!"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'."

Transkript

1 !"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'.

2

3 Innehåll 8 Familjen Lindell 13 Beräkning av CO2 Vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva klimatneutralt? BOENDE 17 En grad kallare i huset märks knappt för dig men för klimat och plånbok 18 Gör klimatarbetet enkelt och till en del av vardagen 19 Spara vatten med enkla knep TRANSPORT 24 Samåk och planera tiden 25 Utnyttja kollektivtrafiken, den kan bli ett andra kontor 26 Tänk varannan Sverige MAT 32 Använd maten - släng den inte 33 Ät säsongsbetonat! 34 Prova klimatdetox två gånger per år ÖVRIGT 40 Sök information och hjälp på egen hand det är lätt att göra skillnad 42 Respektera de små sakerna 43 Se över energikällorna 46 Vårt halvår i One Tonne Life-huset

4 VA R J E INDIVID BIDRAR idag till växthuseffekten med mellan sex och åtta ton CO2 (koldioxid) per år. Enligt expertis på området bör denna siffra sjunka till ett ton per person och år, annars kommer växthuseffekten att göra så att jordens medeltemperatur höjs med mer än två grader. Men vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva helt klimatsmart? I projektet One Tonne Life har A-hus, Vattenfall, Volvo Personvagnar, ICA och Siemens skapat ett klimatsmart hushåll. Syftet är att testa om det överhuvudtaget är möjligt för en familj att närma sig ett ton i CO2-utsläpp per person och år utan att göra för stora avsteg från sitt vanliga liv. Företagen har bidragit med det allra senaste inom sina områden med målsättningen att minimera CO2-utsläppen i ett vanligt hushåll. Mycket av den teknik och de lösningar som familjen använt kan nästan verka futuristiska men de är tillgängliga för alla redan nu eller inom kort. Under projektet delades hushållet upp i områdena Transport, Mat, Boende och Övrigt. För att säkerställa tillförlitligheten i mätningarna av familjens CO2-utsläpp har även experter från Chalmers tekniska högskola medverkat i projektet. Testpiloterna var familjen Lindell som under sex månader bott i ett toppmodernt, energieffektivt hus som bland annat är utrustat med energieffektiva vitvaror och har solceller på taket för att förse huset med el. De har fått köra elbil som laddats med energi från solcellerna. De har ätit klimatsmart och de har fått sin egen personliga coach inom energieffektivisering. Den här boken är deras berättelse om hur det klimatsmarta livet fungerade, men framförallt innehåller den deras tips till hur andra kan förändra småsaker i vardagen och bli mer klimatsmarta. Småsaker som inte påverkar livskvaliteten men som gör stor skillnad för klimatet och för vår planet. ONE TONNE LIFE 5

5 Efter halva tiden hade familjen Lindell minskat sina utsläpp till 2,8 ton per person och år. UNDER SEX MÅNADER i One Tonne Lifehuset har familjen Lindell lyckats sänka sina CO2-utsläpp till som lägst 1,5 ton. Även om inte målet på ett ton nåddes så är det en häpnadsväckande prestation som visar att det är möjligt för vanliga familjer att göra en stor insats för klimatet. Familjens utsläpp från privat konsumtion innan projektet uppskattades till ungefär sju ton CO2 per person och år. Utöver detta tillkommer ytterligare knappt två ton från offentlig konsumtion, som familjen dock inte har haft möjlighet att påverka. Efter halva tiden hade familjen Lindell minskat sina utsläpp till 2,8 ton per person och år. Mest hade utsläppen minskats från transporter och boende. Vid denna tid levde familjen ett energisnålt liv i One Tonne Life-huset och de hade övergett både sina gamla vitvaror och bensindrivna bilar samt valt bort flygresor. I stället körde de en elbil och reste med kollektivtrafik. Vid längre resor åkte de tåg, exempelvis valde de en skidresa till Åre istället för till Alperna. Allra lägst blev familjens utsläpp under vecka 20, då de kom ned till motsvarande 1,5 ton CO2 per person och år. Den största skillnaden mot mellanperioden var att utsläppen från mat reducerades dramatiskt i kombination med att familjen fortsatte sitt kontinuerliga arbete inom andra kategorier som till exempel energieffektivisering och klimatsmarta resor. Utsläppsminskningen från mat kom tack vare att familjen valde att äta i huvudsak grönsaker och baljväxter och minimerade kött- och mejeriprodukter. Sett per kategori lyckades familjen minska utsläppen från transporter med 90 procent, mat med 80 procent, boende 60 procent och övrigt med 50 procent. Totalt sett sänkte familjen Lindell sina utsläpp med 75 procent på bara sex månader. Även om de offentliga utsläppen, som alltså står utanför familjens kontroll, skulle räknats med så minskade utsläppen till 3,3 ton CO2 per person och år. En sänkning med hela 60 procent.

6 Familjen Lindell kommer från Hässelby och är testpiloterna på resan mot en klimatsmart framtid. När projektet började bodde de i en 70-tals villa i Hässelby och de körde två bensindrivna bilar. De hade en genomsnittlig utsläppsnivå på ungefär sju ton CO2 per person och år, fullt normalt för en svensk familj. Familjen består av föräldrarna Alicja och Nils samt tonårsbarnen Hannah och Jonathan. NILS LINDELL HANNAH LINDELL ALICJA LINDELL JONATHAN LINDELL Nils Lindell är organisationskonsult och Hannah går första året på IB-programmet Alicja jobbar som biträdande förskolechef Jonathan Lindell är yngst i familjen. Han går driver företaget Baseline Management AB på gymnasieskolan Young Business i Bromma samtidigt som hon läser rektors- i sjunde klass på Internationella Engelska som hjälper organisationer i Stockholm och Creatives i Nacka. På fritiden tycker hon programmet på Stockholms universitet. Skolan i Bromma. Jonathan gillar att spela ute i Europa att bli effektivare. Nils kom- om att rida och vara med kompisar. Hon brinner för allt som har med mellan- gitarr och trummor, är tevespelsfantast och mer från början från Halmstad och ägnar mänsklig kommunikation att göra och vill intresserad av teknik och hur saker fungerar. gärna fritiden åt att spela tennis. gärna bidra till att redan på förskolan lägga en god grund för barnens självkänsla.

7

8 Beräkning av CO2: I PROJEKTET HAR UTSLÄPPEN av de tre vanligaste växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas beräknats. Inte bara familjens direkta utsläpp har beräknats utan även de som orsakats under produktionen av varor och tjänster till familjen. Två olika metoder har kombinerats på ett helt nytt sätt för att få en heltäckande bild av familjens koldioxidavtryck. De två metoderna är dels livscykelanalys och dels Input/Output-analys. Livscykelanalys innebär att man analyserar växthusgasutsläppen från en produkt, till exempel produktionen av en bil eller ett kilo nötkött. Man beräknar utsläpp från material, transporter och andra delar i produktionen. För att uppskatta familjens utsläpp från mat, byggnation av huset, produktion av bilen med mera har livscykelanalysdata använts. Det finns dock inte livscykelanalyser på allt som konsumeras i samhället. Därför har även Input/Output-data använts för till exempel taxiresor, kläder och fritidsaktiviteter. Input/Output analyserar pengaflöden i ekonomin och fördelar Sveriges CO2-utsläpp till olika branscher. På det viset ges ett genomsnittsvärde för CO2-utsläpp från till exempel att köpa kläder eller böcker. Saker familjen köper håller olika länge vilket också tagits med i beräkningen. Det vore till exempel inte rättvist om familjen belastas för alla utsläpp som skedde när huset producerades när det kommer att stå kvar i kanske hundra år. Därför fördelas utsläppen över en produkts livslängd. Utsläppen från kläder sprids ut över två år, utsläppen från bilen över femton år och så vidare. Sammantaget har beräkningsmetoderna gett en fullgod bild av hur familjens CO2- utsläpp har förändrats över tiden i huset. ONE TONNE LIFE 13

9 Boende EN SAMMANFATTNING NÄR FAMIL JEN LINDELL flyttade in i huset hade de en föreställning om att det skulle vara en väldigt stor omställning jämfört med det bekväma liv som de var vana vid. Men oron var överdriven. Att bo i ett klimatsmart hus har varit enklare än förväntat och förändringarna jämfört med ett normalt liv har inte alls varit så stora att de inkräktat på familjens levnadsstandard. Och huset, som är en kombination av modern design och funktionalitet, var en positiv överraskning. Det är inte bara effektivt och praktiskt utan även snyggt, berättar Nils Lindell. Familjen vittnar om att det klimatsmarta huset gjort det enkelt att tänka klimatsmart. Tack vare att utrustningen i huset är optimal för att minska CO2-utsläpp så har många åtgärder också gått av sig själv. Men det har krävts en viss upplärningsprocess, inte minst eftersom all utrustning är toppmodern och för att det är en mental omställning att inkludera klimatet i allt man gör. Men i takt med att både samvetet och plånboken märkt av fördelarna med att vara klimatsmart har arbetet blivit enklare. Framförallt är det skönt att inredning och material har valts med tanke på miljön och tack vare solpaneler och egenproduktion av el kan vi skicka tillbaka vårt överskott av el till systemet. Det är en väldigt härlig känsla, säger Alicja Lindell. Efter sina sex månader i One Tonne Lifehuset har familjen Lindell nu en unik insikt i de små, enkla tipsen för hur vardagslivet och boendet blir så klimatsmart som möjligt. Och det är inte svårt att följa i deras fotspår.

10 En grad kallare i huset märks knappt för dig, men för klimat och plånbok. UNDER ONE TONNE LIFE-PROJEKTET har familjen Lindell fått kontinuerlig rådgivning om hur de kan minimera sin energiförbrukning i boendet. Därefter har de själva valt vilka tips som de ska använda i huset. Ett av de första och mest självklara tipsen var att sänka temperaturen inomhus. Familjen har tyckt om att ha det varmt hemma och tidigare har de sett till att termometern i deras vanliga hus alltid hållit sig runt 23 gradersstrecket. Nu vred de ned temperaturen till grader och lät den stanna där under tiden som de bodde i huset en enkel åtgärd som sparar både pengar och CO2-utsläpp. I början var jag orolig över att frysa, framförallt om fötterna. Men det är till stor del en mental omställning som går ut på att förändra beteendet och det är ingen stor uppoffring att sänka inomhustemperaturen. Blir det lite kallt är det bara att ta på sig en tröja eller ett par strumpor, berättar Alicja Lindell. En anledning till framgången för familjen är att huset är välisolerat inte bara när det gäller väggarna, utan även när det gäller fönster, dörrar, tak och golv. Tack vare en farstukvist, som hindrar varm luft att försvinna ut när ytterdörren öppnas, lyckas familjen också behålla den luft som värmts upp inomhus. Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad sparar ett genomsnittshushåll:» kronor per år i energikostnad.» Upp till 50 kilo per år i CO2-utsläpp. ONE TONNE LIFE BOENDE 17

11 Gör klimatarbetet enkelt och till en del av vardagen. Spara vatten med enkla knep. EN VIKTIG DEL I One Tonne Life-huset har varit att göra klimatarbetet enkelt för familjen. Det är också något som familjen Lindell vill föra vidare till andra som är intresserade av att ta efter deras exempel. En viktig nyhet för familjen var en centralt placerad miljöstation med många olika kärl för sortering av allt som kan återvinnas. Att sopsortera är ett effektivt sätt att minimera onödig klimatpåverkan. Klimatarbetet måste bli en del av vardagen. Att miljöstationen låg mitt i huset var en viktig punkt som inte ska underskattas. Hade den till exempel varit placerad i garaget hade det blivit mer av en uppoffring att ta sig dit. Man har också tänkt till för att göra miljöstationen snygg och det känns viktigt, funderar Nils Lindell. För familjen har det handlat om att göra små men effektiva åtgärder. I vissa fall har det förenklat vardagen samtidigt som det minskat klimatpåverkan. Vi har diskat allt i diskmaskinen eftersom det sparar både vattenförbrukning och energi jämfört med att diska under rinnande vatten. Att fylla tvättmaskinen varje gång är ett annat enkelt tips som alla kan följa, säger Hannah Lindell. Familjens bästa tips för att göra klimatarbetet till en del av vardagen: ATT FÖRÄNDRA BETEENDEN har varit den största utmaningen för familjen Lindell under de sex månaderna i One Tonne Life-huset. Men det är också vad som har gett allra bäst resultat. Spara på vatten i allmänhet och varmvattnet i synnerhet är ett knep som familjen verkligen använt sig av. För trots att husets varmvatten har värmts från solpaneler på husets carport, så är tillgången inte oändlig. Till exempel har det varit förbjudet att låta vattnet rinna medan man borstar tänderna. Något som i det långa loppet leder till mycket onödig vattenförbrukning. Innan projektet kunde familjen också ta långa varma duschar för att vakna till eller för att det helt enkelt var skönt. Under tiden i One Tonne Life-huset har de skurit ned duschandet till max tre minuter på vardagar. Långa duschar blev nästan som en helglyx Långa duschar blev nästan som en helglyx, berättar Jonathan Lindell. Genom att minska sin duschtid med tio minuter varje dag så sparar genomsnittsfamiljen mycket pengar omkring kronor per år. Ett annat enkelt tips som vem som helst kan följa är att sätta in ett snålspolande duschmunstycke. Det sänker kostnaden och energiförbrukningen med mellan 25 och 50 procent, säger Nils Lindell» Tänk på att välja en bra energiklass på nya vitvaror. En ny tvättmaskin förbrukar exempelvis bara hälften så mycket energi som en tio år gammal maskin.» Väg tvätten och se till att alltid fylla tvättmaskinen det går i mer än man tror.» Diska allt i diskmaskinen och skölj inte bort matresterna utan skrapa i stället. Välj även pulverdiskmedel. Det är billigare och det är lättare att dosera rätt.» Sopsortera och se till att göra det till en naturlig del av vardagen.» Genom att välja en kolfiterfläkt istället för en fläkt med utblås kan ett genomsnittshushåll spara upp till 1000 kronor per år.» Välj en induktionshäll framför en traditionell häll, den drar betydligt mindre energi. Familjens bästa tips för att vara klimatsmart i vardagen:» Stäng alltid av vattnet vid exempelvis tandborstning.» Duscha kortare tid, tre minuter om dagen är lagom.» Förändra beteendet och gör långa duschar till en lyx.» Byt ut de gamla kranarna och duschmunstycket till snålspolande varianter. 18 BOENDE ONE TONNE LIFE

12

13 EN AV DE STÖRSTA utmaningarna som familjen Lindell nämnde innan projektet handlade om transporterna. Hur skulle de ta sig till och från jobbet? Och hur de skulle klara sig med bara en bil? Tidigare levde de med två bilar så att både Alicja och Nils kunde köra till arbetet och nu var den enda bilen dessutom en elbil med en begränsad räckvidd på 150 kilometer. Transport EN SAMMANFATTNING Men det var bara en mental omställning som behövdes, sedan var det aldrig några problem, säger Nils Lindell. Elbilen har fungerat perfekt. Både körglädjen och känslan av att inte släppa ut några avgaser har varit en positiv överraskning för familjen. Räckvidden på 150 kilometer har varit fullt tillräcklig under hela projektet och bara en enda gång upplevde de att det hade varit skönt med fler mil i bilen. Förändringen som de märkt är dock att det kräver planering när bilen inte har obegränsad räckvidd. Genom att planera bättre går det också att låta resan från A till B ta lite längre tid. Det är ett enkelt tips som familjen tagit till sig. Har man mer tid till förfogande så är det också möjligt att utnyttja kollektivtrafiken oftare. Av slentrian tror jag att många väljer att ta bilen för att göra små ärenden, men ofta går det lika bra att ta bussen eller till och med promenera eller cykla, säger Alicja Lindell. ONE TONNE LIFE TRANSPORT 23

14 Samåk och planera tiden. Utnyttja kollektivtrafiken, den kan bli ett andra kontor. UNDER PROJEKTET har familjen bytt ut sina två äldre bensindrivna bilar mot en elbil. Det har varit mycket effektivt och minskat de sammanlagda utsläppen för Så länge man väntar in varandra och anpassar sig så fungerar det perfekt EN VIKTIG DEL under One Tonne Lifeprojektet har varit att minimera transporterna med färdmedel som släpper ut mycket CO2. Därför har familjen i stor Jag reagerade på hur skönt det är att slippa leta parkeringsplats familjens transporter med 4,2 ton per år. Elbilen är dessutom pigg och riktigt kul att köra. Eftersom den är så tyst och andra trafikanter inte hör bilen så kör man också automatiskt lugnare och tar mer hänsyn. Så länge man väntar in varandra och anpassar sig så fungerar det perfekt. Det är både trevligt och klimatsmart att alla kan åka tillsammans på morgonen, säger Nils Lindell. utsträckning valt att samåka och att resa med kollektivtrafiken. Omställningen från att ta två bilar till jobbet till att åka kollektivt var stor, men efter några dagar var rutinerna på plats. Familjen har dessutom upptäckt en ny fördel med kollektivtrafiken. Det är ett utmärkt tillfälle att jobba undan kvällens och morgonens mejlskörd. I förlängningen borde alla ha en elbil, menar Alicja Lindell. Men det finns få elbilar på privatmarknaden idag och familjen har också Eftersom familjen har kört elbil har de även kunnat följa förbrukningen i bilen på detaljnivå. Då har de sett vilken skillnad EcoDriving gör. Ett månadskort är dessutom billigare än motsvarande drivmedelskostnad. Jag reagerade på hur skönt det är att slippa leta parkeringsplats. Det är krångligt och Har man en smartphone är tunnelbanan perfekt för att jobba en stund. I bilen går det att ringa men inte att mejla. Att resa kollektivt till jobbet sparar en halvtimmes jobb i varje riktning. Det går alltså andra erfarenheter från sitt klimatsmarta transporthalvår. Framförallt handlar det om att planera resandet. Nästan varje morgon har familjen Lindell till exempel samåkt till jobb och skola. När man kör lugnt och i ett jämnt tempo blir det tydligt hur mycket mindre elbilen förbrukar. Det går att översätta till en bensin- eller dieselbil. Det finns både pengar och utsläpp att tjäna genom att dyrt. Om man bor i en storstad finns det också ofta infartsparkeringar om man verkligen skulle behöva ta bilen den första biten, säger Alicja Lindell. till och med att spara tid och kanske sluta lite tidigare genom att vara klimatsmart, säger Nils Lindell. tänka på EcoDriving, säger Alicja Lindell. Familjens bästa biltips:» Om möjligt, välj en elbil eller laddhybrid.» Samåk, det sparar pengar och CO2-utsläpp dessutom är det trevligt.» Planera tiden och vänta in varandra, då fungerar det.» Använd körtekniken EcoDriving, alltså att exempelvis undvika häftiga accelera tioner och mycket start/stopp-körning det gör stor skillnad. Familjens bästa transporttips för vardagen:» Ändra resvanorna och åk mer kollektivt. Totalt minskade familjen sitt CO2- avtryck med 4,2 ton på årsbasis.» Om man måste använda bilen, kör en liten bit och använd sedan infartsparkeringar.» Med en smartphone blir tiden på tunnelbanan ett perfekt tillfälle för att jobba och effektivisera arbetsdagen. 24 TRANSPORT ONE TONNE LIFE

15 Tänk varannan Sverige. EN STOR KÄLLA till CO2-utsläpp är resor inklusive flyg. För att minimera sina CO2- utsläpp från resor har familjen helt valt bort att flyga. Bland annat valde familjen bort en skidresa till Alperna för att istället ta tåget till Åre. Vi kommer fortfarande att resa utomlands ibland, men jag tror att vi kommer att tänka minst varannan Sverige Det går att göra roliga och bra skidresor i Sverige också, menar Jonathan Lindell. Att upptäcka Sverige är ett klimatsmart tips som familjen gärna delar med sig av. Till exempel har de valt weekendresor inom landets gränser där de rest klimatsmart med tåg. I framtiden har familjen Lindell dock inga ambitioner på att sluta resa utomlands då det alltid finns tillfällen då man exempelvis vill resa till värmen. Men de har en ny devis som de gärna tipsar andra att ta efter. Vi kommer fortfarande att resa utomlands ibland, men jag tror att vi kommer att tänka minst varannan Sverige. Alltså att varannan semesterresa ska vara i Sverige. Det är ett enkelt sätt att göra stor skillnad, säger Hannah Lindell. Familjens klimatsmarta semestertips:» Semestra i Sverige i alla fall varannan gång.» Prova på att göra weekendresor eller skidresor inom landets gränser, det finns mycket att uppleva.» Åk gärna tåg, det är ett av de mest klimatsmarta alternativen.

16 Det går att göra roliga och bra skidresor i Sverige också

17 Många tror att det är dyrt att äta klimatsmart, men det är fel Mat EN SAMMANFATTNING UNDER SEX MÅNADER i One Tonne Life-huset har familjen Lindell lärt sig att tänka i helt nya banor, kanske framförallt när det gäller mat. Ett problem som familjen tydligt märkt är att det är svårt att få information om vad som är klimatsmart mat och inte. Är ekologiskt kött bättre än annat kött? Hur mycket bättre är det att äta fisk? Vilka grönsaker ska man äta? Mer lättillgänglig information skulle göra stor skillnad. Till exempel skulle jag gärna se klimatsmarta alternativ på lunchmenyerna, säger Nils Lindell. I vissa situationer har familjen upplevt det som jobbigt med endast klimatsmart mat, framförallt när de gjorde en så kallad klimatdetox och plockade bort i stort sett all mat som har en stor negativ inverkan på klimatet. Men mer allmängiltiga tips är att skära ned på mejeri- och köttprodukter till förmån för grönsaker med låg klimatpåverkan. En positiv överraskning för familjen Lindell var hur billigt det blir att äta klimatsmart. Grönsaker, vegetariska alternativ och ibland även fisk har generellt betydligt lägre priser än kött. För den som vill tänka klimatsmart rekommenderar familjen verkligen att läsa på och skaffa information på egen hand. Många vill göra en insats men saknar kunskapen. Många tror att det är dyrt att äta klimatsmart, men det är fel. Det är faktiskt enkelt och billigt att påverka sina CO2-utsläpp genom att äta annan mat, man måste bara veta hur man ska göra, berättar Hannah Lindell. ONE TONNE LIFE MAT 31

18 I SNITT SLÄNGS mellan 200 och 300 kilo Ett nytt och bra kylskåp med nollgradzon mat per person och år i onödan. Det gör nämligen att maten håller upp till tre påverkar CO2-utsläppen med 700 till 900 gånger längre, utan att kylskåpet drar mer kilo per person och år. Det slöseriet är energi. Även frysen har använts flitigt och något som familjen Lindell har tagit fasta familjen har kunnat frysa in sina matrester. på. En viktig post för dem har nämligen Därmed har det blivit många matlådor varit att använda alla varor som de köper istället för uteluncher, som kan vara rena in och att inte slänga rester. klimatbovar. Använd maten, släng den inte. När vi har sparat maten har vi också Om det känns jobbigt och kanske hittat nya användningsområden för den. överdrivet sparsamt är vårt tips att prova Resterna från gårdagens middag kan fungera utmärkt för att göra en förrättssoppa, åtgärderna. Det visar sig snabbt i både det under någon månad och dokumentera säger Nils Lindell. plånboken och på CO2-utsläppen. Efter det känns det garanterat enklare och mer Att familjen Lindell har toppmoderna motiverat att jobba vidare, säger Alicja vitvaror har också haft positiva effekter Lindell. på klimatet. Ät säsongsbetonat! ÄR DET BÄTTRE FÖR KLIMATET att äta rotfrukter på vintern än på sommaren? Det läsa på vilka råvaror som är mest klimat- Därför är tipset från familjen Lindell att svaret har familjen Lindell nu lärt sig. smarta och sedan spara listan på ett Att välja mat efter säsong är nämligen lättillgängligt ställe. ytterligare ett enkelt men effektivt tips som gör stor skillnad för CO2-utsläppen. Att ha en lista i telefonen är perfekt när man står i affären och ska välja mat. Generellt sett så är alla typer av affärer dåliga Förutom att det är en fördel för CO2- utsläppen är det trevligt och gott att välja på att informera om vilken klimatpåverkan mat efter säsong. En god gryta med rotsaker passar bra under hösten och vintern matpåverkan vid olika tider på året är det en viss vara har. Och att mat har olika kli- medan en tomatsallad är en lätt och lagom ytterst få som känner till, säger Nils Lindell. måltid under de varmare sommarmånaderna, säger Alicja Lindell. Något som familjen efterfrågar är möjligheten att beställa klimatsmarta matkassar samt att butikerna sätter upp Under projektet har familjen fått hjälp och stöd för att välja klimatsmart mat som lathundar över klimatsmart mat. Men är lämplig för årstiden. Men den hjälpen i väntan på det har familjen Lindell satt får inte alla. ihop en en egen lista över vilka frukter och grönsaker som passar under vilken årstid. Familjens lista över säsongsbetonade frukter och grönsaker: HÖSTEN: Bladspenat, broccoli, grönkål, kronärtskocka, kålrot, plommon, päron, rotselleri, rucola, rödkål, svamp, vitkål, äpple. VINTERN: Brysselkål, grönkål, kålrot, morot, palsternacka, potatis, purjolök, rotselleri, rödkål, vitkål, äpple. VÅREN: Gul lök, morot, palsternacka, potatis, rödbetor, färskpotatis, salladslök, sparris, kronärtskocka. SOMMAREN: Bladspenat, blomkål, blåbär, broccoli, bönskidor, färskpotatis, gurka, jordgubbar, körsbär, morot, plommon, rabarber, rucola, rädisor, rödbetor, salladslök, salladshuvud, sparris, tomater, vitkål, äpple, ärtskidor.

19 Prova klimatdetox två gånger per år. I SIN JAKT PÅ ATT NÅ målsättningen ett ton CO2 per person och år har familjen också vidtagit annorlunda åtgärder. En av dem är klimatdetox. Under två veckors tid plockade familjen bort nästan all mat som påverkade CO2-utsläppen och levde på en extrem vegandiet. Att prova en klimatdetox var intressant och man fick veta vad som behövs för att inte släppa ut någon CO2 alls. Det var bra att få lära sig och det tycker jag att fler kan prova. Då märker man också när man själv tycker att det börjar bli jobbigt, säger Hannah Lindell. Det känns hälsosamt att äta så mycket grönsaker och vi kommer troligen att fortsätta köra klimatdetox en gång på våren och en gång på hösten. Det är värt att prova på, men om man provar så är det också viktigt att vara noggrann och se till att kroppen får all näring som behövs, fortsätter Alicja Lindell. Familjens klimatdetox så går den till:» Tänk veganmat.» Undvik alltför mycket mat baserad på mjöl. I stället kan man äta gryn som till exempel nakenhavre.» Ät i praktiken endast grönsaker och rotfrukter.» Välj säsongsbetonade råvaror.» Undvik råvaror som odlats i uppvärmda växthus.» Tofu- och sojaprodukter är bra substitut för att fylla ut och variera maten.» Undvik mejeriprodukter och välj exempelvis havremjölk i stället.» Ät bönor och linser som innehåller protein.» Klimatdetox är inte lämplig för små barn. Då måste kosten kompletteras med vitamintillskott helst i samråd med dietist. 34 MAT ONE TONNE LIFE

20 Välj säsongsbetonade råvaror Undvik mejeriprodukter och välj exempelvis havremjölk i stället Ät bönor och linser som innehåller protein Tänk veganmat Familjens klimatdetox Undvik råvaror som odlats i uppvärmda växthus Ät i praktiken endast grönsaker och rotfrukter Tofu- och sojaprodukter är bra substitut för att fylla ut och variera maten Undvik alltför mycket mat baserad på mjöl. I stället kan man äta gryn som till exempel nakenhavre

21 Övrigt EN SAMMANFATTNING UTÖVER DE TRE KONKRETA områdena boende, transport och mat har familjen även levt medvetet och klimatsmart i andra delar av vardagen. När projektet inleddes trodde familjen att uppoffringen skulle vara större och att de skulle få offra mycket av sin bekvämlighet. Så har det inte blivit. Tvärtom har familjen märkt hur enkelt det är att göra stor skillnad. Familjen blev också förvånad över att så många är nyfikna på projektet och själva vill göra en insats. Nästan alla som vi pratar med tror att det är jobbigt att leva klimatsmart. Det är helt fel. Så länge man kan ta det steg för steg så är det inga problem, säger Jonathan Lindell. De stora problemen som familjen identifierat är dels en brist på information och att det saknas tydliga förebilder för andra att ta efter. Bristen på information leder också till många vanföreställningar, exempelvis att det är dyrt och jobbigt att tänka på klimatet. Egentligen borde man börja informera redan i skolan genom temadagar en gång per termin. Det hade vi till exempel i min skola under våren. Andra ungdomar skulle säkert också vilja prova att äta klimatsmarta luncher ibland, funderar Hannah Lindell. Eftersom familjen Lindell har fått veta hur man lever klimatsmart så har de också sett informationsbristen som andra lider av. En informationsbrist som är det största hindret från att börja leva klimatsmart. Även förebilder är viktigt för att höja statusen kring att leva klimatsmart. Fler vill göra en insats men vet inte hur, säger Alicja Lindell. Eftersom familjen Lindell har fått veta hur man lever klimatsmart så har de också sett informationsbristen som andra lider av.

22 Sök information och hjälp på egen hand, det är lätt att göra skillnad. FAMIL JEN HAR NÄMNT det tidigare i den här boken men trots allt är detta den viktigaste punkten av alla. Individen som vill göra en insats och leva klimatsmart måste informera sig själv. Det är svårt att förstå hur saker hänger ihop och hur en till synes liten åtgärd påverkar i det långa loppet. Men att skaffa information om hur man kan ändra sitt beteende och vilka effekter det har är en morot för att göra mer. Vi har lärt oss mycket på ett halvår. Om det finns andra som vill veta mer om klimatarbete så är ett bra tips att prata med en energirådgivare. Då får man enkla tips och råd för att kunna hålla på med klimatarbetet under lång tid, säger Jonathan Lindell. Att lägga ansvaret endast på individen Ett tips för att göra klimatarbetet enklare är att synliggöra effekterna är dock inte tillräckligt. Samhället i stort, även politiker, skolor och företag, kan ta ett större ansvar. Ett tips för att göra klimatarbetet enklare är att synliggöra effekterna. Alltså att jämföra situationen före och efter för att se hur mycket pengar eller CO2- utsläpp man har sparat. Det är också bra att ta hjälp av någon som vet. Bland annat är närproducerad mat inte den springande punkten för CO2-frågan, tvärtemot vad många tror, säger Nils Lindell. Familjens tips för att söka information:» Läs på om de områden där ni tror att ni kan göra skillnad.» Visualisera klimatarbetet med något som är lätt att relatera till, till exempel hur mycket ni kan spara i rena pengar.» Ta hjälp av någon som kan, till exempel en energirådgivare det hjälpte oss! 40 ÖVRIGT ONE TONNE LIFE

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning ENErGismarta mars 2012 Pris 29 kronor FÅ koll PÅ DiN VattENFÖr- BrUkNiNG Hög mysfaktor med kakelugnar rätt material FÖr GOlVVÄrmE VÄrmEPUmPEN en viktig uppfinning Livet efter One Tonne Life klimatskalet

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Klimatproblemen är ett globalt problem med lokala lösningar. Det är allas ansvar att hjälpa till samhälle,

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL PRIS 29 KRONOR MarS 2013 SVERIGES MEST LÄSTA TIDNING OM ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖSMART BOENDE VÅRENS FÖNSTERSPECIAL Bygga nytt och renovera KliMatSMart I KÖKET frånluftsvärmepumpen PÅ FRAMMARSCH golvvärme

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Vår väg mot ett. bättre klimat

Vår väg mot ett. bättre klimat Vår väg mot ett bättre klimat UPPFÖLJNING AV DET MILJÖPOLITISKA PROGRAMMET 2009 2012 Redaktörer: Miranda Fredriksson och Curt Monfelt Skribenter: Foto: Grafisk form: Tryckt hos: Katarina Averås, Miranda

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Våga vara klimatsmart!

Våga vara klimatsmart! Våga vara klimatsmart! Tips för dig som vill inspireras eller coacha andra att tänka klimatsmart i stallet Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Innehållsförteckning: Klimatsmart

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer