KONCEPT TILL SÄKRARE CYKELBELYSNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONCEPT TILL SÄKRARE CYKELBELYSNING"

Transkript

1 KONCEPT TILL SÄKRARE CYKELBELYSNING IDÉGENERERING AV MÖJLIGA BELYSNINGSKONCEPT FÖR ÖKAD SÄKERHET VID CYKLING I MÖRKER ETT TRAFIKDESIGNPROJEKT AV IDESIGN, STOCKHOLM 2012 TRV 2011/69675 A

2 INNEHÅLL s2...innehåll s4...sammanfattning s.6...syfte s.7...bakgrund s.8...metod & MATERIAL s.10...befintliga s.11...marknaden s.12...problem MED CYKELBELYSNING s.13...användning AV CYKELBELYSNING s.14...kunskap s.16...internationellt s.18...ny TEKNIK s.20...montering s.22...krav & ÖNSKEMÅL s.24...resultat s.24...idégenerering s.26...koncept A (PRODUKT) s.28...koncept B (MODULÄR) s.30...koncept C (INTEGRERING) s.32...infrastruktur s.34...slutsats / DISKUSSION s.35...trafiksäkerhetsnytta s.36...kontakt s.37...ekonomisk REDOVISNING s.38...källor 2

3 TRV 2011/69675 A Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde. 3

4 SAMMANFATTNING 4 Sammanfattning Det finns en tydlig koppling mellan cykelolyckor och bristande cykelbelysning. Hur kan cykelbelysningen göras bättre för att fler ska synas i mörker? Idesign har fått stöd från Skyltfonden för att med industridesignkompetens ta fram belysningskoncept som blir bättre, enklare och säkrare för användarna. Vi har också sett över hur regelverk och kultur i andra länder påverkar användning och säkerhet i cykelbelysningsfrågor. Den gängse designmetodiken har tillämpats; research av regelverk, olycksrisker, intervjuer med cyklister, återförsäljare och experter. Vi har gjort en genomgång av marknadens vanligaste utbud i Sverige och delvis internationellt. Vi överför lärdom från andra områden som bidrar till breddat kunnande. Idégenerering från skisser till koncept är en viktig del i vår arbetsmetod. Problem Ett av de främsta problemen för säkerheten i mörker är att cyklister tror att de syns, trots att de har bristfällig belysning (Pitra Setiawan, department of technology and society, traffic and roads, lund university 2009). Ett annat stort problem är att belysningarna går sönder efter en tid, pga vatteninträngning, kontaktfel, sinande batterier, skadegörelse eller slitage. Regelverket i Sverige är otydligt och tolkningsbart, genom det skapas många frågetecken om vad som egentligen är godkänd belysning och inte. Handelns utbud är i regel enkla billiga belysningar. Batterierna i de minsta lamporna är inte uppladdningsbara och svåra att byta. Att lampor inte klarar att vara ute i regn säger en hel del om skillnaden mellan att stå i butik och köpa och att se lampan gå sönder efter normal användning i ur och skur. Befintliga typer Vanligen utrustas cyklar med fungerande belysning från fabrik. Då oftast med inbyggd navgenerator i framhjulet, vilket är en utmärkt strömkälla för att driva den fastmonterade framlampan. Baklampan har i regel ett inbyggt batteri som räcker ett år och ibland längre. När de fast monterade belysningarna går sönder, eller när man köper cyklar utan belysning, tex racercyklar, så köper man ofta lösa lampor, i regel de enkla och billiga modellerna. Bland åretruntcyklister och mer avancerade cyklister kostar man ofta på dyra och starka lampor. En växande skara har satt på pannlampor på hjälmen som kompletterande ljus, både fram och bak. Vissa cyklister har bara denna lösning. Andra länder Ett lysande exempel på föregångsland är Tyskland där nästan alla cyklar har bra och fungerande ljus. Bristande belysning ger böter på 10. De tyska kraven fordrar ljus även när man står stilla. Nederländerna satsar stort på stadsplanering för att öka andelen cyklister utan att tappa säkerhetsaspekten. I Danmark, som har stor andel cyklister, uppmuntras många till cyklande genom bra och differentierade cykelfiler. Där används ofta cykelbelysning som fungerar, kraven är inte så höga när det gäller att se eller synas som i Tyskland. Den allt vanligare induktionsbelysningen bidrar till enkel och fungerande belysning. Böterna är 700 kr i Danmark och 500 kr i Sverige så det verkar inte styra användningen så mycket med tanke på Tyskarnas föredöme att använda bra belysning. Ändrad infrastruktur Cyklandet i Amsterdam är känt, mycket tack vare att det har fått ökad prioritet jämfört med bilar. Detta är en klar faktor som politikerna tagit till för att bidra till förändrat resebeteende mot en grönare trafik. Här har Sverige ett till föregångsland att lära från. Cykling har blivit en ny livsstil för en ökande skara och detta måste även avspeglas i stadssplaneringen samt i nya regelverk. Inte minst för säkrare cykling vilket i hög grad även gäller cykelbelysning. Standard Den tyska regelstandarden (StVZO) ställer helt klart större krav på cykelbelysningen. Det är krav att både ha dynamogenerator och inbyggt batteri för att ge ljus vid stillastående, t.ex vid rödljus. En logisk men dyr lösning. Man får ha batterilampa men enbart om cykeln väger under 12 kg, dvs t.ex racercyklar. Vad vill cyklister ha? Vi berörde anledningarna till att inte ha fungerande belysning. De går sönder pga vatten, dålig kontakt, trasiga lampor, fästen eller skadegörelse/stöld. Vanligast är nog att batterierna tar slut och att man inte ordnar laddning eller nya batterier. Dagens LED-lampor har mycket lång brinntid så det är oftast elektroniken i lamporna och batterierna som går sönder först. Det finns två huvudgrupper av lampor; en som är billig med engångsbatteri som spänns runt tex. styre; och en som har standardbatterier som kan laddas. Den senare är i regel stor och klumpig och tenderar att sitta skadad kvar på cykeln. De dyrare batterilamporna vill man kunna ta med, gärna på ett enkelt sätt med tex enhandsgrepp. Är lampan enkel att ladda hemma eller på jobbet så ökar sannolikheten att den används. Genom att ladda lampan via USB kabel från sin dator eller via en 230 volts omvandlare blir det en smidig hantering, något som blir allt vanligare. Bakljuset kan med fördel sitta kvar på cykeln eftersom det inte drar mer ström än att standardbatterier kan driva baklampan i över ett år. Då minskar böket för cyklisterna. Bakljuset fordrar då hög kvalitet eftersom den är mer utsatt i utomhusmiljö. Idékoncept Generellt tror vi på konceptet för bakljus som är av hög kvalitet och rigitt fäst i cykeln. Monteringen får gärna vara på sadelstolpen, särskilt på racercyklar, men helst på bakskärmen eller eventuell pakethållare som inte kan skymmas pga barnsadel. För framljuset är dagens vanliga navgenerator en bra strömkälla. Vi har svårt att bedöma andelen som har navgenerator, men den ökar. Bak Huvudkoncept bak; Fast montage med möjlighet att ha den löstagbar. Fram Huvudkoncept fram; Fast fäste och löstagbar lampa med inbyggt laddningsbart batteri. Centralt för samtliga är att de ska vara enkla att hantera, ge bra ljus i styrka och ljusbild för framljus. Laddning ska kunna göras enkelt, USBladdning är ett sånt exempel, eller ännu hellre stickpropp direkt på lampan som kan laddas i vanliga vägguttag. Det tar tyvärr mycket stor plats när det inte används. Integrerad design Design blir en allt viktigare faktor för att attrahera köpare, det inkluderar både estetik och enkel hantering. Vi ser att andra marknader integrerar funktioner i sina produkter alltmer, tex är en bilradio en del av bildesignen. Tidigare var det ett tillbehör som cykelbelysningar är idag. Det kan vi se exempel på även i cykelhjälmar där några tillverkare har integrerat bakljus i hjälmen. En cykel kan designas på samma sätt med bakljus och framljus integrerad. Design generellt En cykellampa är en typisk produkt man värderar designen på som köpare. Den ska attrahera ögat, känslan i handen, och ge en känsla av god funktion och kvalitet. Med nya tekniker kan lamporna göras mer effektiva och kompakta vilket bidrar till kvalitetskänslan.//

5 5

6 SYFTE Kopplingen mellan cykelolyckor och bristande cykelbelysning är tydlig (Pitra Setiawan, department of technology and society, traffic and roads, lund university 2009). Syftet med detta projekt är att identifiera varför så stor del inte använder fungerande belysning och visa på koncept som ger bättre förutsättningar för att vilja använda belysningen som gör att den fungerar. Vi beskriver också ny teknik som kan bidra till bättre lösningar. Regelsystem är styrande för hur produkter utformas och används. Här beskrivs lite om skillnader mellan några olika länders regelverk för cykelbelysningar, bla i syfte att få igång en diskussion om hur vi i Sverige kan anpassa reglerna och bidra till bättre produkter. 6

7 BAKGRUND Användning Cykelbelysning ska finnas och fungera vid cykling i mörker enligt svensk lag. En stor andel cyklister har inte fungerande belysning när det är mörkt. Enligt en undersökning som NTF har gjort i Stockholm har cirka 50% fungerande belysning, 33% saknar belysning, däremellan finns det bristande belysning (Hans Norbeck NTF 2006). I Lund gjordes en undersökning 2009 av Pitra Setiawan som visar att 72% av cyklisterna saknar någon av ljusen fram eller bak, och 54% saknar belysning helt. Samma undersökning visar att av hundra intervjuade cyklister tycker 68% att cykelbelysningar är överkomliga i pris. Hela 78 procent av de barn som omkommer i cykelolyckor saknar fungerande framlyse. Bland vuxna är andelen 46 procent, trots att det är lag på att ha lyse efter mörkrets inbrott. Det visar en ny forskningsrapport om barn och ungdomars trafiksäkerhet som Luleå tekniska universitet genomfört i samarbete med Trygg-Hansa. En studie i Nederländerna visar att 30% av cykelolyckorna sker kvälls- eller nattetid och kunde undvikits med fungerande cykelbelysning. Cykelolyckor i mörker sker oftast genom att cyklisten blir påkörd bakifrån (NTF:s studie Cyklisters synbarhet 2006). Ny teknik Den tekniska utvecklingen har ändå varit positiv för cykelbelysningar; LED ljuskällor har mycket lång brinntid (60.000h), de drar mindre ström och tar liten plats, bl.a. genom sin inbyggda optik. Likaså har batteriutvecklingen medgivit mer energiinnehåll, laddningsbara batterier blir bättre och billigare. Inbyggda hjulnavsgeneratorer blir vanligare, billigare och alltmer tillförlitliga. Trots det är användningen av fungerande belysning bara cirka 50%. Allt fler använder icke godkända belysningar som blinkande lampor och för svaga lampor. I Danmark är det mycket vanligt med små LED-lampor som får ström från induktionsplattor i ekrarna. Ljuset är svagt, men de har god tillförlitlighet. Inte minst mot vatten och fukt. Vatten och fukt är annars faktorer till skador på fasta belysningar. Stöld är ett annat problem, särskilt för bättre och dyrare produkter. Det har blivit allt vanligare att cyklister monterar pannlampor och LED-lampor på sina cykelhjälmar, inte godkänt, men klart bättre än ingenting. På det viset kan man ha hela belysningspaketet med sig, även efter att ha lämnat cykeln. Styrfunktioner som skymningsoch rörelsedetektor bidrar till enklare och säkrare användning genom att lamporna sätts på av sig själva när cykeln används och stängs av när den inte gör det. Då sparas batterierna också. Cykelmarknaden är stor, i EU säljs 15 miljoner cyklar/ år. Kan cykelbelysningen göras bra och attraktiv så finns både en stor marknad och en stor säkerhetspotential i sådan utveckling. 92.3% av alla cykelolyckor med dödlig utgång sker i dåliga ljusförhållanden där synbarheten ytterligare minskas pga av bland annat dåligt väder. (Pitra Setiawan, department of technology and society, traffic and roads, lund university 2009, 896 pers) 7

8 METOD & MATERIAL Projektets mål är att gestalta koncept som kan ge bättre förutsättningar för en mer fungerande och lättanvänd belysning. Koncept innebär en principlösning, inte en slutgiltig design eller produktutveckling. Det hoppas vi kunna göra i en nästa fas med en tillverkare. Redan finns intressenter för sådant samarbete. Kan projektet bidra till kunskapsuppbyggnad som tillämpas längre fram i produktutvecklingsprojekt så kommer kunskapen till nytta för cyklister och deras säkerhet på ett konkret sätt. Arbetsmetoden följer en gängse gång för design- och utvecklingsprojekt Problemidentifiering Vi har utgått från en öppen problemställning; Hur kan man förbättra synligheten av cyklister i mörker. De ska ju också se vägen, vilket ger ett mervärde mot vad regelverket kräver. Research Detta gjordes bland annat med information från användare genom olika internetbaserade forum samt en enkät (där 214 pers deltog) med frågor rörande deras användande av cykelbelysning, vilka problem de hade samt vad de önskade av en ny cykelbelysning. Det visade sig att de flesta hade erfarenhet av cykelbelysningar som gått sönder och att de sedan införskaffat billigare varianter. Dessutom var det många som tyckte att cykelbelysningen oftast var för krånglig att montera. Många ville att belysningen skulle monteras för att sedan kunna lämnas kvar på cykeln. Li-ion batteri i kombination med en effektiv LED-lampa är en bra kombination för bra prestanda med mycket ljus och lång batteritid. Li-ion batterier kan laddas av en dynamo. De vi talat med i fackhandeln säger att produkterna är allmänt känsliga. De har även hjälpt oss med vilka cykelbelysningstyper som såldes bäst. Detta har hjälpt oss att få en bild av vad användarna vill ha. Genom att jämföra Svenska regelsystemet med andra nationers kan vi se styrkor och svagheter som enkelt kan förbättras. Det tyska regelverket StVZO blir en förebild eftersom den bl.a tvingar fram bättre ljus vid stillastående. Krav Vi har sammanställt krav och önskemål på funktion och form för att senare kunna utvärdera våra ideér mot dessa. Idéfas/ gestaltning Genom att ha kontinuerliga idégenereringar under projektets gång har vi kunnat stämma av dessa mot användare, experter och fackhandel Genom att skissa idékoncept och bygga skissmodeller kan man lättare göra sig förstådd i en diskussion och utvärderingar. Utvärdering Vi har utvärderat de olika idélösningarna internt, med experter och representanter för fackhandeln. 8

9 PROBLEMIDENTIFIERING RESEARCH KRAV IDÈFAS GESTALTNING UTVÄRDERING ENKÄT 214 PERSONER HAPPYMTB.SE FUNBEAT.SE CYKELFORUM.SE VAD HUR VARFÖR VEM? MIKAEL BERGKVIST KRETSLÖSNINGAR CYKELSPECIALISTEN CYKELRINGEN CYCLECORNER ENTHUSIASTER IDÉER KONCEPT? StVZO ANDRA LÄNDER 9

10 -METOD & MATERIAL- BEFINTLIGA Dynamo Det finns ett stort utbud med olika cykelbelysningar ute på marknaden. Många är enbart drivna av batterier, andra är drivna av generator som antingen är monterad i navet eller som de äldre mekaniska modellerna, monterade på framgaffeln. Alla lampor som är kopplade till generatorer är menade att monteras fast. Dynamo är att föredra ur en miljösynpunkt eftersom cyklisten alstrar sin egen energi till belysningen. Batteridrivna De batteridrivna finns i två varianter. Antingen de enkla där man helt enkelt får byta batterierna eftersom de börjar ta slut. Eller de där man kan ladda upp dem igen via USB eller 230V laddning. Kit Det finns även varianter där man säljer kit med både framlykta och baklykta i samma förpackning. Ofta är dessa kit batteridrivna utan laddningsmöjlighet. Vanligast Den vanligaste cykelbelysningen som säljs verkar vara de ej uppladdningsbara, troligtvis på grund av priset då de flesta ligger under 300 kronor. Enligt expertis inom fackhandeln verkar många köpa en ny billig batteridriven lampa varje gång den gamla gått sönder istället för att laga deras fast monterade. Detta just för att priset är lägre på dessa än vad det skulle kosta att laga de gamla lamporna. Det finns en hel del visionära produkter både som koncept och ute på marknaden; Belysning i hjälmen, grafik i LED-displayer, formbara ljuskällor, blinkers och framljus i handtagen, ljusdräkter, ljusprojektion, intergrering av belysning i cykeln, bara för att nämna några exempel. 10

11 -METOD & MATERIAL- MARKNADEN DYNAMOLAMPOR Reelight fr.429 SEK Philips fr.610 SEK Edelux fr 1500 SEK Supernova fr 1500 SEK UPPLADDNINGSBARA Knog fr. 425 SEK Sigma fr 700 SEK Topeak fr SEK Lupine fr SEK EJ UPPLADDNINGSBARA (<300 SEK SÄLJER MEST) Anonym fr.20 SEK Sigma fr. 150 SEK Cateye fr.250 SEK PR fr. 300 SEK 11

12 -METOD & MATERIAL- PROBLEM MED CYKELBELYSNING Vi ser fyra huvudområden av problem kring cykelbelysning; Synbarhet i trafiken & att se - Avstånd; hur kan övrig trafik bedöma ens position? - Se; hur mycket behöver vi se av vägen? Beror på allmänljus. - Höjd; en del har bara lampa på hjälmen vilket kan försvåra positionen - Bländning; de tyska kraven syftar till att undvika bländning. Ett faktiskt problem med kraftiga ljus. - Typ av fordon; är det en cykel som kommer? Stöld - Sticker ut; en tydlig lampa som ser dyr ut blir mer begärlig - Stöldbegärlig; är den lätt att ta med ökar benägenhet att ta den Skador - Fukt; att inte lampor klarar fukt borde framgå vid köp - Smuts; i princip som ovan - Händer när man minst behöver det - Batterierna tar slut; Tyska kravet föreskriver laddningsbarhet och indikator Montering - Krävs verktyg; minskar risk för stöld men blir krånglig att montera - Tippar / släpper; ett vanligt problem - Ingen plats på styret; det kan vara trångt på styret - Snäppe syns ej; ibland kan det vara svårt att hitta låstangent för att lossa framlampan - Två händer krävs; det finns bra lösningar för enkla sanabbfästen - Krångligt med handskar; vintertid bör en tangent utformas för att klara handskar 12

13 -METOD & MATERIAL- ANVÄNDNING AV CYKELBELYSNING (Pitra Setiawan, department of technology and society, traffic and roads, Lund university 2009, 896 pers) Komplett belysning 28% Saknas helt 39% Saknar baklykta 15% Saknar framlykta 18% Undersökningen från Lunds Universitet visar med all tydlighet hur bristerna i cykelbelysningarna ser ut; 72% har inte komplett fungerande belysning. När den informationen paras med att många cykelolyckor sker i mörker så har vi all kunskap som behövs för att ta beslut som gynnar säkerheten. Se mer info under rubriken Bakgrund. 13

14 -METOD & MATERIAL- KUNSKAP Vi har sett att det finns stora brister i kunskap om cykelbelysning både hos användarna, men även hos myndigheter. Detta blev tydligt när vi ringde till Trafikverket för att fråga om vad lagen säger angående cykelbelysning. Efter att ha kopplats fram och tillbaka mellan transportstyrelsen, Trafikverket och trafikpolisen fyra gånger hänvisades vi till en gammal lagstiftning som reviderats flera gånger innan vi hittade den rätta författningssamlingen(tsfs 2009:31). Från vår enkät och på olika cykelforum ser vi att de flesta tror att alla belysningar är godkända om de bara lyser. 14

15 -METOD & MATERIAL- - VAD ÄR GODKÄND BELYSNING? VEM BESTÄMMER? TRANSPORTSTYRELSEN? Hänvisar till trafikverket (TELEFONSAMTAL )? OKUNSKAP TRAFIKVERKET transportstyrelsen har hand om fordon TRANSPORTSTYRELSEN Det är polisen som har hand om det POLISEN Transportstyrelsen har hand om det, egentligen - VVFS 2003:21 är gällande VVFS 2003:21 (ERSATT) VVFS 2008:163 (ERSATT) VVFS 2009:11 (ERSATT) TSFS 2009:31 GÄLLER IDAG! 15

16 -METOD & MATERIAL- INTERNATIONELLT TYSKLAND (StVZO) SVERIGE (TSFS 2009:31) NEDERLÄNDERNA (TA) Det Tyska lagsystemet för trafikreglering (StVZO) är ett komplext och genomarbetat regelsystem som liknar bilars regelsystem där det finns kriterier att uppfylla inom allt från ljusbild, monteringshöjd och belysningsfärg. Dock är systemet svårt att förstå och börjar bli lite föråldrat i och med teknikens utveckling. Ett exempel på det är att diodlampor inte är godkända som belysning. (http://swhs.home. xs4all.nl/fiets/tests/verlichting/ stvzo/index_en.html) Kortfattat 6V 2,4w (12v, 5w) Inte blända Parkeringsljus 26% i 4 min Dynamo (>11kg) Batteriindikator (<11kg) Bakbelysning 250mm över mark med Z märkning Ljusbild enligt ett schema* I mörker måste cykeln även ha (utöver ringklocka och godkända bromsar)... Strålkastare fram som visar fast vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att du kan cykla i mörkret på betryggande sätt, ELLER en lykta fram som visar fast vitt eller gult ljus som tydligt kan ses på ett avstånd av 300 meter. Baklykta som visar rött ljus som tydligt kan ses på ett avstånd av 300 meter. Baklyktan får avge blinkande ljus om blinkfrekvensen är minst 200 blinkningar i minuten. Reflex bak ska vara röd, fram vit och sidoreflexerna ska vara orangegula eller vita. Vissa tillverkare sätter vit reflex i strålkastaren eller lyktan fram. Det kan ersätta den separata vita reflexen fram. Nederländernas regelsystem liknar det Svenska i sin omfattning men är om inte än mer kortfattat. Strålkastare fram som visar vitt eller gult ljus Baklykta som visar rött ljus och som sitter monterat cm ovan mark Skapades The dutch bicycle masterplan vilket var ett steg för att bland annat omprioritera vägarna i Amsterdam och få fler att använda cykeln. Detta gjordes genom att förändra stadsplaneringen. Det har visat sig vara en mycket lyckad strategi då cyklandet ökat och bilfärderna minskat markant. I staden Groning gjorde man en total omstrukturering i hela innerstaden till fördel för cykeln och gångtrafikanten. 50% 65mm LUX 50% 10m 50% 1,5 1,0 LUX 1,5 LUX 1,0 LUX 5m 4 4 Monteringspunkt * Tyska kraven i StVZO s är strikta med hur ljusbilden från cykelbelysningen skall se ut. 16

17 -METOD & MATERIAL- TYSKLAND (StVZO) + Standardisering ger tydlighet + Starkt lysande belysningar + Genomtänkt lag - Komplext att förstå - Föråldrat i och med ny teknik SVERIGE (TSFS 2009:31) + Kortfattad lag, lätt läsa - Tolkningsbara ordval - Otydligheten skapar förvirring - Sämre lampor säljs mest pga pris NEDERLÄNDERNA (TA) + Kortfattad lag + Anpassad infrastruktur + Bra användning - Tolkningsbara lagar - Svaga produkter 17

18 -METOD & MATERIAL- NY TEKNIK De två viktigaste komponenterna i en ny cykelbelysning är batteriet och ljuskällan. Batteri Mikael Bergqvist som är expert på batterier, elektronik och har ett starkt intresse för cykling var en stor tillgång för oss. Det vanligaste formatet på batterier heter AA eller AAA. De kan vara de billiga alkaliska eller laddningsbara, typ NI MH (Nickel-metallhydrid) LI-ION (Litium) batterier är dyra men blir allt billigare eftersom de blir vanligare att säljas i nya tekniska produkter som mobiler, datorer etc. Denna batterityp är mycket effektivare än NI-MH. De har en fördelaktigare karaktäristik genom att hålla jämn spänning under sin laddade tid. De ger i grunden ca 3,7 V vilket passar LED-lamporna bra. Lampa Det finns en stor mängd LEDljuskällor att välja på och ständigt nya bättre varianter som produceras. För att få effektivt ljusutbyte kan man använda en stark LED med en klar siliconlins. Detta i kombination med en reflektor där man med hjälp av geometrin kan styra ljusbilden är bra. Induktion / navdynamo Induktionstekniken i ekrarna, är vanligt förekommande i Nederländerna och Danmark. Navdynamo ger ett knappt märkbart motstånd, nackdelen är att man måste montera och integrera den i hjulet. Där finns en stor fördel med induktionsdynamo som går att eftermontera enkelt. De ger dock inte lika mycket effekt som dagens navdynamo. Den senare kan kapslas på gott och ont; bra skydd, men när den har skadats blir det komplicerat Automatik En sak som efterfrågades i vår undersökning var automatik. Att ha möjligheten att montera belysning och att den fungerar automatiskt. Det finns redan varianter på marknaden (som på vissa av Skeppshults belysningar) Att kombinera ljussensor med rörelsesensor gör att lamporna enbart lyser då det är mörkt och att cykeln rör på sig. Om man dessutom har en retarderingssensor kan man enkelt få bromsljus vilket borde vara standard på cykelbaklyktor. Det finns vissa pannlampstillverkare som redan integrerar automatiska avbländare i sina lampor. Detta innebär att man tex vid ett möte med annan cyklist skulle kunna få en automatisk avbländning. DESIGN Vi har sett designens betydelse, inte minst för Apples framgång, något som många vill kopiera, men inte ta den konsekvens det innebär. Apples satsning bakom framgången kan vara svår att föreställa sig, men kortfattat togs Ipoden fram till den konceptuella fasen. Detta från en visionärs produktidé med stöd från 35 industridesigners för att bara gestalta och idéutveckla för att få igenom konceptet till produktutvecklingfasen. En cykellampa är en typisk produkt där man värderar designen som köpare. Den ska attrahera ögat, känslan i handen men också känslan av bra funktion och kvalitet. Med nya tekniker kan lamporna göras effektiva och kompakta vilket bidrar till kvalitetskänslan. Material och känslan i strömställarens funktion och klickläge, kanske en dimfunktion som spär på omtanken och upplevelsen. Detta är faktorer vi inte kan bortse från i framtida produktutvecklingar. Cykelområdet har till viss del anammat dessa värden. Men det har långt kvar till bil- och mobildesignens designsatsningar. Knog har gjort cykelbelysningar i färgade siliconhållare som blir täta och i glada färger. Men inte med bra prestanda i ljusmängd, kapacitet eller hantering. Det har hursomhelst blivit uppskattade produkter eftersom de säljs bra till hyggligt lågt pris och sina glada färger. Vi är säkra på att man kan komma mycket längre med design för ökad försäljning och åstadkomma bättre funktion/ prestanda. 18

19 -METOD & MATERIAL Batteri / ackumulator 2. Induktion dynamo 3. Platt kabel 4. Auto / sensor / rörelsesensor 5. Power led 6. Neodymmagnet 7. Bromsljus 19

20 -METOD & MATERIAL- MONTERING Det finns tre aspekter på montering: Monteringspunkter Var fäster man cykelbelysningen för att få bäst synligt ljus och ljusbild utan att blända cyklisten eller medtrafikanter? För att synas på bästa sätt bör lamporna monteras högt utan risk för att skymmas. Styre och sadelstolpe används ofta av den anledningen. Fast montering Hur fäster man bäst cykelbelysningen för att få ett stabilt montage som inte tippar eller lossnar och som går att fästa på alla cyklar? Eftersom insex är standard på många cyklar vore det logiskt att använda. Det inger även en kvalitativ känsla som dessutom inte tippar i första taget. Men att skapa ett fäste som inte kräver några verktyg alls är attraktivt eftersom det ger möjlighet att efterdra eller montera om när som helst. Detta innebär dock att stöldrisken av fästet ökar. Snabbfäste Vilken teknik är bäst att använda vid ett snabbfäste om man vill ha en portabel funktion? Den vanligaste idag är (här kallad) SLIDE-CLICK varianten. En STEP-IN-lösning vore bra eftersom det är enkelt att montera med handskar och en hand. Dessutom kan man få ett stabilt fäste med bra balans och kvalitet. MONTERINGSPUNKTER Cykelbelysningens montering bör vara högt placerad för att optimera räckvidden och synbarheten. Vid pakethållare och/ eller cykelkorg används dessa med fördel för montering. 20

21 -METOD & MATERIAL- FASTMONTERING SKRUV SPÄNNBAND SLANGKLÄMMA ELASTISKT 2-DELAD GÅNGJÄRN Svårstulen Passar många dimensioner Kraftfull Lätt att Montera Robust Ett stycke SNABBFÄSTE TANGENT Twist-click Otydligt Påfrestande Step-in (Enhandsgrepp) Enkelt TANGENT TANGENT Slide-on Fel balans Tvåhandsgrepp 21

22 -METOD & MATERIAL- FUNKTIONER & ÖNSKEMÅL När vi talat med experter, användare, fackhandeln och entusiaster angående cykelbelysning och noterat alla deras, och våra egna, krav och önskemål sammanställdes allt i en lista. Samtidigt sammanställde vi lagstiftningens krav samt visionen om en säkrare cykelupplevelse i samma lista. Detta för att senare kunna återkomma och utvärdera våra koncept mot. Vi gjorde två listor eftersom baklykta och framlykta har olika funktioner. Vi delade upp listan i huvudfunktion, nödvändiga funktioner och önskvärda funktioner. // FRAMLYKTA SKAPA LJUSBILD (SYNAS 300m, neutralt vitt) möta lagkrav (stvzo) upplysa väg motverka bländning motstå väta tåla smuts möjliggöra montering (alla cyklar) medge reflektion (även vid avstängning) tillåta laddning Lysa minst 4 minuter (vid stopp) tillåta kombinationer (anv.) skapa intresse skapa signal (morse) tillåta fokusering möjliggöra dynamoladdning minimera pris(<300 SEK) medge Variation tillåta montering (fast) visa batterinivå motverka glömska tillåta laddning tillåta snabbmontering möjliggöra enhandsmontering minimera stöld minimera förstörelse möjliggöra montering (med handske) möjliggöra kontroll (en hand) minimera storlek agera automatiskt 180 synbarhet PRODUKT HUVUDFUNKTION NÖDVÄNDIGA FUNKT. ÖNSKVÄRDA FUNKT. 22

23 -METOD & MATERIAL- PRODUKT HUVUDFUNKTION NÖDVÄNDIGA FUNKT. BAKLYKTA SKAPA LJUSBILD (SYNAS 300m, rött) möta lagkrav (stvzo) upplysa väg motverka bländning motstå väta tåla smuts möjliggöra montering (alla cyklar) medge reflektion (även vid avstängning) tillåta laddning parralell ljusstråle ÖNSKVÄRDA FUNKT. tillåta kombinationer (anv.) skapa intresse möjliggöra dynamoladdning minimera pris (<300sek) medge variation tillåta montering (fast) visa batterinivå motverka glömska tillåta snabbmontering möjliggöra enhandsmontering minimera stöld minimera förstörelse möjliggöra montering (med handske) möjliggöra kontroll (en hand) minimera storlek agera automatiskt indikera inbromsning 180 synbarhet 23

24 RESULTAT Idéfas/gestaltning Efter research och kravspecifikation kan idélösningar gestaltas. Från enkla skisser till modellskisser och skisser i CAD som illustrerar olika koncept. Cykellampor har en tacksam storlek för att arbeta i skala 1:1 för bedömningar. Lätt att både bygga och bedöma. Bästa monteringspunkterna med / utan pakethållare & korg 24

25 AA AA -RESULTAT- En optimering av cykelbelysningen och inte minst fästet. Integrering i cykeln. 25

26 -RESULTAT A- KONCEPT A. FRAMLYKTA (SIDVY) Konceptets fokus är en robust lampa som är enkel att ta med och sätta fast. I regel på styret. Användarvänlighet är viktigt i bra produkter, det vill vi ta fast på här; Vi ser det angeläget att kunna lossa lampan enkelt med en hand. Även med handske för de som cyklar under de kalla perioderna, då blir produkten användarvänlig. Fästet är gjort för att sitta på plats och inte lossna, den bör ha friktionsytor och kraftfull skruv för att monteras ordentligt fast på cykeln/styret. Många lampor sitter löst på cyklarna och får ofta fel riktning. Batteriindikator är krav i Tyskland på cyklar under 12 kg, en bra funktion som visar när det är dags att ladda batteriet. Av- och på knappen ska vara enkel att hantera, se läget på och förstå. Idag är det vanligt att man ska stega till olika lägen, vilket kan förvilla. Batteriet är mellanstort med stor kapacitet och laddningsbart; 18X65mm. 180 synbarhet Svagt ljus (3) (4) (5) (6) Riktad huvudstråle framåt, nedåt för att minska bländrisken + - (2) (1) (7) (8) 26 (1) Releasetangent (2) Lins/reflektor (3) Batterinivåindikator (4) Li-ion Batteri (5) Laddning miniusb (6) Helljus / Halvljus / Av (vrid) (7) Skruvfäste (8) Friktionsyta Möta lagkrav (stvzo) Motstå väta (KVALITET) Tåla smuts (KVALITET) Montering (KVALITET) Tillåta laddning (LI-ION BATTERI + MINI USB) Lysa minst 4 minuter (BATTERI) Visa batterinivå (LED) Tillåta snabbmontering (STEP-IN FÄSTE) Möjliggöra enhandsmontering (TANGENT) Minimera stöld (MEDTAGBAR LAMPA) Minimera storlek (OPTIMERA) 180 synbarhet (KONTROLLERAD LJUSBILD)

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Delar. Flare R. Micro USB-kabel. Konsol med snabbfäste

Delar. Flare R. Micro USB-kabel. Konsol med snabbfäste Välkommen. Delar Flare R Micro USB-kabel Konsol med snabbfäste Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Nederländerna Tel: +31-(0)33-4500600 (BLX) Adress (USA): 801 West Madison

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Vintercyklisten 2011/2012. Välkomna!

Vintercyklisten 2011/2012. Välkomna! Vintercyklisten 2011/2012 Välkomna! 1 Vintercyklisten 3 Karin Gustavsson Processledare Hållbar Trafik 0243-740 93 Margareta Bolmgren Folkhälsostrateg 0243-748 69 2 Kvällens program 18.00 Välkomna och intro

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

EXTRALJUSTEST Särtryck från. Vi Bilägare nr 18

EXTRALJUSTEST Särtryck från. Vi Bilägare nr 18 EXTRALJUSTEST Särtryck från Vi Bilägare nr 18 test stora extraljus Bländande uppvisning Det är inte extraljus från Hella eller Bosch som når längst på vägen. Där heter vinnaren Lightforce. Men det sker

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar; beslutade den 13 maj 2009. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 16 och 18 fordonsförordningen (2009:211)

Läs mer

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch Cyklisters synbarhet Håkan Ter-Borch RAP. 11 Dec. 2005 SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 UTRUSTNING...7 SYFTE...8 METOD...8 TYP AV OBSERVATIONER...8 MÄTPLATSER:...8 Pendelstråk...8 Övriga cykelvägar...8

Läs mer

2007 LILJEBERG TRADING AB,

2007 LILJEBERG TRADING AB, Cykelbroschyr 2007 LILJEBERG TRADING AB, Sankta Gertruds väg 28, 231 53 Trelleborg www.tritonbike.com Svensk montering JE Liljeberg Trading AB i Trelleborg tillverkar och marknadsför Triton cyklar och

Läs mer

När byta från babyskydd till bilbarnstol?

När byta från babyskydd till bilbarnstol? När byta från babyskydd till bilbarnstol? Vi rekommenderar att bytet göras så snart barnet kan sitta stadigt själv, vilket brukar inträffa runt 6 månaders ålder. Barnets huvud ska inte sticka upp över

Läs mer

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

NOVIPRO BYGG-EL FöR PROFEssIONELLa användare

NOVIPRO BYGG-EL FöR PROFEssIONELLa användare NOVIPRO BYGG-EL För professionella användare Gummikabel Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För

Läs mer

Välj rätt fordonsbelysning

Välj rätt fordonsbelysning Välj rätt fordonsbelysning Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651) Transporstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Modeller av cykelkläder för axelskydd; TRV 2014/22437 Sammanfattning. Resultat

Modeller av cykelkläder för axelskydd; TRV 2014/22437 Sammanfattning. Resultat Modeller av cykelkläder för axelskydd; TRV 2014/22437 Sammanfattning Det här projektet har utvecklat och tagit fram prototyper till axelskydd för cyklister. Vi på Idesign har gjort tre olika koncept tör

Läs mer

PANNLAMPOR. En pannlampa kan vara en FÖR ALLA LÄGEN! TEST

PANNLAMPOR. En pannlampa kan vara en FÖR ALLA LÄGEN! TEST TEST PANNLAMPOR FÖR ALLA LÄGEN! Användningsområdet för pannlampor kan variera. Vad passar dig? En specifik modell eller en som är mer allround? Text: Alexander Göransson Foto: Christian Jonsson En pannlampa

Läs mer

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län YTTRANDE 2017-102-7 Cykelfrämjandet Västerås Niklas Kihlén, vice ordförande Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län Sammanfattning Vi har

Läs mer

I DON T LIKE WEARING A HELMET

I DON T LIKE WEARING A HELMET I DON T LIKE WEARING A HELMET IT RUINS MY HAIR (HUONG LY - NEURO SURGERY PATIENT) From ad created by Ogilvy & Mather / Vietnam. HUR KAN CYKELHJÄLMEN GÖRAS MER ATTRAKTIV MED KOMPLETTERANDE FUNKTIONER? Johan

Läs mer

Tjäna pengar till föreningen eller skolklassen.

Tjäna pengar till föreningen eller skolklassen. Föreningspartner.se Tjäna pengar till föreningen eller skolklassen. Ert mål,är vårt mål info@foreningspartner.se Ficklampa LED artikelnr 105038821 Pris 200kr Mycket kraftfull proffslampa i aluminium för

Läs mer

Extremt ljusstarka lampor med ett avancerat linssystem

Extremt ljusstarka lampor med ett avancerat linssystem INOVA är världsledande när det gäller ljusstarka handhållna diodlampor. INOVA lampan är perfekt för yrkesfolk som har behov av en kraftfull, smidig, stötsäker och tålig kvalitetslampa liksom för friluftsfolk,

Läs mer

Delar Initial laddning och laddningsstatus

Delar Initial laddning och laddningsstatus Välkommen. Delar Initial laddning och laddningsstatus Det är lämpligt att ladda Flare R under 2 timmar innan den används för första gången. Laddning: Under tiden som lampan laddas via USB-porten är den

Läs mer

50 kr till laget/klassen per såld produkt!

50 kr till laget/klassen per såld produkt! plats för din förenings logotype produkter 2015-2016 Jag som säljer heter:... ledbelysning övriga ledprodukter batterier 50 kr till laget/klassen per såld produkt! Ditt köp förverkligar drömmar! innehåll

Läs mer

Instruktion EL SE

Instruktion EL SE SE Instruktion - 3313EL Innehållsförteckning Hur man cyklar med 3313EL...3 Trehjuling...3 Elassistans...3 Löpande underhåll...3 Beskrivning av systemet...4 Batteri...4 Laddning av batteriet...4 Laddnivå

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE -nu kan alla ladda batteriet 4A, 6A, 8A, 10A SmartCharge SmartCharge enkel - säker - användarvänlig SmartCharge är en intelligent laddare som gör batteriladdningen enkel

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Ny strategi för säker cykling

Ny strategi för säker cykling April, 2014 Ny strategi för säker cykling Vilka är dagens problem med brister på cyklar enligt Trafikverkets rapport SÄKRARE CYKLING? Fel på cykeln, 5% Tvärstopp p.g.a. handbroms, 5 % Inbromsning, 4% Klivit

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 196 : 1

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 196 : 1 TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 196 : 1 Aluminiumlampor för batteri AAA - R03 50101 Ficklampa 2267-1AAA 50111 Ficklampa 2267 i Plastask 50121 Ficklampa 2267 i Wellåda Aluminiumlampor

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Ny laddningsbar COB-LED en serie arbetsbelysning i tunn design

Ny laddningsbar COB-LED en serie arbetsbelysning i tunn design Arbetsbelysning för den p Ny laddningsbar COB-LED en serie arbetsbelysning i tunn design Den nya COB LED-lampan ger en kraftfull och helt enhetlig belysning, vilket gör den perfekt som arbetslampa. Flexibelt

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath

Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath GOLIATH Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath Professionellt dagsljus dygnet runt. För stort, smått och allt däremellan Goliath När solen går

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0 Generell handbok för Ecoride elcyklar Upplaga 1.0 Förord...3 1. Elcykelns delar...4 1.1 Unika delar hos en Ecoride elcykel...4 Batteriet...4 Styrboxen...4 Navmotorn...4 Bromshandtagen...5 Sensorn...5 Batteriindikator...5

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR NOVIPRO BYGG-EL GUMMIKABEL Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För att underlätta förvaring, ingår

Läs mer

Cykellysekampanj 2015

Cykellysekampanj 2015 215-12-17 Cykellysekampanj 215 Allt ljus på cyklisterna! Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel 4-45 vx 2 (5) Inledning Olyckor där cyklister blir påkörda av bilister i mörker har ofta

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Cykellysekampanj slutrapport

Cykellysekampanj slutrapport Cykellysekampanj 2016 - slutrapport Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel 0480-45 00 00 vx E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se 2016-12-13 2 (6) Inledning År 2016 anordnades cykellysekampanjen

Läs mer

80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning!

80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning! 80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning! Sedan februari 2009 är det lagligt att använda fast belysning på vildsvinsåtlar i Sverige. Därför har vi utvecklat en egen solcellsdriven

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Racing Truck BLX10 4WD RTR

Racing Truck BLX10 4WD RTR Racing Truck BLX10 4WD RTR Svensk manual www.powertoys.se Innehåll BLX10 4WD Monster Truck levereras med: Rattradio 2-kanals 2.4GHz Mottagare 2.4GHz Styrservo 3kg/cm 3650Kv bortslös motor 60A borstlöst

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

New Summary Report - 24 September 2015

New Summary Report - 24 September 2015 New Summary Report - 24 September 215 1. Är du? 1 85.6% 8 6 4 2 14.4% Man Kvinna Man 85.6% 831 Kvinna 14.4% 14 Total 971 2. Känner du dig som en bättre människa om och när du väljer cykeln istället för

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...89 2 Skärm och styrreglage... 91 2.1 Styrreglagets funktioner... 91 2.2 Funktionsskärm... 93 2.3 Gasreglage... 96 3 Batteri och laddare...97

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

BBC micro:bit Programmera och bygg ett tjuvlarm 2.0

BBC micro:bit Programmera och bygg ett tjuvlarm 2.0 BBC micro:bit Programmera och bygg ett tjuvlarm 2.0 Syfte med uppgiften: Eleverna får på ett kreativt sätt lära sig hur en elkrets fungerar samt får en introduktion till BBC micro:bit. Eleverna får också

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

TRAFIKSÄKERHET Tillbehörskatalog

TRAFIKSÄKERHET Tillbehörskatalog 2015-03-18 TRAFIKSÄKERHET Tillbehörskatalog www.bluesystems.se 031-29 72 16 2 (10) Innehåll Visuell vägledning... 3 Helljusreflex RA100... 4 Helljusreflex RA101... 4 Helljusreflex RA102... 4 Halvljusreflex

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

NOVIPro LED-lampor. Flash Pen

NOVIPro LED-lampor. Flash Pen NOVIPro LED-LAMPOR NOVIPro LED-lampor Väldigt kraftfulla LED-lampor. Robusta och med extra hög kvalitet, avsedda för den professionella användaren. NOVIPro LED-lampor har en koncentrerad och fokuserad

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

KYLIN 250 MANUAL. Tack för att du valt en Kylin 250 från Skycraft.se

KYLIN 250 MANUAL. Tack för att du valt en Kylin 250 från Skycraft.se KYLIN 250 MANUAL Tack för att du valt en Kylin 250 från Skycraft.se Det är en rent tekniskt avancerad modell du nu har införskaffat dig, men med ett relativt enkelt användargränssnitt. Vi tror att du efter

Läs mer

Bike. Broddar. Wille Lindgren, Samuel Norum. Te14 Design tannbergsskolan. Lycksele kommun Ansvarig lärare: Mats parkman

Bike. Broddar. Wille Lindgren, Samuel Norum. Te14 Design tannbergsskolan. Lycksele kommun Ansvarig lärare: Mats parkman Bike Broddar Wille Lindgren, Samuel Norum Te14 Design tannbergsskolan Ansvarig lärare: Mats parkman Lycksele kommun 2017-03-03 Uppgift Det här året går Mittuniversitet tävling Design Open ut på att hitta

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

Produktblad Notställsbelysning K & M Xtra Flex2 LED LIGHT

Produktblad Notställsbelysning K & M Xtra Flex2 LED LIGHT Notställsbelysning K & M Xtra Flex2 LED LIGHT Nya, ljusa och trendiga Mighty Bright Xtra Flex 2. Namnet säger allt, för med sina två ljusstarka lysdioder är det dubbelt så ljusstark som en klassisk. Lysdioderna

Läs mer

Produktblad K&M 85675 Mighty Bright - Encore light. Produktblad K&M 12230 Belysning. Produktblad K & M 122e Belysning

Produktblad K&M 85675 Mighty Bright - Encore light. Produktblad K&M 12230 Belysning. Produktblad K & M 122e Belysning K&M 85675 Mighty Bright - Encore light Attraktiv universell minilampa med 6 st extra starka led-lampor och en flexibel svanshals. Två olika ljusnivåer kan väljas via ett knapptryck. Ljusstrålarna visas

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

50 kr till laget/klassen per såld produkt!

50 kr till laget/klassen per såld produkt! plats för din förenings logotype produkter 2016 Jag som säljer heter:... led-lampor övriga ledprodukter batterier brandvarnare 50 kr till laget/klassen per såld produkt! Ditt köp förverkligar drömmar!

Läs mer

Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48

Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 För motorfordon och släp 2 3 Översikt över lagkrav avseende belysning För att kunna utrusta eller uppgradera ett fordon på ett optimalt sätt måste de lagstadgade

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Cykeln. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Cykeln. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Cykeln Malmö stad, Gatukontoret Cykeln Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål Trafiksäkra skolan

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...70 1.1 Styrreglage... 70 1.2 Batteri och laddare... 71 2 Styrreglage...72 2.1 Styrreglagets funktioner... 72 2.2 Ledhjälp och boost-funktion...

Läs mer

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder?

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Garageportöppnare Sommer och Aperto garageportö Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Med en garageportöppnare slipper du gå ur bilen i regn och rusk bara för att öppna porten. Portöppnaren

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

DU KOMMER LITE LÄNGRE, LITE SNABBARE OCH MYCKET LÄTTARE

DU KOMMER LITE LÄNGRE, LITE SNABBARE OCH MYCKET LÄTTARE 2014 Vi älskar motvind! Det är nu 2014 och intresset för våra elcyklar och dess möjligheter är inspirerande. Det är spännande att få uppleva hur allt fler väljer elcykeln framför bilen. Genom minskad förbrukning

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Drifts- och Skötselanvisning

Drifts- och Skötselanvisning Drifts- och Skötselanvisning ELHJÄLPMOTOR Denna manual för elhjälpmotor innehåller instruktioner för hur du skall använda ditt elfordon. Motorn är driftsäker och enkel att sköta. Läs denna manual innan

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

LASERKAMPANJ. 1.195:- Perfekt även utomhus! HÖSTEN 2014 NYHET! Låt broschyren få liv! Scanna av framsidan med appen Layar!

LASERKAMPANJ. 1.195:- Perfekt även utomhus! HÖSTEN 2014 NYHET! Låt broschyren få liv! Scanna av framsidan med appen Layar! LASERKAMPANJ HÖSTEN 2014 1.195:- Perfekt även utomhus! Avstånd upp till 60 m, tracking, kvadratmeter, bluetooth. 9677-0010 NYHET! Låt broschyren få liv! Scanna av framsidan med appen Layar! BYGGLASER I

Läs mer

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen?

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen? Belysning sida 1 I flera av de tidigare delkurserna har det varit tal om ljus. Du har fått klart för dig att växter behöver ljus, men du sitter säkert med en mängd frågor kring det här med ljus. Det blir

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer