KONCEPT TILL SÄKRARE CYKELBELYSNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONCEPT TILL SÄKRARE CYKELBELYSNING"

Transkript

1 KONCEPT TILL SÄKRARE CYKELBELYSNING IDÉGENERERING AV MÖJLIGA BELYSNINGSKONCEPT FÖR ÖKAD SÄKERHET VID CYKLING I MÖRKER ETT TRAFIKDESIGNPROJEKT AV IDESIGN, STOCKHOLM 2012 TRV 2011/69675 A

2 INNEHÅLL s2...innehåll s4...sammanfattning s.6...syfte s.7...bakgrund s.8...metod & MATERIAL s.10...befintliga s.11...marknaden s.12...problem MED CYKELBELYSNING s.13...användning AV CYKELBELYSNING s.14...kunskap s.16...internationellt s.18...ny TEKNIK s.20...montering s.22...krav & ÖNSKEMÅL s.24...resultat s.24...idégenerering s.26...koncept A (PRODUKT) s.28...koncept B (MODULÄR) s.30...koncept C (INTEGRERING) s.32...infrastruktur s.34...slutsats / DISKUSSION s.35...trafiksäkerhetsnytta s.36...kontakt s.37...ekonomisk REDOVISNING s.38...källor 2

3 TRV 2011/69675 A Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde. 3

4 SAMMANFATTNING 4 Sammanfattning Det finns en tydlig koppling mellan cykelolyckor och bristande cykelbelysning. Hur kan cykelbelysningen göras bättre för att fler ska synas i mörker? Idesign har fått stöd från Skyltfonden för att med industridesignkompetens ta fram belysningskoncept som blir bättre, enklare och säkrare för användarna. Vi har också sett över hur regelverk och kultur i andra länder påverkar användning och säkerhet i cykelbelysningsfrågor. Den gängse designmetodiken har tillämpats; research av regelverk, olycksrisker, intervjuer med cyklister, återförsäljare och experter. Vi har gjort en genomgång av marknadens vanligaste utbud i Sverige och delvis internationellt. Vi överför lärdom från andra områden som bidrar till breddat kunnande. Idégenerering från skisser till koncept är en viktig del i vår arbetsmetod. Problem Ett av de främsta problemen för säkerheten i mörker är att cyklister tror att de syns, trots att de har bristfällig belysning (Pitra Setiawan, department of technology and society, traffic and roads, lund university 2009). Ett annat stort problem är att belysningarna går sönder efter en tid, pga vatteninträngning, kontaktfel, sinande batterier, skadegörelse eller slitage. Regelverket i Sverige är otydligt och tolkningsbart, genom det skapas många frågetecken om vad som egentligen är godkänd belysning och inte. Handelns utbud är i regel enkla billiga belysningar. Batterierna i de minsta lamporna är inte uppladdningsbara och svåra att byta. Att lampor inte klarar att vara ute i regn säger en hel del om skillnaden mellan att stå i butik och köpa och att se lampan gå sönder efter normal användning i ur och skur. Befintliga typer Vanligen utrustas cyklar med fungerande belysning från fabrik. Då oftast med inbyggd navgenerator i framhjulet, vilket är en utmärkt strömkälla för att driva den fastmonterade framlampan. Baklampan har i regel ett inbyggt batteri som räcker ett år och ibland längre. När de fast monterade belysningarna går sönder, eller när man köper cyklar utan belysning, tex racercyklar, så köper man ofta lösa lampor, i regel de enkla och billiga modellerna. Bland åretruntcyklister och mer avancerade cyklister kostar man ofta på dyra och starka lampor. En växande skara har satt på pannlampor på hjälmen som kompletterande ljus, både fram och bak. Vissa cyklister har bara denna lösning. Andra länder Ett lysande exempel på föregångsland är Tyskland där nästan alla cyklar har bra och fungerande ljus. Bristande belysning ger böter på 10. De tyska kraven fordrar ljus även när man står stilla. Nederländerna satsar stort på stadsplanering för att öka andelen cyklister utan att tappa säkerhetsaspekten. I Danmark, som har stor andel cyklister, uppmuntras många till cyklande genom bra och differentierade cykelfiler. Där används ofta cykelbelysning som fungerar, kraven är inte så höga när det gäller att se eller synas som i Tyskland. Den allt vanligare induktionsbelysningen bidrar till enkel och fungerande belysning. Böterna är 700 kr i Danmark och 500 kr i Sverige så det verkar inte styra användningen så mycket med tanke på Tyskarnas föredöme att använda bra belysning. Ändrad infrastruktur Cyklandet i Amsterdam är känt, mycket tack vare att det har fått ökad prioritet jämfört med bilar. Detta är en klar faktor som politikerna tagit till för att bidra till förändrat resebeteende mot en grönare trafik. Här har Sverige ett till föregångsland att lära från. Cykling har blivit en ny livsstil för en ökande skara och detta måste även avspeglas i stadssplaneringen samt i nya regelverk. Inte minst för säkrare cykling vilket i hög grad även gäller cykelbelysning. Standard Den tyska regelstandarden (StVZO) ställer helt klart större krav på cykelbelysningen. Det är krav att både ha dynamogenerator och inbyggt batteri för att ge ljus vid stillastående, t.ex vid rödljus. En logisk men dyr lösning. Man får ha batterilampa men enbart om cykeln väger under 12 kg, dvs t.ex racercyklar. Vad vill cyklister ha? Vi berörde anledningarna till att inte ha fungerande belysning. De går sönder pga vatten, dålig kontakt, trasiga lampor, fästen eller skadegörelse/stöld. Vanligast är nog att batterierna tar slut och att man inte ordnar laddning eller nya batterier. Dagens LED-lampor har mycket lång brinntid så det är oftast elektroniken i lamporna och batterierna som går sönder först. Det finns två huvudgrupper av lampor; en som är billig med engångsbatteri som spänns runt tex. styre; och en som har standardbatterier som kan laddas. Den senare är i regel stor och klumpig och tenderar att sitta skadad kvar på cykeln. De dyrare batterilamporna vill man kunna ta med, gärna på ett enkelt sätt med tex enhandsgrepp. Är lampan enkel att ladda hemma eller på jobbet så ökar sannolikheten att den används. Genom att ladda lampan via USB kabel från sin dator eller via en 230 volts omvandlare blir det en smidig hantering, något som blir allt vanligare. Bakljuset kan med fördel sitta kvar på cykeln eftersom det inte drar mer ström än att standardbatterier kan driva baklampan i över ett år. Då minskar böket för cyklisterna. Bakljuset fordrar då hög kvalitet eftersom den är mer utsatt i utomhusmiljö. Idékoncept Generellt tror vi på konceptet för bakljus som är av hög kvalitet och rigitt fäst i cykeln. Monteringen får gärna vara på sadelstolpen, särskilt på racercyklar, men helst på bakskärmen eller eventuell pakethållare som inte kan skymmas pga barnsadel. För framljuset är dagens vanliga navgenerator en bra strömkälla. Vi har svårt att bedöma andelen som har navgenerator, men den ökar. Bak Huvudkoncept bak; Fast montage med möjlighet att ha den löstagbar. Fram Huvudkoncept fram; Fast fäste och löstagbar lampa med inbyggt laddningsbart batteri. Centralt för samtliga är att de ska vara enkla att hantera, ge bra ljus i styrka och ljusbild för framljus. Laddning ska kunna göras enkelt, USBladdning är ett sånt exempel, eller ännu hellre stickpropp direkt på lampan som kan laddas i vanliga vägguttag. Det tar tyvärr mycket stor plats när det inte används. Integrerad design Design blir en allt viktigare faktor för att attrahera köpare, det inkluderar både estetik och enkel hantering. Vi ser att andra marknader integrerar funktioner i sina produkter alltmer, tex är en bilradio en del av bildesignen. Tidigare var det ett tillbehör som cykelbelysningar är idag. Det kan vi se exempel på även i cykelhjälmar där några tillverkare har integrerat bakljus i hjälmen. En cykel kan designas på samma sätt med bakljus och framljus integrerad. Design generellt En cykellampa är en typisk produkt man värderar designen på som köpare. Den ska attrahera ögat, känslan i handen, och ge en känsla av god funktion och kvalitet. Med nya tekniker kan lamporna göras mer effektiva och kompakta vilket bidrar till kvalitetskänslan.//

5 5

6 SYFTE Kopplingen mellan cykelolyckor och bristande cykelbelysning är tydlig (Pitra Setiawan, department of technology and society, traffic and roads, lund university 2009). Syftet med detta projekt är att identifiera varför så stor del inte använder fungerande belysning och visa på koncept som ger bättre förutsättningar för att vilja använda belysningen som gör att den fungerar. Vi beskriver också ny teknik som kan bidra till bättre lösningar. Regelsystem är styrande för hur produkter utformas och används. Här beskrivs lite om skillnader mellan några olika länders regelverk för cykelbelysningar, bla i syfte att få igång en diskussion om hur vi i Sverige kan anpassa reglerna och bidra till bättre produkter. 6

7 BAKGRUND Användning Cykelbelysning ska finnas och fungera vid cykling i mörker enligt svensk lag. En stor andel cyklister har inte fungerande belysning när det är mörkt. Enligt en undersökning som NTF har gjort i Stockholm har cirka 50% fungerande belysning, 33% saknar belysning, däremellan finns det bristande belysning (Hans Norbeck NTF 2006). I Lund gjordes en undersökning 2009 av Pitra Setiawan som visar att 72% av cyklisterna saknar någon av ljusen fram eller bak, och 54% saknar belysning helt. Samma undersökning visar att av hundra intervjuade cyklister tycker 68% att cykelbelysningar är överkomliga i pris. Hela 78 procent av de barn som omkommer i cykelolyckor saknar fungerande framlyse. Bland vuxna är andelen 46 procent, trots att det är lag på att ha lyse efter mörkrets inbrott. Det visar en ny forskningsrapport om barn och ungdomars trafiksäkerhet som Luleå tekniska universitet genomfört i samarbete med Trygg-Hansa. En studie i Nederländerna visar att 30% av cykelolyckorna sker kvälls- eller nattetid och kunde undvikits med fungerande cykelbelysning. Cykelolyckor i mörker sker oftast genom att cyklisten blir påkörd bakifrån (NTF:s studie Cyklisters synbarhet 2006). Ny teknik Den tekniska utvecklingen har ändå varit positiv för cykelbelysningar; LED ljuskällor har mycket lång brinntid (60.000h), de drar mindre ström och tar liten plats, bl.a. genom sin inbyggda optik. Likaså har batteriutvecklingen medgivit mer energiinnehåll, laddningsbara batterier blir bättre och billigare. Inbyggda hjulnavsgeneratorer blir vanligare, billigare och alltmer tillförlitliga. Trots det är användningen av fungerande belysning bara cirka 50%. Allt fler använder icke godkända belysningar som blinkande lampor och för svaga lampor. I Danmark är det mycket vanligt med små LED-lampor som får ström från induktionsplattor i ekrarna. Ljuset är svagt, men de har god tillförlitlighet. Inte minst mot vatten och fukt. Vatten och fukt är annars faktorer till skador på fasta belysningar. Stöld är ett annat problem, särskilt för bättre och dyrare produkter. Det har blivit allt vanligare att cyklister monterar pannlampor och LED-lampor på sina cykelhjälmar, inte godkänt, men klart bättre än ingenting. På det viset kan man ha hela belysningspaketet med sig, även efter att ha lämnat cykeln. Styrfunktioner som skymningsoch rörelsedetektor bidrar till enklare och säkrare användning genom att lamporna sätts på av sig själva när cykeln används och stängs av när den inte gör det. Då sparas batterierna också. Cykelmarknaden är stor, i EU säljs 15 miljoner cyklar/ år. Kan cykelbelysningen göras bra och attraktiv så finns både en stor marknad och en stor säkerhetspotential i sådan utveckling. 92.3% av alla cykelolyckor med dödlig utgång sker i dåliga ljusförhållanden där synbarheten ytterligare minskas pga av bland annat dåligt väder. (Pitra Setiawan, department of technology and society, traffic and roads, lund university 2009, 896 pers) 7

8 METOD & MATERIAL Projektets mål är att gestalta koncept som kan ge bättre förutsättningar för en mer fungerande och lättanvänd belysning. Koncept innebär en principlösning, inte en slutgiltig design eller produktutveckling. Det hoppas vi kunna göra i en nästa fas med en tillverkare. Redan finns intressenter för sådant samarbete. Kan projektet bidra till kunskapsuppbyggnad som tillämpas längre fram i produktutvecklingsprojekt så kommer kunskapen till nytta för cyklister och deras säkerhet på ett konkret sätt. Arbetsmetoden följer en gängse gång för design- och utvecklingsprojekt Problemidentifiering Vi har utgått från en öppen problemställning; Hur kan man förbättra synligheten av cyklister i mörker. De ska ju också se vägen, vilket ger ett mervärde mot vad regelverket kräver. Research Detta gjordes bland annat med information från användare genom olika internetbaserade forum samt en enkät (där 214 pers deltog) med frågor rörande deras användande av cykelbelysning, vilka problem de hade samt vad de önskade av en ny cykelbelysning. Det visade sig att de flesta hade erfarenhet av cykelbelysningar som gått sönder och att de sedan införskaffat billigare varianter. Dessutom var det många som tyckte att cykelbelysningen oftast var för krånglig att montera. Många ville att belysningen skulle monteras för att sedan kunna lämnas kvar på cykeln. Li-ion batteri i kombination med en effektiv LED-lampa är en bra kombination för bra prestanda med mycket ljus och lång batteritid. Li-ion batterier kan laddas av en dynamo. De vi talat med i fackhandeln säger att produkterna är allmänt känsliga. De har även hjälpt oss med vilka cykelbelysningstyper som såldes bäst. Detta har hjälpt oss att få en bild av vad användarna vill ha. Genom att jämföra Svenska regelsystemet med andra nationers kan vi se styrkor och svagheter som enkelt kan förbättras. Det tyska regelverket StVZO blir en förebild eftersom den bl.a tvingar fram bättre ljus vid stillastående. Krav Vi har sammanställt krav och önskemål på funktion och form för att senare kunna utvärdera våra ideér mot dessa. Idéfas/ gestaltning Genom att ha kontinuerliga idégenereringar under projektets gång har vi kunnat stämma av dessa mot användare, experter och fackhandel Genom att skissa idékoncept och bygga skissmodeller kan man lättare göra sig förstådd i en diskussion och utvärderingar. Utvärdering Vi har utvärderat de olika idélösningarna internt, med experter och representanter för fackhandeln. 8

9 PROBLEMIDENTIFIERING RESEARCH KRAV IDÈFAS GESTALTNING UTVÄRDERING ENKÄT 214 PERSONER HAPPYMTB.SE FUNBEAT.SE CYKELFORUM.SE VAD HUR VARFÖR VEM? MIKAEL BERGKVIST KRETSLÖSNINGAR CYKELSPECIALISTEN CYKELRINGEN CYCLECORNER ENTHUSIASTER IDÉER KONCEPT? StVZO ANDRA LÄNDER 9

10 -METOD & MATERIAL- BEFINTLIGA Dynamo Det finns ett stort utbud med olika cykelbelysningar ute på marknaden. Många är enbart drivna av batterier, andra är drivna av generator som antingen är monterad i navet eller som de äldre mekaniska modellerna, monterade på framgaffeln. Alla lampor som är kopplade till generatorer är menade att monteras fast. Dynamo är att föredra ur en miljösynpunkt eftersom cyklisten alstrar sin egen energi till belysningen. Batteridrivna De batteridrivna finns i två varianter. Antingen de enkla där man helt enkelt får byta batterierna eftersom de börjar ta slut. Eller de där man kan ladda upp dem igen via USB eller 230V laddning. Kit Det finns även varianter där man säljer kit med både framlykta och baklykta i samma förpackning. Ofta är dessa kit batteridrivna utan laddningsmöjlighet. Vanligast Den vanligaste cykelbelysningen som säljs verkar vara de ej uppladdningsbara, troligtvis på grund av priset då de flesta ligger under 300 kronor. Enligt expertis inom fackhandeln verkar många köpa en ny billig batteridriven lampa varje gång den gamla gått sönder istället för att laga deras fast monterade. Detta just för att priset är lägre på dessa än vad det skulle kosta att laga de gamla lamporna. Det finns en hel del visionära produkter både som koncept och ute på marknaden; Belysning i hjälmen, grafik i LED-displayer, formbara ljuskällor, blinkers och framljus i handtagen, ljusdräkter, ljusprojektion, intergrering av belysning i cykeln, bara för att nämna några exempel. 10

11 -METOD & MATERIAL- MARKNADEN DYNAMOLAMPOR Reelight fr.429 SEK Philips fr.610 SEK Edelux fr 1500 SEK Supernova fr 1500 SEK UPPLADDNINGSBARA Knog fr. 425 SEK Sigma fr 700 SEK Topeak fr SEK Lupine fr SEK EJ UPPLADDNINGSBARA (<300 SEK SÄLJER MEST) Anonym fr.20 SEK Sigma fr. 150 SEK Cateye fr.250 SEK PR fr. 300 SEK 11

12 -METOD & MATERIAL- PROBLEM MED CYKELBELYSNING Vi ser fyra huvudområden av problem kring cykelbelysning; Synbarhet i trafiken & att se - Avstånd; hur kan övrig trafik bedöma ens position? - Se; hur mycket behöver vi se av vägen? Beror på allmänljus. - Höjd; en del har bara lampa på hjälmen vilket kan försvåra positionen - Bländning; de tyska kraven syftar till att undvika bländning. Ett faktiskt problem med kraftiga ljus. - Typ av fordon; är det en cykel som kommer? Stöld - Sticker ut; en tydlig lampa som ser dyr ut blir mer begärlig - Stöldbegärlig; är den lätt att ta med ökar benägenhet att ta den Skador - Fukt; att inte lampor klarar fukt borde framgå vid köp - Smuts; i princip som ovan - Händer när man minst behöver det - Batterierna tar slut; Tyska kravet föreskriver laddningsbarhet och indikator Montering - Krävs verktyg; minskar risk för stöld men blir krånglig att montera - Tippar / släpper; ett vanligt problem - Ingen plats på styret; det kan vara trångt på styret - Snäppe syns ej; ibland kan det vara svårt att hitta låstangent för att lossa framlampan - Två händer krävs; det finns bra lösningar för enkla sanabbfästen - Krångligt med handskar; vintertid bör en tangent utformas för att klara handskar 12

13 -METOD & MATERIAL- ANVÄNDNING AV CYKELBELYSNING (Pitra Setiawan, department of technology and society, traffic and roads, Lund university 2009, 896 pers) Komplett belysning 28% Saknas helt 39% Saknar baklykta 15% Saknar framlykta 18% Undersökningen från Lunds Universitet visar med all tydlighet hur bristerna i cykelbelysningarna ser ut; 72% har inte komplett fungerande belysning. När den informationen paras med att många cykelolyckor sker i mörker så har vi all kunskap som behövs för att ta beslut som gynnar säkerheten. Se mer info under rubriken Bakgrund. 13

14 -METOD & MATERIAL- KUNSKAP Vi har sett att det finns stora brister i kunskap om cykelbelysning både hos användarna, men även hos myndigheter. Detta blev tydligt när vi ringde till Trafikverket för att fråga om vad lagen säger angående cykelbelysning. Efter att ha kopplats fram och tillbaka mellan transportstyrelsen, Trafikverket och trafikpolisen fyra gånger hänvisades vi till en gammal lagstiftning som reviderats flera gånger innan vi hittade den rätta författningssamlingen(tsfs 2009:31). Från vår enkät och på olika cykelforum ser vi att de flesta tror att alla belysningar är godkända om de bara lyser. 14

15 -METOD & MATERIAL- - VAD ÄR GODKÄND BELYSNING? VEM BESTÄMMER? TRANSPORTSTYRELSEN? Hänvisar till trafikverket (TELEFONSAMTAL )? OKUNSKAP TRAFIKVERKET transportstyrelsen har hand om fordon TRANSPORTSTYRELSEN Det är polisen som har hand om det POLISEN Transportstyrelsen har hand om det, egentligen - VVFS 2003:21 är gällande VVFS 2003:21 (ERSATT) VVFS 2008:163 (ERSATT) VVFS 2009:11 (ERSATT) TSFS 2009:31 GÄLLER IDAG! 15

16 -METOD & MATERIAL- INTERNATIONELLT TYSKLAND (StVZO) SVERIGE (TSFS 2009:31) NEDERLÄNDERNA (TA) Det Tyska lagsystemet för trafikreglering (StVZO) är ett komplext och genomarbetat regelsystem som liknar bilars regelsystem där det finns kriterier att uppfylla inom allt från ljusbild, monteringshöjd och belysningsfärg. Dock är systemet svårt att förstå och börjar bli lite föråldrat i och med teknikens utveckling. Ett exempel på det är att diodlampor inte är godkända som belysning. (http://swhs.home. xs4all.nl/fiets/tests/verlichting/ stvzo/index_en.html) Kortfattat 6V 2,4w (12v, 5w) Inte blända Parkeringsljus 26% i 4 min Dynamo (>11kg) Batteriindikator (<11kg) Bakbelysning 250mm över mark med Z märkning Ljusbild enligt ett schema* I mörker måste cykeln även ha (utöver ringklocka och godkända bromsar)... Strålkastare fram som visar fast vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att du kan cykla i mörkret på betryggande sätt, ELLER en lykta fram som visar fast vitt eller gult ljus som tydligt kan ses på ett avstånd av 300 meter. Baklykta som visar rött ljus som tydligt kan ses på ett avstånd av 300 meter. Baklyktan får avge blinkande ljus om blinkfrekvensen är minst 200 blinkningar i minuten. Reflex bak ska vara röd, fram vit och sidoreflexerna ska vara orangegula eller vita. Vissa tillverkare sätter vit reflex i strålkastaren eller lyktan fram. Det kan ersätta den separata vita reflexen fram. Nederländernas regelsystem liknar det Svenska i sin omfattning men är om inte än mer kortfattat. Strålkastare fram som visar vitt eller gult ljus Baklykta som visar rött ljus och som sitter monterat cm ovan mark Skapades The dutch bicycle masterplan vilket var ett steg för att bland annat omprioritera vägarna i Amsterdam och få fler att använda cykeln. Detta gjordes genom att förändra stadsplaneringen. Det har visat sig vara en mycket lyckad strategi då cyklandet ökat och bilfärderna minskat markant. I staden Groning gjorde man en total omstrukturering i hela innerstaden till fördel för cykeln och gångtrafikanten. 50% 65mm LUX 50% 10m 50% 1,5 1,0 LUX 1,5 LUX 1,0 LUX 5m 4 4 Monteringspunkt * Tyska kraven i StVZO s är strikta med hur ljusbilden från cykelbelysningen skall se ut. 16

17 -METOD & MATERIAL- TYSKLAND (StVZO) + Standardisering ger tydlighet + Starkt lysande belysningar + Genomtänkt lag - Komplext att förstå - Föråldrat i och med ny teknik SVERIGE (TSFS 2009:31) + Kortfattad lag, lätt läsa - Tolkningsbara ordval - Otydligheten skapar förvirring - Sämre lampor säljs mest pga pris NEDERLÄNDERNA (TA) + Kortfattad lag + Anpassad infrastruktur + Bra användning - Tolkningsbara lagar - Svaga produkter 17

18 -METOD & MATERIAL- NY TEKNIK De två viktigaste komponenterna i en ny cykelbelysning är batteriet och ljuskällan. Batteri Mikael Bergqvist som är expert på batterier, elektronik och har ett starkt intresse för cykling var en stor tillgång för oss. Det vanligaste formatet på batterier heter AA eller AAA. De kan vara de billiga alkaliska eller laddningsbara, typ NI MH (Nickel-metallhydrid) LI-ION (Litium) batterier är dyra men blir allt billigare eftersom de blir vanligare att säljas i nya tekniska produkter som mobiler, datorer etc. Denna batterityp är mycket effektivare än NI-MH. De har en fördelaktigare karaktäristik genom att hålla jämn spänning under sin laddade tid. De ger i grunden ca 3,7 V vilket passar LED-lamporna bra. Lampa Det finns en stor mängd LEDljuskällor att välja på och ständigt nya bättre varianter som produceras. För att få effektivt ljusutbyte kan man använda en stark LED med en klar siliconlins. Detta i kombination med en reflektor där man med hjälp av geometrin kan styra ljusbilden är bra. Induktion / navdynamo Induktionstekniken i ekrarna, är vanligt förekommande i Nederländerna och Danmark. Navdynamo ger ett knappt märkbart motstånd, nackdelen är att man måste montera och integrera den i hjulet. Där finns en stor fördel med induktionsdynamo som går att eftermontera enkelt. De ger dock inte lika mycket effekt som dagens navdynamo. Den senare kan kapslas på gott och ont; bra skydd, men när den har skadats blir det komplicerat Automatik En sak som efterfrågades i vår undersökning var automatik. Att ha möjligheten att montera belysning och att den fungerar automatiskt. Det finns redan varianter på marknaden (som på vissa av Skeppshults belysningar) Att kombinera ljussensor med rörelsesensor gör att lamporna enbart lyser då det är mörkt och att cykeln rör på sig. Om man dessutom har en retarderingssensor kan man enkelt få bromsljus vilket borde vara standard på cykelbaklyktor. Det finns vissa pannlampstillverkare som redan integrerar automatiska avbländare i sina lampor. Detta innebär att man tex vid ett möte med annan cyklist skulle kunna få en automatisk avbländning. DESIGN Vi har sett designens betydelse, inte minst för Apples framgång, något som många vill kopiera, men inte ta den konsekvens det innebär. Apples satsning bakom framgången kan vara svår att föreställa sig, men kortfattat togs Ipoden fram till den konceptuella fasen. Detta från en visionärs produktidé med stöd från 35 industridesigners för att bara gestalta och idéutveckla för att få igenom konceptet till produktutvecklingfasen. En cykellampa är en typisk produkt där man värderar designen som köpare. Den ska attrahera ögat, känslan i handen men också känslan av bra funktion och kvalitet. Med nya tekniker kan lamporna göras effektiva och kompakta vilket bidrar till kvalitetskänslan. Material och känslan i strömställarens funktion och klickläge, kanske en dimfunktion som spär på omtanken och upplevelsen. Detta är faktorer vi inte kan bortse från i framtida produktutvecklingar. Cykelområdet har till viss del anammat dessa värden. Men det har långt kvar till bil- och mobildesignens designsatsningar. Knog har gjort cykelbelysningar i färgade siliconhållare som blir täta och i glada färger. Men inte med bra prestanda i ljusmängd, kapacitet eller hantering. Det har hursomhelst blivit uppskattade produkter eftersom de säljs bra till hyggligt lågt pris och sina glada färger. Vi är säkra på att man kan komma mycket längre med design för ökad försäljning och åstadkomma bättre funktion/ prestanda. 18

19 -METOD & MATERIAL Batteri / ackumulator 2. Induktion dynamo 3. Platt kabel 4. Auto / sensor / rörelsesensor 5. Power led 6. Neodymmagnet 7. Bromsljus 19

20 -METOD & MATERIAL- MONTERING Det finns tre aspekter på montering: Monteringspunkter Var fäster man cykelbelysningen för att få bäst synligt ljus och ljusbild utan att blända cyklisten eller medtrafikanter? För att synas på bästa sätt bör lamporna monteras högt utan risk för att skymmas. Styre och sadelstolpe används ofta av den anledningen. Fast montering Hur fäster man bäst cykelbelysningen för att få ett stabilt montage som inte tippar eller lossnar och som går att fästa på alla cyklar? Eftersom insex är standard på många cyklar vore det logiskt att använda. Det inger även en kvalitativ känsla som dessutom inte tippar i första taget. Men att skapa ett fäste som inte kräver några verktyg alls är attraktivt eftersom det ger möjlighet att efterdra eller montera om när som helst. Detta innebär dock att stöldrisken av fästet ökar. Snabbfäste Vilken teknik är bäst att använda vid ett snabbfäste om man vill ha en portabel funktion? Den vanligaste idag är (här kallad) SLIDE-CLICK varianten. En STEP-IN-lösning vore bra eftersom det är enkelt att montera med handskar och en hand. Dessutom kan man få ett stabilt fäste med bra balans och kvalitet. MONTERINGSPUNKTER Cykelbelysningens montering bör vara högt placerad för att optimera räckvidden och synbarheten. Vid pakethållare och/ eller cykelkorg används dessa med fördel för montering. 20

21 -METOD & MATERIAL- FASTMONTERING SKRUV SPÄNNBAND SLANGKLÄMMA ELASTISKT 2-DELAD GÅNGJÄRN Svårstulen Passar många dimensioner Kraftfull Lätt att Montera Robust Ett stycke SNABBFÄSTE TANGENT Twist-click Otydligt Påfrestande Step-in (Enhandsgrepp) Enkelt TANGENT TANGENT Slide-on Fel balans Tvåhandsgrepp 21

22 -METOD & MATERIAL- FUNKTIONER & ÖNSKEMÅL När vi talat med experter, användare, fackhandeln och entusiaster angående cykelbelysning och noterat alla deras, och våra egna, krav och önskemål sammanställdes allt i en lista. Samtidigt sammanställde vi lagstiftningens krav samt visionen om en säkrare cykelupplevelse i samma lista. Detta för att senare kunna återkomma och utvärdera våra koncept mot. Vi gjorde två listor eftersom baklykta och framlykta har olika funktioner. Vi delade upp listan i huvudfunktion, nödvändiga funktioner och önskvärda funktioner. // FRAMLYKTA SKAPA LJUSBILD (SYNAS 300m, neutralt vitt) möta lagkrav (stvzo) upplysa väg motverka bländning motstå väta tåla smuts möjliggöra montering (alla cyklar) medge reflektion (även vid avstängning) tillåta laddning Lysa minst 4 minuter (vid stopp) tillåta kombinationer (anv.) skapa intresse skapa signal (morse) tillåta fokusering möjliggöra dynamoladdning minimera pris(<300 SEK) medge Variation tillåta montering (fast) visa batterinivå motverka glömska tillåta laddning tillåta snabbmontering möjliggöra enhandsmontering minimera stöld minimera förstörelse möjliggöra montering (med handske) möjliggöra kontroll (en hand) minimera storlek agera automatiskt 180 synbarhet PRODUKT HUVUDFUNKTION NÖDVÄNDIGA FUNKT. ÖNSKVÄRDA FUNKT. 22

23 -METOD & MATERIAL- PRODUKT HUVUDFUNKTION NÖDVÄNDIGA FUNKT. BAKLYKTA SKAPA LJUSBILD (SYNAS 300m, rött) möta lagkrav (stvzo) upplysa väg motverka bländning motstå väta tåla smuts möjliggöra montering (alla cyklar) medge reflektion (även vid avstängning) tillåta laddning parralell ljusstråle ÖNSKVÄRDA FUNKT. tillåta kombinationer (anv.) skapa intresse möjliggöra dynamoladdning minimera pris (<300sek) medge variation tillåta montering (fast) visa batterinivå motverka glömska tillåta snabbmontering möjliggöra enhandsmontering minimera stöld minimera förstörelse möjliggöra montering (med handske) möjliggöra kontroll (en hand) minimera storlek agera automatiskt indikera inbromsning 180 synbarhet 23

24 RESULTAT Idéfas/gestaltning Efter research och kravspecifikation kan idélösningar gestaltas. Från enkla skisser till modellskisser och skisser i CAD som illustrerar olika koncept. Cykellampor har en tacksam storlek för att arbeta i skala 1:1 för bedömningar. Lätt att både bygga och bedöma. Bästa monteringspunkterna med / utan pakethållare & korg 24

25 AA AA -RESULTAT- En optimering av cykelbelysningen och inte minst fästet. Integrering i cykeln. 25

26 -RESULTAT A- KONCEPT A. FRAMLYKTA (SIDVY) Konceptets fokus är en robust lampa som är enkel att ta med och sätta fast. I regel på styret. Användarvänlighet är viktigt i bra produkter, det vill vi ta fast på här; Vi ser det angeläget att kunna lossa lampan enkelt med en hand. Även med handske för de som cyklar under de kalla perioderna, då blir produkten användarvänlig. Fästet är gjort för att sitta på plats och inte lossna, den bör ha friktionsytor och kraftfull skruv för att monteras ordentligt fast på cykeln/styret. Många lampor sitter löst på cyklarna och får ofta fel riktning. Batteriindikator är krav i Tyskland på cyklar under 12 kg, en bra funktion som visar när det är dags att ladda batteriet. Av- och på knappen ska vara enkel att hantera, se läget på och förstå. Idag är det vanligt att man ska stega till olika lägen, vilket kan förvilla. Batteriet är mellanstort med stor kapacitet och laddningsbart; 18X65mm. 180 synbarhet Svagt ljus (3) (4) (5) (6) Riktad huvudstråle framåt, nedåt för att minska bländrisken + - (2) (1) (7) (8) 26 (1) Releasetangent (2) Lins/reflektor (3) Batterinivåindikator (4) Li-ion Batteri (5) Laddning miniusb (6) Helljus / Halvljus / Av (vrid) (7) Skruvfäste (8) Friktionsyta Möta lagkrav (stvzo) Motstå väta (KVALITET) Tåla smuts (KVALITET) Montering (KVALITET) Tillåta laddning (LI-ION BATTERI + MINI USB) Lysa minst 4 minuter (BATTERI) Visa batterinivå (LED) Tillåta snabbmontering (STEP-IN FÄSTE) Möjliggöra enhandsmontering (TANGENT) Minimera stöld (MEDTAGBAR LAMPA) Minimera storlek (OPTIMERA) 180 synbarhet (KONTROLLERAD LJUSBILD)

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

2007 LILJEBERG TRADING AB,

2007 LILJEBERG TRADING AB, Cykelbroschyr 2007 LILJEBERG TRADING AB, Sankta Gertruds väg 28, 231 53 Trelleborg www.tritonbike.com Svensk montering JE Liljeberg Trading AB i Trelleborg tillverkar och marknadsför Triton cyklar och

Läs mer

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

EXTRALJUSTEST Särtryck från. Vi Bilägare nr 18

EXTRALJUSTEST Särtryck från. Vi Bilägare nr 18 EXTRALJUSTEST Särtryck från Vi Bilägare nr 18 test stora extraljus Bländande uppvisning Det är inte extraljus från Hella eller Bosch som når längst på vägen. Där heter vinnaren Lightforce. Men det sker

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Ny strategi för säker cykling

Ny strategi för säker cykling April, 2014 Ny strategi för säker cykling Vilka är dagens problem med brister på cyklar enligt Trafikverkets rapport SÄKRARE CYKLING? Fel på cykeln, 5% Tvärstopp p.g.a. handbroms, 5 % Inbromsning, 4% Klivit

Läs mer

Extremt ljusstarka lampor med ett avancerat linssystem

Extremt ljusstarka lampor med ett avancerat linssystem INOVA är världsledande när det gäller ljusstarka handhållna diodlampor. INOVA lampan är perfekt för yrkesfolk som har behov av en kraftfull, smidig, stötsäker och tålig kvalitetslampa liksom för friluftsfolk,

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Tjäna pengar till föreningen eller skolklassen.

Tjäna pengar till föreningen eller skolklassen. Föreningspartner.se Tjäna pengar till föreningen eller skolklassen. Ert mål,är vårt mål info@foreningspartner.se Ficklampa LED artikelnr 105038821 Pris 200kr Mycket kraftfull proffslampa i aluminium för

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

NOVIPro LED-lampor. Flash Pen

NOVIPro LED-lampor. Flash Pen NOVIPro LED-LAMPOR NOVIPro LED-lampor Väldigt kraftfulla LED-lampor. Robusta och med extra hög kvalitet, avsedda för den professionella användaren. NOVIPro LED-lampor har en koncentrerad och fokuserad

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

50 kr till laget/klassen per såld produkt!

50 kr till laget/klassen per såld produkt! plats för din förenings logotype produkter 2015-2016 Jag som säljer heter:... ledbelysning övriga ledprodukter batterier 50 kr till laget/klassen per såld produkt! Ditt köp förverkligar drömmar! innehåll

Läs mer

Manual el assisterad cykel

Manual el assisterad cykel MyEco Manual el assisterad cykel Modell: E-City I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Bild på E-City cykeln sid 2 Justering av styret sid 3 Cykla på en el assisterad cykel sid 4 Lampa, bromsar, underhåll

Läs mer

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR NOVIPRO BYGG-EL GUMMIKABEL Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För att underlätta förvaring, ingår

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r

Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Produktbeskrivning... 5 2.1 Så kommer du igång... 5 3. Inställningar före användning... 6 3.1 Styre... 6 3.2 Sadel... 7

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

CYKEL LIV om cyklar, hälsa och utrustning

CYKEL LIV om cyklar, hälsa och utrustning CYKEL LIV om cyklar, hälsa och utrustning Du är smart Vilken typ av cyklist är du? Gillar du att ta i så att det känns i hela kroppen eller glider du hellre fram utan brådska, med solen i ansiktet och

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

Vi älskar motvind! Team EcoRide Göteborg 2015

Vi älskar motvind! Team EcoRide Göteborg 2015 Vi älskar motvind! Det är nu 2015 och intresset för våra elcyklar och dess möjligheter är inspirerande. Det är spännande att få uppleva hur allt fler väljer elcykeln framför bilen. Genom minskad förbrukning

Läs mer

TRANSPORT Produktkatalog 2013

TRANSPORT Produktkatalog 2013 TRANSPORT Produktkatalog 2013 DET ÄR TREVLIGT OCH HÄLSOSAMT ATT CYKLA DET GÖR FÖRDELARNA MED CYKEL PÅ JOBBET ÄNNU INTRESSANTARE På Monark Exercise är vi specialister på cyklar för speciella behov - allt

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 AFS Fokuseringsmagi i fickformat High End Längd 94 mm Vikt 31 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 6 h** Räckvidd 45 m* Tekniska

Läs mer

Ingår i leveransen: 4x AAA-batterier, bruksanvisning, utbytbart pannband

Ingår i leveransen: 4x AAA-batterier, bruksanvisning, utbytbart pannband LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * H7.2 Vikt Ljusflöde Batterier High End Power 165 g Boost: 250 lm* Power: 200 lm* Low Power: 20 lm* 4 x AAA 1,5 V Kapacitet 7,2 Wh *** Boost: 7 h** Power:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FAMILJEN

VÄLKOMMEN TILL FAMILJEN BRUKSANVISNING VÄLKOMMEN TILL FAMILJEN Du har valt att köpa den hopfällbara cykeln Btwin Tilt och det tackar vi för. STOPP Före användning, läs denna bruksanvisning noga. Det kommer att hjälpa dig att

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

PRODUKTBLAD JF GROUP AB STNSBERGSGATAN 8D 598 31 VIMMERBY

PRODUKTBLAD JF GROUP AB STNSBERGSGATAN 8D 598 31 VIMMERBY PRODUKTBLAD JF GROUP AB STNSBERGSGATAN 8D 598 31 VIMMERBY PRODUKTER Denna kabel passar till: Iphone 3, Iphone 4, Iphone 4S, ipad 2, Ipad 3, ipod touch 4, ipod nano 6, ipod nano 5, ipod touch 3, ipod touch

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen?

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen? Belysning sida 1 I flera av de tidigare delkurserna har det varit tal om ljus. Du har fått klart för dig att växter behöver ljus, men du sitter säkert med en mängd frågor kring det här med ljus. Det blir

Läs mer

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka LENSER * P5 E Ljusproffs med styrka High End Längd 100 mm Vikt 62 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Effekt 4,2 Wh*** Brinntid 20 h** Räckvidd 75 m* Tekniska data Enastående kvalitet och tidlös formgivning

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen Trafiksäkerhetsinformation i kommunen I Munkfors är en trafiksäkerhetsinformatör anställd. Arbetet med trafiksäkerhet är ett projekt som startade 3 februari 2003 i samverkan med sex andra kommuner och

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR

SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR Det fina med tre hjul eller hur ALLA ska kunna cykla. Varför ska man sluta cykla när man blir äldre? Eller varför ska man inte få möjligheten att uppleva en cykeltur om

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Minilampan med snabb fokusering. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Minilampan med snabb fokusering. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 BM Minilampan med snabb fokusering High End Längd 103 mm Vikt 36 g Ljusflöde 16 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 7 h** Räckvidd 25 m*

Läs mer

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 FLEXILUX, BOLLSKYDD, TEXTSKIVOR & PIKTOGRAM SIDA 10 LYSRÖR,

Läs mer

BIGmack. Bruksanvisning. 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön

BIGmack. Bruksanvisning. 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön Bruksanvisning BIGmack 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

Hälsotrampare Kick-off tisdag 3 april

Hälsotrampare Kick-off tisdag 3 april Hälsotrampare Kick-off tisdag 3 april Syfte och mål Syftet är att få deltagarna som har för vana att köra bil att byta färdsätt och bli mer fysiskt aktiva positiva hälsoeffekter för deltagarna är; frisk

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth Sladdlös frihet Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth MIN JAKTHUND TESTAR MIN JAKTHUND Tänk dig att du rör dig fritt omkring i skog och mark med din hund. Samtidigt så kan du diskret kommunicera med

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

SUPERVISION SVXLS40. Pris: 6 675 kr/st. Räckvidd: 205 m. Som ett arbetsljus det lyser överallt! Ett imponerande ljusutbyte från endast 80 watt.

SUPERVISION SVXLS40. Pris: 6 675 kr/st. Räckvidd: 205 m. Som ett arbetsljus det lyser överallt! Ett imponerande ljusutbyte från endast 80 watt. T E S T E X T R A L J U S Pris: 6 675 kr/st. Räckvidd: 5 m Gediget aluminiumhus och påkostad konstruktion. SUPERVISION SVXLS4 Med 4 lysdioder blir ljusbilden mycket jämn, bred, hög och låg. Det lyser överallt!

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * SEO 3. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * SEO 3. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * SEO 3 Icke-bländande rött -ljus 3 Power s (med blinkfunktion) 100% low power 15% signal 3 White High End s 1 Red High End Vikt 96 g Ljusflöde 90 lm* Batterier

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack Instruktioner och förslag till användning av BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack LITTLEmack Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792

Läs mer

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr.

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr. Boreskop Kompakt inspektionsinstrument för inspektion av hålrum, spår m.m. med en diameter från 0,3 mm och ett djup från 5-250 mm. Instrumentet består av ett optiskt huvud innehållande linser, spegel och

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

AdHoc. Fiber Projj. Ljusgivare för fiberoptik. Detta dokument refererar till: Hårdvaru revision rev 1.0 2005-02-11 LjusDesign AB 2008-01-18

AdHoc. Fiber Projj. Ljusgivare för fiberoptik. Detta dokument refererar till: Hårdvaru revision rev 1.0 2005-02-11 LjusDesign AB 2008-01-18 AdHoc Fiber Projj Ljusgivare för fiberoptik Detta dokument refererar till: Hårdvaru revision rev 1.0 2005-02-11 LjusDesign AB 2008-01-18 Index Om manualen till AdHoc - Projj... 3 Vad är AdHoc... 4 Vad

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det 2. Svart låda Hur gör man Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det Skåpet: Det enda vi kan se är ljus. Vi kan inte se hundar, bilar, bollar eller

Läs mer

Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark

Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Handledare: Jonathan Fagerström Kurs: Introduktion till ingenjörsarbete, 7.5 HP Sammanfattning Apoidea beställde en undersökning av olika

Läs mer

Ladda dina prylar var du vill, när du vill.

Ladda dina prylar var du vill, när du vill. Ladda dina prylar var du vill, när du vill. Ladda dina prylar var du vill, när du vill. NY TYP AV FRIHET Laddning är inte längre en fråga om två hål i väggen utan kan nu följa med dig, var du än befinner

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155 MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Micro 4 DC-155 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida

Läs mer

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning

MODERNUM SMART batteriladdare. som omdefinierar begreppet smart laddning MODERNUM SMART batteriladdare som omdefinierar begreppet smart laddning Innehåll Smart laddning - enklare för dig 3 Smart 20, 12V 2A 4 Smart 50, 12V 5A 5 Smart 100, 12V 10A 6 tillbehör 12V-laddare 7 SMART

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Fovea LED Året är 1996 och Fovea presenteras för första gången på belysningsmässan i Hannover. Den första armaturen i världen designad för det nya smala T5-lysröret var född. Nu är det dags för nästa generationsskifte,

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se PJ-600 Mobila skrivare Dessa kompakta mobila skrivare erbjuder en hållbar mobil utskriftslösning. Denna lösning kan användas ute på fältet av alla som arbetar med försäljning, service, logistik samt säkerhets-

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer