PREMODUL. Skorstenssystem. Skorsteinssystem Savupiippujärjestelmä. Installation Instructions. SE Installationsanvisning 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PREMODUL. Skorstenssystem. Skorsteinssystem Savupiippujärjestelmä. Installation Instructions. SE Installationsanvisning 1"

Transkript

1 Installation Instructions IAV SE-EX PREMODUL SE Installationsanvisning 1 NO Installasjonsveiledning 28 FI Asennusohjeet 56 Skorstenssystem Skorsteinssystem Savupiippujärjestelmä

2 Bäste Premodul - ägare En minst lika viktig del som kaminköpet är valet av skorsten. Du ska tryggt kunna lita på att skorstenen på ett säkert sätt transporterar bort rökgaserna. Premodul är utvecklad och typgodkänd för att ge maximal säkerhet och prestanda tillsammans med våra eldstäde r. Tack vare att Du valt Premodul får Du också hela lösninge n från skorstenshuv till takgenomföringar och anslutningar till våra kaminer. Valet av Premodul ger Dig trygghet hela vägen. Innehållsförteckning Allmänna råd... 2 Översiktsbild skorstensbenämningar... 3 Håltagning i tak... 4 Genomföring av bjälklag och väggkonstruktion Inbyggnad i omslutande schakt... 5 Montering av tätning... 5 Montering av skorstensmodul... 6 Montering av halvisolerad startmodul... 7 Montering av vinkel vid sidodragning av skorsten... 8 Montering av fristående 90 vinkelmodul... 9 Montering av vägghängd 90 vinkelmodul... 9 Montering av underbeslag för fyrkantig skorstenshuv Montering av nederbeslag för fyrkantig skorstenshuv Montering av fyrkantig skorstenshuv Uppstigningsanordning till fyrkantig skorstenshuv Montering av underbeslag för rund skorstenshuv Montering av nederbeslag för rund skorstenshuv Montering av rund skorstenshuv Montering av arbetsbrygga till rund skorstenshuv Utvändig montage längs en yttervägg Montering av väggfäste Montering av regnskydd Montering av arbetsbrygga till skorsten utan skorstenshuv

3 Kvalitetsgodkännande Skorstenen har provats av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och uppfyllt gällan de regler för både CEmärkning och de högre kraven för P-märkning. CE-märkningsnummer: 0402-CPD P-märkningsnummer: Tillverkarförsäkran Tillverkning av produkten har skett i enlighet med de handlingar som ligger till grund för respektive godkännandebevis och därtill hörande krav på tillverkningskontroll. Avsedd användning Skorsten för anslutning till eldstäder med en värmeeffekt av högst 60 kw och som har en rökgastemperatur vid normal drift av högst 450 C. Märkning När skorstenen är monterad skall typskylten appliceras på skorstenens yttermantel. Fyll i installationsdatum och placera skylten där den är åtkomlig att läsa. Typskylten bipackas i kartongen märkt med artikelnummer: /099818/ OBS! Installation av eldstad skall anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten. Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant. Skorstensfejarmästaren skall informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov. Vid installationen föreligger risk för att falla från högre höjder. Vi anmodar därför att använda byggarbetsställning eller annan säkerhetsutrustning vid installationen. EC-deklaration om överensstämmelse Produkt som omfattas av denna deklaration Produkttyp Typbeteckning Typ enl. standard Avsedd för användning Bränslen Max rökgastemperatur Särskilda villkor Systemskorsten av metall Premodul SS-EN : T450-N1-D-Vm-L20080-G(50) Skorsten för eldstäder med maximal effekt 120kW Vedbränsle, gas 450 C Inga Tillverkare Namn Tillverkningsställe Adress Tillverkningsställe Adress NIBE AB/NIBE Brasvärme Markaryd Box 134, Skulptörvägen 10, SE MARKARYD Osby Molnvägen 1, Osby 0402 Tillverkningskontroll av godkänt organ Namn SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Adress Box 857, SE BORÅS Rapport nr / datum 0402-CPD / 19 december CPD / 30 augusti 2006 Markaryd Niklas Gunnarsson Affärsområdeschef NIBE Brasvärme Bilagor Monterings- och installationsanvisning NIBE AB/NIBE Brasvärme Box 134, SE MARKARYD SS-EN Flerväggig systemskorsten av metall Premodul SS-EN : T450-N1-D-Vm -L20080-G(50) Tryckhållsfasthet: Maximalt 15 m skorstenslängd Flödesmotstånd: 0,15 ym Värmemotstånd: 0,36 m 2 K/W vid T550 C Resistens mot soteld: Godkänd Max offset: 4,5m, nedböjning 5 mm Draghållfasthet: 0,5 kn Maximalt 6 m mellan fästpunktens gällande sidodragning av 27 /38 /45. Maximalt 2 m fristående utomhus över tak utan stag.

4 ALLMÄNNA RÅD Allmänt Vi uppmanar er att noggrant läsa igenom anvisningen och bevara den för framtida bruk. Denna anvisning innehåller instruktioner om hur Premodul skorstenssystem skall installeras i en familjsbostäder. I flerfamiljsbostäder ställs krav på brandavskiljande celler, i förekommande fall måste skorstenen omslutas av ett schakt som uppfyller brandteknisk klass EI60. Premodul är godkänd enligt europanorm SS EN och har erhållit klassificerings koden T450-N1-D-Vm-L20080-G(50). Skorstenen uppfyller dessutom SPs certifieringskrav för att erhålla det s.k. P-märket. Inga specialverktyg erfodras vid sotning. Skorstenen är godkänd utan krav på inbyggnad i omslutande schakt. Det är dock tillåtet att omsluta skorsten med ett schakt om krav på säkerhets avstånd och avluftning uppfylls. Skorstenen är typgodkänd för 450 C rök gastemperatur, och uppfyller föreskriften för rökkanaler till mindre eldstäder enligt SS EN Chimneys. Innerröret är tillverkat av rostfritt stål och isolerat med formpressad mineralull. Runt isoleringen sitter en skyddande mantel av lackerad stålplåt. Godsmottagning Kontrollera att godsadressen är rätt samt att godset inte är transportskadat vid leverans och att antalet kollin stämmer överens med fraktsedeln. Vid eventuell transportskada, följ anvisningen på frakt sedeln. Verktyg Till installationen behöver du följande verktyg: Hammare, sticksåg, fogsvans, lodsnöre, vattenpass, borrmaskin med borr Ø 3,5 och Ø 10, skruvbits PZ2, bågfil, plåtsax, hylsnyckel 8, 10 och 13 mm. Bygganmälan För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en bygganmälan inlämnats till byggnadsnämnden i er kommun. Där kan ni även få råd och anvisningar angående bygganmälan. En skorstensfejarmästare skall inspektera den färdiga installationen, det kan dock vara lämpligt att kontakta skorstensfejarmästaren före installationen om man behöver sakkunnig rådgivning. Bärande underlag Kontrollera att träbjälklaget har tillräcklig bärighet för skorstenen med tillhörande kamin. Normalt kan kamin och skorsten placeras på ett vanligt träbjälk lag i ett enfamiljshus om totalvikten inte överstiger 400 kg. Vid tveksamhet kan ni låta en byggmästare beräkna bärigheten. Viktigt! Innan skorstenens placering bestäms, skall bjälk arna i innertak och yttertak lokaliseras. Minsta tillåtna avstånd från skorstenens yttermantel till brännbar byggnadsdel är 30 mm om utrymmet är ventilerat och 50 mm om utrymmet skall isoleras eller saknar ventilation. Till vissa produkter används en startmodul med endast 30 mm isoleringstjocklek. Minsta tillåtna avstånd från yttermanteln på startmodulen till brännbart material är 100 mm. Innan skorstenen tas i bruk skall den besiktigas och godkännas av skorstensfejarmästaren. Skorstenen skall kunna sotas i hela sin längd och eventuella sotluckor skall vara lätt åtkomliga. Om inga särskilda förhållanden föreligger skall skorstenen mynna över nock och minst 1 meter över taktäckningen. 90 Tekniska data och rekommendationer Invändig diameter är 15 cm vilket ger en tvärsnittsarea på 176,7 cm². Utvändig diameter är 28 cm. Vikt 12,5 kg/m. Kortast rekommenderade skorstenslängd är 3,5 meter. Maximalt 1 m horisontell dragning rekommenderas, förutsatt att den vertikala skorstenslängden är minst 5 m. CE-märknings nr: 0402-CPD CPD P-märke certifiering nr Uppstigningsanordning Är skorstenshuven högre än 1,2 meter vid uppstigningsstället skall en arbetsbrygga monteras. När skorstenshuven är högre än 2 m skall stege och stag monteras. 1,2 m Min 1m

5 ÖVERSIKTSBILD SKORSTENSBENÄMNINGAR Premodul Huvtak Förstyvningsplåt Arbetsbrygga Innertakstätning Stege Förlängningssektion Teleskopstag Huvtak Förstyvningsplåt (dold) Förlängningsmantel Förstyvningsplåt (dold) Stege Bassektion SE Upphängningskonsol Skorstensmodul Upphängningskonsol Vinkelmodul 45 Skorstensmantel Nederbeslag Underbeslag (dolt) Övergångskona Startmodul Startrör (dolt) Offsetanslutning Bakåtanslutning Skorstensmodul Täckplåt Innertakstätning (dold) Sotningsmodul Fristående vinkel 90 Startrör vinkel 90 (dolt) Fotpelare Premodul extern Regnskydd Vindskydd Skorstenstopp Arbetsbrygga Regnskydd Vindskydd Huvmantel Regnkrage Konbeslag Nederbeslag Upphängningskonsol med förlängning Upphängningskonsol Väggfäste Ytterväggsplåt Vinkelmodul 90 3

6 HÅLTAGNING I TAK Det är viktigt att bjälkar i innertak och yttertak lokaliseras innan håltagningen påbörjas. Med utgångspunkt från respektive kaminmodells installationsanvisning och krav på säkerhetsavstånd markeras skorstenscentrum på golvet. Använd ett lodsnöre och markera centrum för håltagning i taket. Beroende av nedanstående förutsättningarna varierar kravet på hålets storlek i genomföringen. Isolerad genomföring kräver minst 50 mm säkerhetsavstånd och ventilerad genomföring kräver minst 30 mm säkerhetsavstånd till brännbar byggnadsdel, se genomföring nedan. Taklutningen påverkar storleken på hålet. Normalt kan man välja mellan att göra ett fyrkantigt eller runt hål. Vissa kaminer förutsätter dock ett fyrkantig hål eftersom kaminen har en plåt mantel som omsluter skorstenen ända upp genom innertaket. Rita upp hålets storlek symetriskt runt centrummarkeringen och såga därefter upp hålet med en sticksåg. För att erhålla rätt storlek på hålet i lutand e tak rekommenderas att klippa ut en pappskiva med mått som motsvarar krav på hålets storlek vid plant tak. Centrera därefter pappskivan på golvet över markeringen för skorstenscentrum. Genom att loda från taket till hörnen på pappskivan kan rätt hålstorlek markeras i det lutande taket. GENOMFÖRING AV BJÄLKLAG OCH VÄGGKONSTRUKTION Vid håltagning i väggar och tak kommer den tätande plastfolien att brytas. I byggnader där det ställs höga krav på lufttäthet rekommendera s därför att medlevererad diffusionstätning montera s över hålet och fästes mot plastfolien med aluminiumtejp. Diffusionstätning Aluminiumtejp Plastfolie Genomföring av icke brännbart material Vid genomföring av material som inte är brännbart och uppfyller brandteknisk klass EI60 krävs inget säkerhetsavstånd, endast ett mindre luftgap för frigång erfordras. Isolerad eller innersluten genomföring av brännbart bjälklag. Om genomföringen skall isoleras, eller på annat sätt är innersluten så luftcirkulation hindras, skall minsta avstånd till brännbart material vara 50 mm. Isoleringen skall vara obrännbar och tillverkad av mineralull (medföljer kolli med artikelnr ). Isolering 3 st i kolli Täckplåt Innertakstätning Träbjälklag Ventilerad genomföring av brännbart bjälklag. Om genomföringen är ventilerad, d.v.s. öppen mot rummet på ovansidan, skall minsta avstånd till brännbart material vara 30 mm. Ventilerad genomföring Träbjälklag Innertakstätning 4

7 Genomföring av brännbar vägg Vid horisontell genomföring skall brännbart material skyddas av en obrännbar byggskiva och vara på minst 60 mm avstånd från skorstensmanteln. Såga ett kvadratiskt hål med måttet 400x400 mm i väggen och täck sidorna längs hela genom föringen med 8 mm tjock obrännbar byggskiva t.ex Minerit eller Masterboard. Utrymmet mellan skorstensmanteln och den obrännbara byggskivan skall isoleras. Isoleringen skall vara obrännbar och tillverkad av mineralull. 3 st i kolli Träregel Täckplåt Startrör 60 mm Mineralull Obrännbar byggskiva 8 mm Byggskiva Sotmodul Täckplåt Fristående 90ϒ modul INBYGGNAD I OMSLUTANDE SCHAKT Det är tillåtet att bygga in skorstenen helt eller delvis i ett omslutande schakt. Schaktet skall bygga s av obrännbara byggskivor eller av gipsplattor. Plattorna skall sammanfogas i hörnen med plåtvinklar eller med utvändigt monterade träreglar. Avståndet mellan skorstenens yttermantel och insidan av schaktet skall vara 50 mm. Ansluter schaktet till huven på yttertaket sker avluftning via luftspalten under huvtaket. Om schaktet inte ansluter till huven skall en ventil med en öppning på 30 cm² monteras högt upp på schaktet för avluftning. För att möjliggöra inspektion av skorsten skall en inspektionslucka, med mått 300x300 mm, montera s på lättåtkomlig och besiktningsbar plats i schaktväggen. Viktigt! I flerfamiljsbostäder ställs krav på brandavskiljande celler, i förekommande fall måste skorstenen omslutas av ett schakt som uppfyller brandteknisk klass EI60. Utvändiga träreglar inv. 380 inv. 380 Invändiga plåtvinklar inv. 380 inv. 380 inv. inv inv. inv MONTERING AV TÄTNING Genomföringen i innertaket skall döljas av en innertakstätning. Normalt har innertakstätningen även till uppgift att fixera skorstenen i rätt position. Till vissa kaminer levereras dock en plåtmantel som omsluter skorstenen upp genom innertaket. I dessa fall försämras innertaks tät ningens stagande funktion och skorstenen skall istället fixeras med en extra täckplåt på ovan sidan av genomföringen. 1. Skruva fast innertakstätningen så en spalt på 5-6 mm erhålls till yttermanteln runt skor stenen. 2. Vänd lamellerna på killisten mot ytter manteln och tryck fast listen i spalten runt yttermanteln. Spalt 5-6 mm 5

8 MONTERING AV SKORSTENSMODUL Kontrollera att samtliga kopplingsskarvar är fria från smuts och att inga skador finns på skorstensmodulerna. Var noggrann med att täta kopplings skarven mellan de rostfria rökrören med pannkitt. Observera att den utkragade änden på rökröret och den rillade änden på yttermanteln alltid skall vara vända uppåt. Vid leverans är delarna till varje skorstensmodul löst sammansatta. För att underlätta monteringen rekommenderas att delarna separeras och monteras sektionsvis var för sig. 1. Montera det till varje kamin individuellt anpassade startröret på kaminens anslutningsstos. Placera stoppbrickan på rillan runt start röret och trä på övergångsisoleringen. (Till vissa kaminer monteras även en tätnings plåt med isolering, se respektive kaminmodells installationsanvisning). 2. Montera fullisolerade skorstensmoduler direkt eller börja med en halvisolerad startmodul. Observera att övergångsisoleringens placering ändras vid montering av halvisolerad startmodul, se sid 7. Stryk pannkitt i skarven och montera det rostfria rökröret. 3. Trä isoleringen över rökröret och kontrollera så att isoleringen sluter tätt i skarvarna. Största tillåtna mellanrum i isoleringsskarven är 2 mm. Avlägsna skyddsfolien på bifogad aluminiumtejp och klistra den över isolerings skarven. 4. Trä den lackerade yttermanteln över isole ringen. Kontrollera att den första yttermantel stödjer mot insidan av stoppbrickan. Skjut ihop yttermantlarna till stoppet mot rillan och vrid dem så den längsgående svetsskarven komme r bakåt. 5. Vid genomföring av skorstenen till ett övre våningsplan monteras en täckplåt på golvet över hålet. I vissa fall där innertakstätningen inte fixerar skorstenen skall täckplåten även monteras i vindsutrymmen. Observera: Täck plåten skall träs över skorstensmodulen och måste därför monteras samtidigt som skorstens modulerna monteras. 6. För att erhålla rätt längd monteras överst en eller flera slutmoduler. Observera att dessa alltid skall monteras inuti skorstenshuven på yttertaket och därför saknar den lackerade yttermanteln. Till skillnad från skorstensmodulerna behöver isoleringskarven till slutmodulen ej tejpas. Utkragad ände Utkragad ände Rökrör Rökrör Pannkitt Pannkitt Isolering Yttermantel Rillad ände Rillad ände 30 mm 30 mm Rilla Övergångsisolering Stoppbricka Rilla Startrör Övergångsisolering Stoppbricka Startrör Aluminiumtejp 6

9 MONTERING AV HALVISOLERAD STARTMODUL Till vissa kaminer levereras halvisolerade startmoduler. Observera att startmodulerna endast får monteras i det rum där kaminen är placerad och måste sluta före genomföringen i innertaket. Avståndet från yttermanteln på startmodulen till brännbart material skall vara minst 100 mm. 1. Samma grundläggande instruktioner som under Montering av skorstensmodul skall följas. 2. Till vissa kaminer med synlig anslutningsstos skall en täckring monteras över anslutningsstosen. Täckringen skyddar bakomvarande vägg mot värmestrålning. (Se separat anvisning.) 3. Montera det till varje kamin individuellt anpassade startröret på kaminens anslutningsstos. Stryk pannkitt på anslutningsstosen, montera startröret. Placera stoppbrickan på rillan runt startröret (till vissa kaminer monteras även en tätningsplåt med isolering, se respektive kaminmodells installationsanvisning). 4. Montera startmodulerna. 5. Montera övergångskonan och den korta isoleringsbiten. Kontrollera att ovankanten på övergångskonan inte når upp till innertaket. 6. Bygg därefter vidare med fullisolerade skorstensmoduler. SE Skorstensmodul Övergångsisolering Övergångskona Startmodul (lång/kort) Stoppbricka Startrör Anslutningsstos 7

10 MONTering AV VINKEL VID SIDODRAGNING AV SKORSTEN För att erhålla erforderlig stabilitet vid sidodragning skall skarven mellan yttermantlarna fixeras med 4 st plåtskruvar per skarv. Samtliga skarvar mellan den övre och nedre vinkeln skall fixeras med skruvar. Upphängningskonsol skall alltid monteras i närhete n av den övre skorstensvinkeln. Till vinklar med mindre lutningsvinkel än 45 skall en skorstensmodul med sotlucka monteras lätt åtkomlig mellan vinklarna. Observera att underlaget under sotluckan skall vara obrännbart och kunna samla upp ned fallande sot i samband med rensning. 1. Innan en vinkel monteras skall alltid en rörelseupptagande bussning placeras i den undre skorstensmodulen, alt vinkeln. Stryk pannkitt runt rörbussningen och placera den i utkragningen på skorstensmodulen. Bussningen skall stanna 3-4 mm under rörets kant. Vik sedan plåtkanten över bussningen på 4 ställen (se steg 2 i figuren), detta för att bussningen skall sitta fast i röret. 3. Montera en upphängningskonsol i närheten av den översta vinkeln och fäst den i någon bärande byggnadsdel. I de fall sidoförskjutningen är över 0,5 m och avståndet från täckplåten i genomförningen upp till skarven på nedersta vinkeln överstiger 1 m skall även en upphängnings konsol monteras i närheten av den nedersta vinkeln. Observera! Vid montering av två vinklar direkt mot varandra utan mellanliggande skorstensmodul, skall rörbussningen monteras i utkragningen på den undre vinkeln. Viktigt! Inget pannkitt får finnas inuti den rörelseupptagande bussningen. Upphängningskonsol 2. Montera vinkeln, sök in och placera handelen i rörbussningen, tryck ner vinkeln försiktigt förbi tätningarna tills yttermantlarna möts. Rörelseupptagande bussning Rökrör Isolering Yttermantel Steg 1 Isolering Rörelseupptagande bussning Steg 2 & HK Yttermantel 8

11 MONTERING AV FRISTÅENDE 90 VINKELMODUL När kaminen ansluts genom en brännbar vägg till fristående 90 vinkelmodul skall genomföringen i väggen vara utförd enligt anvisning på sidan 5 Genomföring av brännbar vägg. 1. Montera den teleskopiska fotpelaren på vinkeln och justera höjden så vinkeln centrerar med anslutningsstosen på kaminen. Borra Ø 3,5 mm i fotpelaren genom de fyra hålen i vinkelns stödpelare och skruva fast fotpelaren med 4 plåtskruvar. 2. Montera eventuella skarvmoduler för förlängning av den horisontella dragningen. Glöm ej att sammanfoga isoleringsskarven med bifogad aluminiumtejp. Vid behov kan längden på skarv modulen anpassas genom att klippa den släta änden med en plåtsax. Montera täck plåten på väggen närmast vinkeln. Placera vinkel n så att rätt avstånd till angränsande vägg ar och kamin erhålls. Den konande änd avslutningen skall alltid vara utanför väggen och mot kaminens ryggplåt. Var noggrann med att täta samtliga kopplingsskarvar mellan de rostfria rökrören med pannkitt. MONTERING AV VÄGGHÄNGD 90 VINKELMODUL När kaminen ansluts genom en brännbar vägg till en vägghängd 90 vinkelmodul skall genomföringen vara utförd enligt anvisningen på sidan 5 Genomföring av brännbar vägg. 1. Lägg en sträng silikon på baksidan av ytterväggsplåten och skruva fast den så hålet centrerar mot anslutningsstosen på eldstaden. Skruva därefter fast väggfästet mot ytterväggsplåten. 2. Såga/slipa ett spår som är cirka 5 mm djupt och cirka 600 mm långt ovanför ytterväggsplåten. Tryck in dropplisten i spåret och skruva fast den. Lägg silikon längs ovansidan på dropplisten. 3. Montera eventuella skarvmoduler för förlängning av den horisontella dragningen. Vid behov kan längden på skarvmodulen anpassas genom att klippa den släta änden med en plåtsax. Placera vinkelmodulen så att rätt avstånd till angränsande väggar samt kamin erhålls. Fäst vinkelmodulen i rätt läge med den rostfria muttern under väggfästet. Montera killisten i spalten mellan ytterväggsplåten och yttermanteln. Övergångskonan skall monteras innanför väggen och mot kaminens ryggplåt.var noggrann med att täta samtliga kopplingsskarvar mellan de rostfria rökrören med pannkitt. 4. Isolera utrymmet i genomföringen mellan skorstensmanteln och den obrännbara byggskivan med mineralull. Genomföringen på väggens insida döljs av en täckplåt. Skruva fast täckplåten så en spalt på 5-6 mm erhålls till yttermanteln runt skor stenen. Vänd lamellerna på killisten mot yttermateln och tryck fast listen i spalten runt yttermanteln. 5. Montera startröret med den tunna isoleringen i vinkeln. För kaminen på plats och anslut stosen i startröret. Kontrollera att packningen på stosen hamnar i rätt läge. 3. Isolera utrymmet i genomföringen mellan yttermanteln och den obrännbara byggskivan med mineralull. Skruva fast täckplåten över genomföringen på väggen närmast kaminen. 4. Montera startröret med den tunna isoleringen i vinkeln. För kaminen på plats och anslut stosen i startröret. Kontrollera att packningen på stosen hamnar i rätt läge. 5. Vid val av skorstensmodul med sotlucka skall den monteras vertikalt och lätt åtkomlig närmast vinkeln innan övriga skorstensmoduler monteras. Killist Övergångskona Täckbricka 3 st i kolli Isolering Startrör Ytterväggsplåt Väggfäste Max 310 mm Dropplist * Täckplåt SE * Om den horisontella skorstenslängden överstiger 500 mm skall en skorstens modul med sotlucka monteras på vinkelmodulen. Spår 5 x 600 mm Startrör Täckbricka Isolering Övergångskona 9

12 MONTERING AV UNDERBESLAG FÖR FYRKANTIG SKORSTENSHUV Infästning Underbeslaget skall fästas mot undertaket i en bärande och stark infästning. Består undertaket av takboard eller annat liknande material skall en ramkonstruktion av träregel (100x50 mm) byggas mellan takstolarna. Markera centrum för håltagning i undertaket genom att loda från centrum på skorstenen. Mät invändigt mått i underbeslaget och såga motsvarande hål i undertaket. Takbeklädnad med undertak av papp eller takboard Tag bort, alternativt klipp hål, i takbeklädnaden och såga av bärläkten. Skär upp takpappen alternativt takboarden som bilden visar och skjut under underbeslaget i ovankant. Centrera underbeslaget över skorstenen och spika fast det mot undertaket. Montera distansvinklarna lite löst i hålen på underbeslaget. Centrera skorstenen och skruva därefter fast distansvinklarna i både underbeslaget och yttermanteln på skorstenen, använd självborrande plåtskruv. Viktigt! Kontrollera att det vatten som eventuellt kan rinna på undertaket inte kan rinna in under underbeslaget. Vid vissa installationer kan det vara lämpligt att lägga tätningsmassa mellan underbeslaget och undertaket. Distansvinkel Papptak Stryk asfaltklister mellan underbeslaget och takpappen och spika fast underbeslaget mot taket. Montera distansvinklarna lite löst i hålen på underbeslaget. Centrera skorstenen och skruva därefter fast distansvinklarna i både underbeslaget och yttermanteln på skorstenen, använd självborrande plåtskruv. Täta noga runt underbeslaget och upp på stosen med svetsbar takpapp. OBS! Figuren visar endast symboliskt hur takpappen appliceras. Arbetet med den svetsbara takpappen skall utföras av en fackman enligt gälland e regler. 10

13 Nockmontage Underbeslaget för nockmontage levereras i två delar. Vardera del riktas in så att stosen på underbeslaget hamnar 200 mm från nocken. Markera nocken och såga längs den bockade kanten till markeringen. Bocka överskjutande plåt över nocken och spika fast underbeslaget mot undertaket. Montera den andra delen med skänklarna omlott, skruva ihop skänklarna och klipp bort överskottsplåt med en plåtsax. Täta glipan i skärningspunkten med silikon. Centrera skorstenen och skruva därefter fast distansvinklarna i både underbeslaget och yttermanteln på skorstenen, använd självborrande plåtskruv. SE 200 Distansvinkel Silicone Silicone Underbeslag MONTERING AV NEDERBESLAG FÖR FYRKANTIG SKORSTENSHUV Spika en stödram av trä runt stosen på underbeslaget. Höjden på stödramen skall vara i nivå med ovan sidan på takbeklädnaden. OBS! Gäller inte vid papptak! Lägg tillbaka och fäst den avsågade bärläkten. Om arbetsbrygga eller stege skall monteras, kontrollera att nederbeslaget får stöd av takbeklädnaden rakt under stegen. Saknas stödet anpassas en träregel efter höjden på takbeklädnaden och anbringas mot undertaket. Ett täckband skall monteras i framkant på nederbeslaget som skydd mot inblåsning av snö. Skär till täckbandet efter profilen på takbeklädnaden och fäst det mot undersidan på nederbeslaget. Täckbandet medföljer i detaljsatsen. Tegeltak Anpassa storleken på takpannorna och lägg tillbaka dem mot stödramen runt underbeslaget. Centrera nederbeslaget över underbeslaget och justera till tegelpannorna så bästa möjliga täthet erhålls. Borra och skruva fast nederbeslaget i underbeslaget med två skruvar per sida. Rengör nederbeslaget där gummiduken skall appliceras. Drag av skyddsfolien och tryck fast gummiduken mot nederbeslaget. Bäst vidhäftning erhålls om klisterremsan värms med varmluftspistol under applice ringen. Gummiduken förs upp mellan takpannorna och spikas fast mot undertaket. Täckband 876 Viktigt! En stödram för nederbeslaget skall spikas runt stosen på underbeslaget. Följ anvisningen i texten. Gäller ej papptak! Gummiduk Papptak Vid papptak används inte nederbeslag. Plåttak Centrera nederbeslaget över underbeslaget. Borra och skruva fast nederbeslaget i underbeslaget med två skruvar per sida. Montera en förlängningsplåt från nederbeslaget och upp till nocken. (förlängningsplåten ingår ej i leverans utan måste beställas hos en plåtslagare). Underbeslag 807 Takplåt Nederbeslag Förläng nings - plåt 11

14 Nockmontage Nederbeslaget för nockmontage levereras i två delar. Vardera del riktas in så att stosen på nederbeslaget hamnar max 225 mm från nocken. Markera nockcentrum och klipp längs markeringen. Skruva fast nederbeslaget mot underbeslaget med 4 st plåtskruvar per sida. Skarven mellan delarna skall täckas med 2 st nockplåtar. Bocka nockplåtarna till rätt taklutning och skruva fast dem med plåtskruv i nederbeslaget. Täta glipan i skärningspunkten med silikon. Nederbeslag Nockbeslag Nockplåt Max 450 Max 450 Nockbeslag Nockplåt Silicone L=25 mm, svart skruv L=25 mm, svart skruv L=18 mm, svart skruv med gummipackning MONTERING AV FYRKANTIG SKORSTENSHUV Takhuven sätts samman av fyra lösa mantelsidor. Till skorstenshuvar med H-mått över 2 m leverera s förlängningssektioner med en bygglängd på 1 m. Huvmanteln anpassas till taklutning och önskad längd på byggarbetsplatsen. Längd och vinkelklippning av mantel sidor 1. Erforderlig längd på huvmanteln fastställs genom att mäta avståndet från änden på rökkanalen och ned till nederbeslaget och minska måttet med 100 mm (H-mått). Längden bör anpassas i samband med snedklippningen av änden mot nederbeslaget. Om det erfordras är det dock inget som hindrar att längden anpassas i änden mot huvtaket. 100 H 12

15 2. Placera mantelsidorna med de svarta sidan uppåt enligt figur. Märk ut H-måttet i mantelns centrum linje och rita ut taklutningen med hjälp av måttabellen. Såga med bågfil genom falsen och klipp därefter av manteln med en plåtsax. SE Taklutning Klippmått mm mm mm mm mm mm mm mm Klippmått Mantelhöjd = H Mantelhöjd = H Montering av mantelsidor Placera mantelsidorna vinkelrätt mot varandra. Sammanfoga mantelsidorna i falsen, använd en gummiklubba eller lägg en träkloss som mellanlägg när mantlarna slås ihop. Se till att hörnen på mantelsidorna ligger i nivå med varandra. Fastsättning av gummiduk Rengör ytorna där gummiduken skall appliceras. Drag av skyddsfolien och applicera gummiduken i underkant mot baksidan av den långa mantelsidan. Fäst den cc 60 mm in på plåten. Efter att huvmanteln monterats fästs den andra änden av gummiduken mot nederbeslaget. Nederbeslag Mantelsida Gummiduk för skydd mot yrande snö som kan sugas in. Montering av huvmantel Lyft huvmanteln över skorstensmodulerna och trä den över nederbeslaget. Rikta upp huvmanteln med ett vattenpass. Borra (Ø 3,5 mm) genom beslagen och skruva fast huvmanteln med tre plåtskruvar per sida, använd plåtskruv med tätande gummipackning. 13

16 Montering av förlängningsmantel 1. Placera mantelsidorna vinkelrätt mot varandra. Sammanfoga mantelsidorna i falsen, använd en gummiklubba eller lägg en träkloss som mellanlägg när mantlarna slås ihop. Se till att hörnen på mantelsidorna ligger i nivå med varandra. 2. Placera förstyvningsplåten inuti huvmanteln vilande på falsen i hörnen. 3. Montera förlängningsmanteln med den utbockade änden ned över huvmanteln. Rikta upp förlängningsmanteln med ett vattenpass. Borra (Ø 3,5 mm) genom plåtarna och skruva fast förlängningsmanteln i skarven med två plåtskruvar per sida, använd plåtskruv med tätande gummipackning. 4. Täta hörnen i skarven mellan huvmanteln och förlängningsmanteln med en liten klick silikon. Silicone Montagetips vid montering av höga huvar Vi rekommenderar att i första hand använda arbetsställning vid montering av höga huvar. Som alternativ kan stegen, inklusive stagen, monteras efter att första huvmanteln har monterats. Stegen kan därefter användas som hjälpmedel för vidare montering av skorstensmoduler och förlängningsmantlar. Var uppmärksam på att Ni på egen risk använder stegen som monteringshjälpmedel. Eftersom det föreligger risk att falla till marken skall säkerhetslina alltid användas. Montering av huvtak 1. Montera förstyvningsplåten inuti huvmanteln vilande på falsen i hörnen. Skruva fast förstyvningsplåten i huvmanteln med två skruvar per sida i två motstående sidor. 2. Skär, i nivå med förstyvningsplåten, bort överskjutande isolering runt rökröret. 3. Lägg huvtaket på plats och skruva fast det i förstyvningsplåten med fyra skruvar, använd plåtskruv med tätande gummipackning. 4. Trä gummistosen över rökröret och tryck ned den mot huvtaket. min 100 mm Silicone 14

17 UPPSTIGNINGSANORDNING TILL FYRKANTIG SKORSTENSHUV SE Montering av arbetsbrygga 1. Vik ut huvfästet och skruva fast det i sidoprofilerna med 2 st plåtskruvar per sida. 2. Montera plattformen på det översta fotsteget med 2st plåtskruvar. 3. Sätt arbetsbryggan på plats mot huvmanteln med nedersta fotsteget vilande mot nederbeslaget. Skruva fast huvfästet och plattformen i huvmanteln, använd plåtskruv med tätande gummi packning. 4. Montera plastpluggen i änden på sidoprofilen. Huvfäste Plattform Fotsteg Sidoprofil Montering av stege 1. Vik ut huvfästena och skruva fast dem i sidoprofilerna med 2 st plåtskruvar per sida i vardera huvfäste. 2. Skruva fast plattformen på översta fotsteget med 2st plåtskruvar. 3. Sätt stegen på plats mot huvmanteln med nedersta fotsteget vilande mot nederbeslaget. Skruva fast huvfästena och plattformen i huvmanteln, använd plåtskruv med tätande gummipackning. 4. Montera plastpluggen i änden på sidoprofilen. max 1,2 m Avståndet mellan plattformen och änden på rök röret får ej överstiga 1,2 m. Förlängning av stege 1. Skruva loss en av sidoprofilerna på stegen. 2. Skruva fast skarvbeslaget inuti änden på sidoprofilen. Förläng därefter sidoprofilerna genom att skruva fast förlängningsprofilen i skarv beslaget. 3. Montera utökat antal fotsteg och skruva därefter tillbaka sidoprofilen. 4. Det extra huvfästet monteras nära huvtaket eller överst på förlängningssektionen där det är möjligt. 15

18 Stagning av skorstenshuv och stege Skorstenshuv med höjd över 2 m och tillhörande stege skall alltid stagas mot hustaket. Stagen är teleskopiska och behöver normalt inte kapas. Erfordras anpassning av längden kan stagen lätt kapas med en bågfil. I skarven skall stagprofilerna överlappa varandra med minst 20 cm. 1. Om stegen monteras utan förlängningssektion skall stagen skruvas fast i sidoprofilen ca.1.5 m upp på stegen. I de fall stegen monteras med förlängningssektion skall staget skruvas fast i närheten av plattformen. Avståndet från huvtaket till infästningen av staget får dock ej överstiga 2 m. Fäst staget i sidoprofilen med fyra stycken plåtskruvar. 2. Vinkla ut staget 45 från stegen och märk ut lämplig infästning av fästjärnen mot hustaket. 3. Skruva fast fästjärnen mot undertaket med vardera två sexkantsträskruvar. Kontrollera att infästningen är bärande och tillräckligt tjock för sexkantsträskruven. När infästningen bedöms otillräcklig för sexkantsträskruv rekommenderas att använda genomgående M 8 skruv med bricka och mutter. 4. Skruva fast staget i fästjärnet med M10 skruv och mutter. 5. Fixera längden på stagen genom att skruva ihop stagprofilerna i skarven. Montera tre plåtskruvar på ovansidan och ytterligare tre på undersidan i de stansade hålen på stagprofilen. 16

19 MONTERING AV UNDERBESLAG FÖR RUND SKORSTENSHUV Infästning Underbeslaget skall fästas mot undertaket i en bärande och stark infästning. Består undertaket av takboard eller annat liknande material skall en ramkonstruktion av träregel (100x50 mm) byggas mellan takstolarna. Markera centrum för håltagning i undertaket genom att loda från centrum på skorstenen. Mät invändigt mått i underbeslaget och såga motsvarande hål i undertaket. Takbeklädnad med undertak av papp eller takboard Tag bort, alternativt klipp hål i, takbeklädnaden och såga av bärläkten. Skär upp takpappen alternativt takboarden som bilden visar och skjut under underbeslaget i ovankant. Centrera underbeslaget över skorstenen och skruva fast underbeslaget mot taket. Skruva därefter fast underbeslaget mot yttermanteln på skorstenen med självborrande skruv med tätningsbricka. Viktigt! Kontrollera att det vatten som eventuellt kan rinna på undertaket inte kan rinna in under underbeslaget. Vid vissa installationer kan det vara lämpligt att lägga tätningsmassa mellan underbeslaget och undertaket. x8 Papptak Centrera underbeslaget över skorstenen. Stryk asfaltklister mellan underbeslaget och takpappen och skruva fast underbeslaget mot taket. Skruva därefter fast underbeslaget mot yttermanteln på skorstenen med självborrande skruv. Täta noga runt underbeslaget och upp på stosen med svetsbar takpapp. OBS! Figuren visar endast symboliskt hur takpappen appliceras. Arbetet med den svetsbara takpappen skall utföras av en fackman enligt gälland e regler. 17

20 MONTERING AV NEDERBESLAG FÖR RUND SKORSTENSHUV Spika en stödram av trä runt stosen på underbeslaget. Höjden på stödramen skall vara i nivå med ovan sidan på takbeklädnaden. OBS! Gäller inte vid papptak! Lägg tillbaka och fäst den avsågade bärläkten. Om arbetsbrygga skall monteras, kontrollera att nederbeslaget får stöd av takbeklädnaden rakt under arbetsbryggan. Saknas stödet anpassas en träregel efter höjden på takbeklädnaden och anbringas mot undertaket. Ett täckband skall monteras i framkant på nederbeslaget som skydd mot inblåsning av snö. Skär till täckbandet efter profilen på takbeklädnaden och fäst det mot undersidan på nederbeslaget. Täckbandet medföljer i detaljsatsen. Viktigt! En stödram för nederbeslaget skall spikas runt stosen på underbeslaget. Följ anvisningen i texten. Gäller ej papptak! Tegeltak Anpassa storleken på takpannorna och lägg tillbaka dem mot stödramen runt underbeslaget. Centrera nederbeslaget över skorstenen och justera till tegelpannorna så bästa möjliga täthet erhålls. Borra och skruva fast nederbeslaget i skorstenens yttermantel med en skruv per sida. Rengör nederbeslaget där gummi duken skall appliceras. Drag av skyddstejpen och tryck fast gummiduken mot nederbeslaget. Bäst vidhäftning erhålls om klisterremsan värms med varmluftspistol under appliceringen. Gummiduken förs upp mellan takpannorna och spikas fast mot undertaket. Gummiduk Täckband Papptak Vid papptak används inte nederbeslag. Plåttak Centrera nederbeslaget över skorstenen. Borra och skruva fast nederbeslaget i skorstenens yttermantel med en skruv per sida. Montera en förlängningsplåt från nederbeslaget och upp till nocken. (förlängningsplåten ingår ej i leverans utan måste beställas hos en plåtslagare). Underbeslag (under nederbeslaget) Förläng nings - plåt Takplåt Nederbeslag 18

21 MONTERING AV RUND SKORSTENSHUV Montera de sista skorstensmodulerna och avsluta med slutmoduler utan utvändig plåtmantel. SE Montera ihop främre och bakre konbeslagen enligt bild. Lyft konbeslaget över skorstenen och centrera det över skorstenen och nederbeslaget. Skruva fast konbeslaget mot skorstenens yttermantel och i nederbeslaget med 2 stycken skruvar med tätningsbricka på varje sida (enligt bild) Fäst konbeslagstätningen på konbeslaget i ovankant. För därefter på regnkragen över skorstenen och placera den i rätt position över konbeslaget. Konbeslag Regnkrage Konbeslagstätning 19

22 Längdklippning av huvmantel Erfoderlig längd på den runda huvmanteln fastställs genom att mäta längden (L) från änden på rökröret och ned till regnkragens stödkant och minska måttet med 90 mm. Kapa den runda huvmanteln till det uppmätta måttet. Rikta den kapade änden uppåt och för på huvmanteln över skorstenen och ned över regnkragen Skruva fast huvmanteln genom regnkragen och in i skorstenens yttermantel med 3 stycken självborrande skruv med tätningsbricka. L H=L 90 mm ca 90 mm Skär bort den överflödiga rörskålsisoleringen i nivå med huvmantels kapade ände. Viktigt! Regnskyddet skall kunna lossas vid sotning. Pannkitt får därför inte användas vid montering av regnskydd Regnskydd Skorstenstopp Gummistos Vindskydd Rund huvmantel Montera skorstenstoppen över huvmanteln och skruva fast den med 4 stycken självborrande skruv med tätningsbricka. Montera vindskyddet och skruva fast det i skorstenstoppen med 2 stycken självborrande skruvar. Trä gummistosen på regnskyddets rör enligt bild och för ned regnskyddet i rökröret. Anbringa ett visst tryck vid monteringen så glider gummistosen till rätt läge samtidigt som röret bottnar mot sätet. 20

23 MONTERING AV ARBETSBRYGGA TILL RUND SKORSTENSHUV Placera takstödet i vertikal position under fästhålen i arbetsplattformen och skruva fast det med två skruvar i nederbeslaget. Fäst arbetsplattformen med två skruvar i takstödet och montera därefter fästbygeln runt skorstenen. Montera en plastplugg i änden på plåtprofilerna. UTVÄNDIG MONTAGE LÄNGS EN YTTERVÄGG Max 2 m Max 2,5 m Montage av väggfäste Väggfästena skall sitta jämnt fördelade med ett maximalt mellanrum på 2,5 m. Vid sidoförskjutning av skorstenen skall väggfästen monteras alldeles under den nedre vinkeln och alldeles över den övre vinkeln. Vid montering rekommenderas att man använder sig av någon form av byggställning. 21

24 MONTERING AV VÄGGFÄSTE Mät från skorstenens yttermantel till vägg för att få måttet (M). Skruva ihop väggfästet enligt bild. Märk ut placeringen av väggfästet och förborra för skruv eller plastplugg. Skruva fast väggfästet och förankra skorstenen mot väggfästet med bygeln och 5 stycken skruv med tätningsbricka enligt bild. Vid leverans är bygeln rak och skall förbockas mot skorstensmanteln före monteringen, glöm ej att använda skyddsplast emellan. Djupet kan varieras från 50 mm till 600 mm. M Vid leverans är fästbygeln rak och skall förbockas mot skorstensmanteln före monteringen, glöm ej att använda skyddsplast emellan. 22

25 MONTERING AV REGNSKYDD SE Regnskydd Vindskydd Viktigt! Regnskyddet skall kunna lossas vid sotning. Pannkitt får därför inte användas vid montering av regnskydd Skorstenstopp Montera ihop skorstensmodulerna enligt instruktionerna på sidan 6. Skär bort den överflödiga rörskålsisoleringen i nivå med skorstensmantelns ovankant. Montera skorstenstoppen över skorstensmanteln och skruva fast den med 4 stycken självborrande skruv med tätningsbricka. Montera vindskyddet och skruva fast det i skorstenstoppen med 2 stycken självborrande skruvar. Trä gummistosen på regnskyddets rör enligt bild och för ned regnskyddet i rökröret. Anbringa ett visst tryck vid monteringen så glider gummistosen till rätt läge samtidigt som röret bottnar mot sätet. 23

26 MONTERING AV ARBETSBRYGGA TILL SKORSTEN UTAN SKORSTENSHUV Fästjärn Skruva fast fästjärnen mot undertaket med två sexkantskruvar. Kontrollera att infästningen är bärande och tillräckligt tjock för sexkantskruven. När infästningen bedöms otillräcklig för sexkantskruven rekommenderas att använda genomgående M8 Skruv med bricka och mutter. Förankringsstöd Montera fast förankringsstödet till arbetsbryggan med 4 st M6 skruvar i de gängade hålen på fästjärnen. 24

27 SE Tips! Använd smygvinkel för att hitta rätt lutning. Stödprofil x2 90 Ställprofil x4 Takstöd Ø 3mm M6 (x2) Montera stödprofilen på det förmonterade takstödet. Skruva fast ställprofilen i rätt läge för önskad takvinkel. x2 x2 Ø 3 mm Förborra och fäst det ihopmonterade takstödet i förankringsstöden. Fäst arbetsplattformen i stödprofilen med 2 stycken skruvar. 25

28 SE Vid leverans är fästbygeln rak och skall förbockas mot skorstensmanteln före monteringen. Tänk på att skydda lacken mot repor med plastfolie. Stödstag OBS! Ø 6 mm. Ingen borrspets. Skruva fast stödstaget i fästjärnet med M10 skruv och mutter. Tryck därefter in stödstaget mot takstödet och skruva fast det ca 450 mm ovanför arbetsplattformen. Skruva fast fästbygeln på ena sidan av arbetsplattformen och böj den runt skorstenen. Fäst den därefter på motsatta sidan. Montera plastpluggarna i ändarna enligt bild. x4 Skjut in fotsteget i jacket på stödprofilen. För därefter ner fotsteget enligt bild och skruva fast fotsteget. 26

29 NIBE AB/NIBE Brasvärme Box 134 SE Markaryd

Skorstenssystem - med tilluft

Skorstenssystem - med tilluft INSTALLATIONS- ANVISNING Skorstenssystem - med tilluft Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och skorsten lämnas 2.000:- rabatt på skorstenen. SE www.premodul.se För marknaden

Läs mer

Placera din kamin där du vill!

Placera din kamin där du vill! SKORSTENSSYSTEM 1 Placera din kamin där du vill! Premodul är en modern stålskorsten som gör det möjligt att placera din kamin där du vill utan en murstock. Premodul tillverkas av NIBE Brasvärme i Sverige

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 27 Asennusohje 55 Installationsanvisning Skorstenssystem Skorsteinssystem Savupiippujärjestelmä www.premodul.eu EC Deklaration om överensstämmelse

Läs mer

Gäller fr o m 2009-09-01 CIRKAPRISLISTA PREMODUL SKORSTENSSYSTEM SE 2009:1

Gäller fr o m 2009-09-01 CIRKAPRISLISTA PREMODUL SKORSTENSSYSTEM SE 2009:1 CIRKAPRISLISTA PREMODUL SKORSTENSSYSTEM Gäller fr o m 20090901 SE 2009:1 Premodul skorstenssystem Invändig Rostfri, Schaktfri och Vinklad Invändig diameter 150 mm, rostfritt rör, 30 alternativt 60 mm isolering.

Läs mer

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Tack för att Du valde Modulex T250 Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Läs mer

Monteringsanvisning NVI2000 Combi

Monteringsanvisning NVI2000 Combi Monteringsanvisning NVI2000 Combi 120-0232 2010-07-01 Utgåva: 5 Art. Nr. 917906 Innehållsförteckning. Montering av skorstenssektioner... Sidan 3-5 Montering av innertaksplåt... Sidan 6 Montering av tilluftkanal...

Läs mer

Skorstenssystem. www.premodul.se. För marknaden i Sverige

Skorstenssystem. www.premodul.se. För marknaden i Sverige Installationsanvisning Skorstenssystem Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och skorsten lämnas 2.000:- rabatt på skorstenen. SE www.premodul.se För marknaden i Sverige SE

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING. Skorstenssystem LEK. www.premodul.se. För marknaden i Sverige

INSTALLATIONS- ANVISNING. Skorstenssystem LEK. www.premodul.se. För marknaden i Sverige INSTALLATIONS- ANVISNING Skorstenssystem www.premodul.se För marknaden i Sverige 2 PRESTANDADEKLARATION Nr. P450-CPR-130626--1 PRODUKT Produkttyp Flerväggig systemskorsten av metall Typbeteckning Avsedd

Läs mer

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor.

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. September 2007 Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. 10 års garanti Uppfyller alla nordiska krav 25 års samlad kunskap om stålskorstenar

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor.

Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. SEPTEMER 2007 Flexibelt skorstenssystem för alla behov! Passar alla eldstäder från enkla kaminer till stora villapannor. Uppfyller alla nordiska krav 25 års samlad kunskap om stålskorstenar ästa kvalité

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL -98 Installationsanvisning 479 IAV 0740-0 ROSENDAL Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av murspisen. Vi tror oss förstå att Ni ställer höga

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 45 NO Installasjonsanvisning 89 FR GB FI IT Guide d installation 133 Installation instruction 177 Asennusohje 221 Istruzioni di montaggio 265 Installationsanvisning

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation instruction 48 installations ANVISNING Contura 655 www.contura.eu 655, 685 Bäste Contura-ägare Vi önskar

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 GB Installation instruction 25 FI Asennusohje 49 Installationsanvisning C 690 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration om överensstämmelse TILLVERKARE Namn Adress Tillverkningsställe

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 57 NO Installasjonsanvisning 113 FR GB FI IT Guide d installation 169 Installation instruction 225 Asennusohje 281 Istruzioni di montaggio 337 Installationsanvisning

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

TRYGG & SNYGG Visste du att det finns ett familjeföretag i Jämtland där skorstenar betyder allt. I Nälden, byn som ligger i kanten av det stora

TRYGG & SNYGG Visste du att det finns ett familjeföretag i Jämtland där skorstenar betyder allt. I Nälden, byn som ligger i kanten av det stora TRYGG & SNYGG TRYGG & SNYGG isste du att det finns ett familjeföretag i Jämtland där skorstenar betyder allt. I Nälden, byn som ligger i kanten av det stora jämtländska skogslandet, är vedeldningens traditioner

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning -95 Installationsanvisning 1995-05 - 20 utg. 1 IAV SE 0043-3 411548 Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din Vivaldi. Vi tror oss

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 13 NO Installasjonsanvisning 25 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

100ÅR AV VÄRME OCH KVALITET

100ÅR AV VÄRME OCH KVALITET www.nvi.se 100ÅR ÄRME OCH KLITET Näldens värmeindustri i Jämtland har tillverkat skorstenar i 35 år och är Sveriges enda renodlade tillverkare av stålskorstenar. edeldningstraditionen är djupt förankrad

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning C 450 C 450T www.contura.eu PRESTANDADEKLARATION Nr. C450-CPR-130605-SE-1 PRODUKT Produkttyp Typbeteckning Tillverkningsnummer Avsedd användning Bränsle Kamin eldad med fasta biobränslen

Läs mer

2005-01 -01 Utgåva 11 Jun -13. Monteringsanvisning. Jøtul Stålskorstein. En produkt från Näldens värmeindustri AB. www.nvi.se

2005-01 -01 Utgåva 11 Jun -13. Monteringsanvisning. Jøtul Stålskorstein. En produkt från Näldens värmeindustri AB. www.nvi.se Monteringsanvisning Jøtul Stålskorstein 2005-01 -01 Utgåva 11 Jun -13 En produkt från Näldens värmeindustri AB www.nvi.se eu-deklaration om överensstämmelse ProdUkT som omfattas av denna deklaration Produkttyp:

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 26 Installasjonsanvisning 52 Installation instruction 78 installations ANVISNING www.contura.eu 650, 660, 670 Bäste Contura-ägare Vi önskar Dig

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

Rev. : 07-10-03. Ingår i företagsgruppen Trädgårdsteknik AB

Rev. : 07-10-03. Ingår i företagsgruppen Trädgårdsteknik AB Rev. : 07-10-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Produktbeskrivning 2 Monteringsanvisning, allmänt 3 Bjälklagsgenomföring 4 Täckplåtar, infästningar 5 Takbeslag 6 Regnskydd 7 Skorstenens höjd 8 Rensning och inspektion

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem

11.09.09.U1. Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Monteringsanvisning för Safepipe skorstenssystem 11.09.09.U1 Tack för att Du valde Safepipe Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Rostfri. modulskorsten SKORSTENSSYSTEM SCANDINAVISK SPISMILJÖ NYA. med vägledande prislista

Rostfri. modulskorsten SKORSTENSSYSTEM SCANDINAVISK SPISMILJÖ NYA. med vägledande prislista SKORSTENSSYSTEM SCANDINAVISK SPISMILJÖ Rostfri modulskorsten NYA ChimVision är en helt ny stålskorsten där ChimVision V25 monteras med schakt och ChimVision V50 är godkänd för att monteras utan schakt.

Läs mer

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend Monteringsanvisning TREND 42 Monteringsanvisning Plannja Trend FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 25 Installationsanleitung 49 Installation instruction 73 Installationsanvisning 34T 35T www.handol.eu Kvalitetsgodkännande Kaminen har provats av

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling Svesol Premium www.svesol.se Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer CLASSIC ELEGANCE STRATOS Tack för att du har valt Decra taksystem från Icopal! Denna anvisning beskriver konstruktionsdetaljer som förekommer på

Läs mer

PRODUKTKATALOG. 2012.09.01 Utgåva 3

PRODUKTKATALOG. 2012.09.01 Utgåva 3 2012.09.01 Utgåva 3 PRODUKTKTLOG 1. STNDRDMONTGE... 4 2. TOPPNSLUTEN OISOLERD... 7 3. KNSLUTEN HEL ELLER HLISOLERD...10 4. KNSLUTEN GENOM ÄGG, HELISOLERD...13 5. NI 2000 COMI... 16 6. TÄCKPLÅTR... 18 7.

Läs mer

Sid - Produktinformation. 2 - Monteringsanvisning. 3 - Typfall topp- och bakanslutet montage. 4 - Typfall bakanslutet montage till annat rum

Sid - Produktinformation. 2 - Monteringsanvisning. 3 - Typfall topp- och bakanslutet montage. 4 - Typfall bakanslutet montage till annat rum LANY 2001 W Modulskorsten i rostfritt stål med 32,5 mm isolering. yggproduktcertifikat nr 0350, Swedcert A Rev. : 08-09-10 Sid - Produktinformation 2 - Monteringsanvisning 3 - Typfall topp- och bakanslutet

Läs mer

Trygghet genom hela huset

Trygghet genom hela huset det sikre skorsteinssystemet Trygghet genom hela huset 25 ÅRS GARANTI TILLVERKAD I MARKARYD SEDAN 1965 2 25 ÅRS GARANTI VAR PÅ DEN SÄKRA SIDAN När du hittat den eldstad som ska bli din värmande vän under

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

det säker säkra skorstenssystemet 25 ÅRS GARANTI TILLVERKAD I MARKARYD SEDAN 1965

det säker säkra skorstenssystemet 25 ÅRS GARANTI TILLVERKAD I MARKARYD SEDAN 1965 det säker säkra skorstenssystemet för alla hus 25 TILLVERKAD I MARKARYD SEDAN 1965 25 VAR PÅ DEN SÄKRA SIDAN När du hittat den eldstad som ska bli din värmande vän under många sköna dagar och kvällar återstår

Läs mer

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Skjutbara partier. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Nästan alla skruvar är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

installations Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction SE NO ANVISNING 51 52 52T 53 54 54T

installations Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction SE NO ANVISNING 51 52 52T 53 54 54T SE NO DE GB Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction installations 2 17 33 49 ANVISNING 50 51 52 52T 53 54 54T EC-deklaration om överensstämmelse Certifierad

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32 -97 Installation instructions 411969 IAV SE 084-11 SE Installationsanvisning 1 GB Installation instructions 16 DE Installationsanleitung NO Installasjonsveiledning 48 Silvia EC-deklaration om överensstämmelse

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning C 460 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT PRESTANDADEKLARATION Nr. C460-CPR-130605-SE-1 PRODUKT Produkttyp Kamin eldad med fasta biobränslen Typbeteckning Contura 460 Tillverkningsnummer

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 16 Installationsanleitung 30 Installation instruction 44 Asennusohjeet 58 Installationsanvisning Siri www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Schiedel Parat. Monteringsinstruktion. våningshöga skorstensmoduler

Schiedel Parat. Monteringsinstruktion. våningshöga skorstensmoduler Schiedel Parat Monteringsinstruktion våningshöga skorstensmoduler Schiedel Parat finns i färdiga längder från 1-6 meter. De kan levereras oputsade eller färdigputsade på en eller flera sidor. Om skorstenen

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor.

Läs mer

LANDY FACIL. Prislista 2010

LANDY FACIL. Prislista 2010 Prislista 2010 GRUNDPAKET Grundpaket, toppansluten Kopplingsstycke standard Isolering till kopplingsstycke Pannkitt Startdel Täcksvep Täckplåt delad, rund Silikonlist Skruv Bjälklagsisolering Underbeslag

Läs mer

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB Omfattar 2175CB1, 2175CB2 och 2175CB3 med rökklocka samt 2575CB1, 2575CB2 och 2575CB3 med plan topp 2575CB 2175CB Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av

Läs mer

AKVEDUKT. skorstenar DINAK DW/TW MONTAGEANVISNING AKVEDUKT SKORSTENAR ALLTID I LAGER! SOLVÄRME - SKORSTENAR - DESIGNSPISAR

AKVEDUKT. skorstenar DINAK DW/TW MONTAGEANVISNING AKVEDUKT SKORSTENAR ALLTID I LAGER! SOLVÄRME - SKORSTENAR - DESIGNSPISAR AKVEDUKT SOLVÄRME - SKORSTENAR - DESIGNSPISAR skorstenar MONTAGEANVISNING DINAK DW/TW AKVEDUKT SKORSTENAR ALLTID I LAGER! EN SKORSTEN FRÅN AKVEDUKT SOLVÄRME AB PRODUKTINFORMATION DINAK DW/TW ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se Svesol Premium www.svesol.se Ovanpåliggande och fristående montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

Cronspisen Rectangular Model. Installation Instructions

Cronspisen Rectangular Model. Installation Instructions Installation Instructions 611022 IAV SE/EX 0419-3 SE NO DE GB FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 32 Installationsanleitung 64 Installation Instructions 96 Asennusohjeet 128 Cronspisen Rectangular

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G Flat Carisma betongtakpanna För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders Carisma betongtakpanna.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

D O V R E. www.spismiljo.se

D O V R E. www.spismiljo.se D O V R E www.spismiljo.se För det vackra och sköna... 3 Sense... 4 Zen (Murspis)... 6 Astro 3-4... 8 Vintage... 10 Dovre 35 CB3... 12 Dovre 36 CB3... 12 Dovre 40 CB... 13 Dovre 100 CB... 14 Dovre 250

Läs mer

Installations & Skötselanvisningar AVL UJ.13.1.U1

Installations & Skötselanvisningar AVL UJ.13.1.U1 Installations & Skötselanvisningar AVL UJ.13.1.U1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING chamotte Förberedelser Produkter Montering Rökrörsanslutning CE-märkning pimpsten Förberedelser Produkter Montering Rökrörsanslutning

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Monteringsanvisning InCapsa

lindab vi förenklar byggandet Monteringsanvisning InCapsa Monteringsanvisning InCapsa Beskrivning Lindab InCapsa är ett system för att underlätta montering, upphängning och inklädnad av ventilation i byggnader. Lindab InCapsa består av ett fåtal produkter som

Läs mer

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller

Läs mer

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker.

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Takavvattning UNIgavel Combigavel Omvikningskupa Rännskarv Hängränna Kortkrok Compactkrok Överspolningsskydd (finns

Läs mer

Monteringsanvisning NYA. ChimVision V25 ChimVision V50. www.skorsten.se. Utgåva 01/10

Monteringsanvisning NYA. ChimVision V25 ChimVision V50. www.skorsten.se. Utgåva 01/10 Monteringsanvisning NYA ChimVision V25 ChimVision V50 www.skorsten.se Utgåva 01/10 Innehållsförteckning Produktbeskrivning... 3 Skorstenens delar ChimVision V25... 4 Anslutningsalternativ ChimVision V25...

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Braskamin Utgåva 08 /01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 200 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd för

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval-skorsten P2

Instruktionsbok DeLaval-skorsten P2 Instruktionsbok DeLaval-skorsten P2 QAE_105104-0906 - Innehållsförteckning DeLaval-skorsten P2... 1 Allmän beskrivning... 1 Ventilationsskorsten P2 - hög kapacitet, flexibel planering... 1 Grundläggande

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ISOKERN AIR

MONTERINGSINSTRUKTION ISOKERN AIR Tips! Kontakta din kommuns byggnadskontor för att få veta vilka regler som gäller på din ort samt om det behövs bygglov/bygganmälan. Innan du påbörjar installationen är det bra att tala med sotaren. Han

Läs mer

LÄTTA MODUL- OCH SYSTEMSKORSTENAR

LÄTTA MODUL- OCH SYSTEMSKORSTENAR Westaflex_er & Priser nr 1-06 2011-01-05 11.49 Sida 1 LÄTTA MODUL- OCH SYSTEMSKORSTENAR Samtliga modul- och systemskorstenar av stål från Svenska Westaflex har så läg vikt att de kan installeras utan särskilt

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod UTG 3 MONTERINGSANVISNING Förrådsbod Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp på träytorna

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 40

Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

2012-10-01. Stålskorsten - Expo Inox

2012-10-01. Stålskorsten - Expo Inox 0-0-0 Stålskorsten - Expo Inox PRODUKTINFORMATION: Sortiment Expo DW är ett prefabricerat dubbelväggigt skorstenssystem i rostfritt stål med mm isolering, för inomhus- och utomhusmontage lämpligt att användas

Läs mer

Svesol Favorit. Svesol Favorit www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Favorit. Svesol Favorit www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Favorit www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

LANDY 2001 DW Modulskorsten i rostfritt stål med 32,5 mm isolering.

LANDY 2001 DW Modulskorsten i rostfritt stål med 32,5 mm isolering. 2009-05-30 Rev:2009-12-07 LANDY 2001 DW Modulskorsten i rostfritt stål med 32,5 mm isolering. Byggproduktcertifikat nr 0350. Utfärdat av SWEDCERT AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Produktinformation 2 Allmän

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø har tillverkat

Läs mer

LANDY 2001 DW-LT Modulskorsten i rostfritt stål för installation utan temperaturskyddande omslutning med 50 mm avstånd till brännbart material.

LANDY 2001 DW-LT Modulskorsten i rostfritt stål för installation utan temperaturskyddande omslutning med 50 mm avstånd till brännbart material. 2011-01-05 LANDY 2001 DW-LT Modulskorsten i rostfritt stål för installation utan temperaturskyddande omslutning med 50 mm avstånd till brännbart material. OBS! Denna monteringsanvisning gäller endast anläggningar

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING

KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING Regnskydd Isolerad del (1500 eller 2000 mm) Tätning av vattentak Genomföringscylinder (tilläggsutrustning) Genomföringsstöd Rökspjäll (tilläggsutrustning) Oisolerat anslutningsrör KASTOR CHIMNEY MONTERINGSANVISNING

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak MONTERINGSANVISNING Diffusionsöppna underlagstak enklaste vägen till nytt tak 2. innehåll generella Förberedelser 2 Grundförutsättningar 2 Transport och lagring 2 Säkerhet 2 Byggdetaljer 3 Byggdetaljer

Läs mer

Monteringsanvisning Isolertak

Monteringsanvisning Isolertak Monteringsanvisning Isolertak 10 MM / Plastprofilsystem 2015-2 WT10 X-struktur 10 mm Polykarbonat U-värde 2,5 Skivbredd 1050 mm c/c 1070 mm Skivorna är gjorda av UV-beständig polykarbonatplast. Isolerplastskivorna

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor.

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor. Tips och Råd Här får du några användbara tips för montering och skötsel av din stuga från Polhus. Läs gärna igenom hela texten, det kan finnas något litet guldkorn som underlättar arbetet och som man kanske

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer