PRIVAT VÅRD. Valfrihet är en rättighet VAD ÄR ÅDERBRÅCK? ALLA ÅDERBRÅCK TAS BORT!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRIVAT VÅRD. Valfrihet är en rättighet VAD ÄR ÅDERBRÅCK? ALLA ÅDERBRÅCK TAS BORT!"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LÄS MER PÅ WEBBEN! Nr 2 SEPTEMBER 2014 PRIVAT VÅRD Missa inte EFFEKTIVARE VÅRD Den privata vården utvecklar även den offentliga vården FÖRLÄNGD FERTILITET Med egendonation kan du bli gravid senare i livet VÅRDAS HEMMA ASIH är ett tryggt och säkert vårdalternativ Valfrihet är en rättighet FOTO: ANN-KATRINE ALMQVIST Anna Starbrink, fp: Genom valfrihet inom sjukvården blir patienterna mer involverade och kan välja att bli behandlade där de känner sig trygga. VAD ÄR ÅDERBRÅCK? ALLA ÅDERBRÅCK TAS BORT! Docent Stefan Nydahl NARVA KIRURG CENTER Narvavägen Stockholm

2 2 FRAMTIDENSVÅRD.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Antalet personer över 85 år har ökat med 25 procent den senaste tioårsperioden. SCB beräknar att antalet 85-åringar närmast kommer att fördubblas fram till REDAKTIONEN Utveckla vården med innovation och mångfald Johan Eriksson Projektledare, Privat vård. FOTO: CAROLINA MARTINSON Med kampanjen Privat vård vill vi guida er läsare i den privata vård och omsorgsbranschen. Med denna informationsplattform lyfter vi tydligt nyttan med en mer utvecklad privat sjukvård. Heidi Stensmyren Ordförande i Sveriges läkarförbund. FOTO: LIZA SIMONSSON Jag tror att en sjukvård som präglas av reell mångfald av vårdgivare offentliga, stiftelser, företag, kooperativ är en viktig del av lösningen. En kraftigt åldrande befolkning är den största utmaning som svensk sjukvård står inför. Vården måste utvecklas för att bättre än i dag kunna tillgodose alla de komplexa vårdbehov som sköra äldre ofta lider av. Men det handlar också om att hantera ett finansieringsproblem där gapet mellan tillgängliga resurser och efterfrågan på vård blir allt större. Jag tror att en sjukvård som präglas av reell mångfald av vårdgivare offentliga, stiftelser, företag, kooperativ är en viktig del av lösningen. Mångfalden berikar Läkarförbundet har värnat mångfalden i vården sedan den svenska sjukvårdsmodellen började växa fram under efterkrigstiden. Vi ser många fördelar med en sjukvård som inkluderar vårdgivare med olika driftsformer och som bedriver sin verksamhet på olika sätt och med olika inriktningar. För det första främjar reell mångfald patientfokuset hos vårdgivarna. Det stärker den enskilde patientens valmöjligheter i vården men också möjligheterna för patienten att ställa krav och få tillgång till en vård som svarar mot de olika behov personen har i olika situationer. Kort sagt bidrar patientfokuset till att vården blir mer individualiserad. Det gynnar inte minst sköra äldre patienter. För det andra bidrar ett sjukvårdssystem präglat av m ångfald och diversifiering till att den innovationskraft som n aturligt finns i sjukvården bättre tas t illvara. Innovation innebär att utveckla nya metoder att diagnostisera och behandla pa tienter, liksom nya sätt att arbeta och organisera verksamheten och samverkan med andra aktörer. Vården kan på det sättet bedrivas med allt högre kvalitet och bättre resultat för den enskilde patienten och att vi får mer vård för varje satsad skattekrona. Ett mer attraktivt yrke Diversifiering åstadkoms inte enbart genom att ett ökat antal vårdgivare driver verksamheter. Reell mångfald förutsätter spelregler och stödstrukturer som premierar olika verksamhetsinriktningar. Naturligtvis måste samtliga vårdgivare leva upp till gemensamma grundkrav. Det är också viktigt att utveckla ersättningsystem som minskar stuprören och premierar samordnade vårdprocesser. Slutligen anser Läkarförbundet att en ökad mångfald av v årdgivare bidrar till vårdens långsiktiga kompetensförsörjning och gör det mer attraktivt att arbeta i nom vården. Strategisk kompetensförsörjning är en helt avgörande fråga för att sjukvården ska kunna svara upp mot de allt fler äldres vårdbehov och kunna fortsätta att erbjuda en vård av högsta kvalitet. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) behöver välfärdssektorn rekrytera över nya medarbetare ti dsperioden Samtidigt måste ar betsgivarna få sina ko mpetenta medarbetare att trivas och vilja stanna kvar. Ljus framtid Tyvärr har diskussionen om mångfald i välfärden på senare år allt för ensidigt handlat om vinstintresset. Argumenten har ofta präglats av en svart-vit syn på frågan. Jag vill hellre se en debatt som handlar om hur vi kan säkra medborgarnas tillgång till en god vård framöver. Hur vården borde utvecklas för att vi ska nå högre kvalitet och bättre resultat. På vilket sätt vi bäst tar tillvara på drivkraften och förmågan hos alla aktörer offentliga som privata som vill bedriva vård. Läs även mer på hemsidan: Trevlig läsning LÄS MER PÅ WEBBEN! FRAMTIDENSVÅRD.NU PRIVAT VÅRD 2 SEPTEMBER 2014 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Johan Eriksson Tel: E-post: Verkställande direktör: Vilhelm Ögren Redaktionschef: Alexandra Ekström Madrid Affärsutvecklare: Caroline Örås Redigerare: Carolina Martinson Distribution: Svenska Dagbladet, September 2014 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Caroline Örås Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. PLASTIKKIRURGI I TRYGG OCH OMVÅRDANDE MILJÖ

3 VILL DU DRICKA MINDRE ALKOHOL? Mia Hode: Ägare och laserterapeut. Medicinsk laser mot smärta, bältros, sårläkning, bensår m m. Alexandritlaser för hårreducering. KTP-laser för kärlborttagning. Dr Göran Holmberg: Kirurg och gynekolog. Q-sw Nd:YAG-laser: blekning av tatueringar, även R20 metoden. CO 2 -laser: borttagning av penila papler, kondylom, vårtor m m. Dr Åsa Nordesjö: Specialiserad Allmänläkare med estetisk inriktning. Q-sw Nd:YAG-laser: blekning av tatueringar, även R20 metoden. CO 2 -laser: borttagning av exempelvis fibrom, keratoser, xantelasma. Fraktionerad CO 2 -laser: reducering av ärr och rynkor, hudföryngring. Restylane och Botox. Ylva Keller: Hudterapeut. Ansiktsbehandling, diatermi för hårborttagning, pedikyr/manikyr. Vi startar nu ett projekt där vi vill studera effekter av en ny typ av behandling för alkoholproblem som genomförs i primärvård. I studien kommer du, som inte tidigare sökt behandling för alkoholproblem, antingen att få behandlingen på en vårdcentral eller på en beroendemottagning i centrala Stockholm. För att delta behöver du vara folkbokförd i Stockholms län. För att få mer information om studien, kontakta studiekoordinator Victoria Andersson på telefon eller skicka ett till: Alternativt kontakta projektledare Sara Wallhed Finn på telefon VILL DU VARA MED I STUDIEN? För att anmäla ditt intresse ring studiekoordinator Victoria Andersson på telefon Ansvarig för studien är Sven Andréasson, professor på Karolinska Institutet och verksamhetsansvarig på Riddargatan 1 Mottagningen för alkohol och hälsa. Irradia-Kliniken har funnits i över 20 år i Hjorthagen i Stockholm. Tel Mail: DEBATT Ett inlägg i debatten om privata välfärdsföretag från Ekeby Hälsocenter Privata vårdföretag tillför kvalitet Mångfald ger kvalitet. Patienternas valfrihet sporrar oss som driver vårdcentralerna att bli bättre. Inskränkningar i möjligheterna för privata entreprenörer att bedriva vårdföretag skulle drabba kvalitén i vården, skriver Mats Brolin. I en populistisk kampanj smutskastas privata vårdföretagare och anklagas för girighet. Nu kräver vi besked från Socialdemokraterna och Miljöpartiet; på vilka villkor ska vi få fortsätta att existera om ni kommer till makten? Foto: Patrik Söderman Vinstsyftande företag ska inte kunna bedriva verksamhet med skattemedel i kärnverksamheten inom vården. Det skriver Vänsterpartiet på sin hemsida. Tack för er tydlighet. Får ni tillräckligt många röster den 14 september så kommer 22 vårdcentraler i Uppsala Län att läggas ned. Då förlorar runt 40 procent av invånarna sin vårdcentral. En av de vårdcentraler som hotas är den jag startade för knappt tre år sedan; Ekeby Hälsocenter. Vi har över 6000 patienter. Varje dag kontaktar flera hundra personer oss för att få hjälp och stöd med sin hälsa. De kommer från stadens alla stadsdelar, de har alla typer av bakgrund, etniskt ursprung och utbild ningsnivå. Det som förenar dem är att de har valt just oss som vårdgivare. Kanske för att vi har en fin lounge. Kanske för att de tycker att vårt sätt att ge vård är bättre än på de andra vårdcentralerna, eller för att de får tid snabbare hos oss än på andra ställen. Och de som inte kommer till oss har valt andra vårdcentraler som har utformat sin verksamhet på andra sätt. Några vårdcentraler har drop in. Andra har kvällsöppet. En del har flest läkare medan andra satsar mycket på sjukgymnaster eller samtalsterapeuter. Skillnaderna och valfriheten sporrar oss som driver vårdcentralerna att bli bättre. Vi konkurrerar om patienterna som har goda möjligheter att prova oss och välja eller välja bort. Men vi samarbetar också mellan vårdcentralerna. Vi träffas regelbundet och utbyter erfarenheter och pratar om hur primärvården kan bli bättre. För en tid sedan kom en läkare och en sjuksköterska från en landstingsdriven vårdcentral till oss på studiebesök för att lära mer om hur vi arbetar med sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Vi bjöd på våra idéer. En gammal landstingsdriven vårdcentral förnyar sig med hjälp av oss. Nu vill ett antal partier begränsa möjligheterna för privata vårdgivare att bedriva vård, skola och omsorg. Ofta är det vinsterna som lyfts fram som ett problem. Och i debatten dras inte sällan privata vårdföretagare över en kam. Vi misstänkliggörs och anklagas för girighet. Ett exempel är s-politikern Ardalan Shekarabi som i en debattartikel i UNT om vinster i vård, skola och omsorg (140902) skriver...stoppa vinstjakten stoppa att medborgarnas skattekronor går rakt ned i vinstfickorna.... Hur ska vinstjakten stoppas? Ska alla privata vårdföretag förbjudas, som Vänsterpartiet vill? Eller ska vinstbegränsningar för privata vårdföretagare införas, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet diskuterar? Ska privata vårdföretagare inte få ta ut vinst på samma sätt som de måste ta förluster? Här är ett konkret exempel, för att alla som vill sätta sig in lite i denna fråga ska förstå: Att starta en vårdcentral kräver pengar. Lokaler och utrustning är inte gratis. När en landstingsdriven vårdcentral startar så tas pengarna från skattebetalarna. När en privat vårdcentral startar så är det ägarna som står för fiolerna. I vårt fall lade vi in ungefär sex miljoner kronor. En mindre del av det är pengar som vi ägare hade sparat, en större del lånade vi på banken som tog våra bostäder och borgen som säkerhet. De första två åren gick verksamheten i förlust. Närmare bestämt med 4 miljoner kronor. Det berodde konstigt nog på att vi fick dubbelt så många besökare som beräknat. Förklaringen är att ersättningen från landstinget bygger på att man ska ha många listade (vilket man inte har när man startar en verksamhet) och inte så många besök. Vi får bra betalt för de listade och lite betalt för varje besök. Men besöken kräver mycket personal, så vi anställde dubbelt så många som vi planerat. Och löner kostar pengar. Ekvationen gick inte ihop. Det saknades pengar. Stoppa in mer pengar eller lägga ner, det var valet. Hade det varit en landstingsdriven vårdcentral så hade skattebetalarna fått stå för kostnaderna. I vårt fall tog vi ägare nya lån på våra bostäder och stoppade in i verksamheten. Det kallas för aktieägartillskott. Dessa pengar kan bara betalas tillbaka till oss ägare när verksamheten ger överskott, det vill säga vinst. En vinst som Vänsterpartiet tydligt deklarerar att de vill stoppa. Vem vill sätta in privata pengar i ett företag om man inte kan få tillbaka dessa när företaget går bra? Konsekvensen blir stopp för det privata engagemanget i vården. Vill vi verkligen stänga alla privata vårdcentraler, skolor och äldreboenden? Vänsterpartiet är glasklara. Stäng! Men alla ni andra politiker som nu drillas av partistrategerna, tänk till en gång till! Och alla ni väljare, fundera över vad ni egentligen tycker om att det finns privata vårdcentraler, äldreboenden och skolor. Pratet om vinster rak ner i fickorna tar bort fokus från det som egentligen är viktigt; vad vi får för våra skattepengar. Vilken typ av vård medborgarna får på sin vårdcentral. Hur långa väntetiderna är. Kvalitet. Undersökning efter undersökning visar att privata vårdföretag håller lika hög eller högre kvalitet än offentligt drivna. I den nationella patientenkäten i mars i år där vårdcentralpatienter svarade på frågor om tillgänglighet och upplevd nytta visade det sig att patienterna är mer nöjda med de privata vårdcentralerna. Av landets 20 högst rankade vårdcentraler är 14 privata. Så valet den 14 september är ett ödesval som kan leda fram till ett totalt systemskifte inom vård och omsorg. Jag tackar Vänsterpartiet för er tydlighet. Men jag bekymras av Socialdemokraternas och Miljöpartiets dubbla budskap om valfrihet och vinstbegränsning, och kräver ett tydligt besked av dessa partier. På vilka villkor ska vi få fortsätta att existera om ni kommer till makten? Mats Brolin Verksamhetschef på Ekeby Hälsocenter

4 4 FRAMTIDENSVÅRD.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Sedan 2011 finns i Sverige möjlighet för kvinnor att planera och förlänga sin fruktsamhet genom att frysa ner sina obefruktade ägg på privatklinik. Fertilitetscentrum Stockholm blir den första kliniken i Stockholm att erbjuda denna möjlighet. Egendonation av ägg förläng möjligheten att bli gravid FERTILITET ÄGGFRYSNING Camilla Stenfelt, specialistläkare i gynekologi och obstetrik, är verksamhetschef på Fertilitetscentrum Stockholm som även har en systerklinik i Göteborg. Hon menar att metoden, allmänt kallad social äggfrys, eller egendonation, ger kvinnor en unik chans att frysa tiden tills rätt tillfälle för graviditet kommer. Men betonar samtidigt att metoden inte medför en garanti för att det skall bli barn då det är många faktorer som spelar roll, men det ger kvinnan en ökad chans att få barn med sina egna ägg. Ju yngre kvinnan är när hon fryser sina ägg desto större chans har hon att bevara sin fertilitet. Det finns många olika anledningar till att skjuta upp familjebildning. En separation efter en lång relation, en alltför krävande arbetssituation, att man drabbas Camilla Stenfelt Specialistläkare i gynekologi och obstetrik. FOTO: FERTILITETSCENTRUM STOCKHOLM av en sjukdom eller att man ännu inte har hittat den partner man önskar bilda familj med. Enkel procedur Tillvägagångssättet är en relativt enkel procedur där man genom ett blodprov undersöker kvinnans äggstocksfunktion. Bedöms den som god går man vidare med ett läkarbesök för samtal och undersökning. Ett besök hos psykolog ingår också i utredningen. Kvinnans äggstockar stimuleras med hormoner som tas i injektionsform. Stimuleringen varar under cirka tio dagar under vilken kvinnan kan leva som vanligt. Behandlingen avslutas med ett ägguttag under lokalbedövning och efter ett par timmar kan kvinnan lämna kliniken. De mogna äggen fryses snabbt ner till 196 grader Celsius med så kallad vitrifikationsteknik. Lämplig ålder Även om äggen kan förvaras under mycket lång tid, har klinikerna ändå vissa begränsningar. Läkaren Göran Westlander, verksamhetschef vid Fertilitetscentrum i Göteborg, säger: Vi har satt en gräns vid 40 år för egendonation av ägg. När vi sedan återför ett befruktat ägg ska kvinnan inte vara äldre än 45 år. Egendonation av ägg är ingen garanti för graviditet, men vi har vid våra kliniska undersökningar sett att de nedfrysta äggen har en mycket hög potential. Detta ger goda förutsättningar för att de upptinade äggen kan befruktas och leda till graviditet. Metod med goda resultat Vitrifikation, snabbnedfrysning av obefruktade ägg, är en komplicerad process. Metoden har uppvisat så goda resultat att den nu används i ett stort antal länder. Drygt barn i världen har fötts efter vitrifikation. Att få göra egendonation i privat regi är relativt nytt i Sverige. Inom offentligt finansierad sjukvård görs äggfrysning, så kallad fertilitetsbevarande behandling, i princip endast om kvinnan ska genomgå cancerbehandling. Kostnaden för en behandling på en privatklinik är cirka kronor. Klinikerna har medicinska riktlinjer som rekommenderar att kvinnan bör vara under 38 år när infrysning av äggen sker, men kan om äggstocksfunktionen anses vara god sträckas till 40 år. ANNIKA WIHLBORG FOTO: THINKSTOCK Läs mer på IVF-kliniken, Fertilitetscentrum och IVF Research Sweden ingår i IVF Sverige AB Fertilitetscentrum

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRAMTIDENSVÅRD.NU 5 PRIVATA ÖGONKLINIKER. Specialisering och smart struktur minskar vårdköer, anser Annemari Koivula. FOTO: DAVID BICHO FOTO: THINKSTOCK Privata ögonkliniker minskar vårdköer och tillvaratar värdefull specialistkompetens Privata ögonkliniker kan ta emot fler patienter än landstingsägda kliniker genom att arbeta smartare. ÖGONKLINIKER PRIVATA ÖGONKLINIKER Kontinuiteten bidrar även till patientens trygghet, nervositeten inför en operation kan exempelvis minska om patienten fått träffa kirurgen redan vid ett tidigare besök. En positiv effekt av att de privata ögonklinikerna avlastar de offentliga är att vårdköerna ofta minskar. Eftersom synen f yller en så avgörande funktion för att våra liv ska fungera är det viktigt att minimera väntetiden för varje enskild patient. Ytterligare en fördel med privata ögonkliniker är att de ofta organisationen ofta är betydligt mer småskalig och snabbrörlig än inom landstinget. På många privata ögonkliniker får patienten träffa samma kirurg innan, under och efter operationen, i landstinget är det inte ovanligt att de istället får träffa tre olika läkare. Just kontinuiteten och den personliga kontakten är viktig, i synnerhet för äldre patienter, säger Annemari Koivula, ögonkirurg på Sveriges största privata ögonklinik. Privata ögonkliniker har goda möjligheter att specialisera sig på specifika behandlingar, exempelvis gråstarrsoperationer. Minskar vårdköer Varje år utförs drygt gråstarrsoperationer i Sverige. En specialiserad privatklinik med korta beslutsvägar och en organisation som ger specialistläkarna möjlighet att fullt ut fokusera på patientarbete gör att privata kliniker ofta kan ta emot fler patienter än de offentliga ögonklinikerna. Annmari Koivula, som tidigare arbetat i landstinget i många år, På många privata ögonkliniker får patienten träffa samma kirurg innan, under och efter operationen, i landstinget är det inte ovanligt att de istället får träffa tre olika läkare. anser att privata ögonkliniker ofta är bättre på att tillvarata ögon läkares och ögonkirurgers specialistkompetens. I landstinget lägger många läkare mycket tid på dokumentation, möten, verksamhetsplanering och andra uppgifter som inte är direkt vårdrelaterade. Många privata kliniker har valt att låta andra med arbetare hantera de uppgifterna, vilket gör att specialist läkarnas kompetens verkligen kan tillvaratas optimalt, säger hon. ANNIKA WIHLBORG Med blick för det ljuva livet Här är två bra tips för nya pigga ögon från Sveriges största privata ögonklinik: Börja med att korrigera ditt synfel snabbt, säkert och smärtfritt med en RLE-behandling (Refractive Lens Exchange). I de allra flesta fall leder operationen till att du helt slipper glasögon eller linser. Se sedan till att det verkligen syns hur bra du mår nu när det är dags att leva det ljuva livet. Med ögonlocksplastik kan våra skickliga ögonkirurger lyfta fram din ursprungliga vackra ögonform så att du känner dig många år yngre. Stockholms Ögonklinik fi nns vid Sophiahemmet på Valhallavägen 91. Kontakta oss så bokar vi en tid för förundersökning. Tel

6 6 FRAMTIDENSVÅRD.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER ÅDERBRÅCK. Att drabbas av åderbråck kan vara besvärligt men det finns i dag mycket effektiv behandling att få. FOTO: LEO HERMODSSON/THINKSTOCK FOTO: THINKSTOCK Åderbråcksbehandling med laser ger ett lyckat resultat Att behandla åderbråck har aldrig varit skonsammare eller smidigare. Andelen som väljer att avlägsna sina åderbråck ökar i takt med att antalet specialistkliniker ökar. ÅDERBRÅCK LASER Även om åderbråck aldrig är farliga så kan de orsaka en del besvär, exempelvis tyngdkänsla och trötthet i benen, svullnad, spänning, krypningar eller svullna ben. I ett senare skede kan åderbråck även orsaka missfärgad hud och eksem. När värmen från lasern når den defekta venen skrumpnar den. Laserbehandlingen efterlämnar inga ärr, går relativt fort och är skonsam mot kroppen eftersom den inte involverar någon traditionell kirurgi, säger Ove Thott, kärlkirurg på Narva Kirurg Center. Behandling ger gott resultat Åderbråck orsakas i första hand av ärftliga faktorer, livsstilsfaktorer har inte visat sig ha någon större inverkan på en individ som drabbats av åderbråck. Ove Thott rekommenderar stödstrumpor, som kan ge en viss lindring av tyngdkänslor, svullnad och värk som kan förvärras vid fysisk aktivitet. Om man vill bli av med sina åderbråck är det dock kirurgiska metoder som gäller. Ultraljudet används i samband Åderbråck orsakas i första hand av ärftliga faktorer, livsstilsfaktorer har inte visat sig ha någon större inverkan på en individ som drabbats av åderbråck. med en inledande undersökning, då den bidrar till att lokalisera den ven som utgör källan till åderbråcken. Den venen sitter ofta i låret men ibland i underbenet. Jag rekommenderar de individer som vill avlägsna sina åderbråck att i första hand söka sig till en klinik som specialiserat sig på just åderbråcksbehandling, en klinik där behandlingarna utförs av specialiserade kärlkirurger med lång erfarenhet. Förutsättningarna för ett lyckats resultat ökar med en korrekt diagnos och rätt behandling, säger Ove Thott. Andra metoder De behandlingsmetoder som används i dagsläget är i huvudsak miniinvasiva, vilket innebär att de inte involverar någon traditionell kirurgi och de konsekvenser den ofta medför i form av lång återhämtning. Efter en åderbråcksbehandling med laser kan patienten gå hem drygt en halvtimme efter avslutad behandling, säger Ove Thott. Laserbehandlingen kombineras ofta med skumbehandling eller virknålsteknik, som innebär att man gör millimeterstora hål över de utbuktande åderbråcken. Med ett instrument som påminner om en virknål avlägsnas därefter ytliga åderbråck. Skuminjektionen går ut på att kirurgen sprutar in ett skum i åderbråcken. Skummet gör att blodkärlet reagerar och skrumpnar ihop, vilket avlägsnar åderbråcken. ANNIKA WIHLBORG Sli er r cken me enkel smär ri sna meto Åderbråck är inte bara ett kvinnoproblem, ungefär en tredjedel av de drabbade är män. Åderbråck är en genetisk försvagning av de ytliga venerna som gör att blodcirkulationen inte kan fungera som den ska. På benen uppstår då blåröda nätverk och knöliga ådror. Men missprydande åderbråck är inte bara ett estetiskt dilemma eftersom de kan leda till bensår, blodproppar och eksem. Trötta, tunga ben är också ett symtom, som lättar då man avlägsnar åderbråcken. Doktor Brigitte Galland-Perhard på Läkarhuset Hötorgscity i Stockholm är specialist på blodcirkulation och åderbråck, och arbetar med en enkel smärtfri metod som snabbt tar bort de flesta former av åderbråck. Metoden är träffsäker eftersom man först lokaliserar problemet med ultraljud och kan sedan sätta in behandling på exakt rätt område. Åderbråck består egentligen av ett helt nätverk som ligger väl dolt under huden, säger doktor Galland, och därför är det viktigt att inte bara ta bort de åderbråck som är synliga för blotta ögat. Med hjälp av ultraljud kan man undersöka var ursprunget finns och sedan injicera ett kärlkrympande medel precis där det behövs. På så sätt kommer man åt hela problemet och förlänger också tiden tills nya åderbråck bildas. Något som tyvärr kan tillhöra sjukdomsbilden, oavsett vilken metod som används. Både små och stora åderbråck kan behandlas med doktor Gallands metod. Inom sjukvården eller privatkirurgin opereras bara de riktigt stora åderbråcken. Det innebär att man måste göra ingrepp under narkos, vilket innebär viss risk för patienten. Man får också räkna med sjukskrivning eftersom man kan få ont och svårt att gå. Metoden som doktor Galland har använt i Sverige under 15 år går ut på att man först undersöker hur blodet cirkulerar med hjälp av ultraljud. Efter exakt lokalisering av problemet gör man sedan, utan att bedövning behövs, några små stick med en kärlkrympande tvållösning. Kärlen klistrar då ihop sig och försvinner, en process som kroppen själv tar hand om. Några plåster som tas bort på kvällen är allt som behövs, och patienten kan sedan leva precis som vanligt. Effekten på de synliga åderbråcken är nästan omedelbar, redan dagen efter är de borta. Metoden jag arbetar med används i FÖRE EFTER många europeiska länder och i USA, och jag är säker på att den så småningom kommer att bli allt vanligare även här i Sverige, menar doktor Galland. Den är billigare än operation, och betydligt mer effektiv. För patienten har den också alla fördelar, då man på ett enkelt sätt både kan göra benen finare, och eliminera de hälsorisker som det innebär att ha åderbråck. Läkarhuset Hötorgscity Sveavägen 13, Plan Stockholm Telefon

7 VI TAR BORT ALLA ÅDERBRÅCK De är inte bara missprydande, åderbråck kan även vara besvärande med symptom som tyngdkänsla, krypningar, klåda och kramper i benen. Med dagens effektiva och smärtfria behandlingsformer kan åderbråcken vara ett minne blott. På Narva kirurgcenter i Stockholm garanterar man sina patienter att alla åderbråck avlägsnas. Åderbråck är mer vanligt förekommande än många känner till. 30 procent av alla vuxna har åderbråck, kvinnor och män drabbas i lika stor utsträckning. De slingriga utanpåliggande blodådrorna uppstår då klaffarna i venen har försvagats. Klaffarna finns där för att stoppa blodet från att rinna nedåt på sin väg tillbaka till hjärtat, men är klaffarna försvagade stannar blodet kvar och trycket på venerna blir för högt. Stödstrumpa lindrar symptom Arv, hormoner och graviditet kan vara orsaker bakom åderbråck. Likaså kan åderbråck förvärras hos dem som står mycket i sitt jobb. Man kan förebygga besvär genom att lägga benen högt och att använda elastiska stödstrumpor som ger ett jämnt tryck över benet och minskar svullnaden. Men vill man avlägsna åderbråcken helt, så finns det flera effektiva behandlingsformer att välja bland. Ultraljud lokaliserar källan Forskning och utveckling går ständigt framåt. Metoder som stripping där man gör ett snitt och drar ut den defekta venen har på de flesta håll ersatts av modernare behandlingsmetoder. Idag använder man sig av tekniker som varken kräver snitt eller stygn, vilket minskar infektionsrisken och ger snabbare konvalescens. Narva kirurgcenter i Stockholm är en av pionjärerna inom behandling av åderbråck. Sedan 2004 har vi mer eller mindre uteslutande arbetat med diagnostik och behandling av alla typer av sjukdomar i venerna, däribland åderbråcksbehandling. Vid ett första läkarbesök görs en individuell bedömning av hur allvarliga patientens åderbråck är. Med ultraljud lokaliserar man källan till åderbråcken för att därefter bestämma vilken behandlingsform som är bäst lämpad i det enskilda fallet, säger Stefan Nydahl, kärlkirurg. Kombination för bästa resultat Välbeprövade metoder som främst används idag är laserbehandling, skuminjektioner och miniinvasiv teknik, eller så kallad virknålsteknik. Vid laserbehandling bränner man bort den defekta huvudvenen, genom att föra in en tunn laserfiber i venen genom en kateter. Den defekta venen skrumpnar ihop av laservärmen utan att skada andra närliggande vävnader. Fördelen med laserbehandling är att den är snabb och smärtfri. Det blir inga ärr efteråt och man kan återgå till arbetet och leva som vanligt direkt, utan sjukskrivning, säger Stefan Nydahl. I de allra flesta fall kombinerar man laserbehandling med antingen virknålsteknik eller skuminjektioner. För bästa resultat kombinerar vi ofta laserbehandlingen med virknålsteknik där man med en nål gör millimeterstora hål i huden på åderbråcken. Ur hålen drar man ut åderbråcken. Hålen är så små att de snabbt läker av sig själva. I andra fall kan det vara lämpligt att spruta in ett kärlretande skum i venerna som gör att venerna skrumpnar ihop och försvinner. Garanterat positiva resultat I behandlade vener är återfallsrisken liten, över 90 procent av venerna försluts helt. På Narva kirurgcenter garanterar man att alla åderbråck tas bort. Att kunden blir helt nöjd är vårt största fokus, och vi garanterar att vi tar bort alla åderbråck under våra behandlingar. Vi kan däremot inte garantera att åderbråck uppkommer på andra ställen på benet efter en tid, men de opererade, defekta venerna är förslutna för alltid, säger Stefan Nydahl. I nyrenoverade, vackra lokaler ligger Narva Kirurg Center invid Karlaplan i Stockholm. Här blir patienterna alltid väl omhändertagna och garanteras bästa resultat vid varje behandling. Välkommen att kontakta oss för att boka en konsultation, telefon eller gå in på NARVA KIRURG CENTER Narvavägen Stockholm

8 8 FRAMTIDENSVÅRD.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Debatten om privat vård och vinst på människors hälsa är alltid aktuell, än mer i valtider. Men kan det inte vara så att den offentliga vården faktiskt blir bättre av att tvingas konkurrera med privata aktörer? Privat vård är mer effektiv PRIVAT VÅRD HÄLSA Vinster kan göra vården bättre! Vi vill leverera bättre vård till patienterna. Går privatvården med vinst kan vi förbättra vården ytterligare vilket alltid är målet, säger Eric Wahlberg, affärsområdeschef hälso- och sjukvård på Praktikertjänst. Eric Wahlberg har en gedigen forskarbakgrund och har tidigare bland annat varit överläkare inom kärlkirurgi vid Akademiska sjukhuset och Karolinska sjukhuset. Under många år arbetade han inom den offentliga vården och har sett dess styrkor och svagheter. I många landsting fungerar styrningen inte så bra. Tillåter man vinst går alla incitament åt samma håll. Eric Wahlberg menar att man noga överväger sina prioriteringar inom den privata vården för att maximera och optimera sin verksamhet. Bra lön till de anställda som trivs på sitt arbete och nöjda patienter. Allt hänger ihop för att leverera bra vård till patienterna. Viktigt för välfärden Eric Wahlberg förklarar vidare att den ökande konkurrensen från de privata aktörerna också gör att den offentliga vården måste höja sin kvalitet. Konkurrens leder till att alla inblandade parter måste leverera bra tjänster till bra kvalitet för att behålla sina kunder. Är man duktig får man fler patienter, det är så det fungerar. Valfriheten nuförtiden ger dagens medvetna patienter alternativ. I Sverige och övriga västvärlden lever människor allt längre och andelen av befolkningen som är äldre ökar. Detta innebär nya utmaningar för hälso- och sjukvården. Enligt Eric Wahlberg behövs det fler aktörer som kan och vill ta ansvar för om Sverige ska bli bäst inom hälso- och sjukvård, vilket politikerna har som mål. Utmaningar i primärvården Primärvården brottas med styrning och ekonomi. Som tidigare verksamhetschef inom offentlig vård vet Eric Wahlberg vad han talar om och menar att problem uppstår då allt hela tiden ska styras med samma ekonomi år efter år trots att kostnaderna ökar. Gör man av med mer pengar får man skäll, men gör man av med mindre pengar innebär det att färre patienter kan behandlas. Vi fick beröm för att pengarna inte tog slut, men istället blev det kö till vården. Inom Praktikertjänst vill man växa och ge mer vård till patienterna. De intjänade pengarna Eric Wahlberg Affärs områdeschef hälsooch sjukvård, Praktikertjänst. FOTO: CHRISTIAN HAGWARD går alltid tillbaka till verksamheten för att förbättra och utveckla den. Den privata vården är mer specialanpassad och således mer effektiv. Grunder för ökad kvalitet Enligt Eric Wahlberg så finns det några enkla nyckelbegrepp som är grundläggande för en bra vård till patienterna. Läkare och sköterskor är överens om att bra styrning i vardagen, ordning och reda i ekonomin samt organisation och arbetsmiljö är det som krävs för en fungerande vård. OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK ÖKAD KVALITET I VÅRDEN. Konkurrens leder till att alla inblandade parter måste leverera bra tjänster till bra kvalitet för att behålla sina kunder. FOTO: THINKSTOCK Ge dina ögon en riktig genomgång hos två av Sveriges bäst utbildade optiker. Vi genomför ögonbottenundersökning, synfältsundersökning, inspektion av ögats lins samt ögontryckmätning och kan på detta sätt hitta bl.a. glaukom, gråstarr och ålders- eller andra förändringar på näthinnan mycket tidigare än vid en traditionell synundersökning. Anders Wedin & Kajsa Söderberg har förutom optikerutbildning även en medicine magisterexamen. Denna utökade kunskap i kombination med den höga utrustningsnivån på mottagningen gör att vi på ett mycket tidigt stadium kan upptäcka. förändringar som t.ex. glaukom (grön starr) grå starr, och ålders- eller andraförändringar på näthinnan. Hos oss får du kompetens, valfrihet och omtanke , Hammarby Allé 32,

9 Professionell service med omtanke Medicinsk Röntgen ingår i Praktikertjänst och är ett av Sveriges ledande röntgenföretag. Har du remiss till röntgen kan du vända dig till någon av våra avdelningar i Stockholm, Uppsala, Västerås eller Malmö. Hos oss finns duktiga medarbetare som med kunskap och erfarenhet tar hand om dig som patient på bästa sätt. Vi har drop-in för de flesta undersökningar och korta väntetider för övriga. Välkommen till oss! STOCKHOLM UPPSALA VÄSTERÅS MALMÖ Kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet (ISO 9001 och ISO14001) Låt oss utrusta din mottagning Medicinkylskåp Undersökningsmöbler Diagnostikprodukter g g Provtagningsstolar Gynstolar HEINE Produkter Medicinkylskåp Öronstolar Britsar Diagnostikprodukter Oscar Instrument AB, Brushanestigen 1, Kungälv, Tel , Fax , E-post.

10 10 FRAMTIDENSVÅRD.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Anna Starbrink eftersträvar individanpassad vård, hög kvalitet, tillgänglighet samt trevligt bemötande inom svensk sjukvård. Vården måste vara en attraktiv arbetsplats. Arbetsmiljö och löneutveckling är några av de områden som behöver utvecklas. Alla ska ha möjligheten att själva få välja sjukvård SJUKVÅRD ANNA STARBRINK Valfrihet och en mångfald av utförare är grunden för en bra sjukvård både för patienter och dem som bedriver verksamhet inom välfärdssektorn, säger Anna Starbrink, folkpartist samt personal- och produktionslandstingsråd i Stockholm. Hon konstaterar att över en miljon stockholmare har valt en privat husläkarmottagning och hon arbetar för att det ska få vara så även efter valet. Hotet mot välfärdsföretagen är politiskt och genom att förbjuda dem dränerar man både kvalitet och kompetens anställda skulle förlora sina jobb. Valfrihet är en rättighet Patienterna ska själva ha rätten att fatta beslut om vård och på så vis vara delaktiga anser Anna Starbrink, därför förespråkar hon vårdval inom alla områden där det är möjligt. Genom valfrihet inom sjukvården blir patienterna mer involverade och kan välja att bli behandlade där de känner sig trygga. Hon anser vidare att det är viktigt att ha möjligheten att välja den läkare eller vårdinrättning som man känner förtroende för. Tusentals gravida kvinnor väljer i dag privat mödravård och Anna Starbrink har varit en av dem. För mig kändes det som en självklar rättighet att kunna söka den vård jag ansåg passade mig bäst under graviditeten, likväl som jag anser det självklart att jag ska kunna välja att tillhöra den vårdcentral som passar mig bäst. En jämställdhetsfråga De privata aktörerna bidrar enligt Anna Starbrink inte bara till ökad mångfald och valfrihet utan även till ökad jämställdhet. Hon påpekar att 54 procent av omsorgsföretagsledarna är kvinnor, vilka bör ses som förebilder för andra kvinnor inom svenskt näringsliv. Det skulle vara ett stort bakslag för dessa verksamheter om de inte fick bedrivas till följd av vänsterns politik. Kvalitetssäkrad vård För att säkra och trygga vården krävs regelverk och riktlinjer för kvalitetssäkring. Verksamheter ska endast kunna bedrivas av professionella aktörer. Anna Starbrink poängterar att oavsett om verksamheten är privat eller offentlig så får man inte ge avkall på kvaliteten. Svensk sjukvård har kommit långt FAKTA Anna Starbrink Bor: Bor på Södermalm i Stockholm. Född i Mora. Familj: Maken Jonas och barnen Hugo och Maj. Parti: Folkpartiet. Utbildning: Studier vid Stockholms universitet, sociologi som huvudämne Aktuell: Landstingsråd, ordförande för produktionsutskottet och ordförande för kulturnämnden. Viktiga frågor: Vården, jämställdheten och kulturen. och står sig bra och är riktigt skarp inom många områden, men det finns givetvis brister. Dessa måste vi identifiera, analysera och följa upp för att hela tiden arbeta för en bättre sjukvård. Hon menar att konkurrensen sporrar alla verksamheter till att bli bättre för att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård. När patienterna fritt kan välja så gäller det för verksamheterna inom vårdsektorn att stå på tå. Man ska aldrig bli proppmätt och nöjd, vi kan alltid göra mer, säger Anna Starbrink. Attrahera ny arbetskraft Vården måste vara en attraktiv arbetsplats. Arbetsmiljö och löneutveckling är några av de områden som behöver utvecklas. Det ska finnas en karriärs utveckling inom vården där vidare utbildning också bidrar till en ökad lön. Goda medarbetare ska premieras, lönesättningen ska vara individuell och spetskompetens ska tas till vara enligt Anna Starbrink. Privata alternativ ökar valfriheten. Mitt löfte inför valet är att stärka medarbetarnas roll inom vården. OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK FOTO: ANN-KATRINE ALMQVIST Bli medlem och håll dig informerad Vi är till för Dig! ROP arbetar för bättre skeletthälsa. Det är aldrig för sent att bygga ben. Vi har tips och verktyg för en bättre livskvalitet för osteoporospatienter och deras anhöriga. Kontakta oss! Riksföreningen Osteoporotiker, ROP Tel: E-post: Kom med i kampen mot osteoporos - benskörhet! Plusgiro Medlemsskap kostar 200 kr. Möt oss på Facebook

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRAMTIDENSVÅRD.NU 11 HEMTJÄNST Privat hemtjänst tillvaratar medarbetarnas engagemang och idéer Privata omsorgsaktörer i allmänhet och privata hemtjänstföretag i synnerhet fyller en viktig funktion i vårt svenska välfärdssamhälle, inte enbart eftersom de bidrar till individens valfrihet utan också för att de bidrar med innovationskraft, nya tankesätt, engagemang och en flexibilitet som få kommunala hemtjänstutövare kan mäta sig med. Många privata hemtjänstföretag drivs av ett genuint engagemang och medarbetare som tilllåts tänka utanför boxen när de ger gamla den omsorg de behöver. De privata hemtjänstföretagen är ofta små och effektiva. De har effektiviserat administrationen och skurit bort många gånger överflödiga mellanchefer, vilket frigör mer tid till vårdtagarna, säger Stefan Högquist, vd på Nova Omsorg. Han menar att många kommunala hemtjänstaktörer slaviskt följer tuffa scheman som ofta är stressiga och ofta tvingar medarbetarna att avbryta varje besök i förtid. Om man gör som man alltid gjort, blir det som det alltid varit, menar Stefan. Snabba anpassningar Flera privata hemtjänstföretag har väldigt flexibla organisationer och smarta tidsplaneringssystem, vilket gör att de snabbt kan anpassa servicen utifrån kundernas skiftande behov. En genomförandeplan som är aktuell på måndagen kan vara inaktuell på fredagen, det är äldre och sjuka människor vi arbetar med, inte en siffra på ett papper. Det är väldigt viktigt att alltid belysa. Bra personalvård Min erfarenhet är att privata hemtjänstföretag i allmänhet är bra på att ta hand om sin personal. För att de ska orka s tötta och hjälpa våra kunder är det v iktigt att personalen känner sig bekräftad, uppskattad och trygg. Som privat aktör är vi bra på att tillvarata våra medarbetares i déer och förbättringsförslag, säger Stefan Högquist. ANNIKA WIHLBORG PRIVATA HEMTJÄNSTFÖRETAG är ofta små och effektiva och har effektiviserat administrationen och skurit bort många gånger överflödiga mellanchefer, vilket frigör mer tid till vårdtagarna. FOTO: THINKSTOCK Vi ska vara branschens bästa arbets- och omsorgsgivare. Med vår kontinuitet skapar vi trygghet för generationer Halmstadsvägen Stockholm novaomsorg.se

12 12 FRAMTIDENSVÅRD.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION PRIVAT HUDVÅRD Hudcancer är den grupp cancersjukdomar som ökar mest i Sverige. Hudcancern malignt melanom är den enda cancerform i Sverige där dödligheten ökar, numera avlider över 500 svenskar i spritt malignt melanom varje år. HUDCANCER PRIVAT VÅRD Det ställer ökande krav på att organisera sjukvården på ett sätt som gör det möjligt att bedöma alla misstänkta hudtumörer på ett patientsäkert och resurseffektivt sätt. Det enklaste och effektivaste sättet att minska dödligheten är att upptäcka hudförändringen i tid och efter noggrann bedömning av en erfaren läkare operera bort den och sända till en patolog för diagnostik. Det krävs specialistkunnande för att göra bedömningen på ett säkert sätt. Väntetiden i Stockholm för en kompetent bedömning av en misstänkt hudtumör hos hudläkare länge varit minst tre månader. De långa väntetiderna ökar risken att ett melanom utvecklas från botbart till obotligt. Kapaciteten för sjukhusens hudläkare att se den stora volymen patienter som behövs för att hitta hudcancer i tid är begränsad. Dels saknas ofta den organisatoriska kompetensen för stora patientflöden, dels är många sjukhusläkare upptagna med mycket annat än direkt patientvård. Fokus på patientmöten Det finns en allmän kritik mot svensk sjukvård som grundar sig på att en svensk sjukhusläkare i snitt träffar 6-7 patienter per dag. Vi låter läkarna vara just läkare, administrationen sköts i största möjliga utsträckning av andra funktioner. Det leder till att specialistläkarna kan träffa mer än dubbelt så många patienter, vilket i sin tur leder till kortare vårdköer och ett effektivare användande av välfärdssektorns resurser. En allmänläkare ser i genomsnitt ett melanom vartannat år. En dag i somras hittade en av våra hudläkare tre melanom på en och samma dag! säger onkolog Magnus Bäcklund, FoU-ansvarig vid Diagnostiskt Centrum Hud. Med Vårdval Hud, som infördes 2012 i Stockholm, hoppades man på att nya hudmottagningar skulle öppna och att väntetiderna skulle kortas för patienter som oroar sig för hudcancer. Så har det också blivit. Vårdvalsreformen innebär dels att patienterna kan komma till hudläkare utan att först få remiss från en annan läkare, vilket kortar ner hela vårdkedjan. Det medför också att även de privat drivna specialistmottagningarna har landstingsavtal, vilket innebär att patienterna enbart betalar vanlig patientavgift. Nytänkande behövs I vår vision ingår att vi ska bidra till att minska dödligheten i malignt melanom. Eftersom många hudläkare också är vana vid hudkirurgi kan vi även erbjuda snabba tider för borttagandet av den misstänkta hudcancern. Vi har dessutom bra samarbete med hudpatologer vilket möjliggör en totalt sett kort vårdkedja. Samtidigt är den såväl sammanhållen som kvalitets- och patientsäker, säger hudläkaren Thorhildur Danielssdottir, verksamhetschef för Diagnostiskt Centrum Hud i Malmö. Således behövs nya grepp för att hantera den ökande incidensen av all hudcancer, inklusive de potentiellt livshotande maligna melanomen. Fler hudläkare kommer att behövas, men också öppenhet för nytänkande som inte bromsas av att politiska vindar växlar riktning för snabbt. En helt avgörande fråga för att lösa sjukvårdens utmaningar är personalens arbetsmiljö. Känslan att få göra skillnad för sina patienter är så viktig. Den bromsas tyvärr ofta av administrativa bördor och tröga organisationer. En förklaring till att läkarna trivs i vår typ av verksamhet är de korta beslutsvägarna och att alla kan vara med och påverka och utveckla verksamheten, avslutar hudläkaren Petra Kjellman, verksamhetschef för Diagnostiskt Centrum Hud i Stockholm. ANNIKA WIHLBORG KORTADE VÄNTETIDER. Med privat vård kan man korta ned väntetiden för att undersöka misstänkt malignt melanom. Det är viktigt att upptäcka malignt melanom i god tid, för att öka chanserna att behandla cancerformen innan det är för sent. FOTO: THINKSTOCK En helt avgörande fråga för att lösa sjukvårdens utmaningar är personalens arbetsmiljö. Känslan att få göra skillnad för sina patienter är så viktig. NYHETER LÄKEMEDEL Dosdispensering spar samhällets resurser och underlättar patientens vardag Knappt 80 procent av de utskrivna recepten i Sverige hämtas ut. Av dessa 80 procent konsumeras 70 procent och än färre på rätt sätt, vilket innebär att läkemedel inte alltid konsumeras i rätt mängd vid rätt tidpunkt. Dosdispensering ger patienten tillgång till samtliga föreskrivna läkemedel doserade efter när de skall intas. Det bidrar till en ökad patientsäkerhet, spar resurser i vård och omsorg och bidrar till att patienten konsumerar rätt mängd och kombination av läkemedel. Dosförpackade läkemedel används av drygt patienter i Sverige. Dosdispensering innebär att samtliga läkemedel, som en individ fått utskrivna på recept finns samlade på ett dosrecept, förpackas maskinellt i påsar. Inom hemtjänsten och äldrevården är manuell läkemedelsdosering utförd av sjuksköterskor alternativet till automatiserad dosdispensering, vilket förstås är resurskrävande. Till nytta för många Dosdispensering bidrar till att öka patientens trygghet och visshet att han eller hon konsumerar rätt läkemedel vid rätt tidpunkt. Risken att kombinera läkemedel på ett felaktigt sätt eller att glömma bort att ta läkemedlen minskar, vilket också bidrar till patientsäkerheten. I dagsläget ges dostjänsten främst till äldre patienter och patienter som tar många olika läkemedel. En betydligt större patientgrupp än de som i dag har tillgång till dosdispenserade läkemedel skulle dock kunna ha nytta av tjänsten. Dostjänsten kan underlätta vardagen för många patienter i alla åldrar. Apotekstjänst är väl rustade att tillsammans med vårdpersonal, patienter och intressenter utveckla Dostjänsten framöver, säger Jonas Friberg, vd på Apotekstjänst. Jonas Friberg Vd, Apotekstjänst. FOTO: APOTEKSTJÄNST ANNIKA WIHLBORG FOTO: THINKSTOCK

13 Apoteket för vård, omsorg och patienter Bättre samverkan gör äldre mer nöjda HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDEL, Stockholms stad, var en av de aktörer inom vård och omsorg av äldre som 2010 tilldelades medel från staten för att driva förbättringsarbete i samverkan med Stockholms läns landsting och privata aktörer. Arbetet har varit framgångsrikt och väckt stort intresse. VÅRA MÅL FÖR DIG SOM ÄLDRE Att du ska känna dig nöjd med de insatser du har Att förebygga dina behov av akut sjukhusvård Att säkerställa att du har rätt läkemedelsanvändning Att öka din trygghet genom förbättrad information och mer riskförebyggande arbete FÖR PERSONALEN Att öka kvaliteten i möten mellan medarbetare från olika organisationer Att förbättra samverkan mellan deltagande aktörer Att öka förståelsen för andra aktörers verksamhet FÖR VERKSAMHETERNA Att bättre utnyttja resurserna så att vården och omsorgen i högre grad utgår från den äldres behov VI SOM DELTAR HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Beställarenheten (biståndsbedömare) Hägersten-Liljeholmens hemtjänst STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Axelsbergs vårdcentral Gröndals vårdcentral Liljeholmens vårdcentral Akutmottagningen Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Geriatriska kliniken Karolinska universitetssjukhuset Huddinge ASIH Långbro Park PRIVATA AKTÖRER Fruängens vårdcentral, Aleris Rehab, Attendo hemtjänst, PR-vård, Hemstyrkan, Petras hemtjänst, Omsorgshuset, Vård- och Omsorgskompaniet, Humana BÄTTRE SAMVERKAN BÄTTRE LIV! handlar om att förbättra vården och omsorgen av de mest sjuka äldre, genom att förenkla informationsöverföringen och förbättra samarbetet mellan vård- och omsorgsgivare. Här har hela vårdkedjan funnits med från början och man har utgått ifrån 170 olika problem som deltagande verksamheter har identi erat med ean-metodik. roblemen har samlats under 7 rutinområden. Man arbetar nu enligt de nya rutinerna och genom att ta vara på erfarenheter utveckla dem vidare samt hitta nya utvecklingsområden t ex inom demensområdet. ARBETET HAR VARIT framgångsrikt och den grupp äldre som omfattas av satsningen säger att de är mer nöjda med sin vård och omsorg nu än innan förbättringsarbetet startade. De verksamheter som deltar uppger att de har ökat sin förståelse för de övriga aktörernas verksamhet och situation. SATSNINGEN har nu fått fortsatt ekonomiskt stöd från kommun och landsting för att driva arbetet vidare. Målet är att säkerställa att de nya rutinerna implementeras i det dagliga arbetet och att sprida lärdomar. Genom att ta vara på erfarenheter för att följa upp och för na arbetssätten och vidta åtgärder nns möjlighet att skapa och upprätthålla en långsiktligt hållbar vård- och omsorg som är mer kostnadseffektiv samt håller en högre kvalitet. För vidare information kontakta projektledare Marie Bergström:

14 14 FRAMTIDENSVÅRD.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Elisabeth Norén Specialistläkare och utvecklingschef, Praktikertjänst N.Ä.R.A. Roger Larsson Verksamhetschef, Praktikertjänst N.Ä.R.A. FOTO: ERIK GROUNDSTROEM ASIH ger en trygg sjukvård i hemmet FOTO: ERIK GROUNDSTROEM PLASTIKKIRURGI Välj plastikkirurgisk klinik med omsorg Antalet kliniker som utför kosmetiska ingrepp har blivit fler, vilket gör det än viktigare för dig som patient att säkerställa kompetensen hos den kirurg som opererar. Plastikkirurg Bo Cederqvist anser att patienter bör vända sig till kliniker med specialistutbildade kirurger med en gedigen och dokumenterad kompetens inom estetisk kirurgi. Ett minskat antal sjukhusplatser och långa vårdköer gör att resurser alltmer flyttas om till den avancerade hemsjukvården. ASIH VÅRD HEMMA Avancerad sjukvård i hemmet, eller ASIH, har funnits sedan 80-talet, och bedrivs i både privat och offentlig regi. Ett av de privata vårdföretagen är Praktikertjänst N.Ä.R.A. Bolaget omfattar hela vårdkedjan med närsjukvård, geriatrik, rehab, hospice, och ASIH, det sistnämnda en verksamhet som det senaste året har ökat med cirka 15 procent. Tryggt för patienten Enkätundersökningar visar att en klar majoritet av de som drabbas av sjukdom föredrar att få stanna kvar hemma istället för att vara i en främmande sjukhusmiljö, säger Praktikertjänst N.Ä.R.A:s verksamhetschef Roger Larsson. Vi tar ett helhetsgrepp över patientens behov och finns till hands med all specialistkompetens och avancerad medicinsk teknik. Patienten och den närstående kan dygnet runt komma i kontakt med verksamheten genom att enda telefonnummer. Behoven av insatser vid sjukdom kan finnas för längre eller kortare tid. Ibland kan det vara intravenösa infusioner efter sjukhusvistelse, ibland palliativ eller kurativ cancerbehandling. För en multisjuk patient är det särskilt värdefullt att få en samlad insats utan att själv behöva söka hjälp bland olika sjukhus eller stå i långa vårdköer. Vi finns som en stödjande part i hemmet och kan bistå med alla resurser i form av kontakter och medicinska insatser. Vår småskaliga organisation gör det lätt att etablera en personlig relation mellan vårdteam, patient och anhöriga. Alla verksamheter som bedriver ASIH har samma uppdragsbeskrivning och kvalitetskrav som övrig sjukvård. God arbetsstämning Elisabeth Norén, specialistläkare och utvecklingschef vid Praktikertjänst N.Ä.R.A., menar att ASIH om tio år kommer att vara en lika självklar företeelse i samhället som husläkare och vårdcentral. Patienter säger ofta att de känner sig mindre sjuka när de får vara hemma, och de flesta mår bäst där. För oss är det viktigt att personalen trivs och får ta egna initiativ, och vi vill satsa på utveckling. Även om denna typ av vård kan vara tung så känner vi en stor meningsfullhet i vår uppgift. Vi vill bygga framtidens hemsjukvård! Praktikertjänst har funnits sedan slutet av 50-talet, och är Sveriges största och äldsta vårdföretag. Det är ett kooperativ där tandläkare, läkare och sjukgymnaster som bedriver verksamhet är ägare. Praktikertjänst N.Ä.R.A. är ett dotterbolag till Praktikertjänst. Man satsar på en småskalig organisation och återinvesterar i utveckling av den egna verksamheten för att förbli ett hållbart alternativ. Stora möjligheter till vård ASIH omfattas av vårdval, och vanliga sjukdomar som behandlas är cancer, hjärtsjukdomar, KOL, Parkinson, diabetes och olika infektionstillstånd. En vårdplan för varje patient utformas, med läkare, kurator och sköterska, allt på en avancerad nivå. Möjlighet finns till att växla mellan exempelvis hospice, primärvård och ASIH. Hemmiljön ger också en mindre risk för infektioner, och de kontinuerliga insatserna förhindrar drastiska besök på akuten. ASIH är kostnadsfritt för patienten. ANNELI WANG Plastikkirurgi har blivit betydligt vanligare och mer accepterat på senare år. Människor i alla åldrar och från olika delar av samhället väljer numera att genomföra olika typer av kirurgiska ingrepp, såväl traditionell kirurgi som icke kirurgiska behandlingar, exempelvis mini-invasiva ingrepp som inte kräver någon narkos samt olika typer av hudbehandlingar, däribland fillers och Botox, säger Bo Cederqvist, plastikkirurg på Clinic Strömstad. Naturligt ideal I dagsläget råder ett naturligt skönhetsideal där många strävar efter att återställa sitt forna utseende snarare än att förändra. De flesta patienter har moderata och realistiska önskemål, exempelvis FOTO: THINKSTOCK att kroppen ska återfå sina proportioner efter barnafödande och åldrande, säger Bo Cederqvist. Utvecklingen går snabbt på det plastikkirurgiska området. För närvarande bedrivs bland annat forskning med fokus på, att i framtiden, kunna använda kroppens egna material i samband med olika typer av ingrepp. Det kan medföra att man åstadkommer ett ännu bättre och mer naturligt resultat. Bo Cederqvist Plastikkirurg. FOTO: PRIVAT ANNIKA WIHLBORG En gång till, Sven-Bertil. Välkommen till oss! Attendo Långbroberg är ett livsstilsboende utformat enligt vårt koncept Kultur & Nöje. Här fokuserar vi på olika former av kulturupplevelser, från kulturcirklar om litteratur och konst till besök på museer och utställningar. Vi har även en egen kör och biosalong. Attendo Långbroberg ligger trevligt i ett villakvarter i Älvsjö med härlig natur runt knuten. Boendet är nyrenoverat med ljusa och trevliga rum. Här finns sjuksköterska dygnet runt, läkare två ggr/vecka; Silviasyster, sjukgymnast och arbetsterapeut mån-fre. Verksamheten är riktad till personer över 65 år med särskilt omvårdnadsbehov och demenssjukdom. Varmt välkommen att besöka oss! Verksamhetschefer Pia Hattara Eriksson, , Olivera Gojcevic,

15 HAR DU FUNDERAT ÖVER ETT ESTETISKT INGREPP? Hos oss träffar du alltid kirurgen personligen och kan diskutera dina önskemål och möjligheter. Du kan välja att komma på konsultation i Strömstad, Skara, Moss i Norge eller i Stockholm. Om du väljer att operera dig hos oss kan du stanna kvar på kliniken över natten i vacker och avstressande skärgårdsmiljö. EN BRÖSTFÖR Hos per öns vä i S e o Välkommen till den trygga kliniken med patienten i fokus Effektiv och skonsam behandling på Sveriges ledande privata urologklinik På Drottninggatan i centrala Stockholm ligger Urologi och Inkontinens Kliniken, en privat specialistklinik som erbjuder en personlig servicenivå, möjligheten att alltid träffa samma läkare och tillgång till unika tekniker och minimialinvasiva behandlingsmetoder. Hit kommer patienter från såväl Sverige som flera andra länder. Urologi och Inkontinens Kliniken vänder sig till kvinnor och män som drabbats av urinvägsbesvär. Kliniken är helt privat, vilket innebär att patienten bekostar hela behandlingen själv. Här används de allra senaste metoderna för diagnostik och behandling. Unika tekniker och behandlingsmetoder Vi erbjuder våra patienter beprövade och skonsamma behandlingsmetoder och tekniker som används internationellt. Jag analyserar regelbundet nya behandlingsmetoder och använder de mest effektiva teknikerna på min klinik. Några tekniker, exempelvis stötvågsbehandling vid impotens, är vi ensamma om i Sverige, säger Essam Mansour, som sedan trettio år tillbaks är läkare och specialiserad i urologi och sedan 2004 driver Urologi och Inkontinens Kliniken. Urologi och Inkontinens Kliniken är den första och enda kliniken i Sverige som behandlar impotens med en revolutionerande stötvågsbehandling teknik (EDSWT). Tekniken, som inte medför någon smärta för patienten, stimuleras bildandet av nya blodkärl i penis svällkroppar som ökar blodflödet och ger bättre erektionsförmåga. Klinikens styrka är att de kan erbjuda minimala väntetider, drygt trettio års erfarenhet, hög tillgänglighet och tillgång till de absolut senaste och mest skonsamma, effektiva behandlingsformerna. Skonsam radiovågsbehandling vid prostataförstorning Vi behandlar även testosteronbrist, ejakulationsstörningar och prostataförstoring. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett alternativ till de vanliga behandlingsmetoder som finns idag för prostataförstoring. Vår radiovågsbehandling (Prostiva) utförs under lokalbedövning, ger färre trängningar, mindre smärta, bevara manliga sexuelitet efter operationen och bidrar till snabba resultat med färre komplikationer, säger Essam Mansour. Klinikens styrka är att de kan erbjuda minimala väntetider, drygt trettio års erfarenhet, hög tillgänglighet och tillgång till de absolut senaste och mest skonsamma, effektiva behandlingsformerna. ASIH Praktikertjänst ligger NÄRA! Vi har lång vana och hög kompetens att vårda kroniskt och svårt sjuka personer med besvärande problem och symtom, både i hemmet och på våra avdelningar. Målet är att möta behov, skapa trygghet och bidra till bästa möjliga välbefinnande. I hemmet kan du exempelvis få hjälp med: Vi samordnar vården runt dig genom: Våra ASIH-enheter är belägna i Tullinge, Södertälje, Nynäshamn, Handen, Västerort, Sollentuna, Täby och i Upplands Väsby! Vi är stolta över våra nya och fina palliativa avdelningar som är belägna invid Löwenströmska sjukhuset och på Handens Närsjukhus. Hos oss arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, dietister, undersköterskor och koordinatorer runt patienten. Många med lång erfarenhet och specialistutbildning. Hit kan man få komma på remiss från sin läkare om symtom, problem och de omvårdnadsmässiga insatserna blir så besvärande att vården hemma är svår. Vi är HBTQ-certifierade och våra värderingar bygger på respekt, tillgänglighet, kompetens, ansvar och omtanke. VILL DU VARA MED I EN VÄXANDE VERKSAMHET DÄR DU KOMMER KÄNNA DIG VIKTIG? Ansökan skickas till Katarina Ramqvist, biträdande verksamhetschef, för vidarebefordran till respektive enhetschef. E-post: Tel: Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB är ett helägt dotterbolag i Praktikertjänst AB, som är Sveriges äldsta vårdföretag inom privat entreprenörsdriven hälsooch sjukvård. Praktikertjänst N.Ä.R.A. bedriver geriatrisk vård och ASIH-verksamhet i södra, västra och norra delen av Stockholms län. Även basal hemsjukvård, öppenvårdsrehab, vårdcentral samt två minnesmottagningar ingår i bolaget.

16 16 FRAMTIDENSVÅRD.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Att höra bra är livskvalitet 1,4 miljoner människor i Sverige har hörselproblem och drygt 50 procent av dem är i yrkesverksam ålder. Antalet privata vårdföretag har ökat markant på senare år. Den ökande konkurrensen höjer vårdens generella kvalitetsnivå, vilket gynnar kunderna. Hemtjänst med höjd kvalitet och ökade valmöjligheter Monica Fagerström Verksamhetschef på DeLuxe Hemtjänst. FOTO: PRIVAT De privata vårdföretagens möjligheter att nischa sig mot specifika målgrupper och snabbt anpassa sina tjänster utifrån kundens önskemål gör de privata aktörerna till en betydelsefull aktör inom vård och omsorg. De privata vårdföretagens kanske allra viktigaste funktion är att kunna erbjuda sina kunder en mångfald av möjligheter. I kommuner där de äldre kan välja fritt mellan olika hemtjänstleverantörer förekommer det exempelvis i dagsläget att de har drygt tvåhundra olika alternativ att välja mellan. Många upplever valfriheten som särskilt betydelse full i just hemtjänsten eftersom personalen där arbetar så nära inpå kunden i kundens eget hem, säger Monica Fagerström, verksamhetschef på DeLuxe Hemtjänst. Kan erbjuda fler tjänster Många privata hemtjänstföretag har valt att profilera sig på ett eller annat sätt, exempelvis genom att erbjuda personal som talar kundens modersmål. Möjligheten att få tillgång till hemtjänst på det egna modersmålet är viktig, inte minst eftersom många äldre med ett annat modersmål än svenska ofta tappar delar av sina svenskkunskaper när de åldras. Företagen kan även erbjuda hushållsnära tjänster, RUT- tjänster, som en del av sitt utbud. Kunderna kan då välja att komplettera den hemtjänst de beviljats genom kommunens biståndsbeslut med RUT-tjänster som de betalar själv, exempelvis fönsterputsning eller gräsklippning. Somliga aktörer förmedlar även kontakter till fotvårdare, frisörer och andra tjänster som kunden själv betalar. Beslutsvägarna är betydligt kortare i privata företag än i den offentliga verksamheten, vilket innebär att privata vårdföretagare kan individualisera och anpassa sina tjänster utifrån kundernas behov och efterfrågan på bara några dagar. Det är en av den privata vårdens främsta styrkor, säger Monica Fagerström. Enkelt att byta För kunder som själva valt hemtjänstutförare är det enkelt att byta utförare om man inte är nöjd med det företag man har valt. Företagen anstränger sig förstås därför för att behålla sina kunder, en konkurrens som borgar för kvalitets nivåer som ständigt höjs. Att tänka på vid valet Mitt tips till kunder som ska välja hemtjänstutförare är att avsätta tid till att ringa runt och prata med verksamhetscheferna på de företag man väljer mellan. Välj ut ett par leverantörer som du fått ett positivt intryck av och hör dig för om personalens och verksamhetsledningens erfarenhet och kompetens innan du bestämmer dig, säger Monica Fagerström på DeLuxe hemtjänst. FRAMTIDENSVÅRD.NU FOTO: THINKSTOCK ANNIKA WIHLBORG Om man inte hör ordentligt riskerar man ökad stress, utanförskap och sämre livskvalitet. Vi lever i ett kommunikationssamhälle där även lättare hörsel nedsättning blir ett kommunikationshinder. Jag frågar Elisabeth Sjöberg, legitimerad audionom/klinikchef på Bra Hörsel, om varför man väntar så länge som i snitt 10 år, innan man åtgärdar sina hörsel problem. Hon tror att många tänker på stora bakomörat- apparater som piper och tjuter och att man inte känner till att man kan kontakta en hörselmottagning för hörselprov direkt, utan remiss. Är man sedan intresserad av prova hörapparater har man två månaders fri provtid hos oss, för att hinna utvärdera dem i olika ljudmiljöer och för att känna att det är apparater man trivs med och som kompenserar hörselnedsättningen optimalt, berättar Elisabeth Sjöberg. Snabb utveckling Elisabeth berättar om allt ifrån dagens små osynliga hörselgångsapparater till trådlösa, små bakom-örat-apparater. Den allra nyaste hörapparaten är kompatibel med din iphone. Via en app kan du helt utan mellankopplingar till exempel strömma telefonsamtal och andra medialjud och finjustera ljudet själv, geotagga och spara det till nästa gång du besöker samma plats. Det är viktigt med delaktiga kunder, både på mottagning och i iphone-appen, avslustar Elisabeth Sjöberg. JACQUELINE SWARTLING Vi underlättar för dig i din vardag så att du får tid över till annat! HEMTJÄNST, HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER, SKÖNHETSVÅRD VILL DU VETA MER? TEL Tfn växel: E-post: med människan i fokus

17 Har du långvarig smärta eller utmattningssyndrom? Bor du i Stockholms län? Då är hjälpen nära! På uppdrag av Stockholms läns landsting kommer Rygginstitutet from den 1 okt att erbjuda vårdval för dessa diagnoser. Kunden först i alla lägen. Oavsett. Frösundas chefer och medarbetare kan och vågar alltid sätta kundens intressen först. Uppdraget är att med respekt, engagemang och nyfikenhet skapa framtidens omsorg för varje kund. Det är inte alltid enkelt men det ger tillfredställelsen av att veta att vi gjort allt för våra kunder. > Läs mer på frosunda.se Rygginstitutet har drygt 50 års erfarenhet av rehabilitering Din läkare kan via remiss, remittera dig till Rygg institutet. Du blir kallad till en bedömning där vi tar ställning till om rehabilitering är ett bra alternativ för dig eller om andra insatser är mer lämpliga. Rehabiliteringsstarten planerar vi därefter i samråd med dig. Rygginstitutets multiprofessionella team består av läkare, fysioterapeuter, psykologer och kuratorer. Frösundas VD, Susanne Sidén, bloggar för att göra Frösundas röst hörd i debatten och prata om hur man ska utveckla omsorgen så att den bättre kan möta individens behov genom ett verkligt kundfokus. > Läs mer på omsorgsbloggen.se Adress: Ladvik Telefon: VAXHOLM Fax: Hemsida: Nyhet! Halo Den smarta hörapparaten skapad för iphone På Bra Hörsel är vi stolta över att få presentera Starkeys senaste innovation som ger dig en förstklassig hörupplevelse helt trådlöst. Med Halo följer en lättanvänd App som gör det möjligt att fjärrstyra volymen, finjustera ljudet samt skapa program som lägger dina olika ljudmiljöer på minnet. En annan finess är att du kan strömma telefonsamtal, musik eller annan media direkt i hörapparaten. Vill du testa den redan idag? Hos oss har du alltid en fri provtid på 2 månader utan förpliktelser. Bokar du tid innan 30/10 så ger vi dig 15 % rabatt på Halo! OLÄMPLIGA läkemedel är en FARLIG MEDICIN Alltför ofta får äldre både för många och olämpliga läkemedel. Istället för att bidra till hälsa och välmående blir medicinen ett problem. Användningen av läkemedel behöver bli bättre. Regelbundna läkemedels genomgångar måste till för att råda bot på felmedicineringen. Det kräver vi. Prova den hos oss! Globen: Danderyd: Göteborg/Lilla Bommen: Halo och TruLink är komplatibla med iphone 5s, iphone 5c, iphone 5, iphone 4s, ipad Air, ipad 4, ipad mini med Retinaskärm, ipad mini och ipad touch (5:e generationen), Made för ipod, Made for iphone och Made for ipad innebär att ett elektroniskt tillbehör är designat att anslutas speciellt till ipod, iphone eller ipad, var för sig, och har blivit certifierat av utvecklaren att möta Apples prestanda. Apple är inte ansvarig för användandet av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhet och föreskrivna standarder. Observera att användningen av detta tillbehör tillsammans med ipod, iphone eller ipad kan påverka den trådlösa prestandan. Apple, Appleloggan, iphone, ipad och ipod touch är Apple inc s varumärken, registrerade i USA och andra länder. App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

18 18 FRAMTIDENSVÅRD.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESIONELL INSIKT PLASIKKIRURGI Lisa Keisu Barbro Westerholm Barbro Westerholm och Lisa Keisu, som möts i riksdagsutskott på frukostseminarier om osteoporos senare i höst. FOTO: CAROLINA MARTINSON Den tysta folksjukdomen osteoporos (benskörhet), som drabbar varannan kvinna och var femte man efter 55 årsålder och kostar samhället många miljarder, är inte tyst längre. Den tysta folksjukdomen är inte tyst längre Så kallade frakturkedjor är ett framgångsrikt recept för att få en fungerande behandlingslogistik inom sjukvården. Paradoxen, att endast 14 procent av de förväntade procent av patienterna behandlas enligt Socialstyrelsens rekommendationer, trots att deras landsting uppgivit sig ha fungerande frakturkedjor, är en skandal framhåller ROPs ordförande Lisa Keisu. Enbart en vision Riksdagspolitikern Barbro Westerholm framhåller att kunskapen om underbehandling har funnits länge och att landstings och regionstyrelserna uppfinner egna hjul gång på gång. Den jämlika vården finns enbart som en vision. ROP arbetar för patienternas empowerment (egenmakt) för att bli respekterade som osteoporotiker med behov av korrekt diagnos och behandling med adekvata läkemedel samt för patientutbildningsinsatser. Vidare för att osteoporosskolor och DXA mätare ska införas i samtliga län och, kanske viktigast av allt, för upprättandet av logiskt koordinerade frakturkedjor. ROPet ska skalla: osteoporossjuksköterskor till alla. Systematiska utvärderingar ROPet ska skalla: osteoporossjuksköterskor till alla. Idag finns det endast till 10 procent. ROP kräver också systematiska utvärderingar och ett nationellt register. Vi med våra varierande bakgrunder, Barbro disputerad läkare, politiker med chefserfarenhet och Lisa, legitimerad psykolog med chefserfarenhet är eniga om att; Ett nationellt kvalitetsregister, som kan underlätta kompetensöverföring är ett måste. Socialstyrelsen måste utvärdera varför den låga behandlingsprocenten är stilla- stående. Primärvården får hjälp att utöva sin profession. Patientutbildning initieras och genomförs som ett gemensamt projekt med ROP och professionen som huvudintressenter. De 50 procent -en som avbryter sin medicinering i förtid utreds och en konsekvensanalys görs av samma intressenter. En folkrörelse kommer till stånd med fysisk träning(helst styrketräning) för att förebygga och motverka osteoporos. Olle Löfgren Plastikkirurgi Med.dr och specialist i plastikkirurgi med mångårig erfarenhet Välkommen till Sophiahemmet! Vårt mål är att ge dig bästa vård med omtanke, trygghet och tillgänglighet. Som patient på Sophiahemmet kan du känna dig i vetskap om att du blir omhändertagen på ett modernt och välutrustat sjukhus med all tillgänglig expertis dygnet runt. Vi utför de flesta typer av plastikkirurgiska operationer, både i lokalbedövning och narkos. FRAMTIDENSVÅRD.NU Trygg och säker plastikkirurgi Funderar du på att genomföra någon form av skönhetsingrepp med plastikkirurgi? Gör noga research och vänd dig till en välrenommerad klinik med erfarna plastikkirurger. Info, info info! Det är viktigt att vara välinformerad ur alla aspekter inför ett ingrepp, oavsett vad det gäller. Information om förutsättningar, tillvägagångssätt och resultat är A och O innan en operation, konstaterar Leif Gylbert legitimerad plastikkirurg med 30 års erfarenhet av just plastikkirurgi. Konsultation är viktig Han understryker vikten av att patienten noga tänkt igenom sitt beslut och tar processen stegvis. Beslutet måste mogna hos den enskilde individen och får inte på något vis stressas fram. En konsultation är ett givet måste innan ingreppet utförs. På konsultationen går man i lugn i och ro igenom förväntningar, förutsättningar, tillvägagångssätt, eftervård och resultat. Det går aldrig att generalisera ett beslut då alla är olika och har olika förutsättningar samt förväntningar. En patient ska inte behöva känna ovisshet eller oro inför något moment, därför är det av största vikt att man blivit ordentligt informerad. Leif Gylbert Legitimerad plastikkirurg. FOTO: PLASTIKKIRURGEN LEIF GYLBERT AB Åderbråck? Var i trygga händer För att vara säker på att man h amnar i trygga händer är det bra att gå på rekommendationer samt göra sin hemläxa i research. Man ska givetvis vända sig till en seriös och välrenommerad klinik. En god idé är att ringa kliniken i fråga och ställa frågor om de doktorer som jobbar där, om kunskap i estetisk kirurgi samt om vederbörande är medlem i Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi. Under konsultationen får man göra sig en vidare uppfattning om kliniken, känns det inte rätt får man göra om proceduren igen till dess man hittat rätt. I dag talar vi mer öppet om estetiska skönhetsingrepp än tidigare och kontrollen av utförare är bra menar Leif Gylbert. Vi löser patienters probem Antalet ingrepp är rätt konstant sedan 25 år tillbaka, likaså fördelningen mellan män och kvinnor som ligger på 15 respektive 85 procent. Det händer att man inte kan uppfylla patientens krav eller behöver upplysa en patient om att förutsättningarna för att nå det önskade resultatet inte finns. I vissa fall kan det vara bättre att avstå från ett ingrepp. Det kan också vara så att det finns en annan lösning. Vi plastikkirurger finns här för att hjälpa patienter att lösa sina problem, det är vi experter på, avslutar Leif Gylbert. OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK änd dig med förtroende l en erfaren specialist med Vänd dig med förtroende ögsta kompetens till en erfaren specialist med högsta kompetens Kärlkliniken Professor Bo Risberg rofessor ärlkliniken Bo Risberg Tidbokning vardagar Olle Löfgren Plastikkirurgi Adress Kärlkliniken, c/o Akademikliniken Guldhedstorget 1, Göteborg Kärlkliniken Först i: Vi använder modern up-to-date - Västsverige med laser mini-invasiv kateterteknik - Sverige med ånga samt limning Sophiahemmet Plastikkirurgmottagningen 2, Valhallavägen 91, Ingång A, Stockholm Telefon:

19 Eftersom ungefär 85 procent av befolkningen går regelbundet till tandläkaren i Sverige har vi goda möjligheter att påverka, säger Per Jesslén, tandläkare och specialist i oral kirurgi på Karlakliniken. Tobak och munhälsa Tobakens skadliga inverkan på munhälsan är väl dokumenterad. Den dåliga andedräkten är ofta det minsta problemet. Framför allt rökning påverkar de biologiska processerna i munhålan, orsakar sjukdom och utgör en riskfaktor vid olika typer av behandlingar. Tandvården har en viktig uppgift när det gäller att informera om dessa risker och att motivera till rökstopp. Detta säger Per Jesslén, tandläkare och specialist i oral kirurgi som arbetar på Karlakliniken i centrala Stockholm. Kliniken är specialiserad på kirurgiska behandlingar i munhålan men här utförs även allmän tandvård. Patienterna är oftast remitterade för specialistomhändertagande men en ökande andel kontaktar själva kliniken för vård eller bara en second opinion. Tydliga kopplingar I vår verksamhet är kopplingen mellan rökning och ohälsa uppenbar. Det är också helt andra förutsättningar för att kunna bota sjukdom och att kunna rehabilitera uppkomna skador hos den patient som inte röker. När det gäller tandlossning är kopplingen till rökning tydlig och detsamma gäller risken att råka ut för komplikationer vid implantatbehandling. För att planera en behandling efter förlorade tänder är det viktigt att analysera de bakomliggande orsakerna. Vid tandlossning handlar det oftast om en kombination av ärftliga faktorer, allmänmedicinsk status, rökning, munhygien och de mekaniska krafter som tänderna utsätts för. För att minska risken för komplikationer vid benuppbyggnad och implantatbehandling gäller det att eliminera så många som möjligt av dessa riskfaktorer. Eftersom ärftliga faktorer till exempel inte är så lätta att göra något åt, blir det desto mer angeläget att påverka de övriga. Ska man neka rökare avancerade behandlingar som implantat? Nej, inte som en allmän regel. Däremot kräver all terapiplanering en riskanalys att väga mot behovet av behandlingen. Där kan man komma till olika bedömningar beroende på om patienten väljer att fortsätta röka. Det kanske finns en alternativ behandling med mindre risk som kan ge ett acceptabelt resultat. Information och kommunikation med patienten blir ännu viktigare ju större risk det handlar om. Vad kan tandvården bidra med för att få folk att sluta röka? Eftersom ungefär 85 procent av befolkningen går regelbundet till tandläkaren i Sverige har vi goda möjligheter att påverka. Det finns forsk ning som visar att enkel rådgivning är effektiv. Uppgifter om tobaksbruk ska ingå i den hälsoanamnes som ska finnas för varje patient och bör diskuteras när råd ges kring patientens munhälsosituation. När en patient undersöks kan ett enkelt Jag känner att du röker ge en tankeställare och ofta finns även andra tecken i munhålan på tobaksbruket som man kan ta upp. Ett annat knep kan vara att relatera kostnaden för en viss behandling till hur lång tid den tar att finansiera genom att sluta röka. Men självklart måste all information vara saklig och nyanserad. Får ni några patienter att verkligen sluta röka? Absolut! Vår erfarenhet är att många i dag är mottagliga för påverkan och en hel del av de patienter som genomgår större behandling ar hos oss slutar röka. För många patienter är det traumatiskt men samtid igt motivationshöjande att förlora sina tänder och behöva genomgå benuppbyggnader och implantatbehandlingar som kan kräva att protes används under behandlingstiden. Om de informeras om rökning ens betydelse bakom sin situation och om riskerna för framtiden vid fortsatt rökning motiverar det många att sluta. Eftersom även kost och munhygienvanor ofta behöver förändras kan dessa större tandvårdsbehandlingar innebära ett allmänt hälsolyft.

20 Privat vårdföretag? Vi förstår dina utmaningar. Äger eller driver du ett ett företag inom privat vård och omsorg? Då är Grant Thornton den rätta rådgivaren för att förstå och hantera dina utmaningar. Vi är väl insatta i vård- och omsorgsbranschens frågor och arbetar redan idag tillsammans med flera av de ledande aktörerna inom privat vård och omsorg. Vår branschgrupp består av ett team av rådgivare med olika expertis inom t.ex. revision, skatt, moms, ekonomiservice och corporate finance. Vi hjälper dig t.ex. vid förvärv och försäljningar, att effektivisera din ekonomifunktion, minimera riskerna i verksamheten och att förstå politiska risker och branschutvecklingen. På hittar du bl.a. information om följande: vår, som behandlar de finansiella förutsättningarna och utmaningarna för privata vårdgivare. vår för privata vårdaktörer för att diskutera aktuella frågor, som t.ex. utmaningar på den politiska arenan. Vårt, där du regelbundet får aktuell information. Ansvarig för branschgruppen Vård och omsorg

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 15 SEPTEMBER 2013 FOLKHÄLSAN Missa inte GE BLOD OCH RÄDDA LIV Utan blodgivare hade många operationer fått ställas in DIN GUIDE TILL

Läs mer

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

KVINNA I BALANS MALIN BERGHAGEN: Så får jag min egen balans i livet UNIKA TRÄNINGEN ALEXANDRA CHARLES: DEN TYSTA FOLKSJUKDOMEN TÄVLING!

KVINNA I BALANS MALIN BERGHAGEN: Så får jag min egen balans i livet UNIKA TRÄNINGEN ALEXANDRA CHARLES: DEN TYSTA FOLKSJUKDOMEN TÄVLING! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER SVENSKA DAGBLADET 17 MAJ 2014 KVINNA I BALANS UNIKA TRÄNINGEN - som kan motverka benskörhet SID. 19 ALEXANDRA CHARLES:

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Det är kul att åka tillsammans med andra människor!

Det är kul att åka tillsammans med andra människor! PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Det är kul att åka tillsammans med andra människor! 2 Innehåll Med mina ord... Med mina ord...... 3 Det är kul att åka tillsammans med andra människor!... 4 Ingelas

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN!

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Nr 3 NOVEMBER 2013 SLUTA RÖKA & SNUSA Missa inte TOBAKSAVVÄNJNING Få hjälp på traven via din vårdcentral 10 VIKTIGA STEG

Läs mer

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor Framtidens Karriär Sjuksköterska Säker sjukvård kräver fler specialistsjuksköterskor Specialistutbildning för sjuksköterskor måste löna sig Så får du nytändning på jobbet genom nya utmaningar Bristen på

Läs mer

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Framtidens Karriär Sjuksköterska Många vägar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Goda villkor krävs för att säkra kompetens inom

Läs mer

DITT BARNS HÄLSA. Ge barnen glada minnen av julen. Maria Larsson: Du och jag behöver ge barn såväl respekt som tid.

DITT BARNS HÄLSA. Ge barnen glada minnen av julen. Maria Larsson: Du och jag behöver ge barn såväl respekt som tid. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 DECEMBER 2013 DITT BARNS HÄLSA Missa inte VÅRDCIRKELN Ett bra bemötande är grunden till ett gott förtroende TRYGG MED IDROTT Friends

Läs mer

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED Nr 1 APRIL 2014 SÄLLSYNTA DIAGNOSER Missa inte NFSD Samordnade satsningar förbättrar levnadsvillkor ÅGRENSKA Ökar kunskap och

Läs mer

Thomas Helleday FOKUS SÄKRARE VÅRD. Tolktjänst Sverige först i världen. Vsoft. Schemalätt 6.0 Det enkla sättet att lägga schema

Thomas Helleday FOKUS SÄKRARE VÅRD. Tolktjänst Sverige först i världen. Vsoft. Schemalätt 6.0 Det enkla sättet att lägga schema FOKUS SÄKRARE VÅRD TRYGGHET & EFFEKTIVITET I OMSORGEN NOVEMBER 2014 Tolktjänst Sverige först i världen Upptäck sjukdomen innan den gett symptom Patientsäkerhet teknik förebygger fel och tillbud JÄMFÖR

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens g räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 4 MEDICINSK TEKNIK 5TIPS FÖR EN BÄTTRE FÖR EN BÄTTRE

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen Ut med A4, in med G5 Vinn signerade 438 dagar Forskningen gör framsteg Nr 1 2014 Alkohol, psoriasis & klass LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om vården Sineva Ribeiro Dialog bättre

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Allt fler nattklubbar för äldre FOTO: HANNA KLARASSON ONSDAG 21 NOVEMBER 2018 SVERIGES STÖRSTA VÅRDTIDNING LÖSNUMMER MÅN-TOR 40 KR

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRISKA BEN & LEDER HITTA DIN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRISKA BEN & LEDER HITTA DIN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/September 2009 FRISKA BEN & LEDER 6TIPS HITTA DIN FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM LIVSGLÄDJE IGEN Rörlig livsstil Fortsätt med din träning

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer