KONCEPT TILL SÄKRARE CYKELBELYSNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONCEPT TILL SÄKRARE CYKELBELYSNING"

Transkript

1 KONCEPT TILL SÄKRARE CYKELBELYSNING IDÉGENERERING AV MÖJLIGA BELYSNINGSKONCEPT FÖR ÖKAD SÄKERHET VID CYKLING I MÖRKER ETT TRAFIKDESIGNPROJEKT AV IDESIGN, STOCKHOLM 2012 TRV 2011/69675 A

2 INNEHÅLL s2...innehåll s4...sammanfattning s.6...syfte s.7...bakgrund s.8...metod & MATERIAL s.10...befintliga s.11...marknaden s.12...problem MED CYKELBELYSNING s.13...användning AV CYKELBELYSNING s.14...kunskap s.16...internationellt s.18...ny TEKNIK s.20...montering s.22...krav & ÖNSKEMÅL s.24...resultat s.24...idégenerering s.26...koncept A (PRODUKT) s.28...koncept B (MODULÄR) s.30...koncept C (INTEGRERING) s.32...infrastruktur s.34...slutsats / DISKUSSION s.35...trafiksäkerhetsnytta s.36...kontakt s.37...ekonomisk REDOVISNING s.38...källor 2

3 TRV 2011/69675 A Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde. 3

4 SAMMANFATTNING 4 Sammanfattning Det finns en tydlig koppling mellan cykelolyckor och bristande cykelbelysning. Hur kan cykelbelysningen göras bättre för att fler ska synas i mörker? Idesign har fått stöd från Skyltfonden för att med industridesignkompetens ta fram belysningskoncept som blir bättre, enklare och säkrare för användarna. Vi har också sett över hur regelverk och kultur i andra länder påverkar användning och säkerhet i cykelbelysningsfrågor. Den gängse designmetodiken har tillämpats; research av regelverk, olycksrisker, intervjuer med cyklister, återförsäljare och experter. Vi har gjort en genomgång av marknadens vanligaste utbud i Sverige och delvis internationellt. Vi överför lärdom från andra områden som bidrar till breddat kunnande. Idégenerering från skisser till koncept är en viktig del i vår arbetsmetod. Problem Ett av de främsta problemen för säkerheten i mörker är att cyklister tror att de syns, trots att de har bristfällig belysning (Pitra Setiawan, department of technology and society, traffic and roads, lund university 2009). Ett annat stort problem är att belysningarna går sönder efter en tid, pga vatteninträngning, kontaktfel, sinande batterier, skadegörelse eller slitage. Regelverket i Sverige är otydligt och tolkningsbart, genom det skapas många frågetecken om vad som egentligen är godkänd belysning och inte. Handelns utbud är i regel enkla billiga belysningar. Batterierna i de minsta lamporna är inte uppladdningsbara och svåra att byta. Att lampor inte klarar att vara ute i regn säger en hel del om skillnaden mellan att stå i butik och köpa och att se lampan gå sönder efter normal användning i ur och skur. Befintliga typer Vanligen utrustas cyklar med fungerande belysning från fabrik. Då oftast med inbyggd navgenerator i framhjulet, vilket är en utmärkt strömkälla för att driva den fastmonterade framlampan. Baklampan har i regel ett inbyggt batteri som räcker ett år och ibland längre. När de fast monterade belysningarna går sönder, eller när man köper cyklar utan belysning, tex racercyklar, så köper man ofta lösa lampor, i regel de enkla och billiga modellerna. Bland åretruntcyklister och mer avancerade cyklister kostar man ofta på dyra och starka lampor. En växande skara har satt på pannlampor på hjälmen som kompletterande ljus, både fram och bak. Vissa cyklister har bara denna lösning. Andra länder Ett lysande exempel på föregångsland är Tyskland där nästan alla cyklar har bra och fungerande ljus. Bristande belysning ger böter på 10. De tyska kraven fordrar ljus även när man står stilla. Nederländerna satsar stort på stadsplanering för att öka andelen cyklister utan att tappa säkerhetsaspekten. I Danmark, som har stor andel cyklister, uppmuntras många till cyklande genom bra och differentierade cykelfiler. Där används ofta cykelbelysning som fungerar, kraven är inte så höga när det gäller att se eller synas som i Tyskland. Den allt vanligare induktionsbelysningen bidrar till enkel och fungerande belysning. Böterna är 700 kr i Danmark och 500 kr i Sverige så det verkar inte styra användningen så mycket med tanke på Tyskarnas föredöme att använda bra belysning. Ändrad infrastruktur Cyklandet i Amsterdam är känt, mycket tack vare att det har fått ökad prioritet jämfört med bilar. Detta är en klar faktor som politikerna tagit till för att bidra till förändrat resebeteende mot en grönare trafik. Här har Sverige ett till föregångsland att lära från. Cykling har blivit en ny livsstil för en ökande skara och detta måste även avspeglas i stadssplaneringen samt i nya regelverk. Inte minst för säkrare cykling vilket i hög grad även gäller cykelbelysning. Standard Den tyska regelstandarden (StVZO) ställer helt klart större krav på cykelbelysningen. Det är krav att både ha dynamogenerator och inbyggt batteri för att ge ljus vid stillastående, t.ex vid rödljus. En logisk men dyr lösning. Man får ha batterilampa men enbart om cykeln väger under 12 kg, dvs t.ex racercyklar. Vad vill cyklister ha? Vi berörde anledningarna till att inte ha fungerande belysning. De går sönder pga vatten, dålig kontakt, trasiga lampor, fästen eller skadegörelse/stöld. Vanligast är nog att batterierna tar slut och att man inte ordnar laddning eller nya batterier. Dagens LED-lampor har mycket lång brinntid så det är oftast elektroniken i lamporna och batterierna som går sönder först. Det finns två huvudgrupper av lampor; en som är billig med engångsbatteri som spänns runt tex. styre; och en som har standardbatterier som kan laddas. Den senare är i regel stor och klumpig och tenderar att sitta skadad kvar på cykeln. De dyrare batterilamporna vill man kunna ta med, gärna på ett enkelt sätt med tex enhandsgrepp. Är lampan enkel att ladda hemma eller på jobbet så ökar sannolikheten att den används. Genom att ladda lampan via USB kabel från sin dator eller via en 230 volts omvandlare blir det en smidig hantering, något som blir allt vanligare. Bakljuset kan med fördel sitta kvar på cykeln eftersom det inte drar mer ström än att standardbatterier kan driva baklampan i över ett år. Då minskar böket för cyklisterna. Bakljuset fordrar då hög kvalitet eftersom den är mer utsatt i utomhusmiljö. Idékoncept Generellt tror vi på konceptet för bakljus som är av hög kvalitet och rigitt fäst i cykeln. Monteringen får gärna vara på sadelstolpen, särskilt på racercyklar, men helst på bakskärmen eller eventuell pakethållare som inte kan skymmas pga barnsadel. För framljuset är dagens vanliga navgenerator en bra strömkälla. Vi har svårt att bedöma andelen som har navgenerator, men den ökar. Bak Huvudkoncept bak; Fast montage med möjlighet att ha den löstagbar. Fram Huvudkoncept fram; Fast fäste och löstagbar lampa med inbyggt laddningsbart batteri. Centralt för samtliga är att de ska vara enkla att hantera, ge bra ljus i styrka och ljusbild för framljus. Laddning ska kunna göras enkelt, USBladdning är ett sånt exempel, eller ännu hellre stickpropp direkt på lampan som kan laddas i vanliga vägguttag. Det tar tyvärr mycket stor plats när det inte används. Integrerad design Design blir en allt viktigare faktor för att attrahera köpare, det inkluderar både estetik och enkel hantering. Vi ser att andra marknader integrerar funktioner i sina produkter alltmer, tex är en bilradio en del av bildesignen. Tidigare var det ett tillbehör som cykelbelysningar är idag. Det kan vi se exempel på även i cykelhjälmar där några tillverkare har integrerat bakljus i hjälmen. En cykel kan designas på samma sätt med bakljus och framljus integrerad. Design generellt En cykellampa är en typisk produkt man värderar designen på som köpare. Den ska attrahera ögat, känslan i handen, och ge en känsla av god funktion och kvalitet. Med nya tekniker kan lamporna göras mer effektiva och kompakta vilket bidrar till kvalitetskänslan.//

5 5

6 SYFTE Kopplingen mellan cykelolyckor och bristande cykelbelysning är tydlig (Pitra Setiawan, department of technology and society, traffic and roads, lund university 2009). Syftet med detta projekt är att identifiera varför så stor del inte använder fungerande belysning och visa på koncept som ger bättre förutsättningar för att vilja använda belysningen som gör att den fungerar. Vi beskriver också ny teknik som kan bidra till bättre lösningar. Regelsystem är styrande för hur produkter utformas och används. Här beskrivs lite om skillnader mellan några olika länders regelverk för cykelbelysningar, bla i syfte att få igång en diskussion om hur vi i Sverige kan anpassa reglerna och bidra till bättre produkter. 6

7 BAKGRUND Användning Cykelbelysning ska finnas och fungera vid cykling i mörker enligt svensk lag. En stor andel cyklister har inte fungerande belysning när det är mörkt. Enligt en undersökning som NTF har gjort i Stockholm har cirka 50% fungerande belysning, 33% saknar belysning, däremellan finns det bristande belysning (Hans Norbeck NTF 2006). I Lund gjordes en undersökning 2009 av Pitra Setiawan som visar att 72% av cyklisterna saknar någon av ljusen fram eller bak, och 54% saknar belysning helt. Samma undersökning visar att av hundra intervjuade cyklister tycker 68% att cykelbelysningar är överkomliga i pris. Hela 78 procent av de barn som omkommer i cykelolyckor saknar fungerande framlyse. Bland vuxna är andelen 46 procent, trots att det är lag på att ha lyse efter mörkrets inbrott. Det visar en ny forskningsrapport om barn och ungdomars trafiksäkerhet som Luleå tekniska universitet genomfört i samarbete med Trygg-Hansa. En studie i Nederländerna visar att 30% av cykelolyckorna sker kvälls- eller nattetid och kunde undvikits med fungerande cykelbelysning. Cykelolyckor i mörker sker oftast genom att cyklisten blir påkörd bakifrån (NTF:s studie Cyklisters synbarhet 2006). Ny teknik Den tekniska utvecklingen har ändå varit positiv för cykelbelysningar; LED ljuskällor har mycket lång brinntid (60.000h), de drar mindre ström och tar liten plats, bl.a. genom sin inbyggda optik. Likaså har batteriutvecklingen medgivit mer energiinnehåll, laddningsbara batterier blir bättre och billigare. Inbyggda hjulnavsgeneratorer blir vanligare, billigare och alltmer tillförlitliga. Trots det är användningen av fungerande belysning bara cirka 50%. Allt fler använder icke godkända belysningar som blinkande lampor och för svaga lampor. I Danmark är det mycket vanligt med små LED-lampor som får ström från induktionsplattor i ekrarna. Ljuset är svagt, men de har god tillförlitlighet. Inte minst mot vatten och fukt. Vatten och fukt är annars faktorer till skador på fasta belysningar. Stöld är ett annat problem, särskilt för bättre och dyrare produkter. Det har blivit allt vanligare att cyklister monterar pannlampor och LED-lampor på sina cykelhjälmar, inte godkänt, men klart bättre än ingenting. På det viset kan man ha hela belysningspaketet med sig, även efter att ha lämnat cykeln. Styrfunktioner som skymningsoch rörelsedetektor bidrar till enklare och säkrare användning genom att lamporna sätts på av sig själva när cykeln används och stängs av när den inte gör det. Då sparas batterierna också. Cykelmarknaden är stor, i EU säljs 15 miljoner cyklar/ år. Kan cykelbelysningen göras bra och attraktiv så finns både en stor marknad och en stor säkerhetspotential i sådan utveckling. 92.3% av alla cykelolyckor med dödlig utgång sker i dåliga ljusförhållanden där synbarheten ytterligare minskas pga av bland annat dåligt väder. (Pitra Setiawan, department of technology and society, traffic and roads, lund university 2009, 896 pers) 7

8 METOD & MATERIAL Projektets mål är att gestalta koncept som kan ge bättre förutsättningar för en mer fungerande och lättanvänd belysning. Koncept innebär en principlösning, inte en slutgiltig design eller produktutveckling. Det hoppas vi kunna göra i en nästa fas med en tillverkare. Redan finns intressenter för sådant samarbete. Kan projektet bidra till kunskapsuppbyggnad som tillämpas längre fram i produktutvecklingsprojekt så kommer kunskapen till nytta för cyklister och deras säkerhet på ett konkret sätt. Arbetsmetoden följer en gängse gång för design- och utvecklingsprojekt Problemidentifiering Vi har utgått från en öppen problemställning; Hur kan man förbättra synligheten av cyklister i mörker. De ska ju också se vägen, vilket ger ett mervärde mot vad regelverket kräver. Research Detta gjordes bland annat med information från användare genom olika internetbaserade forum samt en enkät (där 214 pers deltog) med frågor rörande deras användande av cykelbelysning, vilka problem de hade samt vad de önskade av en ny cykelbelysning. Det visade sig att de flesta hade erfarenhet av cykelbelysningar som gått sönder och att de sedan införskaffat billigare varianter. Dessutom var det många som tyckte att cykelbelysningen oftast var för krånglig att montera. Många ville att belysningen skulle monteras för att sedan kunna lämnas kvar på cykeln. Li-ion batteri i kombination med en effektiv LED-lampa är en bra kombination för bra prestanda med mycket ljus och lång batteritid. Li-ion batterier kan laddas av en dynamo. De vi talat med i fackhandeln säger att produkterna är allmänt känsliga. De har även hjälpt oss med vilka cykelbelysningstyper som såldes bäst. Detta har hjälpt oss att få en bild av vad användarna vill ha. Genom att jämföra Svenska regelsystemet med andra nationers kan vi se styrkor och svagheter som enkelt kan förbättras. Det tyska regelverket StVZO blir en förebild eftersom den bl.a tvingar fram bättre ljus vid stillastående. Krav Vi har sammanställt krav och önskemål på funktion och form för att senare kunna utvärdera våra ideér mot dessa. Idéfas/ gestaltning Genom att ha kontinuerliga idégenereringar under projektets gång har vi kunnat stämma av dessa mot användare, experter och fackhandel Genom att skissa idékoncept och bygga skissmodeller kan man lättare göra sig förstådd i en diskussion och utvärderingar. Utvärdering Vi har utvärderat de olika idélösningarna internt, med experter och representanter för fackhandeln. 8

9 PROBLEMIDENTIFIERING RESEARCH KRAV IDÈFAS GESTALTNING UTVÄRDERING ENKÄT 214 PERSONER HAPPYMTB.SE FUNBEAT.SE CYKELFORUM.SE VAD HUR VARFÖR VEM? MIKAEL BERGKVIST KRETSLÖSNINGAR CYKELSPECIALISTEN CYKELRINGEN CYCLECORNER ENTHUSIASTER IDÉER KONCEPT? StVZO ANDRA LÄNDER 9

10 -METOD & MATERIAL- BEFINTLIGA Dynamo Det finns ett stort utbud med olika cykelbelysningar ute på marknaden. Många är enbart drivna av batterier, andra är drivna av generator som antingen är monterad i navet eller som de äldre mekaniska modellerna, monterade på framgaffeln. Alla lampor som är kopplade till generatorer är menade att monteras fast. Dynamo är att föredra ur en miljösynpunkt eftersom cyklisten alstrar sin egen energi till belysningen. Batteridrivna De batteridrivna finns i två varianter. Antingen de enkla där man helt enkelt får byta batterierna eftersom de börjar ta slut. Eller de där man kan ladda upp dem igen via USB eller 230V laddning. Kit Det finns även varianter där man säljer kit med både framlykta och baklykta i samma förpackning. Ofta är dessa kit batteridrivna utan laddningsmöjlighet. Vanligast Den vanligaste cykelbelysningen som säljs verkar vara de ej uppladdningsbara, troligtvis på grund av priset då de flesta ligger under 300 kronor. Enligt expertis inom fackhandeln verkar många köpa en ny billig batteridriven lampa varje gång den gamla gått sönder istället för att laga deras fast monterade. Detta just för att priset är lägre på dessa än vad det skulle kosta att laga de gamla lamporna. Det finns en hel del visionära produkter både som koncept och ute på marknaden; Belysning i hjälmen, grafik i LED-displayer, formbara ljuskällor, blinkers och framljus i handtagen, ljusdräkter, ljusprojektion, intergrering av belysning i cykeln, bara för att nämna några exempel. 10

11 -METOD & MATERIAL- MARKNADEN DYNAMOLAMPOR Reelight fr.429 SEK Philips fr.610 SEK Edelux fr 1500 SEK Supernova fr 1500 SEK UPPLADDNINGSBARA Knog fr. 425 SEK Sigma fr 700 SEK Topeak fr SEK Lupine fr SEK EJ UPPLADDNINGSBARA (<300 SEK SÄLJER MEST) Anonym fr.20 SEK Sigma fr. 150 SEK Cateye fr.250 SEK PR fr. 300 SEK 11

12 -METOD & MATERIAL- PROBLEM MED CYKELBELYSNING Vi ser fyra huvudområden av problem kring cykelbelysning; Synbarhet i trafiken & att se - Avstånd; hur kan övrig trafik bedöma ens position? - Se; hur mycket behöver vi se av vägen? Beror på allmänljus. - Höjd; en del har bara lampa på hjälmen vilket kan försvåra positionen - Bländning; de tyska kraven syftar till att undvika bländning. Ett faktiskt problem med kraftiga ljus. - Typ av fordon; är det en cykel som kommer? Stöld - Sticker ut; en tydlig lampa som ser dyr ut blir mer begärlig - Stöldbegärlig; är den lätt att ta med ökar benägenhet att ta den Skador - Fukt; att inte lampor klarar fukt borde framgå vid köp - Smuts; i princip som ovan - Händer när man minst behöver det - Batterierna tar slut; Tyska kravet föreskriver laddningsbarhet och indikator Montering - Krävs verktyg; minskar risk för stöld men blir krånglig att montera - Tippar / släpper; ett vanligt problem - Ingen plats på styret; det kan vara trångt på styret - Snäppe syns ej; ibland kan det vara svårt att hitta låstangent för att lossa framlampan - Två händer krävs; det finns bra lösningar för enkla sanabbfästen - Krångligt med handskar; vintertid bör en tangent utformas för att klara handskar 12

13 -METOD & MATERIAL- ANVÄNDNING AV CYKELBELYSNING (Pitra Setiawan, department of technology and society, traffic and roads, Lund university 2009, 896 pers) Komplett belysning 28% Saknas helt 39% Saknar baklykta 15% Saknar framlykta 18% Undersökningen från Lunds Universitet visar med all tydlighet hur bristerna i cykelbelysningarna ser ut; 72% har inte komplett fungerande belysning. När den informationen paras med att många cykelolyckor sker i mörker så har vi all kunskap som behövs för att ta beslut som gynnar säkerheten. Se mer info under rubriken Bakgrund. 13

14 -METOD & MATERIAL- KUNSKAP Vi har sett att det finns stora brister i kunskap om cykelbelysning både hos användarna, men även hos myndigheter. Detta blev tydligt när vi ringde till Trafikverket för att fråga om vad lagen säger angående cykelbelysning. Efter att ha kopplats fram och tillbaka mellan transportstyrelsen, Trafikverket och trafikpolisen fyra gånger hänvisades vi till en gammal lagstiftning som reviderats flera gånger innan vi hittade den rätta författningssamlingen(tsfs 2009:31). Från vår enkät och på olika cykelforum ser vi att de flesta tror att alla belysningar är godkända om de bara lyser. 14

15 -METOD & MATERIAL- - VAD ÄR GODKÄND BELYSNING? VEM BESTÄMMER? TRANSPORTSTYRELSEN? Hänvisar till trafikverket (TELEFONSAMTAL )? OKUNSKAP TRAFIKVERKET transportstyrelsen har hand om fordon TRANSPORTSTYRELSEN Det är polisen som har hand om det POLISEN Transportstyrelsen har hand om det, egentligen - VVFS 2003:21 är gällande VVFS 2003:21 (ERSATT) VVFS 2008:163 (ERSATT) VVFS 2009:11 (ERSATT) TSFS 2009:31 GÄLLER IDAG! 15

16 -METOD & MATERIAL- INTERNATIONELLT TYSKLAND (StVZO) SVERIGE (TSFS 2009:31) NEDERLÄNDERNA (TA) Det Tyska lagsystemet för trafikreglering (StVZO) är ett komplext och genomarbetat regelsystem som liknar bilars regelsystem där det finns kriterier att uppfylla inom allt från ljusbild, monteringshöjd och belysningsfärg. Dock är systemet svårt att förstå och börjar bli lite föråldrat i och med teknikens utveckling. Ett exempel på det är att diodlampor inte är godkända som belysning. (http://swhs.home. xs4all.nl/fiets/tests/verlichting/ stvzo/index_en.html) Kortfattat 6V 2,4w (12v, 5w) Inte blända Parkeringsljus 26% i 4 min Dynamo (>11kg) Batteriindikator (<11kg) Bakbelysning 250mm över mark med Z märkning Ljusbild enligt ett schema* I mörker måste cykeln även ha (utöver ringklocka och godkända bromsar)... Strålkastare fram som visar fast vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att du kan cykla i mörkret på betryggande sätt, ELLER en lykta fram som visar fast vitt eller gult ljus som tydligt kan ses på ett avstånd av 300 meter. Baklykta som visar rött ljus som tydligt kan ses på ett avstånd av 300 meter. Baklyktan får avge blinkande ljus om blinkfrekvensen är minst 200 blinkningar i minuten. Reflex bak ska vara röd, fram vit och sidoreflexerna ska vara orangegula eller vita. Vissa tillverkare sätter vit reflex i strålkastaren eller lyktan fram. Det kan ersätta den separata vita reflexen fram. Nederländernas regelsystem liknar det Svenska i sin omfattning men är om inte än mer kortfattat. Strålkastare fram som visar vitt eller gult ljus Baklykta som visar rött ljus och som sitter monterat cm ovan mark Skapades The dutch bicycle masterplan vilket var ett steg för att bland annat omprioritera vägarna i Amsterdam och få fler att använda cykeln. Detta gjordes genom att förändra stadsplaneringen. Det har visat sig vara en mycket lyckad strategi då cyklandet ökat och bilfärderna minskat markant. I staden Groning gjorde man en total omstrukturering i hela innerstaden till fördel för cykeln och gångtrafikanten. 50% 65mm LUX 50% 10m 50% 1,5 1,0 LUX 1,5 LUX 1,0 LUX 5m 4 4 Monteringspunkt * Tyska kraven i StVZO s är strikta med hur ljusbilden från cykelbelysningen skall se ut. 16

17 -METOD & MATERIAL- TYSKLAND (StVZO) + Standardisering ger tydlighet + Starkt lysande belysningar + Genomtänkt lag - Komplext att förstå - Föråldrat i och med ny teknik SVERIGE (TSFS 2009:31) + Kortfattad lag, lätt läsa - Tolkningsbara ordval - Otydligheten skapar förvirring - Sämre lampor säljs mest pga pris NEDERLÄNDERNA (TA) + Kortfattad lag + Anpassad infrastruktur + Bra användning - Tolkningsbara lagar - Svaga produkter 17

18 -METOD & MATERIAL- NY TEKNIK De två viktigaste komponenterna i en ny cykelbelysning är batteriet och ljuskällan. Batteri Mikael Bergqvist som är expert på batterier, elektronik och har ett starkt intresse för cykling var en stor tillgång för oss. Det vanligaste formatet på batterier heter AA eller AAA. De kan vara de billiga alkaliska eller laddningsbara, typ NI MH (Nickel-metallhydrid) LI-ION (Litium) batterier är dyra men blir allt billigare eftersom de blir vanligare att säljas i nya tekniska produkter som mobiler, datorer etc. Denna batterityp är mycket effektivare än NI-MH. De har en fördelaktigare karaktäristik genom att hålla jämn spänning under sin laddade tid. De ger i grunden ca 3,7 V vilket passar LED-lamporna bra. Lampa Det finns en stor mängd LEDljuskällor att välja på och ständigt nya bättre varianter som produceras. För att få effektivt ljusutbyte kan man använda en stark LED med en klar siliconlins. Detta i kombination med en reflektor där man med hjälp av geometrin kan styra ljusbilden är bra. Induktion / navdynamo Induktionstekniken i ekrarna, är vanligt förekommande i Nederländerna och Danmark. Navdynamo ger ett knappt märkbart motstånd, nackdelen är att man måste montera och integrera den i hjulet. Där finns en stor fördel med induktionsdynamo som går att eftermontera enkelt. De ger dock inte lika mycket effekt som dagens navdynamo. Den senare kan kapslas på gott och ont; bra skydd, men när den har skadats blir det komplicerat Automatik En sak som efterfrågades i vår undersökning var automatik. Att ha möjligheten att montera belysning och att den fungerar automatiskt. Det finns redan varianter på marknaden (som på vissa av Skeppshults belysningar) Att kombinera ljussensor med rörelsesensor gör att lamporna enbart lyser då det är mörkt och att cykeln rör på sig. Om man dessutom har en retarderingssensor kan man enkelt få bromsljus vilket borde vara standard på cykelbaklyktor. Det finns vissa pannlampstillverkare som redan integrerar automatiska avbländare i sina lampor. Detta innebär att man tex vid ett möte med annan cyklist skulle kunna få en automatisk avbländning. DESIGN Vi har sett designens betydelse, inte minst för Apples framgång, något som många vill kopiera, men inte ta den konsekvens det innebär. Apples satsning bakom framgången kan vara svår att föreställa sig, men kortfattat togs Ipoden fram till den konceptuella fasen. Detta från en visionärs produktidé med stöd från 35 industridesigners för att bara gestalta och idéutveckla för att få igenom konceptet till produktutvecklingfasen. En cykellampa är en typisk produkt där man värderar designen som köpare. Den ska attrahera ögat, känslan i handen men också känslan av bra funktion och kvalitet. Med nya tekniker kan lamporna göras effektiva och kompakta vilket bidrar till kvalitetskänslan. Material och känslan i strömställarens funktion och klickläge, kanske en dimfunktion som spär på omtanken och upplevelsen. Detta är faktorer vi inte kan bortse från i framtida produktutvecklingar. Cykelområdet har till viss del anammat dessa värden. Men det har långt kvar till bil- och mobildesignens designsatsningar. Knog har gjort cykelbelysningar i färgade siliconhållare som blir täta och i glada färger. Men inte med bra prestanda i ljusmängd, kapacitet eller hantering. Det har hursomhelst blivit uppskattade produkter eftersom de säljs bra till hyggligt lågt pris och sina glada färger. Vi är säkra på att man kan komma mycket längre med design för ökad försäljning och åstadkomma bättre funktion/ prestanda. 18

19 -METOD & MATERIAL Batteri / ackumulator 2. Induktion dynamo 3. Platt kabel 4. Auto / sensor / rörelsesensor 5. Power led 6. Neodymmagnet 7. Bromsljus 19

20 -METOD & MATERIAL- MONTERING Det finns tre aspekter på montering: Monteringspunkter Var fäster man cykelbelysningen för att få bäst synligt ljus och ljusbild utan att blända cyklisten eller medtrafikanter? För att synas på bästa sätt bör lamporna monteras högt utan risk för att skymmas. Styre och sadelstolpe används ofta av den anledningen. Fast montering Hur fäster man bäst cykelbelysningen för att få ett stabilt montage som inte tippar eller lossnar och som går att fästa på alla cyklar? Eftersom insex är standard på många cyklar vore det logiskt att använda. Det inger även en kvalitativ känsla som dessutom inte tippar i första taget. Men att skapa ett fäste som inte kräver några verktyg alls är attraktivt eftersom det ger möjlighet att efterdra eller montera om när som helst. Detta innebär dock att stöldrisken av fästet ökar. Snabbfäste Vilken teknik är bäst att använda vid ett snabbfäste om man vill ha en portabel funktion? Den vanligaste idag är (här kallad) SLIDE-CLICK varianten. En STEP-IN-lösning vore bra eftersom det är enkelt att montera med handskar och en hand. Dessutom kan man få ett stabilt fäste med bra balans och kvalitet. MONTERINGSPUNKTER Cykelbelysningens montering bör vara högt placerad för att optimera räckvidden och synbarheten. Vid pakethållare och/ eller cykelkorg används dessa med fördel för montering. 20

21 -METOD & MATERIAL- FASTMONTERING SKRUV SPÄNNBAND SLANGKLÄMMA ELASTISKT 2-DELAD GÅNGJÄRN Svårstulen Passar många dimensioner Kraftfull Lätt att Montera Robust Ett stycke SNABBFÄSTE TANGENT Twist-click Otydligt Påfrestande Step-in (Enhandsgrepp) Enkelt TANGENT TANGENT Slide-on Fel balans Tvåhandsgrepp 21

22 -METOD & MATERIAL- FUNKTIONER & ÖNSKEMÅL När vi talat med experter, användare, fackhandeln och entusiaster angående cykelbelysning och noterat alla deras, och våra egna, krav och önskemål sammanställdes allt i en lista. Samtidigt sammanställde vi lagstiftningens krav samt visionen om en säkrare cykelupplevelse i samma lista. Detta för att senare kunna återkomma och utvärdera våra koncept mot. Vi gjorde två listor eftersom baklykta och framlykta har olika funktioner. Vi delade upp listan i huvudfunktion, nödvändiga funktioner och önskvärda funktioner. // FRAMLYKTA SKAPA LJUSBILD (SYNAS 300m, neutralt vitt) möta lagkrav (stvzo) upplysa väg motverka bländning motstå väta tåla smuts möjliggöra montering (alla cyklar) medge reflektion (även vid avstängning) tillåta laddning Lysa minst 4 minuter (vid stopp) tillåta kombinationer (anv.) skapa intresse skapa signal (morse) tillåta fokusering möjliggöra dynamoladdning minimera pris(<300 SEK) medge Variation tillåta montering (fast) visa batterinivå motverka glömska tillåta laddning tillåta snabbmontering möjliggöra enhandsmontering minimera stöld minimera förstörelse möjliggöra montering (med handske) möjliggöra kontroll (en hand) minimera storlek agera automatiskt 180 synbarhet PRODUKT HUVUDFUNKTION NÖDVÄNDIGA FUNKT. ÖNSKVÄRDA FUNKT. 22

23 -METOD & MATERIAL- PRODUKT HUVUDFUNKTION NÖDVÄNDIGA FUNKT. BAKLYKTA SKAPA LJUSBILD (SYNAS 300m, rött) möta lagkrav (stvzo) upplysa väg motverka bländning motstå väta tåla smuts möjliggöra montering (alla cyklar) medge reflektion (även vid avstängning) tillåta laddning parralell ljusstråle ÖNSKVÄRDA FUNKT. tillåta kombinationer (anv.) skapa intresse möjliggöra dynamoladdning minimera pris (<300sek) medge variation tillåta montering (fast) visa batterinivå motverka glömska tillåta snabbmontering möjliggöra enhandsmontering minimera stöld minimera förstörelse möjliggöra montering (med handske) möjliggöra kontroll (en hand) minimera storlek agera automatiskt indikera inbromsning 180 synbarhet 23

24 RESULTAT Idéfas/gestaltning Efter research och kravspecifikation kan idélösningar gestaltas. Från enkla skisser till modellskisser och skisser i CAD som illustrerar olika koncept. Cykellampor har en tacksam storlek för att arbeta i skala 1:1 för bedömningar. Lätt att både bygga och bedöma. Bästa monteringspunkterna med / utan pakethållare & korg 24

25 AA AA -RESULTAT- En optimering av cykelbelysningen och inte minst fästet. Integrering i cykeln. 25

26 -RESULTAT A- KONCEPT A. FRAMLYKTA (SIDVY) Konceptets fokus är en robust lampa som är enkel att ta med och sätta fast. I regel på styret. Användarvänlighet är viktigt i bra produkter, det vill vi ta fast på här; Vi ser det angeläget att kunna lossa lampan enkelt med en hand. Även med handske för de som cyklar under de kalla perioderna, då blir produkten användarvänlig. Fästet är gjort för att sitta på plats och inte lossna, den bör ha friktionsytor och kraftfull skruv för att monteras ordentligt fast på cykeln/styret. Många lampor sitter löst på cyklarna och får ofta fel riktning. Batteriindikator är krav i Tyskland på cyklar under 12 kg, en bra funktion som visar när det är dags att ladda batteriet. Av- och på knappen ska vara enkel att hantera, se läget på och förstå. Idag är det vanligt att man ska stega till olika lägen, vilket kan förvilla. Batteriet är mellanstort med stor kapacitet och laddningsbart; 18X65mm. 180 synbarhet Svagt ljus (3) (4) (5) (6) Riktad huvudstråle framåt, nedåt för att minska bländrisken + - (2) (1) (7) (8) 26 (1) Releasetangent (2) Lins/reflektor (3) Batterinivåindikator (4) Li-ion Batteri (5) Laddning miniusb (6) Helljus / Halvljus / Av (vrid) (7) Skruvfäste (8) Friktionsyta Möta lagkrav (stvzo) Motstå väta (KVALITET) Tåla smuts (KVALITET) Montering (KVALITET) Tillåta laddning (LI-ION BATTERI + MINI USB) Lysa minst 4 minuter (BATTERI) Visa batterinivå (LED) Tillåta snabbmontering (STEP-IN FÄSTE) Möjliggöra enhandsmontering (TANGENT) Minimera stöld (MEDTAGBAR LAMPA) Minimera storlek (OPTIMERA) 180 synbarhet (KONTROLLERAD LJUSBILD)

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort VTI notat 5-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare Carina

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förord 2000-2002 genomförde FoU-Väst en studie om stölder på byggarbetsplatser med stöd från SBUF. Projektet finns dokumenterat som Stoppa tjuven! Brott och brottsförebyggande

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design Thule HangOn Next Generation Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare Kandidatarbete i Teknisk design Maria Ernfors, Sven-Ivar Karlsson Kim Niskanen, Peter Sörensen Institutionen för Produkt och Produktionsutveckling

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer