Kort slovensk-svensk ordbok med slovensk minigrammatik. Mali slovensko-švedski slovar. Morgan Nilsson. Arbetsversion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort slovensk-svensk ordbok med slovensk minigrammatik. Mali slovensko-švedski slovar. Morgan Nilsson. Arbetsversion 2008-06-18"

Transkript

1 Kort slovensk-svensk ordbok med slovensk minigrammatik Mali slovensko-švedski slovar Morgan Nilsson Arbetsversion c:a ord och fraser

2 Andra titlar av samme författare: Allmän grammatik för begynnande slavister Polsk basgrammatik Tjeckisk basgrammatik Tjeckisk baskurs Kommande titlar: Polsk nybörjarkurs Kort polsk grammatik Polska grammatikövningar Kort tjeckisk grammatik Tjeckisk nybörjarkurs Slovakisk grammatik Slovakisk-svensk ordbok Slovensk grammatik Slovensk nybörjarkurs Ukrainsk grammatik Ukrainsk-svensk ordbok Preliminärt ISBN X 2

3 Förord Slovenskan är ett språk där dialekter och äldre tiders språk betraktas som en stor tillgång och därför har dessa språkformer en ovanligt stark ställning. Man värnar i Slovenien sitt språk mot påverkan från främmande språk och ser sitt språkliga arv som mycket betydelsefullt. Ordböcker och grammatikor genomsyras därför i hög grad av en tradition att vilja omfatta både modernt språk, stora delar av gångna tiders språk, samt vissa delar av ett mera dialektalt språkbruk. De är därför fulla av alternativa böjningsformer och uttalsvarianter, ofta utan att tydligt ange den stilistiska skillnaden mellan de olika möjliga formerna. I denna ordbok har strävan dock varit att på ett någorlunda klart och tydligt sätt presentera dagens lediga moderna standardslovenska och endast ta med de former och uttal som faktisk är i gängse bruk. Även det faktum att modernt vardagligt slovenskt talspråk många gånger skiljer sig ganska kraftligt från det officiella standardspråket (ofta bara kallat skriftspråket) har spelat en viktig roll vid urvalet av ord för denna ordbok. På grund av den rådande starka språkpurismen i Slovenien saknas många mycket vanliga talspråkliga ord, och i vissa fall former, helt och hållet i de flesta ordböcker, trots att det borde vara en självklarhet att inkludera dem då de utgör en mycket flitigt brukad del av den slovenska ordskatten. Här har därför allmänt gångbara ord och former av talspråklig karaktär medtagits och försetts med en stilistisk markör. 3

4 Förkortningar Teckenförklaringar 4

5 Slovensk minigrammatik Alfabetet A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž Betoning Slovenskan har fri och rörlig betoning. Fri betoning innebär att det inte finns några klara regler för att förutsäga på vilken stavelse i ett ord betoningen skall ligga. Den kan i princip ligga på vilken stavelse som helst. För substantiv, adjektiv och adjektiviska pronomen gäller dock tumregeln att betoningen oftast ligger på den sista stavelsen i stammen. För verb gäller tumregeln att betoningen i de flesta ord ligger på sista stavelsen i stammen men i nog så många ord i stället på första stavelsen i ändelsen. För adverb gäller tumregeln att betoningen i de flesta ord ligger på näst sista stavelsen men i nog så många ord i stället på sista stavelsen. Rörlig betoning innebär att betoningen kan ligga på olika stavelser i olika böjningsformer av samma ord. För sådan rörlig betoning finns ett antal standardtyper vilket alltså innebär att antalet betoningsmönster är begränsat. Sådana vanliga betoningsmönster presenteras nedan i avsnittet om böjning. De flesta ord har dock fast betoning på en och samma stavelse i alla böjningsformer. I äldre slovenska var rörlig betoning mera vanlig än den är i det moderna språket. I modern slovenska tillämpas rörlig betoning oftare inom de högre stilnivåerna av det kodifierade högspråket än i det vardagliga talspråket. Många framställningar har en tendens att presentera en stor mängd olika möjliga betoningar vilket tyvärr leder till en ganska oöverskådlig presentation. I denna ordbok har i stället endast de betoningar tagits med som är gångbara i ledig modern slovenska. Avvikande betoningar kan därför påträffas i praktiken. Dessa är då en effekt av ett dialektalt eller ålderdomligt uttal. I synnerhet i poesi och sångtexter utnyttjar man flitigt 5

6 möjligheten att betona på annat sätt än vad som är normalt i standardspråket. I de fall då mer än en betoning är i gängse bruk anges i första hand den mest neutrala. Vokaler Det skall särskilt observeras att det i slovenskan inte finns någon särskild bokstav. I stället skrivs i vanlig text e. Tecknet avänds dock konsekvent i denna ordbok då det är av avgörande betydelse för ett gott uttal. Följande vokaler förekommer i betonad ställning: í ú é ; ó ê ô á Betonade vokaler uttalas lite längre än obetonade. De brukar sägas vara halvlånga. í uttalas som i i andra centraleuropeiska språk, dvs. med mindre trång passage mellan tunga och gom än i svenskan. é uttalas som e i standardsvenskans hel. ê uttalas som ä i standardsvenskans häl. á uttalas som a i standardsvenskans hals, men lite längre. ô uttalas som å i standardsvenskans håll, men lite längre. Det är också ganska likt ett riktigt mörkt, bakre svenskt a som i far. ó uttalas som å i standardsvenskans hål. ú uttalas som u i andra centraleuropeiska språk eller som o i standardsvenskans bodde, men lite längre. ; uttalas som den engelska obetsämda artikeln a. Just denna vokal är inte nämnvärt längre som betonad än som obetonad. För uttalet av betonat e och o finns följande regler. Endast -êj- och -ôv- [ôv] kan uttalas direkt före vokal. Endast -éj- och -óv-/-ól- [ów] kan uttalas direkt före konsonant eller sist i ord. Förändringar som beror på denna helt automatiska regler noteras inte i ordboken. 6

7 I traditionella framställningar används vidare grav accent för att beteckna kort betonad vokal. Eftersom man i modern ledig slovenska knappast längre upprätthåller disktinktionen mellan kort och halvlång betonad vokal används inte grav accent i denna framställning. Det skall därför noteras att andra framställningars è och ò uttalas som de mera öppna ê och ô. I äldre eller mycket detaljerade framställningar används ytterligare andra tecken för att markera betoning, vokalklang och den betonade vokalens intonation (s.k. musikalisk accent). Sådana mera komplicerade vokalsystem kan dock inte sägas vara en del av modern standardslovenska men kan påträffas i dialektalt färgat språk. Följande vokaler förekommer i obetonad ställning: i u e o a De obetonade vokalerna uttalas som de betonade men är aningen kortare. Obetonat e uttalas som svenskt obetonat ä. Obetonat o uttalas som svenskt obetonat å. Konsonanter Följande konsonanter förekommer: p t k b d g f s š h v z ž j c č m n r l De flesta konsonanter (b, d, f, g, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v) uttalas som i svenskan. j uttalas inte om det inte föregås eller följs av någon vokal. bôlj [bôl] mera, mánj [mán] mindre, kónjski [kónski] häst- 7

8 j efter l behöver inte uttalas i ledigt språk om sådant lj föregås av en konsonant. kljúč [klúč] nyckel, Ljubljána [ljublána] v följt av vokal uttalas som svenskt v. vôda vatten v som utgör preposition eller prefix uttalas som svenkt o i ost. v Itáliji [u itáliji] i Italien, v mórju [u mórju] i havet, vpís [upís] inskrivning v först i ord följt av annan konsonant än r eller l uttalas som svenkt o i ost. vsê [usê] allt v först i ordrot följt av r eller l uttalas som svenskt v. vrême väder, vlák tåg, privláč 9n attraktiv v i alla andra positioner uttalas som engelskt w. nòv [nów] ny, ávto [áwto] bil, Trómostòvje [trómostówje] bro i Ljubljana l följt av vokal eller j uttalas alltid som svenskt l. léd is, ljudjé människor, bôlj [bôl] mera l uttalas i slovenska ord annars ofta som engelskt w. Inga exakta regler finns. Därför markeras detta uttal i ordboken med tecknet `. bé` [béw] vit, hôte` [hôtew] ville I många andra ord uttalas dock svenskt l, framför allt före ordbildningsändelser och i lånord. hotél hotell, šolnína skolavgift, normálno normalt, šóla, Gpl. šól skola l Tecknet ` används i ordboken även före vokal om denna vokal faller bort i andra böjningsformer för att markera att uttalet i sådana böjda former blir [w]. prevajá`ə9c [prevajáləts], AGsgNAdu pervajá`ca [prevajáwtsa] översättare l som inte står intill en vokal uttalas l. gŕl [g ;r l] strupar (Gpl.) m som inte står intill en vokal uttalas m. fílm [fíl m] film n som inte står intill en vokal uttalas n. továrn [továr n] fabriker (Gpl.) r som inte står intill en vokal uttalas r och kan bära ordets betoning. vŕh [v ;rh] topp, ánr z uttalas som ett tonande s-ljud, t.ex. som i tyskans Sie eller engelskans is. c uttalas som ts. 8

9 š uttalas som standardsvenskans rs i fors. ž utalas som ett tonande š-ljud, t.ex. som i franskans je eller ryskans y e. č uttalas som tš, t.ex. som standardsvenskans rts i fortsätta. h uttalas som spanskans j eller ryskans x eller ungefär som tyskans ch i Buch, men utan att det uppstår något raspande ljud i halsen. Assimilation Böjning De flesta ord har en regelbunden böjning som följer nedan angivna regler för böjningsändelser och betoning. Ett antal ord har enstaka oregelbundna former. Sådana former anges direkt vid uppslagsordet. En mycket litet antal ord har kraftigt oregelbunden böjning. Sådana ord är i ordboken försedda med asterisk och hela böjningen återfinns i slutet av denna grammatiska inledning. Substantiv Substantiv på konsonant är nästan alltid maskulina. nom ack gen lok dat ins sg pl du Rörlig betoning anges med hjälp av genitivformen. Denna betoning gäller för övriga böjda former. Ett litet fåtal maskulina substantiv på konsonant har oregelbunden genitiv på betonat -ú eller -á men i övrigt regelbunden böjning och fast betoning på stammen. Vissa maskulina substantiv på konsonant har förlängd böjningsstam med -j-. Detta anges med ett litet j efter uppslagsordet. Vissa maskulina substantiv på konsonant har förlängd böjningsstan med -ov- i plural och dual. Detta markeras med ett litet ov efter uppslagsordet. Om former utan förlängning också är möjliga, men mindre vanliga, markeras detta med (ov). Om former utan förlängning är vanligast markeras 9

10 detta med ((ov)). Betoningen ligger alltid på detta -ov-. Vissa substantiv på konsonant är feminina. Dessa markeras i ordboken genom att genitivändelsen -e eller -i är angiven. nom ack gen lok dat ins sg pl du sg pl du nom ack gen lok dat ins En ganska stort antal har ändelsebetoning i alla former utom LDsg. I dessa former har de stambetoning med öppet ê eller ô. nom ack gen lok dat ins sg móč močí môči močjó pl močí močéh močém močmí du močí močéma Substantiv på -a är nästan alltid feminina. nom ack gen lok dat ins sg pl du Vissa substantiv på -a är maskulina. Detta anges i ordboken. nom ack gen lok dat ins sg pl du Substantiv på -o och -e är nästan alltid neutrala. Vissa substantiv på -o och -e är maskulina. Detta anges i ordboken. Neutrala substantiv med stambetoning. nom ack gen lok dat ins 10

11 sg mésto mésta méstu méstom pl mésta mést méstih méstom mésti du mésti méstoma Neutrala substantiv utan stamförlängning med ändelsebetoning i grundformen har stambetoning i alla former utom NAGsg. I övriga former uttalas slutet é eller ó. nom ack gen lok dat ins sg mesó mesá mésu mésom pl mésa més mésih mésom mési du mési mésoma Maskulina varelsebetecknande substantiv på -o. nom ack gen lok dat ins sg pl du Maskulina tingbetecknande substantiv på -o. nom ack gen lok dat ins sg ávto ávta ávtu ávtom pl ávti ávte ávtov ávtih ávtom ávti du ávta ávtoma Förlängning av böjningsstammen anges med en liten bokstav efter uppslagsordet. Rörlig betoning anges med hjälp av genitivformen. Denna betoning gäller för övriga böjda former. Neutrala substantiv med inskott av -t-. nom ack gen lok dat ins sg deklé dekléta deklétu deklétom pl dekléta deklét deklétih deklétom dekléti du dekléti deklétoma Maskulina varelsebetecknande substantiv med inskott av -t-. nom ack gen lok dat ins sg ôče očéta očétu očétom 11

12 pl očéti očéte očétov očétih očétom očéti du očéta očétoma Neutrala ord substantiv inskott av -s-. nom ack gen lok dat ins sg koló kolésa kolésu kolésom pl kolésa kolés kolésih kolésom kolési du kolési kolésoma Neutrala substantiv med inskott av -n-. nom ack gen lok dat ins sg imé iména iménu iménom pl iména imén iménih iménom iméni du iména iménoma Substantiv på annan vokal är nästan alltid maskulina. Vissa substantiv på annan vokal är feminina och neutrala. Detta anges i ordboken. Förlängning av böjningsstammen anges med en liten bokstav efter uppslagsordet. Flyktig vokal Många substantiv som i grundformen slutar på konsonant innehåller en så kallad flyktig vokal. Denna vokal markeras med en liten ring undertill och försvinner i samtliga böjda former med tillagd ändelse. Vissa feminina och neutrala substantiv får ett inskott av en flyktig vokal mellan den sista och den näst sista konsonanten i den ändelselösa formen i genitiv plural. Sådan flyktig vokal anges med en liten upphöjd bokstav direkt efter uppslagsordet. Adjektiv Förändrad betoning anges med hjälp av femininformen. Denna betoning gäller för övriga böjda former. Verb 12

13 L-participet bildas nästan alltid genom att infinitivens -ti ersätts med -l. Annan form anges direkt vid uppslagsordet. Om betoningen i maskulinum singular avviker från infinitivens betoning anges detta i ordboken. Om dessutom betoningen i övriga former avviker från infinitivens anges detta med hjälp av formen i femininum singular. Regelbundna verb med e-böjning Verb med infinitiv på -ováti och -eváti har nästan alltid presensformer på -úje. Betoningsmönstret är helt regelbundet för denna grupp av verb. kupováti kupovát kupovál kupovála kupúje kupován kupuj kupujte Verb med infinitiv på -niti har nästan alltid presensformer på -ne. Regelbundna verb med a-böjning Andra verb på -ati har som regel presensformer på -a. Regelbundna verb med i-böjning Andra verb med infinitiv på -iti och -eti har som regel presensformer på -i. En rad olika betoningstyper förekommer. Generellt gäller dock att l-part. mask. sing. och imp. sing. inte kan ha ändelsebetoning. Stambetoning (typen ) Helt fast betoning Ändelsebetoning (typen govoríti) Automatiskt flyttas betoningen i l-part mask. sing. och imp. sing. till stammen. (Även i supinum flyttas betoningen i högre stil?) govôrit govoríti govorít govóril govoríla govorí govorjên govôri govoríte pustíti pustít pústil pustíla pustí puščên pústi pústite 13

14 spremeníti -énil -eníla -ení -enjên -êni -eníte storíti storít stóril storíla storí storjên stôri storíte!!!! rodíti rodít rodíl rodíla rodí rôjen, rojêna rôdi, rodíte sedéti sedét sedél sedéla sedí sedênje sêdi sedíte sedêt sedêl sedêč, sedéča skrbéti skrbét skrbél skrbéla skrbí skrbênje skŕbi skrbíte skrbêt skrbêl sledíti sledít sledíl sledíla sladí sledên slédi sledíte slêdi Rörlig betoning (typen selíti ) Ändelsebetoning endast i inf., imp. plur. samt l-part. utom mask.sing. selíti sêlit sêlil selíla séli séljen sêli selíte prosíti prôsit prôsil prosíla prósi próšen prôsi prosíte sloníti sklônit sklônil skloníla sklóni sklónjen sklôni skloníte razuméti? razúmel razuméla razúme razúmljen razúmi razúmite Stambetoning eller ändelsebetoning (typen - -; - -; -) Stambetoning eller rörlig betoning (typen vábíti ) pridrúžíti drúžil družíla drúži drúži drúžila vabíti vabíla vabíte vábiti vábit vábil vábila? vábi vábljen vábi vábite privóščiti -vóščila? rábila? kazánje kazáti kazála kázanje kažíte kázati kázat kázal kázala? káže kázan káži kážite služíti služíla služíte slúžiti slúžit slúžil slúži slúžen slúži slúžite 14

15 Starka verb En lång rad verb saknar ett regelbundet förhållande mellan infinitiv och presens. Vid sådana verb anges alltid 3 person singular presens, samt vid behov även l-part. mask. sing. och då betoning så kräver även fem. sing. Rörlig betoning (typen rêči ) Ändelsebetoning i pret. part. och i imp. plur. rêči rêč rék 9l rêkla rêče rečên rêci recíte Oregelbundna ord sg pl du nom ack gen lok dat ins bíti vara člôvek människa nom ack gen lok dat ins sg člôvek človéka človéku človékom pl ljudjé ljudí ljudéh ljudém ljudmí du človéka človékoma gospá fru, dam nom ack gen lok dat ins sg gospá gospó gospé gospó pl gospé gospá gospéh gospém gospémi du gospé gospéma íti gå jáz jag nom ack gen lok dat ins mi mêni sg jáz me mêne máno menój 15

16 jésti äta mí, mídva vi nom ack gen lok dat ins pl mí nás nám námi du mídva m. médve f. náju náma mó man nom ack gen lok dat ins sg móž možá móžu móžem pl možjé možé móž možéh možém možmí du možá možéma okó öga nom ack gen lok dat ins sg okó očésa očésu očésom pl očí očésa očí očés očéh očésih očém očésom du očési očésoma Observera att de kortare formerna i pluralis är feminina! očmí očési ôn, ôna, ôno han, hon, den, det nom ack gen lok dat ins sg ôn mask. ga mu ôno neutr. njêga njêm njêmu njím ôna fem. jo je ji njó njé njéj njó pl ôni mask. jih jim ône fem. njíh njím njími ôna neutr. du ônadva m. ônidve f./n. ju njíju jima njíma se sig sg ack gen lok dat ins se si sábo sêbe sêbi sebój 16

17 tí du nom ack gen lok dat ins sg tí te ti tábo têbe têbi tebój v 9;s hel, all nom ack gen lok dat ins sg v 9;s m. vsê n. vs ;ga mv. v 9;s mt. vsê n. vs ;ga vs ;m vs ;mu vs ;m vsá f. vsô vsê vséj vsô vs ;h vs ;m vs ;mi pl vsí m. vsê vsê f. vsá n. du vsá m. vsí f./n. vs ;ma ví, vídva ni nom ack gen lok dat ins pl ví vás vám vámi du vídva m. védve f. váju váma 17

18 a 1. men 2. talspr. 2. frågemarkör áli 3. talspr. 3. om áli ~ nê eller hur ~ takó? jaså, är det på det viset? abecéda alfabet -et = abstráktə9n abstrakt adíjo hej då afná se > apar sig Afričán afrikan -en -er Afričánka afrikanska Áfrika Afrika áfriški afrikansk agencíja // agéncija byrå, förmedling potoválna ~ resebyrå -n -er agent agent -en -er agresívə9n aggressiv áh åh, nä, hu ahá jaha Áheron Acheron grekiska mytologins gränsflod mot dödsriket ájdi talspr. kom då akademija akademi -n -er ákcija 1 (dejavnost) aktion -er -er 2 specialerbjudande -t -n 3 (delnica) aktie -n -r ákcijski // akcíjski aktieakrobat akrobat -en -er aktívə9n aktiv aktivíra aktiverar aktívnost -i aktivitet -en -er áktovka portfölj -en -er aktuálə9n aktuell akumulátor -ja ackumulator, batteri akupunktúra akupunktur -en (-er) akústika akustik -en (-er) akvarel akvarell -en -er akvarij akvari um -et -er al talspr. eller áli alárm larm -et = Albánə9c alban -en -er Albánija Albanien Albánka albanska albánski albansk albánščina albanska (spåket) album album -et = alergičen allergisk alergija allergi -n -er áli 1. frågemarkör 2. om 3. eller ali ali antingen eller 4. ark. men a alkohól alkohol -en (-er) alkoholízə9m alkoholism -en (-er) alkohólni alkohol-, alkoholhaltig ~ kís ättiksprit, ättika Álpe pl.tant. Alperna alternativen alternativ -et = alu aluminium alu-folija aluminiumfolie -n -r aluminij aluminium Alzácija Alsace Alžír Alger Alžírə9c algerier -n = Alžírija Algeriet Alžírka algeriska alžírski algerisk amater amatör -en -er ambasada ambassad -en -er ambasádor -ja ambassadör -en -er ambicija ambition -en -er ambiciozen ambitiös ambulánta vårdcentral, läkarmottagning Američán amerikan -en -er Američánka amerikanska Amêrika Amerika amêriški amerikansk ámpak men amulét amulett -en -er 18

19 analitik analytiker -n = analiza analys -en -er analizíra analyserar ánanas ananas -en -er anarhija anarki -n -er anatomija anatomi -n -er Andalúzija Andalusien Ándi pl.tant. Anderna anekdota anekdot -en -er anestetik anestetika, bedövningsmedel ángel ängel -n änglar angína halsfluss -en -er angléščina engelska (språket) angléški engelsk angléško (på) engelska Angléž engels man -mannen -män - männen Angléžinja engelska Ánglija England ankéta enkät -en -er anonimen anonym ánorak anorak antena antenn -en -er antibiotik antibiotika anticiklon högtryck -et = antičen antik antikvariat antikvariat, antikaffär aparát apparat -en -er brívski ~ rakhyvel -n -hyvlar kuhinjski multi ~ matberedare -n = apartma svit -en -er turistični ~ lägenhet -en -er apaurín sömnmedel Apeníni Appenninerna aperitiv aperitif -en -er apetit aptit -en -er apotéka talspr. apotek -et = lekárna apríl april Arábə9c arab -en -er Arábka arabiska arábski arabisk arábščina arabiska (språket) aranžmá arrangemang -et = arašíd jordnöt -en -ter arborétum arboretum arena arena aretácija arrestering -en -ar aretúira arresterar Argentína Argentina Argentínə9c argentinare -n = Argentínka argentinska argentínski argentinsk argumênt argument -et = arheologíja arkeologi -n (-er) arhipelág skärgård -en -ar arhitékt arhitéktka arkitekt -en -er arhitektúra arkitektur -en -er arhiv arkiv -et = aristokrát aristokrat -en -er aristokrátski aristokratisk Arménə9c armenier -n = Arménija Armenien Arménka armeniska n arménski armenisk arménščina armeniska (språket) aróma arom -er artêrija artär -er artičoka kronärtskocka artritis artrit, ledinflammation arzenál arsenal -en -er asfalt asfalt -en (-er) asistênt asistêntka assistent -er aspirin aspirin astma astma astrologíja astrologi -n -er astronavt astronaut -er astronomija astronomi -n -er 19

20 atelje ateljé -n -er Aténe pl.tant. Aten atentat attentat -et Atlántik Atlanten atlántski atlantisk atlet atlet -er atlétika (lahka ~) friidrott -er atmosfera atmosfär -er atom atom -er aveníja aveny -n -er avgúst augusti ávla aula avokado avokado -n -r Avstrálə9c australiensare n, australier n Avstrálija Australien Avstrálka australiensiska avstrálski australiensisk, australisk Ávstrija Österrike Avstríjə9c österrikare -n = Avstríjka österrikiska avstríjski österrikisk Ávstro-Ógrska Österrike-Ungern ávto mask. bil -ar ávto šóla trafikskola, bilskola ávtobus buss -ar ávtobusni bussávtocésta motorväg -ar ávtodóm ávto dvigálo kranbil -ar avtogram autograf -er ávtokárta vägkarta ávtokasétar -ja bilstereo -r, bilradio - apparater ávtoklepárstvo bilplåtslageri -et -er avtomát automat -er bánčni ~ bankomat -er kávni ~ kaffebryggare -n = avtomátski automatisk, självöppnande ávtomehánik bilmekaniker -n = avtomobíl skr.spr. bil -en -ar avtonomen autonom avtonomíja autonomi -n -er ávtoprálnica biltvätt -ar ávtor 1. (sploh) upphovs man -mannen -män -männen 2. (pisnega dela) författare = avtoritéta auktoritet -er ávtorski författar-, upphovsmanna- ~o právo upphovsrätt, copyright ávtosêrvis bilverkstad -/er avtostop lift potúje z ~om liftar Ázija Asien Ázijə9c asiat -er Ázijka asiatiska ázijski asiatisk azil asyl -er Azóri pl.tant. Azorerna bába 1. kärring 2. sl. (punca) brud bábica 1. (mamina mati) mormor - modern -mödrar 2. (očetova mati) farmor -modern -mödrar 3. (pri porodu) barnmorska bábnica kärring báger -ja grävmaskin -er baháti se skryta bajé lär, enligt uppgift ~ je bolán han lär vara sjuk Bajkálsko jézero Bajkalsjön bájta (it., ar.) 1 stuga 2 vard. (hiša) kåk -ar baker koppar -n bakla fackla bakterija bakterie -r balét balett -er Balkán Balkan balkánski balkan-, balkansk balkón balkong -er balon ballong -er 20

21 Bált balt -er Báltik 1. (kopno) Baltikum 2. (morje) Östersjön Báltinja baltiska n báltiški baltisk báltski baltisk Báltsko mórje Östersjön banána banan -er bánčni bank- bánčni avtomát bankomat bánja badkar et bánka bank -en -er bankomát bankomat en bánkovə9c sede9l n -ar bankrót bankrotírati bli bankrutt, gå i konkurs bar bar barába skurk en -ar, usling en -ar barantáti pruta, köpslå bárbika barbiedocka n bárka (it. barca) båt en -ar Noetova ~ Noa(k)s ark barometer barometer baron bárva färg bárva målar, färgar bárvice fem. pl. vattenfärger barvit färggrann, färgrik, färgstark bárvni färgbas bas báše, bása` > z- 1. proppa full 2. (hrano) 2. proppa i sig bateríja batteri žêpna ~ ficklampa n bati se vara rädd bojí se Bavárə9c bayrare n Bavárka bayerska n Bavárska Bayern bavárski bayersk bazén bassäng, pool zímski ~ simhall -ar, badhus -et bazilika basilika n bebə9c efterbliven bedák idiot en, dumme9r n -ar bédast dum, idiotisk, löjlig bédə9n 1. eländig 2. (vzklično) stackars bedeti vaka, vara vaken béga 1. > 1. löp er, irra r 2. gör förvirrad begúnə9c 1. flykting 2. (dezerter) desertör bèjbi baby n -ar [bä:bi] bèjbisíter -ja barnvakt en bé` vit ~a káva kaffe med mjölk beléžka anteckning, notering Bélgija Belgien Belgijə9c belgare, belgier belgijski belgisk belílo blekmedel Belják Villach beljakovina protein, äggviteämne Belorús vitryss en -ar Belorúsija Vitryssland Belorúsinja vitryska n belorúski vitrysk belorúščina vitryska (språket) belúš sparris bencín bensin bencínski bensin- Benečán venetianare n Benečánka venetianska n benéški venetiansk Benétke pl.tant. Venedig Béočin stad med c:a 7000 inv. 15 km sydväst om Novi Sad Béograd Belgrad Béograjčan belgradbo n Béograjčanka belgradbo n béograjski belgrad- 21

22 beráč tiggare, fattiglapp -ar beráči tigger bêre brá` > pre- läser bérgla krycka bés 1. (jeza) ursinne, raseri 2. (zli duh) demon, ond ande beséda ord -et besedílo text -en -er besedíšče ordförråd besédni ord- besédni réd ordföljd bésə9n (bê-) ursinnig, rasande, vansinnig, vanvettig betón betong betónski betongbež beige beží 1. -á` (bêža`) > 1. springer* i väg 2. flyr béžno i förbigående, kort bi skulle bíblija bibel bibliografija bibliografi bíč piska, spö -(e)t bidé -ja bidé n -er bifé 1. -ja 1. (okrepčevalnica) servering, buffé 2. (miza z jedmi) buffé n -er bíje bí` > slå r slog slagit ~ se slå ss bík tjur bilánca balans biljard biljard binkošti pingst biológ biológinja biolog -en -er biologíja biologi birokracíja byråkrati bisága knyte t, säck en -ar bíser pärla n bístə9r 1 (tekočina) klar 2 (pameten) snabbtänkt, vaken, smart bistven väsentlig, grundläggande bistvo väsen v ~u egentligen, i själva verket, i grund och botten bíti 1. inf. vara, finnas jê bíti 2. inf. slå bíje bítje varelse n bítka strid, slag -et bíva > 1 (obstajati) finnas, existera 2 (stanovati) bo, vistas bivalíšče bostad en -/er, bostadsadress en, hemvist stálno ~ fast bostad - er, fast adress začásno ~ tillfällig bostad - er, tillfällig adress bívanje vistelse n bívši före detta, tidigare blagájna kassa blagájničarka kassörska blagájnik kassör -en -er blagínja välfärd, välstånd blagó 1. (izdelki) vara vanl. plurs. 2. (tekstil) tyg -et blagoslòv välsignelse n blagoslovi välsigna blátə9n gyttjig, lerig, sörjig blatnik stänkskärm Blátno jézero Balaton(sjön) bláto 1. (v vodah) slam -met, gyttja, sörja, lera 2. (iztrebki) avföring blázə9n adjektiv??? galning, tok -ar blazína 1. kudde 2. sällan 2. (za ležanje) madrass bláznost -i galenskap správi < správlja + A + v ~ gör ngn galen bléd blek blésk / blêsk strålglans en, sken et blestí -é` > blänka, skina bleščáti se reflexivt??? skina, blänka bleščéč strålande bleščica blísk blixt blíska > za- blixtra r, gnistra r 22

23 blíska se > blänka, gnistra bliskovít blixtsnabb blitva blízu + G nära, i närheten av blíža se > närmar sig blíže komp. närmare blízu bližína närhet blížji komp. närmare, mera närstående blížnji blížnji närbelägen Blížnji vzhôd Mellanöstern, Mellersta östern 2. (o osebi) närstående blížnjica genväg 2. hyreshus, höghus blók 1. block blokirati blockera blúza blus bo // bó fut. kommer att (vara), skall (vara) jê bobní -é` > dundra r, dåna r bobnič trumhinna bodéča žíca taggtråd bódi imp. var jê bódisi ali // bódisi antingen... eller bodo // bódo fut. 3.p.pl. kommer att (vara), skall (vara) jê bodóč framtida, blivande, kommande v ~e i framtiden bodóčnost -i framtid bóg -á, -ôvi gud hvála bógu // bogú tack gode gud bogástvo rikedom bogát rik bogatín rik man bogínja gudinna bógvé vem vet bôj strid, kamp bója boj bojazljív räddhågsen bojevít stridslysten bojí se bá` > + G, za + A vara rädd för ngt, för ngns skull bojo // bójo fut. 3.p.pl. talspr. kommer att (vara), skall (vara) jê bók 1. (del predmeta) sida 2. (živali) höft en 3. (del trupa) höft bôksa > boxar ~ se boxas boksar boxare bolá9n bòłna sjuk boleč smärtsam, öm bolečína smärta, värk imá bolečíne har ont bolé` ( bôle`) > gjorde ont, värkte, smärtade bolí bolézə9n -i sjukdom mórska bolézə9n sjösjuka n Bolgár bulgar Bolgárija Bulgarien Bolgárka bulgariska bolgárski bulgarisk bolgárščina bulgariska (språket) bolha loppa bolí -éł ( bôleł) > gör ont, värker, smärtar bólj komp. mera, snarare zeló bólje komp. bättre dôbro bóljši komp. bättre dóbə9r vsê nájbóljše interj. grattis bólnica 1. sjukhus bo`níca patient, sjuk kvinna bo`ník patient, sjuk man bolnik sjukling, patient bolniška sjukledighet, sjukskrivning bolniška??? sjukledighet bo`níški sjuk-, sjukhusbolníšnica sjukhus bo`ščí bò`šča` > stirra r 23

24 bóm fut. 1.p.sg. kommer att (vara), skall (vara) jê bomba bomb bombáž bomull bombážni bommulsbombón karamell bombonjêra chokladkartong, chokladask bómo fut. 1.p.pl. kommer att (vara), skall (vara) jê bon kupong bonbón karamell -en -er bombón bonboniêra chokladkartong, chokladask bombonjera bór tall, fura borba kamp, strid borí se 1. kämpa, strida 2. (mečevanje) 2. fäktas borovníca blåbär borovníčev blåbärsborza börs bós, bôsa barfota bosánščina bosniska (språket) Bósənc bosnier Bósənka bosniska bósənski bosnisk Bósna Bosnien bosta // bósta fut. 2.3.p.du. kommer att (vara), skall (vara) jê boste // bóste fut. 2.p.pl. kommer att (vara), skall (vara) jê boš // bóš fut. 2.p.sg. kommer att (vara), skall (vara) jê botanika botanik bótə9r gudfader, fadder bova // bôva fut. 1.p.du. kommer att (vara), skall (vara) jê bóža > po- klappa r, smek er božánski gudomlig božati smeka bôžič božíča jul -en -ar božíčə9k jultomte božíčni jul- božíčno darílo julklapp božíčni večér julafton bôžji guds bráda 1. (del obraza) haka 2. (rast) skägg bradavica vårta pŕsna bradavica bröstvårta bralec läsare bráni 1. -íla > 1. (ščiti) försvarar, skyddar ~ se står emot, försvarar sig, ha r något emot 2. (preprečuje) hindrar branje läsning branje (čtivo, literatura) något att läsa bránjevə9c bránjevka grönsakshandlare brát Np. -i/-je bror bráti inf. läsa brátovščina brödraskap et bratránə9c (brá-) kusin (manlig) mŕzli ~ syssling brátstvo broderskap brazgotína ärr et Brazílə9c brasilianare Brazílija Brasilien Brazílka brasilianska Brazílski brasiliansk brbrá > babbla, pladdra bŕcne, bŕcni` < bŕca sparka brcniti sparka brég -ôvi strand gôrski brég kulle, sluttning 2. imá nékaj za bre gom har ngt i kikaren Brég gata längs floden i gamla stan i Ljubljána brême -éna börda bréskə9v -e persika Bretánja Bretagne 24

25 brez // brêz + G utan bréza björk brezalkoholə9n alkoholfri brezbárvə9n färglös brezdomec hemlös brezglásə9n ljudlös brêzno avgrund brezobzírə9n hänsynslös brezpláčə9n gratis brezpôsəln arbetslös brezpôsəlnost sysslolöshet en brezskŕbə9n sorglös, bekymmersfri brezúpə9n hopplös brezžíčə9n trådlös bríga > intressera, angå, röra bríje brí` > o- rakar bríje se rakar sig brinov brinove jagode brisáča handduk -ar brisalec vindrutetorkare brisati bríše bríše I. brísa` > o- torkar (av) bríše II. brísa` </> raderar Británə9c britt Británija Britannien Vélika Británija Storbritannien britanski brittisk briti bríje britvica rakblad brivnica barberarsalong brívnik rakapparat brízga I. 1. sprutar 2. (brózgo, bláto) 2. stänker, skvätter brízga II. spruta ~ za dresíranje brizgálka spruta injekcíjska ~ injektionsspruta bŕki pl.tant. mustasch máčjini ~ morrhår bród 1. -ôvi 1. flotte, liten båt 2. färja brodár -ja färjkarl bron brons bronhitis bronkit, luftrörskatarr broška brosch brošura broschyr, häfte -t brskáč person som rotar, letar bršlján murgröna brúha 1. > 1. spy, kräkas 2. (vulkan) 2. har ett utbrott, får ett utbrott Brúsə9lj Bryssel brúsi -íla > slipar brúsnica lingon bruto brutto brzíca fors bŕzovlák snälltåg -et brž ko så snart buba puppa búcika knappnål búča pumpa bučí -á` búča` > dånar, dundrar, vrålar bučka zucchini budálo idiot en, dumme9r n -ar búdə9n 1. vaken 2. uppmärksam budí > z- väcka budílka väckarklocka Búdimpešta / -péšta Budapest búhtelj bulle n Bukaréšta Bukarest búla bula, kula, svulst búlji > stirra búnda täckjacka búrek pirog, paj av filodeg búrja nordan(vind) kraftig nordostlig vind bútə9c idiot, dåre butik boutique bútne < slår Cárigrad Istanbul, Konstantinopel carína 1. (urad) 1. tull 2. (plačilo) 2. tull, tullavgift 25

Kommentarer till A, B, C 1, 2, 3, GREMO. Morgan Nilsson

Kommentarer till A, B, C 1, 2, 3, GREMO. Morgan Nilsson Kommentarer till A, B, C 1, 2, 3, GREMO Morgan Nilsson Version 4 oktober 2013 KORTA UTTALSREGLER De allra flesta bokstäverna står i slovenskan för samma ljud som i svenskan. Några skillnader finns dock.

Läs mer

Ordbok arabiska - svenska. Denna ordboks webbadress är:

Ordbok arabiska - svenska. Denna ordboks webbadress är: Ordbok arabiska - svenska Denna ordboks webbadress är: http://www.swedishmekteb.se/utbildning/arabiska/index.html 1 1 Om ordboken Sedan hösten 2009 pågår Swedish Mektebs studiecirkel i arabiska språket

Läs mer

Första lektionen Dars e avval

Första lektionen Dars e avval Första lektionen Dars e avval In yek sib ast. In yek moz ast. In yek zan ast. In yek mard ast. In yek pesar ast. In yek doxtar ast. In yek mâšin ast. In yek xâne ast. In yek kešti ast. In yek otobus ast.

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Facit till FRAMSTEGSTEST 1

Facit till FRAMSTEGSTEST 1 Facit till FRMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 1 b 5 a 2 Frågeord 1 Vilken 2 Vilket 3 Vad 4 Hur 5 Vilken 6 Varifrån 7 Var 8 Vad 3 Verb 1 kommer/är 2 bor 3 jobbar 4 talar 5 är 6 har 7 är 8 forskar 4 Substantiv:

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Studiebrev 12. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.

Studiebrev 12. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 12 Nu är det dags att börja repetera inför provet! I detta studiebrev kommer

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

Joniskt kapitäl på kolonn, som idag är placerad som prydnad på tempelområdet i Delfi.

Joniskt kapitäl på kolonn, som idag är placerad som prydnad på tempelområdet i Delfi. Joniskt kapitäl på kolonn, som idag är placerad som prydnad på tempelområdet i Delfi. Hästar framför vagn från sydfrisen på sifniernas skattehus i Delfi. 111 Ynglingarna Kleobis och Biton av Polymedes,

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2.

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2. Förord Grammatikövningar för Sfi består av två delar, del 1 2, för kurserna B C resp C D och liknande utbildningar. Det är ett övningsmaterial som tränar svensk basgrammatik. Utgångspunkten för uppläggningen

Läs mer

12 Programstege Substantiv

12 Programstege Substantiv Det här är en programstege för substantiv. Du kan alltså lära dig om substantiven på ett enkelt sätt, en liten bit i taget. Varje sida innehåller fakta om substantiv, tillsammans med uppgifter som du också

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ordbok arabiska - svenska

Ordbok arabiska - svenska 1 Ordbok arabiska - svenska Denna ordboks webbadress är: http://www.swedishmekteb.se/arabiska/index.html 2 Chapter 1 Inledning 1.1 Om ordboken Sedan hösten 2009 pågår Swedish Mektebs studiecirkel i arabiska

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Slovenska kasus. Genitiv

Slovenska kasus. Genitiv Slovenska kasus Genitiv Detta är taget från Morgan Nilssons slovenska kursmaterial, Peter Herrity Slovene A comprehensive grammar, men även från annat. 1. för att beteckna ägare eller annan tillhörighet

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Träningshäfte ordklasser (Venus)

Träningshäfte ordklasser (Venus) Träningshäfte ordklasser (Venus) Substantiv 1. Stryk under substantiven bland följande ord (8 st) glad simma luft koka barnslig tre oj därifrån vikt nej pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY (2nd edition)

Svenska 2 ANSWER KEY (2nd edition) Svenska 2 ANSWER KEY (2nd edition) In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 - Fraser 1. förr 2. gör

Läs mer

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B2. Lycka till!!!

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B2. Lycka till!!! TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B2 Lycka till!!! 1 Verb: s-passiv Skriv om meningarna till s-passiv. 1 Man ska exportera den nya bilmodellen till hela världen. 2 Så här startar man programmet:

Läs mer

Ordklasser och satsdelar

Ordklasser och satsdelar Ordklasser och satsdelar Vi kommer under de kommande fyra veckorna att arbeta med ordklasser och satsdelar. Under det här arbetsområdet kommer du att få öva på följande förmågor: formulera sig och kommunicera

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

VERBGRUPPER.

VERBGRUPPER. VERBGRUPPER 1 Grupp 1 1. Verben i grupp 1 har a i alla former eftersom stammen slutar på a. 2. Verben slutar på r i presens, de i preteritum och t i supinum. 3. Infinitiv och imperativ har samma form.

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Adjektiv Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall:

ENGELSKA. Årskurs Mål att uppnå Eleven skall: 1 SKOLHAGENSKOLAN, TÄBY OMDÖMESKRITERIER 2006-06-15 ENGELSKA Årskurs 6 Mål att uppnå Eleven skall: LYSSNA, TALA Förstå tydligt och enkelt tal samt enkla texter och berättelser. Kunna delta aktivt i enkla

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Svenska GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV: Alla mina (fin) saker Jag har många saker.

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET SUBSTANTIV 1 Namn på saker, människor, djur, växter. Du kan sätta en, ett eller flera, den det eller de framför ordet. Konkreta substantiv: stol, bord, gubbe, boll (du kan

Läs mer

Arbetsuppgift Skrivning och Grammatik v.2

Arbetsuppgift Skrivning och Grammatik v.2 Arbetsuppgift Skrivning och Grammatik v.2 Adjektiv är ord som beskriver som beskriver hur något eller någon är eller ser ut. T ex. En röd bil, en snäll kvinna, en rolig film, ett gult hus. En cykel kan

Läs mer

grammatik Ordklasser, nominalfraser, substantiv

grammatik Ordklasser, nominalfraser, substantiv Svenska språkets struktur: grammatik Ordklasser, nominalfraser, substantiv Helen Winzell (rum 4315, Key-huset) 013-28 69 28 helen.winzell@liu.se Varför grammatik? Språkets struktur med meningsbyggnad,

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Grammatikprov åk 8 ORDKLASSER

Grammatikprov åk 8 ORDKLASSER Grammatikprov åk 8 ORDKLASSER Gör hela provet innan du rättar med facit. Du sätter själv ut dina poäng när du rättar! A. Placera de 30 orden efter rätt ordklass katt, vi, springer, men, vacker, eftersom,

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara

Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Svenska - Läxa ORD att kunna förklara Substantiv är namn på ting; t ex boll och ring Adjektiven sen oss lär hurudana tingen är Verb det är vad man kan göra; skriva läsa, se och höra Ordklasser som vi lärt

Läs mer

SUBSTANTIV OBESTÄMD OCH BESTÄMD

SUBSTANTIV OBESTÄMD OCH BESTÄMD OBESTÄMD FORM: - en / ett plus substantivets grundform tex en flicka, ett hus Det är en flicka. Hon står vid ett hus. NÄR använder vi obestämd form av substantivet? Jo: 1. Man introducerar något (nytt).

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Michael Dahl Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik, som ständigt drömmer mardrömmar om att han är en drake. En dag när han vaknar ur sin mardröm, hör han en röst som han inte

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Adjektiv. Namn: Klass:

Adjektiv. Namn: Klass: Namn: Klass: Upphovsrätten till materialet tillhör Skolplus AB och respektive upphovsman. Materialet kan användas i den egna interna verksamheten under förutsättning att man har en licens för Skolplus.

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan FACIT Framstegstest a b c b a c b b 0 a Varifrån Hur Vad Hur Vilken Varför Hur Vad Hur 0 Vilken Vilket När Hur Var Vad kommer bor pluggar vaknar stiger dricker äter tränar tar 0 träffar fikar surfar lyssnar

Läs mer

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta Heja Bamse, starkast är vår Bamse. Men han tycker inte om att slåss! Dunderhonung, farmors dunderhonung, äter han för att bli stark förstås. Och kommer det en stöddig typ, och ger en liten svag ett nyp,

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Lektion 2, tisdag 4 februari, Svenska för internationella studenter, kurs 1

Lektion 2, tisdag 4 februari, Svenska för internationella studenter, kurs 1 Lektion 2, tisdag 4 februari, 2014 Svenska för internationella studenter, kurs 1 Hur man hälsar Hej! Hejsan! Tjenare! Tjena! Tja! God dag! God morgon! God middag! God afton! God natt! Hur man hälsar Hej!

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Hej och välkommen! Vänta lite. Lektionen börjar snart.

Hej och välkommen! Vänta lite. Lektionen börjar snart. Hej och välkommen! Vänta lite. Lektionen börjar snart. While waiting, make sure your speakers work by checking the speaker settings in the GotoMeeting panel. If you have a headset handy, it will improve

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Innehållsförteckning till Svenska Online. Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18

Innehållsförteckning till Svenska Online. Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18 Innehållsförteckning till Svenska Online Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18 ABC kapitel 1, Alfabetisering 1 Skriv bokstaven a/a Se och lyssna Mus 2 Skriv bokstaven b/b Se och lyssna Mus 3 Skriv

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

När använder du: en faktatext? När jag vill skriva eller läsa fakta om något, t.ex. flygplan eller djur.

När använder du: en faktatext? När jag vill skriva eller läsa fakta om något, t.ex. flygplan eller djur. Facit till Grönt Ljus Skriva skolår 6 Många av övningarna i Grönt Ljus Läsa skolår 6 är av den typen att eleverna själva ska resonera sig fram till ett svar och det finns fler alternativ som kan vara rätt.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Resan ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA sällan (sida 11, rad 17),, inte ofta mullrar (sid 3, rad 1), högt ljud har hand om (sid 3, rad5), passar, tar hand om alperna (sid 4, rad 3), höga berg

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Ord och fraser. Vi pratar om väder. Uttal. Väder-kommentarer. Grammatik:

Ord och fraser. Vi pratar om väder. Uttal. Väder-kommentarer. Grammatik: Lektion 5 Ord och fraser Vi pratar om väder Uttal Väder-kommentarer Grammatik: När ska vi använda obestämd och bestämd form? När ska vi säga går och åker Reflexiva, possessiva pronomen (sin, sitt, sina)

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svenska från början 2

Svenska från början 2 Svenska från början 2 1 Fyll i rätt ord Dygn landskap frisk län sjuk kommun Sjuksköterska behöver vårdcentral akut 1. Det finns 13 kommuner i Jönköpings. 2. Ett är 24 timmar. 3. Forserum, Anneberg och

Läs mer

Svensk grammatik Ordklasser!

Svensk grammatik Ordklasser! Svensk grammatik Ordklasser! Grammatik är läran om ett språk, hur detta språk är uppbyggt och hur det fungerar i tal/skrift. Alla ord betyder något och kan delas in i olika ordklasser. Det finns 9 olika

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SKRIBENT

BLI EN BÄTTRE SKRIBENT BLI EN BÄTTRE SKRIBENT Inspirerat av: Jansson och Levander: Praktisk handbok i Svenska (2001) Almqvist&Wiksell BLI EN BÄTTRE SKRIBENT ORDVAL Detaljer ger liv En text med många detaljer blir alltid mer

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Skriva berättande texter

Skriva berättande texter Skriva berättande texter Skriva berättande texter stavning, stor bokstav och punkter styckeindelning och struktur utvecklade svar textbindning och ett varierat språk grammatik Stavning, stor bokstav och

Läs mer

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby

Hör och härma. Röda boken lite lättare. Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk. Unni Brandeby Hör och härma Röda boken lite lättare Uttalsträning för nybörjare i svenska som andraspråk Unni Brandeby spår 1 FÖRORD till den studerande Den här boken är till dig som just ska börja lära dig svenska.

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

god dugligare dugligast dålig sämre sämst liten mindre minst

god dugligare dugligast dålig sämre sämst liten mindre minst 4.4 Komparation av adjektiv och adverb Adjektiv och adverb kan kompareras, dvs. de kan bilda former som används vid jämförelse mellan olika grader av en egenskap hos olika saker. Komparationsgraderna är

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån Livet. Detta ord berör hela jorden oavsett religion. I första hand hänvisar jag läsaren till följande länkar: Svarta hålets hemlighet, Vad händer i ett svart hål?, Resan genom det svarta hålet, Livet och

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Jim till kamera Det är viktigt att vakna i tid så att man inte missar dagen.

Jim till kamera Det är viktigt att vakna i tid så att man inte missar dagen. - manus ver.2 INT Sovrum dag En kille ligger och sover i hans väldigt städade, prydliga rum. Det är JIM. Ett foto av hans mor och en väckarklocka syns på nattduksbordet. Han sätter sig upp nöjd 2 sekunder

Läs mer

Övningstillfälle 1, Kognitionsvetenskapliga programmet. Ordklasser och fraser. Facit. 2. lyftes VERB 28. överseende PARTICIP

Övningstillfälle 1, Kognitionsvetenskapliga programmet. Ordklasser och fraser. Facit. 2. lyftes VERB 28. överseende PARTICIP Övningstillfälle 1, Kognitionsvetenskapliga programmet. Ordklasser och fraser. Facit. 1.Äntligen ADVERB 27. om PREPOSITION 2. lyftes VERB 28. överseende PARTICIP 3. där ADVERB 29. att INFINITIVMÄRKE 4.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

2. Substantiv kan man sätta en, ett, flera eller all, allt, alla framför.

2. Substantiv kan man sätta en, ett, flera eller all, allt, alla framför. Ordklasser SUBSTANTIV 1. Substantiv kan delas in i följande grupper: egennamn (Nilsson, Kalle, Märsta, SAAB) växter (gräs, träd, buske) personer (häxa, flicka, svensk) djur (lejon, hund, spindel) föremål,

Läs mer

Dennis svarade. Det var Maria. -Hej, det är Maria. -Hej, sa Dennis. -jag vill bara tacka för att du räddade min brors son. - Det var så lite så. - Och förlåt för att jag inte vågade säga ifrån på caféet,

Läs mer

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት.

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት. Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት Bok መጽ ሓፍ Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ መጻ ሕፍ ቲ ) Lärare መምህ ር Tavla ሰ ሌዳ Laptop - ላ ፕ ቶ ፕ (ኮ ምፑተ ር ) Skrivbok

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen.

Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen. Uppgifter i svenska till Harry Potter och De Vises Sten Harry Potter och De Vises Sten, den spännande ungdomsboken, skriven av den engelska författaren J.K. Rowling, har blivit en succé över hela världen.

Läs mer

glad simma luft koka barnslig pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte varför arg ropa

glad simma luft koka barnslig pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte varför arg ropa Träningshäfte - ordklasser- facit Substantiv 1. Stryk under substantiven bland följande ord. (8 ord) glad simma luft koka barnslig tre oj därifrån vikt nej pojke moln lycka jord överenskommelse Pelle femte

Läs mer

13. Tema Fritid 4 10 SFI gruppens fritid Övning 3, Modul 5 Fritid hobby Fritid idrott och spel Nöje och umgänge

13. Tema Fritid 4 10 SFI gruppens fritid Övning 3, Modul 5 Fritid hobby Fritid idrott och spel Nöje och umgänge 1. Alfabetet, uttal 8 Alfabetet Övning 1 11, Modul 1 2. Enkla ord och meningar 28 3. Att hälsa och presentera sig 10 Hälsningsfraser och avskedsfraser Övning 1 12, Modul 1 4. Tema Mat 8 Mat Övning 1 6,

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

DET FEMTE STEGET. 5.1 Vid Kap Sunion. Detta är havet, ungdomskällan, Venus vagga och Sapfos grav. Spegelblankare såg du sällan Medelhavet, havens hav.

DET FEMTE STEGET. 5.1 Vid Kap Sunion. Detta är havet, ungdomskällan, Venus vagga och Sapfos grav. Spegelblankare såg du sällan Medelhavet, havens hav. DET FEMTE STEGET 5.1 Vid Kap Sunion Detta är havet, ungdomskällan, Venus vagga och Sapfos grav. Spegelblankare såg du sällan Medelhavet, havens hav. Lyft som en lyra mot arkipelagen skimrar Poseidontemplets

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Ordklasser. Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv.

Ordklasser. Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Ordklasser Substantiv Substantiv är benämningar på människor, djur, växter och föremål. Du kan sätta en, ett eller flera framför substantiv. Konkreta och abstrakta substantiv Konkreta substantiv kallas

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Ord Arbeta med ord Motsatser: Välj ut femton ord ur ordlistan i slutet av boken. Ta reda på vilka ord som är deras motsatser. Synonymer: Ta

Läs mer