Papyrus. Papyrus address finns på bakpärmen. Material kan skickas per e- post till redaktionen. e-post =

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Papyrus. Papyrus address finns på bakpärmen. Material kan skickas per e- post till redaktionen. e-post = förnamn.efternamn@helsinki.fi."

Transkript

1 Papyrus 2/2006 1

2 Innehåll 3 Ledare 4 Nils Holgersson 100 år 7 Sagt och gjort 8 Ingen använder skruvmejslar längre 10 Antik orgie!!! 14 Let s talk about hangovers 17 Lindberg 18 Paris - En stad i förändring? 21 Sagt och gjort forts. 22 ABC för historiker Papyrus Chefredaktör: Helena Holm Redaktörer: Anders Lindblad, Henrik Silén, Julia Dahlberg och Tobias Pettersson Papyrus utges av Historicus r.f. ämnesförening för svenskspråkiga historiestuderande vid Helsingfors universitet. Tidningen utkommer fyra gånger per år. Upplaga 150 ex. Tryckt på Limes tryckeri i maj Papyrus address finns på bakpärmen. Material kan skickas per e- post till redaktionen. e-post = Redaktionen tackar alla som bidragit i någon form. 2

3 Vårkänslor Vi har vår i luften, var har ni er Det blir vår så småningom, också för träget arbetande historiker. Historicus årsfest är liksom påskägg och tussilago ett säkert vårtecken, en rapport från den finner ni längre fram i tidningen. Ett traditionsenligt ABC för historiker ingår också i bladet. Våren väcker som känt känslor av olika slag. Detta nummer av Payrus innehåller visserligen inga tips för hur man lättast skall hitta sällskap inför sommaren, men dock en rapport från Paris där studenternas känslor svallat höga. Nu beger sig Papyrusredaktionen så småningom iväg på sommarlov men lovar att återkomma i höst. Helena 3

4 Jubileum: Nils Holgersson 100 år Text: ANDERS LINDBLAD Snart har hundra år passerat sedan den tröga och lata bondpojken Nils Holgersson gjorde sin resa Sverige runt på gåsrygg. De flesta har hört namnet, även sett antingen den tyska eller den japanska tvserien och kanske t.o.m. läst Nils Holgerssons underbara resa, men vad är bakgrunden till boken? Jubileet till ära är det dags för Papyrus att ta sig en titt på Sveriges mest berömda miniatyrpojke. Det var en gång en pojke. Han var så där en fjorton år gammal, lång och ranglig och linhårig. Inte stort dugde han till: han hade mest av allt lust att sova och äta, och därnäst tyckte han om att ställa till med odygd. Av de två första meningarna av Nils Holgerssons underbara resa går det att härleda minst en sak. Många saker har förändrats på 100 år, men tonåringarna verkar vara sig lika. I motsats till de flesta tonåringar kommer Nils Holgersson dock att få uppleva en ovanlig resa. Genom sitt dåliga beteende förargar Nils hustomten som krymper honom till en tummeliten. Den egentliga resan börjar då han får följa med en flyttande gåsflock. Nils möter talande djur och springer undan skuttande bronsstatyer, vilket kan klassas som ren fiktion, men å andra sidan får Nils under sin resa lära sig om såväl geografin som om det svenska näringslivets grundvalar kring sekelskiftet När de svenska utbildningsmyndigheterna kontaktade den 4

5 då redan kända Selma Lagerlöf och beställde verket, var tanken att skapa en ny lärobok i geografi. Då hon inledde arbetet under de första åren av 1900-talet knakade unionen med Norge Någon skogsaktivist är Nils Holgersson inte i sina fogar, och en splittring ansågs vara säker. De föråldrade och komplexa böckerna om den svenska geografin behövde snabb uppdatering, och det konstaterades att Lagerlöf med sin författar- och lärarbakgrund skulle vara den perfekta kvinnan för jobbet. Under dessa svåra tider ansågs det vara viktigt att den nya boken skulle skapa folklig svensk stämning alltigenom, så att barnens bästa och vackraste intryck från det svenska hemmet och den svenska naturen kunde få vara utgångspunkten för deras andliga växt. Då boken efter många om och men var färdig 1906 hade verket blivit så långt att det gavs ut i två delar. I stället för en samling korta berättelser med fakta om Sverige i prydliga tabeller som planen från första början varit, låg slutprodukten mycket nära författarinnans andra romaner, trots att den innehöll mycket ackurat fakta som sammanställts av kända svenska naturvetare. Resultatet blev en fascinerande blandning av fakta och fiktion. Att Blekinge skapats av jättarna och att Öland ursprungligen varit en fjäril kanske inte var vetenskapligt fulländat, men beskrivningarna av svenska städer som gässen besöker, de svenska malmgruvorna i norr och många detaljer motsvarar verkligheten till en hög grad. Kritikfritt spreds boken inte till de svenska grundskolorna; många konservativa personer inom utbildningsväsendet ansåg boken vara närapå skandalös då barnens geografiundervisning baserade sig på en bok som även handlade om talande gäss och tomtar. Lagerlöf lät sig påverkas av andra författare då hon utformade boken. Bland annat spelade Topelius Boken om vårt land från några årtionden tillbaka en viktig roll, fastän Lagerlöf betonade det religiösa 5

6 betydligt mindre än Topelius. Det har även konstaterats att tanken om de talande djuren och idén om det fantastiska pojkäventyret kommit från Rudyard Kiplings böcker, som år 1907 gav honom Nobelpriset i litteratur. Trots att Smirre Räv knappast kan mäta sig med Shere Khan, och personligheterna aldrig blir lika starka som i Kiplings böcker, har karaktärerna i boken skrivits med omsorg och med tanke på att de så långt som möjligt skulle symbolisera det svenska folkets karaktärsdrag på olika håll i riket. Lösningen med talande djur fungerade väl boken igenom. Såsom Gunnar Ahlström påpekar 6 i sin bok Den underbara resan (1942) är Nils Holgerssons Sverige inget stolt imperium utan ett tryggt litet land. Fastän boken inte utspelar sig något visst år är det klart att det är frågan om sekelskiftets Sverige utan Norge. Mitt i allt var man tvungen att vänja sig vid ett mindre Sverige, som i Lagerlöfs bok snarare beskrivs som hemtrevligt och vänligt än stort och pompöst, fastän sekelskiftets Sverige plågades av bland annat tuberkulos, arbetslöshet och växande politiskt missnöje. I boken framträder även samtidens oro för skogarnas välmående, men någon skogsaktivist är Nils Holgersson inte, utan han håller försvarstal såväl för järnindustrin i Bergslagen som för verkstäderna som växer upp här och var. Nils Holgerssons Underbara Resa är ett intressant verk. Skriven av en av tidens största barnboksförfattare är den lätt att avfärda som kvällsläsningsmaterial för barnen, men den var de facto ett inflytelserikt verk. Den användes i många svenska skolor under en lång tidsperiod och bidrog till tusentals barns uppfattning om det nya tals Sverige. Trots att det idag

7 kan förefalla konstigt att läsa om jättar och älvor på geografitimmen, är det inte alls säkert att dagens mer faktabaserade och torra litteratur för lågstadiebarn är lika effektiv. Selma Lagerlöf strävade trots allt efter att skapa en lärobok som barnen skulle njuta av att läsa. I många fall kan man anta att detta faktiskt var ett effektivare sätt att lära barn geografi än forntidens auktoritära eller dagens faktabetonade litteratur. Tiden kommer att visa om det någonsin mer kommer att skapas en lågstadielärobok som ännu är intressant och läsvärd för personer av alla åldrar hundra år efter att den getts ut! Artikeln baserar sig delvis på Gunnar Ahlströms Den underbara resan (1942) Sagt och gjort Om en person skulle springa efter en twelve-pack Karjala skulle man åtminstone ha det. - Henrik Silén dagen efter Jag vet om Vitryssland. Det är världens onödigaste land. Jag menar, det finns ju redan ett Ryssland! - Patrik Westerback ger sin syn på världskartan Varför finns det inte Alko överallt? - Helena Holm i ett okaraktäristiskt uttalande Ditt brevdiarium seglar nog lite som Harri Harkimo på de sju haven. - Nils Erik Forsgård under proseminariet Det här var kanske inte så bra - Hena efter att ha slagit hål på frysen och fyllt Exilen med freongas Men dit på den där sitsen kommer väl bara såna där finnar? - Ralf Palmgren om Kronos-sitsen Jag hade inget WC-papper men jag hade en kniv. - Mari Olafson Lundemo om sin interrailresa 7

8 Från predikstolen: Ingen använder skruvmejslar längre Text: JANI MARJANEN Ingen använder skruvmejslar längre, svarade Tommy Lindgren på min klagan om hur jobbigt det är att skruva upp papperspersienner i vårt nya hem. Lindgren, som inte är Don Johnson Big Bands frontalfigur, utan en trevlig typ som renoverade hemma hos, rekommenderade att vårt hushåll investerar i en billig och bra elborr. Jag är väl historiker även i det här avseendet, ursäktade (och försvarade) jag min gammalmodighet. Att vara historiker är som andra identitetsmarkerande benämningar en god orsak till att man beter sig idiotiskt, irrationellt eller gammalmodigt. I stället för att erkänna att jag är lat och snål och därför inte skaffat en borr, skyller jag på att jag är historiker. Det är vår juttu. Historiker får kicks av att göra saker på ett gammalmodigt sätt även i fall då de inte besitter några historiska kunskaper i ämnet, i det här fallet skruvhistoria. (Märk att skruvhistoria inbegriper både skruvar som föremål och att skruva som aktivitet.) Som argument är dock jag är historiker ungefär lika dåligt som de populära svepskälen jag är österbottning eller jag var full. Den observanta läsaren vet säkert redan vad jag är ute efter. Den mindre begåvade läsaren kanske ställer sig frågan: Vad har detta egentligen att göra med Historisk Tidskrift för Finland? En hel del, är svaret. Det är nämligen så att medlemsantalet i många centrala föreningar överlag håller på att sjunka. Mer precist: Gamla människor dör. Gamla människor har varit mer 8

9 eller mindre passiva medlemmar i en massa föreningar vars uppdrag de sympatiserat med. De har fått hem föreningens tidskrift och medlemsblad, men har oftast inte varit aktiva i själva föreningslivet. De har tyckt att det har varit viktigt ändå. Ja, och nu dör de. Unga människor har däremot inte visat intresse för passivt medlemskap. I stället organiseras egna föreningar, av typen Finlandssvenska Kouribollssällskapet eller 1817-sällskapet. De unga sitter i styrelser och kommittéer för sina nya föreningar, men föreningarnas verksamhet är föga imponerande. Läget är alltså det att många (ofta vetenskapliga) organisationer har värdefulla uppgifter att sköta; de ger ut tidskrifter av hög kvalitet och är viktiga samhälleliga aktörer, men då medlems- och prenumerantantalet sjunker, minskar olika stöd och motivationen. Så även bland historiker. Historiska föreningen ger ut Historisk Tidskrift för Finland, men yngre historiker visar föga intresse för tidskriften eller den övriga verksamheten (läs: betalar ej medlemsavgift). Nu är det skäl att märka att min röst blir lägre och får en starkt förmyndaraktig ton. Det finns kanske skäl för historiker att agera så som historiker gör, det vill säga gammalmodigt. Det kan hända att det fortfarande finns något värdefullt i att facktidskrifter ges ut, inte bara olika sorters lifestyle-tidningar (till exempel Papyrus). Det kan hända att man vill stöda en förenings verksamhet, även om man inte aktiverar sig i en förening. Åtminstone om man är historiker. Passivera er! Bli medlemmar av Historiska föreningen! Skribenten äger inte en borr, men flera skruvmejslar och är redaktionssekreterare för Historisk Tidskrift för Finland. I nästa kolumn avslöjar han varför finlandssvenskar inte borde rösta på SFP, utan prenumerera på Historisk Tidskrift för Finland i stället. 9

10 Årsfest -06: Antik orgie!!! Historicus XLIV årsfest i antikens tecken ordnades i år den på Nylands Nation. Detta år hade verkligt många ansträngt sig för att utstyra sig enligt temat. Priset för årets bästa utstyrsel gick till Henry Nero Rask. Festtalare i år var italienaren Vesa Matteo Piludu som talade om Euleusis mysterier, sjöng glatt med i Bandiera Rossa och tackade Historicus för protesten mot Berlusconi. Festen fortsatte med sillfrukost som övergick till en ölkväll för de mest törstiga. 10

11 Strafen! Strafen! Strafen! Vill man vara fin......får man lida pin 11

12 Halledodis vad sött! Two is a couple... three is a crowd 12

13 Med långa ludna svarta ben När drömmar går i uppfyllelse...? En man och hans sko... 13

14 Let s talk about hangovers Sitsen är undanröjd, kvällen har övergått till natt, och natten till morgon. Någon gång under småtimmarna kröp du hem och somnade på din säng med byxorna halvt neddragna, lyckligt ovetande om den fasa som kommer att hemsöka dig nästa dag. Och så, när solens obönhörliga strålar tränger sig igenom dina rödsvullna ögonlock och ditt medvetande så småningom återvänder slår den till, så säkert som utskällningen på proseminariet. Kalla det vad du vill, men baksmälla, krabbis, kankkunen, pappa är lite trött idag har hemsökt mänskligheten längre än vi historiker bryr oss. Ända sedan den dagen då människan tog något så vanligt och trivialt som säd, och såg att naturen hade ett högre syfte än bröd för denna enkla planta, har krabbisen varit ett gissel för festprissar världen över. Men vad är då krabbis och hur kan man undvika den (förutom på det självklara, fruktansvärda sättet att inte dricka)? Rent medicinskt sett kan man dela in bakfyllan i tre delar: huvudvärken, illamåendet och ångesten. Alla drabbas inte alltid av alla tre symptomen, men de flesta har upplevt dem åtminstone i någon form. Huvudvärken är kanske den vanligaste följden av en natt ute på stan, och som tur är det symptom som också går att bota enklast. Värken beror på att alkoholen torkar ut kroppen genom att bl.a. vara diuretiskt, alltså vattenutdrivande (tvivlar man på detta är det bara att ta några öl under höstseminariet och sedan sitta i bussen ett par timmar). 14

15 med mycket flott ofta gör susen på morgonkvisten. Då vätskebalansen rubbas och kroppen torkar ut krymper hjärnan en aning, vilket gör att hjärnhinnorna blir utdragna. Eftersom hjärnan och dess hinnor egentligen är ett stort knippe nerver är det kanske inte sedan så svårt att förstå att det värker då dessa hinnor börjar dras ut. Huvudvärken är alltså en direkt följd av uttorkningen (vilket betyder att att dö i törst t.ex. i öknen är som att ha en baksmälla man dör av) och går att lösa genom att inmundiga häftiga mängder vatten innan man går och lägger sig. Kom dock ihåg att kroppen endast upptar ca 8 dl vatten i timmen, resten går rakt igenom, så det kan vara nödvändigt att dricka i etapper. Salt är vätskebindande, likaså fett, varför en läcker baconsmörgås Illamåendet är i många fall det långvarigaste symptomet på krabbis. Det är inte okänt att gårdagens festprisse tillbringar en hel dag i tillbedjan framför porslinstronen. Detta beror på den svåra förgiftning personen i fråga ådragit sig under kvällen innan. Ja, just det, livets vatten är ett gift för människan (egentligen är alkohol små mikrobers avföring, men eftersom punsch är tillräckligt äckligt som det är, tas detta sällan upp). Giftet härstammar från våran lever och dess förbrännande av alkoholen. Då etanol (den sprit man hoppas att skall finnas i sitt glas då man skålar) bryts ner av levern bildas i slutskedet en aldehyd, ett milt gift. Livets vatten är ett gift för människan Kräkningarna och det allmänna illamåendet är alltså allmänna förgiftningssymptom. Dricker man istället metanol bildas formaldehyd vid nedbrytningen vilket är ett direkt dödligt gift, t.o.m. i små doser. Lösningen på problemet är i bägge fallen det som kallas krapularyyppy, alltså att uppehålla berusningsnivån. Så länge du har tillräckligt med sprit i blodet 15

16 bildas nämligen inte aldehyderna (detta har faktiskt räddat många metanoldrickares liv). Enda problemet är naturligtvis att man i något skede måste sluta dricka, och då slår levern till... Ångesten, morkkisen, werltschmerz, är snarast en psykologisk effekt, dock med en fysisk bakgrund. Alkoholen innehåller ämnen som är vanebildande, liksom det mesta goda här i världen, och det är detta karaktärsdrag vi nu skall undersöka. Då du har fått i dig en stor dos av det vanebildande ämnet vill kroppen ha mer, och ifall du inte får mer (läs: pengarna tar slut) kommer du att drabbas av abstinenssymptom, alltså händerna darrar, kallsvett och, just det, ångest. Kroppen vill helt enkelt ha mer, trots att vissa organ (som levern och din stadigt krympande hjärna) skriker och protesterar. Tyvärr finns det bara ett sätt att bli av med en frestelse, och det är att ge vika för den. I skrivande stund arbetade författaren hårt på morgondagens krabbis 16

17 Som en fortsättning på vår serie om Historicus hedersmedlemmar följer här en liten hälsning från Marianne och Dag Lindberg. Dag Lindberg är grundande medlem och undertecknad född kom med i november 1962 när föreningen alltså grundades. Den hösten hade jag börjat studera för dåvarande t.f professor Hans Hirn. Vi, de, tyckte väl att det behövdes en studenförening för historikerna, eftersom Historiska föreningen ansågs vara de graduerades, vi besökte visserligen den föreningen också men där vågade åtminstone inte jag öppna munnen. Min man som började studera ren 1958 var en gamyl när jag började. Tala om åldersskillnader! Jag började studera för att jag ville veta hur saker och ting egentligen hängde ihop, till min och mångens förvåning valde jag som kommer från Österbotten Helsingfors universitet och inte Åbo Akademi, vilket de flesta gjorde. Jag ångrade mig inte. Möten hölls en gång i månaden och vin och ost serverades. Vårutflykten var en stor händelse och däremellan ordnades andra utflykter. Några intog Nya studenthuset, medan några såg tecknade filmer, dvs. min man var på bio medan jag ockuperade Studenthuset tillsammans med några andra från Historicus. Ack ja! Vi gifte oss i alla fall Nu träffar jag en hel del tidigare elever på Historicus och det är trevligt, likaså min man, eftersom han en tid var assistent på Uni för prof. Gallén, med vilken vi ju gjorde vår berömda studieresa till Italien, oförglömlig,( ), men den var inte Dag med på. han var hemma och skötte assistenturen. I all korthet! Hälsningar! Manne Lindberg (hustru till hedersmedlemmen) 17

18 Paris en stad i förändring? Text: JULIA DAHLBERG Jag försöker förstå min tillfälliga hemstad. Paris år vad är det? Kaféer, parker, välklädda människor, ett glas rödvin kanske och flanörer vid boulevarderna... Bilden irriterar mig litet för den är ju som tagen ur en tavla från början av förra århundradet Det kunde lika gärna vara Albert Edelfelt som beskriver staden... Men en stad kan inte vara exakt likadan i hundra år. Det måste finnas någonting som beskriver livet här just nu. När jag blir gammal vill jag inte att man förväxlar mina brev från Paris med Edelfelts En vän till mig frågar: Vad är det dom bråkar om egentligen där i Sorbonne?. Nyheterna om demonstrationerna i Frankrike har burits ända till Norden via medierna och jag försöker med några meningar förklara både det allmänna händelseförloppet i början av mars då ett par hundra studenter ockuperade Sorbonne för tre dagar och även demonstrationerna som blivit allt häftigare under hela mars månad och som utmynnat i generalstrejk mot slutet av månaden. Att beskriva den franska inrikespolitiken, studenternas och demonstranternas åsikter samt hela händelseförloppet som lett till att över 40 franska universitet i skrivande stund är stängda är inte en helt lätt uppgift, men den ger mig en idé. Paris lever, som få andra städer, i en total symbios med sin historia. Det är som kabaréerna på Montmartre med det beryktade Moulin Rouge i spetsen; dessa institutioner säljer sina biljetter till medelmåttig 18

19 middag + dito spektakel för 100 euro uteslutande på grund av den idé som existerar i folks huvuden och som härstammar från tiden då prisnivån var en helt annan och dessa etablissemang frekventerades av herrar som Toulouse-Lautrec och andra. Det samma gäller för de demonstrerande studenterna i Quartier Latin. Även om studenterna naturligtvis också har sina helt dagsaktuella orsaker till att protestera finns idéerna som härstammar från helt andra tider också mycket synligt med i deras tankevärld. Seines västra strand har genom hela Paris historia varit platsen där intellektuella, fritänkare, revolutionärer och konstnärer samlats. Det är inte en slump att man av positionen på Notre Dames svagt urskiljbara torn i bakgrunden Eugen Delacroix stora målning Friheten på barrikaderna kan utläsa att den här barrikaden är placerad någonstans på västra stranden i närheten av Sorbonne... Två historiska företeelser figurerar således slående ofta i demonstranternas retorik under denna mars månad Ordet revolution är det oftast förekommande av alla i demonstranternas graffiti klottrade på gator, skyltfönster, Sorbonnes väggar och polisernas kravallstängsel... Men utöver detta är det kort och gott året 1968 som ständigt återkommer såväl i retoriken som i klottret. Vi fortsätter det som påbörjades 1968 står 19

20 det på en av väggarna vid Place de la Sorbonne. Den berömda ockupationen av Sorbonne i maj 1968 som satte hela Frankrike i gungning med generalstrejk och kravaller över hela landet lever i studenternas såväl som vanliga fransmäns minne. Pressen skriver: inte sedan 1968 har Sorbonne varit ockuperat... och en av de intervjuade ockupanterna konstaterar:...om jag hade trott att jag en dag skulle få vara med om att ockupera Sorbonne.... Folket lever i en nostalgi över en identitet som härstammar från en annan tid Men det är kanske inte egentligen själva händelserna 1968 som demonstranterna innerst inne är nostalgiska över. Jean-Paul Dubois skriver i romanen Une vie française (2004): 1968 var en intergalaktisk resa, en hjältesång mycket radikalare än den blygsamma, amerikanska erövringen av rymden som bara hade för ambition att lägga under sig månen. För under denna majmånad handlade det; varken mer eller mindre; om att samtidigt, utan särskild budget, utan uppgjord planering, utan träning, utan führer, utan caudillo, skeppa ombord miljoner av män och kvinnor mot 20 en ny planet. En annan värld där konst, utbildning, sex, musik och politik skulle vara frigjorda från de inskränkta normerna och stagnerade lagarna i den rigorösa efterkrigstiden. Vad det egentligen handlar om kan man således utläsa ur de flygblad som delas ut kring demonstrationerna. En av dessa pamfletter uttrycker klart vad det är frågan om: Universiteten var förut institutioner för en ständig intellektuell debatt. I dagens universitetsvärld har denna samhälleliga, politiska, ideologiska och moraliska debatt tystnat. Vi demonstranter vill återuppväcka debatten och återskapa universiteten som arenor för åsiktsutbyte. Studenterna är nostalgiska över den tid då aktivism var vardag, en tid då Sartre och de Beauvoir filosoferade i de rökiga barerna vid Saint Germain... Hela Paris lever i en dylik nostalgi. Under flera århundraden var Paris Europas och världens konstnärliga, politiska och ekonomiska huvudstad. Versailles dominerade modet vid Europas hov och konstnärerna, poeterna och artisterna vid Montmartre utgjorde avantgardet inom konsten... Staden Paris är utanpå likadan i dag som

21 för hundra år sedan men folket lever i en nostalgi över en identitet som härstammar från en annan tid. Därav svårigheten att beskriva staden Paris år Post scriptum: Att aktivismen och intellektualismen dock inte är fullt så döda i Paris som studenterna här föreställer sig, kan utbytesstudentskan från Helsingfors dock vittna om. Hade aktivismen verkligen varit död hade inte stundvis 200 poliser, i skrivande stund (31.3), bara ett femtiotal med kravallstängsel och vattenkanoner vaktat avspärrningarna kring Sorbonne... Sagt och gjort forts. Brokeback Mountain är nog en bra film, men jag kan VERKLIGEN inte identifiera med NÅGON av karaktärerna. - Nils Erik Forsgård upprepade gånger under årsfesten Det är ju inte alltid man sitter och äter med en halvnaken karl. - Nils Erik Forsgård om sitt bordssällskap If you want to fuck, don t hesitate to ask. - Fil. Stud. Mikael Björk skapar internationella kontakter Huj! Äckelpäckel! - Lotta Nylund under årsfestsillisen Vad är det som är neråt på dagen och uppåt på natten? - Oliver Fewster under sin fars karonkka. Svaret lär vara Historicus ordförande Det här är ju ditt hus. Det är ju klart att du skall få gå i duschen i din egen säng här. - Tobias åt Lotta dagen efter Dereks karonkka Du är så röd i ansiktet Axel, dansar du också magdans? - Oliver Fewster, 6 år, dagen efter karonkkan Axel säger att jag ska dricka Jaffa Men Axel dricker inte Jaffa Han dricker bara sån däna starkare viner Men Tobias och Mikael dricker mjölk! - Oliver vet 21

22 ABC för historiker - från Absolutist till Årsfest Absolutist Jävligt trist. Alina Det som skiljer oss från Vacum. Festlokal. Alkoholist En lycklig student. Akademisk kvart Tillåten försening. Annette Allas vår saknade assistent. Skall Derek kunna fylla hennes skor? Assistent Avvärjar ankommande apokalypser. Bandiera rossa Acceptabel stalinism. Cui bono? Till vilken nytta? Historicus motto. Evighetsstuderande Mer än sjunde årets studerande Exilen Våran möteslokal med bordellinredning. Fil.stud. Är vi allihopa. Foppa Nils Erik Forsgård, Fil.Dr f.d. tf. Pr. f.d. Gamyl Äldre studerande. Se Alkoholist. Gradu En sista kraftansträngning. Gulis Ny studerande. Historicus framtid. Gästboken Värdefullt historiskt dokument i vardande. Hemsidan Historicus bildarkiv mm. Historiaden Vår återuppväckta sporttradition. Trekamp mot Kleio. Nu med ny pokal. Historicus Våran ämnesförening. Skojigare än det låter. Historiska föreningen Pensionerade historicusare med starka åsikter HSF-HOL Historiestuderandenas förbund. Alldeles vansinnigt spännande. Humanist - Humanisticum Takorganisation för humanistiska ämnesföreningar. Tjänar antagligen något syfte. HUS En aldrig sinande källa för jomspost. Höstexkursion Sprit på hjul i oktober. Exkursion utanför Ring III. 22

23 Invigningsseremoni för gulisar. Insten Historiska Institutionen. Samlingsplats, anslagstavlan. Julfest Julefrid och spirituell samvaro. Åtminstone spiritus. Kjaempetorskarne Historicus sportfraktion. Sover av sig ruset. Kleio Vänförening i Åbo. Ärkefienden. Klubben Historicus alternativa festlokal. Finns både Nylles och Spektrums. Kronos Våra ugriska grannar. Värddjur för vårt parasiterande. Kvarteret Fixar sprit till fester. Ibland. Förskingrar Kenneths arv. Könsfördelning Snedvriden. Lärostolsresa Lössläppt samvaro utanför landets gränser. Vi lär oss om smutsiga folk. Mejje Professor. Kostymklädd armhävningsexpert. Nylle Nylands Nation. Finlandssvenskhetens högborg. Infiltrerat av historiker. Papyrus Historicus skvallerblaska. Läs vad du sagt och gjort. Professor emeritus Matti Klinge, en levande legend inom finländsk historieskrivning. Prosemi Wannabe vetenskapligt arbete. Du lär dig följa regler och ta kritik. Sibbo Ett glidande geografiskt begrepp som kan innefatta allt mellan Mannerheimvägen och Borgå. Skördefest Kräftkalas med assistenten. Sommartent När du inte har fått sommarjobb. Spektrum Ljusröda samarbetspartners. Riddare av det svarta hålet. Studiepoäng Ca en halv studievecka. Studievecka Ca två studiepoäng. Sångboken Fråga inte, det är tillräckligt stressigt som det är. Vacum En mytomspunnen lokal som endast existerar i de äldres sinnen. Lär ligga bortom Alina. VIP Very Important Professor, you know Vårlunch En utflykt i det gröna. Vårseminariet Längre utflykt med svenskarna. Världsmedborgare Nisse Kosmopolit. Årsfest Tematisk sits på Caesars dödsdag. Övrigt Allt det du borde veta men vi inte törs skriva 23

24 Papyrus/Historicus r.f. Historiska institutionen Unionsgatan 38 A PB Helsingfors 2 24

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 ÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 Ordlista luciafirande tinning isolerad dagen efter - symptom alkoholvanor avvänjningskur deltidsjobb hjälpåtgärder socialtjänstlagen familjerådgivningsbyrå

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk

Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk IDS-100 Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk Namn Datum (år mån dag) I detta formulär finns listade ett flertal situationer i vilka många människor ofta dricker alkohol

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning TÖI ROSPE B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning Ordlista infarkt talförmåga diffus smärtförnimmelse hjärtattack disposition (för en sjukdom) omtöcknad squash övervikt kolesterolhalt kolhydrat

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Elevmaterial BIT IHOP NU! SIDAN 1. Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) Kapitel 1 och 2 1. Hur många skott ska Robin skjuta?

Elevmaterial BIT IHOP NU! SIDAN 1. Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) Kapitel 1 och 2 1. Hur många skott ska Robin skjuta? BIT IHOP NU! SIDAN 1 Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) Kapitel 1 och 2 1. Hur många skott ska Robin skjuta? 2. Hur ofta brukar Robin följa med till skjutbanan? 3. Vilken dag

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Jag vet inte hur många gånger jag hört att ett utbrott kom som en blixt från klar himmel och varje gång tänker jag: Det stämmer inte!

Jag vet inte hur många gånger jag hört att ett utbrott kom som en blixt från klar himmel och varje gång tänker jag: Det stämmer inte! Energi Mia Kårlycke Jag vet inte hur många gånger jag hört att ett utbrott kom som en blixt från klar himmel och varje gång tänker jag: Det stämmer inte! Mia Kårlycke Att energin inte räcker till är ett

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Ett glas vin kan väl inte. skada?

Ett glas vin kan väl inte. skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Kvinnors dryckesvanor skiljer sig idag markant från hur det var för bara några år sedan. Vid trettio har man ofta hunnit skaffa sig vanor

Läs mer

Ledaren ------------------------------------------------------------------------------------------- Tummas hörna

Ledaren ------------------------------------------------------------------------------------------- Tummas hörna Ledaren Ja nu är lägret i sitt esse. Vi klarade av minior-invationen och nu har vi oxå, trots dålig mobil täckning, klarat av ytterligare ett SMS. Jag ser att de flesta scouterna verkar trivas och det

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

FRÅGA 1: NÖJESPARKER. VUXEN I vilken nöjespark står denna byst? 1 Folkets park, Malmö Gröna Lund, Stockholm 2 Liseberg, Göteborg

FRÅGA 1: NÖJESPARKER. VUXEN I vilken nöjespark står denna byst? 1 Folkets park, Malmö Gröna Lund, Stockholm 2 Liseberg, Göteborg 7 23 60 85 FRÅGA 1: NÖJESPARKER VUEN I vilken nöjespark står denna byst? 1 Folkets park, Malmö Gröna Lund, Stockholm 2 Liseberg, Göteborg Detta är en berg och- 1 buktbana dalbana 2 svackbana 9 45 51 79

Läs mer