TeeJet Aabybro Mølhavevej 2 DK 9440 Aabybro Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TeeJet Aabybro Mølhavevej 2 DK 9440 Aabybro Danmark"

Transkript

1 S n a b b s t a r t s g u i d e TeeJet abybro Mølhavevej 2 DK 9440 abybro Danmark En fullständig bruksanvisning på engelska finns på eller kan beställas med artikelnummer TeeJet Technologies R0 Swedish/Svenska-SV

2 Start #1 Starta enheten Tryck på STRÖMBRYTREN för att starta konsolen. När strömmen slås på aktiverar Matrix Pro sin startsekvens. Håll strömbrytaren intryckt en kort stund tills skärmen visar en bekräftelse om att enheten stängs av. VRNING! Vänta i 30 sekunder innan du startar om konsolen efter att du stängt av den. #2 Starta nytt jobb eller Fortsätt jobb När startsekvensen har slutförts visas startskärmen med alternativet att starta ett nytt jobb, eller att fortsätta med befintligt jobb. Starta ett nytt jobb genom att trycka på Nytt jobb. Fortsätt med ett befintligt jobb genom att trycka på Fortsätt. Figur 1-1: MÅSTE H INNN JOBB STRTS #3 Skärm med spårlinje Spårlinjefält 0,0 km/t Märke 0,00 ha Statusfält lternativ för navigation och spårlinje USB-port med gummiskydd Startknapp Strömbrytare ,52 Det krävs en giltig -signal innan jobbet kan startas. Vänta. Knappar för in-/utzoomning Strömbrytare USB-port med gummiskydd Nytt jobb Figur 1-2: Startskärm med aktiverad ,52 Fortsätt Vill du starta ett nytt jobb eller fortsätta med det senaste jobbet? Om du startar ett nytt jobb rensas tidigare jobbdata. Nytt jobb Fortsätt #4 Gå till inställning av enhet KonFigurring Fordon utostyrning Ljusramp Kamera Redskap Tilt Start/jobbskärm (eller tryck på startknappen) Inställning av enhet Spårlinje i fordonsvy Spårlinje i fältvy Spårlinje i RealView KonFigurringsalternativen visas först. Datahantering, Konsolinställningar och Verktyg kan öppnas via knapparna på sidofliken. Sidoflikstangenter Sidofliken Konfiguration Sidofliken Datahantering Sidofliken Konsolinställningar Sidofliken Verktyg KonFigurring Visning av helskärmsvideo med RealView-kamera Fordon utostyrning Redskap Tilt Visning av helskärmsvideo med RealView-kamera Visa videoflöde(n) och ställ in kameror utan tillgänglig. lternativ för Realview-spårlinje finns inte på den här skärmen. Ljus eller mörk konsolskärm Konsolen finns i två färgställningar. För att ändra till mörk tryck du på sidofliken KONSOL. Tryck på Bildskärm. Tryck på NEDÅT-pilen för färgställning och välj mellan färgläge mörk eller ljus. Ljusramp Kamera R0 3

3 KonFigurra #5 Inställning av kultur 1. Tryck på sidofliken KONSOL. 2. Tryck på Kultur. 3. Välj mellan: Enheter definierar systemmätningar Språk definierar systemspråk Tidszon upprättar lokal tidszon. 4. Tryck på pilen RETUR eller sidofliken KONSOL för att återgå till huvudkonsolskärmen. Figur 1-3: Kulturalternativ Konsolinställningar Bildskärm Ljud Kultur Om #6 Fordonsinställningar 1. Tryck på sidofliken KONFIGURTION. 2. Tryck på Fordon. 3. Välj mellan: Fordonstyp väljer typ av fordon som bäst motsvarar ditt fordon ntennhöjd anger antennhöjd från marken Riktning till ramp anger om rampen är placerad bakom eller framför -antennen vstånd till ramp anger avstånd från -antenn till ramp 4. Tryck på pilen RETUR eller sidofliken KONFIGURTION för att återgå till huvudskärmen Konfiguration. Figur 1-4: lternativ för fordonsinställningar KonFigurring Fordon utostyrning Ljusramp Redskap Tilt #7 Inställning av redskap När SmartCable eller Section Driver Module (SDM) saknas finns endast den enskild rampinstallation tillgänglig. KonFigurringar för Överlappning, Fördröjning På och Fördröjning v är inte tillgängliga och ntal sektioner ställs in på en. 1. Tryck på sidofliken KONFIGURTION. 2. Tryck på Redskap. 3. Välj mellan: ntal sektioner # upprättar antalet bomsektioner Bredd för spårlinje upprättar bredden mellan spårlinjer rbetsbredd fastställer bredden för varje bomsektion för total arbetsbredd Överlappning fastställer tillåten överlappning Fördröjning På fastställer tidsintervall för aktivering av bomsektionsventiler Fördröjning v fastställer tidsinställning för inaktivering av bomsektionsventiler 4. Tryck på pilen RETUR eller sidofliken KONFIGURTION för att återgå till huvudskärmen Konfiguration. NMÄRKNING: Tryck på eller för att växla mellan skärmarna för redskapsinställningar Figur 1-5: Implementera redskapsalternativ KonFigurring Fordon Redskap utostyrning Tilt Ljusramp Kamera KonFigurra->Redskap ntal sektioner 15 Bredd för spårlinje 24,50 m rbetsbredd 25,00 m Konsole->Kultur Enheter Språk Tidszon Meter Svenska UTC Kamera KonFigurra-> Fordon Fordonstyp Framhjul #8 Inställning av utosteer När det finns en Steering Control Module (SCM) aktiveras alternativen för utosteer. Utförliga instruktioner om installation finns i bruksanvisningen till din FieldPilot eller autostyrning. Du kan också besöka för att ta del av den fullständiga bruksanvisningen till Matrix Pro, artikelnummer NMÄRKNING: En uppdatering av din SCM-programvara kan också komma att krävas vid uppdatering av en befintlig Matrix-konsol till Matrix Pro. KonFigurra->Redskap (2) Överlappning Fördröjning På 50% 1,00 s ntennhöjd 3,50 m Nödvändig SCM-programvaruversion Fördröjning v 1,00 s Riktning till ramp Bakåt SCMprogramvaruversion Matrix 1.x Matrix Pro 2.x vstånd till ramp 0,00 m R0 5

4 Börja #9 Gå till spårlinjeskärm Figur 1-12: Spårlinje i fordonsvy 6,0 km/t < 0,0 > 7,6 ha Figur 1: Spårlinje i fältvy 6,0 km/t Märke 0 ha #10 Välj ett spårlinjeläge 1. Tryck på ikonen LTERNTIV FÖR NVIGTION OCH SPÅRLINJE för att visa navigationsalternativen. 2. Tryck på ikonen SPÅRLINJELÄGE. 3. Välj mellan: Rak B Kurvig B Cirkelpivå Senaste passering Nästa rad Figur 1-15: Välj ett spårlinjeläge 0,0 km/t Märke 0 ha #11 Märka ut - och B-punkter Upprätta en B-spårlinje: 1. Kör till önskad plats för punkt. 2. Tryck på ikonen LTERNTIV FÖR NVIGTION OCH SPÅRLINJE för att visa navigeringsalternativen. 3. När fordonet är i rörelse trycker du på ikonen MÄRKE. 4. Kör till önskad plats för punkt B. 5. Tryck på ikonen MÄRKE B B för att upprätta B-linjen. 6. Vill du ge spårlinjen ett namn? Tryck Ja för att ange ett namn och spara spårlinjen i konsolen. Nej för att automatiskt generera ett namn och spara spårlinjen i konsolen. Konsolen börjar leverera navigationsinformation. NMÄRKNING: Ikonen MÄRKE B B är inte tillgänglig och kan inte markeras (gråfärgad) förrän lägsta sträcka har fullbordats. Figur 1-17: Märke B-punkt 13,14 Märke B Figur 1-18: Spara spårlinje B 13,14 > 0,0 < nvänd ikonen VBRYT MÄRKE för att avbryta kommandot Märke och återgå till föregående B-spårlinje (om en sådan upprättats). Vill du ge spårlinjen ett namn? 0,0 km/t Märke 0 ha För att upprätta ytterligare spårlinjer följer du samma steg som för den första spårlinjen. Figur 1-16: Märke -punkt 12,32 Märke Ja Nej Figur 1-14: Spårlinje i RealView 6,0 km/t < 0,0 > 0 ha Figur 1-19: Följ spårlinjen 2,73 ha > 0,0 < R0 7

5 information om spårlinjelägen Rak B-spårlinje Rak B-spårlinje ger en spårlinje i rak linje baserat på referenspunkterna och B. Ursprunglig och B-punkt används för att beräkna alla andra parallella spårlinjer. 8,9 < Spårlinjefält Horisontkompass Fordon med realtidsåtergivning av aktiva rampsektioner lternativ för navigation och spårlinje Kurvig B-spårlinje Kurvig B-spårlinje ger en spårlinje längs med kurviga linjer baserat på en ursprunglig B-referenslinje. Den ursprungliga baslinjen används för att beräkna alla övriga spårlinjer. Navigeringsspårlinjer Cirkelpivå-spårlinje Cirkelpivå-spårlinje ger en spårlinje kring en central plats som strålar inåt eller utåt. Den används för produkttillämpning i ett centralt pivåfält och guidas längs med en cirkulär spårlinje som motsvarar en central pivåirrigationssystemstatus. Målat täckningsområde -status 8,9 < Statusfält Röd = ingen Gul = endast Grön = D,WS/RTK, GLONSS Orange = Glid/Rensa väg Senaste passerings-spårlinje Senaste passering-spårlinje ger verkligen en navigering efter senaste passeringen. Konsolen identifierar automatiskt närmast tillämpad spårlinje och fastställer intilliggande passeringar baserat på den spårlinjen. Spårlinjeläge Rak B-spårlinje Kurvig B-spårlinje Cirkelpivå-spårlinje Senaste passering-spårlinje Nästa rad Nästa rad-spårlinje Nästa rad-spårlinje anvisar var nästa rad finns och ger en spårlinje vid raden som slutar vid nästa intilliggande rad. När operatören markerar slutet av raden och börjar svänga mot nästa rad, tillhandahålls en rak B-spårlinje för nästa rad. När fordonet är i Nästa rad stängs spårlinjen av. Ingen spårlinje Ingen spårlinje stänger av spårlinjen. 8 Ingen ikon = Ingen spårlinje Status för fältarealområde utostyrnings status Grön = Inkopplad Gul = ktiverad Röd = Inaktiverad Ingen ikon = inget autostyrning installerad på systemet BoomPilot-status Utanför gräns = Färdas för närvarande utanför fältarealområde Röd = v/manuell Innanför gräns = Färdas för närvarande innanför fältarealområde Gul = llt på Ingen ikon = Ingen gräns upprättad Grön = utomatisk Ingen ikon = Enskild rampektion (ingen SmartCable eller SDM installerad på systemet) Tryck på en statusfältikon för mer information. 8,9 < GG-värde: 5 Hz VTG-värde: 5 Hz ntal satelliter: 10 HDOP: 1 PRN: 135 GG-kvalitet: 2 Mottagaretyp: R0 9

6 Översikt av spårledningsfunktioner Navigeringsaktivitet och rampstatus Spårlinjealternativ Spårlinjer Gränser Markera gräns. Fastställer tillämpningsområde och fastställer vilka zoner som inte tillämpas. Gränsen fastställs till utsidan av en tillämpade passering. Gråfärgat = är inte tillgänglig. Märke. Märker den första punkten i spårlinjen. B 12,32 Märke B. Märker slutpunkten i spårlinjen. Gråfärgat = minimisträckan har inte fullbordats. vbryt Märke. vbryter Märke -processen. Återgår till föregående B-spårlinje (om sådan fastställts). Slutför gräns. Slutför gränsprocessen. Gränser kan också stängas genom att man färdas till dem inom en spårbredd från startpunkten. Gråfärgat = minimisträckan har inte fullbordats. B Nästa rade Märke B i spårlinjen. vbryt gräns. vbryter den nya gränsprocessen. Återgår till föregående gräns (om sådan fastställts). zimutgrad. Fastställer en rak spårlinje uppmätt i grader medurs från den norra baslinjen. Nord = 0, Öst = 90, Syd = 180, Väst = Markerar slutpunkten + knuff. Växlar den befintliga spårlinjen till fordonets aktuella position. Nästa raka B- eller zimutgradspårlinje. Visar nästa raka spårlinje som sparats för aktuellt jobb. Nästa kurviga B-spårlinje. Visar nästa kurviga B-spårlinje som sparats för aktuellt jobb. Nästa cirkelpivå-spårlinje. Visar nästa cirkelpivå B-spårlinje som sparats för aktuellt jobb. Kurvig framåtseende Tillhandahåller en indikation där aktuell styrning tar fordonet genom att använda en "pekare" som spårlinje Återgå till punkt Markera punkt. Fastställer en punkt vid fordonets placering. Gråfärgat = är inte tillgänglig. Återgå till punkt. Tillhandahåller avståndet tillbaka till en fastställd punkt. (Växla till fordonsvy för att tillhandahålla navigering tillbaka till en fastställd punkt.) vbryt punkt. Tar bort markerad punkt. Ingen 1 gr Hastighet -status Fel vid korsspår ktuell aktivitet 12,32 Ingen 1 gr Hastighet real real Tid Tid Spår nr. Riktning > 0,0 < Spår nr. Riktning Radera gräns. Tar bort alla fastställda gränser från aktuellt jobb. BoomPilot BoomPilot. Väljer BoomPilot-läge. Gråfärgat = är inte tillgänglig. lternativ för RealView-spårlinje Val av videokamera. Väljer upp till åtta kameravyer om en Video Selection Module (VSM) har monterats. Start/jobbskärm (eller tryck på startknappen) Inställning av enhet Spårlinje i fordonsvy Spårlinje i fältvy Spårlinje i RealView Dela kameravy. Väljer en av två uppsättningar av fyra kameraingångar (/B/C/D eller E/F/G/H) för att dela skärmen i fyra separata videoflöden. Inställning av spårlinje över video Åtkomst till aktivering av spårlinje över video eller styrvinkel och justering av spårlinjer. Spårlinje över video. Placerar tredimensionella spårlinjer över video för navigeringshjälp. Styrvinkel. Visar den riktning i vilken ratten måste justeras. Upp och Ner-ikoner. nvänds för att justera spårlinjer för att de ska motsvara kameravyn. Skärmalternativ Fordonsvy, zoom in/ut. Ikoner eller knappar justerar fordonets vy eller perspektiv mot horisonten från fordonsvy till fågelperspektiv. Fältvy, zoom in/ut. Ikoner eller knappar ökar/ minskar området som visas på skärmen. Panorering. Genom att peka på skärmen kan operatören fokusera på specifika kartområden utan att flytta fordonet. Pilar på skärmen flyttar vyn i motsvarande riktning. B Världsvy. Utvidgar skärmvyn till största möjliga område R0 11

7 Information om spårlinjefunktioner + knuffunktion För att justera en B-spårlinje efter din aktuella position: Figur 1-7: Spara spårlinje > 0,0 < Fältgräns Upprätta en fältgräns: Figur 1-10: Spara gräns - Fältvy Märke 1. Tryck på ikonen LTERNTIV FÖR NVIGTION OCH SPÅRLINJE för att visa navigationsalternativen. 2. Tryck på + KNUFF-ikonen för att justera spårlinjen efter aktuell position. zimutgrad Fastställa azimutspårlinje: 1. Tryck på ikonen LTERNTIV FÖR NVIGTION OCH SPÅRLINJE för att visa navigationsalternativen. 2. Tryck på ikonen ZIMUT för att ange azimutgrad. 3. nvänd startskärmen för att fastställa azimutgrad. 4. Tryck på: Godkänn för att spara inställningarna vbryt för att lämna knappsatsen utan att spara 5. Vill du döpa den här spårlinjen? Tryck Ja för att ange ett namn och spara spårlinjen. Nej för att generera ett namn automatiskt. Konsolen börjar leverera navigationsinformation. Vill du ge spårlinjen ett namn? Ja Figur 1-8: Följ spårlinjen Nej 0 gr > 0,0 < 1. Kör till önskad plats i fält-/områdesgränsen. 2. Tryck på ikonen LTERNTIV FÖR NVIGTION OCH SPÅRLINJE för att visa navigationsalternativen. 3. När fordonet är i rörelse trycker du på ikonen GRÄNS. 4. Kör utmed fält-/områdesgränsen. 5. Slutgräns: Färdas till inom en spårbredd från startpunkten. Gränsen stängs automatiskt (den vita spårlinjen blir svart). Tryck på ikonen GRÄNSVSLUT. En rak linje fullbordar gränsen mellan din aktuella position och startpunkten. 6. Tryck: Ja för att spara gränsen. Nej för att radera gränsen. Figur 1-9: Pågående gräns Märke Fältareal = 14,45 ha Vill du spara markerad gräns?? Ja Figur 1-11: Gränser slutförda Nej Märke För att upprätta ytterligare azimutspårlinjer följer du samma steg som för den första azimutspårlinjen. Figur 1-6: zimutgrad > 0,0 < nge azimut (Grad) Rensa < /- NMÄRKNING: På den yttre eller ursprungliga gränsen är ikonen GRÄNSVSLUT inte tillgänglig (gråfärgad) förrän minimisträckan har avlagts (fem gånger spårbredden). För att skapa en inre gräns följer du samma steg som för ursprunglig gräns. Om ett spår tillämpades när en yttre eller inre gräns skapades, kommer gränslinjen att ligga utanför det tillämpade spåret. Om ett spår tillämpades när en inre eller extra gräns skapades, kommer gränslinjen att ligga innanför det tillämpade spåret. nvänd ikonen VBRYT GRÄNS för att avbryta gränsprocessen i det nya fältet och återgå till föregående gräns (när den upprättats). nvänd ikonen RDER GRÄNS för att radera alla fältgränser för aktuellt jobb. Med hänsyn till din aktuella position visas ikonen INRE GRÄNS eller YTTRE GRÄNS i statusfältet då gränsen har upprättats R0 13

8 Matrix FieldPilot BoomPilot Tillvalsutrustning : 6 m : 9 m ntennkabel Nästa spårlinje 1. Kör till önskad plats för returpunkten. 2. Tryck på ikonen LTERNTIV FÖR NVIGTION OCH för att visa navigationsalternativen. SPÅRLINJE 1. Tryck på ikonen LTERNTIV FÖR NVIGTION OCH för att visa navigationsalternativen. SPÅRLINJE 3. Tryck på ikonen LÄGG TILL PUNKT. Märke Kontaktbox, areal till/från Speed RealView kamera Märke Camera 1,7 km/t RS-232 TJ CN (Terminated) Styrningsmodul (SCM) Power SCM Power I/O CN Valve Output CN förlängningskabel 6m Remote Engage/Disengage Seat Sensor Totalt: 4 POWER IN Rattstångsgivare BoomPilot kabelstam rtikelnummer beroende av styrenhet Extern inkopplings-/ urkopplingsströmställare Fotkontakt, tillvalsutrustning Kabelstam styrning (+B) Styrenhet. nvänd ikonen VBRYT ÅTERGÅNG TILL PUNKT bort upprättad punkt Extern BSC Statuskontakt anslutning BoomPilot delsektionsstyrmodul (15 sektioner) 1. Tryck på ikonen LTERNTIV FÖR NVIGTION OCH för att visa navigationsalternativen. SPÅRLINJE 2. Tryck på ikonen ÅTERGÅ TILL PUNKT 3 säkring Engage / Disengage Steering Valve Körmönster: Kurvig B Namn: Stream Edge CN Tee Midjestyrd Gyro Modul (GM) CN förlängningskabel 6m Co nn (+ ecto 12 v) to För att visa avstånd och spårlinje till fastställd punkt: kabelnät TGM Tilt Gyro Module CN Harness Spänningsregulator Batteri 3.6 m med 15 mp säkringar Steering Wheel Sense FieldPilot Interface SCM COM 2 Power Figur 1-14: Visa vilken spårlinje som är aktiv Märke Power/CN/Data Cable (ingår i FieldPilot satser) SCM kabelstam In COM 1 För att visa vilken spårlinje som är aktiv trycker du på ikonen Spårlinjeläge i statusfältet. CN till RS SCM ström I/O 457 m Sats, monteringsfäste med sugkopp (Matrix Pro 570G) (Matrix Pro 840G) : 6 m : 18 m Förlängningskabel kamera : 8 kanal : 4 kanal BildValModul, CN 1,7 km/t 8 Pos. Work On-Off xx/xx 08,53 5 Pos. 8 Pos. Figur 1: Nästa spårlinje Figur 1-12: Returpunkt fastställd- Fordonsvy 08, ntenn Power/DT För att visa andra sparade spårlinjer: Matrix För att markera en returpunkt: 2. Tryck på ikonen NÄST SPÅRLINJE Matrix Pro 840G med GLONSS Matrix Pro 570G med GLONSS Beslagsats, RX-30 antenn Systemdiagram Återgå till punkt Extrautr. RX-30 antenn Styrningsventil för att ta Konsol kabelstam Ventilaer R0 15

9

Table of Contents KAPITEL 1 PRODUKTÖVERSIKT...1. KAPITEL 2 VERKTYG... 11 Allmän information 11

Table of Contents KAPITEL 1 PRODUKTÖVERSIKT...1. KAPITEL 2 VERKTYG... 11 Allmän information 11 A n v ä n d a r m a n u a l UPPHOVSRÄTT 211 TeeJet Technologies. Alla rättigheter reserverade. Ingen del av detta dokument eller datorprogram som beskrivs i det får reproduceras, kopieras, fotokopieras,

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen.

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. SKP ETT FÄLT 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. 5. 5 estäm om du vill registrera en gräns. 2. 2 Om du är klar med det aktuella fältet knackar du på Ja. 6. 6 ekräfta eller ändra namn på klient, gård, fält

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE. SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro. tfn: 019-228005 sales@oilpress.com

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE. SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro. tfn: 019-228005 sales@oilpress.com Hemsida\LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE SMAB.doc Sidan 1 av 21 LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro tfn: 019-228005 sales@oilpress.com Hemsida: http://www.gpsjordbruk.se

Läs mer

1. Situationer när korrigering är nödvändig

1. Situationer när korrigering är nödvändig 1. Situationer när korrigering är nödvändig Aktuell position ska korrigeras när: Du byter däck (utför automatisk korrigering). (Avståndskorrigering). Aktuell position bör korrigeras när: Fordonets positionsmärke

Läs mer

Bruksanvisning till LEDMasterBasic1

Bruksanvisning till LEDMasterBasic1 Bruksanvisning till LEDMasterBasic1 En snabbguide V 1.0 2012-07-31 Innehåll ALLMÄNT... 2 VIKTIGT... 2 INKOPPLING:... 2 INSTALLATION AV KONFIGURATIONSPROGRAM... 2 ATT ANVÄNDA KONFIGURATIONSPROGRAMMET...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning ComfortTouch App för Busch-ComfortTouch

Bruksanvisning ComfortTouch App för Busch-ComfortTouch 2673-1-8368 21.08.2013 Bruksanvisning Busch- 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch- 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 1 Inledning... 3 1.1 Ändamålsenlig

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

C Varning: Kontrollera att strömanslutningen är stabil. Om det blir glapp I strömförsörjningen

C Varning: Kontrollera att strömanslutningen är stabil. Om det blir glapp I strömförsörjningen Snabbmanual EZ-Guide 250 system Montera Systemet nslutning ström EZ-Guide 250 Patchantenn (P/N 56237-91) Strömkabel (P/N 65168) Sätta på och stänga av EZ-Guide 250 För att sätta på EZ-Guide 250, tryck

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan Produktinformation C A G B A: IR-mottagare B: Strömlampa C: Antennuttag D: USB-uttag D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn Installation Placera antennen på önskad plats, helst nära ett fönster

Läs mer

geoliner 480 / 482 Fyrhjulsmätinstrument för personbilar, med CCD-teknik & Windows

geoliner 480 / 482 Fyrhjulsmätinstrument för personbilar, med CCD-teknik & Windows geoliner 480 / 482 TM Fyrhjulsmätinstrument för personbilar, med CCD-teknik & Windows geoliner 480 Användarvänlig... geoliner 480 Avancerad hjulinställningsutrustning den senaste tekniken. Levereras med

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 ruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 Modul 4723 Start av sekundvisare och digital display För att spara ström, levereras klockan med alla fun ktioner avstängda. Tryck A, eller C för att starta sekudnvisning och

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok

Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Nokia Kör 3.0 Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kör 3 Köra till ett bestämt mål 3 Spara eller visa en plats 4 Använda röstvägledning 4 Ladda ned eller ta bort kartor 5 Navigera offline

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER -

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER - TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, 6-0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.08.885 FAX: ++9.08.8856 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

Studentguide Adobe Connect Pro

Studentguide Adobe Connect Pro Studentguide Adobe Connect Pro 2009-11-10 Inloggning För att vara med i ett möte behöver du inte installera någon programvara utan allt som behövs på din dator är Adobe Flash Player. Det programmet finns

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsguide Danfoss Link Central Controller www.se.varme.danfoss.com Innehåll 1. Snabbguide för installation........................................157 2. Inledning.........................................................158

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220

zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo 200-serien snabbstartshandbok för användning med zūmo 210 och zūmo 220 zūmo GPS-antenn Strömknapp Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo. Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

Läs mer

ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING

ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING Innehåll INLEDNING... 3 Allmänt om Access Gewa Prog... 3 Grundinställningar... 5 Teckenförklaring... 5 Sätta i batterier... 6 INSTÄLLNINGAR... 6 Val av nivåer...

Läs mer

PTCarPhone 3c. Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte Snabb Guide DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSK

PTCarPhone 3c. Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte Snabb Guide DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSK D PTCarPhone 3c DEUTCH ENGLIH FRANÇAI VENK Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte nabb Guide www.ptcarphone.de Innehållsförteckning Översikt ymboler 27 Knappar och display 27 Handsfree- och privatläge

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning S www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA Transportlarm! Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA AutoSecurity transport

Läs mer

Professionella produkter - för säkerhets skull! Monteringsanvisning LEGION DC Ljusramp. Tvåfärgad blå/orange eller vit/orange

Professionella produkter - för säkerhets skull! Monteringsanvisning LEGION DC Ljusramp. Tvåfärgad blå/orange eller vit/orange Monteringsanvisning LEGION DC Ljusramp Tvåfärgad blå/orange eller vit/orange Längder: 1092 mm, 1372 mm, 1524 mm INNAN MONTERING Se till att personen som installerar ljusrampen har tillräcklig kunskap för

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

Intelligent heating system

Intelligent heating system SWEDEN Intelligent heating system DIGI LINE IHS MANUAL Uppstart av radiatorn Digi-Line IHS: 1. Anslut strömkabel till strömkälla. OBS: Fast installation skall utföras av behörig elektriker. 2. Sätt igång

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM Dokumentinformation Copyright 204 (c) Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Phonak TargetTM 3.1. Programmeringsguide komma igång. Förberedelse av hörapparaterna

Phonak TargetTM 3.1. Programmeringsguide komma igång. Förberedelse av hörapparaterna Phonak TargetTM 3.1 Programmeringsguide komma igång Den här guiden ger dig detaljerad introduktion till hörapparatanpassning med Phonak Target. Innehåll 1 Navigation 2 Före anpassning 3 Börja anpassning

Läs mer

Counter MPS-C60. Pulsräknarmodul och displayenhet

Counter MPS-C60. Pulsräknarmodul och displayenhet Microbus AB Bruksanvisning Counter MPS-C60 Pulsräknarmodul och displayenhet Innehåll: Allmän information Sida 2 Anslutningar Sida 2 Inställningar Sida 3 Gränsvärdesfunktion Sida 4 Inverterade ingångar

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual Intraoral kamera Installations- och användarmanual 1. Paketets innehåll... 1 1.1. Standardkonfiguration... 1 1.2. Trådlöst tillval... 1 2. Installation av drivrutin... 2 3. Installation av SuperCam...

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 2 Art.nr 706350 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Funktionskontroll...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Användarmanual för 1X-X3E-serien

Användarmanual för 1X-X3E-serien Användarmanual för 1X-X3E-serien P/N 00-3117-505-0006-01 ISS 17MAR14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Version Certifiering Europeiska direktiv 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 1X-X3E-serien

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

Instruktionsbok SILA TRAFIKLJUSSYSTEM

Instruktionsbok SILA TRAFIKLJUSSYSTEM Instruktionsbok SILA TRAFIKLJUSSYSTEM 24.01.2011 (version 1.0) 1 INNEHÅLL 1. BILDER / VERSIONER... 3 1.1 Bild på Sila Kontrollsystem... 3 1.2 Metallversioner av Sila Trafikljus... 3 1.3 Plastversioner

Läs mer

BrukSAnviSning. SAFERA Siro R spisvakt

BrukSAnviSning. SAFERA Siro R spisvakt BrukSAnviSning SAFERA Siro R spisvakt v4.1.3 v4.1.3 SWE SWE Siro Siro r r 1 SAFErA oy SAFErA Siro r SpiSvAkt Bruksanvisning gratulerar till köpet av SAFErA Siro r spisvakt, som ökar säkerheten i ditt hem.

Läs mer

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Tempsensor för Energikontrollen. Användarmanual Tempsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls tempsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Tempsensorns stående vyer 6 Tempsensorns liggande vyer 7

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 SAFETY BRANDS KnowsIT User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye knowsit Introduktion KnowsIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt mm) på flera effektiva sätt. Inkopplad

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Fuktsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Fuktsensor för Energikontrollen. Användarmanual Fuktsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls fuktsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Fuktsensorns stående vyer 6 Fuktsensorns liggande vyer 7

Läs mer

Snabbmanual EZ-Guide 500 Guidningssystem

Snabbmanual EZ-Guide 500 Guidningssystem EZ-Guide LEL Snabbmanual EZ-Guide 500 MONTER SYSTEMET Standardsystem g15 antenn Med fjärrkontroll EZ-Guide 500 Ström Ström LEL Med EZ-Steer Strömkabel (P/N 62817) ntennkabel (P/N 50449) Ström LEL SKÄRMILD

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12

Monteringsinstruktion WiPro all in one Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Undantag från ansvar: Denna monteringsinstruktion vänder sig till professionella serviceverkstäder. Därför

Läs mer

Freeway WEB bussadapter. Installations- och bruksanvisning

Freeway WEB bussadapter. Installations- och bruksanvisning Freeway WEB bussadapter Installations- och bruksanvisning Läs denna anvising noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida behov. FREEWAY Enervent Freeway WEB www.enervent.se

Läs mer