten Tarjana Grindenko grundade han barockensemblen Moskva Kammarakademi. Från och med 1987 har han åter konserterat överallt i Europa, i USA och i Kanada och gjort ett stort antal skivinspelningar. Han är bosatt i Paris och bl.a. känd som specialist på Mozarts musik. BI.8. Vit konsertlno Konsertprogrammet i Snellmansalen på söndag kväll innehåller Antonin Dvoraks ( ) Pianokvintett A-dur, op. 81. Johann Strauss d.y, ( ) Kejsarvalsen i arrangemang av Arnold Schönberg ( SI), Gerorg Pelecis (1946) nämnda Vit konsertino{l988) och Wolfgang Amadeus Mozarts (17S6-1791) Pianokonsen Ess-dur, KV 449. I kvartetten: Jari Valo, I violin, Reijo Tunkkari, II violin, Timo Kangas. altviolin, Niiles Outakoski violoncell och Aleksei Ljubimov, piano. I Kejsarvalsen: Jaana Pek kala flöjt, Miklos Paraczky klarinett, Jaana Haanterä I violin, Kari-Pekka Immonen II violin, Ari Hanhikovki altviolin, lauri Pulakka violoncell och Aleksei Ljubimovpiano. Sonjll Snln

4 6 ÖSTJ: I{ROTT N I N(a~N FREDAG 30 SEPTEMBER 1994 FRf:DAG 30 SEPTf:MBl::R 1994 Ös rr 1{1I0 rrni~( ;t""ii 7 PA söndllk förnn." hp- IlIn~\'II1 i Kllrleby svrnskll furl>limlink. IJe ha looklinden ~um forsllmlintc~medlemmama blir lin \lillja mel- IlIn ar MArtrn Bjorkgrrn, bpilin i MIlIall. försllmling ut'h bn!'iiygard. kaplan I Lukas försllmling i IIdsingfurs. Bådll blir redan 1I\lllIgt pro\lprrdiklln. BjorkKrt'n den 18 srptembt'r oeh Ny- Mårten Björkgren ilrd 1) Vad är kyrkans viktigaste uppgift? Karleby-väljer kaplan den 25 september. Det skulle vara lätt och samtidigt rätt all svara med Jesu ord i dop- och missionsbefallningen "gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar, döp dem. och lär dem men når vi denna vecka har berörts av katastrofen utanför Utö står det klart alt till kyrkans viktigaste uppgift hör omsorgen om människor som drabbats av något svårt, All finnas hos dem som lider och visa medmänsklighet. Delta uppdrag gäller oss alla. men kyrkans anstallda har ett särskilt ansvar. 2) Kaplanens Till de viktigaste hör. som jag ser det. de kyrkliga förrättningarna och de övriga gudstjänsterna. Det är utifrån evangelium av högsta prioritet att människor, i olika livssituationer. hör alt de är gränslöst älskade av Gud. Det är prästens uppgift alt det blir sagt och alt det upprepas om och om igen. sa alt vi kanske vågar tro det. 3) Hur kan en Om frågan syftar pa verksamheten i församlingen, så anser jag. alt den är något som berör alla och alt man miste söka svaret gemensamt. Det är därför vi har en demokratisk ordning i församlingen. Som kaplan kan man inspirera till alt tillsammans hitta en vision som man strävar till all forverkliga. 4) Vilken uppgift tänker du satsa Jag tycker alt barn och ungdomar och deras familjer är en viktig grupp. Konfirmandarbetet ingar här som ett synnerligen viktigt arbete. Dessutom vill jag prioritera hembesök. Det är i sina hem som församlingsborna vågar kanske tala om sin situation. Det finns si mycket av mänskligt lidande i dagens samhälle, och ganska B man vågar tala med. Prästen har. genom sin tystnadsplikt, därför en viktig funktion. 5) Hur ser du pi gudstjänsten Gudstjänsten le en möte"plal" mellan Gud och människan. Om den Uppståndne möter 05." i Ordet och sakramenten. enligt sitt löfte. ir detta möte det väsenthgaste i gudstjänsten. Men det är vår uppgift som församling Itt ta bort de hinder som kan ligga i vägen. Jag tänker bl.a, pi det sprlihruk som pi grund av sin obegriplighet!lunger ut manga fran guds!]insten Dessutom anstrlnger vi 05." för lite. all lita det vanliga livet med dess prohlem och frlgor. komma till utryct i predikan och hturgi. Gud!ltjln!lten Ar till för III!lammanfalII hela den män!lkliga situationen. blde ur vlrt perspektäv och utifrln envagelium, 6) Hur aktiverl Jag tycker frigan 1111leder fel. Man tinker fort pi hur människor,kall aktiverl' i förumlingen. I stället skulle jag gärna peka pi det faktum.all mln~a Ir a.ktiva. ~ tar hand om sina barn och familjer. de ~01" en m!llll~ I!IIImhallet. de studerar, och de för!löker!ii hra det gir klara MArten Bjorkgrt'n är 34 år garnmal och född i Karleby. Han ar teologie magister från Åbo Akademi och prastvigdes Familjen består av fru. en nio år gammal son och en sex år gammal dotter. Volleyboll. svampplockrung samt fiske uppger Mårten Bjorgren som sina Intidsiruressen. Jlln NYllrd är 36 år, född och uppvuxen i Jakobstad. Han är utbildad elektriker men fick kallelse all börja studera teologi. Nygård har studerat två år teologi i Uppsala och sedan drygt fem år i Åbo. Han blev prästvigd Jan Nygård är gift och till farmhen hör också en snart tio månader gammal son. Fågelskådning, speciellt på vårarna, hör till Jan Nygärds fritidsintressen. Dessutom är han en ivrig motionär och ställer ibland upp i maratonlopp. sig under svira tider. Allt deua ar all vara aktiv. som den kristna tron ser det. All engagera sig i sin församling är bra om man därmed kan tjäna sina medmänniskor. 7) Hur bra. Jag är uppväxt i Karleby och i församlingen. Men det är en tid sedan jag gick i söndagsskola. junior och jobbade i skriftskolor som sommaranställd. 8) Varför söker du. Därför all jag har alltid kännt mig hemma i Karleby och i församlingen. Också därför att jag vill göra en insats i den församling där jag själv fått sa mycket. 9) Vilken Isikt Jan anser det vara bra all ämbetet öppnades för kvinnor. 10) Hur ser du pi EV Det positiva med EV är. som jag ser det, ett ökat samarbete i många viktiga frågor som inte minst berör stabilitet och stärker en fredlig utveckling i Europa. Det negativa är nog en ökad byråkratisering och all många beslut fattas alltför långt borta från vår konkreta verklighet. Dessutom försvagas den globala medvetenheten, när vi mest tänker pi bara Europa. Jan Nygård 1) Vad är kyrkans viktigaste uppgift? Kyrkans uppgift är all förkunna evangelium. Evangeliets budskap har en mörk bakgrund. Vi ska vara lik Noa som dels varnar sina samtida för den dom som skall komma och dels enträget uppmana folk all gl ombord på frälsningsarken. dvs ta emot Jesus Kristus och bli ridade. Kyrkan är en organism som inte i första hand finns till för sin egen skull. utan för vleldens skull. Det Ir oerhört viktigt att som prlst ha delta perspektiv. I denna mening skall vi i kyrkan vara smal~lriga och ensidiga. I sätten Itt ni ut med det glada bud~kapet om frälsningen kan vi diremot vara radikala och uppfinningsrika 2) Kaplanens En kaplan till!lkillnad frln en kyrkoherde Ir mera frikopplad frln byrlkratin och kan koncentrera sina krafter pi det Indliga arbetet i församlingen. I mlnga fall har kaplanernii olika ajilivlnomrlden!10m de SlItsar pi. J) Hur kan en För det första är det viktigt III kapllnen tillsiimmans med kyrkoherden och andra adllll11d1 SIImt inte minst de aktivi lek minnen le till!lllmmlns och fungerar som ett team. har ~men.qm mll~lining. Iyssnlr pi varann och till Gud. Med det sistnlmnda menar jag alt bönehvet ÖS kände de båda kaplanskandidaterna på pulsen inför valet. Vi ställde töljande frågor till dem: I) Vad ar k"rkllns \likligasie upp- Kift? 2) Kaplllnrns \liklikiis- Il' UPPIIifl? 3) Hur kan en kllpllln uhkkla, utformii försiimiingen? 4) Vilken uppgift tänker du SIIblI pa' Vilken uppkift ligger nan dill bjllrta? 5) Hur ser du på gud!ltjlinten, bur klin den ut\l«k1i1s. behovs den ut\l«klas? 6) tlur kan lekmannen IIkli\ll'l'1llli? 7) Hur bn känner du liii Karleby forsllmling? 8) Varför soker du ~änst i Kllrleby församling. 9 Vilken lsikt blir du i k\linnoprlislfrigan? IU) Hur ser du pa t:u? bör vari själva hjärtat i forsamlingen. Den församling som fuagerar som en benegemenskap kan bast utvecklas. Som kaplan vill jag vara med i ell.skeenden, och om det ar nödvändigt också gå först och visa väg. En kaplan i sig kan knappast utveckla församlingen, men han kan B vara ett Herrens redskap till all församlingen börjar fungera som Kristi kropp. En kaplan eller vilken präst som hellst kan vara ett hinder för det Gud vill göra. Kyrkohistorien kan uppvisa många exempel pi präster som varit korkar i en flasköppning och hindrat mycket av Guds val signelser all strömma fram. En sidan vill jag inte vara. 4) Vilken uppgift tänker du satsa I Lukas församling har skriftskolarbetet och ungdomsarbetet legat mig varmt om hjärtat. Det hoppas jag kunna satsarlocksa i framtiden. Och bönegruppsarberet, småcellerna är av stor betydelse för en fungerande församling. Och givetvis ligger förkunnelsen mig varmt om hjärtat. 5) Hur ser du pa gudstjänsten Här kunde man säga mycket. Å ena sidan klagas det oerhört pli gudstjänsterna idag. Den har snart diskuterats sönder. SA fort ordet nämns har folk något neglltivt att säga. Detta gör det svlrt att arbeta konstruktivt. A andra sidan anser många att dene borde förändras. Jag hör till dem som i lukas arbetat både med traditionella gudstjänster och med mera fria gudstjänser, med mindre liturgi och också mer av annan sång än enbart psalmsång. Bida bebövs! I bibeln finns inga detaljerade föreskrifter om hur gudstjänst skall firas. Det viktiga är prästens och deltagarnas inställning. Ar jag där av slentrian eller förväntar jag mig att Herren Jesus också är där? Finns denna heliga längtan efter att B möta Herren, ja dl kan gudstjänsten bli ett levande möte med honom tillsammans med trossyskonen. 6) Hur aktivera Bibeln har mycket all säga om Kristi kropp och de olika lemmarnas funktion, dvs lekmännens. Varje levande lem, vilket innebär varje levande kristen har en funktion i helheten. lemmarnas funktion och gavor är olika. Bibeln uppmanar oss all sträva och söka de andliga givorna. vilket innebär att ivrigt ta reda vilken ens uppgift och gava är. Della är en uppgift som gäller både församlingsledningen, prästerna och lekmännen. Jag bar sett lite av denna iver och hoppas se mycket av den i framtiden. Bibeln känner inte till pasiva lekmän. Här finns mycket all upptäcka. 7) Hur bra Ungefar lika mycket som karlebybor känner till Jakobslad! Ja, jag är ju faktiskt född och uppvuxen i den trevliga grannstaden. så vi har alla trevliga grannar! Via KV:s musik- och familjeläger har jag kommit i kontakt med många fran Karleby ocb några av de anställda är mina personliga vänner. 8) Varför söker du. Jag har snart jobbat i 8 Ir i Lukas och Helsingfors ocb har trivts bra. Men jag tycker alt tiden böljar bli mogen för nya utmaningar. Jag har alltid gillat humorn i Karleby och det jag sett av det kyrkliga livet i Karleby och ocksll hört om har tilltalat mig. 9) Vilken lsikl Della le en frlga som gett Kristi kyrka ett stort sir. vilket Ar smirtsamt. Som jag förstitt Skriften använder Herren blde min och kvinnor i sin tjans!. Kvinnor och män är ocksl olika skapade. vilket innebär att de i Kristi kropp har olika funktioner. för alt bittre komma till sin ritt. Dlrför Ar kvinnoprästfrigid inte en jlmställdhetsfrlga utan borde vari en diskussion om hur min och kvinnor tillsiimmans kompletterar varann i församlingen. precis som de kompletterar varlnn i Iktenskapel. Herdeuppgiften för församlingen har vlr Herre. som jag föntlr Skriften, gett It min. 10) Hur ser du pi EU Det här Arju frlmst en politisk frlp. si jag borde kanske inget!liga. Men jag tror att jag inte kommer alt röst. för ett medlemskap. Den frlmsta orsaken är Itt jag inte< tycker det IlIt för mycket är ekonomiska aspekter 110m styr vira politikers agerande i denna sak. A.1t b~en europeisk gemenskap enbar'! med mammon i tet har inte Itora förutslltningar att lyckas. En del IV ro- ~ Ar vi ~roe.nde av om vi gir med i EV eller ej. Och vlat tror Jag Fmland skulle klara lillven utanför. Finland fick kim.,. ensam under andra varldsltrilet och klarade av att bygga upp landet igen. Allt deltl tror jag IIkedde med Guds hjllp. Med Guds hjllp klarar vi (MI ulad EU. -Vi har fordjupat oss i Portugal och presenterar landet for de Ovriga eleverna, uppger Tomas Kolam t. v. och Magnus Nyman. En förkrosslinde stor majoritet bhmd hogstlldie- och gymnasieungdomllrna i Krunoby siiger N EJ till ru. I hökstildiet siikrr 66.9 procent nej med lin ja-siiglirna stannar pa 27.8 procent. I gymnllsiet uppkar nej-sigarna liii 62 procrnt mediin jll-siigllrna utgör 33.5 procent av elnkart'n. Skugg\lal giillllnde medlemsskapl'l i t:urupeiska unionen förällades i Kronoby högstadium och gymnllsium pi torsdagen. Främsta argumentet som nej-sägarna fnmför iir all "vl har det bra i t"inland som \Ii har det". Nej-sägllrnll menar också 1111 Finland ger 11\ pA sin själ\lbt'stiimmandenill genom ett t:u-medlemsskap. Ja-sägarna är rädd all Finland isoleras från del övriga Europa ifall man inle går med. - Gränsen mellan Sverige och Finland blir skarpare om vi stannar utanför, anser Katarina Berglund och lisa Sjölind, elever i åttan och nian i högstadiet. Både Katarina och och lisa har bestämt sig för att rösta ja för länge sedan. Den paneldebatt som ordnades dagen före skuggvalet påverkade inte flickorna. - Debatten var informativ och och rätt intressant. säger flickorna. Även om motståndarna riksdagsman Bjarne Kallis och jordbrukaren Henrik Sandberg lät övertygande lyckades de inte ändra på flickornas inställning i El.l-frågan. Övriga i panelen var Krister Herler och Stefan Sjöberg som representerade ja-sidan. Inte heller Mattias Finell eller Andreas Timmerbacka lät sig påverkas av ElJ-debatten som föregick röstningen. - Vi hade bestämt oss för ett nej redan före debatten. säger Andreas och Mattias. Bättre utanför Gossarna anser all Finland mår bättre utanför EU. - Går vi med i EU mister landet en del av sin självbestärnrnanderåtf, säger Andreas Timmerbacka. Nu ar Finland ett självstandig! land och den ratten ska vi varna om. Varken Timmerbacka eller Finell hade lantbruket och landsbygden i tankarna nar de röstade nej. Det ar landet som helhet de tänker p4 när de säger nej. Ock~ Tommy Stor- Ftickorna Lisa Sjotind t. v. och Karanna Berglund andra fr.h. säger ja medan pojkcmu Matlias Finell och Andreas Timmerbocka t.h. sager nej. llngdomsval ikronobj!_: Stor majoritet sage nej tilleu Tommy Storbacka, Pantus SvartsjlJ och Andreas Nytund säger alla nej till EV. Benny Salo som sitter vid urnan stiger också nej. backa. Pornus Svartsjö och Andreas Nylund säger alla nej till EU. Eli medlemsskap kommer knappast att förbättra finländarnas situation och då ar det inte lönt all gå med. Det är landet som helhet och alla naringsgrenar som de tanker på nar de tror att det är ball re all stå utanför. tär sia ta ställnina Eleverna ar överens om all skuggvalet ger nya insikter i både rösmingsoroceduren och Aven i El.l-fr å- gan. - Nar man ska rösta ja eller nej bör man sälla sig in i vad ett medlemsskap innebar för all kunna ta ställning. ~ger eleverna. Men ingen av de elever som Öb talade med tyckte att de hade tillräckhgt med information för att klart veta om deras ståndpunkt är den riktiga. Katarina Berglund påpekar dock all det finns informationsmaterial och all det ordnas debatter och inforrnationstjllf'ällen. - Det ar upp till en själv om man har velat skaffa sig information, säger Katarina. Andreas Timmerbacka tycker inte all EU behandlats tillrackligt uttömmande i skolan. Men det finns givetvis andra källor all ta till. Tom Forsström som ar lärare i historia och religion medger att man inte kunnat fördjupa sig i FU alltför mycket. - Men genom att man ~ka rö~ta ja eller nej bör man skaffa sig en del baskun\kap för all kunna ta ställning. säger Forsström. presen- Medlemsländer teras För att få en inblick i Europa och de länder som ingår i EU och är aktuella för medlemsskap har samtliga klasser i högstadiet tilldelats ett land att fördjupa sig i. Basuppgifter har letats fram och aven speciella särdrag för de olika länderna. Nar det finns tolv medlemslander har man utökat skaran med de fyra IAnder som är aktuella för medlemsskap. - Men för all alla kla~ser skulle få ett eget land presenteras Aven Island och Schweiz. uppger Tom Forsström. I samhällslära har man kon gatt igenom vad ett El.f-medlemsskap innebar. Skuggvalet ger Aven eleverna insikter i hur ett val gar till. Man har valnämnd och valarbetare. ValbA\ finns liksom valurna. Samtliga elever som är "röstberättigade" finns i vallängden som avstäms. Man får en röstsedel och ska säga antingen ja eller nej. Benny Salo som sitter vid valurnan tycker att eleverna uppfört sig fint i vallokalen. Röstningsresultaten Gymnasiet: 179 röstade av 201 röstberättigade vilket ger en röstnings procent på 89. M ja-röster och III nejröster avgavs. S röstade blankt. Det ger ja-röstarna 33,S procent medan nejröstarna segrar med 62 procent. Högstadiet: 299 röstade av 309 röstberättigade vilket ger en röstningsprocent på ja-röster vilket hlir 27.8 procent. 200 nej-röster avgavs vilket 8ör 66.9 procent. En blank avgavs och I S röster förka\tades. Rll'Jlttll (ktdllhl Provval vid handelj"iärol'erket Klar majoritet föreu I Garnlakarleby handelsia roverk råder EU-stämning. I det provval som ordnade, på torsdagen var en klar majoritet av de rostande för EU. Röstningsresultatet som blev färdigt på eftermiddagen visade all 63.2 procent sade ja till EU och 36.8 procent Nej. Resultatet gäller de godkända rösterna. Sammarilagt 300 elever röstade i provvalet. Röstningsaktiviteten var 57 procent. Tio röster kasserades eftersom st ampel saknades på valsedelr lektor i i samhällslära Hllnnele Teir sager all flera tillställningar ordnats i handelsläroverket där både förespråkare till EU som motståndare fåll kornrna fram med argument. Skuldsatta har problem med hälsan De kraftigt skuldsalla fin ländarna har ett st ort behov av psykiskt stöd. Del har visat sig all också personal som sköter den juridiska och ekonomiska rådgivningen för de skuldsalla allt oftare spelar en roll som psykologiska stödpersoner. Det blir allt vanligare all självmordstankar och hälsoproblem som beror på långvarig stress ventileras i samtalen mellan rådgivarna och de skuldsatta. konstaterar vicehäradshövding Miikkael liukkonen vid Vanda skuldrådgivning. liukkonen påpekar all de svåra ruscherna i rådgivningarna gör att tiotusentals skuldsatta människor inte ens kan börja reda ut sina problem. Della förvärrar ytterligare den psykiska pressen på dem. Till exempel i Vanda står ungefär SOO kraftigt skuldsatta människor hela tiden i kö till skuldrådgivningen. Liukkonen betonar all lagen tryggar medborgarnas rätt att få skuldrådgivning. Anslagen är emellertid inte tillräckligt stora för all det i praktiken skall vara möjligt att uppfylla lagens bokstav. I inkkonen säger all man skulle kunna råda bot problemet genom all överföra ett par hundra miljoner mark från bankstödet till sk uldrådgivningarna. Pengarna skulle snabbt ge avkastning i och med all behovet av inkomst- och försörjningssröd minskar samtidigt som pressen på hälsovårdssektorn lindras. I inkkonen har stött på ett ston antal skuldsalla som lider av hälsoproblem som orsakas av långvarig stress, Ofta leder skulderna till skilsmässor och dewutom kan borgensförhållanden försämra de skuldsattas relationer till sina \Iak tingar. Nar bankerna i en sådan situation håller fast vid tidigare fastställda avbetalningstidtabeller Ar risken stor för att de skuldsatta människornas halsa \Iutgiltigt ger vika.

5 8 ÖSTU{80TTNINGEN FREDAG 30 SEPTEMBER 1994 ÖSTF.I{BOTTNIN(;EN 9 Sfrlas wc papper 3& rit 80' hushallspapper 15 rll, t~lummans 1 2 HARTlIAHIETJlHNis PUNKTER PÅ SEX ORTER I OSTERBomN OVER 300 PERSONER BETJANAR DIG TRYGGA AFFÄRER I MER IN 130 ÅR Gäller under MEGA veckoslutet eller så länge varorna räcker MÄKTIGA ERBJUDANDEN, DEMONSTRATIONER, KAFFESERVERING BYGGARE, LovrafS810 + skaft, RENOVERARE, INREDARE IDAG Trapptrall80 cm 68 3 borstar, PUKKILA kakel, klinkers SVEDBERG badrumslnredmngar JOUTSENO tapeter Troskelmaha 10, LOnERI Vi lollar ut tapeler 1III ett rum bland alla som besökt vår tapetavdelmng Gummistövlar 69 fr., LÖRDAG TUKO' kakel. klinkers. tapeter TARKffi mattor. parkett Yxa uti. 20, HIETAKARI DESIGN duschvåggar, skåp Presenning 19. BLACK&DECKER. e!verktyg 2x3m, TEKNOS lärgplanerinwdemonstration LOnERI: Vilottar ut Teknos Futura In Duschslang 15. lidsdräkler bland alla som Iå, 1,5m, tit göra en lårgplanering. AUKTION UTFÖRSÄWNINGSVAROR. BRA VAROR FRÄN KL I ",:-., ' I I DAG KL 8 18, LÖRD 1.10 KL 9 15, SÖND 2.10 KL STJÄRNTURNE ca» lördag 1.10 kl 9-15 söndag 2.10 kl Välkommen till var Stjärnturn.utatällnlng för att se pa de tör att se pa de förnyade Mercedea-Benz, BMW- och Honda-modellerna. VI presenterar Intreaaanta, nya apeclalmodeller och ännu rikligare a.andardutruatnlng. tl Vivisar bl.a. C 220 Elegance Den rymliga "storfamiljskombin" E 250 TD med extra säten representerar E klassen tl S 500 L ö Du får också se specialutrustadeö Honda Clvic DXi(4D) och Civic DX (3D)tl den (HJ europeiska Honda Accord LSi tl specialrnodellen Civic Ferio. HONDA Honda utatallningserbjudanden: Finansieringsforman. CivlC-Hrviceforman Accord Airbag forman. Specialpris pli utrustningspaket till Civic Feno. Ett representativt urval BMW 1995 modeller: -(z BMW3 Compact ö Nya BMW518i ö Nya BMW740iA Stor ut.tallning av utrustning och tillbehor samt i rabatt pa vissa produkter under I sjalva utstallningen. UtnyttJa erbjudandena. Bli stamkund, du flr mlnga fins förmiiner. Hör dig för I vllr affär. Ett enastående tillfälle att provköra Volvos toppmodeller. Volvos toppmodeller Volvo 960 Volvo V aut. Volvo 85010V Volvo 460 2,0 samt Renaults succemodeller Renault Espace RXE ve Renault Laguna 2,0 RT Renault Blarritz E1'1 ~,p."{\ FÖR DAMER ANGORATRÖJOR STICKADE TRÖJOR STICKADE VÄSTAR olika modeller I vinterna paatemarger MAMMUTSPARA T.O.M ImALAS APILA KEHRlOCH PIONt L/\~SI E ~._ fra. " Ii( fil L v.miil M" MAMMUT- SPARA MAMMUTSPARA 33% FOR BARNEN VARMA SNOW BEE CAT VADDERADE SKOR STORL OLIKA FÄRGER - Estonia-katastrokn Antalet dödsoffer stiger Siffrorna för de förolyckade i Estonia-katastrofen stiger fortfarande i takt med all myndigheterna i Estland ger ut nya uppgifter om hur många manskor som fanns med på fartyget. Enligt en estländsk uppgift på torsdagen skulle totalt I 049 personer funnits ombord på Estonia, Av dem tros 909 ha omkommit. Antalet räddade har bekräftats vara 140. Sedan man på torsdagen hittade sju nya dödsoffer. har antalet funna dödsoffer stigit uu es. Kommodor Raimo Tiili- Minnesgudstjänst på Utö Korpo församling ordnar en minnesgudstjänst på Utö på lördag. Gudstjänsten Ir öppen för alla. men riktar sig särskilt till dem som på något sätt berörts av räddningsarbetet. - Vi vill på det här sättet ge en möjlighet att avsluta arbetet. dels för dem som har jobbat konkret med räddningurbetet. dels för de många ortsbor som varit engagerade. säger kyrkoherde Ulf Sundsten. Enligt Sundsten har gudstjansten också ~t symboliskt värde för Finlands folk eftersom den hålls så nära olycksplatsen. kainen, som leder räddningsarbetena. ar ännu inte säker på att de senaste estländska siffrorna om antalet mänskor ombord på Estonia är korrekta och slutgiltiga. Den saken kan bekräftas bara av myndigheterna i Estland. I spaningarna kring platsen för haveriet deltar nu fem fartyg och II helikoptrar. Vädret hindrade vrakletningen På tondagen var det meningen att man skulle börja leta efter vraket. På grund av det dåliga vädret kunde man dock inte använda letningsrnaterielen, Sjöfartsstyrelsens fartyg Suunta är försett med apparatur för pejling och fotografering av havsbotten. På grund av Estonias storlek anses det säkert att fartyget kan hittas när väderförhållandena blir bättre. ner till vraket som ligger på ca 80 meters djup, åtminstone inte med inhemsk dykningsutrustning. Färjor genomgår intensivgranskning Samtliga finländska passagerarfartyg och de fartyg som är i trafik mellan Finland och Estland skall genomga en extra granskning. Beslut om de åtgärder trafikministeriet och sjöfarts- ~tyrelsen vidtar fattades på torsdagen. På samtliga bil- och tågfärjor som seglar under finsk flagg och har trafik på Finland granskas inom en vecka stäv- och akterportarna samt alarm- och övervaknings\y\temen. Det är \jöfart\styrelsen som ur- När vraket har lokaliserats kan man undersöka det närmare med robotkamera. Däremot anses det inte vara möjligt alt dyka för gran~kningen. Sjöfartsstyrelsen ser ock- \A till att det till avfärdsrutinerna på passagerarfartyg och färjor hör att man granskar att alla lastrungsluckor är stängda. BLa. av utredningsskal Ar det viktigt att hitta Estonia. Enligt ordföranden för planeringsdelegationen för utredning av storolyckor Kari Lehtola kunde man eventuellt motbevisa eller bekräfta teorin om alt olyckan orsakats av all fartygets stävport skulle ha öppnats. (FNB) Dessutom utförs en extra inspektion på de utländska fartyg som Ar i trafik mellan Finland och Estland. De här granskmngarna genomförs före slutet av na\ta vecka. Granskningen Iörutsäns inom det s.k, Ports State Control-wstemet, som omfattar EU-Iänderna, Sverige. Norge. Finland och Kanada. Den här granskningen omfattar bl.a, räddningsutrustningen och navigeringsapparaturen. Samtidigt försäkrar man sig om livräddningsövningar företagits på fartygen. Sjöfartsstyrelsen önskar genast få tillgång till förhörsprotokollen fran polisförhören med de överlevande frän Estonia-katastrofen. Räddade från Estonia: Allt känns overkligt Allt känns ännu helt overkligt och det Ar ofattbart att mina drygt 20 kolleger dött, säger svenske Kent Härstedt på torsdagseftermiddagen på Ålands centralsjukhus. Han berättade tillsammans med esten Paul Andersson om den mirakulösa räddningen från förlista ms Estonia efter en skräcknatt ned vänd på en upp och räddningsflotte som har svart undersida. Utom stark överlevnadsvilja behövdes det enorm tur för att överleva, säger Kent Härstedt som till den enorma turen räknar mötet med svenska Sara Hedenius och det gemensamma beslutet de fattade om att samarbeta och hjalpa varandra genom fasorna. Härstedt som bor i Lund och arbetar vid Kooperativa institutet i Stockholm var på en konferms ombord på Estonia tillsammans med kolleger från Norden. Baltikum och St Petersburg. Konferensen skulle fortsatta i Stockholm efter ankomsten på onsdagsmorgonen. men nu finns bara Härstedt och hans danska kollega Morten Boje kvar i livet. Härstedt och Boje fördes bada till sjukhuset i Mariehamn. som Härstedt lämnade på torsdagskvällen för att tas om hand hemma på Huddinge sjukhu«, Alla tre svenskar på det åländska sjukhuset fick lämna Åland på torsdagen, medan esten Paul Andersson stannar kvar åtminstone till fredagen. Paul Andersson hörde till besättningen på Estonia och hamnade på samma upp och ned vända flotte som HArstedt, Boje och Hedenius. Från början var de 16 som klamrade sig fast på flotten, mm efter omkring tre timmar började den ena efter den andra dö och när helikoptern upptäckte dem pi morgonen var endast sex vid liv. Många orkade inte med besvikelsen nar räddningen tycktes valdigt nara, mm ingen loda upptäckte den upp och nedvinda riddningsflotten som inte Ar alltigenom orange, utan svart på bottnen, daer Härstedt som berlttar om förtvivlade unga minniskor som sliter av sig kllderna och hoppar desperat ut i vattnet. Härstedt tror att han klarade sig genom samarbetet med Sara. I stallet för att försöka halla värmen genom att röra på sig och vifta sa kramade han och Sara varandra. De turades också om med alt ge varandra skydd mot de fasansfulla 5. 6 meter höga iskal la vilorna och mot den kalla vinden. + MÖR NOTSTEK ÄVEN MALEN KG INGMANS TRADITIONELLA YOGHURT 6 BRK PILTTI OCH BONA BARNMAT VALIO OLTERMANNI melileipa VAASAN ARMAS VETEBLANOBRÖO 4800 HÄNNINENS BATONG 2ST LANT- BRÖD

6 10 ÖS'I EI{IIO IT"'I:\(~[' FREDAG 30 SEPTEMBER 1994 Kronob) "ommunfullmai"- lij,:e beslöl pa lorsdllj,:en bordlilj,:j,:1ifraj,:an om inriitlandet II' ljimsten som sofilll- och hill"odire"tor till kommunen, l'ullmii"tij,:e efterl)ste mera delllljerllde uppj,:ifter "ring iiirendet ionan del slutligll beslutet klin flllllls. - Frågan kunde bordläggas och styrelsen kunde presentera en redogörelse over bakgrunden till beslutet, konstaterade Ove BjörUors (sfp) som föresloj,: en bordliij,:j,:ninj,:. Han understoddes av Bernhard IkrJ,:lund (sfp) och f'ol"e O\terblll""1I (sfp), (Kornrnunsekreterare Katja!'j)J,:ren har skött social- och halsodirektorens uppgifter tillfälligt. Förordnandet gäller till utgången av detta år.) Folke Österbacka menade för sin del all man inte kan ta ställning i frågan på så bristfälliga grunder som styrelsen lagt fram. - Dessutom salmas en utvärdering av försöket. Enligt Österbacka har inte heller de ekonomiska Kronoby-fmge bordlade soclaldi rektörstjänsten Brandforman Håkan Knifsund framfor brands/mulatom som nufinns i Karteby. En IlJRenhetsbrand kan simulerar med en brandrimulator konsekvenserna av den nya modellen presenter as. Efter avslutad diskussion beslöt fullmäktige enhalligt bord lagga ärendet. Enhälligt och utan diskussion godkände fullmaktige också köpet av aktiebolaget Selies från Seljes konkursbo. Kommunen ropade in Seljes för en halv miljon mark på offentlig konkursauktion i mitten av september. Genom köpet t erhöll kommunen arrenderätt till ett 2,4 hektar stort markområde samt därpå varande byggnader i Seljes, Nedervetil. Arrendetiden varar till Eftersom kommunen hade inteckning och rätt till första utdelning i konkursboet erlades ingen kopesumma vid köpet. Kommunen är inte nöjd med de planerna till en förbanring av riksväg ålla som Vägverket lagt fram. Forslaget gäller strackan mellan Bermas och Karleby. Projektet beräknas kosta knappt 27 miljoner mark behovde inte tillgripas. På bilden Lena Sabel och Erik Saarinen. Kronobyfortroendevatda var eniga i al/a frågor på torsdagen och några omrostningar och enligt Vagverkts planer verkställs förbättringen Tekniska nämnden har tringsförslag vilka också reslår styrelsen att en presenterat en rad förbär- styrelsen godkänt. Bl.a. ro- vägsträckning ihopsala. ny Karleby Brandsimulator ger släckare erfarenhet lågorna flammar upp i lagenhten och hellan stiger. Tiden du har på dig att rikta vattenstrålen mot de brinnande rökgaserna i takhöjden räknas snarare i sekunder än i minuter. För brandmän är situationen bekant även om de kanske inte varje dag stöter på dylikt. Men det går att träna sig att möta liknande situationer utan all man behöver bränna upp gamla kåkar. För närvarande har brandkåren i Karleby en dylik brandsimulator på hjul till sitt förfogande. Brandförman IIAkan Knifsund berättar all simulatorn sedan ett år tillbaka åkt runt i Vasa IAn. Nu står alltså Karleby i tur och brandmännen från nejden har fåll vara inarkontakt med simulatorn och med simulerade lägenhetsbränder. Brandsimulatorn är egentligen ett långtradars- IAp med väggar och tak av plåt. Med hjälp av luckor och dörrar regleras luftströmmen till vagnen så all eldens intensitet kan varieras. Främre Andan i släpet riggas upp till en lägenhet med hjälp av spånskivor som placeras i taket och på väggar Material som an- IAnder placeras framför varefter skivorna efter en stund också fallar eld. NAr en brand simuleras \tang\ luckorna varvid \yret tar slut. DA luckorna öppnas flammar lågorna upp I takhöjd eftersom rökgaserna antänds. Temperaturen är da också mycket hög. Då gäller det för brandmännen all behärska tekniken så att de brinnande ga\erna släcks - snabbt och effektivt. Brandmån från Kronoby slljckeren simulerad lijrenhetsbrand. På onsdagsj vällen fick brandman från Kronoby brandkår öva sig i att \Iäcka rokga~er under ledning av Håkan Knifsund. Han poängterade den ratta tekniken vid användningen av stråtröret samt all inte spruta för mycket. - En liter vatten Rer I 700 liter vattenånga, konstaterade Knifsund. ÖVningen visade också klart och tydligt hur vattnet arbetar. När vanenstrålen riktades mot de brinnande rökaaserna var det som om man hade "ka\lat bad" (lå Godkånm inte vagsträckningen ar styrelsens krav all en parallellväg byggs mellan Hopsala och Norrby och att utfarten från Hopsala byagård görs tryggare. Med ett litet tillägg godkände Iullrnaktige styrelsens förslag. Enhälligt godkände Kronobyfullrnäktige också Ab Terjärv Vatten och Avlopps anhållan om kommunal borgen på en marks räntestödslån, lånet skall användas till all sanera läckande avloppsledningar i Terjärv centrum. Enhälligt beslöt fullmäktige också om införandet aven materialavgift om 190 mark/termin i gymnasiet. Avgiften gäller i första hand höstterminen och skall kompensera skjutsavgiften som bildningsnämnden avstod från all införa. Bernhard Berglund beteckande avgiften som en förtäckt terminsavgift som införs retroak tivt. Han var ändå beredd att godkänna avgiften men önskade att beslutet hade kunnat fattas före terminens början. Dic Björ"lind en jättebastugn. Hettan var så hög att det inte var tal om att genomföra övningen utan rökdykarutrustning. NAr övningen var Over var väggarna glödheta i långtradarslapet. Efteråt var det bara att kyla ner vagnen och stlda undan resterna varefter simulatorn var klar att användas av na\ta grupp. Dick BJi>rkIlDd FREDAG 30 SEPTEMBER 1994 o, n'i{rotrnin(~en 1 ) IIl'rmh förlonde tondll- Keru. bortamlltcb mul SlliPII I VillmllDStrllnd med 1-4 dtn 0-2, 1-2 ocb O-O. SaiPa "lir det llirt bllure IlIll'l ocb \llinn belt nthist. IIl'rmn hade hloyli spelare 1truppen. Från Ryssland har Vener Safin kommit på prov. Tommi Pihlava kommer från SaPKo. Dessutom gjorde Mika Viljanen comeback efter sin långvariga Hermespåmina mot SaiPa skada. ~ngenting hjälpte mot SalPa. Hemmalaget tog direkt hand om kommandot och efter stark press kom I-{) i sjätte minuten. Målskytt var Ari Santanen. 2-0 kom på en snöpligt säll. Hermes hade en man mera på isen. men slarvade bakåt och Vesa Ruotsalainen kunde skjuta in 2-0 efter en bra passning av Mani Nevalainen. Perioden avslutades med en boxningsmatch mellan hemmalagets Ruotsalainen och gästernas Nieminen. Båda fick minuter. l andra perioden var det SaiPa som fortfarande förde spelet och ökade på till 4-{). Jonas Hemming lyckades få in pucken trots dålig vinkel. 3-0 och några minuter senare gjorde Matti Nevalainen 4-0. Hermes enda mål kom i periodens sista minut. laget hade en man mindre på isen, men Niklas Rosenqvist blev trispelad av Mika Soimakallio och "Niko" gjorde inget misstag. I sista perioden höll Sai- Pa ett stadigt grepp om händelserna. Hermes-tränaren Olli Hietanen tog timeout och försökte få mera liv i lagets spel. men ingenting hjälpte, I Hermes spelade Hietala bra i målet och kan inte belastas for nederlaget. Bästa backparet var Eerola-Ahl- Myrans damlag fotograferat infor torsdagens träningar. Sittande från vänster: Maria Sundqvist. Ida Östdahl, Paultina Koivusalo, Marlene Backman, Annika BjOrkgård. Siv Molander (tagkapten). Slående från vänster: May Forsbacka (lagledare). Mikaela Dalhem, Charlotte Furubacka. Susanna Bjolin, Sonja Forsen, Molin Sandbacka, Susanna Hagvik. Marianne Kronqvist, Susanne Furu. Susanne Hongett (tränare). - Det rader brll sammllaballniog och monl ioom I.gel, Alla bjadl'r till och stödl'r dessatom \lanndn, SÄRer trioareo Susaonl' Hongell om Mynas dam- IlIg. Vaml'raa ir färska distri"tsmiulare ocb nu redo för rn oy utmaoing, nämllgeo "\llilrt for di\lisioa I som loleds pi lördaren. - Just den goda lafandan Ar en stor orsak til alt det gått sa bra för oss i sommar, anser Hongell. Kom DM-guldet som en stor överraskning? - Nej. Det gjorde det inte, säger tränaren bestamt. Hon har varit medveten om lagets kapacitet, åtminstone i Arets DM. - Kvalet för ettan Ar sedan en helt annan sak. Där blir det säkert tuffare, men chanser har vi. Dagens Myran-lag Ar resultatet av ett bra samarbete. I laget ingår spelare frln flera olika orter. Kronoby, Nedervetil och Terjärv har flera spelare med. men i truppen mgår också flickor från Öja, Kaustby, Slka och Nykarleby. - Utan ett gott samar Myrans damlag kvalar för ettan bete skulle det har inte fungera. TUS, Myran, HBK och Öja-73 håller på med nickfotboll och för de riktigt unga bör det finnas många olika lag rör alt få många med. NAr de blir äldre krävs det samarbete, tycker Susanne. I Myrans damlag har i sommar ingått tjugo spelare och Hongell tycker att det Ar frågan om en god blandning av yngre och äldre spelare. Ungdomarna har vilja medan de äldre ger rutin. - 'Lex. Siv Molander med sin rutin har betytt mycket för laget. Triningarna inför denna sasong satte man igång med strax efter årsskiftet och varje vecka har man kört med minst två träningspass, lite har man och! haft volleyboll med på programmet, men för det mesta har det blivit fotboll. MAlsättningen inför sasongen var att klara sig sa bra som möjligt i DM. - Division l-kvalet vllr malet. Det har,ltt enligt planerna. Myrans lag är ungt och utvecklingsbart. - Flickorna Ar väldigt skickliga och har förutsättningar att spela högre. Stiger vi inte nu kan det tänkas bli spelarflykt från oss. Den risken finns, men vill flickorna bort så den chansen måste de också få i sa fall, säger Hongell. KvalserIen I kvalet för ettan deltar fyra lag, IK Myran, Kajaanin Haka fran Kajana, RoPS från Rovaniemi samt FC Uniteds B-flickor från Jakobstad. lagen spelar en enkelserie vars vinnare avancerar till ettan. PA lördagen spelar Myran mot KajHa i Kajana. Den 8 oktober spelas matchen Myran-FC United och serien avslutas I S oktober mot RoPS hemma. - KajHa och RoPS Ir helt okända lag för oss medan vi däremot nog har drabbat samman med United tidigare i sommar, berättar Hongell. Myrans buss till Kajana startar på IOrdag morgon. Det finns plats for intresserade supporters. Det gäller all kontakta antingen Susanne Hongell eller Siv Molander. DM-guld I Myrans lag som van n DM-guld har medverkat följande: Pauliina Koivusalo (målvakt). Annika Björkgård. Sofie Forsell, Sonja Forsen, Hanna Granqvist. Siv Molander, Malin Sandbacka, Mikaela Dalhem, Marlen Backman, Susanna Bjolin, Susanna Hagvik, Susanne Furu, Marianne Kronqvist, Ida Östdahl, Camilla Riska, Maria Sundqvist, Maria Björklund, Charlotte Furubacka, Päivi Järvelä och Anki Broo. Som tränare har fungerat Susanne HODJell. KvalserIen 1.10 Fe United 11- RoPS, KajHa-Myran 8.10 Myran-FC United II, RoPS-KajHa IS.IO FC United II-Kaj- Ha, Myran-RoPS. Ro)' FrII.nd roth. I anfalls väg kan närnnas prisbelönade Rosenqvist samt Soimakallio och lapinkoski. Dubbelmateher Under veckoslutet har Hermes två hemmamatcher. På lördagen gästas laget av Haukat från Järvenpää medan FoPS från Forssa står för motståndet på söndagen. 13\~1 DIVISIONI SaiPII-lIermn. 4-1 (2-0, 2-1, 0-0) Jun llrit-k-kissat. 2-4 (2-0, 0-2, 0-2) SaPKo 5 4 O I 2S-12 8 SaiPa J 4 O KooKoo 5 4 O I Hennes 5 3 O Hankat 5 J O Ketterä S 3 O2 :ro Kiekk0-61 S 2 O FoPS S 2 O J Reipas S 2 O KooVec S I O K Kissat S I Junkkarit J I O4 :ro-jo 2 Följande matcher: I. 10 FoPS-SaiPa, Ketterä=- Junkkarit, Hermes-Haukat, Reipas-KooKoo, K- Kissat-Kiekko-67. SaP- Ko-KooVee. (FNB) Mlleo: 5.09 I-O Ari Santanen (Kal Tervonen), Vesa Ruotsalainen (Matti Nevalainen), Jonas Hemming (Ari Suutari, Ari Santanen), Matti Nevalainen (Ve~a Ruotsalainen, Tero Harnäläinen), Niklas Rosenqvist (Mika Soimakallio). Publl": Roy f'rilund FM LIGAN H"'K-IIPK. 9-0 (2-4), 4-0, J-O) KalPa-II\1es.4-3 CO-I.2-0, 1-2, l-o) K-I-:spoo-Ju"eril 2-4 CO-I, 0-1, 2-2) I.u o- "PS _. 3-5 U-3, 1-2, I-O) Jappan-JyP HT _ 2-3 CO-O. 1-4), 1-3) TuTo-Åssiit _._.1-5 (1-2,0--1,0-2) Jokerit 5 4 I O JyP HT J 4 I O KalPa J 4 O I HIFK J 3 O Ässåt I TPS 5 3 O K-Espoo S J O Tappara.5 2 OJ Lukko 5 I I lives 5 I I J J TuTo J OO O HPK S OO O Följande matcher: I. JO HIFK-Jokerit, HPK-K- Espoo, IIves- Tappara, KaIPa-JyP HT, Ässätlukko. (FNB) HJKföUur cupvmnarcupen Det blir inget mer europeiskt cupspel för de finländska fotbollsklubbarna i höst. Efter att Jazz och MyPa fallit ur UEF A-cupen blev det på torsdagen stopp för HJK i Cupvinnarcupen. HJK:s framfart i Cupvinnarcupen blev kortvarig. Motståndaren Besiktas Istanbul från Turkiet gick till andra omgången med 3-1 sammanlagt efter de båda matcherna. Besiktas ordnade ett bra utgångsläge i hemmamatchen för två veckor sedan. På torsdagen räckte oavgjort 1-1 (O-O) för att turkarna skulle ta sig vidare. Efter en mållös första halvlek var det HJK som tog kommandot. K.Rusten- T. Iivonen tog andra raka segern I Gamlakarleby Bridgeklubbs månadstävling med pris åt de främsta paren senaste tisdag kvaii deltog elva par. som vid de sex borden hade att ta del av 20 brickor med åtta poäng som topp och således 160 poäng som maximum. Första pris gick till Kai Rusten och Tom livenen. som därmed tog sin andra raka seger. Deras segerpoäng stannade på 94 poang, vilket i procent uttryckt utgör mediokra S8,7 procent av högsta möjliga poäng, Förutom platssiffra I belönades vardera spelarna med 7 vinstpoäng. Andra pris lade Kenneth Koivula och Uwe Schulz beslag på med 88 polng och premierades hlrför med 4 vp. per man, Den tredje prisplatsen togs av Björn GrOnroos och Rainer Uotila med 86 poang. Hela resultatförteckningen ser ut som följer. I) Kai Rustln - Tom livenen 94 p, 2) Kennet Koivula - Uwe Schulz 88, tf.~lliiii.ooj~ + J) Björn Grönroos - Rainer Uotila 86, 4) Bror Haga - Arvo Järvi 84, 5-6) Folke Gistö - Mårten Hansson och Helge Kattilakoski - Taisto Kuoppala lasse Eriksson - Stig ÅnAs 81, 8) Heikki Kattilakoski - Seppo liedes 78, 9) Jan KaitajArvi - Pir Särs 69, 10-11) Paavo Koivisto - Erkki Telimaa och Henry Haga - Per- Henrik Storing till p. Igen som synes en rätt jämn tävling, där hela sju par klarade av medelpoängen 80 poäng och där Aven jumbopoängen 68 poäng gav Over 40 procent, nlrmare bestämt 42,S procent. Instundande tisdag blir det ny partlvling om plat!-!iffror och vinstpolng på SAlIskapsklubben i Gamlakarieby. J o k er

7 12 Joggingskor bästa boten mot onda knän och ryggar 1'1t par rejala joggmgskor kan vara bästa boten mot varkande ryggar och knän. Det visar Postens satsning på 87 brev barare i Stockholm. Redan efter sex månader försvann problemen for 30 procent av de brevbarare som hade problem med ont i ryggen och knäna. - Många problem ~Olll egentligen harstammar från fötterna sauer sig i knan, höfter och korsrygg, säger Ål>e Skeppholm, sjukgymnast på Previa - rikshälsan i Stockholm och initiarivtagare till Previas Brevbararprojekt. Människor som arbetar i stora fabrikshallar, på restaurang, i butiker eller inom sjukvården drabbas ofta av liknande symtom. Den första varningssignalen är ofta en allman trötthet i ryggen. Så småningom utvecklas den till en molande var k i korsrygg, höfter eller knän. - Nar inte ens vilan över lördag-söndag får värken att släppa så ar man inne i en ond cirkel som måste brytas för att undvika kroniska skador, säger Åse Skeppholm. Då kan lösningen ibland vara ett par väl utprovade joggingskor, kanske kompletterade med individuellt utprovade inlägg. Krävande jobb Åse Skeppholm fick iden Rosemary Wallstenius, Stockholm, har arbetat 2~ (Jrsom brevbärare och dijrmed_hunnit avverka många trappor. Tidigare har hon värk: I ryggen, men e/ter det hon borjade anvanda joggingskor har hon inte haft några besvär. Foto: Denny Lorentzen med joggingskorna från ett a\l Postens skyddsombud som löste sina ryggproblem med ett par bra skor. Brevbärarnas arbete ar både styrke- och konditionskrävande. Under en ålla timmars arbetsdag ska de först stå och sortera post, sedan gå och dra tunga kärror för all till slut springa upp och nerför trappor med brev och reklam. - Sedan brevbärarna fick ållatimmarsdag har patienterna duggat tätt, säger Ase Skeppholrn. Jag möter allt oftare människor med benhinneinflammationer, värkande knän och höfter eller molande kors- Sk(jrd~/(jrsiJljnmg hdlls pd Kyrkbacken pd l(jrdag~n. Fårullsgarn på KU-basar Äkla farun~lim och my('kt'i IInal 'IlIljll I morxon, lorda pi kyrkba('ken dl k U:s lraditionellll 'IkördeforsilJnlna hill.1111 forman for forbundel'l ban- O('h unadomurbt'le.. oru.om.ronuker, rotfruklt'r.,yll. ufl ocll blir!i_lj. liven bemb.kllt brod. k.kor. libom fiirdlamat o('h 10Uer. ( J nadomlln. nnnli pi plllll mt'd ",el bord for IIU la mt'del lill sin Inare fontlende rna till Ihnmlln. Arranaol?l'1ll1 hoppiii au minall lar deua lillbl'" I IIkl för au fyllll sina fry'l'lup 0('11 Ikllfft'rIt'r infor den Ifunda de hckle. ocll "Inlera. ryggar. - Dessa symtom kommer egentligen från fötterna. Varje steg innebär en stöt mot kroppen med en kraft som motsvarar två till tre gånger kroppsvikten, Ju snabbare man rör sig, desto kraftigare blir stötarna som måste fångas upp av leder, muskler och diskarna i korsryggen. Fjädrande skor och inlägg hjälper till all fånga upp och dämpa stötarna. Större projekt Framgångarna för n-evbär ar projekt i Stockholm har lett till all Previa - ri kshälsan nu fortsäller Ruskamarsch i Larsmo Inkommande lördag arrangeras igen den traditionella Ruska-marschen i larsmo. Marschen startar vid Sportstugan i Holm och man vandrar längs vandringsleden. Starttiden är fri oc man kan välja att vandra 8 km eller 13 km. Arrangemanget är gratis och arrangörerna Fritidsnämnden och larsmo Idrottsförening bjuder på saft och kaffe åt alla deltagare. Lagom till Ruskamarschen har Molnvikens rastplats utrustats med ett kombinerat regnskydd/ Sång-och musikafton i Kronoby På lördagkväll blir det sång- och musikafton i Kronoby kyrka. Det Ar KV:s gospelkör och blåsorkester som står för sången och musiken och repertoaren som framförs Ar blandad med både gospelsånger, men också folkliga koraler och "vanliga körsånger". Kvällens tal hålls av Sixten Ekstrand, verksamhetsledare inom förbundet kyrkans ungdom. Inträdet till musikaftonen Ar fritt, men en kollekt för KU:s sång- och musikarbete uppbärs. Ungdomarna hillsar alla viikomna till en stund i sångens och musikens tecken i höstmörkret. med ett större projekt på två postkontor i Göteborg och Borås. Den här gången deltar nästan 200 brevbärare under ett års tid. - Varje brev bärare får hjälp aven ortopedtekniker att prova ut rätt skor. I 40 procent av fallen behövs individuella inlägg för all motverka låga fotvalv eller ojämn belastning på fotsulorna, berättar sjukgymnast Karin Sim mons vid Previa som ansvarar för Göteborgs-projektet. Arbetsgivaren Posten står för kostnaderna: kr för ett par joggingskor samt i vissa fall 700 kr för ett par individuellt utprovade inlägg. grillplats, lif:s talkoarbetare har är under hösten utfört ett digert arbete. Så välkommen och se på resultatet. larsmo Idrottsförening och Fritidsnämnden utmanar övriga föreningar och församlingar att delta i årets Ruska-marsch. Marschen är en del av projektet Hälsa för alla år Bland alla deltagare utlottas fem presentkort. Arrangörerna välkomnar deltagare från när och fjärran till en höstvacker motionsdag. Olof Andersson i memoriam I nekrologen över Olof Andersson förekom ett sällningsfel, Det ska vara all Andersson startade tandborsttillverkning av tagel. Nekroloogen skulle också vara undertecknad av Göta Persson. Niklas gratuleras -pi ~gm ocli till fn4, MmochjOOb FIIIII",.a,.,,1II I-egår idag upp kl. 6.31, Solen - Efter målgången kan alla avnjuta bullakaffe eller korv i kaffestugan vid Pedersöre Camping, som är start- och målplats för både motions- och turbobanorna, passerar meridianen kl och går ner kl Dagena namn ar Roger,Sorja, Sirja och morgondagens Ragnar, Rauno. Vers pi vägen Sbom ea oklad Ilr tyltiladea a. 80 CarpeIu SUom CDokänd pr tyltnaden lcdom din hud,,cdomen blioaodc.kophall. Allt lldare vandrar du utan att loka: Endromnat. en.tilla rot djupt,ömd i tidlos rymd, i tidlos jord. Dagens bibelord Apg S:34-42, Gal 2:11-21 Hans wigllr har jlla sen, men nu vill jaa helll honom o('b Icdll honom och Xe bonom och hans sörjande Irösl. Jes 57: 18 Paulus skriver: Detla iir ett ord 1111 lilll på och "ärt all hell III liii sig. krislus Jesus har ju kommit till "äriden för 1111 räddii syndare - och bland dem är jag den slörsle. 1 Tim I: IS Förgiftning av medvurst :U~Vädret "1' -= I rapporten ingllr vindvarning. Kall luft strömmar trin Ishavet till nurra Finland. Till en början förekommer regn lokalt i östra Finland, annars är det uppehållsväder Ulslkter bill: I västra Finland: små- "ningom avtagande vind omkring väst. Delvis klart och uppehållsväder. Dagens högsta omkring 10 grader. I östra Finland och Uleåborgs län: måttlig till frisk nordvästlig vind. Från nordväst delvis uppklarnande. I östra Finland forst lokala regnskurar. Dagstemperaturen 6-9 grader. I Lappland: måttlig vind omkring nord. Delvis klart och mest uppehållsväder, Temperaturen pli dagen 3--6 grader. De som rör sig pi insjöarna i södra och mellersta Finland, varnas för den byiga vinden omkring väst. Ulsiktema frln fredag kwälllilllörollg kväll: I södra och mellersta Finland: vind av varierande riktning. Ökad molnighet och pi mlnga bill regn. Temperaturen pi natten 2.5, pi dagen 5.9 grader. I norra Finland: svag vind. Växlande molnighet, vid Bottenvikens kust möjligen regn, annars uppehållsväder. Temperaturen pli nallen -3.+2, pli dagen omkring 5 grader. Medvurst och salami kan kernedel, Särskilt sådana orsaka rodnad i ansiktet, som använder vissa psykofarmaka och cancermedici- svårigheter alt svälja, huvudvärk och ibland t. ner är i riskzonen. Salami, o.m, illamående. Det är inte några typiska matförgift- kan också ställa till med länge mognad ost eller vin ningssymptorn, men det är problem för sådana som ändå fråga om en förgiftning. Orsaken Ar de bioge- Totalt ca 20 procent av eu- medicineras för malaria. na aminer som uppslår i ropeerna använder läkernedei som förvärrar skade- fermenterade livsmedel. NAr medvurst eller salami mognar uppstår aminer. Det förekommer stora verkningarna av aminerna. En av de här, histamin, variationer i amininnehållet kan orsaka rodnad i ansiktet, svårigheter alt svälja Konsumenten kan inte hel- i de finländska korvarna. och huvudvärk. Illamående ler kanna till amininnehållet i produkterna. Det enda och diarre Ar ovanligare symptom. Eli annat ämne, säuet att undvika för stort tyramin. kan ge migränartad värk och synstörningar. bara några fa skivor med- intag av aminer är alt äta Tyraminer finns i rödvin vurst eller salami. och choklad. Om man får Korvtillverkarna har Annu inte tillräckliga kunska- för mycket tyramin med livsmedlen kan man fa förgiftningssymptom. sig, men de Ar villiga all IAper om hur aminerna beter licentiaten i veterinärruedicin Riitta Maijala har för sökning år 1988 tog industra sig. Efter en korvunder- sin doktorsavhandling undersökt bildningen av bio- och blid om instruktioner. rin kontakt med forskarna gena aminer i medvurst. Det Ar viktigt alt blii. Hennes avsikt Ar att hitt a mognadens sker vid rätt sätt att hindra all aminhalterna blir för temperatur. höga. I.ilkemedel och ko", dalia komhination Maijala har papekat all fliken för förgiftning ökar om man samtidigt intar lä- Maijalll disputerar på fredagen vid Veterinärmedieiriska högskolan i Helsingfors. Opponent Ar professer Eero Puolanne från Helsingfors universitet och kustos professor Timo Pekkanen. ffnb) FREDAG 30 SEPTEMBER 1994 ÖSTEI{BOTrNIN(;EN 13 Marschdags i Pedersöre på söndag På sondag ar det åter ddg~ för Pedersöre Marschen, I den tidlösa motionsklassen kan man valja bana mellan 6, 9, 12 eller 16 km och starta mellan 12--Il - I tavhngsklasserna är banlängderna 9 km för D och nya klassen HSO; H och H40 löper 16 km. I lagtävlingen raknas de 4 basta tiderna lör en förening; 4 herrar x 16 km eller 4 damer x 9 km. - Bland motionärerna utlottas en väggklocka, en annan bland deltagande familjer. I den blygsamma anmälningsavgiften ingår dessutom etr klistermärke och den unika Sundby-Karby-medaljen, med motiv på båda sidorna, som nu kan erövras för sista gången. BOSTADS AB KOKKOLAN TE RVAPALATS FÖRSÄWNINGSFÖREVISNING så 2.10 ki12.3~14.00 Adr. FABRIKSGATAN 31 OBSI Även byte av din nuvarande aktielågenhel år rnöjigii VÅL.KOMNAl RING TIll VESA VlRNES OCH HÖR DIG FÖR OM OULUN RAKENNUS 8YTESLÄGENHETER. - Boltlds Ab VANHANKARTANON11E 4r+k+b,94 m' SP BostIds Ab KUSTAAVA 2r+k, 55 III' BostIds Ab AWNKATU 1-5 2r+k, 50 III' (+ bastu I käll.ren) BostIds Ab KATARllNANKA"tU r+k, 49.5 m' IVECO-UTSTALLNING i dag fredag kl 9-17 Provkörs: IVECO TurboDaily Van IVECO 40.12, täcktkorg IVECO EuroCargo 100E21 IVECO EuroTech 440E42 På plats vår försäljare Esa Niemikorpi KAFFESERVERING. VÄLKOMMEN! Utställningsplats: Linnus-Auto Oy Indola industriomrid, KARLEBY (Från allmänheten' UMOitÅD, 1 00 Firar ej. 3 fl. Atle Granqvist Inneh. Enllen400g ( Uthyres 9 pers. hyrbil Rea f6rrnanilgt I grupp I minlbu8a. Tel el FG-.,tten komnal G brleby M.rellaalllrealaa- HOstens fönia lriff 3.10 kl AV-Iot.alen. StorgalUl 5. Alla vll- Hlltbecb by. lllrealnl OBSI Stldtalko pi Hblbecka byahem 16kl Alla medl ~U.bbe. BU.b LuftvapmlrlDinpr mlndag- ocb torsdag hlll i SkyttehaJlen.MIndaa Iven Mr nybörjare. OK Botabl &verdrapbluur, ny be- IIIIlnma inllmll8l ded RiDa nu 8J Harald. Ha.tkaYlllbd lördaaen 1.10 kl pi SverJlb bopiadjet, 8aDerplUl J.-l M.berVeriaa 11.~IS.00. lwfaerv. L.oncria, fördljnina m m. Torggatan 35 A Karleby Tel. (968) 822 5n8 HM meletk6tt 39~ :,n;:~~ ~~._ 7 90 ~~l~r_~i~~.~~~ 690 Jubileums 1690 mocka. SOOg r'l G.FORSBERG L.:::3 T.I VETERINÄRDEJOUR I OKTOBER H. Jutlla Kronoby tal lg P. NiemWMIn ~ G T. Lagström TerjIrv tal G H Roaengren ~~ G G. W. 1jema JakobItad tal Dejouren börjar fredeg kval kl och liiut8r rriindag morgon kl V~ dler'" antriti ~ kl 8.OQ-9.00 och kl ~~radsnåiinderna I SP , SP , SP , SP , KOM, NJUT, UPPLEV! PUNTO. Punb-modeIlemo:55 S 3d rmp mk, 75 S 5d mk, 75 SX 5d mk ~ lev. kosin. Lö 1.10 Id Sö 2.10 Id 12-1 r~~1 IndoIavögen 7, Karleby. TeI:(968) Serviceoch redelar tei e Autoreklsterlkeskus Karleby beslktnlng.station knegarevagen 15, Karleby Tel VI håller öppet hus lördagen den kl VI ERBJUDER GRATIS Belysningstest Bromstest Avgasmätning Förevisning av förarexamens diaprov TILL SPECIALPRIS Prosecur-säkerhetsmärkning Prosecur-säkerhetsräffla Kaffe och saftservering VÄLKOMMEN!!I (~ TI_dl_s_~_u ~' =:.", urv8i PLANTOR -.=tore. - _ l-von lordig La 111,- aylllnhofltlnw< 10.- APPn11Wl lo.- APPnTAAD, _ I' 1211,- Blomqvlata Plantskola G U S T A F D R A- G O S.,-1111.'5 Radhuslägenhet I Sandsund, Jakobstad 31+ k+b, 83 W, bihak och förråd, byggd -89, pris Tel rre: Spar-Market är en rejäl matbutik" Välkommen och veckoslutshandla. Erbjudandena i kraft fredag -lördag. Lördagsextra endast lördag. SUPERBILUGT! MI/b.",Or 12~P SERTlUSI: "'1 ~O Iulll108f I(K din lull- pj5 O,5/(9. ".hu,., Mil/(. Fnaco En/I.n 1em0Md' I 10~0 1( g 311,,/(or Me.lle/på fnln./(bröd 3509 B. W.s blandbröd 490 4()() g '". st Mesllelp4s svtrmunkar 8 st ~s Vngnotsstek och kalops av notstek F;}rkön. 1nJO Ui). s 5'BJO Jkg 35g o Arets RoseboC1e/lka-1 Oqo tessgurlca fr;}n Aland arg BIAB.nd la, 3pAsar Rökt SIk fr;}n 4'ruo Larsmo rokt Idag ;:'kg E617Tl101/g11 uppskirn/ngiil 1I06r1kt: Kannuswurst Kaiservurst och Skinkkorv Fentri basturokt skmka I()()g ChIck brouerbitar. J. stadsglass-."ö.p~q$lxrfu!1_ strutar 1Ost'hush, H SPAR l'5 st I"r\ Öppel: '=' Vardagar Lördagar Kronoby,AG' A MARVET Tel: :R :14 - ~I Caro/a och Jarl Haga SÄLJES Helkarna Raisu. Tel ~ning SoundcraII MIXer 8+2, AIesis RAl00 lörstårkare, Laney högtalare. Tel Högsjöbåt, helt byggd i ek, fabnksmotor kord 20 timmaj', fult utrustad, Aven vintertåckning. Mahognybåt, håvdåckad med vindruta, motor 20 hk Johnsson, fullt utrustad Tel el. 94~ 601. Opel Kadett -73 bes. pris TeI SIgad och kllmii1 torr björk- och biandyed. Tel Toyota Corolla -79, lin. Pb volvo 343 OLA -79, snygg Pb "IJrva TrlllSit" -74 diesel. Besiktad Suzuki PV 50 ~7. Tel. II maj 95 bra rilgar. Spec.ffIIgar P Tel KOPES l#niigt söta ~ coiievaipar med IynnesgaranlllrAn var hemupplodning. VaIpiWnaS mor CEA-fri. Vaip.rllls tar Ar den engelska in- VaII8I1IWIDrdni1g II truck. Tel. porhjnden Corydon GoId Bond, A2. _ _6048_. _ VaIp5na saijs veiiirinkbes. och icj. rnmta. Endast 2 st kvar, ~ si tmer du. AWel köp mojigt. VAlkomnal Tel DIVERSE Bortges genast helvit ~ ~~=:,~ tel. 94g.1~ 578 V81d 11' IOIIIIIIItBk. Tel

8 14 [=rv])) _Fr_e d_a--=.g_ 1Hl.00-UII.55 I å_ii I \ n uutisruutu. ( I ~,t 1\:. n) hetsruta] 1J'I.Jt1 1'>1 l'tbrldrung : I'u"d. I dolg handlar Pussel om djur Ild -I 1-1 R~p'" 1J'I.aU()9.55 I SI t trbrtdumg: MOlel. l,abndlol. 12 år, går I sko- Idn I Lnebyberg uranror '>I",~h"hn med bara,,~n,~ol barn. R.pn JO.IU-IU.25 koulu I \ ~., I II\U l"'llllbildllln~ '\ "d. ~"" I"ru.:ha~luollil"l~rl"rungd I'«'"d"nlll R"IO R""I 1'01"01.1"polljol'IU'. [Avtackumg a' IlIc'\u.knl RI'hl R\II\,Itl\) l>ul"~i'dnjllillg. I2.JU Kuulu 1\ -, \ I 12.5U luroncw-, B.OO 1\ Uu",,'1 1I \ '" heter) I ""~ 1"'1 -s. l H B.OS \,lildll' 1 \ vtudum) 1.\\0 1'.'''dUP''1ll (Ddg"lud,UII' I I, I uropa! I'I! nyu Jobb utomland- kan 'ar" l"r~liippoll med (l\"rrd'~llin~dr eller,,,,n,,ld '.III b"" I~"""" 11.-1< I '"olnd"rll~h''i''''' R,,,land. "ul IlHL'1l mellan 0'( och \Ll,t 1-' l" \ em hl hln.:r lk arhetvlo.a! Dc trt'll'hl'h.j '\ll~l'1 'Ir 1111 "'lit'," IJU'Mlhlt.I1t:rnt ur~dlh,crdr 111- ""dllll' -en 1,,1. 'tlllh.tlll! h\' ~II.JI 1-1 let 1 11 rnu IIh:'1I \IUl!'d hh,j,-,\"1.,,1\. JuHlhrulotfll.J.tf (\unglt.!.111 ",pc'l."lall\cld,ag. IIl'J" p"'jti~"\li cic1i och ""djiiilg'~'dj"," Ud l' 1-1.'01 '1.1' h,.""j" I eena f arnlandcr la, r nuarbr.\. 1-15' I ui ok li], unr I I uropd B",,,,~,, ungduma vtud c,.ii b"j e rv], Jl.tldl I 1,,"I.Jlld. UIl!!.J IrdlhllldJl gor '\111 \.'."ihjan,1 I ~ln\. ~hllllll och lon ~"""J",,,,,~ JU",I aerobrear I ", d'~ ~la. I'. I ~ Ie,,,! ""ida le vecdate "m" vab "~,,." Hur e,lerna nllbr ingar,iii trind. Ud.t 5. R.pn IS.JU Repullmen,eIH.trlul" 11'11 r~g!!'olå lull med.l\"iii)ri. licl (> I ~'" JCII rnt c rnauonellt,,,mp,udu.:~'.tje bamscnen. lid"' \IIlIum"~ld""'1 UUI".:I. ("",h,'ll" pol le.:~c",pr.t~' II,.US ( harh. I tarren "" rullvkrulvkor " {RIII~).tr ~II ~Ia",'~,,,,,, l harlie Chaplm tran S,,,rl,il. Ib.JS '>uoiii.n hnnut, Slni,u"holU~~d. (I'rnlanJ, tåglar: Bia kar rhokeu) En n.tlurju~um':lii,c"e om vara ro' tågtar. Ib as N. Y.T. Nvheter for ung" Repriv 17.(J(' I'V-uuuwt (I \ nvheter) hn,~ text, U5 "idi-t\': Iamilv \lhum USA (Språl-TV,. Del 111/26. \J~ borjarkurv i cng"h~d Repriv. 17.JO Anu ja Teppo - uuden ajan vovkut. (Anu och Teppo - den nva liden, socialarbetare} En grupp nyutbildade unga 'ucialarb~lar" i Tamrnerforv ar beredda all mora de fattiga mas- "" vom Ioljcr I lagkonjunkturens 'par I ST: Tv-nytt. Nyheter och akrualiteter, III.JO!\II~" rruka,iidol~~okirja. (Djungelboken). l-n frågesport lor hela familjen med frågor om djur och natur. Finvk text s. H3 19.0tl Modehuset, Del 4, 10. Hea ar gravid men tanker inre stå '" pa rakten. Engelsk drarnaserie På skoj. Banka dig framför TV:n och njut a' den dolda karnerans lackerbitar! Repris Galen I dig. Del 2122 a' den kom~di,~"en. 2U.JO TV -uutiset ja saa. (TV.nyherer och vader). Finsk I~~t, H Urheiluruutu. (Sportrutan) A-studio. (A-studIon,. 21.JU Kameliadamens verkliga ansikte, (La dame aux carnelias) En franskiralienvk film om kurtisanen Alphonsine Plessis som!\ic~ander Duma, var olyckligt forälskad i. Hon står som förebild för kameliadamen i han, odödliga roman. I huvudrollerna: lvabelle Huppert, Gian Maria Volonte, Fabrizio Bentivnglio, Fernando Re) och Bruno Oanz. Regi: Mauro Bolognini, B.2U TV,uuli,el. (TV-nyheter). 2J.2S!-ST: TV nyll Jag anade ett brott. (Union Sta on, hn hren Hollvwoodfilm (Im en poliv vom jagar en ~idnappar.: 'om rovat bort en bhnd flic~". I huvudrollerna: William Holden. Nancv Olvon och Jan Srerling, Regi: Rudolf Mal e, USA 19~ Furonewv, 16.JO Rytmi. [Rytmen), Del 3: Två stader. En dokumentärfilm om livsrytmen och musiken i olika delar a' vartden. I det tredje avvrnttet pulserar livel i,in egen annorlunda rytm i två metropoler, Berlin och I 0\ Angeles. Stereo. Repri~ Jokivarren kan,aa. (flod~tranden, folk). Röjare och byggare. Repri,. I7.JO f ST JUlllor: "björnen, land Ilv.:t i ArkIi,. Vi får bekanla o,s med e,kimåcrna, o.h djur.:n, liv på Grönland. Del ~ FST JUlllor: X tra. N~heter och aktualileter för unga. R~pri, Hailaribu"l. IDrag'rcl,tru"en}. Vi bjud, på mu,ikförlu\- Ielse i Juices 'til a' Teatten och TV 2 Barnprogrammen. In'pelning.:n ar gjord i an,lulning lill Tammerfo" T.:alef\om mar Pelin Hcn~i (Spelel' "nd.t' Spel"n~ar infnr 'ec~o\lulel IlIr 'tr\~iip"'ci o('h "~-tr.l\("1 1M3" 1\,uul"e!. 1I \ ",helen """maan ~at,au' (Inhem,,, rapporr). 19.1"' "0111.1'unlllrnlal~" (1'11 orj rnfur "md~~en', De J,,,,,, prd'l Hannu H"n~~llol fran Hehrngh l ". IPd ledcn'prali. 19.U5 ~.m"'l\ia P,em "dan. (""nnobilder - 1;11IlIel hjär la' Rllur ' ~"141 \ dder med "o,apjlcl" tk. '~ \'m,ll. I IEnnmpcn tk~ 'l.lnr"onanda~1 mtd h' ~an,1 I,a 10ham,'flO. (I('Ia '\,I\tl('l~r mrd \.;uj('r M.nJ 'fu\lk I IInnmp. tn fifo "141 'da, f, 10 ~,heltr 7,., AklUtnl - 10 'l.lnr,onan dakl 7 10 ~vh.ltf Mon,,~,ut'" "adtr. OII.~~ Rarnradlon. (;Unllha., [)alor,anl!~ I'lu, och d~n fl\n\'unna tuiuapr,h'lan ' A.nth,rn,Iora I,('n'" III daifira \'~ni\'r a' exh med R.nrn I fl\ 'bu"on Prodllc~nI fkrlrl I In d,1i OI.~~ \ adt,ii\t.,."kl med "II rapjlcirl,".10 ~}h.ltr från.~r '".~ R.dloakadnnm "'ondrop I\klu.1I.mhl""',h." ".k "rundn. n.ly_ och knmmtn'a r~r. R~Jaklör Johanna I r~j~)jtt Il\ndra,andmn,tnl fi'i.2~ R~dln a~ad.mm "ro k., II, hom.n Rt daklm R""i"a I M,lrtn fi'i14) (la"'1l.3 \'u,,"mapa,mrl In 00 \ hrltf med \.adcr In.n.' Radloa ~adtmm "'ron,ka. hell en~e'" Prnttram I M "f'å tål((" m,,1 Rar rlona RtddkU'\r "nnr' 'fant' H.,.mAk, Radloakadtmln \.tan exh mdulr('n Prn,ram I \ arnrhlu tll~r (nill,ln,,' fko,,:a nnjt'n \I('n Ol,\on exh li\'iitj.:in, I,ör.frn 'k.a'lmu Tahl dl,kultfar oma _., RedakilIr Tlllt Tllrn,oth frtr"" 10"141 RIff.' la I mdho'm I "ud"," (ant lind ho'm "\ldn la'tf haf_t, Redaklilr,ad man ( h".'tf Ronn II.I~ "JlCIrr'Jltkrrum U IU~I" om Idrotl och motion. 1"0 duk "on "Jlo,nredak"ontn I t.)ii '\Ivht1t'r mtd pr~,""\('nlkl II, furonvtl (Andra ndn,"![tn' Peter Markles film från Youngblood - hockey i blodet, sänds i MTV3 fredagen k112.j0 och (jr en fartfylld berättelse om en landsortsyngling på v(jr mot toppen. Bilden: Rob Lowe och Cynthia Gibb Jumalan tuomio. (Guds dom). tnhemsk film från 1939 efter ett skådespel av Arvi Pohjanpää. I huvudrollerna: Ansa Ikonen, Tauno Palo, Aku Korhonen, Yrjö Tuorninen, Kyllikki Vä re, Wilho IImari och Jalmari Rinne, I svartvitt, Repris, Luulot pois, (på upptäcktsfärd i Europa). Del 6/7: Spanien - ole hidalgo. llau Mat, "arme och karlek. All äta ar en sensuell konst, fick amerikanarna lära sig av matförfattarinnan M.F.K. Fischer. I en dokumentär får vi bekanta oss med denna charmerande kvinna, som utkristalliserade tre orsaker till existensen: mat, varme och karlek. Delvis i svart vitt Angel falls. Del 6/6. Amerikansk drarnaserie. Stereo, 2J JO Skri], och jammer. Del 6/8. Engelsk komediserie Huornenta Suomi. [Godmorgon Finland). Kl. 6.OU BBC:s radionyheter. fr.o.m nyheter och väder varje halvtimme. Huvudnyheter med ekonomi och idrott kl. 7.OUoch 8.OU. U9.00-U9.15 Ostoskanava. [Köpkanalen) Ostoskanava. (Köpkanalen) Sahkeuutiset. (Telegramnyheter l. 15.US Baywatch. En hård tävling HOIHiT. Ett aktuellt musikprogram. Programvardar. Mi Isa. Alu och Mr X Mediapeli. [Medraspel), Dags för dagens nyhetsbomb Ostoskanava. [Köpkanalen). I7.JO Sahkeuutiset, (Telegramnyheter), 17.J5 De vackra och de djärva. Ridge och Legan med håret på anda. En amerikansk dramaserie Ruututoimitus. (Rurredaktienen). Bakgrundsinformanon lim MTV3-programmen. III.JO Onnenpyörä. (Lyckohjulet). Janne Porkka och Tiina VIerlo Seitsrmän uutisel. (Sjuans nyheter, Talousuutisel. (Ekonomiska nyheter). 19.JO Blondi luli taloon. (En blondin i husrt). En inhemsk trianfellomedi. I rollerna: Eeva Eloranta, Esko Salminen, Anu Häl'a, lolla Onllonen, Niko Siner"ä, Saara Ylitalo DiaFnos: Mord. Slantar från himlen. ll.oo Anleehi, kuinka? (Ur,akta, hur "ar det?). Republiken, ",a. 'Iarka,,köna och,kamlösa gä,tar I a«e I ehtinen varje fredag,hall medverkar gör ochå de nä"i,a nämndemännen m'h "ntti Hyvärinen, orke'ler med ",onja I ummr och Timll f urpeinen,om,olr'ler. Sterell ",mmenen uuli'ct. (TIan' nyhelerl. ll.2u Tulo"uulu. (Rr,ulta'rulan). Dagens Idrott i sammandrag _\0 Youn"blllod - ho_lev i blodel (YlIun!!hlood'. I n lanhlld trim Irån "hoc~e"n',ärid. RegI: Pele, Markle. USA I rollerna: Rob lo",e, Patrick SwaY7e, Cynthia (jihb.l d I a\ler. Jim Young,. S'erro. II.!IO Da"tn' lo~del ro',,'alltl från.\ho domhrka "'alltl tfl.r loh dalltn. d, kunlon 1210 V.hJ~r N)h~lrT frlln '~R 110 Ilallcn, '''r",dt' Il.~~ vad ii,,"'~1 m~d "o,ar rorl o.:h,alulakur.,r DCI nya "ydafrika fnh~1 för vem ~ Ort\mmtn om ~n "nlk~iaal Re daklill 'l.lika~1 S,o,"" Il\ndra,andnrn,tn,. B.411 liarrv 1I0ur \kl\oco\.klall ~n~rad a" Iknttl Rtr,q-i" exh Han' Akt "'anthu Nyhtltf I~.IIJ liarry IInur rort~"tr. I~.~II RIk<t-,,' I~.OO Nvh"tr t~.o.l RIk<I,,',< 10 ""l1tn' ruh,,", \ k"'thi med 'Idtr 16.1~ R,k, f,,' rorr ""tr. "'V.n.kIOrJltn mtd "ram - l7.on 'l.ltl1oforrt 17JO Akludl' med,id,r 17 ~ l-ufo nvn t-.ul1urradton: Rall III.n' IIIp<tdtl tll.~~ Rarnl~.Itfn Prt~, Pan a" I" Rarrir. (),,~r,~limn Akc Runn q"i,. Oramalivrinp. Olh tett): Ca mllla Th~I~'l.am In,ph l~m (a m,lla Aromaa. -"u,i": -.tarku\ SandlItrII In'Jlt'mnll"eknlktr '" ko In,man l)tl 10,\ 1' \a dt' N, htlcf från I NR "1.10 \ a dtril,er"kl m.d "lirarro" ".20 "rlonanda"i med pa\ior Catarma O'm. Va 19.2~ I n liå'a I lontr I'rollramvlrd ",tlan Haru. 2O.2~ RadlOloppt'n 1""l)arna\ \lu~li~ la RedakIlIr "an_ Akt \lonthu, 21.I~ Radln ~o,d Ny mu"k fran No,<ltn RedakrIll: Pt"tr lind 1It'1I. 21.!IO "JlCIrrrad,on N)htl\ll,n\lkl 22.~ \ adtrll'n "kl med "Marrorl. 22.I~ ~ach "chltn auf dtul",h '110. ktnd med \likati '110 lik 21.~~ ~t"" In I n![lr,h 23.l1li Nyhtt~r r,an "NR 'IIo krnd med "" ka~1'iio k "",'and \ I,erl~e Tf' 2 I "., 7.JO Lo' morron Sverige. ~ FREDAG 30 SEPTEMBER 1994 FREDAG 30 SEPTEMBER GlolShu",1. Europa och S",,,ige inlor lolkomröslmngen Nyhetst~ck~n Rapport med väder Regionala nyheter. 18.IU PM. IIUO Red Dwarl. III 40 flytand~ Television PM-bitar Cafe Lul~å. 2U.00 Regionala nyheter. 2U.JO Rapport med vader Musikjagarna De l uxe Blackfisken Rapport. U.05-1_35 Cannes -94: Berättelsen om Xinghua. Kinrsisk långfilm från Nyhetsmorgon. IO.I~ Expedition Jorden. II.I~ Ungo. 12.4S Sjukhuset, n.35 Hotellet Kliniken Hem till gården. 15.4~ Krutrök Dallas Alf. 18.OU Junior-4:an Lokal-TV. 19.OU Nyheterna i korthet. 19.0~ Lokal-TV. 19.2~ Spader och Keno, Lingo. 20.OU Jeepardy! Nyheterna Vädret. 21.OU Sikta mot stjärnorna Inför Bingolotto Sikta mot stjärnorna Mord, mina herrar Nyheterna Vädret. 23.JO Sporten. 23.4S Wild Orchid V Hitchkocktimmen Denrus Jennings möten. 4.0~-ca 4.10 Nationalsången. SUPER CHANNEL NBC News. 07.OU Business Insiders NBC News. 08.OU ITN World News. 08.1~ US Market Wrap Business Insiders. U9.00 ITN World News. U9.IS US Marker Wrap Inside Edition. IO.OUSuper Shop. II.OU Rolonda. 12.OU Rivera Live Today's Business FT Business Today Today. 15.OU The Money Whrel FT Business Tonight Today. 20.OU ITN World News Spon on NBC Super Channel: Go - International Motorsports Dateline Inside Edition. 23.OU ITN World NewS The Tonight Show. OU.30 NBC Nightly News. OI.OU FT Business Tonight US Market Wrap Real Personal. 02.OU Equal Time The Tonight Show Holiday Destinations Rivera Live Rolonda. 06.OU Inside Edition. EUROSPORT Step Aerobics. 10.OUTriathlon: World Cup, Brazil. II.OU Eurofun: Windsurfing. 12.OU ATP-Tennis: Wrekly Magazine Snooker: Trickshots. n.ou Volleyball: Men's World Championships Argentina - USA from Greece, Live Football: Cupwinnercup. 18.OU Motorcycling Magazine: Brazil Grand Prix Golf: European Tour, The Mercedes German Masters Eurosport News. 21.OU Volleyball: World Championships. Live, 23.OU Boxin~: Gary Delaney (GB) - Arigona Chiponda (Zimbabwe). Live. OI.OU Moton Magazine Eurosport News.,tw!',~oo!n,. dinosaurulr.sel Santa Barbara Videofashion. 2O.OU Murhasta tuli tolla PB!o~!nO Radio Österbotten 7.n-II.30 God moriion, O'terbollen Regionala n,heter. 7.4' Mu,i~. II 00 A~ tuelit RegIonala nyheter. 8.~5 Väderöversikt med sjörapport Nyheter från f NR. 9.0~ Frunch Nyhe,er med väder. 1O.0~ Radio S,enskfinland. Akluali'eler från Mellannyland S a.,,,na\' 16. lo,)npunkler på EU ~ Pro- "rampuffar (iod dtermiddall. ()o;i.:rbollen. IUJII I,v.ögonbhck I naluren med Olle I rndroo, och Han\ Hä.tbacka. {repri, fr lördagen} Nyheter 14.0~ Möjligheterna< dlermld dag. I~.OO Rik,nyheter. 1~.01 Regionala nyheter 15.0~ Milj hgheterna. ef,ermiddajl fort <Aller. 11\.00 Akluelll ~ Regionala nvheler V~ko\lutet. evenemani! Li<tan. II\.SO o.'.a. sena.t 11\.10 <ynpunkter på EU Rellionala nyheter 17. '<l Aktuellt Kanal II Pit lanten Radiolina. 7.OU Huomenta Uutiset Perjantaivisailu. 9.OU Kangastus Syysmenot Louna<vinkit Syysmenot U uti'let. II. 30 Lounasvinkil. 11.3~ JarjestOli edollret Hej igen. 12.JO Ventilen tel n.oo Nyheter NOIter. 14.OU Magaslllet Nyheter och Händelsekalendern Fredag.lätl Dagen är din tel Wre kend Mu.ic. 19.4S Bingolollo Katumba med Kim " Co Cla ic non stop. Radio Kokkola (> 10 Venarr BRC 7.H PerJanlalallakka Uutiset F'ukaarre auppa kanava JO.JO Syysunelmia Uutiset paivln kysymy~ BBC. I3.OUUutiset. n.15 Pu helintoivekon.erlti Washington Bar litapi ivln cocktail. IS.OU Makasiini Artistihaasfaflelu 16.4S Tlhlihetket. 17.4S Ajan ''''III BBC. III. I ~ Paul Wil!!On.ho lin loillora~ia YÖkyöpe "[111])) _L_o_ rd_a-=-.9 _ l1li.05 Vlh Vtlper), I öptävlingen. En ruad sene från Australien Repns, 08.JO Veumn en"oi~kon~l'rtil 2: Holla hoa hl. (I osomouvets ~pn:'ollkon~~rt 2). Sång och musik. Dessutom R,MO Jarvenpaa» namnsdagsrap och många trollkonster Stereo. IJ'I.OO Kukkokiekuu (Kuckeliku). Halvannan umme folktoi kul 'ur, liloltoch musik. Stereo, ' IU.JO fiistolitilmol. (Ti!odag~llm~n,. 1:11 samtalsprogram för aldre personer. Repris Kieh- TV: Working Fngtish. (Språk- f V,. I-n språk kurs tör vuxna som behöver engelska i arbetshvet, Repns, När tystnolden lick ljud. Lu Iangslande dokument om den nya ~u~lken, om komposiuon och filosofi. Utom John Cage och György Kurtagr, kända gransöverskridare och företrädare for eu förenklat tonspråk, medverkar andra nutidstonsanare kriuker och forskare i det trispråkiga programmer. Stereo, ' Stortjuvens pojke. En tilm um en flicka som vaxer upp 1111ung kvinna I talets Sverige. l huvudrollerna: Sara Moller och Carlo Schmidt. Regi: Henry Mr:yr:r, Sverige Stereo Viittomolkleli~et uunset, (Nyheter på teckenspråk) Koripallorlua, (Korgboll), Öppningsmatchen I herrarnas rm-se,,~: Tor_pan Pojat-Forssan Koripojat, Reporter: Kari Hil tunen. Tv-regi: Kollevi Uusivuori Tv-uuriser. (Tv-nyheter). Finsk text s fst: Cykeln. Cykeln är varidens vanligaste transportmedel. Del 3/6: Rik på två hjul. Repris. I7.JO f ST: Ha" 6 lördag. 1:tt genuint finlandssvenskt aktualiretsprogram. Verkligheten på kornet. Svensk text i Text-TV \. H~ !-ST' TV-nytt. Nyheter och aktualueter f ST: Trixter. Kulruraktuellt! II.JO Nasse. Nasse i knipa. En mad film Bugs Bunny. En ritad film Den "ida naturen: Slakt med sjusovarna Eli Ruth Rendell-mysterium: Smuttrontrader. Den tudelade psykologi,ka thrillern a' Englands deckardrottning handlar om en förmögen kvinna va" bror och spanska kusin försvann på Mallorca för narrnare 40 år sedan. 20.JO Tv-uutiset ja sää. (Tv-nyheter och vader). 2U.45 Lotto Urheiluruutu. (Sportrutan), Iltalypsy. (Kvällsmjölkning). Mjölkning lör hand i ett special program som också faller stadsborna i smaken. Arbetsgrupp: Liisa Rimpiläinen, Riikka Uosukainen, Anu Yalve, Taina West, Katriina Wilska och Anne Yrjölä Suurenrnoinen 80-luku - seikkailijat maarlrnalla. (Det fantastiska 80-talet - på äventyr i världen), Andy McCoy och Pia Puu i 80-talets metropoler. 22.JU Hassel. De nya mafioso. Invandrare som illegalt tagit sig in i landet utnyttjas hänsynslöst. I huvudrollen: Lars-Erik Berenetto 23_40 Stjärnstund. Brigitte Bardots musikshow. En färgstark nostalgitripp till 6O-talet då den franska "sexgudinnan" som fyllde sextio i veckan gjorde sin berömda TV-show tillsammans med Serge Gainsbourg, Sacha Distel och gitarristen Manitas de Plata. OO.JO.OO,40Euronews. 14_45 ULP! Ungdomarna idkar sport och konditionsidroll i salarna, på banorna och i terrängen Tintin på äventyr. Animationsserie. Dagens avsnitt: Del svarta guldets land. Repris FST Ungdom: Hype i Brunnsparken. Musik och dans ur seccernusikalen Hype, Konserten inspelades 4.6. i Brunnsparken. Stereo. Repris. 16,45 FST Ungdom: Det skall aldrig hända mer. En berättelse om David. tolv år, som är holländare och samtidigt jude. Repris Onko katupojasta kultakypäräksi? (Kan en gatpojke nå upp till en ishockeystjärna?). Under tidigare år kunde en pojke t.o.m. från en medellös familj nå upp till en ishockeystjärna. men i dag kräver ishockeyintresset av föräldrarna tiotusentals mark i investeringar. föräldrarnas och pengarnas andel i fram gången ventileras av tranaren Veli-Pekka Ketola, NH L-stjärnor na Christian Ruullu och Tremu Selänne samt Eero Somervuori, som anses vara Finlands mest lovande junior. 17.JO Bowling. Varidscupen: Finlands ullagningstävling. Referat: Voillo Liukkonen. (Bowlinghallen, Tammerfors). 18.JO TV-uuliset. (TV-nyheter) M-travet. Den rätta 6~-travtipsraden i omgång 39 samt vinstprognosen Den ljusröda pantern. Del S/40. 19_15 Glvor från Europa: Statyerna villnar om historien. I socialismen uppreste man statyer åt hjältarna och man tillbad bilder. Nu har statyerna stjälpts omkull. 19_35 Yhdenillan pysäni. (Kvällens hållplats). Redaktör: Maarit Tastula. 2O.JO Den dolda kameran överraskar. 21,00 Raven. Försvunnen, men inte saknad. Ty,k kriminalserie. S"ensk text i Text-TV s. ~~~. 11, Tjejen som gjorde lumpen. (private Benjamin). En succekomedi från 1980 om en ung flicka, som tar värvning "id USA:~ arme I huvudrollerna: Goldie Hawn. Eilren Brennan, Armand Assante, Robert Webber, Sam Wanamaker och Harry Dean Stanlon. RI.I- ~.li VIdtT med.jorapporr. ~.J5 MUSIk i,rymni"' ~.58 Morlonandakl med fil.kand Eva Johan.""n. Gtta 010 Nyhtt~r med _1dtT J Morlonkon,. 17. Nyhtttr med vldn 17.'J Andli(! muoik MO'lonan d.kl med fil. kand. f_a Johan~ <On. <. (Andr. "ndmn",tn' 1711 Mo"on).n med Åkt (Ör.n <ltll Nyhttn med _Idn. ~ Mo"onJazl forl""n. li "n.",.dlon Sol hlr funkar dtl Pnk Sltnhnl htrlll.r CIa.58l>aJI rn~.yrnllka r.d'ofi"n,:r.m. OI~" VIdtTovt,ikt med.jorapporr. ".00 Nyhet fran f NR.,".~ lord med J. ica E<ltn, Toma. H och Minen Holm. ".JO Trlld prdoradlon med Aalol Juni och [Jdo Orud Nyhet~r med vldtt. III.IIJ I Orda. forr""t, med hl a PI lal om djur Ttlt fon ('lo' I~ 7) ". li.li Nyhetn med _adtr ".J~ I Ordn ror,.11 ItT Il.JO VIdtT NyhettT "An f NR 1l.411 lord rorlsllltr 1l.4I!I Vadtro.n,ikr med.)ii,ar porr. 1l.~S lord fon""n med hl. Radlodoklorn Ttltfon. (90, 14 7) II. I~. Nyh~n 1".03 Pn Spriman. Red.k,Or: Åkt (Ör.n dtn 1~.lI Ku',urr.dion. Raui. (And "ndmnl"" I".~~ "'ar fttv.rntn med "'I"tn m.nan m~- ÖSTEI{.BOTTNINGEN 15 TV 3 visar lordagen I.JO kl Don Siegels film från 1960, Halvblodet. Det är en vasternfilm som hor till de bästa filmer Elvis Presley gjorde och den berättar om en indianyngling som ställs inför ett definitivt och svårt val. Bilden: Elvis Presley och Barbara Eden. Jack C1aylOns från /987, Längtan, ar en berättelse om en ensam, medelålders kvinna. som (ror all en ny bekantskap kan komma att foriindra hela hennes liv. Filmen sänds i TV 3 lordageni.jokl Bilden: Maggie Smith. I"., 4" 1'1'aI UII_J5 Toinen kattaus. (Andra dukningen). Teijas matprogram i repris Harl~kiini-Klubi. (Harlekin-klubben). Nu är det dags igen. 09.2U Sandokan. En obehaglig överraskning, Tiny Toons, Elmira lever farligt. JU.JU Tomaternas krig. En ~-mannaliga. 10_35 Urheilun maailma. (Idrottens värld). Ett magasinprogram med internationell idrott, Hockey forum. II.JO Suomi sodassa : Isänmaa - aseveljeys. (Finland I krig : Fosterland - vapenbrödraskap). Ett dokument om mfanterigeneral Adolf Ehrnrooth. Det första personporträttet som gjor's av Adolf Ehrnrooth innehåller också en hel del unikl filmrnateriai. Repris. 12.JO O.to,kanava. (Köpkanalen). IJ.20 Joka kodin asunlomarkkinat. (Bostad~marknad). Eu program om boende, bos'adsaffärer och inredning TV-talo. (TV-huset). Ett interaktivt byggnads- och reparalionsprogram, i vilket tittarna bestämmer hur TV -huset skall uppföras Ringo. Marianne Heikkilä~ lilteraktiva kunskap~spel I direk,sändning. Tiuarna kan delta i sina egna vardagsrum per teldon Langtan. (The Lonely Passion of Judilh Hearne). En beräuelse om en ensam medelåide kvinna. Regi: Jack Clayton. England I rollerna: Maggie Smith, Bob Ho,kins och Wendy Hiller fotboll. Dagens intressanta,te match i Tip\ligan. RoPS och MyPa möts i Rovaniemi. Referat: Jp Jalo OnnenpyOrä. (Lyckohjulet). Janne Porkka och Tiina Vierto leder Lyckohjulet Viikon suomalainen avainteko. (Veckans finländska bragd) Betydel'lefulla finländska innovation.:r och gärningar pri,belönas loditrna 15.~ lj,w,nd Ro Ca,pr lan II~' u,.in hok Mu k limo H,et.la och Tom N.kl,udow Pro duc~nl: Barbm Holmbrr, 1I_.nill 8/'5 K rrtr,k,oll.n Produkrion RadiottaltTn Aktutn, med _Idtr. ".15 ha"a o om flj. Red.kto,n H.I.n Ammoff och Solb,ill 'iödrrom rtltfon: {90, I~ 7}" Kna",.dion Sol hl' funkar dtl Ptlk "'tnhnll b<rillar. (And,a ndnrn(!tn,. l7.li Akl"tlll med _Idtr. 17.~5 SJlCIrr radion HtlllmAl,nnllnin", fran No,d.jll kyrk. Htl.m(!for' I., och rl" f" ju"di,kl rldli_nrn,'p'ofir.m med ad_okal Tovt.M.j "vruund och ""'rl~n Rln,bom [)an,klln. ".DI VIdtT Nyhtltr f,in f NR ".11 Vld.O_~mkl med I,flr.pporr. ".10 Sporrradion ".JO lediiii frln optr.n - Optmrna< optr. Red.k,Or: Ktnneth Marklund FlYI.ndt ma".n Ordn ket Red.klOr Anna OIInohn,. {Andr. "ndninl~n' 2O.~ Mu k r.dion ljlblick Kulrurella och ooci.la JlO'ition,br<llmninaar med Mlrr~n R,n.hom Sporlfadlon Nyh~.(hn likr. 22.~ Vld~ro.n"kl med Ijll rappon Nachricht~n auf dtulkh S rn", lahlm R~ daull' fl,t n",anoon 22.!I~ N"", in I-n,ll<h.!J. ""yhttn rran f NR.!J.II S in![ lablm fo"",,n 14.l1liVin I.nd Senseman uutiset. (Sjuans nyhet~r). 19.IU Iulosruutu. [Resultatrutan]. Dagens idrott i!iiijilmandr.g fr itkl'ta Iauantaina, (Pi lördag Irit~r "i mte). W.OO Jaitä hauuun! (Håll huv'et kallt!). VrckOlolutets heta potolii. oer"~r<&llav I-ija Ahvo, Nma Salhnen, forn PöyslI, HeikkI Kmnunen och Trio Play (jirl~. Stereo, 2U.JO Napakymppi. (Fullträff). Stereo Vinsmururen i I OIlO och Joker NYPV Blue. Betalt tör gammal ost Kymm.:nen uutiset. (Tran» nyheter) ruiu"uuiu. (Resuhatrutan). Oolgen~ IdrulIl sammandr olg Halvblodet. (Haming Star), I.JO POLjaluj~ta 3. Program I Barnprogram: Mumindalen. 9.JO Simpor och grodtörter! IU.OO Tintin. Kanadrnsi~k tecknad filmserie. IU.JO En zigenareaga För barn: Hej, små knallar! II.JO -12.OUSisu-TV. Programledare: Hannu l aiunen. 12.JO l illa löpsedeln Jobb och plugg i Europa. All arbeta i Europa videotävling NU-förungadöva. 14.JO Nyh.:t.:r for invandrare, MOSolik.Ko~mopoliti~kt magasin Musik i Kanal I: Lindbergs Höga visa Marine: K"artell.:n som sprängdes. Svensk långfilm från 19~ Aktuellt Det kornmer mera Arne Hegerfors och Martin Timell, Det kornmer mera. 20.JO Bert. J. Narkontakt i sjätte klassen Det kommer mera. Duell i Kittelfjäll Aktuellt Det kommer mera. forts. 22.JO Karibiska kliniken. Sista avsnittet I.JO Emir Kusturica x 2: När pappa var borta. Jugoslavisk långfilm från 198~ Go'morron Sverige, Trafikmagasinet. II.JO Packat och klart Nyhetstecken Bra all veta. Om regering och riksdag I3.JO Livslust. Programvärd: Ulf Schenkrnanis Svenska hjärtan. Del U Musikjägarna D~ Luxe, 17.5U Filmkrönikan. 11I.2U Långa bollar - korta ben Lotto, Helgmålsbön. 19_20 En kunglig kväll på Göteborgsoperan. 20_JO Rapport med väder En kunglig kväll på Göteborgsoperan Sportnytt Seriestart. Röda rummet. TV2:s nya Iiueraturprogram Blomsterspråk. I dag: Styvmorsviol. 23.JO Rapport. 23_35-1.2U La Bamba. Amerikansk långfilm från OU Warnertimmen. 10.OU Lenas Peplon Morgonluft. II.OU Lokal-TV special Stora pengar. 14.4S Sikta mot stjärnorna. 1~.4S Säsongstart, Maj Fant Snurriga affärer i Bryssel Spader och Keno Vinnare! Bingolotto Nyheterna Vädret Bingolotto Inför Stora famnen Bingolotto. 22.OU Rena rama Rolf Polisskolan OU Nyheterna Polisskolan Bakom kulisserna Olösta mysterier. 1.3S Kvinnofängelset ca 2.4S Nationalsången. SUPER CHANNEL NBC News Business Insiders NBC News. 08.OU The McLaughlin Group Hello Austria, Hello Vienna ITN World News. U9.30 Europa Journal Videofashion Entertainment X-Press. II.OU The Best of Rolonda. 12.OUSuper Shop. I3.OU NBC News Magazine Today Go International Motorsport ITN World News Headlines. 16.OUGolf: Trophe Lancome. 17.OU Whrel to Whrel AVP Beach Volley Ball Today. 2O.OUlTN World News American College Football: Notre Dame - Stanford. Live. 24.OU The Tonights Show Talkin' Jazz Saturday Night Movie: Torm~nt (USA 1986) The Best of Real Personal. 04.OU The Best of Rivera Uve. OS.OUDateline Equal Time. EUROSPORT Step Aerobics Aerobics Wrestling Volleyball: World Championship. Sweden - South Korea, Germany - Argentina. Uve Rhythmic Gymnastics from Deventer, Netherlands Figure Skating: Olympic Games, Lillehammer Decathlon: Drearo Cup, Czech Golf: European Tour Volleyball: World Cup. Netherlands - Cuba. Live. B.OU Borting. OU.30 Wrestling: Women's World Championship\. Bul~aria Motorcycling Magazine MOlors MagazIlIe. 8.4S Ini arjrsta. kustannellu. 9.OU Hanm.n Megaviikonloppu/veckmlut kahikl.:linen Ivbprikil! Manu Hen rik Terveisil tutulie I~.OO Fyndhörnan Inför helgen med Mona Dalen ar din Clusic non SIOp. Radio Kokkola 9.00 Hartman M~a - Viikonloppu W,hinllon bar Kauppakanav I~.JO Ennen olle lu Hrnnes HT-Hau kat Soillorasia Radio Osterbotten 14.0~ RadIO S"en.kfin land. Aktualileter från Åland. 16.OU-16.1~ Aktuellt med vä der. 1("'~-17.1O FM ligan. RoPS-MyPa lO Roklådan l-IR.00 Akluelit Kanal II. Pra''lel Vader. Nyheter från NR Kanal II fom Compulerwatch Pulupaikka M"" kuppi!iei!ioo Nlin eli vit rinut ja kuuluil8t Peter Strohm Lai"asto tanll,ii Paradile Reach.

9 ~ Företagare! Läsarna vill ha Annonsörl Precis som Du, ) LÄSEROCKSA KOPTIPS! _!) OSTEI{80TTNINGEN ~ DINA KUNDER DENNA ANNONS [den kunde ha varit DIn) {)STf:~H()TTN I N{; F.N FREDAG 30 SEPTEMBER 1994 ÖSTEI\.BOTININGEN Karl.by. 22. Karleby Karleby taa 22. Ilarleb7 1_' 831a_. faa a31 allo lej. 18a, 831_aa. faa BeneNon, P6 Storgatan, Är öppen! SelectO ÖPPEN ÄVEN SÖNDAGAR KOM OCH HANDLA! FON IIDIG MORGON IILL SENA KVÄLL. Erbj. gäller fr-så SUMMAR JUICE APELSIN I ÄPPEL 10, 2X1 L SHELL-HAKALAX Karlebygatan so, tei KARLBEY Broiler ben/lir 49~f 19~e. --MJ A trla sallader 23~f g, Vallo Pouttu yohur1200g Kannuswurst 109,ll 17Po~ SmiJr 500g Ägg 125t hamburgare 13~ s~ MESILElPÄ Fran betjlningen konsulonten 'roo.1g fr«lsg 16rd.lg Ocks6 nu p6 söndag UNITED eolors OF BENETTON. HOSTENS STORA MODEWEEKEND Modevisningar: lördag 1.10 kl 12 och 14 söndag 2.10 kl 13 Vi betjänar söndag kl KappAhi Höst;ippo vid Shell Torsgatan 30.9-'. to Kom och tanka She" bensin som testats som ehektiv. BRÄNSLE DAGENS TILL PRIS 49 HEUX SHEU ULTRA ~ter inkl. öven OUE8Yn Fredog får de 300 första ILTASANOMAT GRATIS (då tidninflen utkommit) Lördag GRATIS KAFFE MED MUNK Lördag npsdag Online flickan SAANA PÅ PLATS KL I J - J5, Lafferi KYLAIl-33 VÄTSKA 3L er&;. galler O Kallestorg, Karleby 'I :;t;::::i ~o;natan 46 AU THE WAY DIREKTFÖRSÄWN'NG Idegrr.d8g tflg,.fpmn KDfllfå1omo I'ROC)/JKTDEfIIONSTRATION Ertlfudencle 2 GRISAR51_,. VETE- 1 SEMLORST_,. TyngIn IIyIIp ~ to. : ~3',-. TAAHa.lR KO._ 28,- t kg'."_' Öppet ma-fr LJi1. TaJI i.i~ Karleby arrangerar landsbygdsutställning Karleby får ordna en landsbygdsutställning år Då det gått fem år sedan staden senast hade en dylik utställning, den så kallade AgriAntti utställningen. Styrelsen för landsbygdscentralen har beslutat att utställningen ska ordnas under det första veckoslutet i augusti Utställningen kommer all hållas i ishallen. idrottsgården och på de omgivande parkområdena. Det är meningen all den ska bli lika stor som för fem år sedan då den drog besökare. ~ ~ : BENFRI I : AlRtt' 1 44KARWK "]i 1 : -:: _I~: ~. ~ : KUUSIST9S l: VAUOS I 1 1! 1 lsanl>~~3~ ~ : IUUG, :: :. _-_. IHM. PUIJOlÖI( - Sidan 14- INGMANS HEMHOlMINS PIODUKTDIMONSlIATION TUDmONEUA oaaham KANEl- YOOHUItT ~N MUNKAR 10~ MlvrnUASKilON 00lD lito KOFFENS MJOl PlISlICOHA1V01t 6111( 'IISCO l L 9-1'. SUCCEMODELLERNA. BYTESBILAR: -81 S.b 1000 CD m.bil,, P~I4.500, -ed. 1I00I4 el. vtl,1l 115Han _ p..500, GL 2 el. vti, tian P. 3UOO,- _., 1I00I1 el. onnge IL 184 Han p..100,'.a 18 OL beige Il 121 tian p ,- _ Opel ~ D r6ci p. 7UOO" -81 Opel ~ 1.8,_., p.! ' -ed Opel Coru Il Han - p ,' Opel 0meaI 2.01 r6d p. 7UOO,- -ed VolvO 740 bl 2.3 vit p. Il ed Toro- C8rtnII r6d IL lo tian p ,' ToyaII c.nry 2.01 v.r6d IL 11111rn p ,' ToyaIIIl.-I en liv. IL 180 P ' 21 GTX v.rod IL tian. p. Il.500,-. Uno m.1iiill 111 tian p ,- _., VW 00tI' D m.1iiill m p. 3I.l00,'. k&a~ """-_' Oplolåo , +._, sean AUIO V8UVIgen K.rteby. T.t S kvlllar H npii Me-:J Sknbb Mytologisk teaterresa Garnlakarleby stadsteater har förlagt uppsättningen av Jean-Claude Carrieres dikt- och musikpjäs. Fåglaruas konferens. till gamla postbils terminalen i Yxpila hamn i Karteby. En mytologisk och samtidigt dagsaktuell och realistisk resa genom tiden. Den resan kan publiken börja redan vid tågstationen inne i centrum av staden. Teatertåget för ut publiken till fabrikshallen. fåglarnas konferens hade finsk urpremiär i Yxpila 16 september. På bilden baryton liannu IImolahti och tjja Varima i musikpjäsen. TAG HEM VI i Väli ocks" ~du en Eurotelefon! o KOM TILLVAR BUTIK OCH DISKUTERA GSM-ANSLUTNING. KANSKE 950 FREE- TIME-ANSLUTNINGEN PASSAR DIG BAST. KOM OCH HÖR DIG FÖR! -.- TEN! TACKNINGSOMRADE FOR EUROTELEFON I FINLAND 950 FREETIME Eurotelefon 950 Free Time-anslutnin~n är ämnad För fritidsbruk. Du talar hela sommaren ( ), samt kvällar (kl 17-7) och veckoslut till priset 93 p/min Också m6nadsovgihen är endast mk 27,25. (Skott ing6r i priserna, samtal inom Finland). TäckningllOmr6de för GSM-hanctt.lefon (2W.cindningMffekt, yttre bila_ni Täckningsomr6de för GSM-biltelefon (IW MindningMfNlct, yttre bila_i GaTel GamIakt.by Telefon Torvgatan 36. Kart.by ( ) Ab

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Den bedjande piloten 14

Den bedjande piloten 14 De slitna skornas kärlek sid 2 P2B Onsdag 1.6.2011 nr 22 Lösnummer 1,10 Lokal bilaga till Vasa. Johan Sandberg Den bedjande piloten 14 Kapten Stefan Vikström talar med Gud inför varje flygning. Nätkärleken

Läs mer

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 3 SEPT 2014 EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP PINGSTRÖRELSEN ÖKAR MED 1

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Nya krav för den som vill bli präst

Nya krav för den som vill bli präst 40 Sid 2 LEDAREN: Öppnar kvoter men inte hjärtan. Finland tar emot 300 fler flyktingar nästa år, främst från Syrien. Men en färsk gallup visar att bemötandet är kyligt. TORSDAG 3 OKTOBER. Nr 40/2013 Vården

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2!

Missionären. Guds familj samlad till andlig fest. Äntligen! VÄRLDS- OFFER den 24 juli LÄS MER PÅ S 2! N R 7 / 8 S 0 M M A R E N 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland SOMMARKONFERENS Guds familj samlad till andlig fest Cirka 600 familjemedlemmar och vänner

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

Det handlar inte om onda mot goda

Det handlar inte om onda mot goda TORSDAG 20 september. Nr 38/2012 38 Sissel minglar med tro Sidan 12 Det handlar inte om onda mot goda Sid 2 LEDAREN: Det finns blyga trosproffs på alla nivåer. Dags att tala om det! Tron slinker ur hans

Läs mer

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 1 En aktiv landsbygdspolitik behövs på alla nivåer! De största globala utmaningarna i den närmaste framtiden handlar om att trygga tillgången på rent vatten, ren

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer:

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer: Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2009 Reagera i tid - viktigt för företagaren att säkerställa sin ekonomiska ställning s. 16-17 Lean production

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Frihet med förhinder

Frihet med förhinder Frihet med förhinder Frihet med förhinder In- och utvandring i vår tid MARIA RANKKA Timbro Tidigare utkomna Pejlingar: Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014. tema: kristna i mellanöstern KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 1/2014 tema: kristna i mellanöstern Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledaren Ulla-Stina Rask 4 Intervju med Rola

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr

Julglädje. som förändrar allt. 50 kr - Julglädje som förändrar allt 50 kr OMSLAGSBILD: TARA BARTAL - Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, LUK. 2:10 11 och han

Läs mer

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Barnombudsmannen 2011 Josefine Vad är jag? En pjäs i ett parti schack som någon har lämnat och glömt bort? En tröja i en låda med bortglömda

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer