Konkurrerande teknologier till LCD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrerande teknologier till LCD"

Transkript

1 Konkurrerande teknologier till LCD - en jämförelse Högskolan Dalarna LCD-Produkter Björn Eriksson Björn Quickers Period 2 -ht 98

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 AKTIVA DISPLAYER... 4 CRT - CATHODE RAY TUBE... 4 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 4 FÄRGDISPLAYER... 5 PLATTA CRT-DISPLAYER... 5 FÖR OCH NACKDELAR MED CRT-DISPLAYER... 6 LED - LIGHT EMITTING DIODE DISPLAY... 7 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 7 FÖR OCH NACKDELAR MED LED-DISPLAYER... 7 PDP - PLASMA DISPLAY PANELS... 8 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 8 ELD - ELECTROLUMINESCENT DISPLAY... 9 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 9 FÖR OCH NACKDELAR MED EL-DISPLAYER... 9 VFD - VACUUM FLUORESCENT DISPLAYS GRUNDLÄGGANDE FUNKTION FÖR OCH NACKDELAR MED VF-DISPLAYER FED -FIELD EMISSION DISPLAY GRUNDLÄGGANDE FUNKTION FÖR OCH NACKDELAR MED FED-DISPLAYER OLED -ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE PASSIVA DISPLAYER ECD -ELECTROCHROMIC DISPLAY EPID -ELECTROPHORETIC IMAGING DISPLAY SPD- SUSPENDED PARTICLE DISPLAY PLZT LCD-DISPLAYENS KONKURRENSKRAFT REFERENSER Konkurrerande teknologier till LCD Sid 2

3 Inledning Det finns ett antal olika konkurrerande teknologier. Dessa kan delas in i två huvudgrupper, aktiva och passiva displayer. De aktiva displayerna är de som själva strålar ut ljus medan de passiva är beroende av att det finns ljus från en ljuskälla i närheten. Vanligtvis är denna placerad bakom displayen som bakgrundsbelysning. Några aktiva displayer är CRT -cathode ray tube, PDP -plasma display panel, ELD -electroluminescent display, VFD -vacuum fluorescent display, LED -light emitting diode, FED -field emission display. Några passiva är ECD -electrochromic display, EPID -elektrophoretic imaging display, SPD -suspended particle display, PLZT- display. Här följer en närmare beskrivning av de olika teknologierna. Konkurrerande teknologier till LCD Sid 3

4 Aktiva displayer CRT - Cathode Ray Tube Grundläggande funktion Katodstråleröret (CRT) innehåller en uppvärmd elektronkanon som emitterar elektroner vilka sedan samlas till en koncentrerad stråle med hjälp av elektroder som fungerar som en elektrisk lins eller en spole som fungerar som en magnetisk lins. Figur 1: Bildskärm av katodstråletyp. Den samlade strålen träffar sedan en fluorescerande skärm där strålen uppträder som en punkt. Strålen kan böjas av eller riktas in på skärmen med hjälp av två vinkelräta elektrodpar eller en spole. Även här är det antingen den elektriska eller den magnetiska kraften som påverkar elektronernas riktning, se figur 1. Genom att använda spolar kan man påverka elektronerna med hjälp av magnetisk kraft och man får då en större avböjning av elektronstrålen vid en lägre spänning. Detta i sin tur gör att röret kan göras kortare eftersom spolen inte kräver samma längd som elektroderna vilket medför att djupet hos bildskärmen blir mindre. Det fluorescerande skikt som finns inuti glaskroppen innehåller en beläggning av zinksulfid som emitterar ljus när det träffas av elektronstrålen. Konkurrerande teknologier till LCD Sid 4

5 Färgdisplayer En CRT-display som visar färg har tre separata elektronkanoner. En elektronkanon för varje grundfärg (röd, grön och blå) används för att skapa hela spektrat, se figur 2. Färgerna skapas genom att varje för ögat synbar punkt består av tre mindre färgade områden på det fosforescerande skiktet. Figur 2: Färgdisplay i genomskärning. Platta CRT-displayer Det finns även flata CRT-displayer där man har lagt elektronkanonen parallellt med bilden. Den fosforescerande skärmen ligger i samma plan som elektronstrålen och är därför vinklad för att elektronerna skall träffa skärmen. På grund av de avståndsskillnader som uppkommer beroende på var elektronerna träffar skärmen, så finns det på den motstående sidan en genomskinlig elektrod som används för att fokusera bilden. Figur 3: Exempel på en tunn CRT-display. I dagens IT-samhälle finns stor användning för informationsdisplayer och den väl utvecklade tillverkningstekniken för CRT-displayen medför en relativt låg kostnad för den färdiga produkten. De vanligaste användningsområdena för CRT-displayerna är i TV-apparater och i datormonitorer. Konkurrerande teknologier till LCD Sid 5

6 För och nackdelar med CRT-displayer Fördelarna med CRT-displayer är: Välutvecklad teknik. Möjligt att tillverka stora volymer. Relativt låg kostnad. Möjlighet att visa färger. Hög ljusstyrka Nackdelarna med CRT-displayer är: Skrymmande konstruktion. Livslängden är begränsad till ungefär timmar Kräver hög spänning, hög strömförbrukning. Relativt tunga. Konkurrerande teknologier till LCD Sid 6

7 LED - Light Emitting Diode Display Grundläggande funktion En LED-display består av flera lysdioder. En lysdiod har ett PN-spärrskikt som emitterar (sänder ut) fotoner (ljus) när det uppstår en rekombination av laddningsbärare. Det har visat sig att det är mycket svårt att tillverka lysdioder som avger blått ljus. De som finns är dyra och har låg verkningsgrad. De kan vara tillverkade av kiselkarbid (SiC). En följd av detta är att det blir dyrt att tillverka fullfärgsdisplayer. De vanligaste materialen som används till lysdioder och de färger som de avger är: Galliumarsenid (GaAs) som ger infrarött till rött ljus. Galluimarsenidfosfid (GaAsP) som ger rött till gult ljus. Galliumfosfid (GaP) som ger grönt till blågrönt ljus. LED-tekniken används till mindre teckendisplayer. Andra användningsområden är tex informationstavlor, då främst för utomhusbruk. Figur 4: Exempel på LED-display. För och nackdelar med LED-displayer Fördelarna med LED-displayer är: Välutvecklad teknik. Möjligt att tillverka stora volymer. Låg kostnad för enkla displayer Nackdelarna med LED-displayer är: Högt pris på blå lysdioder medför hög kostnad på fullfärgsdisplayer - ej lönsamt. Displayer som skall innehålla mycket information är dyra. Hög energiförbrukning som gör dem ointressanta för många batteridrivna portabla applikationer. Konkurrerande teknologier till LCD Sid 7

8 PDP - Plasma Display Panels Grundläggande funktion Plasmadisplayen är en gasurladdningsdisplay som bygger på att neongas eller en liknande ädelgas joniseras när en pålagd spänning blir tillräckligt hög. Tröskelspänningen ligger vanligtvis kring 100V. Den joniserade gasen sänder ut UV-ljus som när det träffar magnesiumoxidskiktet ger upphov till en orange-röd färg. Det finns två typer av plasmadisplayer, dels den som drivs med växelspänning och den som drivs med likspänning. PDP-displayerna finns som både monokroma och färgdisplayer. Displayerna används bl.a. till displayer i kassaapparater, bensinpumpar och som skärmar till storbilds-tv. Figur 5: Grundkonstruktion av en PDP-display som drivs med likspänning. För och nackdelar med PDP-displayer Fördelarna med PDP-displayer är: Flera tillverkare Enkel drivelektronik Enkel konstruktion vilket leder till låga kostnader och stora produktionsvolymer. Lång livslängd Passar för färgskärmar Nackdelarna med PDP-displayer är: Det krävs högspänningsdrivare till displayerna, med spänningar upp till V. Fungerar inte i solsken. Begränsade möjligheter för att visa gråskalor. Konkurrerande teknologier till LCD Sid 8

9 ELD - Electroluminescent Display Grundläggande funktion Elektroluminiserande displayer sänder ut ljus genom att en spänning läggs på ett skikt av zink och fosfor som är pålagt på ett genomskinligt substrat t.ex. en organisk film eller en glasskiva. Spänningen orsakar en elektronvandring av fosformaterialet, vilket i sin tur avger ett ljus. Ljusets färg varierar beroende på fosforblandningen. Figur 6: Grundkonstruktion av en EL-display som drivs med likspänning. De flesta displayer som tillverkas är punktmatriser. De används som bildskärmar av olika slag. EL-tekniken kan även används som bakgrundsbelysning till LCD-celler. För och nackdelar med EL-displayer Fördelarna med EL-displayer är: Tunna och kompakta. Hög läsbarhet. Hög skrivhastighet. Viss gråskala. Nackdelarna med EL-displayer är: Hög effektförbrukning. Går ej att läsa vid allt för ljus omgivning. Hög kostnad, svår att tillverka i stora volymer. Det krävs högspänningsdrivare ( V). Konkurrerande teknologier till LCD Sid 9

10 VFD - Vacuum Fluorescent Displays Grundläggande funktion En katod som värms upp till ca 600 C varvid en spänning läggs på. Elektroner emitteras från katoden och kolliderar med ett fosforskikt där fotoner emitteras, dvs. ljus genereras. Figur 7: Typskiss på en VFD. Figur 8: Exempel på VFD-display. Tekniken används idag inom hemelektronik mm. Displayerna känns igen på dess gröna eller blågröna färg. För och nackdelar med VF-displayer Fördelarna med VF-displayer är: Låg kostnad för enkla displayer. Multiplexerbar för stora displayer. Synbar i solljus. Nackdelarna med VF-displayer är: Hög kostnad för stora bildskärmar. Hög kostnad för bildskärmar som innehåller mycket information. Idag finns det inte ännu fullfärgsbildskärmar för TV, dator -applikationer. Konkurrerande teknologier till LCD Sid 10

11 FED -field emission display Grundläggande funktion FED bygger på kallkatodsemission av elektroner till skillnad mot CRT och VFD som bygger på termisk excitering. Annars är likheterna mellan FED och CRT stora. Man skulle kunna kalla FED för tunn CRT. På den bakre plattan finns massor av mikroskopiska emittrar, som kan jämföras med små elektronkanoner. När en spännning läggs på över en pixel skjuter elektronkanonen iväg elektroner som träffar fosforskiktet på den övre plattan varvid ljus sänds ut. Varje pixel består av upp till 5000 emittrar. Denna redundans garanterar lång livslängd då ända upp till 20% av emittrarna kan vara felaktiga utan att det märks. Tjockleken på displayen kan vara så liten som 8mm. För och nackdelar med FED-displayer Fördelarna med denna teknologi är att man kombinerar de fina bildegenskaperna hos en CRT med den låga strömförbrukningen och det nätta formatet hos en flatskärm. Nackdelen är att det kan bli svårt att massproducera displayerna eftersom det vakuum som krävs ställer höga krav på förseglingen. Figur 9: Typisk uppbyggnad av FED. Konkurrerande teknologier till LCD Sid 11

12 OLED -organic light emitting diode Organiska lysdioder bygger på det faktum att vissa organiska material, tex. polymerer, utsänder ljus när ström passerar materialet. Denna teknik är ännu inte färdigutvecklad, men när den blir det utgör den ett allvarligt hot mot LCD-tekniken. Fördelarna är att stora displayer med snabb omslagstid kan göras billigt. Även egenskaper som stor flexibilitet, möjlighet till hög upplösning, vid synbarhet, låg strömförbrukning och att ingen bakgrundsbelysning krävs gör att denna displaytyp lämpar sig för instrumenteringar, mätinstrument och bärbar elektronik. Det finns även möjlighet att skapa transparenta displayer med lysande segment. Något som kan användas för information i vindrutor, fönster m.m. Nackdelen med denna displaytyp är livslängden som är beräknad till 10000h (ca. 1 år). Kommersiella produkter beräknas komma om fem år. Figur 10: Typisk uppbyggnad av OLED. Konkurrerande teknologier till LCD Sid 12

13 Passiva displayer ECD -electrochromic display Denna typ av display skapar en blå färg genom oxidation av metalloxider (ex. WO 3, IrO 2 eller MoO 3 ). Genom reduktion kan man sedan ta bort färgen. Fältets riktning avgör om det blir oxidation eller reduktion. En påverkad pixel behåller sitt tillstånd när spänningen avlägsnas. En ECD är alltså bistabil. På grund av dåliga switchegenskaper är denna typ av display inte multiplexerbar varför denna bör användas i enpixel-tillämpningar. Man har dessutom problem med livslängden. Goda egenskaper är god synbarhet och låg drivspänning (0,5-1,5 V DC). Nedan visas en typisk celluppbyggnad. Figur 11: ECD-cellens uppbyggnad. EPID -electrophoretic imaging display Denna typ av display bygger på att man transporterar laddade färgpigment i en färgad lösning. Om spänningen är sådan att färgpigmenten ligger mot det främre glaset reflekterar pixeln färgpigmentets färg. Om färgpigmenten ligger mot det bakre glaset har pixeln lösningens färg. Om lösningen är svart och färgpigmenten vita kan man alltså få svartvita displayer. Genom att variera färgen på lösningen och pigmentet kan man få vilka färg-kombinationer som helst. Displayen är bistabil eftersom färgpigmenten stannar kvar i sina lägen när spänningen avlägsnats. Nackdelarna är att det är svårt att tillverka färglösningen och att det krävs 60-90V drivspänning. Dessutom saknas tröskelspänningar vilket omöjliggör passiv matris drivning. Ingen forskning görs för tillfället och någon större användning av denna teknologi lär det inte bli. Nedan visas en typisk celluppbyggnad. Figur 12: EPID cell. Konkurrerande teknologier till LCD Sid 13

14 SPD- suspended particle display Dessa displayer bygger på elektrisk omorientering av dikroiska dipoler. I spänningslöst tillstånd absorberas vissa färger hos det infallande ljuset. När spänning sedan läggs på vrider dipolerna in sig i fältets riktning och då upphör absorptionen. Problemet med denna displaytyp är att lösningen är instabil och att relativt hög drivspänning (35V) krävs. Fördelar är goda vinkelegenskaper och hög kontrast. Nedan visas en typisk celluppbyggnad. Figur 13: SPD-cell. PLZT PLZT-displayen är en transparent oxid-blandning som har ferroelektriska egenskaper som tillåter den att ändra polarisationsriktningen hos ljus. Namnet är en förkortning på de ingående ämnenas kemiska beteckning Pb (bly), La (lantan), Zr (zirconium) och Ti (titan). Ämnets formel brukar skrivas (PbLa)(ZrTi)O 3. Fördelarna hos materialet är dess snabba omslagstid (mikrosekunder), dess höga kontrast och det vida temperaturområdet ( C). Nackdelarna är den komplicerade tillverkningsprocessen, avsaknad av brant tröskel och den höga drivspänningen (hundratals volt). Denna teknologi används mest som bländare. Konkurrerande teknologier till LCD Sid 14

15 LCD-displayens konkurrenskraft LCD-displayerna kan idag konkurrera inom områden där små, billiga och strömsnåla displayer krävs. När det gäller displayer i tv-storlek kommer nog andra teknologier som PDP och FED att vara de som tar över efter CRTskärmarna. Lite längre fram om 5 år kan nog även OLED hota de små LCD:erna. När det gäller de bärbara skärmarna däremot, är TFT-skärmarna konkurrenskraftiga eftersom de är strömsnåla, lågstrålande, har bra vinkelegenskaper och tar liten plats. Dessa egenskaper gör även TFTskärmarna intressanta som vanliga bildskärmar till stationära datorer. Men i dagsläget är priset en nackdel, men det väntas sjunka allt eftersom produktionsvolymerna ökar. Konkurrerande teknologier till LCD Sid 15

16 Referenser Böcker: Castellano Joseph A, Handbook of display technologi, 1992, Academic Press Inc. Shoichi Matsumoto, Electronic Display Devices, 1990, John Wiley and sons WWW-sidor: Konkurrerande teknologier till LCD Sid 16

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

STUDIE I EXTERIÖR BELYSNING

STUDIE I EXTERIÖR BELYSNING STUDIE I EXTERIÖR BELYSNING MED TILLÄMPNING PÅ BOKENÄS, VOLVOS FRITIDS- OCH KONFERENSBY Examensarbete av Maria Carlsson. Institutionen för stad och land, SLU Ultuna. Examinatorer Marianne Lind och Rolf

Läs mer

Persondatorer. Innehåll. Datorns delar... 4 Vanliga ord... 4. Moderkortet... 15

Persondatorer. Innehåll. Datorns delar... 4 Vanliga ord... 4. Moderkortet... 15 Persondatorer Innehåll Datorns delar... 4 Vanliga ord... 4 Moderkortet... 5 Processorn... 5 Primärminnet... 6 Sekundärminnet... 7 Drivrutiner... 8 Grafikkortet... 8 Ljudkortet... 9 Nätverkskortet... 10

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

Belysning utomhus och i större lokaler, översikt.

Belysning utomhus och i större lokaler, översikt. Belysning utomhus och i större lokaler, översikt. Ljusutbytesjämförelse och ekonomi En glödlampa ger 13 lm/w vid en färgtemperatur på 2700 K och räcker 1000 timmar. Ett lysrör ger 92 lm/w vid en färgtemperatur

Läs mer

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED

LED. Framtidens ljuskälla. Tio saker du bör veta om LED LED Framtidens ljuskälla 10 Tio saker du bör veta om LED LED terminologi LED (Light Emitting Diode): lysdiod LED-modul: En enhet som består av en eller flera lysdioder på ett kretskort. LED-drivare: Styrenheten

Läs mer

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson YSIK Lennart Undvall Anders Karlsson ISBN 978-91-47-08596-5 2013 Lennart Undvall, Anders Karlsson och Liber AB Redaktion: Conny Welén ormgivare: Patrik Sundström Bildredaktör: Mikael Myrnerts Teckningar:

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

Läsplattor är gjorda för att läsa på

Läsplattor är gjorda för att läsa på Läsplattor är gjorda för att läsa på om skillnaden mellan dataskärmar, läsplattor, surfplattor och smartphones? Gustaf Öqvist Seimyr, är doktor i datorlingvistik och expert på ögonrörelsemätningar, vid

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

Oscilloskop, analoga - digitala, en inledande översikt

Oscilloskop, analoga - digitala, en inledande översikt Oscilloskop, analoga - digitala, en inledande översikt - av Leif Nilsson SM7MCD - När vi arbetar med elektronik når vi snabbt ett behov av att se hur spänningen i en krets varierar med tiden. Det instrument

Läs mer

Genetiska algoritmer. Henrik Hansson (hhn00001@student.mdh.se) Rapport, CDT212 Mälardalens Högskola

Genetiska algoritmer. Henrik Hansson (hhn00001@student.mdh.se) Rapport, CDT212 Mälardalens Högskola Genetiska algoritmer Henrik Hansson (hhn00001@student.mdh.se) Rapport, CDT212 Mälardalens Högskola 1 Sammanfattning Genetiska algoritmer har rötter i 60-talet och efterliknar evolutionsteorin på så sätt

Läs mer

Elbilen Snart en självklar del i samhället?

Elbilen Snart en självklar del i samhället? Umeå Universitet Energilagringsteknik 7,5 hp 2009-03-20 Elbilen Snart en självklar del i samhället? Madeleine Hagelberg Antonios Stephanopoulos Handledare: Lars Bäckström Åke Fransson Sammanfattning Att

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009 P U B L I K AT I O N Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk December 2009 Förord Den norska rapporten 164/2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann har tidigare skickats ut till Svenskt

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Blå lysdioder en uppfinning som sprider nytt ljus över världen

Blå lysdioder en uppfinning som sprider nytt ljus över världen NOBELPRISET I FYSIK 2014 POPULÄRVETENSKAPLIG INFORMATION Blå lysdioder en uppfinning som sprider nytt ljus över världen Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura belönas för att ha uppfunnit en ny

Läs mer

Magnus Sterky. Elsystem för båtar. Magnus Sterky www.batteknik.se 1

Magnus Sterky. Elsystem för båtar. Magnus Sterky www.batteknik.se 1 Magnus Sterky Elsystem för båtar Magnus Sterky www.batteknik.se 1 P.Sterky AB / West Getingv. 13 44446 Stenungsund info@batteknik.se www.batteknik.se Copyright Magnus Sterky, 2006 1:a utgåvan 1:a tryckningen

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Fasomvandlingsmaterial för kyliga ändamål

Fasomvandlingsmaterial för kyliga ändamål TFE Fasomvandlingsmaterial för kyliga ändamål Av: Björn Lindgren Mönestam & Joel Falk Handledare: Lars Bäckström, Åke Fransson TFE 1 Sammanfattning En teoretisk studie av fasomvandlingsmaterial (PCM) avsedda

Läs mer

Kort om kortvågsantenner

Kort om kortvågsantenner 1 2 Kort om kortvågsantenner Michael Josefsson SM5JAB maj 2004 Innehåll 1. Inledning 5 2. Kan en antenn se ut hur som helst? 7 3. Anpassning 9 3.1. Varför anpassning?............................... 11

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

- för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik

- för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik Tvärströms membranfiltrering av radioaktivt avfallsvatten - för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik MALIN SELANDER Institutionen för Kemi-

Läs mer

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN En utförlig guide om att använda värmekamera för inspektion av byggnader, solpaneler och vindkraftverk. Innehåll 1. Värmekameran och hur den fungerar

Läs mer