Huvudvärk. Huvudvärk - förekomst. Ca 90 % män + 95 % kvinnor har huvudvärk minst 1g/år. HV - ett av de allra vanligaste hälsobesvären.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02-17. Huvudvärk. Huvudvärk - förekomst. Ca 90 % män + 95 % kvinnor har huvudvärk minst 1g/år. HV - ett av de allra vanligaste hälsobesvären."

Transkript

1 Huvudvärk Huvudvärk - förekomst Ca 90 % män + 95 % kvinnor har huvudvärk minst 1g/år HV - ett av de allra vanligaste hälsobesvären. 1

2 Huvudvärksklassifikation, "The International Headache Society, 1983 IHS: the International Classification of Headache Disorders. 2nd edition (ICHD-II). Cephalalgia 2004; 24 (Suppl 1): Primär: 1. Migrän 2. Huvudvärk av spänningstyp 3. Hortons huvudvärk och kronisk paroxysmal hemikrani 4. Övrig huvudvärk - ej associerad med vävnadsskada Migrän Prevalens under 1 år 6-9% män, 15-17% kvinnor Primära symtom Aura (synfenomen, andra onormala sinnesförnimmelser) Smärta (dunkande, pulserande, hamrande smärta uni el bilat.) Andra symtom Illamående, kräkningar, ljus-, ljud- och rörelsekänslighet, trötthet, köldkänsla, förvirring, talsvårigheter 2

3 Förlopp av migränanfall Faser av migrän Förkänning Dagen före - några timmar före huvudvärken, ljus- och ljudkänslighet, muskelvärk, blekhet, gäspningar, törst och vätskeansamlingar i kroppen mental påverkan - retlighet, depression och trötthet beteendemässig påverkan ökad aptit, små, successiva humörförändringar Aura Varar < 1 timme. Synrubbningar (skymmande fläck i synfältet, skarpt ljus, blixtrande ses ofta som sick sack fenomen), talsvårigheter, domningar el stickningar på ena sidan. Efter aura känsla av att vara avtrubbad, svag el förvirrad. Smärta under, direkt efter el 5 timmar efter auran. Aura utan smärta kan förekomma. Huvudvärk Varar 4-72 timmar. Börjar gradvis med ökande intensitet (måttlig el svårt dunkande smärta), ofta unilat. Uunder smärtafasen ljus- och ljudkänslighet, trötthet, tankeförvirring och talsvårigheter, blekhet och köldkänsla. Ansträngning kan förvärra smärtan. 3

4 Faktorer som utlöser migrän -orsakoklar Stress Kvinnliga könshormoner Skarpt ljus och andra stimuli Högt blodtryck Livsmedelskänslighet (Rödvin, choklad, ost, citrusfrukter, banan, ananas, bondbönor, jästextrakt, ansjovis, makrill, sill, valnötter) Migrän orsak Vaskulär intra-/extrakraniella blodkärl/ arteriovenösa shuntar (initial kärlsammandragning följd av kärldilatation). Ischemi? Neurogen migrän startar i själva hjärnan, CNS, dvs neurogen sjukdom med sekundära konsekvenser för hjärnans och meningernas blodkärl. Migrän - neurovaskulär huvudvärkssjukdom? Ärftlighet 4

5 Migrän lokalisation Migrän störd cirkulation Edvinsson L. Varför gör migrän så ont? Astra Zeneca Cortical spreading depression, våg 2-6mm/min av kraftig neuronal depolarisering följt av långvarigt reducerad neuronal aktivitet. Aktivering av nociceptorer genom frisatt glutamat, K+, H+, NO, arakidonsyra? Gener uppreglering av visst proteas orsakar vaskulärt läckage Inflammation? Störningar i serotoninsystemet? Jonkanalsdefekter? 5

6 Migrän, ett helt händelseförlopp Interaktion kärl, neuron Edvinsson L. Varför gör migrän så ont? Astra Zeneca Diagnostiska kriterier Migrän utan aura A. Minst 5 attacker, vilka uppfyller B-D. B. Huvudvärksattacker som varar 4-72 timmar (obehandlade eller icke framgångsrikt behandlade), åtskilda med smärtfria intervall. C. Huvudvärk som har åtminstone 2 av de följande karakteristika; 1. ensidig lokalisation, 2. pulserande kvalitet 3. måttlig till svår intensitet (hämmar eller förhindrar dagliga aktiviteter) 4. försämring vid normal fysisk aktivitet D. Under huvudvärken åtminstone ett av de följande; 1. illamående och/eller kräkning 2. ljus- och ljudskygghet Ormstad och Amthor. Migrän: patofysiologi, genetik och behandlingsaspekter. Läkartidningen 2008;105:

7 Migrän med aura Diagnostiska kriterier A. Minst 2 attacker som uppfyller kraven i B (Huvudvärksattacker som varar 4-72 timmar obehandlade eller icke framgångsrikt behandlade), åtskilda med smärtfria intervall. Åtminstone 3 av de följande 4 karakteristika. 1. En eller flera helt reversibla aurasymtom som indikerar fokal hjärnbarks- och/eller hjärnbarksdysfunktion. 2. Minst ett aurasymtom som utvecklas gradvis under mer än 4 minuter eller minst 2 påföljande symtom. 3. Inga aurasymtom mer än 60 minuter. 4. Huvudvärk som uppträder 60 minuter efter att aurafasen är avslutad. Ormstad och Amthor. Migrän: patofysiologi, genetik och behandlingsaspekter. Läkartidningen 2008;105: Bedömning av patienten med migrän Anamnes Huvudvärksdagbok Fysisk undersökning triggerpunkter central sensitisering inkl allodyni? 7

8 Inverkan av triggerpunkter på huvudvärk de Las Penas. The Role of Myofascial Trigger Points in Musculoskeletal Pain Syndromes of the Head and Neck. Current Pain and Headache Reports 2007, 11: Vad kan patienten göra själv? För dagbok över sina attacker Regelbundna vanor (mat och sömn) Undvik stress, livsmedel som ev kan utlösa migrän 8

9 Behandling migrän Icke-farmakologisk Akupunktur förebyggande If both topiramate[10] and propranolol are unsuitable or ineffective, consider a course of up to 10 sessions of acupuncture over 5 8 weeks or gabapentin[11] (up to 1200 mg per day) according to the person's preference, comorbidities and risk of adverse events. Massage Avslappning Farmakologisk acetylsalicylsyra (t ex Treo, Magnecyl), paracetamol (t ex Alvedon) ibuprofen (t ex Ipren) naproxen (t ex Pronaxen eller Naprosyn) och diklofenak (Voltaren T), ergotaminer (Anervan, Cafergot), triptaner (Imigran) Spänningshuvudvärk Symptom Järnband runt huvudet, tryck mot panna, baksidan av huvudet och nacken, ofta bilateralt. Ofta återkommande med lätt till måttlig intensitet. Utan försämring vid normal fysisk aktivitet. Illamående, ökad ljus- eller ljudkänslighet kan förekomma. Episodisk (icke frekvent el frekvent), 30 min-flera dagar; Kronisk, flera perioder under > 6 mån Associerade symtom: yrsel, öronsus (lock känsla), tandgnissling Orsak Kan uppkomma pga psykisk eller fysisk anspänning Ökad aktivitet i muskler i nacken och hårbotten (ischemi). Inget samband med någon form av hjärnskada. Perifer och central sensitisering kan förekomma. 9

10 Spänningshuvudvärk - Diagnostiska kriterier Episodisk icke frekvent spänningshuvudvärk A. Minst 10 episoder som inträffar i medeltal < 1 dag/månad, (< 12 dagar/år) samt B. Huvudvärk i 30 minuter - 7 dagar C. Huvudvärk som har minst två av följande karakteristika: 1.bilateral lokalisation 2. pressande/spänd (icke-pulserande) karaktär 3. lätt till medelsvår intensitet 4. tilltar inte vid vanliga fysiska aktiviteter som vid gång eller gå i trappor. D. Ej Illamående/kräkning eller ljus-/ljudkänslighet. E. Ej associerad med annan sjukdom. Episodisk frekvent spänningshuvudvärk A. Minst 10 episoder som inträffar 1 men <15 dagar/månad under minst 3 månader ( 12 och <180 dagar/år) samt kriterier B-E enligt ovan. Kronisk spänningshuvudvärk A. Huvudvärk som inträffar 15 dagar/månad, medel > 3 månader/år ( 180 dagar/år). B. Huvudvärk som varar i timmar eller är kontinuerlig samt C - E enligt ovan. Fumal. Tension-type headache: current research and clinical management. Lancet Neurol 2008; 7: Flaggor Vilket ont är ont? Plötslig intensiv, skärande spränghuvudvärk (åskknallshuvudvärk). Huvudvärk + intensiv smärta i eller bakom ögonen nackstelhet yrsel och kräkningar problem med balans eller minne förvirring och plötslig nedsatt förmåga att se, höra, prata Stroke, hjärnhinneinflammation eller hjärntumör 10

11 Behandling spänningshuvudvärk Icke-farmakologisk Behandling hos sjukgymnast Stresshantering Allmän motionsträning Försiktighet med smärtstillande tabletter! Migrän Linde et al.acupuncture in patients with migraine: a randomised controlled trial. JAMA 2005;293: Intervention Aku Minimal aku Väntelista 12 beh (á 30 min), 8 v Manuell aku, de qi minst 1g Mättillfällen: före, 8v, 12v, 24v. Punkter: Aku max 25 GB20,40,41/42 GV20 LR3 TE3/5 Taiyang bilat. Minimal aku max 10 Förutbestämda punkter ej akupunkter Resultat: Frekvens patienter (%) som upplevt minskning av dagar med migrän till 50% Aku 51% Minimal aku 53% Väntelista 15% 11

12 Migrän Melchart et al. Acupuncture versus placebo versus sumatriptan for early treatment of migraine attacks: a randomized controlled trial. J Int Med 2003; 253: Punkter-stim: AKU - GB 8, GB 10, GB 14, GB 15, GB 20, GB 41, LI 4, LR 3, TE 5, GV 20, EX 1, n=60 Inj sc Sumatriptan 6mg i 1 ml NaCl, n=58 Inj sc 1 ml NaCl, n=61 Tid/beh; antal beh: 1 utvärderad beh. Utvärdering: Tid till nästa huvudvärksattack Resultat: Aktiv beh., aku och sumatriptan, bättre än placebo. Dock aku ngt tveksam effekt för beh. av migrän på tidigt stadium. Allais G et al. Acupuncture in the prophylactic treatment of migraine without aura: a comparison with flunarizine. Headache 2002;42: Punkter-stim: AKU - GB 14, GB 20, EX 2, GV 20, PC 6, GV 12, LI 4, ST 36, SP 6, LR 3, man stim deqi 1 g, n=77 Farmaka Flunarizine 10 mg, n=73 Antal beh, frekvens beh: AKU 8 beh; 1g/v 1 mån, 1g/mån 4 mån. Farmaka daglig beh 2 mån, 20d/mån 4 mån. Utvärdering: HV intensitet, hv frekvens, analgetika konsumtion Resultat: hv attacker, analgetika konsumtion, hv intensitet i aku gruppen jmfrt med flunarizine 2, 4 mån. 6 mån 0 skillnad mellan grupperna. Spänningshuvudvärk Melchart et al.acupuncture in patients with tension-type headache: a randomised trial. BMJ 2005;331: Aku Minimal aku Väntelista 12 beh (á 30 min), 8 v Manuell aku, de qi minst 1g Mättillfällen: före, 8v, 12v, 24v. Punkter: Aku max 25 GB20,21 LR3 Basic Frontal hv: LI4, GV23, Yintang Taiyang ST44 GB2 Parietal hv: GV20/23 EX6 Occipital hv: BL10,60/62 GV14/19 SI3/6 Hela huv: Taiyang SP6/9 ST36/40 CV12 Väderberoende: LI4 CV14 GB3 TE6 GB39 Minimal aku max 10 Förutbestämda punkter ej akupunkter Resultat: Frekvens patienter (%) som upplevt minskning av dagar med migrän till 50% Aku 46% Minimal aku 35% Väntelista 5% 12

13 Conclusions The data evidenced clinically relevant short-term benefits of adding acupuncture to routine care only, and a significant efficacy of true acupuncture over sham interventions. The comparison of acupuncture with other nonpharmacological treatments is difficult to interpret at present. Acupuncture could be a nonpharmacological tool for treating patients with episodic and chronic tension-type headache. Comments As the authors have pointed out, in our opinion, acupuncture could be a tool for the treatment of patients with episodic and chronic headache, especially if we consider that these patients are usually subjected to chronic abuse of drugs at a considerable social and economic cost. Responder rates in migraine studies % Linde 2005 ART Migraine n=302 Diener 2002 Comparative RCT n=808 van de Kuy 2002 SR of 22 RCTs n=2013 Streng 2006 RCT n=114 Diener 2006 GERAC Migraine n=960 Standard medication Minimal acupuncture Acupuncture Metoprolol Acupuncture Placebo medication Propanolol Propranolol Flunarizine 10mg Flunarizine 5mg Waiting list Minimal acupuncture Acupuncture 13

Migrän hos barn och tonåringar

Migrän hos barn och tonåringar Migrän hos barn och tonåringar Kjell Strandberg Barnmottagningen Norrtälje sjukhus Migrän ( gr. Hemikrania ) Ett komplext neurologiskt tillstånd med återkommande huvudvärk men även symtom från visuella,

Läs mer

Innehåll Inledning Huvudboken version 1 Huvudvärken då och nu Nya huvudboken Olika huvudvärksformer Migrän Huvudvärk av spänningstyp

Innehåll Inledning Huvudboken version 1 Huvudvärken då och nu Nya huvudboken Olika huvudvärksformer Migrän Huvudvärk av spänningstyp Innehåll Inledning Huvudboken version 1 2 Huvudvärken då och nu 3 Nya huvudboken 3 Olika huvudvärksformer 4 Migrän 5 Huvudvärk av spänningstyp 6 Hortons huvudvärk 7 Faktorer som påverkar huvudvärken 8

Läs mer

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel Doknr. Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version 9 Behandling 2010-10-29 2 1 Utfärdat av Godkänt av Berit Bjerlemo, specialistsjukgymnast Lena Kollén, specialistsjukgymnast Eva Beckung, verksamhetschef

Läs mer

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd ICD-10-koder: Myalgi, smärtor i extremitet, fibromyalgi, sjukdomstillstånd i mjukvävnad M79 Långvarig smärta eller värk R52 Sena besvär av whiplash-skada

Läs mer

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet Smärta hos äldre Uppkomst och utredning Förekomst

Läs mer

Kapitel 10 Ansiktet. Åke Reimer

Kapitel 10 Ansiktet. Åke Reimer Kapitel 0 Ansiktet Maria Nilner Arne Orrling Anita Groth Åke Reimer Lena Folkestad I detta kapitel berörs främst de vanligaste orsakerna till ansiktssmärtor, nämligen muskulära spänningstillstånd vilka

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Rapport 2014:3. Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård

Rapport 2014:3. Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Rapport 2014:3 Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Diagnosgruppen inom Nationellt Register över Smärtrehabilitering (NRS) Britt-Marie Stålnacke, Emmanuel Bäckryd,

Läs mer

Medtronic DBS vid Dystoni

Medtronic DBS vid Dystoni Medtronic DBS vid Dystoni Behandlingsinformation DBS = DEEP BRAIN STIMULATION (DJUP HJÄRNSTIMULERING) fira Dagliga segrar Den här informationsbroschyren om dystoni har utarbetats i samråd med en internationell

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord av Bo Johnels...2 Författarens förord...3 Inledning...5 Smärta i befolkningen...7 Kvinnor och smärta... 7 Män och smärta... 8 Äldre personer och smärta... 9 Smärtans centrala

Läs mer

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik NR 4 2013 Ryggdagen lyckat samarbete på Sjukgymnastdagarna. Boka in årskon - gres serna 2014! Kongress/Årsmöte OMT/IM 21 22 mars

Läs mer

Utveckling av en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC i en population av personer med demenssjukdom

Utveckling av en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC i en population av personer med demenssjukdom Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Utveckling av en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC i en population av personer med demenssjukdom Rapport-FoUrnalen

Läs mer

neurologi EPILEPSI Tidig debut av epilepsi Kirurgi och fokal epilepsi Alternerande hemiplegi Dysekvilibriumsyndromet B-vitaminer och epilepsiläkemedel

neurologi EPILEPSI Tidig debut av epilepsi Kirurgi och fokal epilepsi Alternerande hemiplegi Dysekvilibriumsyndromet B-vitaminer och epilepsiläkemedel NUMMER 4 2011 ÅRGÅNG 24 neurologi PARKINSON Endogena Alfa-synuclein-fibriller Partiell dopaminagonist Transplantation av dopaminproducerande retinaceller Diagnostisk parkinsonmarkör Atrofier vid parkinsondemens

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Version anpassad för distriktsläkare. Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid

Version anpassad för distriktsläkare. Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid Version anpassad för distriktsläkare Tinnitus Vårdprogram Sammanställt av Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid Hörsel- och Balanskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Läs mer

Temporomandibulär dysfunktion Ulf Lafveskans 2013

Temporomandibulär dysfunktion Ulf Lafveskans 2013 Temporomandibulär dysfunktion Ulf Lafveskans 2013 Från ingenting annat än hjärnan kommer glädje, munterhet, skratt och lek, sorg och bedrövelse, förtvivlan och jämmer. Och genom hjärnan förvärvar vi på

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Chronic fatigue syndrome översikt och differentialdiagnoser

Chronic fatigue syndrome översikt och differentialdiagnoser Kommentar Denna artikel publicerades ursprungligen i Nordisk Tidskrift för Biologisk Medisin 2002 (Merz S. Chronic fatigue syndrome översikt och differentialdiagnoser. Nord Tidskr Biol Med nr. 1, 2002;

Läs mer

Palliativ vård vid demenssjukdomar

Palliativ vård vid demenssjukdomar Palliativ vård vid demenssjukdomar 131010 Palliativ vård vid demenssjukdomar Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet www.silviahemmet.se 09.15 10.30 Palliativ vård vid livets

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Är de verkligen sjuka?

Är de verkligen sjuka? Ann-Marie Lidmark Är de verkligen sjuka? BESKRIVNING AV ELÖVERKÄNSLIGA OCH TANDVÅRDSSKADADE I SAMHÄLLET Slutrapport från HET-projektet Information om Elöverkänsligas Riksförbund Elöverkänsligas Riksförbund

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Endometrios hos unga kvinnor. Endometriosis in Young Women. - experiences of school health service

Endometrios hos unga kvinnor. Endometriosis in Young Women. - experiences of school health service Endometrios hos unga kvinnor - upplevelser av skolhälsovården Endometriosis in Young Women - experiences of school health service Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad Avancerad nivå 15 Högskolepoäng

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer