Solceller för framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solceller för framtiden"

Transkript

1 Solceller för framtiden Ellen Moons Karlstads universitet Avdelningen för fysik och elektroteknik Fysikdagarna 2010 Karlstads universitet, 7-9 oktober

2 Elektricitetskonsumtion TWh Sveriges elförbrukning på ett år 15 MWh Sveriges elförbrukning per invånare på ett år Enbart fem länder konsumerar mer el per invånare än Sverige. Källa: Faktablad Svensk Energi AB, terawattimme, TWh, (10 12 Wh) är energin som motsvarar vad villor använder i hushållsel, varmvatten och uppvärmning under ett år.

3 Elektricitetsproduktion 150 TWh Sveriges elproduktion på ett år. Nästan hälften vattenkraft hälften kärnkraft. ~10% från fossil- och biobränslebaserad produktion och vindkraft. Källa: Energiläget 2009, Energimyndigheten. Relativt konstant sedan 1990.

4 Global elproduktion TWh Global elproduktion på ett år. Ungefär 70% från fossila källor. Globalt har elproduktionen ökat kraftigt (fördubbling), framför allt från fossila bränslen. Källa: Energiläget 2009, Energimyndigheten.

5 Energianvändning i Sverige TWh Sveriges totala energianvändning på ett år 216 TWh förluster En tredjedel av all energi som används i Sverige är i form av el. Källa: Energiläget 2009, Energimyndigheten.

6 Energitillförsel i Sverige TWh Sveriges energitillförsel år /3 del från fossila källor. 1/3 del från förnybara källor. 1/3 del från kärnkraft. Källa: Energiläget 2009, Energimyndigheten.

7 Global energitillförsel TWh Global energitillförsel på ett år. 80% fossila bränslen. 13% förnybara källor. 6% kärnkraft. Källa: Energiläget 2009, Energimyndigheten. Den globala energitillförseln ökar kraftigt; framför allt fossila bränslen.

8 Fossila och förnybara energikällor Fossila energikällor Dessa finns i begränsade, men mycket stora, lager och nybildas mycket långsamt. Stenkol, olja, naturgas Uran (kärnbränsle). Hållbarhet Förnybara energikällor Energikällor som hela tiden förnyar sig. Vind-, våg-, och vattenkraft (flödande) Biomassa (solbaserad) Solenergi Geotermisk energi Mellanting Torv återbildas relativt långsamt och är därför ett mellanting mellan förnybara och fossila bränslen. Förbränning bidrar till CO 2 utsläpp. Klimatpåverkan

9 Mål och framtidsscenarier Mål EU: Minst 20% energi från förnybara källor år Mål Sverige Minst 49% förnybar energi 2020 (förnybarhetsdirektiv) Minst 50 % förnybar energi 2020 (regeringen) Minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 2020.

10 Scenariot 2050 KVA energiutskott Energitillförsel 2008 och 2050 för Sverige och Globalt 33% 32% 35% 8% 35% 57% 81% 6% 13% 53% 12% 35% Energieffektivisering. Kraftig minskning av fossila energikällor. Källa: Om Energin 2050, KVA; Sveriges Energikarta, maj 2010

11 Scenariot 2050 KVA energiutskott Elproduktion 2008 och 2050 för Sverige och Globalt Elektricitet blir den viktigaste energibäraren i framtiden! (1/7 1/4) Källa: Om Energin 2050, KVA Sveriges Energikarta, maj 2010

12 Kan förnybara energikällor täcka våra energibehov i framtiden? GPEC = global energitillförsel per år = TWh/år = 16 TW scenariot 2050: TWh/år = 19 TW Source: Nitsch, F.: Technologische und energiewirtschaftliche Perspektiven erneuerbarer Energien. German Aerospace Center

13 Solljus - instrålning 174 PW solenergi träffar jorden. 1 PW = W 86 PW = TW når jordytan (kontinenter och oceaner) = 5000 gånger vår globala energikonsumtion. Om hela energibehovet kunde uttryckas i form av el, räcker det att täcka 0,3% av jordens yta med 10% effektiva solceller, eller ungefär 5% av Saharas yta för att täcka hela världens energibehov. Within 6 hours deserts receive more energy from the sun than humankind consumes within a year. Dr. Gerhard Knies, Chairman DESERTEC Foundation

14 Hur används solens energi? Fotosyntes Naturlig Artificiell Solvärme Solel Solfångare för varmt vatten Solugn för matlagning Solceller och fotovoltaiska solkraftverk Termiska solkraftverk: Heliostatspeglar koncentrerar ljus till ett högt torn med ångturbin PS20 och PS10 solkraftverk, Sevilla

15 Solel: Dagens solceller solcell modul solkraftpark Fördelar solceller: ren, lokal direkt el. Inga utsläpp. Ingen transport

16 Hur fungerar en vanlig solcell? Solljus absorberas. Ljusets energi frigör elektroner som blir rörliga. Ett elektriskt fält vid gränssnittet mellan n- och p-si gör att elektronernas rörelse får en riktning (mot en av kontakterna). Ström uppstår i den externa kretsen.

17 Energidiagram

18 Hur bra är solcellen? ström/spänningsdiagram Strömtäthet (milliampère/cm 2 ) Solcellen genererar ström utan pålagd spänning kortslutningsström I sc i mörker i solljus Spänning (Volt) Spänning utan ström öppenkretsspänning V oc Punkt av maximal effekt P max FF (fill factor) = P max /V oc.i sc Standardvillkor för belysning: P ljus =1000 W/m 2,25 C, Air Mass 1,5

19 Vad kan man förvänta sig? 1:a generationen - kristallint kisel Solcell enkristallint Si 18%; rekord: 25,0% multikristallint Si rekord: 20,4% * Teoretisk limit för en enkel solcell: ~30%

20 Solpanel REC Peak energy series (multikristallint Si) Storlek 1,65 m 2 Vikt 18 kg Verkningsgrad 14,2 % Max Effekt 235 W P Förväntad livslängd (80% power) > 25 år Pris ~ 600 eller ~ 3/W P Energy pay-back time 1 år Watt peak (W p ) = P max under standardvillkor för belysning. Källa: REC Scanmodule, Glava

21 Solkraftverk Sarnia, världens största fotovoltaiskt solkraftverk. Enbridge, Canada. Startas oktober 2010 Kapacitet 80 MW, energibehovet för mer än hushåll.

22 Andra material? 2:a generationen - Tunnfilmsceller Amorft kisel: 9,5% Nanokristallint kisel: 10% Nya material: CIGS (Cu(In,Ga)Se 2 ): 19,9% CdTe: 16%

23 Vilka material? 3:e generationen VHESC (very high efficiency solar cell) Dyra material, multi-junction, linser 42 % Billiga solceller - masstillverkning Grätzelceller TiO 2 + färgämne 11 % Organiska solceller: Molekylära skikt (vakuum) Polymersolceller (lösning) 7,4 % Källa: Green, M.A., Prog. Photovolt: Res. Appl. 2008; 16:61, uppdaterat 2010.

24 Världsrekordkarta 3 G 2 G 42% 1 G 3 G 25,0% 20,4% 20,0% 11% 7,9% Källa: Lawrence Kazmerski, National Renewable Energy Laboratory (USA),

25 När kommer genombrottet? Grid parity: Tidspunkten när priset för el från förnybara källor är lika dyrt eller billigare än nätel. Price Grid electricity GRID PARITY Källa: BP Solar Time

26 0.40 Grid parity scenario: /W installed California-Tier 4 Average price for households (EUR/kWh) Sweden Norway Netherlands Germany New York Italy Japan Australia California Hawaii France 0.10 Finland UK South Korea Texas Spain Greece China India Insolation (Sunhours) (kwh/m 2 /year) Source: Eurostat; PV Policy group; PG&E; CIA country files; Public policy Institute New York; McKinsey&Company, REC Assumptions: Annual increase in average electricity prices for households 8 percent

27 Varför forska vidare? Priset ( /W p ) behöver gå ner Mål: < 0,5 / W p Nya material Låga tillverkningskostnader Olika solceller för olika tillämpningar kiselsolceller är effektiva men spröda, tunga, och icke-formbara. Nya tillämpningsområden Mobil energiförsörjning Integrering i andra produkter Intressanta forskningsfrågor att lösa

28 Prof. Alan Heeger, Nobelpris i kemi "for the discovery and development of conductive polymers".

29 Mobil energiförsörjning

30 Concept design Orange solar-powered tent Photovoltaic textile The solar powered tent has a rocking heated groundsheet, wireless hub and magnetic induction charging pouch. glo-cation technology

31 Varför plastsolceller? Fördelar: Stor mängd av möjliga material Billiga att tillverka skikt från lösning På olika underlag Kompatibel med tryckteknik, roll-to-roll Flexibla, tunna och lätta solceller Synergieffekter med LEDs Utmaningar: Öka verkningsgraden Öka stabiliteten och livslängden Öka förståelsen av kritiska faktorer i tillverkningen och prestanda Konarkas PowerPlastic

32 Tillverkning av tunna skikt Polymerer i lösning Spin-coating källa: American Dye Source Ltd., Canada När provet snurras fort sprider sig droppen och avdunstar lösningsmedlet. Ett tunt skikt (~0,1 µm) av halvledande polymer(er) Fler olika material i lösningen ger blandade skikt

33 Polymersolceller Elektriska kontakter till polymerskiktet U Toppelektrod, Al Aktiva lagret: polymer eller blandning Ljus Bottenelektrod, transparent ITO Substrat, glas Framtidspotential: grafen som kontaktmaterial Nobelpris Fysik 2010

34 Hur fungerar en polymersolcell? ITO Al 1. ljus absorberas 2. donor exciteras, e-h par bildas ljus e-h paret tar sig till ett gränssnitt 4. e-h paret separeras i e- och h+ 5. elektronen överförs till acceptorn e - elektrondonor elektronacceptor typ p material (e-donor) typ n material (e-acceptor) 5. Laddningstransport e-acceptor transporterar negativa laddningsbärare e-donor transporterar positiva laddningsbärare

35 Polymer/fullerenblandning e - elektrondonor elektronacceptor Exempel: elektrondonor: APFO-3, en polyfluorencopolymer elektronacceptor: PCBM, en C 60 -derivat Polymersyntes: Mats Andersson, CTH Prof. Akira Suzuki, nobelpris i kemi 2010, tillsammans med prof. R. F. Heck och prof E. Negishi "for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis".

36 Vilka frågor studeras? Nya polymerer Som absorberar en större del av solens spektrum Som har högre ledningsförmåga (högre laddningsmobilitet) Nya materialkombinationer Polymer/polymer Polymer/molekyl Polymer/nanopartikel Arkitektur (morfologi) Planär: två lager med plant p/n-gränssnitt. Blandning: n- och p-materialen blandade i skiktet på nanoskala. Ger ett distribuerat gränssnitt. Fasseparerade områden med n- och p-material. Metoder att uppnå en viss arkitektur (under spincoating) Nya analysmetoder för att förstå sambandet mellan material och prestanda strukturen i skiktet. optiska och elektriska egenskaper, speciellt lokalt, nära gränssnittet.

37 Morfologi Spontan blandning Planär struktur För litet gränssnitt ger för få laddningar Problem med laddningstransport Kontrollerad blandning Större gränssnitt och bättre laddningstransport källa: Fan Yang, Max Shtein & Stephen R. Forrest Nature Materials 4, (2005)

38 Forskningsfrågor relation morfologi-prestanda Fasseparation uppstår spontant mellan komponenterna i skiktet under tillverkningsprocessen. Solceller: Ström/spänningkarakteristika Styra fasseparationen så att laterala eller vertikala strukturen uppstår. I) Mulilagerstruktur II) Bilager III) Homogent skikt Struktur/Morfologi Sammansättning Solcellstestning

39 Metoder AFM - Ytstruktur SIMS Bulk sammansättning NEXAFS Ytsammansättning I-V mätningar - Komponenter

40 Samarbeten/kontakter Materials synthesis Materials characterisation polymers CTH nanoparticles KaU, Perugia electrochemical CTH optical KaU Solar cells characterisation KaU, LiU, Augsburg fabrication KaU modeling Braga Polymer Solar Cells Blends thermodynamics JU Kraków Stability? Thin film characterisation Scale-up?? structure KaU composition AGH Kraków optical KaU

41 Framtiden Integration of technologies Organic-inorganic hybrid solar cells Integration of solar power Solar cells on texile, plastic, paper, packaging materials, steel Integration of solar energy Solar cell education

42 Forskarfredag 2010 Långserud skola åk 5&6

43 Tack Doktorander och postdoks Ana Sofia Anselmo Cecilia Björström- Svanström Sudam Chavhan Svante Nilsson Kollegor fysik och fysikalisk kemi, Kau Samarbetspartners Mats Andersson (CTH), Olle Inganäs (LiU) Andrej Bernasik, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski (Krakow) Andreas Opitz, Ulli Hörmann (Augsburg) Marta Ramos (Braga) Finansiering Nätverkforskarskolan för materialvetenskap Vetenskapsrådet Energimyndigheten EU, Marie Curie Host fellowships

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Byggnadsintegrerade solceller. - Verkningsgrad och temperatur. Carl Lind och Filip Lindgren. Energiingenjör 180hp.

EXAMENSARBETE. Byggnadsintegrerade solceller. - Verkningsgrad och temperatur. Carl Lind och Filip Lindgren. Energiingenjör 180hp. Energiingenjör 180hp EXAMENSARBETE Byggnadsintegrerade solceller - Verkningsgrad och temperatur Carl Lind och Filip Lindgren Energiteknik 15hp Halmstad 2015-06-22 Sammanfattning Byggnadsintegrerade solceller

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN. Solenergi kan bli en av världens största industrier

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN. Solenergi kan bli en av världens största industrier FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN Solenergi kan bli en av världens största industrier Solenergi En fördjupningsstudie av solenergi inom projektet Framsyn

Läs mer

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige

IEA PVPS. Nationell översiktsrapport. av solcellsinstallationer i Sverige Nationell översiktsrapport av solcellsinstallationer i Sverige 2009 IEA PVPS Foto: Per-Oskar Westin Framställd för IEA PV Power Systems programme Finansieard av Energimyndigheten International Energy

Läs mer

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem Intelligent Energy Europe Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem SECURE Production: City of Malmö May 2008. The sole responsibility for the content of this report lies with

Läs mer

Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt

Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt Avdelningen för Byggnadsfysik Examensarbete TVBH-5073 Lund 2014 Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt Oliver Anelin Sandefeldt Robin Andréasson Oliver

Läs mer

Geotermisk energi. - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog

Geotermisk energi. - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog Geotermisk energi - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog Göteborgs Universitet, 2005 Introduktion...3 Geotermisk energi idag...3 Den geotermiska gradienten...3

Läs mer

Energi och Miljöteknik

Energi och Miljöteknik Energi och Miljöteknik Sammanfattande kompendium över kursinnehållet i kursen Energi och Miljöteknik vid Uppsala Universitet vårterminen 2011 Författare: Andreas Meisingseth Jakob Sahlström Förord Vi har

Läs mer

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solar installation at Schenker -pilot project to product Tanja Lundberg Sofia Wånge EXAMENSARBETE 2013 Maskinteknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Elektrobränslen - en kunskapsöversikt

Elektrobränslen - en kunskapsöversikt Elektrobränslen - en kunskapsöversikt Alexandra Nikoleris Lars J. Nilsson Rapport nr 85 April 2013 ISSN 1102-3651 ISRN LUTFD2/TFEM--13/3076 SE + (1-34) ISBN 978-91-86961-11-4 Dokumentutgivare, Dokumentet

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Solvärme på Utö. Johan Jakobsson Johanna Stålered

Solvärme på Utö. Johan Jakobsson Johanna Stålered Solvärme på Utö Johan Jakobsson Johanna Stålered Bachelor of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2012-015 BSC SE-100 44 STOCKHOLM Bachelor of Science

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Sveriges elsystem & smarta nät Christofer Sundström 13 april 2015 Outline 1 Elmarknad Energibehov & kraftkällor Prissättning Mikroproduktion 2 Smarta Elnät Definition

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Biodrivmedel nu och i framtiden

Biodrivmedel nu och i framtiden RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET APRIL 2013 Biodrivmedel nu och i framtiden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets uppfattning

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Investeringar i solenergiteknologi. byggnader i Sverige

Investeringar i solenergiteknologi. byggnader i Sverige Avdelningen för Byggnadsfysik Examensarbete TVBH-5068 Lund 2013 Investeringar i solenergiteknologi på kommersiella byggnader i Sverige Hur lönsamt är det? Niclas Daniels Maria Olsson Investeringar i solenergiteknologi

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Avdelningen för fysisk resursteori CHALMERS GÖTEBORGS UNIVERSITET Göteborg, november 2003 Sammanfattning Energianvändningen på jorden är en av

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:02 LÖSNINGAR PÅ LAGER Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning Titel: Lösningar på lager - Energilagringstekniken

Läs mer

Pumpade Vattenkraftverk

Pumpade Vattenkraftverk Umeå Universitet 2010-03-16 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Pumpade Vattenkraftverk Projekt inom kursen Energilagringsteknik C Anders Håkansson anha0075@student.umu.se Anton Isaksson anis0005@student.umu.se

Läs mer

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Malmö stadsbyggnadskontor Sammanfattning Innehåll Sammanfattning...2 Inledning...4 Visioner och mål...6 Effektivare energianvändning...8

Läs mer

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Henrik Persson Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen Energisystem LIU-IEI-TEK-A--08/00271--SE 1 2 Sammanfattning

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer