Kort slovensk-svensk ordbok med slovensk minigrammatik. Mali slovensko-švedski slovar. Morgan Nilsson. Arbetsversion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort slovensk-svensk ordbok med slovensk minigrammatik. Mali slovensko-švedski slovar. Morgan Nilsson. Arbetsversion 2008-06-18"

Transkript

1 Kort slovensk-svensk ordbok med slovensk minigrammatik Mali slovensko-švedski slovar Morgan Nilsson Arbetsversion c:a ord och fraser

2 Andra titlar av samme författare: Allmän grammatik för begynnande slavister Polsk basgrammatik Tjeckisk basgrammatik Tjeckisk baskurs Kommande titlar: Polsk nybörjarkurs Kort polsk grammatik Polska grammatikövningar Kort tjeckisk grammatik Tjeckisk nybörjarkurs Slovakisk grammatik Slovakisk-svensk ordbok Slovensk grammatik Slovensk nybörjarkurs Ukrainsk grammatik Ukrainsk-svensk ordbok Preliminärt ISBN X 2

3 Förord Slovenskan är ett språk där dialekter och äldre tiders språk betraktas som en stor tillgång och därför har dessa språkformer en ovanligt stark ställning. Man värnar i Slovenien sitt språk mot påverkan från främmande språk och ser sitt språkliga arv som mycket betydelsefullt. Ordböcker och grammatikor genomsyras därför i hög grad av en tradition att vilja omfatta både modernt språk, stora delar av gångna tiders språk, samt vissa delar av ett mera dialektalt språkbruk. De är därför fulla av alternativa böjningsformer och uttalsvarianter, ofta utan att tydligt ange den stilistiska skillnaden mellan de olika möjliga formerna. I denna ordbok har strävan dock varit att på ett någorlunda klart och tydligt sätt presentera dagens lediga moderna standardslovenska och endast ta med de former och uttal som faktisk är i gängse bruk. Även det faktum att modernt vardagligt slovenskt talspråk många gånger skiljer sig ganska kraftligt från det officiella standardspråket (ofta bara kallat skriftspråket) har spelat en viktig roll vid urvalet av ord för denna ordbok. På grund av den rådande starka språkpurismen i Slovenien saknas många mycket vanliga talspråkliga ord, och i vissa fall former, helt och hållet i de flesta ordböcker, trots att det borde vara en självklarhet att inkludera dem då de utgör en mycket flitigt brukad del av den slovenska ordskatten. Här har därför allmänt gångbara ord och former av talspråklig karaktär medtagits och försetts med en stilistisk markör. 3

4 Förkortningar Teckenförklaringar 4

5 Slovensk minigrammatik Alfabetet A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž Betoning Slovenskan har fri och rörlig betoning. Fri betoning innebär att det inte finns några klara regler för att förutsäga på vilken stavelse i ett ord betoningen skall ligga. Den kan i princip ligga på vilken stavelse som helst. För substantiv, adjektiv och adjektiviska pronomen gäller dock tumregeln att betoningen oftast ligger på den sista stavelsen i stammen. För verb gäller tumregeln att betoningen i de flesta ord ligger på sista stavelsen i stammen men i nog så många ord i stället på första stavelsen i ändelsen. För adverb gäller tumregeln att betoningen i de flesta ord ligger på näst sista stavelsen men i nog så många ord i stället på sista stavelsen. Rörlig betoning innebär att betoningen kan ligga på olika stavelser i olika böjningsformer av samma ord. För sådan rörlig betoning finns ett antal standardtyper vilket alltså innebär att antalet betoningsmönster är begränsat. Sådana vanliga betoningsmönster presenteras nedan i avsnittet om böjning. De flesta ord har dock fast betoning på en och samma stavelse i alla böjningsformer. I äldre slovenska var rörlig betoning mera vanlig än den är i det moderna språket. I modern slovenska tillämpas rörlig betoning oftare inom de högre stilnivåerna av det kodifierade högspråket än i det vardagliga talspråket. Många framställningar har en tendens att presentera en stor mängd olika möjliga betoningar vilket tyvärr leder till en ganska oöverskådlig presentation. I denna ordbok har i stället endast de betoningar tagits med som är gångbara i ledig modern slovenska. Avvikande betoningar kan därför påträffas i praktiken. Dessa är då en effekt av ett dialektalt eller ålderdomligt uttal. I synnerhet i poesi och sångtexter utnyttjar man flitigt 5

6 möjligheten att betona på annat sätt än vad som är normalt i standardspråket. I de fall då mer än en betoning är i gängse bruk anges i första hand den mest neutrala. Vokaler Det skall särskilt observeras att det i slovenskan inte finns någon särskild bokstav. I stället skrivs i vanlig text e. Tecknet avänds dock konsekvent i denna ordbok då det är av avgörande betydelse för ett gott uttal. Följande vokaler förekommer i betonad ställning: í ú é ; ó ê ô á Betonade vokaler uttalas lite längre än obetonade. De brukar sägas vara halvlånga. í uttalas som i i andra centraleuropeiska språk, dvs. med mindre trång passage mellan tunga och gom än i svenskan. é uttalas som e i standardsvenskans hel. ê uttalas som ä i standardsvenskans häl. á uttalas som a i standardsvenskans hals, men lite längre. ô uttalas som å i standardsvenskans håll, men lite längre. Det är också ganska likt ett riktigt mörkt, bakre svenskt a som i far. ó uttalas som å i standardsvenskans hål. ú uttalas som u i andra centraleuropeiska språk eller som o i standardsvenskans bodde, men lite längre. ; uttalas som den engelska obetsämda artikeln a. Just denna vokal är inte nämnvärt längre som betonad än som obetonad. För uttalet av betonat e och o finns följande regler. Endast -êj- och -ôv- [ôv] kan uttalas direkt före vokal. Endast -éj- och -óv-/-ól- [ów] kan uttalas direkt före konsonant eller sist i ord. Förändringar som beror på denna helt automatiska regler noteras inte i ordboken. 6

7 I traditionella framställningar används vidare grav accent för att beteckna kort betonad vokal. Eftersom man i modern ledig slovenska knappast längre upprätthåller disktinktionen mellan kort och halvlång betonad vokal används inte grav accent i denna framställning. Det skall därför noteras att andra framställningars è och ò uttalas som de mera öppna ê och ô. I äldre eller mycket detaljerade framställningar används ytterligare andra tecken för att markera betoning, vokalklang och den betonade vokalens intonation (s.k. musikalisk accent). Sådana mera komplicerade vokalsystem kan dock inte sägas vara en del av modern standardslovenska men kan påträffas i dialektalt färgat språk. Följande vokaler förekommer i obetonad ställning: i u e o a De obetonade vokalerna uttalas som de betonade men är aningen kortare. Obetonat e uttalas som svenskt obetonat ä. Obetonat o uttalas som svenskt obetonat å. Konsonanter Följande konsonanter förekommer: p t k b d g f s š h v z ž j c č m n r l De flesta konsonanter (b, d, f, g, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v) uttalas som i svenskan. j uttalas inte om det inte föregås eller följs av någon vokal. bôlj [bôl] mera, mánj [mán] mindre, kónjski [kónski] häst- 7

8 j efter l behöver inte uttalas i ledigt språk om sådant lj föregås av en konsonant. kljúč [klúč] nyckel, Ljubljána [ljublána] v följt av vokal uttalas som svenskt v. vôda vatten v som utgör preposition eller prefix uttalas som svenkt o i ost. v Itáliji [u itáliji] i Italien, v mórju [u mórju] i havet, vpís [upís] inskrivning v först i ord följt av annan konsonant än r eller l uttalas som svenkt o i ost. vsê [usê] allt v först i ordrot följt av r eller l uttalas som svenskt v. vrême väder, vlák tåg, privláč 9n attraktiv v i alla andra positioner uttalas som engelskt w. nòv [nów] ny, ávto [áwto] bil, Trómostòvje [trómostówje] bro i Ljubljana l följt av vokal eller j uttalas alltid som svenskt l. léd is, ljudjé människor, bôlj [bôl] mera l uttalas i slovenska ord annars ofta som engelskt w. Inga exakta regler finns. Därför markeras detta uttal i ordboken med tecknet `. bé` [béw] vit, hôte` [hôtew] ville I många andra ord uttalas dock svenskt l, framför allt före ordbildningsändelser och i lånord. hotél hotell, šolnína skolavgift, normálno normalt, šóla, Gpl. šól skola l Tecknet ` används i ordboken även före vokal om denna vokal faller bort i andra böjningsformer för att markera att uttalet i sådana böjda former blir [w]. prevajá`ə9c [prevajáləts], AGsgNAdu pervajá`ca [prevajáwtsa] översättare l som inte står intill en vokal uttalas l. gŕl [g ;r l] strupar (Gpl.) m som inte står intill en vokal uttalas m. fílm [fíl m] film n som inte står intill en vokal uttalas n. továrn [továr n] fabriker (Gpl.) r som inte står intill en vokal uttalas r och kan bära ordets betoning. vŕh [v ;rh] topp, ánr z uttalas som ett tonande s-ljud, t.ex. som i tyskans Sie eller engelskans is. c uttalas som ts. 8

9 š uttalas som standardsvenskans rs i fors. ž utalas som ett tonande š-ljud, t.ex. som i franskans je eller ryskans y e. č uttalas som tš, t.ex. som standardsvenskans rts i fortsätta. h uttalas som spanskans j eller ryskans x eller ungefär som tyskans ch i Buch, men utan att det uppstår något raspande ljud i halsen. Assimilation Böjning De flesta ord har en regelbunden böjning som följer nedan angivna regler för böjningsändelser och betoning. Ett antal ord har enstaka oregelbundna former. Sådana former anges direkt vid uppslagsordet. En mycket litet antal ord har kraftigt oregelbunden böjning. Sådana ord är i ordboken försedda med asterisk och hela böjningen återfinns i slutet av denna grammatiska inledning. Substantiv Substantiv på konsonant är nästan alltid maskulina. nom ack gen lok dat ins sg pl du Rörlig betoning anges med hjälp av genitivformen. Denna betoning gäller för övriga böjda former. Ett litet fåtal maskulina substantiv på konsonant har oregelbunden genitiv på betonat -ú eller -á men i övrigt regelbunden böjning och fast betoning på stammen. Vissa maskulina substantiv på konsonant har förlängd böjningsstam med -j-. Detta anges med ett litet j efter uppslagsordet. Vissa maskulina substantiv på konsonant har förlängd böjningsstan med -ov- i plural och dual. Detta markeras med ett litet ov efter uppslagsordet. Om former utan förlängning också är möjliga, men mindre vanliga, markeras detta med (ov). Om former utan förlängning är vanligast markeras 9

10 detta med ((ov)). Betoningen ligger alltid på detta -ov-. Vissa substantiv på konsonant är feminina. Dessa markeras i ordboken genom att genitivändelsen -e eller -i är angiven. nom ack gen lok dat ins sg pl du sg pl du nom ack gen lok dat ins En ganska stort antal har ändelsebetoning i alla former utom LDsg. I dessa former har de stambetoning med öppet ê eller ô. nom ack gen lok dat ins sg móč močí môči močjó pl močí močéh močém močmí du močí močéma Substantiv på -a är nästan alltid feminina. nom ack gen lok dat ins sg pl du Vissa substantiv på -a är maskulina. Detta anges i ordboken. nom ack gen lok dat ins sg pl du Substantiv på -o och -e är nästan alltid neutrala. Vissa substantiv på -o och -e är maskulina. Detta anges i ordboken. Neutrala substantiv med stambetoning. nom ack gen lok dat ins 10

11 sg mésto mésta méstu méstom pl mésta mést méstih méstom mésti du mésti méstoma Neutrala substantiv utan stamförlängning med ändelsebetoning i grundformen har stambetoning i alla former utom NAGsg. I övriga former uttalas slutet é eller ó. nom ack gen lok dat ins sg mesó mesá mésu mésom pl mésa més mésih mésom mési du mési mésoma Maskulina varelsebetecknande substantiv på -o. nom ack gen lok dat ins sg pl du Maskulina tingbetecknande substantiv på -o. nom ack gen lok dat ins sg ávto ávta ávtu ávtom pl ávti ávte ávtov ávtih ávtom ávti du ávta ávtoma Förlängning av böjningsstammen anges med en liten bokstav efter uppslagsordet. Rörlig betoning anges med hjälp av genitivformen. Denna betoning gäller för övriga böjda former. Neutrala substantiv med inskott av -t-. nom ack gen lok dat ins sg deklé dekléta deklétu deklétom pl dekléta deklét deklétih deklétom dekléti du dekléti deklétoma Maskulina varelsebetecknande substantiv med inskott av -t-. nom ack gen lok dat ins sg ôče očéta očétu očétom 11

12 pl očéti očéte očétov očétih očétom očéti du očéta očétoma Neutrala ord substantiv inskott av -s-. nom ack gen lok dat ins sg koló kolésa kolésu kolésom pl kolésa kolés kolésih kolésom kolési du kolési kolésoma Neutrala substantiv med inskott av -n-. nom ack gen lok dat ins sg imé iména iménu iménom pl iména imén iménih iménom iméni du iména iménoma Substantiv på annan vokal är nästan alltid maskulina. Vissa substantiv på annan vokal är feminina och neutrala. Detta anges i ordboken. Förlängning av böjningsstammen anges med en liten bokstav efter uppslagsordet. Flyktig vokal Många substantiv som i grundformen slutar på konsonant innehåller en så kallad flyktig vokal. Denna vokal markeras med en liten ring undertill och försvinner i samtliga böjda former med tillagd ändelse. Vissa feminina och neutrala substantiv får ett inskott av en flyktig vokal mellan den sista och den näst sista konsonanten i den ändelselösa formen i genitiv plural. Sådan flyktig vokal anges med en liten upphöjd bokstav direkt efter uppslagsordet. Adjektiv Förändrad betoning anges med hjälp av femininformen. Denna betoning gäller för övriga böjda former. Verb 12

13 L-participet bildas nästan alltid genom att infinitivens -ti ersätts med -l. Annan form anges direkt vid uppslagsordet. Om betoningen i maskulinum singular avviker från infinitivens betoning anges detta i ordboken. Om dessutom betoningen i övriga former avviker från infinitivens anges detta med hjälp av formen i femininum singular. Regelbundna verb med e-böjning Verb med infinitiv på -ováti och -eváti har nästan alltid presensformer på -úje. Betoningsmönstret är helt regelbundet för denna grupp av verb. kupováti kupovát kupovál kupovála kupúje kupován kupuj kupujte Verb med infinitiv på -niti har nästan alltid presensformer på -ne. Regelbundna verb med a-böjning Andra verb på -ati har som regel presensformer på -a. Regelbundna verb med i-böjning Andra verb med infinitiv på -iti och -eti har som regel presensformer på -i. En rad olika betoningstyper förekommer. Generellt gäller dock att l-part. mask. sing. och imp. sing. inte kan ha ändelsebetoning. Stambetoning (typen ) Helt fast betoning Ändelsebetoning (typen govoríti) Automatiskt flyttas betoningen i l-part mask. sing. och imp. sing. till stammen. (Även i supinum flyttas betoningen i högre stil?) govôrit govoríti govorít govóril govoríla govorí govorjên govôri govoríte pustíti pustít pústil pustíla pustí puščên pústi pústite 13

14 spremeníti -énil -eníla -ení -enjên -êni -eníte storíti storít stóril storíla storí storjên stôri storíte!!!! rodíti rodít rodíl rodíla rodí rôjen, rojêna rôdi, rodíte sedéti sedét sedél sedéla sedí sedênje sêdi sedíte sedêt sedêl sedêč, sedéča skrbéti skrbét skrbél skrbéla skrbí skrbênje skŕbi skrbíte skrbêt skrbêl sledíti sledít sledíl sledíla sladí sledên slédi sledíte slêdi Rörlig betoning (typen selíti ) Ändelsebetoning endast i inf., imp. plur. samt l-part. utom mask.sing. selíti sêlit sêlil selíla séli séljen sêli selíte prosíti prôsit prôsil prosíla prósi próšen prôsi prosíte sloníti sklônit sklônil skloníla sklóni sklónjen sklôni skloníte razuméti? razúmel razuméla razúme razúmljen razúmi razúmite Stambetoning eller ändelsebetoning (typen - -; - -; -) Stambetoning eller rörlig betoning (typen vábíti ) pridrúžíti drúžil družíla drúži drúži drúžila vabíti vabíla vabíte vábiti vábit vábil vábila? vábi vábljen vábi vábite privóščiti -vóščila? rábila? kazánje kazáti kazála kázanje kažíte kázati kázat kázal kázala? káže kázan káži kážite služíti služíla služíte slúžiti slúžit slúžil slúži slúžen slúži slúžite 14

15 Starka verb En lång rad verb saknar ett regelbundet förhållande mellan infinitiv och presens. Vid sådana verb anges alltid 3 person singular presens, samt vid behov även l-part. mask. sing. och då betoning så kräver även fem. sing. Rörlig betoning (typen rêči ) Ändelsebetoning i pret. part. och i imp. plur. rêči rêč rék 9l rêkla rêče rečên rêci recíte Oregelbundna ord sg pl du nom ack gen lok dat ins bíti vara člôvek människa nom ack gen lok dat ins sg člôvek človéka človéku človékom pl ljudjé ljudí ljudéh ljudém ljudmí du človéka človékoma gospá fru, dam nom ack gen lok dat ins sg gospá gospó gospé gospó pl gospé gospá gospéh gospém gospémi du gospé gospéma íti gå jáz jag nom ack gen lok dat ins mi mêni sg jáz me mêne máno menój 15

16 jésti äta mí, mídva vi nom ack gen lok dat ins pl mí nás nám námi du mídva m. médve f. náju náma mó man nom ack gen lok dat ins sg móž možá móžu móžem pl možjé možé móž možéh možém možmí du možá možéma okó öga nom ack gen lok dat ins sg okó očésa očésu očésom pl očí očésa očí očés očéh očésih očém očésom du očési očésoma Observera att de kortare formerna i pluralis är feminina! očmí očési ôn, ôna, ôno han, hon, den, det nom ack gen lok dat ins sg ôn mask. ga mu ôno neutr. njêga njêm njêmu njím ôna fem. jo je ji njó njé njéj njó pl ôni mask. jih jim ône fem. njíh njím njími ôna neutr. du ônadva m. ônidve f./n. ju njíju jima njíma se sig sg ack gen lok dat ins se si sábo sêbe sêbi sebój 16

17 tí du nom ack gen lok dat ins sg tí te ti tábo têbe têbi tebój v 9;s hel, all nom ack gen lok dat ins sg v 9;s m. vsê n. vs ;ga mv. v 9;s mt. vsê n. vs ;ga vs ;m vs ;mu vs ;m vsá f. vsô vsê vséj vsô vs ;h vs ;m vs ;mi pl vsí m. vsê vsê f. vsá n. du vsá m. vsí f./n. vs ;ma ví, vídva ni nom ack gen lok dat ins pl ví vás vám vámi du vídva m. védve f. váju váma 17

18 a 1. men 2. talspr. 2. frågemarkör áli 3. talspr. 3. om áli ~ nê eller hur ~ takó? jaså, är det på det viset? abecéda alfabet -et = abstráktə9n abstrakt adíjo hej då afná se > apar sig Afričán afrikan -en -er Afričánka afrikanska Áfrika Afrika áfriški afrikansk agencíja // agéncija byrå, förmedling potoválna ~ resebyrå -n -er agent agent -en -er agresívə9n aggressiv áh åh, nä, hu ahá jaha Áheron Acheron grekiska mytologins gränsflod mot dödsriket ájdi talspr. kom då akademija akademi -n -er ákcija 1 (dejavnost) aktion -er -er 2 specialerbjudande -t -n 3 (delnica) aktie -n -r ákcijski // akcíjski aktieakrobat akrobat -en -er aktívə9n aktiv aktivíra aktiverar aktívnost -i aktivitet -en -er áktovka portfölj -en -er aktuálə9n aktuell akumulátor -ja ackumulator, batteri akupunktúra akupunktur -en (-er) akústika akustik -en (-er) akvarel akvarell -en -er akvarij akvari um -et -er al talspr. eller áli alárm larm -et = Albánə9c alban -en -er Albánija Albanien Albánka albanska albánski albansk albánščina albanska (spåket) album album -et = alergičen allergisk alergija allergi -n -er áli 1. frågemarkör 2. om 3. eller ali ali antingen eller 4. ark. men a alkohól alkohol -en (-er) alkoholízə9m alkoholism -en (-er) alkohólni alkohol-, alkoholhaltig ~ kís ättiksprit, ättika Álpe pl.tant. Alperna alternativen alternativ -et = alu aluminium alu-folija aluminiumfolie -n -r aluminij aluminium Alzácija Alsace Alžír Alger Alžírə9c algerier -n = Alžírija Algeriet Alžírka algeriska alžírski algerisk amater amatör -en -er ambasada ambassad -en -er ambasádor -ja ambassadör -en -er ambicija ambition -en -er ambiciozen ambitiös ambulánta vårdcentral, läkarmottagning Američán amerikan -en -er Američánka amerikanska Amêrika Amerika amêriški amerikansk ámpak men amulét amulett -en -er 18

19 analitik analytiker -n = analiza analys -en -er analizíra analyserar ánanas ananas -en -er anarhija anarki -n -er anatomija anatomi -n -er Andalúzija Andalusien Ándi pl.tant. Anderna anekdota anekdot -en -er anestetik anestetika, bedövningsmedel ángel ängel -n änglar angína halsfluss -en -er angléščina engelska (språket) angléški engelsk angléško (på) engelska Angléž engels man -mannen -män - männen Angléžinja engelska Ánglija England ankéta enkät -en -er anonimen anonym ánorak anorak antena antenn -en -er antibiotik antibiotika anticiklon högtryck -et = antičen antik antikvariat antikvariat, antikaffär aparát apparat -en -er brívski ~ rakhyvel -n -hyvlar kuhinjski multi ~ matberedare -n = apartma svit -en -er turistični ~ lägenhet -en -er apaurín sömnmedel Apeníni Appenninerna aperitiv aperitif -en -er apetit aptit -en -er apotéka talspr. apotek -et = lekárna apríl april Arábə9c arab -en -er Arábka arabiska arábski arabisk arábščina arabiska (språket) aranžmá arrangemang -et = arašíd jordnöt -en -ter arborétum arboretum arena arena aretácija arrestering -en -ar aretúira arresterar Argentína Argentina Argentínə9c argentinare -n = Argentínka argentinska argentínski argentinsk argumênt argument -et = arheologíja arkeologi -n (-er) arhipelág skärgård -en -ar arhitékt arhitéktka arkitekt -en -er arhitektúra arkitektur -en -er arhiv arkiv -et = aristokrát aristokrat -en -er aristokrátski aristokratisk Arménə9c armenier -n = Arménija Armenien Arménka armeniska n arménski armenisk arménščina armeniska (språket) aróma arom -er artêrija artär -er artičoka kronärtskocka artritis artrit, ledinflammation arzenál arsenal -en -er asfalt asfalt -en (-er) asistênt asistêntka assistent -er aspirin aspirin astma astma astrologíja astrologi -n -er astronavt astronaut -er astronomija astronomi -n -er 19

20 atelje ateljé -n -er Aténe pl.tant. Aten atentat attentat -et Atlántik Atlanten atlántski atlantisk atlet atlet -er atlétika (lahka ~) friidrott -er atmosfera atmosfär -er atom atom -er aveníja aveny -n -er avgúst augusti ávla aula avokado avokado -n -r Avstrálə9c australiensare n, australier n Avstrálija Australien Avstrálka australiensiska avstrálski australiensisk, australisk Ávstrija Österrike Avstríjə9c österrikare -n = Avstríjka österrikiska avstríjski österrikisk Ávstro-Ógrska Österrike-Ungern ávto mask. bil -ar ávto šóla trafikskola, bilskola ávtobus buss -ar ávtobusni bussávtocésta motorväg -ar ávtodóm ávto dvigálo kranbil -ar avtogram autograf -er ávtokárta vägkarta ávtokasétar -ja bilstereo -r, bilradio - apparater ávtoklepárstvo bilplåtslageri -et -er avtomát automat -er bánčni ~ bankomat -er kávni ~ kaffebryggare -n = avtomátski automatisk, självöppnande ávtomehánik bilmekaniker -n = avtomobíl skr.spr. bil -en -ar avtonomen autonom avtonomíja autonomi -n -er ávtoprálnica biltvätt -ar ávtor 1. (sploh) upphovs man -mannen -män -männen 2. (pisnega dela) författare = avtoritéta auktoritet -er ávtorski författar-, upphovsmanna- ~o právo upphovsrätt, copyright ávtosêrvis bilverkstad -/er avtostop lift potúje z ~om liftar Ázija Asien Ázijə9c asiat -er Ázijka asiatiska ázijski asiatisk azil asyl -er Azóri pl.tant. Azorerna bába 1. kärring 2. sl. (punca) brud bábica 1. (mamina mati) mormor - modern -mödrar 2. (očetova mati) farmor -modern -mödrar 3. (pri porodu) barnmorska bábnica kärring báger -ja grävmaskin -er baháti se skryta bajé lär, enligt uppgift ~ je bolán han lär vara sjuk Bajkálsko jézero Bajkalsjön bájta (it., ar.) 1 stuga 2 vard. (hiša) kåk -ar baker koppar -n bakla fackla bakterija bakterie -r balét balett -er Balkán Balkan balkánski balkan-, balkansk balkón balkong -er balon ballong -er 20

21 Bált balt -er Báltik 1. (kopno) Baltikum 2. (morje) Östersjön Báltinja baltiska n báltiški baltisk báltski baltisk Báltsko mórje Östersjön banána banan -er bánčni bank- bánčni avtomát bankomat bánja badkar et bánka bank -en -er bankomát bankomat en bánkovə9c sede9l n -ar bankrót bankrotírati bli bankrutt, gå i konkurs bar bar barába skurk en -ar, usling en -ar barantáti pruta, köpslå bárbika barbiedocka n bárka (it. barca) båt en -ar Noetova ~ Noa(k)s ark barometer barometer baron bárva färg bárva målar, färgar bárvice fem. pl. vattenfärger barvit färggrann, färgrik, färgstark bárvni färgbas bas báše, bása` > z- 1. proppa full 2. (hrano) 2. proppa i sig bateríja batteri žêpna ~ ficklampa n bati se vara rädd bojí se Bavárə9c bayrare n Bavárka bayerska n Bavárska Bayern bavárski bayersk bazén bassäng, pool zímski ~ simhall -ar, badhus -et bazilika basilika n bebə9c efterbliven bedák idiot en, dumme9r n -ar bédast dum, idiotisk, löjlig bédə9n 1. eländig 2. (vzklično) stackars bedeti vaka, vara vaken béga 1. > 1. löp er, irra r 2. gör förvirrad begúnə9c 1. flykting 2. (dezerter) desertör bèjbi baby n -ar [bä:bi] bèjbisíter -ja barnvakt en bé` vit ~a káva kaffe med mjölk beléžka anteckning, notering Bélgija Belgien Belgijə9c belgare, belgier belgijski belgisk belílo blekmedel Belják Villach beljakovina protein, äggviteämne Belorús vitryss en -ar Belorúsija Vitryssland Belorúsinja vitryska n belorúski vitrysk belorúščina vitryska (språket) belúš sparris bencín bensin bencínski bensin- Benečán venetianare n Benečánka venetianska n benéški venetiansk Benétke pl.tant. Venedig Béočin stad med c:a 7000 inv. 15 km sydväst om Novi Sad Béograd Belgrad Béograjčan belgradbo n Béograjčanka belgradbo n béograjski belgrad- 21

22 beráč tiggare, fattiglapp -ar beráči tigger bêre brá` > pre- läser bérgla krycka bés 1. (jeza) ursinne, raseri 2. (zli duh) demon, ond ande beséda ord -et besedílo text -en -er besedíšče ordförråd besédni ord- besédni réd ordföljd bésə9n (bê-) ursinnig, rasande, vansinnig, vanvettig betón betong betónski betongbež beige beží 1. -á` (bêža`) > 1. springer* i väg 2. flyr béžno i förbigående, kort bi skulle bíblija bibel bibliografija bibliografi bíč piska, spö -(e)t bidé -ja bidé n -er bifé 1. -ja 1. (okrepčevalnica) servering, buffé 2. (miza z jedmi) buffé n -er bíje bí` > slå r slog slagit ~ se slå ss bík tjur bilánca balans biljard biljard binkošti pingst biológ biológinja biolog -en -er biologíja biologi birokracíja byråkrati bisága knyte t, säck en -ar bíser pärla n bístə9r 1 (tekočina) klar 2 (pameten) snabbtänkt, vaken, smart bistven väsentlig, grundläggande bistvo väsen v ~u egentligen, i själva verket, i grund och botten bíti 1. inf. vara, finnas jê bíti 2. inf. slå bíje bítje varelse n bítka strid, slag -et bíva > 1 (obstajati) finnas, existera 2 (stanovati) bo, vistas bivalíšče bostad en -/er, bostadsadress en, hemvist stálno ~ fast bostad - er, fast adress začásno ~ tillfällig bostad - er, tillfällig adress bívanje vistelse n bívši före detta, tidigare blagájna kassa blagájničarka kassörska blagájnik kassör -en -er blagínja välfärd, välstånd blagó 1. (izdelki) vara vanl. plurs. 2. (tekstil) tyg -et blagoslòv välsignelse n blagoslovi välsigna blátə9n gyttjig, lerig, sörjig blatnik stänkskärm Blátno jézero Balaton(sjön) bláto 1. (v vodah) slam -met, gyttja, sörja, lera 2. (iztrebki) avföring blázə9n adjektiv??? galning, tok -ar blazína 1. kudde 2. sällan 2. (za ležanje) madrass bláznost -i galenskap správi < správlja + A + v ~ gör ngn galen bléd blek blésk / blêsk strålglans en, sken et blestí -é` > blänka, skina bleščáti se reflexivt??? skina, blänka bleščéč strålande bleščica blísk blixt blíska > za- blixtra r, gnistra r 22

23 blíska se > blänka, gnistra bliskovít blixtsnabb blitva blízu + G nära, i närheten av blíža se > närmar sig blíže komp. närmare blízu bližína närhet blížji komp. närmare, mera närstående blížnji blížnji närbelägen Blížnji vzhôd Mellanöstern, Mellersta östern 2. (o osebi) närstående blížnjica genväg 2. hyreshus, höghus blók 1. block blokirati blockera blúza blus bo // bó fut. kommer att (vara), skall (vara) jê bobní -é` > dundra r, dåna r bobnič trumhinna bodéča žíca taggtråd bódi imp. var jê bódisi ali // bódisi antingen... eller bodo // bódo fut. 3.p.pl. kommer att (vara), skall (vara) jê bodóč framtida, blivande, kommande v ~e i framtiden bodóčnost -i framtid bóg -á, -ôvi gud hvála bógu // bogú tack gode gud bogástvo rikedom bogát rik bogatín rik man bogínja gudinna bógvé vem vet bôj strid, kamp bója boj bojazljív räddhågsen bojevít stridslysten bojí se bá` > + G, za + A vara rädd för ngt, för ngns skull bojo // bójo fut. 3.p.pl. talspr. kommer att (vara), skall (vara) jê bók 1. (del predmeta) sida 2. (živali) höft en 3. (del trupa) höft bôksa > boxar ~ se boxas boksar boxare bolá9n bòłna sjuk boleč smärtsam, öm bolečína smärta, värk imá bolečíne har ont bolé` ( bôle`) > gjorde ont, värkte, smärtade bolí bolézə9n -i sjukdom mórska bolézə9n sjösjuka n Bolgár bulgar Bolgárija Bulgarien Bolgárka bulgariska bolgárski bulgarisk bolgárščina bulgariska (språket) bolha loppa bolí -éł ( bôleł) > gör ont, värker, smärtar bólj komp. mera, snarare zeló bólje komp. bättre dôbro bóljši komp. bättre dóbə9r vsê nájbóljše interj. grattis bólnica 1. sjukhus bo`níca patient, sjuk kvinna bo`ník patient, sjuk man bolnik sjukling, patient bolniška sjukledighet, sjukskrivning bolniška??? sjukledighet bo`níški sjuk-, sjukhusbolníšnica sjukhus bo`ščí bò`šča` > stirra r 23

24 bóm fut. 1.p.sg. kommer att (vara), skall (vara) jê bomba bomb bombáž bomull bombážni bommulsbombón karamell bombonjêra chokladkartong, chokladask bómo fut. 1.p.pl. kommer att (vara), skall (vara) jê bon kupong bonbón karamell -en -er bombón bonboniêra chokladkartong, chokladask bombonjera bór tall, fura borba kamp, strid borí se 1. kämpa, strida 2. (mečevanje) 2. fäktas borovníca blåbär borovníčev blåbärsborza börs bós, bôsa barfota bosánščina bosniska (språket) Bósənc bosnier Bósənka bosniska bósənski bosnisk Bósna Bosnien bosta // bósta fut. 2.3.p.du. kommer att (vara), skall (vara) jê boste // bóste fut. 2.p.pl. kommer att (vara), skall (vara) jê boš // bóš fut. 2.p.sg. kommer att (vara), skall (vara) jê botanika botanik bótə9r gudfader, fadder bova // bôva fut. 1.p.du. kommer att (vara), skall (vara) jê bóža > po- klappa r, smek er božánski gudomlig božati smeka bôžič božíča jul -en -ar božíčə9k jultomte božíčni jul- božíčno darílo julklapp božíčni večér julafton bôžji guds bráda 1. (del obraza) haka 2. (rast) skägg bradavica vårta pŕsna bradavica bröstvårta bralec läsare bráni 1. -íla > 1. (ščiti) försvarar, skyddar ~ se står emot, försvarar sig, ha r något emot 2. (preprečuje) hindrar branje läsning branje (čtivo, literatura) något att läsa bránjevə9c bránjevka grönsakshandlare brát Np. -i/-je bror bráti inf. läsa brátovščina brödraskap et bratránə9c (brá-) kusin (manlig) mŕzli ~ syssling brátstvo broderskap brazgotína ärr et Brazílə9c brasilianare Brazílija Brasilien Brazílka brasilianska Brazílski brasiliansk brbrá > babbla, pladdra bŕcne, bŕcni` < bŕca sparka brcniti sparka brég -ôvi strand gôrski brég kulle, sluttning 2. imá nékaj za bre gom har ngt i kikaren Brég gata längs floden i gamla stan i Ljubljána brême -éna börda bréskə9v -e persika Bretánja Bretagne 24

25 brez // brêz + G utan bréza björk brezalkoholə9n alkoholfri brezbárvə9n färglös brezdomec hemlös brezglásə9n ljudlös brêzno avgrund brezobzírə9n hänsynslös brezpláčə9n gratis brezpôsəln arbetslös brezpôsəlnost sysslolöshet en brezskŕbə9n sorglös, bekymmersfri brezúpə9n hopplös brezžíčə9n trådlös bríga > intressera, angå, röra bríje brí` > o- rakar bríje se rakar sig brinov brinove jagode brisáča handduk -ar brisalec vindrutetorkare brisati bríše bríše I. brísa` > o- torkar (av) bríše II. brísa` </> raderar Británə9c britt Británija Britannien Vélika Británija Storbritannien britanski brittisk briti bríje britvica rakblad brivnica barberarsalong brívnik rakapparat brízga I. 1. sprutar 2. (brózgo, bláto) 2. stänker, skvätter brízga II. spruta ~ za dresíranje brizgálka spruta injekcíjska ~ injektionsspruta bŕki pl.tant. mustasch máčjini ~ morrhår bród 1. -ôvi 1. flotte, liten båt 2. färja brodár -ja färjkarl bron brons bronhitis bronkit, luftrörskatarr broška brosch brošura broschyr, häfte -t brskáč person som rotar, letar bršlján murgröna brúha 1. > 1. spy, kräkas 2. (vulkan) 2. har ett utbrott, får ett utbrott Brúsə9lj Bryssel brúsi -íla > slipar brúsnica lingon bruto brutto brzíca fors bŕzovlák snälltåg -et brž ko så snart buba puppa búcika knappnål búča pumpa bučí -á` búča` > dånar, dundrar, vrålar bučka zucchini budálo idiot en, dumme9r n -ar búdə9n 1. vaken 2. uppmärksam budí > z- väcka budílka väckarklocka Búdimpešta / -péšta Budapest búhtelj bulle n Bukaréšta Bukarest búla bula, kula, svulst búlji > stirra búnda täckjacka búrek pirog, paj av filodeg búrja nordan(vind) kraftig nordostlig vind bútə9c idiot, dåre butik boutique bútne < slår Cárigrad Istanbul, Konstantinopel carína 1. (urad) 1. tull 2. (plačilo) 2. tull, tullavgift 25

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Based on a True Story 1

Based on a True Story 1 Based on a True Story 1 8 - Trip, säger jag till min före detta pojkvän. Vi måste prata. Vi befinner oss på inspelningen av hans nya film. Du vet, den där med hans filmstjärnefru, som handlar om en tjej

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text

Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text Uttalskorrigering med hjälp av Fonetisk text Handitek Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för elever som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av språkets tempussystem, lära sig vilka former de regelbundna och oregelbundna verben

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Välkommen på kurs! Aktivera din svenska Tisdagen den 29 september 2015 Sofia Sevón E-post: sofia.sevon@aalto.fi Telefon: 050-5638032

Välkommen på kurs! Aktivera din svenska Tisdagen den 29 september 2015 Sofia Sevón E-post: sofia.sevon@aalto.fi Telefon: 050-5638032 Välkommen på kurs! Aktivera din svenska Tisdagen den 29 september 2015 Sofia Sevón E-post: sofia.sevon@aalto.fi Telefon: 050-5638032 Några utgångspunkter Samarbete är alltid tillåtet Här gäller learning

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Hur böjs Astrid Lindgrens hjältar i (i) Empirisk språkforskning i ett nötskal

Hur böjs Astrid Lindgrens hjältar i (i) Empirisk språkforskning i ett nötskal Artikel Hur böjs Astrid Lindgrens hjältar? Empirisk språkforskning i ett nötskal Muriel Norde 1. Inledning Då Huginn ok Muninns huvudredaktion bad mig att skriva ett bidrag inom ämnet barn- och ungdomslitteratur,

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Den här lektionen: Vi pratar om: egenskaper utseende fraser med adjektiv Grammatik Adjektivkomparation + repetition av adjektiv i grundform Fraser + ord Negativa egenskaper: Snål

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

Superperfekta. Tina Wiman

Superperfekta. Tina Wiman Superperfekta Superperfekta Tina Wiman Författaren kan nås på e-postadressen prematurmamma@gmail.com Mer läsning finns på munderbar.wordpress.com prematurbloggen.wordpress.com ISBN 978-91-633-8606-0 Tina

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Den förståndige och den dåraktige byggaren

Den förståndige och den dåraktige byggaren Den förståndige och den dåraktige byggaren Skriven av Peter Marshall Först framförd vid Children s mission 1994, Pennygate Evangelical Church, Birmingham Översättning och bearbetning: Michael Anderson

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin MARTIN ERIKSSON Boken om Martin 21. 2. Träningen Boken om Martin Kapitel Sid På senaste åren har det blivit mycket golfträning. Men även en hel del styrketräning på vintrarna och jag springer en del. Det

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se Vanliga och allvarliga språkfel Dödssynd 1 Särskrivningar Ett av de allra mest frekvent förekommande språkfelen i svenskan idag är otvivelaktigt

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

stam - jag har lämnat - ( ) - - Perfekt infinitiv aktivum heter att ha hedrat och att ha lämnat. jag har hedrat

stam - jag har lämnat - ( ) - - Perfekt infinitiv aktivum heter att ha hedrat och att ha lämnat. jag har hedrat 5.7 Perfekt och dess infinitiv och particip i aktivum och medium-passivum Du har nu kommit till slutet av -konjugationen, nämligen till verbets perfektstam. Det är tre saker som du bör ha i minnet när

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Romanska språk, frågor och uppgifter

Romanska språk, frågor och uppgifter Romanska språk, frågor och uppgifter PN C 054 av Eva Tidner, 2013 Frågor och uppgifter: 1. Ta reda på var dessa språk och dess viktigaste dialekter talas och var de ligger med hjälp av kartor! 2. Ta reda

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Gulzat Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett litet

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett Nere på stranden vid havet var Sandvargen och Zackarina mycket upptagna, var och en med sitt. Sandvargen var upptagen med att plaska runt i vattenkanten. Det sa plosch och det sa pläsch, och han stänkte

Läs mer

Svenska språkets struktur: fonetik. kända svårigheter i svenska som andraspråk. Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.

Svenska språkets struktur: fonetik. kända svårigheter i svenska som andraspråk. Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu. Svenska språkets struktur: fonetik kända svårigheter i svenska som andraspråk Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se Om läraren vet vilka uttalsfel som är frekventa och också

Läs mer

Saker jag inte gör: mjölkar kor

Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: Lever ett normalt liv som inte går ut på att ständigt försöka se honom, vara nära honom, prata med honom Tränar; andas in, andas ut, andas in, andas

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22.

Innehåll. Stryk under, ringa in, kryssa 2. I vilken ordning? 6. Vilken information? 10. På samma sätt 14. Följ ledtrådarna 18. Mönster 22. Innehåll Stryk under, ringa in, kryssa 2 I vilken ordning 6 Vilken information 10 På samma sätt 14 Följ ledtrådarna 18 Mönster 22 Glyfer 26 Pusselbitar 30 Den här boken tillhör 3 Stryk under, ringa in,

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Det stora kaoset. Simon Petersson

Det stora kaoset. Simon Petersson Det stora kaoset Simon Petersson Marcus har kort blont hår, mycket muskler, är modig och är 32 år. Steve har brunt hår, blå ögon och är 31 år gammal. Cage har kort brunt hår, blåa ögon och är 24 år gamma

Läs mer

Dialekt i Gerlesborg. Ett nordbohuslänskt arv. Ett föredrag av Jesper Gunnarsson

Dialekt i Gerlesborg. Ett nordbohuslänskt arv. Ett föredrag av Jesper Gunnarsson Dialekt i Gerlesborg Ett nordbohuslänskt arv Ett föredrag av Jesper Gunnarsson Källa: www.eniro.se Källa: www.eniro.se 2005 Min definition av Gerlesborg Källa: www.eniro.se (högra kartan har manipulerats)

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

EXEMPELSIDOR SPELBOKEN

EXEMPELSIDOR SPELBOKEN EXEMPELSIDOR SPELBOKEN 1 JA OCH NEJ I samiska svarar man vanligtvis genom att böja frågans verb jakande eller nekande. Det fungerar med alla verb, men används framförallt med leat, att vara. Man måste

Läs mer

Institutionen för lingvistik och filologi HT 2009

Institutionen för lingvistik och filologi HT 2009 Instruktioner: Du har 15 minuter på dig per prov. Varje fråga har enbart ett rätt svar. För godkänt krävs minst 6 rätta svar/prov. Facit finns i slutet av dokumentet. Miniprov för Dag 1, 1 september 2009:

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007 Måndag 27 december Så fort jag vaknade i morse, tänkte jag: Jag är så glad. Så särskilt glad. Varför är jag så glad idag? Julaftonen var ju över för tusen år sen. Inte hade jag tappat några nya tänder.

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

NYHETER från Mantra Lingua

NYHETER från Mantra Lingua NYHETER från Mantra Lingua Äntligen finns den nya talande pennan PENpal i lager. PENpal har samma funktioner som RecorderPEN men är enklare att använda, mer robust i utförandet, batterierna är laddningsbara

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer