J-E Sundström Matera medica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J-E Sundström Matera medica"

Transkript

1 DYSBIOSER Patologi Allmänt Dysbiostyperna Föruttnelsedysbios Intestinal autointoxination Jäsningsdysbios Diagnostik Tarmsanerande åtgärder Behandling av dysbioser Probiotika Olika prebiotika Antioxidanter och tarmfloran Patologi Allmänt Tarminnehållet hos en frisk västerlänning innehåller bakterier/g. Tjugo bakterier dominerar ca 75% av alla kolonierna; ej sporbildande anaerober dominerar över aerober i en kvot om 5 000:1. Organismer isolerade från slemhinnan är annorlunda från de man finner i avföringen och varierar även efter var i den gastrointestinala apparaten man mäter, det finns t.ex avgjort mindre bakterier i magsäcken. De vanligaste organismer man finner i slemhinnorna är kockobaciller och streptokocker, i ventrikelduodenum dominerar jästorganismer och laktobaciller som lever i tarmlumen. I kolon finns dessutom spiroketer och fusiforma bakterier som lever i slemhinneytan och anaeroba bakterier såsom eubakterier, bakterioider och bifidobakterier i lumen. De bakterier som normalt finns i tarmen utgör ett skydd mot nytillkommande mikroorganismer, dels genom att de förbrukar näring och syre och dels genom att de utsöndrar antibiotikaliknande ämnen som utgör ett svar mot invaderande bakterier. Den normala balansen kan störas av olika faktorer, t.ex kraftiga förändringar i dieten, felaktig antibiotikaanvändning eller invasion av patogena bakterier. Dem etablerade tarmfloran har anpassat sig till de näringsförhållanden som råder och till andra selekterande faktorer, såsom gallsalter m.m. En annan viktig skyddsmekanism mot nykolonisation i tarmen är saltsyran i magsäcken (Iwarson S et al.) Viktiga homeostatiska funktioner hos tarmfloran (Quigley EM) 1. Metabolisk betydelse Fullt utnyttjandet av kalorier Producerar kortkedjiga fettsyror Producerar arginin och glutamin Syntetiserar vitamin K och folsyra Deltar i läkemedelsmetabolism (exempelvis: aktiverar 5-aminosalicylsyra från sulfasalazin) 2. Dekonjugerar gallsyrorna 3. Förhindrar kolonialisering av patogena mikroorganismer 4. Immunologiska effekter Stimulerar IgA-produktion Gynnar antiinflammatorisk cytokines och nedreglerar proinflammatorisk cytokines Inducerar T-regceller Vanligaste symtomen vid dysbioser: Magsmärtor, magramper, uppkördhet och obehagskänslor av magen Flatulens Förstoppning, diarré, eller ömsom förstoppning/diarré Illaluktande avföring Halitosis, indigestion Aptitlöshet, födoämnesaversioner, eller begär efter vissa födoämnen, drycker

2 Födoämnesallergier Läkande tarmsyndromet Inflammatoriska G-I tillstånd t.ex gastrit, kolit Systemiska problem såsom huvudvärk, trötthet, och hudproblem (eksem) Lättast torde den antibiotikarelaterade dysbiosen vara, eftersom dess orsak är så uppenbar. Eljest kan de olika dysbioserna vara skilda i symtomen, beroende av tarmflorans sammansättning och om a) den karaktäriseras av en tydlig gasbildande form = jäsningsdysbios eller b) en form med illaluktande avföring = förruttnelsedysbios. Men symtomen kan vara högst varierande inom dysbiosformerna. Höga nivåer av: Bakterietyp Enterkocker Streptokocker Ofta förekommande symtom Huvudvärk, armsmärtor, skuldersmärtor, myalgier, palpitationer och insomningssvårigheter Abnormal trötthet efter fysisk aktivitet, fotofobi, minnesluckor, palpitationer, yrsel och matthet Dysbioser och kopplingar till andra tillstånd IBS: I studier på IBS-patienter ses ofta en signifikant stegring av gasbildning (tydligt väterik), och en diet som återställer en normal tarmflora hos dessa patienter medför avsevärt minskad sjukdomssymtom och en minskning av maximal gasexkretion. Ulcerös kolit: Det finns en teori att bakteriella kolesterol- eller gallsyrametaboliter (koprostanol m.fl) kan orsaka UC, det finns dessutom en interaktion mellan dessa metaboliter och kolons epiteliala celler vilket kan vara en bidragande orsak till utvecklingen av koloncancer. Många naturläkare anser också att celiaki och Crohns sjukdom är relaterat till denna patologi. CFS: Med en ökad transport av endotoxiner från gramnegativa bakterier genom tarmväggen. Jämför intestinal autointoxination och läckande tarmsyndromet. Candidiasis: Candidainfektioner kan inbegripa hela kroppen, och kan gastrointestinalt ge sig till känna som uppkördhet, rapningar, väderspändhet, trötthet, depression, ångest, hudutslag och brister i immunförsvaret. För diagnostik se nedan. Det finns en allt större anledning att anta att kroppsvänliga bakterier har effekter på CNS. Särskilt Lactobacillus rhamnosus kan ha effekter på neurotransmittorsubstanser såsom GABA B1b mrna i hjärnan. Än så länge har man endast fastställt detta i djurförsök men med en förhoppning att kunna iaktta om liknande egenskaper kan påvisas på människa. Dysbiostyperna Föruttnelsedysbios Uppstår vid en diet rik på fett och animalt kött, fattig på olösliga fibrer. Denna diet producerar en ökad koncentration av bacteroides sp. och en minskning av koncentrationen av Bifidobacteria sp. i avföringen. Den ökar gallflödet och inducerar bakteriell ureasaktivitet (Brown JP, 1977). Epidemiologiska och experimentella data antyder att denna typ av dysbios bidrar till cancer i kolon/bröst. Verkningar av dysbiosen: 1. Ureas, som produceras av Bacteroides-, Proteus- och Klebsiella-arter, hydrolyserar urea till ammoniak, vilket ökar avföringens ph. 2. Bakteriell dekarboxylering av aminosyror bidrar till vasoaktiva och neurotoxiska aminer, inkluderat histamin, oktopamin, tyramin och tryptamin; dessa absorberas via portala cirkulationen och deamineras i levern. Vid svår cirros når desssa den systemiska cirkulationen och bidrar till encefalopati/hypotension vid leversvikt. 3. Bakteriell tryptofanas omvandlar tryptofan till carcinogena fenolföreningar (Chung K-T et al.) 4. Andra bakteriella enzymer såsom β-glukuronidas hydrolyserar konjugerat ötrogen och gallsyror. Den hepatiska konjugationen och biliära exkretionen är viktiga mekanismer för östrogenregleringen i kroppen. Bakteriell dekonjugeringen ökar den enterohepatiska östrogenåtervinningen. 5. β-glukuronidas och andra hydrolytiska bakteriella enzymer kan också dekonjugera gallsalter. Dekonjugerade gallsalter är toxiska gentemot kolons epitelium och orsakar diarré. De kan bidra till utvecklingen av

3 koloncancer och ulcerös kolit. 6. Uppstår vid en diet rik på fett och animalt kött, fattig på olösliga fibrer. Denna diet producerar en ökad koncentration av bacteroides sp. och en minskning av koncentrationen av Bifidobacteria sp. i avföringen. Den ökar gallflödet och inducerar bakteriell ureasaktivitet. 7. Epidemiologiska och experimentella data antyder att denna typ av dysbios bidrar till cancer i kolon/bröst. 8. Verkningar av dysbiosen: 9. Ureas, som produceras av Bacteroides-, Proteus- och Klebsiella-arter, hydrolyserar urea till ammoniak, vilket ökar avföringens ph. 10. Bakteriell dekarboxylering av aminosyror bidrar till vasoaktiva och neurotoxiska aminer, inkluderat histamin, oktopamin, tyramin och tryptamin; dessa absorberas via portala cirkulationen och deamineras i levern. Vid svår cirros når desssa den systemiska cirkulationen och bidrar till encefalopati/hypotension vid leversvikt. 11. Bakteriell tryptofanas omvandlar tryptofan till carcinogena fenolföreningar. 12. Andra bakteriella enzymer såsom β-glukuronidas hydrolyserar konjugerat östrogen och gallsyror. Den hepatiska konjugationen och biliära exkretionen är viktiga mekanismer för östrogenregleringen i kroppen. Bakteriell dekonjugeringen ökar den enterohepatiska östrogenåtervinningen. 13. β-glukuronidas och andra hydrolytiska bakteriella enzymer kan också dekonjugera gallsalter. Dekonjugerade gallsalter är toxiska gentemot kolons epitelium och orsakar diarré. De kan bidra till utvecklingen av koloncancer och ulcerös kolit. Intestinal autointoxination Det var fysiologen Ilja Metjnikov ( ), som lanserade idén att fermenterade mjölkprodukter som t.ex yoghurt, var fördelaktig för den gastrointestinala mikrofloran. Hans tanke var att autointoxination pga dysbios uppstod genom förruttnelse av protein i tarmarna på grund av de intestinala bakterierna. Han ansåg att många sjukdomar, och åldrandet i sig kunde motverkas genom en förändring av tarmfloran. En nyare teori, som delvis börjat klarläggas är det läckande tarmsyndromet (Leaky gut syndrome): Det anges vara ett tillstånd med en ökad genomtränglighet av tarmens slemhinna, där stora molekyler, bakterier, proteinfragment och andra ämnen kan tränga över i blodet och orsaka trötthet, inflammation, magsmärtor, allergi m.m. Vid ME/CFS finns ökad transport av endotoxiner från gramnegativa bakterier genom tarmväggen, ett fenomen som av forskarna som studerat detta förhållande kallas intestinal mukosal dysfunktion. Förutom dysbios, är andra orsaker till intestinal permeabilitet: Postoperativt, posttraumatiskt, brännskador, septikemi, pankreatit, och chock; intestinala inflammationer eller infektioner, mukosa-oxidativ stress, stress, (över)användning av NSAIDs, alkohol(miss)bruk, komjölksallergi, onormal bakterietillväxt i tunntarmen, pankreasinsufficens och obstruktiv gulsot. Läckande tarmsyndromet är starkt besläktat med termen intestinal autointoxination, skillnaden ligger i den typiska förruttnelseprocessteorin för sistnämnda. Symtomen vid läckande tarmsyndromet förefaller vara mer psykologiskt betingade än de för den intestinala autointoxinationen. Grundbehandlingen är ofta lika för båda, med få skillnader; detta gäller också för sjukdomsprocessen: Graden av intestinal autointoxination ligger i: Diet: En diet rik på animala proteiner disponerar i högre grad för en ökning av (sub)toxiska nedbrytningsprodukter Härmed bestäms graden av intoxination och symtom därav Organismens detoxifierande förmåga Jäsningsdysbios (fementiv dysbios) Vid en intolerans mot kolhydrater bildas en onormal tillväxt av endogena bakterier i magsäcken, duodenum, jejunum och ileum samt blindtarmen (Kistler LA & Gianella RA). Orsaker kan också vara gastrisk hypoklorhydri, onormal tarmmotilitet, strikturer, fistlar, kirurgiskt orsakade åtknippningar, immunförsvarsbrister och malnutrition. En del av skadorna på organsystemens bakteriella överskott är beroende av bakteriernas produktion av proteaser vilka kan bidra till pankreas- och tarmluddsenzymer som orsakar pankreasinsufficens, slemhinneskador och malabsorption. Vid svåra fall blir villi tröga, vida och mononukleära cellinfiltrat i lamina propria uppstår. Ökad fekalt nitrogen leder till hypoalbuminuri. Bakteriernas konsumtion av kobalamin kan leda till brist.

4 Gallsalternas dehydroxylering försämrar micellformation. Den bakteriella endotoxemin bidrar till leverskador i djurstudier. Bakteriell överproduktion i magsäcken ökar risken för systemisk infektion. Gastriska bakterier omvandlar födans nitrater till nitriter och nitrosaminer, vilket ökar risken för magsäckscancer hos patienter med hypohydroklori. En del bakteriella infektioner i tarmarna kan öka den passiva intestinala permeabiliteten. Teorier antyder att jäsningsdyspeptiska syndrom (Hunisett et al.), i flesta fallen är beroende av jästsvampar och i ca 20% av fallen bakterier. Antibiotikarelaterad dysbios Antimikrobiella substansers påverkan av mikrofloran beror på det antibiotiska spektrumet, farmakokinetik, dos och duration. Särskilt vad det gäller spektrumet har t.ex ett medel med effekt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier större negativt inflytande på floran. Ökat antal av redan befintliga mikroorganismer såsom vissa svampar och Clostridium difficile, är vanligaste orsaken till antibiotikarelaterade diarréer; en överetablering av C. difficile kan ge direkt livshotande infektioner. Med dysbiosen uppträder även följande störningar: Minskning av kortkedjiga fettsyror såsom mjölk- och propionsyra, vilket kan resultera i en störd elektrolytbalans och diarré. Ökad mottaglighet för intestinala patogener beroende av minskad kolonialiseringsresistens. Minskade terapeutiska effekter av ett flertal medicinalväxter och fytoöstrogenhaltiga födoämnen. Av enzym som produceras av tarmbakterierna, är troligen β-glukosidas; många aktiva beståndsdelar i medicinalväxter är glykosider vars aglykon aktiveras först efter enzymets hydrolys. Exempel på sådana medicinalväxter är Salix spp, Cassia senna, Rheum palmatum, Harpagophytum, Glycine max, och Trifolium pratense. Effekter av några utvalda antibiotikas effekter på den gastrointestinala mikrofloran (Hawrelak JA & Myers SP) Substans Effekt på Onormal mängd av Enterobakteriekocker bakterier Entero- Anaeroba resistanta stammar Dagar till tarmfloran normaliserats (postadministrativt) Ampicillin + i.u av Lactobacilli & Bifidus; av Candida; SCFA-produktion Ampicillin/ Sulbactam Övrigt + 14 av Lactobacilli & Bifidus Amoxicillin + i.u av Candida Amoxicillin/ clavulanic acid + i.u Azlocillin + i.u av Lactobacilli Aztreonam + 14 Bacampillicin i.u Ingen signifikant skilln. hos Lactobacilli, Bifidus eller jästorganismer Cefaloridin i.u Cefazolin + i.u Cefbuperazon 28 av Lactobacilli & Bifidus Ceftizoxim + i.u Ingen effekt på Lactobacilli; av Citrobacter spp. & Proteus spp. Ceftriaxon + 28 av Bifidus; av Candida; 30% av subst. utsöndrat biliärt Cefradin i.u Ingen av jästorganismer

5 Cefrocil + 4 av C. difficile Ciprofloxacin 7 av jästkolonialisering; ingen eff. på Bifidus & Clostridia Enoxacin 14 av Candida Erythromycin + i.u Ingen signifikant skilln. av Lactobacilli & Bifidus; av jästkolonialisering; SCFA-produktion Fenoximetylpenicillin 14 Ingen signifikant skilln. på Bifidus; större doser Lactobacilli Imipenem/ cilastatin 14 av Lactobacilli & Bifidus Kefolor + 7 av Bifidus; av C. difficile Klindamycin % av substansen utsöndrat biliärt SCFA-prodkction; av Bifidus & Lactobacilli Lomefloxacin 21 Metronidazol i.u Ingen signifikant skilln. på Lactobacilli, jästorganismer, Bifidus, & SCFA-produktion Moxalactam + 14 av Lactobacilli & Bifidus; av Candida & C. difficile Norfloxacin 14 Ofloxacin i.u av Lactobacilli & Bifidus; av Candida Pefloxacin i.u Ingen eff. på Candida Piperacillin i.u Pivampicillin + i.u av Candida; inga skillnader på Bifidus & Lactobacilli Pivmecillinam + i.u av Lactobacilli & Bifidus Talampicillin + i.u Temocillin i.u Tetracyklin + i.u av Candida; av Bifidus & Lactobacilli Tikacillin i.u av Lactobacilli & Bifidus Tinidazol i.u Ingen signifikant skilln. på Bifidus, Lactobacilli, eller SCFA Doxycyklin + i.u Ingen eff. på SCFAproduktion = starkt undertryckande (> 4 log 10 CFU/g fekalier); = milt till måttligt undertryckande (2-4 log 10 CFU/g fekalier); = ökning av antalet organismer under terapi; - = inga signifikanta skillnader; = minskning; + = positivt resultat; SFCA=(Short-chain fatty acids) kortkedjiga fettsyror (t.ex mjölksyra); Bifidus= Bifidobacterium spp.

6 Diagnostik J-E Sundström Matera medica Anamnes: Diet, avföringsvanor, näringsstatus (särsk. kobalamin), läkemedelsanvändning (antibiotika, NSAIDs eller kortisonpreparat). D-arabinitol är en metabolit av flertalet arter av Candida (C. glabrata och C. krusei undantaget). I normal urin och även serum finns D-arabinitol/L-arabinitol i ett ungefärligt förhållande 2:1. Arabinitol utsöndras i urin, där halten är upp till 60 gånger högre än i serum; kvoten är samma som i serum. Vid nedsatt njurfunktion stiger såväl D- som L-arabinitol i serum, men kvoten påverkas ej. Diagnostiken baseras därför på denna kvot istället för absolutvärdet av D- arabinitol, detta för att undvika falskt positiva resultat beroende på nedsatt njurfunktion. > 5 Positivt 3-5 Gränsvärde < 3 Negativt CDSA (Comprehensive Stool and Digestive Analysis test) kan ge svar om abnormala störningar i - såsom förekomsten av Klebsiella, Candida och andra patogena bakterier, parasiter, förmåga att uppta näringsämnen och förekomsten av gliadinantikroppar (gluten). Tarmsanerande åtgärder Behandling av dysbioser I en studie med 165 patienter med övertillväxt av bakterier i tummtarmen, och som var LBT-positiva (lactulose breath testing), visade det sig att fytoterapeutika var lika effektiv som rifaximin för behandling (Chedid V et al.) Vid användningen av immunomodulatorer (Echinacea) har man en rationell strategi mot infektiösa orsaker, t.ex vid läkande tarmsyndromet. Högfibertillskott reglerar effektivt den normala tarmfloran. Vid fermentiva dysbioser dock kan höga fibertillskott störa tarmens naturliga ekologi (Berghouse L et al.) Morotsoligosackarider har använts i över 100 år vid bakteriella diarrésjukdomar (Guggenbichler JP et al.) Vid läkande tarmsyndromet ges naturliga antiinflogistika/antikoagulantia, främst glutamin, N-acetylcystein och zink. Glutamin förser snabbt delande celler (i synnerhet lymfocyter och enterocyter) och intestinala epiteliala celler med bränsle; den upprätthåller även tarmens barriärfunktion, och är en prekursor för den endogena antioxidanten glutation. Hos septiska patienter har man sett att tillskott förstärker TLR4 (Toll-like receptor 4)-beroende immunespons och verkar antibakteriellt och antiinflammatoriskt. Tillskott minskar risken för nekrotiserande enterokolit/septikemi hos för tidigt födda vid oral tillförsel om 0,3 g/kg kroppsvikt och dag. Aloe: Retningslindrande, antiinflammatoriskt. Som ej värmebehandlad, färskpressad gel (vanligen försedd med konserveringsmedel). Antiinfektiöst vid läckande tarmsyndromet: Olivbladsextrakt som har starka antimikrobiella egenskaper. Kaprylsyra undertrycker intestinala svampinfektioner, främst candida albicans infektion. Bieffekter: Illamående, förstoppning, halsbränna, diarré, och indigestion. Ej till gravida eller ammande pga bristande dokumentation; risker finns för att kaprylsyra kan interagera med inotropa substanser, nimodipin, fenylbutazon, warfarin och NSAIDs-medel. Probiotika har i studier effekter mot: Ulcerös kolit. Crohns sjukdom. Nekrotiserande enterokolit. Förebyggande av antibiotikarelaterad diarré. Infektiösa diarréer, i synnerhet diarré orsakad av C. difficile. Förebygga inflammation i samband med ileo anal anastomos, IPAA. Förebygga och behandla eksem i samband med komjölksallergi. Understödja immunförsvaret. Saccharomyces boulardii: Som profylax mot antibiotikaassocierad diarré samt som tillägg vid antibiotikabehandling för att förhindra recidiv vid C. difficile-orsakad diarré. Lactobacillus acidophilus. Bacillus coagulans, en blandning av Lactobacillus plantarum CECT 7315 och CECT 7316 kan rekommenderas.

7 Produkt, innehåll Probio-Tec Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 Culturelle Lactobacillus casei subsp. rhamnosus GG Enterogermina Bacillus clausii Florastor Saccharomyces boulardii Miyarisan Clostridium butyricum MIYAIRI588 Mutaflor Escherichia coli Nissle VSL#3 Lactobacillus casei, L. plantarum, L. acidophilus, L. delbrueckii subsp. bulgar-icus, Bifidobacterium longum, B. breve, B. infantis), Strepto- Mekanism, effekt, Medicinska/kliniska fördelar Minskar förstoppning Förbättrar fekaliernas egenskaper och mikrofloran Har positiva effekter vid akut diarré Kan ha en effekt på det gastrointestinala systemet Reducerar antibiotikaframkallad diarré Stegrar intestinal antikroppsvar hos nappflaskfödda spädbarn Förebyggandet av systemisk bakteremi Förbättring av intestinal epitelial homeostas Minskar lokal och systemisk inflammatorisk reaktion Reducering av lipidackumulering Secretion of anti-inflammatory substances Lokal ROS-induktion Producerar bacteriocin Interfererar med bakteriestyrd signaltransduktion Förebygger rotavirus-relaterad diarré hos barn Gastrointestinala tillstånd i barndomen Minskar risken för luftvägsinfektioner hos barn Förebyggande på atopiska eksem hos barn med ökad risk för allergi Förbättrad tillväxtförmåga och growth immunsvar Hindrar intestinal bakteriell överväxt Antimikrobiella och immunomodulerande egenskaper Minskar bieffekter och höjer toleransen vid Helicobactereradikeringsterapi Allergisk rinit hos barn (pilotstudie) Antitoxina effekter Trofiska effekter på enterocytes Antiinflammatoriska effekter Stegrat immunsvar Stegrade nivåer av disackaridaser Binder till och eliminerar bakteriella toxiner Binder till och eliminerar patogena bakterier Interfererar med bakteriestyrd signaltransduktion Verkan på bakteriella virulensfaktorer Interfererar med bakteriella motiliteten Effekter på permeabilitet Akut diarré Rekurrent Clostridium difficile-infektion Antibiotikaframkallad diarré Turistdiarré Inflammatoriska tarmsjukdomar IBS HIV/AIDS-associerad diarré Minskade bieffekter vid H. pylori-behandling Normalisering av tarmfloran Minskning av substanser med skadliga effekter på tarmarna Antimikrobiella effekter Butyratproduktion Antibiotikaframkallad diarré Minskade bieffekter vid H. pylori-behandling Produkion av koliciner Adhesin förknippad med kolonisering Effekter på patogener, epitelialceller, och immunförsvar Resistens mot kolonisering av patogener Effekter på permeabilitet Inflammatoriska tarmsjukdomar Akut diarré Kronisk förstoppning IBS Förbättrat immunsvar/antiinflammatoriska effekter Förbättring av slemhinnans värdförsvar Återskapande av barriärfunktion Produktion av angiogenes-promoterande tillväxtfaktorer

8 coccus salivarius subsp. thermophilus Modulering av tarmfloran Reducerar inflammation vid födoämnesallergi Inflammatoriska tarmsjukdomar IPAA IBS Olika prebiotika Prebiotika Medicinska/kliniska fördelar Mekanism, effekt Referens Inulin Crohns sjukdom Förbättring av immunsvar Emilia et al. FOS (Fruktooligosackarider) GOS (Galaktooligosackarider) Lösliga fibrer (Guar gummi, pektin) Kolit Effekt på ospecifik immunitet Macfarlane et al. Ramirez-Farias et al. Obesitas Diabetes type 2 Tjocktarmscancer, Förstoppn. Modifikation av tarmfloran och ökning av Bifidobakterier Hopping etal. Costabile et al. Ramnani et al. Crohns sjukdom Ökning av Bifidobakterier, Scholtensetal. Kolit minskat kolon-ph, Benjamin et al. Obesitas reduktion av lipidackumulering, de Luis et al. Förstoppning frisättning av antiinflammatoriska substanser Cummings et al. Turistdiarré Lokal induktion av ROS Arslanoglu et al. Tjocktarmscancer Crohns sjukdom Kolit Obesitas Crohns sjukdom Celiaki Förbättrad tillväxtförmåga och immunsvar Minskning av intestinal bakteriell överväxt Förbättrad produktion av kortkedjiga fettsyror, särskilt acetat Boutron-Ruault et al. Saavedra & Tschernia Macfarlane et al. Drakoularakou et al. Peng et al. Normalisering av intestinala tarmfloran Slavin Kolit Effekter på epitelial permeabilitet Chen et al. Tjocktarmscancer Trofiska effekter på enterocytes Hu et al. Metabolt syndrom Antiinflammatoriska effekter Cao et al. Artrit Kardiovaskulära sjukdomar Förbättrat immunsvar Minskat blodtryck och reducerat LDLserumkoncentration Slavin Antioxidanter och tarmfloran Elagitanniner och dess derivat i födoämnen och medicinalväxter övergår i tarmarna till metaboliterna urolitiner, med flera effekter på hälsan. Påträffas i urinen i form av urolitin B-glukuronid. Betydelsen av dessa ämnen och tarmhälsan har inte studerats särskilt ingående, däremot är urolitinerna troligen den viktigaste orsaken till ellagitanninerna positiva effekter vid kardiovaskulär sjukdom, som de farmkakolgiskt aktiva metaboliterna från ellagitanniner/-derivat. Den diet man har (över längre tid) har sannolikt betydelse för tarmfloran, inte kön, ålder, kroppsvikt m.m. Västerländska individer med högre grad urolitiner, visar på en högre förekomst av t.ex Clostridium leptum (tillhörande Firmicutes-stammarna) snarare än bacterioides. Exempel på urolitiner, bildade ur olika födoämnen hos människa Granatäppeljuice Urolitin A, Urolitin C, Isourolitin A, Urolitin B Granatäppelextrakt Urolitin A, Urolitin B, Urolitin C

9 Valnötter Jordgubbar Hallon Björnbär Hjortron Eklagrat rödvin Te Nötter J-E Sundström Matera medica Urolitin A, Urolitin B, Urolitin C Urolitin A, Isourolitin A, Urolitin B, Urolitin C Urolitin A, Isourolitin A, Urolitin B Urolitin A, Urolitin C Urolitin A Urolitin A Urolitin A Urolitin A, Isourolitin A, Urolitin B Biologiska effekter av urolitiner på mänskliga cellodlingar Substanser Aktivitet Testmodell Dos/duration Effekter UA, UB, UC, UD Antioxidant PMA DCFH-DA HL-60-celler UA, UB Antioxidant DMNQ SK-N-MCceller UA, UB Östrogena eller antiöstrogena 0, M/ 0,5 tim. 0,1 20 M/ 0,5 tim. MCF-7-celler 0,1 40 M/ 7 dagar UA, UB Antimalariaeffekt THP-1-stimulerad med haemozoin el. TNF-α UA, UB UA, UB UA, UB, UAG, UBG UA, UB, UC, UD Antiinflammatorisk CCD18-Co/THP-1 stimulerad med TNF-α Antiinflammatorisk CCD18-Co-stimulerad med IL-1β Antiinflammatorisk HAOEC/THP-1- stimulerad med TNF-α 25 M/ 48 tim M/ 48 tim. 0,1 40 M/ 18 tim M/ 4 24 tim. Anticancer 22Rv1 EROD 6,75 50 M/ 0,5, 24 tim. UA, UB Anticancer Caco-2-celler 40 M/ tim. UA Anticancer HEK T293-celler Wnt luciferas 0,2 200 g/ml/ 48 tim. Hämmad cellskada av ROS Ökad cellöverlevnad Inducerad cellproliferation (östrogen)/ hämmad cellproliferation i närvaro av östradiol (antiöstrogen) Hämmad frisättning och effekt av MMP-9 Minskad fibroblastmigration och monocytadhesion till fibroblaster Hämmad PGE2-produkction och mpges-1 och COX-2-frisättning Hämmad monocytadhesion och endotelialcells- migration Hämmade CYP1B1- och CYP1A1- aktiviteter Avstannad cellcykel i S- och G2/M-faser Inhiberat Wnt UA, UB, UC, Anticancer HT-29-celler M Apoptosisinducering och hämmad CYP1- UD aktivitet Caco-2: human tjocktarmcancercell odling; CCD18-Co: human tjocktarmfibroblastscell odling; DCFH-DA: 2,7 -diklorodihydrofluorescein diacetat; DMNQ: 2,3-dimetoxi-1,4-naftokinon; EROD: etoxyresorufin-o-deetylering; HAOEC: human aorta endotelialcell odling; HEK T293: human embryonnjurcell odling; HL-60: promyelocytiska leukemiceller; HT-29 human tjock-tarmskarcinom cell odling; MCF-7: human bröstcancercell odling; PGE2: prostaglandin E2; PMA: phorbol 12-myristat-13-acetat; SK-N-MC: humana neuroblastomceller; THP-1: human akut monocytleukemi cell odling; UA: urolitin A; UAG: urolitin A-glukuronid; UB: urolitin B; UBG: urolitin B-glukuronid; UC: urolitin C; UD: urolitin D; 22Rv1: human prostatakarcinom cell odling. Referenser: Bennet JD. Ulcerative colitis: the result of an altered bacterial metabolism of bile acids or cholesterol. Med Hypoth 1986, 20: Berghouse L, Hon S, Hill M, et al. Comparison between the bacterial and oligosaccharide content of ileostomy effluent in subjects taking diets rich in refined or unrefined carbohydrate. Gut 1984; 25: Bravo JA. Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. PNAS July;108(38): Brown JP. Role of gut bacterial flora in nutrition and health: a review of recent advances in bacteriological techniques, metabolism and factors affecting flora composition. CRC Rev Food Sci Nutr : Chedid V, Dhalla S, Clarke JO, Roland BC, Dunbar KB, Koh J, Justino E, Tomakin E, Mullin GE. Herbal therapy is equivalent to rifaximin for the treatment of small intestinal bacterial overgrowth. Glob Adv Health Med May;3(3): Chung K-T, Fulk GE, Slein MW. Tryptophanase of fecal flora as a possible factor in the etiology of colon cancer. J Natl Can Inst 1975, 54: du Moulin GC, Hedley-White J. The stomach as a bacterial reservoir: clinical significance. IM: Internal Medicine for the Specialist 1982; 3: Espín JC, Larrosa M, García-Conesa MT, Tomás-Barberán F. Biological significance of urolithins, the gut microbial ellagic Acidderived metabolites: the evidence so far. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013: Galland L. Effects of intestinal microbes on systemic immunity. Post Viral Fatigue Syndrome, Mowbray P, Jenkins R eds. John Wiley & Sons, London, 1991;

10 García-Villalba R, Beltrán D, Espín JC, Selma MV, Tomás-Barberán FA. Time course production of urolithins from ellagic acid by human gut microbiota. J Agric Food Chem Sep 18;61(37): Giménez-Bastida JA, González-Sarrías A, Larrosa M, Tomás-Barberán F, Espín JC, García-Conesa MT. Ellagitannin metabolites, urolithin A glucuronide and its aglycone urolithin A, ameliorate TNF-α-induced inflammation and associated molecular markers in human aortic endothelial cells. Mol Nutr Food Res May;56(5): Goldin BR. The metabolism of the intestinal microflora and its relationship to di- etary tat, colon and breast cancer. Dietary Fat and Cancer New York, Alan R. Liss Guggenbichler JP, Allerberger F, Hofstotter H, Dierich MP. Oral therapy for acute diarrhea. N Eng J Med 1991; 324: Haenel H, Bendig J. Intestinal flora in health and disease. Prog Food Nutr Sci 1975, 1: Hawrelak JA. Myers SP. The causes of intestinal dysbiosis: A Review. Alt Med Rev. 2004;9(2): Heizer, WD. Normal and abnormal intestinal absorption by humans. In: Schiller CM, editor. Intestinal toxicology. New York: Raven, 1984: Hill MJ, Melviulle DM, LennardÇJones JE, Neale K, Ritchie JK. Faecal bile acids, dysplasia, and carcinoma in ulcerative colitis. Lancet 1987; 2: Hunnisett A, Howard J, Davies S. Gut fermentation (or the auto-brewery) syn- drome: a new clinical test with initial observations and discussion of clinical and biochemical implications. J Nutr Med 1990; 1: Iwarson S et al. Infektionssjukdomar. Liber förlag 1985; Kim H. Glutamine as an immunonutrient. Yonsei Med J Nov;52(6): King TS, Elia M, Hunter JO. Abnormal colonic fermentation in irritable bowel syndrome. Lancet Oct 10;352(9135): Kistler LA, Gianella RA. Relationship of intestinal bacteria to malabsorption. Pract Gastroenterol 1980; 4: Larsson L, Pehrson C, Wiebe T, Christensson B Gas chromatographic determination of D-arabinitol/L-arabinitol ratios in urine: a potential method for diagnosis of disseminated candidiasis. J. Clin.Microbiol. 32: Lichtman SN, Keku J, Schwab JH, Sartor RB. Hepatic injury associated with small bowel bacterial overgrowth in rats is prevented by metronidazole and tetra- cycline. Gastroenterol 1991; 100: Maes M, Mihaylova I, Leunis JC. Increased serum IgA and IgM against LPS of enterobacteria in chronic fatigue syndrome (CFS/ME) indication fore the involvement of gram-negative enterobacteria in the etiology of CFS/ME and for the presence of an increased gut intestinal permeability. J Affect Disord. 2007;99 (1-3): Maes M, Leunis JC. Normalization of leaky gut in chronic fatigue syndrome (CFS) is accompanied by a clinical improvement: effects of age, duration of illness and the translocation of LPS from gram-negative bacteria. Neuro Endocrinol Lett Dec;29(6): Malhotra SL. Fecal urobilinogen levels and ph of stools. J Royal Soc Med 1982; 75:710. Mañé J, Pedrosa E, Lorén V, Gassull MA, Espadaler J, Cuñé J, Audivert S, Bonachera MA, Cabré E. A mixture of Lactobacillus plantarum CECT 7315 and CECT 7316 enhances systemic immunity in elderly subjects. A dose-response, double-blind, placebocontrolled, randomized pilot trial. Nutr Hosp Jan-Feb;26(1): Quigley EM. Gut Bacteria in Health and Disease. Gastroenterol Hepatol (N Y). Sep 2013;9(9): Reddy BS, Martin CW, Wynder EL. Fecal bile acids and cholesterol metabolites of patients with ulcerative colitis, a high-risk group for development of colon cancer. Cancer Res Jun;37(6): Serrander R, Magnusson K-E, Kihlstrom E, Sundqvist T. Acute yersinia infections in man increase intestinal permeability for lowmolecular weight polyethylene glycols (PEG 400). Scand J Inf Dis 1986, 18: Thapa D, Losa R, Zweifel B, Wallace RJ. Sensitivity of pathogenic and commensal bacteria from the human colon to essential oils. Microbiology Nov;158(Pt 11): Vieira AT, Teixeira MM, Martins FS. The Role of Probiotics and Prebiotics in Inducing Gut Immunity. Front Immunol Dec 12;4:445. Review.

Välkommen till en värld av probiotika!

Välkommen till en värld av probiotika! Välkommen till en värld av probiotika! Vad är probiotika? Probiotika betyder för livet. Probiotika är levande mikroorganismer som ger hälsoeffekter när de intas i tillräcklig mängd. Vanliga mikroorganismer

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER

BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER För forskarutbildningskursen Aktuell klinisk forskning Referat av Susanne Lindgren från Göteborgs läkaresällskaps seminarium 09-05-06 Föredragshållare: Professor Agnes Wold BAKTERIERNA, VÅRA VÄNNER Sammanfattning

Läs mer

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET

20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING PROBIOTIKA FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm

Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige. Läckande tarm Frida Fåk Institutionen för Cell- och organismbiologi, Lunds Universitet, Helgonavägen 3B, 223 62 Lund, Sverige Läckande tarm Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Sammanfattning

Läs mer

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Mjölksyrabakterierna Lactobacillus acidophilus NCFM och Bifidobacterium Lactis Bi-7 utgör tillsammans med D-vitamin viktiga beståndsdelar

Läs mer

Fannie Vestermark Jenny Palo-Salminen Jennifer Härdfeldth Paulina Kolmodin

Fannie Vestermark Jenny Palo-Salminen Jennifer Härdfeldth Paulina Kolmodin Fannie Vestermark Jenny Palo-Salminen Jennifer Härdfeldth Paulina Kolmodin Nicoholson & Pettersson Science 2012 Interaktioner mellan tarmfloran och värden Tarmfloran reglerar flera av kroppens signalvägar

Läs mer

Probiotika: En inblick i betydelsen och inverkan hos personer med atopi och allergiska besvär

Probiotika: En inblick i betydelsen och inverkan hos personer med atopi och allergiska besvär Karolinska Intsitutet Instittionen för biovetenskaper och näringslära Avdelningen för medicinsk näringslära Handledare: Ylva Sjögren Probiotika: En inblick i betydelsen och inverkan hos personer med atopi

Läs mer

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman

2011-09-15. I neutrofila celler så utgör calprotectin - 5 % av totala proteininnehållet - 60 % av proteininnehållet i cytoplasman Barnallergologi-sektionens höstmöte, Linköping 2011-09 09-15 Överläkare, Medicine doktor Barn och Ungdomsmedicinska kliniken/ Centrum för Klinisk Forskning Centrallasarettet, Västerås Karolinska Institutet,

Läs mer

R.A. Rastall and G.R. Gibson

R.A. Rastall and G.R. Gibson R.A. Rastall and G.R. Gibson School of Food Biosciences The University of Reading Functional Foods Utveckling av Functional Foods (mervärdesmat), som förbättrar tarmens funktioner KORRESPONDENS TILL Dr.

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE

Squares. xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Squares xoç a i HEALTHY CHOCOLATE Längre liv, bättre liv Under de senaste årtiondena har forskare undersökt en skenbart längre livslängd hos många människor bosatta i regionerna som omger Caucusbergen,

Läs mer

2013-11- 21. Fibrers fysiologiska effekter - mer än bara bulk. Margareta Nyman Industriell Näringslära och Livsmedelskemi

2013-11- 21. Fibrers fysiologiska effekter - mer än bara bulk. Margareta Nyman Industriell Näringslära och Livsmedelskemi 213-11- 21 Fibrers fysiologiska effekter - mer än bara bulk Margareta Nyman Industriell Näringslära och Livsmedelskemi Margareta.Nyman@appliednutriAon.lth.se CG Johansson KosFiber på Medline 213 (17 )

Läs mer

HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE

HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE Kontaktperson, Actavis Johanna Högfeldt, Produktchef Egenvård, Actavis, tel: 0721-81 28 58, E-post: JHogfeldt@actavis.se OM FAKTAMATERIALET Varannan svensk drabbas

Läs mer

Goda råd vid diarré & kräksjuka

Goda råd vid diarré & kräksjuka Goda råd vid diarré & kräksjuka Vad är diarré? Som diarré brukar man räkna tillstånd då barnet har 3 eller flera lösa avföringar per dag. Insidan av tarmen är irriterad vilket påskyndar passagen av mat

Läs mer

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Mag Mag--tarmkanalen tarmkanalen

Mag Mag--tarmkanalen tarmkanalen Människans sjukdomar Mag-tarmsjukdomar Mag-tarmkanalen 1 Mag-tarmsjukdomar översikt Vanliga undersökningar av magtarmsystemet Ulcus pepticum Celiaki Crohns sjukdom Ulcerös kolit Vanliga undersökningar

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap

NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK. Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap NÄRINGS- OCH HÄLSOASPEKTER AV GETMJÖLK Karin Jonsson Chalmers tekniska högskola Livsmedelsvetenskap PRESENTATIONEN BASERAS PÅ en litteratursammanställning av Sara Johansson, Dr (Chalmers) Goat Milk Nutrition

Läs mer

Bröstmjölkens sammansättning och rekommendation. Elisabeth Kylberg 2011

Bröstmjölkens sammansättning och rekommendation. Elisabeth Kylberg 2011 Bröstmjölkens sammansättning och rekommendation Elisabeth Kylberg 2011 Art Sammansättning i relation till tillväxthastighet Fördubblad födelsevikt i dagar Fett % Protein % människa 180 3.8 0.9 ko 47 3.7

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011 1(5) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) översikt uppdaterad 2012-05-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor

Läs mer

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän.

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015 Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning Minskar risk för (grade 1): - Mag- och tarminfektioner -

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Probiotikabehandling vid Irritabel Bowel Syndrom (IBS) En litteraturstudie

Probiotikabehandling vid Irritabel Bowel Syndrom (IBS) En litteraturstudie Probiotikabehandling vid Irritabel Bowel Syndrom (IBS) En litteraturstudie Moutaz Al Sam, ST-läkare, Tibra medica vårdcentral Oktober 2012 Litteraturstudie Vetenskaplig handledare: Teresa Saraiva Leao,

Läs mer

Kurs i invärtesmedicin för fysioterapeuter. Sjukdomar i mag-tarmkanalen 2017

Kurs i invärtesmedicin för fysioterapeuter. Sjukdomar i mag-tarmkanalen 2017 Kurs i invärtesmedicin för fysioterapeuter Sjukdomar i mag-tarmkanalen 2017 Gastroesofageal refluxsjukdom Patogenes: GERD Ökad exponering av esofagus slemhinna för surt ventrikelinnehåll. Vanligt >15%

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen.

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. FORSKNING På spaning bland tarmludd & vita blodkroppar Tarmen, dess bakterier och

Läs mer

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015 Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Viktiga inflammatoriska mediatorer Prostaglandiner och leukotriener

Läs mer

Mikroorganismer och cancer

Mikroorganismer och cancer Mikroorganismer och cancer Vilken betydelse har bakterier, svampar, parasiter för cancerutveckling? 1 Mikroorganismers betydelse för cancerutveckling Svårt ämne a: studera Lång latensad, flera steg Exogena

Läs mer

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 6 0 8

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 6 0 8 TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 6 0 8 Namn: Personnr: - texta Max: 86 poäng KOD: Gk: 52 poäng Skrivtid: 8-13 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall

Läs mer

Irritabel Tarm: Neuro-endokrine forstyrrelser

Irritabel Tarm: Neuro-endokrine forstyrrelser Irritabel Tarm: Neuro-endokrine forstyrrelser Magdy El-Salhy, Professor/Overlege Stord Sjukehus, Klinisk Inst. 1, Universitet i Bergen Patogense Ärftlighet. Miljö och socialt inlärning. Kost. Tjocktarmens

Läs mer

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Azatioprin (Imurel) är ett värdefullt behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit med förhållandevis litet biverkningar

Läs mer

FERRING PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT. Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor.

FERRING PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT. Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor. FERRING PHARMACEUTICALS PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor. VAD ÄR CORTIMENT1? Cortiment innehåller budesonid. Budesonid

Läs mer

Dags att gå vidare. Svar på vanliga frågor Till dig som behandlas med Resolor. (prukaloprid)

Dags att gå vidare. Svar på vanliga frågor Till dig som behandlas med Resolor. (prukaloprid) Dags att gå vidare Svar på vanliga frågor Till dig som behandlas med Resolor (prukaloprid) Vad är kronisk förstoppning? Förstoppning innebär i allmänhet att man har färre tarmtömningar än normalt eller

Läs mer

IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile

IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile IBS Irritable Bowel Syndrome Colon Irritabile Susanna Walter Sektionen för gastroenterologi och hepatologi EM-kliniken Universitetssjukhuset i Linköping IBS Definition och Symtom Kroniskt återkommande

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

för god maghälsa inom vård och omsorg Ett resultat av svensk forskning

för god maghälsa inom vård och omsorg Ett resultat av svensk forskning för god maghälsa inom vård och omsorg Ett resultat av svensk forskning Information till vårdpersonal När kan ProViva vara bra? Vid antibiotikabehandling Orolig mage (gaser, diarré) IBS För att hålla maghälsan

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit.

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Pentasa 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 100 ml innehåller 1 g mesalazin (5-aminosalicylsyra). Beträffande hjälpämnen se avsnitt 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

5 läkande livsmedel alla med envisa magbesvär borde äta

5 läkande livsmedel alla med envisa magbesvär borde äta 5 läkande livsmedel alla med envisa magbesvär borde äta Anton Hansson 1. Kyckling Kyckling är milt för magen och en utmärkt källa till protein. Proteiner är absolut nödvändiga för att reparera mage och

Läs mer

Välkommen till en värld av probiotika!

Välkommen till en värld av probiotika! Välkommen till en värld av probiotika! Vad är probiotika? Probiotika betyder för livet. Probiotika är levande mikroorganismer som ger hälsoeffekter när de intas i tillräcklig mängd. Vanliga mikroorganismer

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

Huden och Slemhinnan. Table of Contents. Pooyan Masarrat Vt- 13

Huden och Slemhinnan. Table of Contents. Pooyan Masarrat Vt- 13 Huden och Slemhinnan Table of Contents Generellt om huden... 2 Epidermis... 2 Dermis... 2 Subcutis... 2 En diskussion om hornlagret/s.corneum... 2 Fettsäcken... 2 Ceramider... 3 Kolesterol... 3 Deskvamation

Läs mer

Exklusiv enteral nutritionsbehandling

Exklusiv enteral nutritionsbehandling Exklusiv enteral nutritionsbehandling Varför? Till vem? Vad använda? Hur göra? Exklusiv enteral nutritionsbehandling Tillförsel av en komplett nutritionslösning (oralt eller via nasogastrisk sond) samtidigt

Läs mer

Amning och immunologi. 2013 Anna-karin Ringqvist VU

Amning och immunologi. 2013 Anna-karin Ringqvist VU Amning och immunologi 2013 Anna-karin Ringqvist VU Barnet har två stora behov Näring Infektionsskydd Modern kan ge båda dessa = ekologi Anna-Karin Ringqvist2 Det nyfödda barnets koloniseras av rätt mikrober

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4).

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Donaxyl 10 mg vaginaltabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS

ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS ATT LEVA MED CROHNS SJUKDOM FERRING PHARMACEUTICALS Du som läser det här har just fått veta att du troligen har Crohns sjukdom. Säkert känns det omtumlande att få besked om att du har en sjukdom som du

Läs mer

Den bioekologiska medicinen har kommit för att stanna Om flora, synbiotika, immunitet och resistens mot sjukdom

Den bioekologiska medicinen har kommit för att stanna Om flora, synbiotika, immunitet och resistens mot sjukdom översikt Den bioekologiska medicinen har kommit för att stanna Om flora, synbiotika, immunitet och resistens mot sjukdom STIG BENGMARK, professor, honorary visiting professor vid University College, Londons

Läs mer

Antibiotika i parodontalbehandling T5 HT14

Antibiotika i parodontalbehandling T5 HT14 Antibiotika i parodontalbehandling Antibiotika har länge varit ett hett ämne i parodontologi. Varför? Antal publikationer Pub Med Parodontit / Peri-implantit och antibiotika (human) 1963-2014 2396 (P)

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Prebiotika & Probiotika för små barns magar

Prebiotika & Probiotika för små barns magar Prebiotika & Probiotika för små barns magar Spädbarn kan få ont i magen, som kan bero på förstoppning och gaser. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är orsaken till att magen och tarmen inte fungerar.

Läs mer

Kan intag av probiotika ge positiva effekter för hälsan?

Kan intag av probiotika ge positiva effekter för hälsan? Kan intag av probiotika ge positiva effekter för hälsan? Marcus Wäneskog Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, vårterminen 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Baljväxter Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Divya Jagasia Från Indien och uppväxt i USA Baljväxter stor del av kosten i Indien Vegetarian i 18

Läs mer

ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS

ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS ATT LEVA MED ULCERÖS KOLIT FERRING PHARMACEUTICALS Du som läser det här har av din läkare just fått veta att du troligen har ulcerös kolit. Säkert känns det omtumlande att få besked om att du har en sjukdom

Läs mer

Ny syn på eksem och eksembehandling

Ny syn på eksem och eksembehandling Ny syn på eksem och eksembehandling Magnus Lindberg Hudkliniken USÖ Idag Eksem - eksembehandling Atopiskt eksem (barneksem, böjveckseksem) Handeksem Diffusionsbarriär Immunologisk barriär St corneum lipider

Läs mer

Balansen mellan Svamp (ff Candida Albicans) och Lactobakterierier

Balansen mellan Svamp (ff Candida Albicans) och Lactobakterierier Balansen mellan Svamp (ff Candida Albicans) och Lactobakterierier Candida är en jästsvamp som är normalt förekommande på och i kroppen. Den hjälper till med en del av städningen och fyller därför, som

Läs mer

Magsmart Jag har nyligen läst boken Magsmart av nutritionisten David Jonsson.

Magsmart Jag har nyligen läst boken Magsmart av nutritionisten David Jonsson. Magsmart Jag har nyligen läst boken Magsmart av nutritionisten David Jonsson. Det är en bok om näringslära kan man säga, men mer specifikt hur vi ska äta för att gynna tarmens goda bakterier som i sin

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

IBS-utredning ur ett EBMperspektiv. ska vi göra och varför?

IBS-utredning ur ett EBMperspektiv. ska vi göra och varför? IBS-utredning ur ett EBMperspektiv - ellervad ska vi göra och varför? 2011-11-11 Otto Überbacher Sjukhuset i Varberg IBS: Patientens bekymmer Vad är IBS? DOKTOR Kan det behandlas? Har jag cancer? Var är

Läs mer

GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR

GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR ALLT OM GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR www.almirall.com Solutions with you in mind VILKA ÄR DE? Gastrointestinala störningar i samband med MS omfattar alltsom påverkar matsmältningssystemet och är ett resultat

Läs mer

Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH003 Medicinska och odontologisk stödämnen 2 (MOD 2).

Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH003 Medicinska och odontologisk stödämnen 2 (MOD 2). Redovisning av tentamensfrågor och svar för Medicinska och odontologisk stödämnen 2 (MOD 2). Kurskod Kurs Ämnesområde MOD 2 moment 1 Näringslära Lärandemål Tentamensfrågor Svar grundläggande kunskaper

Läs mer

2017/2018 Empirisk antibiotikabehandling. på sjukhus och SÄBO. information från Strama Stockholm

2017/2018 Empirisk antibiotikabehandling. på sjukhus och SÄBO. information från Strama Stockholm 2017/2018 Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO information från Strama Stockholm Rekommendationerna förutsätter att individuell bedömning görs. För rådgivning kontakta infektionskonsult.

Läs mer

vid inflammatorisk tarmsjukdom

vid inflammatorisk tarmsjukdom BEHANDLING MED ADACOLUMN vid inflammatorisk tarmsjukdom www.adacolumn.net INNEHÅLL Mag-tarmkanalen...4 Ulcerös kolit...6 Crohns sjukdom...8 Immunförsvaret vid IBD...10 Så fungerar Adacolumn...12 Behandling

Läs mer

Med fokus på äldre personers magproblem

Med fokus på äldre personers magproblem Tema Gastroenterologi Gastroenterologi är en specialitet inom invärtesmedicinen som gjort betydande framsteg de senaste 10-15 åren, till fromma för flera patientgrupper som tidigare varit utan effektiv

Läs mer

BILAGA III ÄNDRINGAR I PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III ÄNDRINGAR I PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL BILAGA III ÄNDRINGAR I PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL 1 ÄNDRINGAR SOM KOMMER ATT INFÖRAS I RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉN FÖR LÄKEMEDEL INNEHÅLLANDE MOXIFLOXACIN Följande text ska införas (nya avsnitt

Läs mer

Perspektiven och Immunologi

Perspektiven och Immunologi Perspektiven och Immunologi Projektarbete vid högskolepedagogisk utbildning modul 3 HT-2004 Peter Hellman Gunilla Nordin Fredrikson Hälsa och Samhälle Bakgrund: Orden immunologi och immunitet kommer från

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

Adaptogener. September 2007

Adaptogener. September 2007 Adaptogener September 2007 Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter med Röd gerimax Blå gerimax 3 Adaptogener Adaptogener har psykostimulerande och prestationshöjande

Läs mer

Behandling med Adacolumn vid inflammatorisk tarmsjukdom

Behandling med Adacolumn vid inflammatorisk tarmsjukdom Behandling med Adacolumn vid inflammatorisk tarmsjukdom A gentle revolution in IBD therapy innehåll Mag-tarmkanalen...4 Ulcerös kolit...6 Crohns sjukdom...8 Immunförsvaret vid IBD...10 Så fungerar Adacolumn...12

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Koncentrationen av elekrolytjoner blir följande när båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten:

PRODUKTRESUMÉ. Koncentrationen av elekrolytjoner blir följande när båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten: PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Movprep pulver till oral lösning, dospåsar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Innehållsämnena i Movprep tillhandahålls i två separata dospåsar. Dospåse A innehåller

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin.

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin. PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Fenoflox vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen Levofloxacin Orion 500 mg filmdragerade tabletter 25.3.2015, Version 1.0 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen VI.2 VI.2.1 Komponenter till en offentlig sammanfattning Översikt över sjukdomsepidemiologi

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Clostridium difficile i sjukvården

Clostridium difficile i sjukvården Clostridium difficile i sjukvården Clostridium botulinum Toxinet orsakar boutulism - muskel- och andningsförlamande tillstånd. Bla vid dåligt konserverad mat. Botox! Clostridium perfringens vanlig, förekommer

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Probiotic W-8-Control. Land Övervikt % (vuxna)

Probiotic W-8-Control. Land Övervikt % (vuxna) TILL UNDERVISNING AV TERAPEUTER OCH HÄLSOVÄGLEDARE NDS Nutrient Delivery System Probiotic W-8-Control Probiotika till förbättring av energiförbränning Av Eva Lydeking-Olsen, Optimal Naering Om sammanhangen

Läs mer

Människokroppen. Matspjälkningen. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå

Människokroppen. Matspjälkningen. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå Människokroppen Matspjälkningen Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå www.lektion.se Vad ska du äta och varför? Kolhydrater Vår främsta energikälla. Kroppens bränsle, härifrån får vi den energi vi

Läs mer

Hur fungerar det? Kost och livsstil. Slimming Step by Step har tre olika effekter som samverkar med varandra:

Hur fungerar det? Kost och livsstil. Slimming Step by Step har tre olika effekter som samverkar med varandra: Slimming Step by Step 4 weeks slimming & firming program Slimming Step by step Slimming Step by Step är en 30-dagarskur med tre olika preparat som tillsammans hjälper till att rena kroppen och forma figuren.

Läs mer

Aktiv substans 1 kapsel à 25 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid 29 mg motsvarande klindamycin 25 mg (vit/gul kapsel).

Aktiv substans 1 kapsel à 25 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid 29 mg motsvarande klindamycin 25 mg (vit/gul kapsel). PRODUKTRESUMÉ 1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Antirobe vet. 25 mg hårda kapslar, hund och katt Antirobe vet. 75 mg hårda kapslar, hund och katt Antirobe vet. 150 mg hårda kapslar, hund Antirobe

Läs mer

Uteslut allvarliga sjukdomar

Uteslut allvarliga sjukdomar Uteslut allvarliga sjukdomar Har du varit på en vårdcentral och gjort tester för att utesluta de allvarliga besvären Crohns sjukdom och ulcerös kolit? De är två inflammatoriska sjukdomar i tarmen med liknande

Läs mer

P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R

P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R P A T I E N T I N F O R M A T I O N Bakteriell vaginos F R Å G O R O C H S V A R Författare till informationsskriften är P-G Larsson överläkare vid kvinnokliniken på Kärnsjukhuset i Skövde. Han har under

Läs mer

1(7) 1. Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) senast uppdaterad 2012-11-21.

1(7) 1. Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) senast uppdaterad 2012-11-21. 1(7) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden baserade på barns utveckling och hälsa (artikel 14.1 b) senast uppdaterad 2012-11-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut,

Läs mer

Patogen = sjukdomsframkallande (påv. av virulens) Apatogen = icke sjukdomsframkallande

Patogen = sjukdomsframkallande (påv. av virulens) Apatogen = icke sjukdomsframkallande Mekanismer för bakteriell patogenicitet och lite annat Först ett antal viktiga definitioner; Normalflora = bakterieflora som vi normalt har på oss Patogen = sjukdomsframkallande (påv. av virulens) Apatogen

Läs mer

Vad är det som gör att Stomax är bra för din hund och katt? - PV70 - Jästfibrer - Inulin/oligofructos - Lecitin. - B-vitaminer.

Vad är det som gör att Stomax är bra för din hund och katt? - PV70 - Jästfibrer - Inulin/oligofructos - Lecitin. - B-vitaminer. Vad är det som gör att är bra för din hund och katt? är registrerat hos Jordbruksverket som ett dietiskt fodertillskott och motverkar dålig matsmältning hos hund och katt. Alla ingredienserna är av livsmedelskvalitet

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober

Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober Utbildning sjuksköterskor i hemsjukvården Helsingborg 10 oktober Malmö 26 oktober Oskar Smede ST-läkare Capio Citykliniken Helsingborg Söder Strama Skåne öppenvårdsgruppen Svenska HALT (Helthcare-Associated

Läs mer

GLUTENFRITT NÖDVÄNDIGT FÖR VISSA, MEN BRA FÖR ALLA? Glutenfri epidemi

GLUTENFRITT NÖDVÄNDIGT FÖR VISSA, MEN BRA FÖR ALLA? Glutenfri epidemi GLUTENFRITT NÖDVÄNDIGT FÖR VISSA, MEN BRA FÖR ALLA? STINE STÖRSRUD LEG DIETIST, MED DR, AVDELNINGEN FÖR GASTROENTEROLOGI OCH KLINISK NUTRITION SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, GÖTEBORG Glutenfri epidemi

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Grundläggande patologi. Innehåll. Vad är patologi?

Grundläggande patologi. Innehåll. Vad är patologi? Grundläggande patologi SJSE11 MÄNNISKAN: BIOLOGI OCH HÄLSA 19,0 HP ANNELIE AUGUSTINSSON Innehåll Vad är patologi? Cellskada Cellers adaption vid skada Vävnadsskada Celldöd Inflammation Sårläkning Vad är

Läs mer

Celiaki. ur TKM-perspektiv

Celiaki. ur TKM-perspektiv Celiaki (glutenintolerans) ur TKM-perspektiv Ett examensarbete vid Akupunkturakademin Maria Mellander Nässjö ht 2007 Arbetet beskriver celiaki (glutenintolerans) dels ur västerländsk synvinkel och dels

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel Läkarens namn Telefon E-post Informera

Läs mer

Kliniska studier. Pilotstudie, 1992

Kliniska studier. Pilotstudie, 1992 Kliniska studier Pilotstudie, 1992 I denna pilotstudie undersöktes den vaginala floran av 20 kvinnor som efter att ha fått diagnosen bakteriell vaginos använde tamponger innehållande LN - probiotiska mjölksyrabakterier

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes.

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Allergi eller intollerans? 1. Födoämnesallergi/matallergi 2. Matintolerans/överkänslighet Skillnaden mellan dessa är att vid födoämnesallergi/matallergi

Läs mer